Sunteți pe pagina 1din 159
@Peregrinul ca GRANITE IN RELATII cANp si sput DA, cAND si spur NU, PENTRUA PRELUA CONTROLUL ASUPRA VIETII TALE Da. Henay Croup & Dr. Joun Townsend “Tdattor: Rae Toa Mick or ooronatr: Mia DeLong (Corecti Diaa Adve, Publics infin USA sb idl end (© 1992 by Henry Cloud &Jobn Townsend “Tt dnp ert, pte in inka mi: '©2012 Eds LOGOS, Chi Nepoce Publis permisanes Zander, Grand Rape, USA ‘Til in ima roms Granite rapt 4s Henry Coad &Joha Townsend “Toate ctl din Scripta, ‘cepa ouor presi, ‘stdin vesnes Dutra Comics 124 Desciere CIP Biotec Nato s Romie (CLOUD, HENRY, Grane treat Henry Cloud Job Townsend ‘rad: Rales Tia Mint ~ Ca Napoc: Peer 2011 ISBN 978-9738767-99-7 [Townsend Jobo TL-Miop RalicTa (rad) 1599232 PEREGRINUL ch74 ORs 400800 Ch-Napoca, Romania 1 0064-20005 fr 0264-20104 ‘im peerini /comensipererinal PEREGRINUL ee un imprint ASC. LOGOS Faun SRL. dy, Denies lilly openers Ares Cs Napoca SORES sn comanda12039/2012 Cuprins Mulpenici 7 Parteal CESUNT GRANITELE? 1, Oi dinto via it gripe n 2. Cum asta o granite 26 3. Probleme de granikt rr 4 Cam se foment graniele? @ 5. Cele zecelgi ale graielr 85 6 Mitui comune despre grnije 106 Partea ‘CONFLICTEDEGRANITA 7. Grail faa ta 2 8. Grail price 13 9. Grail i csnicia 159 10, Grane copit a7 1, Granigele ji munca 205 12, Granigele fi sinle ea m1 13, Grail §i Dumoezea 245 Partea IL FORMAREA UNOR GRANITE SANATOASE. 14, Opoatia ft de grange a7 15, Cim st erfuer!vaccel in domeniulgranielor 291 16, Oi dint vig cu granite 510 Noe 320 Murtuver Lai Henny i Louise Cond ih Job Resa Peansend, ‘cote Bolinder ji Bruce Ryskamp au avut de la bun inceputviziunea scestci cari, Ei au onganizato intlnire in preajma Lacului Michigan, lunde am ficutcunoscutiaceastiviiune si altor membri ai personalulu cedituii Zondervan. Sandy Vander Zicht a coordonat procesul editorials, mpreund cu ‘Lori Walbutg,afniat manuscrisltransformindu-l intro carte mai cle ‘gant, mai preci i mai uso de citi gi de Ingles. Dan Runyon a reds carte ao dimensiune rezonabilt. Dave Anderson «transpus cartea de fap intr-un curriculum in for~ mat video, Sealy Yates ne-a incursjt gi ne-asusfnut de-alungulintregului pro- ces dela semnarea contractuli pn la finalizarea ci are ne-2u inate sunt granitele Jer care ne-a shinbatviaga ParTEA I CE SUNT GRANITELE? ZIDINTR-O VIATA FARA GRANITE 6:00 povvexta ‘Ceasul degtepeitor incepu sfuie. Cu chil impresuay ned de soma, ‘Sherrie pri sonera gligioas,aprinseveloza gi se riicd in capul caselor Privind in gol incerca iy des seama pe ce lume se af De ce mi-e groan de ina de axi? Doane, nu ne-vi promis Ta o apd de bucrie? poi, dupa ce plienjenial de pe creier se indepart, Sherrie ii amint smotivul groazei sale: intlnirea de la ora 16:00 ct inviitonra ii Todd, dela clasa a teia primard. Rememori convorbrea telefonici: Sherrie, Jean Russel la telefon. Credef cS ne-am putea intlni ca si vorbim despre reaultstele scolar ale lui Toda gi despre... comportamentl lui ‘Todd nu putea sista ling is asculte ce spun profesor. Nuci asculta nici mlear pe Sheri gi pe Walt. Era un copl cu o voins foarte puternid area nu voia svi stiveasi personaltatea. Nu ea asta cel mai ‘important? nu 12 ‘Granrpe In RELayH Bun, acum nam tmp semi fac rif pentru toate asta zse Shee in sina ei, sdicndu-y din pat eupul th viet de eae! cine de aii indrepeindu-se ce du cu pimple Am destle probleme petra za de Sub du, mintea lui Serie ncepu el prnd vite ncepu si bine ind rubric din programul let Tod, n vist de no ani, Amy, des ania fda de ner dct ea,mama lo, -ar feo sev. sla st vedem... am de pratt micl djun, de impachetat prin petra dout pertoane de termina de cut costumal hi Amy’ pentru pes de a yoo, Ar cer of tein de cust costumal inate st vind oi maging fa 7450" Sheri st gin cu per de ul sears precedent, Plime hl cree anc I costumal li Amy folosndu-ji ndemnarea pentru ca fata eis path aveno zi deosbits Dar mamas verse pe neayepate. Bunele mane i cereau si fe ogands bund, ite nck o sea flat prafl Amintieaincectlor ei de a sab timpulpierdt nu ea tocmai Incercind si fe diplomat Shen spuses cu tact. Mama, ma ct de mult mi bucur de viitel ale supa! Te-arderaja curva dack a coasecostunul Tui Amy fn timp ce stim de vor" In sinea sa, Sherrie er rspt ann cone repunel mame le _ Sheri, tie yf ulimul om care sf impandprezenfa in impul pe cae pete cu familia ta* Mara hi Shere imac vidi in um cu dispezece ani iis vival tatt de mari. Vea she ct de cind a muri tale, pentru mine timpuln-a exist! Inch sit ps filet noastue. Dec, cum ap putes sk fe pve pe tne de acest en ‘Pn pari co 8 aft ca, spusese Sheri n gin. -=De-sia ineleg de cenupre-i mai adi pe Wal i pe cops mi ra. Cum ap putea eu stfu amuants gi dvtractvi? Nu sunt decit 9 emeiebtring i singur, cae yr dedi Inteaga va eopre. Cine 5i-a dori i petreact timp cu mine?” Nu, mami, a, nu, ul § Sheri e prin repede tn menuetlsen- imental pe care ea mama el dansau de rec de ani. .Nu asta am vut i spun in niciun ea! De fae, e-am wuts spun ese pent no € cera deosebit vila oil Nici mai cit plcere near face te iti maidens, cu program nose inc reas, Aga ch Bucur att O21 DivrR-o VATA FARA GRANITE. 13 ea lott niaial* Deen nu ed ro dn Carper test mist incon, erg Sher sine “De fap pot fc ctu yi ltdat’ aug ea. art-ma,te, sipoira mins ait, Coa 6 temo cafe™ ‘Mana sping Bie, dactinsig Dar a eau dane” eee a tral Caleta ner simgen i perde mine, dar gis toto jf Cel pin am Gets cee, am inennat wm pcx te sngeatie, Dp care turk vee cctitoure: Dect ai htt at de ml, aan dea plecare tore ot dese singuitateTacrcind signre gindul acest, Sherie se due a culate 6:45 piMINeATA Sherrie even in prezent.,Cred cH n-are ros i mi pling ~ cum se ‘ice, moral de la groapi nu se mal intoarcs’, norma nedeslusitin vreme ‘cose stiduia si tag fermoaral fustei negre de in, Costume preferat i era. acum,ca multe altel, prea stmt. Asad cain tnceput sare vista cde mij 18-ispund cine 28 ian propa? se gin, Sapedmina asta trebi te a regi md apc de sort ‘Urnitoarea or. fost cade obici un dezastru, Copii au tot smior- ited nu vor si se dea jos din pat ar Walts-a pins: Nu posi sii faci st vind la mas arunc ind teebuie?™ ‘745 DIMINEATA Ca prin mine, opis ne timp Ta maine care agteprn, Wale a plea a evisu mayinn iar Shove a eit incl oe ice seg ted acta tee geet iene etl screed 2H Dimi cea lca pe nasi conduc pe autstad tein ie plc machine Seed Dell nr ahi 8:45 DININEATA Tne cu ppl grb acd compere Mesliner Enteric, tre rpm post de connlntyextnent Shea une 0 pee la ceatul de a mind. Inttciase doa ctteva minute, Colei ei trebuie si-i fi 4 (Gaanrye tn extagit dat seama deja cd, pentr ea, intrzerea era un mod devi agtepta of sjungs la timp, Se ingela Incepuserd sedinga saptimanals fra ea, Shere incerc si inte in veil picoarelor, pentru atrece neobservat, das, in imp ceincer~ ca sisi ocupe locl, toate prvirileerauindreprateasupra sa, Uitindu-se fugitv de jur imprejuy, ai un zambet pasager gi intima ceva despre trafic nebunes". 11:59 pinneata Rest diminei i Shee a ecu cits oat de bine. ind un de- signer estimentar lett sexu sin inf al hainlorfumoase fi reprezenta un apt sors pens MeAllister, Singur inconvenient *aplrut chiar nsinte de maa de ‘Arunc sat telefon, Shere Pilla telefon -Sherri svi Domai ai! No iu ems feu daca plea aa mast” No te pel nsec prvi acenst oc, Sherrie o cunoyea pe Lois Thompon din ola primar, Fee nevrcos, Lois er mere in tid. Shere incertae inttdenna sto jute pe Las, Sif acolo cindaveanevoie de ex ns Lois no inten niciodat pe Sheri ce mai fie ar cnc aceasta din rm i pomene site ceva dese ftmintnle le, x Se schimba abc trun ple. Sete fine since a Lois er preocpat de prblemel i, ns Lois peas fe mai mult o cients dei o preten.Li Sherrie dip- czadevechlbal dn rca lor Ca de oie, Shere ssi vno- rath gins emia profunds pe caro resimea cu pivice la Loi. Crying find, x net de mult mportangs di isi bi pi ajotore elo din ju dl ofc dn nei pune in sine de Rare Gath ard gindo la minis nant cera. Teg Daum, gi tm it op cde Loci ot nia dn mai de cnc. Shere inte dc ,Ce ait, Loi™ -Eingroiton de-s dep ingoito’ suse Lois. .Anne a fst imi- saan de aol Tom mi fo prmova it mina mea - tat pe ator Hn ga arat vata mee i car i se gids Shee, sngindsse cuprins de esentmente Cu toate acess omit alters dee ,Oh, Los, sida deine! Cur de maa fp la tote sten™ Ozonmovnek sink case 15 Si Lois bucurat 8 poat elspund inte i Sheri fn cele mai ici deal aga de multe, act Sheri a perdut juste din para de prin consolindupretna Zr aca, ma bine effec de mana deo se aod. Stind la nd la estauranl dtp drive-through in timp ce apt 1 burgeral de pul, Sherrie se gant Ia Lois. Dat tat npn nd amet canslato jam dat fr arf imbaceo dang alr, poate oar fi merit. fat Lis fae acam ace gree pe cree fen a doubt dean n ura. Dee ai al tate ase? 4:00 puPi-amnaza, Dup-amiaza lui Shere sa seus fd zen eveniment special. Pe cid ieea din cliirea unde luc, indeeptindu-se cite intra ca Invaytonrea, ful Jeff Morland, fou semn ise opreas «Ma bucur ch tesam prins, Sheri, ia zis. Figur de sucoes fn cx dal companiei McAlister