Sunteți pe pagina 1din 37

Universitatea Cretin Dimitrie Cantemir

Facultatea de Management Turistic i Comercial

Infiintarea unei agentii de turism


Tehnica activitilo de turism ( T.O.T)

Profesor coordonator:
Conf.Univ.dr.Anca Cristea

Student:
Iacob Violeta Gabriela
Anul: III
Grupa: 6 MTC

Cuprins
1. Constituirea agentiei (amplasare, licentiere, brevetare);
2. Structura organizatorica;
3. Resursele umane (organigrama, fisele de post);
4. Realizarea produsului (documentare, calculatie de pret);
5. Contractarea serviciilor;
6. Realizarea ofertei;
7. Stabilirea canalelor de distributie (vanzare);
8. Punerea in aplicare a produsului.

Infiintarea unei agentii de turism

Turismul este actiunea, dorinta,arta de a calatori pentru propria placere.( M.


Peyromaure Debord )Turismul este o activitate umana, nonlucrativa, desfasurata
temporar, la libera alegere, in afara localitatii de resedinta avand ca scop agrementul,
refacerea sanatatii, realizarea unor misiuni,afaceri, largirea orizontului de cunostinte.

1.Constituirea agentiei (amplasare, licentiere, brevetare)


Agenia de turism reprezint o societate comercial cu rol de intermediar ntre agenia
economic, prestatorii direci de servicii turistice i turiti. Activitatea sa const n organizarea,
oferirea i comercializarea unor pachete de servicii sau componente ale acestora.
Agentia de turism SC GABY SICORA TRAVEL SRL este o agentie de tip turoperatoare
si are ca obiect de activitate organizarea si vanzarea pe cont propriu a pachetelor de servicii de
turism.
Agentia concepe, pregateste si vinde produse turistice forfetare destinate a fi vandute fie
direct prin propriile filiale fie prin agentiile detailiste.
Pentru a putea opera pe piata turistica, agentia trebuie sa fie licentiata.Asadar pentru
obtinerea licentei de turism, agentia a transmis reprezentantului zonal al Autoritatii Nationale
pentru Turism din M.T.C.T.-Directia de Autorizare si Control urmatorele documente:
-Cerere de eliberare a licentei de turism;
-Certificat constatator de la Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte
urmatoarele informatii : obiectul de activitate al societatii, structura actionariatului, datele de
identificare a societatii ce se inscriu in certificatul de inmatriculare si sediul punctului de lucru
unde se infiinteaza agentia de turism;
-Copie dupa brevetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism;
-Copie dupa contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism;
-Dovada achitarii contravalorii taxei pentru eliberarea licentei;

Pentru a conduce agentia de turism , managerul trebuie sa detina brevetul de turism, iar
pentru obtinerea acestuia sunt necesare urmatoarele documente:
-Cerere de eliberare a brevetului;
-Dovada privind detinerea permisului de munca in Romania in cazul cetatenilor straini;
-Curriculum vitae ( prezentat detaliat pregatirea si experienta profesionala);
-Copie de pe actul de identitate;
-Copie de pe actele care atesta pregatirea profesionala;
-Copie de pe documentele de atestare a perioadei lucrate in turism;
-Atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia cabanierului si
directorului agentiei de turism detailiste;
-Atestat de limba romana pentru cetatenii straini;
-Certificat cazier judiciar;
-Dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate;
Aceste documente se transmit reprezentantului teritorial al M. T. C. T. Autoritatea
Nationala pentru Turism, pe care le verifica si elibereaza brevetul.
Agentia de turism SC GABY SICORA TRAVEL SRL este o agentie privata infiintata in
ianuarie 2008 in judetul Iasi pe Str. Stefan cel Mare nr. 17, cod unic de inregistrare
J22/345/2008, avand initial un capital de 90.000 de euro si 22 de angajati
Licenta de turism reprezinta documentul prin care se atesta capacitatea titularului de a
comercializa servicii turistice in conditii de calitate si siguranta pentru turisti si posibilitatea de a
infiinta o agentie de turism.
Agentia de turism detalista
-Agentul economic trebuie sa aiba prevazute n obiectul de activitate "servicii turistice"
-Agentul

economic

trebuie

sa

fie

nregistrat

la

oficiul

registrul

comertului

-Starea si aspectul cladirii n care functioneaza agentia sa fie buna si salubra

- Amplasarea agentiei n cladire sa fie la demisol, parter, mezanin, sau la etajul 1, usor accesibila
-Suprafata comerciala a agentiei sa fie peste 10 mp
-Suprafata comerciala sa fie folosita n exclusivitate pentru turism
-Sa existe grup sanitar propriu sau cu acces facil la grup sanitar din cladire
- Persoana care conduce activitatea agentiei de turism trebuie sa fie posesoare a brevetului de
turism
- Asigurarea cu personal calificat ca agent de turism si cu ghizi, posesori ai atestatului de ghid de
turism, corespunzator serviciilor turistice comercializate
- Sa aiba polita de asigurare pentru riscul de insolvabilitate sau faliment al agentiei
- Sa utilizeze autocare omologate si clasificate
- Sa utilizeze servicii de cazare si masa numai n structuri de primire turistice clasificate.
- Firma cu datele de identificare ale persoanei fizice autorizate sau persoanei juridice,
inscriptionnd numele, denumirea comerciala, obiectul de activitate sau alte texte specifice
identificarii
- Mobilier adecvat activitatii desfasurate
- Mijloace de telecomunicatii:
- Telefon si fax
- Placheta cu numarul de telefon al (ANT) precum si al Autoritatii Nationale pentru Protectia
Consumatorilor, conform anexei nr. 5 la norme le metodologice, amplasata n spatiul
commercial.
*1) Pot fi acceptate si alte amplasamente, daca sunt situate n cladiri cu destinatie publica.
Agentia de turism touroperatoare care nu are activitate de vnzare directa catre turisti poate
functiona si la alte niveluri ale cladiri.

*2) Pot fi acceptate, n masura n care spatiul permite, si alte activitati, cum sunt: schimb valutar,
xerox, vnzari de suveniruri, ilustrate, carti de turism, ghiduri, harti.
*3) n situatia n care nceteaza contractul de munca ncheiat ntre persoana brevetata si agentul
economic, nlocuirea acesteia se va face n termen de maxim 30 de zile.
*4) n cazul filialei situate n aceeasi localitate cu agentia de turism persoana care conduce filiala
trebuie sa fie calificata ca agent de turism. Persoana calificata trebuie sa posede un document
care sa certifice absolvirea uneia dintre urmatoarele forme de nvatamnt:
- facultate de turism;
- scoala postliceala de turism;
- liceu sau clasa cu profil de turism;
- curs de calificare n meseria de agent de turism, organizat de institutii autorizate.
*5) Doar agentul economic care detine agentie de turism touroperatoare poate nfiinta filiala
touroperatoare.

