Sunteți pe pagina 1din 2

Plicul nr.

5
I.Pretul in obligatiile comerciale(adevaratul prt sau pretul current,moneda de
plata a pretului).
Pretul este un element essential al caracterelor bilateral .Potrivit regulilor de drept comercial
pretul trebuie stability cu bani ,sa fie determinat sau determinabil sis a fie real.Determinat
atunci cind in contract s-a precizat in mod concret sum de bani datorata pentru bunul
vindut.Determinabil cind in contract s-au prevazut anumite elemente cu ajutorul carora se v-a
stabili in viitor cuantumul pretului:de exemplu pretul vinzarii v-a fi pretul pietei la data de
12,02.2008.Ca elemental contractului pretul se stabileste de partile contractual sau de catre
terti.
Adevaratul prt sau pretul current .In anumite cazuri ,datorita modificarii preturilor marfurilor
partiale nu sunt in masura sa stabileasca pretul in contractile comerciale pe care le incheie.In
asemenea situatii se consdera ca partile contractual au avut in vedere adevaratul prt al
marfurilor sau pretul current al acestora.Pretul adevarat al produselor si marfurilor sau pretul
current al acestora .Pretul adevarat al produselor si marfurilor este pretul stability prin listele
bursei sau mercurialele locului unde contractual a fost incheiat ,sau in lipsa,dupa acelea ale
locului celui mai important sau dupa orice fel de proba.In present preturile nu se mai stabilesc
prin mercurial.
Moneda de plata a preturilor.De obicei moneda prevazuta in contract este moneda nationala
dar daca partile au prevazut in contract o moneda de piata straina ,plata se va face numai in
moneda straina.In present BNR afiseaza un curs de schimb.Plata pretului trebuie sa respecte
regimul operatiunilor valutare.

II.Convocarea Adunarii Generale.(initiative,continutul convocarii,comunicarea


convocarii).
Adunarea generala ordinara sau extraordinara se convoacaa de catre administrator.Insa
actionarii care detin 10% din capitalul social pot solocita administratiei sa convoace AGA.in
convocarea trebuie mentionata ordinea de zi a sedntei precum si locul si data tinerii acestora.
Atributiile AGA ordinare.In AGA ordinara se dezbat problem curente ale societatii si acesta se
intruneste cel putin o data pe an in cel mult 4 luni de la incheierea exercitiului financiar . In
afara dezbaterilor inscrise pe ordinea de zi adunarea generala este obligate sa aleaga
administratorii cenzori ,sa discute,sa aprobe sau sa modifice situatiile finanaciare anuale pe
baza raporturilor administratorilor, ale cenzorilor ,sau ale auditului financiar ,sa stabileasca
remuneratia administratorilor si cenzorilor ,sa stabileasca buigetul de venituri si

cheltuieli,programul de activitate pe exercitiul financiar urmator.Tot de atributiile adunarii


generale ordinare tine si gajarea,incheierea sau inchiderea unor unitati ale societatii.
Adunarea generala extraordinara se intruneste ori de cite ori este necesar.Atributiile adunarii
extraordinare sunt:
-schimbarea formei juridice ale societatii;
-mutarea sediului societatii;
-schimbarea obiectului societatii;
-infiintarea sau desfiintarea unor sedii secundare(sucursale,agentii,etc.)
-prelungirea duratei de functionare a societatii;
-majorarea,reducerea sau intregirea capitalului social;
-dizolvarea anticipate a societatii;
-fuziunea cu alte societati sau dizolvarea societatii;
Conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;
-emisiunea de obligatiuni.

III.Hotararea judecatorului-sindic privind deschiderea procedurii.


Judecatorul syndic este potrivit Legii nr.64/1995 republicata ,un magistrate desemnat de
presedintele tribunalului dintre judecatorii acelui tribunal ,el fiind investit pe o perioada
nedeterminata.Deschiderea procedurii este ,printer altele,una dein atributia principal a sa
.Conform articolului 9 din lege,judecatorul-sindic va putea fi asistat de catre personae de
specialitate desemnate de el si confirmate de tribunal.Hotaririle judecatorului syndic sunt
definitive si executorii.