Enterprises, Jeff punea crue in igre Necazl era ch deseor Jef foloea alte peroane pent a pune rule {in migcare",Sherie par auzea deja a mia stot din aclas vec cin- tee ite ce, sunt foarte presat de timp, spuse el, punndi- in mind un ane de het. ,Aici sun informatie necesare pentru recomandinile finale referitoare la contol Kimbrough. Nu mai ext deit de sis putin apoi de silzat. Jar terme imi este mfine, Sunt sigur ch nua pune probleme $i zimbi mies. Shere inet in panck. Stilizara* de care avea Jeff nevoie era le {gendard, Cntirind in mang hit, Shere previ eninimur cic ore dle muned F-am trimis dtl ata acu te siptiménil e gin uprinsé defi. Gnd ncaa tam pun lot av cra ind srba de ermenee i lita? 1s: ven repede in ir. igus Jf, nu-i absolut nico problems, Ma ‘bucur spot ajuta Lace on a newie de le sha noua af foarte bine. $i... mers Sherrie. De fccare dah cind sunt tins cu use, tu et prima person a care mi gndese. Et aga de "deel J se indepara tactics. De ieee. fdelt.. un om pe are te pti Bes, se gad Sheri. Anttdeaura am fast desist ga de etree care der cr del mine, Pach decrieea unui air bun Si deodat, entimentl de vinoviie lov din 16 Grave netaya sou, Uitte min ir st lind de reetinent! Deanne aut-md ut sino cl unde nt plantas esos pomenea cn tin doves deft Se tramplantat in alt gives 4:30 pupA-AMIAzA Jean Russell exo fipioae competent nul dine mii screen i poe ale cri ftr comple dn spate compormenti probate lumi cop nese inion Ii Tadd cept ea mt ale dnt cu cepa api ek Wal sera przet Fat a Tod na ee scape de asec a cee Auk ee tens de ob ne ptr oct “Nee un cop Shee, atgurto in nou damna Russel Tod un cop ie i energe Cind ewes ete una ne cei ai plu coi din cl Shei sepa spice topo in ape aie Ja. sn silrbon’ at Cinna att dnote pala teste ere, Simin ingheal nt Shenton a pins ners mai Sepa Pra ect Todd exons bine ci sep ine De cep cade ora de hes nda cin cop cee Tod ini matic Sei din Banc bat leap pe eal copi nase moe din vor Dc faint prt et pri dvine oe is incptiat” Shen sin nevia inte Indes si apeesngura fu. JPoset Todd noun dice deeepewmcen pen? Doan Rul clad din pn ern de nga, Amal ect, clo vitor a din cla a dou a apt eva acest pin tense polit «exe dagnowil Todd ve concentra! foarte "ne aupra ene! amit sai snc nd bial pet inter sea No sunt cu plorerapnt in pees men exe cel pr sila. tect aioe conf unr epus “Moment in ae atudines defen a i Shere ga schinbat bier de Tod acai Vie sui ce vor deo poems de sa ‘Doan Ras pre nei Aya cum am spy um sunt cone Sle ote i ecin cl tel maotae copier pun rel. Om pmra-o aya rink Invi Todd ese din pare, Defecze dat cod spun a fick ceva ce ms ‘ea, ncepe AI Teles Razhoi Mondial $i fndnd con de fap ct a toate estele de intligent i de canogting rezulatle i a fos in mite onmale-am intcbat dor cum merghcrurle seas." Sheri enunpt si mai inabuye arial. ji ingrop fa in matin spline convuliv teva minut, smginduse cope de tt oes in- tampla Tun ina se opi din lis ope ru... Cred vestea asta a cat puri simpla into proastd” Shere soto prin poet cbutind ‘bats, .Nuj ene ms malt deci tt Jean, tebues since cu tne $i eu mi confeunt a acleay probleme ca tine, nprivnga hi Todd, Wal iu mine ficem mar efortut sl determin si eaten, cis, Cand te jc sau sti de vor, Toe ce mai minunat fu e eat mi ag putes imagin, Ish de fecre dat ind tecbuie sl discipline, ezale Inde pesonaiate mt depiyesc, Prin ware, nu ced ck pot oft veo soli Jean did ice din cap sprobator. Shee, ie de mare stor ef hue comportamentl i Todd exe problematic acs, Acum cel pain be putem pun amandoud mine la conte, ca st gkim o sly" ws 7 5:15 DUPA-AMIAZA ‘Sheri se sma, n chip bizar, recunoscitoare pentra aglomerayia ta ficlui din ora de virE Matar aie nu nage nimeni de mine ¢ gindea, A folosttimpul acela pentru a-i face plant in vedereaurmitoareloeerize ‘eu care avea se confrunte: copii cia, proce i Jef, bier... Wal 6:30 SEARA Pent pa uti ork: vena mast La Shen nu plcea del ip ns ce alceva merge? De fcae dat ie pea ct Walt copii fac sprit doar nda chet $i, de cele mal mle omnes crn dj ee pe cnd ape fe adune oi Sere m-ven ic cea mal ap ides cve ar putea problems. Stack ‘cra wrba de maneae pene era octet bund. In ps oda joni lamas, oi devorss mancares in doar itera secunde ca i ‘Tos, fr de Amy. vind ica stn nti yi clin ab- sent din poms, pe Shere o cprns iri nese. Arey ert an opi ja de deg de sensbil Dec em ore att de rea de neco- imunicaid® Amy nu fete ncodt gona exeoverit Prefers pos ‘tect impal tin, picid su doar sind in dormitorl ef -gindind oe Ietot fell de crn -Lace crt draga mea ineca Sheri mara eu degerl La he era venea replica obit. Shere se simfenexclst din wah ice! sale Visa disci caine ma fies la conreraiinte nod tl, Ja shopping impreunt Inst Amy aves under in sdfundure sua say ojo secret unde nimeni nu era itt sisodat Shere done Sebi eating aca pare iotangbil nimi fie sale 7:00 SEARA Cin se afl cam pe a jumicaten cine, sunt telefon, Ted n= Spire tne cumpirim wn rbot tlic ot prea apelin inp ‘ede ear, eg Shri. nail tmp vem ore pin ing la dpe pe cars prem imprest famile Apo cn feu an al gind familar fs in mine S-a pater of cnc care are neces de mine Ca intotdeauna, Shere acl de aceasta doua voce din cpl et, isc de fa mast pene a rspne a telefon, Recunonind ce de a cella capat arama it cia ea damage Sper cl nu vi deraje’spse Phys Reno ders lac cu f- mel din bse lo. -Bineingles cm ne deranjea"miny Shere in now *Sherrc sunt la mare stor” spse Phys. Marge urma sie coordonatoareaaevtiilo plaice pentru intrnivea noasr dar sa anuatpartciparc, A pomenit ceva de nite «priv acts A pa sh ne je" Irunve, Sheri vitaseaproape cu totul ck intuniea anal a fe- nilor de a hisercdurma sf ab loc weckend-al ta. De fap, de-sin sepa sil ase pe Wal i pe cops hoindreach out lei acta umoast zon montand doa ea Domnl. Aden cc penta ca o- state dasa in solitude era mal atrigitoare deci acti oa iat, de grup. Preluarea roll hi Magi de coordonator al acthitii, O21 pINTR-o VIATA FARK GRANITE 19 teu 8 renune a prefosl timp de singudtate. Nu, ma putea. Shetie va trcbul sf spun ch. "Antomat a incervent cel de-aldileatipa de ganz. Ceprivilegia Sa sje pe Domo ip acest ome, Sherrie! Renan ln mic et din vit, dnd ao art ecm poi if cova serif ron vafa chore prone Mai gindeet! [Nama eranewies se gindessc. Invase fieepunds certs vost iar ir a pune alte nteei, ttl fl cum ispandea mame! ale, Py pat lui Dumnezeu, Orci rf patina gas re prea puetnic ca spout ignoa i, insistind obigning a gig Vi voi sjuta cu mare bocce, a spus Shecrie Ii Phyl. Teimi- tei doacce a ficut Marge pin acum sim apne de tab Phyllis surpind, in mod clar usu Sherri, yu ce un sactficiu dn partes a Sie sunt nevi fa aga ceva zie de mat multe on Ts asta inseam va creqtin din bel, mi aga? Safi jefe wi.” act spuiu gin Sheri. Ins nu -aputuabjine ss ntebe end vaveni oar spate co in bee TA5 SEARA In cele din ur cna It fini ar Shere a rms pe Wale agenda in fas leviorui pete ita a mecil defotbl- To ann dpi telefon, inebind ine Gp dak pete hi pot vn in ‘r,s ace impeand, Amy asec necbsreatin camera i. Farr au mas pe mas. Fania inc nu cpt deprinderea de a juts Ia cuigenie,Pote copii ra deocamdat prea mi pentru asta Shere incep string maa 11:30 Noaprea, ede Sate eeepc Raa | pking punt pe cop carla pl ot ck ct cad eat 1a ae cis ald Rae Sapene es oeiinng ene ebay ee ear eee tear nee ne Oe IR serine: ics can Ne gein eee specie 2 Guanrye te nest Tn ltl timp ise car fies tot mt gre fac asta, Din cauza ses mi Simeon aint. er fot mai gre si secon centcz, ita diese date termene limits yn micar nuvi psa pre ‘mult de toate astea. ‘ ae Das in rice cz reupea nord wing si duc abun sist aloe sainilor Poste proiectl Jeff arses pun de urn privigs aii st Shere mea prea mar resentment ca park fu pentru acest aipect. Aire le eam sus di Jef se gen Shee. Mee wna hci men Dect nm puta ae si dence crust pn peur poco at Dar nave cam tin pene ya ceva, Tibuia tea aadevirata sain acter disci cu Wa Periadadecurtae gi nceputal ici secu Wat fasesr pliute Cine ra confi Walt era erm, Cn exe simgeansigar, Wal er puteric, Ata mu insumnd cd Sheri my adoce ten contribu ln Cissice. Ea remarase la Wal ip stayamental moonlit sama se sarcina dea oer cra dragota cae lien el lor Dune 2a format ep bn spnesadesea, Haare coat die am abr Sasa ja tact peste momentl de singurtate, cad eli pea singel entimentl nite. Insi,odtt cu teeta aio Shera observa paifa uni fut in rear Tra nce sbi dp cara devnt tot mai accenantO aucean tonal i scat cindex expr reo nem. O ween Inlipa de espectdin oc fi Wal cand ea inceca sii expe nevoia et de a avea mai mul suinere din parte i sendin petal ht ‘ot mai nitente cae fac Inrrleayacum dere eh. ‘Mal era problema accslor hi de fre Poate din prcina ses de a sri, pate din cuz copilor Indfrent cre arf foxt mot, Shere mi imaginse va acl oda sel cuvinte tions, minioa secre iegens acum de pe ace brbatuai cu aes estore, Nu cr neve il contac pre mul, pntdeveniobietl mie huis ack Prien prea tare painea in toaster, depen uma limits de pe earl de credits ita alimenteze maya cu combust orcare dnt acest ‘motive psa sufient ‘Toate inicile dea ao singur concur: onic lr ma mai er.0 chip act fiseseeodats. imo cai printe-coiar Series ala pe pres decaranajons (O7pivre-o nxt pink crnwrre a Lainceputse gdise cto se pte doar inimaginai Vie-te amine ess lana nd defame oOup minunts ea Sata ta pentru un imp ~ pi la rmatoarea cei de fie ai Walt Dupicare, deen teen pe cae lend fi gpnean devil pe ar inten ofa sac. Dinos seaman cele din ui, ck Wales o prsani ce drea int oral sub contol, Shere a nvnait pe sine $e aa fel dae ro xine att de nindesatc impeiat camine, den theca Din cnc mea devine Watt decried fara ‘Aceste conclu an condus-o pe Sheri la sole pe are o practic dja de aide ile. Se name mbanaren hi Wl prin ragoste Reme Glamis funtion cam ain piel nd Shere neice esc sentiment ui Wal, analeadui stra de prt, inbajl rpali Aoibites,Depstaetem de pein ce disor era devensedoseit Ae snail ere care arf putt delangs xin: nti, pice Giri de lel propria ei mini. Ata erect era iat disp SB aprobe tou itu mergen bine. Dif dace intenpa cua ca opel ei pefring i fensckcapul lors ric fe retezat fk ag Sheri a inviat si citeses pe Walt coret si sapid. act sirgea ch Incaei o amume limit emotional, trecea faa adova din lmbunarea Jui Wale pin dragoste" ficea imediat cale-ntoarsh. Ajungea st adopte ner Ii de vedere (dar nu since), pune fu mbit putea de fepede sa chiar se cuz, de-a dep pentru este 0 pesoan diel “Toate ates sjuta Fa tea din lmbunarea ni Wale prin dragoste"presopunea ct. ea fal amumite Incr deoseite pent sopl su in idea de a arta ck ‘te incr Deexempla, putea inemna sl se imbrace mai atrgator cash. Sau ol giteasct mlncirurle hi fvorite de ma mule ox pe sien [Na orbeste doar Biblia derpre um s fio ast de soe? Cai tei pasi din tactic ,mbunarea Ini Walt prin dragoste™ au fanefionato vem. Ins pacea ni dura niciodaté prea mult. Problema ‘eu Imbunarea lui Walt prin dragoste™ era ci Sherrie obosise cumplit si tot incerce ellie pe Wal, pentra al soate din azcsele hide fie [Aja cel sttea acum supra a ml inp, iar mia io ola mal accentat dee 2 Granrye fy eecaqat Dagostea Ini Shere pentru sul ese eroda in permanent fa tre- cut crease, indiferent td iu arf seat hur, Dumneze unis, iar obit fori jas reac peste toate. Darin ulmi an, fasesevorba smai mult de lialitate deci de dragoste. Cid era sincerd eu ent recuoyea ch mu simpea fat de Wale nimic leva dect esentimeace team $i acest uma fe subject sei Lucrurile tebui si eschibe. Te-un fel sau alu ei webuia si eaprindélacira iubi int. Sherrie ined tm suffagerie: Acorl din show fiat la oe tei ‘cma nchease monologul.,Dragul meu, am putea stim putin de orbit" Ia intebatint-o doar, sondnd teen Niciunetspuns. Apropindu-s, sa dat sama cae ra motival Walt auormise pe canapea. Gandindu-se sl trezeate,s-aadus aminte de cuvntle infepitoare care fsesertadeste tia dtd cind se dove se att de sinsensbl Inchseteleviorl i lumine se indeeped tre dormir gol 11:50 NoaPTEA invinst in pat, Sherrie nu-gi putea da seama ce era mai mare: singu- ritatea sau epuizarea pe care o simgea, Hotirind ci prima dinre el, ‘ni Biblia de pe noptierd yo deschse la Noul Testament. Docmne, d-ni cr la care sper, Te rg, se rug in tere, Ochi fi cur pe cuvintcle i Hiistos, din Mate 53-5: -Feice de ei strac in due Jor ete Imptiaceruilo!Feri- ce de cei cepling, clei evr fi manga! Feie deci bling, cli vor mojtenipimintal™ Dar, Deum, ew dia ma sim sel protests Sheri, Ma sin rca fn dub Plng six entra csnicia mea per viata mea pera epi me Incr fu Blind iad ste sunt mere cats in pcre. Unde ete pre misinet Ta Unde exe nadejides Ta? Unde et Ta? In camera intunecats, Shere agteped un sispuns, Nu veni nic unl Singural suet percept ea picuru niga lacrimilr ce brad obra cidea apo’ pe pane Bibl. Ompisrs-o vga PAR oRANTE 2B (Cane este proses? bs rie incearci sii trliasci viaja cum trebuie. Incearcé si facd ce € ee er rn aes aa Eee ee eee as fee nes we sap uj Siee re ee Jenep.Inal doles rind, ier de ase comporta anal sib costringerafi- es es eee re Se reer eee ee eee a Reece Seance ar ice vietuitoare care se migc’ pe pamant® (Gen. 1:28). ene ar ee eee ee eS ee a ceo oe micas de i abilitasile ee ee eee ful, ca sfigeste prin a lua asupra sa probleme pe care Dumnezeu ms a intengionat niciodati ca ea si le asume: singuritatea cronici a mamei sale, iesponsabilitatea gefulu, crizele nesfiryte ae prietenci, mesajul in \ducitor de winovie al liderei din biserica sa, refertora sacrificial de sine, imatusitatea soul ei Tar problemele nu se termi aici Incapacitatea hi Sherrie dea spu- ne yn a afectt in mod semaificativ capacitatea fui i de a amina agratificarea gi dea ve comporeacorespunzitor la goal, De semen Pate ca, intr-o anumiti misurs, east incapacitate a lui Shertie so f Adeterminat pe fica eis se inchid in sin. (rice confuzic in privinga responsabilitior gia luis in stipanire clin vigfile noaste reprezntéo problem a granieler. Dupi cum proprie- ‘ari de case stables limite de naar ic de ju imprejurl terenul los, ‘si noi tebuie si stablim granite mental, fice, emofionale si sptiuale pentru viafa noastr, granite care sine ate #8 deosebim ceea ce cade de 2ea ce nu cade in responsabilitatea noastei. Dup& cum observam din ‘multelefeimintriale hi Sherse,incapactaea de stabil granite adecvate ‘a momentul potsvt si cu oamenii care tebuie, poate avea umn efet foarte dstuctix Tar aceasta este una dintre cele mai serioase probleme cu care se con- runt resin ziua de az. Mulycredinciog sinceris dedicaise lupet ‘10 confzie nemaipomenit, gat de intrebaea: Cind este potrvit, din perspectvibiblc, siz limite? Cénd sunt psi fin ft cu lisa lor de granite, et rics intrebic pertinente: 1, ste posii st fixer imine totais fio persoan iubitoare? (Care sunt granilelegitime? $i dacd cineva este einit sau supirat din cauza granitelor mele? 4. Cum fisispund unei persoane care doresetimpul, dragostea, energia sau banii mei? 5. De ce mi simt vinovat sau mice tami atunci cind iau in ‘aul ideea de a stabil granite? Care est relay dintre granite si supunere? ‘Nu sunt grange un reflex egost? (Oza punra-o viaTA PARA GRANITE 3s Tnfomajile grit cv piv la opr pe cae Bibi Ted testor chert a conde ate fier rons dere problema lor fm dou at, dare spo cid a pia esc a & dep, brie dean tbure de dca, til nla inl, problenel de noi sentinende de fun cre de patch tensile maa sa lao i eS eS Carca nose pein 0 pees bbick ana grail ce sont ct anume ape de cam se foment grail cum sunt eae | cum si le reparim si cum s le folosim. Cartea de fs va rispunde inte birilrde mai sus,precum gimultor altora Scopul nostra estes te ajutim 4 foloseyt in mod corespunzitor grantee biblice astfel inci jung ‘hai rela is implinestiseopurile pe care Dumnezes le are in vedere pentru tine coplul Sau, Ceea ce Sherrie cunoaste din Scriptura pare si susfnd lpsa ei de granite. Cartea de fad urmireste site ajute sf inflegi natura profund biblic »granteor, aga cum funesionea§ ele in caracterul ui Dutnnezeu, Jn universul crea de El yin cei ce sunt ai Lui CUM ARATAO GRANITA? mine uo rugiminte care mi-e advent desl de des: vin ca ct ‘iL separ pe ful lo Bill Cin -am ineebat unde e Bil mi-au ‘lspons: Ah, -a veut svn.” “De ce? am inet. “Pi, ui nu se pare ct ar avea vee problema mi s-¢espuns “oat ef are deepate am spus, spre suprinderea lor. Spuneti-m espe cee vorba” $i au inceputsf-mi igre ointeagyepopee a problemeloe care de- ‘outset ao vss foarte faged Din punctl lor de vedere, Bill nse ‘dicate niciodats I inafimes dort. [nulkimis an, arusese probleme cu deoguril se dovedieincaabil ss wz o foal pans la capi a si-yglseascl un loc de mune. pee [NUL aKRBAT bE nouAzeet gt envet de ani au vent la 6 } ‘ Conatato cen? a "Bra carci iubeau forte mult ul yi dura ini vind til i de ag. Icercasert tot cele recuse prin mint, cst dtermine si chime st duck vit responsabil, ns total diduse greg. Inc se evita esponsabiitii se invite intr-un antuajdubio. Prot mi-auspus cf inotdeauna fi dlduset tot ci tebuia. La i avusese suficiengi ban, ca sk nu fi newie a8 ucreze is alba ent timp pentrastdiu $i penra vata social, Cind era dat afk coal Sau cind nu se mai ducea pe la cursus, eau mai mule et bucuroi fc ttc e tite in puting pentru al inser a al al, unde poate i- va fi ma bine" Dp ce au povestit o wreme, am intervenitspundndu-le:,Cred ct dummncavoasts are depat. El nu ae nico problema. Uitndu-te la iif zis chal in isso fotografie ag ncremeniserd tun minut inte mau privitfnt, nevenindsle s-si cad rechi- Jot fn cele din uri, etl avis: Poate ef s-am ingles eu bine?! Nu onsderj char aver oproblema* {zat -am spi, Ena are nici problems. Dumneavoaste ave “El poate fice cam tot ce ve fri niciun impediment. Dumneavoastrt — pltifi, va femintati, va ingrjorag, fact: planur, vi striduifi,inves- findod tot enegia pnt ne pe linia de pluie, Bl n-are cio roblema deonece dumneavoase lea lat pe tote. Toute aesea or Fruit problemele ins dap cum sta acum ruse au, cle Sunt probleme dumneavosr. Vest of au el gta st ib el toon probleme? “Mi privea de parc fost sce de pe fx, dat mnta Jor tnce~ pea, ots se apringl nite ecu ,Cum aie