Sunteți pe pagina 1din 23

BA R RY BUZ A N

POPOA R E L E ,
STATE L E
I FR ICA
O agend pentru studii
de securitate internaional
n epoca de dup Rzboiul Rece

Ediia a doua

CU O NOU INTRODUCERE A AUTORULUI

Tra d u c e r e d i n e n g l e z d e V i v i a S N DU L E S C U

i s t o r i c

CARTIER
Editura Cartier, SRL, str. Bucure[ti, nr. 68, Chi[in=u, MD2012.
Tel./fax: 022 24 05 87, tel.: 022 24 01 95. E-mail: cartier@cartier.md
Editura Codex 2000, SRL, Strada Toamnei, nr. 24, sectorul 2, Bucure[ti.
Tel./fax: 210 80 51. E-mail: romania@cartier.md
Cartier & Roman LLC, Fort Lauderdale, SUA. E-mail: usa@cartier.md
Suport juridic: Casa de Avocatur= EuroLegal
www.cartier.md
C=r\ile CARTIER pot procurate n toate libr=riile bune din Romnia [i Republica Moldova.
Cartier eBooks pot procurate pe iBookstore [i pe www.cartier.md
LIBR+RIILE CARTIER
Libr=ria din Centru, bd. {tefan cel Mare, nr. 126, Chi[in=u. Tel./fax: 022 21 42 03. E-mail:
librariadincentru@cartier.md
Libr=ria din Hol, str. Bucure[ti, nr. 68, Chi[in=u. Tel./fax: 022 24 10 00. E-mail:
librariadinhol@cartier.md
Comenzi CARTEA PRIN PO{T+
CODEX 2000, str. Toamnei, nr. 24, sectorul 2, 020712, Bucure[ti, Romnia
Tel./fax: (021) 210.80.51
E-mail: romania@cartier.md
www.cartier.md
Taxele po[tale sunt suportate de editur=. Plata se face prin ramburs, la primirea coletului.
Colec\ia Cartier istoric este coordonat= de Virgil Pslariuc
Editor: Gheorghe Erizanu
Lectori: Em. Galaicu-P=un, Valentin Gu\u
Coperta seriei: Vitalie Coroban
Coperta: Vitalie Coroban
Design/tehnoredactare: Ruxanda Dobzeu, Anatol Tomoianu
Prepress: Editura Cartier
Tip=rit= la Bons Offices
Barry Buzan
PEOPLE, STATES AND FEAR
2005 ECPR Press
Barry Buzan
POPOARELE, STATELE {I FRICA
Edi\ia a II-a, martie 2014
1991, Barry Buzan.
2009, 2007, 2005, ECPR Press
2014, 2000, Editura Cartier pentru prezenta versiune romneasc=. Toate drepturile rezervate.
C=r\ile Cartier snt disponibile n limita stocului [i a bunului de difuzare.
Descrierea CIP a Camerei Na\ionale a C=r\ii
Buzan, Barry.
Popoarele, statele [i frica / Barry Buzan. Ed. a 2-a. Chi[in=u: Cartier, 2014
(Tipogr. Bons Offices). 404 p.
500 ex.
ISBN 978-9975-79-727-6.
327@351.746
B 98

Pentru Mark Zacher [i Kal Holsti, care,


fiecare ]n felul s=u, m-au determinat
s= m= apuc de aceast= lucrare.

CUPRINS
O nou= introducere a autorului ............................................................ I
Prefa\= la edi\ia ]nt]i ............................................................................... 7
Prefa\= la edi\ia a doua .......................................................................... 9
Cifre [i tabele ........................................................................................ 12
INTRODUCERE ................................................................................... 13
Problema securit=\ii na\ionale ]n rela\iile interna\ionale ..... 13
Securitatea un concept incomplet dezvoltat .......................... 15
Evolu\ii din timpul anilor 80 ....................................................... 23
Abordarea din aceast= carte .......................................................... 25
Structura acestei c=r\i ..................................................................... 37
CAPITOLUL 1 ...................................................................................... 46
Securitatea individual= [i securitatea na\ional= ...................... 46
Securitatea individual= ca problem= social= .............................. 46
Securitatea individual= [i cele dou= fe\e ale statului ................ 50
Statul ca surs= de amenin\are ....................................................... 54
Concluzii: Securitatea individual= [i securitatea na\ional= ..... 61
CAPITOLUL 2 ...................................................................................... 68
Securitatea na\ional= [i natura statului ..................................... 68
Identificarea statului ca obiect al securit=\ii ............................... 68
Ideea de stat ..................................................................................... 80
Institu\iile statului .......................................................................... 92
Baza fizic= a statului ..................................................................... 100
Concluzii: State slabe [i state puternice .................................... 105
CAPITOLUL 3 .................................................................................... 120
Insecuritatea na\ional=: amenin\=ri [i vulnerabilit=\i .......... 120
Amenin\=ri [i vulnerabilit=\i ...................................................... 120
Tipuri de amenin\are, ]n func\ie de sector ................................ 124
Ac\iunea amenin\=rilor ................................................................ 142
Concluzii: Ambiguitatea amenin\=rilor .................................... 148
CAPITOLUL 4 .................................................................................... 153
Securitatea [i sistemul politic interna\ional .......................... 153
Natura anarhiei interna\ionale ................................................... 153

Caracterul statelor ........................................................................ 160


Foloasele [i limitele structurii sistemului
]n analiza securit=\ii ..................................................................... 167
Societatea interna\ional= ............................................................. 172
Concluzii: Anarhie [i securitate ................................................. 180
CAPITOLUL 5 .................................................................................... 192
Securitatea regional= ................................................................... 192
Puntea de leg=tur= ]ntre nivelurile
statului [i ale sistemului: complexele de securitate ................. 193
Scurt= istorie a securit=\ii regionale ........................................... 208
Complexele de securitate ca structuri:
procese [i consecin\e ale schimb=rii .......................................... 214
Concluzii: Complexele de securitate [i analiza politic= .......... 226
Apendice: cadrul cuprinz=tor pentru analiza securit=\ii ........ 231
CAPITOLUL 6 .................................................................................... 236
Securitatea economic= ................................................................ 236
Natura economiei politice interna\ionale ................................. 236
Ideea de securitate economic= .................................................... 240
Securitatea economic= a statului ................................................ 247
Securitatea economic= [i sistemul interna\ional ...................... 254
Concluzii: Perspectivele economiei
politice a unei anarhii mature ..................................................... 266
CAPITOLUL 7 .................................................................................... 274
Dilema ap=r=rii ............................................................................ 274
Definirea dilemei securit=\ii ........................................................ 275
Evolu\ia istoric= a dilemei ap=r=rii ............................................ 280
Durabilitatea dilemei ap=r=rii .................................................... 289
Concluzii: Dilema ap=r=rii [i securitatea .................................. 292
CAPITOLUL 8 .................................................................................... 297
Dilema putere-securitate ............................................................ 297
Luptele pentru putere [i securitate ............................................ 297
Revizionism [i status quo ............................................................. 301
Natura revizionismului ............................................................... 306
Factorul militar ............................................................................. 314
Concluzii: Poate fi rezolvat= dilema putere-securitate? ......... 322

