Sunteți pe pagina 1din 64

IORDACHE I.

TATIANA

Aplicatii Stagiu An II semestrul II 2014


I.

Studiu de caz privind constituirea si majorarea capitalului


social.

1. Contituirea capitalului social


a) Se constituie SC Tania SRL cu un capital subscris de 10.000 lei divizat in
1000 parti sociale, cu o valoare nominala de 10 lei/ parte sociala. La
infiintare s-a depus la banca contravaloarea a 500 parti sociale si s-au adus
aporturi in natura sub forma unei masini evaluate la suma de 5000 lei,
pentru care s-au acordat 500 parti sociale.
a) subscrierea capitalului social conform actelor constitutive:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat
10.000 lei
b) varsarea capitalului:
%
privind capitalul 10.000
5121 Conturi la banci in lei
5.000

= 456 Decontari cu asociatii

2133 Mijloace de transport


5.000
c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:
1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 10.000
b) Se consituie SC ,,ISSA SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40 actiuni,
cu 50 lei nominalul.
Aporturile actionarilor sunt :
- In natura un utilaj 1.600 lei;
- In contul curent 400 lei
Aportul in natura este eliberat la constituire, iar aportul in numerar este
eliberat la subscriptie, iar ulterior.

Rezolvare:
a) subscrierea integrala a capitalului:
456
=
1011
2.000 lei
b) inregistrarea varsarii aporturilor:
%
=
456
1.900 lei
2131
1.600 lei
5121
300 lei
(400x75%=300 lei)
c) inregistrarea varsarii capitalului:
1011
=
1012
1.900 lei
d)
eliberare diferenta aport in numerar
5121
=
456
100 lei
e)
virarea capitalului din categoria nevarsat in categoria varsat
1011 = 1012
100 lei
2. Majorarea capitalului social.
2.1. Majorarea prin emisiunea de noi parti sociale.
Administratorul societatii, care este si asociat unic hotaraste majorarea
capitalului social prin emisiunea unui pachet de 200 parti sociale cu o
valoare nominala de 10 lei, care se vor achita in numerar.
a) subscrierea partilor sociale: 200 * 10 = 2000
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat
2.000
b) efectuarea varsamintelor de catre asociat:
5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 2.000
c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:
1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 2.000
2.2. Majorarea capitalului social prin aporturi in natura.
Asociatul unic hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea unui
aport in natura sub forma unei cladiri in valoare de 5.000 lei.
a) subscrierea aportului in natura:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat
5.000

b) intrarea in patrimoniu a aportului subscris:


212 Constructii = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 5.000
c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:
1011Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 5.000
2.3. Studiu de caz privind majorarea capitalului social prin aporturi
in numerar (DS)
Se cunosc urmatoarele date:
Capital social
4.000 lei
Rezerve
1.000 lei
Nr actiuni
100
Valore nominala
40 lei
Valoare contabila
50 lei
Se decide majorarea capitalului social prin aporturi noi in numerar in
valoare de 1.125 lei, numar actiuni emise 25, pret de emisiune 45 lei.
Cresterea capitalului propriu = 1.125 lei
Val matematica noua = (5.000 + 1.125) / (100 + 25) = 6.125/125 = 49 lei
Drept de subscriere = 50- 49 = 1 leu
456

1.125

1011

1.000

1041

125

- Solicitantul unei noi actiuni va plati 45 lei pentru o actiune care insa va
valora 49 lei;
- proprietarul unei vechi actiuni ar pierde 50-49= 1 leu, iar pt a evita acest
lucru, fiecare solicitant de titlu nou va plati 4DS= 4lei purtatorului de 4
actiuni vechi.
2.4. Majorarea capitalului social prin incorporarea profitului.
Asociatul unic hotaraste incorporarea profitului reportat in suma de 12000
lei.
117Rezultatul reportat = 1012 Capital subscris varsat 12000

2.5. Studiu de caz privind majorarea capitalului social prin conversie


de obligatiuni in actiuni.
O societate a contractat un imprumut prin emisiunea de obligatiuni
convertibile in actiuni. Valoarea nominala = valoarea de rambursat = 30
lei.
Se restituie o parte din imprumut prin convertirea obligatiunilor in actiuni
la paritate
2 obligatiuni = 1 actiune.
Valoarea nominala a unei actiuni este de 35 lei.
Convertirea se face pentru 1.000 de obligatiuni.
Obligatiuni la val. nominala convertite = 1.000 * 30 = 30.000
Actiuni la val. nominala = 500*35 = 17.500
Prima de conversie = 12.500
5311 = 161
30.000
161 =
% 30.000
1012 17.500
1044 12.500
3. Studiu de caz privind diminuarea capitalului social.
Diminuarea capitalului social prin acoperirii unei pierderi.
Se hotaraste diminuarea capitalului social cu suma de 3000 lei in vederea
acoperirii unei pierderi reportate din exercitiile precedente.
1012 Capital subscris varsat = 117 Rezultatul reportat 3000 lei
Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de parti sociale,
care ulterior vor fi anulate.
In vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara 100 parti
sociale cu pretul de 1,5 lei bucata, pe care ulterior le anuleaza. Valoarea
nominala a actiunilor este de 2 lei.
a) rascumpararea partilor sociale:
502 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 150
b) anularea partilor sociale rascumparate:
1012 Capital subscris varsat

%
502 Actiuni proprii"

200
150

768 Alte venituri financiare

50

Diminuarea capitalului social prin rascumpararea de numerar


In vederea reducerii capitalului social, societatea rascumpara cu numerar
1.000 parti sociale cu pretul de 1,5 lei bucata, pe care ulterior le anuleaza.
Valoarea nominala a actiunilor este de 1 leu.
a) rascumpararea partilor sociale:
502 Actiuni proprii = 5311 Casa in lei 1.500
b) anularea partilor sociale rascumparate:
%
1012 Capital subscris varsat 1.000

502 Actiuni proprii

1.500

668 Alte cheltuieli financiare 500

Diminuarea capitalului social prin retragerea unui asociat


Un asociat se retrage din companie si restituindu-se contravaloarea
aportului la capitalul social in suma de 1.000 lei.
a) suma achitata asociatului care se retrage:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 5121 Conturi la banci in lei
1.000
b) inregistrarea diminuarii capitalului social
1012 Capital subscris varsat = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul
1.000

3. Studiu de caz privind privind evaluarea capitalului.


3.1. Valoarea nominala
La infiintarea unei societati cu raspundere limitata se constituie un
capital social de 20.000 lei, care este divizat in 2000 de parti sociale.
Valoarea nominala a unei parti sociale este Capital social/Numar Parti
sociale 20.000/2000 = 10 lei / parte sociala
3.2. Valoarea de piata sau cotatia titlurilor este valoarea de vanzare
cumparare a titlurilor care se stabileste prin negociere la bursa de
valori.Pretul de piata al unei actiuni depinde de mai multi factori:
- marimea dividendelor asteptate de catre actionari
- stabilitatea financiara a entitatii
- situatia generala a pietei de capital
- rata dobanzilor etc
Pretul de emisiune sau cursul actiunilor este pretul care trebuie platit
de catre persoanele care subscriu actiunile sau partile sociale. Pretul de
emisiune poate fi egal sau mai mare decat valoarea nominala.
3.3. Valoarea financiara (VF)
Pentru o actiune s-a primit un dividend de 2.000 lei ,iar rata medie a
dobanzii este de 40%. Valoarea financiara a actiunii este VF=Valoare
divident/ Rata dobanzii 2.000/0.4 = 5.000 lei Suma de 5.000 lei corespunde
sumei totale care ar trebui plasata la dobanda de 40% pentru a obtine un
avantaj egal cu marimea dividendului de 2.000 lei.
3.4. Valoarea de randament (VR)

VR=(dividendul pe actiune + cota parte din profit pe actiune


incorporata in rezerve):rata medie a dobanzii.
Dividendul pe actiune este de 2.000 lei,partea din profit incorporata in
rezerve este de 200 lei /actiune, iar rata dobanzii este de 40% pe an.
Valoarea de randament este VR=(Divident pe actune+Profit pe
actiune)/Rata Dobazzii = (2000+200) : 40/100 = 5.500 lei

3.5. Valoarea contabila (VC) sau valoarea bilantiera se calculeaza


ca un raport intre activul net contabil si numarul de titluri VC=ANC/NA
Activul net contabil = Activ real Datorii
Activ
Imobilizari
corporale
Stocuri
Creante
Disponibilitati
Total

Sum
Capitaluri proprii +
a
Datorii
5.000 Capitalul social(2000
actiuni)
800 Rezerve
400 Profit
3.000 Furnizori
Credite bancare
9.200
Total

Valoarea nominala 5.000:2.000 = 2.5 lei


Activul net contabil = 9.200 1.200 = 8.000
Valoarea contabila = 8.000/2.000 = 4 lei

Sum
a
5.00
0
1.00
0
2.00
0
600
600
9.20
0

4. Studiu de caz privind amortizarea capitalului social.


Capitalul subscris varsat este de 3.000 lei. Se decide amortizarea capitalului
cu 1000 lei, prin afectarea unei parti din rezervele disponibile.
a) Inregistrarea deciziei de amortizare a capitalului pentru partea amortizata
1012 Capital subscris varsat = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul
1000 lei
b) Afectarea rezervelor la amortizare
1068 Alte rezerve = 1012.2 Capital amortizat 1000 lei
c) Virarea la contul de capital a cotei corespunzatoare de capital neamortizat
1012 Capital subscris varsat = Capital neamortizat 2.000 lei
d) Rambursarea efectiva a actiunilor
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 5121 Conturi curente la banci
1000 lei

5. Studiu de caz privind rezervele, rezervele din reevaluare si


primele de capital.
Rezerve legale contituite la sfrasitul anului din profitul brut
SC Tania SRL constituie rezerve legale:
- capital social: 20000 lei;
- venituri obtinute: 30000 lei;
- cheltuieli efectuate: 20000 lei.
Rezolvare:
a) - profitul brut= 10000 lei;
- rezervele legale repartizate din profitul brut: 500 lei.
b) Repartizarea la rezerve legale a unei parti din profitul brut:
129 Repartizarea profitului = 1061 rezerve legale 500
Rezerve pentru actiuni proprii
CS=30.000
Asociatul unic al societatii hotaraste rascumpararea a 1000 parti sociale in
numerar, la pretul de 2 lei/ parte sociala, din profitul distribuibil. In exercitiul
urmator, partile sociale se revand in numerar la pretul de 3 lei/ parte sociala.