sil tim sab eva probleme, rv inchat mama. “Ei bine, l-am expla, pirerea me ete cf sola I aceast pro- bem ar fs clarifies o serie de gran, penta ca acini Ii sii provonce fu ow probleme nu dumneavoasr {Ce vet si pune prin sprog? mainte tt “Haideilprivim hurl in el esto: 8 prempunem cd lar fiun vecn de-al dumnenvasr, cate mii niiodatt plu, Inst, de fica dati cind deschdey stem dumneavoasel de aspesoare, ap cade pe pela Iu. Pin wrmare la dumnesvoat, arb Se uscd tteptat yi moar, in tmp ce Bile wit I ib a verde ie inde in ine saz sGridinil mele fi merge bine Apa emte pu via ful 3B Gaanrpe ty eeuapa: dumneavoastrd, El nu studiaz’, nui face planui, nici nu munceyt, si fu toate acestea ae o cas frumoasi, bani dest gi toate drepturile care ‘ar cuveni unui membru al familie caze-i fice parten. ‘Dacs ai delimita un pic mai bine limiteleproprcti, daca repara sistemal de aspersoare,astfel inet apa si ude peluza durmneavoaste, 4 act ef tot nus va uda propria pela, va nevoit si tras S-ar putea ca dup o rem si mi-i mai conv, ‘Aga cum se prezinl acum stuatiael est ireponsabi eric iar dum- ‘eavastrlsunteti responsabil mfr. O mick clarfcare a granitelor va nimeri in pln si va da efecul scontat. Avefinevoie de nite gardui, care si fin problemele Ii in afita ogrieii dumneavoastri, mai exact, in ‘ogra Ii, acolo unde ars rebui si fle de fap" Nuvi se par, totuy, cla cam crud st incetim aga, dintr-odat,s-1 ‘mal juin?" ma intrebat tat Dar faprul ch rai ajtat pind acum a sjutat la ceva? Lam intrcbat Pivtea li mi-a dat de ingles 8 incepen 88 ineleag. ‘LIMITELE ENVIZIBILE ALE PROPRIETATH SI RESPONSABILITATEA, {In lumea fr, grail sunt upor de observa. Garr indcatoare, dur sanju cu api a migualigatri un gon uns aimee sau imprejmisi din gud viu~ toate acestea sunt gra de oedin fc Sub infitarea lor df seacunde de fae acelisi mesa AIC INCE PE PROPRIETATEA MBA. Cel care deine proprctatea este espon- sabi din punc de vedere legal, pentru ce eietmpla pe proprcates [Nepropieari au poartl sspunderea pentru propriate Grange fice marchear itl vb ale une propriety penta care cinva define ace dvediare ae drepult.Poi merge a jude- ‘tora dn 2ona unde locaiegt af cueacttate unde Sunt poiionate accle granite ale responsbitii i cui se adresecidac i eo treab peacol, nlumea sil, rail sunt a fel de eal inskadesea mail de obser Scopal acest capitol exe te jute si define gaijele ‘tangible isi Te acepica peo relate omniprezents ae ft poate ‘Crntanarho cease? » fi dragoste 4 salva vag, Adevrl este ci acest graige If definese 9 te aj fiel pizest gs yiel pasted (Prov. 4:23) - Bvsiww ev Granigele ne defines. Ele defines e ine de mine em fine de mine, Sanit imi aati unde ma sfiryesc eu incepe altcineva, determinin- anh atl si-mi dezvol simul propitii, Fapral cf piu ce posed si pentru ce trebuie s-mi asum responsabi- Berar Del pire iee gee aed Hit Her fc re ce. Aur pon penta vat imi deschice multe psiiltii. Pe de alt parte, dae mu-mi yas gop ce dein rei, Gandeste-te cit confzie sar cea dack cineva fae spune: Pia aceastiproprietate cu toatl sing, pentru c8 te voi tage fa spun se eter! _ganiele propretfi. Sau nu t-ar da miloacele necesare pentru a pi [roprctatea? Aja ceva nu doar ar crea confi, car fi putea fi perculs, Tosi exact cela Iueru se intimplé cu noi din punet de vedere ‘mofiona spiritual. Dumnezeu a creat o lume unde fcaredintre not {tim Jnlauntrul fingei noate; cu alte cuvinte, sisi in propria su- fet sunter esponsabili pene lure eat alctuese persoana mows "ti lnima fi cunoatenecazurile i niciun stain nu se poate amesteca -inbucura ei (Prov 14:10). Tebuies ne ocupam de cea ce se petzece in propral sue, ar graniele ne aut i defini tritoral care ne aprtine. acd nu ni se aratd parameerit sau dact invitim o sere de parameci arsine paste malt dutere Biblia ne spune lar care sunt parameti nosti scum sii protjim, {ns descori familia noastra sau difrt alte relat din teeut ne indue © | __ stare de confuzie cu privire I acest parametri. Pe Ling fapral ck ne aat lure peneu cate suntem sesponsa- bil granielene jut ish definim ce anume nu se afin propietatea roast gi hucruile pentru care nu suntem responsabii. De exempl, au suntem responsabili pentru alli oameni Nicieri nu ni se porunesyt si sdobindim controlulasupa alteuiva, dei cheluim o grimadi de timp si energie incercind s-objinem! 20 Grange tv nsag Fapipestrexrru Suntem responsibil fp de alti i ener not ingne.,Purtai-vlsarci= nile [power] uni alton, spune Galateni 62, vet fmplin astfllgea Iu Histon" Acest versetdeserieresponsbitatea pe eareo avem uni Sit deal ‘De multe or, ex din jr au spovri prea grew de purtat, Nu au suf- cient puter, resurse sau cunostinge pentru a purta greuateaacea ji au rnevoie de ajutor A ne lpia de noi ingine pentr a face pentru afi coca cei nu gos fick prin proprile puter este o fap care iustreaz8 dragos- teaerftoare a lui Hristos. Asta fleut Hstos pentru noi Ela cut cena ce noi nu puteam face pentru not ingne:ne-amintut. Asta nscamnd si fi esponsablfapde"cineva, Pe dealt part, vrstulSspune fica iva pura saci [ineie- citura ui insugi,Fiecare dinte noi ate responsability pe cate doar el Je poate purts. Aceste lcrrirepreznt ineirctura* noasta individual, pentru care trebue i ne asumm responsabilitatea ide aii pe care 8 ducem la bun sfirgt.Nimeni nu poate fice anumite err cu osu ‘Teebue st inteim in stipiniea anumitor aspecte ae vei noastre, care aleituiesc incrctura®noase propre. “Termeni. gecesi pentru povari/sarcind i incdrctund ne aj sh ingelegem sensulacestor texte. Cuvinal grecesetadus prin proard stu arcing inseamnd ,greutate excsii" sau povei care sunt att de grele ‘ncit ne apasi peste misurk. Aceste poveri sunt cangte bolovani imensi [evar putea zdrobi, Nimeni n-ar tebui sk se aptepte sf cirim o stinci de uni singuri! Near finge spatele. Aver nevoie de ajutor ea 38 rim bolovanii~ momentele de crzt de tayedie din vefile noaste. Spre deoscire de acest termen,cuvantul pecese pent inert se refed povara trade de cu i. Acesttermen inglobeazt chestiunile cotdiene pe care trebuie si le rezolvefecaredinte no. Sarciil respec tive se aseamina cu o rani. Raifele por & ciate Este de agtepat ea fiecaredintee noi st ro care pea sa. Este de atepat ea icare dnt not sise ocupe att de sentimentel, trun gi comportamentl ue de responsabiltipile pe care Dumnezeuile-a dat ~ chiar dack acest Iuers resupune efor Problemele apar atunci cind oamenii se comport ca yi cum ,bo- Jovani lor sunt inerdturazlncl gi refed primeasch autor sau ca Conanstto canna? at ‘cum inal acent principale ceding, Probable pe tne t-a cos Dumnezeu in robe Fic fost vor br deo fae dstncponals, de ime, de propria tu faricism religios sau de huosl se tale plerte~ Ea fost Riscumpiritoal tu. Dar ace a cltgnt El pent tin, tw webu acam ein stp. Tara Inca tea ads Dorn! are anit reat i princp. avail ag am sunt ele vest Covina Sipe desoperi ck prin Sa este tun foe minanat in care sid vit MIrURI COMUNE DESPRE GRANITE WA DINTRE DEFINETIILE METULUT SPUNE AStPet: mul este 0 nls- ‘ocie care seamint cu adevirul. Uncori sunt att de adeviat init cretni o vor crede automat. Unele dinte aceste mitui fi ay ori- inca in medial nostr familial, Unele provn dn bsericilenoastre sau din Svigituie noasteteologice clementare lar altelese nas din propria noas- ‘rk igelegereeronat.Indifeent cae le-ar furs, analiza, vi rog, int-un duh de rigiciune,urmitonrel afrmapi cae par adevirate” Mrrut wr. 1: Daci stapinesc GRANITE, INSEAMNA CA SUNT BGOIST la sai putin’ spuse Tees, clitinand din cap. Cum aj putea eu si pn limite celor care au newoie de mine? N-ag dovedi atl ck triiese Pentru mine, nu pentru Dumnezeu?* 106 Mrront comune pesene: cure 107 ‘Teresa didea glas uneta dintre principale obieci pe care le dich crestini,atunci cind vine vorba de stabiliea unor granife, i anume: 0 "team adnc ineidicinati de amu fi egocentric, de a nu te preocupa de~ "cit prope nelinigi, nu gale celoray. Este cit se poate de adevirat ci trebuie si fim oament iubitor, preocupati de bunistarea celorali La dreptvorbind, prinipala em dstinctin al restinilr este ci iim pe cei din jur loan 13:35), Deci, nu cumva granitele ne intore de lao viatdcentratlasupea ator, luna de egocentism? Rispunl este nu. Granite ptrvte ne mares capaciaten de a ne ingrid ely. Peroanele cu granite foarte Bine formate sunt cele mai grijulit i mai empaice din lime. Cum e posibil sa? a primal rind, hadesi si facem distinsia intr termenii egos gi administrae. Egiseul cepeetints 0 fate asupraproptilorasprai ‘i doing lisind la o parte responsabilitates dea iubi pe eel Cu foate cf nutricea unorasprai gi dorige ete o trisiturd dint de Dumnezeu (Prov 13:4, rll nostr estes le menfinem pe aestea in armonie cu flue sinitoase cu responsabltateanoastel. Prinze altel, se poate intimpla ut mu ern acrusile de care acem ‘neoie,Poate ci domnulInsensibil are newoe disperati de ajutor, finde fa pte cum sii asculte pe eeilayi. Dar poate cel nici nu-yidoreyte asta, Dumnezeu este molt ma interes 8 ne implineasci newile det ne Indeplineasci toate doringele. De exemplu, Elna rfuzat li