Sunteți pe pagina 1din 17

Administrarea i lichidarea ntreprinderilor

1. Asociaii societii X au decis dizolvarea acesteia. Situaia patrimoniului conform


bilanului contabil la data nceperii lichidrii se prezint dup cum urmeaz:
I. Bilanul contabil de ncepere a lichidrii:

II. Operaiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:


-

Construciile au fost vndute cu 11.000 lei, fa de valoarea rmas neamortizat de

10.000 lei.
Echipamentele tehnologice au fost vndute cu 7.000 lei fa de valoarea rmas

neamortizat de 5.000 lei.


Materiile prime au fost vndute cu 2.850 lei fa de valoarea de 2.500 lei.
n vederea ncasrii nainte de scaden a creanelor certe au fost acordate sconturi n

valoare de 100 lei.


Din suma clienilor inceri de 700 lei, se ncaseaz jumtate, restul fiind irecuperabil.
Pentru plata nainte de termen a datoriilor ctre furnizori, acetia au acordat sconturi n

sum de 350 lei.


Cheltuielile efectuate cu lichidarea societii au fost n sum de 900 lei.

S se prezinte operaiile contabile aferente operaiei de lichidare. S se ntocmeasc bilanul


de partaj.
Rspuns:
BILANT CONTABIL LA DATA INCEPERII LICHIDARII
ACTIV

PASIV

CONSTRUCTII

`30000-20000=`

10.000

CAPITAL SOCUAL

11.000

ECHPAMENTE

`15000-10000=`

5.000

REZERVE LEGALE

1.850

TOTAL ACTIVE FIXE


MATERII PRIME
CLIENTI

15.000

CAPITALURI PROPRII

12.850

`3000-500=`

2.500

PROVIZIOANE

1.250

`2000+700-400= `

2.300

FURNIZORI

7.000

TOTAL DATORII

8.250

CONT BANCA

1.300

TOTAL ACTIVE CIRC.

6.100

TOTAL ACTIV

21.100

TOTAL PASIV

21.100

OPERATIILE DE LICHIDARE EFECTUATE DE LICHIDATOR AU FOST:


A) Construciile au fost vndute cu 11.000 lei, fa de valoarea rmas neamortizat de 10.000 lei;
A* Valorificarea elementelor de activ:
a) 1. vnzarea construciilor

461
7583

11.000

4427

2.090

2. scoaterea din eviden a construciilor

%
3

13.090

212

30.000

2812

20.000

6583

10.000

3. ncasare creane din vnzare construcii

5121 =

461

13.090

(4111 = 7583 11.000; taxare invers ... nu se aplic TVA 5121 = 4111 11.000)
B) Echipamentele tehnologice au fost vndute cu 7.000 lei fa de valoarea rmas neamortizata de
5.000 lei;
b) 4. vnzarea echipamentelor tehnologice

461

7583

7.000

4427

1.330

5. scoaterea din eviden a echipamentelor tehnologice

213

15.000

6. ncasare creane din vnzarea echipamentelor tehnologice

5121

461

(4111 = 7583 7000; taxare invers ... nu se aplic TVA 5121

2813

8.330

10.000

6583

5.000
8.330

4111 7.000)

C) Materiile prime au fost vndute cu 2.850 lei fa de valoarea de 2.500 lei;


c) 7. trecerea materiilor prime la mrfuri
8. vnzarea mrfurilor

371

4111 =
707

301

2.500

3.391,50

2.850

4427

541,50

9. destocarea mrfurilor

607

10. ncasare creane din vnzarea mrfurilor

371

2.500

5121

4111

3.391,50

(601 = 301 3.000; 391 = 7814 500 ; 4111 = 708 ; 2.850 taxare invers ... nu se aplic TVA 5121
= 4111 2.850)
D) n vederea ncasrii nainte de scaden a creanelor certe au fost acordate sconturi n valoare de
100 lei;
d)11. ncasare creane
5121
667

4111

2.000

1.900
100
4

12. nregistrare TVA aferent scontului acordat

667

4427

-16

E) Din suma clienilor inceri de 700 lei, se ncaseaz jumtate, restul fiind irecuperabil;
e) 13. nregistrare sume irecuperabile

654

4118

350

14. ncasare creane incerte

5121

4118

350

496 = 7814 400 ; 654

4116 350)

(5121 = 4116 350 ;

F) Pentru plata nainte de termen a datoriilor ctre furnizori, acetia au acordat sconturi n sum de
350 lei;
f) 15. plat datorii furnizori

401

5121

6.650

767

350

16. nregistrare TVA aferent sconturilor obinute

4426 =

7.000

767

-56

G) Cheltuielile efectuate cu lichidarea societii au fost n sum de 900 lei.


