Sunteți pe pagina 1din 11

INVESTITII INTERNATIONALE

1. TEORII ECONOMICE DESPRE INVESTITIILE STRAINE


DIRECTE(I.S.D.)
2. CONTRIBUTIA I.S.D. LA DEZVOLTAREA ECOMONIEI MONDIALE
3. POLITICI NATIONALE DE ATRAGERE A I.S.D.
4. IMPACTUL I.S.D. ASUPRA TARILOR IN TRANZITIE – CAZUL RO

1. TEORII ECONOMICE DESPRE INVESTITII STRAINE DIRECTE

1.1 DEFINIREA CONCEPTULUI DE I.S.D.

I.S.D. sunt proprietatea unor rezidenti straini asupra unor active cu scopul de a
controla folosirea acestor active si constau in transferul unui pachet de
surse(capital,tehnologie,management,tehnici de marketing).

Controlul implica o participare directa in organizarea si conducerea firmei iar


aceasta implica detinerea unui minim de actiuni.

Ex : SUA – 20-25% ; UE – 10% din actiuni

Investitiile de plasament = plasamente pur financiare cu scopul obtinerii unor


castiguri banesti.(cumparari de titluri de valoare)

Investitiile de plasament devin investitii directe atunci cand investitorul detine


suficiente actiuni sau devin chiar actionari majoritari.

1.2 TEORIA VALORIFICARII INTERACTIUNILOR PIETEI

O prima explicatie in legatura cu I.S.D. s-a format prin intermediul investitiilor de


portofoliu.

Investitorii vor sa exploateze diferentele existente pe diferite piete.

Ex:

a. Diferente de rata profitului intre piete datorata unor dezechilibre pe piata


factorilor de productie. Investitorii investesc acolo unde costurile sunt mai
mici si acest lucru poate fi exploatat
b. Distorsiuni generate de interventia guvernului(impozite,taxe, bariere tarifare
si netarifare, subventii , facilitati)

1
c. Diferentele in structura pietei(restrictiile cu privire la infintarea firmelor,
accesul la anumite sectoare, barierele de iesire de pe piata)

1.3 TEORIA AVANTAJULUI DE MONOPOL

Aceasta teorie spune ca firmele investitoare detin avantaje de monopol care le


permit sa amplaseze filiale in strainatate mai profitabile decat firmele nationale.

Avantajele de monopol se impart in doua categorii:

– Cunostinte superioare – mediul tehnologic


– Economiile de scara – firme foarte mari

1.4 TEORIA CICLULUI DE VIATA AL PRODUSULUI LA NIVEL INTERNATIONAL

Localizarea activitatii productive a unei componente multinationale se deplaseaza


pe parcursul ciclului de viata al rpodusului de la o piata la alta.

Explica rolul SUA ca principal intermediar,exportator si investitor in lume dupa al


doilea Razboi Mondial.

Prima faza(lansarea) – produsul se realizeaza numai in tara de origine pt.ca acolo


exista mai multe anataje cum ar fi:

• Costuri
• Potential al pietei
• A unei bune cunoastere a mediului de afaceri
• Este mai simplu d.p.d.v.logistic

Ex : I-POD (APPLE)

A doua faza (cresterea) – produsul este folosit atat in tara de origine cat si in
starinatate. Este folosit prin export.

Faza trei(maturitatea) – productia in strainatate cu costuri mai scazute si


potenital al pietii ridicat

Faza patru(declinul) – descreste productia in tara de origine sau poate chiar


inceta si se produce in alta parte. Daca firma nu este suficient de inovatoare apare
problema pierderii unor locuri de muncain tara sursa.

Punctul slab al acestei teorii: se poate aplica doar la produsele pretabile ca


standardizare

OBS: in ultimele decenii stadiile unu,doi,trei s-au comprimat foarte mult.