Pavel dosing de -iindepirta jepupul din carne" (2 Co, 12:7-10)-In acelagi timp insi, Dumnezeua implinitnevoie li Pave, astfelincitacesta era ‘ulus sie bog: Stu ees smerie it ates tn belo, In totaly prete- ‘inden m-am depsins stfu sal fmnd Bi in bug sh fi nip Pot ton in Hess cate ma ntcete. (Fi. 412-13) Ceili care se teme stables ranie fi exe de fols st gic 4 Dumnezcu vine in intimpinareanewoilor nase. Dumnezeal mes ngijascl de toate ebunfele woaste, dup bogtia Sain lv, tous Histo (F419) ln cla timp, Dumnezea nu conden ok aspiraile dovingle nose sunt cu total rele El neva pln alee dintre ele. 108 Granrye ty eetagit Nevoile noastre cad in responsabilitatea noastr Pe de alts parte, chiar gsindnd cont de ajucorul lui Dumnezeu, ete extrem de important si infelegem cf implinirea propillor nevoi este, in, sent treaba noasér. Nu putem asepta pasvica alii sai grit de noi. Isusne-a spus 8 cerem... sf edutim... si batem* (Mat. 7:7). Ro- Jul nostru este si .ducem pan la eapit mintuirea [noasr, cu fit fi cutremur" (Fil, 2:12). Char ji in conditile in care gtim ef ,Dumneceu este Acela care luceaza in [noil, fecare dine noi este responsibil pent sine ins Este un tablou cu ton difei de cel eu care suntem obignuii, mali dintre noi. Unit oameni ii consider newile ea pe ceva fu, egoist sat, fn cel mai bun caz, un lux. Ali le vid ca pe ceva ce Dumnezeu sau cll oamenitrebuie s cd in local lor Dar tabloul zugrivit in Bible este cla viele noastre sunt rsponsabiltatea noasr. La sflyitul vii fectruia, acest adevar devine limpede ca cristal Cu tof ,trebuie sf ne infitigim inaintea scaunului de judecat al lui “Hristo, pentru ea fiecare s-fi primeascd risplata dupa binele sau riul pe care va fi fieut cind tia in trup* (2 Cor. 5:10) att un gind care te trezejt a relitate! Administrarea Pentru a inelege conceptul de stabilite a imitelor, ne aut i-pri- vim din perspectvafapruui cA viaga nate ese un dar de a Dumnezeu. La fel cum managerul unui centru comercial ar griji de wn magazin, in locul proprietarulu, tot asa trebuie 53 facem gi noi, cu sulletle noas- tre. Dac lips granitelor ne determind si administrim prost magezina, proprietaul are dreptul si se supere pe nol Sarcima noastri este aceea de a ne deavolta vag, apitudiile, sen- timentele, gindurle si comportamentul. Creserea noastrd spiritual gi emotional reprezina ,dobinda' primité de Dumnezeu de pe urma investi’ Sale in noi. Cand spunem .nu* oamenila gi activitSilor care ‘ear diuna, protejim de fap investi ui Dumezeu, Dupi cum putes observa, exist o diferengisemnificativ inte egoism si administrae. Minn conve vse caste 109 (MirrUr. nk. 2: GRANITELE SUNT UN SEMIN DE NESUPUNERE [Milli cotn se tom e tabiies mentinerea nor Fite semna- leak siete san nescltare In ene eligoase ve ai desor afirmati de geul apa et diss ste conormei programa torr dovedeye ck nima tae rec, ferent Din cava acest mit fenumdrateprsoane rman pris ncaeana active firs desig, fir reo valoare el, in punct de vedere prin motional ‘devia ar ns puterea de ai schimba via pn granelr exe desea un sem al nasal. Indiv cu mite nesgure sunt deseo ompliani pe dint, dar vei resenimentar pe induc. Ear dori si pot spun si lee tama. A ci ascand fia sub ie rome mite de gor cum alt Bary Dip terminares hye dela bterc,rcmat cand Bary era pe uncle angela min Kena prine din ura und, Bary Pot ot regs ap cao =Bstybubui Ken, Ce ma bucre te-am pins!™ Ken tideru grupuli de elibutaiesponabil cu sul bibic— era. cde pote dedicat erat de aren cae partici la tule pe tate le conduces dat ase eats insenbi neitlegnd cn tats Tames docs si parcpe a inne orguizt de -Dee a eat stu fe ner, Barry? La cel despre roe, despre evanghelae sau la cel depee Marca?” Diapers, Bury gdh in inns: yt sp Nica dine enrich Na mi cena am enon" Dar Ken capo rie ke conden gral eibatrler Mier puta eit lai cea ain grup. Mi inte care cof mai earth Cena rc de cel despre poi i dk Bary cu prenpuulN-0 ise) Verto seedy ee psprearl wet fe otapeevce hai Ne ede hn § Ken ve indpirt unite, ation rata peta Rey oak und uni Ken La pina vedere ar pica cha ls ecltaren a loa angen parcp la un td ib. $ sai un ler bun ria? Cateoric Da ide ne witin mai bine, Cae fst mtivaia penta care eel eerie Cedevoe k eeleoueraoy at 110 ‘Gnanrye ty RELATE indus nimi (Br 4:12)? Fria. Lai Bary a fot fe de infos politic pe care o avea Ken anupea grupul, Se temea char pierde alt ‘ela, dact Par dezamagi pe Ken. De ce este important acest aspect? Pent ck usta un pinip ‘bli ul luni anuderaddaal exterior Pe Dumneceu I preocups ima ul inima nowt deci cultarea neat eterioar, bi, «Chi Ibunitate vos, nu jet, gi cunoqingt de Dumneze, mai mult dee arder det" (Osea 6). (Cuake cwinte, dae fi spunem a" i Darmnezen sa oriui atc, nd tn reaitate am me sf spunem ou intimin posture omull com plan Sieste tot cu mincina,Buzele nose put ain nia desea acu noase ft tragere de nim) spun ja Chia cred 4 Bury va duce pnt la capit acest an ji jumitate de stdin bible cu Ken? Fourte probabil cva apse veo prirtat cae a sbota dedicaea Jui Bary stun el va piss grpul~ fir Ins i spune li Ken adewi- saul mot Tati o perspectvi bund din care putem abords acest it, graitele sunt un sem de essculae: dct mu putem spunea nu tem ‘pune ni da” De cE vorba despre motivai oss de a scl dea iubi su de af tesposai,ntotdenuna tebe ca ya-ul not fe rest dinu-oinima ubitoare Duct moti noasr ext frie, atu na iubi, Bibi ne inva cum sim ascultor:, Pieces dea dup am a bo- inn ur cu pree cd ra de il pe ie a bucre iV ubeyte Dumnezei* (2 Cor 9:7 sb.) ivi pti a prime dout moduri dea dirui menfonate: cu pre- rede iu isin sil. Ambelepresupun fre deo person in carne ome fe de propria congting vinorat.Aceste motive nu pot subse aliuri de ube, pentru en dragst mu exe fcc dragosten desir sith ingoneye fea (1 Toan 418), Fiecare dite oi trebles diuiasct dupa cum a hott in inima hu, Cind ne teem s pane os" "ul bor est compromis, Pe Durmnezeu nu-L intereseed ctu de pin #8 ne supunem La din fic, spent ci fre are cu ea pedeap i cine se teme nra suns de ‘vit in dragoste”(LToan 4:18) Dumneze deste un espunsiverdt din nie “Mirunt comune DespRe GRANITE ai Sunt granifele un semn al neascultisi? Pot fi. Putem spune nu" unoe ucruri bune, din motive greste. Dar fptulc3 avem un ,nu I activ ne jt st clarficim stuafia fim cinst, si spunem adevarul despre mo- ‘vele noastre; dupa care Tl putem lsa pe Dumnezeu s lucreze in noi ‘Acest proces mu poate fi dus In bun sist intr inima temitoare, Maru ne.3:Dacc incer si staBILESC LIMITE, VOLFL RANIT DE CEI DINJUR Desi de obicei rs et mai cut din grup si de tdi ii pear tru fre de dat arta Debbie hl cunt Tema seri era smodul bible de recohe a conic’ iar Debbie nu mai putea pista tee, nc ik. Ma price pexint aptly argument care-mi usin in nance art pd ceili sofl meu ml va rsd inp s-conezic Bn sian cea pte fae?” “Malis conftunt ct accey problems ca Dee a cede cu oath siete ingraigeis esteingrsit de conssingle lor Se poate oare ca ci din urs se infrie pe graiele nose yi sk ne atace sa ots indepiteze de oi? Categori: Dumnezeu nu nea dt nid pteren su cepa de a contol ceacin alors ual postr, Uni il vor primi cu brafeledeschise ai il vor ui Tsusi- spus tndruli boga un adevie dur despre vata vepicd. El Inglesese cml acela se nchina banuhi Prin omar, spus srs dea avereasiracilor, ca sft loc lui Dumneze in inima st, Rezutatele emu fost incursjatoare:,Cind a ait inal vor aceat, a pect foar- tenis pentru cd avea mule ai" (Mat. 1922). Tsus ar putt manipula cum situa, ichnd-o mai ugor de acep ‘at. Ar fi ptutspune, bunioar:,Ce-ar is druiyti noutzci a out? a urma wemelor, El ¢ Dumneze i El face reglile! fi na a procedat aa. Sti cl inl acla tees ngeleaga lar cus Te inchine. Aga hea sat st plece [Nici noi nu putem face mai pin, Nu pute s-i manipulim pe oa- ‘meni determinando-i sine admit grantee doar pentru cle-am dat prin ah pentru ale face apetisant. Granl suntan elder de urns, care pop tesa calitata rear. Aclepersoane din ia noaste cate ne ot respect granijele, vor pri doringl, opines independentanoas- ——— Gakerys ie mace 1. Ce ce ne po repea gail edt dep pin acm ct i pric yl ot, Acse din umd epee dct at eaten Cd Tn Va devoid tf cumen vor pd bin! Find tot a fen pli rex rove mincing Lact 26) spunea de fap :Nu omen daca ce don ll pli chil Nu etic impniers Dac ote pul ec ope de ton Tames, foarte proba cam dente oder Sb limit are de-a fe x ror seria Bibl face 0 Alii clt nec canes er cae ma ube aden Dns id caer fc pr ae eepd bocce gl le. Cave ‘ano cre inte le Cae pun ane Ml Puc soo tie fer de a mes nse rv Ata uno al be Onmen scp unt suming ‘Al dies ip de oumen! wut et car re inte Caen pt feito del pe Care nceure manga ena Is comore ale Fscet eprint cu tno de tna ‘ltl emia dina Spne les nn domly oa car area eat indica inte a ne an fe el dno petch nc dean copa ep er ft ab ‘Asus ceva fice Dele ea al eso te un pga de rai meer One iv dc la inden amines fs "ps? Sar pute, Nil pte conta p se Dar eh see ‘lla cae fin pe spl hi Dette aad ene compli a tl, atu se mal pate wt deo clin adv ea lane Sic art cnt dnd ave pone ee (ure granite Debio cond ao va de aa? Cu cer suing nu, Dic pl esp adel d Seri pe cela ee beac Safi cet bowl ca des of pin a ii aon pane net nicl au pled ent do Tees eu po fe pe ce neva sf state suo te bench In lind instant dei cata sel latins partner, Unor bles rani tee ‘Tingle inpee ct deat fo peter ml ene ie toa plc de veda pun ont ele Decor ed Apu cide onal seach cupinsSe dnh oh “MITURI COMUNE DESPRE GRANITE. 