Sunteți pe pagina 1din 114

Anex la ordinul ministrului educaiei naionale nr. 4895/10.11.

2014

METODOLOGIA - CADRU
PRIVIND MOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC DIN
NVMNTUL PREUNIVERSITAR N ANUL COLAR 2015-2016
Capitolul I
Dispoziii generale
Art. 1 (1) Prezenta Metodologie reglementeaz:
a) condiiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar;
b) organizarea i desfurarea etapelor de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar;
c) angajarea personalului didactic n nvmntul preuniversitar, precum i eliberarea din funcie a personalului didactic din
nvmntul preuniversitar.
(2) Prin uniti de nvmnt, n sensul prezentei Metodologii, se au n vedere: unitile de nvmnt cu personalitate juridic
la data de 1 septembrie 2015, respectiv unitile de nvmnt conexe ale nvmntului preuniversitar i unitile de nvmnt
pentru activiti extracolare, care se organizeaz i funcioneaz conform art. 19, 42, 99 i 100 din Legea educaiei naionale nr.
1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. La decizia unitilor de nvmnt i a autoritilor administraiei publice locale se
pot nfiina consorii colare, conform art. 62 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, n baza Regulamentuluicadru pentru organizarea i funcionarea consoriilor colare, aprobat prin ordin al ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului nr. 5488/2011. nfiinarea i desfiinarea consoriilor colare pentru anul colar 2015-2016, se realizeaz i se transmite
inspectoratelor colare pn la data de 23 ianuarie 2015. La nivelul consoriilor colare se pot constitui posturi didactice/catedre
vacante din ore existente n dou sau mai multe uniti de nvmnt, care pot fi ocupate conform prevederilor prezentei Metodologii.
(3) Prin localitate, n sensul prezentei Metodologii, se nelege: comun, ora, municipiu.
(4) Prin personal didactic, n sensul prezentei Metodologii, se nelege: personalul didactic de predare din uniti de nvmnt,
personalul didactic de conducere, de ndrumare i control care desfoar activiti de predare n uniti de nvmnt, personalul
didactic titular care beneficiaz de pensie de invaliditate i personalul didactic de predare care beneficiaz de rezervarea postului
didactic/catedrei, conform art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) Hotrrile consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt stabilite n baza prezentei Metodologii se adopt conform
prevederilor art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 2 (1) Prin cadre didactice titulare n sistemul de nvmnt preuniversitar, n sensul prezentei Metodologii, denumite n
continuare cadre didactice titulare, se au n vedere cadrele didactice care au contract individual de munc pe perioad nedeterminat.
(2) Statutul de cadru didactic titular n sistemul de nvmnt preuniversitar este dovedit prin documentele de
numire/transferare/repartizare pe post/catedr - ordine de ministru, decizii ale inspectorului colar general, dispoziii de repartizare emise de instituiile abilitate n acest sens: Ministerul Educaiei Naionale, inspectorate colare, comisii naionale de repartizare i prin
contractul individual de munc ncheiat pe perioad nedeterminat ntre directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt i cadrul
didactic titular.
Art. 3 (1) Cadrele didactice care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt sunt cadre didactice cu drept de practic n
nvmntul preuniversitar.
(2) Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior de lung i scurt durat/postliceal/mediu ncadrai n sistemul de
nvmnt preuniversitar au obligaia s finalizeze pregtirea psihopedagogic n termen de cel mult 5 ani de la angajarea n
nvmnt. Pregtirea psihopedagogic presupune obinerea a minimum 60 de credite prin modulele organizate de departamentele
pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic. Pregtirea psihopedagogic se
finalizeaz prin obinerea Certificatului de absolvire a programelor de formare psihopedagogic. Absolvenii cu diplom ai
nvmntului superior de lung durat care nu obin 60 de credite prin modulele organizate de departamentele pentru pregtirea
personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar obin minimum 30 de credite transferabile din
programul de pregtire psihopedagogic, se pot ncadra numai n nvmntul preuniversitar obligatoriu i pe catedre de
pregtire/instruire practic.
(3) Absolvenii cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen i ai ciclului II de studii universitare de masterat/master
care solicit ncadrarea n nvmntul precolar, n nvmntul preuniversitar obligatoriu i pe catedre de pregtire/instruire
practic trebuie s fac, la angajare, dovada deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire
psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil
psihopedagogic.
(4) Absolvenii cu diplom ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care solicit ncadrarea n nvmntul liceal
sau postliceal trebuie s fac, la angajare, dovada deinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregtire
psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil
psihopedagogic. Absolvenii cu diplom ai ciclului II de studii universitare de masterat/master care, la angajare, nu fac dovada
1

deinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru
pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, dar au obinut minimum 30 de credite
transferabile din programul de pregtire psihopedagogic, se pot ncadra numai n nvmntul preuniversitar obligatoriu i pe
catedre de pregtire/instruire practic.
(5) Pentru absolvenii cu diplom ai liceului pedagogic, ai colegiului universitar de institutori sau ai ciclului I de studii
universitare de licen cu specializarea Pedagogia nvmntului primar i precolar se consider ndeplinit cerina privind
pregtirea psihopedagogic de nivel I prevzut n Metodologia-cadru de organizare a programelor de formare psihopedagogic n
vederea certificrii competenelor pentru profesia didactic, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului nr. 5745/2012.
(6) Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior de lung sau scurt durat i ai nvmntului postliceal, care au
efectuat pregtirea psihopedagogic pn n anul 2009 i nu au dobndit definitivarea n nvmnt, pot face dovada absolvirii
programului de pregtire psihopedagogic prin foaia matricol/anexa la diploma de licen sau de absolvire, n care este consemnat
parcurgerea disciplinelor psihopedagogice i metodice sau prin certificat de absolvire a programului de pregtire psihopedagogic
oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic. Absolvenilor care au finalizat cu diplom de licen/absolvire studii
universitare de lung sau scurt durat pn n anul 2005 li se consider ndeplinit condiia de formare psihopedagogic de nivel I i
II, dac prin foaia matricol fac dovada parcurgerii disciplinelor: psihologie colar, pedagogie, metodica predrii specialitii i
practic pedagogic la specialitatea nscris pe diploma de licen/absolvire.
(7) Personalul didactic care nu ndeplinete condiiile prevzute la alin. (2)-(6) i care nu a dobndit nici definitivarea n
nvmnt se ncadreaz pe posturi didactice/catedre n nvmntul preuniversitar ca personal fr studii corespunztoare postului
didactic/catedrei.
Art. 4 (1) Etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar se organizeaz i se desfoar conform
prezentei Metodologii i sunt, n ordine, urmtoarele:
a) constituirea tuturor posturilor didactice/catedrelor ca urmare a aplicrii planurilor-cadru de nvmnt i a aprobrii
planurilor de colarizare;
b) constituirea cu prioritate a normei didactice de predare-nvare-evaluare pentru personalul didactic titular, n baza
documentelor de numire/transfer/repartizare pe post/catedr;
c) ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare pentru personalul didactic titular n dou sau mai multe uniti de
nvmnt ori pe dou sau mai multe specializri, completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare a personalului didactic
titular la nivelul unitii/unitilor de nvmnt n care este titular/consoriului colar i stabilirea personalului didactic care
ndeplinete condiiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2015 i se menine n activitate ca titular n anul colar 2015-2016,
n funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015;
d) stabilirea posturilor didactice/catedrelor vacante i publicarea acestora n vederea ocuprii cu personal didactic;
e) stabilirea posturilor didactice/catedrelor rezervate i publicarea acestora n vederea ocuprii cu personal didactic pe
perioada rezervrii;
f) completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare a personalului didactic titular cruia nu i se poate constitui
catedra la nivelul unitii/unitilor de nvmnt n care este titular, n baza documentelor de numire/transfer/repartizare pe
post/catedr;
g) transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate, prin restructurarea reelei colare sau
prin desfiinarea unor uniti de nvmnt;
h) pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular, pe criteriul
apropierii de domiciliu;
i) rencadrarea n funcia de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular n nvmntul
preuniversitar i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015;
j) repartizarea, n edin public organizat de inspectoratul colar, pe perioad nedeterminat, a cadrelor didactice calificate
angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare;
k) prelungirea duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2015-2016, pentru personalul didactic angajat cu
contract individual de munc pe perioad determinat, care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza notei/mediei de
repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul
preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 i/sau 2012;
l) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unitile de nvmnt, prin concurs naional;
m) detaarea n interesul nvmntului a personalului didactic titular n nvmntul preuniversitar;
n) stabilirea continuitilor pentru detaare la cerere i detaarea la cerere a personalului didactic titular n nvmntul
preuniversitar;
o) prelungirea duratei contractelor individuale de munc n anul colar 2015-2016, pentru personalul didactic angajat cu
contract individual de munc pe perioad determinat, n baza notei/mediei de repartizare minimum 5 (cinci) obinute la concursurile
de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 i/sau 2012;
p) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate cu personal didactic calificat prin plata cu ora;
2

q) ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate de unitile de nvmnt, prin concurs/testare


organizat() la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti;
r) ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pe parcursul anului colar, conform reglementrilor emise de
Ministerul Educaiei Naionale.
(2) Prevederile prezentei Metodologii se aplic att unitilor de nvmnt preuniversitar de stat, ct i unitilor de
nvmnt preuniversitar particular acreditate sau autorizate care solicit ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n
etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar prevzute la alin. (1), cu condiia publicrii acestora n
perioadele stabilite n Calendarul mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2015-2016,
prevzut n anexa nr. 19, denumit n continuare Calendar. La propunerea unitilor de nvmnt particular, cadrele didactice,
participante la aceste etape, pot ocupa i posturi didactice/catedre vacante/rezervate n aceste uniti de nvmnt, cu avizul unitii
de nvmnt sau fr nici o restricie, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
Art. 5 Eliberarea din funcie a personalului didactic angajat n uniti de nvmnt preuniversitar de stat se dispune de ctre
directorul unitii, cu aprobarea consiliului de administraie al unitii de nvmnt, iar la unitile de nvmnt preuniversitar
particulare de ctre persoana juridic angajatoare, la ncetarea de drept a contractului individual de munc, prin acordul prilor, la
solicitarea cadrului didactic, prin demisie, conform prevederilor art. 55 lit. a) i b), art. 56 i art. 81 din Legea nr. 53/2003, republicat,
Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare sau ca efect al aplicrii sanciunii disciplinare, n temeiul prevederilor art. 280
alin. (2) lit. f) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
Capitolul II
Constituirea, ncadrarea i vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unitile de nvmnt preuniversitar/consorii
colare, ca urmare a aplicrii planurilor-cadru de nvmnt
Art. 6 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor din nvmntul preuniversitar se realizeaz pe baza normativelor n
vigoare privind formaiunile de studiu, a planurilor de colarizare propuse de unitile de nvmnt, dup consultarea autoritilor
administraiei publice locale i a operatorilor economici i a planurilor-cadru de nvmnt aflate n vigoare, aprobate prin ordin al
ministrului educaiei naionale, n concordan cu norma didactic de predare-nvare-evaluare stabilit conform art. 262 alin. (3)-(5)
din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) n nvmntul preuniversitar, formaiunile de studiu se organizeaz conform prevederilor legale.
Art. 7 Activitatea personalului didactic din unitile de nvmnt se stabilete conform art. 262 alin. (1)-(2) din Legea nr.
1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 8 (1) Norma didactic a personalului didactic din unitile de nvmnt de predare-nvare, de instruire practic i de
evaluare curent a precolarilor i a elevilor n clas, se constituie, n baza documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr,
conform art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i cuprinde ore prevzute n planul de
nvmnt la disciplinele corespunztoare specializrii sau specializrilor nscrise pe diploma/diplomele de licen sau de absolvire,
pe diploma/diplomele de absolvire a ciclului II de studii universitare de masterat/master n corelaie cu ciclul I de studii universitare de
licen, pe diploma/certificatul de absolvire a unor programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau
ocuparea de noi funcii didactice sau pe diploma/diplomele/certificatul/certificatele de absolvire a unor cursuri postuniversitare, cu
durata de cel puin un an i jumtate, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale - studii aprofundate, studii academice
postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat n profilul postului ori pe certificatul de
absolvire a unui modul de minimum 90 de credite transferabile care atest obinerea de competene de predare a unei discipline din
domeniul fundamental aferent domeniului de specializare nscris pe diplom sau ore conform actului de numire/transfer/repartizare
pe post/catedr. Diplomele de doctor i certificatele de absolvire a cursurilor de perfecionare postuniversitare nu se iau n considerare
la stabilirea normei didactice.
(2) n baza prevederilor art. 244 alin. (5) lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, la ocuparea
posturilor didactice/catedrelor, precum i la constituirea normei didactice de predare-nvare-evaluare, pentru absolvenii
nvmntului superior se iau n considerare i:
a) programele de conversie care asigur dobndirea de noi competene pentru noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii
didactice altele dect cele ocupate n baza formrii iniiale;
b) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, n profilul postului, finalizate cu diplom
obinut ulterior finalizrii cu diplom a studiilor universitare de lung durat;
c) studiile universitare de masterat/master cu minimum 90 de credite transferabile, n profilul postului, finalizate cu diplom
obinut ulterior finalizrii cu diplom a studiilor universitare de licen i masterat necesare pentru ocuparea de posturi
didactice/catedre de nivel liceal/postliceal.
(3) Prin excepie, dac norma didactic de predare-nvare-evaluare a cadrelor didactice titulare i a celor angajate cu contract
individual pe perioad determinat din nvmntul gimnazial nu se poate constitui conform prevederilor alin. (1) i (2), respectiv
prevederilor art. 262 alin. (3)-(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, aceasta poate fi constituit din 2/3 din
ore de la specializarea sau specializrile de baz i completat cu 1/3 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea
nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare ori prin adugarea de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea
3

nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. n nvmntul gimnazial din mediul rural norma didactic de predare-nvareevaluare a cadrelor didactice titulare i a celor angajate cu contract individual pe perioad determinat se poate constitui din 1/2 din
ore de la specialitatea sau specialitile de baz i completat cu 1/2 din ore de la disciplinele stabilite la art. 263 alin. (2) din Legea nr.
1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare ori prin adugare de ore conform prevederilor art. 262 alin. (1) lit. c) din Legea nr.
1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) Activitatea i norma didactic pentru personalul didactic din centre, cabinete colare i intercolare de asisten
psihopedagogic, precum i din centre logopedice se constituie conform Regulamentului privind organizarea i funcionarea centrelor
judeene/al municipiului Bucureti de resurse i asisten educaional, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului
i sportului nr. 5555/2011, cu modificrile i completrile ulterioare. Profesorii consilieri din cabinetele colare/intercolare de
asisten psihopedagogic efectueaz 4 ore/sptmn de predare n specialitate sau ore n cadrul curriculumului la decizia colii din
ariile curriculare om i societate sau consiliere i orientare ori n cadrul programului A doua ans, n acord cu planul-cadru,
conform specializrii/specializrilor nscrise pe diploma/diplomele de studii, n concordan cu conform specializrii/specializrilor
nscrise pe diploma/diplomele de studii, n concordan cu Centralizatorul privind disciplinele de nvmnt, domeniile i
specializrile, precum i probele de concurs valabile pentru ncadrarea personalului didactic din nvmntul preuniversitar, denumit
n continuare Centralizator. La nivelul unitilor de nvmnt se asigur, n ordine, mai nti orele necesare pentru
constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de istorie, istorie-cultur civic, n nvmntul gimnazial, respectiv
pentru constituirea/completarea catedrelor profesorilor titulari pe catedre de economie, de economie aplicat, de educaie
antreprenorial, respectiv pe catedre de discipline socio-umane: filosofie i logic i argumentare, psihologie, pedagogie, sociologie,
studii sociale, n nvmntul liceal, n concordan cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr i apoi cele 4
ore/sptmn pentru profesorii consilieri titulari din cabinetele de asisten psihopedagogic. Profesorii consilieri titulari, pentru care
nu pot fi asigurate cele 4 ore/sptmn de predare n specialitate sau ore n cadrul curriculumului la decizia colii ori n cadrul
programului A doua ans la nivelul unitilor de nvmnt la care este normat cabinetul de asisten psihopedagogic, particip la
edina de completare a normei didactice n alte uniti de nvmnt.
(5) n situaia n care numrul de elevi/precolari pentru care se asigur asistena psihopedagogic din cadrul unitii/unitilor
de nvmnt la care este normat un cabinet colar/intercolar scade sub numrul minim prevzut n Regulamentul privind
organizarea i funcionarea centrelor judeene/al municipiului Bucureti de resurse si asisten educaional, aprobat prin ordinul
ministrului, educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5555/2011, cu modificrile i completrile ulterioare, pentru evitarea
situaiei de restrngere de activitate a profesorului consilier titular n cabinetul respectiv, consiliul de administraie al Centrului
Judeean/Municipal Bucureti de Resurse i Asisten Educaional, denumit n continuare CMBRAE/CJRAE, identific, la nivelul
localitii n care funcioneaz cabinetul colar/intercolar unde s-a nregistrat diminuarea numrului de elevi/precolari sub limita
minim legal, uniti de nvmnt pentru care nu se asigur asistena psihopedagogic a elevilor/precolarilor i le arondeaz
cabinetului respectiv. n situaia n care, la nivelul unei localiti n care funcioneaz cabinetul colar/intercolar unde s-a nregistrat
diminuarea numrului de elevi/precolari sub limita minim legal, nu se identific uniti de nvmnt n care nu se asigur
asistena psihopedagogic a elevilor/precolarilor, se pot redistribui unitile de nvmnt ntre cabinetele colare/intercolare
existente, astfel nct pentru fiecare cabinet s fie asigurat numrul necesar de elevi/precolari. n mod excepional, unui cabinet
colar/intercolar la nivelul cruia s-a nregistrat diminuarea numrului de elevi/precolari sub limita minim legal, i se pot
aronda/redistribui si uniti de nvmnt din alte localiti nvecinate. n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de
ncadrare a personalului didactic titular, propunerile identificate de consiliul de administraie al CMBRAE/CJRAE se supun aprobrii
de consiliului de administraie al inspectoratului colar. n baza hotrrii consiliului de administraie al inspectoratului colar se emit
noi decizii de repartizare profesorilor consilieri titulari pentru care se schimb structura unitilor de nvmnt n care sunt normate
cabinetele intercolare de asisten psihopedagogic.
(6) Activitatea i norma didactic pentru personalul didactic din Casa Corpului Didactic sunt reglementate de Regulamentul de
organizare i funcionare a caselor corpului didactic, aprobat prin ordinul ministrului, educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
5554/2011.
(7) Norma didactic de predare-nvare-evaluare a personalului didactic din cluburile sportive colare: profesor, antrenor,
profesor-antrenor este de 18 ore pe sptmn i se constituie conform Regulamentului privind organizarea i funcionarea unitilor
de nvmnt cu program sportiv suplimentar, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
5570/2011.
(8) Pe posturile didactice/catedrele din palatele i cluburile copiilor i elevilor/Palatul Naional al Copiilor se ncadreaz:
nvtori, antrenori, maitri-instructori, institutori i profesori cu specializri n profilul postului. Norma didactic de predare-nvareevaluare a personalului didactic din palatele i cluburile copiilor i elevilor/Palatul Naional al Copiilor se stabilete n funcie de
nivelul studiilor, dup cum urmeaz:
a) 24 de ore pe sptmn pentru absolvenii studiilor medii, postliceale sau colilor de maitri cu diplom de absolvire n
profilul postului, cu salarizarea corespunztoare nivelului de studii medii/postliceale, nvtor, maistru-instructor, antrenor;
b) 24 de ore pe sptmn pentru nvtori i maitri-instructori, absolveni ai studiilor medii, postliceale sau colilor de
maitri cu diplom de absolvire n profilul postului i cu diplom de absolvire sau de licen ai nvmntului superior ntr-un alt
domeniu, cu salarizarea corespunztoare nivelului de studii de institutor cu studii superioare de lung sau scurt durat;
4

c) 18 ore pe sptmn pentru absolvenii colegiilor universitare de institutori cu diplom de absolvire n profilul postului, cu
salarizarea corespunztoare de nivelului de studii de institutor cu studii superioare de scurt durat;
d) 18 ore pe sptmn pentru absolvenii colegiilor universitare de antrenori cu diplom de absolvire n profilul postului,
ncadrai n funcia didactic de antrenor i salarizarea corespunztoare funciei;
e) 18 ore pe sptmn pentru absolvenii nvmntului superior cu diplom de absolvire sau de licen n profilul postului,
cu salarizarea corespunztoare nivelului de studii profesor cu studii superioare de scurt durat sau studii superioare de lung durat.
(9) Schimbarea profilului unui post pentru care exist autorizare/acreditare din cluburile sportive colare, precum i din
palatele i cluburile copiilor i elevilor/ Palatul Naional al Copiilor, se realizeaz de ctre consiliul de administraie al unitii de
nvmnt, conform art. 93 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. nfiinarea de noi profiluri se realizeaz
numai cu acordul conducerii inspectoratului colar judeean/al municipiului Bucureti, respectiv cu acordul Ministerului Educaiei
Naionale pentru Palatul Naional al Copiilor, de regul n perioada ntocmirii proiectului planului de colarizare.
(10) Pentru profesorii documentariti, activitatea i norma didactic se stabilesc potrivit Regulamentului de organizare i
funcionare a bibliotecilor colare i a centrelor de documentare i informare, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii,
tineretului i sportului nr. 5556/2011.
(11) Norma didactic a personalului didactic din serviciile specializate aflate n subordinea direciilor judeene de asisten
social i protecia copilului, transferat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 26/1997 privind protecia copilului aflat n
dificultate, aprobat cu modificri prin Legea nr. 108/1998, este de 25 de ore pe sptmn, n raport cu care se stabilesc drepturile
salariale. Personalul didactic din serviciile specializate aflate n subordinea direciilor judeene de asisten social i protecia
copilului, transferat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr. 26/1997 privind protecia copilului aflat n dificultate, aprobat
cu modificri prin Legea nr. 108/1998, beneficiaz de toate drepturile personalului didactic prevzute n Legea nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare.
(12) Cererile privind reducerea normei didactice de predare-nvare-evaluare de ctre personalul didactic cu o vechime n
nvmnt de peste 25 de ani i cu gradul didactic I, n conformitate cu prevederile art. 262 alin. (4) i (5) din Legea nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare, se depun la unitile de nvmnt, n perioada constituirii normei didactice de predarenvare-evaluare pentru personalul didactic titular propriu, respectiv n perioada 1-4 septembrie 2015 pentru cadrele didactice
ncadrate prin derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2015-2016.
Orele eliberate se ocup, numai pe perioad determinat, n etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic din nvmntul
preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
Art. 9 (1) Posturile didactice de educator-puericultor pot fi ocupate de absolvenii cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii
postliceale pedagogice, ai unei coli echivalente sau studii superioare, n profilul postului, n conformitate cu Centralizatorul, precum
i absolvirea unui curs n domeniul psihopedagogic i metodic specific, dovedit prin foaia matricol sau certificat de absolvire.
(2) Posturile didactice din nvmntul precolar i primar pot fi ocupate de:
a) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializarea Pedagogia nvmntului primar i
precolar ncadrai n funcia didactic de profesor pentru nvmnt precolar, respectiv de profesor pentru nvmnt primar;
b) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrise pe
diploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor,
nvtor-educatoare, nvtor-educator, n concordan cu Centralizatorul ori de absolveni ai colegiului universitar de institutori cu
specializri n concordan cu Centralizatorul, ncadrai n nvmntul precolar i primar, care au finalizat cu diplom de licen i
studii universitare de lung durat sau ciclul I de studii universitare de licen, ncadrai n funcia didactic de profesor pentru
nvmnt precolar, respectiv de profesor pentru nvmnt primar, conform art. 248 alin. (4) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile
i completrile ulterioare i art. IV din Ordonana de urgen a Guvernului nr. 92/2012 privind luarea unor msuri n domeniul
nvmntului i cercetrii, precum i n ceea ce privete plata sumelor prevzute n hotrri judectoreti devenite executorii n
perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2013;
c) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrise pe
diploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor,
nvtor-educatoare, nvtor-educator n concordan cu Centralizatorul ori de absolveni cu diplom ai colegiului universitar de
institutori cu specializri n concordan cu Centralizatorul, care au finalizat cu diplom i studii universitare de scurt durat i care iau echivalat nvmntul universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de 3
ani, cu ciclul I de studii universitare de licen, conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile
ulterioare, pentru funcia de profesor pentru nvmnt precolar, respectiv de profesor pentru nvmnt primar;
d) absolveni cu diplom ai colegiului universitar de institutori cu specializri n concordan cu Centralizatorul, care i-au
echivalat nvmntul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori, cu ciclul I de studii universitare de licen, conform
art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, pentru funcia de profesor pentru nvmnt
precolar, respectiv de profesor pentru nvmnt primar;
e) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrise pe
diploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor,
nvtor-educatoare, nvtor-educator, n concordan cu Centralizatorul ori de absolveni cu diplom ai colegiului universitar de
institutori cu specializri n concordan cu Centralizatorul care au finalizat cu diplom i studii universitare de scurt durat i care nu
5

i-au echivalat nvmntul universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durat de
3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licen, ncadrai n funcia didactic de institutor;
f) absolveni cu diplom ai colegiului universitar de institutori cu specializri n concordan cu Centralizatorul, care nu i-au
echivalat nvmntul universitar realizat prin colegiul universitar de institutori, cu ciclul I de studii universitare de licen, ncadrai n
funcia didactic de institutor;
g) absolveni cu diplom a unei instituii de nvmnt superior i a unui curs specific n domeniul psihopedagogic i metodic
pentru nvmntul precolar i/sau primar, ncadrai n funcia didactic de institutor;
h) absolveni cu diplom ai liceului pedagogic, ai colii postliceale pedagogice sau ai unor coli echivalente avnd nscrise pe
diploma de absolvire una din specializrile educatoare, educator, nvtor, nvtoare, educatoare-nvtor, educator-nvtor,
nvtor-educatoare, nvtor-educator, n concordan cu Centralizatorul, ncadrai n funcia didactic de educatoare, respectiv de
nvtor.
(3) n nvmntul precolar i primar alternativ trebuie ndeplinite, dup caz, condiiile de studii menionate la alin. (2),
precum i parcurgerea i finalizarea modulului pedagogic specific alternativei educaionale, cu diplom/certificat/adeverin, anterior
angajrii.
(4) Pentru a fi ncadrai n funciile didactice de profesor pentru nvmntul precolar, de profesor pentru nvmntul primar
sau de institutor, specializrile absolvenilor cu diplom ai studiilor universitare de lung sau scurt durat ori ai ciclului I de studii
universitare de licen care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituiilor din
nvmntul superior i recunoaterea diplomelor, republicat1, trebuie s se regseasc n hotrrile Guvernului privind autorizarea
de funcionare provizorie sau acreditarea specializrilor din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, profilurile,
specializrile, durata studiilor, precum i titlurile obinute de absolvenii nvmntului universitar, nomenclatorul domeniilor i al
specializrilor universitare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, structurile i specializrile universitare
acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu din instituiile de nvmnt superior emise dup data de 17 decembrie 1993, care
cuprind specializrile autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate, precum i forma de nvmnt pentru care au fost autorizate s
funcioneze provizoriu/acreditate. Fiecare absolvent cu studii universitare, care a nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr.
88/1993, republicate, trebuie tratat individual raportat la coninutul hotrrii Guvernului valabil la momentul nscrierii la facultate.
(5) Posturile didactice/catedrele de profesor din nvmntul gimnazial, clasele V-VIII, din nvmntul profesional, din
palatele i cluburile copiilor i elevilor, pot fi ocupate de:
a) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de lung durat cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor
de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1);
b) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de lung durat, care ulterior au finalizat cu diplom/certificat programe de
conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice ori studii postuniversitare cu
durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a cel puin 90 de credite, aprobate n acest scop de Ministerul Educaiei
Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de
masterat/master, cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin.
(2), (5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1);
c) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a
minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea
personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1);
d) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen, care ulterior au finalizat cu diplom/certificat programe
de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice ori studii postuniversitare cu
durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a cel puin 90 de credite, aprobate n acest scop de Ministerul Educaiei
Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de
masterat, cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire
psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil
psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1);
e) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, cu
specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire
psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil
psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1);
f) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care
ulterior au finalizat cu diplom/certificat programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea
de noi funcii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a cel puin 90 de credite,
aprobate n acest scop de Ministerul Educaiei Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare
de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite
1

Legea nr. 88/1993, republicat, a fost abrogat prin Ordonana de urgen a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calitii educaiei,
aprobat cu modificri prin Legea nr. 87/2006 cu modificrile i completrile ulterioare.

transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului
didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1);
g) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de scurt durat, cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea
condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1).
(6) n mod excepional, n lipsa profesorilor de specialitate cu specializri prevzute la alin. (5), catedrele de limbi
moderne/materne, de educaie plastic, de educaie muzical, de educaie fizic i de religie din nvmntul gimnazial, clasele VVIII i din nvmntul profesional, pot fi ocupate pe perioad determinat, de absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a
doua specializare n profilul catedrei, conform prezentei Metodologii, salarizai corespunztor funciei de institutor cu studii
superioare de scurt durat.
(7) Posturile didactice/catedrele de profesor n nvmntul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, precum i n nvmntul
postliceal, pot fi ocupate de absolveni cu studiile prevzute la alin. (5) lit. a) i b), cu condiia deinerii pregtirii psihopedagogice
prevzute la art. 3 alin. (2) sau (6), precum i de absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen urmate de ciclul II
de studii universitare de masterat/master, cu specializri n profilul postului i de absolveni cu studiile prevzute la alin. (5) lit. f), cu
condiia deinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru
pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
(8) n mod excepional, n lipsa profesorilor de specialitate, care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la alin. (7), dup
derularea etapelor de mobilitate conform Calendarului, pe catedrele din nvmntul liceal obligatoriu, clasele a IX-a i a X-a, pot fi
ncadrai pe perioad determinat absolveni ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializri n profilul postului, cu condiia
deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru
pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3
alin. (1).
(9) Catedrele de pregtire-instruire practic n nvmntul liceal, clasele IX-XII/XIII/XIV, n nvmntul profesional i n
nvmntul postliceal pot fi ocupate de:
a) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen cu specializri n profilul postului sau ai ciclului I de studii
universitare de licen urmate de ciclul II de studii universitare de masterat cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a
minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea
personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1) sau
ai studiilor universitare de lung durat n profilul postului i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art.
3 alin. (2), (5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia de profesor de instruire practic i
salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu studii superioare de lung durat;
b) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen sau ai studiilor universitare de lung durat, care ulterior
au finalizat cu diplom/certificat programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi
funcii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate n acest
scop de Ministerul Educaiei Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare,
studii postuniversitare de masterat cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din
programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de
specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia de profesor de instruire
practic i salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu studii superioare de lung durat;
c) absolveni cu diplom ai ciclului I de studii universitare de licen, urmate de ciclul II de studii universitare de masterat, care
ulterior au finalizat cu diplom programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi
funcii didactice ori studii postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate n acest
scop de Ministerul Educaiei Naionale-studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare,
studii postuniversitare de masterat, cu specializri n profilul postului, cu condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din
programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de
specialitate cu profil psihopedagogic ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1), ncadrai n funcia de profesor de instruire
practic i salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu studii superioare de lung durat;
d) absolveni cu diplom ai studiilor universitare de scurt durat cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea
condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2), (5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1),
ncadrai n funcia de profesor de instruire practic i salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de profesor cu
studii superioare de scurt durat;
e) absolveni cu diplom ai colilor postliceale sau ai colilor de maitri cu specializri n profilul postului i cu ndeplinirea
condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2) sau (5) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1),
ncadrai n funcia de maistru-instructor i salarizarea corespunztoare nivelului de studii, pentru funcia de maistru - instructor.
f) absolveni cu diplom ai colilor postliceale sau ai colilor de maitri cu specializri n profilul postului, cu ndeplinirea
condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2) sau (5) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1) i cu
diplom de absolvire sau de licen ai nvmntului superior ntr-un alt domeniu, cu salarizarea corespunztoare nivelului de studii
de institutor cu studii superioare de lung sau scurt durat.
7

(10) Norma didactic de predare-nvare-evaluare, de instruire practic i de evaluare curent a elevilor n clas pentru cadrele
didactice, care au finalizat cu diplom studii universitare, studii postliceale sau coli de maitri, ncadrate pe catedre de pregtireinstruire practic este de 24 ore pe sptmn, respectiv de 20 ore pe sptmn n nvmntul special. Pentru a fi ncadrai n funcia
didactic de profesor de instruire practic, specializrile absolvenilor cu diplom ai studiilor universitare de lung sau scurt durat ori
ai ciclului I de studii universitare de licen care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993, republicate, trebuie s
respecte condiiile prevzute la alin. (4).
(11) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor din nvmntul special personalul didactic trebuie s ndeplineasc, dup
caz, condiiile de studii prevzute la alin. (1)-(9), precum i pregtirea psihopedagogic prevzut la art. 3, iar pentru alte specializri,
dect cele psihopedagogice prevzute n anexa nr. 17, este necesar i un stagiu atestat de pregtire teoretic i practic n educaie
special, conform art. 248 alin. (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
(12) Posturile de profesor n centre i cabinete de asisten psihopedagogic normate la uniti de nvmnt precolar, primar,
gimnazial sau profesional pot fi ocupate de absolveni cu diplom ai nvmntului superior, conform art. 247 lit. g) din Legea nr.
1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, cu specializri n concordan cu Centralizatorul.
(13) Posturile de profesor n centre i cabinete de asisten psihopedagogic normate la uniti de nvmnt liceal, uniti de
nvmnt avnd clase I-XII/XIII/XIV sau clase V-XII/XIII/XIV pot fi ocupate de absolveni cu specializri n profilul postului, care
ndeplinesc cumulativ condiiile de studii prevzute la alin. (7) i la alin. (12).
(14) Posturile didactice de profesor-logoped din centrele logopedice intercolare i din cabinetele colare/intercolare pot fi
ocupate absolveni cu diplom ai nvmntului superior, conform art. 247 lit. h) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile
ulterioare, cu specializri n concordan cu Centralizatorul.
(15) Posturile didactice/catedrele din cluburile sportive colare i din unitile de nvmnt n care sunt organizate clase cu
program sportiv pot fi ocupate de:
a) profesori care se ncadreaz n condiiile de studii prevzute la alin. (5)-(8), cu specializri n domeniile educaie fizic i
sport/cultur fizic i sport, precum i ndeplinirea condiiei suplimentare a specializrii, n cadrul studiilor universitare, n ramura de
sport/disciplina sportiv solicitat;
b) antrenori, n cluburile sportive colare, absolveni cu diplom ai unui liceu i ai unei coli de antrenori ori ai unei instituii de
nvmnt postliceal sau superior de profil autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate, cu specializri n ramura de
sport/disciplina sportiv solicitat i absolvirea unui curs n domeniul psihopedagogic i metodic.
c) profesori-antrenori, n cluburile sportive colare, care se ncadreaz n condiiile de studii prevzute la alin. (5), cu
specializri n domeniile educaie fizic i sport/cultur fizic i sport i care au dobndit specializri n ramura de sport/disciplina
sportiv solicitat prin absolvirea unei coli de antrenori autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate ori a unei instituii de
nvmnt postliceal sau superior de profil autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate.
(16) Posturile didactice de profesor documentarist pot fi ocupate de absolveni ai nvmntului superior, care se ncadreaz n
condiiile de studii prevzute la alin. (5), cu specializri n profilul postului n concordan cu Centralizatorul.
(17) Disciplina Religie poate fi predat numai de absolveni ai nvmntului superior cu specializri n concordan cu
Centralizatorul, n baza avizului emis de cultele religioase recunoscute oficial de stat, conform prevederilor art. 18 alin. (3) din Legea
nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
(18) Cadrele didactice, din nvmntul preuniversitar, cu studii universitare de scurt durat, care au dobndit
atestatul/adeverina de echivalare a studiilor cu ciclul I de studii universitare de licen, n conformitate cu prevederile Metodologiei
privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a nvmntului universitar de scurt durat, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau
institutul pedagogic cu durat de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licen, pentru cadrele didactice din nvmntul
preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5553/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare, se salarizeaz corespunztor noii funcii didactice.
Art. 10 Cadrele didactice calificate din nvmntul preuniversitar, care se ncadreaz n condiiile de studii prevzute la art. 8
alin. (1)-(2) i art. 9, angajate cu contract individual de munc sau n regim de plata cu ora, trebuie s fac i dovada pregtirii
psihopedagogice conform art. 3 alin. (2)-(6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1).
Art. 11 n unitile de nvmnt cu predare simultan normarea personalului didactic se face cu respectarea prevederilor
legale n vigoare.
Art. 12 (1) Catedrele de limbi moderne din nvmntul primar se atribuie astfel:
a) profesorilor titulari care ndeplinesc condiiile de studii, conform actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr;
b) profesorilor titulari care au specializri n profilul catedrei, n concordan cu Centralizatorul;
c) profesorilor pentru nvmntul primar/institutorilor/nvtorilor de la grupa sau clasa respectiv, n cadrul activitilor
postului, dac fac dovada calificrii prin diploma de studii ori prin certificatul de competen;
d) profesorilor pentru nvmntul primar/institutorilor/nvtorilor de la alt grup sau clas, dac fac dovada calificrii prin
diploma de studii ori prin certificatul de competen, n regim de plata cu ora.
(2) n unitatea de nvmnt n care nu exist personal didactic de specialitate pentru predarea curriculum-ului de limb
matern la nvmntul primar, consiliul de administraie al unitii de nvmnt decide, dup consultarea responsabilului comisiei
metodice/de catedr de specialitate, care dintre profesorii pentru nvmnt primar/institutorii/nvtorii cunosctori ai limbii
materne respective pot preda i la alte clase din ciclul primar, n regim de plata cu ora.
8

(3) n unitatea de nvmnt n care nu exist personal didactic calificat pentru predarea disciplinei Religie la nvmntul
primar, consiliul de administraie al unitii de nvmnt decide, dup consultarea responsabilului comisiei metodice/catedrei de
specialitate, care dintre profesorii pentru nvmnt primar/institutorii calificai i abilitai n baza protocoalelor ncheiate ntre
Ministerul Educaiei Naionale i cultele religioase recunoscute oficial de stat, pot preda Religia la clase din ciclul primar, n regim
de plata cu ora. Orele respective se pltesc n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
(4) Disciplinele cultur civic i istoria i tradiiile minoritii maghiare sunt predate de absolveni cu diplom ai ciclului I de
studii universitare de licen sau ciclul I de studii universitare de licen urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu
condiia deinerii a minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru
pregtirea personalului didactic/ departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3
alin. (1) ori ai studiilor universitare de lung sau scurt durat, precum i de absolveni cu diplom/certificat ai unor programe de
conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice ori ai studiilor postuniversitare,
cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale-studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu
specializri n concordan cu Centralizatorul i cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2),
(5) sau (6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1). Pentru celelalte minoriti naionale, la disciplina istoria i tradiiile
minoritilor naionale se ncadreaz cu prioritate absolveni ai ciclului I de studii universitare de licen, cu condiia deinerii a
minimum 30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea
personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1) ori
ai studiilor universitare de lung sau scurt durat care au nscris pe diploma de licen specializarea istorie - linia de studiu n limba
matern a minoritii naionale respective i numai, n situaii excepionale, n lipsa acestora, pot fi ncadrai i absolveni ai ciclului I
de studii universitare de licen ori ai studiilor universitare de lung sau scurt durat care au nscris pe diploma de absolvire/licen
una dintre specializrile: limba i literatura matern a minoritii naionale respective sau etnologie - linia de studiu n limba matern a
minoritii naionale respective, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(6) ori a
ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1).
(5) Disciplinele economie, economie aplicat i educaie antreprenorial, logic, argumentare i comunicare, studii sociale,
literatur universal, tiine i educaie artistic din nvmntul liceal intr n norma de predare a absolvenilor cu diplom ai ciclului
I de studii universitare de licen urmat de ciclul II de studii universitare de masterat, cu condiia deinerii a minimum 60 de credite
transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului
didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic, ai studiilor universitare de lung durat, precum i a absolvenilor cu
diplom/certificat ai unor programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii
didactice ori ai studiilor postuniversitare, cu durata de cel puin un an i jumtate sau cu dobndirea a 90 de credite, aprobate de
Ministerul Educaiei Naionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii
postuniversitare de masterat, cu specializri n concordan cu Centralizatorul, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire
psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2) sau (6). Disciplina tiine poate fi predat i de absolveni ai studiilor postuniversitare de
specializare Predarea integrat a tiinelor cu durata de cel puin trei semestre. Disciplinele educaie antreprenorial i economie
aplicat pot fi predate i de absolvenii nvmntului universitar de lung durat care au nscris pe diploma de licen specializarea
filosofie, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2) sau (6).
(6) Cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplom studii universitare de lung durat, care au nscris pe diploma de
licen specializarea filozofie i constituie norma didactic, conform actului de numire/transfer/repartizare, cu ore din aria
disciplinelor socio-umane (logic, argumentare i comunicare, psihologie, educaie antreprenorial, economie, sociologie, filosofie i
studii sociale), dup caz, cu condiia s fi avut n ncadrare, n anii ulteriori titularizrii, ore la aceste discipline. Cadrele didactice
titulare pe catedre sociologie sau sociologie-studii sociale aflate n imposibilitatea constituirii catedrelor cu ore n specialitate, conform
actului de numire/transfer, i pot constitui/completa norma didactic i cu ore de filosofie, psihologie sau logic, argumentare i
comunicare. Cadrele didactice titulare pe catedre psihologie sau psihologie-studii sociale aflate n imposibilitatea constituirii
catedrelor ore n specialitate, conform actului de numire/transfer, i pot constitui/completa norma didactic i cu ore de filosofie,
sociologie sau logic, argumentare i comunicare.
(7) Orele de limba rromani normate la clasele de nivel primar cu predare n limba romn se pot constitui n catedre pe care se
ncadreaz absolveni cu diplom ai colegiilor universitare de institutori cu specializarea Institutori-Limba rromani, absolveni cu
diplom ai colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani, pe a cror diplom de absolvire nu este nscris i a doua
specializare, dar care au menionat n foaia matricol/suplimentul la diplom direcia de studiu Limba rromani, absolveni cu
diplom ai studiilor universitare de licen cu specializarea Pedagogia nvmntului primar i precolar care au menionat n
foaia matricol/suplimentul la diplom direcia de studiu Limba rromani, precum i absolveni cu diplom ai studiilor universitare
care au nscris pe diploma de licen/absolvire specializarea Limba rromani, conform Centralizatorului, cu ndeplinirea condiiilor
de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(6) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1).
Art. 13 (1) La clasele cu predare bilingv, limbile moderne se predau pe grupe.
(2) La clasele cu predare intensiv, limbile moderne i informatica se predau, de regul, pe grupe, cu condiia ncadrrii n
bugetul alocat i n numrul maxim de norme/posturi aprobat la nivelul inspectoratului colar.
9

Art. 14 (1) Personalul didactic titular pe un post/catedr de corepetitor/acompaniament din liceele vocaionale, din unitile cu
nvmnt integrat i suplimentar de art ori din palatele i cluburile copiilor i elevilor/Palatul Naional al Copiilor rmne ncadrat
ca personal didactic titular, n conformitate cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr, n aceeai unitate de nvmnt i
beneficiaz de toate drepturile legale prevzute pentru personalul didactic titular n sistemul de nvmnt preuniversitar.
Art. 15 (1) Orele de educaie tehnologic la clasele V-VIII se desfoar pe clase. Catedrele de educaie tehnologic la clasele
V-VIII pot fi ocupate de:
a) absolveni cu diplom ai nvmntului superior cu specializarea educaie tehnologic, n concordan cu Centralizatorul;
b) profesori titulari pe catedre de educaie tehnologic cu specializri n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, n
concordan cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr;
c) absolveni cu diplom ai nvmntului superior cu specializri n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, n
concordan cu Centralizatorul.
(2) Profesorii titulari pe alte catedre, cu specializri n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, pot ocupa prin detaare sau
n regim de plata cu ora catedre de educaie tehnologic, conform prezentei Metodologii.
(3) Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior cu specializarea n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, care nu
sunt titulari, pot fi ncadrai pe catedrele de educaie tehnologic, pe perioad determinat, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire
psihopedagogic prevzute la art. 3.
Art. 16 (1) Orele de laborator tehnologic din nvmntul liceal/postliceal se includ n catedrele de discipline tehnologice i
sunt predate de profesori de specialitate, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (7)-(8) i art. 262 alin. (3) lit. c) din Legea nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare, respectiv art. 262 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare
pentru nvmntul special.
(2) ncadrarea cadrelor didactice pe catedrele de pregtire-instruire practic se realizeaz n funcie de modul de organizare a
acestei activiti pe niveluri de nvmnt, cu respectarea prevederilor art. 9 alin. (9)-(10). Pregtirea-instruirea practic se efectueaz
pe clase la ageni economici sau pe clase/grupe constituite n condiiile legii, n atelierele proprii, n funcie de resursele materiale
existente i de prevederile din conveniile/protocoalele de parteneriat ncheiate ntre unitile de nvmnt i agenii economici, cu
ncadrarea n numrul de posturi didactice aprobat la nivelul inspectoratului colar.
(3) n unitile de nvmnt preuniversitar n care se organizeaz stagii de pregtire practic pentru dobndirea calificrii
profesionale de nivel 2, ncadrarea cadrelor didactice care realizeaz pregtirea/instruirea practic se face n funcie de specializarea
acestora i prevederile planului de nvmnt. Orele de laborator tehnologic i de instruire practic predate n cadrul stagiilor de
pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2 sunt incluse n norma didactic sau n plata cu ora, dup caz. Pe
parcursul unui an colar, un cadru didactic poate avea n ncadrare cel mult o clas de elevi care efectueaz stagiul de pregtire
practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2. n structura catedrelor de discipline tehnologice i de pregtire/instruire
practic vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat/transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre unitile
de nvmnt nu se includ ore normate la clasele/grupele de elevi care efectueaz stagii de pregtire practic pentru dobndirea
calificrii profesionale de nivel 2. Orele vacante de laborator tehnologic i de instruire practic din cadrul stagiilor de pregtire practic
pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2 se ocup numai pe perioad determinat.
(4) Catedrele de pregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor pot fi ocupate de
absolveni ai nvmntului superior/postliceal, cu avizul Inspectoratului General al Poliiei (IGP)/Autoritii Rutiere Romne
(ARR), avnd oricare din specializrile care le confer dreptul de a ocupa catedre de pregtire/instruire practic, n concordan cu
Centralizatorul.
Art. 17 (1) Posturile didactice/catedrele din nvmntul special pot fi ocupate de absolveni ai nvmntului
mediu/postliceal/superior cu specializri n concordan cu Centralizatorul care ndeplinesc i condiia prevzut la art. 9 alin. (11).
(2) Pentru clasele/grupele/unitile de nvmnt special n care se utilizeaz curriculum-ul colii de mas sau curriculum-ul
colii de mas adaptat, posturile didactice/catedrele se constituie pe discipline, conform planurilor - cadru n vigoare i se ocup cu
respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1)-(5), alin. (7), alin. (9)-(10), alin. (17), art. 10, art. 12 i art. 14-16.
(3) Posturile de profesor preparator (nevztor) din nvmntul special pot fi ocupate de profesori nevztori care ndeplinesc
condiiile de studii prevzute la art. 9 alin. (5) sau la art. 9 alin. (7) i condiia prevzut la 9 alin. (11) pentru gimnaziu, respectiv
condiiile de studii prevzute la art. 9 alin. (7) i condiia prevzut la art. 9 alin. (11) pentru liceu.
(4) n mod excepional, n lipsa absolvenilor care ndeplinesc condiiile prevzute la alin. (3), posturile de profesor preparator
(nevztor) din nvmntul special liceal obligatoriu pot fi ocupate pe perioad determinat de profesori nevztori, absolveni cu
diplom ai studiilor universitare de licen, care ndeplinesc i condiia prevzut la art. 9 alin. (11), cu condiia deinerii a minimum
30 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de departamentele pentru pregtirea personalului
didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.
(5) n situaia n care nu exist nici un candidat nevztor, postul de profesor preparator (nevztor) poate fi ocupat pe perioad
determinat i de alte cadre didactice care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la alin. (3)-(4).
(6) Disciplinele din aria curricular tehnologii la clasele V-VIII din nvmntul special, activitile de pre-profesionalizare
i pregtirea-instruirea practic n nvmntul special pot fi desfurate de cadrele didactice care ndeplinesc condiiile prevzute la
art. 9 alin. (9) coroborate cu prevederile art. 9 alin. (11).
10