2
1.5 TEORIA INTERNALIZARII

Se axeaza pe companiile tranznationale(C.N.T) si a obs. Ca majoritatea investitiilor


straine directe se fac in ramuri cu tehnologie, cercetare, dezvoltare si echipament
sofisticate.

Au dezvoltat aceasta eorie tinand cont de 2 factori:

– Maximizarea profiturilor
– Concurenta imperfecta generata de costurile organizarii pietelor

Aceasta teorie arata ca in activitatile industriale pe langa productia in sine apar


importante activitati de cercetare,dezvoltare,marketing,pregatirea fortei de munca
etc, si prin internalizarea acesta teorie sustine ca,costul marginal alrealizarii acestor
activitati pe o noua piata se apropie de 0.

Teoria accepta ca exista costuri chiar si in cazul internalizarii legate de fluxul de


informatii din cadrul retelei,costurile de comunicare de la firma mama la filiala,
costurile administrative legate de deschiderea filialelor.

TEECE – studiu , proiecte care a contrazis aceasta teorie. A ajuns la concluzia ca in


medie costul marginal s-a ridicat a 19% din valoarea intregului proiect.

1.6 TEORIA ECLECTICA A LUI DUNNING

Eclectic = un concept uman care este de fapt un amestec de concepte anterioare


in sistem de gandire neunitar fara idei originale care preia doar ideile semnificative
din alte teorii si le sintetizeaza.

Aceasta teorie imbina partea micro-economica a teoriei investitiilor cu cea macro-


economica, imbina teoria comertului international cu teoria localizarii investitiilor cu
avantajul de monopol si cu teoria internalizarii.

Este o teorie orientata spre practica care arata care este structura si nivelul
activitatii productive internationale si nu care ar trbui sa fie asa cum au facut alte
teorii.

De asemenea meritul acestei teorii consta in faptul ca ea ofera un cadru general pt


determinarea dimensiunii,directie,distributiei,la nivel international a I.S.D-urilor.

MODELUL OLI

Avantaj de tip „O”- avantaje de proprietate(owner ship)

Avantaje de tip „L”- avantaje de localizare(location)

3
Avantaje de tip „I” – avantaje de internalizare(internalization)

Avantaje de tip „O”(pt examen)

Legate de detinerea sau capacitatea de obtinere a unor active care nu sunt


disponibile in conditii la fel de favorabile firmelor dintr-o alta tara.

Aceste avantaje sunt active unice pto firma capabila sa genereze venituri si pot fi
generate intern (chiar de catre firma prin inovatie) sau poate fi achizitionate de la
alte firme.

Ex : tehnologie noua,investitia firmei respective (NOKIA)

Se imparte in 2 mari categorii:

1. Drepturi de proprietate si alte active intangibile


• Licente de produs sau de tehnologie
• Brevete de inventii
• Know how
• Experienta negociabila
• Cultura organizationala superioara
• Capitaluri mari
○ -capital uman impicat in productie
– - specialisti pe diferite domenii(APPLE)
• Tehnici de marketing
• Marcile inregistrate sau brand(denumire folostita pt diferentierea unei firme
fata de alte firme)

1. Avantaje din coordonarea comuna a activitatii dispersate geografic


• Diversificarea riscului(ceva neprevazut)
• Dimensiunea firmei – duce in general la o putere mai mare de negociere
• Gama de produse
• Acces diferentiat la resurse
• Experienta acumulata
• Flexibilitate internationala
• Aprovizionare

Avantaje de tip „L”

Sunt specifice diferitelor locatii de productie amplasate atat la nivelul tarii sursa
(tara de unde provine firma mama) cat si la nivelul tarii gazda.

