Sunteți pe pagina 1din 23

Caraeteristiei tehniee

Nr.
Crt

DENUMlREA CONSUMATORULUI

rkw]

T'ln

cosCPn

Pi

Peu

Pet

REGIM MARS
Ks

Ki

tgcpj

Pgi

Qgi

10

11

12

13

1
2

POMPA CIRCULATIE ULEI M.P.

75

91.5

0.87

0.8197 1.6393 0.5

0.8

0.566

65.574

37.115

POPMA UNGERE ARBORE DISTRIBUTIE

3.9

82

0.82

0.0476 0.0951 0.5

0.85

0.698

4.043

2.8218

POMPA CIRCULATIE COMBUSTIBIL M.P.

82

0.82

0.0488 0.0976 0.5

0.75

0.698

3.659

2.5537

POMPA RACIRE APA DE MARE M.P.

84.7

92

0.82

0.9207 1.8413 0.5

0.95

0.566

87.462

49.503

5 POMPA RACIRE ClLlNDRI M.P.

15

88

0.845

0.1705 0.3409 0.5

0.96

0.632

16.364

10.342

6
7
8
9

VENTILATOR REVERSIBIL COMANDA MASINA

18.5

89

0.85

0.2079 0.4157 1

0.86

0.619

35.753

22.131

POMPAALiMENTARE CU APA CALFARINA CU ARZATOR

7.5

85.5

0.84

0.0877 0.1754 0.5

0.9

0.645

7.895

5.0921

POMPACIRCULATIE APA CALDARINA RECUPERATOARE

82

0.82

0.0488 0.0976 0.5

0.9

0.698

4.390

3.0644

POMPA UNGERE PRELIMINARA D.G.

79

0.8

0.0253 0.0759 0.66

0.9

0.75

4.511

3.3835

10 SEPARATOR COMBUSTIBIL GREU


11 SEPARATOR MOTORINA

15

88

0.845

0.1705 0.3409 1

0.65

0.632

22.159

14.005

11

87

0.84

0.1264 0.1264 1

0.65

0.645

8.218

5.3009

12

39.6

91

0.86

0.4352 0.8703 0.5

0.85

0.593

36.989

21.934

13 ARZATOR CALDARINA

26

90

0.855

0.2889 0.2889 1

0.7

0.606

20.222

12.255

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

POMPA SANTINA MAGAZII

59

91.5

0.87

0.6448 1.2896 0.5

0.9

0.566

58.033

32.847

POMPA SE INCENDIU

90

92

0.87

0.9783 1.9565 0.5

0.8

0.566

78.261

44.296

POMPA SANITARA DE APA DE MARE

7.5

85.5

0.84

0.0877 0.1754 0.5

0.9

0.645

7.895

5.0921

POMPA HIDROFOR APA POTABILA

13.8

88

0.845

0.1568 0.3136 0.5

0.9

0.632

14.114

8.9198

SEPARATOR ULEI M.P.

11

87

0.84

0.1264 0.2529 1

0.65

0.645

16.437

10.602

MASINA CARMA PRINCIPALA

110

92.5

0.88

1.1892 2.3784 0.5

0.4

0.539

47.568

25.639

COMPRESOR FRIG - ALiMENTE

11

87

0.84

0.1264 0.2529 1

0.41

0.645

10.368

6.6872

VINCI MAN EVRA

75

91.5

0.87

0.8197 1.6393 1

0.9

0.566

147.541 83.508

COMPRESOR AER LANSARE M.P.

ILUMINAT PRINCIPAL

45.7

45.7

INSTALATII DE UZ GOSPODARESC

30

30

0.6

27.420

0.6

18.000

TEMA DE PROJECT

Sa se proiecteze central a electrica la 0 nava in curent altemativ avand puterea instalata


Pi = 1407.7 Kw. Tensiunea de alimentare la barele TPD este de 3x400 V c.a. si frecventa f= 50 Hz.
ETAPA J

Determinarea puterii cerute a centralei in regim de mars utilizand metoda tabelelor de sarcina.
a. Pierderile in retelele de cabluri se considera 5% din pierderile consumatorului
b. Factorul de incarcare pentru fiecare consumator K, = 0.65 + 0.95
c. Factorul de simultaneitate sunt cuprinsi intre

K, =0.33+1

K GSK

= 0.8 + 0.01- n

= 0.3 + 0.01 n

Unde n = 56

KGSint

Observatii:
1. Consumatorii marcati cu 7 - 10 - 11 - 12 - 16 - 17 functioneaza in regim intermi tent
2. Consumatorii marcati cu 14 - 21 functioneaza in regim de scurta durata
3. Restul consumatorilor functioneaza in regim continuu

p . = K . K, . n
gr

p
._1

ll n

Qgt. = pgi.. tgo,


'1"1
ETAPA II-a

Alegerea numarului si puterii generatoarelor centralei electrice.