a) Rascumpararea in numerar a partilor sociale: 1000 * 2 = 2000 lei


502 Actiuni proprii = 5311 Casa in lei 2.000
b) Constituirea rezervelor pentru actiuni proprii din profitul exercitiului
curent, in suma egala cu valoarea partilor sociale rascumparate:
129 Repartizarea profitului = 1062 Rezerve pentru actiuni proprii 2000
c) Vanzarea in numerar a partilor sociale:
5311 Casa in lei =
%
3000
502 Actiuni proprii
2000
7642 Castiguri din investitii pe termen scurt cedate 1000
d) Disponibilizarea rezervelor pentru actiuni proprii, prin transferarea
acestora la rezultatul reportat:
1062 Rezerve pentru actiuni proprii = 117 Rezultat reportat 2000
Rezerve statutare
Constituirea acestor rezerve se face din profitul net, daca sunt prevazute in
actul constitutiv al societatii comerciale si daca adunarea generala a
actionarilor sau asociatilor decide aceasta.
Se inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatiuni:
a) Se constituie din profitul net al exercitiul curent rezerve statutare in suma
de 500 lei:
129 Repartizarea profitului = 1063 Rezerve statutare sau contractuale 500
b) Se constituie din profitul reportat rezerve statutare in suma de 500 lei:
117 Rezultatul reportat = 1063 Rezerve statutare sau contractuale 500
c) Se utilizeaza rezerve statutare pentru acoperirea unei pierderi din
exercitiul precedent in suma de 1.000 lei:
1063 Rezerve statutare sau contractuale = 121 Profit si pierdere 1.000
Alte rezerve
a) Se constituie din profitul net al exercitiului curent alte rezerve in suma de
1000 lei:

129 Repartizarea profitului = 1068 Alte rezerve 1000


b) Se constituie din profitul reportat alte rezerve in suma de 2000 lei:
117 Rezultat reportat = 1068 Alte rezerve 2000
c) Se majoreaza capitalul social prin incorporarea altor rezerve in suma de
500 lei:
1068 Alte rezerve = 1012 Capital subscris varsat 500
Rezerve din reevaluare
In exercitiul financiar 2012 se reevalueaza un utilaj la valoarea justa de
9.000 lei, tinandu-se seama de gradul de uzura fizica si morala al acestuia.
Valoarea de intrare (contabila) a utilajului este de 10.000 lei, iar valoarea
amortizarii cumulate este de 2.000 lei.
In exercitiul financiar 2013, valoarea justa stabilita prin reevaluare este de
6.000 lei, amortizarea calculata intre cele doua reevaluari fiind de 600 lei.
a) Inregistrari contabile in exercitiul 2012:
Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata =
10.000 - 2.000 = 8.000 lei
Rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 9000 8.000 = 1.000 lei
2131 Echipamente tehnologice = 105 Rezerve din reevaluare 1.000
Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea
justa/ valoarea contabila neta) = 10.000 * (9.000/ 8.000) = 11.250 lei
Amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea
contabila neta) = 2.000 * (9.000/ 8.000) = 2250 lei
Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2250 2000 = 250 lei
2131 Echipamente tehnologice
mijloacelor 250
(masini, utilaje si instalatii de lucru)
plantatiilor

2813 Amortizarea instalatiilor,


de transport, animalelor si

b) Inregistrari contabile in exercitiul 2013:


Valoarea contabila neta = valoarea contabila - amortizarea calculata = 9000
- (2000 + 250 + 600) = 6150 lei

Rezerva din reevaluare = valoarea justa - valoarea contabila neta = 6000 6150 = - 150 lei
Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * (valoarea
justa/ valoarea contabila neta) = 9000 * (6.000/ 6150) = 8780,49 lei
Amortizarea actualizata = amortizarea calculata * (valoarea justa/ valoarea
contabila neta) = 2850 * (6.000/ 6150) = 2780.49 lei
Diferenta dintre amortizarea actualizata si amortizarea calculata = 2780,49
2850 = -60,51 lei
In acest caz rezulta o diminuare a rezervei din reevaluare, intrucat valoarea
justa stabilita prin reevaluare este mai mica decat valoarea contabila neta
cu 150 lei. Acest minus din reevaluare va fi acoperit din plusul din
reevaluare inregistrat in 2012
%

= 2131 Echipamente tehnologice

210,51
(masini, utilaje si instalatii de
lucru)
105 Rezerve din reevaluare
150
2813 Amortizarea instalatiilor
60.51

Primele de capital
Primele de emisiune
Se emit 2000 parti sociale cu valoarea de emisiune de 2 lei si valoarea
nominala de 1.5 lei, care se incaseaza in numerar. Ulterior, primele de
emisiune se incorporeaza in capitalul social.
a) emisiunea partilor sociale:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul =
4000

%
1011 Capital subscris

nevarsat

3000
1041 Prime de emisiune

1000
b) se incaseaza in numerar valoarea partilor sociale:

5311 Casa in lei = 456 Decontari cu asociatii privind capitalul 4000


c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:
1011 Capital subsris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 3000
d) incorporarea primei in capitalul social:
1041 Prime de emisiune = 1012 Capital subscris varsat 1000

Primele de fuziune
In urma fuziunii, o societate comerciala absorbanta preia activul societatii
absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 10.000 lei si
disponibilitati banesti in conturile bancare de 4.000 lei. Se hotaraste ca in
schimbul activului preluat sa se emita 6.000 de parti sociale cu valoarea
nominala de 2 leu. Prima de fuziune se integreaza ulterior in capitalul social.
- valoarea contabila a activelor preluate: 14.000 lei
- valoarea nominala a partilor sociale: 12.000 lei
- prime de fuziune: 14.000 - 12.000 = 2.000 lei
a) subscrierea capitalului:
456 Decontari cu asociatii privind capitalul =
14.000

1011 Capital subscris nevarsat


12.000
1042 Prime de fuziune
2.000
b) preluarea activelor aduse prin fuziune:
%
= 456 Decontari cu asociatii privind
capitalul 14.000
2131 Echipamente tehnologice
(masini, utilaje si instalatii de lucru)
10.000
5121 Conturi curente la banci
4.000
c) trecerea capitalului subscris nevarsat la capital subscris varsat:

1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 12.000


d) integrarea primelor in capitalul social:
1042 Prime de fuziune = 1012 Capital subscris varsat 2.000

6. Studiu de caz privind rezultatul exercitiului.


In decursul anului 2012 o societate a inregistrat urmatoarele
cheltuieli si venituri :

6028 Cheltuieli privind mat consumab

4400

603
604
611
612
622
623
624
625
627
628
635
641
645
658
6811
665
704
7588

Cheltuieli cu obiectele de inventar


Cheltuieli cu materialele nestocate
Cheltuieli cu intretirea si reparatii
Cheltuieli cu revedente si chirii
Cheltuieli cu comisioane si onorarii
Cheltuieli privind protocolul
Cheltuieli cu transportul de bunuri si
persoane
Cheltuieli cu deplasari si detasari
Cheltuieli cu servicii bancare
Alte cheltuieli cu servicii la terti
Cheluieli cu alte impozite si taxe
Chetuieli cu salarii personal
Chetuieli sociale
Alte cheltuieli de exploatare
Chetuieli privind amortizarea si
provizioanele
Total cheltuieli exploatare
Chetuieli cu diferentele de curs
Total chetuieli financiare
Venituri din prestari servicii
Alte venituri din exploatare

Total venituri din exploatare


765 Venituri din diferentele de curs
766 Venituri din dobanzi
Total venituri financiare
Rezultatul din exploatare
Rezultatul financiar
Profitul brut
691 Chetuiala cu impozitul pe profit
Rezultatul exercitiului

4600
3800
1000
6000
1300
600
2000
800
1500
4800
3200
9800
4400
500
7500
56200
300
300
120000
10000
13000
0
400
100
500
73800
200
74000
11840
62160

Dupa inchiderea tuturor conturilor de venituri si cheltuieli, rezultatul


exercitiului (cont 121 Profit si pierdere) la 31.12.2012 s-a constituit intr-un
profit contabil de 62160 lei.

7. Studiu de caz privind rezultatul reportat.

a) Se acopera pierderea contabila precedenta din profitul anului curent in


suma de 1.000 lei:
129 Repartizarea profitului = 117 Rezultatul reportat 1.000
b) Se acopera din rezerve legale o piedere contabila precedenta in suma de
500 lei:
1061 Rezerve legale = 117 Rezultatul reportat 500
In exercitiul urmator, distribuirile sunt reflectate pe dividende pentru asociati
, in suma de 2000, astfel :
117 Rezultatul deportat = 457 Dividende de plata 2.000
d) Se reporteaza pierderea contabila realizata in exercitiul precedent de 200
lei:
117 Rezultatul reportat = 121 Profit si pierdere 200
e) Se repartizeaza profitul reportat la rezerve statutare in suma de 600 lei:
117 Rezultatul reportat = 1063 Rezerve statutare 600
f) Se Incorporeaza In capital social o parte din profitul reportat in suma de
3.000 lei:
117 Rezultatul reportat = 1012 Capital social subscris varsat 3.000

8. Studiu de caz privind tranzactii cu instrumente de capitaluri


proprii
O entitate detine un capital social in suma de 20.000 lei, reprezentand 1.000
actiuni, cu o valoare nominala de 2 lei/ actiune.
1. In anul 2010, entitatea rascumpara 200 de actiuni in vederea anularii, la
un pret de rascumparare unitar de 1,50 lei/actiune. Tot in acest an urmeaza
sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate.
a) Rascumpararea actiunilor proprii:
109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 300
b) Anularea actiunilor rascumparate, la valoarea nominala a acestora:
1012 Capital subscris varsat =
400

%
109 Actiuni proprii

300
141 Castiguri legate de vanzarea sau
anularea

100
instrumentelor de capitaluri proprii

c) Transferarea la rezerve a castigurilor obtinute din anularea actiunilor


proprii:
141 Castiguri legate de vanzarea sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii

= 1068 Alte rezerve

100

2. In anul 2011, entitatea rascumpara 300 de actiuni in vederea anularii, la


un pret de rascumparare unitar de 2.50 lei/actiune. In acelasi exercitiu
urmeaza sa se reduca capitalul social cu valoarea actiunilor rascumparate.
a) Rascumpararea actiunilor proprii la valoarea de rascumparare (300 actiuni
x 2.50 lei/actiune = 750 lei):
109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 750
b) Anularea actiunilor rascumparate la valoarea nominala a acestora (300
actiuni x 2lei/actiune = 600 lei) si inregistrarea pierderii rezultate din anulare:
%
= 109 Actiuni proprii
750
1012 Capital subscris varsat
600
149 Pierderi legate de emitere,
150
rascumpararea, vanzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau

anularea instrumentelor de
capitaluri proprii
c) Acoperirea din rezerve a piederilor inregistrate:
1068 Alte rezerve = 149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea,
vanzarea,
150
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii
3. In anul 2012, entitatea inregistreaza pierderi legate de emiterea
instrumentelor de capital propriu, precum si din cedarea acestora.
S-au efectuat cheltuieli legate de emiterea instrumentelor de capital
propriu in suma de 1000 lei. Aceste cheltuieli nu au indeplinit conditiile de
recunoastere la imobilizari necorporale in contul 201 Cheltuieli de
constituire, motiv pentru care se vor inregistra in contul 149 Pierderi legate
de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau anularea
instrumentelor de capitaluri proprii.
149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea, vanzarea, = 5121 Conturi
la banci in lei 1000
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii
S-au rascumparat 400 actiuni cu o valoare de rascumparare de
2.5lei/actiune, din care 200 de actiuni au fost cedate cu titlu gratuit, iar restul
de 200 de actiuni au fost vandute cu o valoare de vanzare de 2,30
lei/actiune.
a) Rascumpararea celor 400 de actiuni la o valoare de rascumparare de
2.5lei/actiune:
109 Actiuni proprii = 5121 Conturi la banci in lei 1000
b) Cesiunea celor 400 de actiuni rascumparate se inregistreaza dupa cum
urmeaza.
Cesiunea cu titlul gratuit a 200 de actiuni la valoarea de rascumparare (200
actiuni x 2.5 lei/actiune = 500 lei):
149 Pierderi legate de emitere,
rascumpararea, vanzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de
capitaluri proprii

= 109 Actiuni proprii

500

Cesiunea cu titlul oneros a 200 de actiuni la valoarea de cesiune (200 actiuni


x 2,30 lei/actiune = 460 lei) si inregistrarea pierderii din cesiune (diferenta
intre pretul de cesiune si valoarea de rascumparare, (2,30-2.5) x 200 actiuni
= 40 lei se inregistreaza dupa cum urmeaza:
Vanzarea de actiuni la pretul de cesiune:
%
=
461 Debitori diversi
149 Pierderi legate de emiterea,
rascumpararea, vanzarea,
cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de
capitaluri proprii

109 Actiuni proprii

500
460
40

Incasarea contravalorii actiunilor vandute:


5121 Conturi curente la banci = 461 Debitori diversi 460
- Diminuarea rezervelor cu pierderile inregistrate in contul 149 Pierderi
legate de emiterea, rascumpararea, vanzarea, cedarea cu titlu gratuit sau
anularea instrumentelor de capitaluri proprii in anul 2012 (1.000 + 500 + 40
= 1540):
1068 Alte rezerve = 149 Pierderi legate de emitere, rascumpararea,
vanzarea,
1540
cedarea cu titlu gratuit sau anularea instrumentelor de
capitaluri proprii

9. Studiu de caz privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli.


Provizioanele pentru litigii
SC TANIA SRL vinde marafa unui client cu valoare de 2480. Clientul constata
ca o parte din marfa este defecta si intenteaza firmei un proces judecatoresc.
La starsitul anului 2010, societatea estimeaza ca probabilitatea de pierdere
este de 40%. La sfarsitul anului 2011, procesul nu este terminat, iar
probabilitatea de pierdere se estimeaza la 30%. In mod similar la sfarsitul
anului 2012, probabilitatea de pierdere ete de 80%. In anul 2013 procesul
este terminat si societatea este obligata la plata unei amenzi in valoare de
2.000 lei.
a) Inregistrari contabila in 31.12.2010
Privizion necesar = 40% * 2480 = 992 lei
6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru
litigii 992
b) Inregistrari contabile la 31.12.2011
Provizion necesar = 30% * 2480 = 744 lei
-Provizion existent
992 lei
-Povizion necesar
744 lei
Provizionul va fi diminuat cu 248 lei
1511 Provizioane pentru litigii

= 7812 Venituri din provizioane 248

c) Inregistrari contabile la 31.12.2012


Provizion necesar = 80% * 2480 = 1984 lei
-Provizion existent
-Provizion necesar

744 lei
1984 lei

Provizionul va fi majorat cu

1240 lei

6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1511 Provizioane pentru


litigii 1240
d) Inregistrari contabile la 31.12.2013
- Plata amenzii
6581 Despagubiri, amenzi si penalitati
2.000

= 5121 Conturi curente la banci

- Anularea provizionului
1511 Provizioane pentru litigii

= 7812 Venituri din provizioane 1984

Provizioane pentru garantii acordate clientilor


SC TANIA SRL este o firma producatoare de masini de spalat in momentul
vanzarii bunurilor , conform termenilor contractului de vanzare decide sa
elimine prin reparatii sau inlocuire defectele ce apar pe o perioada de 12 luni
de la data bilantului. Daca sunt probabile defecte minore, costurile de
reparatie vor fi de 1000 lei, iar daca defectele sunt majore, de 25.000.
Pe baza informatiilor din trecut entitatea estimeaza ca in anul 2012 80% din
bunurile vandute nu vor avea defecte, 15% vor avea defecte minore, iar 5%
defecte majore.
In anul 2013 expira perioada de garantie a produselor vandute si nu s-au
produs defectiuni care sa impuna remedieri.
a) Inregistrari contabile in anul 2012
- Determinarea valorii estimate a costurilor reparatiilor
Cost
80% din masinile de spalat vandute nu vor avea defectiuni
=
0 lei
15% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni minore
=
150 lei
5% din masinile de spalat vandute vor avea defectiuni majore
5%*25.000 = 1250 lei
TOTAL
1.400 LEI
- Constituirea provizionului pentru garantii acordate clientilor

80%*0
15%*1.000

6812 Chetuieli de exploatare privind provizioanele = 1512 Provizioane pentru


garantii
1.400
acordate clientilor
b) Inregistrari contabile in anul N
La expirarea perioadei de garantie, provizionul existent ramas fara obiect va
fi anulat prin realuare la venituri
1511 Provizioane pentru garantii
acordate clientilor

= 7812 Venituri din provizioane 1.400

Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale


SC TANIA SRL este o societate de constructii si actioneaza in anul 2010 un
utilaj pentru constructii in valoare de 10.000 lei. Intreprinderea estimeaza ca
la finalizarea constructiei (peste 2 ani) va efectua chetuieli cu demontarea,
mutarea si restaurarea activului recunoscute ca provizion, in valoare de
3.000. Peste 2 ani, la terminarea constructiei, costurile efective cu
demontarea si mutarea activului se ridica la 5.000, din care 2.000 materiale
si 3.000 lei salariale.
a) Inregistrari contabile in anul N
- Achizitia utiliajului
2131 Echipamente tehnologice
10.000
(masini, utilaje si instalatii de lucru)

404 Furnizori de imobilizari

- Constituirea provizionului pentru dezafectarea imobilizarilor


2131 Echipamente tehnologice
= 1513 Provizioane pentru dezafectare
imobilizari
3.000
(masini, utilaje si instalatii de lucru) corporale si alte actiuni similare legate
de acestea
b) Inregistrati contabile in 2012
- Inregistrarea cheltuielilor cu demontarea si mutarea utilajului
Cheltuieli materiale
602 Chetuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile
2.000
Chetuieli salariale

641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal salarii datorate 3.000


- Anularea provizionului constituit si ramas fara obiect
1513 Provizioane pentru dezafectare imobilizari = 2131 Echipemente
tehnologice
3.000
corporale si alte actiuni similare legate de acestea (masini, utilaje si
instalatii de lucru)

10.
Studiu de caz privind imprumuturile din emisiuni de
obligatiuni
Entitatea SC Tania SA emite 500 obligatiuni. Valoarea nominala a unei
obligatiuni este de 200 lei. Valoarea nominala totala a celor 500 de
obligatiuni emise este de 100.000 lei.
Valoarea de emisiune pentru o obligatiune este de 180 lei, iar valoarea de
rambursare este de
220 lei.
Termenul imprumutului este de 4 ani, cu o rata a dobanzii de 14% pe an.
Cunoscand urmatoarele date, se inregistreaza in contabilitate operatiunile
specifice emisiunii
de obligatiuni:
- valoarea de incasat de la obligatari este de 90000 lei (180 x 500)
- valoarea de rambursare este de 110.000 lei (220 x 500)
- prima de rambursare este de 20.000 lei [(220 180) x 500]
- dobanda anuala este de 14.000 lei (14% x 100.000)
- amortizarea anuala a primei de emisiune este de 5.000 (20.000/4 ani)
a) inregistrarea subscrierii imprumutului din emisiuni de obligatiuni la
valoarea de rambursare:

= 161 Imprumuturi din emisiuni

110.000
de obligatiuni
461 Debitori diversi
90.000
169 Prime privind rambursarea
20.000
obligatiunilor
b) incasarea sumelor de la persoanele care au subscris:
5121 Conturi la banci in lei = 461 Debitori diversi 90.000 lei
c) inregistrarea dobanzii anuale de 14.000 lei:
666 Cheltuieli privind dobanzile = 1681 Dobanzi aferente imprumuturilor
14.000
din emisiuni de obligatiuni
d) achitarea dobanzii la termenul scadent conform contractului:
1681 Dobanzi aferente imprumuturilor = 5121 Conturi la banci in lei 14.000
lei
din emisiuni de obligatiuni
e) inregistrarea pentru primul an a amortizarii primelor privind rambursarea
obligatiunilor, in
valoare de 5.000 lei:
6868 Cheltuieli financiare privind
aobligatiunilor 5.000
amortizarea primelor de
rambursare a obligatiunilor

= 169 Prime privind rambursare

11.
Studiu de caz privind privind creditele bancare pe termen
mediu si lung.
SC Tania SRL contracteaza un credit pe 5 ani, in suma de 240.000 lei care se
ramburseaza in transe egale. Dobanda anuala de 25% se calculeaza si se
achita lunar.
a) Incasarea creditului in contul de disponibil:
5121 Conturi la banci in lei = 1621 Credite bancare pe termen lung 250.000

b) Calcularea ,inregistrarea
(250.000*25%:12 luni)

si

achitarea

dobanzii

in

prima

luna

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 5000


c) Rambursarea primei rate lunare a creditului (250.000 :60 luni)
1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 4.000
d) Calcularea ,inregistrarea
(236.000*25%:12 luni)

si

achitarea

dobanzii

in

luna

666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 4916,67


e) Rambursarea ratei a 2-a a creditului:
1621 Credite bancare pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei 4000

12.