(7) Cadrele didactice titulare n nvmntul special pe posturi de profesor itinerant/de sprijin, de profesor-psihopedagog, de
profesor-psiholog colar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoz, care nu au specializri n concordan cu
Centralizatorul, au obligaia de a urma programe de conversie profesional pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de
noi funcii didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel puin un an i jumtate, aprobate de Ministerul Educaiei
Naionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, cu specializri n:
psihopedagogie special, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat n domeniile psihologie sau tiinele educaiei, n
concordan cu Centralizatorul pentru nvmnt special. Pentru cadrele didactice titulare n nvmntul special pe posturi de
profesor psihopedagogie special pentru o catedr de educaie special se recomand s urmeze programe de conversie profesional
pentru dobndirea unei noi specializri i/sau ocuparea de noi funcii didactice, studii universitare sau postuniversitare cu durata de cel
puin un an i jumtate, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii
postuniversitare de specializare, cu specializri n: psihopedagogie special, psihologie, pedagogie ori studii universitare de masterat
n domeniile psihologie sau tiinele educaiei, n concordan cu Centralizatorul pentru nvmnt special.
(8) n mod excepional, n lipsa personalului didactic de specialitate cu studii conform alin. (1) sau alin. (2), dup derularea
etapelor de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, conform Calendarului, n nvmntul special pot fi
ncadrai pe perioad determinat:
a) absolveni ai nvmntului superior care au nscris pe diplom specializrile limba romn sau limba i literatura romn
pe posturi de profesor-psihopedagog, de profesor-psiholog colar, de profesor-logoped sau de profesor de psihodiagnoz;
b) oricare din absolvenii instituiilor de nvmnt superior, cu specializri dobndite n cadrul ciclului II de studii universitare
de masterat, cu condiia deinerii a minimum 60 de credite transferabile din programul de pregtire psihopedagogic oferit de
departamentele pentru pregtirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic sau n cadrul
nvmntului universitar de lung durat, care ndeplinesc i condiia prevzut la art. 9 alin. (11), pe posturile de profesor itinerant i
de sprijin de nivel liceal;
c) oricare din absolvenii instituiilor de nvmnt superior, care ndeplinesc i condiia prevzut la art. 9 alin.(11), cu
excepia absolvenilor colegiilor universitare de institutori, pe posturile de profesor itinerant i de sprijin de nivel profesional,
gimnazial, primar sau precolar, precum i pe posturile de profesor de psihopedagogie special pentru o catedr de educaie special
de la clasele/grupele/unitile de nvmnt special care colarizeaz copii/elevi/tineri cu deficiene grave, severe, profunde sau
asociate ori cu deficiene moderate sau uoare, pentru activitile de predare n nvmntul special primar sau gimnazial pentru elevi
cu deficiene senzoriale, precum i pentru colarizarea la domiciliu a elevilor/tinerilor cu dezabiliti sau nedeplasabili.
(9) Cadrele didactice titulare n nvmntul special care nu ndeplinesc condiia prevzut la art. 9 alin. (11) intr n
restrngere de activitate.
Art. 18 (1) Activitile specifice funciei de diriginte se organizeaz i se desfoar la toate clasele i formele de nvmnt
din nvmntul preuniversitar, n conformitate cu precizrile Ministerului Educaiei Naionale.
(2) Profesorii consilieri din cabinetele de asisten psihopedagogic pot ndeplini funcia de diriginte la solicitarea conducerilor
unitilor de nvmnt n care i desfoar activitatea.
(3) Personalul didactic de conducere, de ndrumare i control nu poate ndeplini funcia de diriginte, nu poate efectua ore de
consiliere i orientare vocaional i nici ore de dirigenie. n situaii excepionale, cnd la nivelul unei uniti de nvmnt nu exist
suficiente cadre didactice calificate titulare sau angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, personalul didactic
de conducere poate ndeplini i funcia de diriginte, la propunerea consiliului de administraie al unitii de nvmnt i aprobarea
consiliului de administraie al inspectoratului colar.
(4) Indemnizaia pentru activitatea de dirigenie sau de consiliere i orientare vocaional se acord, conform reglementrilor n
vigoare, la toate formele de nvmnt. La forma de nvmnt cu frecven redus indemnizaia pentru activitatea de dirigenie sau
consiliere i orientare vocaional, conform prevederilor legale n vigoare, se acord numai pentru lunile n care se organizeaz
sesiunile de predare-evaluare. Fiecare cadru didactic care desfoar activiti de diriginte beneficiaz de o singur indemnizaie de
10% aplicat salariului de baz, calculat conform prevederilor legale.
Art. 19 (1) n situaiile fuziunii prin absorbie a unitilor de nvmnt, a divizrii pariale sau totale a unei uniti de
nvmnt, a fuziunii prin contopire a dou uniti de nvmnt, a desfiinrii unei uniti colare selecia cadrelor didactice i a
directorilor se face prin evaluare de ctre o comisie numit de inspectoratul colar format din inspectori colari i/sau cadre didactice
care nu funcioneaz n unitile de nvmnt aflate ntr-una dintre aceste situaii.
(2) n situaia n care, ca urmare a restructurrii reelei colare, ncepnd cu data de 1 septembrie 2015, urmeaz s fie
desfiinate uniti de nvmnt cu personalitate juridic, se procedeaz dup cum urmeaz:
a) n situaia fuziunii prin absorbie a unei uniti de nvmnt cu personalitate juridic de ctre o alt unitate de nvmnt cu
personalitate juridic, ncepnd cu data de 1 septembrie 2015, dac la data la care se efectueaz evaluarea cadrelor didactice titulare de
aceeai specialitate, nu a intrat nc n vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reelei colare i exist dou persoane
juridice distincte, atunci evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate se realizeaz obligatoriu la nivelul fiecrei catedre
din fiecare unitate de nvmnt cu personalitate juridic, de ctre aceeai comisie de evaluare, cu respectarea prevederilor art. 27
alin. (1); la nivelul inspectoratului colar, pentru fiecare post didactic/catedr, se ntocmete o list comun cu rezultatele evalurii
cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate din cele dou uniti de nvmnt cu personalitate juridic care urmeaz s
fuzioneze prin absorbie, iar cadrele didactice se distribuie, n ordinea descresctoare a punctajelor/mediilor, n unitatea cu
11

personalitate juridic rezultat n urma fuziunii prin absorbie, fiind propuse pentru completare de norm didactic sau restrngere de
activitate, ncepnd cu data de 1 septembrie 2015, dac este cazul, cadrele didactice titulare prevzute la art. 25 alin. (3), iar dac
reducerea de activitate nu se soluioneaz, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mic din lista comun, cu
respectarea prevederilor art. 27 alin. (1);
b) n situaia divizrii pariale a unei uniti de nvmnt cu personalitate juridic, prin care una sau mai multe structuri sunt
transferate la alt unitate de nvmnt cu personalitate juridic, ncepnd cu data de 1 septembrie 2015, atunci comisia de evaluare
stabilete existena reducerilor de activitate n unitatea de nvmnt cu personalitate juridic din care se scindeaz structura, prin
raportare la numrul de posturi didactice/catedre ce vor exista ulterior datei de 1 septembrie 2015, cu respectarea prevederilor art. 27
alin. (1), iar la nivelul unitii de nvmnt cu personalitate juridic care absoarbe structura, prin raportare la situaia numrului de
posturi didactice/catedre existente la momentul evalurii; cadrele didactice titulare de aceeai specialitate, aflate n situaia de reducere
de activitate, se distribuie, n ordinea descresctoare a punctajelor/mediilor, n unitatea de nvmnt care absoarbe structura, cu
respectarea prevederilor art. 27 alin. (1);
c) n situaia fuziunii prin contopire a dou uniti de nvmnt cu personalitate juridic, ncepnd cu data de 1 septembrie
2015, dac la data la care se efectueaz evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate, nu a intrat nc n vigoare actul
administrativ cu privire la restructurarea reelei colare i exist dou persoane juridice distincte, toate cadrele didactice titulare de
aceeai specialitate din ambele uniti de nvmnt cu personalitate juridic se evalueaz de aceeai comisie de evaluare, conform
procedurii prevzute la lit. a), cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1) i se distribuie, n ordinea descresctoare a
punctajelor/mediilor, n noua unitate de nvmnt creat n urma fuziunii, fiind propuse pentru completare de norm didactic sau
restrngere de activitate, ncepnd cu data de 1 septembrie 2015, dac este cazul, cadrele didactice titulare prevzute la art. 25 alin. (3),
iar dac reducerea de activitate nu se soluioneaz, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mic din lista comun,
cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1).
d) n situaia ncetrii funcionrii totale a unei uniti de nvmnt cu personalitate juridic, ncepnd cu data de 1 septembrie
2015, toate cadrele didactice titulare din respectiva unitate de nvmnt cu personalitate juridic intr n restrngere de activitate.
(3) n situaia divizrii totale a unei uniti cu personalitate juridic, n dou sau mai multe uniti cu personalitate juridic,
ncepnd cu data de 1 septembrie 2015, dac la data la care se efectueaz evaluarea cadrelor didactice titulare de aceeai specialitate,
nu a intrat nc n vigoare actul administrativ cu privire la restructurarea reelei colare i exist o singur unitate de nvmnt cu
personalitate juridic, atunci cadrele didactice titulare de aceeai specialitate, la nivelul fiecrei catedre, se ierarhizeaz n baza
evalurii efectuate i se distribuie, n ordinea descresctoare a punctajelor/mediilor, cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (1), la
unitile de nvmnt rezultate n urma divizrii totale, fiind propuse pentru completare de norm didactic sau restrngere de
activitate, ncepnd cu data de 1 septembrie 2015, dac este cazul, cadrele didactice titulare prevzute la art. 25 alin. (3), iar dac
reducerea de activitate nu se soluioneaz, cadrele didactice cu punctajul cel mai mic/media cea mai mic, cu respectarea prevederilor
art. 27 alin. (1).
(4) Ca urmare a restructurrii reelei colare, a situaiilor prevzute la alin. (1), a transformrii unor uniti de nvmnt n
uniti de alt nivel i a schimbrii denumirii unitilor de nvmnt, pn la data de 23 ianuarie 2015, inspectoratele colare emit noi
documente de numire pentru personalul didactic titular afectat de aceste schimbri, conform art. 95 alin. (1) lit. n) din Legea nr.1/2011
cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) Pentru cadrele didactice titulare numite/transferate pe nivel gimnazial/coala de arte i meserii/profesional n uniti cu
clase V-XII/XIII/XIV sau I-XII/XIII/XIV, care ndeplinesc condiiile prevzute la art. 9 alin. (7), respectiv la art. 9 alin. (9), la
solicitarea acestora, pn la data de 23 ianuarie 2015, inspectoratele colare, n baza acestora emit noi documente de numire n care se
precizeaz nivelul cel mai nalt de nvmnt al unitii, n funcie de postul/catedra ocupat().
Art. 20 (1) Constituirea posturilor didactice/catedrelor i ncadrarea cadrelor didactice pe posturi didactice/catedre n
nvmntul preuniversitar se realizeaz, asigurndu-se cu prioritate, continuitatea activitii didactice de predare la aceleai clase sau
grupe de elevi.
(2) Continuitatea activitii didactice de predare la aceleai clase sau grupe de elevi poate fi ntrerupt ca urmare a participrii
cadrului didactic la etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, n situaia rezervrii/degrevrii
postului didactic/catedrei sau la ncetarea de drept a contractului individual de munc, potrivit legii, precum i n alte situaii speciale
aprobate de consiliul de administraie al unitii de nvmnt.
Art. 21 (1) La nivelul unitilor de nvmnt preuniversitar, ncadrarea la clase sau grupe de elevi/precolari, a personalului
didactic titular, se realizeaz prin decizie a directorului unitii de nvmnt, n baza documentelor de numire/transfer/repartizare, cu
respectarea prevederilor art. 8, art. 9 alin. (1)-(5), alin. (7), alin. (9)-(17), art. 10, art. 12, art. 14-17 i a principiului privind continuitatea
activitii didactice de predare la aceleai clase sau grupe de elevi/precolari, dup discutarea i analizarea proiectului de ncadrare cu
personal didactic n consiliul profesoral al unitii de nvmnt i aprobarea acestuia de ctre consiliul de administraie al unitii de
nvmnt.
(2) Repartizarea cadrelor didactice la structurile unitii de nvmnt cu personalitate juridic se face prin decizie a
directorului unitii de nvmnt, dup discutarea i analizarea proiectului de ncadrare cu personal didactic n consiliul profesoral al
unitii de nvmnt, n baza hotrrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt.
(3) n situaia n care un post didactic/o catedr dintr-o structur sau din unitatea de nvmnt cu personalitate juridic, dup
aplicarea principiului continuitii activitii didactice de predare la aceleai clase sau grupe de elevi, este solicitat de dou sau mai
12

multe cadre didactice titulare de aceeai specialitate, pentru departajare se aplic criteriile i punctajele pentru evaluarea personalului
didactic prevzute n anexa nr. 2. Dac rezultatul evalurii obiective nu conduce la departajare, se aplic, n ordine, criteriile
socioumanitare n baza documentelor justificative.
(4) Dup ncadrarea titularilor, conform alin. (1)-(3), se ncadreaz dup aceeai procedur, cadrele didactice care nu au
dobndit definitivarea n nvmnt, cu o vechime la catedr mai mic de 7 (apte) ani, repartizate pe posturi didactice/catedre
vacante publicate pentru angajare nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2012, pentru care se poate asigura cel puin jumtate de
norm didactic de predare-evaluare-nvare, conform deciziei de repartizare pe post/catedr.
(5) Procedurile prevzute la alin. (2)-(4) pot fi reluate, la solicitarea cadrelor didactice, dup derularea etapelor de pretransfer
consimit ntre unitile de nvmnt, detaare n interesul nvmntului sau detaare la cerere, n situaia n care dup aceste etape
se elibereaz un post didactic/o catedr dintr-o structur sau din unitatea de nvmnt cu personalitate juridic.
(6) Pentru cadrele didactice debutante, care nu au dobndit definitivarea n nvmnt, dar au ocupat prin concurs posturi
didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat ncepnd cu 1 septembrie 2012, dup promovarea
examenului pentru dobndirea definitivrii n nvmnt consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, n care au fost
repartizate aceste cadre didactice, hotrsc modificarea duratelor contractelor individuale de munc din perioad determinat n
perioad nedeterminat.
(7) n baza contractului individual de munc pe perioad nedeterminat, imediat dup emiterea i comunicarea ordinului
ministrului prin care s-au validat rezultatele examenului naional de definitivare n nvmnt, pentru cadrele didactice prevzute la
alin. (6), inspectoratele colare emit noi decizii de repartizare cu statut de cadre didactice titulare n sistemul de nvmnt
preuniversitar.
(8) Dup ncadrarea personalului didactic potrivit prevederilor alin. (1)-(4) se asigur rezervarea orelor/catedrelor/posturilor
didactice destinate cadrelor didactice care provin din alte state i care predau n Romnia, n baza acordurilor bilaterale
interguvernamentale i interministeriale n vigoare, ncheiate de Romnia cu respectivele state.
Art. 22 (1) Cadrelor didactice titulare aflate n situaiile prevzute la art. 255, art. 268 alin. (1), art. 279 din Legea nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare, cadrelor didactice titulare care beneficiaz de pensie de invaliditate, precum i cadrelor
didactice titulare detaate, li se rezerv posturile didactice/catedrele. De acelai drept pot beneficia i cadrele didactice titulare
desemnate de federaiile sindicale reprezentative din nvmnt, ca urmare a participrii la procesul de monitorizare i evaluare a
calitii sistemului de nvmnt, aprobate prin ordin al ministrului educaiei naionale.
(2) Cadrele didactice titulare detaate n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate rmn n
evidena unitilor de nvmnt de la care au fost detaate, pn la soluionarea restrngerii de activitate a acestora prin transfer la o
alt unitate de nvmnt. n situaia n care, la unitatea de nvmnt de la care a fost detaat n interesul nvmntului pentru
nesoluionarea restrngerii de activitate un cadru didactic, se vacanteaz un post didactic/o catedr n specialitatea cadrului didactic
aflat n restrngere de activitate nesoluionat, n concordan cu documentul de numire/transfer/repartizare, cadrul didactic respectiv
revine ca titular pe postul didactic/catedra vacantat(), directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt avnd obligaia s
comunice n scris cadrului didactic aflat n restrngere de activitate nesoluionat decizia de revenire pe postul/catedra deinut()
anterior.
(3) Inspectoratele colare au obligaia de a avea o eviden strict a tuturor cadrelor didactice titulare detaate n interesul
nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate.
Art. 23 Cadrele didactice care ndeplinesc condiiile legale de pensionare i cadrele didactice pentru care nu s-a aprobat
meninerea n funcie ca titular, peste vrsta de pensionare, se pensioneaz la data ncheierii anului colar. Personalul didactic de
conducere din unitile de nvmnt, precum i personalul de ndrumare i control, care ndeplinete condiiile legale de pensionare
i care nu solicit pensionarea pe parcursul anului colar, poate rmne n funcie pn la data ncheierii anului colar, cu acordul
consiliului de administraie al inspectoratului colar. Pentru motive temeinice, pensionarea personalului didactic de predare, de
conducere, de ndrumare i control se poate face i n timpul anului colar, cu aprobarea consiliului de administraie al inspectoratului
colar.
Art. 24 (1) n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personalului didactic titular, consiliile de
administraie ale unitilor de nvmnt au obligaia de a analiza posibilitatea de ntregire a normei didactice de predare-nvareevaluare pentru cadrele didactice titulare n dou sau mai multe uniti de nvmnt ori pe dou sau mai multe specializri ntr-o
unitate de nvmnt/specializare, conform specializrii/specializrilor de pe diploma/diplomele de studii, innd seama de
prevederile art. 263 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, de prevederile prezentei Metodologii i de
prevederile Centralizatorului. n structura catedrelor pentru ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare pot fi incluse cel
mult 4 (patru) ore opionale. n situaia n care se constat posibilitatea de ntregire a normei didactice de predare-nvare-evaluare,
directorii unitilor de nvmnt au obligaia de a informa n scris cadrele didactice titulare n dou sau mai multe uniti de
nvmnt ori pe dou sau mai multe specializri cu privire la posibilitatea ntregirii normei didactice de predare-nvare-evaluare, cu
acordul de principiu al consiliului de administraie.
(2) Cererile de ntregire a normei didactice de predare-nvare-evaluare se analizeaz i se aprob de ctre consiliul/consiliile
de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care cadrele didactice solicit ntregirea. Persoana ndreptit are dreptul de
a contesta hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt, printr-o cerere scris, adresat conducerii unitii de
nvmnt, n termen de 24 de ore de la comunicarea hotrrii. Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din
13

Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 cu modificrile i completrile ulterioare i se soluioneaz de ctre consiliul de
administraie al unitii, n termen de 48 de ore de la nregistrare. Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt
privind contestaia este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ. Persoana nemulumit de rspunsul
primit la contestaie are dreptul de a se adresa instanei de contencios administrativ competente.
(3) La propunerea directorilor unitilor de nvmnt, cu acordul consiliul/consiliile de administraie al/ale unitii/unitilor
de nvmnt, pentru cadrul didactic titular n dou sau mai multe uniti de nvmnt ori pe dou sau mai multe specializri se
dispune ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare, prin decizia inspectorului colar general.
(4) n baza deciziei semnate de inspectorul colar general, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt ncheie actul
adiional la contractul individual de munc al cadrului didactic care a fost de acord cu ntregirea normei didactice.
(5) Pentru cadrele didactice titulare n trei uniti de nvmnt, ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare se
poate soluiona n una sau dou uniti de nvmnt, conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare n patru uniti de
nvmnt, ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare se poate realiza n una, dou sau trei uniti de nvmnt,
conform alin. (1). Pentru cadrele didactice titulare pe trei specializri, ntregirea normei didactice de predare-nvare-evaluare se
poate soluiona n una sau dou specializri, conform alin. (1).
(6) n situaia n care dou sau mai multe cadre didactice solicit ntregirea pe aceeai catedr, departajarea se realizeaz n
baza criteriilor i punctajelor din anexa nr. 2. n situaia punctajelor egale, departajarea se realizeaz n baza criteriilor socioumanitare
dovedite prin documente justificative. Dac, dup aplicarea acestor criterii se menine egalitatea, departajarea se realizeaz lundu-se
n considerare, n ordine, urmtoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media obinut la examenul pentru obinerea gradului didactic;
c) dovada acumulrii n ultimii 5 (cinci) ani de la data promovrii examenului de definitivare n nvmnt, a minimum 90 de
credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare sau
ndeplinirea uneia dintre condiiile prevzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continu a personalului din
nvmntul preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5561/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobndit definitivarea n nvmnt, cu o vechime la
catedr mai mare de 5 (cinci) ani.
(7) Catedrele complete i cele incomplete solicitate pentru ntregirea normei didactice, pe care nu s-au soluionat ntregirile de
norm didactic, nu se ocup pe perioad nedeterminat n etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic din nvmntul
preuniversitar.
Art. 25 (1) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui norma didactic complet de predare-nvare-evaluare n
specialitate, n conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr, dar pentru care se poate constitui cel puin
jumtate de norm didactic de predare-nvare-evaluare n baza actului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr sau pentru
care se poate constitui cel puin jumtate de norm didactic de predare-nvare-evaluare n specialitate, din disciplinele prevzute n
documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr, la nivelul consoriului colar din care face parte unitatea de nvmnt, se
afl n situaia de completare a normei didactice.
(2) Cadrul didactic titular pentru care nu se poate constitui cel puin jumtate de norm didactic de predare-nvare-evaluare
n specialitate, n conformitate cu documentul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr sau pentru care postul/norma didactic nu
se mai ncadreaz n sistemul de normare privind efectivele de precolari i elevi prevzute de lege, lund n considerare i faptul c
personalul didactic cu o vechime n nvmnt de peste 25 de ani i cu gradul didactic I poate beneficia, la cerere, de reducerea
normei didactice de predare-nvare-evaluare cu 2 ore sptmnal, se afl n situaia de restrngere de activitate.
(3) n cazul apariiei situaiilor de reducere de activitate a personalului didactic titular la nivelul unei uniti de nvmnt, de
completare a normei didactice sau de restrngere de activitate, situaii care vizeaz dou sau mai multe cadre didactice titulare la
aceeai specialitate, se renun, n ordine, la:
a) activitatea prestat de personalul didactic titular care solicit plecarea din unitate pe motivul reducerii activitii; n cazul n
care dou sau mai multe persoane de aceeai specialitate solicit plecarea din unitatea de nvmnt, pleac persoana care ntrunete
punctajul cel mai mare/media cea mare n urma evalurii;
b) activitatea prestat de personalul didactic titular care a obinut calificativul nesatisfctor sau satisfctor la ultima evaluare
anual;
c) activitatea prestat de personalul didactic titular sancionat disciplinar n anul colar curent sau n ultimii doi ani colari
ncheiai;
d) activitatea prestat de personalul didactic n regim de plata cu ora;
e) activitatea desfurat de personalul didactic n baza unui contract individual de munc pe perioad determinat;
f) activitatea prestat de personalul didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare, lund n calcul limita de vrst i
stagiul de cotizare;
g) activitatea prestat de personalul didactic titular ale crui specializri dobndite prin studii nu sunt n concordan cu postul
didactic ocupat/catedra ocupat, conform Centralizatorului;
h) activitatea prestat de personalul didactic titular ale crui studii nu sunt n concordan cu nivelul cel mai nalt al unitii de
nvmnt corespunztor postului didactic ocupat;
14

i) activitatea prestat de personalul didactic titular care nu este numit/transferat/repartizat pe nivelul cel mai nalt al unitii de
nvmnt corespunztor postului didactic ocupat, conform documentului de numire/transfer/repartizare pe post/catedr;
j) activitatea prestat de cadrele didactice titulare care nu au finalizat studii universitare sau studii postuniversitare cu durata
de cel puin un an i jumtate, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale - studii aprofundate, studii academice postuniversitare,
studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, cu una din specializrile: psihopedagogie special,
psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie social, pedagogie special, psihosociologie, filosofie-istorie (absolveni ai
promoiilor 1978-1994) - n concordan cu Centralizatorul ori studii universitare de masterat/master n domeniile psihologie sau
tiinele educaiei, n concordan cu Centralizatorul pentru nvmntul special, n situaia reducerii numrului de ore la catedrele din
nvmntul special;
k) activitatea prestat de personalul didactic titular care nu deine avizele i atestatele necesare ocuprii postului didactic,
conform prezentei Metodologii;
l) activitatea prestat de personalul didactic titular de la clasele/grupele cu predare intensiv/bilingv sau n limbile
minoritilor naionale care nu a absolvit studiile n limba n care se face predarea, n situaia reducerii numrului de ore la aceste
clase/grupe;
m) activitatea prestat de personalul didactic titular care a dobndit definitivarea n nvmnt, cu o vechime la catedr mai
mare de 5 (cinci) ani, care nu face dovada acumulrii n ultimii 5 (cinci) ani de la data promovrii examenului de definitivare n
nvmnt, a minimum 90 de credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare sau a uneia dintre condiiile prevzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continu a
personalului din nvmntul preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
5561/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
n) activitatea prestat de personalul didactic titular numit/transferat/repartizat n dou sau mai multe uniti de nvmnt
preuniversitar, n cazul n care la nivelul uneia dintre uniti de nvmnt se constat diminuarea numrului de ore.
(4) Dac reducerea de activitate, care vizeaz dou sau mai multe persoane titulare de aceeai specialitate la nivelul unei uniti
de nvmnt, nu se soluioneaz prin aplicarea prevederilor alin. (3) i nici lund n considerare i faptul c personalul didactic cu o
vechime n nvmnt de peste 25 de ani i cu gradul didactic I poate beneficia, la cerere, de reducerea normei didactice de predarenvare-evaluare cu 2 ore sptmnal, desemnarea cadrelor didactice titulare pentru care se completeaz norma didactic se
realizeaz prin evaluare obiectiv, n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personalului didactic
titular, conform criteriilor prevzute n anexa nr. 2.
(5) Cadrele didactice titulare desemnate pentru completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare, precum i cadrele
didactice prevzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactic de predare-nvare-evaluare incomplet, pot solicita, la cerere, n perioada
de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personalului didactic titular, completarea normei, pentru un an colar,
la nivelul unitilor de nvmnt sau la nivelul consoriilor colare, n situaia n care unitile de nvmnt fac parte din consorii
colare, dup cum urmeaz:
a) cu ore n specialitate vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colar n
care sunt titulare, pe care cadrele didactice au dreptul s le predea conform studiilor finalizate cu diplom, n concordan cu
prevederile prezentei Metodologii i prevederile Centralizatorului;
b) cu alte ore vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colar n care sunt
titulare, din aceeai arie curricular, altele dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n
planurile de nvmnt, pn la 1/3 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul urban,
conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
c) cu alte ore vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colar n care sunt
titulare, din aceeai arie curricular, altele dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n
planurile de nvmnt, pn la 1/2 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul rural,
conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
d) cu alte ore vacante/rezervate existente la alt/alte discipline n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colar n care sunt
titulare, dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n planurile de nvmnt, pn la
1/2 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr.
1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
e) prin adugarea de ore din activiti de educaie, complementare procesului de nvmnt: mentorat, coal dup coal,
nvare pe tot parcursul vieii, n unitatea/unitile de nvmnt/consoriul colar n care sunt titulare, conform art. 263 alin. (3) din
Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
(6) Cererile de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare se analizeaz de ctre consiliul/consiliile de
administraie ale unitii/unitilor de nvmnt la care cadrele didactice sunt titulare/angajate. n baza aprobrii cererii, formulate de
cadrul didactic, de ctre consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt, directorul/directorii unitii/unitilor de
nvmnt se adreseaz inspectoratului colar pentru emiterea deciziei de completare a normei didactice de predare-nvareevaluare. n mediul rural completarea normei didactice pentru cadrele didactice titulare, conform specializrii/specializrilor de pe
diplom/diplome, cu acordul cadrului didactic, se poate realiza pe durata unui an colar ori pe durat nedeterminat, fapt consemnat n
decizia de completare a normei didactice. n mediul urban pot beneficia de completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare
15

pe perioad nedeterminat cadrele didactice titulare care urmeaz s-i completeze norma didactic cu ore n unitile de nvmnt
n care au funcionat prin completarea normei didactice nentrerupt n ultimii 3 ani colari, dac orele respective sunt vacante i se
certific viabilitatea acestora. Cadrele didactice pentru care se propune completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare pe
perioad nedeterminat particip la edina public organizat de inspectoratul colar pentru soluionarea completrilor de norm, n
vederea consemnrii opiunii acestora n procesul-verbal. Dup emiterea deciziei inspectorului colar general de completare a normei
didactice, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt la care cadrul didactic este titular ncheie cu acesta actul adiional la
contractul individual de munc.
(7) n situaia n care cererea de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare este respins de ctre
consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt, persoana ndreptit are dreptul de a contesta hotrrea
consiliului de administraie al unitii de nvmnt, printr-o cerere scris, adresat conducerii unitii de nvmnt, n termen de 24
de ore de la comunicarea hotrrii. Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu
modificrile i completrile ulterioare i se soluioneaz de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt, n termen de 48 de
ore de la nregistrarea acesteia. Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt n contestaie este definitiv i poate fi
atacat numai la instana de contencios administrativ. Persoana nemulumit de rspunsul primit la contestaie are dreptul de a se
adresa instanei de contencios administrativ competente. Cadrul didactic a crui cerere de completare a normei a fost respins
particip la edina public de repartizare organizat la nivelul inspectoratului colar.
Art. 26 (1) Dac restrngerea de activitate, care vizeaz dou sau mai multe persoane titulare de aceeai specialitate la nivelul
unei uniti de nvmnt, nu se soluioneaz prin aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3), desemnarea cadrelor didactice titulare care
intr n restrngere de activitate se realizeaz n perioada de constituire a posturilor didactice/catedrelor i de ncadrare a personalului
didactic titular, prin organizarea unui concurs sau prin evaluare obiectiv conform criteriilor prevzute n anexa nr. 2. n unitile de
nvmnt n care se nregistreaz restrngeri de activitate la catedrele de informatic, de tehnologia informaiei i a comunicaiilor
sau de tehnologii asistate de calculator, iar cadrele didactice titulare pe aceste catedre ndeplinesc condiiile de ocupare att a
catedrelor de tehnologii asistate de calculator, de tehnologia informaiei i a comunicaiilor, ct i de informatic, pentru stabilirea
cadrelor didactice care intr n restrngere de activitate, evaluarea se realizeaz global la nivelul tuturor catedrelor de informatic, de
tehnologia informaiei i a comunicaiilor i tehnologii asistate de calculator, dup aplicarea prevederilor art. 25 alin. (3). Hotrrea
privind modalitatea de evaluare se stabilete n consiliul de administraie al unitii de nvmnt.
(2) n cazul n care desemnarea cadrului didactic aflat n restrngere de activitate se face prin concurs, acesta este realizat de o
comisie stabilit i aprobat de consiliul de administraie al unitii de nvmnt. Comisia este alctuit din preedinte, care este
directorul unitii de nvmnt dac nu se afl n situaia de restrngere sau un alt cadru didactic titular, membru al consiliului de
administraie, n situaia n care directorul este vizat de restrngere, doi membri evaluatori, unul dintre ei fiind reprezentantul
inspectoratului, cellalt un profesor titular cu gradul didactic I, de la alt unitate de nvmnt, avnd specializarea corespunztoare
disciplinei la care este restrngerea i un secretar, cadru didactic titular, membru al consiliului de administraie. Evaluarea const ntr-o
inspecie special la clas i lucrare scris din programa de concurs specific disciplinei. Evaluarea pentru fiecare prob se face prin
note de la 10 la 1, acordate de cei doi evaluatori. Nota fiecrei probe se stabilete ca medie aritmetic a notelor acordate de cei doi
evaluatori. Rezultatul final se obine ca medie aritmetic a celor dou note. Concursul se anun n maximum 48 de ore de la
aprobarea proiectului de ncadrare cu personal didactic de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt.
(3) Evaluarea obiectiv este realizat de ctre o comisie stabilit i aprobat de ctre consiliul de administraie al unitii de
nvmnt avnd urmtoarea componen: preedinte-directorul unitii dac nu se afl n situaia de restrngere sau un alt cadru
didactic titular, membru al consiliului de administraie din unitatea de nvmnt, n situaia n care directorul este vizat de restrngere
de activitate, doi membri-cadre didactice titulare de alt specialitate din unitatea de nvmnt sau cadre didactice titulare de aceeai
specialitate din alte uniti de nvmnt. Evaluarea obiectiv se realizeaz n perioada prevzut n Calendar i se finalizeaz cu
punctajul atribuit conform criteriilor prevzute n anexa nr. 2. Dac rezultatul evalurii obiective nu conduce la departajare, se aplic,
n ordine, criteriile social-umanitare prevzute n anexa nr. 2, pe baza documentelor justificative.
(4) n cazuri excepionale n care att directorul unitii de nvmnt, ct i toate celelalte cadre didactice care fac parte din
consiliul de administraie al unitii de nvmnt sunt vizai de restrngere de activitate, preedintele comisiei, prevzute la alin. (2)
sau alin. (3) poate fi un inspector colar, numit prin decizie a inspectorului colar general.
Art. 27 (1) Cadrele didactice titulare care, n perioada stabilirii i soluionrii reducerilor de activitate, se ncadreaz n
prevederile art. 255 alin. (1)-(6) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, nu sunt afectate de completarea
normei didactice sau de restrngere de activitate, n situaia n care la aceeai catedr sunt mai multe cadre didactice titulare, dect la
solicitarea sau cu acordul persoanelor n cauz, exceptnd situaia prevzut la art. 19 alin. (2) lit. d).
(2) De prevederile alin. (1) nu beneficiaz personalul de conducere, ndrumare i control numit n funcie, prin delegare de
atribuii sau detaare n interesul nvmntului, pn la organizarea concursului.
Art. 28 (1) Personalul didactic din nvmntul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul tiinific de doctor, care
dovedete competen profesional deosebit, poate fi meninut ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare,
raportat la data de 1 septembrie 2015, la cerere, conform prezentei Metodologii.
(2) Condiiile legale de pensionare, lund n calcul limita de vrst i stagiul de cotizare, la data de 1 septembrie 2015, sunt:
a) pentru femei, vrsta la ieirea la pensie, 60 ani i o lun, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare;
b) pentru brbai, vrsta la ieirea la pensie, 65 ani, respectiv 15 ani, stagiul minim de cotizare.
16

(3) n vederea meninerii n activitate ca titular n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de
1 septembrie 2015, n anul colar 2015-2016, personalul didactic care se ncadreaz n prevederile alin. (1) i (2) se adreseaz, n scris,
consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt, pn la data prevzut n Calendar. Profesorii consilieri n centre i cabinete de
asisten psihopedagogic adreseaz CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt nsoite
de documentele justificative privind activitatea didactic i tiinific.
(4) n perioada prevzut de Calendar, cererile cadrelor didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1) i (2) se discut i
se analizeaz de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, n funcie de datele comunicate de inspectoratele colare, de
evoluia demografic la nivel local, de planurile de colarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia
planurilor-cadru de nvmnt i se supun validrii consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt.
(5) Se valideaz numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o norm didactic complet n concordan cu
actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr la nivelul unitilor de nvmnt n care urmeaz s fie meninute n activitate ca
titulare, lund n considerare prevederile art. 262 alin. (4) i (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i
prevederile art. 25 alin. (3) lit. e).
(6) Consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, comunic, la termenul prevzut n Calendar, inspectoratului colar
i cadrelor didactice acordul/refuzul privind meninerea n activitate ca titular a personalului didactic care ndeplinete condiiile legale
de pensionare n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015, n anul colar 20152016. Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar,
verific situaiile transmise de unitile de nvmnt i ntocmete listele finale cuprinznd cadrele didactice care ndeplinesc
condiiile legale de pensionare pn la data de 1 septembrie 2015 i care solicit meninerea n activitate ca titular n funcia didactic
pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015, n anul colar 2015-2016.
(7) Listele finale, ntocmite potrivit alin. (6), se supun aprobrii de consiliul de administraie al inspectoratului colar n
perioada prevzut de Calendar. La aprobarea listelor finale, consiliul de administraie al inspectoratului colar va ine seama de
restrngerile de activitate nesoluionate, de evoluia demografic, de planurile de colarizare, de dinamica resurselor umane, de
politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt. Listele finale aprobate de consiliul de administraie al
inspectoratului colar se afieaz la inspectoratul colar la termenul prevzut n Calendar. La inspectoratul colar se afieaz i listele
care cuprind cadrele didactice ale cror cereri de meninere n activitate ca titular n funcia didactic peste vrsta de pensionare, n
anul colar 2015-2016, au fost respinse la nivelul unitilor de nvmnt.
(8) Contestaiile se depun, n scris, la inspectoratul colar n perioada prevzut n Calendar i reprezint plngerea prealabil
reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Contestaiile se soluioneaz de consiliul de
administraie al inspectoratului colar conform Calendarului, iar hotrrea consiliului de administraie al inspectoratului colar prin
care se soluioneaz aceste contestaii este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ competent
(9) n baza aprobrii cererilor formulate de cadrele didactice de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar,
inspectorul colar general emite decizia privind meninerea n activitate ca titular a personalului didactic care ndeplinete condiiile
legale de pensionare n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015, n anul colar
2015-2016.
(10) n condiiile n care, pn la data de 1 septembrie 2015, se constat c, din cauza reducerii numrului de ore n disciplin,
nu se mai este ndeplinit condiia de la alin. (5), inspectoratul colar revoc decizia privind meninerea n activitate ca titular a
personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare,
raportat la data de 1 septembrie 2015, n anul colar 2015-2016.
Art. 29 (1) Proiectul de ncadrare, ntocmit de director, este aprobat de consiliul de administraie al unitii de nvmnt, care
totodat stabilete lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete.
(2) Unitile de nvmnt preuniversitar de stat au obligaia de a reactualiza, de a publica i de a comunica inspectoratelor
colare lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete nainte de fiecare etap a mobilitii
personalului didactic din nvmntul preuniversitar. Consiliul de administraie al unitii de nvmnt poate stabili condiii
specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n cadrul etapelor de transfer consimit ntre unitile de nvmnt
preuniversitar i de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar. Condiiile specifice de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante se avizeaz de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la
nivelul inspectoratului colar, lund n considerare faptul c acestea trebuie s nu fie discriminatorii, s nu ncalce i s nu fie contrare
prevederilor prezentei Metodologii i legislaiei n vigoare. Dup avizarea condiiilor specifice de comisia de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar, unitile de nvmnt au obligaia de a face
publice aceste condiii prin afiare la avizierul unitii de nvmnt i pe site-ul propriu, dac exist.
(3) Viabilitatea unui/unei post didactic/catedre presupune existena acestuia/acesteia pe durata unui nivel de nvmnt i se
stabilete de consiliul de administraie al unitii de nvmnt n funcie de planurile-cadru n vigoare, de proiectele planurilor de
colarizare, de evoluia demografic la nivel local i n concordan cu documentele strategice elaborate de unitile de nvmnt.
Art. 30 (1) Declararea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete/incomplete se stabilete dup asigurarea
normelor didactice de predare-nvare-evaluare a cadrelor didactice titulare, potrivit prezentei Metodologii, n baza documentelor de
numire/transfer/repartizare, dup ncadrarea cadrelor didactice prevzute la art. 21 alin. (4), dup asigurarea posturilor
didactice/catedrelor prevzute la art. 21 alin. (8), dup soluionarea ntregirilor de norm didactic de predare-nvare-evaluare a
17

titularilor, conform art. 24, dup soluionarea completrilor normelor didactice de predare-nvare-evaluare a titularilor la nivelul
unitilor de nvmnt/consoriilor colare, conform art. 25 alin. (5) i (6), dup meninerea n activitate a personalul didactic din
nvmntul preuniversitar, cu gradul didactic I sau cu titlul tiinific de doctor, ca titular, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta
de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015, la cerere, conform art. 28 i dup emiterea deciziilor de transfer n
unitatea/unitile de nvmnt, conform art. 48 alin. (2) i (3).
(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru angajare cu contract individual de munc propuse pentru ocuparea
prin concurs se public preciznd viabilitatea acestora i perioada de angajare: perioad nedeterminat sau perioad determinat de
cel mult un an colar, conform art. 254 alin. (1) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. n structura catedrelor
vacante pentru angajare cu contract individual de munc pe perioad nedeterminat nu se includ ore din cadrul stagiilor de pregtire
practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau la clasele
a IX-a i a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectur, design, precum i orele vacante de la clasele/grupele de
elevi cu frecven redus. n structura catedrelor vacante pentru angajare cu contract individual de munc pe perioad nedeterminat
pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opionale.
(3) n situaia n care unitile de nvmnt nu se grupeaz n consorii colare, catedrele vacante pentru angajare cu contract
individual de munc pe perioad nedeterminat, prin concurs, se pot constitui din ore existente n 1-2 uniti de nvmnt de pe raza
aceleiai localiti urbane sau rurale ori din localiti apropiate existente n acelai regim de mediu.
(4) n unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt, grupuri colare, uniti de nvmnt avnd clasele IXII/XIII/XIV posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se public pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unitii de
nvmnt i postului didactic. n mod excepional, pentru soluionarea restrngerilor de activitate, n unitile de nvmnt cu mai
multe niveluri de nvmnt pot fi publicate catedre vacante de nivel gimnazial, clasele V-VIII.
(5) Posturile vacante/rezervate de profesor n cabinete de asisten psihopedagogic se public la unitile de nvmnt la
care sunt normate, conform Regulamentului privind organizarea i funcionarea centrelor judeene/al municipiului Bucureti de
resurse i asisten educaional, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5555/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare.
(6) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate se public n concordan cu Centralizatorul.
(7) Cadrele didactice titulare care particip la etapele de transfer pentru restrngere de activitate i de pretransfer consimit ntre
unitile de nvmnt pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru aceste etape, indiferent de viabilitatea acestora.
(8) La nivelul unitilor de nvmnt, consiliul de administraie i directorul unitii de nvmnt rspund de constituirea
corect a posturilor didactice/catedrelor, de ncadrarea titularilor i de vacantarea posturilor didactice/catedrelor complete i
incomplete, rmase neocupate. Nepublicarea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete, precum i
publicarea incorect a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate atrage dup sine sancionarea directorului i a membrilor
consiliului de administraie unitii de nvmnt.
(9) Proiectul de ncadrare cu personal didactic, analizat n consiliul profesoral al unitii de nvmnt i aprobat de ctre
consiliul de administraie al unitii de nvmnt, este prezentat de directorul unitii de nvmnt comisiei de mobilitate a
personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului colar, prin decizia inspectorului colar
general, n urmtoarea componen:
a) preedinte - inspector colar general adjunct cu atribuii n domeniul managementului resurselor umane;
b) vicepreedinte - inspector colar cu atribuii referitoare la managementul resurselor umane/inspector colar cu
implementarea descentralizrii instituionale/inspector colar (dup caz);
c) secretari - inspectori colari cu atribuii referitoare la managementul resurselor umane/inspectori colari cu implementarea
descentralizrii instituionale/inspectori colari/directori de liceu;
d) membri - inspectori colari/profesori metoditi, cte unul pentru fiecare specialitate, inspector responsabil pentru
nvmntul n limbile minoritilor naionale, consilierul juridic i analistul programator de la inspectoratul colar judeean/al
municipiului Bucureti.
(10) Inspectorul colar general, preedintele comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar
constituite la nivelul inspectoratului colar i directorii unitilor de nvmnt, rspund de corectitudinea organizrii i desfurrii
etapelor de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, validarea concursurilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar i de calitatea lucrrilor derulate n cadrul comisiei de mobilitate
a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituite la nivelul inspectoratului colar.
Art. 31 (1) Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului
colar analizeaz, corecteaz n colaborare cu unitile de nvmnt i avizeaz oferta de posturi didactice/catedre vacante/rezervate,
precum i condiiile specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unitilor de nvmnt.
(2) Lista, cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete i incomplete, se aduce la cunotin persoanelor
interesate astfel:
a) unitatea de nvmnt afieaz lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate i condiiile specifice de ocupare a
posturilor didactice/catedrelor vacante stabilite la nivelul unitilor de nvmnt la avizier i pe site-ul propriu n termen de cel mult 3
(trei) zile lucrtoare de la avizarea ofertei de posturi vacante/rezervate de ctre inspectoratul colar;
18

b) inspectoratul colar ntocmete lista tuturor posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete i incomplete
transmise de unitile de nvmnt i o public, la data prevzut n Calendar, prin afiare la avizierul instituiei, pe site-ul instituiei
i pe site-ul Ministerului Educaiei Naionale.
(3) Directorii unitilor de nvmnt i comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar
constituit la nivelul inspectoratului colar au obligaia de a reactualiza lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete
i incomplete, dup fiecare etap a mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar, conform Calendarului.
(4) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care necesit atestate i avize suplimentare, n etapele de
mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, solicitanii trebuie s prezinte avizele, atestatele i documentele
justificative necesare n perioadele de nscriere la aceste etape conform Calendarului, dup cum urmeaz:
a) avizele eliberate de federaiile, asociaiile, centrele care organizeaz alternative educaionale n Romnia, precum i a
documentelor care atest parcurgerea modulelor de pedagogie specific, eliberat de federaiile, asociaiile, centrele care organizeaz
alternative educaionale n Romnia: Waldorf, Step by Step, Montessori, Freinet, Planul Jena, pedagogie curativ etc., pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul alternativ;
b) avizele eliberate de cultele recunoscute oficial de stat, pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de religie;
c) avizul Inspectoratului General al Poliiei (IGP)/Autoritii Rutiere Romne (ARR), pentru ocuparea catedrelor de
pregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor;
d) avizul cultului sau avizul special al cultului recunoscut oficial de stat, n baza Protocolului semnat cu Ministerul Educaiei
Naionale, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din cadrul seminariilor/liceelor vocaionale teologice i a
posturilor didactice/catedrelor constituite din discipline teologice de specialitate;
e) avizul Ministerului Aprrii Naionale, avizul Ministerului Afacerilor Interne sau avizul Ministerului Justiiei, pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de la liceele militare, din unitile de nvmnt preuniversitar din sistemul
de aprare, de informaii, de ordine public i de securitate naional i din unitile de nvmnt subordonate Ministerului Justiiei;
f) avizul inspectorului colar de specialitate i al directorului liceului pedagogic pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate de la clasele/grupele din profilul pedagogic, de la liceele cu profil pedagogic, calificrile
educatoare sau nvtor;
g) documente justificative privind ndeplinirea condiiei prevzute la art. 9 alin. (11) pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul special;
h) avizul eliberat de conducerea unitilor de nvmnt particular, pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate din unitile de nvmnt particular care necesit aviz.
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n baza avizelor prevzute la lit. a)-f) se realizeaz n ordinea
descresctoare a mediilor/punctajelor, indiferent de unitatea de nvmnt menionat n aviz. n situaia n care doi sau mai muli
candidai obin un aviz pentru acelai post didactic/aceeai catedr, ocuparea postului didactic/catedrei se realizeaz n ordinea
descresctoare a mediilor/punctajelor.
(5) Cadrele didactice titulare care solicit ntregirea normei didactice, completarea normei didactice de predare-nvareevaluare pe perioad nedeterminat, transferul pentru restrngere de activitate, pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt,
detaarea n interesul nvmntului sau detaarea la cerere prin concurs specific pe un post didactic/catedr n uniti de nvmnt
avnd clase speciale de limbi strine cu program intensiv i/sau bilingv, clase/grupe de hipoacuzici i surzi, clase/grupe de elevi cu
deficieni de vedere, precum i n uniti de nvmnt avnd clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiie, muzic, arta actorului,
coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectur i design), pe catedre de informatic, de tehnologia informaiei i
comunicrii, de informatic-tehnologii asistate de calculator (pentru profil tehnic i servicii), de instruire practic sau de activiti de
pre-profesionalizare, pe catedre/posturi didactice din cluburi colare sportive sau din palatele i cluburile copiilor, susin o prob
practic/oral eliminatorie, n profilul postului didactic solicitat. Fac excepie cadrele didactice titulare
transferate/pretransferate/detaate de pe posturi didactice/catedre similare.
Cadrele didactice titulare care solicit completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare pe perioad determinat sau
nedeterminat, transferul pentru restrngere de activitate, pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt, detaarea n interesul
nvmntului sau detaarea la cerere prin concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare n
limbile minoritilor naionale susin o prob oral eliminatorie de cunoatere a limbii minoritii n care urmeaz s se fac predarea.
Fac excepie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare care au finalizat cu diplom studii
universitare cu specializarea n limba minoritii n care urmeaz s se fac predarea, precum i cadrele didactice titulare care au
efectuat studiile n limba minoritii n care urmeaz s se fac predarea.
Cadrele didactice titulare care au efectuat studiile n alte ri sau n Romnia n limbile minoritilor naionale i care solicit
completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare pe perioad determinat sau nedeterminat, transferul pentru restrngere
de activitate, pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt, detaarea n interesul nvmntului sau detaarea la cerere prin
concurs specific pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare n limba romn susin o prob oral
eliminatorie de cunoatere a limbii romne. Fac excepie cadrele didactice titulare transferate/pretransferate/detaate de pe posturi
didactice/catedre similare, cadrele didactice titulare pe a cror diplom studii este nscris specializarea Limba romn sau Limba
i literatura romn, precum i cadrele didactice titulare care au efectuat studiile n alte ri n limba romn.
19