Pentru consumatori de 220 V se aleg transformatoarele de forta trifazate
K GSK

KGSint

=0.8+0.01n=0.8+0.0156=1.36
= 0.3 + 0.01 n = 0.3 + 0.01 56 = 0.86

-1

P = 1.05[1.36.440.030 + 0.8697.270 + 147.541] = 871.1157


P = 871.1157[KVA]

Q = 1.05[1.36.230.393 + 0.8660.344 + 83.5082] = 471.1748


Q = 471.1748[KVA]

S=~p2 +Q 2 =.J871.1157 2 +471.1748 2 =990.3779


S = 990.3779[KWAR]
cos

cp

= P = 871.1157 = 0.8795
S 990.3779

S' = 1.25 S = 1.25990.3779 = 1237.972


1237.972

_---'0.

-----r

SNG

618 9862

SNO

Alegem din catalog trei generatoare de tipul MCK 625 - 1500

TIP

MCK
625 - 1500

PUTERE
[KVA]
625

[KW]
500

TENS

IN

[V]
400

[A]
902

Xs

Xd

X'd

X nd

fa

0.098

2.178

0.228

0.167

0.0145

(n)

1:'d(S')

0.36

-2

""

SCHEMA MONOFILARA A CENTRALEI ELECTRICE


SECTIA 1
RST

\-

SECTIA 2

V')

u
lJ')

DG 1

ti

::)

::)

V')

V')

0
u

625KVA

.q

SECTIA 8

00

:t

a::
0

SECTIA 9

-a::

tJ

ti
~

DG 3

::)
V')

625KVA

ej e0

.-i

SECTIA 7

\- @
~--

CD

SECTIA 6

all

a::
0

ti

::)

SECTIA 5
I

\-

a::
0

V')

.>:

\- @
~--

::)

SECTIA 4

3X400 V 50 Hz

-,.

a::

SECTIA 3

625 KVA

.-i
.-i

0
u
lJ")

0:::

~
~

::)
V')

8
0

.-i

TTAN 63 KVA

][400/220
TTAN 63 KVA

--j(][

L..-.

\t--------------..J

400/220
-3
~

3 x 400 V : 50 Hz

RST

e 02

1,3,5

1,3,5

e 04

eO~1,3,5

2,4,6

2,4,6

RST

fRST

a~ABC

___ ..c

...

SIMBOL
SECTI UNE CABLU
SIGURANTA FUZIBILA
I NTRERUPATOR AUTOMAT
CURENTUL I [A]
PUTEREA [KW]
DENUMIREA
CONSUMATORULUI

1<;;;.1/

III'

111 1 '

RST

toe,

aO~
T

e tO

L04

RST

02
3X 2.5
63/33
100/10
8.812
3.9

L07

04
3.95

pvc
75C

500/320
160.78
84.7

POMPAUNGERE

POMPA RACIRE

ARBORE DISTRIBUTIE

APADEMARE

RST

Ll0'- RST

07
3x4
63/63
100/16
15.866
7.5

08
3x 2.5
63/63
100/10
9.038
4

POMPAALIMENTARE POMPA CIRCULATIE


CU APACALDARE

APACALDARE

10
3x 10
160/100
100/32
30.648
15
SEPARATOR
COMBUSTIBIL GREU

-4

Alegem din din catalog transfonnatoarele identice de 220 V de tipul TTAN cu unnatorii
parametrii:

S=63[KVA]

U IN = 380[V]

M sC [%] = 3.7%

11 = 0.95

U 2N = 220[V]

PSC = Pc u

= 2.4%

ETAPAIII-a
Proiectarea sistemului de distributie a energiei electrice:
Alegerea sectiunii cablurilor dintre generator si TPD

Alegerea barelor TPD

Alegerea cablurilor dintre TPD si consumatori

Lungimea cablurilor de legatura intre generator si TPD este


lO-TPD

=10+n=10+56=66[m]