13 sg efact marijul, eransformindu-lint-unal bili, Proble- fa fost adus in discyi, at acum cei doi se pot ocupa de ezolvaea ei “Avertisment sofllipst de granite, cae ii creza4 inoetul cu tncetl nifaed o schimbare in cisncie Vor fi mai multe neingelegeri Gi multe conflicts legate devalri, programe, bani copii i sex. Cu toa- acestet, dscorilimtele i jut pe sol care s-apierdut controlul si isi simed dureres necesar,care-I va motiva sis asume ma mul responsabilitifi in cisncie. Multecisneit devin mai puternice dup granitelor, deoarece soqulclialt ncepe si sim ipsa reli, [Ne vor abandona sau ne vor ataca unii oameni, pentru ca aver ie? Da, Dar este mai bine si aflim adevirul despre caracterul lor yi “i luim attudine pent a rezolva problema, decit si nu stim niciodats, EE re Gina era och ureci a consi n timp ce acest i exples um sta Tucrosile, in ce prveyte problema ci ca granifele Parc rtulaince- ppt acum ss lege, spuse eal plecae, dupt tncheiereayedingei..Deja fmi dau scama de citeva schimbir pe cae va trebut se fa.* ‘Urmitoarea jen de consiliere a fost et se poate de diferité. Gina 4 intet in bisou infeind gi init. .Graileastea mics chiar aga de srozave cum se cred’, exclama,copeyitt de wstfe.Siptimana asta am confruntat pe soful meu, pe cop pe pivini i pe prieteni mei, atigindu-leatengia ef nu-mi respec granite. lar acum nimeni ou mai vorbeste cu mine! ‘Care era problema? Nu incape indoialt ck Gina se implicase cu totul, ii rezerve, in efortul egat de grantee sale ~ inst omisese 8 sensed lun Toe sigur, unde sf pout Iucra la granite. Nu este inflept sf te in- strlinezi imediat de toate persoanele importante pentru tine. Nu uta ai foe creat pent rela Ai nevoie de oameni.Trebuie sf existe fn Yiafa ta anumite locuri unde ste sim legat de cineva, unde ei iubit | econonat. $i doar pornind din locul ela, unde ai ridicia yi teme- lia pusi in deagoste" (Efes 3:17), poi incepe sive spi adevieu, Into atmosfrd de sigurany. Aa poi site pregatet pentru impotivi- ea pe are o vei intimpina din parteaeelorali, tune cid ii vei stabil granite bilice. us (Granrpe tn neat ‘Mrrut wr. 4:Dacc stanitesc GRAnrte, HnVorRANIPE CEMLALT Cea mai mare problem care apare atunc cn fi spun mamei mele smu" este etcerea ei sinitas", spuse Barbara, ,Dureazl cam patruzeci ‘inci de secunde gi se manifest de fiecare dati cind i zi ek nu pot mer- ‘ge in vzitd la ea. Si este intreruped doar de scuzele mele cA am fost atit ‘de egoisti gi de stablirea ore la car sim duc in vit. Dup care, gata, ‘mama se simte ok. A fice ericeca seit tcerea aia” Dac stabil granite, te temi ci limitele ale vor lea pe altcineva — pe cineva pe area veasincet sil vex ferct gi implint: Prietenul care wea sf imprumute masina ta, atunci cind ai avea tu newoie de ea uc tyaflac intro vesic ent financar,cae-icere eu dlisperae un imprumut + Persoana caret cere ajutor, atunci cin tu insu et intro stare deplrabi Problema eck. unor tne grail hp arma fms Nine iu poate mai depart de ade. Grail nt an inctraent dese. Grantee adecvate nu controlar, mi th nici m nese pe nimeai Ele pu i simplu malas ca lucrrie tale de pe si fe ate int-un moment neporvt Se poate c, spnndle salir care sunt res ponsbil pene implies popilor neve caer un area dis Confort oat or fnew i indepen all pare Dar a ‘Aces princpi au aren vedere doa pe ce cae a dori tne trolee sau st ne manips, cs aplict noviloregitime ale ear dn ji Chir atunc nd o pciound are o problema eal, iow xt ‘moment end int-un motrin altunune pute sactifen, De ex plo usa Hsin ura mule, penta sng cx Tt Sia (Mat 1432-23) Insta de fel acest, ebuie le ingle clo asime responsilitta pet propre ani (Gl. 65) 9 st cate alunders implies neor la Siam shuns afl ln chestune extrem de important. Fee dine no vem newic de mai mult dest Dumneze un prieten forte bun Miratcomar ose cere us [Avem nevoi dun grup de reli in care x gsm mport Sat dnt-un toot dt we poate de smpu: dack inva nous exit mai mal dest sng pertoant,priteni nop vor re vies fe mani Se cup. 5 fe indaponbi, une, Si ue ohh probleme peso- pale, bucre de un inp de singartat. In fll ace, dacs inp anume person nu ne post + alitui avern mereu sun alt numir de telefon la care si sun. Va exista fic ats persoana cae pote ck ar cess ne ofr. $n ma sn fem lt concrete de rogram uni ane nda Tati frumusee cee atcunde in patel vit ibe expe Bise- ek trpal i Hristo. mpreund lim un grup depict neczel - nodurosi, nedesiviyii, care cer ajutor gi ofr autor, care cer iri jar dias Iararnci ind reeau nas de suport estindeajuns de temic, ne jut unul pe alt sine matuizim, pentru a deve cera Ge Durnnezcune-a meni i fim: toatl serena blndeea cu inde dang rabdere ngiit-v8 uni palit in dragot, xchat pista ‘wnirea Dubul, prin legitara pi (Bes. 42-3) ‘act ne-am asumat esponsabiatea de a clivaciteva reli de su- ort in maniea bili mina mai sus, aunci vom putea primi un a” Ain pares ale pesoane. De ce? Penta eh atunc ne vom pte indrepta ficdtealtcnews, Amintj-va ct Dumnezeu nu a avr sicio problema s-ispund hi ve ei nuvi va intra fepuul din came. $i El ne spune tarot su {nt desu de des! Dumezeu nui fice gai ci grail Sale ne vr lytic trie si ne asumim respontabilitateapentrs propria its iar ‘uncor nual ne jd fier ocmal acest cr. Miro wr. 5: Granrpane inseannt MAME nte-un final Brenda las inima i ding ise hotese si spun {ef it de acum incolo nu va mai ura in weekends ft se pla- Ait Is programas o nelnize cu acess lncruile mersesers bine. Sef i fusese infelegitor, iar situatia era pe cale si se rezolve, Total mersese bine mai pun cea ces petrecea in sufletal Brende. Discusia incepuse destul de inocent. Brenda ingisse toate emus lat de situs de a servic ii precenasepunctl 116 de vedere precum i sgl pe care eae. Insi ind jusese eam pe Je milocl discus sexzne cu upindere cl sue ier copes cet cance deo frie npramic fi fsx grew s-iascund sen sent acca de mnie nedrepet. i chi dias in ila prin veo dou comentaisacstice despre particle de olf de vinres le jf ei comentai pe ear Brenda ni intengonae se fa cum, sind la bio, Brenda mi mai nega nimic: De nde iavo- "se minia?Oae eas ex gen de cm are"? oat cde vind era rangle ase, pe cae ncepne se stables. Nite nisin secret cf, ads, tun! cindoameni incep o spunk devils abil inte sume responabiit, un nor de mle se fne dupe, entra o veme, Devin hipersenib, se ofesea- 2 media gdeseoped ine ing un temperament extrem de iil $i imprevib, care sper. Prieten lor vor face coment riie de genul.No mai et perouna ace deg afctuoad pe care iam Vinova 5 rune dclanjate de aceite rear vor produce i mai snl confi elo all fnceputel dum de abe a gaeloe Ta coneluies oat spine ct railed mere noi la mie? Niciecum. Acest mit repreineéo njegre grey a emofioy, in ge- nea fa mein petal. Emofile su sentiment a un rol Ele se omunick cvs, snt un semnal Granrpe in nevepit Tati citeva luruti pe care ni le transmit emofile noastre negative’ ‘Teama ne spune si ne indepartim pe perco, si fim ateni Tistefea ne spe clam ler cn one aoe mia cot tun semnal. La fel ca fica, mnia semalizea pericoll, Ins in lc sine indemne sine etragem, minia este un sem ch trebuie s faemn un pas inainte, ca sine confruntim cu ameninfaea. Mania tui Isus, la vederea Pingirisi Templulieste un exempl al modului cum funefionescd acest sentiment (Toan 2:13-17) ‘Mina ne spune cf granitele ne-au fost inclcate, La fel ca sstemul de aparare prin radar al unei isi sentimentele de miinie servesc dept sistem de avertizare precoce’, transmitind-ne f suntem in percol de a fi rinigi sau contol de altcineva sDeci de-asta mi trezesc eu cham oattudine ost fai de vinzatori insisteny sau bagirey elamd Car. Nu reugea sf ingeleagi de ce-i era, sat de greu sic iubeased pe angajti din vinci care parc nui auzeau ‘Marruni comune pespae cRantre uy fal Aceytatceran 8 teact dincolo de grail sale nance, ar a ui Casi icea pr srpla treba "Totodat, minis ne di sentimental ck avem puteea sf sezaim 0 problem, Ne di nea necesart penta a ne apa pe no ining, ei agi si principle noasre, De fap, in Vechiel Testament apare o iustafe care descrie pe omil minis ca and yun nas for Taginat-vi wn turin aren find cu spume la gu 9 pnt cs copts,adunindysi toate puterile pentru aatac, sve analog ‘Das a fl cura sta crs ou toute emopile, il mania nu igelege rofines de timp. Mania muse sip automat, ack pericol a surve- tit in urmi cu doud minure ~ su in urmit eu dovieci de ait Ea webuie prelucrat in mod corespunzitor. Alf, mina va continua st existe tn dnc nimi. Tact de ce indivi cu granite Iezte sant adeseasocati de fra cum- pli pe car sme in set atanc ind incep st stabilestca limite. fn ge~ ‘er net vor de mnie oui ~ eo mini veche" Desert a Sete de "uc cera sa