4
Pot fi disponibile tuturor firmelor(resurse,mediul legislativ)sau pot fi dispensabile
firmelor straine numai in combinatie cu firmele locale care detin aceste avantaje.
(drept de exclusivitate,de proprietate,vadul sau monopol comercial)

Avantaje

Tin de o anumita locatie si nu de firma si sunt:

• Inzestrare cu resurse(factori de productie)


• Costul factorilor de productie care este diferit de la o zona la alta
• Productivitatea factorilor
• Costul cu energia si comunicatiile
• Infrastructura
• Politica guvernamentala(facilitatti,bariere,mediul
politic,social,demografic,administrativ)
• Diferente sau asemanari culturale

Concluzii

Daca avantajele de tip „O” se combina mai bine cu avantajele de tip „L” din tara
sursa firma va recurge la export.

Daca avantajele de tip „O” se combina mai bine cu avantajele de tip „L” la nivelul
tarii gazda atunci se face investitie straina directa.

Avantaje de tip „I”

Sunt specifice firmelor care prefera sa opereze propriile structuri pt ca au fost mai
reduse.

• Evitarea costurilor de negociere


• Evitarea costurilor de cautare a partenerului potrivit
• Evitarea pierderilor datelor unui partener ineficient(poate duce la pierderea
reputatiei)
• Protejarea reputatiei
• Evitarea costurilor judecatoresti, evitarea litigiilor
• Evitarea sau expolatarea interventiei guvernamentale prin bariere tarifare si
netarifare
• Protejarea brevetelor si a inventiilor
• Reducerea incertitudinii in randul firmelor si cumparatorilor
• Controlul unitatii de distributie
• Controlul termenilor de vanzare
• Posibilitati de folosire a unor preturi de transfer sau a unor subventii interne

5
1.7 TEORIA DEZINVESTIRII

Boddewyn – a realizat o inversare a liniei de argumentatie a teoriei O.L.I.

Dezinvestirea are loc atunci cand firma nu mai dispune de avantaje


competitive in raport cu alte firme(nu mai are avantaje de tip” O”).

Chiar daca mai detine asemenea avantaje firma nu mai considera oportuna
utilizarea lor in cadrul propriei structuri (nu mai detine avantaje de tip „I”).

Firma nu mai considera oportuna operarea pe piata externa(nu mai are avantaje de
tip „L”)si atunci recurge la export.

In practica exista mai multe cauze:

1. Modificare survenite in mediulde afaceri externe


2. Cresterea costurilor cu materii prime,cu utilitatile sau cu salariile
3. Slaba performanta economica a filialei- managementul ineficient,scaderea
calitatii produselor,abordarea competitiva cu celelalte entitati din retea
4. Obiceiuri strategice legate de optimizarea retelei sau concentrarea
resurselor. Reactia managerilor de filiale este una de opozitie, percep
dezinvestirea ca pe un escec avand in vedere si consecintele sociale.

2. CONTRIBUTIA I.S.D. LA DEZVOLTAREA ECONOMIEI MONDIALE

2.1 EVOLUTIA I..S.D.

I.S.D. au respectat in ultimii 30 ani cea mai dinamica latura a economiei mondiale
avand un ritm de crestere mai ridicat decat exporturile mondiale si decat productia
mondiala.

Fluxurile anuale I.S.D. la nivel mondial, toate exprimate in miliarde de dolari.

1973 – 25 miliarde

1990 – 200 miliarde

1997 – 500 miliarde

1999 – 1100 miliarde

2000 – 1400 miliarde

2001 – 735 miliarde

2002 – 651 miliarde

2003 – 560 miliarde

6
2004 – 648 miliarde

2005 – 916 miliarde

2006 – 1300 miliarde

2007 – 1833 miliarde – achizitii si fuziuni 1637

2007 – cea mai mare tranzactie in domeniul bancar – ABN AMRO.

REPARTIZAREA GEOGRAFICA

2007 – impartire intre tari dezvoltate,tari in dezvoltare si Europa S-E + forta C.S.I. –
5%

Tarile dezvoltate – 68%

Tarile in dezvoltare – 27%....toate gruparile au crescut in 2007.