Lungimea cablurilor de legatura intre TPD si consumatori este

lC-TPD

=25+n=25+56=81[m]

a. Alegerea sectiunii cablurilor intre generator si TPD

= SN .10

jj . UNO

NO

= 625.10 =902.l09[A]

jj . 400

Alegem 4 cabluri de polic1orura de vinil tennorezistenta

[75]

cu sectiunea

Verificarea la caderi de tensiune admisibila

LlU
O

LlU G

jj. I NO lO-TPD . COS <Po 100 = jj. 902.109660.879100 = 0.786%


t NG UN
48 5120 400

= 0.786% < 1%

b. Alegerea sectiunii cablurilor intre TPD si consumatori

I
Nrn

Pi .10
jj . 380. cosrp-n

75.10 3

I N m l = t:
'\13 3800.870.915

=143.145[A]~SI= 150[mm

]
-5

3
3.9.10
Nm2 - .J3.380.0.82.0.82

3
4.10
Nm3 - .J3. 380.0.82.0.82 = 9.038[A]

84.7.10 3
2]
Nm4 - .J3. 380.0.87.0.92 = 170.58[A] ~ S4 = 95[mm

3
15.10
Nm5 - .J3.380.0.845.0.89

I
I

2]

=8.812[A]~S2 =2.5[mm

~ S3 = 2.5[mm

2]

_
Nm6 -

=30.648[A]~S5 = 16[mm

2]

18.5.10 3
2]
.J3. 380.0.85.0.89 = 37.155[A] ~ S6 = 16[mm

7.5.10 3
Nm7 - .J3.380.0.84.0.855
_

=15.866[A]~S7 =4[mm

2]

4.10 3
.
I Nm8 = .J3.380.0.82.0.82 -- 9 .038[A]~S8 =2.5[mm 2]
I

3
2.10
Nm9 - .J3. 380.0.8.0.79 = 4.808[A]

3
15.10
NmlO - .J3. 380.0.845.0.88 = 30.648[A]

_
Nm l I -

~ SIO = 10[mm

11.10
.J3. 380.0.84.0.87 = 22.869[A]

~ SII = 6[mm

2]

2]

39.6.10 3
2]
Nml2 - .J3. 380.0.86.0.91 = 76.879[A] ~ SI2 = 35[mm

26.10 3
Nml3 - .J3. 380.0.855.0.9 = 51.335[A]

I
I

"---

2]

~ S9 = 1[mm

_
Nml4 -

~ SI3 = 35[mm

3
59.10
.J3. 380.0.87.0.915 = 112.607[A]

2]

~ Sl4 = 95[mm

2]

3
90.10
2]
Nml5 - .J3. 380.0.87.0.92 = 170.84[A] ~ SI5 = 120[mm
_

_
Nml6 -

3
7.5.10
2]
.J3. 380.0.84.0.855 = 15.866[A] ~ SI6 = 4[mm

13.8.10 3
Nm17 - .J3. 380.0.845.0.88 = 28.196[A] ~ S17 = 1O[ mm"]

_
11.10
Nml8 - .J3.380.0.84.0.87

110.103
2]PVC75
Nml9 - .J3. 380.0.88.0.925 = 205.316[A] ~ S19 = 150[mm

=22.869[A]~SI8=10[mm

2]

-6

11.103

I Nm2 1

2
75.10 3
= t:
= 143.145[A] ~ 8 20 = 120[mm ]
;/33800.870.915

IN 22

2
45.7.10 3
= t:
= 119.931[A] ~ 8 22 = 120[mm ]
;/3.220

t:

'>/3 3800.840.87

30.10 3

I Nm23

= t:
;/3 220

= 22.869[A]

INm20

820 = 10[mm ]

=78.729[A] ~ 822 = 70[mm

Alegerea sectiunii cablurilor s-a facut conform tabelelor


POLICLORURA SE VINIL(PVC)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

60

75

5.6
8.4
11.9
15.4
20.3
28
37.8
49.7
60.9
73.5
91.5
115.5
133
154
175
203
234.5

9.1
11.9
16.8
22.4
29.7
39.3
53.2
70
87.5
105
133
161
189
217
245
290.5
332.5

S[mm2 ]
1.0
1.5
2.5
4.0
6.0
10
16
25
35
50
70
95
120
150
185
240
300

REGIM INTERN

60

75

6.104
9.156
13.09
17.566
23.751
33.88
47.628
64.61
80.999
100.695
132.3
.164.01
191.52
223.3