dat gas niiodts, de au niciodaes sespectat,niciodac ascutate, Protestlemporeva uli ga tutus vio- oe suferali nostra zac nuntel nos, agtepting si spund advieul. Scripts frm ci pimintl se cutrmri sub mana gun cob care 4 incepa 9 impiitesci* (Prov. 30:22). Singura diferent inte rob gi fimpirat ete aceea cf unl nate deepal ici lege, a all poate face oie alegre Cand, date-odat, dio putee nemisurta clo care a0 fost interns toatl vias, rezaltatal eadesea un tran minis. Ani hing deinclede constante ale granigelor genered mult manic Se ntimpla fare fccvent ca pesoancecu granite nate i fot pete sestanee in privings mini. Se pote ca acetias tesc print-o peviouds ind analiese icici din recut ale pranieor, cls de "care niin au dat sara veodat. Familia i Nathan era conosct in nicl nel ea fia dealt. In «opr celal era inviiog’e el spundndi: Bt nococs ck pani ‘ai sane ait de apropati = alr med nici cle past de mine” Phin de recunogigs pent fila sa ati de apropats, Nathan aa emarct cide de fap familias contola cu mare bigae de sear dferen- dees individuaitateafecirua, Nciodaté mu se intimpla ca sib ites difeie sau a se crt in legituk cu vreo convingee sau weun us Granrpe tv nexape seoviment Am erezat mere cl confi nsearnd o perdere a ub, spunea Nathan, Doar cind clsicia saa incepu sf abt de suey, a inceput sf pnd inci eu pivize la tect, Nay, se clstorise co frei ca 41 manipula yl contola, Dupi civ ani de csc, gia dat scam ch ‘caja lr avea probleme serioase. Is, spre suprinderea sa, Nathan «amino dar pe el insu pentru cle bgsent-oasemenea bela c {lin pete ni pepe ade petra ce i a ine Ve inde ines cu tot sncrtatea familia cal in care fuses cres- ct, Nathan se sma vinovat 9 neloalatunci ind i aducen aminne de stun cind inert sale de ae detaga de pring dea stabi ropri imite assert aii duos i conseevent Mama su plingen desea din cauza sisi su cetce, Tat spunea sf no super pe smama lar graniele hi Nathan armas mature neuncionle Cu cat foglegen mai clr cit de mule costate acest hcracu att mal mini se sige. ,Eu am hotiit ces fc i via asp el .Dar wa mea a fost mut mai bund dac ei m-ar aja tv Spun ens elor din ju A shmas Nathan minios pe pin sli pe vie? Nu nc eu mu te- bus fc. Pe misur ce seimentcle ote es a supa ade fn «adel elaici. Mirurisexte-e Biblia ne indearn si ne sper unl l= ‘uia advil ou privicealipuie nase, penta fvindca} (la 5:16). Experimenteadharl ai Dumneze pin intermedi eclor cae teibexe jn mania tal Acesta est un prim pas cite ezlvarea mane din weet ‘Una die pas reread reconstrieaportunlorlezate ale sufe- ‘uli th, Asumd-iresponsabilitaea pentravindecarea,comorilor care oat fa fst ntinate In ce- privete pe Nathan, spl autonome fialsgurange sale pesonale fee profnd rn A trie of exeene rmulei vem, pentru a redobindt tn real le fundamental. Ins ca it Nathan inina mai mul in proce vndetri, cu at simgen mal putin mani, Jn sist, pe misurk ce inelegi grail bible, cape ai mult Sigurani pentru prezent. Cape mai multi incredere Ep tot mai pin selva fii de oumen. Ce a fleut Nathan? A sabi gripe mai une fn cai cu spin a a imbundi concn Pe mis ei forme sane mai bun ai tot mai pun neoie de mane $i asta pera de Marve come ners cee us i, pi pe care 0 aveai. Insi, odati ce nimic pr i sng pri pe nal steel aa ade seal nami de fi Pasoe po preven ndragts apes tine jer, pet nope tein Tats tee de fia pe caro decopern untae stun nd itnes gel Be ci pst fh eur is. el pp tbc out ail nee ee ids Dames, ce clap camel Dut ear ash fs onan rspnabitaies de ae winds de fom aan Granitele diminueaza mania em asfel sun agpect important privtor Ia mini: cu cit sn icc tn pot in Po oanele cu granije mature sunt otmeni cel ma pun maniog din hme. ei tray emis a eemaed gc oc ad fem mania lor sporete,aceast fk va ln sft odat cu etre s Aomare grail FSG ont nfl? Arn cam ous expe mie et "ate rll desist de avertiareprecoce’,Simyim mnie atuni cind © ise incalei limitele. Daci poi impiedica de la bun Inet ncearea _ granigelor tale, nu mai ai nevoie de manie, Inseamna cd defii intr-o mai ee crcctlamyes vc vvabcier : Tine i dspicea pound falc, ark de sear, sole jungea Isp gcc cera trop cen ait poe Gini Se china mut i plsteze ncaa fein ite tim, copilor Fie foeafoame i erat morocsnog iar program veri era dat peste cap. Toat rule a schimbat stun cin ea ncepu a serene ‘masala tmp indferent dacd soul ei era eau nu prezent ntorcind cal gues dae restr gt in gies pe care cba Te in flzesc yi le minince de nul singur. Vio treipatra eptoade” de gen cet -au stimatpe oul Ting se upd dela munel ceva ma deve (Grasga Tie (8 nce i ap, impr cu copii) a tpn cats eset abuzat i victimizath Prin fell cum aactonat, Tina 2 let cx newile sale esti, nel copilor fe impli, Gaanrpe ty menapit ja en si nu se mai simel pli de manie, Veches zicali: Nu te supra = Hizbund-te™ este incorecti. Malt mai bine a ff sui: Nu te supa fixer o limit ‘MrTuia, 6: CAND CEtDE LANGA MINE Ist stABILESC ‘GRANITE, LUCRUL ACESTA MA RANESTE Rand, imi pare ru, dar nui pot imprumuta bani ace .B chiar un moment prost pentru mine" Cel mai ban pricte al mew, gindi Randy in sinea Iu. Vin la el ox 6 evs elt intoarse spate Ce loviturt! Cred ch asta arate fl de rietenie exist inte ni. Randy e gata si se imbarce in catoria une ve lipsite de granie,in relia cu cei dn ju. De ce? Pentru c, pe ein se aa tn postura de pri- mitor’, Randy a fost rinit. Sub impulsl emofilo, el a fut ehiae gun jury promitnd sim punt nod pe cine in sia pra cate recuse spuse Pete ‘Mall inte noi suntem asemenea lui Randy. Dac se intimpl ca ‘incr refine cererennoaste de jt, rimdnem ca un gust amar Cu senzaie de durere,respingere sau rcel. devine greu de concept ed stablirea ur Lmite ar putes ceva utils bun Cu sigurand nue picu sf neoit accep granite ltrs, Ni- unl dine no au se bucuet saves caval sn, Hades ve- dem de ce este ati de problematic accept rangle eerily In primal ind, impunerea asp noatr unr grep inadaoate ne Peat in, mai ales in cpl Un pine ii poste ok cop neofe- ‘ind misraadecrtidelegiturdemojonall, la moment potivit Ne- vile emosionale yi pshologice ale coplr ead in pil i in saring Pine. Cac cop este mai mic att are ma pine oe te care Se poste indrepta, pentru a impli aceste nev. Un pints egy ‘eats imatur san dependent poate ni copi,spunv-i ne too- rental nepov. Prime amin ale lui Robert sunt ele fn care stain pul sin, Singur in camer, or ing, Pring hi say pu simpl acolo gin? dind eda nu plinge,tscamn cd e- regu In reat ine, Robert epi fia pina, ieind in depesie infantil, -NU*-ul lor a dat ‘Mirons cowuve peshae GxsNiTE aa {ne seatimentlat profi cS ete nedorit sentiment care La tin vasa nal dilen rind, noi ne prot propre ri arpa ator po z Atunci cad sim durere, una dite react poribile este ten imental neplict stl arunc asp tor, Aces atid part le de procure. Se intimpt dest de frcvent ca cei care a fost din cara uno granieinadecrate in copies transfer apa a ragiltae Simin in ali durered lor personal vor evita Bee era ay ager fi acest era pent ace amen. Ua Rete et eed opt ini le de Abby in priving ore de eleare. Or de ete oie plinges, nevrin: sear in atu inte in panic gindind: Ini abandon isa are Oia ae Angers Reker at scare saan cular i cite pve ie srg cea cds fpreund [nin las el cite propria rere Rai i Robert Hem irpiedict si stables o Limit covet doringei ui Abby cae a Sts chote se joace ue pind dines nal rela ind, icpacitte dew apt granite alle persane pete Anica a mile eo rele lat Kathy se sien eit 9 oath atuns ch sopl ei nu voi stead vorb ce seara la cukare Tce reali dat aytere uno sentiment copleyioare de alienate. A incepat sk Fntrebe dact nu cura est nit degraniele subi su, Dar adevitata problema era dependents Iii Kathy de sol si Bu nstarea et emopiorld era direct leat de prezenga x dsponibilitatea hi In rice moment. Atepea cael si ofee tot ceea ce pti i lool ‘mv ofevised Cid el va o 2 mai past era na tas in sine, na Bi Kethy cra un dezastru. Cu toate cd incape india, avem neve wnul dealt meni, in aa de Dumneze neste indxpensbil. Cind coflitl cu 0 peson- ‘i important pentru noi ne aduce into stare de disper, est post de fapt not sf ayerat peroana respected pe un piedestal care n-ar teebui si fie ocupat de nimenialtineva dec de Dumnezeu. No ar ee- buistconsderim nicodsts ci un om anume e unica sus a binelui pe Ime. O asemenea perspec a dna ait beri oat spirale ‘mopional, cits deeolte nose, 12 Guan i netapit Paney- wmtoues near: ack perouna lcm enae mu pot accep mer oaptea ats, laine a apela™ Ete de o important vial etiam eli profunde,vemnfcte. Atel eae implica in vga noose oe 8 Heri ne spun yi se simi vinova,deoarece vr ve ip atcinera cre spel, Dac ext anime perianal ie ni" mul tem accept, n= seam de fe -am predate contol aupra vit note. Sno true decit st ne ameninge ci ev dept de no imedit new rem. Situs seta ape descor in csi unde ual dine sot fst int int-un ents emofonal de ameninpren celta ple. Nu numa cfu se pont tp dar metoda de mal sus nic micro funcyionezi Cel eat define contol contin e fic un ps inapoi ot de cite or cea il nemalumete. ar oul lpi de grange continu cu frenevicst