Sunteți pe pagina 1din 12

Facultatea de tiinte Economice, Juridice i Administrative

Analiza economico - financiara a companiei


OMV PETROM

Loredana Beldean
Contabilitate si audit Anul I

CUPRINS

1. Analiza soldurilor intermediare de gestiune (SIG) ................................... 3


2. Ratele de rentabilitate: comerciala, economica si financiara.................... 4
3. Analiza fluxurilor de numerar prin metoda indirecta din ......................... 5
activitati de exploatare, investitii si financiare................................................ 5
4. Fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta......... 6
5. Viteza de rotatie a activelor circulante .................................................... 6
6. Indicatorii de lichiditate si solvabilitate .................................................... 7
7. Analiza riscului economic, financiar si de faliment ................................. 8
Concluzii ....................................................................................................... 10

Principalii indicatori ai companiei OMV Petrom,


extrasi din bilantul, contul de profit si pierderi si anexele situatiilor financiare pe anul
2011 ale companiei, utilizati in analiza din urmatoarele pagini.

Element

Prescurtare

Valoare

Active imobilizate
Active circulante
stocuri
creante
investitii termen scurt
disponibilitati
cheltuieli in avans
datorii <1 an
datorii> 1an
provizioane
venituri in avans
rezerve
profit brut
profit net
capitaluri proprii
Capitaluri proprii+proviz.
capitaluri permanente
dat<1 an+VAV
cifra de afaceri
cheltuieli fixe
cheltuieli variabile
Total active
datorii totale
credite pe termen scurt
dobanzi
profit reinvestit

Ai
Ac
ST
CR
inv. TS
disp
CAV
dat<1an
dat>1 an
proviz
VAV
pr brut
pr net
CPR
CPR+proviz
CPP
CA
CF
CV
TA
DT
credite TS
dob
PR reinvestit

28568337,61
5135942,85
1695805,5
2873110,85
0,00
567026,496
115273,24
4677942,73
2255228,6
7962682,56
32807,642
6192068,30
4478639,24
3685607,23
18890892,16
26853574,7
29108803,33
2288036,24
16565466
11502151,2
495787,14
29122029,6
6965978,97
553691,98
20619,12
209401,53

1. Analiza soldurilor intermediare de gestiune (SIG)


Soldurile intermediare de gestiune ajuta la analiza performantei unei societati.
Fiecare indicator sau sold se determina ca o diferenta intre un venit sau grupa de venituri
si o cheltuiala sau o grupa de cheltuieli.
La nivelul companiei OMV Petrom, situatia acestor solduri se prezinta astfel:
Tabelul 1.1. Analiza soldurilor intermediare de gestiune ale companiei OMV Petrom

Analiza soldurilor intermediare de gestiune


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

venituri din vanzarea marfurilor


- cheltuieli privind marfurile
MARJA COMERCIALA
productia vanduta
(+/-) variatia stocurilor(debit)
(+)productia imobilizata
PRODUCTIA EXERCITIULUI
marja comerciala
(+)productia exercitiului
(-)consumuri intermediare
VALOAREA ADAUGATA
valoare adaugata
(+) venit din subv de exploatare
(-) cheltuieli cu impozite si taxe..
(-) cheltuieli cu personalul
EBE(EXCEDENTUL BRUT DIN EXPLOATARE)
EBE
(+)alte venituri din exploatare
(-)ajustari privind imobilizarile
(-)alte chelt din exploatare
Rezultat din EXPLOATARE
venituri financiare
(-)cheltuieli financiare
Rezultat FINANCIAR
Rezultat din EXPLOATARE
(-)Rezultat FINANCIAR
Rezultat CURENT
venituri extraordinare
(-)cheltuieli extraordinare
Rezultat EXTRAORDINAR
Rezultat Brut
Venituri totale
(-)Cheltuieli totale
(-)impozit
Rezultat Net

mii lei
2726308,90
2679007,29
47301,61
13850865,00
215441,35
475561,04
14110984,70
47301,61
14110984,70
4239843,36
9918442,95
9918442,95
0,00
846482,01
1784033,08
7287927,86
7287927,86
205937,96
2252500,48
3824367,49
1416997,84
686085,71
1241031,74
-554946,04
1416997,84
554946,04
1971943,88
0,00
0,00
0,00
1971943,88
17717609,34
13238970,10
793032,01
3685607,23

