Sunteți pe pagina 1din 10

POSTTARIEVEN LES TARIFS POSTAUX

De tarieven zijn de basistarieven. Zie elders (bv. in de catalogus) voor speciale tarieven van de deelgebieden. Voor meer details
wordt verwezen naar gespecialiseerde werken bv. Tarifs Postaux van E. & M. Deneumostier en het boek De posttarieven in Belgi
sinds 1879 van F. Somers en F. Peeters (2008).
Les tarifs indiqus sont les tarifs de base. Consultez p.e. le catalogue pour dautres tarifs. Pour plus de dtails, nous renvoyons aux
travaux spcialiss comme par exemple : Tarifs Postaux de E. & M. Deneumostier et le livre : De posttarieven in Belgi sinds
1879 de F. Somers et F. Peeters (2008).

Inhoud

Sommaire

1 Binnenland
2 Buitenland
2.1 Gewoon
2.2 Verminderde tarieven
2.3 Grenstarieven
3 Opmerkingen
4.1 Landen met europees tarief
4.2 Indeling van de landen buiten Europa in zones

1 Tarif intrieur
2 Tarif pour ltranger
2.1 Normal
2.2 Tarif rduit
2.3 Tarif frontalier
3 Remarques
4.1 Pays avec le tarif europen
4.2 Les diffrentes zones pour les pays trangers

1 Binnenland Tarif Intrieur


Waarden uitgedrukt in Belgische frank tot 31.12.2001, nadien in euro.
Les valeurs sont exprimes en francs belges jusqu'au 31.12.2001 et ensuite en euros.

Briefkaart
Carte Postale
1.06.1870
1.01.1871
1.01.1872
1.03.1878
1.11.1879
1.07.1909
1.06.19162
1.10.1918
?.11.19183
15.12.1919
1.11.1920
1.03.1921
15.11.1923
1.10.1925
15.01.1926
1.07.1926
1.11.1926
15.12.1927
1.12.1930
9.11.1931
1.02.1935
1.04.1937
1.11.1938
1.08.1941
15.09.1945

Brief
Lettre
0,10b

Adreswijzigingskaart
Aantekenrecht
Avis de Changement
Recommand
dadresse
0,20

Expresse
Exprs
0,301

0,051
0,05
0,251
0,25
c

0,08
0,10
0,05
0,10
0,15

0,10
0,15c
0,20c
0,10c
0,15c
0,20c

0,501
0,40
0,50

1,001

0,25
0,30d
0,20
0,25
0,30
0,35
0,40
0,50
0,35

0,40d
0,50d
0,60d
0,70d
0,75d
0,70d

1,00
1,50
1,75

1,751

2,25
3,50

2,251
5,00

0,104
0,40
0,50
0,75

0,75d
1,00d
1,50d

0,10

Briefkaart
Carte Postale
20.05.1946
15.12.1948
15.12.1952
1.10.1957
1.12.1958
1.11.1959
15.11.1963
1.03.1966
15.01.1967
15.11.1969
1.06.1972
1.10.1973
15.12.1974
1.12.1977
1.10.1979
1.02.1980
15.01.1981
15.04.1982
15.04.1983
1.02.1984
16.01.1985
1.03.1986
1.01.1990
16.01.1990
2.01.1991
1.04.1992
1.01.1994
1.12.1994
1.01.1996
1.01.1997
1.01.1999
1.01.2002

18.11.2002
03.05.2004
1.02.2006

1.08.20076
4.02.2008
2.01.2009
1.01.201014
1.01.2011
1.01.2012

Brief
Lettre

0,65
0,90
1,20
1,50

1,35d
1,75d
2,00d
2,50d

2,00

3,00d
3,00c

2,50
3,50
4,00
5,00
6,00

3,50c
4,50c
5,00c
6,50c
8,00c

6,50

9,00c

7,50
10,00c
8,00
11,00c
10,00
12,00c
12,00c
13,00c

Adreswijzigingskaart
Aantekenrecht
Avis de Changement
Recommand
dadresse
0,104
3,15
0,20
4,00
5,00
0,30
6,00
0,40
7,00
0,50
0,60
10,00
1,00
1,50
15,00
2,00
3,00
18,00
4,50
25,00
30,00
5,00
35,00
6,00
50,00
7,00
60,00
8,00
70,00
9,00
75,00
80,00
10,00
90,00

