Sunteți pe pagina 1din 12

Studiu de caz MANAGER TRANSPORT

MARFA
Sunteti manager de transport la o intreprindere care urmeaza sa efectueze
transport rutier contra cost de marfuri cu urmatoarele vehicule :
- 8 autocamioane fabricatie 2012 detinute in leasing cu MTMA 20 tone ;
- 4 autocisterne fabricatie 2005 detinute in proprietate cu MTMA 16 tone ;
- 6 autocamioane fabricatie 2008 detinute cu contract de inchiriere cu MTMA 7,49
tone ;
- 5 autoutilitare fabricatie 2010 detinute in proprietate cu MTMA 3,49 tone ;
- 4 remorci detinute in proprietate cu MTMA 3,9 tone care sunt tractate de
autocamioanele cu MTMA 7,49 tone ;
- 3 remorci detinute in proprietate cu MTMA 1,2 tone care sunt tractate de 3
autoutilitare cu MTMA 3,49 tone;
In conditiile realizarii unui profit de 30%, cu urmatoarele costuri pentru efectuarea cursei:
- cost motorina
1,2 euro/litru;
- consum carburant 25 L/100km;
- cost ulei, service 0,15 euro/km;
- salariu cond auto 2,5 euro/ora conducere;
- costuri fixe alocate pentru o cursa dus 50 euro, precizati :
Ce documente trebuie sa depuneti si la care agentie teritoriala a
Autoritatii Rutiere Romane ARR in vederea obtinerii licentei comunitare,
daca intreprinderea este inregistrata in judetul ARAD, iar sediul unde
intreprinderea isi pastreaza documentele si in care aceasta isi desfasoara
activitatea administrativa si operativa in legatura cu transportul rutier este
la un punct de lucru din judetul TIMIS? ( Justificati raspunsul precizandu-se
care sunt aceste documente, inclusiv agentia ARR unde se depun).
R/ Pentru obtinerea licentei comunitare si a copiilor conforme ale acesteia,
intreprinderea va depune sau va transmite prin posta cu confirmare de primire la
ARR TIMIS, deoarece acolo intreprinderea isi pastreaza documentele care au legatura
cu activitatea de transport a intreprinderii O CERERE, insotita de urmatoarele
documente :
- document doveditor privind sediul unde intreprinderea isi pastreaza
documentele
- document privind asigurarea intretinerii tehnice ( contract cu service
autorizat)
- cazier judiciar al managerului de transport si o declaratie pe propria
raspundere
- cazier judiciar al intreprinderii si o declaratie pe propria raspundere a acesteia
- document privind indeplinirea conditiei de capacitate financiara( Garantie
bancara/Asigurare de risc/Bilant contabil)
- certificatul de competenta profesionala a managerului de transport
- cartea de indentitate a vehiculului si certificatul de inmatriculare, in copie
Ce documente trebuie depuse la agentia ARR in vederea efectuarii
transportului de marfuri periculoase cu autovehiculele din cadrul
intreprinderii ?

R/ In vederea efectuarii transportului rutier de marfuri periculoase, intreprinderea va