(6) Evaluarea probei practice/orale, prevzut la alin. (5), se realizeaz de ctre o comisie, numit prin decizia inspectorului
colar general, format din: preedinte - inspector colar/metodist; membri - cte doi profesori care au dobndit gradul didactic I sau
II/inspectori colari/metoditi ai inspectoratului colar/responsabili ai comisiilor metodice, cu specializri n profilul postului; secretar directorul unitii de nvmnt n care se organizeaz proba practic/oral. Rezultatul probei practice/orale eliminatorii n profilul
postului, prevzut la alin. (5), se consemneaz prin admis sau respins. Inspectoratul colar elibereaz adeverine cadrelor
didactice evaluate, semnate de inspectorul colar general i de preedintele comisiei, n care se consemneaz rezultatele obinute la
probele practice/orale. La aceste probe nu se admit contestaii, hotrrea comisiei pentru evaluarea probei practice/orale rmnnd
definitiv. Probele practice/orale eliminatorii n profilul postului, prevzute la alin. (5), se organizeaz i se desfoar conform
anexelor nr. 5-12. Probele practice/orale eliminatorii n profilul postului promovate de cadrele didactice titulare n etapele de transfer
pentru restrngere de activitate, de pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt, de detaare n interesul nvmntului sau de
detaare la cerere prin concurs specific rmn valabile n etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic titular din nvmntul
preuniversitar, precum i pentru mobilitile personalului didactic titular care se desfoar pe parcursul anului colar 2015-2016,
exceptnd ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin concurs.
(7) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioad
determinat/nedeterminat/transfer pentru soluionarea restrngerii de activitate/pretransfer consimit ntre unitile de
nvmnt/detaare, organizate n baza prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i prezentei
Metodologii, pot participa:
a) cadre didactice titulare n nvmntul preuniversitar de stat;
b) cadrele didactice titulare n uniti de nvmnt preuniversitar particulare acreditate n baza concursului naional de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n nvmntul preuniversitar de stat sau a concursului organizat la nivelul unitilor
de nvmnt preuniversitar de stat/grupurilor de uniti de nvmnt preuniversitar de stat pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante;
c) cadre didactice titulare transferate/pretransferate din nvmntul preuniversitar de stat, n uniti de nvmnt
preuniversitar particular acreditate/autorizate, prin transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer;
d) cadre didactice titulare n uniti de nvmnt preuniversitar particular acreditate n baza concursului organizat conform
Metodologiei de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante n unitile de
nvmnt particular din nvmntul preuniversitar aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr.
5625/2012 i care au obinut nota/media de cel puin 7 (apte) la un concurs naional unic de titularizare n nvmntul preuniversitar
de stat n ultimii 6 (ase) ani.
e) cadrele didactice titulare transferate din nvmntul preuniversitar de stat conform Ordonanei de urgen a Guvernului nr.
26/1997 privind protecia copilului aflat n dificultate, aprobat cu modificri prin Legea nr. 108/1998, care funcioneaz n structurile
specializate din subordinea direciilor generale pentru asisten social i protecia copilului.
(8) Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior cu specializarea n profilul tehnic, silvic, economic sau agricol, titulari
pe catedre de educaie tehnologic, pot ocupa n etapele de completare a normei didactice/pretransfer consimit ntre uniti de
nvmnt/transferare pentru restrngere de activitate/detaare n interesul nvmntului/detaare la cerere prin concurs specific
catedre de educaie tehnologic sau catedre constituite din discipline pe care le pot preda conform specializrilor nscrise pe diplomele
de licen/absolvire prin studii, n concordan cu Centralizatorul, cu ndeplinirea condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute
la art. 3 alin. (2) i (3) ori a ndeplinirii cerinei prevzute la art. 3 alin. (1). Cadrele didactice titulare n nvmntul special pot ocupa
n etapele de completare a normei didactice/transferare pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti de
nvmnt/detaare n interesul nvmntului/detaare la cerere prin concurs specific posturi didactice/catedre similare din
nvmntul special conform documentului de numire/transfer/repartizare.
(9) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin completarea normei didactice pe perioad
determinat, detaare n interesul nvmntului sau la cerere, organizate n baza prevederilor prezentei Metodologii, pot participa i
cadrele didactice titulare n uniti de nvmnt preuniversitar particulare acreditate, n baza concursului organizat conform
Metodologiilor de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea posturilor/catedrelor didactice vacante n unitile de
nvmnt particular din nvmntul preuniversitar aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii nr. 5656/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare, respectiv ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5625/2012, n baza
concursului naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n nvmntul preuniversitar de stat sau a concursului
organizat la nivelul unitilor de nvmnt preuniversitar de stat/grupurilor de uniti de nvmnt preuniversitar de stat pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante.
(10) La etapele de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate prin transfer pentru soluionarea restrngerii de
activitate/pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt/detaare n interesul nvmntului sau la cerere, organizate n baza
prevederilor Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i prezentei Metodologii, pot participa i cadrele didactice
debutante din nvmntul de stat i particular acreditat, n condiiile alin. (7) lit. b) sau d), care nu au dobndit definitivarea n
nvmnt, repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2012,
nscrise la examenul naional pentru obinerea definitivrii n nvmnt, sesiunea 2015. Deciziile de repartizare pe posturi
didactice/catedre pentru aceste cadre didactice debutante se emit, numai n situaia n care acestea promoveaz examenul naional de
definitivare n nvmnt, dup validarea rezultatelor examenului naional de definitivare n nvmnt prin ordin al ministrului
20

educaiei naionale i comunicarea acestuia inspectoratelor colare. Posturile didactice/catedrele ale acestor cadre didactice se
vacanteaz dup validarea rezultatelor examenului naional de definitivare n nvmnt prin ordin al ministrului educaiei naionale
i comunicarea acestuia inspectoratelor colare. n situaia n care cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre
vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2012, nscrise la examenul naional pentru
obinerea definitivrii n nvmnt, sesiunea 2015, nu promoveaz examenul naional de definitivare n nvmnt, acestea rmn
angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat n unitile de nvmnt n care au fost repartizate.
Art. 32 Reprezentanii organizaiilor sindicale reprezentative la nivel judeean/al municipiului Bucureti particip ca
observatori la toate etapele mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar. n aceast calitate au acces la
documentele comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar,
au dreptul de a semnala preedintelui acestei comisii eventualele nerespectri ale prevederilor legale i semneaz mpreun cu
membrii comisiei documentele finale.
Capitolul III
Organizarea i desfurarea etapei de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare
pentru personalul didactic titular, la nivelul inspectoratului colar
Art. 33 (1) Cadrele didactice titulare, precum i cadrele didactice prevzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactic de predarenvare-evaluare incomplet, a cror completare de norm didactic de predare-nvare-evaluare nu s-a soluionat la nivelul
unitilor de nvmnt/consoriilor colare, depun la inspectoratele colare, n perioada prevzut de Calendar, cererea nsoit de
documentele prevzute n aceasta.
(2) Soluionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare se realizeaz n edin public
organizat de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic constituit la nivelul inspectoratului colar n perioada prevzut de
Calendar.
(3) Cadrele didactice, care particip la edina public pentru completarea normei didactice, se ierarhizeaz pe discipline, n
baza punctajului rezultat din evaluarea activitii, conform criteriilor prevzute n anexa nr. 2, pe liste separate cuprinznd cadrele
didactice titulare, respectiv cadrele didactice prevzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactic de predare-nvare-evaluare incomplet.
(4) Personalul didactic titular cruia i s-a completat norma didactic de predare-nvare-evaluare pentru un an colar, n
alt/alte uniti de nvmnt, beneficiaz de continuitate n anul colar urmtor pe aceleai ore, dac acestea mai sunt viabile, cu
acordul cadrului didactic.
(5) Soluionarea cererilor de completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare, n edin public, se realizeaz, pe
discipline, mai nti pentru cadrele didactice titulare, n ordinea descresctoare a punctajelor, cu respectarea principiului continuitii i
apoi pentru cadrele didactice prevzute la art. 21 alin. (4) cu norma didactic incomplet, n ordinea descresctoare a punctajelor, pe
catedre vacante/rezervate incomplete i, n mod excepional, cnd acestea s-au epuizat, pe fraciuni din catedre vacante/rezervate
complete, dup cum urmeaz:
a) cu ore n specialitate, pe care cadrele didactice au dreptul s le predea conform studiilor finalizate cu diplom, n
concordan cu prevederile prezentei Metodologii i prevederile Centralizatorului;
b) cu alte ore, la discipline din aceeai arie curricular, altele dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe
diplom/diplome, cuprinse n planurile de nvmnt, pn la 1/3 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul
gimnazial din mediul urban, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
c) cu alte ore, din aceeai arie curricular, altele dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome,
cuprinse n planurile de nvmnt, pn la 1/2 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul
rural, conform art. 263 alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare;
d) cu alte ore, dect cele corespunztoare specializrii/specializrilor de pe diplom/diplome, cuprinse n planurile de
nvmnt, pn la 1/2 de norm, cu meninerea drepturilor salariale, n nvmntul gimnazial din mediul rural, conform art. 263
alin. (9) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
(6) Prioritate la repartizarea orelor vacante/rezervate, n edina public pentru completarea normei didactice de predarenvare-evaluare, au cadrele didactice care beneficiaz de continuitate n activitatea de predare la aceleai clase/grupe sau n aceeai
unitate de nvmnt.
(7) n unitile de nvmnt din mediul rural, completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare, se poate realiza pe
durata unui an colar ori pe durat nedeterminat, numai pentru cadrele didactice titulare, conform specializrii/specializrilor de pe
diplom/diplome, cu acordul acestora, fapt consemnat n decizia de repartizare pentru completarea normei didactice. n mediul urban
pot beneficia de completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare pe
perioad nedeterminat cadrele didactice titulare care urmeaz s-i completeze norma didactic cu ore n unitile de nvmnt n
care au funcionat prin completarea normei didactice nentrerupt n ultimii 3 ani colari, dac orele respective sunt vacante i se
certific viabilitatea acestora. Completarea normei didactice pe durat nedeterminat se realizeaz innd seama de prevederile
prezentei Metodologii i de prevederile Centralizatorului.
(8) Dup aplicarea principiului continuitii, n cazul punctajelor egale are prioritate n urmtoarea ordine:
21

a) cadrul didactic cu domiciliul sau reedina n localitatea n care solicit orele pentru completarea normei didactice de
predare-nvare-evaluare;
b) cadrul didactic care solicit orele pentru completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare n apropierea localitii
de domiciliu;
(9) Dac, dup aplicarea criteriilor prevzute la alin. (8), se menine egalitatea, departajarea se face lundu-se n considerare, n
ordine, urmtoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media obinut la examenul pentru obinerea gradului didactic;
c) dovada acumulrii n ultimii 5 (cinci) ani de la data promovrii examenului de definitivare n nvmnt, a minimum 90 de
credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare sau
ndeplinirea uneia dintre condiiile prevzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continu a personalului din
nvmntul preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5561/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobndit definitivarea n nvmnt, cu o vechime la
catedr mai mare de 5 (cinci) ani.
(10) Opiunea fiecrui cadru didactic din edina public se exprim n scris conform cererii tip i se consemneaz n procesulverbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau a mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura notarial n
original. n cazul n care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un mputernicit la edina public, comisia i atribuie din
oficiu un post didactic/catedr din lista afiat, conform punctajului.
(11) Dup emiterea deciziei de repartizare pentru completarea normei didactice, semnat de inspectorul colar general,
directorul/directorii unitilor de nvmnt n care cadrul didactic este titular/angajat ncheie cu acesta actul adiional la contractul
individual de munc. Directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt unde i s-a completat norma didactic de predare-nvareevaluare ncheie cu cadrul didactic repartizat un contract individual de munc.
(12) Personalului didactic titular repartizat pentru completarea normei didactice i se revoc decizia de completare de norm, n
situaia n care, pn la data nceperii cursurilor, se constat c i se poate asigura norm ntreag conform actului de
numire/transfer/repartizare n nvmnt, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt avnd obligaia s comunice n scris
cadrului didactic decizia de revocare a completrii de norm. Posturile didactice incomplete eliberate se ocup n etapele ulterioare ale
mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
CAPITOLUL IV
Organizarea i desfurarea transferrii personalului didactic titular disponibilizat
prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei colare
SECIUNEA I
Dispoziii generale
Art. 34 (1) La etapa de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer pentru soluionarea restrngerii de
activitate, organizat n baza prevederilor art. 252 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, pot participa
cadrele didactice titulare prevzute la art. 31 alin. (7) i (8), precum i cadrele didactice prevzute la art. 31 alin. (10), aflate n
restrngere de activitate.
(2) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei colare se
poate realiza din mediul rural n cel urban, numai dac persoana respectiv a obinut nota/media minimum 7 (apte) la concursul de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante n baza cruia s-a transferat/titularizat n nvmntul preuniversitar sau dac a avut
media minimum 7 (apte) la repartiia guvernamental n nvmntul preuniversitar ori dac a obinut cel puin nota/media 7 (apte)
la un concurs de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat n ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obinut note sub 5 (cinci) la proba
scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat, aflndu-se n una dintre urmtoarele
situaii:
a) a obinut o not de minimum 7 (apte) la unul dintre concursurile de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat
anterioare din sesiunile 2009-2011, iar ulterior, dup obinerea ultimei note de cel puin 7 (apte), nu a obinut note sub 5 (cinci) la
proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
b) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspecia special la clas la concursul
de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puin media 7 (apte) la inspeciile la clas n cadrul examenului
naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor
concursuri de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
c) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspecia special la clas la concursul
de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n cadrul examenului
naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2013, iar ulterior nu a obinut not sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtorului
concurs de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
22

d) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspecia special la clas la concursul
de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2014/cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n cadrul examenului
naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2014.
(3) n etapa de transfer pentru soluionarea restrngerii de activitate nu se ocup, prin transfer, catedrele complete i incomplete
solicitate pentru ntregirea normei didactice, pe care nu s-au soluionat ntregirile de norm didactic potrivit prevederilor art. 24 alin.
(6).
Art. 35 Transferarea pentru restrngere de activitate sau ca urmare a restructurrii reelei colare a personalului didactic titular
se realizeaz innd seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 i art. 263 alin. (1)-(10) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare, de condiiile prevzute n prezenta Metodologie i de prevederile Centralizatorului.
Art. 36 Transferarea pentru restrngere de activitate sau ca urmare a restructurrii reelei colare a personalului didactic titular
se realizeaz pe posturi didactice/catedre vacante n uniti de nvmnt, n aceeai funcie didactic sau ntr-o alt funcie didactic,
cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializrilor dobndite prin studii n concordan cu Centralizatorul i
prevederile art. 31 alin. (8). Cadrul didactic titular ntr-o unitate de nvmnt preuniversitar, care a dobndit prin studii dou sau mai
multe specializri, poate solicita, n etapa de transfer pentru restrngere de activitate, ocuparea unui post didactic/unei catedre
vacant(e) sau trecerea ntr-o alt funcie didactic, n concordan cu specializrile dobndite prin studii, conform Centralizatorului, n
aceeai unitate de nvmnt sau n alte uniti de nvmnt.
Art. 37 Transferarea pentru restrngere de activitate este organizat i coordonat la nivelul inspectoratului colar de comisia
judeean/municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, numit prin decizie a
inspectorului colar general.
Art. 38 Consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt stabilesc, conform art. 26, 27 i art. 48 alin. (4), listele cadrelor
didactice aflate n restrngere de activitate i le transmit inspectoratului colar. Comisia judeean/municipiului Bucureti de
mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar ntocmete lista cadrelor didactice aflate n restrngere de activitate,
pe discipline, cu precizarea tuturor specializrilor dobndite prin studii, i o public prin afiare la avizier i postare pe site-ul
instituiei, concomitent cu lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, complete i incomplete menionat la art. 31 alin. (2)
lit. b).
Art. 39 n unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt, grupuri colare, uniti de nvmnt avnd clasele IXII/XIII/XIV sau V-XII/XIII/XIV, posturile didactice/catedrele vacante se public pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unitii
de nvmnt i postului didactic. n mod excepional, n unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt, pentru etapa de
soluionare a restrngerilor de activitate, pot fi publicate i catedre vacante de nivel gimnazial sau profesional. Lista posturilor
didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare pentru restrngerea de activitate cuprinde obligatoriu cel puin una din
meniunile Post propus pentru transfer consimit ntre unitile de nvmnt, respectiv Post propus pentru repartizare n edina
public de transfer, precum i alte meniuni, conform anexei nr. 1 lit. a).
Art. 40 Soluionarea restrngerilor de activitate a cadrelor didactice titulare se realizeaz n edina public organizat de
inspectoratul colar, n perioada prevzut de Calendar. Cadrul didactic titular care solicit soluionarea restrngerii de activitate la
uniti de nvmnt din alte judee anexeaz la cererea de nscriere adeverina eliberat de inspectoratul colar al
judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c la postul/catedra ocupat(), n anul colar 20152016, este restrngere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrngere de activitate n alt jude a solicitantului a fost luat n
eviden.
Art. 41 Personalul didactic titular care a fost transferat n etapa de restrngere de activitate 2015 revine pe postul
didactic/catedra avut() anterior, n situaia n care, pn la data de nceperii cursurilor anului colar 2015-2016, se constat c postul
didactic/catedra a fost vacantat() sau renfiinat() ori s-a renfiinat cel puin jumtate de norm din catedra respectiv, iar cadrul
didactic respectiv nu a ocupat un alt post/o alt catedr n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt,
directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt avnd obligaia s comunice n scris cadrului didactic decizia de revenire pe
postul/catedra deinut() anterior. Posturile didactice/catedrele eliberate se ocup n etapele ulterioare ale mobilitii personalului
didactic din nvmntul preuniversitar, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii.
SECIUNEA a II-a
Organizarea i desfurarea transferului consimit ntre unitile de nvmnt
Art. 42 (1) Pentru transferul consimit ntre unitile de nvmnt, ca urmare a restrngerii de activitate, personalul didactic
titular aflat n restrngere de activitate depune, la unitatea de nvmnt n care solicit transferarea i la inspectoratul colar n a crui
raz teritorial i are sediul unitatea de nvmnt la care se solicit transferul, n perioadele prevzute n Calendar, o cerere-tip,
conform anexei nr. 14, nsoit de documentele menionate n aceasta, aprecierea sintetic a consiliului de administraie al unitii de
nvmnt la care a intrat n restrngere de activitate i o adeverin, eliberat de conducerea unitii de nvmnt n care este titular,
n care se menioneaz cauzele pentru care postul didactic/catedra a ajuns n situaia de restrngere de activitate. Cadrele didactice care
solicit transferarea pe posturi n centre i cabinete de asisten psihopedagogic depun cereri, n perioadele prevzute n Calendar, la
CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv i la inspectoratul colar. Cererile se depun mai nti la
inspectoratul colar i apoi la unitile de nvmnt, conform Calendarului.
23

(2) Un cadru didactic titular se poate nscrie la etapa de transferare ca urmare a restrngerii de activitate sau ca urmare a
restructurrii reelei colare ntr-un singur jude sau numai n municipiul Bucureti.
(3) Comisia judeean/municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar verific
dosarele depuse, ndeplinirea condiiilor pentru transfer, evalueaz dosarele i afieaz punctajele stabilite, potrivit anexei nr. 2, la
sediul inspectoratului colar i pe pagina web a inspectoratului colar, pentru cadrele didactice care ndeplinesc condiiile de
pretransfer.
(4) Eventualele contestaii la punctajele stabilite de comisia judeean/municipiului Bucureti de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar se depun, n scris, la inspectoratul colar i soluioneaz n consiliul de administraie al
inspectoratului colar. Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare. Punctajele finale stabilite dup soluionarea contestaiilor se afieaz la sediul inspectoratului colar i pe
pagina web a inspectoratului colar. Hotrrea consiliului de administraie al inspectoratului colar, prin care au fost soluionate
contestaiile este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ.
Art. 43 (1) Comisia de mobilitate la nivelul unitii de nvmnt, constituit din cadre didactice, prin decizie a directorului
unitii de nvmnt, verific dosarele de nscriere, documentele de studii, avizele i atestatele necesare pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante solicitate i ndeplinirea condiiilor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin
transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv ndeplinirea condiiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante, n situaia n care unitatea de nvmnt a stabilit astfel de condiii, avizate de inspectoratul colar. n comisia de mobilitate
constituit la nivelul unitii de nvmnt nu se numesc cadre didactice care fac parte din consiliul de administraie. n situaia n care
departajarea cadrelor didactice nu se poate realiza n baza condiiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante
i dou sau mai multe cadre didactice care ndeplinesc condiiile specifice solicit acelai post didactic/catedr vacant(), precum i n
situaia n care unitatea de nvmnt nu a stabilit condiii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante i dou sau
mai multe cadre didactice solicit acelai post didactic/catedr vacant(), comisia de mobilitate constituit la nivelul unitii de
nvmnt realizeaz ierarhizarea cadrelor didactice conform punctajelor finale stabilite la nivelul inspectoratului colar, potrivit
anexei nr. 2 i nainteaz consiliului de administraie al unitii de nvmnt, prin raport scris, propuneri pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante existente la nivelul unitii de nvmnt. n situaia punctajelor egale, departajarea se realizeaz n baza
criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative.
(2) Propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitii de nvmnt/CMBRAE/CJRAE sunt analizate n
consiliul profesoral i n consiliul de administraie al unitii de nvmnt/CMBRAE/CJRAE, care selecteaz i valideaz cadrele
didactice pentru care se acord transferul. La validarea unui cadru didactic pentru care se acord transferul se ine seama dac acesta
ndeplinete condiiile prevzute de prezenta Metodologie, dac studiile sunt n concordan cu postul didactic/catedra vacant()
solicitat(), conform Centralizatorului, dac deine avizele i atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei vacant(e)
solicitat(e) i, cnd este cazul, dac a promovat proba practic/oral n profilul postului didactic/catedrei solicitat(e) i dac sunt
ndeplinite condiiile pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin transfer, conform prezentei Metodologii, inclusiv
condiiile specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante. Persoana ndreptit are dreptul de a contesta hotrrea
consiliului de administraie al unitii de nvmnt, printr-o cerere scris, adresat conducerii unitii de nvmnt, n perioada
prevzut de Calendar. Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr.
554/2004 cu modificrile i completrile ulterioare i se soluioneaz de ctre consiliul de administraie al unitii de nvmnt, la
termenul prevzut n Calendar. Hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt n contestaie este definitiv i poate fi
atacat numai la instana de contencios administrativ. Persoana nemulumit de rspunsul primit la contestaie are dreptul de a se
adresa instanei de contencios administrativ competente.
Art. 44 (1) n baza validrii fcute de consiliul de administraie, directorul emite acordurile privind transferul cadrelor didactice
n unitatea respectiv. Directorii unitilor de nvmnt care au emis acorduri pentru transferul consimit ntre unitile de nvmnt
cadrelor didactice aflate n restrngere de activitate ntiineaz n scris inspectoratul colar.
(2) n perioada prevzut de Calendar, cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate depun la inspectoratele
colare acordurile pentru transfer obinute de la unitile de nvmnt.
Art. 45 Soluionarea cererilor de transfer consimit ntre unitile de nvmnt, ca urmare a restrngerii de activitate sau prin
restructurarea reelei colare, se realizeaz n edina public organizat de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din
nvmntul preuniversitar, n perioada prevzut de Calendar, n baza acordurilor emise de conducerile unitilor de nvmnt
privind transferul consimit ntre uniti de nvmnt, n ordinea descresctoare a punctajului.
SECIUNEA a III-a
Organizarea i desfurarea transferrii personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin
restructurarea reelei colare, prin repartizare n edin public organizat de inspectoratul colar
Art. 46 (1) Dup soluionarea cererilor de transfer consimit ntre unitile de nvmnt, cererile de transferare pentru cadrele
didactice titulare aflate n restrngere de activitate care nu au obinut acordul privind transferul consimit ntre uniti de nvmnt,
precum i pentru cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate care nu s-au adresat unitilor de nvmnt pentru
obinerea acestui acord, dar care au depus cereri la inspectoratele colare n perioada prevzut de Calendar, se soluioneaz n edin
24

public, organizat de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul
inspectoratului colar, cu respectarea condiiilor din prezenta Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru
repartizare n edina public de transfer, n urmtoarea ordine:
a) soluionarea restrngerii de activitate n cadrul unitii de nvmnt, n ordinea descresctoare a punctajului;
b) soluionarea restrngerii de activitate la nivelul consoriului colar, n ordinea descresctoare a punctajului;
c) soluionarea restrngerii de activitate la nivelul aceleiai localiti/municipiului Bucureti, cu respectarea prevederilor alin.
(3), n ordinea descresctoare a punctajului;
d) soluionarea restrngerii de activitate la nivelul judeului, cu respectarea prevederilor alin. (3), n ordinea descresctoare a
punctajului;
e) soluionarea restrngerii de activitate n alte judee, cu respectarea prevederilor alin. (3), n ordinea descresctoare a
punctajului.
(2) Restrngerea de activitate n cadrul unitii de nvmnt se soluioneaz prin transferarea cadrelor didactice titulare pe un
alt post didactic/o alt catedr n aceeai unitate de nvmnt, conform specializrilor obinute prin studii innd seama de
prevederile art. 247, art. 248, art. 262 i 263 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, de prevederile
Centralizatorului i de prevederile prezentei Metodologii.
(3) La ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, ca urmare a restrngerii de activitate sau prin restructurarea reelei
colare, n situaiile prevzute la alin. (1) lit. b)-e), au prioritate cadrele didactice care sunt titulare n specialitatea postului/catedrei
solicitat(e) conform actului de numire/transfer/repartizare n nvmnt.
(4) Cadrele didactice titulare aflate n situaia prevzut la alin. (1) lit. e) trebuie s fac dovada domiciliului n judeul n care
solicit transferul pentru restrngere de activitate pn la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate
sau adeverin de identitate. Cadrele didactice care solicit soluionarea restrngerii de activitate n municipiul Bucureti, titulare n
alte judee, fac dovada domiciliului n municipiul Bucureti, pn la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte
de identitate sau adeverin de identitate.
Art. 47 (1) n edina public, opiunea fiecrui cadru didactic titular se exprim n scris, conform cererii-tip, i se consemneaz
n procesul-verbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau a mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura
notarial n original.
(2) n cazul n care dou sau mai multe cadre didactice titulare care particip la etapa de transferare pentru restrngere de
activitate au acelai punctaj i opteaz pentru acelai post didactic/catedr vacant(), postul didactic/catedra se ocup n baza criteriilor
socioumanitare.
(3) n cazul n care cadrul didactic titular aflat n restrngere de activitate:
a) nu este prezent n momentul n care este solicitat s exprime opiunea, personal sau printr-un mputernicit la edina public
de soluionare a cererilor de transferare pentru restrngere de activitate, va putea opta pentru posturile rmase n list n momentul n
care ajunge n faa comisiei sau, dac nu se prezint pn la finalul edinei publice de transferare, comisia i atribuie din oficiu un post
didactic/catedr vacant() din lista afiat, conform punctajului, cu respectarea condiiilor prevzute n prezenta Metodologie.
b) este prezent dar refuz s exprime o opiune valabil, comisia i atribuie din oficiu un post didactic/catedr vacant() din lista
afiat, conform punctajului, cu respectarea condiiilor prevzute n prezenta Metodologie.
(4) n cazul n care un cadru didactic titular aflat n restrngere de activitate refuz s i ntocmeasc dosarul, conducerea
unitii de nvmnt ntocmete dosarul acestuia, iar comisia de mobilitate a inspectoratului colar i atribuie, din oficiu, un post
didactic/catedr vacant() la finalul etapei de transferare pentru restrngere de activitate din lista afiat, conform punctajului, cu
respectarea condiiilor prevzute n prezenta Metodologie. Cadrului didactic titular aflat n restrngere de activitate, cruia i s-a atribuit
un post didactic/catedr din oficiu i care nu se prezint la postul/catedra atribuit(), i se aplic, n mod corespunztor, dispoziiile
legale privind concedierea individual.
(5) n mod excepional, n situaia n care cererile de transferare pentru cadrele didactice titulare aflate n restrngere de
activitate care nu au obinut acordul privind transferul consimit ntre uniti de nvmnt nu pot fi soluionate numai pe posturi
didactice/catedre vacante propuse pentru repartizare n edina public de transfer, restrngerile de activitate se soluioneaz i pe
posturi didactice/catedre propuse pentru transfer consimit ntre unitile de nvmnt rmase vacante.
Art. 48 (1) Restrngerile de activitate nesoluionate prin transfer, la nivelul localitii/municipiului Bucureti i al judeului, se
soluioneaz, la finalul edinei publice de soluionare a restrngerilor de activitate sau n etapele ulterioare ale mobilitii personalului
didactic din nvmntul preuniversitar, prin detaare n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate.
(2) Pentru cadrele didactice titulare a cror restrngere de activitate, datorit comasrii claselor/unitilor de nvmnt sau
desfiinrii unor uniti de nvmnt, a fost rezolvat, dup etapa de soluionare a restrngerilor de activitate i a pretransferrilor,
prin detaare n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate pe perioad determinat de cel mult un an
colar, pe posturi didactice/catedre constituite din discipline conform actului de numire/transfer/repartizare, n condiiile n care la
nivelul unitii/unitilor de nvmnt exist post/catedr vacant(), inspectoratul colar emite decizii de transfer n unitatea/unitile
de nvmnt n care au fost detaate, n specialitatea postului didactic/catedrei restrns(e), ncepnd cu 1 septembrie 2015, la
solicitarea acestora, cu acordul consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt i cu aprobarea consiliului
de administraie al inspectoratului colar.
25

(3) Cadrele didactice titulare aflate n situaia prevzut la alin. (2) se adreseaz n scris conducerii unitii/unitilor de
nvmnt n perioada stabilit n Calendar, care comunic acordul/refuzul pentru transfer inspectoratului colar, conform
Calendarului. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic se vor adresa CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia
este normat postul didactic respectiv. Consiliul/Consiliile de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt comunic n scris
cadrelor didactice solicitante i inspectoratului colar motivele acordului/refuzului transferului. Situaiile transmise de unitile de
nvmnt inspectoratului colar sunt analizate n consiliul de administraie al inspectoratului colar, n perioada prevzut n
Calendar, care stabilete lista final a cadrelor didactice titulare pentru care se emit decizii de transfer n unitatea/unitile de
nvmnt n care au fost detaate, n specialitatea postului/catedrei restrns(e), ncepnd cu 1 septembrie 2015.
(4) Cadrele didactice titulare, a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer n anii precedeni, nu fac
obiectul restrngerii de activitate la nivelul unitii de nvmnt la care sunt titulare i particip la etapa de transferare pentru
restrngere de activitate, cu excepia cadrelor didactice care au posibilitatea de a reveni n unitile de nvmnt de la care au fost
detaate, conform prevederilor art. 22 alin. (2) i a cadrelor didactice pentru care s-au emis decizii de transfer n condiiile alin. (2) i
(3).
Art. 49 Hotrrile comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, luate n edina public, pot fi
contestate n perioada prevzut n Calendar. Contestaiile se nregistreaz la secretariatul inspectoratului colar i reprezint plngerea
prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Contestaiile se soluioneaz de
ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, conform Calendarului. Hotrrea consiliului de administraie al
inspectoratului colar prin care se soluioneaz contestaiile este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios
administrativ competent.
Art. 50 Dup soluionarea contestaiilor, inspectorul colar general emite decizia de repartizare pentru soluionarea restrngerii
de activitate, cu precizarea unitii/unitilor de nvmnt cu personalitate juridic, postului didactic/catedrei, nivelului de nvmnt
indiferent de nivelul de nvmnt din care provine solicitantul, precum i a regimului de mediu. n decizia de repartizare pentru
soluionarea restrngerii de activitate nu se precizeaz viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitilor de
nvmnt cu personalitate juridic se precizeaz numai n situaia n care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de
regimul de mediu al unitii de nvmnt cu personalitate juridic. n baza deciziei de repartizare pentru soluionarea restrngerii de
activitate, directorul/directorii unitii/unitilor de nvmnt cu personalitate juridic ncheie, cu cadrul didactic repartizat, contractul
individual de munc pe perioad nedeterminat.
CAPITOLUL V
Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar,
la cerere, al personalului didactic titular
Seciunea I
Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar,
la cerere, al personalului didactic titular, pe posturi didactice/catedre vacante propuse pentru pretransfer i pe posturile
didactice/catedrele care se pot vacanta n etapa de pretransfer
Art. 51 (1) La etapa de pretransfer particip cadrele didactice titulare prevzute la art. 31 alin. (7) i (8), precum i cadrele
didactice prevzute la art. 31 alin. (10), la cererea acestora, prin pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar n
aceeai localitate, n localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3) sau pentru apropiere de domiciliu.
(2) Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar a personalului didactic titular se poate realiza din mediul
rural n mediul urban numai dac persoana respectiv a obinut nota/media minim 7 (apte) la concursul de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante n baza cruia s-a transferat/titularizat n nvmntul preuniversitar sau dac a avut media minim 7
(apte) la repartiia guvernamental n nvmntul preuniversitar ori dac a obinut cel puin nota/media 7 (apte) la un concurs de
titularizare n nvmntul preuniversitar de stat n ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul
urmtoarelor concursuri de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat, aflndu-se ntr-una dintre urmtoarele situaii:
a) a obinut o not de minimum 7 (apte) la unul dintre concursurile de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat
anterioare din sesiunile 2009-2011, iar ulterior, dup obinerea ultimei note de cel puin 7 (apte), nu a obinut note sub 5 (cinci) la
proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
b) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspecia special la clas la concursul
de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puin media 7 (apte) la inspeciile la clas n cadrul examenului
naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor
concursuri de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
c) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspecia special la clas la concursul
de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n cadrul examenului
naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2013, iar ulterior nu a obinut not sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtorului
concurs de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
26

d) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspecia special la clas la concursul
de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2014/cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n cadrul examenului
naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2014.
(3) La acordarea pretransferului consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar se au n vedere apropierea de domiciliu i
principiile fundamentale prevzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
(4) Cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate ncepnd cu 1 septembrie 2015, a cror restrngere de activitate
a fost soluionat n etapa de soluionare a restrngerilor de activitate pot participa i la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de
nvmnt, conform prezentei Metodologii.
(5) Cadrul didactic titular n uniti de nvmnt aflate n localitatea de domiciliu, conform art. 1 alin. (3), poate participa la
etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar numai n aceeai localitate.
Art. 52 (1) Pentru pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt, n aceeai localitate, n localitatea de domiciliu sau
pentru apropiere de domiciliu, personalul didactic titular n nvmntul preuniversitar depune n perioadele prevzute n Calendar, la
unitatea/unitile de nvmnt n care solicit pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, o cerere-tip,
conform anexei nr. 14 i la inspectoratul colar n a crui raz teritorial i are sediul unitatea de nvmnt la care se solicit
pretransferul, prin accesarea unei aplicaii special conceput n acest sens, aplicaie care i va permite vizualizarea n timp real a tuturor
posturilor didactice/catedrelor vacante, respectiv a celor care se pot vacanta pe parcursul derulrii etapei de pretransfer. Cadrele
didactice care solicit pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar pe posturi n centre i cabinete de asisten
psihopedagogic depun, n perioadele prevzute n Calendar, cereri la CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic
respectiv i la inspectoratul colar. Cererea este nsoit de documentele menionate n aceasta, de acordul pentru pretransfer consimit
ntre unitile de nvmnt preuniversitar i de aprecierea sintetic a consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de
nvmnt/CMBRAE/CJRAE la care este titular. Cadrul didactic titular care solicit soluionarea cererii de pretransfer consimit ntre
uniti de nvmnt n uniti de nvmnt din alte judee anexeaz la cererea de nscriere adeverina eliberat de inspectoratul
colar, n a crui raz teritorial este titular, din care s rezulte c cererea de pretransfer n alt jude a solicitantului a fost luat n
eviden. Un cadru didactic titular n nvmntul preuniversitar se poate nscrie la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de
nvmnt numai ntr-un singur jude sau numai n municipiul Bucureti. Cererile se depun mai nti la inspectoratul colar i apoi la
unitile de nvmnt, conform Calendarului.
(2) Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt a personalului didactic titular se realizeaz pe posturi didactice/catedre
vacante n uniti de nvmnt, n aceeai funcie didactic sau ntr-o alt funcie didactic, cu respectarea prevederilor prezentei
Metodologii, potrivit specializrilor dobndite prin studii n concordan cu Centralizatorul i prevederile art. 31 alin. (8). Cadrul
didactic titular ntr-o unitate de nvmnt preuniversitar, care a dobndit prin studii dou sau mai multe specializri, poate solicita, n
etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, ocuparea unui/unei post didactic/catedre vacant(e) sau trecerea ntr-o alt
funcie didactic, n concordan cu specializrile dobndite prin studii, conform Centralizatorului, n aceeai unitate de nvmnt
sau n alte uniti de nvmnt, cu acordul consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt respective.
Art. 53 (1) n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cadrele didactice pot ocupa catedre vacante
constituite n uniti de nvmnt, indiferent de viabilitatea acestora, inclusiv posturi didactice/catedre care se pot vacanta n etapa de
pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, n condiiile prevzute de prezenta Metodologie. n structura
catedrelor vacante pentru pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar nu se includ ore din cadrul stagiilor de
pregtire practic pentru dobndirea calificrii profesionale de nivel 2, ore din disciplinele fundamentale de specialitate care se predau
la clasele a IX-a i a X-a cu profil de arte plastice, decorative, ambientale, arhitectur i design i nici orele vacante de la
clasele/grupele de elevi cu frecven redus. n structura catedrelor vacante pentru pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt
preuniversitar pot fi incluse cel mult 4 (patru) ore opionale. Cadrele didactice titulare ntr-o singur unitate de nvmnt nu pot
solicita pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar pe o catedr n componena creia intr i ore din propria
norm. Cadrele didactice titulare n dou sau mai multe uniti de nvmnt pot solicita pretransferul pe o catedr n componena
creia intr i orele din propria norm, la una din unitile la care este titular, de regul, n mediul rural, dac se justific apropierea de
domiciliu. Cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate ncepnd cu 1 septembrie 2015, a cror restrngere de activitate
a fost soluionat n etapa de soluionare a restrngerilor de activitate care particip i la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de
nvmnt nu pot solicita pretransferul pe o catedr n componena creia intr i ore din catedra pe care a fost soluionat
restrngerea de activitate. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic se vor adresa CMBRAE/CJRAE n
cadrul cruia este normat postul didactic respectiv.
(2) n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt nu pot fi ocupate:
a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevzute la art. 31 alin. (10), care particip la etapa de pretransfer
consimit ntre unitile de nvmnt;
b) posturile didactice/catedrele care se vacanteaz pe parcursul derulrii pretransferului pe care pot reveni cadrele didactice
titulare detaate n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate, conform art. 22 alin. (3) i cadrele didactice
transferate pentru restrngere de activitate conform art. 41.
c) posturile didactice/catedrele care se vacanteaz pe parcursul derulrii pretransferului i pe care pot reveni cadrele didactice
pentru care s-a completat norma didactic, potrivit prevederilor art. 33 alin. (10);
27

d) catedrele complete i incomplete solicitate pentru ntregirea normei didactice, pe care nu s-au soluionat ntregirile de norm
didactic potrivit prevederilor art. 24 alin. (6);
e) posturile didactice/catedrele care se vacanteaz pe parcursul derulrii pretransferului pe care se pot realiza ntregiri de norm
didactic pentru cadre didactice titulare ncepnd cu anul colar 2016-2017.
(3) n vederea informrii cadrelor didactice, care doresc s se nscrie la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de
nvmnt, cu privire la posturile didactice/catedrele care se pot vacanta pe parcursul acestei etape, datele din cererea de nscriere a
cadrelor didactice participante la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt se nregistreaz n sistemul informatizat
pe parcursul perioadei de nscriere la aceast etap, conform Calendarului. Pe pagina web a inspectoratelor colare se afieaz lista
cadrelor didactice nscrise la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cu precizarea unitilor de nvmnt la care
sunt titulare aceste cadre didactice i a posturilor didactice/catedrelor pe care sunt titulare aceste cadre didactice, conform datelor
nregistrate n sistemul informatizat.
(4) Posturile didactice/catedrele care se vacanteaz pe parcursul etapei pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt care
intr sub incidena alin. (2) lit. e) pot fi ocupate numai pe perioad determinat de cel mult un an colar, prin rencadrarea unui cadru
didactic pensionat care a avut calitatea de titular n nvmntul preuniversitar, prin concurs, prin detaare sau n regim de plata cu
ora.
Art. 54 (1) Comisia judeean/municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar
verific dosarele depuse, ndeplinirea condiiilor pentru pretransfer, evalueaz dosarele i afieaz punctajele stabilite, potrivit anexei
nr. 2, la sediul inspectoratului colar i pe pagina web a inspectoratului colar, pentru cadrele didactice care ndeplinesc condiiile de
pretransfer.
(2) Eventualele contestaii la punctajele stabilite de comisia judeean/municipiului Bucureti de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar se depun, n scris, la inspectoratul colar i se soluioneaz n consiliul de administraie al
inspectoratului colar. Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare. Punctajele finale stabilite dup soluionarea contestaiilor se afieaz la sediul inspectoratului colar i pe
pagina web a inspectoratului colar. Hotrrea consiliului de administraie al inspectoratului colar, prin care au fost soluionate
contestaiile este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ.
(3) Comisia de mobilitate constituit la nivelul unitii de nvmnt la care se solicit pretransferul, prin decizia directorului
unitii de nvmnt verific dosarele i ndeplinirea condiiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante, n
situaia n care unitatea de nvmnt a stabilit astfel de condiii, avizate inspectoratului colar. n situaia n care departajarea cadrelor
didactice nu se poate realiza n baza condiiilor specifice pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante i dou sau mai multe
cadre didactice care ndeplinesc condiiile specifice solicit acelai post didactic/catedr vacant(), precum i n situaia n care unitatea
de nvmnt nu a stabilit condiii specifice de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante i dou sau mai multe cadre didactice
solicit acelai post didactic/catedr vacant(), comisia de mobilitate constituit la nivelul unitii de nvmnt realizeaz ierarhizarea
acestor cadre didactice conform criteriilor prevzute la alin. (4), n ordinea descresctoare a punctajelor finale stabilite la nivelul
inspectoratului colar, potrivit anexei nr. 2. n situaia punctajelor egale, pentru acelai criteriu, departajarea se realizeaz n baza
criteriilor socioumanitare dovedite prin documente justificative. Din comisia de mobilitate constituit la nivelul unitii de nvmnt
nu pot face parte membri ai consiliului de administraie din unitatea de nvmnt respectiv i cadre didactice care solicit
pretransferul n unitatea de nvmnt respectiv.
(4) La ierarhizarea cadrelor didactice, comisia constituit la nivelul unitii de nvmnt trebuie s in seama dac
solicitantul ndeplinete condiiile pentru pretransfer prevzute de prezenta Metodologie, cerinele de studii conform Centralizatorului,
iar n situaiile n care este cazul, dac deine avizele i atestatele necesare ocuprii postului didactic/catedrei solicitat(e) sau dac a
promovat proba practic/oral n profilul postului didactic solicitat i, n ordine, de urmtoarele criterii:
a) cadrul didactic este titular n specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e) n localitatea n care solicit postul
didactic/catedra vacant();
b) cadrul didactic este titular la o unitate de nvmnt/uniti de nvmnt din alt localitate n specialitatea postului
didactic/catedrei solicitat(e) i are domiciliul n localitatea n care solicit postul didactic/catedra;
c) cadrul didactic este titular la o unitate de nvmnt/uniti de nvmnt din alt localitate n specialitatea postului
didactic/catedrei solicitat(e) i are domiciliul ntr-o localitate apropiat de localitatea n care solicit postul didactic/catedra;
d) cadrul didactic este titular n alt specialitate dect cea a postului/catedrei solicitate i are i domiciliul n aceeai localitate
n care solicit postul didactic/catedra vacant();
e) cadrul didactic este titular n alt specialitate dect cea a postului/catedrei solicitate n localitatea n care solicit postul
didactic/catedra vacant() i are domiciliul n alt localitate;
f) cadrul didactic este titular n alt specialitate dect cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de nvmnt/uniti de
nvmnt din alt localitate i are domiciliul n localitatea n care solicit postul didactic/catedra;
g) cadrul didactic este titular n alt specialitate dect cea a postului/catedrei solicitate la o unitate de nvmnt/uniti de
nvmnt din alt localitate i are domiciliul ntr-o localitate apropiat de localitatea n care solicit postul didactic/catedra.
(5) Cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar fac dovada domiciliului pn la data depunerii dosarelor, conform
Calendarului, cu buletin, carte de identitate sau adeverin de identitate. Cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar aflate
n situaia prevzut la alin. (4) lit. c) i g) nu sunt condiionate de domiciliul n localitatea n care solicit pretransferul, dar trebuie s
28

aib domiciliul n judeul n care solicit pretransferul. Cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar ntr-un jude nvecinat
judeului de domiciliu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante prin pretransfer n judeul n care sunt titulare, pentru apropiere de
localitatea de domiciliu, dac se justific apropierea de domiciliu. La punctaj egal, dac un post didactic este solicitat de dou sau mai
multe persoane, are prioritate cadrul didactic care este titular i are domiciliul n judeul n care solicit pretransferul.
(6) Cadrele didactice, care solicit pretransferul n municipiul Bucureti, titulare n nvmntul preuniversitar n alte judee,
fac dovada domiciliului n municipiul Bucureti pn la data depunerii dosarelor, conform Calendarului, cu buletin, carte de identitate
sau adeverin de identitate.
(7) Lista cadrelor didactice ierarhizate de comisia de mobilitate constituit la nivelul unitii de nvmnt este naintat
consiliului de administraie al unitii de nvmnt, prin raport scris, conform anexei nr. 18, care stabilete lista final a cadrelor
didactice pentru care se acord pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt i valideaz aceast list.
(8) n baza validrii fcute de consiliul de administraie, directorul emite acorduri pentru posturile didactice vacante
publicate/acorduri de principiu pentru posturile didactice/catedrele care se pot vacanta n etapa de pretransfer, precum i acorduri de
principiu pentru cadrele didactice situate pe locurile 2, 3, 4 i 5, n ordinea ierarhizrii, privind pretransferul cadrelor didactice n
unitatea de nvmnt respectiv, n ipoteza c celelalte cadre didactice situate pe locurile anterioare nu opteaz n edina public
pentru soluionarea pretransferului n unitatea de nvmnt respectiv. Directorii unitilor de nvmnt care au emis
acorduri/acorduri de principiu pentru pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt ntiineaz n scris inspectoratul colar,
conform modelului prevzut n anexa nr. 18.
(9) Contestaiile la acordurile/acordurile de principiu pentru pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt, emise de
directorii unitilor de nvmnt, se adreseaz, n scris, comisiei judeene/municipiului Bucureti de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar. Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu
modificrile i completrile ulterioare. n situaia n care comisia judeean/municipiului Bucureti de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar constat abateri de la prevederile prezentei Metodologii, ntr-o unitate de nvmnt,
preedintele comisiei solicit n scris directorului unitii de nvmnt respective revenirea asupra situaiei i reluarea procedurilor
legale. Directorii acestor uniti de nvmnt emit noi acorduri/acorduri de principiu, conform hotrrilor consiliilor de administraie
din unitile de nvmnt respective, dup reluarea procedurilor legale. Hotrrile consiliilor de administraie ale unitilor de
nvmnt emise dup reluarea procedurilor, ca urmare a contestaiilor, sunt definitive i pot fi atacate numai la instana de contencios
administrativ competent.
Art. 55 (1) n vederea soluionrii cererii de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, dup soluionarea contestaiilor
conform at. 54 alin. (9), personalul didactic titular depune la inspectoratul colar acordul/acordurile/acordurile de principiu ale
conducerii/conducerilor unitii/unitilor de nvmnt privind pretransferul consimit ntre uniti, dup caz, conform anexei nr. 18.
(2) Soluionarea cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt se realizeaz n edina public organizat de
ctre comisia judeean/municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, n perioada
prevzut de Calendar. Cadrul didactic titular care nu poate participa la edina public de pretransfer consimit ntre unitile de
nvmnt are dreptul s desemneze, prin procur notarial n original, un mputernicit care s i reprezinte interesele.
(3) n baza acordurilor/acordurilor de principiu finale emise de directorii unitilor de nvmnt, dup soluionarea
contestaiilor conform at. 54 alin. (9), comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la
nivelul inspectoratului colar, ntrunit n edin public, repartizeaz cadrele didactice, cu respectarea condiiilor prevzute n
prezenta Metodologie. Opiunea fiecrui cadru didactic din edina public se exprim n scris, conform cererii-tip, i se consemneaz
n procesul-verbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura
notarial n original. n cazul n care cadrul didactic nu este prezent personal sau printr-un mputernicit la edina public, cererea
acestuia nu se soluioneaz.
(4) Contestaiile la hotrrile comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituite la
nivelul inspectoratului colar, adoptate n edina public, se depun la inspectoratul colar n termenul prevzut de Calendar i se
soluioneaz de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, n perioada prevzut n Calendar. Hotrrea consiliului de
administraie al inspectoratului colar este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ, contestaia
reprezentnd plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
(5) Dup soluionarea contestaiilor, inspectorul colar general emite decizia de pretransfer consimit ntre unitile de
nvmnt cu precizarea unitii/unitilor de nvmnt cu personalitate juridic, a postului didactic/catedrei, a nivelului de
nvmnt i a regimului de mediu. n decizia de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt nu se precizeaz viabilitatea
postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitilor de nvmnt cu personalitate juridic se precizeaz numai n situaia n
care regimul de mediu al acestora este diferit de regimul de mediu al unitii de nvmnt cu personalitate juridic.
(6) Personalul didactic titular pretransferat n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt 2015, va fi detaat n
interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate, n situaia n care, dup etapa de pretransferare sau pn la
data de 1 septembrie 2015, se constat c postul didactic/catedra pe care s-a pretransferat a fost redus() ca urmare a nerealizrii
planului de colarizare sau restructurrii reelei colare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat a fost ocupat() pe
perioad nedeterminat n etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt sau prin concurs.
n situaia n care, dup etapa de pretransferare sau pn la data de 1 septembrie 2015, se constat c postul didactic/catedra pe
care un cadru didactic s-a pretransferat nu a fost redus() ca urmare a nerealizrii planului de colarizare sau restructurrii reelei
29

colare, iar postul didactic/catedra de pe care a fost pretransferat nu a fost ocupat() pe perioad nedeterminat n etapa de pretransfer
consimit ntre unitile de nvmnt sau prin concurs, cadrul didactic respectiv revine la postul didactic/catedra de pe care a fost
pretransferat.
Seciunea a II-a
Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre prin consimmnt scris
Art. 56 (1) Cadrele didactice titulare care se ncadreaz n prevederile art. 51 alin. (1) pot fi pretransferate prin schimb de
posturi prin consimmntul scris al cadrelor didactice. n situaia n care schimbul de posturi/catedre este solicitat de un cadru didactic
titular n mediul urban i de un cadru didactic titular n mediul rural, schimbul se poate realiza numai n situaia n care cadrul didactic
titular n mediul rural respect condiia prevzut la art. 51 alin. (2). Fiecare cadru didactic titular care particip la schimbul de
posturi/didactice prin consimmnt scris trebuie s aib, la data solicitrii schimbului, studiile necesare ocuprii postului
didactic/catedrei pe care urmeaz s se pretransfere, conform Centralizatorului, iar n situaiile n care este cazul, s dein, la data
solicitrii schimbului, avizele i atestatele necesare ocuprii postului didactic/catedrei pe care urmeaz s se pretransfere. Pentru
posturile didactice/catedrele pe care urmeaz s se pretransfere prin schimb de posturi/catedre prin consimmnt scris care necesit
probe practice/orale, cadrele didactice trebuie s promoveze aceste probe, exceptnd cadrele didactice titulare pretransferate de pe
posturi didactice/catedre similare.
(2) Pretransferul personalului didactic titular prin schimb de posturi/catedre pe baza consimmntului scris al solicitanilor nu
este condiionat de domiciliu. n situaia n care ambele cadre didactice sunt titulare pe catedre formate din ore n dou sau mai multe
uniti de nvmnt, schimbul de catedre prin consimmnt scris se poate realiza i pe o parte din unitile de nvmnt, cadrele
didactice pstrndu-i cealalt parte n ncadrare.
(3) Cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar care au mplinit vrsta standard de pensionare sau care vor mplini
vrsta standard de pensionare pn la data de 31 august 2016, precum i cadrele didactice titulare care beneficiaz de pensie de
invaliditate de gradul I sau II i de rezervarea catedrei/postului pe durata invaliditii, nu pot beneficia de pretransfer prin schimb de
posturi/catedre prin consimmnt scris.
(4) Pretransferul prin schimb de posturi/catedre prin consimmnt scris ntre cadrele didactice, n condiiile alin. (1)-(3), se
poate realiza att n etapa de soluionare a pretransferului consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, conform Calendarului,
ct i pe parcursul anului colar 2015-2016, conform art. 105.
(5) n vederea realizrii schimbului de posturi/catedre prin consimmnt scris, fiecare din cadrele didactice solicitante depun
la inspectoratele colare cereri-tip conform anexei nr. 14, nsoite de documentele menionate n cerere. n etapa de soluionare a
pretransferului consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, cererile pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin
consimmnt scris se soluioneaz n edina public organizat de ctre comisia judeean/municipiului Bucureti de mobilitate a
personalului didactic din nvmntul preuniversitar, n perioada prevzut de Calendar.
CAPITOLUL VI
Stabilirea personalului didactic pensionat care se rencadreaz n funcia de personal didactic,
n anul colar 2015-2016, cu condiia suspendrii pensiei pe durata rencadrrii
Art. 57 (1) n anul colar 2015-2016, personalul didactic pensionat cu gradul didactic I sau cu titlul tiinific de doctor care a
avut calitatea de titular n nvmntul preuniversitar i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1
septembrie 2015, poate fi rencadrat n funcia de personal didactic cu acordul consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt,
conform prezentei Metodologii, cu condiia suspendrii pensiei pe durata rencadrrii.
(2) Personalul didactic care se ncadreaz n prevederile alin. (1) se adreseaz, n scris, consiliilor de administraie ale unitilor
de nvmnt, n perioada prevzut n Calendar. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic adreseaz
cerere CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. Cererile sunt nsoite de documentele justificative
privind activitatea didactic i tiinific.
(3) n perioada prevzut de Calendar, inspectoratele colare afieaz la avizierele i pe paginile web ale acestora:
a) lista unitilor de nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care sunt ncadrate cadre didactice fr studii
corespunztoare postului;
b) lista unitilor de nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care au rmas restrngeri de activitate nesoluionate.
(4) n perioada prevzut de Calendar, cererile cadrelor didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1) i (2) se discut i
se analizeaz de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, n funcie de datele comunicate de inspectoratele colare, de
evoluia demografic la nivel local, de planurile de colarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia
planurilor-cadru de nvmnt i se supun aprobrii consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt.
(5) Rencadrarea n funcia de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular n nvmntul
preuniversitar i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015, se realizeaz n concordan
cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr la momentul pensionrii, lund n considerare prevederile art. 262 alin. (4) i
(5) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i prevederile art. 25 alin. (3) lit. e).
30

(6) Se aprob numai cererile cadrelor didactice pentru care se poate constitui o norm didactic vacant complet n
concordan cu actul de numire/transfer/repartizare pe post/catedr la nivelul unitilor de nvmnt n care urmeaz s fie
rencadrate n funcia de personal didactic a personalului didactic cadre didactice pensionate care se ncadreaz n prevederile alin. (1),
lund n considerare prevederile art. 262 alin. (4) i (5) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i prevederile
art. 25 alin. (3) lit. e).
(7) Pn la termenul prevzut n Calendar, se comunic, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt,
inspectoratului colar i cadrelor didactice acordul/refuzul privind rencadrarea personalului didactic pensionat, n anul colar 20152016, care a avut calitatea de titular n nvmntul preuniversitar i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data
de 1 septembrie 2015. Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul
inspectoratului colar, verific situaiile transmise de unitile de nvmnt i ntocmete listele finale care cuprind cadrele didactice
pensionate care au avut calitatea de titular, nu au depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015 i
solicit rencadrarea n anul colar 2015-2016.
(8) Listele finale, ntocmite potrivit alin. (7), se supun validrii de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar n
perioada prevzut de Calendar. La validarea listelor finale, ntocmite potrivit alin. (7), consiliul de administraie al inspectoratului
colar va ine seama de restrngerile de activitate nesoluionate, de prevederile alin. (5) i (6), de evoluia demografic, de planurile de
colarizare, de dinamica resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt. Listele finale,
validate de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, se afieaz la inspectoratul colar la termenul prevzut n
Calendar. La inspectoratul colar se afieaz i listele care cuprind cadrele didactice pensionate ale cror cereri de rencadrare n
funcia didactic, n anul colar 2015-2016, au fost respinse la nivelul unitilor de nvmnt.
(9) Contestaiile se depun, n scris, la inspectoratul colar n perioada prevzut n Calendar i se soluioneaz de consiliul de
administraie al inspectoratului colar conform Calendarului. Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din
Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Hotrrea consiliului de administraie al inspectoratului colar de
soluionare a contestaiilor este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ competent.
(10) n baza validrii cererilor formulate de cadrele didactice pensionate care au solicitat rencadrarea, de ctre consiliul de
administraie al inspectoratului colar, inspectorul colar general emite decizia privind rencadrarea n funcia de personal didactic, n
anul colar 2015-2016, a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular n nvmntul preuniversitar i care nu a
depit cu 3 ani vrsta de pensionare.
(11) n condiiile n care, pn la data de 1 septembrie 2015, se constat c, din cauza reducerii numrului de ore n disciplin,
nu mai este ndeplinit condiia de la alin. (6), inspectoratul colar revoc decizia privind rencadrarea n funcia de personal didactic,
n anul colar 2015-2016, a personalului didactic pensionat care a avut calitatea de titular n nvmntul preuniversitar i care nu a
depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015.
(12) n baza deciziei privind rencadrarea pentru cadrele didactice pensionate n funcia de personal didactic, care au avut
calitatea de titular n nvmntul preuniversitar i care nu au depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie
2015, directorii unitilor de nvmnt ncheie cu aceste cadre didactice contracte individuale de munc pe perioad determinat
pentru anul colar 2015-2016.
Capitolul VII
Repartizarea pe perioad nedeterminat a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munc pe
perioad determinat, n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare
Art. 58 (1) Cadrele didactice calificate, care au obinut nota/media de cel puin 7 (apte) la un concurs naional unic de
titularizare n nvmntul preuniversitar n ultimii 6 ani i care sunt angajate cu contract individual de munc pe perioad
determinat, pot fi repartizate, n edin public organizat de inspectoratul colar, pe perioad nedeterminat n unitile de
nvmnt n care sunt angajate, dac postul didactic/catedra este vacant() i are viabilitate, cu respectarea cumulativ a condiiilor
generale i specifice din prezenta Metodologie.
(2) n situaia n care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat a obinut cel
puin nota/media 7 (apte) la mai multe concursuri de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat, din sesiunile 2009, 2010,
2011, 2012, 2013 sau 2014, repartizarea pe post didactic/catedr prevzut la alin. (1) se realizeaz n baza ultimei note/medii de
repartizare de cel puin 7 (apte) obinute de cadrul didactic n aceast perioad, n specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu
respectarea cumulativ a condiiilor generale i specifice din prezenta Metodologie.
Art. 59 (1) ncepnd cu 1 septembrie 2015, poate fi repartizat, n edin public organizat de inspectoratul colar, pe perioad
nedeterminat n unitile de nvmnt n care este angajat, cadrul didactic calificat angajat cu contract individual de munc pe
perioad determinat care, la data solicitrii, ndeplinete cumulativ urmtoarele condiii specifice:
a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 20142015, la nivelul unui singur jude/municipiului Bucureti, pe un post didactic/catedr vacant()/rezervat() complet(), pn la data
nceperii cursurilor anului colar, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul
preuniversitar n anul colar 2014-2015, aprobat prin ordinul ministrului educaiei naionale nr. 5451/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare sau a fost angajat pe perioad determinat pe o catedr complet de la data nceperii cursurilor anului colar
31