2. Ratele de rentabilitate: comerciala, economica si financiara


Tabelul 2. Ratele de rentabilitate ale companiei OMV Petrom

I. RATELE DE RENTABILITATE
1 .rentab. FINANCIARA=profit net/CPR *100
3685607,23
2. rentab.ECONOMICA=profit brut/TA*100
1971943,88
=rez exploatare/total active(TA) *100
1416997,84
=EBE/TA*100
7287927,86
3. rentab. COMERCIALA=marja com/venit din
47301,61
vz*100 =rez exploatare/CA *100
1416997,84
= EBE/CA*100
7287927,86
4. rentab.COSTURILOR=profit brut/CT
1971943,88

rezultat
18890892,16
19,51%
29122029,59
6,77%
29122029,59
4,87%
29122029,59
25,03%
2726308,898
1,74%
16565465,97
8,55%
16565465,97
43,99%
13238970,10
14,89%

Conform acestor rate, deducem urmatoarele:


Rentabilitatea financiara indica gradul de remunerare al actionarilor, oferind astfel
un semnal in ceea ce priveste rentabilitatea investitiei in societatea analizata. Astfel,
la nivelul companiei analizate, rata rentabilitatii financiare este de 19, 51%, adica la
100 de lei cheltuiti (investiti) in societate, investitorului i se intorc aproximativ 20
de lei;
Rentabilitatea economica reflecta masura in care activele societatii au contribuit la
obtinerea reultatelor, respectiv a profitului, eficienta cu care acestea sunt utilizate.
Cu cat e mai mare rentabilitatea economica, cu atat mangementul societatii e mai
performant, iar daca rentabilitatea economica e mai mare decat rata dobanzii,
societatea se poate imprumuta, in caz contrar, riscul financiar devine mult mai
ridicat;
Rentabilitatea comerciala: reflecta ponderea profitului din exploatare in 100 lei cifra
de afaceri si este un punct de orientare pentru politica de preturi si politica
comerciala la nivelul societatii;
Rentabilitatea costurilor indica profitul brut pe care l-am obtine la 100 de lei
cheltuiti, adica la 100 lei cheltuiti societatea analizata are un castig brut de 14, 89
de lei.

3. Analiza fluxurilor de numerar prin metoda indirecta din


activitati de exploatare, investitii si financiare

Tabelul 3. Fluxurile nete de numerar metoda indirecta

Analiza fluxurilor nete de numerar


FN exploatare
Profitul net
3685607,23
Amortizarea
1828558,26
Dobanzi
20619,12
(-)NFR
444665,60
5979450,21
FN investitii
rezultat net investitii
159636,80
achiz imobilizari
-4659130,34
dat legate de investitii
-180030,00
creante legate de investitii
78898,30
-4600625,25
FN financiar
fluxul actionarilor
-993244,96
fluxul creditorilor
-1199783,83
-2193028,79
FNN=FNE+FNI+FNF
-814203,83

In urma analizei fluxurilor de numerar, observam ca societatea are rezultat pozitiv


la nivelul fluxurilor din exploatare, datorat in mare parte profitului net; fluxul din
investitii insa este unul negativ, dat fiind faptul ca societatea a investit prin achizitia de
imobilizari.
Valoare negativa are si fluxul de numerar financiar, ca urmare a datoriilor pe care
societatea a trebuit sa le achite in vederea acoperii datoriilor fata de creditori.
Astfel, fluxul net de numerar de -814.203,83 mii de lei semnifica necesitatea unor
noi surse de finantare sau vanzarea unor investitii pentru obtinerea de surse aditionale de
numerar.

4.

Fondul de rulment, necesarul de fond de rulment si trezoreria neta


Tabelul 4. FR, NFR si TN la nivelul societatii OMV PETROM

II. FR, NFR, TN


1.
a
2.
b
3.
c

FR=CPP-Aimobilizate
FR=Ac-Dat<1 an
NFR=(S+CR+cav)-(DAT<1an+vav-credit ts)
NFR=(Ac-Disp) -(dat<1an-credite ts)
TN= FR-NFR
TN= FR-NFR