*6) Cuantumul sumelor asigurate pe tip de agentie de turism si procedura de asigurare se


stabilesc periodic de Ministerul Turismului, prin ordin al ministrului turismului.
Licenta de turism se elibereaza de catre Autoritatea Nationala pentru Turism - Directia
generala de autorizare si control, la cererea agentilor economici.
n vederea obtinerii licentei de turism agentul economic va prezenta urmatoarele documente:

a) cerere de eliberare a licentei de turism;


b) certificat constatator de la oficiul registrului comertului din care sa rezulte urmatoarele
informatii: (obiectul de activitate al societatii, structura actionariatului, si sediul punctului de

lucru unde se nfiinteaza agentia de turism*) datele de identificare ale societatii se nscriu n
certificatul de nmatriculare.
c) copie de pe brevetul de turism al persoanei care conduce agentia de turism;
d) copie de pe contractul de munca al persoanei care detine brevetul de turism;
e) dovada achitarii contravalorii prestatiei efectuate pentru eliberarea licentei.
*) Agentul economic poate furniza informatiile respective si prin prezentarea copiilor de pe
actele oficiale ale societatii, din care rezulta informatiile sus-mentionate.
Documentatia astfel ntocmita se transmite reprezentantului zonal al Ministerului Turismului Directia generala de autorizare si control, care verifica documentatia primita, solicitnd
eventuale completari. Termenul de solutionare a cererii este de 30 de zile si curge de la data
nregistrarii documentatiei complete.
In sensul hotararii guvernamentale nr. 238 din 2001, brevetul de turism este documentul
prin care se atesta capacitatea profesionala in domeniul turismului, persoanei fizice care asigura
conducerea agentiei de turism sau a structurii de primire a turistilor.
Pentru a obtine brevetul de turism, cei interesati au nevoie de urmatoarele documente:
-

cerere de eliberare a brevetului,

dovada privind detinerea permisului de munca in Romania, in cazul cetatenilor


straini,

curriculum vitae (prezentate detaliat pregatirea si experienta profesionala),

declaratie atasata CV-ului: Declar pe propria raspundere ca datele cuprinse in


prezentul inscris sunt reale, iar in cazul in care se constata contrariul, sa imi fie anulat
brevetul de turism",

copie act identitate,

copie acte care atesta pregatirea profesionala,

copie documente de atestare a perioadei lucrate in turism,

atestat de limba straina de circulatie internationala, cu exceptia cabanierului si a


directorului agentiei de turism delaliiste,

atestat de limba romana pentru cetatenii straini,

certificat cazier judiciar.


n functie de nivelul si de pregatirea profesionala, precum si de ndeplinirea criteriilor

minime prevazute n anexa nr. 2 la prezentele norme metodologice se elibereaza brevet


de turism pentru urmatoarele functii:
1) manager n activitatea de turism;
2) director de agentie de turism touroperatoare;
3) director de agentie de turism detailista;
4) director de hotel;
5) director de restaurant;
6) cabanier.
Posesorul brevetului de turism poate ocupa si alte functii dect cele nscrise pe acesta,
astfel:
a) managerul n activitatea de turism poate ocupa oricare dintre functiile prevazute mai
sus.
b) directorul de agentie de turism touroperatoare poate ocupa fie functia nscrisa n
brevet, fie functia de director de agentie de turism detailista;
c) directorul de hotel poate asigura fie functia nscrisa n brevet, fie conducerea operativa
a activitatilor unui alt tip de unitate de cazare.

2.Structura organizatorica
Structura organizatorica a unei agentii de turism depinde de mai multi factori, cum ar fi:

- obiectul de activitate;
- amplitudinea gamei de servicii oferite;
- numarul de angajati;
- competenta manageriala, etc.
Personalul agentiei si atributii organizatorice
Departament
CONDUCERE

Functie

Atributii

Presedinte

coordoneaza activitatea globala a agentiei;

aproba programele propuse de departamentele de specialitate;

aproba bugetele de promovare si publicitate;

reprezina agentia inrelatiile cu partenerii, asociatiile profesionale si alte


institutii;

verifica si aproba balantele si bilantul;

stabileste politica de dezvoltare a agentiei;

cauta permanent noi parteneri si oportunitati de afaceri pentru marirea


volumului de incasari precum si cresterea prestigiului firmei;

Director
agentie

Departament
CONTABILITATE

are intreaga responsabilitate, libertate de decizie deplina si autoritate


completa asupra salariatilor agentiei;
- organizeaza, coordoneaza si conduce intreaga activitate a agentiei;
-

verifica si controleaza activitatea birourilor si compartimentelor;

selectioneaza, incadreaza si pregateste personalul agentiei;

centralizeaza, analizeaza, aproba si semneaza situatiile intocmite de


departamente din subordine;

analizeaza fondurile de investitii ale firmei;

face demersuri pentru contractarea de credite.

Functie
Economist

Atributii
- indeplineste sarcinile de efectuare a contabilitatii primare cat
si pe cele referitoare la efectuarea contabilitatii finale;

- gestionarea si evidenta intregului patrimoniu al agentiei;


- intocmirea proiectului bugetului de venituri si cheltuieli;
-

intocmirea situatiilor financiar-contabile cu privire la


numerarul incasat zilnic, situatia platilor si incasarilor de la
terti pe perioade diferite;

- inregistrarea tuturor documentelor specifice (chitante,


facturi, ordine de plata);
- intocmirea balantelor contabile lunare, trimestriale si anuale;
- urmarirea platilor taxelor si impozitelor legale si depunerea
la timp a balantelor, bilanturlor si a altor situatii financiarcontabile si statistice cerute de legile in vigoare;
-

SECRETARIAT

Asistent
Manager

efectueaza operarea tuturor modificarilor in contractele si


cartile de munca si pastreaza legatura cu Camera de Munca;
- efectueaza apeluri telefonice si transmite legaturile direct
patronului;
- fixeaza si tine evidenta intalnirilor de afaceri;
- preia si transmite mesaje in lipsa patronului;
- inregistreaza si indosariaza documentele;
-

redacteaza corespondenta directa a patronului precum si


contractele de orice natura;

- trimite si tine evidenta faxurilor primite; opereaza cu xerox,


scanerul;

TURISM INTERN

Referent

- tine evidenta si distribuie produsele de papetarie;


- concepe programele turistice interne pentru vanzare si
conform cu cernitele clientilor;
- efectueaza calculul analizelor de pret;
-

colaboreaza cu departamentul Marketing pentru redactarea


ofertelor;

- supune analizei si aprobarii programele si tarifele;

contractarea de spatii de cazare la hoteluri si in statiuni


turistice interne, pentru individual sau grupuri;

- solicita incheierea contractelor cu prestatorii;


-

pastreaza si actualizeaza permanent tarifele si conditiile


tuturor contractelor;

- sustine corespondenta cu firmele interne;


-

intocmeste si actualizeza graficul actiunilor preconizate


(programe, numar persoane, baremuri, perioade, furnizori);

TURISM
EXTERN

Referent

intretine cele mai bune relatii cu clientii si furnizorii, dand


dovada de rabdare si profesionalism.
- contractarea de spatii de cazare la hoteluri si in statiuni
turistice externe pentru cetatenii romani, individual sau
grupuri;
- alcatuirea de programe turistice externe;
- studiul pietei locale si corelarea pretului la excursii interne;
- planificarea rezervarilor pe curse de transport auto;

Departament

Functie

TICKETING

Agent
ticketing

promovarea vanzarilor prin agentia proprie sau prin alti


colaboratori;

evidenta vanzarilor structurate pe destinatii si natura


serviciilor oferite;
Atributii
- realizarea de contracte cu companiile aeriene externe si
interne si dezvoltarea relatiilor cu acestea;
-

pastrarea permanenta a contactului cu toate companiile


aeriene cu care au fost incheiate contracte;

intocmirea si verificarea permanenta a deconturilor cu


companiile aeriene;

promovarea si dezvoltarea de noi relatii cu potentiali


clienti, persoane fizice sau juridice;

promoveaza programe si modalitati de vanzare care sa


amplifice volumul de incasari.

