Sunteți pe pagina 1din 14

CONSTRUCTII METALICE III

TEMA I
PROIECTARE STRUCTURA PENTRU DEPOZITARE
MATERIALE GRANULARE
(SILOZ)

TEMA LUCRARII
Se cere sa se proiecteze o structura de depozitare, materiale purverulente/granulare (siloz)
avand dimensiunile diametrul: D=11m si inaltimea corpului de depozitare: H=6m.
Invelitoarea este din tabla subtire rezemata pe capriori sub forma de semiarce radiale, sau
elemente liniare din profile dublu C, T, U, L.
Capriorii reazema articulat sau incastrat pe inelul rozeta central si pe inelul de reazem mare.
In scopul sustinerii si rigidizarii invelitorii din tabla, capacul se prevede cu cel putin o nervura
inelara poligonala legata rigid de capriori si se completeaza cu nervuri inelare secundare.
Se considera ca in ansamblu, capacul lucreaza ca o cupola formata din placa si nervuri de
rigidizare.

Se admite ca tabla lucreaza in domeniul post critic, este capabila sa preia o parte din
incarcari in limita incarcarii care ar produce voalarea.
Restul incarcarii se considera preluata de reteaua formata de capriori si nervurile de
rigidizare.
In aceste elemente apar forte axiale cat si momente de incovoiere.
Elementele de rigidizare sunt foarte elastice, se deformeaza sub incarcarile preluate de capac
si astfel apare necesara efectuarea unui calcul de rezistenta de ordin doi, luand in considerare sporul
de moment produs de forta axiala pe bara deformata.
Incarcarile se repartizeaza astfel:
o parte pe verticala;
altele normal pe suprafata capacului.
La capacele cu pleostire mare =<15*, se poate considera ca toate incarcarile actioneaza pe
verticala.
Incarcarea data din greutatea proprie a constructiei capacului este Gc, compusa din: greutate
invelitoare, elemente de rigidizare si o incarcare echivalenta data de echipamentele anexa, daca
aceasta incarcare poate fi asimilata cu o incarcare uniform distribuita pe orizontala/verticala, in caz
contrar incarcarile date de echivalente se vor considera forte concentrate adaptandu-se relatia pentru
determinare eforturilor in elementele constructiei.
Incarcarile care actioneaza asupra silozului sunt:

- incarcari permanente: - greutatea proprie a elementelor constructiei:


- greutatea mantalei: GM;
- greutate capac: GC;
- greutate pasarela: GP.
- greutatea echipamentelor si dispozitivelor cu pozitie fixa montate pe manta sau
capac: gE;
- incarcari distribuite in lungul balustradelor: PB =1kN/m;
- incarcari variabile:
- incarcarea din zapada: PZ;
- incarcarea din vant: PV;
- variatia temperaturii exterioare: PT;
- suprapresiunea: 2~5 N/cm2;
- vacuumul: 0, 5~2 N/cm2;
- greutatea materialului din siloz: gD;
- presiunea materialului pe pereti si pe fund: PD;
- incarcarea utila din unelte si materiale pentru intretinere: gV=1kN/m2;
incarcarea critica ce produce voalarea placii: se determina pentru un panou cu

deschiderea li care se incadreaza in panoul trapezoidal de dimensiuni maxime delimitat


de semiarce si de nervurile inelare.
EVALUAREA INCARCARILOR
Actiuni permanente:
qtabla=t*o (incarcarea din greutate proprie tabla, valoare normata)
t=grosime tabla=1mm=0, 001m
o=7850kg/m3
qtabla=0, 001*7850=7, 85kg/m2=7, 85daN/m2
qcapriori=qC100/1,5 (incarcarea din greutate proprie capriori, valoare normata)
qC100/1, 5=2, 6kg/m=2, 6daN/m
qnervuri=qC70/1 (incarcarea din greutate proprie nervuri, valoare normata)
qC70/1=1, 4kg/m=1, 4daN/m