CAPITOLUL 9 .................................................................................... 330


Securitatea na\ional= [i interna\ional=:
Problema politicii ........................................................................ 330
Problemele logice ......................................................................... 332
Problemele de percep\ie .............................................................. 344
Problemele politice ....................................................................... 349
Concluzii: Stabilirea de politici ca
parte a problemei securit=\ii na\ionale ...................................... 357
CAPITOLUL 10 .................................................................................. 364
Considera\ii finale despre
studiile de securitate interna\ional= ........................................ 364
Vedere de ansamblu: agenda securit=\ii ................................... 364
Ra\iunile adopt=rii unei interpret=ri mai largi
a securit=\ii [i consecin\ele acesteia ........................................... 369
Implica\iile pentru politic= .......................................................... 375
INDICE ................................................................................................ 383

O nou introducere a autorului


Aceast ediie a crii Popoarele, Statele i Frica (PSF) e, cu excepia acestei
introduceri, identic celei publicate n 1991. Scopul prefeei este parial de
a explica de ce a treia ediie nu a fost revzut, dar i de a reflecta asupra
relaiei dintre PSF, coala de la Copenhaga, textele mele i ale altora care
au urmat-o, precum i asupra perspectivei mele fa de carte, vzut acum
prin lentilele lucrrilor scrise ulterior. Ce am abandonat i ce am reinut n
lucrrile urmtoare? Ce a mai schimba i ce a lsa la fel? Cum neleg i
reacionez eu la impactul PSF?

De ce nu am redactat a treia ediie?


Rspunsul simplu la aceast ntrebare e c nu am fost rugat s fac
una nou. Dac editorul care publica volumul era interesat de Relaii
Internaionale, probabil c a fi fost rugat s redactez o nou ediie. Cartea a
avut vnzri stabile muli ani la rnd i, spre deosebire de alte cri din colecia
ECPR Classics, nu s-a epuizat niciodat. Dar n vrtejul asocierilor din lumea
editorial, cartea a ajuns la Pearson, o editur de texte educaionale cu interes
aproape neobservat pentru Relaii Internaionale.
Al doilea motiv pentru care nu am redactat textul const n faptul c
am fost norocos s lucrez la redactarea lui n 1991. Fr ca eu s prevd
asta, redactarea a prins sfritul Rzboiului Rece. Astfel a doua ediie a
crii post-Rzboi Rece nu a expirat att de repede cum ar fi putut. De
asemenea, redactarea operat ntre ediia din 1983 i cea din 1991 a fost una
substanial. A doua ediie este mult mai bine lucrat dect prima, ceea ce
nseamn c am spus aproape tot din ce am vrut s spun.
Al treilea i cel mai important motiv e c la sfritul anilor 80 am
nceput o serie de publicaii cu colegii de la Institutul de Cercetare a Pcii
din Copenhaga (ICPC), unde n 1988 m-am angajat ca lider de proiect
al grupului care cerceta aspectele non-militare ale securitii europene.
Lucram simultan la prima publicaie i la redactarea PSF1. Conexiunea cu
ICPC a influenat redactarea PSF n multe feluri, inclusiv prin a m face s
realizez impactul primei ediii. O parte din aceast influen poate fi vzut
n referinele la lucrrile lui Ole Waever, principalul meu colaborator n
proiect. Lucrrile ulterioare i-au avut rdcinile n PSF i astfel au ocupat
spaiul n care s-ar fi mutat o a treia ediie. Ele au reflectat i alte surse,
cum ar fi cele de la baza gndirii realist post-structuraliste a lui Ole Waever
I

vizavi de securitate, idei care s-au copt n teoria lui de securitizare: ideea
conform creia construcia social de ameninri trebuie neleas separat
de analiza obiectiv-materialist a ameninrilor2. Am nceput s mprtesc
aceleai rdcini n realism cu Ole, ns epistemologiile post-structuraliste
i constructiviste mi erau strine de vechile mele moduri de gndire; acest
amestec a nsemnat c seria de cri asociat cu ce s-a numit mai apoi coala
de la Copenhaga s-a distanat de anumite aspecte de la baza PSF. Pe scurt,
am adoptat perspectiva constructivist a lui Waever n studiul securitii i
mi-am redus ataamentul fa de perspectiva materialist n baza creia a
fost conceput PSF. Dezvoltarea de mai departe a acestor idei pe parcursul
anilor 90 i 2000 au amplificat dificultatea de a rescrie o a treia ediie. Nu
doar pentru c spaiul intelectual pentru ea era deja ocupat de alte cri, dar
deoarece o schimbare a direciei epistemologice ar fi necesitat o redactare
radical. Astfel, chiar dac mi-ar fi cerut un editor foarte implicat o a treia
ediie, ar fi fost prea trziu pentru ea. n 1998 existau deja dou cri care
rezultau din PSF n cadrul ICPC, iar n 2006 trei volume fuseser publicate,
iar un al patrulea urma s apar3.
Cu toate acestea, sigur nu arunc PSF la urna de gunoi intelectual. Cred c
ea nc isc interes, i sper c asta se va vedea i la a treia ediie. Parial pentru
c aceast carte a ajutat mult la dezvoltarea a noi lucrri (ale mele i ale altora)
i astfel a rmas ceea ce a i fost n intenie: un nceput n gndirea despre
securitate. E adevrat c atunci cnd a fost scris, se gndea puin la conceptul
de securitate, iar acum se gndete foarte mult n aceast direcie.

Care snt continuitile cheie i schimbrile cheie de la PSF


n scrierile mele ulterioare?
Cea mai remarcabil descoperire recitind PSF pentru prima dat n
cincisprezece ani a fost s realizez n ce msur ea mi-a format gndirea
i lucrrile ulterioare. Am fost destul de contient de faptul acesta, ns
constatarea profunzimii i a detaliilor influenei au fost o surpriz mare
pentru mine. Ken Booth a spus despre PSF c rmne cea mai comprehensiv
analiz teoretic a conceptului [de securitate] n literatura relaiilor internaionale de azi i c de la publicarea ei, ceilali dintre noi i-am scris notele
de subsol4. Ceilali dintre noi desigur c m include i pe mine, i nu doar
vizavi de relaii internaionale i securitate, dar i scrierile mele despre relaii
internaionale n general. Cu alte cuvinte, continuitile snt multe. Cred c
explicaia pentru acest fapt vine din partea lui Ole Waever, care a observat
c PSF a demonstrat c e posibil s iei conceptul de securitate n serios i
II

