Sunteți pe pagina 1din 15

Probleme

Criptografie si securitate

Ion D. Ion, Luciana Morogan

Facultatea de Matematica­Informatica
Universitatea Spiru Haret

Exemple de probleme pentru testare

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Outline

1 Probleme

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 1

Determinati inversa matricei (modulo 26)


� �
3 2

3 5

15 20
Rezultat
17 9

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 2

Criptati un text clar la alegere folosind sistemul de criptare Hill


cu matricea
� �
3 2

3 5

Rezultat CURS --> OABU

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 3

Folosind sistemul de criptare Polybios codificati textul clar


UNIVERSITATE.

Rezultat EACDBDEBAEDCDDBDDEAADEAE

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 4

Pentru a = 3, b = 5 se definesc functiile de criptare, respectiv


decriptare, ale unui sistem de criptare afin:
e(3,5) (x) = 3x + 5
d(3,5) (y ) = 9y + 9(26 − 5)(mod 26) = 9y + 7
Sa luam textul clar GRUPA. Codificarea acestuia este ...

Rezultat XENYF

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 5

In sistemul de criptare Vigenere, sa consideram cuvantul cheie


GRUPA. Criptam cu aceasta cheie textul clar CRIPTOGRAFIE
si se obtine textul criptat...

Rezultat IICETUXLPFOV

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 6

Folosind un sistem aditiv fluid binar de criptare se cere


criptarea/decriptarea secventei de text clar x = 101101,
cunoscand chea fluida z = 1101.

Rezultat 011010

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 7

Folosind un sistem de criptre asincron cu auto­cheie, pentru


k = 11, codificati/decodificati textul clar SPIRU HARET.

Rezultat DSARLSSJNG

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 8

Consideram modul de utilizare ECB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
� �
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

Rezultat 0111 0010 1000 0101

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 9

Consideram modul de utilizare CBC al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
� �
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010

Rezultat 0010 0110 0100 1101

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 10

Consideram modul de utilizare OFB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
� �
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010

Rezultat 1110 1011 0001 0000

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 11

Consideram modul de utilizare CFB al cifrului bloc DES care


aplica permutari bitilor unui vector de biti de lungime 4.
Criptati textul clar x = 1011000101001010 folosind cheia
� �
1 2 3 4
π=
2 3 4 1

si blocul initial IV = 1010

Rezultat 1110 1100 1101 0001

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 12: Sistemul RSA

Problema A Problema B
Fie d exponentul de decriptare al Fie d = 11 exponentul de decriptare al
sistemului de criptare RSA construit sistemului de criptare RSA construit
cu numerele prime p = 3, q = 5. Daca cu numerele prime p = 7, q = 11.
exponentul de criptare este e = 7, Determinati exponentul de criptare e.
determinati d. D=7 E = 11

Problema C Problema D
Consideram sistemul de criptare RSA Un utilizator al sistemului de criptare
construit cu numerele prime RSA are ca cheie publica
p = 3, q = 5. Daca exponentul de (n, e) = (35, 5) si cheia secreta d = 5.
criptare este e = 4 si se doreste Daca primeste textul criptat c = 3,
codificarea textului clar m = 11, atunci textul clar decodificat de
determinati textul criptat c. utilizator este ... 33
Text eronat ...rasp. la noroc :-))

Exemple de probleme pntru testare


Probleme

Exercitiul 12: Sistemul El­Gamal

Problema A
Fie cifrul El­Gamal asociat numarului prim p = 7 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 3, iar cea
a lui Bob este 4. Daca Bob codifica textul clar x = 11 si il
transmite lui Alice, atunci aceasta primeste codificarea... 2,4

Problema B
Fie cifrul El­Gamal asociat numarului prim p = 11 si radacinii
primitive, modulo 7, 5. Cheia secreta a lui Alice este 4, iar cea
a lui Bob este 7. Alice primeste de la Bob textul criptat (3,7) pe
care il decodifica si gaseste mesajul clar ... 10

Exemple de probleme pntru testare