9.919
12.971
18.48
25.536
33.579
48.279
67.032
91
116.375
143.85
186.2
228.62
272.16
314.65

REGIM DE S.
DURATA

5.936
8.904
12.614
16.324
21.518
29.68
40.068
53.179
65.163
79.38
100.005
129.36
151.62
180.18
210
251.72
300.16

Verificarea la caderi de tensiune admisibile

~U=

Jj . I 1 cosrp 100
yNG UN

y=48

~U = Jj143.145660.87100 =0.494%
I

48.150.400

~U2 = Jj. 8.812660.82 100 = 1.720%


482.5400

~U3 = Jj9.038660.82100 =1.765%


482.5400

~U4 = Jj170.58660.87100 =0.876%


4895400
-7

i1Us

.J3 30.648660.845 100 = 0.963%


=

48.16.400

.J3 37.155660.845100 =1.175%

i1U 6 =

48.16.400

.J3 15.866660.84 100 = 1.983%


i1U 7 =
i1U s =

~U9 =
i1U

lO

48.4.400
.J39.038660.82100 =1.765%

482.5400

J3. 4.808660.8 100 = 2.290%

i1U\I =

48.1.400

.J3 30.648660.845100 = 1.541%


4810400

.J3 .22.869660.84 100 = 1.906%


48.6.400

J3 .76.879660.86100 = 1.124%
i1U 12 =
i1U =
13

4835400

J3 51.335660.87 100 =0.746%


4835400

J3 112.607660.87 100 = 0.613%


14

i1U =
i1U 1S =
i1U 16 =

4895400

.J3 170.84660.87 100 = 0.737%


48120400

.J3 15.866660.84100 = 1.983%


48. 4 . 400

.J3. 28.196660.845 100 = 1.418%

17

i1U =

48.10.400

J3 22.869660.84100 =1.143%
1S

i1U =
i1U

19

i1U =
20

21

i1U =

4810400

.J3. 205.31666 0.88 100 = 0.717%


48.150.400

.J3 22.869660.84 100 = 1.143%


4810400

.J3 143.14566 0.87 100 = 0.617%


48120400

-8

Curentul in secundarul transformatorului

1= ;000 =165.332[A]-c>S=185[mm'J
3 220

~U
TRsecundar-TAD

= J3 165.33266100 =0.967%
48 .185.220

Curentul in primarul transformatorului

1=

63000
= 100.756[A] ~ S = 95[mm2 ]
J3. 3800.95

~U

= J3.100.75666100 =1.148%

TPD-TRpnmar

48.95.220

Alegerea barelor

60x 10

I adm = 1425[A]

ETAPAIV-a
Alegerea aparatelor de comutatie si protectie pentru generatoare si consumatori
Intrerupatoare automate
Sigurante fuzibile
Relee termice
Contactoare

-9

Nr.

r,

Crt
1 515.322
2
27.493
28.198
3
4
578.808
102.977
5
124.84
6
7
49.501
28.198
8
15
9
10 95.621
11 71.351
12 322.891
13 172.485
14 378.359
15 615.024
16
49.501
17
94.738
18 71.351
19 739.137
20 111.486
21
805.19
22 402.981
23 264.529
Tr' 321.614
Tr" 555.515
ETAPA V-a

Sigurante Fuzibile

Ie

214.717
11.455
11.749
241.17
42.907
52.17
20.625
11.749
6.25
39.842
29.729
107.63
71.869
157.649
256.26
20.623
40.416
29.842
307.974
29.842
214.717
167.903
110.22
134.005
231.664

LF 63/33
LF 63/33

SIST 1651125
SIST 165/125
LF 63/33
LF 63/33
LF 25116
SIST 160/100
SIST 160/80

SIST 1601100
SIST 160/100
SIST 160/80
-

SIST 16011 00

Contactoare Intrerupator
USOL
TCA200
500/100
100110
TCA10
100110
TCAIO
TCA200
500/320
TCA40
100/32
TCA63
100/40
TCA32
100116
TCA10
100110
TCA6
100/63
TCA40
100/32
100/25
TCA40
TCA200
5001100
TCA63
500/100
TCA200
500/100
TCA250
500/320
TCA32
100/16
TCA63
100/32
TCA32
100/25
TCA250
500/400
TCA32
100/25
TCA250
500/100
TCA200
5001100
TCA125
2501125
2501160
TCA125
TCA200
250/250