s l foloseti ca perspectiv analitic pentru multe subiecte viznd relaiile


internaionale. El a reuit s organizeze teoria de RI n jurul acestui concept5.
Nu am intenionat s fac asta, dar aa a ieit cartea, respectiv oferind direcii
att pentru gndirea securitii, ct i pentru lucrri generale de teorie a RI.
Poate cea mai surprinztoare continuitate e rolul central pe care nivelurile
i sectoarele de analiz l-au jucat n tot ce am scris eu ulterior. Ambele snt
clar enunate n PSF (paginile 26, 31, 37-38, 124-141) i ofer principiile
structurii crii. Nivelurile de analiz (ideea de a structura teoria n termeni
de scar spaial de la individ la sistem prin stat) e o unealt veche din teoria
RI, iar utilizarea ei deriveaz n mare parte din Waltz6. Sectoarele (perspective
despre sistem prin lentilele unui anumit tip de relaie i activitate: militar,
politic, economic, social etc.) erau deja implicite teoriei RI i a divizrii
tiinelor sociale n discipline la nivel general. Dar ele nu au fost nici discutate, nici concepute n acelai mod cu nivelurile. Explicitarea sectoarelor i
combinarea lor cu nivelurile matricei a fost o micare original7.
Att nivelurile, ct i sectoarele, au continuat s joace un rol important n
scrierile despre securitate ale colii de la Copenhaga. Trei poziii ale colii au
fost bazate pe niveluri. Prima a promovat argumentul PSF (Capitolul 1) c
securitatea internaional nu poate i nu ar trebui s fie redus la securitate
internaional. Lucrrile ulterioare au rmas la ideea c exist ceva mai important i distinctiv vizavi de securitatea colectivelor umane, fie ele state, naiuni sau orice altceva. Aceast poziie opune coala de la Copenhaga cu cercettori de pace, cei din studii de securitate critic i teoreticienii politici normativi, care vor s privilegieze individul ca ultim obiect de referin n securitate. De asemenea, poziia se situeaz n aceeai linie cu argumentele RI
sau de securitate internaional stato-centrice, i n mod evident realismul,
ns doar parial, pentru c poziia colii de la Copenhaga e deschis i pentru
alte entiti colective dect statele.
Prin cea de-a doua poziie pe niveluri, evident n mai multe rnduri, C
devine un avocat puternic al importanei nivelului regional n analiza de
securitate. Teoria complex de securitate regional (TCSR) e dezvoltat n
Capitolul 5 al PSF8. Teoria e bazat pe ideea c deoarece cele mai multe
tipuri de ameninri traverseaz mai uor distane scurte dect distane
lungi, interdependenele din securitate in s se concentreze n formaiuni
regionale, cu poziii ontologice i analitice distincte de cele ale nivelurilor de
stat sau de sistem. TCSR a fost dezvoltat mai departe n Securitate: O nou
structur din analiz, n special prin schimbarea definiiei de interdependen
de securitate, care s ncorporeze perspectiva securitizrii9. n sfrit, Regiuni
i putere: structura securitii internaionale a dat o prezentare empiric i
III

teoretic exhaustiv, umplnd golurile i modificnd unele idei i analize


empirice din PSF.
Lucrul la TCSR e apropiat de a treia poziie pe niveluri a C, care continu
nite argumente din PSF (pp. 167-172, 213-214) despre limitele teoriei
polaritii (ideea c numrul de mari puteri ntr-un sistem e o variabil
crucial) n analiza securitii. TCSR face uz de polaritate ca variabil
structural n cadrul complexelor de securitate i ca mod de gndire despre
efectele reciproce ale nivelurilor regionale i globale, unde global se refer
la marile puteri i supraputeri. Dar polaritatea nu e pentru a determina simpatiile sau ostilitile ca variabil independent alturi de nivelurile globale i
regionale. Acest argument e prezentat destul de detaliat n Regiuni i puteri,
n care mecanismul unipolaritii la nivel regional ca form de complex de
securitate centrat e unul developat. Continund argumentele din cartea
din 2003, n lucrri ulterioare extind critica teoriei polaritii argumentnd
c distincia dintre mari puteri i supraputeri e att de substanial, nct
submineaz supoziia central a teoriei polaritii precum c e necesar o
singur distincie dintre mari puteri i alte state mai slabe10.
Sectoarele au rmas i ele proeminente n toate crile colective ale colii de
la Copenhaga, precum i n lucrrile mele individuale. Aici a fost nregistrat
o diviziune a muncii foarte clar. n linii mari, mi-am meninut interesele fa
de sectoarele militare i economice i pn la un punct anumit, fa de sectorul
politic, central PSF. n Securitate: o nou structur pentru analiz, care, spre
deosebire de PSF, e structurat n primul rnd n jurul sectoarelor, am scris
capitolele militare i economice. Participarea mea n discuia de securitate
economic a fost de durat, evolund de la ediia PSF din 198311. Sectorul
societal a fost abordat cu siguran n PSF, n special vizavi de distincia
dintre stat i naiune ca obiecte de referin (pp. 29-30, 80-115, 130-131).
Discuiile despre maleabilitatea identitii n cadrul ideii de stat (pp. 80-92) i
despre migraie (pp. 102-105) au anticipat discuii ulterioare despre identitate
n securitatea societal. De la nceputul anilor 1990, Ole Waever a devenit
cercettorul de baz n acest sector, astfel publicnd cartea Identitate, migraie i
noua agend a securitii n Europa12. Tot el a scris capitolele despre sectoarele
societale i politice din cartea din 1998. Sectorul de mediu e abia menionat
n PSF (pp. 139-141) eu am fcut doar o uoar digresiune n direcia lui13.
Pentru cartea din 1998, Jaap de Wilde s-a concentrat pe acel capitol.
Cartea din 1998 cu Eric Herring, Dinamica armelor n politica internaional, e vzut uneori ca anomalia operei mele14. Pentru a-i nelege
poziia (alta dect extensia interesului meu n ale militriei), e nevoie s
tii c PSF a fost de fapt o ncercare euat de a scrie ce a devenit apoi
IV

O introducere n studii strategice15. A nceput ca i capitol din acea carte,


intenionat s prezinte conceptul de securitate ca ideea central a Studiilor
de Strategie. Dar n curnd capitolul a prins via i a devenit o carte aparte.
La fel ca i cartea din 1987, Dinamica armelor n politica internaional, a
fost o urmare a ediiei PSF. Scopul ei a fost de a adapta o Introducere n Studii
Strategice pentru piaa n formare dup ncheierea Rzboiului Rece.
Cum am mai zis, e i mult continuitate ntre coninutul PSF i scrierile
mele ulterioare pe teoria relaiilor internaionale. i aici, nivelurile i sectoarele
snt proeminente pe tot parcursul crilor i se poate identifica o sofisticare
continu n felul n care snt conceptualizate ambele. Contribuia mea la
Logica Anarhiei (LoA)16 e structurat pe niveluri i sectoare, adugnd la ele
ideea de surse de explicare (variabile care explic anumite comportamente
pe orice niveluri de analiz i n orice sector: structur, proces, capacitate
de interaciune). n PSF, sectoarele au fost abordate n mod empiric, n timp
ce n LoA ele au fost prezentate n termenii metaforei lentilelor (pp. 20-25) (comparnd concepte sectoriale cu instrumente de analiz ale tiinelor naturale
de la lentilele de lumin vizibil pn la razele infraroii sau razele X). Ideea
lentilelor e prezent i n PSF, dar numai ca i caracteristic general a
conceptelor: fiecare tip de lentile scoate n eviden anumite caliti i le muamalizeaz pe altele. Aceast formulare a sectoarelor n termeni de lentile
a fost dezvoltat n lucrrile colii de la Copenhaga17. Am scris o lucrare
separat pe niveluri18, i aceste dou linii conceptuale au fost combinate n
proiectul la care am lucrat cu Richard Little, rezultat n Sisteme Internaionale
n Istoria Lumii (SIIL)19. Acea carte a abordat i nuanat conceptul nivelurilor,
sectoarelor i al surselor pentru a explica schema din LoA, i l-a folosit ca
sistem de gndire a relaiilor internaionale n cadrul istoriei lumii. Multe
alte idei care au aprut n teoria general de RI au fost indicate n PSF. Ideea
capacitii de interaciune (cantitatea i tipul de transport, comunicare i
capacitatea de organizare n uniti/sistem care determin ce fel de tipuri
i grade de interaciune snt posibile) care joac un rol central n LoA i n
SIIL e acolo (pp. 153-159). Identificarea confuziei lui Waltz dintre sistemul
de niveluri i structur, care a jucat un rol important n LoA, se afl tot
n acea lucrare (p. 160). Ideea statelor slabe (definite ca state cu coeziune
socio-politic joas) n sisteme puternice (p. 161) e abordat n SIIL, la fel
cum e i ideea durabilitii identitii naionale n mod independent, mai
trziu devenit parte att din securitatea societii, ct i din tema SIIL a
parohialitii n sectorul societal.
PSF a generat i multe linii analitice pentru dezvoltarea interesului meu fa
de coala Englez (E). Atunci cnd scriam PSF n 1989-1990 aveam dubii c
V