Expresse
Exprs
4,50
6,00
8,00

12,00
18,00
22,00
30,00
40,00
45,00
65,00
75,00
85,00
90,00
95,00
100,00

14,00c
15,00c
16,00c

11,00
13,00

0,42c

14,004
(15,00)
(16,00)
( 0,40)

Prioritair
0,49d
0,50d
0,52d

Niet/non prior.
0,41d
0,44d
0,46d

17,00

0,52d
0,54d
0,59d
0,59/0,69
0,61/0,71
0,65/0,75

100,00
120,00
130,00
140,00
150,00

140,00
150,00
180,005
200,005
5

3,72

3,72
4,00
4,30

4,40
4,60
4,70
4,70
4,90

2.1 Buitenland Tarif pour ltranger


Briefkaart
Carte Postale

1.07.1875
1.04.1879
21.03.1885
1.07.1892
1.10.1907
15.12.1919
1.03.1921
1.04.1924
1.10.1925
1.07.1926
1.11.1926
1.05.1927
1.04.1937
1.08.1941
15.09.1945
20.05.1946
15.12.1948
15.12.1952
1.10.1957
1.11.1959
1.03.1966
15.11.1969
1.06.1972
1.10.1973
15.12.1974
16.03.1976
1.12.1977
1.02.1980
15.01.1981
15.04.1982
15.04.1983
1.02.1984
16.01.1985
1.03.1986
1.01.1990
16.01.1990
2.01.1991
1.04.1992
1.01.1994

UGP
UPU
0,101

EU7

AdresAantekenrecht
8
wijzigingsk.
Recommand
t
Avis de chang .
dadresse8

Brief
Lettre
UGP
UPU
0,251,b

Expresse
Exprs

EU7
0,20
0,251
0,30

0,25b
0,25c

0,10
9

0,40
0,50
0,75
1,00
1,25
1,50
1,75

0,30
0,45
0,60
0,75
0,90
1,00

0,50
0,75c
1,00c
1,25c
1,50c
1,75c
1,008
0,35
0,70
0,60
0,80

2,00
1,75
2,50

3,50
3,15c
4,00c

3,00
3,50

1,50
2,00

5,00c
6,00c

2,50c
3,00c

4,00
5,00
7,00

2,50 7,00c
3,50 8,00c
4,00 10,00c
5,00
14,00c
6,00
6,50

3,50c
4,50c
5,00c
6,50c

17,00c
20,00c
22,00c
23,00c
24,00c

10,00c
11,00c
12,00c
13,00

14,00

10,00

12,00
13,00
15,00
23,00
24,00
25,00
28,00
34,00

7,50
8,00
10,00
12,00
13,00

14,00 25,00

15,00 28,00
16,00 34,00c

1,00
1,50
3,00
4,00
5,00

0,50
1,00
2,00
3,00
3,50

2,25
3,50
3,15
4,00
5,00
6,00
7,00
10,00
15,00

12,00
18,00

18,00
25,00

22,00
30,00

30,00
35,00
50,00
60,00

40,00
45,00
65,00
75,00
85,00

7,00
6,30
8,00

7,00
c

8,00
9,00c

15,00
16,00c

8,50
10,00
11,00
12,00
13,00

70,00
75,00
80,00
90,00

90,00
95,00
100,00

14,00
15,00

100,00
120,00
130,00

140,00
150,00

Tarieven vermeld in Belgische frank tot 31.12.2001, daarna in euro


Les tarifs indiqus ci-aprs sont en francs belges jusquau 31.12.2001 et ensuite en euro.

1.01.1996
1.01.1997
1.01.1999
1.01.2002

Briefkaart, drukwerk en brief10


Aantekening
10
Carte Postale, imprim et lettre
Recommand
niet
prior
niet
prior
niet
prior
prior
prior
prior
A zone10
B zone10
C zone10
16 Fc 16 Fc 17 Fc 30 Fc 18 Fc
34 Fc
140 F
11
c
c
c
17 F
18 F
20 F
150 F
c
c
c
c
19 F
21 F
21 F
23 F
c
c
c
c
0,47 0,52 0,52 0,74 0,57c
0,84c
3,72

Europa12
Europe12
Niet/ Prior
non
prior
18.11.2002 0,52d 0,59d
03.05.2004 0,55d 0,60d
1.06.2005 0,60d 0,70d
1.02.2006
1.02.2007 0,70d 0,80d
4.02.200813
2.01.2009
1.01.201014
1.01.2011
1.01.2012

