Sunteți pe pagina 1din 1

DOSARUL COMISIEI PENTRU CURRICULUM

AN SCOLAR 2014-2015

CUPRINS

1. DECIZIA DE CONSTITUIERE A COMISIEI


2. ORDIN STRUCTURA ANULUI SCOLAR 2014-2015
3. ORGANIGRAMA
4. INCADRAREA PERSONALULUI DIDACTIC 2014-2015
5. PLAN CADRU CLASELE V VIII.
6. ORARUL
7. ORARE/SCHEME ORARE
8. OFERTA EDUCATIONALA
9. COMISII PERMANENTE
10. PROGRAMUL DE PREGATIRE PENTRU EVALUAREA NATIONALA
11. PLANIFICAREA TEZELOR
12. PLAN MANAGERIAL AL COMISIEI
13. ATRIBUTIILE COMISIEI PENTRU CURRICULUM
14. PLANUL DE ACTIVITATE AL COMISIEI PENTRU CURRICULUM
15. PLAN DE MASURI PENTRU IMBUNATATIREA REZULTATELOR OBTINUTE LA EVALUAREA
NATIONALA 2014
16. REGULAMENTUL INTERN AL SCOLII
17. PV
18. DOSAR CU TESTE INITIALE. INTERPRETARE PE COMISII SI CLASE.RAPOARTE DE
ACTIVITATE PE COMISII DIN ANUL SCOLAR 2013-2014.
19. PREZENTAREA UNITATII DE INVATAMANT
20. COMISIA PT DISCI8PLINA
21. COMISIA PT CONSILIERE SI ORIENTARE
22. PLANURI MANAGERIALE ALE COMISIILOR PT ANUL SCOLAR 2014-2015.