Sunteți pe pagina 1din 3

CLASIF. ACTE JURIDICE CIVILE

ACT JURIDIC CIVIL este manifest. de vointa facuta cu intentia de a prod. efecte juridice, adica de a naste, modif.sau stinge un raport jurid. civ. concret

1.Nr. partilor

*

UNILATERALE

rezultatul vointei unei singure parti

testamentul, acceptarea mostenirii, renuntarea la mostenire, denuntarea unui contract de una din parti, oferta de a contracta, promisiunea publica de recompensa, oferta de purga, ratificarea unui act juridic incheiat in lipsa ori cu depasirea imputernicirii de a reprezenta, confirmarea unui act juridic anulabil (=actul confirmativ), marturisirea, etc

*

BILATERALE

acordul de vointa a doua parti

contr.de vanzare, de schimb, de donatie, de mandat, etc

*PLURILATERALE

rezultatul acordului de vointa a 3 sau mai multe parti

contr.de societate civila (cel putin 3 asociati)

 

* CU TITLU ONEROS

prin care fiecare parte urmareste sa-si procupe un avantaj in schimbul obligatiilor asumate. Importanta juridica vizeaza:

*regimul juridic diferit dpdv al capacitatii (legea e mai exigenta in cazul A.J. cu titlu gratuit) *reg.jurid.al viciilor de consimtamant difera dupa cum este vorba de un act oneros sau gratuit *obligatiile partilor sunt reglementate cu mai multa severitate *actiunea revocatorie (pauliana) este mai usoara daca se inlatura probl.opozabilitatii unor acte cu titlu gratuit * in materie succesorala, exista reguli deosebite pt anumite acte cu titlu gratuit

   

- Comutative

la momentul incheierii lor, existenta drepturilor si obligatiilor este certa, iar intinderea acestora este determinata/determinabila

contr. vanzare-cumparare, contr.locatiune, contr.antrepriza, etc

2.Scopul urmarit la incheierea lor

 

- Aleatorii

prin natura lor sau vointa partilor ofera cel putin uneia din parti sansa unui castig si o expunere totala la riscul unei pierderi, ce depinde de un eveniment viitor si incert

contr.renta viagera, contr.intretinere, contr.joc/prinsoare, contr.asigurare, conventia de constituire a unui uzufruct viager, vanzarea unui lucru viitor, vanzarea unui drept litigios

 

* CU TITLU GRATUIT

prin care una din parti urmareste sa procure celeilalte parti un beneficiu, fara a obtine in schimb vreun avantaj

donatia, comodatul, imprumutul de consumatie, mandatul gratuit, depozitul neremunerat, contr.de voluntariat, legatul

   

- Dezinteresate

prin care dispunatorul procura un beneficiu cuiva fara sa-si micsoreze patrimoniul

mandatul gratuit, comodatul, depozitul neremunerat

 

- Liberalitati

prin care dispunatorul isi micsoreaza patrimoniul cu folosul patrimonial procurat gratificatului

legatul, contr.de donatie, mecenatul

 

*CONSTITUTIVE

care da nastere unui drept subiectiv civil care nu a existat anterior

instituirea unui uzufruct, contractul prin care se instituie un gaj, contractul de ipoteca, conventia de partaj

3.Efectul lor

*TRANSLATIVE

care are ca efect stramutarea unui drept subiectiv din patrimoniul unei persoane in patrimoniul altei persoane

contractul de donatia, cesiunea de creanta

*DECLARATIVE

care are ca efect consolidarea/definitivarea unui drept subiectiv civil preexistent

actul confirmativ, tranzactia

 

*DE CONSERVARE

prin care se urmareste preintampinarea pierderii unui drept subiectiv civil (e intot.avantajos pt.autorul sau)

intreruperea unei prescriptii, inscrierea unei ipoteci sau a unui privilegiu, somatia, punerea pecetilor, etc

4.Importanta lor

*DE ADMINISTRARE

prin care se urmareste sa se realizeze o normala punere in valoare a unui bun/patrimoniu

culegerea fructelor, asig. unui bun, locatiunea unui bun, etc

   

vanzarea, donatia, renuntarea la un drept, constituirea dreptului

*DE DISPOZITIE

care are ca rezultat iesirea din patrimoniu a unui drept sau grevarea cu sarcini reale a unui bun

de uzufruct, de superficie,constituirea unei ipoteci/gaj/garantii

reale mobiliare (grevarea unui bun cu sarcini reale)

 

*CONSENSUALE

care ia nastere in mod valabil prin simpla manifestare de vointa a partii/partilor, neinsotita de niciun fel de forma

