Sunteți pe pagina 1din 5

\]

Nardis

# 4
P UU UU
F 4
U U
[
V

Introduction

UU ... UJ
U UU
U . % U@

Em

Q P
CC
C
%C

P UU UU
U U
V

Fmaj7(#11)

UU ... UJ
U U
U . % U@

Em

Q
CC
%C

Fmaj7(#11)

E
B
G
D
A
E

F
[

arrangement Yves Kroas

Miles Davis

0
0
2
0

0
0
2

0
2
2

Q P
C
UJ
UU CC
% U@ % C

UU ...
U
U.

P UU UU
U U
V
Em

0
0
0
2
0

2
2

P UU UU
U U
V

Fmaj7(#11)

0
0
2

-R
VV
# V
% V

VV
V
V

F7( # 11)

Em
7

0
0
2

T
A
B
0

0
0
2

0
2
2

7
0
0
2
0

m
C
U #U
U@ UU@ U
#
U
P UU@ UU UU UU U U UU % U % PV # U
P
P
F
V
[
V
3

Em7
9

Fmaj7

12
0
0

T
A
B

0
0

12 11

0
0
10

(F7/A)

8
9

0
0
2

0
2
1

1
R

U U U U U U
U
U
U
V
U
U
3

B7
8

10

7
3

7
3

Page 1 / 5

Nardis - Miles Davis

UU U
U U UUU
P
U
F C
[
3

P
C

Cmaj7
12

U U

UU UUU UUU
3

V U
U
%V

Am7

Fmaj7

7
8

T
A
B

8
9

0
9

3
5

1
2

5
3

1
3

# # U U U % V U@
Q
P
U

V.

Emaj7
4

VV
V
U U U
U
U U #U

4
0

VV
V
U U U
U
0
0
0

U U
P UU UU
V

UU %
U

0
0
0

0
0
0

10
0

U
U

UU UJ
UU
U
U
U
U
U % PU U % UU U P U@ UV
U %U
V
3

Fmaj7(#11)

7
5
5
2

7
8
9
7

12
9

Em

Am7

Emaj7

T
A
B

# U U U % V U@
Q
P
U

2.

18

0
H

U U Q

0
0
0

Em

T
A
B

UU
U
U

1.

F
[

0
3

15

F
[

V U
U
V
3

10

0
0
2

3
1

Page 2 / 5

Nardis - Miles Davis

U U
#
P UU UU
F
[ V

U
U

UU
U
P
U %U U

T
A
B

P
U

P UU UU
U U
U U %U

P
C

U U U U
U
U
3

Am7
21

UU
U
% UU

U U
% UU UU

Fmaj7(#11)

7
5
5

7
8
9
7

12
9

Dm9

10

12
10
10

0
2
2

10

8
10

10
10

10

3
1

# %U U
U U
F P U@ U
[
24

T
A
B

V U U
$U $U
P % U@ U

V

U
P U U U
P
U
U U U
U %U

G13

F13

Cmaj9/E

0
0

10

7
8

0
0

7
10

Fmaj7

12
0
0

0
0

0
10

(F7/A)
12 11

0
8
9

Em

0
0
7
7

o
C
U #U
UU@ U
U
@
#
P UU@ UU UU UU U U UU % U % PV # U U
P
P
F
V
[ V
T
A
B

Fmaj7(#11)

27

U
P UUU UUU
U %U U
U U
U
Q

10
8

10
9
10

U
V

U U U
U

U U
U

B7
8

10

9
0

7
3

7
3

Page 3 / 5

Nardis - Miles Davis

UU U
U U UUU
P
U
F C
[
3

P
C

Cmaj7
30

U U

UU UUU UUU
3

Fmaj7

7
8

0
9

3
5

0
5

5
1

8
3
3

# # U U U % V U@
Q
P
U

F
[ C

Emaj7
4 5 4

0
6

T
A
B

UU
U

-Final
R
P U V ..
U U U % C U@ V

CC
C
U U V

Em7

H
33

V U
U
%V

Am7

7
T
A
B

V U
U
V
3

Fmaj7(#11)

0
0
0

1
3

-R
P UU VV ...
U@ V
C

Em
7

7
0
0
2

2
2

2 3 2
0
3

# -R U V .
P U V ..
F
U@ V
[ %C

Fmaj7(#11)
37

-R
P UU VV ...
U@ V
V.

1
3

-R
P U V ..
U U U % C U@ V
Fmaj7(#11)

-R
P UU VV ...
U@ V
C

7
0
0
2

2
2

1
3

Page 4 / 5

Em
7

0
0
2
2

Em

1
2
2

T
A
B

# -R U V .
P U V ..
F
U@ V
[ %C

Fmaj7(#11)
41

Em

1
2
2

T
A
B
1

Nardis - Miles Davis

0
0
0
3

Page 5 / 5