depune sau va transmite prin posta cu confirmare de primire, urmatoarele
documente :
- dovada angajarii, decizia de numire si certificatul de atestare profesionala a
consilierului de siguranta
- certificatul de agreare eliberat de Regia Autonoma RAR pentru vehiculele
pentru care este necesar respectivul certificat ( 4 autocisterne )
- certificatul de atestare profesionala a conducatorului auto, specific marfurilor
periculoase ce urmeaza a fi transportate
- autorizatia eliberata de Comisia Nationala pentru Controlul Activitatilor
Nucleare CNCAN, pentru vehiculele care transporta marfuri periculoase din
clasa 7
- certificatul de inspectie tehnica, in cazul suprastructurilor specializate pentru
transportul recipientelor cu gaze lichefiate sau cu alte marfuri periculoase
Ce condtii trebuie sa indeplineasca intreprinderea pentru a se considera
indeplinita cerinta privind sediul ?
R/ Cerinta privind sediul se considera indeplinita daca intreprinderea :
- are sediul social pe teritoriul Romaniei, in incinta caruia isi pastreaza
documentele de lucru, documentele contabile, de gestiune a personalului,
intretinerea vehiculelor, inregistrarile soferilor
- dispune de unul sau mai multe vehicule, inmatriculate in Romania, indiferent
daca sunt in proprietate, inchiriate sau in leasing
- desfasoara operatiunile referitoare la vehicule cu echipamente tehnice
corespunzatoare intr-un centru de exploatare situat pe teritoriul Romaniei
In ce conditii este considerata ca fiind indeplinita cerinta privind
capacitatea financiara a intreprinderii, daca se doreste a se efectua
transport rutier de marfa cu toate autovehiculele ?
R/ Conditia de capacitate financiara se considera indeplinita daca intreprinderea
demonstreaza pe baza conturilor anunale certificate sau printr-un bilant contabil, ca
dispune in fiecare an de capital si rezerve in valoare totala de cel putin 9000 euro
pentru un singur vehicul rutier utilizat si de 5000 euro pentru fiecare vehicul
suplimentar ;
Daca nu se poate justifica acest lucru, se intocmeste o asigurare de risc sau o
garantie bancara pentru suma de bani necesara ;
Aceasta conditie se refera la toate vehiculele care depasesc ele insele sau in
ansamblu MTMA > 3,49 tone ; remorcile nu intra in calculul capacitatii financiare
Pentru intreprinderea noastra avem nevoie de 1*9000 + 20*5000 euro = 109 000
euro
Daca avem doar o parte din acesti bani in cont, pentru diferenta o sa intocmim o
garantie bancara sau o asigurare de risc
In situatia in care intreprinderea nu dovedeste detinerea capitalului si
rezervelor financiare in valoare totala de 9000 euro pentru un singur
vehicul utilizat si de 5000 euro pentru fiecare vehicul suplimentar, ce poate
sa mai faca operatorul de transport pentru a demonstra ca indeplineste
conditia de capacitate financiara ?
R/ Intreprinderea poate sa ateste acest lucru printr-un certificat, cum ar fi o garantie
bancara sau o asigurare de risc, eliberat de una sau mai multe banci sau institutii
financiare, inclusiv societati de asigurare
In ce conditii se considera ca fiind indeplinita cerinta de buna reputatie a
unui operator de transport rutier ?
R/ Se considera ca fiind indeplinita cerinta privind buna reputatie daca :

intreprinderea si managerul de transport nu au fost condamnati conform


prevederilor art. 6 din Reg 1071/2009 privind infractiuni referitoare la : - drept
comercial, - insolventa, - conditii de remunerare, - circulatia rutiera, raspunderea profesionala, - trafic de fiinte umane sau droguri, sau alte
incalcari grave in ce priveste perioadele de conducere si odihna ale cond
auto, aparaturi de inregistrare, dimensiunile si masele vehiculelor, CPI, CPC
soferi, acces la piata
- managerul care si-a pierdut buna reputatie a fost declarat reabilitat
Buna repuatie se pierde in toate statele membre pana la reabiliare
-

Lista celor mai grave incalcari cuprinse in Anexa IV din Reg 1071/2009
detaliaza situatile in care o intreprindere sau managerul de transport,
datorita circumstantelor pot duce la pierderea bunei reputatii a
managerului de transport. Mentionati 3 abateri grave, altele decat cele
referitoare la timpii de conducere si utilizarea cartelelor tahograf :
R/ - conducerea auto fara un certificat de inspectie tehnica valabil, sau cu o
deficienta majora la nivelul sistemului de franare, al mecanismului de directie, al
rotilor, suspensiei, care ar crea astfel un risc imediat pentru siguranta circulatiei si
care determina imobilizarea vehiculului
- transportarea de marfuri periculoase pentru care transportul este interzis sau
care sunt transportate in conditii de izolare interzise sau neaprobate sau fara
identificarea acestora ca marfuri periculoase marcata pe vehicul, punand
astfel in pericol viata sau mediul si determinand imobilizarea vehiculului
- transportul de marfa sau persoane fara a detine permis de conducere valabil
sau de catre o intreprindere care nu detine licenta comunitara valabila
- transportul de marfa cu depasirea cu cel putin 20% a MTMA daca MTMA >12
tone, sau cu 25% a MTMA daca MTMA<12 tone
Dupa ce perioada de timp intreprinderea sau managerul de transport care
si-a pierdut buna reputatie pentru incalcari grave prevazute in anexa IV din
Reg 1071/2009, fiind declarat inapt conform art 14 din Reg 1071/2009 pot fi
reabilitate ?
R/ Dupa o perioada de un an de la data pierderii bunei reputatii
In ce conditii se considera ca fiind indeplinita cerinta de competenta
profesionala a operatorului de transport rutier ?
R/ Se considera indeplinita cerinta privind compententa profesionala, daca
intreprinderea desemneaza o persoana fizica in functia de manager de transport,
titulara al unui certificat de competenta profesioanala corespunzator, care
indeplineste cerinta de buna reputatie si care :
- conduce permanent si efectiv activitatile de transport ale intreprinderii
- este anagjat, director, proprietar, actionar sau pentru PFA insasi pesoana resp.
- este rezident in Uniunea Europeana
Ce obligatie are un manager de transport daca in ultimii 5 ani nu a mai
condus o intreprindere de transport rutier conform cu OG 27/2011 privind
transporturile rutiere cu modificarile si compeltarile ulterioare ?
R/ Are obligatia de a urma cursuri de pregatire profesionala periodica, care se
finalizeaza printr-o evaluare privind actualizarea cunostintelor, in conditiile stabilite
de catre autoritatea competenta
Care dintre vehiculele din dotarea intreprinderii trebuie sa fie dotate cu
tahograf si cu ce tip de tahograf se inlocuieste un tahograf defect in cazul
in care nu se mai poate repara, daca se doreste efectuarea transportului cu
toate vehiculele ?