Studiu de caz privind contractele de leasing financiar

SC Tania SA incheie in data de 25.04.2010 un contract de leasing pe o


perioada de trei ani
pentru achizitia unui autoturism, in valoare de 55.000 lei.
Principalele clauze contractuale sunt:
- avans 10.000 lei ;
- scadente trimestriale pe data de 25 a ultimei luni din trimestru;
- durata contractului: 3 ani;

doua

- rata dobanzii 15% pe an;


- se platesc transe egale in suma de 4725.55 lei fiecare, fara valoare
reziduala.
- fiecare transa este formata din dobanda si rambursare de principal.
GRAFIC DE RAMBURSARE CALCULAT DE LOCATOR
Sold initial
1
45000.00
41961.95
38809.97
35539.79
32146.97
28626.93
24974.89
21185.89
17254.81
13176.31
8944.87
4554.75
Total

Dobanza
2 = 1 * 15% *
3/12
1687.50
1573.57
1455.37
1332.74
1205.51
1073.51
936.56
794.47
647.06
494.11
335.43
170.80
11706.64

Rata
3
4725.55
4725.55
4725.55
4725.55
4725.55
4725.55
4725.55
4725.55
4725.55
4725.55
4725.55
4725.55

Principal
4=3-2
3038.05
3151.98
3270.18
3392.81
3520.04
3652.04
3789.00
3931.08
4078.50
4231.44
4390.12
4554.75
45000.00

Sold Final
5=1-4
41961.95
38809.97
35539.79
32146.97
28626.93
24974.89
21185.89
17254.81
13176.31
8944.87
4554.75
0.00

13.
Studiu de caz privind contractele de leasing
operational
Asociatia Un zambet pentru un copil inchiriaza in regim de leasing un
autocar special pentru desfasurarea unor activitati educationale pentru
membrii sai.

- durata contractului de leasing - 3 ani


- platile se efectueaza lunar si sunt in suma de 1.000 lei fiecare
- primirea facturii reprezentand prima rata :
rata 1.000 lei, TVA aferenta 240 lei.
Utilizarea activului este pentru activitatea fara scop patrimonial, prin urmare
asociatia nu va deduce TVA
612
=
401
1.240
"Cheltuieli cu redeventele,
"Furnizori"
locatiile de gestiune si chiriile
- plata facturii la societatea de leasing
401
=
5121
"Furnizori"
"Conturi la banci in lei"

1240

In ceea ce priveste contractele de leasing aferente activitatilor economice


desfasurate de catre asociatiile si organizatiile fara scop patrimonial, in
situatia in care acestea sunt inregistrate ca platitori de taxa pe valoarea
adaugata, prin optiune sau ca urmare a depasirii plafonului de 35.000 euro
cifra de afaceri din activitatea economica, si autoturismul este utilizat pentru
desfasurarea activitatii economice respectiv pentru realizarea de activitati
taxabile supuse TVA sau scutite de TVA cu drept de deducere, se au in vedere
prevederile in vigoare din legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu privire la
limitarea dreptului de deducere al TVA aferent, respectiv:
- pentru TVA aferent ratelor de leasing se va deduce integral TVA deoarece
leasingul este considerat prestare de servicii, conform art. 129 alin. (3) lit. a)
din Codul fiscal;
- pentru TVA aferent valorii reziduale, se deduce TVA in procent de 50%;
- TVA nedeductibil face parte din costul de achizitie al imobilizarii.

14.

Studiu de caz privind cheltuielile de dezvoltare

O entitate isi desfasoara activitatea in industria petroliera si are ca obiect de


activitate cercetarea-dezvoltarea, realizata prin:
- laboratorul propriu de cercetare;

- colaborare cu un institut de cercetari pentru in geofizica.


Faza de cercetare
In luna aprilie 2012, entitatea a inregistrat urmatoarele consumuri pentru
laboratorul propriu de cercetare:
-

materii prime: 10.000 lei,


materiale auxiliare: 25.000 lei,
manopera: 20.000 lei,
amortizare imobilizari corporale: 2.000 lei.

Pentru reflectarea in contabilitate a consumurilor ocazionate in activitatea de


cercetare, se efectueaza inregistrarile:
601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 10.000
602 Cheltuieli cu materialele consumabile = 302 Materiale consumabile
25.000
641 Cheltuieli cu salariile personalului = 421 Personal - salarii datorate
20.000
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile
corporale 2.000
amortizarea imobilizarilor
Faza de dezvoltare
In domeniul cercetarii si dezvoltarii, activitatea desfasurata de societate are
ca scop obinerea unui nou utilaj de forare la mare adancime cu sensibilitate
la petrol si a altor trei produse generatoare de explozii la nivelul solului.
Societatea a incheiat cu un institut de cercetari in geofizica un contract
pentru achiziionarea studiului Tehnologia de constructie a utilajului de
forare la mare adancime in valoare de 100.000 lei.
Se apreciaza ca sunt indeplinite criteriile pentru recunoasterea acestor
cheltuieli ca activ.
a) Inregistrarea in contabilitate a achiziiei:
203 Cheltuieli de dezvoltare = 404 Furnizori de imobilizari 100.000 lei
b) Entitatea inregistreaza in aceeasi luna, la Oficiul de Stat pentru Invenii si
Marci (OSIM), produsul astfel obinut. Taxele platite pentru brevetarea acestei

invenii se ridica la suma de 10.000 lei, produsul fiind protejat pe o perioada


de trei ani.
Entitatea obine dreptul de a vinde licena asupra fabricarii acestui utilaj pe o
perioada de trei ani.
Inregistrarea licenei la o valoare de 110.000 lei (cheltuiala de dezvoltare
este de 100.000 lei, la
care se adauga cheltuielile aferente brevetarii in suma de 10.000 lei):
205 Concesiuni, brevete, licene marci
110.000
comerciale, drepturi si active similare

%
203 Cheltuieli de dezvoltare

100.000
404 Furnizori de imobilizari
10.000
Entitatea decide ca licena respectiva sa se amortizeze pe perioada celor trei
ani, cat este
inregistrat la OSIM, dreptul de exploatare.

15.
Studiu de caz privind brevetele, licentele si drepturi
similare.
SC Tania SRL achiziioneaza un program de gestiune in suma de 6.000 lei,
care urmeaza a
fi utilizat pentru nevoi proprii.
Durata de utilizare economica este de trei ani.
Odata cu achiziia programului pentru necesitai proprii, entitatea
achiziioneaza si licena in
valoare de 20.000 lei, respectiv dreptul de a multiplica si vinde terilor acest
program, pe o
perioada de doi ani.
Deoarece se poate efectua o separare clara intre cele doua componente, in
contabilitate ele
vor fi urmarite separat:
%
imobilizari 26.000
205
Concesiuni,
brevete,
licene,
20.000
drepturi si active similare
208
Alte
imobilizari
6.000

= 404 Furnizori de
marci

comerciale,
necorporale

In aceste condiii, amortizarea programului informatic utilizat pentru


necesitai proprii se va
efectua pe perioada de utilizare, respectiv trei ani, iar costul licenei va fi
amortizat pe o perioada
de doi ani, astfel :
a) Amortizare lunara program de contabilitate(6.000/36 luni=166.67 lei)
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2805 Amortizarea concesiunilor,
brevetelor, 166.67
amortizarea imobilizrilor
licentelor,marcilor comerciale, si
activelor
similiare
b) Amortizare lunara licenta(20.000/24 luni=833,33 lei)
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 2808 Amortizarea altor imobilizari
necorporale 833.33
amortizarea imobilizrilor

16.

Studiu de caz privind amortizarea imobilizarilor.

Amortizarea liniara
SC Tania SA a achizitionat untilaj de productie in anul 2010 la valoare de
50.000 lei. Durata de viaa utila este de cinci ani. Anual, prin folosirea
amortizarii liniare, intreprinderea va aloca pe cheltuielile perioadei o suma de
50.000 lei/ 5 ani=10.000.
Astfel, inregistrarea lunara in contabilitate va fi (10.000/12 luni = 833,33):
6811Cheltuieli de exploatare
=
2813 Amortizarea instalaiilor,
833,33
pentru amortizarea imobilizarilor
mijloacelor de transport, animalelor
Amortizarea in functie de unitatile produse
Pentru realizarea unui contract, ce are ca obiect livrarea a 20.000 de biciclete
in 3 ani, SC Tania SA. a adaptat un utilaj pentru fabricarea acestora, costul de
producie al utilajului insumand 400.000 lei. Conform contractului incheiat cu
clientul scadenarul livrarilor de biciclete a fost programat astfel:
- in primul an:
5.000 biciclete
- in al doilea an:
8.000 biciclete
- in al treilea an:
7.000 biciclete
Total
20.000 biciclete
Utilajul este scos din funciune la sfrasitul perioadei de derulare a
contractului.
Daca se aplica metoda de amortizare lineara sau degresiva pe 3 ani,
metodele respective nu conduc la un ritm real de depreciere si, ca urmare
este preferabil ca amortizarea sa se bazeze pe cantitatile produse, adica:
17. Amortizarea pe bicicleta 400 000 : 20 000
=
20 lei
18. Amortizarea in primul an 5.000 *20
=
100.000 lei
19. Amortizarea in anul doi 8.000 *20
=
160 000 lei
20. Amortizarea in anul trei 7.000 *20
=
140 000 lei
Total
400 000 lei
Aplicarea metodelor liniare si degresive pentru acelasi utilaj:
Valoarea activului: 400 000 lei
Durata normala de viata : 10 ani

Aplicand metoda lineara, rezulta o amortizare de 40 000 lei/an(400 000/10)