TURISM AFACERI

Referent

BUSINESS

- concepere si vanzare de programe la cerere si pachete de


servicii pentru actiuni speciale ca:
simpozioane,
conferinte, cocktail-uri, mese festive, traininguri, intalniri
de afaceri, care presupun urmatoarele servicii: transport
auto sau aerian; cazare si masa in hoteluri; secretariat,
xerox, fax, telefon, internet, instalatii de sonorizare ; ghid
insotitor;
- contractare de servicii de transport auto rent-a-car;

MARKETING

Agent
pubicitate

studii de marketing asupra produselor turistice din


Romania;

efectuarea de rezervari, pe rutele stabilite conform


programelor, pentru grupuri organizate de turisti sau
oameni de afaceri;

- pastrarea si intretinerea relatiilor cu clientii.


- are responsabilitatea reprezentarii firmei in relatiile cu
terti;
- se ocupa de crearea imaginii de marca a firmei;
-

se ocupa de realizarea imaginii de piata pentru diferite


produse turistice ale firmei;

- realizeaza periodic analize ale structurii vanzarilor;


-

propune modalitatile optime de publictate si bugetele


necesare;

urmareste realizarea conform strategiei stabilite a


campaniilor de promovare si publicitate;

- pastreaza si dezvolta relatiile cu mass-media si publicatiile


de specialitate;
-

concepe, realizeaza si actualizeaza protofoliul de oferte,


materializat prin catalogul firmei;

- alimenteaza si intretine baza de date.

3.Resursele umane (organigrama, fisele de post)

Organigrama agentiei de turism :


Pentru a ntelege mai bine cum i desfoar activitatea fiecare department al companiei
,,SC GABY SICORA TRAVEL SRL i cum sunt stabilite relaiile ntre departamente am creat
organigrama companiei. Oranigrama permite celor din conducerea companiei s aiba o imagine
ct mai real a structurii organizatorice existente i s raspund ct mai eficient oportunitilor i
pieei n schimbare. Angajaii au nevoie s neleag ct mai bine structura i strategia firmei
precum i rolul lor n atingerea obiectivelor organizaiei. Aceasta ajut personalul din
departamntul resurselor umane s vizualizeze structura curent, s creeze scenari pentru planuri
de schimbare i s comunice informaii cu caracter organizatoric ctre toate departamentele
companiei.

FISA POSTULUI
1.

DENUMIRE A ACTIVITATII: Conducere

2.

DENUMIREA POSTULUI:Director agentie

3.

PROGRAMUL DE LUCRU:Activitate nenormata

4.

SUBORDONAREA :Presedindelui

5.

SARCINI SI OBLIGATII
5.1 OBLIGATII

-sa respecte dispozitiile presedindelui;


-sa ia decizii pentru pastrarea cu rigurozitate a confidentialitatii datelor;
- sa ia decizii pentru respectarea normelor de protectie a muncii;
5.2 SARCINI
Elaboreaza urmatoarele programe:
-pentru investitii
-pentru servicii
-de cresterea a profitului
-de reducere a costurilor
6.

COMPETENTE SI RESPONSABILITATI

Raspunde, urmareste si raporteaza cu privire la:


-

organizeaza, coordoneaza si conduce intreaga activitate a agentiei;

verifica si controleaza activitatea birourilor si compartimentelor;

selectioneaza, incadreaza si pregateste personalul agentiei;

centralizeaza, analizeaza, aproba si semneaza situatiile intocmite de departamente din


subordine;

analizeaza fondurile de investitii ale firmei;

face demersuri pentru contractarea de credite.


FISA DE POST AGENT DE TICKETING
1. Denumirea compartimentului:Marketing-Vanzari

2. Denumirea postului:Agentul de Tiketing


3. Numele si prenumele salariatului:NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:sefului departamentului marketing-vanzari
5. Numele sefului ierarhic:NUME SI PRENUME SEF IERARHIC
6. Subordoneaza:Numai daca este cazul
7. Drept de semnatura:Intern:Extern:
8. Relatii functionale:
9. Pregatirea si experienta:
Studii superioare economice,
-curs de tiketing acreditat
Experienta profesionala 1 an
Capacitate profesionala
-cunoasterea a 2 limbi straine
-cunostinte operare PC
10. Autoritate si libertate organizatorica:Daca este cazul
11. Responsabilitati si sarcini:
Rezerva si vinde bilete de transport
Inregistreaza si tine evidenta biletelor si a incasarilor obtinute
Intocmeste si verifica decontarile cu transportorii
Intocmeste fisiere si rapoarte specifice
Participa la inchierea contractelor cu transportorii
Indeplineste sarcinile trasate de seful direct si respecta prevederile din Regulamentul de
Ordine Interioara
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:Daca este cazul
13. Semnaturi:
14. Data semnarii:
FISA DE POST AGENT TURISM EXTERN
1. Denumirea compartimentului:Servicii Aprovizionare-Investitii
2. Denumirea postului:Agent Turism Extern
3. Numele si prenumele salariatului:NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:Directorului de departament

5. Numele sefului ierarhic:NUME SI PRENUME SEF IERARHIC


6. Subordoneaza:Supervizeaza activitatea ghizilor si a agentilor de rezervari pentru turismul
extern
7. Drept de semnatura:Intern:Extern:
8. Relatii functionale:cu angajatii departamentelor financiar-contabil, marketing, administrativ,
servicii.
9. Pregatirea si experienta:
studii universitare de specialitate si calificari in turism;
experienta de minim 1 an in cadrul unei agentii, pe post de agent turism extern;
cunoasterea pietei externe de produse turistice si a particularitatilor ei;
cunoasterea avansata a limbilor engleza, franceza si/sau germana, exprimare fluenta;
abilitati foarte bune de comunicare si negociere;
capacitati excelente de exprimare (in vederea sustinerii de prezentari);
abilitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa;
disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari externe;
permis de conducere categoria B.
10. Autoritate si libertate organizatorica:Asigura prin mijloace specifice aplicarea corecta si
coerenta a strategiilor de dezvoltare a programelor operationale privind serviciile de turism
extern.
11. Responsabilitati si sarcini:Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura aplicarea
corecta si coerenta a strategiilor de dezvoltare a programelor operationale privind serviciile de
turism extern.
Activitati principale:
-planificarea, organizarea si coordonarea programelor turistice externe (excursii, circuite,
croaziere, vacante exotice, programe de week-end pentru grupuri sau turisti individuali);
-organizarea de misiuni economice in strainatate, pentru participarea la targuri si expozitii;
-organizarea de conferinte, congrese, simpozioane in Romania si in strainatate;
-conceperea si realizarea de oferte promotionale;
-vanzarea de pachete turistice in tara si strainatate (rezervari si emiteri bilete de avion sau tren pe
rute interne si internationale, rezervari in hoteluri din intreaga lume, cazari la preturi
preferentiale, rezervari si emiteri de bilete de odihna si tratament pe litoralul romanesc si in

statiunile montane pentru turistii straini, incasarea si urmarirea platilor);