0,80d
0,90d
0,90/1,00
0,93/1,03
0,99/1,09

Rest van de wereld12


Reste du Monde12
Niet prior
Prior
Non prior
0,57d
0,65d

0,84d
0,80d

3,72
4,00
4,30

0,75

0,90
0,90d
1,05d
1,05/1,15
1,10/1,20
1,19/1,29

4,40
4,60
4,70
4,70
4,90

Expresse
Exprs

180 F
200 F
5

2.2 Verminderde tarieven Tarif rduit


Wij geven hier enkel de tarieven voor de briefkaarten en brieven, ook voor andere diensten (bv. drukwerk) golden soms
speciale tarieven.
Sont indiqus uniquement les tarifs pour les cartes postales et les lettres. Les autres services (comme p. ex. les imprims)
avaient souvent aussi des tarifs prfrentiels.
Tarief in Belgische frank - Tarif en francs belges

Luxemburg9 Luxembourg9
Briefkaart
Brief
Carte Postale
Lettre
1.01.1872
0,20
0,20b
1.07.1875
0,10
1.10.1907
0,20c
1.07.1909
0,05
0,10c
1.02.1919
0,10
0,15c
1.02.1921
0,15
0,20c
10.05.1921
0,20
0,30c
1.09.1923
0,25c
1.10.1925
0,30c
1.07.1926
0,25
0,40c
1.11.1926
0,30
0,50c
15.12.1927
0,35
0,60c
1.12.1929
0,40
0,75c
5.02.1931
0,70d
15.02.1931 binnenlands tarief
tarif de lintrieur
1.01.1996 tari(e)f A-zone
Duitsland* Allemagne*

1.05.1871
1.04.1879
1.08.1941
1.01.1943
-.09.1944
5.02.1957
1.10.1957
1.01.1996
*

Briefkaart
Brief
Carte Postale Lettre
0,20
0,20b
UPU
UPU
0,50
1,00c
0,75
1,50
tarief buitenland
tarif tranger
2,00
3,00c
binnenlands tarief
tarif intrieur
tarief A-zone
tarif zone-A

Vanaf 5.02.1957 enkel voor de Bondsrepubliek.


partir du 5.02.1957 pour la Rpublique
Fdrale uniquement.

Congo, Rwanda, Burundi


Briefkaart
Carte Postale
0,10
0,15
0,30
0,45
0,60

Brief
Lettre
0,15c
0,25c
0,50c
0,75c
1,00c
1,25c
1,50c
2,50c
2,25c
3,00c

1.04.1920
1.03.1921
1.05.1924
1.10.1926
1.05.1927
1.12.1930
1.02.1934
0,75
15.09.1945
1,00
20.05.1946
0,90
15.12.1948
1,20
1.10.1957
1,50
1.11.1959
2,00
15.11.1969
2,50
3,50c
1.05.1972 binnenlands tarief
tarif intrieur
1.06.1972 buitenlands tarief
tarif tranger
Nederland - Pays-Bas
Briefkaart
Brief
Carte Postale Lettre
1.05.1871
0,20
0,20a
15.12.1873
0,10
0,20b
1.03.1921
UPU
0,40c
1.05.1924
0,60c
15.01.1926
0,75c
1.07.1926
1,00c
1.11.1926
1,25c
1.05.1927
1,50c
15.09.1945
3,00c
20.05.1946
2,70c
15.12.1948 binnenlands tarief
tarif intrieur
1.01.1996 tarief A-zone
tarif zone-A

2.3 Grenstarief Rayon limitrophe


Voor kantoren gelegen op een afstand van minder dan 30 km van elkaar, gold een speciaal tarief voor brieven
en briefkaarten.
Moins de 30 km entre le bureau de dpart et celui darrive de part et dautre de la frontire. Tarifs spciaux
pour les cartes postales et les lettres.