Aplicarea metodei degresive:
Anul
Norma de
Valoarea
Amortizarea
Valoarea
amortizare
amortizabila
anuala
amortizabila
degresiva sau
la inceputul
la sfarsitul
lineara
anului
anului
1
25%
400 000
100 000
400 000
2
25%
300 000
75.000
225.000
3
25%
225.000
56.250
168.750
4
25%
168.750
42.188
126.562
5
Amortizare lineara
126.562
21.094
105.468
6
Amortizare lineara
105.468
21.094
84.374
7
Amortizare lineara
84.374
21.094
63.280
8
Amortizare lineara
63.280
21.094
42.186
9
Amortizare lineara
42.186
21.094
21092
10
Amortizare lineara
21092
21092
0
Amortizarea accelerata
Anul
Norma de
amortizare
degresiva sau
lineara
1
50%
2
25%
3
25%
4
25%
5
Amortizare lineara
6
Amortizare lineara
7
Amortizare lineara
8
Amortizare lineara
9
Amortizare lineara
10
Amortizare lineara

Valoarea
amortizabila
la inceputul
anului
500 000
250 000
222 222
194 444
166 666
138 888
111 110
83 332
55 554
27 776

Amortizarea
anuala
250 000
27 778
27 778
27 778
27 778
27 778
27 778
27 778
27 778
27 76

Valoarea
amortizabila
la sfarsitul
anului
250 000
222 222
194 444
166 666
138 888
111 110
83 332
55 554
27 776
0

17. Studiu de caz privind deprecierea imobilizarilor.


O societatea detinea un utilaj in anul 2012 in urmatoarele conditii :
- Valoare de intrare = 40.000 lei
- durata de viata initala = 10 ani
- Amortizare cumulata = 4.000 lei
- durata ramasa de viata dupa evaluare = 9 ani
- Valoarea de utilizare = 31.000 lei
- Valoarea justa = 34.000
- Costurile estimate cu vanzarea = 2000 lei
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:
31.12.2012
Valoarea de intrare
= 40 000 lei
(-) Amortizarea cumulata = 4000 lei
= Valoare contabila
36 000 lei
Valoarea recuperabila = max( Valoare justa Costurile estimate cu vanzare;
Valoarea de utilitate)
Valoarea recuperabila = max(34 000-2000 ; 31.000) = 32.000
Din cele prezentate mai sus rezulta ca Valoarea contabila > Valoarea
recuperabila, deci utilajul este depreciat cu valoarea de 4000 lei (36.000
32.000)
6813 Cheltuieli de exploatare
=
2913 Ajustari pentru
deprecierea
4000 lei
privind provizioanele
instalaiilor, mijloacelor de
pentru deprecierea imobilizarilor
transport, animalelor si
plantaiilor
Valorea prezentata in bilant la 31.12.2013 va fi 40.000-4.000-4.000=32 000
lei
Inregistrarea amortizarii (40 000/10 ani = 4 000)
6811 Cheltuieli de exploatare privind
= 2813 Amortizarea instalatiilor,
mijloacelor 4 000 lei
amortizarea imobilizarilor
de transport, animalelor si
plantaiilor

Se va prezenta inregistrarea deprecierii in anul 2013 in urmatoarele situatii:


a) Valoarea recuperabila la 31.12.2013 ar fi fost de 26 000 lei
b) Valoarea recuperabila la 31.12.2013 ar fi fost de 34 000 lei
a) Valoarea de intrare = 40 000
- Amortizarea cumulate = 4 000 + 4 000 = 8 000
- Depreciere = 4 000
= Valorea contabila de 28 000
Val. Contabila(28 000) > Val. Recuperabila( 26 000) => Depreciere de 2 000
lei
6813 Cheltuieli de exploatare
deprecierea
2000 lei
privind provizioanele
pentru deprecierea imobilizarilor
plantaiilor

2913 Ajustari pentru


instalaiilor, mijloacelor de
transport, animalelor si

Valoare bilant = 40 000 8 000 4000 2000 = 26 000


b) Valoarea de intrare = 40 000
- Amortizarea cumulate = 4 000 + 4 000 = 8000
- Depreciere = 2 000
= Valorea contabila de 28 000
Val. Contabila(28 000) < Val. Recuperabila( 34 000) => Apreciere de 6000 lei
Deprecierea care poate fi reluata este 2 000
2913 Ajustari pentru deprecirea
4000
instalatiilor, mijloacelor de tranport,
imobilizarilor
animalelor si plantatiilor
Valoare in bilant = 40 000 8 000 = 32 000

= 7813 Venituri din ajustari


pentru depreciera

18.
Studiu de caz privind privind intrarile de imobilizari
necorporale.
Cost de achizitie pentru imobilizarile necorporale
La data de 1 ianuarie 2012, o societatea comerciala achizitionat un utilaj in
valoare de 40.000 lei, taxe vamale : 1.100, Tva platit in vama: 9.600 lei,
rabat primit de la furnizor : 2.000 lei. In vederea achizitiei societatea a
suportat urmatoarele costuri:
- cost instalare 5.000 lei
- costuri generale de administratie 6.000 lei
- chetuieli cu reclama 21.000 lei
- onoraiile informaticienilor care instaleaza programul 3.000 lei
Pret de cumparare
40.000 lei
+ Taxe vamale
1.100 lei
- Rabat primit
- 2.000 lei
+ Costuri instalare
5.000 lei
+ Onoraiile informaticienilor care instaleaza programul
3.000 lei
= Costul programului informatic
47.100 lei
a) Inregistrarea achizitiei programului informatic si a licentei
corespunzatoare:

208 Alte imobilizari corporale

=
%
47.100
404 Furnizori imobilizari 46.000
446 Alte impozite si taxe 1.100

b) Plata taxelor in vama


%
446 Alte impozite si taxe
4426 TVA deductibila

= 5121 Conturi la banci in lei

10.700
1.100
9.600

Costul de productie pentru imobilizarile necorporale


O intreprindere realizeaza un program informatic software pentru care a
mobilizat mai multe echipe de informaticieni.
Cheltuielile ocazionate sunt impartite in faza de cercetare si faza de
dezvoltare astfel:
- cheltuieli din faza de cercetare (studierea si analiza unor programe
informatice similare, intocmirea modelului logic care va sta la baza
urmatorului program, intocmirea modelului conceptual al datelor) in suma
totala de 25.000 lei
- cheltuieli din faza de dezvoltare (programarea efectiva si analiza software.
Testarea programului) in suma totala de 50.000
- cheltuieli aferente cursurilor pentru pregatirea personalului in vederea
utilizarii programului 15000 lei
a) Inregistrarea cheltuielilor din faza de cercetare
614 Chetuieli cu studiile si cercetarile = 5121 Conturi la banci in lei 25.000
b) Faza de dezvoltare se recunoaste imobilizarea necorporala in curs
233 Imobilizari necorporale = 721 Venituri din productia de imobilizari
necorporale 50.000
in curs de exercutie
c) Receptia imobilizarii necorporale
208 Alte imobilizari necorporale = 233 Imobilizari necorporale in curs de
executie 50.000
d) Inregistrarea cheltuielilor aferente cursurilor de pregatire
628 Alte cheltuieli cu serviciile efecutate de terti = 5121 Conturi la banci in
lei 15.000

19.
Studiu de
necorporale.

caz

privind

privind

iesirile

de

imobilizari

Scoaterea din functiune a unei imobilizari necorporale


Prin hotararea conducerii, S.C. TANIA S.A. scoate din uz un program
informatic cu o valoarea contabila de 40.000 lei, amortizarea cumulata
inregistrata fiind de 30.000 lei.
Scoaterea din evidena contabila a activului necorporal:
%
= 208 Alte imobilizari necorporale
40.000
2808 Amortizarea altor imobilizari
30.000
Necorporale
6583 Cheltuieli privind activele
10.000
cedate si alte operaii de capital

Cesiunea unei imobilizari necorporale


-

S.C. AGRICOLA S.A. vinde unui ter o licena:


Valoarea activului
40.000 lei
Amortizarea cumulata
30.000 lei
Preul de vanzare
15.000 lei, plus TVA 24%

Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:


a) Transferul de proprietate
461 Debitori diversi

%
18.600
7583 Venituri din vanzarea activelor 15.000
si alte operaiuni de capital
4427 TVA colectata
3.600

b) Scoaterea din evidena a imobilizarii necorporale


%

= 205 Concesiuni, brevete, licene

40.000
2805 Amortizarea concesiunilor,
30.000
brevetelor, licenelor si
marcilor comerciale
6583 Cheltuieli privind activele
10.000
cedate si alte operaiuni de capital

20. Studiu de caz privind tranzactiile de intrare in patrimoniu a


imoblizarilor corporale.
Intrari de imobilizari prin achizitie
Se achizitioneaza un utilaj :
Valoarea la pret de cumparare
9.000 lei
+ Cheltuieli de transport facturate de furnizor 1.000 lei
+ TVA deductibila 24%
2400 lei
Total factura
12400 lei
- Avans acordat
3.000 lei
- TVA aferent avansului
720 lei

Valoare neta de plata

8.680 lei

a) Inregistrarea avansului acordat pe baza facturii


%

= 404 Furnizori de

imobilizari 3.720
232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
3.000
4424 TVA colectata
720
b) Receptia utilajului
%
= 404 Funizori de imobilizari 12.400
2131 Echipamente tehnologice
10.000
4426 TVA colectata
2.400
c) Achitarea datoriei catre furnizor cu retinerea avansului acordat
404 Funizori de imobilizari =
12.400

%
232 Avansuri acordate pentru imobilizari

corporale

3.000
4426 TVA colectata

720
5121 Conturi la banci in lei
8680
Intrari de imobilizari prin productie proprie
O entitate construieste in regie proprie o cladire, in conditiile urmatoare:
Cheltuieli inregistrate in contabilitatea financiara :
+ Materii prime
100.000 lei
+ Salarii
60.000 lei
+Amortizari
30.000 lei
+Dobanzi la credite pentru finantarea 25.000 lei
investitiei
TOTAL
215.000 LEI
Reflectarea operatiunilor in contabilitatea financiare se prezinta astfel :
a) Constatarea cheltuielilor
601 Cheltuieli cu materiile prime = 301 Materii prime
100.000
641 Cheltuieli cu salarii personal = 421 Personal salarii datorate 60.000
6811 Cheltuieli de exploatare privind = 281 Amortizari privind imobilizarile
30.000
amortizarile
corporale