mearg-n pas abe! pete face pe cela eit, Carta Droge trees fe ptr de Dr James Dobson et ohare cae sid despre acest gen de problem a gio. {nal ptrles rind, npaitaten dew apt gro cleat poate fi senna we problne leat de camara repent Ray, eae rea rnewie dn fimpramut de lcelmai un pietenal este expla uma cm ce se contr cast de problema El hes pe Pete responsi pentru peopilei neni finance. Uni onmen se obigutne atit dle malt cali sive mere, et incep cea bndstae or cade in gaa, Se sit decepionsi qi prvi de ire tne ind su sunt sci basa cut. Ei rupee Hl acepte responabitata entespropra wth Pela confruntat du pe corinten nto crzore adrsati os cae fnne inp + pied. A pos init cacti lor stv. Din ec, corinteni a reactions bine “Macarei y-am ints prin epstola mea, nmi pare chiar lack -ar Bi prutrfu~ cSt vid cl pistol aceen va intistat (andar ed pentru pujing veme) ~ tu acim ml bcs, pen ‘ru chai fost insta pent ek intritrea vost Ya ad a poctingl. (2 Cor 78-9), CCorinteni au primit, au aceptat si au reacionat bine la graniqele Ini Pavel, oricare a fost acestea Jat un semn al fapeului cB-fi asumi responsabilitatea Mrront comune pespur ceanrre ws [Ne-ar prinde bine i.ne amintim acum regula de auraluilss:,Totce si facd vous camenii, ficesile voila fel" (Mat. 7:12). Aplicai-o fevorba de stabil imitlor Vefica cil sw respecte graniele? § rebuie sig voi dispug sl respectai grantee lor Maru wr. 7: GRanrpeue DAU NASTERE SENTINENTELOR ‘DE VINOVATIE, iad clit din xp. .Mic unl mi separ el ceva-nneregul tn povesten ata zee, Pring me au fost mere at de iubitor si preocopati de soarta mea! Amaru o rela att de bud! Dupi cae." pri, lund cuvintl. “Duplcare am canosito pe dys ne-am estore ia fost inu- Ne intileam cu prin mein ecaresipimans uneorchiae mai Apo au vent cop. Toa eine. Pad eind am primito oft de servi nell capt li, Era sha viulor mele Judy era ica foarte entwinsmat.” ‘Dar imediat ce le-am sps parngloe mei de oferta primi, ucunie feat schmbat, Am iceput s- aud vorbing despre staen de inate a fat meu ~ nu-mi sem pind tun sama csi er pa grav, Apoi despre singurttes mameé mele ~ cl noi ram singuele raze de Tumis din vgs or. $i despre toate sacrifice pe care le fcuserd petra {i acum cu ces fa? Au dept... vgs lor mi-au diruit-o mie. (Cam ag putea ii psiss, dp toate ate” award na este singurl eae se confunts eu aeasti diem’. Unul dintre obstcocle majce in cal stabil ganislor fh de persoane- de din vats noase este sentiment de obliga. Ce datorim, nu doar Piglor nog ct orkut nea arta fbi? Ce este adevat bbc si “Mull oament resolv sceast ler evitnd stables granie tn port cu cel fa de cae ssi blu Prvnd lure din acai per- Speci pot evita senimentcle de vinoviie cari fc aparifn atunct Gnd spun sn une pesoane care a fost bund cu noi. Ei nu pirdsese ciodats casa printeascd, a schmbi goal su biserca pe care ofr ‘enesc ying schimbaniiodatl serial sau prietei. Chir gat clnd mien aceasta sar doved alate mata. 124 Gravy netayi. “deca eurmitore: per tam primi evs dato ceva: Problema este ins datora inesstent, Dragostea pe cate o primim sa bun sna Simpul~ san orice alceva ne-at fee #8 ne simgim obliga ~ ar tre aceepate ca dar Dart” nu are nici un clenci Nu e nevoie de ateva decit de recanogtngs,Dititoral nu revne aupea actlui si, gindind ef dar ‘a putea aduce ceva in scm, Darul fst ofeit din simpl motes o Perpando iubea pe alta gi dorea si fic ceva pentru ea, Punc. In fell acesta priveste Dumnezeu mintuirea pe care ne-a dat in dh, Lea cost insui Ful Siu. Motiatia gest Siu a fst deagotca entra noi, lr rispunsul nostra este sf. peimim gi si fim recunosetor Dee ese att de important recunostinja? Deouece Duranezeu se ch -ecunoytingt noasrd pentru ceea ea fet El pentru noi ne va determina ‘+ iubim pec din urs dup iva care wan fost dat, i sporind fn [creding) cu mulpumi cre Durmnezeu" (Col 27) Ce te datonim celor care sunt busi ou noi, clr ero le-a pisat since de ni? Le datorim mulpumie $i in pore uni ate de nimi recunoscitoare at trebui si mergem ssi ajutim pe alg “Trebuies ficem ditineia inte cei cae daca si primeasc” ext care diriese cu adeviat,int-un mod alts. In genera diferenga este ‘Wor de emaat.Daci dfitorul se imternit sau se infra ave uni rlumesc since atu probabil ef daral fost doar un imprumet. ack recunogtnga teste ndeajuns, probabil cl primit un dat legtim, care tu re anezatesenimente de vinovii Dumnezeu tncearc si ne invefe ceva prin fated separkproble- ‘ma recunoytinjei de cea a granites In serisorle din Apocalpaaadresate celorsptebiserici, El remared in mod deoscbit rei dinreacesta (Efe, Pagan Tati) 1, Le laud penta sealer (ecunoying). 2. Le spine cy chiar aga send crs] ate totuy ceva in pote lor (24, 14,20) 3. Tntrun final, le confunté cu lips lor de responsabltate (anil) ‘Dumnezeu nu tngiduie ca cele dous chestuni si se amestece, Nici noi nar trebui so facem, Miron comune srs tare ns ‘Morrur wp. 8: GraNrTELe SUNT PERMANENTE SIU MA TEM. ii ARD TOATE PUNTILE IN URMA MEA Si dct mat eiagndese™inuebs Carl. ME tem clam st sailee 0 rani in sla cu cea mai bund prictend mea, dup care ca a pleca f sauita de mine Este important shingle ed .nu"ul tu ete itotdesunasupus a est sepin asupa propiloe granite, au ele stipdnec anupa ta, Dack stale limite in porate lao anumit pesoan, iar ea reationeass fntr-o manert mtr iubitoare,poisdrenegociri raile Mai mult, deci tt, pot schimba gran, dact jung nt-un loc ma sigur Schimbarea i renegociereagranielor ae multe precedente biblice: de exemplu,atuneicind Ninive s- oct, Dumneze ales su distr cette (Lona 3:10).De asemenea, Pavel a efuzat sia pe Toan Maca fnu-o calitorie misionar,deoarece tnd pirisve ales dats (Fate 45:37-39) Day, cv ani mai teu, Pavel a solicitattovicdia ui Toan Marcu (2 Tim, 4:11). Se implinise remea cl si schimbe graniga Dupit cum probabil a observat uncle dinteaceste miu sunt vei table concep greite,pe care a pte lef prelut din nvr 1st. Ini atele in astre pr simpl din teama de a ua poi 2 spune sn" esponsabiitilor neice. Treei-le din nou in seit, fnte-un duh de rugiciune, gi vedeyi care dint mitui v-au adement ‘rau prins in mele lox. Cerca vesetele din Scrpturk amine in capitol acest s cee hi Dumneze inerederea ct El rede granite ‘une mai mule deci xedem noi PartTEa II CONFLICTE DE GRANITA GRANITELE SI FAMILIA TA USIE SE CONFRUNTA CU O PROBLEMA pe care o intilnisem deja de ‘ute de ori insnte, Femeia aceasta de treizect de ani era euprinsi de © depres profunda atuncicind se intorcea din viitle ficute isingilor si. Cand mi-a desris problema, am intibat-o dac3 remarcase ci de f= care dati cind se duces aca, in visit, se intorcea extrem de deprimats. Cum, e ridical! mi-a spus. .Nu mai loeiese acolo. Cum ar putea a mi afecteze intr-att?™ (Cénd am rugat- si-mi desrie impul petrect casi, Suse mi-a vor bit de intlniri cu prietenii de demult side momente de familie in jural | mesei, Toate acesteaerau tare distractve, mi-aspus ea, mai ales cind era Drezent doar fala. Ce ve st spui, cum adil «doar familias? am Intrebat-o, eo a Geanrye ty netaqn PGi, se intimpla uneor ca pisinii mei sii invite Prictenide-aime mescleacele imi plac mal putin De ceo 5m cee coir, Vorb dese ‘ate luau parte priteni ei i despre cit de minunat war desert sc scinp~detarndal Slauie seca cent mes Sie exact ac eno a, ines ca cum arf foto pesoand rea pent ct ee oo loi No pte sepa de sea tin a sean tea Sp de eit hd ip mh Susie se conruna Ao terion pues pn Suet Ne ei po ined aten per a ogee Riemer one SEMNELE LIPSEI GRANITELOR Haid st anaiskm chee dive semn fraielsn apo anata cc amet oe HP a cing 6 pe uni {si gi pe mama: ‘Grater st rzs ta 131 des inte ul de sopinaare granite emosonale a nce exact ~ de faa din eae tage og Send int in contact cv aet, tlfonic st in 8, zgumentitiy ocr, prfeons, minis combate sine Ea icum +a foi de cera din fais de par tant acl vs fame! ale acta Sd proven are putes dei fect now fil pr ae ijfcinne. Un ern sige al extent tor probleme fap laa taco amime pound are pterea de a lec ais Inseam ci dai uni om mul prea malt ptere ec de carl unl ciee cre lee progree constant te lnk clad eta de vrb cu mama eu Dupl cars eigen fri letminl In peioadele cele epunea rr de gem Sr cs oe Unb de ppt Il sesit nlc neal mare leap la esc cpahl oko perma incl. Aces x mama aif cele lai Pract ointercine a eainersca acer vce ale eroane in vig sa Mama ee cetpeecti foara adous 2Nu t-ae veni sf crex,dac ai vedea cm se comport cu el spute coneentresr pe de-e-ntrul tenia supe ire dornge a ic ese tidus si ma mul. $i pe mine, prac, mi ignork fam stra fi al dies bicbats din waa ci* Dan m vorbea despre bial i Jane, despre ttle. Dan ve situra- de senzayia permanent cui Jane psa ma mult de dongle tarsi cit de ale ‘cesta este un semn obiqnuit alps de grange fp de fuilia de Drovenienti: sofa simte cA nu primeyte altcera decitrerturi, Simte ck adeviataloialitate a partenereisle este indzeptati cite familia ch. Sofia ‘a g-aincheiat procesul de lisare inainte de alipire;ea are o problems 2 granitele. Dumnezeu a conceput proces prin cate va isa otal pe se valipi de nevasta see vor fice un singue tap