Actiuni variabile:
Calculul actiunii zapezii:
sk=ui*Ce*Ct*sr
ui=0, 8 (conform CR1-1-1-3-2005 , 3.4 , Fig. 3.6, Cazul I)
Ce=expunere completa=0, 8 (conform CR1-1-1-3-2005 , 2, 2)
Ct=1 (conform CR1-1-1-3-2005 , 2, 2)
sr=2kPa (conform CR1-1-1-3-2005 , Anexa A , tabel A1)
sk=0, 8*0, 8*1*2=1, 28kPa= PZ=1, 28kN/m2 =128daN/m2
Calculul actiunii vantului:
w(z)=qref*Ce(z)*Cp
qref=0, 5kPa (conform NP082-2004 , Anexa A , figura A2)
Ce(z)=expunere la Mare=2, 68 ( conform NP082-2004 , 11, 2 , figura 5)
Cp=-0, 8 (conform NP082-2004 , 12, 2, 8 , figura 15)
w(z)=0, 5*2, 68*(-0, 8)=-1, 072kPa= PV=-1, 072kN/m2
Incarcari din utilaje, obiecte si oameni:
gv= 1kN/m2=100daN/m2
Incarcarea din vacuum(gvac): 0, 5 N/cm2 =500daN/m2

Incarcarea din presiune critica:

K=li2/(58, 4*a*tp)
-triunghi ABD
R=radical(AB2+AD2)
-triunghi ECD
R=radical(EC2+ED2)
ED=AD-AE=AD-1, 03
R=radical(1, 3752+AD2)
R=radical(5, 52+(AD-1, 03)2)
13752+AD2=5, 52+(AD-1, 03)2
AD=14, 29m
a=R=radical(1, 3752+14, 292)=14, 36m
a=14, 36m
li=D/2*/180=3, 14*5, 50*22, 5/180=2, 16m
tp=1mm=0, 1cm
=22, 50*
R=5, 5m
K=2, 162/(58, 4*14, 36*0, 001)=5, 56
K>1 => PCRi =0, 526* 2 =0, 526*0, 6962 =0, 255kN/m2
PCRi =25, 5daN/m2

=104 *tp/a=104 *0, 001/14, 36=0, 696

Evaluarea incarcarilor :
INCARCARE VALOARE
NORMATA
[daN/m2]

COEFICIENTI DE CALCUL

VALORI DE CALCUL
[daN/m2]

G.F.

G.S.

G.F.

G.S.

Capriori

2, 4

1, 35

0, 4

3, 24

0, 96

Zapada

128

1, 05

0, 4

134, 4

51, 2

Tabla

7, 85

1, 35

10, 6

7, 85

Utila

100

1, 05

0, 4

105

40

Nervuri

1, 65

1, 35

2, 22

1, 65

Vacuum

500

1, 5

0, 4

750

200

1005, 46

301, 66

Suma
Gruparea incarcarilor ( in gruparea fundamentala la SLU):
Q = 1, 35*Pi + 1, 5*V1 + 1, 05*V2 - PCRi
Greutate capriori/ suprafata capac(q1):

4, 251m (lungime capriori) * 16buc = 68m


Greutate capriori: 2, 6daN/m * 68m = 176, 8daN
S=suprafata; S=G(r+R)=3, 14*4, 251(4, 125+1, 375)=73, 4m2
q1=176, 8/73, 4=2, 4daN/m2
Greutate nervuri/ suprafata capac(q2):
34, 5m+26m+17, 3m+8, 6m = 86, 4m (lungime nervuri)
Greutate nervuri: 1, 4daN/m * 86, 4m = 121daN
S=73, 4m2
q2=121/73, 4=1, 65daN/m2

Verificare caprori:
1, 35*(qtabla + q1 + q2) + 1, 05*(PZ + gV) + 1, 5* gvac - PCRi =
1, 35*(7, 85 + 2, 4 + 1, 65 ) + 1, 05*(128+ 100) + 1, 5*500 25, 5=980daN/m2

Suprafata aferenta caprior=1, 24m2


Lungime aferenta=1, 42m
P=980*1, 24/1, 42=855, 8daN/m
Model de calcul: - grinda continua simplu rezemata
M=k*P*l2

Sectiunea 1 si 3 : k=0, 08 => M=0, 08*855, 8*1, 422=138daNm


Sectiunea 2 : k=0, 025 => M=0, 025*855, 8*1, 422=43, 1daNm
Sectiunea B si C : k=0, 1 => M=0, 1*855, 8*1, 422=172, 5daNm
Mmax=172, 5daNm
= Mmax / w
w(C100/1.5) =10034mm3
= 172, 5/1, 0034=172mPa < a = 390mPa