17. nregistrare servicii lichidare
18. plat lichidator

628
401

401

900

5121

900

19. anulare ajustri pentru deprecierea materiilor prime

391

7814
400

20. anulare ajustri pentru deprecierea clienilor inceri

491

7814

21. anularea provizioanelor existente

781

1.250

151

500

22. determinarea rezultatului obinut n urma operaiei de lichidare i reinerea impozitului aferent
dac este cazul
Total venituri = 11.000 + 7.000 + 2.850 + 350 56 + 500 + 400 + 1.250 = 23.294
Total cheltuieli = 10.000 + 5.000 + 2.500 + 100 16 + 350 + 900 = 18.834
Impozitul pe profit din lichidare = (VTotale Vneimp ChT + Chnededuct) * cota impozitului pe
profit = (23.294 - 18.834) * 16% = 4.460 * 16% = 713,6
691
23. plata impozitului pe profit

441
441

713,6
=

5121

713,6

24. determinarea TVA de recuperat/de plat n urma procesului de lichidare:


TVA colectat (4427) = 2.909 + 1.330 + 541,5 - 16 = 3.945,5
TVA deductibil (4426) = -56
TVA de plat (4423) = colectat - deductibil = 3.945,5 + 56 = 4.001,5
5

nregistrare TVA

4427

4426

-56

4423

4.001,5

25. virarea TVA


(

4423

5121

CONT CURENT C

SOLD

3.945,5

D CONT PROFIT SI PIERDERI

1.300

SOLD

10.000

11.000

11.000

6.650

5.000

7.000

7.000

900

3.000

2.850

2.850

100

500

1.900

350

400

350

900

350

19.350

22.100

24.400
SOLD

3.945,5

7.550

16.850

SOLD

2.750

BILAN CONTABIL NAINTE DE PARTAJ


ACTIV

PASIV

CONT CURENT

16.850

TOTAL ACTIV

16.850

CAPITAL SOCIAL

11.000

REZERVE

1.850

PROVIZIOANE

1.250

PROFIT

2.750

TOTAL PASIV

REINTREGIREA CAPITALULUI SOCIAL:

16.850

106

1.850

151

1.250

121

2.750

1012 5.850

BILANT CONTABIL FINAL NAINTE DE PARTAJ:


ACTIV
CONT CURENT

PASIV
16.850

CAPITAL SOCIAL

16.850

NREGISTRRILE CONTABILE AFERENTE OPERAIILOR DE PARTAJ LA ACIONAR:


1012 = 5121 16.850
ACIONAR 1; ACIONAR 2; ACIONAR 3 ...

26. nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli


6

121

19.547,6

6583 10.000
6583 5.000
607 2.500
667 100
667 -16
654 350
628 900
691 713,6
%

121

22.294

7583

11.000

7583

7.000

707

2.850

767

350

767

-56

7814

500

7814

400

7812

1250

B. ntocmirea bilanului naintea partajului


Nr.

Elemente

Valoare

1.

Conturi la bnci

16.152,4

2.

Datorii pe TS

3.

Active circulante nete

4.

Total active datorii curente

5.

Capital propriu

6.

Capital social

11.000

7.

Rezerve legale

1.850

8.

Rezultatul exerciiului

3.746,4
7

9.