Briefkaarten Cartes Postales

1.05.1871
1.01.1876
1.07.1909

1.07.1926
1.03.1921
1.07.1926
1.01.1996

Luxemburg
Luxembourg
0,10

Nederland
Pays-Bas
0,10

Frankrijk
France

Duitsland
Allemagne
0,10

0,10
opheffing
grenstarief
suppression du
tarif limitrophe
verminderd
tarief
tarif rduit

0,20
0,20
binnenlands tarief / tarif intrieur
tarief van de A zone / tarif de la zone -A

0,20

Brieven Lettres
Luxemburg
Luxembourg
1.04.1858
1.07.1865
1.08.1867
1.09.1868
1.01.1876
1.07.1906
1.10.1907
1.07.1909
1.02.1917
15.12.1919
1.02.1921
1.03.1921
1.07.1921
1.10.1925
1.01.1996

Nederland
Pays-Bas

Frankrijk
France
0,20a

Duitsland
Allemagne

0,10a
0,10c
0,10b
b

0,15
0,10b
0,10c
verminderd
tarief / tarif
rduit

0,15c
0,15c
0,20c
0,20c
0,30c
0,30c
0,25c
0,25c
binnenlands tarief / tarif intrieur
tarief A zone / tarif de la zone - A

0,15c
0,20c
0,30c
0,25c

3 Opmerkingen Remarques
Maximum gewicht voor het basistarief van de brief:
Poids maximum pour le tarif de base de la lettre :
a : 10 g
b : 15 g

c : 20 g
d : 50 g

Opmerkingen
1 : De waarden kunnen variren volgens de afstand (binnenland of verschillende landen). Voor de
briefkaart was dit op 1.01.1871 5 c binnen het postkanton en 10 c naar de andere kantons.
2 : Dit is het tarief voor het Generaal-Gouvernement.
3 : Van toepassing in de gebieden na de bevrijding.
4 : Bij de invoering van Bericht van adresverandering (1934) gold voor het binnenland het drukwerktarief.
Vanaf 1 april 1996 wordt de mutapost-kaart (nr. 30) verkocht aan 16 F ( tarief van de brief) maar de
oude kaarten in het bezit van het publiek mochten nog verstuurd worden tegen het drukwerktarief,
tussen haakjes aangegeven. Op 18.11.2002 wordt het gewone drukwerktarief afgeschaft.
5 : Vanaf 1.12.1994 werd het gewone systeem van spoedbestelling vervangen. Tijdens de periode van
1.12.1994 tot 31.12.1998 moest men het postexpress vignet aanbrengen; in dit postexpress vignet
is het brieftarief voor het binnenland tot 250 g inbegrepen. Vanaf 1.1.1999 zijn speciale omslagen
mogelijk (zie bv. de EMS-omslagen).
Voor het buitenland werd op 1.1.1996 het gewone systeem vervangen door het invoeren van het
postexpress vignet. Van 1.1.1996 kwam de prijs van dit vignet (zie het opgegeven tarief) boven op
het normale tarief voor een zending. Vanaf 1.1.1997 kwam de prijs van het postexpress vignet
boven op het normale tarief van een prioritaire zending. Op 1.1.1999 werden de Express Mail
International omslagen in gebruik genomen. Deze hebben verschillende tarieven afhankelijk van het
land van bestemming en het gewicht.
6 : Zoals voor het buitenland kent men nu twee soorten zendingen de prioritaire en de niet prioritaire. Het
maximum gewicht voor de eerste gewichtsklasse wordt 50 g. Het tarief voor de drukwerken is
afgeschaft. Op 1 augustus 2007 wordt het onderscheid terug afgeschaft.
7 : EU geeft het gewone tarief voor de omliggende landen weer. Voor de beschrijving zie hierna.
8: Voor de adreswijzigingskaart geldt in het begin het tarief van de briefkaart buitenland, vanaf 1941 geldt
het drukwerktarief buitenland (zie gespecialiseerde werken). Dit is bv. verschillend voor Luxemburg tot
einde 1995. In de tabel wordt het algemeen tarief weergegeven.
9: Van 15.12.1919 tot 1.3.1921 was het tarief voor de briefkaart naar het buitenland gelijk aan het tarief
voor het binnenland.
10: Op 1.1.1996 wordt het systeem van Prioritaire zendingen ingevoerd. Dit zijn de zogenaamde Azendigen voor een snelle bezorging. Het vervangt de luchtpostzendingen, men moet een A prioretiket aanbrengen. Het tarief voor de gewone drukwerken werd afgeschaft er is dus een eenheidstarief
voor de brief, de briefkaart en het drukwerk. Het buitenland werd ingedeeld in drie zones (zie verder).
De indeling in verschillende zones volgt verder.
11: Voor de A-zone was een niet prioritaire brief of briefkaart in deze periode goedkoper dan een brief of
briefkaart in het binnenland.
12: Voor het buitenland kent men nog slechts twee zones: Europa en de rest van de wereld.
13: Op 4 februari 2008 wordt het goedkope niet prior-tarief voor het buitenland afgeschaft. Men spreekt
niet meer van prior. Het blauwe A-prior-etiket blijft bestaan.
14: Het tarief veranderde niet maar wel de verkoopprijs per stuk. De eerst vermelde prijs is de prijs bij
aankoop van 10 stuks voor het binnenland, van 5 stuks voor Europa en 2 en nadien ook 5 voor de rest
van de wereld. Dit is ook zo bij de volgende tariefwijzigingen.