nregistrasem termenul de coal Englez, dei eram la curent cu lucrrile


lui Hedley Bull i ideea de societate internaional. La un nivel mai profund,
probabil c cercetrile lui Kal Holsti, ale crui lucrri au aprut n tradiia E
chiar dac el nu a utilizat acel nume, m-au inspirat s urmez aceast direcie.
Poate c legtura cu E a inut de logica anarhiei deja prezent n PSF. Ideea
spectrului de anarhii de la cele imature (conflictuale i dezordonate) la cele
mature (panice i guvernate de reguli) e dezvoltat n capitolele 4 i 6, n
conjuncie ferm cu idei de societate internaional. Dac a fi fost mai bine
versat n E, a fi purtat discuia n limbajul pluralismului i al solidarismului,
cum am ajuns s o fac n lucrri ulterioare. n orice caz, acest interes fa de
logici multiple ale anarhiei lansate n PSF s-a transformat rapid n critic a
neorealismului20 i n lucrri integrnd E n teoria de baz21 i n Studii de
Securitate22. Tot astfel am purtat conversaii cu Alex Wendt, a crui gndire
era orientat n aceeai direcie, respectiv permindu-mi recenta ncercare de
a remodela teoria E n termeni socio-structurali n baza constructivismului
lui Wendt23. Chiar dac abia auzisem de constructivism cnd scriam PSF, am
fcut referine la concepii mutual constitutive att ale statului i sistemului
(p. 71-72), ct i ale suveranitii i anarhiei (p. 154), i la un argument general
dezvoltat pe tot parcursul crii vizavi de maleabilitatea anarhiei (de exemplu
pp. 153-159). Odat ce constructivismul s-a stabilit n spectrul epistemologic
al RI, PSF m-a ndemnat s fiu receptiv la el.
Gndirea n termeni de niveluri i sectoare nceput n PSF mi-a modelat i
perspectiva asupra colii Engleze. Sectoarele ofer un mod de conceptualizare
al societii internaionale i mondiale n baza caracteristicilor lor societale,
economice i politice. Naionalismul e prezentat n termeni foarte apropiai
de ceea ce am numit eu apoi o instituie primar a societii internaionale
(p. 88), iar cercetarea securitii economice n PSF mi-a permis s vd mai uor
deficiena colii Engleze n acest sector. n capitolul 8 despre dilema puteresecuritate, am euat n a vedea legtura dintre Status Quo, starea de Reviziune
i natura societii internaionale, n pofida paralelei evidente (acum) dintre
cele trei tipuri de revizionism pe care le-am analizat: ortodox, reformator,
revoluionar i cele trei R-uri ale lui Wight realismul, raionalismul i revoluionarismul. La nivel formal, un ecou similar poate fi gsit i n felul n care
am relaionat securitatea ca via media dintre putere i pace24, reflectnd o
nclinare spre relaionri similare ale societii internaionale (Grotius) ca
via media dintre Hobbes i Kant, realizate de coala Englez. n aceeai linie,
ntrebrile din Capitolul 2 despre analogia dintre anarhia la nivel individual
i anarhiile internaionale, unde statele snt membre, amintete de exerciiul
similar al lui Bull. Aceast micare deschide calea gndirii ulterioare25 despre
societi de ordinul doi (acele cu entiti colective ca membri) ca elementVI

cheie distinctiv pentru coala Englez, care o ndeprteaz de teorii politice i


sociologice reducioniste, trasnd asocierea exclusiv a conceptului de societate
cu indivizi ca membri. Societile indivizilor difer de societile statelor la fel
cum anarhiile bazate pe indivizi snt profund diferite de anarhiile statelor.
Legturile dintre PSF i cercetarea mea asupra colii Engleze de apoi snt
vizibile i ele. Un argument detaliat din Capitolul 4 (pp. 172-180) e o refutare
a pesimismului interpretrii lui Bull i a lui Watson vizavi de expansiunea
societii internaionale26. Am nceput s dezvolt acest argument n De la
societate internaional la una global, dar, mpreun cu Richard Little,
avem un plan mai mare de a spune ntreaga poveste din perspectiva apariiei,
evoluiei, declinului temporar i al jocului dintre instituii primare (cele profunde, evoluate i constitutive societii, n contrast cu instituiile secundare recente, instrumentale, reprezentnd regimuri i organizaii interguvernamentale, studiate foarte des n Relaii Internaionale). Readucnd n tablou ceea ce le-a scpat membrilor colii Engleze (cum ar fi, evident, economia internaional i regiunile), ar trebui s contribuie la o relatare mai solidar i pozitiv a acestei narri cruciale.
n mijlocul acestei continuiti, schimbarea major, menionat deja mai
sus, a fost adoptarea teoriei securitizrii a lui Waever, ceea ce n consecin
a deplasat discuia pericolelor de pe fundamente neo-realiste/materialiste
pe fundamente constructiviste. Dar chiar i aici e nregistrat continuitatea.
Ideile lui Waever mi penetrau deja gndirea n timpul rescrierii PSF, lucru
evident n citarea schemei lui asupra nivelurilor (pp. 29, 123, 371). i chiar
dac eu nu eram deosebi de contient de asta atunci, integrarea animozitilor
n complexele de securitate ca variabil distinct de echilibrul puterilor
(p. 192-197) e deja un pas major spre constructivismul lui Wendt concentrat
pe relaiile dintre prieteni, rivali i inamici27.

Dac a fi reeditat PSF, ce a pstra i ce a modifica?


O parte din rspunsul la aceast ntrebare e deja clar din discuia de mai
sus despre ce s-a schimbat i ce a rmas la fel, dar e important s analizm
mai detaliat cteva elemente.
n eventualitatea unei noi ediii, a menine cu certitudine dou argumente
care snt evidente n PSF. Prima e poziia asupra securitii individuale i
opoziia fa de reducerea securitii internaionale la securitate uman. Dup
cum am argumentat, securitatea uman e n mare parte redundant n termeni
analitici, practic neadugnd nimic dincolo de conceptul de drepturi ale
omului28. Motivul utilizrii conceptului de securitate uman e n mare parte
VII