540465,71
458000,11
527131,19
444665,60
13334,52
13334,52

In literatura de specialitate exista mai multe formule de calcul pentru fondul de


rulment si respectiv pentru necesarul de fond de rulment. In tabelul de mai sus, prima
metoda e cea evidentiata numeric (1,2,3), iar cea de-a doua evidentiata prin litere (a, b,c).
Ideea este ca in cele din urma prin ambele metode se ajunge la acelasi rezultat al
trezoreriei nete.
Fondul de rulment reprezinta masura in care resursele financiare permanente pot
fi utilizate pentru finantarea activitatii de exploatare. Societatea analizata, prezinta un FR
pozitv ceea ce inseamna ca exista un excedent al resurselor financiare permanente care
pot fi utilizate pentru finantare activitatii de exploatare.
Necesarul de fond de rulment indica resursele de care societatea are nevoie
pentru a-si acoperii nevoile. Societatea OMV Petrom, are un NFR pozitiv, ceea ce
inseamna ca prezinta un surplus de nevoi temporare in raport cu resursele sale temporare.
Desi socitatea prezinta un surplus de nevoi, trezoreria neta are o valoare pozitiva,
intrucat aceste nevoi pot fi acoperite din fondul de rulment, prin urmare societatea un
prezinta deficiente din acest punct de vedere.

5. Viteza de rotatie a activelor circulante


Tabelul 5. Viteza de rotatie a activelor circulante

III. Viteza de rotatie a activelor circulante


nr rotatii= CA/Ac
durata rotatiei= Ac/CA *360

3,23
111,61

Viteza de rotatie este unul dintre indicatorii care reflecta eficienta gestionarii
activitatii de exploatare. Cu cat numarul de rotatii este mai ridicat intr-o perioada cu atat
efectele economice sunt mai benefice pentru societatea comerciala. Viteza de rotatie este
reflectata de 2 indicatori, numarul de rotatii si respectiv durata in zile a unei rotatii.
In anul 2011, durata medie a unei rotatii a activelor circulante a companiei analizate a
fost de 111 zile /rotatie, numarul de rotatii fiind de 3.

6. Indicatorii de lichiditate si solvabilitate


Tabelul 6. Lichiditate si solvabilitatea companiei OMV Petrom

IV. RATELE DE LICHIDITATE SI SOLVABILITATE

Lichiditatea
1 lichiditatea generala= Ac/dat<1an
2 lichiditatea redusa= (creante+disp)/dat <1an
3 lichiditatea imediata= disp/dat<1 an

2,24
1,50
0,25

Solvabilitatea
1 solvabilitatea patrimoniala=CPR/CPR+dat totale
2 solvabilitatea finaciara globala=TA/TD

55,86
4,18

Lichiditatea generala: posibilitatea societatii de a-si acoperii datoriile cu active circulante


de 2,24 de ori
Lichiditatea redusa: capacitatea de a-si onora datoriile pe termen scurt din creante si
disponibilitati banesti. Valoarea de 1,50 reflecta o lichiditate foarte buna a societatii
Lichiditatea imediata: este una nesatisfacatoare , avand o valoare sub pragul favorabil de
1
Solvabilitatea patrimoniala: reflecta capacitatea de plata pe termen lung a societatii.
Valorile peste 30% sunt considerate de unele institutii de credit ca fiind acceptabile, prin
urmare societatea analizata are nivel al solvabilitatii foarte bun
Solvabilitatea financiara globala: reflecta posibilitatea de acoperire a datoriilor din
bunurile economice vandute ( activele). Un nivel al solvabilitatii peste 1,5 indica stare de
solvabilitate favorabila a societatii, prin urmare compania Omv Petrom se afla in
capacitatea de a-si acoperii datoriile din activele sale.

7. Analiza riscului economic, financiar si de faliment


Tabelul 7.1. Riscul economic

In tabelul de mai sus am analizat riscul economic al companiei Omv Petrom. Din
ambele metode, adica metoda intervalului de siguranta si metoda coeficientului alfa
deducem ca riscul economic al companiei este unul minor.
Indicele de siguranta al acestui risc este de 30, 48%.Acesta nu exclude definitiv
existenta riscului, insa nivelul CA fiind destul de apropiat de cel al CA critce riscurile
sunt unele mici.
Coeficientul alfa are o valoare de 1.44, valoare incadrata in intervalul (1,2), astfel
riscul economic al companiei este unul minor, nesemnificativ
Tabelul 7.2. Riscul financiar