R/ Toate vehiculele cu MTMA>3,5 tone trebuie sa fie dotate cu tahograf, analogic sau
digital, respectiv cele 14 autocamioane si 4 autocisterne ; vehiculele noi produse
dupa 1 ian. 2007 trebuie sa fie dotate cu tahograf digital(in cazul nostru cele 14
autocamioane, celelalte 4 autocisterne fiind echipate cu tahograf analogic) ; daca se
defecteaza un aparat tahograf analogic si acesta nu mai poate fi reparat se
inlocuieste numai cu unul digital
Care sunt cerintele pe care trebuie sa le indeplineasca vehiculele,
conform Conventiei TIR, pentru a fi agreate la transportul international de
marfuri sub sigiliu vamal, daca se ia in considerare compartimentul destinat
incarcaturii ? (Mentionati pentru un raspuns corect, minim trei cerinte )
R/ Pentru a putea fi agreat la transportul international de marfuri sub sigiliu vamal
conform Conventiei TIR, compartimentul vehiculului destinat incarcaturii este
construit si amenajat astfel ca :
- nici o marfa sa nu poate fi scoasa sau introdusa din partea sigilata a
vehiculului fara a lasa urme vizibile de efractie sau prin ruperea sigiliului
vamal
- sigiliul vamal sa poata fi aplicat intr-un mod simplu si eficace
- sa nu aiba nici un spatiu ascuns pentru dosirea marfurilor
- toate spatiile susceptibile de a contine marfuri sa fie usor accesibile pentru
control vamal
Doriti sa efectuati un transport de marfuri in Serbia sub acoperirea
carnetului TIR. In conformitate cu regulile de utilizare a carnetelor TIR,
transporturile efectuate sub acoperirea carnetului TIR pot implica mai
multe birouri vamale de plecare respectiv de destinatie. Care este numarul
maxim al acestora si in ce conditii carnetul TIR va putea fi prezentat la
birourile vamale de destinatie ?
R/ Conform Conventiei TIR, numarul maxim de birouri vamale de plecare este 3,
numarul maxim de birouri vamale de destinatie este 3, dar numarul total cumulat de
birouri vamale de plecare si destinatie este 4 ; Carnetul TIR poate fi prezentat
birourilor vamale de destinatie, doar daca toate birourile vamale de plecare au
acceptat carnetul TIR
Conform prevederilor privind autorizarea societatilor comerciale de a
utiliza carnete TIR, Autoritatea Nationala a Vamilor, poate revoca
autorizatia pentru utilizarea carnetelor TIR, atunci cand societatea
comerciala nu foloseste in mod regulat regimul TIR. Cand se considera ca o
societate comerciala nu utilizeaza in mod regulat regimul TIR ?
R/ In situatia in care asociatia sa garanta nu i-a mai eliberat carnete TIR in ultimele
12 luni
In conformitate cu prevederile Acordului intre Romania si Comunitatea
Europeana care a instituit anumite conditii pentru transportul rutier de
marfuri si promovarea transportului combinat, care sunt produsele scutite
de la plata taxelor vamale si de toate taxele si tarifele? (Pentru un raspuns
corect precizati minim 3 produse)
R/ - combustibilul din rezervorul autovehiculului necesar pentru efectuarea cursei
- lubrifiantii in cantitatile necesare pentru efectuarea calatoriei
- piese de schimb si uneltele necesare pentru repararea unui vehicul defect
Daca efectuati un transport de marfuri pe ruta Sibiu Brasov, beneficiarul
fiind o firma care are sediul in Germania, factura intocmita pentru plata
transportului va contine TVA ? Ce obligatii suplimentare aveti in aceasta
situatie ca operator de transport stabilit in Romania ?