politic, adesea greit neles i contraproductiv. nc accept n mare argumentul


din Capitolul 1 i cred c focusarea pe tensiuni de durat dintre nivelurile de
analiz i obiectele de referin ale securitii e o modalitate mai bun de a
integra nivelul individual dect ncercarea de a vedea acest concept ca ultim
obiect de referin. Deoarece securitatea internaional se refer n primul rnd
la securitatea entitilor colective, ea vizeaz mult mai mult dect securitatea
uman, iar pierderea din vedere a acestui fapt e, cred eu, nu doar o eroare
analitic, dar i una care ar putea ndeprta i mai mult scopurile normative
ale multora dintre cei care promoveaz securitatea uman.
Al doilea argument pe care l-a menine e cel din Capitolul 10, care susine
c Studiile de Securitate Internaional ar trebui s ncorporeze Studiile de
Strategie i nu invers. Aceast poziie e inerent schemei de securitizare, care, n
principiu, permite oricrei construcii adecvate a ameninrii, nu neaprat din
sfera militarului, s poat fi interpretat ca innd de securitate. Aceast idee
a fost promovat intens n lucrrile ulterioare ale colii de la Copenhaga29.
A pstra i liniile principale de argumentare pe problemele politicilor din
Capitolul 9. Mi se pare un cadru destul de bun pentru presiuni mutuale, dar acum
a dezvolta discuia conclusiv despre convergen i anarhie matur n termenii
colii Engleze conturai n studiul De la societate internaional la una global?.
Cea mai evident schimbare ar fi s mpletesc argumentul securitizrii mult
mai adnc pe tot parcursul textului, dei dac a face asta, cartea ar semna prea
mult cu Securitate: Un nou cadru pentru analiz i succesorul acesteia, Politica
Securitii. Tot Capitolul 3 despre ameninri e, din aceast perspectiv, greit,
dei discuia din cadrul lui e sustenabil n termeni materialiti. Aici sectoarele
snt prezentate pe larg, ns discuia ameninrilor e n ntregime materialist
i deloc deschis gndirii n baz de securitizare. Sectoarele nu snt percepute
ca surse de obiecte de referin. nelegerea PSF e mai condiionat de niveluri
dect de sectoare i, din perspectiva actual, devine astfel mult prea centrat
pe stat. Argumentele conform crora statul devine obiect cheie de referin
(pp. 37-40) implic subordonarea celorlalte dou niveluri, individuale i
sistemice, statului. Din motivele enunate mai sus, a susine doar subordonarea
nivelului individual statului, dar ce am scris apoi a deschis perspectiva
investigaiei nivelului obiectelor de referin sistemice pe cont propriu30. Cteva
dintre obiectele de referin sistemice (cum ar fi regulile economiei globale sau
anumite scheme mai mari de nelegere a identitii) devin clar vizibile doar
n alte sectoare dect cele militare i politice. n PSF nu am luat n consideraie
sectoarele ca surse de obiecte de referin nici mcar n discuia sectorului
economic din Capitolul 6. Gndind obiectele de referin, m-am axat prea mult
pe schema n baz de niveluri. Atunci i eu, i Waever, ambii stato-centrici,
VIII

eram ntr-o barc, dup cum reflect trasarea discuiei politicilor din Capitolul
9 n termenii modelului de securitate stato-centric al clepsidrei. Dar nu dup
mult timp, coala de la Copenhaga, abia la nceputuri, a abandonat aceast
poziie, mai nti ntr-o carte pe securitate societal31, n care a tratat grupurile
identitare ca naiunile i religiile drept obiecte de referin, apoi permind
deschiderea general fa de obiecte de referin din toate sectoarele n baza
focusrii lor pe teoria securitizrii32.
A doua schimbare general ar fi s construiesc o perspectiv a colii
Engleze mult mai general i profund nrdcinat n argumentul din lucrrile
ulterioare n termenii menionai mai sus.
Pe lng aceste dou modificri generale, cteva argumente nu ar rmne
n vigoare n forma actual.
n discuia tipurilor de state din Capitolul 2 (pp. 80-92), categoria naiunestat ar trebui anulat. ntre timp, am citit mult istorie i sociologie istoric i
teorie constructivist, i mi-e clar c toate naiunile-state contemporane snt
ntr-o form sau alta produsele unui proces de stat-naiune.
n parte datorit concentrrii pe state slabe/puternice, dei ar trebui, nu
e menionat ideea de pace democratic ca parte din argumentul despre
variabilitatea anarhiei/statelor.
n PSF par dedicat totalmente ideii c lumea de dup Rzboiul Rece ar fi
multipolar i vndut teoriei de declin al SUA. Nici mcar nu iau n consideraie
posibilitatea unipolar. Aceast orbire e sistematic i evident n discuia
marilor puteri i complexelor de securitate regional (pp. 213-214); a anarhiei
mature (pp. 266-270); i a dilemei de aprare (pp. 289-292), unde mi scap
chiar i destrmarea iminent a Uniunii Sovietice. n special ultima scpare
e umilitoare, din moment ce n prefaa la a doua ediie (p. 11), am jubilat c
identificasem corect Uniunea Sovietic ca stat slbit n prima ediie (1983: 66).
Teoria Complexului de Securitate Regional, aa cum e prezentat n
Capitolul 5, e n general OK, dei ar trebui s fie adaptat refocusrii pe
securitizare, cum am fcut-o n lucrri ulterioare33. Din nou, ar interveni
problema reeditrii fr a acoperi acelai teren ca n crile de apoi, n special
interpretarea teoriei complexelor de securitate regional n Regiuni i puteri.
O schimbare evident fa de PSF e abandonarea distinciei dintre complexe
de nivel nalt i jos (p. 200) n favoarea nivelurilor globale i regionale,
a complexelor puterilor mari i a supercomplexelor. Alt modificare ar viza
Cornul Africii, care nu mai e vzut ca parte din complexul Orientului Mijlociu
(p. 205), dar neles ca Africa sub-saharian. De asemenea, acum a accentua
graniele i schimbrile granielor ca parte din structura esenial (pp. 214218), aa cum e realizat n Regiuni i puteri.
IX

Concluzie: succesele i eecurile PSF


Judecnd dup asemenea msuri ca indexul de citate din tiine sociale
i numrul de legturi web dat de o cutare pe Google, PSF e de departe
publicaia mea cea mai de succes, dei e aproape de a fi detronat de dou
cri ale colii de la Copenhaga: Securitate: un nou cadru pentru analiz i
Regiuni i puteri. Cele trei scopuri exprimate ale crii (p. 31) erau:
de a aprofunda sofisticarea conceptual prin care e discutat securitatea;
de a reduce potena politic a securitii naionale prin expunerea limitelor i contradiciilor ei; i
sintetizarea nelegerii despre relaii internaionale n plan general.
Primul scop a fost realizat n mod substanial, dei mai mult printre
cercettori, profesori i studenii lor dect n discursul public de politici.
Securitatea nu mai e un concept subdezvoltat, ci e studiat de multe coli de
gndire34. Nu pare nerezonabil afirmaia c PSF a jucat un rol util n aceast
dezvoltare, dei, dup cum susine Waever, dezvoltarea n sine e mult mai
evident n Europa i ntr-o anumit msur n Asia dect n SUA35. Dezbaterile
predominante despre securitate n Europa iau adesea att conceptul nsui, ct
i problemele ce in de politici, ca ceea ce necesit investigare, cam ce ncearc
PSF s ncurajeze. Dezbaterile predominante despre securitate din SUA iau
conceptul ca un dat, n mare parte, i se concentreaz pe politici i strategie,
uneori fcnd pauze pentru a lua poziie fa de ideea c securitatea ar trebui
s fie lsat exclusiv n mna sectoarelor militare i politice sau dac ar trebui
gestionat de mai multe sectoare. Literatura american de securitate face
multe trimiteri la PSF, dei impactul acesteia asupra gndirii conceptului de
securitate n sine a fost minim. Un produs colateral rezultat din nuanarea
sofisticrii conceptuale despre securitate a fost gsirea terenului comun al
securitii pentru Studiile de Cercetare a Pcii i cele de Securitate, unul dintre
scopurile PSF n ediiile din 1983 i din 1991.
Probabil c al doilea scop a fost mereu uor utopic, i n special n lumea
de dup 11 Septembrie progresul e minim. Discursul politicilor publice n
multe ri, n mod evident n Israel i n Orientul Mijlociu, SUA, Rusia, China
i n state autoritare, nc folosete securitatea ca asul din mnec, justificnd
i legitimiznd politici dure i regimuri autoritare.
Al treilea scop a fost n mare parte realizat: n ultimii ani, s-a nregistrat
un progres considerabil n sofisticarea conceptual a Relaiilor Internaionale.
Cum a observat Waever, parte din sofisticare rezult din revrsarea Studiilor de
Securitate n dezbaterile mai largi ale Relaiilor Internaionale36. Ar fi ns greu
de susinut c PSF a jucat mai mult dect un rol minor n aceast turnur.
X