-verificarea activitatilor de emitere de asigurari medicale si carti verzi, inchirieri masini, asigurari
obligatorii auto, CASCO s.a.;
-participarea la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale;
-revanzarea programelor altor agentii;
-optimizarea relatiilor cu clientii si cu agentiile din domeniu.
Sarcini si indatoriri specifice:
-consolidarea unor relatii agreabile si stabile cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor, pentru
rezolvarea in timp util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale.
-prospectarea pietei de profil in vederea optimizarii continue a serviciilor, avand ca scop final
realizarea de profituri.
Responsabilitati ale postului:
-raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice externe angajate.
-raspunde pentru calitatea negocierii contractelor / actelor aditionale cu clientii si cu
reprezentantii hotelurilor sau pensiunilor, asumandu-si responsabilitatea pentru propunerile de
noi unitati de cazare, dupa ce a verificat pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre
acestea.
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:Sanctiunile aplicate
pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt
descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).
13. Semnaturi:
14. Data semnarii:
FISA DE POST AGENT TURISM INTERN
1. Denumirea compartimentului:Servicii
2. Denumirea postului:Agent Turism Intern
3. Numele si prenumele salariatului:NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:Directorului de departament
5. Numele sefului ierarhic:NUME SI PRENUME SEF IERARHIC
6. Subordoneaza:Supervizeaza activitatea ghizilor si a agentilor de rezervari
7. Drept de semnatura:Intern:Extern:

8. Relatii functionale:cu angajatii departamentelor financiar-contabil, marketing, juridic,


administrativ.
9. Pregatirea si experienta:
studii de calificare in domeniu (atestatul IATA constituie un avantaj);
experienta de minim 1an in domeniul turistic si/sau pe post de ghid;
cunoasterea pietei de produse turistice si a particularitatilor ei;
cunoasterea avansata a limbilor engleza, franceza si/sau germana;
abilitati foarte bune de comunicare si negociere;
abilitati organizatorice, dinamism, seriozitate, initiativa;
disponibilitate pentru program flexibil si pentru deplasari;
permis de conducere categoria B.
10. Autoritate si libertate organizatorica:este autorizat sa asigure vanzarea pachetelor turistice
pentru destinatii interne oferite de agentie.
11. Responsabilitati si sarcini:Scopul postului: titularul postului are rolul de a asigura vanzarea
pachetelor turistice pentru destinatii interne oferite de agentie.
Activitati principale:
-planificarea, organizarea si coordonarea programelor turistice interne (excursii, circuite,
programe de week-end pentru grupuri sau turisti individuali);
-vanzarea de pachete turistice in tara (rezervari de bilete, incasarea si urmarirea platilor);
-promovarea programelor, ofertelor si pachetelor turistice ale agentiei catre clienti;
-participarea la organizarea si coordonarea diferitelor evenimente speciale;
revanzarea programelor oferite de alte agentii;
Sarcini si indatoriri specifice:
-conceperea si realizarea de oferte promotionale;
-stabilirea unor relatii optime cu clientii si cu reprezentantii hotelurilor, pentru rezolvarea in timp
util si in bune conditii a tuturor problemelor ocazionale;
-prospectarea pietei de profil in vederea optimizarii continue a serviciilor, avand ca scop final
realizarea obiectivelor asumate.

Responsabilitati ale postului:


-raspunde pentru desfasurarea si finalizarea cu succes a contractelor turistice angajate.
-raspunde pentru calitatea negocierii contractelor/actelor aditionale cu clientii si cu reprezentantii

hotelurilor/ pensiunilor.
-isi asuma responsabilitatea pentru propunerile de noi unitati de cazare, dupa ce a verificat
pozitia in piata si standardele serviciilor oferite de catre acestea.
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:Sanctiunile aplicate
pentru nerespectarea sarcinilor de serviciu conform rigorilor prevazute in fisa de post sunt
descrise pe larg in Regulamentul intern (ROI).
13. Semnaturi:
14. Data semnarii:
FISA DE POST - CONTABIL SEF
1. Denumirea compartimentului:COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL
2. Denumirea postului:CONTABIL SEF
3. Numele si prenumele salariatului:NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:Directorului General;
5. Numele sefului ierarhic:NUME SI PRENUME SEF IERARHIC
6. Subordoneaza:Personalul compartimentului economic
7. Drept de semnatura:Intern:Extern:
8. Relaii functionale:are relatii de serviciu cu toate serviciile, birourile si alte entitati
functionale; are relatii cu persoane juridice si persoane fizice care au tangenta cu sfera sa de
activitate.
9. Pregatirea si experienta:
Studii:
-absolvent al invatamantului superior economic de specialitate;
Vechime:
-sa probeze o vechime de cel putin 3 ani in domeniu, cuprinzand toate aspectele activitatii
financiar-contabile;
Cunostinte:
-sa posede cunostinte temeinice in ceea ce priveste sistemul organizatoric si financiar-contabil;
-sa posede cunostinte solide in ceea ce priveste legislatia in vigoare privind domeniul financiarcontabil;
-sa probeze o buna cunoastere a conducerii contabilitatii computerizate;

Aptitudini:
-inteligenta (gandire logica, memorie, capacitate de analiza si sinteza);
-capacitate de organizare si conducere a activitatii serviciului;
-capacitate de a prelucra informatiile, de a le interpreta si de a le valorifica prin luarea de decizii
sau prin furnizarea de date prelucrate altor factori decizionali;
-corectitudine, tenacitate, seriozitate, atitudine principiala in relatiile cu oamenii;
Atitudini:
-obiectivitate in aprecierea si analiza situatiilor economice, financiare si sociale, receptivitate,
spirit de echipa (sincer, dispus la colaborare)
10. Autoritate si libertate organizatorica:Daca este cazul
11. Responsabilitati si sarcini:
-organizeaza, indruma, conduce, controleaza si raspunde de desfasurarea in mod eficient a
activitatii financiar-contabile a societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
-asigura, organizarea si gestionarea in mod eficient a integritatii intregului patrimoniu al
societatii in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si normele sau reglementarile interne
ale societatatii;
-organizeaza si coordoneaza contabilitatea operatiilor de capital, contabilitatea imobilizarilor,
contabilitatea stocurilor, contabilitatea tertilor, contabilitatea trezoreriei, contabilitatea
cheltuielilor, veniturilor si rezultatelor, contabilitatea angajamentelor si altor elemente
patrimoniale, contabilitatea de gestiune in conformitate cu legislatia in vigoare;
-urmareste respectarea principiilor contabile si ale evaluarii patrimoniului (prudentei,
permanentei metodelor, continuitatii activitatii, independentei exercitiului, intangibilitatii
bilantului de deschidere, necompensarii);
-organizeaza si coordoneaza controlul financiar preventiv, stabilind operatiunile si documentele
ce se supun controlului financiar preventiv, precum si persoanele care exercita acest control;
-raspunde de consemnarea corecta si la timp, in scris, in momentul efectuarii ei, in documente
justificative a oricarei operatii care afecteaza patrimoniul societatii si de inregistrarea
cronologica si sistematica in evidenta contabila a documentelor justificative in conformitate cu
prevederile legale in vigoare;
-raspunde de stabilirea corecta a documentelor care se intocmesc si de circuitul lor in cadrul
societatii. Pe document se va trece in mod obligatoriu numele, prenumele si functia celui care il

intocmeste, semneaza si raspunde de realitatea datelor trecute in acestea;