R/ Acest transport nu se factureaza cu TVA, fiind facut pentru un beneficiar


comunitar, dar operaorul de transport romanesc trebuie sa fie platitor de TVA
Daca efectuati un transport de marfuri pe ruta Sibiu Brasov, beneficiarul
fiind o firma care are sediul in Republica Moldova, factura intocmita pentru
plata transportului va contine TVA ? Ce obligatii suplimentare aveti in
aceasta situatie ca operator de transport stabilit in Romania ?
R/ Deoarece Republica Moldova nu este stat comunitar, factura va fi intocmita cu TVA
romanesc, si se pot face anumite scutiri daca este cazul
Curtea Internationala de Comet CIC a stabilit clauzele internationale de
comert, iar comerciantii facand referire la aceste clauze nu pot sa
interpreteze drepturile si obligatiile decat in modul stabilit de CIC. In
INCOTERMS 2010, la nivel conceptual se formeaza o grupa a clauzelor care
se aplica la toate modalitatile de transport si o grupa a clauzelor care se
aplica doar pentru transportul maritim si fluvial. Care din urmatoarele
clauze se pot aplica la transportul rutier conform INCOTERMS 2010 : ExW,
FAS, FCA, FOB, CFR, CPT ?
R/ExW, FCA, CPT
Care pot fi indicatiile suplimentare pe care un expeditor le poate
mentiona in scrisoarea de transport, conform Conventiei CMR, in afara de
cele obligatorii ? (Pentru un raspuns corect mentionati minim trei indicatii)
R/ Expeditorul poate mentiona in scrisoarea CMR urmatoarele indicatii :
- interzicerea transbordarii
- cheltuielile pe care expeditorul le ia asupra sa
- totalul sumelor de ramburs de perceput la eliberarea marfii
- valoarea declarata a marfii si suma care reprezinta interesul special la
eliberarea acesteia la destinatie
- instructiunile expeditorului pentru transportator cu privire la asigurarea marfii
- termenul convenit in care transportul trebuie sa fie efectuat
- lista documentelor remise transportatorului
Conform prevederilor Conventiei CMR, care este termenul maxim in care
destinatarul marfii poate sa solicite despagubiri pentru neconcordanta
numarului de paleti din camion cu datele trecute in CMR, pentru avarii
aduse marfii si intarzierea la livrare ?
R/ Conform Conventiei CMR, termenele in care destinatarul poate sa solicite
despagubiri este in functie de situatie, urmatoarele :
- pentru lipsa de paleti din camion conform cu CMR la descarcarea marfii
- pentru avarii aduse marfii in timpul transportului 7 zile lucratoare
- pentru intarziere la livrare 21 de zile calendaristice
In ce conditii conform Conventiei CMR, transportatorul este exonerat de
raspunderea pentru pierderea totala sau partiala a marfii sau pentru
avarierea acesteia, produse intre momentul primirii si al eliberarii
acesteia ?
R/ Conform Conventiei CMR, transportatorul este exonerat de raspundere in
urmatoarele situatii :
- forta majora
- vina apartine persoanei care dispune de marfa
- expeditorul isi asuma o resposabilitate mai mare asupra transportului
- viciu propriu al marfii

Conform Conventiei CMR, care este termenul in care destinatarul marfii


poate considera marfa pierduta, fara prezentarea unei dovezi in acest
sens ?
R/ Destinatarul marfii poate considera marfa pierduta, cand aceasta nu a fost
eliberata in termen de 30 de zile de la expirarea termenului cuvenit, sau daca nu a
fost convenit un asemenea termen, dupa 60 de zile de la primirea marfii de catre
transportator
Conform Conventiei CMR, actiunile derivand din transporturile supuse
acestei conventii se prescriu in termen de un an de zile. De cand curge
termenul de prescriptie in caz de pierdere partiala, de avarie sau de
intarziere ?
R/ Termenul de prescriptie curge din ziua in care marfa a fost eliberata
Conform Conventiei CMR, in care situatii transportatorul poate sa
procedeze la vanzarea marfii fara sa astepte instructiuni de la persoana
care dispune de marfa ? (Precizati minim 2 situatii intalnite) :
R/ Transportatorul poate sa procedeze la vanzarea marfii in urmatoarele cazuri :
- cand natura perisabila a marfii sau starea ei o justifica
- cand cheltuielile pentru pastrare sunt disproportionate fata de valoarea marfii
Ce obligatii au operatorii de transport rutier in ceea ce priveste conditiile
pe care trebuie sa le indeplineasca elementele de fixare a marfii ? (minim 3
conditii)
R/ Operatorul de transport trebuie sa se asigure ca elementele de fixare a marfii
indeplinesc urmatoarele conditii :
- indeplinesc corect functiile pentru care au fost construite
- sunt adaptate pentru fixarea marfii respective
- nu prezinta noduri si /sau elemente deteriorate, uzate sau slabite
- sunt conforme cu standardele europene si internationale in vigoare in
domeniu
In cazul transporturilor efectuate contra cost in baza Acordului cu privire
la transportul international de produse perisabile ATP, cand se face
controlul conformitatii cu normele pentru mijloacele de transport izoterme,
refrigeratoare, frigorifice sau calorice ? ( Minim 3 situatii) :
R/ Controlul se va efectua :
- inaintea punerii in exploatare a mijlocului de transport
- periodic, cel putin o data la 6 ani
- de fiecare data cand autoritatea competenta a tarii unde este inmatriculat
vehiculul solicita acest lucru
In conformitate cu prevederile legale in vigoare din RNTR 3, precizati
termenul de efectuare a inspectiei tehnice la vehiculele care au certificat de
agreare pentru transportul de marfuri periculoase si care este conditia
suplimentara care mai trebuie respectata in ceea ce priveste perioada de
valabilitate a acestuia ?
R/ Perioada de valabilitate a ITP este de maximum un an, fara a depasi termenul
mentionat in documentele pentru suprastructura emise de catre organismul
competent desemnat de catre Ministerul Economiei
In conformitate cu prevederile HGR 38/2008, timpul de munca al
lucratorului mobil, este definit ca perioada de la inceputul pana la sfarsitul
timpului de lucru, in cursul caruia lucratorul mobil se afla la postul sau de