Pe tari individuale, tari care recepteaza I.S.D.

2007 – locul I S.U.A. ; locul II Marea Britanie ; locul III Franta

Tarile in dezvoltare – locul I China ; locul II Honk Kong ; locul III Brazilia

Pt tari emitatoare de I.S.D.

2007 – locul I S.U.A. ; locul II M.B. ; locul III Franta;

Tari in dezvoltare : locul I Honk Kong ; locul II China ; locul III India;

DISTRIBUTIA PE SECTOARE

Sector primar – agricultura + industrie extractiva(materii prime) – 5%

Sector secundar – industrie – 44%

Sector tertiar – servicii – 55%

VOLUMUL – se masoara prin stocuri de I.S.D.- valoarea cumulata a fluxurilor anuale


reprezinta activelor productive controlate din afara spatiilor nationale de amplasare.
A ajuns la 15.000 miliarde $.

7
TREI ELEMENTE DE BAZA:

1. Valoarea participarilor straine la capitolul filialelor – 67%


2. Imprumuturi intre firme(valoarea neta a sumelor datorate filialei firmei
mama) – 23%
3. Valoarea profiturilor nedistribuite si nerestituite ,firmei mama considerate a fi
reinvestite in filiala respectiva – 12%

2.2FACTORI DETERMINANTI AI I.S.D.

a. Cresterea productiei
b. Fluctuatiile ciclice ale cresterii economice
Intr-o perioada de scadere a economiei capacitatea unie companii de a dezvolta
investitii in starinatate este limitata datorita scaderii profiturilor. Se concentreaza
pt restructurarea interna. Dimensiunea pietei externe in crestere explica de ce
investitiile au putut creste in tarile in dezvoltare, intr-o perioada de recesiune pt
tarile dezvoltate. Ciclul economic influenteaza si modul de finantare a I.S.D.in faza
de crestere se cumpara actiuni, se majoreaza capitalul si se acorda imprumuturi
filialelor. In faza de scadere se merge pe profitul obtinut de filiale.
c. Fenomenul fuziunilor si achizitiilor care a capatat amploare dupa 1985. Viteza
operatiunii , piata de desfacere existenta,personal gata pregatit in multe sectoare,
aparitia unui exces de capacitate.
d. Masuri de politica economica ale statelor. EX: liberalizarea comertului international
– reducerea taxelor vamale , eliminarea lor
e. Regimul cursului de schimb – cursul de schimb al monedei, deprecierea monedei
tarii gazda stimuleaza investitia la momentul initial. Ulterior este de preferat
stabilitatea sau aprecierea monedei.
f. Liberalizarea regimului investitiilor straine datorita rezutatelor slabe ale multor
firme de stat, majoritatea tarilor au scazut restrictiile privind accesul investitiilor
straine si au lansat programe de privatizare(inclusiv datorita deficientelor bugetare
acumulate).
g. Formarea gruparilor integrationiste – legislatie limitara, stabilitate
h. Procesul crescand de integrare al productiei internationale – tot mai multe resurse
sunt atrase in reteaua companiilor multinationale

2.2EFECTUL I.S.D. ASUPRA CRESTERII ECONOMIEI MONDIALE

8
Investitiile interne si investitiile straine. Cota de participare a celor straine creste.
Majoritatea tarilor in dezvoltare I.S.D. au devenit principala sursa de capital strain.
Ele sunt preferate pt ca iesirile asociate de capital prin repatriere nu sunt posibile
decat prin profitabilitatea filialelor, care este in interesul atat al tarii gazda cat si al
firmei.
Trei elemente importante pto tara sa atraga I.S.D.:
a. Infrastructura
b. Resurse umane pregatite
c. Mediu de afceri favorabil
2.2 CLASIFICAREA MOTIVATIILOR PT REALIZAREA DE I.S.D.