Remarques
1: Les valeurs varient selon la distance ou le pays. A partir du 1.01.1871 pour la carte postale 5 c dans le
canton postal, 10 c en dehors du canton.
2: Cest le tarif pour le Gouvernement-Gnral .
3: Tarif partir de la Libration.
4: Pour les Avis de Changement d'adresse , le tarif est celui de limprim pour lintrieur. partir du 1er
avril 1996, la carte Mutapost (n 30) est vendue 16 F (tarif de la carte postale et de la lettre) mais
les cartes en possession du public peuvent encore tre envoyes au tarif de limprim indiqu (entre
parenthses). Le 18.11.2002 le tarif de limprim est supprim.
5: Le 1.12.1994, le systme des exprs est supprim. Du 1.12.1994, au 31.12.1998, on doit employer la
vignette postexpress . Celle-ci comprend la taxe pour lexprs et celle de la lettre jusqua 250 g pour
lintrieur. A partir du 1.1.1999, on doit employer des enveloppes spciales (voir les enveloppes
EMS) .
Pour ltranger, on doit employer au 1.1.1996 la vignette postexpress . partir du 1.1.1997, le prix
de la vignette (indiqu dans le tableau) sajoute au port de la lettre. Le 1.1.1999 on doit employer les
enveloppes de l Express Mail International . Il y en a de diffrents modles selon le pays et le poids.
6: Comme pour ltranger, on connat deux espces denvois, le prioritaire et le non prioritaire , le
poids maximum pour la premire chelle est lev 50 g. Le tarif pour les imprims a t supprim.
Le systme prioritaire est supprim le 1er aot 2007.
7: EU est le tarif pour les pays de la communaut europenne, voir lexplication plus loin.
8: lintroduction de lavis de changement dadresse, le tarif pour ltranger tait le tarif de la carte postale.
Pour les pays voisins, on connat les tarifs prfrentiels (voir dans les publications spcialises). partir
de 1941, le tarif devient le tarif de limprim. Ainsi pour le Grand-Duch de Luxembourg, le tarif
prfrentiel a dur jusqu la fin 1995.
9: Du 15.12.1919 au 1.3.1921, le tarif de la carte postale pour ltranger est le mme que pour lintrieur.
10: Le 1.1.1996, on introduit le systme denvoi Prioritaire . Ce sont les envois A qui sont dlivrs en
priorit. Ce systme remplace les envois par avion ; on doit munir les envois de la vignette
A prior (-itaire). Le tarif des imprims tant supprim, le tarif est donc uniforme pour la letttre, la
carte postale et limprim. Les pays trangers sont diviss en trois zones (voir plus loin).
La nomenclature des zones suit.
11: Pour la zone A, le tarif de la lettre ou de la carte postale non prioritaire est moins lev que pour
lintrieur.
12: Pour ltranger, on ne connat plus que deux zones : lEurope et le reste du monde ; le poids maximum
pour le premier chelon est lev 50 g.
13: Le 4 fvrier 2008 le tarif non prior pour ltranger est aussi supprim. On ne parle plus du tarif
prior , mais lemploi de ltiquette A-prior reste.
14 : Le tarif ne change pas, mais bien le prix des timbres achets la pice. La premire valeur est le prix
par pice lachat de 10 timbres pour lintrieur, de 5 timbres pour lEurope et de 2 timbres au dbut
et aprs aussi par 5, pour les autres pays. Ce systme est aussi en vigueur pour les autres
augmentations de tarifs.