Total Capital propriu

16.596,4

C. partajul activului net


a) Calcularea impozitului pe profit i pe dividende:
IP = 16% * rezerve legale = 16% * 1.850 = 296
ID = 16% * [rezerve legale IP + cap social + rezultatul ex] = 16% * (1.850 * 296 + 11.000 +____
* reflectarea n contabilitate
%

456

1012

11.000

1061

1.850

121
* reinerea impozitelor aferente
456

441

296

456
* virarea la buget a impozitului reinut
%

5121

441

296

446
* decontarea datoriei nete fa de acionari
456

5121

8. Care sunt prevederile legale i profesionale legate de administrarea viitoarei ntreprinderi


de care profesionistul contabil va ine seama n efectuarea unei misiuni de consultan pentru crearea
unei ntreprinderi ?
Rspuns:
Respectul fa de normele tehnice i profesionale presupune c profesionistul contabil trebuie
s realizeze serviciile profesionale conform normelor tehnice i profesionale aplicabile i este obligat
s

urmreasc

cu

grij

competen instruciunile clientului


8

su sau

angajatorului

su, n msura n care acestea sunt compatibile cu exigenele de integritate, obiectivitate, iar n cazul
liber profesionitilor, de independen. ntre altele, profesionistul contabil trebuie s respecte normele
tehnice i profesionale publicate de: IFAC (Normele internaionale de audit), IASC (Normele
contabile internaionale), organismul profesional, membru al IFAC i legislaia n vigoare.

Analiza diagnostic a ntreprinderii


9. Calculai i interpretai ratele de solvabilitate pentru o ntreprindere din domeniul industriei
prelucrtoare care prezint urmtoarele informaii bilaniere:
Indicator 31.12.n
Imobilizri 100.000
Stocuri 20.000
Creane 40.000
Disponibiliti 5.000
Capitaluri proprii 65.000
Datorii mai mari de un an 50.000
Datorii de exploatare 47.000
Datorii bancare pe termen foarte scurt 3.000
Rspuns:
Situaiile financiare descriu rezultatele financiare ale tranzaciilor i ale altor evenimente,
grupndu-le n clase corespunzatoare conform caracteristicilor economice. Aceste clase sunt numite
structurile situaiilor financiare. Structurile bilanului direct legate de evaluarea pozitiei financiare
sunt activele, datoriile i capitalul propriu.
BILAN:
Active imobilizate = 100.000
Active curente = stocuri + creane + disponibiliti = 20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000
TOTAL ACTIVE = 165.000
Capital i rezerve = 65.000
9

Datorii pe ternem lung = 50.000


Datorii pe ternem scurt = datorii de exploatare + datorii bancare pe termen foarte scurt = 47.000 +
3.000 = 50.000
TOTAL CAPITAL PROPRIU I DATORII = 165.000
PRINCIPALILOR INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI
1. Indicatori de lichiditate:
a) Indicatorul lichiditii curente:
Active curente (Indicatorul capitalului circulant) = 65.000 = 1.3
Datorii curente 50.000
- active curente = stocuri + creane + disponibiliti = 20.000 + 40.000 + 5.000 = 65.000
- datorii curente = datorii pe temen scurt + datorii din exploatare (furnizori) = 3.000 + 47.000 =
50.000
* valoarea recomandat acceptabil - n jurul valorii de 2;
* ofer garania acoperirii datoriilor curente din activele curente.
b) Indicatorul lichiditii imediate:
Active curente - Stocuri = (Indicatorul test acid) = 65.000 - 20.000 = 0.9
Datorii curente 50.000
2. Indicatori de risc:
a) Indicatorul gradului de ndatorare:
Capital mprumutat X 100 = 50.000 X 100 = 76.92%
Capital propriu 65.000
Capital mprumutat X 100 = 50.000 X 100 = 43.47%
Capital angajat 50.000 + 65.000
10

unde:
* capital mprumutat = credite peste un an;
* capital angajat = capital mprumutat + capital propriu.
b) Indicatorul privind acoperirea dobnzilor - determin de cte ori entitatea poate achita cheltuielile
cu dobnda. Cu ct valoarea indicatorului este mai mic, cu att poziia entitii este considerat mai
riscanta.
3. Indicatori de activitate (indicatori de gestiune) - furnizeaz informaii cu privire la:
* Viteza de intrare sau de ieire a fluxurilor de trezorerie ale entitii;
* Capacitatea entitii de a controla capitalul circulant i activitile comerciale de baz ale entitii;
* Viteza de rotaie a stocurilor (rulajul stocurilor) - aproximeaz de cte ori stocul a fost rulat de-a
lungul exerciiului financiar.
Numar de zile de stocare - indic numrul de zile n care bunurile sunt stocate n unitate
Stoc mediu X 365
Costul vnzrilor
* viteza de rotaie a debitelor clieni;
* calculeaz eficacitatea entitii n colectarea creanelor sale;
* exprim numrul de zile pn la data la care debitorii i achit datoriile ctre entitate.
Sold mediu clieni X 365
Cifra de afaceri
"O valoare n cretere a indicatorului poate indica probleme legate de controlul creditului acordat
clienilor i, n consecin, creane mai greu de ncasat (clieni ru platnici)".
* Viteza de rotaie a creditelor - furnizor - aproximeaz numrul de zile de creditare pe care entitatea
l obine de la furnizorii si. n mod ideal ar trebui s includ doar creditorii comerciali.
Sold mediu clieni X 365
11