-raspunde de efectuarea inventarierii generale a patrimoniului la inceputul activitatii, cel putin
odata pe an, pe parcursul functionarii sale, in orice situatii prevazute de lege si de cite ori
directorul general al societatii o cere;
-organizeaza si participa la intocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil, la
operatiunile de inventariere a patrimoniului urmarind modul de valorificare a rezultatelor
inventarierii;
-raspunde de evidenta formularelor cu regim special;
-organizeaza controlul asupra operatiilor patrimoniale;
-raspunde de respectarea disciplinei de casa, a regulamentului operational de casa si a celorlalte
dispozitii privind operatiunile cu numerar, efectuind personal sau prin alta persoana
imputernicita, cel putin lunar si inopinant controlul casieriei, atit sub aspectul existentei faptice a
valorilor banesti cit si sub aspectul securitatii acestora;
-asigura si raspunde indeplinirea la termen a obligatiilor societatii fata de bugetul statului si terti
in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;
-supervizeaza implementarea procedurilor de contabilitate cu ajutorul programului informational;
-supravegheaza reconcilierea si inchiderea conturilor;
-asigura si raspunde de elaborarea balantei de verificare la termenele stabilite de legislatia in
vigoare;
-efectueaza analiza financiar contabila pe baza de bilant, pe care o prezinta in consiliul de
administratie si respectiv adunarii generale a asociatilor;
-este consultat de catre entitatile functionale ale societatii in legatura cu problemele referitoare la
activitatea serviciului;
-este consultat de catre conducerea societatii in probleme care sunt de competenta serviciului;
-avizeaza lucrari pe probleme de contabilitate a stocurilor, de urmarire, evidenta, decontari,
cheltuieli-venituri, bilant, analize de sistem, tehnica de calcul;
-participa la sustinerea si discutarea lucrarilor elaborate in cadrul serviciului;
-intocmeste aprecieri asupra activitatii desfasurate de personalul din subordine si propune pentru
promovare si stimulare materiala pe cei mai buni;
-reprezinta societatea in cazurile incredintate prin delegare;
-raspunde de eficienta si calitatea lucrarilor executate in cadrul serviciului la termenele stabilite

prin reglementari interne sau prin alte acte normative;


-raspunde de buna pregatire profesionala a salariatilor din subordine si propune masuri pentru
perfectionarea cunostintelor acestora;
-raspunde de respectarea programului de lucru si a disciplinei muncii in cadrul serviciului pe care
il coordoneaza;
-raspunde de indeplinirea oricaror altor sarcini prevazute de Legea contabilitatii 82/1991, de
regulamentul de aplicare a acesteia, precum si de celelalte reglementari legale in vigoare, pe linie
economica si financiar-contabila;
-raspunde disciplinar, civil, material si penal, pentru pagubele provocate unitatii prin executarea
defectuoasa a atributiilor sau prin neexecutarea acestora.
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:Daca este cazul
13. Semnaturi:
14. Data semnarii:
FISA DE POST SECRETAR PARTICULAR AL BIROULUI DE MARKETING
1. Denumirea compartimentului:Marketing
2. Denumirea postului:Secretar particular al biroului de marketing
3. Numele si prenumele salariatului:NUME SI PRENUME SALARIAT
4. Se subordoneaza:Director compartiment marketing
5. Numele sefului ierarhic:NUME SI PRENUME SEF IERARHIC
6. Subordoneaza:Personalul secretarial inferior din subordinea departamentului de marketing
7. Drept de semnatura:Intern:Extern:
8. Relatii functionale:
9. Pregatirea si experienta:
10. Autoritate si libertate organizatorica:Daca este cazul
11. Responsabilitati si sarcini:
Atributii generale :
1. Sa ajute la functionarea departamentului marketing prin sustinerea efectiva si eficienta a
directorului
2. Sa asigure servicii secretariale satisfacatoare prin coordonarea personalului de secretariat
subordonat.

Principalele responsabilitati :
1. Vi se dicteaza documente pe care le transcrieti folosind un processor de texte, redactati
corespondenta si faceti rezumatul rapoartelor. Folositi sistemul computerizat pentru a transmite
mesajele interne.
2. Primiti si pregatisi corespondenta si, la sfarsitul zilei, va ocupati de scrisorile ce trebuie
expediate.
3. Primiti si intretineti vizitatorii.
4. Directionati mesajele telefonice si transmiteti telexuri si faxuri.
5. Pastrati jurnalul directorului, ii fixati intalnirile si angajamentele si il asistati in planificarea
programului zilei pentru a folosi timpul cat mai efficient.
6. Faceti angajamentele necesare pentru calatorii .
7. Va asigurati ca toate scrisorile si cererile au ajuns unde trebuia si ca toate inregistrarile sunt
clasate corespunzator pentru a fi gasite cu usurinta in caz de necesitate.
8. Organizati si asistati la sedinte .
9. Organizati biroul directorului, realizand grafice ce vor fi afisate pe pereti.
10. Furnizati informatii folosind teletext, baze de date si materiale documentare: asigurati
circulatia informatiilor cerute de directorul departamentului.
11. Controlati banii lichizi, tranzactiile bancare si bunurile de decontare a cheltuielilor.
12. Supravegheati personalul secretarial inferior, contribuiti la perfectionarea instruirii, stabiliti
indatoririle, le evaluati posibilitatile si asigurati disciplina la locul de munca.
13. Organizati conferintele si evenimentele speciale dupa cum e necesar.
14. Controlati stocul de produse de papetarie si materiale de birou.
15. Va insusiti regulamentul companiei cu privire la protectia muncii.
12. Sanctiuni pentru nerespectarea fisei postului sau a anexelor acestora:Daca este cazul
13. Semnaturi:
14. Data semnarii:

4.Realizarea produsului (documentare, calculatie de pret)

Traseu turistic
Bucuresti Piatra Neamt (Cetatea Neamt, Manastirea Agapia, rezervatia de zimbri DragosVoda,
Manastirea Sihastria), - Cheile Bicazului (Lacul Rosu) Cluj Napoca (Muzeul National de

Istorie a Transilvaniei, Muzeul de etnografie, Palatul Szeky) Alba Iulia (Muzeul National al
Unirii Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina) Deva (Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane,
Cetatea Deva, Centrul Vechi Deva) Targu Jiu (Coloana recunostintei fara de sfarsit - Coloana
infinitului, Masa tacerii, Poarta sarutului) Ramnicu Valcea (Salina Ocnele Mari,Baile Olanesti)
Sibiu (Muzeul Brukenthal, Turnul Sfatului, Biserica Evanghelica, Parcul ASTRA, Muzeul
Civilizaiei Populare Tradiionale ASTRA) Sighisoara (Cetatea Sighisoara, Turnul cu Ceas)
Brasov (Prima coal Romneasc, Cetuia, Sinagoga Neolog, Sinagoga Ortodox, Biserica
Neagr, Piaa Sfatului) Moeciu de Jos (Pestera Dambovicioarei, Castelul Bran) Targoviste
(Complexul monumental-muzeal Curtea Domneasca, Turnul Chindiei Trgovite) Bucuresti
-Nr.de turisti: 45 + 1 sofer + 3 GHIZI
-Mijloc de transport folosit: autocar
-Nr.de km parcursi in total:1789 km (ziua I: 756 Km, ziua a II-a: 144 Km, ziua a III-a:
300Km, ziua a IV-a: 140 Km, ziua a V-a: 126 Km, ziua a VI-a: 89 Km, ziua a VII-a: 275
Km, ziua a VIII-a: 50 Km, ziua a IX-a: 190 Km)
-Nr.de zile:9 ; Nr. de nopti: 8
-Perioada de desfasurare: 1 Decembrie 9 Decembrie
-Pret informativ: lei/persoana
Ziua I
Bucuresti Cheile Bicazului (412 Km)
Plecare din Bucuresti la ora 08:00 de la aeroportul Baneasa unde vor fi primiti cu
sandwich-uri deoarece urmeaza un drum lung cu opriri in spatii special amenajate pentru popas,
cu sosire in Piatra Neamt la ora 14:00 unde vor servi masa de pranz la Restaurantul Popasul
Haiducilor apoi urmeaza vizitarea obiectivelor turistice din Piatra Neamt (Cetatea Neamt,
Rezervatia de zimbri DragosVoda) dupa care vor pleca spre Cheile Bicazului unde vor ajunge
la lacul Rosu unde se vor caza la Hotel Iasicon la ora 18:30 unde vor servi apoi cina la
restaurantul hotelului.
Ziua II
Cheile Bicazului Cluj Napoca (244 Km)

