Sunteți pe pagina 1din 11

Structura substantei

Proiect didactic
Data:
Clasa:VII
Subiectul:Legatura chimica .Legatura covalenta nepolara.
Subcompetente:
S defineasc noiunile: valen, valen superioar, valen constant i variabil,
legtur chimic, legtur covalent nepolar i polar, legtur ionic,
electronegativitate, ion.
S prezinte compoziia substanelorcu legtur covalent (H2, O2, N2, HCl, H2O)
prin formulele electronice, grafice, modelele materiale.
S stabileasc relaii cauz-efect dintre compoziia substanei, formula chimic i
tipul legturii chimice.
Obiective operationale:
O1-definirea notiunilor:legatura chimica,covalenta polara,nepolara.
O2-Determinarea tipul de legtur chimic pe baza formulei substanei simple i
compuse (binare).
O3-Alctuirea formulelor electronice i grafice pentru H2O, SO2, N2O, HClForma
de organizare:lectie ;tipul mixta.
Strategii didactice:
problematizarea, discutia, explicatia, comparatia, rezolvarea exercitiilor.
Desfasurarea lectiei:
Evocare:
Salutul .
1- elev explica- Stabiliti corelatia dintre valena elementului i numrul grupei,
valena superioar, valena constant i variabil.
2-elev explica determinarea valenei elementelor dup formul chimic
SO3,CO2,HCl,H2O,N2O3,P2O3,CaO, K2O,P2O5.
3- explica alctuirea formulelor dup valen :CO,MgO,LiO,KO,
ZnO,CaO,PO,SO,HO.
Realizarea sensului:
gazele inerte-structura de octet stabila.
Def-leg chimica.
Def leg covalenta nepolara, leg covalenta.
Explicarea formarii legaturii covalente nepolare pe exemplul
O2,N2,F2,H2,Cl2.formule grafice, electronice,cupluri comune,electroni cuplati.
Reflectie:
Ce numim legatura chimica?
Ce numim legatura covalenta?covalenta polara?
Intre atomii caror elemente se formeaza legatura covalenta polara
Extindere : de invatat tema

Legatura covalenta polara

Structura substantei

Proiect didactic
Data:
Clasa:VII
Subiectul: Electronegativitatea elementelor chimice
Subcompetente:
S defineasc noiunile: valen, valen superioar, valen constant i variabil,
legtur chimic, legtur covalent nepolar i polar, legtur ionic,
electronegativitate, ion.
S prezinte compoziia substanelorcu legtur covalent (H2, O2, N2, Cl2, HCl,
H2O) prin formulele electronice, grafice, modelele materiale.
S stabileasc relaii cauz-efect dintre compoziia substanei, formula chimic i
tipul legturii chimice.
Obiective operationale:
O1-definirea notiunilor:legatura chimica,covalenta nepolara.electronegativitate.
O2-Determinarea tipul de legtur chimic pe baza formulei substanei simple i
compuse (binare).
O3-Alctuirea formulelor electronice i grafice pentru H2, O2, N2, Cl2, stabilirea
electronegativitatii
Forma de organizare:lectie ;tipul mixta.
Strategii didactice:
problematizarea, discutia, explicatia, comparatia, rezolvarea exercitiilor.
Desfasurarea

lectiei:

Evocare:
Salutul .
1- elev explica- Def-leg chimica.
Def leg covalenta nepolara, leg covalenta.
2 elev-Explicarea formarii legaturii covalente nepolare pe exemplul
O2,N2, formule grafice, electronice,cupluri comune,electroni cuplati.
3 elev-Explicarea formarii legaturii covalente nepolare pe exemplul
F2,H2,Cl2.formule grafice, electronice,cupluri comune,electroni cuplati.
Realizarea sensului:
def electronegativitatii
Cum are loc formarea legaturii covalente nepolare pe exemplul
O2,N2,F2,H2,Cl2.formule grafice, electronice,cupluri comune,electroni cuplati.
La substantele formate din elemente diferite difera electronegativitatea, astfel
unele elemente atrag spre sine electronii altor elemente.
Reflectie:
ce numim electronegativitate?
Cum putem folosi valorile electronegativitatii la stabilirea tipului de legatura?