212 Constructii =
lung 25.000

1682 Dobanzi Aferente creditelor bancare pe termen

b) Receptia si punerea in functiune a cladirii, la cost de productie:


212 Constructii = 722 Venituri din productia de imobilizari corporale
190.000
Intrari de imobilizari corporale prin aport in natura
O societate emite 1000 de actiuni, valoare nominala 1 lei. Asociatul unic face
aport sub forma unui mijloc de transport, a carui valoare justa este de 20.000
lei.
Valoarea primelor de aport = 20.000 1.000*1 = 19.000
a) Subscrierea celor 1.000 actiuni * 1 lei = 1.000 lei
456 Decontari cu asociatii privind capitalul = 1011 Capital subscris nevarsat
1.000 lei
b) Inregistrarea aportului in natura
2133 Mijloace transport
20.000 lei

%
456 Decontari cu asociatii privind capitalul

1.000 lei
1043 Prime de aport
19.000 lei
1011 Capital subscris nevarsat = 1012 Capital subscris varsat 1.000
Intrari de imobilizari corporale cu titlu gratuit prin donatii, plusuri
de valoare la inventar
O entitate primeste sub forma de donatie un utilaj a carui valoare este de
20.500 lei.
Inregistrarea donatiei in contabilitate
2131 Instalatii tehnologice = 4753 Donatii pentru investitii
20.500
La sfarsitul exercitiului 2012, cu ocazia inventarierii, s-a descoperit ca un
utilaj in valoare de 30.000 lei nu era inregistrat in contabilitate
Intrarea imobilizarii corporale ca plus de inventar :
2131 Instalatii tehnologice = 4754 Plusuri de inventar de natura
imobilizarilor 30.000
Intrari de imobilizari corporale prin schimb de active

O entitate schimba un autovehicul cu un utilaj ce apartine unei alte entitati.


La data efectuarii schimbului, valoarea contabila si valoarea de vanzare se
prezinta astfel:
Autovehicul :
Valoare contabila 25.000 lei
Amortizare cumulata 15.000 lei
Pret de vanzare 15.000 lei
Utilaj
Valoare contabila 20.000 lei
Amortizae cumulata 8.000 lei
Pret de vanzare 13.500 lei
a) Vanzarea autovehiculului
461 Debitori diversi

=
%
18.600
7584 Venituri din vanzarea activelor
15.000
4427 TVA colectata
3.600

b) Descarcarea din gestiune a autovehiculului


tehnologice

%
25.000

2131 Echipemente
(masini, utilaje si

instalatii de lucru)
281 Amortizari privind imobilizarile corporale
15.000
6583 Cheltuieli privind activele cedare
1.000
c) Achizitia utilajului
2131 Echipemente tehnologice
13.000
(masini, utilaje si instalatii de lucru)

= 404 Furnizori de imobilizari

21.
Studiu de caz privind tranzactiile de iesire din patrimoniu
a imobilizarior corporale.
Iesirea de imobilizari corporale prin vanzare
S.C. AGROSTAR S.A. , cesioneaza un tractor la preul de 30.000 lei,
TVA=24%. Soldurile aferente activului se prezinta astfel:
Valoarea ramasa neamortizata (val. contabila) este de 25.000 lei

Amortizare inregistrata - 18.000 lei


In urma unei reevaluari efectuate in anul precedent vanzarii, a rezultat
un surplus de valoare de 6.000.
a) Vanzarea activului se contabilizeaza astfel:
461 Debitori diversi
37.200

7583 Venituri din vanzarea


activelor si alte operaiuni
de capital
4427 TVA colectata
Si
%

25.000
2813
Amortizarea
18.000
tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor si plantaiilor
6583
Cheltuieli
privind
7.000
si alte operaii de capital

30.000
7.200

2133 Mijloace de transport


instalaiilor

activele

cedate

b) Surplusul din reevaluare trecut la rezultatul reportat (cont 117) in


momentul cedarii activului, se inregistreaza astfel:
1065 Rezerve reprezentand
= 117 Rezultatul reportat
6.000
surplusul realizat din
rezerve de reevaluare
Iesirea de imobilizari corporale prin casare
In contabilitatea entitatii SC ZOLA SRL situatia la scoaterea din functiune a
unui utilaj se prezinta astfel :
- Cost de achizitie 100.000 lei
- Amortizare cumulate 80.000 lei
- Chetuieli ocazionate de casare : 10.000 lei (materiale consumabile 3.000 lei;
salarii : 7.000 lei )
- Piese de schimb rezultate : 20.000 lei
a)Inregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare :
6588 Alte chetuieli de exploatare
10.000

%
302 Materiale consumabile

3.000

421 Personal salarii datorate


7.000
b) Inregitrarea pieselor de schimb recuperate
302 Materiale consumabile = 7588 Alte venituri din exploatare 20.000
c) Scoaterea din gestiune a utilajului
%
=
100.000
2813
Amortizarea
80.000
tehnice, mijloacelor de transport,
animalelor si plantaiilor
6583
Cheltuieli
privind
20.000
si alte operaii de capital
Iesirea de imobilizari
extraordinare

corporale

ca

2133 Echipamente tehnologice


instalaiilor

activele

urmare

cedate

unor

situatii

SC TANGOOS SRL detine un deposit care a fost distrus de un incendiu.


Comisia constituita pentru a evalua pagubele incendiului a consemnat ca
depozitul a fost distrus in totalitate. Costul acestuia a fost de 100.000 lei, iar
amortizarea cumulate de 80.000 lei.
Inregistrarile din contabilitate vor fi urmatoarele:
%
100.000
2812
Amortizarea
80.000
671
Chetuieli
privind
20.000
alte evenimente extraordinare
22.

212 Constructii
constructiilor
calamitatile

si

Studiu de caz privind evaluarea la intrare a imobilizarilor.

Evaluarea la cost de achizitie


Pentru inlocuirea unei linii de sacrificare la abatorul de pasari, S.C. AGAINA
S.A. a efectuat urmatoarele cheltuieli:
- Costul de achiziie al utilajului

100.000 lei

- Cheltuieli de transport efectuate de teri


10.000 lei
- Taxe vamale achitate
10.000 lei
- Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaiului si reparaii
8.000 lei
pardoseli
8.000 lei
- Cheltuieli cu montajul utilajului
4.000 lei
- Chetuieli cu paza utilajului
4.000 lei
- Cheltuieli cu pierderea tehnologica a primei producii
4.000 lei
- Cheltuieli de reclama si publicitate
7.000 lei
-Cheltuieli cu dobanzi aferente imprumutului bancar obinut
155.000
pentru achiziionarea utilajului
lei
TOTAL
Din valoarea totala a cheltuielilor prezentate mai sus se poate
capitaliza suma de 135.000 lei, diferena de 20.000 lei, reprezentand
cheltuieli de gestiune (de exploatare) dupa cum urmeaza:
- Cheltuieli efectuate cu igienizarea spaiului si reparaii
8.000 lei
curente la spaiul destinat instalarii utilajului
- Cheltuieli cu pierderea tehnologica
4.000 lei
- Cheltuieli cu paza
4.000 lei
- Cheltuieli de reclama si publicitate
4.000 lei
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:
a) Inregistrarea utilajului (nu se tine cont de incidenta TVA)
2131 Echipamente tehnologice
135.000
(masini, utilaje si instalaii de lucru)
100.000

%
404 Furnizori de imobilizari
446 Alte impozite, taxe si

10.000
varsaminte asimilate
401 Furnizori
18.000
1682 Dobanzi aferente
creditelor

7.000
bancare pe termen lung

b) Inregistrarea celorlate cheltuieli


- cheltuielile cu igienizarea si reparaii la spaiul destinat instalarii utiliajului
628 Cheltuieli cu servicii executate
=
401 Furnizori
8.000
de teri
- cheltuieli cu paza
628 Cheltuieli cu servicii executate
=
401 Furnizori
4.000
de teri
- cheltuieli de reclama si publicitate

623 Cheltuieli cu reclama si


publicitate
- cheltuieli cu pierderea tehnologica
601 Cheltuieli materiile prime
4.000

401 Furnizori
=

4.000

301 Materii prime

Evaluarea la costul de productie


Secia de construcii din cadrul S.C. AGAINA S.A. executa pentru nevoi
proprii o hala frigorifica pentru depozitarea produselor, pentru care a efectuat
urmatoarele cheltuieli:
- costul de achiziie al materialelor de construcii
30.000 lei
achizitionate si incorporate in lucrare
- costul manoperei pentru muncitorii direct productivi
10.000 lei
- diverse servicii prestate de teri
5.000 lei
- cota de cheltuieli legate de construirea activului respectiv
2.700 lei
(6% din cheltuielile directe)
Inregistrarile efectuate in contabilitate sunt:
a) Inregistrarea consumului de materiale
602 Cheltuieli cu materiale
=
302 Materiale consumabile
consumabile
b) Inregistrarea manoperei
641 Cheltuieli cu salariile
10.000
personalului
c) Servicii executate de teri
628 Cheltuieli cu servicii
efectuate de teri

30.000

421 Personal salarii datorate

401 Furnizori

5.000

d) Inregistrarea cheltuielilor indirecte repartizate pentru obiectivul construit


in regie proprie
231 Imobilizari corporale
=
722 Venituri din producia
47.700
in curs
de imobilizari corporale
e) Recepia imobilizarii corporale
212 Construcii
47 700

231Imobilizari corporale in curs

23.
Studiu de caz privind subventiile pentru investitii si
subventiile de exploatare.

Subventii pentru investitii


O entitate primeste o suma nerambursabila de 100.000 lei pentru
achiziionarea unui
echipament tehnologic. Entitatea achiziioneaza echipamentul la cost de
achiziie de 100.000 lei.
Durata de viaa estimata a respectivului echipament este de 10 ani, iar
amortizarea se calculeaza prin metoda liniara.
In contabilitate se efectueaza urmatoarele inregistrari:
a) recunoasterea dreptului de a incasa subvenia de 100.000 lei:
445 Subvenii = 475 Subvenii pentru investiii 100.000 lei
b) incasarea subveniei:
5121 Conturi la banci in lei = 445 Subvenii 100.000 lei
c) achiziionarea echipamentului tehnologic:
2131 Echipamente tehnologice = 404 Furnizori de imobilizari 100.000 lei
(masini, utilaje si instalaii de lucru)
d) achitarea furnizorului de imobilizari:
404 Furnizori de imobilizari = 5121 Conturi la banci in lei 100.000 lei
e) inregistrarea amortizarii lunare de 833,33 lei (100.000 lei/10 ani/12 luni =
833,33 lei/luna):
6811 Cheltuieli de exploatare privind =
2813 Amortizarea
instalaiilor,
833,33
amortizarea imobilizarilor
mijloacelor de transport, animalelor
si plantaiilor
f) recunoasterea venitului aferent subveniei (venitul din subvenie este la
nivelul cheltuielii cu
amortizarea deoarece investiia a fost subvenionata integral):
475 Subvenii pentru investiii = 7584 Venituri din subvenii pentru investiii
833,33
Subvenii de exploatare
O entitate primeste sub forma de subventii suma de 100.000 lei, din care
20.000 se incaseaza la data acordarii, iar 80.000 lei se incaseaza in aceeasi
perioada. Suma de 60.000 lei este aferenta cifrei de afaceri 15.000 lei penrtu
perioada curenta, iar restul pentru perioadele urmatoare, iar 40.000 lei este
pentru plata personalului si este aferenta perioadei in curs.