Plecare de la hotel Iasicon dupa ce au servit micul dejun, la ora 09:00 catre Cluj Napoca cu opriri in
spatii special amenajate pentru popas, cu sosire la destinatie la ora 13:30, unde vor servi masa de pranz la
restaurantul Roata unde vor servi preparate traditional ardelenesti. Dupa ce au servit masa de pranz
turistii vor vizita obiectivele turistice din Cluj Napoca (Muzeul National de Istorie a Transilvaniei,
Muzeul de etnografie, Palatul Szeky) pana la ora 18:00 dupa care se vor caza la hotel Victoria, cina o
vor servi la restaurantul Hanul Dacilor.

Ziua III
Cluj Napoca Deva (175 Km)
Plecare de la hotel Victoria dupa ce au servit micul dejun, la ora 09:00 catre Deva, cu
oprire in Alba Iulia pentru vizitarea obiectivelor turistice importante ale orasului (Muzeul
National al Unirii Alba Iulia, Cetatea Alba Carolina) dupa care vor servi pranzul la ora
13:00 la restaurantul cu specific romanesc local Medieval. Vor pleca catre Deva la ora
14:00 unde vor vizita obiectivele turistice ale orasului (Muzeul Civilizatiei Dacice si Romane,
Cetatea Deva, Centrul Vechi Deva), dupa care se vor caza la hotel Sarmis. Cina se va servi la
restaurantul Dunarea la ora 19:00.
Ziua IV
Deva Targu Jiu (148 Km)
Plecare de la hotel Sarmis dupa ce au servit micul dejun, la ora 10:00 catre Targu Jiu
cu sosire la destinatie la ora 13:00 unde vor servi pranzul la restaurantul Bulevard unde vor
servi preparate traditional romanesti specifice zonei. Dupa servirea mesei de pranz vor vizita
obiectivele turistice ale orasului (Coloana recunostintei fara de sfarsit - Coloana infinitului, Masa
tacerii, Poarta sarutului). La ora 18:00 turistii se vor caza la hotel Europa dupa care vor servi
cina la restaurantul Ambasador.
Ziua V
Targu Jiu Ramnicu Valcea (114 Km)
Plecare de la hotel Europa dupa ce au servit micul dejun, la ora 08:30 catre Ramnicu
Valcea cu prima oprire la Salina Ocnele Mari la ora 10:30 pe care o vor vizita pana la orele
12:00, dupa care vor pleca catre Baile Olanesti unde vor servi pranzul la ora 13:00 la restaurantul

Casa Vanatorilor. La ora 14:00 vor incepe vizitarea localitatii si a complexului de sanatate
unde vor ramane pana la ora 18:00. Vor pleca spre Ramnicu Valcea unde se vor caza la hotel
Panoramic, iar cina o vor servi la ora 19:30 la restaurantul Taverna Zavoi cu preparate atat
traditionale cat si internationale.
Ziua VI
Ramnicu Valcea Sibiu (98 Km)
Plecare de la hotel Panoramic dupa ce au servit micul dejun, la ora 09:00 catre Sibiu
cu sosire la destinatie la ora 10:30 unde vor vizita Muzeul Brukenthal, dupa efectuarea vizitei se
va servi masa de pranz la restaurantul Casa Veche la ora 13:00, dupa servirea pranzului se va
continua vizitarea obiectivelor turistice ale orasului (Turnul Sfatului, Biserica Evanghelica,
Parcul ASTRA, Muzeul Civilizaiei Populare Tradiionale ASTRA). Cazarea se va face la hotel
Ibis, iar cina se va servi la restaurantul Imparatul Romanilor la ora 19:00.
Ziua VII
Sibiu Brasov (211 Km)
Plecare de la hotel Ibis dupa ce au servit micul dejun, la ora 09:00 catre Brasov, cu
prima oprire in Sighisoara la ora 10:30 unde vor vizita obiectivele turistice din oras (Cetatea
Sighisoara, Turnul cu Ceas) pana la ora 13:00 cand vor servi masa de pranz la restaurantul Vlad
Dracul unde vor servi mancare traditionala specifica zonei. La ora 14:00 vor pleca catre Brasov
unde vor ajunge la ora 15:40, acolo vor vizita Prima coal Romneasc si Cetuia apoi vor
merge sa se cazeze la hotel Hanul Domnesc dupa care vor servi cina la ora 19:30 la
restaurantul Cerbul Carpatin.
Ziua VIII
Brasov Moeciu de Jos (33 Km)
Plecare de la hotel Hanul Domnesc dupa ce au servit micul dejun, la ora 09:30 urmand
sa viziteze urmatoarele obiective turistice din Brasov Sinagoga Neolog si Sinagoga Ortodox,
iar dupa servirea pranzului la restaurantul Casa Romaneasca de la ora 13:00 acestia vor mai
vizita Biserica Neagr si Piaa Sfatului, apoi vor pleca la Moeciu de Jos unde vor ajunge ora
15:00 si vor vizita Pestera Dambovicioara si Castelul Bran dupa care se vor caza la Complexul

Cheile Gradistei unde se vor pregati de cina in incinta complexului, si de o seara speciala unde
vor participa la un festival de Halloween la Castelul Bran.
Ziua IX
Moeciu de Jos Bucuresti (179 Km)
Plecare de la Complexul Cheile Gradistei dupa servirea micului dejun vor pleca la ora
11:30 catre Bucuresti cu oprire in Targoviste in care vor ajunge la ora 13:30 unde vor vizita
obiectivele turistice ale orasului (Complexul monumental-muzeal Curtea Domneasca Trgovite,
Turnul Chindiei Trgovite). Vor pleca apoi catre Bucuresti unde vor ajunge la aeroportul Henri
Coanda la ora 16:30.