Extindere : deinvatat tema Electronegativitatea elementelor chimice

Structura substantei

Proiect didactic
Data:
Clasa:VII
Subiectul: Legatura covalenta polara
Subcompetente:
S defineasc noiunile: valen, valen superioar, valen constant i variabil,
legtur chimic, legtur covalent nepolar i polar, legtur ionic,
electronegativitate, ion.
S prezinte compoziia substanelorcu legtur covalent (H2, O2, N2, Cl2, HCl,
H2O) prin formulele electronice, grafice, modelele materiale.
S stabileasc relaii cauz-efect dintre compoziia substanei, formula chimic i
tipul legturii chimice.
Obiective operationale:
O1-definirea notiunilor:legatura chimica,covalenta polara.
O2-Determinarea tipul de legtur chimic pe baza formulei substanei simple i
compuse (binare).
O3-Alctuirea formulelor electronice i grafice pentru
stabilirea electronegativitate
Forma de organizare:lectie ;tipul mixta.
Strategii didactice:
problematizarea, discutia, explicatia, comparatia, rezolvarea exercitiilor.
Desfasurarea lectiei:
Evocare:
Salutul .
1- elev explica- Electronegativitatea.
Def leg covalenta nepolara, leg covalenta.
2 elev-Explicarea formarii legaturii covalente nepolare pe exemplul
O2,N2, formule grafice, electronice,cupluri comune,electroni cuplati.
3 elev-Explicarea formarii legaturii covalente nepolare pe exemplul
F2,H2,Cl2.formule grafice, electronice,cupluri comune,electroni cuplati.
Realizarea sensului:
def electronegativitatii
Cum are loc formarea legaturii covalente nepolare pe exemplul
O2,N2,F2,H2,Cl2.
formule grafice, electronice,cupluri comune,electroni cuplati.
Sa stabilim tipul legaturii pentru: H2S, N2O, HCl, H2O
La substantele formate din elemente diferite difera electronegativitatea, astfel
unele elemente atrag spre sine electronii altor elemente.
Reflectie:
ce numim electronegativitate?
Cum putem folosi valorile electronegativitatii la stabilirea tipului de legatura?

Extindere : deinvatat tema Electronegativitatea elementelor chimice

Structura substantei

Proiect didactic
Data:
.03.2011
Clasa:VII
Subiectul: Legatura ionica
Subcompetente:
S defineasc noiunile: valen, valen superioar, valen constant i variabil,
legtur chimic, legtur covalent nepolar i polar, legtur ionic,
electronegativitate, ion.
S prezinte compoziia substanelorcu legtur covalent (H2, O2, N2, Cl2, HCl,
H2O) prin formulele electronice, grafice, modelele materiale.
S stabileasc relaii cauz-efect dintre compoziia substanei, formula chimic i
tipul legturii chimice.
Obiective operationale:
O1-definirea notiunilor:legatura chimica, legatura ionica,ioni.
O2-Determinarea tipul de legtur chimic pe baza formulei substanei simple i
compuse (binare).
O3-Alctuirea formulelor electronice i grafice pentru NaCl,Ca F,LiBr
stabilirea diferentei de electronegativitate
Forma de organizare:lectie ;tipul mixta.
Strategii didactice:
problematizarea, discutia, explicatia, comparatia, rezolvarea exercitiilor.
Desfasurarea

lectiei:

Evocare:
Salutul . def electronegativitatii
Cum are loc formarea legaturii covalente polare pe exemplul H2O
,N2O,FH ,H2S, .
formule grafice, electronice,cupluri comune,electroni cuplati.
Sa stabilim tipul legaturii pentru: H2O ,N2O,FH ,H2S,Cl2,O2,H2,
La substantele formate din elemente diferite difera electronegativitatea, astfel
unele elemente atrag spre sine electronii altor elemente. Cum numim acest
fenomen?
Realizarea sensului:
def electronegativitatii
Cum are loc formarea legaturii covalente polare pe exemplul H2O
,N2O,FH ,H2S,.
formule grafice, electronice,cupluri comune,electroni cuplati.
Sa stabilim tipul legaturii pentru: : NaCl,Ca F,LiBr
Cum se formeaza ionii?surplus de sarcina negativa ,pozitiva?
Reflectie:
ce numim

legatura ionica? Ce numim ioni? Cum se formeaza ionii?

Cum putem folosi valorile electronegativitatii la stabilirea tipului de legatura?


Pentru substantele propuse in exercitiul 4 pag 36 stabiliti tipul legaturiii
chimice.
Extindere : de invatat tema Legatura ionica.

