Sunteți pe pagina 1din 2
OBLIGATIA CIVILA (pp.intotdeauna o indatorire a subiectului pasiv) Trasaturile obligatiei civile *indatorirea

OBLIGATIA CIVILA (pp.intotdeauna o indatorire a subiectului pasiv)

Trasaturile obligatiei civile

*indatorirea subiectului pasiv consta intr-o conduita corespunzatoare conduitei pe care o poate avea subiectul activ *indatorirea subiectului pasiv poate consta intr-o avctiune sau intr-o abtinere *in caz de nevoie, indatorirea poate fi impusa subiectului pasiv prin forta coercitiva a statului

Dpdv terminologic, obligatia civila mai are 2 intelesuri:

1.prin obligatie civila se desemneaza si raportul obligational (=raport de obligatii): in care subiectul activ poate pretinde subiectului pasiv sa dea, sa faca sau sa nu faca

2.prin obligatie se mai desemneaza si inscrisul constatator al unei creante

CLASIFICARE OBLIGATII CIVILE

interesele tipului clasificarii

1.

Obl.

de a da

 

civila

de a face (indatorirea de a executa o lucrare, de a presta un serviciu sau de a preda un lucru)

in calificarea unor acte juridice,

de a nu face (indatorirea sub.pasiv de a se abtine de la o actiune sau de la anumite actiuni)

posibilitatea aducerii la indeplinire silita a obligatiilor

2.

Obl.

pozitiva (care implica o actiune: de a da/face)

punerea in intarziere a debitorului (debit.este de drept in intarziere in cazul incalcarii unei obl.de a nu face, in timp ce in cazul incalcarii unei obligatii pozitive, este necesara punerea in intarziere a debitorului)

civila

negativa (care pp.o abstentiune: de a nu face)

 

Obl.

de rezultat (determinate): indatorirea debitorului

 

3.

de a obtine un rezultat determinat

interes sub aspect probatoriu: in cazul obligatiei de rezultat, neatingerea rezultatului dorit constituie o prezumtie de vinovatie a debitorului

 

de mijloace (de diligenta/prudenta): indatorirea

civila

debitorului de a depune toata staruinta pt.atingerea unui anumit rezultat, fara a se obliga la insusi rezultatul preconizat

 

4.

Obl.

* obisnuita (opozabila intre parti): incumba debitorului fata de care s-a nascut

 

civila

* scriptae in rem (opozabila si tertilor):

ex:

Art.1811: daca in contr.de locatiune nu s-a stipulat incetarea acesteia in cazul instrainarii bunului,

se naste in leg.cu un lucru si isi produce efectele si asupra unei terte persoane care dobandeste ulterior un drept real asupra lucrurlui respectiv, chiar daca nu a participat la nasterea raportului jurudic

dreptul locatarului este opozabil dobanditorului astfel:

a) . in cazul imobilelor inscrise in C.F., daca locatiunea a fost notata in C.F. b). in cazul imob.neinscrise in C.F., daca data certa a locatiunii e anterioara datei certe a instrainarii c). in cazul imob.supuse unor formalitati de publicitate, daca locatarul a indeplinit aceste formalitati d). in cazul celorlalte bunuri mobile, daca la data instrainarii bunul se afla in folosinta locatarului

*propter rem (obligatia : indatorirea ce incumba detinatorului unui lucru pt.ratiuni precum: protectia unor lucruri de import.nationala, exploatarea judicioasa ori conserv.unor calitat.ale unor lucruri import., existenta unor raporturi de buna vecinatate, etc

5.

Obl.

perfecta (se bucura integral de sanct. juridica)

cele mai multe obligatii intra in ac.categorie

 

civila

imperfecta (naturala)-nu se poate obtine pe

protectia jurid. a obl.imperfecte nu se poate obt. pe calea ofensiva a actiunii, ci pe calea pasiva a exceptiei

cale silita (exceptia platii datorate, datoria nascuta din

contract de joc/prinsoare)

alte criterii

 

6.dupa

**nascute din acte juridice unilaterale

   

izvor

**nascute din contracte

 

**nascute din fapte ilicite cauzatoare de prejudicii

**izvorate din gestiunea de afaceri

 

**nascute din plata nedatorata

 

**nascute din imbogatirea fara justa cauza

 

7.Oblig.

simple

complexe

-de termen

(afectate de modalitati)

-de conditie (conditionale)

8.Oblig.

cu pluralitate de parti

-obligatii divizibile

-obligatii solidare

-obligatii indivizibile

cu pluralitate de obiecte

-obligatii alternative

-obligatii facultative