lucru, la dispozitia angajatorului. Precizati 3 componente ale timpului de


munca al lucratorului mobil :
R/ - conducerea autovehiculului
- incarcarea si descarcarea vehiculului
- ajutorul acordat pasagerilor la urcarea si coborarea din vehicul
- curatenia si intretinerea tehnica a vehiculului
- toate celelalte activitati vizand siguranta vehiculului, supravegherea
incarcarii, formalitati vamale
Pentru a da posibilatea vehiculului sa ajunga in loc de oprire
corespunzator, conducatorul auto poate deeroga de al art 6-9 din Reg
561/2006, in masura necesara pentru garantarea sigurantei persoanelor,
vehiculului si a incarcaturii, cu conditia de a nu se periclita siguranta
rutiera. Ce obligatie are conducatorul auto intr-o astfel de situatie ?
R/ Conducatorul auto trebuie sa indice manual natura si cauza derogarii pe foaia de
inregistrare sau pe un imprimat scos din aparatul de inregistrare pana la sosirea la
locul de oprire corespunzator
Cum trebuie inregistrata perioada de timp necesara conducatorului auto
ce conduce un vehicul ce nu intra in domeniul de aplicare al Reg 561/2006,
pentru a se deplasa la locul de imbarcare intr-un vehicul care intra in
domeniul de aplicare al prezentului regulament sau pentru a se intoarce din
acel loc, atunci cand acesta nu se afla nici la locul de resedinta si nici la
sediul angajatorului ? Precizati dupa care tip de activitate (conducere, alta
munca, disponibilitate, repaus) trebuie facuta aceasta inregistrare.
R/ Alta munca. De la ultima perioada de repaus zilnic sau saptamanal
Aveti de efectuat un transport international de marfa cu destinatia
Edinburgh (Scotia), cu un vehicul condus in echipaj. Art 9 din Reg 561/2005
prevede ca prin derogare de la art 8, atunci cand un conducator auto
insoteste un vehicul transportat cu feribotul sau cu trenul si efectueaza in
acelasi timp o perioada de odihna zilnic normala, aceasta poate fi
intrerupta de 2 ori cel mult de alte activitati a caror durata nu depaseste o
ora, cu conditia ca pe parcursul acestei perioade de repaus zilnic,
conducatorul auto are acces la o cuseta. Avand in vedere cele mentionate,
precizati care este durata odihnei zilnice pe care o pot lua cei 2 conducatori
auto, intr-un interval de 30 de ore ?
R/ Pentru a beneficia de aceasta prevedere, in intervalul de 30 de ore, trebuie luata
o odihna zilnica normala, respectiv de 11 ore sau de o odihna zilnica normala
fractionata de 12 ore (3+9 )
In ce conditii poate un conducator auto sa obtina in Romania, certificatul
de calificare continua si in care situatie sunt acestia scutiti de la
obligativitatea calificarii initiale, daca efectueaza transport rutier de
marfuri in trafic national ?
R/ Conducatorii auto pot obtine CPC in Romania, daca isi au resedinta in Romania
si/sau sunt angajati la o intreprindere stabilita in Romania
Sunt scutiti de obligativitatea calificarii initiale daca au obtinut categoria C1, C, C1E,
CE inainte de 09.09.2009
In conformitate cu HGR 38/2008 un conducator auto va inregistra ca
perioada de disponibilitate orice perioada care nu este nici pauza, nici
odihna, in cursul careia conducatorul auto nu este nevoit sa ramana la locul
sau de munca dar trebuie sa fie disponibil pentru a raspunde oricaror

