Sunteți pe pagina 1din 17

Universitatea de Stat din Republica Moldova

Facultatea de Drept. Catedra de Drept


Constituional si Drept Administrativ
Grupa 208

RAPORT
Tema: Importul.
Reimportul
Disciplina: Drept Vamal
Elaborat de:POPOV V.
Verificat de:ROTUNDU E.

Chisinau 2014
1

Plan:
1.Importul.Notiuni introductive...3
2.Aplicarea masurilor de politica economica la marfurile
ce se importa....5
3.Aplicarea unor standarte si cerinte fata de marfurile de
import...8
4.Punerea marfurilor importate in circulatie....9
5.Rentroducerea si reimportul marfurilor autohtone.10
6.Procedura de reimport.14
7.Deosebirea reintroducerii de reimport.16

Bibliografie:
1.Cod Vamal al Republicii Moldova
2. HOTRRE Nr. 1140 din 02.11.2005 pentru aprobarea
Regulamentului de aplicare a destinaiilor vamale prevzute de Codul
vamal al Republicii Moldova
3. Legea pentru modificarea si completarea unor acte legislative din
21.10.2004
4. Eduard Sirbu Viorel Melnic Reglementari vamale: Sistemul
destinatiilor vamale in RM Chisin.2009

Unul dintre cele mai vechi si cunoscute regimuri vamale este regimul
vamal de import. Acesta se atribuie acelor marfuri si mijloace de
transport care se introduc pe teritoriul vamal fara obligatia de a le
scoate in afara acestiu teritoriu.
Importul pentru circulatie libera este regimul vamal prin care
marfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Republicii Moldova si
puse in libera circulatie cu respectarea urmatoarelor conditii:
1.Respectarea reglementarilor tarifare ce cuprinde aplicarea
tarifului vamal de import cu achitarea dreptului de import.
Marfurile sunt puse in libera circulatie numai dupa achitarea platilor
vamale.
2.Aplicarea reglementarilor netarifare si anume a sistemului de
licentiere.
3.Respectarea masurilor de politica economica in ceea ce priveste
certificarea si determinarea conformitatii marfurilor.
4.Efectuarea procedurilor de vamuire ,declararea,perfectarea
actelor cu acordarea liberului de vama.
Cea mai importanta clasificare a tipurilor de import este cea,data din
punct de vedere a aplicarii drepturilor de import. Astfel,reiesind din
acest criteriu putem deosebi urmatoarele categorii ale regimului de
import:
1.Import de marfuri care fac ca obiectul platii dreptuilor de import
prevazute de legislatia in vigoare se utilizeaza in cazul plasarii
marfurilor in regim vamal de import cu achitarea integrala a
drepturilor de import stabilite de legislatie,precum si in cazul in care
legislatia nu prevede achitarea anumitor tipuri de impozite si taxe
pentru categoria respective de marfa.

2.Import de marfuri care fac obiectul platii drepturilor de import,dar


pentru care este prevazuta posibilitatea restituirii drepturilor de import
achitate.Acestea sunt cazurile de introducere a marfurilor in republica
si plasarea lor in regim de perfectionare activa.
3.Import de marfuri care fac obiectul scutirii de plata a drepturilor
vamale-adica import,de acele marfuri care in temeiul legislatiei in
vigoare sunt scutite de careva drepturi de import.
Totodata importul poate fi realizat si cu reducerea sau scutirea de la
unele din aceste taxe, in virtutea anumitor prevederi speciale ale
legislatiei in vigoare.

De mentionat este, ca regimul vamal de import,in principiu,este un


regim vamal definitiv. Reiesind din aceasta nu exista necesitatea
incheierii acestuia prin plasarea marfurilor in alta destinatie vamala.
De asemenea,oricare alta operatiune ce continua importul,iar in
declaratiile vamale ulteriaoare nu se va indica regimul vamal
precedent import.
Imporul marfurilor se face cu respectarea normelor prevazute in codul
vamal al Republicii Moldova,Legea cu privire la tariful vamal si alte
acte normative care reglementeaza importul marfurilor.
De mentionat,este ca aceasta ultima categorie de acte normative este
destul de impunatoare dupa numar,ceea ce provoaca anumite
incomoditati in aplicare,Toate aceste acte pot fi conventional grupate
in urmatoarele categorii:
a) Reglementari vamale special referiatoare la modalitatea de
import sau care introduce anumite restrictii sau prohibitii la
import.
b) Acte specializate care reglementeaza in mai multe situatii
referitoare la anumite categorii de marfa inclusiv diverse aspecte
referitor la importul acestor marfuri.