Cteva argumente, poziii i concepte concrete din PSF au ptruns n


literatura de specialitate. Cadrul sectorial nceput n PSF a influenat att
lucrul ulterior al colii de la Copenhaga, ct i textele din Studii de Securitate37.
Asta reflect parial succesul substanial al iniiativei de extindere a agendei
Studiilor de Securitate Internaional i de a vedea securitatea n termeni
interdependeni. Ambele teme snt proeminente n PSF, dei succesul lor
rezult din impactul multor lucrri i al irului larg de schimbri din lumea
real, cum ar fi globalizarea ca fapt i ca i concept definitoriu. n cel mai bun
caz, PSF poate pretinde c a prins Zeitgeist-ul la o etap timpurie i a trasat
direcia corect. Interesul pentru dilema securitii a crescut, dar, din cte
tiu eu, analiza acesteia din PSF (Capitolul 8) a avut doar un efect marginal.
nc mai cred c unele dintre ideile capitolului respectiv snt bune, cum ar fi
urmrirea drumului Chinei de la revoluie la revizionism aproape ortodox.
Ar fi fost util s redactez acest capitol n termenii colii Engleze, n baz de
Status Quo i Revizionism i n contextul societii internaionale.
O msur a carierei de succes (sau de lipsa acestuia) din Relaii Internaionale este inventarea termenilor care iau foc i ncep s fie general utilizai
n disciplin: polaritatea, interdependena, lupta dintre civilizaii. PSF e o
afirmaie modest n acest sens vizavi de sectoare i obiecte de referin
termeni folosii att de liber, nct sursa acestora a fost uitat. Termenul lui
Waever de securitizare, proeminent att n lucrrile lui, ct i n cele ale colii
de la Copenhaga, a fost, n acelai fel, un succes considerabil. Doi termeni din
PSF, ntru frustrarea i dezamgirea mea, au euat n a slta n public, chiar dac
acoper idei importante absente n ali termeni. Primul este distincia dintre
state slabe i puternice (nrdcinat n coeziunea socio-politic a statului i n
abilitatea rezultant a acestuia de a-i afirma statalitatea) versus puteri slabe i
puternice (nrdcinat n capabilitate material) (pp. 105-115). ntr-o lume n
care state euate sau pe cale de eec i politici de identitate snt n topul agendei
internaionale, distincia aceasta e esenial. Cu toate acestea, literatura de
specialitate se lupt ntr-o confuzie de termeni, utiliznd aceti doi termeni ca
sinonime, uneori cu un sens, alteori cu un altul, iar alteori cu amndou. ntre
altele, distincia poate servi ca baz att ca opoziie loialitii neorealiste pentru
uniti asemntoare, ct i ca interogare a suveranitii/anarhiei formnd
cadrul sistemului internaional i al gndirii asupra societii internaionale.
Al doilea eec este al termenului dilema aprrii (capitolul 7), care denot
tensiunea dintre frica de rzboi i frica de nfrngere. Acesta difer de dilema
securitii, care denot jocul mutual al actorilor din jurul fricii de nfrngere.
Dilema aprrii aparine actorilor individuali; exemple evidente ar fi Japonia i
Germania, care au suferit nfrngeri grele i care pe parcursul Rzboiului Rece
XI

au fost n primele linii pentru orice angajamente nucleare. Dac se materializau


angajamentele, ambele ri ar fi fost distruse. Dilema aprrii e reflectat i n
argumentele lui Ole Waever, cnd afirm c securitizarea UE e bazat pe frica
Europei de a se ntoarce la trecutul ei dinainte de 1945. Termenul pare extrem
de util nu doar pentru discuii teoretice, dar i pentru condiiile reale ale unor
pri importante ale lumii. Aa cum att costul, ct i puterea distructiv a
armelor crete, ceea ce reprezint acest termen poate deveni mai important n
relaii internaionale o tem bine abordat n lucrarea lui Dan Deudney38.
O reflecie final e ntrebarea din PSF (p. 148) dac statele trebuie s fie sau
doar s se simt ameninate pentru a-i menine cererea funciilor hobbesiene
(i astfel a legitimitii politice) i pentru a facilita procesul de guvernare
din cadrul lor (prin generarea unei fore centripete care s se opun forelor
centrifuge care tind s fragmenteze statul). Trebuie statele, sau mai degrab
liderii acestora, nu doar s reacioneze la ameninri, dar i s genereze i s le
manipuleze pentru a-i mri controlul lor asupra cetenilor? Aceast ntrebare
fundamental nu are rspuns n PSF i pare un candidat fructuos pentru mai
mult cercetare. Implicrile ei teoretice intesc inima teoriei securitizrii. La
nivel empiric, ne putem gndi la epopeea teribil a destrmrii Iugoslaviei;
la cutrile curioase ale SUA pentru gsirea unui inamic n anii 1990 (mai
nti Japonia, apoi China, apoi Islamul, apoi statele n destrmare i rezolvnd
definitiv problema pe 11 Septembrie); la dependena aparent a Pakistanului
fa de rivalitatea cu India pentru a-i justifica propria existen ca stat. Toate
acestea sugereaz validitatea ntrebrii i importana acumulrii unei nelegeri
a naturii statului. Cu asemenea ntrebri persistente, PSF pare s continue s
exercite o influen puternic asupra textelor mele ulterioare. Se pare c mult
din cercetarea mea din ultimul sfert de secol i mult din ceea ce planific s fac
mai departe snt formate de gndurile unui profesor tnr de 30 i ceva de ani
chinuindu-se s i scrie a doua carte. Mi-e dificil s decid dac asta m inspir
sau m descurajeaz. Ar trebui totui s inspire actuala generaie ambiioas
de treizeci de ani s cread c lucrrile lor ar putea fi de interes durabil.
Traducere de Paula Erizanu

XII

Note
1 Buzan, Barry (1990) Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre, Elzbieta Tromer and Ole