eventuale solicitari de a relua lucrul. Precizati trei exemple si mentionati ce


trebuie sa cunoasca soferul despre aceste perioade de activitate ?
R/ Perioadele in care conducatorul auto insoteste vehiculul in timpul transportului cu
feribotul sau trenul ; Perioade de asteptare in puncte de trecere a frontierei ;
Perioade de asteptare din cauza restrictiilor de circulatie ;
Conducatorul auto trebuie sa cunoasca aceste perioade inainte de plecarea in cursa
si durata lor sa fie preconizata
In ce conditii un conducator auto care efectueaza transport international
de marfa poate efectua repausul intr-un vehicul rutier pe care acesta il
conduce ? Pentru un raspuns corect precizati ce fel de repaus poate
efectua ?
R/ Conducatorul auto poate efectua repaus zilnic normal sau redus, saptamanal
normal sau redus, cu conditia ca vehiculul sa fie stationat si echipat cu pat de dormit
Mentionati tipurile de cartele tahograf care pot fi detinute de catre un
conducator auto :
R/ Un conducator auto poate detine cartela tahograf de sofer si de intreprindere
Mentionati tipurile de cartele tahograf care nu pot fi detinute de catre un
conducator auto :
R/ Titularul unui card de conducator auto nu poate fi titularul unui card de control sau
card de agent rconomiv autorizat
Care este documentul in baza caruia un operator de transport rutier poate
efectua transporturi cu vehicule a caror masa maxima admisa pe axa
depasesc limitele maxime admise si cine elibereaza acest document ?
R/ Un operator de transport rutier poate efectua aceste operatiuni pe baza
Autorizatiei Speciale de Transport eliberata de CNADNR
Conform prevederilor Manualului de utilizare a contingentului de
autorizatii multilaterale CEMT, autorizatia CEMT este supusa unor limitari
teritoriale, respectiv nu poate fi utilizata pe teritoriul unor state membre
semnatare ale Protocolului referitor la Conferinta Europeana a Ministrilor
de Transport. In ce tari o autorizatie CEMT nu poate fi utilizata si cum o
puteti recunoaste pe aceasta ?
R/ Este cazul anumitor autorizatii marcate corespunzator, ca acelea care au o
stampila rosie, si care nu sunt valabile in Austria, Italia si Grecia
Conform prevederilor Manualului de utilizare a contingentului de
autorizatii multilaterale CEMT, autorizatia CEMT este considerata ca nefiind
valabila daca pe aceasta nu figureaza unele mentiuni obligatorii sau nu
sunt insotite de unele documente. In ce situatii o autorizatie CEMT nu este
valabila ? (Minim 4 situatii)
R/ Pe autorizatia CEMT nu figureaza urmatorele mentiuni : - denumirea si adresa
completa a operatorului de transport rutier, semnatura si stampila organului emitent,
datele referitoare la inceputul si sfarsitul perioade de valabilitate, data de eliberare
- autorizatia CEMT nu este insotita de carnetul de drum completat
corespunzator
- autorizatiile CEMT nu sunt insotite de certificatele valabile care sa ateste
conformitatea vehiculelor EURO IV sigur sau EURO V sigur sau ITP
completate in cel putin 2 limbi de circulatie internationala
- autorizatia CEMT prezinta deterioari, stersaturi, elemente ilizibile
- se utilizeaza pentru transportul de marfa intre 2 puncte de incarcaredescarcare din acelasi stat (cabotaj)

se utilizeaza pentru rutier intre state membre CEMT si state nemembre CEMT
se utilizeaza pentru derularea a mai mult de 3 curse consecutive, cu
incarcatura intre statele CEMT, fara intoarcerea in intervalul respectiv, pe
teritoriul statului de inmatriculare