2014-2015, att n baza deciziilor de repartizare emise de inspectoratul colar, ct i n baza deciziilor interne emise la nivelul
unitilor de nvmnt i se afl n una din urmtoarele situaii:
(i) a obinut o not de minimum 7 (apte) la unul dintre concursurile de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat
anterioare din sesiunile 2009-2011, iar ulterior, dup obinerea ultimei note de cel puin 7 (apte), nu a obinut note sub 5
(cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
(ii) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspecia special la clas la
concursul de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puin media 7 (apte) la inspeciile la clas
n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obinut note sub 5 (cinci) la
proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
(iii) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspecia special la clas la
concursul de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2013/cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n
cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2013, iar ulterior nu a obinut not sub 5 (cinci) la proba
scris n cadrul urmtorului concurs de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat;
(iv) a obinut cel puin nota 7 (apte) att la proba scris, ct i la proba practic/oral sau inspecia special la clas la
concursul de titularizare n nvmntul preuniversitar de stat sesiunea 2014/cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n
cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2014;
b) a dobndit definitivarea n nvmnt sau va dobndi definitivarea n nvmnt pn la data de 1 septembrie 2015;
c) solicit un post didactic/catedr, care nu a fost ocupat() n etapele anterioare ale mobilitii personalului didactic, este
constituit() sau i se poate constitui n una sau mai multe uniti de nvmnt cu personalitate juridic, n care cadrul didactic este
ncadrat n anul colar curent, este complet() sau are n componen cel mult 4 (patru) ore opionale, potrivit art. 29 alin. (2), este
vacant() i i se certific viabilitatea;
d) respect condiiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioad nedeterminat, conform prezentei Metodologii;
e) are avizele i atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii.
(2) Cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat care au dou sau mai multe
specializri pot solicita repartizarea n condiiile alin. (1), ncepnd cu data de 1 septembrie 2015 i pe catedre ocupat(e) n anul colar
curent constituite din dou sau mai multe discipline, conform art. 29 alin. (2), n concordan cu specializrile dobndite potrivit
Centralizatorului, n situaia n care ponderea cea mai mare de ore n catedr o are disciplina pentru care cadrul didactic a susinut
concursul sau disciplinele care constituie catedra au aceeai pondere, cu respectarea cumulativ a celorlalte condiii prevzute la alin.
(1) lit. a)-e).
(3) n situaia n care un post didactic/o catedr este solicitat() de mai multe cadre didactice calificate angajate cu contract
individual de munc pe perioad determinat care ndeplinesc cumulativ condiiile prevzute la alin. (1), prioritate la repartizarea pe
post o are cadrul didactic care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt. Dac astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la
repartizarea postului didactic/catedrei pe perioad nedeterminat are cadrul didactic cu domiciliul n localitatea n care solicit postul
didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). n situaia n care nici domiciliul nu conduce la departajare, atunci prioritate la repartizare are
cadrul didactic cu nota/media cea mai mare n baza creia se realizeaz repartizarea, conform art. 58 alin. (2). n cazul
notelor/mediilor de repartizare egale, departajarea se realizeaz lundu-se n considerare, n ordine, urmtoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media cea mai mare obinut la gradul didactic sau la examenul de definitivare n nvmnt;
c) media de departajare cea mai mare calculat conform anexei nr. 15;
d) media cea mai mare obinut la examenul de licen/absolvire a studiilor, respectiv media obinut la examenul de
bacalaureat pentru absolvenii liceelor pedagogice.
(4) Cadrele didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1) sau (2) se adreseaz, n scris, inspectoratelor colare, prin
depunerea unei cereri-tip, conform anexei nr. 3, nsoit de documentele prevzute n aceasta, n perioada prevzut de Calendar.
Comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar, verific
dosarele, ntocmete lista final care cuprinde cadrele didactice calificate angajate cu contract individual de munc pe perioad
determinat care ndeplinesc cumulativ condiiile prevzute la alin. (1) sau (2) i le repartizeaz n edin public, n perioada
prevzut n Calendar.
(5) n etapa de repartizarea pe perioad nedeterminat a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munc
pe perioad determinat, n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, nu pot fi ocupate:
a) posturile didactice/catedrele cadrelor didactice debutante prevzute la art. 31 alin. (10), care au participat la etapa de
pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt;
b) posturile didactice/catedrele care se vacanteaz pe parcursul derulrii pretransferului pe care pot reveni cadrele didactice
titulare detaate n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate, conform art. 22 alin. (3) i cadrele didactice
transferate pentru restrngere de activitate conform art. 41.
c) posturile didactice/catedrele care se vacanteaz pe parcursul derulrii pretransferului i pe care pot reveni cadrele didactice
pentru care s-a completat norma didactic, potrivit prevederilor art. 33 alin. (10);
d) catedrele complete i incomplete solicitate pentru ntregirea normei didactice, pe care nu s-au soluionat ntregirile de norm
didactic potrivit prevederilor art. 24 alin. (6);
32

e) posturile didactice/catedrele care se vacanteaz pe parcursul derulrii pretransferului pe care se pot realiza ntregiri de norm
didactic pentru cadre didactice titulare ncepnd cu anul colar 2016-2017.
(6) Eventualele contestaii ale cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat
care ndeplinesc cumulativ condiiile prevzute la alin. (1) sau (2) se depun, n scris, la inspectoratul colar i se soluioneaz de
consiliul de administraie al inspectoratului colar, la datele prevzute n Calendar. Contestaia reprezint plngerea prealabil
reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Hotrrea consiliului de administraie al
inspectoratului colar de soluionare a contestaiilor este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ
competent. Dup soluionarea contestaiilor, inspectorul colar general emite decizia de repartizare pe perioad nedeterminat,
ncepnd cu 1 septembrie 2015, cu precizarea unitii de nvmnt cu personalitate juridic, postului didactic/catedrei, nivelului de
nvmnt, limbii de predare i regimului de mediu. n decizie nu se precizeaz viabilitatea postului didactic/catedrei, iar
structura/structurile unitilor de nvmnt cu personalitate juridic se precizeaz numai n situaia n care regimul de mediu al
structurii/structurilor este diferit de regimul de mediu al unitii de nvmnt cu personalitate juridic. n baza deciziei de repartizare
semnate de inspectorul colar general, directorii unitilor de nvmnt ncheie contractul individual de munc pe perioad
nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2015, cu personalul didactic repartizat.
(7) Deciziile de repartizare pe perioad nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2015, pentru cadrele didactice debutante
nscrise la examenul naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2015, repartizate n baza prevederilor art. 253 din Legea educaiei
naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, se emit, numai n situaia n care acestea promoveaz examenul, dup
validarea rezultatelor examenului naional de definitivare n nvmnt prin ordin al ministrului educaiei naionale i comunicarea
acestuia inspectoratelor colare. n situaia n care aceste cadre didactice debutante nu promoveaz examenul naional de definitivare
n nvmnt, sesiunea 2015, rmn angajate n unitile de nvmnt n care au fost repartizate, prin prelungirea contractului
individual de munc pe perioad determinat i n anul colar 2015-2016.
(8) Dup soluionarea contestaiilor, inspectorul colar general emite decizia de repartizare pe perioad nedeterminat ncepnd
cu 1 septembrie 2015, pentru personalul didactic validat de consiliul de administraie al inspectoratului colar n condiiile prezentei
Metodologii, cu precizarea unitii de nvmnt cu personalitate juridic, postului didactic/catedrei, nivelului de nvmnt, limbii
de predare i a regimului de mediu. n decizie nu se precizeaz viabilitatea postului didactic/catedrei, iar structura/structurile unitilor
de nvmnt cu personalitate juridic se precizeaz numai n situaia n care regimul de mediu al structurii/structurilor este diferit de
regimul de mediu al unitii de nvmnt cu personalitate juridic. n baza deciziei de repartizare semnate de inspectorul colar
general, directorii unitilor de nvmnt ncheie contractul individual de munc pe perioad nedeterminat, ncepnd cu 1
septembrie 2015, cu personalul didactic repartizat.
Capitolul VIII
Prelungirea duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2015-2016, pentru cadrele didactice care au dobndit
cel puin definitivarea n nvmnt sau care vor dobndi definitivarea n nvmnt pn la data de
1 septembrie 2015, n baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 i/sau 2012
Art. 60 (1) Posturile didactice/catedrele rmase vacante/rezervate dup derularea etapelor de mobilitate anterioare se ocup cu
prioritate de candidaii care beneficiaz de prelungirea duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2015-2016, care au
dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza notei/mediei de repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 i/sau 2012, conform
prezentei Metodologii.
(2) Cadrele didactice calificate care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, precum i cadrele didactice debutante
nscrise la examenul naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2015, angajate cu contract individual de munc pe perioad
determinat n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2013 i/sau 2014, care au obinut media de repartizare
minimum 7 (apte) n specialitatea postului, care au acordul consiliului de administraie/consiliilor de administraie al/ale
unitii/unitilor de nvmnt i au calificativul/calificativele Foarte bine i care mai au cel puin jumtate de norm didactic n
specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016.
Pentru aceasta, se adreseaz, n scris, conducerii unitii de nvmnt pn la termenul prevzut n Calendar, care comunic
acordul/refuzul la inspectoratul colar, conform Calendarului. Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic
se adreseaz CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. Dac un post didactic este solicitat de mai
multe cadre didactice, prioritate la ocuparea postului au cadrele didactice care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt. Dac
astfel nu se ajunge la departajare, se ia n calcul media de repartizare cea mai mare de la concursul/concursurile de titularizare
susinute n perioada 2013-2014. Dac nici astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la ocuparea postului didactic/catedrei are
cadrul didactic cu domiciliul n localitatea n care solicit postul didactic/catedra, conform art. 1 alin. (3). n situaia n care nici
domiciliul nu conduce la departajare, la medii de repartizare egale se ia n calcul nota cea mai mare obinut la proba scris n cadrul
concursului/concursurilor de titularizare susinute n perioada 2013-2014. Dac nici astfel nu se ajunge la departajare, atunci se aplic,
n ordine, criteriile i punctajele din anexa nr. 2 i alte criterii stabilite la nivelul unitilor de nvmnt. Consiliul/consiliile de
administraie al unitii/unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE comunic n scris cadrelor didactice solicitante motivele
33

acordului/refuzului prelungirii contractului individual de munc pe perioad determinat. Pentru a beneficia de prelungirea
contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, cadrele didactice care particip i la concursul de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2015, conform prezentei
Metodologii, trebuie s obin minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 61 alin. (9), la disciplina corespunztoare postului
didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaie tehnologic pot beneficia de prelungirea duratei contractului individual de munc
pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, numai cadrele didactice cu specializarea educaie tehnologic.
(3) nvtorul, profesorul pentru nvmnt primar sau institutorul calificat din nvmntul primar, angajat pe perioad
determinat, la 1 septembrie 2012, la clasa I, n baza rezultatului obinut la concursul de titularizare, sesiunea 2012, care n perioada 1
septembrie 2012-31 august 2015 a predat, prin continuitate, la aceeai clas de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei
contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, n condiiile alin. (2), pentru finalizarea ciclului
primar la aceeai clas de elevi.
(4) n aceast etap consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu
pentru prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, pentru posturile
didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1)-(3). Persoana ndreptit are dreptul
de a contesta hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt/CMBRAE/CJRAE, printr-o cerere scris, adresat
conducerii unitii de nvmnt, n termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaia reprezint plngerea prealabil
reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare i se soluioneaz de ctre consiliul de
administraie al unitii de nvmnt, n termen de 48 de ore de la nregistrare. Hotrrea consiliului de administraie n contestaie al
unitii de nvmnt/CMBRAE/CJRAE este definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ. Persoana
nemulumit de rspunsul primit la contestaie are dreptul de a se adresa instanei de contencios administrativ competente.
(5) Cadrele didactice care au obinut acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munc
pe perioad determinat n anul colar 2015-2016 i actualizeaz dosarul personal la inspectoratul colar, conform Calendarului.
(6) Cadrele didactice debutante nscrise la examenul naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2015, care au obinut
acordul/acordul de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 20152016, ocup posturile didactice/catedrele respective imediat dup validarea rezultatelor examenului naional de definitivare n
nvmnt prin ordin al ministrului educaiei naionale i comunicarea acestuia inspectoratelor colare.
Capitolul IX
Organizarea i desfurarea concursului naional pentru ocuparea posturilor/catedrelor
declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar
Seciunea I
Dispoziii generale
Art. 61 (1) Coordonarea metodologic a concursului naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate
vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar de stat i particular este asigurat de Ministerul Educaiei Naionale. Concursul
naional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate cu personal civil n liceele militare, n unitile de nvmnt
preuniversitar din sistemul de aprare, de informaii, de ordine public i de securitate naional, respectiv din unitile de nvmnt
preuniversitar subordonate Ministerului Justiiei, este coordonat metodologic de Ministerul Educaiei Naionale n colaborare cu
Ministerul Aprrii Naionale, Ministerul Afacerilor Interne i Ministerul Justiiei.
(2) Concursul naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar
se organizeaz de inspectoratele colare.
(3) Concursul naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate const n prob practic sau
inspecie special la clas n profilul postului didactic solicitat i prob scris, potrivit programelor specifice pentru concurs, aprobate
prin ordin al ministrului educaiei naionale, conform art. 254 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile
ulterioare.
(4) Inspecia special la clas n profilul postului se desfoar pe durata unei ore de curs i se evalueaz prin note de la 10 la 1,
conform anexei nr. 4. Rezultatele la aceast prob se aduc la cunotin candidailor n ziua susinerii probei, iar la aceast prob nu se
admit contestaii.
(5) Probele practice de profil, pentru posturile care sunt condiionate pentru ocupare de proba practic, se desfoar conform
anexelor nr. 5-12 i se evalueaz prin note de la 10 la 1. Rezultatele la aceste probe se aduc la cunotin candidailor n ziua susinerii
probelor. La aceste probe nu se admit contestaii. Nota obinut la proba practic n profilul postului sau la inspecia special la clas
n profilul postului are o pondere de 25% n media de repartizare.
(6) Candidaii care nu obin la inspecia special la clas sau la proba practic minimum nota 5 (cinci) nu pot participa la proba
scris. Candidaii care nu obin la inspecia special n profilul postului la clas sau la proba practic n profilul postului minimum nota
7 (apte) nu pot ocupa posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare pe perioad nedeterminat. Cadrul didactic care a
obinut cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n profilul postului, n cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt,
sesiunea 2015, poate folosi acest rezultat i n cadrul concursului naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
34

vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2015, pentru angajare pe perioad nedeterminat sau determinat,
iar cadrul didactic care a obinut cel puin media 5 (cinci) la inspeciile la clas n profilul postului, n cadrul examenului naional de
definitivare n nvmnt, sesiunea 2015, poate folosi acest rezultat i n cadrul concursului naional de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2015, pentru angajare pe perioad
determinat, pentru posturile didactice/catedrele care nu necesit prob practic/oral. n situaia n care candidatul opteaz i pentru
susinerea inspeciei speciale la clas n cadrul concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n unitile de
nvmnt preuniversitar, sesiunea 2015, la media final a concursului se ia n calcul nota obinut la inspecia special la clas n
cadrul concursului. Media obinut la inspeciile la clas n profilul postului, n cadrul examenului naional de definitivare n
nvmnt, sesiunea 2015, se poate folosi numai pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor n unitile de nvmnt din
judeul/municipiul Bucureti n care candidatul este nscris la examenul naional de definitivare n nvmnt.
(7) Proba scris se susine pe baza subiectelor elaborate de Centrul Naional de Evaluare i Examinare, n concordan cu
programele specifice pentru concurs, n specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaiei naionale. Proba
scris se evalueaz prin note de la 10 la 1. Centrul Naional de Evaluare i Examinare asigur, la cererea candidailor, traducerea
subiectelor n limbile minoritilor naionale. Inspectoratele colare transmit Centrului Naional de Evaluare i Examinare i Direciei
Generale Management, Resurse Umane i Reea colar Naional, pn la data de 22 iunie 2015, disciplinele de concurs la care se
solicit traducerea, specializarea i limba matern pentru care candidaii au optat, de exemplu: matematic, limba maghiar.
Candidaii care susin probele n limbile minoritilor naionale vor primi simultan varianta de subiecte att n limba matern, ct i n
limba romn. Nota obinut la proba scris are o pondere de 75% n media de repartizare.
(8) Pentru angajarea pe perioad nedeterminat, candidaii trebuie s obin minimum nota 7 (apte) att la proba scris, ct i
la proba practic/inspecia special la clas n profilul postului sau cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n profilul postului, n
cadrul examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2015, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculeaz
astfel: [(nota obinut la proba scrisa)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4.
(9) Pentru angajarea pe perioad determinat, candidaii trebuie s obin minimum nota 5 (cinci) att la proba scris, ct i la
proba practic/inspecia special n profilul postului sau cel puin media 5 (cinci) la inspeciile la clas n profilul postului sau n cadrul
examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2015, conform alin. (6), iar media de repartizare se calculeaz astfel:
[(nota obinut la proba scris)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4.
(10) Pentru proba scris, Centrul Naional de Evaluare i Examinare stabilete minimum 3 (trei) variante de subiecte i
baremele de evaluare aferente. Procedura specific de transmitere i preluare a subiectelor se stabilete de ctre Ministerul Educaiei
Naionale i se comunic inspectoratelor colare i centrelor n care se organizeaz concursul.
(11) Concursul naional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul
preuniversitar, sesiunea 2015, se organizeaz i se desfoar n perioada prevzut de Calendar. n aceeai perioad pot organiza
concurs i unitile de nvmnt particular, n condiiile prezentei Metodologii.
(12) Cadrul didactic titular n nvmntul preuniversitar anterior nscrierii la concurs, care se prezint la concursul pentru
ocuparea unui alt post didactic/unei alte catedre declarat(e) vacant(e)/rezervat(e) n nvmnt preuniversitar, care nu ocup
post/catedr sau obine o medie de repartizare mai mic de 5 (cinci) i pstreaz calitatea de titular n unitatea/unitile de nvmnt
din care provine. Cadrul didactic titular anterior nscrierii la concurs, care se repartizeaz pe posturi didactice/catedre pentru angajare
pe perioad nedeterminat, se consider transferat prin concurs. Cadrul didactic titular anterior nscrierii la concurs, care se
repartizeaz pe posturi didactice/catedre pentru angajare pe perioad determinat se consider detaat la cerere prin concurs.
(13) n cazul mediilor de repartizare egale obinute la concurs, departajarea candidailor se face n ordine, dup:
a) domiciliul n localitatea n care se afl postul didactic/catedra solicitat();
b) gradul didactic;
c) media de departajare calculat conform anexei nr. 15;
d) media obinut la examenul de licen/absolvire a studiilor, respectiv media obinut la examenul de bacalaureat pentru
absolvenii liceelor pedagogice.
(14) Candidaii care nu prezint documente privind mediile anilor de studii nu beneficiaz de criteriul de departajare prevzut
la alin. (13) lit. c). Calculul mediei de departajare n cazul mediilor egale, pentru absolvenii care au finalizat studiile n alte ri i au
obinut diplome echivalate de ctre Ministerul Educaiei Naionale din Romnia este prevzut n anexa nr. 15.
Art. 62 (1) Concomitent cu afiarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate pentru concurs, inspectoratele
colare public lista unitilor de nvmnt n care se organizeaz probele scrise, probele practice/orale n profilul postului i
inspeciile speciale la clas n profilul postului n cadrului concursului, precum i graficele de desfurare a acestor probe. Listele
cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete i incomplete reactualizate se aduc la cunotin persoanelor
interesate cu cel puin 30 de zile naintea desfurrii probei scrise, la data prevzut de Calendar, prin afiare la inspectoratele colare
i prin publicare pe site-urile acestor instituii. Listele cuprinznd posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate conin
informaiile specificate n anexa nr. 1 b) i anexa nr. 13.
(2) Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se public n concordan cu Centralizatorul.

35

(3) La unitile de nvmnt cu mai multe niveluri de nvmnt, grupuri colare, uniti de nvmnt avnd clase IXII/XIII/XIV, posturile/catedrele vacante/rezervate pentru concurs se public pentru nivelul cel mai nalt corespunztor unitii de
nvmnt i postului didactic, n concordan cu Centralizatorul.
(4) Posturile didactice/catedrele vacante pentru angajare pe perioad nedeterminat sunt posturi/catedre complete n
concordan cu Centralizatorul, care au o viabilitate estimat de cel puin 4 (patru) ani, n a cror structur pot fi incluse maximum 4
(patru) ore opionale, constituite, de regul, ntr-o singur unitate de nvmnt, cu respectarea prevederilor art. 29 alin. (2).
(5) n situaia n care unitile de nvmnt sunt constituite n consorii colare se pot constitui i catedre vacante/rezervate din
ore existente la mai multe uniti de nvmnt din cadrul consoriului colar. n mediul rural se pot constitui catedre vacante pentru
angajare pe perioad nedeterminat, conform alin. (4), din ore existente la dou uniti de nvmnt i catedre vacante/rezervate
pentru angajare pe perioad determinat la dou sau mai multe uniti de nvmnt.
(6) n unitile de nvmnt gimnaziale i unitile de nvmnt din mediul rural se pot constitui catedre vacante/rezervate
formate din ore compuse din dou discipline (limba romn-limb strin, limb strin A-limb strin B, geografie-limb strin,
istorie-limb strin, matematic-fizic, fizic-chimie, chimie-biologie, istorie-geografie, geografie-istorie etc.), n concordan cu
Centralizatorul, prima disciplin, avnd ponderea cea mai mare de ore n catedr, constituind i disciplina de concurs. Pentru
disciplinele: logic, argumentare i comunicare, filosofie, psihologie, sociologie, cultur civic, studii sociale, economie aplicat,
economie, educaie antreprenorial, limba latin, limba greac veche, limba neogreac, educaie muzical, educaie plastic, educaie
artistic, istoria i tradiiile minoritilor naionale, religie baptist, religie adventist, religie penticostal, religie reformat, religie
unitarian, religie greco-catolic, religie romano-catolic, tiine se pot constitui catedre vacante/rezervate pentru concurs n dou sau
mai multe uniti de nvmnt sau din dou sau mai multe discipline, pentru orice nivel de nvmnt, n concordan cu
Centralizatorul, prima disciplin, avnd ponderea cea mai mare de ore n catedr, constituind i disciplina de concurs. Pentru ocuparea
catedrelor vacante/rezervate constituite din dou discipline, candidaii trebuie s aib specializarea/specializrile corespunztoare
posturilor didactice/catedrelor respective conform Centralizatorului i susin n cadrul concursului proba scris la disciplina care are
ponderea cea mai mare de ore n catedr.
(7) Posturile vacante de profesor n cabinete de asisten psihopedagogic se public la unitile de nvmnt la care sunt
normate conform Regulamentului privind organizarea i funcionarea centrelor judeene/al municipiului Bucureti de resurse i
asisten educaional, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5555/2011, cu modificrile i
completrile ulterioare.
(8) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, stabilite de inspectoratul colar, pentru a fi ocupate de absolvenii
instituiilor de nvmnt superior, care au ncheiat contracte cu Ministerul Educaiei Naionale pentru mediul rural, se public avnd
meniunea contract M.E.N. Absolvenii instituiilor de nvmnt superior care au contract cu Ministerul Educaiei Naionale
pentru mediul rural, ocup, cu prioritate, n baza rezultatelor obinute la concurs, posturile didactice/catedrele vacante stabilite de
inspectoratul colar cu meniunea contract M.E.N. n cazul n care acetia vor face alte opiuni (n mediul urban) sunt obligai s
ramburseze bursa acordat de Ministerul Educaiei Naionale, conform Normelor metodologice de aplicare a Hotrrii Guvernului nr.
769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studeni cu domiciliul n mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului
educaiei i cercetrii nr. 4923/2005, cu modificrile i completrile ulterioare.
(9) Absolvenii/studenii aflai n ultimul an de studii, care au contract cu Ministerul Educaiei Naionale pentru mediul rural,
au obligaia de a se prezenta la inspectoratele colare, pn la data de 6 martie 2015, pentru a-i exprima intenia de a participa la
concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar,
conform Normelor metodologice de aplicare a Hotrrii Guvernului nr. 769/2005 privind acordarea unor burse de studii unor studeni
cu domiciliul n mediul rural, aprobate prin ordinul ministrului educaiei i cercetrii. nr. 4923/2005, cu modificrile i completrile
ulterioare. Inspectoratele colare au obligaia de a asigura posturi didactice/catedre vacante, la concurs, cu meniunea contract
M.E.N. pentru toi absolvenii nvmntului superior care au ncheiat contracte cu Ministerul Educaiei Naionale pentru mediul
rural, pentru o perioad cel mult egal cu perioada studiilor, inclusiv pentru absolvenii care nu s-au prezentat la inspectoratele colare,
pn la data de 6 martie 2015.
Seciunea a II-a
nscrierea candidailor i disciplinele de concurs
Art. 63 (1) Cererile de nscriere la concursul naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n
nvmntul preuniversitar, potrivit anexei nr. 14, nsoite de copii de pe documentele solicitate, se nregistreaz la secretariatul
comisiei judeene/municipiului Bucureti de organizare i desfurare a concursului, conform Calendarului. La solicitarea comisiei
judeene/municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, acolo unde se impune, se pot
constitui i alte centre de nscriere la concurs, n afara celui din inspectoratul colar. Membrii comisiei judeene/municipiului
Bucureti de organizare i desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar au obligaia de a verifica legalitatea
documentelor anexate la cererea de nscriere la concurs.
(2) La concursul pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n unitile de nvmnt
preuniversitar au dreptul s participe persoanele care ndeplinesc condiiile de studii prevzute de prezenta Metodologie, n
36

concordan cu Centralizatorul, care au capacitatea de exercitare deplin a drepturilor, o conduit moral conform deontologiei
profesionale i sunt apte din punct de vedere medical i psihologic pentru ndeplinirea funciei didactice.
(3) Nu au dreptul s participe la concurs persoanele care au fost nlturate din nvmnt printr-o hotrre judectoreasc
definitiv de condamnare penal, persoanele crora li s-a interzis dreptul de a fi ncadrate ntr-o funcie didactic printr-o hotrre
judectoreasc definitiv de condamnare penal, precum i persoanele care nu prezint un document medical din care s reias faptul
c nu exist incompatibiliti de ordin medical cu funcia didactic.
(4) Candidaii se pot nscrie la concursul naional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din unitile
de nvmnt preuniversitar n mai multe judee i municipiul Bucureti.
(5) Datele din fia de nscriere a candidailor sunt nregistrate n sistemul informatizat. n perioada de validare a fielor de
nscriere, candidatul primete fia martor extras din sistemul informatizat pe care este obligat s o semneze, alturi de reprezentantul
inspectoratului colar, pentru conformitate. Un exemplar se nmneaz candidatului, cellalt rmnnd la inspectoratul colar/centrul
n care are loc nscrierea. Neprezentarea candidatului sau a unui mputernicit al acestuia, desemnat prin procur notarial n original, la
validare, n perioada prevzut de Calendar, atrage dup sine anularea nscrierii candidatului la concurs, cu excepia absolvenilor din
promoia curent. n mod excepional, absolvenii promoiei curente pot s prezint adeverina de absolvire i s valideze fia de
nscriere la data susinerii probei scrise. Absolvenii promoiei curente pot participa la proba scris n cadrul concursului naional
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar numai dup prezentarea adeverinei
de absolvire. Repartizarea candidailor se realizeaz n baza datelor existente n sistemul informatizat.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar se pot nscrie la concurs
absolveni cu diplom ai nvmntului superior, postliceal sau mediu care au nscrise pe diplom/diplome
specializarea/specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respective n concordan cu Centralizatorul i care
prezint, n perioada de nscriere la concurs, avizele i atestatele suplimentare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care
necesit avize i atestate, conform prezentei Metodologii. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din
nvmntul preuniversitar, proba scris se susine n specializarea/specializrile postului/catedrei, conform Centralizatorului, dup
programele valabile, specifice pentru concurs.
(7) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul special se pot nscrie la concurs
absolvenii care ndeplinesc condiiile de studii prevzute la alin. (6) i condiia prevzut la art. 9 alin. (11).
(8) Pentru ocuparea posturilor de profesor preparator (nevztor) candidaii susin proba scris la disciplina de concurs n
concordan cu specializarea/specializrile nscris/nscrise pe diplom/diplome, conform Centralizatorului, dup programele
specifice concursului. Ocuparea posturilor vacante/rezervate de profesor preparator (nevztor), din nvmntul special, se
realizeaz n ordinea descresctoare a mediilor obinute, indiferent de disciplina de concurs la care s-a susinut proba scris. Pentru
ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate de specialitate de la unitile de nvmnt special pentru deficieni de
vedere se pot nscrie la concurs i candidai nevztori care ndeplinesc i condiia suplimentar prevzut la art. 9 alin. (11), avnd
nscrise pe diplom specializrile corespunztoare posturilor didactice/catedrelor respective, conform Centralizatorului, dup
programele specifice concursului.
(9) Pentru ocuparea catedrelor vacante/rezervate de pre-profesionalizare, proba scris se susine la disciplina prevzut n
Centralizator, dup programele specifice de concurs valabile pentru maitrii-instructori/profesori de instruire practic.
(10) Catedrele de pregtire/instruire practic din domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor pot fi ocupate de
absolveni ai nvmntului superior/postliceal cu avizul Inspectoratului General al Poliiei (IGP)/Autoritii Rutiere Romne (ARR),
avnd oricare din specializrile care le confer dreptul de a ocupa catedre de pregtire/instruire practic, n concordan cu
Centralizatorul pentru pregtire i instruire practic. Candidaii care solicit ocuparea unui post de pregtire/instruire practic din
domeniul Transporturi/Conducerea autovehiculelor susin proba practic specific domeniului Transporturi/Transporturi rutiere
i proba scris din programa specific de concurs pentru Transporturi (profesori de instruire practic/maitri - instructori).
(11) Pentru ocuparea posturilor didactice vacante/rezervate din nvmntul precolar/primar din unitile de nvmnt,
clase sau grupe cu predare n limbile minoritilor naionale, concursul const n susinerea unei probe scrise cu subiecte mixte de
limba i literatura romn i limba i literatura matern n care urmeaz s se fac predarea, n pondere egal, dup programele
specifice de concurs pentru educatoare/nvtori/institutori/profesori pentru nvmnt precolar/primar. Candidaii care susin o
astfel de prob scris i obin cel puin media 5 (cinci) sunt repartizai, n baza rezultatelor obinute la concurs, numai pe posturi
didactice vacante/rezervate n nvmntul precolar/primar la uniti de nvmnt, clase sau grupe cu predare n limbile
minoritilor naionale.
Art. 64 (1) Candidaii care solicit ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate n uniti de
nvmnt avnd clase speciale de limbi strine cu program intensiv i/sau bilingv, clase cu profil sportiv sau artistic (corepetiie,
muzic, arta actorului, coregrafie, arte plastice, arte decorative, arte ambientale, arhitectur i design), clase/grupe de hipoacuzici i
surzi, clase/grupe cu deficieni de vedere, precum i ocuparea de catedre vacante/rezervate de informatic, de tehnologia informaiei i
a comunicaiilor, de instruire practic sau de activiti de pre-profesionalizare, posturi didactice/catedre vacante/rezervate din cluburi
colare sportive sau din palatele i cluburile copiilor, susin o prob practic n profilul postului didactic/catedrei solicitat(e). Rezultatul
probei practice n profilul postului se evalueaz prin note de la 10 la 1 conform anexelor nr. 5-12. La aceste probe nu se admit
contestaii, hotrrea comisiei de organizare i desfurare a probelor practice/orale rmnnd definitiv.
37

(2) Candidaii care solicit ocuparea, prin concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare n
limbile minoritilor naionale susin o prob oral eliminatorie de cunoatere a limbii minoritii n care urmeaz s se fac predarea.
Fac excepie cadrele didactice titulare pe posturi didactice/catedre similare, candidaii care susin proba scris specific pentru
ocuparea unui post n nvmntul primar sau precolar cu predare n limba minoritii n care urmeaz s se fac predarea, candidaii
care au finalizat cu diplom studii universitare cu specializarea n limba minoritii n care urmeaz s se fac predarea, precum i
candidaii care au efectuat studiile n limba minoritii n care urmeaz s se fac predarea. Rezultatul probei orale eliminatorii de
cunoatere a limbii minoritii n care urmeaz sa se fac predarea se consemneaz prin admis sau respins. La aceste probe nu se
admit contestaii, hotrrea comisiei de organizare i desfurare a probelor practice/orale rmnnd definitiv. Probele orale n
profilul postului se desfoar conform anexei nr. 6.
(3) Candidaii care au efectuat studiile n Romnia n limbile minoritilor naionale sau n alte ri i solicit ocuparea, prin
concurs, de posturi didactice/catedre vacante/rezervate la clase/grupe cu predare n limba romn, susin o prob oral eliminatorie de
cunoatere a limbii romne. Fac excepie candidaii pe a cror diplom studii este nscris specializarea Limba romn sau Limba
i literatura romn, candidaii care au care au efectuat studiile n alte ri n limba romn i candidaii care susin proba scris
specific pentru ocuparea unui post n nvmntul primar sau precolar cu predare n limba romn ori a unei catedre de limba i
literatura romn. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoatere a limbii romne se consemneaz prin admis sau respins. La
aceste probe nu se admit contestaii, hotrrea comisiei de organizare i desfurare a probelor practice/orale rmnnd definitiv.
Probele orale n profilul postului se desfoar conform anexei nr. 6.
Seciunea a III-a
Comisiile de concurs
Art. 65 (1) Pentru organizarea i desfurarea concursului se numete comisia judeean/municipiului Bucureti de organizare
i desfurare a concursului, prin decizia inspectorului colar general, n urmtoarea componen:
a) preedinte - inspector colar general adjunct/ inspector colar;
b) 2-7 secretari - inspectori colari cu atribuii referitoare la managementul resurselor umane;
c) 2-6 informaticieni/analiti programatori;
d) consilierul juridic al inspectoratului colar.
(2) n componena comisiei de organizare i desfurare a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate cu personal civil n judeele n care exist uniti de nvmnt preuniversitar din sistemul de aprare, de informaii,
de ordine public i de securitate naional se desemneaz membri potrivit precizrilor Ministerului Aprrii Naionale, Ministerului
Administraiei i Internelor i Ministerului Justiiei.
(3) Comisia judeean/municipiului Bucureti de organizare i desfurare a probelor practice/orale n profilul postului i a
inspeciilor speciale la clas, numit prin decizia inspectorului colar general, are urmtoarea componen:
a) preedinte - inspector colar general adjunct/inspector colar;
b) membri - cte doi profesori titulari, cu gradul didactic I sau II, cu specializarea n profilul postului/responsabili ai comisiilor
metodice cu specializarea n profilul postului/inspectori colari cu specializarea n profilul postului/metoditi ai inspectoratului colar
cu specializarea n profilul postului, pentru fiecare disciplin de concurs la care s-au nscris candidai, pentru cel mult 40 de candidai;
c) secretar - inspector colar.
(4) n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori titulari cu gradul didactic I sau II, inspectorul colar
general poate numi membrii n comisia pentru evaluarea probei practice/orale n profilul postului sau inspeciei speciale la clas,
profesori titulari din nvmntul preuniversitar care au dobndit definitivarea n nvmnt sau cadre didactice din nvmntul
universitar.
(5) Evaluarea probei practice/orale n profilul postului sau inspeciei speciale la clas n profilul postului se realizeaz de ctre
membrii comisiei prevzui la alin. (3) lit. b).
(6) Proba scris a concursului are loc n centre de concurs n care pot fi arondai cel mult 500 de candidai. Activitatea centrului
de concurs este coordonat de o comisie, numit prin decizia inspectorului colar general, n urmtoarea componen:
a) preedinte - inspector colar;
b) secretar directorul/directorul adjunct al unitii de nvmnt n care se desfoar proba scris;
c) 4-8 membri - inspectori colari, directori/directori adjunci;
d) informatician/analist programator/ajutor analist programator.
La fiecare centru de concurs se repartizeaz, prin decizia inspectorului colar general, profesori asisteni.
(7) Membrii comisiei din centrul de concurs, care au asigurat multiplicarea subiectelor, pot prsi ncperea n care a fost
asigurat multiplicarea, numai dup cel puin o or de la nceperea efectiv a probei scrise. Toi membrii comisiei din centrul de
concurs, nainte de nceperea concursului, depun o declaraie prin care se angajeaz s pstreze secretul subiectelor de concurs, pn
la afiarea baremului de evaluare. Nerespectarea confidenialitii atrage dup sine sanciuni administrativ-disciplinare, civile sau
penale, dup caz.
Art. 66 Coordonatorii comisiilor pentru elaborarea subiectelor i baremelor de evaluare sunt numii prin ordin al ministrului
educaiei naionale.
38

Art. 67 (1) Pentru evaluarea lucrrilor scrise se constituie centre de evaluare stabilite de Ministerul Educaiei Naionale.
Arondarea disciplinelor de concurs la centrele de evaluare i Procedura specific pentru centrele de evaluare se realizeaz de ctre
Ministerul Educaiei Naionale i se comunic inspectoratelor colare.
(2) La nivelul fiecrui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului colar general, comisia de evaluare a
lucrrilor scrise, avnd urmtoarea componen: preedinte - inspector colar general adjunct/inspector colar/cadru didactic
universitar, lector sau ef de lucrri; membri - cte doi profesori evaluatori din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau
II pentru fiecare disciplin de concurs/100 lucrri scrise; 3-5 secretari - cadre didactice din nvmntul preuniversitar; 3-5
informaticieni.
(3) n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori evaluatori din nvmntul preuniversitar avnd
gradul didactic I sau II, inspectorul colar general/preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului poate numi, cu
avizul Ministerului Educaiei Naionale, membri n comisiile de evaluare a lucrrilor scrise profesori titulari din nvmntul
preuniversitar care au dobndit definitivarea n nvmnt sau cadre didactice din nvmntul universitar.
(4) Decizia de numire a comisiei de evaluare a lucrrilor scrise se emite cu cel mult 48 de ore nainte de nceperea probei
scrise.
(5) n situaia n care se constat c subiectul/subiectele a/au fost formulat/e greit sau n afara programei de concurs, candidaii
primesc punctajul integral aferent subiectului formulat greit.
(6) Evaluarea i notarea lucrrilor scrise se desfoar n sli prestabilite, n care nu este permis accesul altor persoane, n afara
membrilor comisiei de evaluare a lucrrilor scrise. Fiecare lucrare scris este verificat independent, n sli separate, de cei doi
membri ai comisiei i apreciat separat, cu note de la 10 la 1, incluznd i punctul din oficiu, conform baremului de evaluare. Fiecare
profesor evaluator trece punctele acordate pentru fiecare subiect, precum i nota final, n borderoul de notare, dup terminarea
evalurii. La evaluare, nu se fac nsemnri pe lucrare. Un corector nu are acces la borderoul celuilalt.
(7) Preedintele comisiei de evaluare a lucrrilor scrise verific borderourile i semnaleaz diferenele mai mari de un punct
dintre notele acordate de cei doi profesori evaluatori. n aceast situaie, cei doi profesori evaluatori reverific mpreun lucrarea i
acord o nou not care se nregistreaz ntr-un alt borderou. Aceast not trebuie s fie cuprins ntre notele iniiale. n caz de
divergene ntre cei doi profesori evaluatori, lucrarea este recorectat de un al treilea profesor evaluator, numit prin decizia
inspectorului colar general, la propunerea preedintelui comisiei de evaluare a lucrrilor scrise. Nota acestuia este definitiv i va fi
semnat de cei trei profesori evaluatori.
(8) n situaia n care nu s-au semnalat diferene mai mari de un punct, fiecare profesor evaluator i nscrie propria not pe
lucrare, semneaz n dreptul notei, iar preedintele comisiei de evaluare a lucrrilor scrise calculeaz nota final ca medie aritmetic
cu dou zecimale, fr rotunjire, o trece pe lucrare i semneaz.
(9) Dup stabilirea mediei, preedintele comisiei de evaluare a lucrrilor scrise deschide lucrrile, n prezena secretarilor
comisiei i consemneaz notele finale ntr-un proces-verbal tip, ce cuprinde numele candidailor, numrul lucrrii i nota final
obinut.
(10) Lucrrile candidailor, mpreun cu borderourile de corectare i procesele-verbale cu notele finale obinute, sunt predate
preedintelui comisiei de evaluare a lucrrilor scrise.
(11) Evaluarea lucrrilor de concurs i afiarea rezultatelor se realizeaz n perioada prevzut de Calendar.
(12) Lucrrile scrise pentru care se depun contestaii, n perioada prevzut de Calendar, se resigileaz de membrii comisiei de
evaluare, n vederea reevalurii, secretizndu-se i nota/notele acordate la prima evaluare.
Art. 68 (1) La nivelul fiecrui centru de evaluare se constituie, prin decizia inspectorului colar general, comisia de rezolvare a
contestaiilor, format n ntregime din alte persoane dect cele din comisiile de evaluare a lucrrilor scrise. Fiecare comisie de
rezolvare a contestaiilor este format din: preedinte - inspector colar general/inspector colar general adjunct/inspector colar;
membri - cte doi profesori din nvmntul preuniversitar avnd gradul didactic I sau II pentru fiecare disciplin de concurs/100
lucrri scrise; 2-3 secretari - cadre didactice din nvmntul preuniversitar; 2-3 informaticieni.
(2) n mod excepional, pentru disciplinele la care nu se identific profesori evaluatori din nvmntul preuniversitar avnd
gradul didactic I sau II, inspectorul colar general poate numi, cu avizul Ministerului Educaiei Naionale, membri n comisiile de
evaluare a lucrrilor scrise profesori titulari din nvmntul preuniversitar care au dobndit definitivarea n nvmnt sau cadre
didactice din nvmntul universitar.
(3) Recorectarea lucrrilor se realizeaz conform procedurii prevzute la art. 67, n termenul prevzut de Calendar.
(4) n cazul n care diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor i nota final acordat de
comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferen care poate fi n plus sau n minus, rmne definitiv nota final acordat de
comisia de evaluare.
(5) Dac diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor i nota final stabilit n urma evalurii
iniiale este mai mare de 0,5 puncte, nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor este definitiv. n situaia lucrrilor cu
nota final stabilit n urma evalurii iniiale ntre 4,50-4,99, respectiv 6,50-6,99, inclusiv notele de 4,50 i 4,99, respectiv cele de 6,50
i 6,99 sau o not cel puin egal cu 9,50, nota definitiv este nota final atribuit la recorectare.
(6) Dac diferena ntre nota final stabilit de comisia de evaluare a lucrrilor scrise i nota final stabilit de comisia de
rezolvare a contestaiilor este mai mare de 1 punct, se constituie o nou comisie de recorectare, prin decizia inspectorului colar
39

general, format din ali membri dect cei din comisiile anterioare. Rezultatul acestei ultime corectri este definitiv. Inspectorul colar
general va dispune aplicarea msurilor legale asupra celor care nu i-au ndeplinit atribuiile n cadrul concursului.
(7) Rezultatele finale se afieaz la data prevzut de Calendar.
(8) Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile
ulterioare. Hotrrile comisiei de rezolvare a contestaiilor sunt definitive i pot fi atacate numai la instana de contencios administrativ
competent.
Art. 69 Ulterior evalurii lucrrilor scrise, conducerea Ministerului Educaiei Naionale poate desemna, dup caz, comisii de
reevaluare, prin sondaj, a unui numr de lucrri scrise, urmrindu-se corectitudinea respectrii baremelor de evaluare. n cazul
constatrii unor nereguli flagrante, conducerea Ministerului Educaiei Naionale propune, conducerilor inspectoratelor colare,
msurile de sancionare a persoanelor care nu i-au ndeplinit atribuiile n cadrul concursului, potrivit prevederilor legale. Reevaluarea
nu conduce la modificarea notelor candidailor.
Art. 70 Inspectoratul colar organizeaz concursul naional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate
vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar. Inspectoratul colar, prin inspectorul general i conducerile unitilor de nvmnt
rspund integral de buna desfurare a concursului, potrivit prezentei Metodologii.
Art. 71 Coordonarea metodologic a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n
nvmntul preuniversitar este asigurat de Ministerul Educaiei Naionale, prin Comisia naional de monitorizare a concursului,
numit prin ordin al ministrului educaiei naionale. Atribuiile Comisiei naionale de monitorizare a concursului se stabilesc prin
ordin al ministrului educaiei naionale.
Seciunea a IV-a
Desfurarea probei scrise n cadrul concursului
Art. 72 (1) Lucrarea scris se desfoar la data prevzut de Calendar, ncepnd cu orele 10.00. Candidaii vor fi prezeni n
sala de concurs, cel mai devreme la orele 8.00 i cel mai trziu la orele 9.00. Candidaii care nu sunt prezeni n sal nainte de a fi
deschis plicul cu subiecte nu mai pot susine proba scris. Dup primirea subiectelor de concurs de ctre candidai, durata de redactare
a lucrrilor este de 4 (patru) ore, timp ce nu poate fi depit cu 1-2 ore numai de ctre candidaii cu deficiene vizuale grave. Pentru
redactarea lucrrilor se folosete cerneal sau pix de culoare albastr; desenele/graficele se pot executa i cu creionul negru. Candidaii
pot avea dicionare pentru disciplinele latin sau greac veche i planurile de conturi pentru disciplina economic, administrativ,
pot.
(2) n vederea desfurrii probelor scrise, se asigur supravegherea fiecrei sli de ctre 2-3 supraveghetori, care verific
identitatea candidailor, prin buletin/carte/adeverin de identitate sau paaport. n toate slile de concurs vor fi instalate camere video
de supraveghere.
Art. 73 Procedura specific de desfurare a probei scrise i de sigilare i securizare a lucrrilor scrise se stabilete de
Ministerul Educaiei Naionale i se comunic inspectoratelor colare. Dup sigilarea lucrrilor scrise se aplic tampila circular cu
diametrul de 35 mm Concurs de ocupare a posturilor didactice i semntura preedintelui comisiei. Pentru tampil se utilizeaz
tuul albastru nchis.
Seciunea a V-a
Repartizarea candidailor pe posturile didactice/catedrele declarate vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar
Art. 74 (1) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru concurs se repartizeaz n edin public organizat
de comisia judeean/municipiului Bucureti de organizare i desfurare a concursului.
(2) Repartizarea posturilor/catedrelor se realizeaz n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare obinute la concurs,
conform art. 61 alin. (8) i (9), n limita numrului de posturi didactice/catedre vacante/rezervate din lista afiat pentru concurs, cu
respectarea condiiilor prezentei Metodologii. n cazul mediilor de repartizare egale obinute la concurs se aplic prevederile art. 61
alin. (13) i (14). n cadrul edinelor publice de repartizare, opiunea fiecrui candidat se exprim n scris, conform cererii tip i se
consemneaz n procesul verbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm
prezentnd procura notarial n original. Dup consemnarea n procesul verbal a opiunii fcute, comisia de organizare i desfurare
a concursului elibereaz adresa de repartizare pe postul didactic/catedra solicitat(). n cazul n care candidatul nu este prezent
personal sau printr-un mputernicit la edina public de repartizare, cererea acestuia nu se soluioneaz.
(3) Repartizarea candidailor se realizeaz n baza datelor existente n sistemul informatizat, astfel :
a) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte), conform art. 61 alin. (8), pe posturi didactice/catedre
vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munc pe perioad nedeterminat, la nivelul judeului n care au susinut
att proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, ct i proba scris ori n alte judee n care au susinut proba
practic sau inspecia special la clas n profilul postului, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, cu respectarea
condiiilor prezentei Metodologii; situaiile excepionale se rezolv numai cu avizul Ministerului Educaiei Naionale;
b) transformarea posturilor didactice/catedrele pentru angajare pe perioad nedeterminat, rmase neocupate dup repartizarea
candidailor prevzui la lit. a), n posturi pentru angajare pe perioad determinat.
40

(4) n situaia n care candidaii care nu sunt titulari, repartizai pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, renun la
opiunea fcut sau nu se prezint la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizai, se mai pot prezenta la o alt repartizare
numai dup repartizarea candidailor la nivel judeean, nainte de atribuirea orelor n regim de plata cu ora, conform Calendarului.
Situaiile excepionale se rezolv numai cu avizul Ministerului Educaiei Naionale.
(5) Posturile didactice/catedrele vacante din mediul rural, publicate pentru concurs, cu meniunea contract M.E.N., se ocup
cu prioritate de absolveni ai instituiilor de nvmnt superior care au contract pentru mediul rural ncheiat cu Ministerul Educaiei
Naionale. Aceste posturi didactice/catedre i pstreaz meniunea i pentru etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic din
nvmntul preuniversitar, conform Calendarului.
(6) Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesit prob practic/oral candidaii
trebuie s fi promovat aceasta prob. Pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor publicate pentru concurs care necesit
atestate/avize suplimentare candidaii trebuie s posede atestatele/avizele necesare, anexate la cererea de nscriere n perioada de
nscriere conform Calendarului.
(7) n nvmntul particular, validarea concursurilor i angajarea pe post se fac de ctre conducerea unitii de nvmnt
particular i se comunic, n scris, inspectoratului colar.
(8) Candidaii care nu au dobndit definitivarea n nvmnt pot participa la etapa de repartizare prevzut la alin. (3) lit. a),
att timp ct, ulterior repartizrii, mai ndeplinesc condiiile legale de nscriere la examenul naional de definitivare n nvmnt.
Art. 75 (1) n baza situaiei privind repartizarea candidailor, transmis inspectoratului colar de ctre comisia
judeean/municipiului Bucureti de organizare i desfurare a concursului, inspectorul colar general emite decizia de repartizare,
ncepnd cu 1 septembrie 2015.
(2) n baza deciziei de repartizare, semnat de inspectorul colar general, directorul unitii de nvmnt ncheie cu candidaii
repartizai contracte individuale de munc pe perioad nedeterminat sau determinat, dup caz, ncepnd cu 1 septembrie 2015, dup
cum urmeaz:
a) contract individual de munc pe perioad nedeterminat, pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre vacante
pentru angajare pe perioad nedeterminat i care au dobndit definitivarea n nvmnt;
b) contract individual de munc pe perioad determinat, pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre
vacante/rezervate i care nu au dobndit definitivarea n nvmnt, indiferent de statutul postului pe care au fost repartizai;
c) contract individual de munc pe perioad determinat pentru candidaii repartizai pe posturi vacante/rezervate pentru
angajare pe perioad determinat.
(3) Pentru candidaii care nu au dobndit definitivarea n nvmnt repartizai pe posturi didactice/catedre vacante publicate
pentru angajare pe perioad nedeterminat, consiliul/consiliile de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care au fost
repartizai modific durata contractului individual de munc din perioad determinat n perioad nedeterminat, dup promovarea
examenului naional de definitivare n nvmnt.
(4) Candidaii repartizai au obligaia de a se prezenta la post/catedr pn cel trziu la data de 31 august 2015, n vederea
ncheierii contractului individual de munc. n cazul neprezentrii la post n termen de maximum 3 (trei) zile, de la data de 31 august
2015, pentru ncheierea contractului individual de munc, se revoc repartizarea. Sunt exceptate situaiile de neprezentare la post din
motive neimputabile candidailor: motive medicale, calamiti naturale etc., care pot fi justificate cu documente.
Art. 76 (1) Directorul unitii de nvmnt transmite inspectoratului colar lista posturilor didactice/catedrelor rmase
vacante/rezervate, lista candidailor rmai nerepartizai, precum i lista candidailor repartizai.
(2) Candidaii rmai nerepartizai se repartizeaz n edinele publice organizate ulterior la nivel judeean/al municipiului
Bucureti, conform prevederilor prezentei Metodologii.
(3) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate rmase neocupate, dup operaiunile prevzute la art. 74-75, se ocup n
etapele ulterioare ale mobilitii personalului didactic, n condiiile prezentei Metodologii.
Seciunea a VI-a
Dispoziii finale privind organizarea i desfurarea concursului
Art. 77 Cheltuielile pentru lucrrile concursului naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n
nvmntul preuniversitar se asigur de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaiei Naionale, conform art. 111 alin. (1)
lit. d) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare. Salarizarea cadrelor didactice care fac parte din comisiile de
concurs se realizeaz conform prevederilor legale n vigoare.
Art. 78 (1) Membrii comisiilor de organizare i desfurare a concursului, ai comisiilor de organizare i desfurare a probelor
practice/orale sau a inspeciei speciale la clas, ai comisiilor de evaluare a lucrrilor i ai comisiilor de rezolvare a contestaiilor nu pot
avea n rndul candidailor rude sau afini pn la gradul IV inclusiv. Membrii comisiilor semneaz, n acest sens, cte o declaraie pe
proprie rspundere. Declaraiile sunt predate preedintelui comisiei i se pstreaz la inspectoratul colar.
(2) La organizarea i desfurarea concursului nu pot participa persoanele care concureaz sau care au n rndul candidailor
rude sau afini pn la gradul IV inclusiv.