I SNi
178.93
11.01
11.29
200.97
38.31
46.44
19.83
11.29
6.01
38.31
28.58
96.09
64.16
140.75
213.55
19.83
35.24
28.58
256.64
28.56
178.93
149.91
98.41
119.64
206.66

Relee
Terrnice
TSAW400
TSA32
TSA32
TSAW400
TSA63
TSA63
TSA32
TSA32
TSAI0
TSA63
TSA32
TSAW400
TSAW400
TSAW400
TSAW400
TSA32
TSA63
TSA32
TSAW400
TSA32
TSAW400
TSAW400
TSAW400
TSAW400
TSAW400

Determinarea curentilor de scurt circuit prin metoda curbelor de calcul.


1. Intocmirea schemei monofilare pentru calculul curentilor de scurtcircuit
a.

l"

al
as

K.

ae~

K eM

1;
380/220

--

10

2. Intocmirea schemei echivalente de calcul a curentilor de scurtcircuit

K]

x Cl

---r-~l----1~....(YY"Y\

Rc]

Rc4

Ja = 10 + n = 10 + 56 = 66 [m]

Xl

XCI

XO

.J = 0.073 .10-3 66 = 4.818 .10- 3 [Q]

= 2 X Cfl = 2 1.204 .10- = 2.409 .10-

Q]

~ = f o .J = 0.18.10-3 66 = 11.88 .10- 3 [Q]

Sbaza =3,S I =3625=1875[KVA]

u, = VI = 400[V]

11

3
Sb .10 =783.10-31875.103 =0091
f c1
2'
2'
Db
400

f cl

~C2

r 3*

X*3

y y y

XC3
y y y

r C* 3

Z
-1

*
*
= rCl + JX Cl

Z2
Z[

Z3

x 2 = X; + X~2

= 0.324 + 0.037 = 0.361}~ Z2 =0.361+ j0.368
f 2 = f 2 + f C2 = 0.277 + 0.091 = 0.368

x3 = x;* + X~3 = 0.324 + 0.037 = 0.361} ~ Z3 = 0.361 + J: 0.368

f3 = f3

+ f C3 = 0.277 + 0.091 = 0.368

ZCT =Zp+ZJ =0.180+ j0.184+0.091+ j0.037=0.271+ j0.221

-IT!rr

Ksoc=e

XCT

0271
+1=e 0221+1=1.021
-IT

12

i SOC G

= .J2[ 10 ,0 1 + 10 (K soc -1) J


10

10 ,0 1 = 4.5
i SO CG

1b

= 4.9

=.J2[ 4.5+4.9(1.021-1)J=6.509

= 2165.063[A]

iSOCGreal

i KG

= 6.509 2165.063 = 14092.3

52000[ A] > iSOCGrea'

Schema echivalenta de calcul pentru punctul K 4

Zl
I

Z2

Z3

0.009

-1[-

K soc

=e

i SO CG

= .J2[ 4.5 + 4.9( 0.293 -1)J = 1.464

iSOCGreal

0.023

+ 1 = 0.293

= i SOCG . 1b = 1.4642165.063 = 3169 .652 [A]

13

Schema electrica bloc de calcul pentru punctul K s

Zl

I Nm l3 =51.335[A]

USOL 100

0.082 .10-3

Xo =

1=10[m]

= x , 1 = 0.00082

Xl

X CfI

XCI

fj

"

= XI = 0.00082
= 2 X Cfl = 20.00082 = 0.0164[ 0]

= f o 1 = 0.00671

fCf] =fj

f C1

=0.00671

= 2 fCf]

0.01234

Z4 = 0.115 + 0.153 j
ZCT = 0.011 + 0.005 j + 0.115 + 0.153 j = 0.126 + 0.158 j
2

IZCTI = )0.126 + 0.158 = 9.202


0.126

K soc

=e

iSOCUIOO

-]1:

iSOCUIOOreal

0.[58

+ 1 = 0.4

.J2[ 4.2 + 4.6( 0.4 -1)] = 2.036


=i s OCG

rb =2.0362165.063 = 4409.08[A]
14

Nu se verifiea

IrUIOO

> iSOCUIOOreal deei vom inloeui USOL 100/80 eu unul de 500/100

I NmG 6 =37.155[A]
X

3
o = 0.087 .10-

= X o 1 = 0.00087

Xl

= XI = 0.00087

XCf]

