Sunteți pe pagina 1din 12

PLAN DE LECIE

UNITATEA DE NVMNT :
LICEUL TEORETIC MIHAI EMINESCU
DISCIPLINA: ECONOMIE
CLASA : A XI-A
PROPUNATOR : GHINESCU RAMONA
(SERIA D,GR 344 ,AN 2,COMERT)
TEMA LECTIEI : VENITURILE
TIPUL LECTIEI : Dobandire de cunostinte;
Durata : 60 minute
OBIECTIVE GENERALE :
S-i formeze capacitatea de analiza si sinteza;
S-i dezvolte deprinderile de utilizare a teoriilor economice ;
S-i formeze obinuinele de alegere corespunztoare a limbajului economic n abordarea
sarcinilor de lucru;
S-i exprime un mod de gndire creativ, n structurarea i rezolvarea sarcinilor de lucru.
OBIECTIVE OPERATIONALE
Pn la sfritul orei, elevii vor fi capabili:

O1. S exemplifice minim 2 metode de formare a veniturilor pentru fiecare factor de productie
utilizand informatiile predate la clasa ;
O2. S distinga salariul net de cel real pe baza informatiilor predate la clasa,admitandu-se maxim 2
greseli de exprimare;
O3. S clasifice profitul in functie de minim 3 criterii pe baza informatiilor din manual;
O4. S rezolve minim 3 probleme corect aplicand formulele predate despre rata dobanzii (reala si
nominala,simpla,compusa);
O5. S enumere minim 3 functii ale profitului in economia de piata folosind cuvintele proprii.
METODE DE INVATAMANT: conversatia,explicatia,demonstratia,exercitiul ;
MIJLOACE DE REALIZARE: manual, slide-uri, fise de lucru ;
FORME DE ORGANIZARE : activitate frontala interactiva, lucru individual ;
METODE DE EVALUARE: evaluarea sistematica a activitatii, notarea raspunsurilor , aprecieri
verbale ;
BIBLIOGRAFIE : MANUAL ECONOMIE CLS.A X-A,A XI-A Ed.Economica, 2003,Bucuresti

SCENARIU DIDACTIC
Nr Obiective Momentele
crt operation lectiei
.
ale
1
MOMENT

Timp
Activitate
acord Prof.
Elevi
at
Trecerea
Preiau
5min

Metode si mijloace Tip de


evaluare
Conversatia

Orala
2

ORGANIZATO
RIC
-

2
-

3
-

absentelor in
catalog;
Verificare
existenta cretei,
buretelui ;
Verificare
existentei pe
bancile elevilor
a caietului de
clasa si a
manualului de
economie .
CAPTAREA
5min Se va verifica
ATENTIEI SI
prin sondaj
TREZIREA
tema . Daca
INTERESULUI
problemele din
PENTRU
tema nu au fost
LECTIE
rezolvate de
LECTIE
mai multi
elevi , se vor
efectua la tabla.
PREZENTARE 2 min Se anunta titlul
A TEMEI SI A
lectiei:Venituri
OBIECTIVELO
le si
R
obiectivele
OPERATIONAL
urmarite in

sarcinile
propuse
de
professor

Frontala

Raspund
la
intrebari

Conversatia

Orala
Frontala

Noteaza
in caiet
titlul
lectiei si
retin

Expunere

Orala
Frontala

4
-

5
O1...O5
*)

timpul lectiei .

obiectivel
e
urmarite.

REACTULIZAR 5min
EA
CUNOSTINTEL
OR
DOBANDITE
ANTERIOR

Scurta
recapitulare a
cunostintelor
dobandite
anterior despre
factorii de
productie.
Anexa 1.

Raspund
la
intrebari.

Conversatia

Noteaza
in caiet,
asculta,
urmaresc
expunere
a.
Sunt
atenti si
ajuta la
deducere
a
formulelo
r.

Explicare,
Orala
expunere/
Frontala
mijloace:manual,sl
ide-uri pentru
formule

PREZENTARE 30mi
A
n
NOILOR
CONTINUTURI

Orala
Individua
la

REALIZAREA
FEEDBACKULUI SI A
PRECIZARILOR CE SE
IMPUN
FIXAREA
CUNOSTINTEL
OR

5min

Intreaba elevii
daca exista
ceva ce nu au
inteles.