4.1 Europese Gemeenschap Europese Unie CEPT-landen


Communaut Europenne Union Europenne Pays CEPT
De volgende landen krijgen het binnenlands tarief voor de briefkaarten, de postbladen en
de brieven vanaf:
Tarif intrieur pour les cartes et les lettres partir du :
1.10.1957 : Duitse Bondsrepubliek / Rpublique Fdrale Allemande, Frankrijk /
France, Luxemburg / Luxembourg en / et Nederland / Les Pays-Bas
31.05.1965 : + Itali / Italie, Monaco
1.03.1966 : + San Marino
15.11.1969 : + Andorra, Vatikaanstad / Vatican, Guadeloupe, Frans-Guyana /
Guyane Franaise, Martinique, Runion
1.02.1980 : + St-Pierre et Miquelon
1.03.1986 : + Denemarken / Danemark, Verenigd Koninkrijk / Royaume-Unie,
Ierland / Irlande, Griekenland / Grce
16.01.1990 : + Spanje / Espagne, Portugal
Hadden een tussentijds verlaagd tarief vanaf:
Ont eu un tarif rduit partir du:
15.04.1982 : Denemarken / Danemark, Verenigd Koninkrijk / Royaume-Uni,
Ierland / Irlande, Griekenland / Grce :
Briefkaart / Carte Postale : 10 F Postblad /carte Lettre : 14 F
16.01.1985 : Zelfde landen / Pour les mmes pays
Briefkaart / Carte Postale : 14 F Postblad / Carte Lettre : 14 F
1.03.1986 : Zelfde landen plus Spanje en Portugal / Les mmes pays plus
lEspagne et le Portugal
Briefkaart / Carte Postale : 23 F Postblad / Carte lettre :23 F

4.2 Indeling in Zones voor Buitenlandse post vanaf 1.1.1996


Composition des Zones pour les pays trangers partir du 1.1.1996
A-zone-A

B-zone-B

1.1.1996 - Europese Unie: Andorra, Azoren, Canarische


eilanden,
Ceuta,
Denemarken, Duitsland, Faeror
Eilanden, Frankrijk (en overzeese
gebieden), Gibraltar, Griekenland,
Groot-Hertogdom-Luxemburg,
Guernsey, Ierland, Itali, Jersey,
Madeira, Man, Melilla, Monaco,
Nederland, Portugal, San Marino,
Spanje, Vaticaanstad, Verenigd
Konink-rijk
- Union Europenne : Aores,
Allemagne,
Andorre,
Ceuta,
Danemark, Espagne, France (et
territoires doutremer), Gibral-tar,
Grand-Duch de Luxem-bourg,
Grce, Guernesey, Iles Canaries,
Iles Fro, Irlande, Italie, Jersey,
Madre, Man, Mlilla, Monaco,
Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni,
Saint-Marin, Vatican

1.1.1997 - Vorige landen plus:

Oostenrijk, Finland, Zweden


(waren nog maar pas aangesloten bij de Europese Unie)
uitgezonderd
de
Franse
overzeese gebieden
- Les mmes pays plus :
Autriche, Finlande, Sude
except les territoires franais
doutremer

Rest van Europa:


Albani, Belarus (= WitRusland),
BosniHerzegovina,
Bulgarije,
Cyprus, Estland, Georgi,
Groenland,
Hongarije,
Ijsland,
Joegoeslavi,
Kroati, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Macedoni, Malta, Moldavi,
Noorwegen,
Oekrane,
Polen, Roemeni, Rusland, Slowakije, Sloveni,
Tsjechi, Turkije (Europees gedeelte + Istanbul),
Zwitserland
- Autres pays dEurope:
Albanie, Bilorussie, Bosnie-Herzgovine, Bulgarie,
Chypre,
Croatie,
Estonie, Gorgie, Groenland, Hongrie, Islande,
Lettonie,
Liechtenstein,
Lituanie,
Macdoine,
Malte, Moldavie, Norvge, Pologne, Roumanie,
Russie, Slovaquie, Slovnie, Suisse, Rp. Tchque,
Turquie (Partie europenne + Istanbul), Ukraine,
Yougoslavie
- Bovenstaande landen
- Idem

18.11.2002 Gans Europa (zie beide bovenstaande kolommen)

Tous les pays dEurope (voir les deux cases ci-dessus)

C-zone-C
Rest
van
wereld

de

Rest du monde

Idem
inbegrepen de
Franse
overzeese gebieden
Idem
Plus les territoires franais
doutremer

Idem