Patru motivatii principale:


a. Resurse – pt investitii internationale
b. Piete – pt investitii internationale
c. Eficienta – pt investitii interioare
d. Active strategice – pt investitii interioare

Mai pot fi :
– Agesive – daca firma urmareste atingerea unor obiective
– Defensive – daca investitia este o reactie la actiunile concurentilor

a. MOTIVATIA RESURSE

– Se cauta resurse la un cost mai scazut decat pe propria piata sau atunci cand
nu sunt deloc disponibile.
– Majoritatea productiei filialelor este exportata de obicei catre tari
dezvoltate
– Se cauta resurse fizice – chizitionarea de materii prime pt
minimanizarea costurilor sau pt aprovizionarea mai sigura
– Investitia de capital este de regula mare si investitia ramane legata de
locatia respectiva

RESURSE UMANE
Forta de munca mai ieftina sau mai calificata, bine motivata,investitiile sunt facute
de firme din tari cu salariimari de regula in tari mai industrializate(China, Taiwan
,Brazilia). pt a realiza produse intermediare la un cost mai scazut. Fregvent tarile au
instituit zone libere pt a atrage asemenea investitii.

RESURSE TEHNOLOGICE
Aliante facute de firme din tari precum : China,Taiwan ,Coreea ,India. Cu firme din
tari dezvoltate pt a avea acees la cercetare,dezvoltare mai avansata.

9
a. PIETE
Se urmareste deservirea pietei gazda sau a tarilor invecinate. De regula sunt piete
abordate anterior prin export, dar dimensiunea lor in crestere justifica investitia.
Alte motive :
Reducerea costurilor de transport la distante mari, adaptarea mai buna la
preferintele consumatorilor , acompanierea furnizorilor si clientilor deja prezenti pe
acea piata, motivatie strategica globala de a fi prezente pe cat mai multe piete.

CARACTERISTICI:
Filialele tin sa fie mai autonome; receptive la specificul local, realizeaza aceleasi
produse ca si firma mama dar numai o parte din toata gama.

b. EFICIENTA
Firma are in vedere eficientizarea unei structuri investitionale bazate pe resurse
sau piete astfel incat firma mama sa castige din coordonarea unitara a unor
activitati dispersate geografic. Firma specializeaza procesul de productie pe
categorii de operatiuni,pe grupe de tari unde sunt conditiile mai portivite. Astfel
firma expolateaza diferente intre medii de afaceri nationale. Firme mari
diversificate cu produse standard acceptate pe plan international.

c. ACTIVE STRATEGICE
Firma achizitioneaza active complementare pe piata externa pt a promova
obiectivele, a-si intari pozitia competitiva sau a o slabi pe cea a concurentilor. Pot
fi firme mari care cauta o strategie golbala sau investitori mici aflati la prima
extindere internationala.
Unul din scopuri este acoperirea pe piata si cresterea pietei de negociere in
relatia cu autoritatile locale.

MOTIVATII SECUNDARE:
– Investitii de evitare pt firme care ocolesc unele restrictii legislative de pe
propria piata
– Investitii de sprijin cu firme care centre de profit autonome dar ajuta reteaua
per ansamblu facilitand activitatile de export –import si marketingul
international.

2.2ROLUL COMPANIILOR TRANSNATIONALE(C.T.N.)

C.T.N = o firma care are entitati in 2 sau mai multe tari.

UNIVERSUL ACTUAL AL C.T.N

Compuse din filiale si firma mama. 77 firma mama si 770 filiale. Produc 1/10 din
P.I.B. mondial.

10
Anterior 1945 = primele extinderi internationale
1945 -1959 = dominatia americana
1960 – 1974 = dezvolatrea energica
1975 – 1989 = emergenta asiatica
1990 – prezent = explozia fuziunilor si achizitiilor in care sau agravat problemele
financiare ale multor companii de traditie. .EX: General Motors; ford; I.B.M. ,
Phillips , Sony..etc..

11