41

Art. 79 (1) nscrierea numelui candidailor sau a altor nume proprii care nu au legtur cu cerinele subiectului n afara
spaiului care se sigileaz, precum i orice alte semne distinctive pe foile tipizate, destinate lucrrilor scrise, determin anularea
lucrrilor.
Art. 80 (1) Lucrrile scrise i borderourile de corectare se pstreaz n arhiva unitilor de nvmnt n care s-au organizat
centre de evaluare, timp de minimum 3 (trei) ani, iar celelalte documente, conform normativelor n vigoare.
(2) Dosarele de nscriere ale candidailor se pstreaz n arhiva inspectoratelor colare timp de minimum 6 (ase) ani.
Art. 81 Preedinii comisiilor judeene/a municipiului Bucureti de organizare i desfurare a concursului, ai comisiilor de
evaluare a lucrrilor i ai comisiilor de rezolvare a contestaiilor, precum i directorii unitilor de nvmnt sunt direct rspunztori
de respectarea prezentei Metodologii, de corectitudinea desfurrii concursului naional pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar i de ocuparea posturilor didactice/catedrelor de ctre candidaii
cu studii corespunztoare postului/catedrei, acreditate/autorizate s funcioneze provizoriu, conform prevederilor legale n vigoare.
Capitolul X
Detaarea personalului didactic titular n nvmntul preuniversitar
Art. 82 (1) Posturile didactice/catedrele rmase vacante/rezervate dup concurs se ocup de cadrele didactice titulare n
nvmntul preuniversitar prevzute la art. 31 alin. (7)-(9) i cadrele didactice prevzute la art. 31 alin. (10), prin detaare n interesul
nvmntului.
(2) Detaarea n interesul nvmntului a personalului didactic titular n nvmntul preuniversitar se realizeaz n baza
cererii scrise formulate de unitatea de nvmnt primitoare, pe postul didactic/catedra solicitat() de unitatea de nvmnt
primitoare i cu acordul scris al persoanelor solicitate, conform anexei nr. 14. Personalul didactic titular n nvmntul preuniversitar
solicitat pentru detaare depune un acord la unitatea de nvmnt primitoare, nsoit de actele certificate pentru conformitate cu
originalul, de ctre directorul unitii de nvmnt n care cadrul didactic solicitat pentru detaare i-a desfurat activitatea.
Profesorii consilieri n centre i cabinete de asisten psihopedagogic se adreseaz CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat
postul didactic respectiv.
(3) Cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar solicitate pentru detaare interesul nvmntului pe posturi
didactice/catedre vacante/rezervate care necesit atestate/avize suplimentare trebuie s posede atestatele/avizele necesare, la data
depunerii acordului pentru detaare n interesul nvmntului conform Calendarului. Cadrele didactice titulare n nvmntul
preuniversitar solicitate pentru detaare interesul nvmntului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate care necesit prob
practic/oral trebuie s promoveze aceste probe conform art. 31 alin. (5)-(6).
(4) Detaarea n interesul nvmntului pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate se dispune prin decizie a
inspectorului colar general, dup aprobarea n consiliul de administraie al unitii de nvmnt primitoare/CJRAE/CMBRAE.
Detaarea n interesul nvmntului pe posturi didactice/catedre se poate realiza pentru o perioad de cel mult 5 (cinci) ani colari
consecutivi. Persoana ndreptit are dreptul de a contesta hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt
primitoare, printr-o cerere scris, adresat conducerii unitii de nvmnt, n termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia.
Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare i se soluioneaz de ctre consiliul de administraie al unitii. Hotrrea consiliului de
administraie al unitii de nvmnt/CJRAE/CMBRAE n contestaie este definitiv i poate fi atacat numai prin procedurile
contenciosului administrativ.
(5) Cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat se detaeaz n
interesul nvmntului pentru restrngere de activitate nesoluionat pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate, n edin public
organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar,
n perioada prevzut n Calendar.
Art. 83 (1) n cazul funciilor de conducere din unitile de nvmnt preuniversitar de stat, detaarea n interesul
nvmntului se face la propunerea inspectorului colar general, cu avizul consiliului de administraie al inspectoratului colar i cu
acordul scris al persoanelor solicitate, pn la organizarea concursului, dar nu mai trziu de sfritul anului colar.
(2) n cazul funciilor de ndrumare i control din inspectoratele colare, detaarea n interesul nvmntului se face la
propunerea inspectorului colar general, cu avizul consiliului de administraie al inspectoratului colar i al Ministerului Educaiei
Naionale, n baza acordului scris al persoanelor solicitate, pn la organizarea concursului, dar nu mai trziu de sfritul anului colar.
(3) Detaarea n interesul nvmntului pentru funciile de ndrumare i control din Ministerul Educaiei Naionale, n
funciile de conducere din inspectoratele colare i casele corpului didactic se dispune prin ordin al ministrului educaiei naionale.
(4) Asigurarea conducerii unei uniti de nvmnt preuniversitar particular, pn la organizarea concursului, dar nu trziu de
sfritul anului colar, se realizeaz conform art. 2541 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 84 (1) Posturile didactice/catedrele rmase vacante/rezervate dup etapa de detaare n interesul nvmntului se ocup
de cadrele didactice titulare prevzute la art. 31 alin. (7)-(9) i cadrele didactice prevzute la art. 31 alin. (10), prin detaare la cerere.
(2) Posturile didactice/catedrele vacante/rezervate publicate pentru detaare la cerere se ocup cu prioritate aplicnd principiul
continuitii pentru cadrele didactice titulare repartizate prin detaare la cerere/continuitate pentru detaare la cerere pe posturi
didactice/catedre ncepnd cu 1 septembrie 2015, n edin public potrivit Calendarului, n baza rezultatelor obinute la concursurile
42

de titularizare n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2014 i/sau 2013, care au obinut minimum media 5 (cinci) n specialitatea
postului, au acordul consiliului de administraie/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt i au
calificativul/calificativele Foarte bine. Cadrele didactice care solicit continuitate pentru detaare la cerere se adreseaz
consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt pn la data prevzut n Calendar. Profesorii consilieri n
centre i cabinete de asisten psihopedagogic se adreseaz CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv.
Acordul/refuzul consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt/CJRAE/CMBRAE pentru continuitate
prin detaare la cerere este comunicat inspectoratului colar i cadrelor didactice solicitante, pn la data prevzut n Calendar.
Consiliul/consiliile de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE comunic n scris cadrelor didactice
solicitante motivele acordului/refuzului continuitii prin detaare. Dac un post didactic dintr-o unitate de nvmnt este solicitat de
mai multe cadre didactice, prioritate la ocuparea postului are cadrul didactic care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt.
Dac astfel nu se realizeaz departajarea, atunci, pentru departajare, se aplic criteriile i punctajele prevzute n anexa nr. 2. Pentru a
fi repartizate prin continuitate pentru detaare la cerere, n baza mediei/notei obinute la concurs n sesiunea 2014 i/sau 2013, cadrele
didactice titulare care particip i la concursul din 2015, trebuie s obin minimum media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), la
disciplina corespunztoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru continuitate. Cadrele didactice care beneficiaz de continuitate
pentru detaare la cerere n anul colar 2015-2016 i actualizeaz dosarul personal la inspectoratul colar, conform Calendarului.
(3) nvtorul, profesorul pentru nvmnt primar sau institutorul calificat din nvmntul primar, detaat la cerere, la 1
septembrie 2012, la clasa I, n baza rezultatului obinut la concursul de titularizare, sesiunea 2012, care n perioada 1 septembrie 201231 august 2015 a predat, prin continuitate, la aceeai clas de elevi, poate beneficia de continuitate pentru detaare la cerere n anul
colar 2015-2016, n condiiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului primar la aceeai clas de elevi.
(4) n aceast etap consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu
de continuitate pentru detaare la cerere pentru posturile didactice care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se ncadreaz n
prevederile alin. (2)-(3). Persoana ndreptit are dreptul de a contesta hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt
primitoare, printr-o cerere scris, adresat conducerii unitii de nvmnt, n termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia.
Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare i
se soluioneaz de ctre consiliul de administraie al unitii, n termen de 48 de ore de la nregistrare. Hotrrea consiliului de
administraie al unitii de nvmnt/CMBRAE/CJRAE n contestaie este definitiv i poate fi atacat numai la instana de
contencios administrativ. Persoana nemulumit de rspunsul primit la contestaie are dreptul de a se adresa instanei de contencios
administrativ competente.
(5) Posturile didactice/catedrele rmase vacante/rezervate dup soluionarea continuitilor pentru detaare la cerere se ocup
de cadrele didactice titulare participante la concursul din 2015 care au obinut cel puin media de repartizare 5,00 (cinci), conform art.
61 alin. (9), care solicit detaare la cerere, precum i prin concurs specific.
(6) Detaarea la cerere a personalului didactic titular din nvmntul preuniversitar se realizeaz n baza cererii scrise
formulate de cadrul didactic interesat la inspectoratul colar, nsoit de actele certificate pentru conformitate cu originalul, prevzute
n cerere, conform anexei nr. 14.
(7) Concursul specific const n evaluarea activitii profesionale, didactice i tiinifice a cadrului didactic, n baza
documentelor justificative anexate la cererea de nscriere, de ctre comisia judeean/a municipiului Bucureti de mobilitate a
personalului didactic din nvmntul preuniversitar i acordarea punctajului rezultat prin aplicarea criteriilor i punctajelor prevzute
n anexa nr. 2.
(8) Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate, prin detaare la cerere, se realizeaz n edina public,
organizat la nivel judeean/al municipiului Bucureti, n perioada prevzut n Calendar, n ordine, de ctre:
a) cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar anterior concursului naional de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2015, care au participat la acest concurs i au obinut
cel puin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), rmase nerepartizate i care solicit detaare la cerere, n ordinea descresctoare a
mediilor obinute la concurs;
b) cadrele didactice titulare n nvmntul preuniversitar anterior concursului naional de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2015, inclusiv cele transferate n baza acestui concurs,
care solicit detaare la cerere, n ordinea descresctoare a punctajelor obinute n urma aplicrii criteriilor i punctajelor prevzute n
anexa nr. 2.
(9) n cazul mediilor egale sau a punctajelor egale are prioritate n urmtoarea ordine:
a) persoana care are domiciliul sau reedina n localitatea n care solicit postul didactic/catedra;
b) persoana care are solicit postul didactic/catedra n apropierea localitii de domiciliu;
c) persoana al crei so/soie este cadru didactic titular n localitatea n care se solicit detaarea;
d) persoana al crei so/soie este cadru didactic;
e) persoana al crei so/soie este ales/aleas n Parlament, este numit/numit n Guvern sau ndeplinete funcii de specialitate
specifice n aparatul Parlamentului, al Preediniei, al Guvernului ori n Ministerul Educaiei Naionale, cea aleas de Parlament n
organismele centrale ale statului, precum i persoana al crei so/soie ndeplinete funcia de prefect, subprefect, preedinte i
vicepreedinte al consiliului judeean sau o funcie de ndrumare i control n sistemul de nvmnt, de cultur, de tineret i sport. De
asemenea, au prioritate soul/soia persoanei care ndeplinete funcii de conducere i de specialitate la Casa Corpului Didactic,
43

precum i soul/soia cadrelor didactice numite n funcii de conducere sau de specialitate la comisiile si ageniile din subordinea
Preediniei, a Parlamentului sau a Guvernului, ai/ale liderilor sindicatelor din nvmnt, care au drept de rezervare de catedr, i
ai/ale cadrelor active ale Ministerului Aprrii, ale Ministerului Administraiei i Internelor, ale Serviciului Romn de Informaii i
alte servicii speciale la nivel naional, mutate, la ordin, n alt localitate.
(10) Dac, dup aplicarea criteriilor prevzute la alin. (9), se menine egalitatea, departajarea se face lundu-se n considerare,
n ordine, urmtoarele criterii:
a) gradul didactic;
b) nota/media obinut la examenul pentru obinerea gradului didactic;
c) dovada acumulrii n ultimii 5 (cinci) ani de la data promovrii examenului de definitivare n nvmnt, a minimum 90 de
credite profesionale transferabile, conform art. 245 alin. (6) din Legea nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare sau
ndeplinirea uneia dintre condiiile prevzute la art. 82 lit. a)-e) din Metodologia privind formarea continu a personalului din
nvmntul preuniversitar, aprobat prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5561/2011, cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru personalul didactic titular care a dobndit definitivarea n nvmnt, cu o vechime la
catedr mai mare de 5 (cinci) ani;
d) media de departajare, calculat cu patru zecimale;
e) cuprinderea n cadrul unui program de conversie organizat de instituii autorizate/acreditate, conform legii.
f) media obinut la examenul de bacalaureat/absolvire/licen (stat);
g) vechimea n nvmnt.
(11) Cadrul didactic, care nu poate participa la edina public de repartizare prin detaare la cerere, are dreptul s desemneze,
prin procur notarial n original, un mputernicit care s-i reprezinte interesele. n cazul n care cadrul didactic nu este prezent
personal sau printr-un mputernicit la edina public, cererea acestuia nu se soluioneaz. Opiunea fiecrui cadru didactic se
consemneaz n procesul-verbal al comisiei, cu certificare prin semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm
prezentnd procura notarial n original.
(12) Detaarea la cerere a personalului didactic se dispune anual, prin decizie a inspectorului colar general. O persoan poate
beneficia de detaare la cerere pe posturi didactice/catedre pe o perioad de cel mult 5 (cinci) ani colari consecutivi.
(13) Cadrele didactice numite cu statut de titular n baza rezultatelor obinute la concursul de ocupare a posturilor didactice
vacante n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2015, precum i cadrele didactice repartizate pe perioad nedeterminat n
baza prevederilor art. 253 din Legea nr.1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, care s-au prezentat la postul didactic/catedra
pe care au fost repartizate i pentru care s-au ncheiat contracte individuale de munc pe perioad nedeterminat, pot beneficia de
detaare la cerere, n baza punctajelor obinute conform anexei nr. 2, n primul an dup repartizare, respectiv concurs, conform
Calendarului. Acestea pot beneficia i de detaare n interesul nvmntului sau la cerere, n primul an dup repartizare, respectiv
concurs i pe parcursul anului colar, n baza hotrrii comisiei paritare de la nivelul inspectoratului colar, cu avizul Ministerului
Educaiei Naionale.
(14) n etapele de detaare n interesul nvmntului sau la cerere nu se ocup posturile didactice/catedrele propuse pentru
prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, pentru candidaii care au
dobndit cel puin definitivarea n nvmnt i cadrele didactice debutante nscrise la examenul naional de definitivare n
nvmnt, sesiunea 2015, care au obinut minimum media de repartizare 7 (apte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2014
i/sau 2013.
(15) Detaarea cadrelor didactice titulare poate fi soluionat pe catedre n componena crora intr i ore din propria norm.
(16) Un cadru didactic titular poate beneficia de detaare n interesul nvmntului i la cerere pe posturi didactice/catedre cel
mult 10 (zece) ani colari consecutivi, cu respectarea prevederilor alin. (12) i art. 82 alin. (4). O persoan poate beneficia de detaare
n interesul nvmntului sau la cerere pe posturi didactice/catedre n aceeai unitate de nvmnt pe o perioad de cel mult 5
(cinci) ani colari consecutivi.
(17) Detaarea personalului didactic titular se realizeaz cu avizul consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor
de nvmnt la care cadrul didactic este titular, innd seama de prevederile art. 247, art. 248, art. 262 i art. 263 alin. (1)-(10) din
Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, de condiiile prevzute n prezenta Metodologie i de principiile
fundamentale prevzute la art. 3 din Legea nr. 53/2003, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare. Detaarea personalului
didactic titular se realizeaz pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate n uniti de nvmnt, n aceeai funcie didactic sau
ntr-o alt funcie didactic, cu respectarea prevederilor prezentei Metodologii, potrivit specializrilor dobndite prin studii n
concordan cu Centralizatorul i prevederile art. 15 alin. (2) i art. 31 alin. (8). Cadrul didactic titular ntr-o unitate de nvmnt
preuniversitar, care a dobndit prin studii dou sau mai multe specializri, poate solicita, prin detaare, ocuparea unui/unei post
didactic/catedre vacant(e)/rezervat(e) sau trecerea ntr-o alt funcie didactic, n concordan cu specializrile dobndite prin studii,
conform Centralizatorului, n aceeai unitate de nvmnt sau n alte uniti de nvmnt.
(18) Decizia de repartizare prin detaare n interesul nvmntului sau la cerere se emite de ctre inspectorul colar general al
inspectoratului colar n a crui raz teritorial i are sediul unitatea de nvmnt la care cadrul didactic se detaeaz. n cazul
detarii n interesul nvmntului sau la cerere de pe un post didactic/catedr vacant ()/rezervat() dintr-un jude n altul, un
exemplar al deciziei de repartizare prin detaare se comunic unitii de nvmnt la care cadrul didactic se detaeaz, iar un alt
exemplar al deciziei se comunic inspectoratului colar pe raza cruia i are sediul unitatea de nvmnt la care cadrul didactic
44

detaat este titular, care are obligaia de a-l transmite unitii de nvmnt la care cadrul didactic detaat este titular. n cazul detarii
la cerere de pe un post didactic/catedr vacant()/rezervat() n cadrul aceluiai jude/municipiului Bucureti, un exemplar al deciziei
de repartizare prin detaare se comunic unitii de nvmnt la care cadrul didactic este titular, iar un alt exemplar al deciziei se
comunic unitii de nvmnt la care cadrul didactic se detaeaz.
n baza deciziei de repartizare prin detaare n interesul nvmntului sau la cerere, unitatea de nvmnt la care cadrul
didactic este titular dispune suspendarea contractului individual de munc, potrivit art. 52 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 53/2003,
republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, respectnd, n acelai timp prevederile art. 4 alin. (1) lit. e) din Hotrrea de
Guvern nr. 500/2011 privind registrul general de eviden a salariailor, cu modificrile ulterioare, iar unitatea de nvmnt
primitoare emite decizie de ncadrare prin detaare la cerere, fr a se ncheia un alt contract individual de munc pentru cadrul
didactic detaat.
(19) n situaii temeinic justificate, n baza hotrrii consiliului de administraie al unitii de nvmnt n care un cadru
didactic este detaat, conducerea respectivei uniti de nvmnt poate solicita inspectoratului colar ncetarea detarii i revenirea
cadrului didactic pe postul/catedra de la unitatea de nvmnt la care este titular.
Capitolul XI
Prelungirea duratei contractelor individuale de munc n anul colar 2015-2016,
pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat
Art. 85 (1) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza rezultatelor
obinute la concursurile de titularizare, sesiunile 2014 i/sau 2013, care au obinut minimum media de repartizare 5 (cinci) n
specialitatea postului, care au avizul consiliului de administraie al unitii de nvmnt, care au calificativul "Foarte bine" i care mai
au cel puin jumtate de norm didactic n specialitate, pot solicita prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad
determinat n anul colar 2015-2016. Pentru aceasta, se adreseaz, n scris, conducerii unitii de nvmnt pn la termenul
prevzut n Calendar, care comunic acordul/refuzul la inspectoratul colar, conform Calendarului. Profesorii consilieri n centre i
cabinete de asisten psihopedagogic se adreseaz CMBRAE/CJRAE n cadrul cruia este normat postul didactic respectiv. Dac un
post didactic este solicitat de mai multe cadre didactice, prioritate la ocuparea postului au cadrele didactice care au dobndit cel puin
definitivarea n nvmnt. Dac astfel nu se ajunge la departajare, se ia n calcul media de repartizare cea mai mare de la
concursul/concursurile de titularizare susinute n perioada 2013-2014. Dac nici astfel nu se ajunge la departajare, prioritate la
ocuparea postului didactic/catedrei are cadrul didactic cu domiciliul n localitatea n care solicit postul didactic/catedra, conform art. 1
alin. (3). n situaia n care nici domiciliul nu conduce la departajare, la medii de repartizare egale se ia n calcul nota cea mai mare
obinut la proba scris n cadrul concursului/concursurilor de titularizare susinute n perioada 2013-2014. Dac nici astfel nu se
ajunge la departajare, atunci se aplic, n ordine, criteriile i punctajele din anexa nr. 2 i alte criterii stabilite la nivelul unitilor de
nvmnt. Consiliul/consiliile de administraie al unitii/unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE comunic n scris cadrelor
didactice solicitante motivele acordului/refuzului prelungirii contractului individual de munc pe perioad determinat. Pentru a
beneficia de prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, cadrele didactice care
particip i la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2015,
conform prezentei Metodologii, trebuie s obin minimum media 5 (cinci), potrivit prevederilor art. 61 alin. (9), la disciplina
corespunztoare postului didactic/catedrei solicitat(e). La disciplina educaie tehnologic pot beneficia de prelungirea duratei
contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, numai cadrele didactice cu specializarea educaie
tehnologic.
(2) nvtorul, profesorul pentru nvmnt primar sau institutorul calificat din nvmntul primar, angajat pe perioad
determinat, la 1 septembrie 2012, la clasa I, n baza rezultatului obinut la concursul de titularizare, sesiunea 2012, care n perioada 1
septembrie 2012-31 august 2015 a predat, prin continuitate, la aceeai clas de elevi, poate beneficia de prelungirea duratei
contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, n condiiile alin. (1), pentru finalizarea ciclului
primar la aceeai clas de elevi.
(3) n aceast etap consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt/CMBRAE/CJRAE pot emite acorduri de principiu
de prelungire a duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016 pentru posturile didactice
care se pot vacanta ulterior, cadrelor didactice care se ncadreaz n prevederile alin. (1) sau (2). Persoana ndreptit are dreptul de a
contesta hotrrea consiliului de administraie al unitii de nvmnt primitoare, printr-o cerere scris, adresat conducerii unitii de
nvmnt, n termen de 24 de ore de la comunicarea acesteia. Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din
Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare i se soluioneaz de ctre consiliul de administraie al unitii, n termen
de 48 de ore de la nregistrare. Hotrrea consiliului de administraie n contestaie al unitii de nvmnt/CMBRAE/CJRAE este
definitiv i poate fi atacat numai la instana de contencios administrativ. Persoana nemulumit de rspunsul primit la contestaie are
dreptul de a se adresa instanei de contencios administrativ competente.
(4) Cadrele didactice care au obinut acorduri/acorduri de principiu privind prelungirea duratei contractului individual de
munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016 i actualizeaz dosarul personal la inspectoratul colar, conform
Calendarului.
45

Art. 86 Candidaii care beneficiaz de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul
colar 2015-2016, conform art. 85, ocup posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, n perioada prevzut n Calendar.
Capitolul XII
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar pe perioad determinat cu
personal didactic calificat i n regim de plata cu ora
Seciunea I
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar pe perioad determinat de
candidai rmai nerepartizai dup concursul naional de ocupare a posturilor didactice/catedrelor n nvmntul
preuniversitar, sesiunea 2015 i de candidai n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare 2014 i/sau 2013
Art. 87 Lista posturilor didactice/catedrelor/orelor vacante/rezervate pentru angajare cu contract individual de munc pe
perioad determinat se reactualizeaz dup etapa de detaare a personalului didactic titular i se public la data prevzut n
Calendar, prin afiare la avizierul inspectoratului i pe site-ul instituiei. Toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate din
aceast list sunt publicate pentru angajare pe perioad determinat.
Art. 88 Inspectoratul colar ntocmete lista candidailor din jude/municipiul Bucureti rmai nerepartizai dup concurs.
Art. 89 (1) Candidaii care au susinut concursul la nivelul judeului/municipiului Bucureti, att proba practic sau inspecia
special la clas n profilul postului, ct i proba scris, precum i candidaii care au susinut proba scris la nivelul
judeului/municipiului Bucureti i proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului n alte judee se ierarhizeaz, n
ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, pn la minimum media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), cu respectarea condiiilor
prezentei Metodologii.
(2) Candidaii, care au susinut concursul, att proba scris, ct i proba practic sau inspecia special la clas n profilul
postului n alte judee, depun, la inspectoratul colar unde doresc s fie repartizai, n perioada prevzut n Calendar, o copie a
dosarului de concurs, autentificat de unul dintre secretarii comisiei judeene/municipiului Bucureti de organizare i desfurare a
concursului, nsoit de adeverina, n original, cu rezultatele obinute n cadrul concursului. n aceeai perioad, la inspectoratele
colare se nregistreaz i cererile candidailor care au obinut cel puin media de repartizare 5 (cinci) la concursul de titularizare din
2014 i/sau 2013 (minimum 5 att la proba scris, ct i la proba practic sau inspecia la clas) i care solicit repartizarea pe perioad
determinat n baza acestor rezultate. Pentru a putea fi repartizai n baza mediilor de repartizare obinute la concursurile de titularizare
din 2014 i/sau 2013, candidaii, care particip la concurs i n 2015, trebuie s obin minimum media 5 (cinci), conform art. 61 alin.
(9), la disciplina corespunztoare postului didactic/catedrei solicitat(e) pentru angajare pe perioad determinat.
(3) Un candidat se poate nscrie pentru repartizare, conform alin. (2), ntr-un singur jude sau numai n municipiul Bucureti.
Datele din fia de nscriere a candidailor sunt introduse n sistemul informatizat. n perioada de validare/revalidare a fielor de
nscriere, candidatul primete fia martor pe care este obligat s o semneze, alturi de reprezentantul inspectoratului colar, pentru
conformitate. Un exemplar se nmneaz candidatului, cellalt rmnnd la inspectoratul colar unde are loc nscrierea.
(4) Dup perioada de validare/revalidare a fielor, candidaii care au validat/revalidat fiele de nscriere pot susine, n perioada
prevzut de Calendar probe practice/orale evaluate prin calificativele admis, respins.
Art. 90 (1) Repartizarea candidailor cu studii corespunztoare postului, dup etapa de detaare a personalului didactic titular,
pe perioad determinat la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti, n baza datelor existente n sistemul informatizat, se
realizeaz n edin public, organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, n perioada
prevzut de Calendar, n ordine, astfel:
a) candidai cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2015, conform art. 61 alin. (9), n vederea
ncheierii unui contract individual de munc pe perioad determinat, la nivelul judeului n care au susinut att proba practic sau
inspecia special la clas n profilul postului, ct i proba scris ori n alte judee n care au susinut proba practic sau inspecia
special la clas n profilul postului, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prevederilor prezentei
Metodologii.
b) candidai care beneficiaz de prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar
2015-2016;
c) candidai rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea 2015, cu media de repartizare minimum 5 (cinci), conform art.
61 alin. (9), care au susinut att inspeciile speciale la clas/probele practice, ct i proba scris n cadrul concursului n alte judee, n
ordinea descresctoare a mediilor de repartizare, cu respectarea prezentei Metodologii;
d) candidai care au participat la concursuri de titularizare din 2014 i/sau 2013 n judeul/municipiul Bucureti n care solicit
postul/catedra vacant() i au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de
repartizare;
e) candidai care au participat la concursuri de titularizare din 2014 i/sau 2013 n alte judee i au obinut cel puin media 5
(cinci), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
f) candidai rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea 2015, care au susinut proba scris n profilul postului n
judeul/municipiul Bucureti i proba practic/oral n profilul postului conform art. 89 alin. (4), n ordinea descresctoare a notelor;
46

g) candidai rmai nerepartizai dup concursul din sesiunea 2015, care au susinut proba scris n profilul postului n alte
judee i proba practic/oral n profilul postului conform art. 89 alin. (4), n ordinea descresctoare a notelor;
h) candidai care au participat la concursuri de titularizare din 2014 i/sau 2013 n judeul/municipiul Bucureti n care solicit
postul/catedra vacant() i au obinut cel puin nota 5,00 (cinci) la proba scris n profilul postului din iulie 2014 i/sau iulie 2013 i
proba practic/oral n profilul postului conform art. 89 alin. (4), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a notelor,
i) candidai care au participat la concursuri de titularizare din 2014 i/sau 2013 n alte judee i au obinut cel puin nota 5,00
(cinci) la proba scris n profilul postului din iulie 2014 i/sau iulie 2015 i proba practic/oral n profilul conform art. 89 alin. (3),
ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a notelor.
j) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2015 n judeul/municipiul
Bucureti n care solicit postul/catedra vacant() i care au obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), n ordinea
descresctoare a mediilor de repartizare;
k) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2014 i/sau 2013 n
judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul/catedra vacant() i care au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o list
unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
l) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat concursul din sesiunea 2015 i au
obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de
repartizare, n judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: limb
modern/matern, educaie plastic, educaie muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele i cluburile copiilor i
elevilor;
m) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din
2014 i/sau 2013 i au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare,
n judeul/municipiul Bucureti n care solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: limb modern/matern,
educaie plastic, educaie muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele i cluburile copiilor i elevilor;
n) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursul din sesiunea 2015 n alte judee i care au
obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
o) candidai cu a doua specializare, alta dect aceea la care au participat la concursuri de titularizare din 2014 i/sau 2013 n
alte judee i care au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizate pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
p) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursul din sesiunea 2015 i
au obinut cel puin media 5 (cinci), conform art. 61 alin. (9), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de
repartizare, n alte judee i care solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: limb modern/matern, educaie
plastic, educaie muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele i cluburile copiilor i elevilor;
q) absolveni ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, care au participat la concursuri de titularizare din
2014 i/sau 2013 i au obinut cel puin media 5 (cinci), ierarhizai pe o list unic, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare,
n alte judee i care solicit postul didactic/catedra vacant() n a doua specializare: limb modern/matern, educaie plastic,
educaie muzical, educaie fizic, religie, posturi n specialitate din palatele i cluburile copiilor i elevilor.
r) candidai care au renunat la posturile didactice/catedrele pe care au fost repartizai n etapele anterioare, n ordinea
descresctoare a mediilor de repartizare.
(2) Repartizarea absolvenilor cu diplom ai colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform alin. (1) se
realizeaz numai pe catedre vacante/rezervate n specialitate din nvmntul primar sau gimnazial ori n palate i cluburi ale copiilor
i elevilor, cu salarizarea corespunztoare funciei de institutor. Absolvenii cu diplom ai colegiilor universitare de institutori cu a
doua specializare repartizai n palate i cluburi ale copiilor i elevilor i candidaii calificai cu a doua specializare repartizai pe posturi
didactice care necesit prob practic/oral susin la nivelul unitii de nvmnt n care au fost repartizai, pn la data nceperii
cursurilor, o prob practic/oral specific n profilul postului.
(3) Absolvenii colegiilor universitare de institutori, cu durata studiilor de 3-4 ani pe a cror diplom de absolvire nu este
nscris i a doua specializare, dar au menionat n foaia matricol direcia de studiu n a doua specializare: limba modern/matern,
muzic, desen, arte plastice sau educaie fizic se asimileaz urmtoarelor specializrilor cuprinse n Centralizator: Institutori-O
limb strin; Institutori (nvmnt primar)-O limb strin; Institutori-Limba rromani; Institutori-Muzic; InstitutoriDesen; Institutori-Arte plastice sau Institutori-Educaie fizic i beneficiaz de aceleai drepturi ca i absolvenii cu diplom ai
colegiilor universitare de institutori cu a doua specializare, conform prezentei Metodologii.
(4) La note/medii egale departajarea se face conform art. 61 alin. (13) i (14).
(5) Candidaii care solicit post/catedr n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare din 2014 i/sau 2013, pot fi
repartizai numai n condiiile n care nu au obinut not sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare,
n specialitatea postului/catedrei solicitat(e) sau dac nu au mai participat la urmtoarele concursuri de titularizare.
(6) n etapa de repartizare prevzut la art. 90 alin. (1) lit. a) nu se ocup posturile didactice/catedrele propuse pentru
prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, pentru candidaii care au
dobndit cel puin definitivarea n nvmnt i cadrele didactice debutante nscrise la examenul naional de definitivare n
nvmnt, sesiunea 2015, care au obinut minimum media de repartizare 7 (apte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2014
i/sau 2013.
47

Art. 91 Candidaii care nu particip la edinele publice de repartizare au dreptul s desemneze, prin procur notarial
prezentat n original, un mputernicit care s le reprezinte interesele. n cazul n care candidaii nu sunt prezeni personal sau printr-un
mputernicit la edinele publice de repartizare, acetia nu sunt repartizai.
Art. 92 n cadrul edinei publice, opiunea fiecrui candidat se exprim n scris, n formularul special i se consemneaz n
procesul verbal al edinei, cu certificare prin semntura solicitantului sau mputernicitului, acesta din urm prezentnd procura
notarial n original.
Art. 93 Dup exprimarea opiunii i asumarea ei prin semntur n procesul-verbal al edinei publice, inspectorul colar
general emite decizia de repartizare. n baza deciziei de repartizare, directorul unitii de nvmnt ncheie contract individual de
munc pe perioad determinat cu candidatul repartizat, de regul pentru perioada 1 septembrie - 31 august a fiecrui an colar sau
pn la revenirea titularului la post/catedr, dar nu mai trziu de 31 august a fiecrui an colar. Contractul individual de munc se
ncheie n maximum 3 (trei) zile lucrtoare de la data emiterii deciziei de repartizare. n cazul neprezentrii la post, n perioada
menionat, pentru ncheierea contractului individual de munc, repartizarea se revoc, iar postul didactic/catedra se vacanteaz. Sunt
exceptate situaiile de neprezentare la post din motive neimputabile candidailor: motive medicale, calamiti naturale etc., care pot fi
justificate cu documente.
Seciunea a II-a
Ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar
cu personal didactic calificat n regim de plata cu ora
Art. 94 (1) Dup ncheierea contractelor individuale de munc pe perioad nedeterminat/determinat, cu personalul didactic
calificat repartizat conform prezentei Metodologii, directorul unitii de nvmnt atribuie, prin decizie, posturile
didactice/catedrele/orele rmase neocupate n regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare n unitatea de nvmnt, la solicitarea
acestora i comunic situaia la inspectoratul colar, n perioada prevzut n Calendar.
(2) Dup atribuirea posturilor didactice/catedrelor/orelor rmase neocupate n regim de plata cu ora cadrelor didactice titulare
n unitatea de nvmnt, directorii unitilor de nvmnt n care mai rmn posturi didactice/catedre/ore neocupate acord avizul
pentru ncadrarea n regim de plata cu ora, n baza prezentrii unui curriculum vitae i susinerii unui interviu, n perioada prevzut n
Calendar, personalului didactic titular n alt unitate de nvmnt, specialitilor consacrai n domeniul de specialitate al curriculei
colare, personalului angajat n alte domenii de activitate, personalului didactic pensionat cu respectarea condiiilor de studii, avizelor
i atestatelor necesare pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate.
(3) Pe baza avizului obinut pentru ncadrarea n regim de plata cu ora, conform alin. (2), inspectoratul colar emite decizia de
repartizare, n baza creia personalul didactic titular n alt unitate de nvmnt, specialitii consacrai n domeniul de specialitate al
curriculei colare, personalul angajat n alte domenii de activitate i personalul didactic pensionat ncheie contract individual de munc
n regim de plata cu ora cu directorul unitii de nvmnt.
(4) n perioada prevzut n Calendar, inspectoratul colar repartizeaz, n edin public, n ordine:
a) cadrele didactice titulare rmase cu restrngerea de activitate nesoluionat prin detaare n interesul nvmntului pentru
restrngere de activitate nesoluionat;
b) cadrele didactice titulare rmase cu norma didactic incomplet pentru completarea normei didactice, conform prezentei
Metodologii;
c) cadrele didactice titulare prin detaare la cerere, conform prezentei Metodologii;
d) candidai cu studii corespunztoare postului rmai nerepartizai sau cu norma incomplet, conform art. 90;
e) candidai repartizai dup concursul din sesiunea 2015 i candidai repartizai n baza rezultatelor obinute la concursurile
de titularizare 2014, 2013 i/sau 2012 n etapele anterioare, care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre i care solicit o nou
repartizare, conform art. 90;
f) personalul didactic titular care a solicitat ncadrarea n regim de plata cu ora, rmas nencadrat, n ordinea descresctoare a
punctajului;
g) specialiti consacrai n domeniul de specialitate al curriculei colare i personal calificat, angajat n alte domenii de
activitate, care au solicitat ncadrarea n regim de plata cu ora, rmai nencadrai, n ordinea descresctoare a punctajului;
h) personalul didactic pensionat calificat rmas nencadrat, care nu depete cu cel mult 3 (trei) ani vrsta legal de
pensionare, n ordinea descresctoare a punctajului;
i) personalul didactic pensionat calificat, care depete cu 3 (trei) ani vrsta legal de pensionare, rmas nencadrat, n
ordinea descresctoare a punctajului.
Art. 95 (1) Angajarea personalului didactic calificat n regim de plata cu ora, repartizat prin decizia inspectorului colar
general, se realizeaz de ctre directorul unitii de nvmnt, dup prezentarea curriculum-ului vitae i susinerea interviului.
(2) Angajarea personalului didactic calificat pe posturi didactice/catedre, n regim de plata cu ora, se realizeaz pe durata
cursurilor sau pn la revenirea titularului la post/catedr n timpul anului colar, cu respectarea prevederilor Centralizatorului, a
condiiilor de pregtire psihopedagogic prevzute la art. 3 alin. (2)-(6) i a prevederilor prezentei Metodologii. Cadrele didactice
titulare pot fi ncadrate pe orele rmase neocupate n regim de plata cu ora, de regul, pn la o jumtate de norm de predare, iar
nvtorii i educatoarele pe posturile rmase neocupate pn la o norm. n cazuri excepionale, pentru disciplinele deficitare n
48

personal didactic calificat, consiliul de administraie al unitii de nvmnt poate aproba depirea jumtii de norm de predare, n
regim de plata cu ora, pentru cadrele didactice titulare. Personalul didactic de conducere, de ndrumare i control poate fi ncadrat n
regim de plata cu ora, fr a depi 5 (cinci) ore/sptmn de predare n specialitate. Salarizarea n regim de plat cu ora pentru
personalul didactic de conducere, de ndrumare i control se realizeaz numai pentru orele care depesc limita maxim de ore pentru
obligaia de predare, conform Normelor metodologice pentru stabilirea obligaiei didactice de predare a personalului de conducere din
inspectoratele colare, unitile de nvmnt, unitile conexe, precum i a personalului de ndrumare i control din inspectoratele
colare i a personalului didactic din casele corpului didactic, aprobate prin ordinul ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i
sportului nr. 4865/2011, cu modificrile i completrile ulterioare.
(3) Cadrele didactice titulare n alt unitate de nvmnt, specialitii consacrai n domeniul de specialitate al curriculei
colare, cadrele didactice asociate angajate n alte domenii de activitate i cadrele didactice pensionate, care au ocupat un post
didactic/o catedr vacant()/rezervat() dup prezentarea curriculum-ului vitae i susinerea interviului, ncheie contract individual de
munc n regim de plata cu ora cu directorul unitii de nvmnt, conform art. 254 alin. (16) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare.
Art. 96 (1) Posturile didactice/catedrele/orele vacante/rezervate rmase neocupate dup ncadrarea personalului didactic titular,
asociat sau pensionat n regim de plata cu ora, se atribuie n regim de plata cu ora, prin decizie a directorului unitii de nvmnt,
personalului didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat n unitatea de nvmnt i situaia se
comunic la inspectoratul colar.
(2) n situaia n care mai rmn posturi didactice/catedre vacante/rezervate neocupate, acestea se repartizeaz, de
inspectoratele colare, pn la data nceperii cursurilor, n edin public, la nivelul inspectoratului colar, n ordine, dup cum
urmeaz:
a) candidailor repartizai n etapele anterioare cu norma incomplet, conform art. 90 sau candidailor angajai cu contract
individual pe perioad determinat cu norma incomplet n vederea completrii normei cu ore din nvmntul gimnazial conform
art. 8 alin. (3);
b) candidailor care nu s-au prezentat la posturi didactice/catedre i care solicit o nou repartizare, conform art. 90;
c) candidailor prevzui la art. 84 alin. (13), n ordinea descresctoare a punctajelor;
d) candidailor care au obinut cel puin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2012 (minimum 5 att la proba
scris, ct i la proba practic sau inspecia la clas), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au
obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare n specialitatea postului didactic/catedrei
solicitat(e), n ordinea descresctoare a mediilor;
e) candidailor care au obinut cel puin nota 7 (apte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2011, 2010 sau 2009, care nu au
mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor
concursuri de titularizare n specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), n ordinea descresctoare a notelor.
(3) Deciziile de repartizare pe post/catedr pentru candidaii repartizai conform alin. (2) se emit ncepnd cu data de la care au
fost repartizai.
Capitolul XIII
Organizarea i desfurarea concursului la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti
pentru ocuparea posturilor/catedrelor rmase vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar
Art. 97 (1) n conformitate cu prevederile art. 254 alin. (19) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare, n situaia n care, pn la nceperea cursurilor, nu pot fi ocupate toate posturile didactice/catedrele declarate
vacante/rezervate cu personal didactic titular, personal didactic calificat angajat cu contract individual pe perioad determinat sau cu
personal didactic calificat n regim de plata cu ora, n condiiile prezentei Metodologii, inspectoratele colare organizeaz, la nivel
judeean/nivelul municipiului Bucureti, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice n vederea angajrii cu contract individual de
munc pe perioad determinat a personalului didactic calificat. n mod excepional, pn la nceperea cursurilor, inspectoratele
colare pot organiza testri prin interviu i lucrare scris, n profilul postului solicitat, n vederea angajrii cu contract individual de
munc pe perioad determinat a personalului fr studii corespunztoare postului.
(2) Condiiile de nscriere i de participare la concursul organizat de inspectoratul colar la nivel judeean/nivelul municipiului
Bucureti pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate sunt aceleai ca i cele pentru concursul naional.
(3) Concursul/testarea organizat() de inspectoratul la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate sunt coordonate de o comisie, numit prin decizia inspectorului colar general, n
componena prevzut la art. 65 alin. (1).
Art. 98 (1) Concursul organizat de inspectoratul colar la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti pentru ocuparea
posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate const n prob practic/oral sau inspecie special la clas i prob scris n
profilul postului didactic/catedrei, potrivit programelor specifice pentru concurs n vigoare, aprobate prin ordin al ministrului educaiei
naionale.
(2) La concursul organizat de inspectoratul colar la nivel judeean nivelul/municipiului Bucureti pot participa candidai care
au obinut cel puin nota 5 (cinci) la inspecia special la clas sau la probele practice de profil n cadrul concursului naional de
49

ocupare a posturilor didactice/catedrelor, sesiunea 2015 ori cel puin media 8 (opt) la inspeciile la clas n profilul postului, n cadrul
examenului naional de definitivare n nvmnt, sesiunea 2015.
(3) Candidaii care n-au susinut probe practice/orale n cadrul concursului naional de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor, sesiunea 2015, pot susine aceste probe n cadrul concursului organizat la nivel judeean/nivelul municipiului
Bucureti. Probele practice/orale de profil pentru posturile care sunt condiionate pentru ocupare de prob practic/oral, se
organizeaz se desfoar i se evalueaz potrivit anexelor 5-12, de o comisie constituit la nivel judeean, conform art. 65 alin. (3)(5).
(4) Proba scris se susine pe baza subiectelor elaborate de comisia judeean/municipiului Bucureti de elaborare a
subiectelor, baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise constituit, prin decizia inspectorului colar general, n concordan
cu programele specifice pentru concurs n specialitatea postului didactic, aprobate prin ordin al ministrului educaiei naionale i se
evalueaz prin note de la 10 la 1. Comisia de elaborare a subiectelor, baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor scrise asigur, la
cererea candidailor i traducerea acestora n limbile minoritilor naionale. Proba scris se desfoar n aceleai condiii ca i proba
scris din cadrul concursului naional de ocupare a posturilor didactice vacante/rezervate din nvmntul preuniversitar. Durata de
redactare a lucrrii scrise este de 4 (patru) ore. Nota obinut la proba scris are o pondere de 75% n media de repartizare. Pentru
proba scris se stabilesc, de ctre comisia judeean/municipiului Bucureti de elaborare a subiectelor i a baremelor de evaluare i de
evaluare a lucrrilor scrise, minimum 3 (trei) variante de subiecte i baremele de evaluare aferente.
(5) Candidaii trebuie s aib minimum nota 5 (cinci) att la proba scris, ct i la proba practic/inspecia special, iar media
de repartizare se calculeaz astfel: [(nota obinut la proba scris)*3+(nota obinut la proba practic/inspecia special la clas)]/4. n
cazul mediilor de repartizare egale obinute la concurs, departajarea candidailor se realizeaz conform art. 61 alin. (13) i (14).
(6) Comisia judeean/municipiului Bucureti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a lucrrilor
scrise, numit prin decizia inspectorului colar general, are urmtoarea componen:
a) preedinte inspector colar general adjunct/inspector colar;
b) membri - pentru fiecare disciplin de concurs, cte doi profesori de specialitate din nvmntul preuniversitar care au
dobndit definitivarea n nvmnt/40 candidai;
c) 1-3 secretari - cadre didactice cu competene n tehnoredactare.
(7) Membrii comisiei judeene/municipiului Bucureti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a
lucrrilor scrise declar n scris c pstreaz secretul asupra subiectelor. n cazul divulgrii subiectelor suport consecinele legii.
(8) Evaluarea lucrrilor scrise se realizeaz conform procedurilor prevzute la art. 67 alin. (6) (10).
(9) Evaluarea lucrrilor scrise i afiarea rezultatelor se realizeaz n perioada prevzut de Calendar.
Art. 99 Lucrrile scrise, pentru care se depun contestaii, conform Calendarului, se resigileaz, n vederea reevalurii,
secretizndu-se i nota/notele acordate la prima evaluare.
Art. 100 (1) Comisia judeean/municipiului Bucureti de rezolvare a contestaiilor este format, n ntregime, din alte
persoane dect cele din comisia judeean/municipiului Bucureti de elaborare a subiectelor, a baremelor de evaluare i de evaluare a
lucrrilor scrise. Comisia judeean/municipiului Bucureti de rezolvare a contestaiilor este numit prin decizia inspectorului colar
general, n componena prevzut la art. 98 alin. (6).
(2) Recorectarea lucrrilor se face conform procedurii prevzute la art. 67 alin. (6) (10), n perioada prevzut de Calendar.
(3) n cazul n care diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor i nota final acordat de
comisia de evaluare este de cel mult 0,5 puncte, diferen care poate fi n plus sau n minus, rmne definitiv nota final acordat de
comisia de evaluare.
(4) Dac diferena dintre nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor i nota final stabilit n urma evalurii
iniiale este mai mare de 0,5 puncte, nota final acordat de comisia de rezolvare a contestaiilor este definitiv.
(5) n situaia lucrrilor cu nota final stabilit n urma evalurii iniiale ntre 4,50 4,99, inclusiv notele de 4,50 i 4,99, sau o
not cel puin egal cu 9,50, nota definitiv este nota final atribuit la recorectare.
(6) Hotrrile comisiei de rezolvare a contestaiilor sunt definitive i se pot ataca numai prin procedura contenciosului
administrativ, contestaia reprezentnd plngerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu
modificrile i completrile ulterioare.
Art. 101 (1) Testarea personalului fr studii corespunztoare postului const n interviu i lucrare scris.
(2) La testarea organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor rmase/vacante se pot prezenta persoane care au
absolvit cel puin liceul, cu diplom de bacalaureat.
(3) Testarea personalului fr studii corespunztoare postului se organizeaz de comisia prevzut la art. 98 alin. (6)
(4) Lucrarea scris se susine naintea interviului. Durata de redactare a lucrrii scrise este de 3 (trei) ore. Lucrarea scris i
interviul se evalueaz cu note de la 10 la 1. Lucrarea scris are o pondere de dou treimi din nota final, restul, respectiv o treime,
reprezint rezultatul evalurii n urma desfurrii interviului.
(5) Nota minim de promovare, att a lucrrii scrise ct i a interviului, este 5 (cinci).
(6) Candidaii pot contesta rezultatul evalurii lucrrii scrise. Contestaiile se soluioneaz prin recorectarea lucrrilor scrise de
comisia judeean/municipiului Bucureti de rezolvare a contestaiilor prevzut la art. 100 alin. (1). Contestaia reprezint plngerea
prealabil reglementat de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Hotrrile comisiei judeene/a
50

municipiului Bucureti de rezolvare a contestaiilor sunt definitive i pot fi atacate numai la instana de contencios administrativ
competent.
(7) Dac diferena dintre nota acordat de comisia de contestaii i nota stabilit n urma evalurii iniiale este mai mare de 0,5
puncte, nota acordat de comisia de contestaii este definitiv.
(8) n situaia lucrrilor cu nota final stabilit n urma evalurii iniiale ntre 4,50 4,99, inclusiv notele de 4,50 i 4,99 sau o
not cel puin egal cu 9,50, nota definitiv este nota final atribuit la recorectare.
(9) Rezultatul stabilit n urma recorectrii rmne definitiv i se poate ataca numai prin procedura contenciosului administrativ,
contestaia reprezentnd plngerea din cadrul procedurii prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare. Hotrrile comisiei judeene/a municipiului Bucureti de rezolvare a contestaiilor sunt definitive i pot fi
atacate numai la instana de contencios administrativ competent.
(10) n vederea susinerii interviului, comisia pentru organizarea i desfurarea testrii personalului fr studii
corespunztoare postului elaboreaz bilete cu ntrebri, pe baza tematicii specifice elaborat de Ministerul Educaiei Naionale.
Candidatul extrage un bilet i rspunde la ntrebrile coninute de acesta.
(11) Contestaiile privind organizarea i desfurarea interviului se adreseaz, n scris, inspectoratului colar i se soluioneaz
de consiliul de administraie al inspectoratului colar. Contestaia reprezint plngerea prealabil reglementat de art. 7 din Legea
nr. 554/2004, cu modificrile i completrile ulterioare. Hotrrile consiliului de administraie al inspectoratului colar de soluionare a
contestaiilor sunt definitive i pot fi atacate numai la instana de contencios administrativ competent.
(12) n cazul n care exist egalitate de medie ntre candidaii fr studii corespunztoare postului care au susinut testarea,
prioritate la ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante au n ordine:
a) candidaii care au continuitate pe post/catedr, care frecventeaz modulele de pedagogie sau de perfecionare organizate n
cadrul caselor corpului didactic ori de alte instituii agreate de Ministerul Educaiei Naionale conform legii i care au obinut cel puin
calificativul Bine;
b) candidaii cu domiciliul sau reedina n localitatea n care se afl postul didactic/catedra solicitat;
c) candidaii cu studii superioare n specialitatea postului, fr examen de licen;
d) candidaii cu studii superioare care se recalific n specialitatea postului;
e) candidaii cu studii superioare cu specialitatea cea mai apropiat postului solicitat;
f) candidaii n curs de calificare n specialitatea postului;
g) candidaii care au participat sau particip la cursuri de perfecionare organizate n cadrul caselor corpului didactic ori de alte
instituii agreate de Ministerul Educaiei Naionale, conform legii.
Art. 102 (1) n perioada prevzut n Calendar, inspectoratul colar repartizeaz, n edin public, n ordine:
a) cadre didactice titulare i candidai cu studii corespunztoare postului rmai nerepartizai din etapele anterioare, conform
art. 94 alin. (4);
b) candidai repartizai n etapele anterioare cu norma incomplet, conform art. 90 sau candidai angajai cu contract
individual pe perioad determinat cu norma incomplet n vederea completrii normei cu ore din nvmntul gimnazial conform
art. 8 alin. (3);
c) candidai prevzui la art. 84 alin. (13), n ordinea descresctoare a punctajelor;
d) candidai care au obinut cel puin media 5 (cinci) la concursul de titularizare, sesiunea 2012 (minimum 5 att la proba
scris, ct i la proba practic sau inspecia la clas), care nu au mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au
obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor concursuri de titularizare n specialitatea postului didactic/catedrei
solicitat(e), n ordinea descresctoare a mediilor;
e) candidai care au obinut cel puin nota 7 (apte) la concursurile de titularizare, sesiunile 2011, 2010 sau 2009, care nu au
mai participat ulterior la alte concursuri de titularizare sau care nu au obinut note sub 5 (cinci) la proba scris n cadrul urmtoarelor
concursuri de titularizare n specialitatea postului didactic/catedrei solicitat(e), n ordinea descresctoare a notelor.
f) candidai cu studii corespunztoare postului care au obinut cel puin media de repartizare 5 (cinci) la concursul organizat
de inspectoratul colar la nivel judeean nivelul/municipiului Bucureti, conform art. 98 alin. (5), n ordinea descresctoare a mediilor;
g) candidai fr studii corespunztoare postului care au obinut cel puin media de repartizare 5 (cinci) la testarea organizat
de inspectoratul colar la nivel judeean nivelul/municipiului Bucureti, conform art. 101 alin. (4) i (5), n ordinea descresctoare a
mediilor.
(2) Deciziile de repartizare pe post/catedr pentru candidaii repartizai conform alin. (1) se emit ncepnd cu data de la care au
fost repartizai.
(3) Directorii unitilor de nvmnt ncheie contracte individuale de munc pe perioad determinat pentru candidaii fr
studii corespunztoare postului repartizai n baza testrii, astfel:
a) pn la 31 august a fiecrui an colar pentru absolvenii nvmntului superior cu alte specializri dect ale postului
didactic/catedrei sau pn la venirea unui cadru didactic calificat ori pn la venirea titularului pe post/catedr pentru candidaii
repartizai pe posturi didactice/catedre rezervate;
b) pn la finalizarea cursurilor, conform cu structura anului colar, pentru absolvenii nvmntului mediu/postliceal cu alte
specializri dect ale postului didactic/catedrei sau pn la venirea unui cadru didactic calificat ori pn la venirea titularului pe
post/catedr pentru candidaii repartizai pe posturi didactice/catedre rezervate.
51