Calculatia de pret
1.Transport 1586 x 1 euro/km + 158,6 = 1744,6
1744,6/29 pax = 61,16 euro => 270.8 lei/persoana
2.Cazare 100 + 110 + 100 + 100 + 100 + 120 + 120 + 110 + 130 + 130 = 1120
1120/2= 560 RON/persoana
3.Masa 100 lei x 10 = 1000
1000 x 29 = 29000 RON
4.Servicii de ghid + sofer
Cazare: 430 x 2 = 860 RON
Masa: 720 x 2 = 1 440 RON
Diurna: 13 x 2 x 9 = 234 RON
1 440 + 860 + 234 = 2 534

2 534/ 29 = 87, 38 lei/persoana


5.F.O.C
430 + 720 = 1 150 x 2 = 2 300 RON
2 300/29 = 79, 31
6. Pret final necomisional (P.F.N)
270,8+430+720+87,38+79,31 = 1 587.49 RON
7. Comision: 20% x P.F.N
20% x 1 587.49 = 317,50
8. T.V.A (9 %) => Comison x 9%
317.50 x 9% = 285,75
9. Pret final = P.F.N+ Comision + T.V.A
1 587.49+317.50+285,75= 2 190.74 487 euro/persoana

5.Contractarea serviciilor
Orice informaii privind pachetul de servicii turistice, preul acestuia i toate celelalte condiii
aplicabile contractului, comunicate consumatorului, trebuie s conin indicaii corecte i clare,
care s nu permit interpretri echivoce ale acestora.
Agenia de turism are obligaia s furnizeze turitilor, n scris, n vederea ncheierii
contractului, informaii referitoare la:

localitatea de destinaie;

ruta de parcurs;

mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate,

caracteristicile i categoria acestuia/acestora;

tipul unitilor de cazare, adresele i categoriile de clasificare a acestora;

serviciile de mas oferite i categoria de clasificare a unitilor de alimentaie;

durata programului, cu indicarea datei sosirii i a plecrii;

informaii generale privind regimul paapoartelor i al vizelor, precum i al asigurrilor


de sntate necesare pentru cltorie i sejur;

cuantumul avansului, dac este cazul, precum i termenul pentru achitarea restului de
plat;

numrul minim de persoane necesar pentru realizarea programului i termenul limit


pentru informarea turistului, n caz de anulare a cltoriei turistice;

posibiliti de ncheiere a unor asigurri facultative pentru asisten n caz de boal,


accidente i altele asemenea;

durata pentru care opereaz oferta turistic.

Contractul trebuie s cuprind cel puin urmtoarele clauze:

destinaia/destinaiile cltoriei turistice i, n cazul perioadelor de sejur, durata i datele


de sosire i de plecare;

mijlocul/mijloacele de transport utilizat/utilizate, caracteristicile i categoriile de


clasificare a acestuia/acestora, datele, orele i locurile de plecare/sosire, la ducere i la
ntoarcere;

n cazul n care pachetul de servicii turistice include i cazarea, adresa i categoria de


clasificare ale structurilor de primire turistice, n conformitate cu reglementrile rilor de
primire;

serviciile de mas furnizate: pensiune complet, demipensiune, mic dejun;

dac realizarea pachetului de servicii turistice necesit un numr minim de persoane, data
limit de informare a turistului privind anularea cltoriei turistice comandate;

ruta;

vizitele, excursiile sau alte servicii care sunt incluse n preul total convenit al pachetului
de servicii turistice;

denumirea i sediul/adresa ageniei/ageniilor de turism organizatoare i, dup caz, ale


ageniei de turism detailiste i ale societii de asigurri;

preul pachetului de servicii, cu indicarea cazurilor n care acesta poate fi modificat, i


tarifele pentru anumite servicii: taxe de aterizare, mbarcare/debarcare n porturi i pe
aeroporturi, taxe de turist, dac acestea nu sunt incluse n preul pachetului de servicii
turistice;

termenele i modalitatea de plat;

solicitrile speciale ale turistului fcute cunoscute ageniei de turism organizatoare sau
celei detailiste n momentul efecturii comenzii i acceptate de cele dou pri;

termenele n care turistul trebuie s transmit o eventual reclamaie pentru neexecutarea


sau executarea necorespunztoare a contractului de cltorie turistic;

condiiile de modificare i de reziliere a contractului;

obligaiile ageniei/ageniilor de turism n cazul anulrii cltoriei, al nlocuirii sau al


neasigurrii unor servicii;

posibilitatea de transfer al contractului de ctre turist unei tere persoane i modul de


realizare a acestuia;

eventualele modificri pe care agenia de turism le poate aduce serviciilor cumprate;

rspunderea ageniei i despgubirea turistului n cazul nerespectrii clauzelor


contractuale.

6.Realizarea ofertei
Conceperea produselor turistice presupune urmatoarele etape:
organizarea preliminara, cand produsele sunt concepute si asamblate cu mult inainte de
exprimarea cererii clientului. Tour-operatorul va alege destinatia, mijloacele de transport,
cazarea si modalitatea de insotire, incluse in pachet, inainte sa ofere produsul turistic pietei.
Tour-urile se desfasoara insotite de ghid sau de conducatorul de grup pe tot parcursul calatoriei;
acestia se pot limita la asistarea intalnirilor dintre clienti cu reprezentantii companiilor (in cazul
intalnirilor de afaceri) sau ii pot insoti tot timpul;
conceperea serviciilor oferite, pornind de la nivelul de baza; serviciul oferit poate fi doar o
sedere in vacanta sau servicii mult mai complexe: transport dus/intors, insotire, transfer, cazare,
masa, divertisment, asigurare etc;

stabilirea preturilor - pretul produsului este stabilit anticipat si, de obicei, se achita inainte de
inceperea calatoriei; pentru unele produse (cazul cluburilor de vacanta, unde se ofera anumite
parti din pachetele turistice) devine tot mai utilizata plata in sistem credit.

7.Stabilirea canalelor de distributie (vanzare);


Etapele realizarii produselor turistice
Produsele turistice sunt realizate pe parcursul mai multor etape care se deruleaza pe o
perioada cuprinsa intre cateva luni si, uneori, mai multi ani. Procedura urmata de tour-operatori
cuprinde urmatoarele etape:
Studiile de piata au drept scop cunoasterea si analizarea elementelor "cheie" ce
caracterizeaza piata si mediul concurential. Data fiind specializarea fiecarui produs turistic,
studiile de piata trebuie adaptate fiecarui produs in parte. Totusi, metodologia generala utilizata
ramane aceeasi. Trebuie analizate astfel mediul extern, caracteristicile cererii si ofertei,
oportunitatea realizarii, durata executiei, controlul si costurile acestuia.
Studiul de piata porneste de la o ancheta al carei scop il reprezinta testarea ipotezelor si
alegerea in final a celor mai realiste. Anchetele sunt realizate prin sondaje efectuate pe
esantioane reprezentative de populatie. Ele furnizeaza informatii de ordin cantitativ si calitativ.
Pentru obtinerea unor rezultate optime, stabilirea unui chestionar adecvat este foarte importanta.
Acesta trebuie sa cuprinda intrebari precise, cu variante limitate de raspuns si intrebari deschise
destinate unei mai bune cunoasteri a motivatiilor si gusturilor consumatorilor.
Studiile de piata furnizeaza un ansamblu de informatii care permite determinarea
atitudinii fata de un anumit produs, de exemplu, reactiile clientilor potentiali in ceea ce priveste
tarile de destinatie (vizeaza aspecte politice, culturale, climatice, sociale), reactii atat de
numeroase in cadrul turismului international.
Dupa ce prin studiile de piata s-a realizat o cunoastere suficient de precisa a cererii
turistice, adica a dorintelor si posibilitatilor, disponibilitatii clientelei potentiale, tour-operatorul
trebuie sa inteleaga ce produse corespund acestei cereri, sa realizeze aceste produse prin

negocierea cu diferiti prestatori de servicii avuti in vedere si sa incheie cu acestia acorduri,