In ceea ce priveste riscul financiar, literatura de specialitate spune ca SC care sunt


indatorate, avand in vedere costurile cu dobanzile, sunt expuse unui risc mai ridicat din
punct de vedere financiar, decat acele Sc care sunt neindatorate.
In acest sens, una din metodele de calcul a riscului financiar estea cea a
indicatorului de siguranta, care ia in considerare dobanzile. Pentru a exclude existenta
unui risc financiar, valoarea indicelui de siguranta trebuie sa fie una cat mai mare.
Valoarea de 28,29% a indicatorului referitor la compania analizata, evidentiaza
existenta unui risc financiar minor. Acest lucru este sustinut de celelalte metode de calcul
ale riscului financiar, gradul de indatorare si rentabilitatea financiara(pe baza levierului
financiar). Societatea are un grad de indatorare de 23, 92%, ceea ce un prezinta riscuri
majore.

Nivelul rentabiitatii financiare este de 1,25%, nivel superior ratei dobanzii


datoriilor financiare ale societatii 0,77%, ceea ce inseamna ca societatea inca se mai poate
imprumuta, fara a genera riscuri grave, chiar daca nivelul rentabilitatii sale financiare nu
este unul foarte ridicat.
Tabelul 7.3. Riscul de faliment

Riscul de faliment al societatii a fost calculat in Tabelul 7.3, conform modelului


ALTMAN, care presupune o analiza a riscului din faliment prin intermediul scorurilor.
Astfel, aplicand modelul s-a obtinut urmatorul rezultat:
Z=1,2*a+1,4*b+3.3*c+0,6*d+e=3,612.
In functie de aceasta valoare a lui Z, putem avea :
o valoare critica spre faliment daca z < 1,8;
o risc de faliment in marja normala daca 1,8 < z <3 si
o un risc de faliment aproape inexistent daca z> 3.
Societatea analizata, Omv Petrom, prezinta o valoare a lui Z >3, prin urmare riscul
de faliment al companiei este exclus.

Concluzii
In urma analizei efectuate asupra companiei OMV Petrom, prin prisma
principalilior indicatori evidentiati mai sus, concluzionam faptul ca activitatea companiei
in anul 2011 a dus la incheierea exercitiului financiar cu profit si cu situatii favorabile in
ceea ce priveste majoritatea aspectelor anlizate.
Societatea s-a dovedit a fi rentabila atat din punct de vedere economic, cat si din
cel financiar sau din punctul de vedere al rentabilitatii costurilor, prin urmare societatea
da dovada de un management performant.
Avand o rentabilitate economica buna, societatea poate continua sa se imprumute,
fara a genera riscuri financiare semnificative. De altfel, societatea a si abordat in anul
2011 o strategie orientata spre investitii, strategie care a implicat indatorarea societatii pe
termen scurt. Asadar, valoarea negativa a fluxurilor de numerar din investitii este urmarea
achizitiilor de imobilizari facute de societate. Cu toate acestea, fondul de rulment al
companiei este unul pozitiv, in masura sa acopere necesarul de finantare al companiei,
rezultand astfel o trezorerie neta pozitiva, ceea ce indica faptul ca societatea nu prezinta
deficiente la nivelor acoperii nevoilor din resursele financiare permanente.
In ceea ce priveste solvabilitatea si lichiditatea companiei, indicatorii analizati
prezinta rezultate favorabile, OMV Petrom avand atat capacitatea de a-si onora datoriile
pe termen scurt cat si cele pe termen lung. Un mic dezechilibru intalnim insa la
indicatorul lichiditatea imediata , referitor la capacitatea de a-si onora datoriile pe
termen scurt din disponibilitati. Acest rezultat e in stransa concordanta cu situatia
fluxurilor nete de numerar, care de asemenea aveau o valoare negativa, ca urmare a
achizitiilor pentru investitii realizate de societate.
Prin urmare, societatea analizata are o pozitie economica si financiara favorabila,
fara a prezenta riscuri ecoomice, financiare sau de faliment, iar daca le prezinta intro
oarecare masura, acestea sunt riscuri minore care nu pun in pericol activitatea sau
performanta companiei.

Bibliografie:
1. Raportul auditorului independent si situatiile financiare pentru anul incheiat la
31 decembrie 2012;
2. www.petrom.com
10

11