Se va face o
scurta
recapitulare a
cunotintelor
dobandite :
1. Care sunt
principalele
forme de
venit?
(Raspuns:
Salariul,
profitul,
dobnda si
renta)
2. Cine obtine
aceste
venituri?
(Raspuns:

Raspund Conversatia
la
intrebaril
e adresate
sau
formulea
za altele
noi.
Raspund Conversatia
la
intrebaril
e
adresate.

Orala
Frontala

Orala
Frontala

Posesorii
factorilor de
productie.)
3. Care este
factorul
fundamental
de care
depinde
marimea
veniturilor?
(Raspuns:
Productivitatea
)
8

EVALUAREA
10mi
PERFORMANT n
EI
ELEVILOR

Se prezinta
testul pentru
sistemati- zarea
cunostin
telor. Se
verifica
realizarea lui de
catre elevi si se
analizea za
rezultatele
obtinute.

Rezolva
testul,
comentea
za
rezultatel
e.

Exercitiul,
conversatia/
mijloace : fise de
lucru

Scrisa
Individua
l

9
-

STABILIREA
TEMEI
PENTRU
ACASA

3min

Dicteaza
paginiledin
manual pentru
rezolvarea
temei.

Noteaza
paginile
din
manual
pentru
tema.

Conversatia

Orala
Frontala

Anexa 1: Prezentarea continutului lectiei


Formele de venit n economia de piata au ca surse de formare fie munca, n cazul salariului,fie
proprietatea, n cazul profitului, dobnzii,rentei.Ele sunt modalitati de a-i recompensa pe agentii
economici pentru participarea lor la desfasurarea activitatii economice, n calitate de proprietari ai
factorilor de productie.Salariul, profitul, dobnda si renta depind ca marime una de cealalta, astfel nct
cresterea unei forme de venit poate determina reducerea altora (de exemplu, cresterea salariului,
dobnzii sau rentei determina scaderea profitului).
CONCEPTE
Salariul
Profitul
Dobnda
Renta
Salariul este venitul posesorilor factorului munca ca plata sau recompensa baneasca pentru
munca prestata. El se formeaza pe piata muncii prin confruntarea cererii cu oferta de munca, iar
marimea sa depinde de eficienta cu care
este utilizat factorul munca (productivitatea muncii).
7

Profitul este un venit rezidual pe care l obtin proprietarii mijloacelor de productie (bunurilor
de capital) ca recompensa pentru utilizarea eficienta a acestui factor. Apare ca diferenta ntre valoarea
vnzarilor unei firme (cifra de afaceri C.A.) sau venitul total ncasat si costul total.
Profitul, este in cel mai restrins sens, venitul pe care il obtin agentii economici, ca produs al
utilizarii capitalului. in sensul cel mai larg, profitul este cistigul pe care-l obtin agentii economici, ca
surplus peste costul de productie.De aici, rezulta ca profitul este avantajul realizat in forma baneasca
dintr-o actiune, operatie sau activitate economica. Prin urmare orice agent economic nu poate progresa,
nu se poate dezvolta daca nu obtine profit.Privit ca diferenta intre pretul de vinzare si costul de
productie profitul, mai precis profitul total are doua componente: profitul normal si profitul
supranormal sau economic.
Profitul normal reprezinta acea parte a profitului pe care o realizeaza si insuseste
intreprinzatorul (agentul economic) in calitatea sa de proprietar al factorilor de productie. Ca venit al
proprietarului care este si intreprinzator, profitul normal nu se include in costul de productie. Acesta
corespunde venitului care ar reveni intreprinzatorului daca el ar inchiria capitalul sau altui
intreprinzator, sau daca ar lucra ca salariat la acesta. Prin urmare, profitul normal reprezinta minimum
de profit pe care o firma trebuie sa-l obtina pentru a functiona in continuare. in acest caz, nielul
venitului total incasat se identifica cu cel al costurilor de oportunitate, ceea ce inseamna ca pe baza
incasarilor se poate asigura continuarea activitatilor la aceiasi parametrii functionali.
Tipuri de Profit
Profitul normal, indiferent daca se investeste in factori de productie care intra in proprietatea
intreprinzatorului sau agentului economic, in general are aceeasi natura, este consumat ca venit
personal de catre acesta, facind parte din profitul total, dar intrind in costul de productie la fel ca orice
cost. Exemplu :
8