Achiziii de bunuri (fr servicii), unde pentru aproximarea achiziiilor se poate utiliza costul
vnzrilor sau cifra de afaceri.
* Viteza de rotaie a activelor imobilizate - evalueaz eficacitatea managementului activelor
imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumit cantitate de active
imobilizate.
Cifra de afaceri
Active imobilizate
* Viteza de rotaie a activelor totale
Cifra de afaceri Total active
4. Indicatori de profitabilitate - exprim eficiena entitii n realizarea de profit din resursele
disponibile:
a) Rentabilitatea capitalului angajat - reprezint profitul pe care l obine entitatea din banii investii
n afacere:
Profit naintea plii dobnzii i impozitului pe profit
Capital angajat, unde capitalul angajat se refer la banii investii n entitate att de ctre acionari, ct
i de creditorii pe termen lung i include capitalul propriu i datoriile pe termen lung sau active totale
minus datorii curente.
b) Marja brut din vnzri:
Profitul brut din vnzri X 100
Cifra de afaceri
O scdere a procentului poate scoate n eviden faptul c entitatea nu este capabil s i controleze
costurile de producie sau s obin preul de vnzare optim.
Imaginea fidel este o consecin a regularitii i sinceritii conturilor.

12

25. S se calculeze i s se interpreteze soldurile intermediare de gestiune pentru


ntreprinderea ale crei informaii financiare sunt prezentate mai jos:
Indicator u.m.
Venituri din vnzarea mrfurilor 4.000
Producia vndut 24.000
Producia stocat 500
Subvenii de exploatare 2.300
Cheltuieli cu materii prime 10.000
Costul mrfurilor vndute 4.200
Cheltuieli salariale 5.000
Cheltuieli cu amortizarea 1.000
Cheltuieli cu chirii 200
Impozite i taxe 300
Venituri din dobnzi 100
Cheltuieli cu dobnzi 500
Impozit pe profit 1.400
Rspuns:
Soldurile intermediare de gestiune (maniera continental) reprezint o serie de indicatori care
ne ajut s analizm modul de obinere a rezultatului firmei (profit sau pierdere) innd cont de natura
elementelor de cheltuieli nregistrate.
Conform modelului continental de analiz, aceti indicatori sunt:
1. Marja comercial (MC) - reprezint diferena dintre valoarea vnzrilor i costul direct
aferent produselor vndute; marja comercial este primul nivel de la care ncepe s se contureze
profilul firmei.
MC = Cifra de afaceri - Costul mrfurilor vndute, produselor sau serviciilor vndute
Consumurile materiale
MC = Venituri din vnzarea mrfurilor (4.000) - Costul mrfurilor vndute (4.200) Cheltuieli cu materii prime (10.000) = - 10.200
13