= 2 XCf] = 20.00087 = 0.00174

XC]

fl

1=10[m]

= f o . 1= 0.013 5
= f l = 0.0135

fCf]

fCI

= 2 . fCf] = 0.027

Z4 = 0.253 + 0.163 j
ZCT

= 0.0686 + 0.1109 j + 0.253 + 0.153 j = 0.3216 + 0.1272 j

IZCTI = -J0.32162 + 0.1272

= 0.345

0.3216

-1[-

Ksoc = e
isoculOO

+ 1= 1.000355

= J2[ 2.6 + 2.9(1.000355 -1)] = 3.678

iSOCUIOOreal

0.1272

= i SOCG I, = 3.6782165.063 = 7963.10 1[A]

IrUIOO

> ISOCGreal

USOL250

I N m l = 143.145[A]
Xo =

1=10[m]

0.073 .10- 3

=1.144.10-3
15

_ 1

= X o 1 = 0.00073

Xl

= 2 Xl

XCI

= 20.00073 = 0.00146

= f o 1 = 0.00144

fl

= 2 f l = 0.00288

f CI

ZCT

= 0.0956 + 0.1245 j

0.0956

K soc
= e
iSOCUIOO

-11-

01245

+ 1= 1.089

= ~[6 + 6.8(1.089 -1)] = 9.341

iSOCU250real

= i SOCG I b = 9.341 2165.063 = 20224.207[A]

Nu se veri fica deoarece


unul de 500/1 00

iSOCGrea'

> i, deci alegem in locul USOL-ului de 250 din punctul 1,

I Nm 2 1 = 143.145[ A]
X

3
o = 0.073 .10-

XI

= 0.18 .10-3

= X o 1 = 0.00073

XCI

f CI

1=10[m]

= 2 XI = 20.00073 = 0.00146

= 2 f l = 0.0036

16

ZCT = 0.1023 + 0.1245 j

IZcTI= .J0. I 0232 +0.1245 2 =0.161

0.1023

-TC-

K SOC = e 01245 + 1= 1.075

iSOCU250 = h[ 5.9 + 6.6(1.075 -1)] = 9.043

i soc = 9.341 2165.063 = 19578.664[A]

Nu se verifica deoarece lsoc > lr deci alegem in locul USOL-ului de 250 dinpunctul21, unul
de 500/100
I Nm l4 =112.607[A]
Xo = 0.075 .10-3

l=10[m]
f

= 0.227 .10-3

XI = Xo 1 = 0.00075

XCI

2 Xl = 20.00075 = 0.0015

f 1 = f o 1 =
f CI =

0.00227

2 . f j = 0.00454

ZCT =0.1111+0.1249j

0.1111
Ksoc=e 0.1249+1=1.061
-TC-

iSOCU250

=.J2[ 5.8 + 6.5(1.061-1)] = 7.61

iSOCU250real = 7.62165.063 = 16477.674[A]


Nu se vrifica deci vorn alege USOL 500/100
17

USOL 500
Xo =
XI

= X o 1 =

X C1

f C1

0.073.10-3

= 0.118 .10-3

0.00073

= 2 Xl = 2 0.00073 = 0.00146

ZCT

2 f j = 0.00236

0.0907 + 0.1245 j

0.0907

K SOC = e
iSOCU500

-It-

0.1245

+ 1 =1.101

=.J2[ 6 + 6.8(1.101-1)] = 9.456


.

Se verifica deoarece

lSOCU500

.
< lr

18

g0110J

g03

0-600 V

g02r

Hz

Rgln
~ li;~o~ li;~

bOI

e 01

f4

\ :

.:'

/.

:::<\v/:::>~:

VI

IirH1121131141
I I I I I I
I 41

\,

0-1500 A

V2

l'--1

C::lI'I I

"

, ,

8Tfffft
nov

Rl 51 T1 R2 52 T2

!~

"
~i

f5

~8~1

'

i /:':

.
",
0"

"

;~fJ~~

U<

selectiva

te~wro-

~i~~~t

ITfTrrrrrfr
U01

l '

.~

p~Y.o

~~fJ~~

bOJ ":

Il

I I I

11r'F~T
'-----r--"

Alimentare
dedansator

=--.J

tensiune
minima

e 02
f1

f3
f1

TENSIUNE
CURENT GENERATOR

TR) BARE
ST
RS

OI

~ TR}

o
FRECVENTA

BARE

GENERATOR

PUTERE

ACTIVA

BLOC PROTECTIE GENERATOR

02

1- fazaR
2 - fazaS
3 - fazaT

ST GENERATOR
RS

19
~

dS

~12

~
2
4

R
E 09

'-----.