contracte de colaborare.
Datorita concurentei internationale puternice, tour-operatorul va trebui sa gaseasca cea
mai buna cale de adaptare a produselor sale la nevoile si cerintele consumatorilor. Aceasta
depinde de o buna cunoastere a pietei emitatoare si a raportului calitate-pret optim.
Aceasta etapa este fondata pe ansamblul informatiilor care pot fi obtinute prin studiile de
piata. Priveste in special:
Clientela: segmentarea dupa varsta, categorii socio-profesionale, locul de resedinta,
venituri, obiceiuri, gusturi.
Concurenta: necesitatea adaptarii elementelor componente ale produsului in vederea
diferentierii concurentilor; necesitatea de a dispune de mijloacele de promovare si de publicitate
care sa permita o mai buna influentare a clientelei vizate.
Resursele turistice ale locului de destinatie: resurse naturale, culturale, infrastructura,
servicii de agrement, excursii posibile.
Aceste informatii permit determinarea pietei-tinta, obiectivele corespunzand segmentelor
de consumatori carora le sunt destinate produsele turistice astfel adaptate.
Rezulta dintr-o adevarata strategie a producatorului de vacante. Are drept scop castigarea
competitiei cu produsele concurente si adaptarea ofertei la carac-teristicile cererii diferitelor piete
emitatoare.
Aceasta strategie comerciala urmareste trei obiective principale:
Competitivitatea: este componenta fundamentala a raportului calitate-pret. Realizarea
celei mai bune competitivitati presupune o concentrare si o gestiune riguroasa a produselor
oferite, astfel incat fiecarui segment de consumatori sa-i corespunda un produs specific, avand
cel mai favorabil raport calitate-pret.

Largirea gamei de produse: permite atingerea urmatoarelor obiective:


-propunerea mai multor variante de produs din care consumatorul poate alege;
- eliminarea concurentei prin obtinerea unei cote de piata extinse prin gama complexa de servicii
oferite;
- protejarea impotriva riscurilor legate de instabilitatea politica, fluctuatiile mari ale cursului de
schimb sau actiunile neprevazute ale concurentilor.
Strategia: largirea gamei de produse turistice nu trebuie realizata in detrimentul
competitivitatii pretului sau eficacitatii gestiunii, iata de ce, diversificarea serviciilor impune
urmarirea anumitor strategii. Aceasta trebuie sa fie dinamica pentru a putea adapta produsele la
evolutia gusturilor consumatorilor, variatiilor cursului de schimb, evolutiei puterii de cumparare.
In cadrul acestei strategii, cresterea sau scaderea puterii de cumparare in tarile de
resedinta datorate diferentelor de pret sau fluctuatiilor cursului de schimb, joaca un rol esential,
din moment ce acestea determina raportul calitate-pret al produsului propus pentru o anumita
destinatie, unei anumite clientele si, deci, atractia pentru destinatiile in care diferenta de curs
valutar este cea mai favorabila.
Specificitatea produselor turistice si reputatia producatorului permite firmei turistice sa-si
intareasca pozitia in fata concurentei si joaca un rol important in strategia comerciala adaptata.

8.Punerea in aplicare a produsului


Specialistii de marketing sunt pregatiti sa dezvolte o strategie de distributie care sa duca
la atingerea obiectivelor planificate. n general, exista trei optiuni strategice.
Caracter

Distributia exclusiva

Distributia selectiva

Distributia intensiva

istici
Obiectiv
Imagine de
e
prestigiu, control asupra
canalului, stabilitatea
pretului si profituri mari;

Acoperire medie
a pietei, imagine solida,
relativ control asupra
canalului, vanzari si

Acoperire
larga a pietei,
vanzari si profituri
importante ca

profituri bune;

volum;

Interme
diari

Putini, stabiliti pe
criterii precise, reputatie
buna;

Numar mediu,
bine stabiliti,
intreprinderi cunoscute

Numerosi,
toate tipurile de
intermediari;

Cumpar
atori

Putini, loiali
marcilor, dispusi sa
calatoreasca pentru a
cumpara produsul, solicita
servicii speciale din partea
producatorului si
intermediarilor;

Numerosi,
conventionali,
solicita unele
servicii
intermediarilor;

Actiunil
Vanzari personale,
e de marketing conditii deosebite de
se concentreaza desfacere, servicii de
pe
calitate;

Numar mediu,
cunoscatori ai marcilor,
unii dispusi sa se
deplaseze pentru
cumparaturi, asteapta
anumite avantaje de la
producator sau
intermediar;
Mixul
promotional, conditiile de
vanzare, serviciile postvanzare;

Dezava
ntajul principal

Dificultatea de a
ocupa o nisa de piata

Control
limitat asupra
canalului

Potential de vanzare
limitat

Publicitate
de masa,
disponibilitatea
produselor;

- distributia intensiva presupune distribuirea produselor sau serviciilor printr-un numar ct mai
mare de unitati de desfacere. Este cea mai potrivita modalitate de distributie pentru bunurile de
larg consum, serviciile de consum (servicii bancare, transporturi, asigurarile de viata) si o parte a
bunurilor industriale;
- distributia selectiva este utilizata de catre ntreprinderile care produc bunuri pentru care
cumparatorii prefera sa petreaca mai mult timp pentru a le achizitiona chiar din unitati de
desfacere specializate (biciclete, echipamente). Aceasta strategie permite producatorilor sa
realizeze un control mai eficient si cu costuri mai mici asupra distributiei si sa colaboreze doar cu
anumiti intermediari selectati n acest scop;
- distributia exclusiva - utilizata de producatorii care doresc sa pastreze controlul asupra
distribuirii produselor lor, urmarind o buna imagine a acestor produse dar si adaosuri comerciale
ridicate. Este frecvent ntlnita n cazul autoturismelor de clasa, aparatura electronica,
vestimentatie de marca.

O clasificare mai complexa, dupa un numar mai mare de criterii este prezentata n tabelul
urmator:
Dimensiun Amploarea
ile
distributiei
canalului
de
distributie

Gradul de participare al
intreprinderii la
activitatea canalului de
distributie

Gradul de
control
asupra
distributiei

Gradul de
elasticitate al
aparatului de
distributie

1.Distribu 1.Distributie
tie directa extensiva

1.Distributie prin aport


propriu

1.Control
total

1.Flexibilitate
ridicata

2.Distribu 2.Distributie
selectiva
tie prin
canale
scurte

2.Distributie exclusiv
prin intermediari

2.Control
partial

2.Flexibilitate
medie

3.Control
inexistent

3.Flexibilitate
scazuta

3.Distribu 3.Distributie
exclusiva
tie prin
canale
lungi

ntreprinderea hotaraste sa dezvolte acea strategie de distributie care i serveste cel mai
bine scopurile ducnd la atingerea misiunii sale si a obiectivului strategic global.

Bibliografie
1. Cristea A., Tehnologia activitatilor de turism, Editura Pro Universitara, Bucuresti
2007;
2. Cristea A., Tehnica operatiunilor in turism Studii de caz teste grila, Editura
Pro Universitara, Bucuresti 2013;
3. Chiriac C, Cristea A., Animatia in turism si industria ospitalitatii, Editura Gemma
Print, Bucuresti 2003;
4. Draica C., Ghid practice de turism international si intern, Editura All Bucuresti
2002;
5. Luca C., Chiriac C., Manualul ghidului de turism, Editura Gemma Print Bucuresti
2004;
6. Luca C., Chiriac C., Hurmuzescu D., Cojocariu S., Tinca C., Manualul
directorului agentiei de turism Editura THR-CG, Bucuresti 2004
7. Hurmuzescu D., Manualul
8. Stanciulescu, G., Tigu, G. Tehnica operatiunilor de turism.Caiet de studii de caz,
Editura All Educational, Bucuresti, 1999
9. Vellas, F., Becherel, L. International tourism, Editura McMillan Press Ltd.,
Londra, 1995
10. Sinclair, T. Stabler, M. The economics of tourism, Routledge, Londra, 1997

Anexe