(3) Posturile de profesor logoped din cabinete colare/intercolare i centre logopedice, precum i posturile de profesor n
centre i cabinete de asisten psihopedagogic nu se ocup cu personal fr studii corespunztoare postului.
(4) Pentru personalul didactic fr studii corespunztoare postului ncadrat n palatele i cluburile copiilor i elevilor/Palatul
Naional al Copiilor norma didactic se stabilete la 24 ore pe sptmn.
Art. 103 (1) Pn la nceperea cursurilor, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate, care nu pot fi ocupate de personal
didactic calificat cu contract individual de munc pe perioad determinat, prin detaare n interesul nvmntului sau la cerere, n
regim de plata cu ora sau n baza concursului organizat de inspectoratul colar la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti n
condiiile prezentei Metodologii, precum i posturile didactice/catedrele complete sau incomplete care se vacanteaz n unitile de
nvmnt preuniversitar de stat pe parcursul anului colar 2015-2016, pe termen scurt, de cel mult 60 de zile, care nu pot fi ocupate
de personal didactic cu contract individual pe perioad determinat, prin detaare n interesul nvmntului sau la cerere, precum i
n regim de plata cu ora, n condiiile prezentei Metodologii, se atribuie, cu avizul inspectoratului colar, n regim de plata cu ora, la
nivelul unitilor de nvmnt care au posturi didactice neocupate, personalului didactic calificat, prin decizie a directorilor, n baza
hotrrii consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt. n mod excepional, posturile didactice/catedrele vacante/rezervate
rmase neocupate pn la nceperea cursurilor, n lipsa personalului didactic calificat, se atribuie, cu avizul inspectoratului colar, n
regim de plata cu ora, la nivelul unitilor de nvmnt care au posturi didactice neocupate, prin decizie a directorilor, pe termen
scurt, de cel mult 30 de zile, personalului didactic fr studii corespunztoare postului, urmnd ca n aceast perioad s se organizeze
concursuri/testri pentru ocuparea acestor posturi.
(2) Posturile didactice/catedrele care se vacanteaz dup nceperea anului colar 2015-2016, se atribuie de inspectoratele
colare, n ordine, dup cum urmeaz:
a) cadrelor didactice titulare a cror restrngere de activitate a fost soluionat prin detaare n interesul nvmntului pentru
nesoluionarea restrngerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru care nu au studii corespunztoare;
b) pentru completarea catedrelor cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de munc pe perioad
determinat, repartizate pe catedre incomplete, cu respectarea prezentei Metodologii;
c) prin detaare n interesul nvmntului sau la cerere cadrelor didactice titulare rmase nesoluionate dup derularea
etapelor mobilitii personalului didactic, potrivit Calendarului i candidailor calificai rmai nerepartizai dup derularea etapelor
mobilitii personalului didactic, potrivit Calendarului, care ndeplinesc condiiile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor, cu
respectarea prezentei Metodologii;
d) prin detaare n interesul nvmntului sau la cerere personalului didactic titular care solicit detaare n afara
Calendarului, cu respectarea prezentei Metodologii;
e) n regim de plata cu ora personalului didactic calificat, n condiiile prezentei Metodologii;
f) candidailor fr studii corespunztoare postului rmai nerepartizai dup concursul organizat de inspectoratul colar la
nivel judeean nivelul/municipiului Bucureti, n condiiile prezentei Metodologii.
(3) n situaia n care posturile didactice/catedrele eliberate n timpul anului colar 2015-2016 nu pot fi ocupate, conform
prevederilor alin. (2), consiliile de administraie din unitile de nvmnt sunt abilitate s organizeze i s desfoare individual, n
consorii colare sau n asocieri temporare la nivel local, concursuri pentru ocuparea posturilor didactice n vederea angajrii cu
contract individual de munc pe perioad determinat a personalului didactic calificat. n mod excepional, n lipsa personalului
didactic calificat, consiliile de administraie din unitile de nvmnt pot organiza testri prin interviu i lucrare scris, n profilul
postului solicitat, n vederea angajrii cu contract individual de munc pe perioad determinat de cel mult un an colar a personalului
fr studii corespunztoare postului, respectiv pn la revenirea titularului pe post/catedr n situaia posturilor didactice/catedrelor
rezervate sau pn la solicitarea postului/catedrei de un cadru didactic calificat.
Capitolul XIV
Dispoziii finale
Art. 104 (1) La etapele de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar pot fi nscrii, n baza adeverinei
de absolvire, anexate n copie legalizat, absolvenii care au susinut examenul de absolvire/licen n perioada februarie 2014 - august
2015. Absolvenii care au susinut examenul de absolvire/licen pn n ianuarie 2014 (inclusiv) pot fi nscrii la etapele de mobilitate
a personalului didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar 2015-2016, numai dac anexeaz, n copie legalizat, la cererea
de nscriere diploma de absolvire/licen i foaia matricol/suplimentul de diplom.
(2) Specializrile absolvenilor cu studii universitare de lung/scurt durat, care se nscriu la etapele de transferare pentru
restrngere de activitate, de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, de pretransfer prin schimb de
posturi/catedre prin consimmnt scris, de detaare n interesul nvmntului, de detaare la cerere sau de repartizare n baza art.
253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar de stat sau particular, care au nceput studiile anterior intrrii n vigoare a Legii nr.
88/1993 privind acreditarea instituiilor din nvmntul superior i recunoaterea diplomelor, trebuie s se regseasc n
Centralizator.
(3) Specializrile absolvenilor cu studii universitare de lung/scurt durat sau care au finalizat ciclul I de studii universitare de
licen, care se nscriu la etapele de transferare pentru restrngere de activitate, de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt
52

preuniversitar, de pretransfer prin schimb de posturi/catedre prin consimmnt scris, de detaare n interesul nvmntului, de
detaare la cerere sau de repartizare n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, la concursurile de
ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar de stat sau particular, care au nceput studiile
dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea instituiilor din nvmntul superior i recunoaterea diplomelor,
republicat, trebuie s se regseasc att n Centralizator, ct i n hotrrile Guvernului privind autorizarea de funcionare provizorie
sau acreditarea specializrilor din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, profilurile, specializrile, durata
studiilor, precum i titlurile obinute de absolvenii nvmntului universitar, nomenclatorul domeniilor i al specializrilor
universitare din cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, structurile i specializrile universitare acreditate sau
autorizate s funcioneze provizoriu din instituiile de nvmnt superior emise dup data de 17 decembrie 1993, care cuprind
specializrile autorizate s funcioneze provizoriu/acreditate, precum i forma de nvmnt pentru care au fost autorizate s
funcioneze provizoriu/acreditate. Fiecare absolvent cu studii universitare, care a nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr.
88/1993, republicat, trebuie tratat individual raportat la coninutul hotrrii Guvernului valabil la momentul nscrierii la facultate.
Programele de studii universitare de masterat acreditate i forma de nvmnt pentru care au fost acreditate sunt aprobate prin
ordin al ministrului educaiei naionale sau prin hotrre de Guvern.
(4) Lista cuprinznd hotrrile Guvernului privind autorizarea de funcionare provizorie sau acreditarea specializrilor din
cadrul instituiilor de nvmnt superior de stat i particular, profilurile, specializrile, durata studiilor, precum i titlurile obinute de
absolvenii nvmntului universitar, nomenclatorul domeniilor i al specializrilor universitare din cadrul instituiilor de nvmnt
superior de stat i particular, structurile i specializrile universitare acreditate sau autorizate s funcioneze provizoriu din instituiile
de nvmnt superior, ordinele de ministru i hotrrile de Guvern prin care au fost aprobate programele de studii universitare de
masterat se comunic de ctre Ministerul Educaiei Naionale nainte de depunerea dosarelor pentru etapa de soluionare a
restrngerilor de activitate a personalului didactic titular.
(5) Prevederile alin. (3) se aplic pentru candidaii care se nscriu numai n baza diplomei de licen/absolvire a studiilor
universitare de lung/scurt durat i care au nceput studiile dup intrarea n vigoare a Legii nr. 88/1993 privind acreditarea
instituiilor din nvmntul superior i recunoaterea diplomelor, republicat, precum i pentru candidaii care au finalizat cu
diplom ciclul I de studii universitare de licen, respectiv ciclul I de studii universitare de licen i ciclul II de studii universitare de
masterat/master.
Art. 105 (1) Comisia judeean/a municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar
i desfoar activitatea pe durata unui an calendaristic, n conformitate cu prevederile Calendarului, i este abilitat s ia decizii i n
afara perioadelor prevzute de acesta, pentru rezolvarea tuturor situaiilor care pot s apar: completare de norm pe perioad
determinat, detaare la cerere pentru cadrele didactice participante la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor didactice
vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunile 2013, 2014 i/sau 2015 care au obinut cel puin nota/media de repartizare
5 (cinci) sau n baza punctajului, detaare n interesul nvmntului, schimb de posturi ntre cadre didactice angajate pe perioad
determinat, pretransfer prin schimb de posturi prin consimmnt scris, cu excepia transferrii pentru restrngere de activitate,
pretransferrii, ntregirilor de norm didactic i completrilor de norm pe perioad nedeterminat, cu informarea i avizul
Ministerului Educaiei Naionale. Toate situaiile aprute, cu excepia ntregirilor de norm didactic, a completrilor de norm
didactic pe perioad nedeterminat, a pretransferului consimit ntre unitile de nvmnt i a transferului pentru restrngere de
activitate, n afara perioadelor prevzute n Calendar, se analizeaz n cadrul comisiilor paritare ce sunt constituite la nivelul
inspectoratelor colare. Pe parcursul anului colar comisia judeean/a municipiului Bucureti de mobilitate a personalului didactic din
nvmntul preuniversitar este abilitat s organizeze edine publice de repartizare pentru candidaii rmai nerepartizai, s
monitorizeze concursurile/testrile organizate de unitile de nvmnt n vederea ocuprii posturilor didactice vacante/rezervate
care apar pe parcursul anului colar pe perioad determinat, s refac documentele de numire/transfer/repartizare pentru personalul
didactic titular, ca urmare a restructurrii reelei colare, a transformrii unor uniti de nvmnt n uniti de alt nivel i a schimbrii
denumirii unitilor de nvmnt pe parcursul anului colar.
(2) n edinele publice organizate n afara Calendarului pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor care se vacanteaz pe
parcursul anului colar de candidaii rmai nerepartizai dup derularea etapelor de mobilitate a personalului didactic din
nvmntul preuniversitar prevzute n Calendar, se respect ordinea repartizrii prevzut n prezenta Metodologie.
(3) Cadrele didactice titulare a cror restrngere de activitate nu a fost soluionat n etapele prevzute de Calendar pot fi
detaate n interesul nvmntului pentru nesoluionarea restrngerii de activitate pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate
pentru care nu au studii corespunztoare, fiind salarizate ca personal didactic fr studii corespunztoare postului, cu acordul scris al
cadrelor didactice n cauz.
Art. 106 Contestaiile privind mobilitatea personalului didactic pe posturi didactice/catedre se adreseaz instituiei/unitii de
nvmnt organizatoare la termenele prevzute de Calendar sau n termen de cel mult 48 de ore de la afiarea/comunicarea
rezultatelor n afara termenelor prevzute n Calendar i se rezolv de consiliul de administraie al acesteia. Hotrrile consiliului de
administraie al instituiei/unitii de nvmnt sunt definitive i pot fi atacate numai prin procedurile contenciosului administrativ,
contestaiile reprezentnd plngeri prealabile reglementate de art. 7 din Legea nr. 554/2004 cu modificrile i completrile ulterioare.
Art. 107 (1) Mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar particular se desfoar conform prevederilor
Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i prevederilor prezentei Metodologii.
53

(2) ncadrarea personalului didactic n unitile de nvmnt preuniversitar particular se realizeaz cu respectarea prevederilor
Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, prevederilor prezentei Metodologii i prevederilor Centralizatorului.
(3) De prevederile art. 60 i art. 85 din prezenta Metodologie beneficiaz i cadrele didactice angajate cu contract individual de
munc pe perioad determinat n unitile de nvmnt preuniversitar particular.
(4) Cadrele didactice calificate, angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat n uniti de nvmnt
preuniversitar particular, n baza rezultatelor obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice organizate, n perioada 1
septembrie 2013-31 august 2015, conform Metodologiei de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea
posturilor/catedrelor didactice vacante n unitile de nvmnt particular din nvmntul preuniversitar aprobat prin ordinul
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5625/2012 i care au obinut minimum media de repartizare 5 (cinci) n
specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), pot solicita prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad
determinat n anul colar 2015-2016, cu acordul conducerii unitii de nvmnt particular.
(5) nvtorul, profesorul pentru nvmnt primar sau institutorul calificat din nvmntul primar, angajat pe perioad
determinat, la 1 septembrie 2012, la clasa I, n baza Metodologiei de organizare i desfurare a concursului pentru ocuparea
posturilor/catedrelor didactice vacante n unitile de nvmnt particular din nvmntul preuniversitar aprobat prin ordinul
ministrului educaiei, cercetrii, tineretului i sportului nr. 5656/2004, cu modificrile i completrile ulterioare i care au obinut
minimum nota 5 (cinci) n specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), pot solicita prelungirea duratei contractului individual de
munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, cu acordul conducerii unitii de nvmnt particular.
(6) Unitile de nvmnt preuniversitar particulare autorizate pot propune pentru angajare pe perioad nedeterminat i
catedre vacante incomplete pn la cel puin 1/2 norm. n unitile de nvmnt preuniversitar particulare autorizate, n etapele de
transferare pentru restrngere de activitate sau de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, pot fi ocupate i catedre vacante
incomplete pn la cel puin 1/2 norm.
(7) Unitile de nvmnt preuniversitar particular pot organiza concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate, conform Calendarului, n baza prezentei Metodologii sau pe tot parcursul anului colar, n condiiile publicrii
acestora la sediile unitilor de nvmnt i inspectoratelor colare, precum i n presa local i central, cu cel puin 30 de zile nainte
de organizarea concursului i informrii Ministerului Educaiei Naionale - Direcia General Management, Resurse Umane i Reea
colar Naional.
Art. 108 (1) Cetenii din statele membre ale Uniunii Europene, din statele semnatare ale Acordului privind Spaiul Economic
European, precum i rezidenii permaneni pe teritoriul Romniei, care ndeplinesc condiiile necesare de studii, precum i celelalte
condiii prevzute de prezenta Metodologie i au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educaiei Naionale sau au
studiat n Romnia, au dreptul de a participa la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din
nvmntul preuniversitar i, n baza rezultatelor obinute la concurs, pot fi angajai pe perioad determinat sau nedeterminat.
(2) Cetenii strini care au dreptul de fi ncadrai n munc pe teritoriul Romniei, conform Ordonanei de urgen nr. 56 din
20 iunie 2007 privind ncadrarea n munc i detaarea strinilor pe teritoriul Romniei, aprobat cu modificri prin Legea nr.
134/2008 cu modificrile i completrile ulterioare, care ndeplinesc condiiile de studii necesare, precum i celelalte condiii
prevzute de prezenta Metodologie i au actele de studii recunoscute/echivalate de Ministerul Educaiei Naionale sau au studiat n
Romnia, pot participa la concurs, urmnd a fi angajai pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar,
pe perioad determinat, n funcie de rezultatele obinute, dup ncadrarea personalului didactic calificat n regim de plata cu ora.
Art. 109 (1) Nerespectarea prevederilor din prezenta Metodologie, de ctre persoanele care fac parte din comisiile prevzute n
prezenta Metodologie, atrage dup sine rspunderea disciplinar, conform Legii nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare,
civil potrivit dispoziiilor Codului civil sau penal conform dispoziiilor Codului penal, n funcie de gravitatea faptei.
(2) n situaia n care Ministerul Educaiei Naionale constat abateri de la prevederile prezentei Metodologii, ntr-una din
etapele mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar, ntr-un anumit jude sau n municipiul Bucureti, conducerea
Ministerului Educaiei Naionale poate solicita revenirea asupra situaiei din etapa respectiv i reluarea procedurilor legale pentru
acea etap de mobilitate din judeul respectiv sau din municipiul Bucureti. Aceste situaii nu intr sub incidena
perioadelor/termenelor prevzute n Calendar.
Art. 110 Reprezentanii federaiilor sindicale reprezentative din nvmnt particip la toate etapele de mobilitate a
personalului didactic din nvmntul preuniversitar, cu statut de observatori. n aceast calitate au drept de acces la toate
documentele, pot sesiza eventualele nereguli i i pot consemna poziia n procesele-verbale.
Art. 111 (1) Etapele mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2014-2015 se
desfoar conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul preuniversitar n anul colar 20142015, aprobat prin ordinul ministrului educaiei naionale nr. 5451/2013, cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Cu data de 1 septembrie 2015 se abrog Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul
preuniversitar n anul colar 2014-2015, aprobat prin ordinul ministrului educaiei naionale nr. 5451/2013, cu modificrile i
completrile ulterioare, publicat n Monitorul Oficial, Partea I nr. 717 bis din 21 noiembrie 2013.
(3) Prezenta Metodologie intr n vigoare la data publicrii n Monitorul Oficial, Partea I.
Art. 112 Anexele nr. 1-19 fac parte integrant din prezenta Metodologie.

54

ANEXA NR. 1
la Metodologie
Lista care se afieaz va conine urmtoarele informaii :
a) Specialitatea ________ (Nr. posturi didactice/catedre vacante pentru sesiunea de transferare pentru restrngere de
activitate la nivelul judeului)

Post:
1. complet
Unitatea de
nvmnt

Nr.
crt.

Localitate
[Mediu]

[Unitatea
de
nvmnt
cu statut
juridic

2. Pentru
nevztori

Nivel de
nvmnt

Disciplin

Numr ore
trunchi
comun/
opionale

Detalii

Statut

Viabilitate

[Alte uniti
de
nvmnt
cu statut
juridic]

3. Post pentru
transfer
consimit
intre unitile
de
nvmnt

Prob
practic

Probe
orale la
limba de
predare

4. Post pentru
repartizare n
edina
public de
transfer

Avize i atestate:
1. de culte
2. de alternativ
3. al unit. de nv.
mil.
4. seminar teologic
5. Inspectoratul
General al Poliiei
(IGP)/Autoritatea
Rutier Romn
(ARR)
6. ed. special
7. HIV

b) Specialitatea ________ (Nr. posturi didactice/catedre vacante/rezervate pentru ocupare prin concurs)

Unitatea
de
nvmnt

Nr.
crt.

Localitate
[Mediu]

[Unitatea
de
nvmnt
cu statut
juridic

Modalitatea de
ocupare:

Nivel de
nvmnt

Disciplin

Numr ore
trunchi
comun /
opionale

Detalii

Statut

[Alte
uniti de
nvmnt
cu statut
juridic]

Viabilitate

1. pentru
angajare pe
perioad
determinat

2. pentru
nevztori
2. pentru
angajare pe
perioad
nedeterminat

55

Post:
1. complet
Prob
practic

Probe
orale la
limba de
predare

Avize i
atestate:
1. de culte
2. de
alternativ
3. al unit.
de nv.
mil.
4. seminar
teologic
5. IGP/
ARR
6. ed.
special
7. HIV

ANEXA NR. 2
la Metodologie
CRITERII I PUNCTAJE PENTRU EVALUAREA
PERSONALULUI DIDACTIC
I. Nivelul studiilor
A. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de absolvire.
6p
B. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii
normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat.
8p
C. Absolveni ai colegiului pedagogic universitar (institutori) cu diplom de absolvire i absolveni ai colii
normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice i studii universitare de scurt durat care i-au echivalat studiile
conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare.
8,5 p
D. Absolveni ai colii normale/liceu pedagogic sau ai colii postliceale pedagogice cu diplom/certificat de absolvire
sau ai colegiului pedagogic universitar (institutori) i studii universitare de lung durat sau ciclul I de studii universitare de
licen sau ciclul II de studii universitare de masterat.
9p
E. Profesori de instruire practic/maitri-instructori, absolveni de coal postliceal/coal de maitri cu
diplom/certificat de absolvire/certificat de competene profesionale.
5p
F. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu durata de 3 ani
cu diplom de absolvire.
8p
G. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de scurt durat sau ai institutului pedagogic cu durata de 3
ani, cu diplom de absolvire, care i-au echivalat studiile conform art. 149 alin. (3) din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i
completrile ulterioare.
8,5 p
H. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen.
9p
I. Absolveni n specialitate, cu diplom, ai ciclului I de studii universitare de licen i cu studii postuniversitare cu
durata de cel puin 3 semestre.
9,5 p
J. Absolveni n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat cu diplom de licen sau ai ciclului II de studii
universitare de masterat.
10 p
K. Absolveni cu diplom n specialitate ai nvmntului universitar de lung durat sau ai ciclului II de studii
universitare de masterat i cu:
1. o alt licen;
4p
2. studii postuniversitare de specializare cu durata de cel puin 3 semestre;
3p
3. studii academice postuniversitare cu durata de cel puin 3 semestre;
3p
4. studii aprofundate de specialitate cu durata de cel puin 3 semestre;
2,5 p
5. masterat n sistem postuniversitar sau un alt masterat n cadrul ciclului II de studii de studii universitare;
3p
6. cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata de cel puin 3 semestre;
2p
7. studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre;
2p
8. studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre.
1p

56

NOT:
1. Pentru profesorii pentru nvmntul precolar/primar care solicit trecerea prin transfer pentru restrngere de
activitate/pretransfer n specializarea dobndit ulterior prin studii superioare se acord punctajul corespunztor studiilor
superioare de lung/ciclului I de studii universitare de licen/ciclului II de studii universitare de masterat.
2. Punctajul de la literele A-J nu se cumuleaz.
3. Punctajul de la literele J-K se cumuleaz i se acord pentru fiecare form de pregtire, finalizat,
universitar/postuniversitar de la litera K punctele 1-8.
II. (1) Gradul didactic:
a) Definitivat - 4 p;
b) Gradul didactic II - 7 p;
c) Gradul didactic I sau doctorat echivalat cu gradul didactic I - 10 p;
d) Grad didactic I obinut pe baz de examene, urmat de doctorat n domeniul specializrii/specializrilor nscrise pe
diploma de licen - 14 p.
(2) Categorii pentru antrenori:
a) Categoria a IV-a - 4 p;
b) Categoriile a II-a i a III-a - 7 p;
c) Categoria I - 10 p.
(3) Media de absolvire pentru debutani (0 2 ani) sau antrenori categoria a V-a:.
Media 10
- 3 p;
Media 9 - 9,99 - 2,5 p;
Media 8 - 8,99 - 2 p;
Media 7 - 7,99 - 1,5 p;
Media 6 - 6,99 - 1 p;
NOT:
1. Punctajul pentru grade didactice i categorii pentru antrenori nu se cumuleaz.
2. Se puncteaz ultimul grad didactic/doctorat dobndit, respectiv ultima categorie dobndit.
3. La punctajul corespunztor gradului didactic mai sus menionat se adaug cte 2 (dou) puncte pentru fiecare grad
didactic la care s-a obinut media 10 (definitivat, gradul didactic II, respectiv gradul didactic I).
4. Personalului didactic cruia i s-a acordat gradul didactic I pe baza calificativului admis i se echivaleaz acest
calificativ cu media 10.
III. Rezultatele obinute n activitatea didactic.
Calificativele obinute n ultimii doi ani colari ncheiai (2011/2012 i 2012/2013) i echivalentul acestora n puncte:
- Foarte bine - 10 p;
- Bine
- 7 p;
- Satisfctor - 2 p;
- Nesatisfctor - 0 p.
NOT:
a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare calificativul
parial din anul colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul
pentru anul colar 2013-2014 i calificativul parial din anul colar 2014-2015.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele
pentru ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la
punctul a).
IV. Activitatea metodic i tiinific dovedit prin documente justificative.
1) Se puncteaz activitatea din ultimii 2 ani colari ncheiai(*) (2012/2013 i 2013/2014) la nivelul:
a) unitii de nvmnt (de exemplu: activitate n comisia metodic, n asociaii profesionale ale cadrelor didactice, n
structuri consultative de dialog social, rezultate la concursuri i olimpiade colare, alte activiti i responsabiliti);
max. 6 p

57

b) judeului/municipiului Bucureti (de exemplu: metodist al inspectoratului colar judeean/al municipiului


Bucureti/Casei Corpului Didactic, formator local, membru al comisiei consultative pe discipline, membru al consiliului
consultativ, membru n asociaii profesionale ale cadrelor didactice, membru n comisii de elaborare de subiecte i de evaluare
n cadrul concursurilor colare/de ocupare a posturilor vacante/rezervate organizate la nivel local/judeean, rezultate la
concursuri i olimpiade colare locale/judeene, altele);
max. 8 p
c) naional (de exemplu: formator naional, membru al comisiei naionale de specialitate sau al altor consilii/comisii
naionale menionate n Legea nvmntului nr. 84/1995, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare sau n Legea
nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare, rezultate la concursuri i olimpiade colare, altele);
max. 10 p
d) internaional (performane profesionale, lucrri publicate, rezultate la concursuri i olimpiade colare, participri la
seminarii, simpozioane, conferine, congrese sau organizarea de seminarii, simpozioane, conferine, altele).
max. 12 p
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea
metodic i tiinific desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul
primar cu o vechime de cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe
parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din
ultimii 5 ani colari ncheiai.
NOT:
a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare activitatea
metodic i tiinific din anul colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea
metodic i tiinific din anul colar 2013-2014.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la
grup/clas cu copii/elevi integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul IV.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari ncheiai, se ia n considerare
activitatea metodic i tiinific din ultimii doi ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
2) Participare n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd calitatea activitii specifice
domeniului nvmnt, n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar):
a) metodologii, regulamente, instruciuni aprobate de Ministerul Educaiei Naionale (participarea n colective de
elaborare);
2p/metodologie, regulament, instruciune, max. 6 p pentru toate actele normative
b) programe colare, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale (participarea n colective de elaborare);
1 p/program colar, max. 4 p pentru toate programele
c) manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;
7 p/manual/mprite la numrul de autori
d) monografii/lucrri tiinifice nregistrate ISBN;
5 p/lucrare/monografie/mprite la numrul de autori
dar nu mai mult de 10 p pentru toate monografiile/lucrrile
e) ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare/de sprijin;
1 p pentru fiecare ghid/auxiliar curricular/
mprite la numrul de autori,
dar nu mai mult de 4 p pentru toate
ghidurile/auxiliare curriculare
f) articole de specialitate/studii de specialitate, publicate n reviste de specialitate, la nivel judeean sau naional
nregistrate cu ISSN;
0,5 p/articol/mprite la numrul de autori articol,
dar nu mai mult de 3 p pentru toate articolele
1 p/studiu/mprit la numrul de autori studiu,
dar nu mai mult de 4 p pentru toate studiile
g) cri n domeniul educaional/de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific din domeniu;
5 p pentru fiecare carte publicat/mprite la numrul de autori,
dar nu mai mult de 10 p pentru toate crile
h) mijloace de nvmnt omologate de ctre Ministerul Educaiei Naionale.
max. 5 p/mprite la numrul de autori
58

3) Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale n ultimii 5
(cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar): formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca
Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Arion, proiecte finanate din fonduri structurale i de coeziune),
altele dect cele punctate anterior.
1 p/program sau proiect, max. 5 p
4) Participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Ministerul Educaiei
Naionale n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar), finalizate cu Certificat de
competen profesional sau adeverin echivalent:
a) program de lung durat (90 de credite);
b) program de durat medie (60 de credite);
c) program de scurt durat (30 de credite);
d) program cu mai puin de 30 credite.
0,1 p/3 credite, max.6 p
5) Participarea la activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu aprobate
de Ministerul Educaiei Naionale sau alte instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.),
finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului la inspectoratul colar) cu
adeverin/certificat/diplom.
0,1 p/10 ore de curs, max. 5 p
NOT:
Pentru cadrele didactice care solicit transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul n alt specializare se
evalueaz activitatea metodic i tiinific pentru specialitatea postului didactic/catedrei solicitate.
Cadrele didactice care au desfurat activitate metodic i tiinific pe dou sau mai multe specializri sunt evaluate
pentru ntreaga activitate.
Detalierea punctajelor prevzute la punctul IV din prezenta anex se va face n edina consiliului de administraie al
inspectoratului colar i se afieaz odat cu afiarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante pentru etapa de transferare
pentru restrngere de activitate.
V. Criterii de vechime:
- vechime efectiv la catedr, inclusiv perioada rezervrii catedrei
cte 0,3 p / pentru fiecare an ntreg de nvmnt.
NOT
Se recunoate vechimea la catedr pentru perioada activitii desfurate ca personal didactic calificat.
Dup totalizarea punctajului, n caz de egalitate, se vor lua n considerare, pentru departajare, criterii socialumanitare, n urmtoarea ordine:
a) so (soie) cu activitatea n nvmnt, n aceeai localitate;
b) so (soie) cu domiciliul n localitate;
c) prini cu domiciliul n localitate;
d) starea de sntate care nu permite prsirea localitii (certificat medical de la comisia de expertiz a capacitii de
munc);
e) soul/soia s lucreze n nvmnt;
f) alte cauze obiective dovedite cu acte (de exemplu: unic ntreintor de familie i cu domiciliul n localitatea
respectiv, minori n ntreinere, prini bolnavi, proprieti imobiliare n localitate).

59

ANEXA NR. 3
la Metodologie
Se certific exactitatea datelor
Inspector colar pentru managementul resurselor umane
_____________________________________________
(numele i prenumele)

Viza Oficiului Juridic


_________________

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,


Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
nscut() la data de _________________________________,
COD NUMERIC PERSONAL:
cu domiciliul n localitatea________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________, judeul (sectorul)
________________________,
strada____________________
nr.
____,
bloc______,
sc.____,
ap.____,
TELEFON:___________________, posesor al B.I./carte de identitate seria_______, nr.__________, eliberat() de Poliia
___________, la data de _________, v rog s-mi aprobai repartizarea n vederea angajrii cu contract individual de
munc pe perioad nedeterminat ncepnd cu anul colar 2015-2016, pe postul didactic/catedra______________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
de la (unitatea/unitile de nvmnt)_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
localitatea ___________________________________________________________________________________________,
n baza urmtoarelor rezultate:
- n baza notei la proba scris _________________ la disciplina____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
i a rezultatului admis la proba practic/oral de (*)___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
obinute la concursul de titularizare, sesiunea 2009.
- n baza notei la proba scris _________________ la disciplina____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
i a rezultatului admis la proba practic/oral de (*)___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________,
obinute la concursul de titularizare, sesiunea 2010.
- n baza notei la proba scris _________________ la disciplina____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
i a rezultatului admis la proba practic/oral de (*)___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________,
obinute la concursul de titularizare, sesiunea 2011.
- n baza notei la proba scris _________________ la disciplina____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

60

i a notei_____________________obinute la inspecia special la clas/proba practic/oral____________________


_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
obinute la concursul de titularizare, sesiunea 2012.
- n baza notei la proba scris _________________ la disciplina____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
i a notei_____________________obinute la inspecia special la clas/proba practic/oral____________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
obinute la concursul de titularizare, sesiunea 2013;
- n baza notei la proba scris _________________ la disciplina____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
i a notei_____________________obinute la inspecia special la clas/proba practic/oral____________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
obinute la concursul de titularizare, sesiunea 2014.
Prezint urmtoarea situaie:
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped.
etc.__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
Facultatea____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii,
postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de
studii universitare de masterat)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, cu durata studiilor
de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia ______________ cu specializarea
principal_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
secundar ________________________________________________________________________, cu media la examenul
de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped.
etc.__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
Facultatea____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii,
postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de
studii universitare de masterat)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, cu durata studiilor
de
_________
ani
(zi
sau
i.f.,
seral,
f.f.,
f.r.,
i.d.),
promoia
__________
cu
specializarea
principal_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
secundar ________________________________________________________________________, cu media la examenul
de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________;

61

c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped.
etc.__________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
Facultatea____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________nivelul studiilor (medii,
postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung durat, ciclul II de
studii universitare de masterat)___________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________, cu durata studiilor
de _________ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia ______________ cu specializarea
principal_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
secundar ________________________________________________________________________, cu media la examenul
de stat (licen)/absolvire ________________________, media de departajare _______________________.
2) Dup absolvirea cu diplom a studiilor universitare de lung durat/licen/masterat am absolvit cursuri postuniversitare
(studii aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de
masterat, studii universitare de masterat), dup cum urmeaz:
a) Instituia (Univ., Institutul, Academia) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
specializarea__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia _______, media de absolvire _______, media de
departajare _____________ ;
b) Instituia (Univ., Institutul, Academia) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
specializarea__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia _______, media de absolvire _______, media de
departajare _____________ ;
c) Instituia (Univ., Institutul, Academia) ___________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
specializarea__________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.f., f.r., i.d.), promoia _______, media de absolvire _______, media de
departajare _____________ ;
3) Am obinut definitivatul n anul ________, cu media ________, gradul II n anul ________, cu media ________, gradul
I n anul __________, cu media ________, doctoratul n anul _________, la specialitatea___________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
4) n anul colar 2014-2015 sunt ncadrat() cu contract pe perioad determinat pe postul/catedra
de___________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
de la_________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
localitatea____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________.
5) La 1 septembrie 2014 am avut _________ ani ntregi __________ vechime n nvmnt.
6) Avize i atestate:
Tipul avizului de culte:______________________________________________
Tipul avizului de alternativ: _________________________________________
Tipul avizului unitii de nvmnt militar:______________________________

62

Atestat educaie special:

Aviz IGP / ARR:

Avizul liceului pedagogic:

7) CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2012/2013_________________________


i n anul colar 2013/2014 _________________________;

NOT:
a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii aflai n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul
colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii aflai n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul
colar 2013-2014 i calificativul parial din anul colar 2014-2015.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi
ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
8) Am ntrerupt activitatea n nvmnt pentru motivul _____________________________, cu (fr) acordul Inspectorului
colar ____________________________________________________, prin decizia nr. ____________, conform art.
___________ din Legea nr. 53/2003, republicat, Codul muncii, cu modificrile i completrile ulterioare.
9) Sunt/nu sunt unic ntreintor de familie. Am ______ copii n ntreinere. Soul/soia este/nu este angajat() n munc.
10) Prezint
avizul/adeverina
medical()
nr.
__________,
din
data
________________,
emis()
de___________________________________________________________________________________, din care rezult c
sunt apt() pentru a preda n nvmnt i c ndeplinesc condiiile prevzute la art. 233 i art. 234 din Legea nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare, pentru a fi ncadrat() n nvmnt.
(*) Se completeaz numai de cadrele didactice care au susinut probe practice/orale n cadrul concursului.
RSPUND de exactitatea datelor nscrise n aceast cerere i declar c voi suporta consecinele dac am
comunicat date eronate.
Data ____________

Semntura____________

ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele n copie CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre directorul
unitii unde funcionez n anul colar 2014-2015:
1) Copie de pe decizia de repartizare pe postul didactic de la unitatea/unitile de nvmnt la care funcionez ca
angajat cu contract individual de perioad determinat n anul colar 2014-2015
2) Copie de pe buletinul/carte de identitate din care s reias domiciliul
3) Acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul)
4) Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol/suplimentul la diplom)
5) Copii de pe certificatele de grade didactice dobndite, respectiv avize i atestate
6) Adeverine privind calificativele acordate pentru anii colari 2012/2013 i 2013/2014 (conform fiei de evaluare);
calificativul parial acordat pentru anul colar 2014-2015 (dac este cazul)
7) Adeverina de vechime n nvmnt
8) Acordul Ministerului Educaiei Naionale, inspectoratului colar, ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac este
cazul)
9) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor
10) Avizul medical/adeverina medical din care s rezulte c sunt apt() pentru a preda n nvmnt.

63

ANEXA NR. 4
la Metodologie
FIA DE EVALUARE A LECIEI
INSPECIA SPECIAL LA CLAS N PROFILUL POSTULUI
Numele i prenumele candidatului: ________________________________________________________________________
Disciplina: ___________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
Data____________________
Analiz

Lecie

Elevii dominante
vizate

Profesorul
dominante
vizate

Punctaj
Maxim Realizat

Aspecte evaluate: criterii


Aspecte formale
(documente, documentaie, materiale didactice disponibile)
Proiectare motivare
(relaionarea intra- i interdisciplinar, intra i cross-curricular, perspectiva n
raport cu unitatea de nvare, relevana pentru via a coninuturilor)
Coninut tiinifico-aplicativ
(obiectivizare, structurare, sistematizare, coeren, consisten)
Metode i mijloace didactice
(varietate, oportunitate, originalitate, eficien)
Climat psihopedagogic
Ambient specific disciplinei, motivaie pentru lecie
Achiziii cognitive, verbalizate/non verbalizate
(calitate, cantitate, relaionare, operaionalizare)
Deprinderi de activitate intelectual individual i n echip
(operaii logice, mecanisme de analiz i sintez, tipuri de inteligente, consecven,
seriozitate, ambiia autodepirii, colegialitate, responsabilitate i rspundere,
flexibilitate n asumarea rolurilor)
Atitudine fa de coal - statutul i rolul la or
(pozitiv colaborator, indiferent spectator)
Competene profesionale i metodice
(de cunoatere gradul de stpnire, organizare i prelucrare a informaiei; de
execuie rapiditatea, precizia aciunilor i distributivitatea ateniei; de comunicare
fluiditatea, concizia i acurateea discursului, captarea i pstrarea interesului
elevilor, abilitatea pentru activitate difereniat)
Competene sociale i de personalitate
(sociabilitate, degajare, comunicativitate, registre diverse de limbaj, echilibru
emoional, rezisten la stres, ingeniozitate, flexibilitate, fermitate, toleran,
rigurozitate, obiectivitate, disponibilitate pentru autoperfecionare)
TOTAL

1
1,5
1,5
1,5
1
0,5

0,5

0,5

1
10

EXAMINATOR__________________________
SEMNTURA ____________________________
Am luat la cunotin,
Candidat:___________________________________
Semntura __________________________________
64

FIA DE EVALUARE A LECIEI


INSPECIA SPECIAL LA CLAS PENTRU PROFESORII
DIN CENTRE I CABINETE DE ASISTEN PSIHOPEDAGOGIC
Numele i prenumele candidatului: __________________________________________________
Data____________________
Analiz

Lecie

Elevii
dominante
vizate

Profesorul
dominante
vizate

Punctaj
Maxim
Realizat

Aspect evaluate: criterii


Aspecte formale
(realizarea proiectrii, documentare)
Adaptarea coninutului la particularitile de vrst i nevoile grupului int (adecvarea
limbajului la nivelul clasei, corelarea temei cu necesitile psihopedagogice ale grupului
int, relevana pentru via a coninuturilor)
Coninut tiinifico-aplicativ
(structurare, sistematizare, coeren, consisten)
Metode didactice, mijloace de nvmnt, forme de organizare a activitii (varietate,
oportunitate, originalitate, eficien)
Climatul psihopedagogic
(organizarea spaiului i a materialelor, climatul psihosocial instaurat pe parcursul
activitii, modaliti de motivare i ncurajare)
Achiziii cognitive, verbalizate/non verbalizate
(calitate, cantitate, relaionare, operaionalizare)
Competene cognitive, sociale i emoionale
(stimularea mecanismelor de analiz, sintez i autoreflecie, valorificarea resurselor
personale ale elevilor i a experienei lor de via)
Atitudinea elevilor n cadrul activitii
(facilitarea implicrii elevilor, ncurajarea atitudinii pozitive a acestora)
Competene profesionale i metodice
(de cunoatere - gradul de stpnire, organizare i prelucrare a informaiei;
de execuie - rapiditatea, precizia aciunilor i distributivitatea ateniei;
de comunicare - fluiditatea, concizia i acurateea discursului, captarea i meninerea
interesului elevilor, abilitatea pentru activitatea difereniat, oferirea i solicitarea de
feedback)
Competene sociale i de personalitate
(sociabilitate, registre diferite de limbaj, echilibru emoional, rezisten la stres,
creativitate, empatie, flexibilitate, fermitate, rigurozitate, obiectivitate, acceptare
necondiionat)
TOTAL

1
1,5
1
1,5
1,5
0,5
0,5
0,5

1
10

EXAMINATOR__________________________
SEMNTURA ____________________________
Am luat la cunotin,
Candidat:__________________________________________________
Semntura _________________________________________________

65

FIA DE EVALUARE A LECIEI


INSPECIE SPECIAL LA CLAS PENTRU PROFESORII DOCUMENTARITI
Numele i prenumele candidatului: ________________________________________
Data____________________
Analiza

Lecie

Elevi

Aspect evaluate/criterii
Plan de lecie i materiale didactice (plane, fie, documente)
Lecia este proiectat corespunztor (etape, scopuri i obiective/competene, alocare de
timp, timp de interaciune, material i echipamente)
Obiectivele stabilite au fost prezentate clar, concis pentru ca elevii s neleag ce
competene vor dobndi prin participarea lor la procesul de nvare
Selecia procedeelor, tehnicilor i metodelor de predare s-a fcut inndu-se cont de
cantitatea de cunotine transmis i nivelul de pregtire al clasei
Integrarea resurselor CDI n activitile desfurate.
Varietatea i complementaritatea materialelor didactice
Modul de exploatare a resurselor documentare n vederea dezvoltrii competenelor infodocumentare
Descoperirea CDI ca centru de resurse
Includerea secvenelor cu caracter practic-aplicativ (elevii au avut acces liber la materialele
din CDI i le-au utilizat n rezolvarea sarcinilor trasate de ctre profesor)
Gestionarea timpului
Alegerea temei n funcie de nevoile utilizatorilor de documentare i informare
Corelarea ntre obiectivele info-documentare, activitile propuse i modalitile de
evaluare
Capacitatea de a crea un mediu documentar adaptat nevoilor utilizatorilor
Prin coninuturile propuse profesorul are ca scop generarea unor idei noi, soluii (elevii vor
nva s utilizeze ct mai eficient resursele i spaiile specifice unui CDI)
A fost meninut un raport eficient ntre durata solicitrii elevilor i cea afectat explicaiilor
A fost creat un climat afectiv - emoional propice desfurrii activitii
Elevii sunt responsabili i se implic n procesul instructiv educativ
Elevii dau dovad de autonomie n nvare, competene de cutare, selectare, tratare i
comunicare a informaiei
Elevii au deprinderi de nvare eficient i gndesc logic, problematizat
Elevii au deprinderi de munc independent i se descurc bine n rezolvarea sarcinilor de
lucru indicate de ctre profesor
Elevii sunt familiarizai cu spaiul i resursele CDI i neleg importana iniierii n
cercetarea documentar
Elevii poarta cu uurin o conversaie i nu au dificulti n a utiliza termenii specifici
disciplinei studiate
Elevii au capacitatea de a-i menine nivelul de concentrare i sunt interesai de activitile
propuse
Elevii sunt obinuii s lucreze utiliznd fie, dicionare, enciclopedii, atlase, materiale
auxiliare, TIC
Elevii sunt implicai n animarea CDI: mediatizarea activitii CDI, ordonarea
documentelor, organizarea activitilor etc.
Elevii manifest respect fa de profesor i au o atitudine corespunztoare fa de
disciplina predat
Elevii dovedesc competene de integrare i relaionare pozitive
Elevii manifest interes i o atitudine pozitiv fa de activitile specifice unui CDI
(dezvoltarea gustului pentru lectur, expoziii, audiii, vizionri, ateliere de creaie, ntlniri
cu personaliti ale vieii culturale etc.)
Elevii neleg importana dobndirii unor metode de a nva i de a stpni informaia
Elevii i dezvolt capacitatea de a identifica, selecta, organiza, prelucra i transmite
informaia
Elevii manifest iniiativ, creativitate i disponibilitate de a lucra n echip pentru
rezolvarea diferitelor sarcini
Elevii sunt receptivi fa de valorile culturale
Elevii au o atitudine prietenoas fa de colegi
Elevii au o atitudine pozitiv fa de coal i manifest dorina de a se implica activ n
promovarea imaginii acesteia n comunitatea local prin participarea la activitile iniiate
de ctre profesorul documentarist prin intermediul CDI

66

Punctaj
Maxim
Realizat
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2

Analiza

Punctaj
Maxim
Realizat

Aspect evaluate/criterii

Demonstreaz o bun cunoatere a disciplinei predate i cunotine actualizate n domeniul


iniierii n cercetarea documentar
Demonstreaz capacitate de sintez i subliniaz valoarea practic aplicativ a demersului
ntreprins
Limbajul utilizat este adecvat i ine cont de nivelul de vrst i nelegere al elevilor
Comunicarea cu elevii este eficient. Tonul folosit (calm, ferm), formularea clar a ideilor
conduc la captarea ateniei elevilor i la participarea lor la rezolvarea sarcinilor propuse
Dialogheaz n cu elevii, nu monopolizeaz discuia, rspunde la ntrebrile elevilor
clarificnd aspectele mai dificile pentru acetia
Folosete material auxiliare
Utilizeaz corespunztor resursele existente n CDI (suport hrtie, suporturi audio video),
inclusiv resursele digitale i TIC
Aloc fiecrei secvene din lecie timpul adecvat i respect etapele parcurgerii acesteia,
respectnd planul de lecie
Utilizeaz strategii de lucru interactive: brainstorming, dezbatere, problematizare, joc de
rol, simulri, tehnici ale gndirii critice, exerciii metaforice etc.
Abordeaz coninuturile dintr-o perspectiv aplicativ, implicnd elevii n activitatea de
documentare i orientare ntr-o structur info-documentar
Lecia este centrat pe elev se lucreaz pe perechi, pe grupe, individual
Profesor
Monitorizeaz atent activitile desfurate de elevi. Elevii primesc indicaii clare, precise
pentru fiecare etap a leciei
Formeaz i dezvolt competene specifice domeniului info-documentar, necesare nvrii
de-a lungul vieii
Dovedete preocupare pentru facilitarea accesului la informaie, asigurarea exploatrii ct
mai eficiente a informaiilor i documentelor pluridisciplinare multimedia i multisuport de
ctre utilizatori, din perspectiva egalizrii anselor elevilor din medii culturale i sociale
diferite
Distribuie sarcinile de nvare gradual i n succesiune logic
Formuleaz ntrebri pentru a verifica dac elevii au neles noile coninuturi.
Implic elevii n procesul de evaluare i le ofer feed-back n legtur cu progresul colar
realizat
Favorizeaz implicarea activ a tuturor elevilor n procesul instructiv educativ
Demonstreaz abilitatea de a desfura activiti difereniate
Demonstreaz capacitate de analiz i sintez, originalitate, tact pedagogic i spirit
organizatoric
Alege activitile n mod creativ
Faciliteaz accesul elevilor la informaie, documentaie i noi tehnologii n contextul
evoluiei societii.
Total puncte

0,2
0,2
0,1
0,1
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2

0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
10

EXAMINATOR__________________________
SEMNTURA ____________________________

Am luat la cunotin,
Candidat:_____________________________________________________________
Semntura _________________

Not: Fia de evaluare a leciei n profilul postului este completat de cei doi profesori examinatori care fac parte din
comisie. Rezultatul inspeciei la clas n profilul postului se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor
examinator.

67

ANEXA NR. 5
la Metodologie
PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
EDUCAIE ARTISTIC SPECIALIZAT
SPECIALIZRILE: MUZIC, COREPETIIE, COREGRAFIE I ARTA ACTORULUI
(posturi didactice/catedre din colile i liceele de art)
MUZIC INSTRUMENTAL, ART VOCAL (CANTO CLASIC), MUZIC DE CAMER,
ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE, MUZIC VOCAL TRADIIONAL ROMNEASC (CANTO
POPULAR), JAZZ I MUZIC UOAR, STUDII TEORETICE, COREGRAFIE, ARTA ACTORULUI:
1. MUZIC INSTRUMENTAL/ART VOCAL/MUZIC DE CAMER*, ANSAMBLURI
INSTRUMENTALE/VOCALE, COREGRAFIE
A. MUZIC INSTRUMENTAL/ART VOCAL/MUZIC DE CAMER*/JAZZ I MUZICUOAR
a) Elaborarea unui proiect de lecie: comisia va face public, cu 48 de ore nainte, repertoriul elevului/ elevilor stabilit prin programa
colar n vigoare i nivelul de nvmnt pe baza cruia candidatul va concepe proiectul didactic; proiectul va fi prezentat comisiei nainte
de nceperea probei.2 p;
b) Susinerea proiectului de lecie (lecia de instrument/de muzic de camer/ ansambluri instrumentale/vocale, coregrafie, art
vocal (canto clasic)/jazz i muzic uoar); pe baza proiectului didactic prezentat, candidaii vor susine lecia cu elevul/elevii nominalizai
de comisie; asigurarea prezenei elevilor va fi fcut de directorul unitii de nvmnt; proba nu va depi 30 de
minute...2 p;
c) Prob de recital instrumental/vocal ce va conine 3 lucrri la alegere:
- un studiu...3 p;
- 2 lucrri diferite ca stil, caracter, form, cel puin la nivelul programei de liceu.2 p/1 p pentru fiecare lucrare.
* Proba de recital pentru candidaii care opteaz pentru postul de profesor de muzic de camer, va fi susinut la instrumentul
absolvit. Se acord 1 p din oficiu.
B. PROBA PRACTIC PENTRU ANSAMBLURI INSTRUMENTALE/VOCALE
a) Elaborarea proiectului unei uniti de nvare, n funcie de nivelul de nvmnt la care urmeaz s predea candidatul .2 p.
b) Prezentarea oral a proiectului elaborat....2 p.
c) Analiza unei lucrri muzicale din repertoriul ales de candidat, din programa colar n vigoare. Analiza lucrrii va consta n :
descifrarea lucrrii din punct de vedere ritmic, ritmico-melodic i intonarea tuturor vocilor cursiv (dup caz)1 p;
stabilirea liniei dirijorale prin marcarea acesteia pe partitur i intonarea ei (dup caz).1 p;
analiza formei prin delimitarea unitilor de nsuire dup auz (vocal) sau de citire instrumental (repetate, contrastante etc.) i
stabilirea formei n care se ncadreaz lucrarea.1 p;
probleme de interpretare prin precizarea tehnicii vocale/ instrumentale interpretative (poziie funcional, acordaj, respiraie, emisie,
dicie, omogenizare etc.) i stabilirea problemelor de frazare i expresivitate a textului muzical (evidenierea unor cuvinte sau a unei linii
melodice prin accentuare etc.), tempoul i nuanele adecvate...1 p;
ncadrarea lucrrii n opera compozitorului i n epoca/stilul din care face parte.1p.
Unitatea de nvare se alege de ctre candidat, conform programei colare n vigoare, anterior probei.
Proba de recital instrumental, vocal (canto) nu va depi 30 de minute.
C. PROBA DE RECITAL PENTRU COREGRAFIE.
Dans clasic:
5 variaii clasice alese de candidat, din care comisia va indica prezentarea a 3 dintre ele4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie.
Dans contemporan/ modern:
3 coregrafii la alegere, din 5 coregrafii consacrate pregtite de candidat...4,50 p / 1,50 pentru fiecare coregrafie.
Proba de coregrafie nu va depi 30 de minute. Se acord 1 p din oficiu.
2. STUDII TEORETICE (teorie-solfegiu-dicteu, armonie, istoria muzicii, forme muzicale)
a. Elaborarea unui proiect de lecie care s vizeze coninuturi ale disciplinelor teoria muzicii, armonie, istoria muzicii, forme
muzicale....2 p.
Prezentarea oral a proiectului elaborat.2 p.
68

b.1. Citire, la prima vedere a unui solfegiu de 16 msuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pn la 4 alteraii constitutive, n cheile Sol i
Fa1 p.
b.2. Citirea, la prima vedere, la pian a unui dicteu melodic i a unui dicteu armonic de 12 msuri de 3/4, 4/4, 5/4, 5/8, 6/8, 12/8, pn
la 4 alteraii constitutive, n cheile Sol i Fa.1 p.
Comisia va pregti biletele de examen, fiecare cuprinznd cte un solfegiu un dicteu melodic i un dicteu armonic. Numrul biletelor
de examen va fi egal cu numrul candidailor plus din numrul lor.
b.3. Armonizarea unei teme de 16 msuri (8 msuri sopran i 8 msuri bas dat, necifrate)1 p.
b.4. Citirea, la prima vedere, la pian, cu analiz armonic a unor fragmente muzicale de 12-16 msuri, din creaia universal i
romneasc..1 p.
Comisia va pregti biletele de examen, fiecare cuprinznd cte o tem de armonizat i cte un fragment muzical. Numrul biletelor
de examen va fi egal cu numrul candidailor plus din numrul lor.
c. Recunoaterea i comentarea unor lucrri din creaia universal i romneasc; pe baza audiiei, candidailor li se cere recunoaterea
i comentarea a 4 lucrri din epoci stilistice diferite (cel puin una va fi din creaia romneasc) alese de comisie dintr-o list de 30-40 de
lucrri pus la dispoziia candidailor de ctre direciunea unitii de nvmnt, cu cel puin 2 sptmni nainte de susinerea probei;
comentariul va cuprinde elemente legate de epoc, stil, compozitor, gen, form, interpretare etc., precum i aspecte
interdisciplinare1 p.
Se acord 1 p din oficiu.
3. PROBA PRACTIC PENTRU MUZIC VOCAL TRADIIONAL ROMNEASC (CANTO POPULAR)
a) Elaborarea unui proiect de lecie din programa colar n vigoare; proiectul va fi prezentat comisiei nainte de nceperea
probei2 p.
b) Susinerea proiectului de lecie elaborat....1 p.
c) Proba practic constnd ntr-o prob de recital vocal care cuprinde interpretarea a trei lucrri diferite, specifice genului, cu sau fr
acompaniament, din zona de provenien a candidatului...6 p.
4. ARTA ACTORULUI (pentru absolvenii nvmntului superior de lung durat/ciclul II de studii universitare de masterat,
catedre/posturi din coli i licee de art)
a) Candidatul va elabora un set de exerciii de iniiere actoriceasc n cadrul unei lecii cu 3 - 5 elevi4 p.
b) Lucru pe text. Textul va fi la alegerea candidatului din literatura (proz/poezie) universal sau romneasc. Asigurarea prezenei
elevilor va fi fcut de directorul unitii de nvmnt...5 p.
Proba nu va depi 30 de minute. Se acord 1 p din oficiu.
NOT:
a) Candidaii care opteaz pentru ocuparea unui post/unei catedre prevzut(e) la punctul 2- Studii teoretice, susin toate probele
prevzute la acest punct, indiferent dac postul/catedra prevede ore numai pentru una/dou din cele patru discipline.
b) Candidaii absolveni ai nvmntului superior de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat/master, care au
parcurs i absolvit un modul de folclor, pot preda i disciplina muzic vocal tradiional romneasc (canto popular) n liceele de muzic
(clasele IX-XII).
c) Pentru posturile/ catedrele de ansambluri muzicale vocale i instrumentale sau orchestrale, respectiv dirijat ansamblu coral sau
dirijat ansamblu instrumental sau orchestral, sunt valabile probele practice de la punctul 1.B. (adaptate dup caz). Pentru ansamblu vocal,
instrumental sau orchestral, lucrrile muzicale vor face parte din oferta de repertoriu pentru clasele a VII-a - a XII-a ale programei colare
n vigoare pentru ansamblu vocal, respectiv ansamblu instrumental sau orchestra coli i licee de muzic.
d) Candidaii absolveni ai nvmntului superior care au studiat i absolvit un instrument sau au studiat i au absolvit un modul
de instrument, pot preda i instrumentul respectiv la colile i liceele de art. Acetia pot susine probele practice prevzute la punctul 1.A.
e) Prezenta anex este valabil i pentru candidaii aparinnd minoritilor naionale.
f) Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine ca
medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
Rezultatul probei practice, pentru concursul naional/concursul organizat la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti, se
evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar , se
consemneaz prin admis sau respins.