Verificare nervuri: - nervura centrala


1, 35*(qtabla + q1 + q2) + 1, 05*(PZ + gV) + 1, 5* gvac - PCRi =
1, 35*(7, 85 + 2, 4 + 1, 65 ) + 1, 05*(128+ 100) + 1, 5*500 25, 5=980daN/m2
Suprafata aferenta nervura=1, 11m2
Lungime aferenta=1, 62m
P=980*1, 11/1, 62=671, 5daN/m
Model de calcul: - grinda incastrata la ambele capete

Mmax = P * l2 / 12
Mmax =671, 5*1, 622 /12 = 146, 9daNm
= Mmax / w
w(C70/1) =4034mm3

= 146, 9/0, 4034=364, 2mPa < a = 390mPa


Verificare nervuri: - nervura marginala
1, 35*(qtabla + q1 + q2) + 1, 05*(PZ + gV) + 1, 5* gvac - PCRi =
1, 35*(7, 85 + 2, 4 + 1, 65 ) + 1, 05*(128+ 100) + 1, 5*500 25, 5=980daN/m2
Suprafata aferenta nervura=0, 85m2
Lungime aferenta=2, 16m
P=980*0, 85/2, 16=385, 6daN/m
Model de calcul: - grinda incastrata la ambele capete

Mmax = P * l2 / 12
Mmax =385, 6*2, 162 /12 = 150daNm
= Mmax / w
w(C70/1) =4034mm3
= 150/0, 4034=371, 8mPa < a = 390mPa

Dimensionarea si calculul mantalei buncarului


Materialul folosit: - tabla (initial considerata in calcule 1 mm grosime)
Modelul de calcul: - nervuri verticale si orizontale;
- placa este articulata pe toate patru laturile.
Relatia Bach: = [0, 75 * P0 * (a/t)2] / 2 * (1+a2 / h2 )
Greutate tehnica cereale : 8kN/m3
P1 = cereale * d1 = 8kN/m2 * 5m = 40kN/m2 = 1, 35 = 54kN/m2
P2 = cereale * d2 = 8kN/m2 * 6m = 48kN/m2 = 1, 35 = 64, 8kN/m2
P0 = (P1 + P2) / 2 = (54+64, 8)/2 = 59, 4kN/m2
= [0, 75*59, 4*(1/1000) (2160/t)2] / 2*[1+(2160/1000)2] = 350= a
207852480/1000*t2 = 3956, 92 => tnec = 7, 2mm => tef = 8mm

Calculul sagetii maxime:


fmax = (P0 * a4 )/(192*EI) = (59, 4 * 21604) / (1000 * 192 * 2100000 * 42666, 6) = 0, 07mm
E = 2100000kN/mm2
I = (83 * 1000) / 12 = 42666, 6mm4
fadmisibil = a/100 = 2160/100 = 21, 6mm
fmax < fadmisibil

Dimensionarea si calculul rigidizarilor mantalei


Materialul folosit: - tabla: 8mm (calculata anterior);
- rigidizari verticale C100/1, 5 (initial considerat in calcul);
- rigidizari orizontale C100/1, 5 (initial considerat in calcul).

Modelul de calcul:
Consideram atat rigidizarile orizontale cat si cele verticale incastrate.
Eforturile asupra mantalei rigidizate a silozului (buncar) sunt preluate de catre: manta,
rigidizari orizontale si rigidizari verticale, astfel incat suprafata aferenta unei rigidizari este 30*t ,
unde 't' reprezinta grosimea tablei.

Calculul rigidizarii verticale :


Arie aferenta rigidizare: 30*8mm = 240mm
Profil compus (C100/1, 5 + 240x1000x8mm):

Calculul centrului de greutate al profilului compus (C100/1, 5 + 240x8mm) :


nr. crt
1
2
3
4
5
6

A [mm2]
1920
150
66
66
24,3
26,55

2252,85

yg [mm]
0
54
4,75
103,25
12,1
95,15

zg [mm]
120
97,25
120
120
142,75
136,75

Ayg [mm3]
0
8100
313,5
6814,5
294,03
2526,23

Azg [mm3]
230400
14587,5
7920
7920
3468,83
3630,71

18048,26

267927,04

zG = 8, 01mm
yG = 118, 93mm
Calculul momentului de inertie Iy si al modulului de rezistenta wy al profilului compus:
M=(P*l2)/12
1
2
3
4
5
6
Iy [mm4]
zmax [mm]
Wy [mm3]