E==:J

R
L

a
.....
rc
tl.O

OJ
ro
.0
OJ

OJ

:::>

OJ
C

OJ

cL-

..a
OJ

::l
V!

~
I

PFS.!

aG

m2
25 VA
380/24
12.5 V

V!

c
~
I

>

00

dB

("()

LI"l

1/ I
1

>

dG

PFSs

aG

aG

PFS4

PFSz
,,;

PFS6

;;~l

LI"l

a
co
("()

PFS3

"--------J

IF,'

R'
U 02

Jh1 1

hSl

hS2

bhdf fbhC

dGI /

I I/

0
Idol

Is I 61
I

'------T---'

POZITIE
lNTRERUPATOR

<

_;:I

E--...:l

Z=

<;:I

-~
E-- U

lJJ.~

ALIMENTARE CIRCUITE
380 V 50 Hz

SUPRAVEGHEREPREZENTA
TENSIUNE BARE GENERATOR

LAMPI
SlNCRONIZARE

BLOC DE

SlNCRONIZARE

DECUPLAT CUPLAT

~~U

20
-...

E04

LEI

~I

E 08

bh~1 bh~1

drns
0:

11 13

ot

sw

380/220 V

0:

400 VA

....

.y
~
)(

BTCC

aJ

'

tlsi

+----------------------------j -----------------j--- -- ---- --


CB

,
: Dim
LEI

g
d )

E 08
E 04

1/ ~

_r

bS2/ L __

U 02

.~ ---t---:,
~

U 01

s::J

21 14

bSl1

r: --1--- --------------i-------------------------------------------

mOl

dB

cs

1
PFds

cs\ ~_m h

'i

nm_nhm
m__ m m__nh_n!.P_C9Lh __ hh__ h hm _h_

,'i !

! ~h

dS

~1I

PSF7
aG

______ L_P_?fL _
__ h

hh M
,
_m _mh

Ce

ELECTRO
MOTOR
ARMARE
RESORT

CIRCUIT
EGALIZARE

_h

CUPLARE INTRERUPATOR

ALIMENTARE
380/220 V
50Hz

BLOC PROTECTIE
DECLANSA-DECUPLARE
DECONECTARE LA
TOR DE
INTRERU
SCURTCIRCUIT PUTERE
TENSIUNE
PATOR
INVERSA SUPRASARCINA
MINIMA
TENSIUNE MINIMA

~
~
<
...:lU

...:l~

<"

E-<

<

...:l~

<0

;:lE-<

~~

~~

rJJ

"

Z
E-<

oE-<

;:l

<
21

L-

~.-

-'-----------------------------'

R
S
T

c - -

- - -

- - - -

\~\ \

06

11, r

.: 11, .:

x380 V 50 Hz

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - -

III

~,

~,l-

r--------------------------. ---------:it-

to:

~l, \~
!

,I 1 I 2

4 5I6I 7 I8

10 1"
!9 1

1'21131'41'51'61 , , 15 1' 6!17 1181,

PFs

cz'1

W[ ~

C~~

[~eB

~~~

~~
1CE~ LE~i
T

PFd

--- --- --- --------------- --------- ----------------------- -----------------------------------------------.--------------:

'io

--f=-"

CSDL

i:

U<

~
Tm

--u
...
11
:IT
tz,
~

:- ------------------ ----------------------------~--

eG
~

:====:
~
~

][~m

e01[

~ [] W

e03[

eoA

~ [J

e04[

J m

[J

eos[J

e06 [

:f:"'1380/220

~ [J[]

e07[

ml

E-<~

GENERATOR

CIRCUIT
MASURA

BLOC
PROTECTIE
CIRCUIT
GENERATOR SINCRONIZA

CIRCUIT
COMANDA

T.D.P.

SIGURANTE CIRCUIT
DE
GENERALE
BARA
MASURA

...

... N
~

Z
u
~O
... ~
Uu

...Z
IJJ

22
L..--

-~--------------------------