 

5.Modul de

*SOLEMNE

pentru formarea caruia simpla manifestare de vointa nu este suficienta, ci aceasta treb.sa imbrace o anumita forma prescrisa de lege (de regula, forma autentica)

testamentul, donatia, contractul de ipoteca

formare

(FORMALE)

Reg.=consensualismul

*REALE

care nu se poate forma valabil decat daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea (predarea) bunului

imprumutul de folosinta (comodatul), imprumutul de consumatie (mutuum), depozitul, darul manual, gajul cu deposedare, etc

 

*PATRIMONIAL

daca are un continut evaluabil pecuniar

cele care privesc dr.reale si dr.de creanta

6.Dupa

   

intelegerea parintilor unui copil din afara casatoriei ca acesta sa ia numele unuia dintre ei sau numele lor reunite

continutul lor

*NEPATRIMONIAL

daca are un continut neevaluabil in bani

 

*INTRE VII

   

7.Momentul in care isi produc efectele

(inter vivos)

care-si produce efectele neconditionat

majoritatea actelor juridice civile

*PENTRU CAUZA

acela de a carui esenta este faptul ca nu isi produce efectele decat la moartea autorului sau, un asemenea act juridic fiind facut tocmai in considerarea mortii

 

DE MOARTE

testamentul (=act juridic mortis causa)

 

(mortis causa)

 

*SUBIECTIVE

al carui continut este determinat prin vointa autorului sau autorilor lui

majoritatea actelor juridice civile

8.Rolul vointei

 

la a carui incheiere partile isi exprima vointa numai in privinta nasterii, continutul fiind predeterminat de norme de la care partile nu pot deroga

 

partilor

*CONDITIE

casatoria

*de adeziune

ale carui clauze esentiale sunt impuse ori sunt redactate de una din parti, cealalta parte neavand decat sa le accepte ca atare

 

9.Legatura lor cu modalitatile

*PUR SI SIMPLU

care nu cuprinde o modalitate

actul de optiune succesorala (acceptarea / renuntarea la o mostenire), recunoasterea filiatiei, casatoria, adoptia, etc

(termen, conditie,

*AFECTAT DE

 

contractul de imprumut, contr.de renta viagera, contr.de intretinere, contr.de donatie cu sarcina, contr.de asigurare, etc

sarcina)

MODALITATI

care cuprinde o modalitate (termen, conditie, sarcina)

*fct.de

*incompatibile cu modalitatile

 

crit.leg.lor cu

*care pot fi sau nu afectate de modalitati

 

modalitatile

*inseparabile de modalitati

10.Raportul

*PRINCIPAL

care are o existenta de sine statatoare, regimul sau juridic nedepinzand de cel al altui act juridic

majorit. actelor juridice civile in circuitul civil

dintre ele

*ACCESORIU

nu are o existenta de sine statatoare, soarta sa juridica depinzand de soarta altui act juridic, principal

clauza penala, fideiusiunea, arvuna, contractul de gaj, conventia de ipoteca, etc

11.Legatura cu

*CAUZAL

carui valabilitate implica analiza cauzei sale (a scopului); daca lipseste/falsa/ilicita/imorala => AJ - lovit de nulitate

a

majorit. actelor juridice civile

cauza (scopul)

*ABSTRACT

a

carui valabilitate nu implica analiza cauzei

titlurile de valoare

 

*PERSONAL

care nu poate fi incheiat decat personal, nefiind susceptibil de a

testamentul, casatoria, recunoasterea unui copil

12.Modalitatea

fi

incheiat prin reprezentare

incheierii

*PRIN REPREZENTANT

care pot fi incheiate prin reprezentant

 
 

*NUMITE (TIPICE)

care are o denumire stabilita prin lege, precum si o reglementare proprie

 

13.Reglem. si

 

care nu se bucura de o reglementare proprie; acestea dau expresie pr.libertatii A.J.

 

denumirea lor

*NENUMITE (ATIPICE)

conventia prin care se realiz.o delegatie imperfecta

legala

*complexe

care reunesc elementele a 2 sau mai multe contracte numite

contractul hotelier = contr.locatiune + contr. depozit

 

*CU EXECUTARE DINTR-O DATA (uno

ictu) = instantanee

carui executare pp. o singura prestatie din partea debitorului (=act cu executare instantanee)

a

 

14.Modul de exec. a actelor juridice

*CU EXECUTARE

 

contr.de locatiune, de arendare, de inchiriere a suprafetelor locative, de societate civila, etc

 

SUCCESIVA

a

carui executare pp. mai multe prestatii esalonate in timp.