Wver, Reordonarea securitii europene: scenarii pentru era de dup rzboiul


rece (The European Security Order Recast: Scenarios for the Post-Cold War Era),
Londra, Pinter.
2 Wver, Ole (1995) Securitizare i desecuritizare (Securitization and Desecuritization), n Ronnie D. Lipschutz (ed.) Despre Securitate (On Security), New
York: Columbia University Press, 4686.
3 Wver, Ole, Barry Buzan, Morten Kelstrup, Pierre Lemaitre, et al. (1993) Identitate, migraie i noua agend de securitate n Europa (Identity, Migration and
the New Security Agenda in Europe), Londra, Pinter; Buzan, Barry, Ole Wver i
Jaap de Wilde (1998) Securitate: un nou cadru pentru analiz (Security: A New
Framework for Analysis), Boulder Co., Lynne Rienner; Buzan, Barry i Ole Wver
(2003) Regiuni i puteri: structura securitii internaionale (Regions and Powers:
The Structure of International Security), Cambridge: Cambridge University Press;
Wver, Ole, Barry Buzan, i Jaap de Wilde (2007) Politicile securitii (The Politics
of Security), Boulder Co., Lynne Rienner.
4 Booth, Ken (1991) Securitate i emancipare (Security and Emancipation), Revista de Studii Internaionale (Review of International Studies), 17:4, 31326.
5 Wver, Ole (2005), Ole Wvers 10, Politik Tidsskriftet Politik, 4:7, http://www.
tidsskriftetpolitik.dk/index.php?id=125 (accesat la 18 iunie 2006)
6 Waltz, Kenneth N. (1959), Omul, Statul i Rzbiul, (Man, The State and War),
New York: Columbia University Press; Waltz, Kenneth N. (1979) Teoria Politicii
Internaionale, (Theory of International Politics), Reading, Mass.: Addison-Wesley.
7 Vezi mai jos, Buzan, Barry, Charles Jones and Richard Little (1993) Logica anarhiei: de la neorealism la realism structural (The Logic of Anarchy: Neorealism to
Structural Realism), New York: Columbia University Press.
8 Vezi Buzan, Kelstrup, Lemaitre, Tromer and Wver, op. cit.
9 Buzan, Barry, Ole Wver and Jaap de Wilde (1998), Securitate: un nou cadru
pentru analiz, (Security: A New Framework for Analysis), Boulder Co., Lynne
Rienner.
10 Buzan, Barry (2004b), SUA i Marile Puteri: politica lumii n secolul douzeci i
unu (The United States and the Great Powers: World Politics in the Twenty-First
Century), Oxford: Polity.
11 Buzan, Barry, Structur economic i securitate internaional: limitele cazului
liberal (Economic Structure and International Security: the Limits of the Liberal
Case), International Organization, 38:4 (1984) 59724; Buzan, Barry, Securitate
economic (Economic Security), n Richard Stubbs i Geoffrey Underhill (eds.),
Economia politic i sistemul internaional: probleme globale, dinamici regionale
i conflict politic (Political Economy and the International System: Global Issues,
Regional Dynamics and Political Conflict), Toronto, McLelland and Stewart
(London, Macmillan), 1994.
XIII

12 Wver, Buzan, Kelstrup, Lemaitre, et al., op. cit.


13 Buzan, Barry (1992) Mediul ca Problem de Securitate (Environment as a Security Issue), n Paul Painchaud (ed)., Geopolitical Perspectives on Environmental
Security, Cahiers du GERPE, Laval University, Quebec, May.
14 Buzan, Barry i Eric Herring (1998), Dinamica armelor n lumea politicii (The
Arms Dynamic in World Politics), Boulder Co., Lynne Rienner.
15 Buzan, Barry (1987), O introducere n studii strategice: tehnologia militar i
relaiile internaionale (An Introduction to Strategic Studies: Military Technology
and International Relations), Londra: Macmillan.
16 Buzan, Jones i Little, op. cit.
17 Buzan, Wver i de Wilde, op. cit.
18 Buzan, Barry (1995) O reconsideraie a nivelului problemei analizei n relaii
internaionale (The level of analysis problem in international relations reconsidered) n Ken Booth i Steve Smith (eds.), International Political Theory Today,
Londra, Polity Press, 198216.
19 Buzan, Barry i Richard Little (2000) Sistemul internaional i istoria universal: reinventarea studiului relaiilor internaionale, (International Systems and World History:
Remaking the Study of International Relations), New York: Oxford University Press
20 Buzan, Jones i Little, op. cit.
21 Buzan, Barry (1993) De la sistem internaional la societate internaional: realismul structural i teoria regimului n confruntare cu coala Englez (From
International System to International Society: Structural Realism and Regime
Theory Meet the English School), Organizaia Internaional (International
Organization), 47:3, 32752.
22 Buzan, Barry (1996) Securitatea internaional i societatea internaional
(International Security and International Society), n Rick Fawn, Jeremy Larkin
and Robert Newman (eds.), Societatea Internaional dup Rzboiul Rece (International Society After the Cold War), Londra, Macmillan, 26187.
23 Buzan, Barry (2004a) De la societate internaional la una global? Teoria colii
Engleze i structura social a globalizrii (From International to World Society?
English School Theory and the Social Structure of Globalisation, Cambridge:
Cambridge University Press.
24 n PSF, dar mai explicit n Buzan, op. cit., 10925.
25 Buzan, op. cit.
26 Bull, Hedley, i Adam Watson (eds.) (1984) Expansiunea Societii Internaionale
(The Expansion of International Society), Oxford: Oxford University Press.
27 Wendt, Alexander (1999): Teoria social a politicii internaionale (Social Theory
of International Politics), Cambridge: Cambridge University Press.
28 Buzan, Barry (2004c) O noiune reducionist, idealist, care d un mic plus de
valoare analitic (A Reductionist, Idealistic Notion that Adds Little Analytical
Value) n Seciune special: ce e securitatea uman? (Special Section: What
is Human Security?), Dialogul securitii (Security Dialogue), 35:3, 36970.
29 Buzan, Wver i de Wilde, op. cit.; Wver, Buzan, i de Wilde, op. cit.
30 Buzan, Wver i de Wilde, op. cit.; Wver, Buzan, i de Wilde, op. cit.
XIV

31
32
33
34

35

36
37

38

Wver, Buzan, Kelstrup, Lemaitre, et al., op. cit.


Buzan, Wver i de Wilde, op. cit.; Wver, Buzan, i de Wilde, op. cit.
Buzan, Wver i de Wilde, op. cit.; Buzan i Wver, op. cit.
Smith, Steve (1999) Insecuritatea crescnd a studiilor de securitate: conceptualizarea securitii n ultimii 20 de ani (The Increasing Insecurity of Security
Studies: Conceptualizing Security in the Last Twenty Years), Politica de securitate
contemporan (Contemporary Security Policy), 20:3, 72101; Wver, Ole (2004):
Aberystwyth, Paris, Copenhaga: noile coli de teorie a securitii i originile
lor ntre nucleu i periferie (Aberystwyth, Paris, Copenhagen: New Schools in
Security Theory and their Origins between Core and Periphery), articol pentru
ISA n Montreal, martie 2004. http://zope.polforsk1.dk/securitytheory/waevermontreal/
Wver, Ole, i Barry Buzan, Dup ntoarcerea la teorie: trecutul, prezentul i
viitorul studiilor de securitate (After the Return to Theory: The Past, Present,
and Future of Security Studies), n Alan Collins (ed.) Studii contemporane de
securitate (Contemporary Security Studies), Oxford University Press, 2006.
Ibid.
Hough, Peter (2004) nelegerea securitii globale (Understanding Global Security), Londra: Routledge; Sheehan, Michael (2005) Securitatea internaional: o
investigaie analitic (International Security: An Analytical Survey), Boulder Co.:
Lynne Rienner; Collins, Alan (ed.) Studii contemporane de securitate (Contemporary Security Studies), Oxford: Oxford University Press, 2006.
Deudney, Daniel H. (1995) Sistemul din Philadelphia: suveranitate, controlul armelor i echilibrul puterilor n uniunea statelor americane, circa 1787-1861 (The
Philadelphian System: Sovereignty, Arms Control, and Balance of Power in the
American States-Union, Circa 17871861), Organizaia Internaional (International Organization), 49: 2, 191228; Deudney, Daniel (2000) Redefinirea realismului:
anarhie, securitate i contexte materiale n schimbare (Regrounding Realism:
Anarchy, Security and Changing Material Contexts), Studii de securitate (Security
Studies) 10:1, 145; Deudney, Dan (2006) Limitarea puterii: teoria securitii republicane de la polis la satul global (Bounding Power: Republican Security Theory from
the Polis to the Global Village), Princeton: Princeton University Press.