2. Valoarea adugat (VA) reprezint valoarea rmas la dispoziia firmei dup valorificarea
bunurilor i serviciilor i deducerea cheltuielilor cu resursele externe consumate pentru derularea
activitii de baza a firmei.
VA = MC + producia stocat sau imobilizat - alte cheltuieli externe ale firmei
Cheltuieli externe = cheltuieli cu materialele consumabile, cu energia i apa, cu ambalajele,
ntreinerea i reparaiile, cu chiriile, asigurrile de bunuri i persoane, transport, protocol, reclam i
publicitate, deplasri, pot i telecomunicaii, servicii bancare i alte servicii prestate de teri.
VA = MC (-10.200) + Producia vndut (24.000) + Producia stocat + (500) Cheltuieli cu
chirii (200) = 14.100
3. Excedentul brut de exploatare (EBE) reprezint valoarea rmas la dispoziie dup ce s-a
diminuat valoarea adugat cu cheltuielile de personal i cheltuieli cu impozitele i taxele percepute
de stat.
EBE = VA + Subvenii de exploatare (cheltuieli de personal + cheltuieli cu impozite i taxe)
EBE = VA (14.100) + Subvenii de exploatare (2.300) [Cheltuieli salariale (5.000) +
Impozite i taxe (300)] = 14.100 + 2.300 5.300 = 11.100
4. Rezultatul exploatrii (RE) reprezint diferena dintre veniturile i cheltuielile de
exploatare.
RE = EBE + (alte venituri din exploatare alte cheltuieli din exploatare) cheltuieli cu
amortizarea
RE = EBE (11.100) - Cheltuieli cu amortizarea (1.000) = 11.100 1.000 = 10.100
5. Rezultatul curent naintea impozitrii (RCII) reprezint rezultatul obinut din activitatea de
exploatare i cea financiar.
RCII = RE + (Venituri financiare Cheltuieli financiare)
RCII = RE (10.100) + Venituri din dobnzi (100) Cheltuieli cu dobnzi (500) = 10.100 +
100 500 = 9.700

14

6. Rezultatul net al exerciiului (R net) reprezint mrimea contabil a rezultatului distribuit


acionarilor.
Rnet = RCII Impozit pe profit
Rnet = RCII (9.700) Impozit pe profit (1.400) = 9.700 - 1.400 = 8.300

33. Se cunosc urmtoarele informaii financiare referitoare la o societate comercial ce


activeaz n domeniul comerului cu amnuntul de bunuri de larg consum:
Indicator u.m.
Imobilizri 1.500
Stocuri 500
Creane 100
Disponibiliti 100
Capitaluri proprii 700
Datorii financiare 500
Furnizori 500
Datorii salariale 300
Datorii fiscale i sociale 150
Credite de trezorerie 50
Cifra de afaceri 5.000
S se calculeze i s se interpreteze duratele de rotaie ale elementelor de activ i pasiv
circulant i viteza de rotaie a activului circulant net.
Rspuns:
Durata de rotaie a stocurilor = CA/stocuri = 5000/500 = 10
Durata de recuperare a creanelor = (Total creane/cifra de afaceri) x 360 = 100/5000 x 360
=7,2 Durata de rambursare a datoriilor = Datorii totale/CA x 360 = (500 + 500 + 300 + 150 +
50)/5.000 x 360 = 1500/5000 x 360 =108
Viteza de circulaie a activului circulant net = active circulante nete CA x 360 = 700/5000 x
360 = 50.4
15

Studii de fezabilitate

3. Care este modul de calcul i coninutul rentabilitii medii ?


Rspuns:
Rentabilitatea medie = Profit mediu anual/Investiie medie anual
Rentabilitatea exprim performana adus de investiie ntr-o anumit aciune.
Rentabilitatea medie a plasamentului financiar poate fi determinat n funcie de ratele de
rentabilitate calculate pe perioade (sptmn, lun, an) i de frecvena lor de nregistrare pe pia.

11. Un proiect investiional, cu o valoare total a investiiei de 15.000 lei i o rat de


actualizare de 19% prezint urmtoarea structur a fluxurilor de numerar:

Calculai termenul de recuperare aferent proiectului.


Rspuns:
Termenul de recuperare: T = Cost iniial investiie : Cash flow anual mediu
CF1 = 3.020 * 1/(1 + 0,19) = 3.020 * 0,84 = 2.537
CF2 = 3.020 * 1/(1 + 0,19) = 3.020 * 0,7062 = 2.133
16

CF3 = 3.200 * 1/(1 + 0,19) = 3.200 * 0,5934 = 1.899


CF4 = 5.200 * 1/(1 + 0,19) = 5.200 * 0,4987 = 2.593
CF5 = 14.200 * 1/(1 + 0,19) = 14.200 * 0,4191 = 5.951

CFam = 15,113/5 = 3.023


T = 15.000/3.023 = 4,96
Reprezint

perioada de

timp (calculat

de la

momentul

n care

investiia se pune n funciune) n care se recupereaz valoarea investit pe seama profiturilor anuale.
Este de preferat un proiect care asigur o recuperare ct mai rapid a cheltuielilor
investiionale.

17