69

ANEXA NR. 6
la Metodologie
PROBA PRACTIC/ORAL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE DIN UNITILE DE NVMNT CU CLASE SPECIALE LIMBI STRINE CU
PROGRAM INTENSIV I BILINGV SAU DIN UNITI DE NVMNT AVND CLASE/GRUPE CU
PREDARE N ALT LIMB DECT ACEEA N CARE CANDIDAII I-AU EFECTUAT STUDIILE
I. Pentru predarea limbii moderne la clasele cu profil intensiv, bilingv sau a limbii materne, proba practic/oral
const din:
1. Un interviu n limba de predare pentru care se organizeaz aceast prob, care s reflecte competenele de
receptare i comunicare ale candidatului, n limba respectiv, cel puin la nivelul C1 din Cadrul European Comun de
Referin pentru Limbi (CECRL)........4p.
2. Un proiect didactic, pe o tem propus de comisie, specific programei colare a claselor la care va preda
candidatul. Candidatul argumenteaz obiectivele propuse, strategiile i tehnicile de predare/nvare abordate justific
alegerea materialelor auxiliare/a manualelor colare pe care le utilizeaz n desfurarea leciei..5p.
Se acord 1 p din oficiu.
II. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din aria curricular "Om i societate" n alt limb dect aceea
n care candidaii i-au efectuat studiile:
1. Un interviu n limba de circulaie internaional/limba matern pentru care se organizeaz aceast prob, care
s reflecte competenele de comunicare ale candidatului, cel puin la nivelul B2 din Cadrul European Comun de
Referin pentru Limbi (CECRL).......4p.
2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris i oral pentru disciplina, care urmeaz s fie predat n
limba de circulaie internaional/limba matern........5p.
Se acord 1 p din oficiu.
III. Pentru predarea disciplinelor non-lingvistice din celelalte arii curriculare n alt limb dect aceea n care
candidaii i-au efectuat studiile:
1. Un interviu n limba de circulaie internaional/limba matern pentru care se organizeaz aceast prob, care
s reflecte competenele de comunicare ale candidatului, cel puin la nivelul B1 din Cadrul European Comun de
Referin pentru Limbi (CECRL)...4p.
2. Capacitatea de a utiliza limbajul de specialitate scris i oral pentru disciplina, care urmeaz s fie predat n
limba de circulaie internaional/limba matern....5p.
Se acord 1 p din oficiu.
Not. Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine
ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
Rezultatul probei practice, pentru concursul naional/concursul organizat la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti, se
evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar , se
consemneaz prin admis sau respins.
IV. Pentru predarea la nvmntul primar n alt limb dect aceea n care candidaii i-au efectuat studiile,
proba oral de cunoatere a limbii const n:
1. Un interviu n limba romn/limba matern pentru care se organizeaz aceast prob, care s reflecte
competenele de comunicare ale candidatului, cel puin la nivelul B2 din Cadrul European Comun de Referin pentru
Limbi (CECRL).
2. Un proiect didactic elaborat n limba romn/limba matern n care candidatul urmeaz s efectueze predarea,
pe o tem propus de comisie, specific programelor colare din nvmntul primar pentru disciplinele limba i
literatura romn/comunicare n limba romn/limba i literatura matern/comunicare n limba matern. Candidatul
argumenteaz obiectivele propuse, strategiile i tehnicile de predare/nvare abordate justific alegerea materialelor
auxiliare/a manualelor colare pe care le utilizeaz n desfurarea leciei.
Not. Rezultatul probei orale eliminatorii de cunoatere a limbii n care urmeaz sa se fac predarea la nvmntul primar se
consemneaz prin admis sau respins.

70

ANEXA NR. 7
la Metodologie
PROBA PRACTIC DIN CADRUL CONCURSULUI
PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
Disciplina INFORMATIC I TEHNOLOGIA INFORMAIEI
1. Realizarea practic a subiectelor nscrise pe biletul de examinare.
2. Biletul de examinare va conine cinci subiecte care trateaz:
O aplicaie n mediul de programare Pascal sau C++ (cap. 2* al programei):
- Se vor testa abilitile candidatului n utilizarea mediului de programare, depanarea
programului/aplicaiei;- 3 p
O aplicaie de baze de date (cap. 6* al programei)
- Se vor verifica abilitile candidatului n utilizarea unui sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD) din
programele colare de liceu; - 2 p
Utilizarea unui sistem de operare (cap. 8* al programei)
- Se vor verifica abilitile candidatului n utilizarea unui sistem de operare (SO) -2 p
Implementarea unei aplicaii de birotic (din cap. 9* al programei) - 1 p
Utilizarea serviciilor reelei de Internet (cap. 10 * al programei)
- Se vor testa abilitile candidatului n utilizarea serviciilor Internet - 1p
3. Realizarea practic a subiectelor nscrise pe biletul de examinare nu va depi 60 minute.
4. Evaluarea se face pe baza punctajelor menionate mai sus. Se acord un punct din oficiu.
5. Condiia de promovabilitate: minim nota 7 pentru angajare pe perioad nedeterminat; minim nota 5 pentru
angajare pe perioad determinat.

NOT:
Prevederile prezentei anexe sunt valabile i pentru candidaii care vor opta pentru un post/catedr vacant/ din palate i cluburi ale
copiilor i elevilor.
Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine ca
medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
Rezultatul probei practice, pentru concursul naional/concursul organizat la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti, se
evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar , se
consemneaz prin admis sau respins.

71

ANEXA NR. 8
la Metodologie
PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
DIN PALATELE I CLUBURILE COPIILOR I ELEVILOR
Proba practic la palate i cluburi ale copiilor i elevilor se desfoar dup cum urmeaz:
1. PROFILUL TEHNICO- APLICATIV I TIINIFIC
A. TEORETIC
Prezentarea ofertei didactice (program i activiti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care
candideaz..1 p.
Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului...1 p.
Proiectarea unei competiii/concurs la nivel local/ judeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru
care
candideaz....1 p.
Prezentarea portofoliului personal care s ateste experiena n domeniul educaiei nonformale.1 p.
B. PRACTIC
Operarea cu computerul i utilizarea serviciilor internet..1 p.
Elaborarea unei schie i construirea unui subansamblu pentru un anumit aparat/model n domeniul
cercului...2 p.
Operarea cu aparatur/programe pentru realizarea unui produs finit1 p.
Aciuni i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc i promovarea cercului/catedrei pentru care candideaz...1 p.
Se acord 1 p din oficiu.
2. PROFILUL SPORTIV - TURISTIC
A. TEORETIC
Prezentarea ofertei didactice (program i activiti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care
candideaz..1 p.
Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului...1 p.
Proiectarea unei competiii/concurs la nivel local/ judeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru care
candideaz1 p.
Prezentarea portofoliului personal care s ateste experiena n domeniul educaiei non-formale..1 p.
B. PRACTIC
Operarea cu computerul i utilizarea serviciilor internet..1 p.
Prob de miestrie n domeniul cercului2 p.
Modaliti de selecie a copiilor/elevilor la activitatea de cerc i de participare la competiii ..1 p.
Operarea cu materialul didactic (echipament , dotri) n atingerea obiectivelor specifice cercului pentru care candideaz,
propuse spre realizare....1 p.
Se acord 1 p din oficiu.
3. CULTURAL - ARTISTIC
A. TEORETIC
Prezentarea ofertei didactice (program i activiti extra-cerc) a cercului (catedrei) pentru care candideaz1 p.
Elaborarea unui proiect didactic pentru o anumit tem din domeniul cercului......1 p.
Proiectarea interdisciplinar a coninutului unei activiti de cerc prin metode interactive..1 p.
Prezentarea portofoliului personal care s ateste experiena n domeniul educaiei non-formale 1 p.
B. PRACTIC
Operarea cu computerul i utilizarea serviciilor internet..1 p.
Prob de specialitate n profilul cercului (ex. recital instrumental/ vocal/ coregrafic*, interpretare unui fragment, la prima
vedere, dintr-o oper artistic, compoziie plastic/arhitectural, ambiental/design, cultur i civilizaie romneasc/strin,
studii europene, comunicare i jurnalism, tehnici/practici de iniiere n arta teatral/cinematografic etc.) .2 p.
Proiectarea unei competiii/concurs la nivel local/ judeean/ naional/ internaional pentru disciplina/catedra pentru care
candideaz.1 p.
Aciuni i strategii proiectate pentru atragerea elevilor la cerc i promovarea cercului/catedrei pentru care
candideaz..1p.
Se acord 1 p din oficiu.
*Repertoriul muzical, coregrafic este identic cu cel stabilit pentru colile i liceele de art.

72

NOT:
Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine ca
medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
Rezultatul probei practice, pentru concursul naional/concursul organizat la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti, se
evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar , se
consemneaz prin admis sau respins.

73

ANEXA NR. 9
la Metodologie
PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE VACANTE/REZERVATE
Disciplinele INSTRUIRE PRACTIC,
ACTIVITI DE PRE-PROFESIONALIZARE MAITRI INSTRUCTORI
1. Proba practic se susine n cabinete, ateliere, laboratoare de specialitate, sli de demonstraie din unitile de
nvmnt, stabilite de comisia de examinare, sub supravegherea permanent a membrilor acesteia;
2. Proba practic const n executarea unei lucrri/produs/serviciu/tehnici de ngrijire - conform profilului
postului;
3. Subiectele pentru proba practic se elaboreaz de comisia de examinare a fiecrui centru de examen, n ziua
examenului;
4. Durata probei practice variaz ntre 30 180 minute pentru fiecare candidat, n funcie de complexitatea
lucrrii;
5. Evaluarea probei practice se realizeaz pe baza unei fie de observaii elaborat de comisia de examinare;
6. Fia de observaii va cuprinde urmtoarele criterii de evaluare:
amenajarea ergonomic a locului de
munc..1p;
respectarea normelor de igien, de protecia muncii i prevenirea i stingerea
incendiilor...1p;
alegerea materialelor, produselor, instrumentelor i aparatelor necesare executrii
lucrrii.....1p;
respectarea algoritmului de execuie...1p;
respectarea procesului tehnologic (operaiilor, fazelor, trecerilor, mnuirilor, micrilor)
.........2p;
finisarea, aspectul lucrrii/produsului/serviciului/tehnici de ngrijire.1p;
atitudinea fa de client/pacient...1p;
redactarea unui referat pentru probele de laborator ....1p.
Se acord 1 p din oficiu.
NOT:
Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei
practice se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
Rezultatul probei practice, pentru concursul naional/concursul organizat la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti, se
evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar , se
consemneaz prin admis sau respins.

74

ANEXA NR. 10
la Metodologie
PROBA METODICO-PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE DIN UNITILE CU NVMNT SPORTIV INTEGRAT I SUPLIMENTAR
(licee i clase cu program sportiv/cluburi sportive colare)
Disciplina EDUCAIE FIZIC I SPORT

La concurs particip absolveni cu specializare n disciplina sportiv pentru care s-au nscris.
Subiectele, pentru proba metodico-practic, sunt elaborate de comisia de examinare n preziua examenului i
avizate de inspectorul colar de specialitate.
Proba metodico-practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul
probei metodico-practice n cadrul concursului naional/concursului organizat la nivel judeean/nivelul
municipiului Bucureti se apreciaz prin note de la 10 la 1 i reprezint media notelor obinute la partea
metodic i partea practic a probei. Pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din
nvmntul preuniversitar, rezultatul probei metodico-practice se consemneaz prin admis sau respins.
Proba metodico-practic se desfoar dup cum urmeaz:
1. Partea metodic const n explicarea pailor metodici de nvare/consolidare/perfecionare a elementelor/
procedeelor solicitate n biletul de examen extras i se noteaz cu note de la 10 la 1 n cadrul concursului.
2. Partea practic const n demonstrarea pailor metodici de nvare/consolidare/perfecionare a
elementelor/procedeelor solicitate n biletul de examen extras i se noteaz cu note de la 10 la 1 n cadrul
concursului.
Durata probei metodico-practice nu va depi 30 minute/concurent.
Concurentul nu poate schimba subiectul.
Pe parcursul desfurrii probei metodico-practice, la solicitarea comisiei sau la propunerea lor, concurenii
pot repeta unele secvene.
Pentru susinerea concursului, n mod obligatoriu, candidaii se prezint n echipament sportiv adecvat.
Candidaii nu sunt primii n concurs fr adeverina medical eliberat de policlinica teritorial, n care se
menioneaz apt pentru susinerea probei practice.

75

ANEXA NR. 11
la Metodologie
PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR VACANTE/REZERVATE
Disciplinele: ARTE PLASTICE, DECORATIVE, AMBIENTALE, ARHITECTUR, DESIGN
Proba practic va consta ntr-un interviu prin care comisia va evalua:
1. Pregtirea metodic pe baza unui proiect de lecie/unitate de nvare, susinut de candidat n faa comisiei, la alegere, din
coninuturile disciplinei Studiul Compoziiei, disciplin fundamental din cadrul curriculumului difereniat, specific nvmntului de arte
vizuale _____ max. 5 p.
Se vor puncta att aspectele formale innd de rubricaia aleas de candidat precum i aspectele calitative i de coninut privind
operaionalizarea demersului didactic, modul de utilizare a resurselor, evidenierea strategiilor de evaluare, etc. dup cum urmeaz:
pentru o rubricaie adecvat (care conine informaii detaliate privitoare la activitatea de predare nvare evaluare)_________1 p;
pentru o corect relaionare ntre obiective, strategii didactice, i modul de utilizare a resurselor (originalitate i varietate) ___2 p;
pentru precizarea calitii evalurii, precum i aspecte viznd activitile destinate elevilor cu nevoi speciale _____________2 p.
2. Activitatea n specialitate pe baza prezentrii unui portofoliu de activitate.
Comisia va puncta fiecare manifestare artistic sau contribuie teoretic publicat, de nivel naional sau internaional , premiile anuale
acordate de uniunile de creaie artistic sau filialele acestora din Romnia, premiile internaionale, coordonarea de proiecte naionale sau
internaionale, realizarea de lucrri monumentale de sculptur, de arte murale, sau edificii majore de arhitectur, participri la expoziiile
anuale, bienale, trienale etc. naionale i internaionale, creaii scenografice inclusiv de costum de scen, lucrri de art monumental, ilustraii
sau lucrri de grafic publicitar, proiecte de arhitectur realizate individual sau n colectiv, creaii omologate n diferite domenii ale
designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramic, sticl, metal, designul grafic sau designul ambiental), creaii
fotografice sau video omologate, lucrri de restaurare certificate de comisii de specialitate, articole publicate n literatura de specialitate,
precum i orice alt activitate creativ din domeniul artelor vizuale pentru care pot fi dovedite obinerea drepturilor de autor, dup cum
urmeaz:
pentru premiile anuale acordate de uniunile de creaie sau filialele acestora, precum i premii internaionale acordate de instituii
culturale de prestigiu, realizarea de lucrri monumentale de sculptur, de arte ambientale, sau edificii majore de arhitectur, pentru
coordonare de proiecte naionale sau internaionale:_____________________max. 3 p. Pentru premiile anuale sau internaionale precum i
pentru fiecare proiect coordonat finalizat se acord punctajul maxim.
Maximum 2 p pentru:
- participare la manifestri expoziionale individuale sau de grup n spaii administrate de uniuni de creaie, de muzee de art, sau de
instituii de cultur sau n alte locaii aparinnd spaiului public_______________________________________________________0,5 p;
- participarea la manifestri expoziionale periodice sau ocazionale, creaii scenografice de film, teatru sau televiziune i/sau de
costum de scen, lucrri de art monumental, ilustraii sau lucrri de grafic publicitar, proiecte de arhitectur realizate individual sau n
colectiv, creaii omologate n diferite domenii ale designului (design de produs, inclusiv designul vestimentar, ceramic, sticl, metal,
designul grafic sau designul ambiental), creaii fotografice sau video omologate, lucrri de restaurare certificate de comisii de specialitate
______________________________________________________________________________________________________ 0,5 p;
- participare n cadrul unor proiecte naionale sau internaionale ________________________________________________0,5 p;
- participarea la manifestri artistice sau expoziionale ocazionale desfurate n spaiul privat, contribuii teoretice n domeniu
(articole publicate n pres, comunicri tiinifice n cadrul unor seminarii pe teme de specialitate, etc.) ____________________ max. 0,25 p;
- desfurarea oricror altor activiti n domeniul artelor vizuale care pot fi dovedite inclusiv prin obinerea drepturilor de autor*
_________________________________________________________________________________________________max.0,25 p.
NOT
n portofoliul de activitate vor fi depuse fotocopii ale documentelor doveditoare autentificate de unitatea colar unde se desfoar
proba practic.
n cazurile aprecierii prin maximum sau minimum de puncte a activitii artistice se vor avea n vedere de importana, originalitatea
i gradul de vizibilitate a activitilor sau de importana articolelor de pres.
*Fac excepie produsele de art decorativ sau icoanele, comercializate prin galerii comerciale, mrioarele sau felicitrile.
Se acord 1 p din oficiu.

76

NOT:
Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei practice se obine ca
medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
Rezultatul probei practice, pentru concursul naional/concursul organizat la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti, se
evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar , se
consemneaz prin admis sau respins.

77

ANEXA NR. 12
la Metodologie
I. PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE LA CLASELE/GRUPELE/UNITILE DE NVMNT CARE
COLARIZEAZ ELEVI CU DEFICIENE DE AUZ

Proba practic const n:


1. Un proiect didactic, pe o tem propus de comisie, specific programei colare a disciplinei. Candidatul va
argumenta obiectivele, strategiile i tehnicile de predare/nvare/evaluare raportndu-se la specificul deficienei
de auz........4 p.
2. Un interviu care s reflecte competenele de receptare i de comunicare ale candidatului, n limbaj mimicogestual .......5p.
Se acord 1 p din oficiu.
NOT:
Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei
practice se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
Rezultatul probei practice, pentru concursul naional/concursul organizat la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti, se
evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar , se
consemneaz prin admis sau respins.
II. PROBA PRACTIC PENTRU OCUPAREA POSTURILOR DIDACTICE/CATEDRELOR
VACANTE/REZERVATE LA CLASELE/GRUPELE/UNITILE DE NVMNT CARE
COLARIZEAZ ELEVI CU DEFICIENE DE VEDERE

Proba practic const n:


1. Un proiect didactic, pe o tem propus de comisie, specific programei colare a disciplinei. Candidatul va
argumenta obiectivele, strategiile i tehnicile de predare/nvare/evaluare raportndu-se la specificul deficienei
de vedere.........4 p.
2. O examinare scris i oral care s reflecte competenele de scris i de citit ale candidatului utiliznd

alfabetul Braille.5p.
Se acord 1 p din oficiu.
NOT:
Proba practic este evaluat de cei doi profesori examinatori care fac parte din comisie. Rezultatul probei
practice se obine ca medie a punctajelor acordate de fiecare profesor examinator.
Rezultatul probei practice, pentru concursul naional/concursul organizat la nivel judeean/nivelul municipiului Bucureti, se
evalueaz prin note de la 10 la 1, iar pentru celelalte etape de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar , se
consemneaz prin admis sau respins.

78

ANEXA NR. 13
la Metodologie
Lista posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate care se afieaz pentru concurs va conine urmtoarele
informaii:

Codul judeului;
Codul postului;
Denumirea localitii;
Codul Siruta al localitii;
Regimul de mediu al localitii;
Denumirea unitii/unitilor de nvmnt;
Nivelul unitii/unitilor de nvmnt;
Denumirea disciplinei/disciplinelor care constituie postul/catedra;
Detalii suplimentare privind structura postului/catedrei;
Viabilitatea postului;
Limba de predare;
Statutul postului (vacant/rezervat, cu contract pe perioad determinat/nedeterminat);
Condiiile specifice pentru ocuparea postului/catedrei:
- inspecie special la clas sau prob practic;
- proba la limba de predare;
- avizul de culte;
- avizul special al cultului;
- avizul de alternativ;
- avizul unitii de nvmnt militar;
- avizul liceului pedagogic;
- avizul unitii de nvmnt particular;
- avizul I.G.P. (Inspectoratului General al Poliiei)/A.R.R (Autoritii Rutiere Romne);
- atestat de educaie special;
- post/catedr pentru bursierii care au ncheiat contracte cu Ministerul Educaiei Naionale pentru
mediul rural;
- post pentru profesor preparator (nevztor).

79

ANEXA NR. 14
la Metodologie
MODELE DE CERERI
Cerere pentru completarea normei didactice

Nr. ___________ /_______2015


Avizat Oficiul Juridic __________________

Unitatea de nvmnt ______________________


Judeul (sectorul) ___________________________
Se certific exactitatea datelor
DIRECTOR,
L.S. ____________________________
(Numele i prenumele)

Inspector colar pentru managementul resurselor umane


Prof. (Numele i prenumele) ____________________________
Domnule Inspector colar General,

Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_______________________________________________________________________________,


nscut() la data de _____________19_____, titular() pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
de
la
(unitatea de nvmnt)___________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________, localitatea _________________________________________________________,
judeul (sectorul)________________, solicit completarea normei didactice, ncepnd cu 1 septembrie 2015 cu un numr de(1) ________ ore pe
sptmn din lista orelor publicate vacante/rezervate, n ordinea descresctoare a punctajului, avnd n vedere c n anul colar 2015-2016 la
unitatea (unitile) de nvmnt la care funcionez ca titular() voi avea un numr de(1)______ ore pe sptmn n ncadrare.
Menionez urmtoarele:
I.
Am
domiciliul
n
localitatea_____________________________________________________,
judeul
(sectorul)
________________________________, str. _________________________________________________ nr. ________, bl. _________, ap.
_________, TELEFON:______________;
conform actului de identitate _______seria ___nr. ________ eliberat de _______________________.
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)_________________________________________________________________________________________________________________
Facultatea __________________________________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr
frecven; frecven redus; nvmnt la distan), promoia ________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire _________________cu
specializarea
principal
_____________________________________________________________________________________________________________________,
secundar________________________________________________________________________________________ (2).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; fr frecven;
nvmnt la distan), promoia ______________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________________ cu
specializarea_____________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _____________________________________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre _______________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre _______________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare ____________________________
P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre _________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre _____________________________
____________________________________________________________________________________________________ P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre
_______________________________________________________________________________________________
P ____,_____
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ____________________
_______________________________________________________________________________________________________
P____,_____
III. La data depunerii cererii: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________;
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n specializarea
_____________________________________________________________________________________________ CATEGORIA (pentru antrenori)
____________n specializarea___________________________________________________________________________________ P ___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2012/2013_________________________
i n anul colar 2013/2014___________________;
P____,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar
2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2013-2014 i
calificativul parial din anul colar 2014-2015.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n
care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2012 31.08.2014 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:
la nivelul colii(3) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(4) P____,_____ ; la nivel naional(4) P ______,______, la nivel internaional(4)
P _______,___________ .
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de
cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea
metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

80

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din
anul colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2013-2014.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi
integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi
ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd
calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:

Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ____,____

Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ___,____

Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN;


P____,____

Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;


P____,____

Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN;
P____,____

Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____

Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale;


P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca
Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din nvmntul
finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i alte
instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului
la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
P____,____
VI. La 01.09.2014 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
P____,____

TOTAL PUNCTAJ(5):

P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.
Data________________

Semntura____________________

NOT:

1) Numrul de ore din ncadrare;


2) Se puncteaz nivelul studiilor corespunztor criteriilor din anexa nr. 2;
3) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
4) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
5) Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul
didactic este detaat sau de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular.

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):

1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat
de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i
de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele acordate de consiliul
de administraie pentru anii colari 2012/2013 i 2013/2014 (conform fiei de evaluare).
7. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative.
8. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor publicate,
documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca
titular()/detaat().
9. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de
Ministerul Educaiei Naionale i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu, autentificate de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
10. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor, autentificat de conducerea
unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
11. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr.
12. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.

81

(**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______


nr.______________, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ n etapa de completare a normei didactice, ca ncepnd cu 1
septembrie 2015, s mi se completeze norma didactic la catedra:
Unitatea de nvmnt

Catedra (Nr. ore)

Localitatea

___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Data _________________

Semntura_______________

(**) NOT: Se completeaz n comisie.

82

Cerere pentru obinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt
Nr._________/_________ 2015
Domnule Director,
Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_________________________________________________________________________________,
nscut() la data de _____________, titular() pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
de la (unitatea/unitile de nvmnt)________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________, localitatea______________________________________ ,
judeul (sectorul)__________________________ , v rog s-mi aprobai transferul/pretransferul prin consimmnt ntre uniti de nvmnt,
ncepnd cu 1 septembrie 2015 pe(la) un post (o catedr) publicat() vacant().
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea_________________________________________________________________________________, judeul (sectorul)
________________________________, str. _______________________________________________________________________ nr. ________,
bl. _________, ap. _________, TELEFON:_________________________________,conform actului de identitate _______seria ___nr. ________
eliberat de ______________________________________________________________________________________________________________.
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)___________________________________________________________________________________________________________________
Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ________, nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii
universitare de licen, universitare de lung durat)_____________________________________________ cu media la examenul de stat
(licen)/absolvire ________ cu specializarea principal___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
secundar_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________ (1).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire______________, cu
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre ______________________________________________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre __________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre __________________________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________
P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre ___________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre_____________________
______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _____________
______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare
n domeniul (1) _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
P____,_____
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________;
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT
n
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
P ___,_____
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________
P ___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2012/2013__________________________________;
i n anul colar 2013/2014______________________________________________________ .
P____,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar
2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2012-2013 i
calificativul parial din anul colar 2014-2015.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n
care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).

83

V.1. n perioada 01.09.2012 31.08.2014 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:


la nivelul colii(2) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(3) P____,_____ ; la nivel naional(3) P ______,______, la nivel internaional(3)
P _______,___________ .
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de
cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea
metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din
anul colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2013-2014.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi
integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi
ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd
calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:

Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ____,____

Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ___,____

Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN;


P____,____

Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;


P____,____

Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN;
P____,____

Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____

Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale;


P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca
Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din nvmntul
finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i alte
instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului
la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
P____,____
VI. La 01.09.2014 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
P____,____

TOTAL PUNCTAJ(4):

P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate. Menionez ca am
luat cunotin de punctajul acordat i nu am obiecii.
Data________________

Semntura___________________

(1) Se puncteaz nivelul studiilor;


(2) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
(3) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
(4) Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este
detaat sau de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular.
ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular din care s rezulte situaia postului didactic/catedrei de la care m transfer/pretransfer
(structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt, regimul de mediu).
4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol) autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i de pe
actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea/aprecierile sintetic a conducerii/conducerilor unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s
rezulte calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar 2012/2013 i 2013/2014 (conform fiei de evaluare) i calificativul parial
pentru anul colar 2014-2015 (dac este cazul).
6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoite de documentele justificative.
7. Copie de pe programele colare elaborate i aprobate, coperile manualelor colare, ghidurilor i crilor, studii i articole publicate, documentele
prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinelor/certificatelor/diplomelor obinute, ca urmare a participrii n cadrul programelor
de reform i/sau de formare, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
8. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul propriu general de eviden a salariailor, autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().

84

9. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr.
10. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez ca
titular().
11. Documente justificative privind ndeplinirea criteriilor specifice, dac este cazul.
12. Documente n vederea aplicrii criteriilor social-umanitare.
13. Pentru cadrele didactice titulare din alte judee, adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia
este titular, din care s rezulte c cererea de pretransfer a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden.
14. Pentru cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate:
- adeverin eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular() din care reiese faptul c la postul/catedra respectiv exist
restrngere de activitate, data la care s-au discutat n consiliul profesoral restrngerile i nominalizarea cadrului didactic propus a fi
transferat pentru restrngere de activitate;
- adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c la
postul/catedra ocupat(), n anul colar 2015-2016, este restrngere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrngere de activitate n
alt jude a solicitantului a fost luat n eviden, pentru cadrele didactice titulare din alte judee.

85

Cerere de transfer pentru restrngere de activitate/pretransfer consimit ntre uniti de nvmnt


Nr. ___________ /_______2015
Unitatea de nvmnt______________________
Judeul (sectorul)___________________________
Se certific exactitatea datelor
DIRECTOR,
L.S.____________________________
(Numele i prenumele)

Avizat Oficiul Juridic __________________


Inspector colar managementul resurselor umane
Prof. (Numele i prenumele)____________________________
Domnule Inspector colar General,

Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_________________________________________________________________, nscut() la data


de _____________19_________, titular() pe(la) postul (catedra) de____________________________________________________
_________________________________ de la (unitatea/unitile de nvmnt)_____________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
localitatea
_________________________________________________________, judeul (sectorul)________________, v rog s-mi aprobai transferul
pentru restrngere de activitate/pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt, ncepnd cu 1 septembrie 2015 pe(la) un post (o catedr)
publicat() vacant(), avnd n vedere c n anul colar 2015-2016 la unitatea (unitile) de nvmnt la care funcionez ca titular() voi avea un
numr de___________ ore pe sptmn n ncadrare.
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea_________________________________________________________________________________, judeul (sectorul)
________________________________, str. _______________________________________________________________________ nr. ________,
bl. _________, ap. _________, TELEFON:_________________________________, conform actului de identitate _______seria ___nr. ________
eliberat de ______________________________________________________________________________________________________________.
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic.
ped.)___________________________________________________________________________________________________________________
____Facultatea __________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr frecven; nvmnt la distan), promoia ________, nivelul studiilor
(medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, universitare de lung
durat)_____________________________________________ cu media la examenul de stat (licen)/absolvire ________ cu specializarea
principal
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
secundar_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________ (2).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire______________, cu
specializarea________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _______________________________ _______________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre __________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre __________________________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________
P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre_____________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre_____________________
______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _____________
______________________________________________________________________________________________________
- Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare
n domeniul ________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

P ____,_____

P____,_____
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________;
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT
n
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
P ___,_____
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________

86

P ___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2012/2013__________________________________;
i n anul colar 2013/2014______________________________________________________ .

P___,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2013-2014 i
calificativul parial din anul colar 2014-2015.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n
care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2012 31.08.2014 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:
la nivelul colii(2) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(3) P____,_____ ; la nivel naional(3) P ______,______, la nivel internaional(3)
P _______,___________ .
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de
cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea
metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din
anul colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2013-2014.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi
integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi
ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.

V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd
calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:

Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ____,____

Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ___,____

Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN;


P____,____

Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;


P____,____

Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN;
P____,____

Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____

Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale;


P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca
Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din nvmntul
finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i alte
instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului
la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
P____,____
VI. La 01.09.2014 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
P____,____

TOTAL PUNCTAJ(4):

P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate. Menionez ca am
luat cunotin de punctajul acordat i nu am obiecii.
Data________________

Semntura___________________

(1) Se puncteaz nivelul studiilor;


(2) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
(3) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
(4) Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este
detaat sau de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular.

NOT. Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular/detaat, se verific i eventual se recalculeaz n
comisia de mobilitate a personalului didactic constituit la nivelul inspectoratului colar. Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari,
punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este detaat sau de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul
didactic este titular.

87

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):


1. Copie de pe actul de numire/transfer/repartizare pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
2. Copie a actului de identitate (B.I./C.I.) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular din care s rezulte situaia postului didactic/catedrei de la care m transfer/pretransfer
(structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt, regimul de mediu).
4. Copii de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol) autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
5. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice i de pe
actele doveditoare privind schimbarea numelui.
6. Aprecierea/aprecierile sintetic a conducerii/conducerilor unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s
rezulte calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar 2012/2013 i 2013/2014 (conform fiei de evaluare) i calificativul parial
pentru anul colar 2014-2015 (dac este cazul).
6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoite de documentele justificative.
7. Copie de pe programele colare elaborate i aprobate, coperile manualelor colare, ghidurilor i crilor, studii i articole publicate, documentele
prin care s-au omologat materialele didactice, copii ale adeverinelor/certificatelor/diplomelor obinute, ca urmare a participrii n cadrul programelor
de reform i/sau de formare, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
8. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul propriu general de eviden a salariailor, autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
9. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr.
10. Acordul/acordurile pentru pretransfer al consiliului/consiliilor de administraie al/ale unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez ca
titular().
11. Documente justificative privind ndeplinirea criteriilor specifice, dac este cazul.
12. Documente n vederea aplicrii criteriilor social-umanitare.
13. Pentru cadrele didactice titulare din alte judee, adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia
este titular, din care s rezulte c cererea de pretransfer a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden.
14. Pentru cadrele didactice titulare aflate n restrngere de activitate:
- adeverin eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular() din care reiese faptul c la postul/catedra respectiv exist
restrngere de activitate, data la care s-au discutat n consiliul profesoral restrngerile i nominalizarea cadrului didactic propus a fi
transferat pentru restrngere de activitate;
- adeverina eliberat de inspectoratul colar al judeului/municipiului Bucureti pe teritoriul cruia este titular, din care s rezulte c la
postul/catedra ocupat(), n anul colar 2015-2016, este restrngere de activitate, iar cererea de transfer pentru restrngere de activitate n
alt jude a solicitantului a fost luat n eviden, pentru cadrele didactice titulare din alte judee.

**) Subsemnatul(a)________________________________________________, legitimat cu (B.I./C.I.)_____ seria ____ nr._____________,


eliberat de Poliia ______________________________________________, OPTEZ, n etapa de transferare pentru restrngere de
activitate/pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, ca ncepnd cu 1 septembrie 2015 s fiu transferat()/pretransferat() pe(la) postul /
catedra:
Unitatea de nvmnt
Post/catedra (Nr. ore)
Localitatea
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Data_________________

Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz n comisie.

88

Nr. ___________ /_______2015


Unitatea de nvmnt___________________
Judeul (sectorul)_______________________
Se certific exactitatea datelor
DIRECTOR,
__________________________________
(Numele i prenumele)

Avizat Oficiul Juridic______________________________


Inspector colar cu managementul resurselor umane
Prof.(Numele i prenumele)_______________________

DOMNULE INSPECTOR COLAR GENERAL,


(cerere de pretransfer prin schimb de posturi prin consimmnt scris)

Subsemnatul(a)(inclusiv iniiala tatlui)__________________________________________________________________________,


nscut() la data de _____________19_____, titular() pe(la) postul (catedra) de_____________________________________________ _
____________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea
de nvmnt) _______________________________________________________________________________, localitatea (sectorul)
__________________, judeul______________________________, v rog s-mi aprobai pretransferul prin schimb de posturi prin
consimmnt scris cu domnul/doamna _______________________________________________________ titular() pe(la) postul
(catedra) de_______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea
de
nvmnt)
_______________________________________________________________________________________________,
localitatea (sectorul) __________________________________________, judeul _________________________________ ncepnd cu
data de____________ .
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n_________________________________________________________, judeul (sectorul) _________________________,
strada _____________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:_____________________________;
conform actului de identitate _____ seria
________nr._________________
eliberat
de
_____________________________;
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei, Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceale, Lic. ped.)______________
_________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________, Facultatea _____________________________________________
nivelul studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de
masterat, universitare de lung durat)______________________________________________________________, cu durata studi ilor de
______ani (curs zi; seral; fr frecven; frecven redus; nvmnt la distan); promoia ________; cu media la examenul de stat
(licen), de absolvire _____________________________________, cu specializarea principal________________________ ___________
________________________________________________________________________________________________________________,
secundar _______________________________________________________________________________________________________.
Dup absolvirea nvmntului superior de lung durat am absolvit:
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre ( 2) ____________________________________
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre ( 2) _______________________________________
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ( 2) _______________________________________
- Masterat n sistem postuniversitar__________________________________________________________________
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre ( 2) _________________________________
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre____________
_______________________________________________________________________________________________
Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre
___________________________________________________________________________________________________
Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare n domeniul ( 2)________________
______________________________________________________________________________________________________ .
III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu
media__________; GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n
specialitatea _____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT n
specializarea______________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2012/2013__________________________________;
i n anul colar 2013/2014______________________________________________________ .

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar
2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar
2013-2014 i calificativul parial din anul colar 2014-2015.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani
colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V. La 01.09.2014 am avut____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).
VI. Criteriile social-umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)________.
Data________________

Semntura____________________

89

ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):

1. Copie de pe actul de numire / transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt, autentificat de conducerea
unitii de nvmnt.
2. Copia xerox a actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
3. Adeverina eliberat de unitatea la care sunt titular() din care s rezulte situaia postului/catedrei de la care m
pretransfer (structura pe ore i discipline a catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu).
4. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol)
4. Copii, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de
grade didactice i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
5. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele
acordate de Consiliul de Administraie pentru anii colari 2012/2013 i 2013/2014 (conform fiei de evaluare).
6. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor,
autentificat de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
7. Adeverina eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la
catedr.
8. Documentele care s ateste, eventual, criteriile social-umanitare;
9. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverin eliberat de inspectoratul colar al judeului respectiv
din care s rezulte c cererea de pretransfer prin schimb de posturi prin consimmnt n alt jude a fost luat n eviden.

(*) Subsemnatul(a)____________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______ nr._____,


eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ, ca ncepnd cu data ___________________, s fiu pretransferat()
prin schimb de posturi prin consimmnt pe(la) postul / catedra:
Unitatea de nvmnt

Post/catedra
Localitatea
(Nr. ore)
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Data_________________

Semntura_______________

(*) NOT: Se completeaz dup repartizare.

90

Cerere de nscriere la concursul naional/judeean de ocupare a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul
preuniversitar, sesiunea 2015
Nr. ___________ /_______2015
Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B.
Se certific exactitatea datelor
Preedintele comisiei de organizare i desfurare a concursului
___________________________________________________
(Numele i prenumele)

(pentru cadrele didactice titulare participante la concurs


provenite din alte judee)

Viza Consilierului Juridic


__________________________________________

Avizul pentru detaare la cerere


Director, _____________________________________
Director, ______________________________________
Director, ______________________________________
(pentru cadrele didactice titulare participante la concurs)
Domnule Inspector colar General,

Subsemnatul(a) (cu iniiala tatlui)____________________________________________________________________________________________


________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________nascut() la data de (ziua, luna, anul)
___/____/19___.
COD NUMERIC PERSONAL:
1) Studii finalizate cu examen de absolvire/licen/bacalaureat:
a) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale,
universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung
durat)________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor
de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ______ cu specializarea principal_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________, secundar
___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________;
b) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale,
universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung
durat)________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor
de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ______ cu specializarea principal_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________, secundar
___________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________;
c) Univ., Institutul, Academia, I.P. 3 ani, Colegiul, c. postliceal, c. de maitri, Lic. Ped. etc.____________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
Facultatea_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ nivelul studiilor (medii, postliceale,
universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat, universitare de lung
durat)________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor
de _____ ani (zi sau i.f. , seral, f.f., f.r., i.d.). promoia ______ cu specializarea principal_______________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
secundar
_________________________________________________________________________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire
________________________, media de departajare _______________________;
2) Dup absolvirea cu diplom de licen a studiilor universitare de lung durat/de masterat am absolvit cursuri postuniversitare (studii
aprofundate, studii academice postuniversitare, studii postuniversitare de specializare, studii postuniversitare de masterat, un alt masterat n cadrul
ciclului II de studii universitare), dup cum urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________

91

______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
3) Dup absolvirea cu diplom de licen a ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare de specializare, dup cum
urmeaz:
a) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
b) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
c) Instituia ( Univ., Institutul, Academia)_____________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu specializarea__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________,
cu durata studiilor de _____ ani, promoia _______, media de absolvire _______, media de departajare _____________ ;
4) La 1 septembrie 2014 am avut o vechime efectiv n nvmant de _____ ani ntregi,
5) La data depunerii dosarului am definitivatul n nvmnt cu media
_____________, obinut n anul __________, gradul didactic II cu
media _____________, obinut n anul __________, gradul didactic I (doctorat echivalat cu gradul didactic I) cu media _____________,
obinut n anul __________ .
6) Legitimat()
cu
B.I./carte
de
identitate
seria
___
nr.___________,
eliberat()
la
data
de
________
de
Poliia_____________________________, cu domiciliul n localitatea___________________ strada ______________________, nr. ____, bl. _____,
ap. _______, judeul (sectorul)___________________, telefon _______________;
7) n anul colar 2014/2015 am urmtorul statut n nvmnt:
a) Titular() pe/la postul/ catedra___________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unitile de
nvmnt___________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
localitatea_______________________________________________________________________________________________ judeul (sectorul)
_________________________;
b) Angajat pe pe perioad determinat pe/la postul/catedra_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________, de la unitatea/unitile de
nvmnt ______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
localitatea________________________________________________________________________________________________ judeul (sectorul)
_________________________;
c) Salariat() la unitatea_________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________, localitatea
____________________________________________________________________________________, judeul (sectorul)_______________, cu
care am contract de munc pe durat nedeterminat/determinat ________________________________________________, avnd funcia
de______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________.
V rog s-mi aprobai nscrierea la concurs/testare n vederea ocuprii unui post/catedr de______________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________, pe perioad
nedeterminat/determinat din lista posturilor (catedrelor) publicate vacante/rezervate, care mi se cuvine n ordinea descresctoare a mediilor la
concurs, urmnd a susine urmtoarele probe practice/orale/interviu:
proba practic 1________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________;
proba practic 2_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________;
proba practic 3_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________;
proba oral la limba de predare 1 ___________________________________________________________________________________________
2 ___________________________________________________________ 3 ________________________________________________________;
inspecia special la clas la disciplina_________________________________________________________________________________________
interviu la disciplina________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
lucrarea scris la disciplina _______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

92

_____________________________________________________________________________________. V rog s asigurai traducerea subiectului


pentru proba scris n limba____________________________________________________________________________________________.
Menionez c am ntrerupt activitatea n nvmnt (sau n alt domeniu de activitate) pentru motivul______________________________________
_____________________________________________, prin Decizia nr. ____________________________________________________________,
conform art. _______, din Legea nr. 53/2003, Codul muncii, republicat cu modificrile i completrile ulterioare.
Prezint avizul/adeverina medical() nr. _____ / ______2015 emis() de ___________________ prin care rezult c sunt apt() pentru a preda n
nvmnt conform art. 234 alin. (1) din Legea educaiei naionale nr. 1/2011 cu modificrile i completrile ulterioare i declar, pe proprie
rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice, c am capacitatea de exercitare deplin a drepturilor i o
conduit moral conform deontologiei profesionale, c nu am fost ndeprtat din nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre
judectoreasc definitiv de condamnare penal i nu mi s-a interzis dreptul de a fi ncadrat ntr-o funcie didactic printr-o hotrre judectoreasc
definitiv de condamnare penal.
8) n perioada 01.09.2005 31.08.2015 am fost detaat() astfel (*):
- An c. 2005-2006 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2006-2007 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2007-2008 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
- An c. 2012-2013 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
- An c. 2014-2015 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
(*) Se completeaz numai de cadrele didactice titulare n nvmnt, participante la concurs.

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.
ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE, acte doveditoare legalizate de biroul notarial (act. nr. 1 ori 1') sau atestat pentru conformitate de ctre
unitatea de nvmnt la care funcionez n anul colar 2014 - 2015 (actele nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8):
1) Copii legalizate de pe actele de studii, foaia matricol i certificat profesional (ultimul pentru absolvenii liceului pedagogic);
1') Absolvenii promoiei 2015 vor prezenta copia legalizat a adeverinei de la instituia de nvmnt superior/postliceal/mediu din care s
rezulte c au susinut examenul de licen/absolvire/bacalaureat, media de absolvire a facultii/colii postliceale/liceului pedagogic,
specializarea dobndit, media anilor de studii i faptul c pe parcursul efecturii studiilor s-a frecventat i promovat modulul pedagogic;
2) Copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice;
3) Copii de pe certificatele de natere i cstorie (pentru solicitanii care i-au schimbat numele);
4) Copie de pe actul de titularizare n nvmntul preuniversitar (dac este cazul);
5) Decizia inspectoratului colar sau a ntreprinderii de ntrerupere a activitii (dac este cazul);
6) Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu domiciliul;
7) Adeverina din care s rezulte vechimea efectiv n nvmnt (dac este cazul);
8) Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor;
9) Avizul/adeverina medical() din care s rezulte ca sunt apt() pentru a preda n nvmnt;
10) Declaraie pe proprie rspundere c nu desfor activiti incompatibile cu demnitatea funciei didactice, c nu am fost ndeprtat din
nvmnt pentru motive disciplinare sau printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal i nu mi s-a interzis dreptul de
a fi ncadrat ntr-o funcie didactic printr-o hotrre judectoreasc definitiv de condamnare penal;
11) Numai pentru titulari: adeverin eliberat de unitatea de nvmnt din care s rezulte situaia postului (structura pe ore i discipline a
catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de nvmnt i regimul de mediu), avizul pentru detaare de la unitatea/unitile de
nvmnt la care cadrul didactic este titular i copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2005 31.08.2015 (dac este cazul).
SE COMPLETEAZ DUP REPARTIZAREA PE POSTURI
Subsemnatul(a)
_____________________________________________________________________________________________,
obinnd media ________ la concurs, accept transferul/numirea/detaarea ncepnd cu data de 1 septembrie 2015 pe/la postul/catedra obinut():

Unitatea de nvmnt

Localitatea
Sectorul

Post/catedra
Nr. ore

Data_______________

Semntura_____________

VERIFICAT,
Preedintele comisiei de organizare
i desafurare a concursului

93

Acord pentru detaare n interesul nvmntului n anul colar 2015-2016


Nr. ___________ /_______2015
Verificat exactitatea datelor
Director,
______________________________________________

Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B.


(pentru cadrele didactice titulare solicitate pentru
detaare n interesul nvmntului n alte judee)
Avizul pentru detaare n interesul nvmntului
Director, _____________________________________
Director, ______________________________________
Director, ______________________________________

Domnule Director,
Subsemnatul(a) (iniiala tatlui)___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
______________________________________________nscut() la data de __________________________________________,
COD NUMERIC PERSONAL:
cu domiciliul n localitatea______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________,
strada
_____________________________________________________, nr.____, bl.____, scara _____, ap.______, judeul (sect.)
____________________________,TELEFON ___________________, posesor al B.I. / carte de identitate seria _______,
nr.__________, eliberat() de Poliia ______________________________________, la data de _______________, prin prezenta
v comunic acordul meu privind ncadrarea cu statut de cadru didactic detaat n interesul nvmntului pentru anul colar
2014-2015, pe/la postul/catedra de_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________, de la (unitatea/unitile de nvmnt)
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________,
localitatea
________________________________________________________________________________________________________ .
1. Sunt titular() pe/la postul/catedra de __________________________________________, de la (unitatea/unitile de
nvmnt)_______________________________________________________________________________________________,
localitatea_________________________________________________________________________________________________,
judeul (sect.) ___________________________, din anul _______ .
2. Sunt absolvent() al (a) (Univ., Institutului, Academiei, I.P. 3 ani, Colegiului, c. postliceale, c. de maitri, Lic. Ped.
etc.)_______________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
Facultatea
______________________________________________________________________________________
nivelul
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de
masterat, universitare de lung durat)__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_ ________________________________________________________, cu durata studiilor de _____ ani (zi sau i.f., seral, f.r., f.f.,
i.d.), promoia ________, cu specializarea principal_______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________,
secundar ______________________________________________________________________________________ cu media de
absolvire a studiilor ____________; absolvent() al(a) cursurilor postuniversitare_________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________, cu
durata studiilor de _____ ani, specialitatea_______________________________________________________________, promoia
_________ cu media de absolvire ______________.
3. Am obinut definitivatul n anul________, cu media __________, gradul II n anul ________, cu media ___________,
gradul I n anul ________, cu media __________, doctoratul n anul _______, n specialitatea___________________________
_______________________________________________________________________________________________________.
4. La 1 septembrie 2014 am avut __________ ani ntregi vechime n nvmnt.
5. Sunt/nu sunt cstorit(); soul (soia) este/nu este n prezent ncadrat() permanent n funcia de__________________
__________________________________________________________________________________________________ de la
_________________________________________________________________________________________________, localitatea
_________________________________________________________________, judeul (sect.) ___________________, am/avem
____________copii n ntreinere.

94

6. n perioada 01.09.2005 31.08.2015 am fost detaat() astfel:


- An c. 2005-2006 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2006-2007 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2007-2008 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
- An c. 2012-2013 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
- An c. 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
- An c. 2014-2015 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________de la _______________________________.
7. Anexez solicitarea unitii de nvmnt primitoare.
8. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993 cu
modificrile i completrile ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003, republicat, Codul Muncii, cu modificrile i
completrile ulterioare.
9. Performanele profesionale sunt prezentate n curriculum vitae anexat.
ANEXEZ, N URMTOAREA ORDINE, actele CERTIFICATE pentru conformitate cu originalul de ctre directorul unitii de
nvmnt unde sunt titular():
1) curriculum vitae n care prezint performanele profesionale, nsoit de documentele justificative;
2) copii legalizate de pe actele de studii i foia matricol;
3) acte doveditoare n situaia schimbrii numelui (dac este cazul);
4) copii de pe certificatele de obinere a gradelor didactice;
5) recomandarea consiliului/consiliilor de administraie al unitii/unitilor de nvmnt la care funcionez n anul colar
2014-2015, din care s rezulte calificativul acordat de consiliul de administraie pentru anul colar 2012/2013 i 2013/2014
(conform fiei de evaluare) i calificativul parial pentru anul colar 2014-2015;
6) copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2005 31.08.2015 (dac este cazul);
7) adeverin de vechime n nvmnt;
8) copie de pe buletinul/cartea/adeverina de identitate;
9) adeverina de salariat a soului/soiei (cu specificarea clar a locului de munc la care este ncadrat();
10) copia certificatelor de natere ale copiilor (dac este cazul);
11) avizul pentru detaare de la unitatea/unitile de nvmnt la care funcionez ca titular.
Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.

Data _____________________

Semntura___________________

95

Cerere de detaare la cerere prin concurs specific


Nr. ___________ /_______2015

Se certific exactitatea datelor


Inspector colar pentru managementul resurselor umane
__________________________________________

Luat n evidena I.S.J./I.S.M.B.