Ce documente trebuie sa detina conducatorul autocamionului la bordul


vehiculului, pentru efectuarea transportului de marfuri intre Sibiu si
Edinburgh ? ( pentru un raspuns corect precizati minim 6 documente,
exceptand permisul de conducere, actul de identitate, pasaport, RCA,
rovigneta, certificat de inmatriculare si diagramele tahograf)
R/ Copie conforma a licentei comunitare, certificatul de pregatire profesionala a
conducatorului auto (dupa caz Marfa/ADR/Agabaritic), legitimatia de serviciu,
document de transport CMR, cardul tahograf al conducatorului auto, contract de
inchiriere sau de leasing in original sau in copie legalizata, atestatul de conducator
auto prevazut de art 5 din Reg 1072/2009 daca conducatorul auto nu este resortisant
al unui stat membru sau rezident pe termen lung, dovada de verificare tahograf,
certificat de agreare pentru transportul marfurilor periculoase pentru vehiculele
cisterna, fisa de siguranta sau instructiunile scrise la transportul de marfuri
periculoase
Ce document trebuie sa detina suplimentar conducatorii auto pentru
efectuarea transportului de marfa in cazul in care acestia nu sunt
resortisanti ai unui stat membru si nici rezidenti pe termen lung ? Cine si in
ce conditii elibereaza documentul ?
R/ Atestatul de conducator auto prevazut in art 5 din Reg 1072/2009. Acesta este
eliberat de catre ARR ca urmare a solicitarii operatorului de transport cu conditia ca
acesta sa detina licenta comunitara, si angajeaza legal in acel stat membru care nu
este resortisant sau rezident pe termen lung in acel stat
Ce obligatie are un conducator auto, suplimentar fata de operatorul de
transport rutier in ceea ce priveste conditiile in care se pot efectua
transporturi rutiere de marfuri pe drumuri publice acoperite de zapada,
gheata sau polei ?
R/ Conducatorul auto are obligatia de a nu efectua transport rutier de marfa pe
drumuri publice care nu sunt acoperite cu zapada, gheata sau polei cu vehicule care
au montate pe roti lanturi sau alte echipamente antiderapante omologate
Care este pretul minim/km pe care trebuie sa il solicitati pentru
efectuarea unei curse dus-intors, daca distanta dintre localitatile intre care
se efectueaza cursa este de 500 km, iar viteza medie de deplasare este de
50 km/h ? Justificati raspunsul
R/ - consum motorina
(25*1000km)/100 = 250 litri
- cost motorina
250*1,2=300 euro
- cost ulei, service
0,15*1000=150 euro
- salariu cond auto
(1000/50)*2,5 = 50 euro
- costuri fixe cursa
50 euro *2 = 100 euro
- total cheltuieli
300+150+50+100 = 600 euro
- profit 30%
600*30/100 = 180 euro
- cost transport
600 + 180 = 780 euro
- pret pe km
780/1000 = 0,78 euro/km
Aveti de efectuat o cursa Bucuresti Paris cu unul dintre autocamioane.
Distanta intre aceste 2 orase este de 2400 km. Se utilizeaza un conducator
auto, iar plecarea din Bucuresti este prevazuta luni la ora 06:30. In ce zi si
la ce ora se poate ajunge in cel mai scurt timp la Paris cu respectarea

prevederilor Reg 561/2006 daca viteza medie de deplasare este de 60 km/h.


Justificati raspunsul prin desfasurarea cursei :
R/ Luni : ora 06:30 + 4 :30 + 0 :45 + 4 :30 = ora 16 :15
(Parcurs 9 ore*60km/h = 540 km ; odihna 9 ore pana marti la ora 01 :15)
Marti : ora 01 :15 +4 :30 + 0 :45 + 4 :30 = ora 11 :00
(Parcurs 9ore*60km/h = 540 km ; parcurs total 1080 km ;odihna 9 ore pana la ora
20:00)
Ora 20 :00 + 4 :30 +0 :45 + 4 :30 = Miercuri ora 05 :45
(Parcurs 9ore*60km/h = 540 km ;parcurs total 1620 km ; odihna 9 ore pana la ora
14:45)
Miercuri : ora 14 :45 + 4 :30 + 0 :45 + 4 :30 = Joi ora 00 :30
(Parcurs 9ore*60km/h = 540 km ;parcurs total 2160km ;odihna 11 ore pana la ora
11:30)
Joi ora 11 :30 + 4 ore conducere = 15 :30 (distanta ramasa 2400-2160=240km = 4
ore)
SOSIRE Joi ora 15:30
Ce reprezinta bilantul contabil al societatii?
R/ Bilantul reprezinta un document contabil de sinteza, in care sunt prezentate
elemente de activ, datorii si capital propriu ale unei companii/institutii la un moment
dat
Conditia de capacitate financiara are rolul de a arata ca in momentul
actual, cu toate rezultatele inregistrate de societate, in urma desfasurarii
activitatii (inclusiv rezultatul reportat si rezultatul exercitiului financiar),
societatea dispune de resurse financiare pentru a isi desfasura activitatea
in conditii de continuitate si nu exista riscul de a intra in insolvabilitate. Ce
elemente din Bilant sunt incluse la calculul capacitatii financiare ? (se vor
enumera cel putin 5 elemente) :
R/ Elementele din bilant incluse in calculul capacitatii financiare sunt urmatoarele :
- aporturi de capital
- prime de capital
- rezerve
- rezerve din reevaluare
- rezultatul reportat
- rezultatul exercitiului financiar
Ce factor trebuie luat in considerare atunci cand se decide repetarea
comenzii unei piese de schimb esentiala cu un ciclu de inmagazinare scurt
pentru a evita defectiuni produse vehiculului ?
R/ Trebuie luata in calcul perioada dintre lansarea comenzii si darea spre folosinta a
vehiculului
Ce reprezinta contul de profit si de pierderi al unui operator de transport
rutier?
R/ Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta veniturilor realizate si a cheltuielilor
efectuate in cursul unui exercitiu financiar, rezultand profit daca veniturile sunt mai
mari decat cheltuielile sau pierdere daca cheltuielile sunt mai mari decat veniturile
Cine poate declansa procedura insolventei in cazul unui operator de
transport rutier si cum se procedeaza pentru declansarea acesteia ?
R/ Insolventa poate fi declansata de catre creditori in cazul depasirii unor datorii mai
mari de 45 000 lei