Structura substantei

Proiect didactic
Data:
.
Clasa:VII
Subiectul: Legatura metalica.Proprietatile fizice ale metalelor.
Subcompetente:
S defineasc noiunile: valen, valen superioar, valen constant i variabil,
legtur chimic, legtur covalent nepolar i polar, legtur ionic,
electronegativitate, ion.
S explice: noiuni de nveli electronic, strat electronic, legtur metalic; relaia
dintre structura atomului i poziia elementului n Sistemul periodic; formarea
legturii covalente i ionice.
S stabileasc relaii cauz-efect dintre compoziia substanei, formula chimic i
tipul legturii chimice.
Obiective operationale:
O1-definirea notiunilor:legatura chimica, legatura metalica
O2-Determinarea tipul de legtur chimic pe baza formulei substanei simple i
compuse (binare).
O3- explicarea proprietatilor substantelor cu legatura metalica
Forma de organizare:lectie ;tipul mixta.
Strategii didactice:
problematizarea, discutia, explicatia, comparatia, rezolvarea exercitiilor.
Desfasurarea

lectiei:

Evocare:
Salutul .
def electronegativitatii
Cum are loc formarea legaturii covalente polare pe exemplul H2O
,N2O,FH ,H2S,.
formule grafice, electronice,cupluri comune,electroni cuplati.
Sa stabilim tipul legaturii pentru: : NaCl,Ca F,LiBr
Cum se formeaza ionii?surplus de sarcina negativa ,pozitiva?
Realizarea sensului:
sa efectuam o experienta:
care cana se va incalzi mai repede cea de plastic sau cea de metal?
Proprietatile metalelor se deosebesc de proprietatile altor substante cu alte tipuri
de legaturi deoarece metalele au o structura mai deosebita.
Def legatura metalica.

Proprietatile substantelor cu legatura metalica :luciu metalic, maleabilitate


,ductibilitate, conductibilitate electrica ,termica,duritate,
Reflectie:
ce numim legatura metalica? Ce numim ioni? Ce formeaza ionii?
Cum putem folosi valorile electronegativitatii la stabilirea tipului de legatura?
Pentru substantele propuse in exercitiul 3 pag 39 stabiliti tipul legaturiii
chimice.
Extindere : de invatat tema Legatura metalica .

Structura substantei
Proiect

didactic

Data: .
Clasa : VII
Suviectul: Lucrare de evaluare sumativa
Subcompetente: S stabileasc relaii cauz-efect dintre compoziia substanei, formula chimic
i tipul legturii chimice. S alctuiasc: schemele electronice ale atomilor elementelor cu numerele
de ordine Z=1-20; formulele compuilor binari dup valenele elementelor chimice; exerciii prin
aplicarea algoritmilor studiai.
S determine valenele elementelor dup formul chimic; tipul de legtur chimic n mostrele de
substane propuse dup compoziia lor.
S prezinte compoziia substanelorcu legtur covalent (H 2, O2, N2, Cl2, HCl, H2O) prin formulele
electronice, grafice, modelele materiale.

Obiective:
O1-evaluarea cunostintelor elevilor
O2-stabilirea golurilor in cunostintele elevilor
Forma de organizare:lectie ,tipul:de evaluare a cunostintelor
Strategii didactice:itemi
Desfasurarea lectiei:
Moment organizatoric:Salutul
Efectuarea lucrarii:
1Completati propozitiile cu cuvintele propuse:
Molecula este cea mai mica ..................... de substanta,care ...........................
proprietatile acesteia.
Moleculele nu se modifica in urma ..............................,pe cind in
urma .................................... ele se desfac in atomi.
................. de aceiasi specie au dimensiuni ,masa si proprietati diferite.
Procese fizice, procese chimice , particula, pastreaza , atomii.
5p.
2Calculati masele atomice relative.
Aranjati substantele in ordinea cresterii maselor moleculare relative:
KOH, P2O5 ,HNO3 ,ZnS.
8p.
3Calculati cantitatea de substanta ce se gaseste in 360g apa.
4Stabiliti tipul legaturii chimice pentru urmatoarele substante:
K2S, NaF ,H2, Li.scrieti formulele grafice ,electronice,EN.
10p.
5Alcatuieste formulele compusilor oxigenati ai elementelor situate in perioada a
II ,grupa a I-V.
5p.
Pentru fiecare raspuns corect se acorda cite un punct.
Total 28p.
1028- 27; 926-24; 823-20;
719-15;
614-12
58-11; 47-5; 34-2; 22-1.