(pentru cadrele didactice titulare provenite din alte judee,
care solicit detaare la cerere)

Viza Oficiului Juridic


_______________________________________

Avizul pentru detaare n interesul nvmntului


Director, _____________________________________
Director, ______________________________________
Director, ______________________________________
Domnule Inspector colar General,

Subsemnatul(a) (inclusiv iniiala tatlui)_______________________________________________________________________________


__________________________________________________________, nscut() la data de _____________19_____, titular() pe(la) postul
(catedra)
de
________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________ de la (unitatea de
nvmnt)_________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________,
localitatea
__________________________________________________________________________________________________,
judeul
(sectorul)
__________________________________, v rog s-mi aprobai detaarea la cerere ncepnd cu 1 septembrie 2015 pe(la) un post/o catedr
publicat() vacant().
Menionez urmtoarele:
I. Am domiciliul n localitatea___________________________________________, judeul (sectorul) _________________________, strada
___________________________ nr. ________, bloc _________, ap. _________, TELEFON:______________________, conform actului de
identitate _____seria ________nr. __________________eliberat de __________________________;
COD NUMERIC PERSONAL
II. Sunt absolvent() al(a) (Univ., Academiei., Institutului, I.P.-3 ani, Colegiului, c. de maitri, c. postliceal, Lic.
ped.)___________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ Facultatea
_________________________________________________________________________________________________________________ nivelul
studiilor (medii, postliceale, universitare de scurt durat, ciclul I de studii universitare de licen, ciclul II de studii universitare de masterat,
universitare de lung durat)_______________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________, cu durata studiilor de
______ani (curs zi; seral; fr frecven; frecven redus; nvmnt la distan), promoia ________, cu media la examenul de stat
(licen)/absolvire _________________, cu specializarea principal_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________,
secundar
____________________________________________________________________________________________________ (1).
P ____,_____
Dup absolvirea nvmntului universitar de lung durat/ciclului II de studii universitare de masterat am absolvit:
- Facultatea _____________________________________________, cu durata studiilor de ______ani (curs zi; seral; frecven redus; fr
frecven; nvmnt la distan), promoia ____________, cu media la examenul de stat (licen)/absolvire______________, cu
specializarea________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare cu durata de _____semestre _______________________________ _______________
P ____,_____
- Studii academice postuniversitare cu durata de _____semestre ________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate cu durata de _____semestre ________________________________________________
P ____,_____
- Masterat n sistem postuniversitar sau n cadrul ciclului II de studii universitare _____________________________________
P ____,_____
- Cursuri de perfecionare postuniversitare cu durata de _____semestre ___________________________________________
P ____,_____
- Studii postuniversitare de specializare, academice postuniversitare cu durata mai mic de 3 semestre_____________________
______________________________________________________________________________________________________
P ____,_____
- Studii aprofundate de specialitate, cursuri de perfecionare postuniversitar cu durata mai mic de 3 semestre _____________
______________________________________________________________________________________________________
- Dup absolvirea ciclului I de studii universitare de licen am absolvit studii postuniversitare
n domeniul (1) _____________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

96

P ____,_____

P____,_____

III. La data depunerii dosarului: sunt DEBUTANT cu media_______; am DEFINITIVATUL cu media ___________; GRADUL II cu media__________;
GRADUL I cu media ________; DOCTORATUL ECHIVALAT CU GRADUL DIDACTIC I n anul __________, n specialitatea
_____________________________________; GRADUL DIDACTIC I obinut pe baz de examene, urmat de DOCTORAT
n
specializarea_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________
P ___,_____
CATEGORIA (pentru antrenori) ____________n specializarea______________________________________________________
P ___,_____
IV. CALIFICATIVUL obinut n anul colar 2012/2013__________________________________;
i n anul colar 2013/2014______________________________________________________ .
P___,_____

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare calificativul parial din anul colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se iau n considerare calificativul pentru anul colar 2013-2014 i
calificativul parial din anul colar 2014-2015.
c) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se iau n considerare calificativele pentru ultimii doi ani colari n
care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
d) n cererea fiecrui cadru didactic se va trece media punctajului celor dou calificative, cu excepia situaiilor de la punctul a).
V.1. n perioada 01.09.2012 31.08.2014 (*), am desfurat urmtoarea activitate metodic:
la nivelul colii(2) P______,_______, judeului (municipiului Bucureti)(3) P____,_____ ; la nivel naional(3) P ______,______, la nivel internaional(3)
P _______,___________ .
(*) Pentru nvtori/institutori din nvmntul primar/profesori pentru nvmntul primar se puncteaz activitatea metodic i tiinific
desfurat pe parcursul a 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai, la alegerea cadrului didactic.
n mod excepional, n situaia n care nvtorii/institutorii din nvmntul primar/profesorii pentru nvmntul primar cu o vechime de
cel mult 5 ani n nvmnt au ntrerupt activitatea la catedr i evaluarea nu se poate realiza pe parcursul a 2 ani colari, se puncteaz activitatea
metodic i tiinific desfurat pe parcursul a cel mult 2 ani colari din ultimii 5 ani colari ncheiai.

NOT: a) Pentru absolvenii promoiei 2014 i debutanii n primul an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din
anul colar 2014-2015.
b) Pentru absolvenii promoiei 2013 i debutanii n al doilea an de activitate se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din anul colar
2013-2014.
c) La nivelul colii se acord 1 punct suplimentar, cadrelor didactice care au lucrat n ultimii doi ani colari ncheiai la grup/clas cu copii/elevi
integrai provenii din nvmntul special, fa de punctajul acordat la punctul V.1.a).
d) n cazul ntreruperii activitii la catedr, n perioada ultimilor doi ani colari, se ia n considerare activitatea metodic i tiinific din ultimii doi
ani colari n care cadrul didactic i-a desfurat activitatea.
V.2. n ultimii 5 ani calendaristici (la data depunerii dosarului) am participat, n colective de elaborare a unor acte normative i legislative viznd

calitatea activitii specifice domeniului nvmnt, pentru:

Elaborarea de programe colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ____,____

Elaborarea de manuale colare aprobate de Ministerul Educaiei Naionale;


P ___,____

Elaborarea de monografii / lucrri tiinifice nregistrate ISBN;


P____,____

Elaborarea de ghiduri metodologice sau alte auxiliare curriculare / de sprijin;


P____,____

Elaborarea de articole i studii de specialitate, publicate n diferite reviste de specialitate la nivel judeean sau naional, nregistrate cu ISSN;
P____,____

Elaborarea de cri n domeniul educaional / de specialitate, publicate cu ISBN, cu referent tiinific n domeniu;
P____,____

Elaborarea de mijloace de nvmnt omologate de Ministerul Educaiei Naionale;


P____,____
V.3. Activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de Ministerul Educaiei Naionale (formator AEL, Phare-VET, Phare, Banca
Mondial, Socrates, Leonardo da Vinci .a.), altele dect cele punctate anterior;
P____,____
V.4. Activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu acreditate de Centrul Naional de Formare a Personalului din nvmntul
finalizate cu Certificat de competen profesional sau adeverin echivalent;
P____,____
V.5. Activiti desfurate prin Casa Corpului Didactic, n cadrul programelor de formare continu, aprobate de Ministerul Educaiei Naionale i alte
instituii abilitate (Institutul Francez, British Council, Institutul Goethe .a.), finalizate n ultimii 5 (cinci) ani calendaristici (la data depunerii dosarului
la inspectoratul colar) cu adeverin/certificat/diplom.
P____,____
VI. La 01.09.2014 am avut: ____________ ani ntregi, vechime efectiv la catedr (inclusiv perioada rezervrii catedrei).

TOTAL PUNCTAJ(4):

P____,____

P ________ , ________

VII. Criteriile social umanitare (Da / Nu): a) ______ b) ______ c) _____ d) ______ e) ______f)______.
VIII. n perioada 01.09.2008 31.08.2015 am fost detaat() astfel:
An c. 2005-2006 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2006-2007 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2007-2008 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
An c. 2008-2009 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2009-2010 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2010-2011 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la_______________________________.
An c. 2011-2012 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.

97

An c. 2012-2013 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra


de ___________ ___________________de la _______________________________.
An c. 2013-2014 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
An c. 2014-2015 detaat() la cerere/n interesul nvmntului la postul/catedra
de ______________________________ de la _______________________________.
IX. Am luat cunotin c nu mi se vor plti drepturile de detaare prevzute de Hotrrea de Guvern nr. 281/1993 cu modificrile i completrile
ulterioare, coroborate cu prevederile Legii 53/2003, Codul Muncii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare.
-

Rspund de exactitatea datelor nscrise n prezenta cerere i declar c voi suporta consecinele n cazul unor date eronate.
Data________________

Semntura____________________

(1) Se puncteaz nivelul studiilor;


(2) Documente cu confirmarea scris a directorului unitii de nvmnt;
(3) Documente cu confirmarea scris a inspectorului colar de specialitate;
(4) Pentru cadrele didactice detaate n ultimii doi ani colari, punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este
detaat sau de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular

NOT. Punctajul se completeaz de ctre unitatea de nvmnt la care cadrul didactic este titular/detaat, se verific i eventual se recalculeaz n
comisia de mobilitate a personalului didactic constituit la nivelul inspectoratului colar.
ANEXEZ N URMTOAREA ORDINE (n dosar):
1. Copie de pe actul de numire/transfer pe postul didactic de la unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular(), autentificat de
conducerea unitii de nvmnt.
2. Copia actului de identitate (B.I/C.I) din care s rezulte domiciliul.
3. Copii legalizate de pe actele de studii (inclusiv foaia matricol).
4. Copii autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), de pe certificatele de grade didactice
i de pe actele doveditoare privind schimbarea numelui.
5. Aprecierea conducerii unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat() din care s rezulte calificativele acordate de
Consiliul de Administraie pentru anii colari 2012/2013 i 2013/2014 (conform fiei de evaluare) i calificativul parial pentru anul colar
2014-2015 (dac este cazul).
6. Fia/fiele de evaluare a activitii metodice i tiinifice la nivel de coal, jude, naional, nsoit de documentele justificative.
7. Copii ale programelor colare elaborate i aprobate, ale coperilor manualelor colare, ghidurilor i crilor, ale studiilor i articolelor
publicate, documentele prin care s-au omologat materialele didactice, autentificate de conducerea unitii de nvmnt la care funcionez
ca titular().
8. Copii ale adeverinelor/diplomelor din care reiese participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de reform coordonate de
Ministerul Educaiei Naionale i/sau participarea la activiti desfurate n cadrul programelor de formare continu, autentificate de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
9. Copie de pe carnetul de munc i/sau copia filei corespunztoare din registrul general de eviden a salariailor, autentificat de
conducerea unitii de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat().
10. Copii ale deciziilor de detaare din perioada 01.09.2008 31.08.2014 (dac este cazul);
11. Adeverina, eliberat de unitatea de nvmnt la care funcionez ca titular()/detaat(), din care s rezulte vechimea la catedr.
12. Documentele care s ateste punctajul acordat, eventual pentru criteriile social-umanitare.
13. Avizul pentru detaare de la unitatea/unitile de nvmnt la care funcionez ca titular.
14. Candidaii din alte judee vor anexa, n mod obligatoriu, adeverin eliberat de inspectoratul colar al judeului respectiv din care s
rezulte c cererea de detaare la cerere a solicitantului n alt jude a fost luat n eviden.
**) Subsemnatul(a)_______________________________________________, legitimat() cu (B.I/C.I) ______ seria ______
nr.______________, eliberat de Poliia_______________________, OPTEZ ca ncepnd cu 1 septembrie 2015, s fiu detaat() la cerere pe(la)
postul / catedra:
Unitatea de nvmnt

Post/catedra (Nr. ore)

Localitatea

________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
Data_________________

Semntura_______________

**) NOT: Se completeaz dup repartizare.

98

ANEXA NR. 15
la Metodologie
I.

Calculul mediei de departajare

1. Media de departajare este media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de
studii i a mediei examenului de licen/stat/absolvire, pentru absolvenii studiilor superioare de lung durat/scurt
durat/ciclului I de studii superioare de licen i pentru absolvenii colegiilor pedagogice/colilor echivalente/colilor
postliceale/colilor de maitri:
Media de departajare
Studii finalizate cu diplom
man1 man2 man3 man4 man5 man6
mlicenta
Absolveni ai studiilor universitare de lung
6
M dep
durat de 6 ani
2
man1 man2 man3 man4 man5
mlicenta
Absolveni ai studiilor universitare de lung
5
M dep
durat de 5 ani
2
man1 man2 man3 man4
Absolveni ai studiilor universitare de lung
mlicenta
durat de 4 ani sau ai studiilor universitare de
4
M dep
licen cu durata de 4 ani
2
man1 man2 man3
mlicenta
Absolveni ai studiilor universitare de licen cu
3
M dep
durata de 3 ani
2
man1 man2 man3
Absolveni ai studiilor universitare de scurt
mabsolvire
durat de 3 ani sau ai colegiilor de institutori sau
3
M dep
ai colilor de maitri/postliceale cu durata de 3 ani
2
M dep

man1 man2
mabsolvire
2

Absolveni ai colilor de maitri/postliceale cu


durata de 2 ani

2. Media de departajare este media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de
studii i a mediei examenului de bacalaureat, pentru absolvenii liceelor pedagogice:
Media de departajare
Studii finalizate cu diplom
man1 man2 man3 man4 man5 man6
mbac
Absolveni ai liceelor pedagogice cu durata de 6
6
M dep
ani
2
man1 man2 man3 man4 man5
mbac
Absolveni ai liceelor pedagogice cu durata de 5
5
M dep
ani
2
man1 man2 man3 man4
mbac
Absolveni ai liceelor pedagogice cu durata de 4
4
M dep
ani
2
3. Media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului
de dizertaie, pentru absolvenii ciclului II de studii universitare de masterat/master:
Media de departajare
Studii finalizate cu diplom

M dep

M dep

ciclul I
ciclul II

man1 man2 man3 man4 M an1 M an2


mdizertatie
6

2
ciclul I
ciclul II

man1 man2 man3 M an1 M an2


mdizeratie
5

99

Absolveni ai studiilor universitare de licen cu


durata de 4 ani, urmate de studii universitare de
masterat cu durata de 2 ani
Absolveni ai studiilor universitare de licen cu
durata de 3 ani, urmate de studii universitare de
masterat cu durata de 2 ani

4. Media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei celor 3 semestre i a mediei
examenului de absolvire, pentru absolvenii studiilor postuniversitare cu durata de 3 semestre:

M dep

msem1 msem2 msem3


mabs
3

5. Media aritmetic, calculat prin trunchiere cu patru zecimale, a mediei anilor de studii i a mediei examenului
de absolvire, pentru absolvenii studiilor postuniversitare cu durata de 2 ani:

M dep

man1 man2
mabs
2

II. Calculul mediei de departajare n cazul mediilor egale, pentru absolvenii care au finalizat studiile n alte ri i au
obinut certificat pentru echivalarea studiilor eliberat de Ministerul Educaiei Naionale din Romnia
1. n conformitate cu O.M.Ed.C. nr. 4454 din 4.07.2005, anexa 2, media general de absolvire se calculeaz
dup formula - MGE = MGA x 10: Nmax - unde:
MGE reprezint media general de absolvire echivalat n Romnia;
MGA reprezint media general de absolvire din ara n care s-au finalizat studiile;
Nmax reprezint nota maxim din sistemul de notare din ara n care a absolvit.
2. n cazul n care absolvenii nscrii la concurs provin din ri cu sistem de notare pe baz de calificative,
conversia acestora se realizeaz astfel:
- Calificativul foarte bine nota 5 pentru rile n care se aplic alte sisteme de notare diferite de sistemul de
notare M.E.N.;
- Calificativul bine nota 4 - pentru rile n care se aplic alte sisteme de notare diferite de sistemul de notare
M.E.N.;
- Calificativul satisfctor nota 3 - pentru rile n care se aplic alte sisteme de notare diferite de sistemul de
notare M.E.N.;
Pentru obinerea mediei generale de absolvire echivalat n Romnia, dup conversia mai sus menionat, se va
aplica formula de la pct.1.
3. Media de departajare se va calcula ca media aritmetic dintre media general de absolvire echivalat n
Romnia i media obinut la examenul de licen/diplom/stat/absolvire.
4. Media obinut la examenul de licen/diplom/stat/absolvire, menionat la pct.3 se calculeaz dup aceeai
formul (eventual conversie) de la pct. 1 i 2.
n consecin, pentru absolvenii care au finalizat studiile n Ucraina, Republica Moldova sau alte ri i au
obinut diplome echivalate de ctre Ministerul Educaiei Naionale din Romnia, n urma precizrilor de mai sus,
calificativele sunt echivalate dup cum urmeaz:
Calificativul foarte bine nota 10 n sistemul de notare M.E.N.
Calificativul bine
nota 8 n sistemul de notare M.E.N.
Calificativul satisfctor nota 6 n sistemul de notare M.E.N.

100

Anexa nr. 16
la Metodologie

Inspectoratul colar al Judeului_____________

Lista candidailor repartizai

Nr.
crt.

Numele i
prenumele
candidatului
repartizat

Rezultatul
obinut la
proba oral
oral n
limba de
predare a
postului

Nota
obinut
la
inspecia
special
la clas/
proba
practic/
oral n
profilul
postului

Nota
obinut
la proba
scris

Tipul de
repartizare:
Media de
repartizare

Unitatea de
nvmnt

Localitatea

Post/
catedr

Cod
post

- transfer/
angajare pe
perioad
nedeterminat

Preedintele comisiei judeene/municipiului Bucureti de organizare i desfurare a concursului,


______________________________________
(Numele i prenumele)

L.S.

Concurs
de ocupare
a posturilor
didactice

101

Observaii

Anexa nr. 17
la Metodologie
Specializri care confer dreptul de a ocupa posturi didactice/catedre n nvmntul special, fr s mai fie necesar
un stagiu atestat de pregtire teoretic i practic n educaie special, efectuat separat, n afara pregtirii iniiale
1. Absolvenii cu diplom ai nvmntului superior avnd nscris pe diploma de absolvire/licen una din
specializrile: psihopedagogie special, psihopedagogie, psihologie, pedagogie, pedagogie social, pedagogie special,
psihosociologie, filosofie-istorie (absolveni ai promoiilor 1978-1994), absolvenii cu diplom ai colegiilor
pedagogice cu specializrile educator de psihopedagogie special sau educator i psihopedagogie special, absolvenii
cu diplom ai colilor postliceale care pregtesc nvtori-educatori pentru nvmnt special i ai liceelor
pedagogice, precum i absolvenii ciclului II de studii universitare de masterat n domeniile psihologie sau tiinele
educaiei, n concordan cu Centralizatorul pentru nvmnt special pot ocupa posturi didactice/catedre n
nvmntul special, conform Centralizatorului, fr s mai fie necesar un stagiu atestat de pregtire teoretic i
practic n educaie special efectuat separat, n afara pregtirii iniiale.
2. Absolvenii nvmntului superior care au parcurs n formarea iniial cursuri de psihopedagogie special
sau n domeniul educaiei speciale de cel puin 56 ore ori absolveni ai colilor postliceale cu profil pedagogic,
specializarea nvtor/educatoare, care au parcurs n formarea iniial un curs de psihopedagogie special sau n
domeniul educaiei speciale de cel puin 36 ore, pot ocupa posturi didactice/catedre n nvmntul special - n
concordan cu Centralizatorul, fr s mai fie necesar un stagiu atestat de pregtire teoretic i practic n educaie
special efectuat separat, n afara pregtirii iniiale.

102

Anexa nr. 18
la Metodologie
1. Model raport al comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unitii de nvmnt, referitor
la cadrele didactice care au solicitat transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul consimit ntre uniti de
nvmnt pe un post didactic/catedr vacant()
RAPORT
Subsemnatul __________, profesor titular la catedra de ________, preedinte al comisiei de mobilitate a
personalului didactic din _____________________, localitatea _________, judeul _____, numit prin decizia nr.
_____/______, mpreun cu _______ i ________ membrii ai comisiei, am desfurat n perioada ____ urmtoarele
activiti:
am preluat solicitrile (i documentele anexate), nregistrate la secretariatul unitii de cadre didactice titulare
care au solicitat transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul consimit ntre uniti de nvmnt pe
un post didactic/catedr vacant() pe un post didactic/catedr vacant() din unitate;
am verificat dosarele cadrelor didactice i am ierarhizat cadrele didactice care solicit acelai post/catedr
conform criteriilor prevzute de metodologie, n ordinea descresctoare a punctajelor.
Au depus solicitri un numr de __ cadre didactice, dup cum urmeaz:
1. Doamna/domnul _______ cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de _____ de la ______
localitatea
____
judeul
____,
cu
specializrile
_________________,
pentru
postul/posturile/catedra/catedrele_____________________________________________;
2..................................................................................................................................................
n baza documentelor anexate solicitrilor, am concluzionat urmtoarele:
Propunem acordarea transferului pentru restrngere de activitate/pretransferului/acordului de principiu pentru
pretransfer pe postul didactic/catedra de ________ din unitate pentru doamna/domnul _______ cadru didactic
titular pe/la postul didactic/catedra de _____ de la ______, localitatea ____, judeul ____, cu
specializrile_______________________________, din urmtoarele motive:
- ndeplinete condiiile de studii necesare ocuprii postului didactic/catedrei;
- are avizele i atestatele necesare ocuprii postului didactic/catedrei;
- ndeplinete condiiile prevzute la criteriul___________________i are punctajul______, fiind clasat pe
locul___________.
Propunem neacordarea transferului pentru restrngere de activitate/pretransferului pe postul didactic/catedra
de ________ din unitate pentru doamna/domnul _______ cadru didactic titular pe/la postul didactic/catedra de
_____ de la ______, localitatea ____, judeul ____, cu specializrile_______________________________, din
urmtoarele motive:

PREEDINTE

MEMBRI

103

2. Model de acord/acord de principiu emis de directorul unitii de nvmnt privind transferul pentru restrngere de
activitate/pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt
(Antetul unitii)
Nr. _______/______________

Ctre
Domnul/doamna ______________
________( adresa de domiciliu, conform documentelor anexate n dosar) _____
Urmare a solicitrii dumneavoastr nr. ___/______ referitoare la transferul pentru restrngere de
activitate/pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt pe un post didactic/catedr vacant() din unitatea noastr
de nvmnt;
n baza adresei nr. ____/____, anexat solicitrii dumneavoastr, prin care conducerea/conducerile __(unitatea/unitile
n care cadrul didactic este titular)___ i exprim acordul pentru transferul pentru restrngere de
activitate/pretransferul/acordul de principiu pentru pretransfer;
de

nvmnt

Avnd n vedere c, din analiza documentelor anexate cererii dumneavoastr, rezult c ndeplinii condiiile
legale i v ncadrai n criteriile de selecie stabilite pentru ocuparea postului didactic/catedrei solicitat(e), fiind
clasat() pe locul_________ ;
V informm c, n edina Consiliului de administraie al _______________________din data de __.___._____
a fost validat propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitii, de acordare a consimmntului privind
transferarea pentru restrngere de activitate/pretransferarea dumneavoastr ncepnd cu 01.09.2015 pe postul
didactic/catedra vacant() de __ (disciplina postului/catedrei, conform Centralizatorului) __, format dintr-un numr de __ ore (__ ore
TC+CDL i __ ore opionale) publicat() de unitatea noastr, avnd codul _____.
sau
V informm c, n edina Consiliului de administraie al _______________________din data de __.___._____
a fost validat propunerea comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitii privind acordarea de principiu a
consimmntului privind pretransferarea dumneavoastr ncepnd cu 01.09.2015 pe postul didactic/catedra __ (disciplina
postului/catedrei, conform Centralizatorului) __, care se poate vacanta n etapa de pretransfer, format dintr-un numr de __ ore (__
ore TC+CDL i __ ore opionale), n situaia n care doamna/domnul_________________________ cadru titular la
unitatea noastr de nvmnt obine pretransferul pe un alt post didactic/pe o alt catedr, ncepnd cu 1 septembrie
2015.
Prezenta comunicare va fi ataat solicitrii pe care o vei depune n atenia comisiei judeene/a municipiului
Bucureti de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru soluionarea cererilor de transfer
pentru restrngere de activitate/pretransfer n edin public.

DIRECTOR
_______________

104

3. Model de adres de ntiinare a inspectoratului colar referitor la acordurile emise pentru transfer pentru restrngere
de activitate/pretransfer prin consimmnt ntre unitile de nvmnt
(Antetul unitii)
Nr. _______/______________
Ctre
Inspectoratul colar Judeean/al Municipiului Bucureti
n atenia preedintelui Comisiei de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituite la
nivelul inspectoratului colar
Prin prezenta v facem cunoscut c, n edina Consiliul de administraie al .. din data de
__.___._____ a/au fost analizat(e) propunerea/propunerile comisiei de mobilitate constituite la nivelul unitii de
nvmnt, de acordare a consimmntului privind transferul pentru restrngere de activitate/pretransferul consimit
ntre unitile de nvmnt, ncepnd cu 01.09.2015, pe posturi didactice/catedre vacante din unitate, pentru
urmtoarele cadre didactice, titulare n nvmntul preuniversitar:
1. Domnul/doamna __________ cadru didactic titular pe postul didactic/catedra de ______ de la ___________
judeul/sector __, localitatea/Bucureti, cu specializrile_____________, pentru postul didactic/catedra vacant() de
____ format dintr-un numr de __ ore (__ ore TC+CDL i __ ore opionale), nivelul____________________,
regimul de mediu________________, cu predare n limba __________, publicat() de unitatea noastr avnd codul
_____. n urma verificrii documentelor ataate cererii, a rezultat faptul c domnul/doamna ____________
ndeplinete condiiile legale pentru a fi transferat pentru restrngere de activitate/pretransferat pe postul
didactic/catedra menionat anterior i se ncadreaz n criteriile de selecie, fiind clasat pe locul___________.
2. ............................................................................................................................................................
n conformitate cu prevederile Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din nvmntul
preuniversitar n anul colar 2015-2016, ne asumm ntreaga responsabilitate pentru corectitudinea i legalitatea
demersurilor efectuate i a soluiei validate de Consiliul de administraie al unitii de nvmnt.
Anexm, n copie, certificat conform cu originalul:
- decizia de constituire a comisiei de mobilitate a personalului didactic la nivelul unitii de nvmnt;
- procesul-verbal ncheiat n urma activitilor desfurate de comisia de mobilitate a personalului didactic din
unitatea de nvmnt;
- propunerea comisiei de mobilitate a personalului didactic privind validarea cadrelor didactice selectate n
consiliul de administraie al unitii de nvmnt;
- procesul-verbal al edinei Consiliului de administraie al.n care au fost analizate propunerile
comisiei de mobilitate a personalului didactic constituite la nivelul unitii de nvmnt;
- acordurile/acordurile de principiu emise cadrelor didactice privind pretransferul prin consimmnt ntre
unitile de nvmnt.

DIRECTOR
_______________

105

ANEXA NR. 19
la Metodologie
CALENDARUL
mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul colar 2015 - 2016
I. Ordinea desfurrii etapelor mobilitii personalului didactic din nvmntul preuniversitar pentru anul
colar 2015-2016 este urmtoarea:
1) ntocmirea listelor cuprinznd personalul didactic titular care ndeplinete condiiile legale de pensionare la 1
septembrie 2015 de ctre unitile de nvmnt i comunicarea acestora la inspectoratul colar:
a) pentru limit de vrst;
b) la cerere, pentru pensionare anticipat sau pensionare anticipat parial.
Termen: 26 ianuarie 2015
2) Constituirea posturilor didactice/catedrelor, ncadrarea personalului didactic titular, soluionarea cererilor de
ntregire/completare a normei didactice de predare-nvare-evaluare la nivelul unitilor de nvmnt a personalului didactic
titular i soluionarea cererilor cadrelor didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2)-(3) pentru anul colar 2015-2016:
a) depunerea cererilor de ctre cadrele didactice titulare prevzute la art. 48 alin. (2) din Metodologie la secretariatele
unitilor de nvmnt;
Termen: 26 ianuarie 2015
b) comunicarea, la inspectoratele colare, a acordului/refuzului pentru transfer a cadrelor didactice titulare prevzute la
art. 48 alin. (2) din Metodologie;
Termen: 28 ianuarie 2015
c) stabilirea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar, a listei finale a cadrelor didactice prevzute la art.
48 alin. (2) din Metodologie pentru care se acord transferul;
Termen: 30 ianuarie 2015
d) constituirea posturilor didactice/catedrelor la nivelul unitilor de nvmnt/consoriilor colare;
Perioada: 26 ianuarie-6 februarie 2015
e) analiza, corectarea i avizarea proiectului de ncadrare i a ofertei de posturi didactice/catedre vacante/rezervate de
ctre inspectoratul colar.
Perioada: 6-13 februarie 2015
3) Stabilirea personalului didactic care ndeplinete condiiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2015 i se
menine n activitate ca titular n anul colar 2015-2016, n funcia didactic, pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat
la data de 1 septembrie 2015:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt:
Termen: 26 ianuarie 2015
b) discutarea i analizarea de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, a cererilor depuse, n funcie de
datele comunicate de inspectoratele colare, de evoluia demografic la nivel local, de planurile de colarizare, de dinamica
resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt i supunerea validrii cererilor
consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt;
Termen: 27 ianuarie 2015
c) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/refuzului privind meninerea n activitate ca titular, a personalului didactic care ndeplinete condiiile
legale de pensionare, n funcia didactic pn la 3 ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015, n
anul colar 2015-2016;
Termen: 28 ianuarie 2015
d) aprobarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd cadrele didactice
care ndeplinesc condiiile legale de pensionare i care solicit meninerea n activitate ca titular, n funcia didactic pn la 3
ani peste vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015, n anul colar 2015-2016;
Termen: 30 ianuarie 2015
e) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 2-3 februarie 2015
f) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar.
Termen: 5 februarie 2015
g) emiterea i comunicarea deciziilor.
Perioada: 6-13 februarie 2015
106

4) Completarea normei didactice de predare-nvare-evaluare a personalului didactic titular la nivelul inspectoratului


colar:
a) afiarea la inspectoratele colare a listei tuturor catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete;
Termen: 17 februarie 2015
b) nregistrarea cererilor pentru completarea normei didactice la inspectoratul colar;
Perioada: 17-19 februarie 2015
c) organizarea probelor practice orale pentru completrile i ntregirile de norm didactic;
Termen: 20 februarie 2015
d) edin public organizat de comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar,
constituit la nivelul inspectoratului colar, pentru completarea normei didactice;
Termen: 23 februarie 2015
e) emiterea i comunicarea deciziilor de completare de norm/transfer.
Perioada: 24-27 februarie 2015
5) Transferarea personalului didactic titular disponibilizat prin restrngere de activitate sau prin restructurarea reelei
colare ori prin desfiinarea unor uniti de nvmnt:
a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete i
incomplete;
Termen: 25 februarie 2015
b) afiarea, la inspectoratele colare, a listei cadrelor didactice care intr n restrngere de activitate, ncepnd cu 1
septembrie 2015;
Termen: 25 februarie 2015
c) afiarea la sediile unitilor de nvmnt a condiiilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante prin transfer consimit ntre unitile de nvmnt, avizate de inspectoratele colare;
Termen: 25 februarie 2015
d) nregistrarea cererilor, nsoite de documentele precizate n acestea, cadrelor didactice aflate n restrngere de
activitate, la inspectoratele colare; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului
colar;
Perioada: 26 februarie-3 martie 2015
e) afiarea la inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar a listelor cu punctajele cadrelor didactice
care solicit soluionarea restrngerii de activitate;
Termen: 5 martie 2015
f) nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate;
Perioada: 5-6 martie 2015
g) organizarea probelor practice/orale de profil;
Termen: 6 martie 2015
h) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar i afiarea punctajelor finale la
inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar;
Termen: 9 martie 2015
i) depunerea cererilor, nsoite de documentele precizate n acestea, de ctre cadrele didactice aflate n restrngere de
activitate, pentru obinerea acordurilor n vederea soluionrii restrngerii de activitate la unitile de nvmnt,
CMBRAE/CJRAE;
Perioada: 6-10 martie 2015
j) analiza n consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt a solicitrilor i comunicarea hotrrii cu privire la
acordarea/neacordarea acordurilor pentru transfer;
Termen: 11 martie 2015
k) depunerea i nregistrarea contestaiilor privind acordurile emise de unitile de nvmnt, de ctre personalul
didactic titular care solicit transfer consimit ntre unitile de nvmnt;
Perioada: 11-12 martie 2015
l) soluionarea contestaiilor privind acordurile pentru transfer emise de unitile de nvmnt;
Termen: 13 martie 2015
m) nregistrarea acordurilor cadrelor didactice titulare care solicit soluionarea restrngerii de activitate la comisia de
mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar;
Perioada: 11-16 martie 2015
n) soluionarea cererilor de restrngere de activitate n edin public;
Termen: 17 martie 2015
107

o) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a restrngerilor;


Perioada: 17-18 martie 2015
p) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar;
Termen: 19 martie 2015
q) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 20-27 martie 2015
6) Pretransferul consimit ntre unitile de nvmnt preuniversitar, la cerere, a personalului didactic titular:
a) afiarea la inspectoratul colar a listei cuprinznd toate posturile didactice/catedrele vacante/rezervate complete i
incomplete;
Termen: 20 martie 2015
b) afiarea la sediile unitilor de nvmnt a condiiilor specifice necesare pentru ocuparea posturilor
didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, avizate de inspectoratele colare;
Termen: 20 martie 2015
c) depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care solicit pretransfer prin
schimb de posturi/catedre n baza consimmntului scris, respectiv pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt la
inspectoratele colare; verificarea i avizarea dosarelor depuse de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din
nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 23-26 martie 2015
d) afiarea la inspectoratul colar i pe pagina web a inspectoratului colar a listelor cu punctajele cadrelor didactice
nscrise la etapa de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, cu precizarea unitilor de nvmnt la care sunt titulare
cadre didactice care au depus cereri de pretransfer;
Termen: 30 martie 2015
e) nregistrarea contestaiilor la punctajele acordate;
Perioada: 30-31 martie 2015
f) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar, afiarea punctajelor finale la sediul
inspectoratului colar i pe pagina web a inspectoratului colar;
Termen: 2 aprilie 2015
g) desfurarea probelor practice/orale de profil, afiarea rezultatelor la sediul inspectoratului colar i pe pagina web a
inspectoratului colar;
Termen: 31 martie 2015
h) depunerea cererilor, nsoite de documentele cerute n acestea, de ctre cadrele didactice care solicit pretransfer prin
schimb de posturi/catedre n baza consimmntului scris, la unitile de nvmnt care au publicat posturi didactice/catedre
vacante pentru obinerea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer, precum i la unitile de nvmnt la care sunt
titulare cadre didactice care au depus cereri de pretransfer pentru obinerea acordului de principiu pentru pretransfer;
Perioada: 1-7 aprilie 2015
i) analiza, n consiliile de administraie al unitilor de nvmnt, a solicitrilor depuse de cadrele didactice titulare i
comunicarea hotrrii cu privire la acordarea/neacordarea acordului/acordului de principiu pentru pretransfer;
Termen: 8 aprilie 2015
j) depunerea contestaiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitile de nvmnt, de ctre
personalul didactic titular care solicit pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, la comisia de mobilitate a personalului
didactic din nvmntul preuniversitar constituit la nivelul inspectoratului colar;
Perioada: 8-9 aprilie 2015
k) soluionarea contestaiilor privind acordurile/acordurile de principiu emise de unitile de nvmnt;
Perioada: 14-16 aprilie 2015
l) soluionarea cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt n edin public;
Termen: 17 aprilie 2015
m) nregistrarea contestaiilor la inspectoratul colar cu privire la modul de soluionare a cererilor de pretransfer
consimit ntre unitile de nvmnt;
Perioada: 17-20 aprilie 2015
n) soluionarea contestaiilor n consiliul de administraie al inspectoratului colar;
Termen: 21 aprilie 2015
o) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 22 aprilie 2015
p) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 23-30 aprilie 2015

108

7) Rencadrarea n funcia de personal didactic a personalului didactic pensionat, care a avut calitatea de titular n
nvmntul preuniversitar i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015, n anul
colar 2015-2016:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la secretariatele unitilor de nvmnt;
Perioada: 22-24 aprilie 2015
b) afiarea la avizierele i pe site-urile inspectoratelor colare a listei unitilor de nvmnt i a posturilor
didactice/catedrelor la care sunt ncadrai suplinitori fr studii corespunztoare postului, respectiv a listei unitilor de
nvmnt i a posturilor didactice/catedrelor la care au rmas restrngeri de activitate nesoluionate;
Termen: 22 aprilie 2015
c) discutarea i analizarea de ctre consiliile profesorale ale unitilor de nvmnt, a cererilor depuse, n funcie de
datele comunicate de inspectoratele colare, de evoluia demografic la nivel local, de planurile de colarizare, de dinamica
resurselor umane, de politicile de personal i de evoluia planurilor-cadru de nvmnt i supunerea aprobrii cererilor
consiliilor de administraie ale unitilor de nvmnt;
Termen: 27 aprilie 2015
d) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/refuzului privind rencadrarea n funcia de personal didactic a personalului didactic pensionat care a avut
calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la data de 1 septembrie 2015, n anul colar 20152016;
Termen: 28 aprilie 2015
e) validarea de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar a listelor finale cuprinznd personalul didactic
titular pensionat care a avut calitatea de titular n nvmntul preuniversitar, care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare
raportat la data de 1 septembrie 2015 i care a solicitat rencadrarea n funcia de personal didactic;
Termen: 29 aprilie 2015
f) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 29-30 aprilie 2015
g) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar.
Termen: 4 mai 2015
h) emiterea i comunicarea deciziilor.
Perioada: 5-8 mai 2015
8) Repartizarea, n edin public organizat de inspectoratul colar, pe perioad nedeterminat, a cadrelor didactice
calificate angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu
modificrile i completrile ulterioare:
a) depunerea i nregistrarea cererilor la inspectoratele colare;
Perioada: 22-29 aprilie 2015
b) verificarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar constituit
la nivelul inspectoratului colar i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 30 aprilie-4 mai 2015
c) repartizarea cadrelor didactice conform prevederilor art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile i completrile
ulterioare, n edin public organizat de inspectoratul colar;
Termen: 5 mai 2015
d) depunerea i nregistrarea contestaiilor la sediile inspectoratelor colare;
Perioada: 5-6 mai 2015
e) soluionarea contestaiilor de ctre consiliul de administraie al inspectoratului colar;
Termen: 7 mai 2015
f) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 8-15 mai 2015
9) Stabilirea prelungirii duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2015-2016, pentru cadrele didactice
angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, care au dobndit cel puin definitivarea n nvmnt sau
care vor dobndi definitivarea n nvmnt pn la data de 1 septembrie 2015, n baza mediei de repartizare minimum 7
(apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar,
sesiunile 2014, 2013 i/sau 2012:

109

a) depunerea i nregistrarea la secretariatele unitilor de nvmnt, a cererilor personalului didactic angajat cu


contract individual de munc pe perioad determinat, care a dobndit cel puin definitivarea n nvmnt, n baza mediei de
repartizare minimum 7 (apte) obinute la concursurile de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate n
nvmntul preuniversitar, sesiunile 2014, 2013 i/sau 2012, conform prevederilor art. 60 din Metodologie;
Perioada: 22-29 aprilie 2015
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad
determinat n anul colar 2015-2016, conform prevederilor art. 60 din Metodologie;
Termen: 30 aprilie 2015
c) reactualizarea dosarelor personale, la inspectoratele colare, a cadrelor didactice care au primit acordul/acordul de
principiu privind prelungirea duratei contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016,
conform prevederilor art. 60 din Metodologie; verificarea dosarelor i a situaiilor transmise de unitile de nvmnt, de ctre
comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar, constituit la nivelul inspectoratului colar.
Perioada: 30 aprilie-5 mai 2015
d) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare.
Perioada: 6-11 mai 2015
10) Ocuparea prin concurs naional a posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate n nvmntul
preuniversitar:
a) afiarea listei posturilor didactice/catedrelor ocupate ca urmare a soluionrii restrngerilor de activitate, a soluionrii
cererilor de pretransfer consimit ntre unitile de nvmnt, a cererilor de rencadrare n anul colar 2015-2016 a personalului
didactic pensionat care a avut calitatea de titular i care nu a depit cu 3 ani vrsta de pensionare, raportat la 1 septembrie
2015, a cererilor cadrelor didactice netitulare care au solicitat repartizarea n baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificrile
i completrile ulterioare, precum i a cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 20152016, pentru personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, conform prevederilor art. 60
din Metodologie;
Termen: 6 mai 2015
b) nregistrarea, analizarea i soluionarea cererilor de concediu fr plat n consiliile de administraie ale unitilor de
nvmnt i transmiterea situaiei la inspectoratele colare;
Pn la 6 mai 2015
c) afiarea listei reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs la unitile de nvmnt
i la inspectoratele colare;
Termen: 7 mai 2015
d) verificarea i publicarea listei finale reactualizate cu posturile didactice/catedrele vacante/rezervate pentru concurs;
Termen: 8 mai 2015
e) nregistrarea cererilor de nscriere a candidailor la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate, inclusiv pentru absolvenii promoiei 2015, la inspectoratele colare;
Perioada: 11-19 mai 2015
f) verificarea i avizarea dosarelor candidailor de ctre comisia judeean/municipiului Bucureti de organizare i
desfurare a concursului i consilierul juridic al inspectoratului colar;
Perioada: 19-21 mai 2015
g) validarea nscrierii, prin semntur, de ctre candidai sau mputerniciii acestora prin procur notarial n original,
conform graficului stabilit de comisia de organizare i desfurare a concursului; neprezentarea la validare a absolvenilor din
promoiile anterioare, atrage dup sine anularea nscrierii la concurs.
Perioadele: 22-25 mai 2015; 9-13 iulie 2015 pentru absolvenii promoiei 2015
Not. n mod excepional, absolvenii promoiei 2015 pot s prezinte adeverina de absolvire i s valideze fia de
nscriere n data de 15 iulie 2015. Absolvenii promoiei 2015 pot participa la proba scris n cadrul concursului naional
pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate, numai dup prezentarea adeverinei de absolvire.
h) Afiarea listei candidailor nscrii i a graficului privind susinerea probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la
clas;
Termen: 26 mai 2015
i) organizarea i desfurarea probelor practice/orale i a inspeciilor speciale la clas;
Perioada: 27 mai-26 iunie 2015
j) desfurarea probei scrise;
Termen: 15 iulie 2015
110

k) afiarea rezultatelor;
Termen: 20 iulie 2015
l) nregistrarea contestaiilor la inspectoratele colare i transmiterea acestora la centrele de evaluare;
Perioada: 20-21iulie 2015
m) rezolvarea contestaiilor;
Perioada: 22-23 iulie 2015
n) afiarea rezultatelor finale.
Termen: 24 iulie 2015
o) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 7 (apte) la concursul din sesiunea 2015, conform art. 61
alin. (8) din Metodologie, pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de munc pe
perioad nedeterminat, la nivelul judeului n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n profilul
postului, ct i proba scris ori n alte judee n care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului,
n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
Perioada: 27-28 iulie 2015
p) transformarea posturilor didactice/catedrelor pentru angajare pe perioad nedeterminat rmase neocupate, n posturi
didactice/catedre vacante pentru angajare pe perioad determinat i reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor pentru
angajare pe perioad determinat;
Termen: 29 iulie 2015
q) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 30 iulie-28 august 2015
11) Detaarea n interesul nvmntului:
a) nregistrarea acordurilor la unitile de nvmnt; nregistrarea cererilor cadrelor didactice titulare, a cror
restrngere de activitate nu a fost soluionat prin transfer sau detaare n interesul nvmntului, la inspectoratele colare;
Perioadele: 30-31 iulie 2015; 17-18 august 2015
b) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 20 august 2015
c) numirea, prin detaare n interesul nvmntului, n funciile de conducere, ndrumare i control neocupate prin
concurs;
Perioada: 17-19 august 2015
d) discutarea i soluionarea propunerilor pentru detaare n interesul nvmntului n consiliile de administraie ale
unitilor de nvmnt i transmiterea listei cadrelor didactice detaate n interesul nvmntului la inspectoratele colare;
Termen: 20 august 2015
e) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a aprobrii detarilor n interesul
nvmntului;
Termen: 21 august 2015
f) emiterea i comunicarea deciziilor de detaare n interesul nvmntului.
Perioada: 22-28 august 2015
12) Detaarea la cerere:
a) depunerea i nregistrarea cererilor, la secretariatele unitilor de nvmnt, de ctre cadrele didactice titulare care
solicit continuitate pentru detaare la cerere n anul colar 2015-2016;
Perioada: 22-29 aprilie 2015
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind continuitatea pentru detaare la cerere n anul colar 2015-2016;
Termen: 30 aprilie 2015
c) nregistrarea, la inspectoratele colare, a cererilor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n acestea, pentru
cadrele didactice care solicit completarea normei didactice, detaare n interesul nvmntului pentru restrngere
nesoluionat, continuitate pentru detaare la cerere, respectiv detaare la cerere prin concurs sau concurs specific; verificarea i
avizarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar i consilierul juridic al
inspectoratului colar;
Perioadele: 30-31 iulie 2015; 17-18 august 2015
a) afiarea punctajelor la inspectoratele colare;
Termen: 19 august 2015
b) depunerea contestaiilor la punctaje la inspectoratele colare;
Perioada: 19-20 august 2015
111

c) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;


Termen: 20 august 2015
d) soluionarea contestaiilor, afiarea listelor finale la inspectoratele colare, validarea i revalidarea fielor de nscriere;
Perioada: 20-21 august 2015
e) soluionarea n edin public, a cererilor de completare a normei didactice i de detaare n interesul nvmntului
pentru restrngere nesoluionat;
f) soluionarea, n edin public, a cererilor de continuitate pentru detaare la cerere;
g) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, care au obinut cel puin media 5
(cinci), n ordinea descresctoare a mediilor obinute la concursul organizat pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
vacante n unitile de nvmnt preuniversitar, sesiunea 2015;
h) repartizarea, n edin public, a cadrelor didactice titulare prin detaare la cerere, n ordinea descresctoare a
punctajelor;
i) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate ca urmare a soluionrii detarilor la cerere i ca
urmare a acordrii prelungirii contractelor pe perioad determinat pentru anul colar urmtor;
Termen: 24 august 2015
13) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, a
candidailor cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2015, conform art. 61 alin. (9) din
Metodologie, a cadrelor didactice angajate cu contract individual de munc pe perioad determinat, care solicit prelungirea
duratei contractelor individuale de munc pe perioad determinat n anul colar 2015-2016, precum i a candidailor care
solicit angajare pe perioad determinat n baza rezultatelor obinute la concursurile de titularizare sesiunile 2014 sau 2013:
a) depunerea i nregistrarea cererilor, la secretariatele unitilor de nvmnt, de ctre cadrele didactice angajate cu
contract individual de munc pe perioad determinat, care solicit prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe
perioad determinat n anul colar 2015-2016;
Perioada: 22-29 aprilie 2015
b) comunicarea, de ctre consiliile de administraie ale unitilor de nvmnt, inspectoratului colar i cadrelor
didactice, a acordului/acordului de principiu/refuzului privind prelungirea duratei contractelor individuale de munc pe
perioad determinat n anul colar 2015-2016;
Termen: 30 aprilie 2015
c) nregistrarea, la inspectoratele colare, a cererilor de nscriere, nsoite de documentele solicitate n acestea, a
candidailor care beneficiaz de prelungirea contractului individual de munc pe perioad determinat n anul colar
2015-2016, conform art. 85 din Metodologie i a celor care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor de
repartizare/notelor obinute la concursurile de titularizare sesiunile 2014, 2013, 2012, 2011, 2010 sau 2009; verificarea i
avizarea dosarelor de ctre comisia de mobilitate a personalului didactic din nvmntul preuniversitar i consilierul juridic al
inspectoratului colar;
Perioadele: 30-31 iulie 2015; 17-19 august 2015
d) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 20 august 2015
e) validarea i revalidarea fielor de nscriere;
Perioada: 20-24 august 2015
f) repartizarea candidailor cu media de repartizare minimum 5 (cinci) la concursul din sesiunea 2015, conform art. 61
alin. (9) din Metodologie, n vederea ncheierii unui contract individual de munc pe perioad determinat, la nivelul judeului
n care au susinut att proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, ct i proba scris ori n alte judee n
care au susinut proba practic sau inspecia special la clas n profilul postului, n ordinea descresctoare a mediilor de
repartizare;
Termen: 25 august 2015
g) soluionarea cererilor de prelungire a duratei contractelor individuale de munc, n anul colar 2015-2016, pentru
personalul didactic angajat cu contract individual de munc pe perioad determinat, conform prevederilor art. 60 i art. 85 din
Metodologie;
h) repartizarea candidailor care solicit angajare pe perioad determinat n baza mediilor de repartizare de la concursul
din sesiunea 2014 i/sau sesiunea 2013, n ordinea descresctoare a mediilor de repartizare;
Termen: 26 august 2015

i) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;


Termen: 27 august 2015
j) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 25-28 august 2015
112

14) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate n regim de plata cu ora:


a) depunerea dosarelor pentru ncadrare n regim de plat cu ora la unitile de nvmnt i la inspectoratele colare;
Perioada: 25-26 august 2015
b) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic titular la nivelul unitilor de
nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i acordarea avizului pentru ncadrare n regim de plata cu ora
personalului didactic titular din alte uniti de nvmnt, personalului didactic asociat i personalului didactic pensionat;
Termen: 28 august 2015
c) transmiterea, la inspectoratele colare, a listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete
rmase neocupate, a listei posturilor didactice/catedrelor ocupate n regim de plata cu ora i a listei posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate complete i incomplete ramase neocupate datorit neprezentrii la post a candidailor
repartizai n etapele anterioare; reactualizarea listei posturilor didactice rmase vacante/rezervate;
Termen: 28 august 2015
d) repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (4) din Metodologie;
Termen: 31 august 2015
e) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr;
Termen: 1 septembrie 2015
f) atribuirea orelor vacante/rezervate n regim de plata cu ora personalului didactic angajat cu contract individual de
munc pe perioad determinat la nivelul unitilor de nvmnt, prin decizie a directorilor unitilor de nvmnt i
transmiterea situaiei la inspectoratele colare; reactualizarea listei posturilor didactice rmase vacante/rezervate.
Termen: 1 septembrie 2015
15) Organizarea la nivelul judeului/municipiului Bucureti a concursului de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
rmase vacante/rezervate:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor, validarea i revalidarea fielor de nscriere;
Perioada: 1-2 septembrie 2015
b) organizarea i desfurarea probelor practice/orale n profilul postului;
Termen: 3 septembrie 2015
c) desfurarea probei scrise;
Termen: 4 septembrie 2015
d) afiarea rezultatelor;
Termen: 7 septembrie 2015
e) depunerea contestaiilor, analizarea i rezolvarea acestora;
Perioada: 7-8 septembrie 2015
f) afiarea rezultatelor finale.
Termen: 9 septembrie 2015
16) Organizarea la nivelul judeului/municipiului Bucureti a testrii pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor
rmase vacante/rezervate:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor de nscriere;
Perioada: 1-2 septembrie 2015
b) desfurarea probei scrise n cadrul testrii;
Termen: 3 septembrie 2015
c) desfurarea interviului n cadrul testrii;
Perioada: 3-4 septembrie 2015
d) afiarea rezultatelor;
Termen: 7 septembrie 2015
e) depunerea contestaiilor, analizarea i rezolvarea acestora;
Perioada: 7-8 septembrie 2015
f) afiarea rezultatelor finale.
Termen: 9 septembrie 2015
17) Repartizarea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, la nivelul inspectoratului colar, n edin
public:
a) depunerea i nregistrarea dosarelor candidailor prevzui la art. 84 alin. (13) care solicit detaare la cerere n baza
punctajului;
Perioada: 2-3 septembrie 2015
113

b) afiarea punctajelor la inspectoratele colare;


Termen: 4 septembrie 2015
c) depunerea contestaiilor la punctaje la inspectoratele colare;
Perioada: 4-7 septembrie 2015
d) soluionarea contestaiilor, afiarea punctajelor finale la inspectoratele colare;
Termen: 8 septembrie 2015
e) repartizarea candidailor conform art. 94 alin. (4) din Metodologie;
f) repartizarea candidailor conform art. 96 alin. (2) din Metodologie;
Termen: 9 septembrie 2015
g) reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate;
Termen: 10 septembrie 2015
h) repartizarea candidailor conform art. 102 alin. (1) din Metodologie;
i) ocuparea posturilor didactice/catedrelor rmase vacante/rezervate, conform art. 103 alin. (1) din Metodologie;
Termen: 10 septembrie 2015
e) emiterea i comunicarea deciziilor de repartizare pe post/catedr.
Perioada: 11-14 septembrie 2015

Not: n perioada 31 august-11 septembrie 2015 se pot efectua detari n interesul nvmntului
pentru cadrele titulare anterior concursului naional de ocupare a posturilor de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate n nvmntul preuniversitar, sesiunea 2015, precum i pentru
cadrele didactice debutante repartizate pe posturi didactice/catedre vacante publicate pentru angajare
nedeterminat, ncepnd cu 1 septembrie 2012, 2013 sau 2014, prevzute la art. 31 alin. (10) din
Metodologie, care au promovat examenul naional pentru obinerea definitivrii n nvmnt, sesiunea
2015, conform prevederilor art. 82 alin. (1)-(4) din Metodologie. Aceste detari nu se consider n afara
Calendarului i nu se analizeaz n cadrul comisiilor paritare constituite la nivelul inspectoratelor colare,
iar pentru aceste detari nu este necesar avizul Ministerului Educaiei Naionale.
II. Transmiterea la Ministerul Educaiei Naionale a situaiei statistice globale privind repartizarea candidailor
pe posturi didactice/catedre vacante/rezervate.
Termen: 25 septembrie 2015

114