10

Managerul de transport trebuie sa cunoasca dispozitiile legale si practicile


privind utilizarea cecurilor, a cambiilor, a biletelor la ordin, a cartilor de
credi si a altor mijloace de plata. Care este principala deosebire intre un cec
si un bilet la ordin ?
R/ Principala deosebire este legata de momentul platii : un cec este valabil 15 zile de
la data emiterii iar un bilet la ordin poate avea o data scadenta viitoare
Conform prevederilor OG 15/2002, privind aplicarea tarifului de utilizare si
tarifului de trecere pe reteaua de drumuri nationale din Romania, in ce
conditii rovigneta isi mentine valabilitatea in cazul schimbarii numarului de
inmatriculare al vehiculului ?
R/ Rovigneta isi mentine valabilitatea daca se intocmeste o cerere tipizata catre
CNADNR, insotita de cartea de identitate in copie si original, si dovada achitarii unei
taxe de modificare a numarului de inmatriculare al vehiculului
Conform HG 1373/2008, privind reglementarea furnizarii si transportul de
marfuri divizibile pe drumurile publice prin utilizator se intelege un
operator de transport care are in proprietate vehicule prevazute pentru
transportul de bunuri divizibile. Care sunt obligatiile utilizatorului in cazul
unui transport de bunuri divizibile (minim 2 obligatii)
R/ - Sa nu transporte bunuri divizibile de la furnizori care nu cantaresc sau nu
elibereaza bonuri de cantar pentru marfa transportata
- Sa nu transporte marfa vrac in vehicule fara prelata sau daca vehiculele sunt
prevazute cu obloane acestea trebuie sa aiba sisteme de inchidere care sa
asigure etanseitatea
- Sa transbordeze pe propria cheltuiala marfa in alt vehicul pentru a se asigura
masele maxime admise in timpul transportului privind siguranta circulatiei
Un operator de transport trebuie sa se asigure in prealabil ca vehiculul
rutier cu care urmeaza sa se efectueze transport cat si ambalajul marfii
respecta anumite conditii pentru a desfasura cursa in conditii de siguranta.
( precizati minim 3 conditii)
R/ - Usile laterale, obloanele, rampa escamotabila, prelatele, roata de rezerva
precum si celelalte echipamente sa fie bine fixate
- Incarcatura nu trebuie sa impiedice conducerea vehiculului in siguranta
- Centrul de greutate al incarcaturii sa fie cat mai aproape de centrul vehiculului
rutier
- Ambalajul marfii este destul de rezistent pentru siguranta transportului ; are tot
dreptul sa ceara o ambalare suplimentara corespunzatoare
Ce obligatii are operatorul de transport rutier care efectueaza
transporturi rutiere de marfuri contra cost in conformitate cu OMTI
980/2011 in ceea ce priveste limitatorul de viteza montat pe vehicul ?
R/ - Sa nu permita plecarea in cursa a vehiculelor care au limitatorul de viteza defect
- Sa nu permita interventia persoanelor neautorizate asupra limitatorului de viteza
Efectuati cursa retur pe traseul Paris Linz cu incarcatura. Cand va aflati
in Austria, primiti o oferta de a efectua un transport pe ruta Salzburg
Graz, iar de acolo alta oferta pe traseul Graz Viena. Aveti dreptul sa
efectuati cele 2 transporturi ? Daca ati face numai transportul pe ruta
Salzburg Graz in ce perioada maxima de timp trebuie efectuat acesta ?
R/ Conform principiului cabotajului se pot face ambele transporturi intr-un interval de
7 zile de la data descarcarii marfii la Linz

11

Efectuati cursa retur pe traseul Paris Linz fara incarcatura. Cand va


aflati in Austria, primiti o oferta de a efectua un transport pe ruta Salzburg
Graz, iar de acolo alta oferta pe traseul Graz Viena. Aveti dreptul sa
efectuati cele 2 transporturi ? Daca ati face numai transportul pe ruta
Salzburg Graz in ce perioada maxima de timp trebuie efectuat acesta ?
R/ Conform principiului cabotajului se poate face doar un singur transport intr-un
interval de 3 zile de la descarcarea marfii la Linz

12

S-ar putea să vă placă și