Cteva publicaii adiionale ale colii de la Copenhaga i ale lui Buzan


evolund cu i dup PSF (n ordine cronologic):
1. Jahn, Egbert, Pierre Lemaitre, Ole Wver (1987) Securitate european probleme de
cercetare asupra aspectelor non-militare (European Security Problems of Research
on Non-Military Aspects), Lucrrile de la Copenhaga 1, Centrul pentru Cercetarea
Pcii i a Conflictului (ulterior Institutul de Cercetare a Pcii), august.
2. Buzan, Barry (1989) Viitorul securitii europene (The Future of European
Security), n Pierre Lemaitre, Ole Wver i Elzbieta Tromer (eds.), Polifonia
XV

european (The European Polyphony), Londra, Macmillan.


3. Buzan, Barry (1991) Noi grile ale securitii globale n secolul douzeci i unu
(New patterns of global security in the twenty-first century), International
Affairs, 67:3, 43151.
4. Buzan, Barry (1991) E posibil securitatea internaional? (Is International
Security Possible?), n Ken Booth (ed.), Noua gndire a strategiei i securitii
internaionale (New Thinking About Strategy and International Security), Londra,
Unwin-Hyman, 1991.
5. Buzan, Barry (1992) Securitatea regional din lumea a treia n perspectiva
istoric i structural (Third World Regional Security in Historical and Structural Perspective), n Brian Job (ed.) Dilema insecuritii: securitatea naional
a statelor din lumea a treia (The Insecurity Dilemma: National Security of Third
World States), Boulder: Lynne Rienner, 16798.
6. Buzan, Barry i Ole Wver (1992) ncadrarea securitii nordice scenarii
europene pentru anii 1990 (Framing Nordic Security European Scenarios
for the 1990s and Beyond), n Jan berg (ed.), Securitatea nordic n anii 1990:
opiuni ntr-o Europ n schimbare (Nordic Security in the 1990s: Options in the
Changing Europe), Londra, Pinter, 85104.
7. Buzan, Barry (1994) Are aprarea non-ofensiv un viitor n lumea de dup
Rzboiul Rece? (Does NOD have a future in the post-Cold War world?) n
Bjrn Mller i Hakan Wiberg (eds.), Aprarea non-ofensiv n secolul 21 (NonOffensive Defence for the 21st Century), Westview Press, 1124.
8. Buzan, Barry (1994) Ordinea securitii din Asia-Pacific dup Rzboiul Rece:
conflict sau cooperare (The Post-Cold War Asia-Pacific Security Order: Conflict
or Cooperation), n Andrew Mack i John Ravenhill, (eds), Cooperarea Pacificului: construind regimuri economice i de securitate n regiunea Asia-Pacific (Pacific
Cooperation: Building Economic and Security Regimes in the Asia-Pacific Region),
St. Leonards: Allen i Unwin Australia; Boulder Co.: Westview Press, 13051.
9. Buzan, Barry (1995) Securitate, stat i noua ordine mondial, i altele (Security,
the State and the New World Order, and Beyond) n Ronnie Lipschutz (ed.), Despre securitate (On Security), New York, Columbia University Press, 187211.
10. Buzan, Barry (1996) Paradigme n schimbare ale securitii naionale i
internaionale i implicaiile acestora pentru planificarea securitii puterilor de
mijloc (Changing Paradigms of National and International Security and Their
Implications for the Security Planning of Middle Powers), n Byong-Moo Hwang
i Yong-Sup Han (eds), Politici coreene de securitate pentru pace i unificare (Korean Security Policies Toward Peace and Unification), Korea, Asociaia Coreean
de Studii Internaionale, 330.
11. Barry Buzan and Ole Wver (19967) Lunecoase? Contradictorii? Slabe sociologic?: rspunsurile colii de la Copenhaga (Slippery? contradictory? sociologically untenable?: the Copenhagen School replies), Revist de Studii Internaionale
(Review of International Studies), 23:2, 14352.
12. Buzan, Barry (1997) Regiuni i regionalism dintr-o perspectiv global (Regions
and Regionalism in a Global Perspective), n Gavin Cawthra i Bjrn Mller
XVI

13.
14.

15.

16.

17.

18.

19.

(eds), Restructurarea forelor armate n Africa de Sud pentru aprare (Defensive


Restucturing of the Armed Forces in Southern Africa), Aldershot: Ashgate, 2131.
Buzan, Barry (1997) Regndind securitatea dup Rboiul Rece (Rethinking
Security After the Cold War), Cooperare i conflict (Cooperation and Conflict),
32:1, 528.
Buzan, Barry (1998) Asia Pacific: ce fel de regiune n ce fel de lume? (The Asia
Pacific: What Sort of Region in What Sort of World?) n Anthony McGrew i
Christopher Brook (eds.) Asia-Pacific n noua ordine mondial (Asia-Pacific in
the New World Order), Londra: Routledge, 6887.
Buzan, Barry (1998) Concluzii: sistem versus uniti n teoretizarea lumii a treia
(Conclusions: System Versus Units in Theorizing about the Third World) n Stephanie Neuman (ed), Teoria relaiilor internaionale i lumea a treia (International
Relations Theory and the Third World), New York, St. Martins Press, 21334.
Buzan, Barry (19992000) Logica securitii regionale n lumea de dup Rzboiul Rece (The Logic of Regional Security in the Post-Cold War World), n Bjorn
Hettne et al. (eds) Noul regionalism i viitorul securitii i dezvoltrii (The New
Regionalism and the Future of Security and Development), Londra, Macmillan, i
Volumul 4 al Noului Regionalism (New Regionalism), 128. Versiune redactat
n Fredrik Soderbaum i Timothy Shaw (eds.) (2002) Perspective asupra noului
regionalism (Approaches to the New Regionalism), Palgrave.
Wver, Ole i Barry Buzan (2000) Europa i Orientul Mijlociu o analiz interregional: noul concept de strategie al NATO i teoria complexelor de securitate
(Europe and the Middle East an inter-regional analysis: NATOs New Strategic
Concept and the Theory of Security Complexes), n Sven Behrendt i ChristianPeter Hanelt (eds), Limitai la cooperare: Europa i Orientul Mijlociu (Bound to
Cooperate: Europe and the Middle East), Bertelsmann Foundation Publishers,
Guetersloh, 55106.
Buzan, Barry (2001) Securitatea uman n perspectiv internaional (Human
Security in International Perspective), n Mely Anthony i Mohamed Jawhar
Hassan (eds), Asia Pacific ntr-un nou mileniu: provocri politice i de securitate
(The Asia Pacific in the New Millennium: Political and Security Challenges),
ISIS Malaysia, 583596. Buzan, Barry (2003) Arhitectura securitii n Asia:
interaciunea nivelurilor regionale i globale (Security architecture in Asia: the
interplay of regional and global levels), The Pacific Review, 16:2, 14373. Buzan,
Barry (2006) Agenda schimbtoare a securitii militare (The Changing Agenda
of Military Security) n Hans Gunter Brauch, John Grin, Czeslaw Mesjasz,
Navnita Chadha Behera, Bechir Chourou, Ursula Oswald Spring, P. H. Liotta,
Patricia Kameri-Mbote (ed. ) Globalizare i schimbri climaterice (Globalisation
and Environmental Challenges), Berlin: Springer-Verlag.
Buzan, Barry i Lene Hansen (2008) Evoluia studiilor de securitate internaional
(The Evolution of International Security Studies), Cambridge: Cambridge University Press.

XVII

S-ar putea să vă placă și