Pentru intelegerea continutului profitului normal poate fi dat urmatorul exemplu: intr-un an
venitul total al unui agent economic este de 500.000.000 u.m., din care 480.000.000 u.m. reprezinta
costuri de productie cu factorii de productie utilizati. Agentul economic utilizeaza echipamente de
productie si alti factori similari, pentru care obtine un profit de 80.000.000 u.m.
El poate inchiria echipamente de productie pentru un an unor terti de la care poate primi o chirie
de 80.000.000 u.m., sau se poate folosi de echipamente de productie pe timp de un an, inchiriate de la
terti, pentru care plateste o chirie de 80.000.000 u.m. tinand seama de cele trei ipostaze prezentate mai
sus, rezulta ca cele 80.000.000 u.m. reprezinta profit normal, in timp ce 100.000.000 u.m. constituie
profitul total, din care 20.000.000 u.m. este profit economic, adica 80.000.000 u.m. profit normal si
20.000.000 u.m. profit economic.
Daca intreprinzatorul, agentul economic n-ar fi proprietar de nici un factor de productie,
inchiriindu-i pe toti, atunci el n-ar obtine profit normal, chiria platita tertilor, incluzindu-se in costul de
productie, in calitate de cost real. Daca marfa astfel obtinuta s-ar vinde la un pret egal cu costul de
productie, atunci el n-ar obtine nici un profit economic.
Dobnda apare ca venit pe care l obtin bancile pentru creditele acordate (dobnda ncasata D) si deponentii, pentru depozitele bancare (dobnda platita - Dp). Se formeaza pe piata monetara (sau
pe cea financiara, daca este vorba de dobnda obligatiunilor) prin confruntarea cererii cu oferta de
credite.
Renta este forma de venit nsusita de proprietarii de pamnt (renta funciara), ai terenurilor sau
ai altori factori rari, pentru contributia pe care factorul de productie natural o are la desfasurarea
activitatii economice.

10

Anexa 2 : Evaluarea performantei elevilor


Fisa de lucru individuala
1. Enuntati care sunt principalele metode de formare a veniturilor. 2pct
(Raspuns :distribuirea si redistribuirea)
2. Enumerati modurile de remunerare a factorilor de productie cunoscuti. 2pct
( Raspuns: K- dobanda,profit ; L- salariu ; P- renta)
3. Definiti salariul real. 2pct
( Raspuns:cantitatea de bunuri materiale si servicii de consum personal ce se poate cumpara cu
salariul nominal net,la nivelul existent al preturilor bunurilor de consum.)
4. Care este diferenta intre dobanda pasiva si cea activa? 2pct
( Raspuns: Dobanda pasiva este acordata deponentilor,dobanda activa este platita de debitori,de cei
carora le-au fost imprumutati bani.)
5. Ce importanta are salariul minim garantat la ora actuala ?
(Raspuns: protectie sociala a angajatilor)
Timp acordat : 10 minute
11

Anexa 3 : Tema pentru acasa


Manual Economie- Editura Economica
pag. 77- probleme de rezolvat
pag. 81 - probleme de rezolvat
Rezolvarea problemelor propuse:
1/pag 81
profitul brut = CA CT
CA= 150 mld lei, C mat = 80% CT, C sal= 20 mld lei, K folosit= 300 mld lei
CT= 100 mld lei pr brut = 50 md lei
pr net = pr brut impozit pe profit (25% x pr brut)
= 50 mld 12,5 mld
= 37,5 mld lei
R pr /CA= 37,5 /150 = 25%
R pr/CT = 37,5 / 100 =37,5 %
R pr/k = 37,5/300 =12,5%
2/pag 77 I SR = I SN / IPC => SALARIUL REAL SCADE CU 28 %.

12