100.000
%
%
100.000
80.000
445 Subventii
subventii de 15.000
20.000
5121 Conturi curente la banci
cifrei de afaceri

=
7411 Venituri din
exploatare aferente
7414 Venituri din

subventii de 40.000
exploatare pentru
plata personalului
472 Venituri in
avans
24.

45.000
Studiu de caz privind veniturile si cheltuielile in avans

Veniturile in avans
Sala de Fitness incaseaza prin banca in luna decembrie abonamentele
aferente anului viitor in suma de 12.000 lei plus TVA, conform facturilor
emise si a ordinelor de plata.
a) Emiterea facturilor
4111 Clienti

%
472 Venituri in avans
4427 TVA colectata

14.880
12.000
2.880

b) Incasarea facturilor
5121 Conturi la banci in lei = 4111Clienti 14.880
Anul urmator, se va descarca pe venituri lunar suma de 12.000/12 luni =
1.000 lei
704 Venituri din servicii prestate = 472 Venituri in avans 1.000
Cheltuieli in avans
In data de 15.12.2012 se achita in numerar o polita RCA pentru un
autovehicul detinut de companie.
Aceasta polita este valabila pana pe data de 14.03.2013 si are o valoare
totala de 600 lei
a) Plata politei RCA

471 Chetuieli in avans = 5311 Casa in lei 600


b) Descarcare pe chetuieli pentru perioada 15.12.2012-31.12.2012 (600 lei/3
luni/31 zile * 17 zile ramase din luna decembrie = 109,68 lei)
613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 109,68
lei
c) In perioada Ianuarie-februarie se va descarca pe chetuiala suma de 200 lei
613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 200
d) Descarare pe cheltuieli pentru perioada 01.03.2013-14.03.2013 (600
109,68 lei 200*2) = 90.32 lei
613 Chetuieli privind primele de asigurare = 471 Cheltuieli in avans 90.32
lei
25. Studiu de
financiare.

caz

privind

intrarile

si

iesirile

de

imobilizari

1. Se achizitioneaza titluri imobilizate in valoare de 45.000 lei, eliberate in


proprtie de 60% si achitate prin banca pentru 20.000 lei.
261 Actiuni detinute la entitatile afiliate =
100.000

%
5121 Conturi curente la banci

20.000
404 Furnizori de imobilizari
60.000
269 Varsaminte de efectuat
pentru 20.000
imobilizari financiare
Varsamintele efectuate pentru emitent pe masura valorii eliberate:
269 Varsaminte de efectuat pentru
20.000
imobilizari financiare

= 5121 Conturi curente la banci

2. O entitate are de incasat dividende in valoare de 50.000, din care se


incaseaza 25.000 lei:
%
50.000

761 Venituri din imobilizari financiare

5121 Conturi curente la banci


25.000
267 Creante imobilizate
25.000
3. O societate vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de 100.000 lei si
plateste un commision de 2000 lei. Titlurile au fost achizitionale la suma de
80.000 lei.
a) Scaderea din evidenta a titlurilor de valoarea de intrare:
6641 Cheltuieli privind imobilizarile
afliate 80.000
financiare cedate

= 261 Actiuni detinute la entitati

b) Reflectarea veniturilor din cedarea titlurilor


461 Debitori diversi
cedate
100.000

7641 Venituri din imobilizari financiare

c) Incasarea titlurilor cedate si inregistrarea comisionului


%
100.000
5121 Conturi curente la banci
98.000
622 Cheltuilei privind comisioanele
2.000
si onorariile

461 Debitori diversi

4. Societatea SOTA SA participa la capitalul social al entitatii ALBY SA, nou


infiintata, cu un utilaj a carui valoare de aport determinata de un expert
evaluator este de 340.000 lei. Aceasta participatie ii asigura un procent de
control de 40%.
Caracteristicile utilajului sunt :
- valoare contabila 360.000 lei
- durata de utilizare economica : 6 ani
- amortizarea anului N : 60.000 lei
a) Inregistrarea titlurilor de participare in limita valorii neamortizate a
utilajului
%
tehnologice

=
360.000

2131 Echipamente

2813 Amortizarea instalatiilor,


60.000
mijloacelor de transport, animalelor
si plantatiilor
263 Interese de participare
300.000
b) Inregistrarea valorii titlurilor de participare primite care excede valoarea
neamortizata a imobizarii corporale (340.000-300.000 lei)
263 Interese de participare = 1068 Alte rezerve

40.0000

Entitatea cedeaza jumatate din titlurile obtinute in urma participarii la


capitalul social cu o valoare de 320.000.
Trazactiile de inregistrat sunt urmatoarele:
a) Vanzarea titlurilor
461 Debitori diversi = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate
320.000
b) Descarcarea gestiunii
6641 Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate = 263 Interese de
participare 170.000
c) Virarea rezervei la venituri
1068 Alte rezerve = 7641 Venituri din imobilizari financiare cedate 20.000
5. Entitatea SCUT SA acorda entitatii IOR SA in imprumut de 100.000 lei pe
termen de 2 ani, cu o dobanda de 10%, care trebuie achitata la sfarsitul
fiecarui an. Dobanda in primul an se incaseaza cu intarziere, adica in cursul
anului urmator.
a) Acordarea imprumutului, in anul I:
2675 Imprumuturi acordate pe termen lung = 5121 Conturi la banci in lei
100.000
b) Inregistrarea dobanzii curente in primul an, la 31.12 anul I (100.000 lei *
10% = 10.000 lei)
2676 Dobanza aferenta imprumuturilor = 763 Venituri din creante imobilizate
10.000
acordate pe termne lung

c) Incasarea dobanzii restante in cursul anului II


5121 Conturi curente la banci = 2676 Dobanda aferenta imprumuturilor
10.000
acordate pe termne lung
d) Inregistrarea dobanzii cuvenite in al doilea al, la 31.12. an II
5121 Conturi curente la banci = 763 Venituri din creante imobilizate
10.000
e) Rambursarea imprumutului la sfarsitul celor 2 ani
5121 Conturi la banci in lei = 2675 Imprumuturi acordate pe termen lung
100.000

26.
Studiu de caz privind contabilitatea materiilor prime,
materialelor consumabile.
Contabilitatea materiilor prime
1. Societatea MARA detine un teren evaluat la valoarea justa de 100.000 lei,
rezerva din reevaluare disponibila fiind de 20.000 lei. Pe teren va fi
construita o cladire.
Cazul 1 : Daca in contractul de vanzare-cumparare cladirea si cota parte din
teren fac obiectul unei tranzactii unice cu pret unic :
a) Transferul terenului in categoria materii prime:
301 Materii prime = 2111 Terenuri 100.000
b) Costul terenului (materia prima) va fi trecuta pe cheltuiala si inclus in
costul de prductie al constructiei :
601 Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 100.000
c) Realizarea rezervei din reevaluare
105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat
din
20.000
rezerve din reevaluare

Cazul 2 : Daca in contractul de vanzare pretul cladirii nu include pretul


terenului
a) Reclasifiacrea terenului in categoria stocurilor
371 Marfuri = 2111 Terenuri

100.000 lei

b) Realizarea rezervei din reevaluare


105 Rezerve din reevaluare = 1065 Rezerve reprezentand surplusul realizat
din
20.000
rezerve din reevaluare
2. Societatea comerciala Berta SA are in stoc la inceputul lunii mai N:
- materii prime 3.000 lei;
- marfuri 12.000 lei
In cursul lunii mai au loc urmatoarele operatii:
1.
2.
3.
4.

Achizitie de materii prime la costul de achizitie de 2.000, TVA 24%


Achizitie de marfuri la costul de achizitie de 4.000 lei, TVA 24%
Consum de materii prime la costul de 3.000 lei
Vanzare de marfuri la pretul de vanzare de 1.600 lei, TVA 24%, costul
de achizitie de 1.200 lei
La sfarsitul lunii are loc inventarierea, in urma careia se stabilescu stocurile
faptice:
-materii prime 3.200 lei;
-marfuri 6.500 lei
Inventarul permanent
D

301 Materii prime

Si
3000

3000

2000
2000
Sfs
1200
C

3200
Sf

Si
12000

1200

4000
14800
Sfs
8300
6500
Sf

371 Marfuri

Sfs = stoc final scriptic


Sf = stoc final faptic
1. Achizitia de materii prime
%
301 Materii prime
4426 TVA deductibila

= 401 Furnizori

2.480
2.000
480

= 401 Furnizori

4.960
4.000
960

2. Achitia de marfuri
%
371 Marfuri
4426 TVA deductibila

3. Consumul de materii prime


601Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000
4. Vanzarea de marfuri
4111 Clienti

%
707 Venituri din vanzarea marfurilor
4427 TVA colectata

607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 1.200


5. Inregistarrea diferentelor constatate la inventar
a) Pentru materii prime :
Sf = 3200
Sfs = 3000
Plus = 200
301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 200
b) Pentru marfuri

1.984
1.600
384

Sf = 6.500
Sfs = 14.800
Minus = 8.300
607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 8.300
Inventarul intermitent
D
301 Materii prime
C
Si
3000
3000
3200
3200
Sfs

D
Si
12000

371 Marfuri

12000

6500
6500
Sfs
1. Achizitia de materii prime
%
601 Cheltuieli cu materii prime
4426 TVA deductibila