Iy i

I1yi

ey2i

Ai

133427,2
442262,02
713,8
598674,51
937,93
202297,38
1378312,84

10240
125000
12,38
11,11
531,44
693,15

64,16
2115,08
10,63
9070,66
16,73
7593,38

1920
150
66
66
24,3
26,55

95,99
14358,92

P RIGIDIZARE VERTICALA :
Pmax reprezinta presiunea maxima la baza silozului.
Pmax = 8kN/m3 *6m * 0, 24m = 11, 52kN/m * 1, 35 = 15, 55kN/m
Pmax
[kN]
15,55

Mv
[kNm]
1,3

Lv
[m]
1

Mv reprezinta momentul inconvoietor aferent Pmax ;


Lo reprezinta lungimea de calcul pentru rigidizarea orizontala : 2160mm
Lv reprezinta lungimea de calcul pentru rigidizarea verticala : 1000mm
=M/wy < sau = 350mPa
a [kN/m2]
wv

[mm3]

350000
3702,85714

wv reprezinta modululul de rezistenta aferent Mv.


= Mmax / wmax = 1, 3kNm / 0, 00001435892m3 = 90257kN/m2
= 90, 26mPa < a = 350mPa
=> Rigidizarile verticale C100/1, 5 se verifica in calcul.

Calculul rigidizarii verticale :


Arie aferenta rigidizare: 30*8mm = 240mm
Profil compus (C100/1, 5 + 240x1000x8mm):

Calculul centrului de greutate al profilului compus (C100/1, 5 + 240x8mm) :


nr. crt
1
2
3
4
5
6

A [mm2]
1920
120
66
66
24,3
26,55
2222,85

yg [mm]
0
120
27,5
169,25
78
161,15

zg [mm]
120
47
70,75
24,5
4,75
4,75

Ayg [mm3]
0
14400
1815
11170,5
1895,4
4278,53
33559,43

Azg [mm3]
230400
5640
4669,5
1617
115,43
126,11
242568,04

zG = 11, 59mm
yG = 111, 05mm
Calculul momentului de inertie Iy si al modulului de rezistenta wy al profilului compus:

1
2
3
4
5
6
Iy [mm4]
zmax [mm]
Wy [mm3]

Iy i
448019,2
123985,68
21922,71
12690,76
552,83
604,01
607775,18

I1yi
10240
28,13
11774,55
6859
4,56
4,98

ey2i
228,01
1032,98
153,76
88,36
22,56
22,56

Ai
1920
120
66
66
24,3
26,55

36,91
16466,41

M=(P*l2)/12
P RIGIDIZARE ORIZONTALA :
Pmed 1 reprezinta media dintre presiunea de la baza si presiunea de la 1m fata de baza silozului;

Pmed 1 = 8kN/m3 *5m * 0, 24m = 9, 6kN/m * 1, 35 = 12, 96kN/m


Pmed 2 reprezinta presiunea medie la baza silozului;

Pmed 2 = 8kN/m3 *6m * 0, 24m /2 = 5, 76kN/m * 1, 35 = 7, 78kN/m


Mo1
Mo2
Pmed 1 Pmed 2
Lo
[kNm] [kNm] [kN/m] [kN/m] [m]
5,04
3,02
12,96 7,78 2,16

Pmed 1 ;
Pmed 2 ;
Lo reprezinta lungimea de calcul pentru rigidizarea orizontala : 2160mm
Mo1 reprezinta momentul inconvoietor aferent
Mo2 reprezinta momentul inconvoietor aferent

=M/wy < sau = 350mPa


a [kN/m2]
w o1 [mm3]
w o2 [mm3]

350000
14396,70857
8638,02514

wo1 reprezinta modululul de rezistenta aferent Mo1;


= M01 / wmax = 5, 04kNm / 0, 00001646641m3 = 306008kN/m2
= 306mPa < a = 350mPa
wo2 reprezinta modululul de rezistenta aferent Mo2;

= M02 / wmax = 3, 04kNm / 0, 00001646641m3 = 183605kN/m2

=184mPa < a = 350mPa


=> Rigidizarile orizontale C100/1, 5 se verifica in calcul.