= 401 Furnizori

2.480
2.000
480

2. Achitia de marfuri
%
371 Chetuieli privind marfurile
4426 TVA deductibila

= 401 Furnizori

4.960
4.000
960

3. Consumul de materii prime


Nu se inregistreaza in contabilitatea financiara ci se determina la sfarsitul
perioadei , pe baza relatiei:
Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar = 3000+2.200-3200
=2.200
4. Vanzarea de marfuri
4111 Clienti

%
707 Venituri din vanzarea marfurilor
4427 TVA colectata

1.984
1.600
384

Iesirile de marfuri nu se inregistreaza in contabilitate ci se determina la


sfarsitul perioadei, pe baza relatiei:
Iesiri = Sold initial+Intrati-Sold final stabilit de inventar =15 000+4000
6500 = 12.500
5. Anularea soldurilor initiale
a) pentru materiile prime
601 Chetuieli cu materiile prime = 301 Materii prime 3.000
b) pentru marfuri
607 Chetuilei privind marfurile = 371 Marfuri 12 000
6. Preluarea soldurilor finale
a) 301 Materii prime = 601 Chetuieli cu materiile prime 3.200
b) 371 Marfuri = 607 Chetuieli privind marfurile 6.500
3. O societate achitioneaza 3.000 lg de materie prima la pretul de 2 lei/kg. La
receptie se constata o lipsa de 500 kg care se imputa, la pretul de 2 lei/kg
plus TVA 24%, delegatului unitatii.
a) Achizitia materiilor prime si constatatea lipsei

%
= 401 Furnizori
301 Materii prime
6588 Alte chetuieli de exploatare
4426 TVA deductibila

7.440
5.000
1.000
1.440

b) Imputarea lipsei:
4282 Alte creante in legatura cu personalul =
1.240

%
7581 Venituri din despagubiri,

amenzi

1.000
si penalitati
4427 TVA

colectata

240

Contabilitatea materialelor consumabile

1. Societatea Alfa achitioneaza combustibil in valoare de 1.500 lei, TVA 24%,


destinat unui vehicul pentru care nu se permisa deducerea decat in proportie
de 50%, deoarece nu este utilizat pentru desfasurarea de activitati
exceptate.
a) In cazul in care combustibilul este stocat :
a1) Achizitia de combustibil
%
3022 Combustibili
4426 TVA deductibila

401 Furnizori

1.860
1.500
360

a2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului


3022 Combustibil = 4426 TVA deductibila 180
b) In cazul in care combustibilul nu este stocat :
b1) Achizitia de combustibil
%
6022 Chetuieli privind combustibilul
4426 TVA deductibila

= 401 Furnizori

1.860
1.500
360

b2) Includerea a 50% din TVA in costul de achizitie al combustibilului


6022 Chetuieli privind combustibilul = 4426 TVA deductibila 180
2. Ca urmare a dezmembrarii unui autoturism, o societate recupereaza
materiale auxiliare in valoare de 5.000 lei si piese de schimb in suma de
2.500 lei. Piesele de schimb recuperate sunt utilizate pentru repararea unui
mijloc de transport.

%
3021 Materiale auxiliare
3024 Piese de schimb
2.500

= 7588 Alte venituri din exploatare

7.500
7.000

Darea in consum a pierselor de schimb


6024 Chetuieli privind piesele de schimb = 3024 Piese de schimb 2.500

27.

Studiu de caz privind contabilitatea obiectelor de inventar.

SC TANIA SRL achizitioneaza pubele in valoare de 20.000 lei, TVA 24%. Se


dau in folosinta scaunele:
a) Achizitia de materiale de natura obiectelor de inventar
%
=
303 Materiale de natura
obiectelor de invetar
4426 TVA deductibila

401 Furnizori

24.800
20.000
4.800

b) Darea in folosinta a obiectelor de inventar


603 Chetuieli privind materialele de = 303 Materiale de natura obiectelor de
inventar 20.000
natura obiectelor de inventar

28.
Studiu de caz privind contabilitatea stocurilor aflate la
terti.
Societatea KESHA trimite spre prelucrare la terti materiale consumabile in
valoare de 250.000 lei conform avizului de insotire. Se primesc de la terti
obiecte de invetar in valoare de 300.000, cstul prelucrarii 30.000 lei, TVA
24%.
351 Materii si materiale aflate la terti = 3021 Materiale auxiliare 250.000
Primirea obiectelor de inventar de la terti
303 Materiale de natura obiectelor de inventar = 351 Materii si materiale
aflate la terti 250.000
%
303 Materiale de natura obiectelor de inventar
426 TVA deductibila

= 401 Furnizori

37200
30.000
7200

29.

Studiu de caz privind contabilitatea produselor finite.

1. Intreprinderea SOLI receptioneaza o cladire al carei cost achizitie este de


450.000 lei. Se decide ca aceasta cladire sa nu fie vanduta, ci sa fie utilizata
in scopuri adiministrative
a) Receptia cladirii si evaluarea ei la cost:
345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor de produse
450.000
b) Transferul cladirii in categoria imobilizarilor corporale
212 Constructii = 345 Produse finite 450.000
2. Societatea Beta obtine din productia proprie 2.000 pungi la costul de 0,2
lei/bucata. Aceasta ii vinde societatii Alfa 1000 de pungi la pretul de 1
leu/bucata plus ecotaxa de 0,2 lei/punga, TVA 24%.
a) Obtinerea pungilor din productie proprie:
345 Produse finite = 711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse 200
b) Vnzarea pungilor si descarcarea din gestiune:
4111 Clienti =

%
701 Venituri din vanzarea produselor finite
446 Alte impozite si taxe
4427 TVA colectata

1 000
200
288

711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 200
3. Societatea Gama doneaza produse finite in suma de 35.000 lei confirm
avizului de insotire a marfii si procesului verbal de predare/primate.
6582 Donatii acordate = 345 Produse finite 35.000
4. La inventariere se constata minus de produse finite de 70 lei care se
imputa gestionarului , la valoarea de 110 lei plus TVA 24%. Suma se
incaseaza ulterior in numerar.
711 Venituri aferente costurilor stocurilor produse = 345 Produse finite 70
4282 Alte creante in legatura cu personalul =
374

%
7581 Venituri din despagubiri,

amenzi

110
4427 TVA colectata

264

30.

Studiu de caz privind contabilitatea marfurilor.

1. Se presupune urmatorul detaliu de factura:


Marfuri
1.000 lei
Rabat (5 % 1 000 lei) 50 lei
950 lei
Remiza (10 % 950 lei) 95 lei
NETA COMERCIALA
855 lei
Scont de decontare (2 % 855 lei) 17, 10 lei
NETA FINANCIARA
837, 90 lei
TVA (24 % 837, 90 lei)
201,1 lei
NETA DE PLATA
1.039 lei
a) inregistrarea sconturilor acordate pe baza de factura la livrarea bunurilor:
171.000 lei
371 Marfuri
207.700.20 lei
40.219.20 lei 4426 TVA deductibila
3420 lei

401 Furnizori

767 Venituri din sconturi obtinute

b) decontarea facturii:
401 Furnizori = 5121 Conturi curente la banci 207.700.20 lei

2. Se vor reflecta in contabilitate urmatoarele operatii economice specific


comercializarii marfurilor cu plata in rate:
a) facturarea marfurilor catre cumparator, cunoscandu-se urmatoarele
elemente: pretul cu amanuntul, inclusiv TVA, 8.000 lei; avansul achitat de
cumparator este de 20% din valoarea bunurilor; dobanda cuvenita
vanzatorului este de 800 lei;
b) scaderea din evidenta a marfurilor vandute anterior, cunoscandu-se in plus
TVA de 1548 lei si adaosul comercial de 587 lei;
c) evidentierea veniturilor impozabile corespunzatoare dobanzii, la scadenta
acesteia;
Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii?
Rezolvare:
a) Vnzarea mrfurilor cu plata n rate: Avans = 8.000 lei x 20% =
l.600lei
TVA colectat aferent avansului = 1.600 lei - 1.600 lei x 100/124 =
309,68 lei
TVA neexigibil aferent diferenei de 8.000 lei - 1.600lei
avans = 6.400 lei va fi: 6.400.000 lei - 6.400.000 lei x 100 / 124 =
1238.71 lei
4111 Clieni

%
707 Venituri din vnzarea mrfurilor

8.000lei

5651,61 lei
4427 TVA colectat
309,68lei
4428 TVA neexigibil
1238.71lei
472 Venituri nregistrate n avans

800lei

Incasarea avansului
5121

4111

1.600lei

b) Descrcarea gestiunii:
%
=
371 Mrfuri 8.000lei
378 Diferene de pre la mrfuri
587
lei
4428 TVA neexigibil
1548 lei
607 Cheltuieli privind mrfurile
5865 lei
c) Contabilizarea venitului din dobnzi:
472 Venituri nregistrate n avans =
800lei

766

Venituri

din

dobnzi

3. Intreprinderea Z SA achizitioneaza un stoc de marfuri de la furnizorul B SA.


Factura cuprinde : 200 bucati marfa, la pretul unitar de 100 lei, cheltuieli de
transport de 100 lei, TVA 24%.
Pret de cumparare(200 buc. * 100 lei) 20.000 lei
Chetuieli de transport
100 lei
Cost de achiztie
20.100 lei
TVA 24%
4824 lei
Total factura
24924 lei
%
371 Marfuri
4426 TVA deductibila

401 Furnizori

24924
20100
4824

4. Societatea TANIA vinde marfuri la pretul de 25.000 lei plus TVA 24%
societatii ADE. Termenul de decontare conform contractului este de 2 luni. Ca
urmare a dorintei societatii ADE de a deconta imediat, societatea TANIA ii
acorda o reducere (scont) de 3%.
Inregistrari la vanzator
a) Factura de vanzare a marfurilor este inregistrata astfel:
4111 Clienti =

%
124.000
707 Venituri din vanzarea marfurilor 100.000
4427 TVA colectata
24.000

b) Factura de reducere acordata


%
667 Cheltuieli privind sconturile acordate
4427 TVA colectata

4111 Clienti

3720
3000
720

Inregistrari la cumparator
a) Achizitia de marfa
%
371 Marfuri
4426 TVA deductibila

401 Furnizori

124.000
100.000
24.000

b) Factura de reducere
401 Furnizori

%
767 Venituri din sconturi obtinute
4427 TVA colectata

3720
3000
720

S-ar putea să vă placă și