Aplicarea masurilor de politica economica


la marfurile ce se importa
Asa dupa cum a fost mentionat,fata de marfurile ce se importa se aplicaa
masuri de politica economica,adica cele ce au esenta economica,precum
si mecanizme corespunzatoare de realizare.
Conform prevederilor Codului Vamal,masurile de politica economica si t
restrictiile la introducerea si la scoaterea din Republica Moldova a
marfurilor si mijloacelor de transport,stabilite din considerente de politica
economic ace prevad licentierea,cotarea,impozitarea,stabilirea pretului
minim si maxim.
Acesea la rindul lor,se divizeaza in urmatoarele doua categorii:
1.Aplicarea masurilor tarifare,adica achitarea drepturilor de import
prevazute de legislatia in vigoare,pentru categoria respective de marfuri.
2.Aplicarea masurilor netarifare,adica controlul respectarii de actre
titularul regimului,a diferitor restrictii si prohibitii instaurate de stat din
rationamente economice dar care se manifesta altfel,nu prin aplicarea
tarifelor fata de marfurile in cauza.

Aplicarea masurilor de politica necomerciala


la marfurile ce se importa
Desi functia de asigurare a functionarii normale a economiei nationale
a statului este una prioritara pentru organelle vamale,totusi atributiile
sistemului vamal nu se limiteaza numai la aceasta.
Astfel comform Codului Vamal,organelle vamele contribuie la
prevenirea de combatere spalarii banilor,precum si a terorizmului
international. Exercita si perfectionarea controlului vamal,efectuiaza
vamuirea,etc.
Reiesind din acest fapt ca marfurile ce se importa se pun in libera
circulatie pe teritoriul tarii iar importul de regula nu are obligatiunea
legala de scoatere a acestora in afara teritoriului vamal,statul isi
rezerva dreptul de a aplica fata de acesea asa numite masuri
neeconomice.
Masurile neeconomice pot fi definite ca un complex de masuri
legale cu caracter restrictionat sau prohibitiv ce sunt aplicate de stat
in vederea impiedicarii marfurilor straine pe piata interna,fiind
stabilite dij alte considerente,decit cele economice.
De regula scopul sau este unul din cele enumerate mai jos:
-protectie a sanatatii publice
-protectie a mediului inconjurator
-ocrotire a principiilor morale,religiei si ordinii publice
-asigurare a securitatii nationale

Aplicarea unor standarte si cerinte


fata de marfurile de import
De,regula fata de masurile de import se inainteaza aceleasi standarte si
cerinte tehnice,ca si pentru masurile de productie autohtona.
Totusi,statul isi rezerva dreptul de a inainta unele cerinte
speciale,respectarea carora se impune chiar la importul marfurilor.
Aici putem atribui urmatoarele:
1.Interzicerea sau limitarea importului de marfuri care polueaza
mediul inconjurator.
De regula,acestea se refera la marfurile care contin substante toxice
sau nocive.
2.Interzicerea sau limitarea importului de marfuri,care nu corespund
anumitor parametri tehnici.Se utilizeaza de obicei,de catre statele
puternic industrializate sau din considerente de protectie a
consumatorilor.
In Republica Moldova,un exemplu de asemenea interzicere ar putea
servi cea care se refera la importul mijloacelor de transport cu un
anumit termen de exploatare.
3.Standartele ce tin de calitatea marfurilor.Aplicarea standartelor cu
privire la calitatea marfurilor de import se explica prin lipsa
controlului statului asupra modului de confectionare a acestora.
4.Aplicarea masurilor sanitare,veterinare sau fitosanitare.
Asemenea masuri,de regula,au drept scop evitarea patrunderii,pe
teritoriul national,a marfurilor ce prezinta un pericol pentru sanatate si
ordinea publica.
Ca un exemplu de masuri de categorie respectiva putem aduce:
interzicea importului incaltamintei uzate,lenjeriei de corp,etc.
8

Punerea marfurilor importate in circulatie


Importul nu este o simpla actiune de introducere a marfurilor,ci este o
actiune de punere a lor in circulatie pe teritoriul vamal. Astfel,pot fi
puse in circulatie interna marfurile anterior introduse pe teritoriul
Republicii Moldova,dar plasate in alte regiuni.
In conformitate cu Codul Vamal punerea in circulatie este actiunea
prin care organul vamal lasa la dizpozitia persoanei marfurile si
mijoacele de transport dupa vamuire. Actiunea mentionata,desfasurata
de organul vamal,se perfecteaza in forma de liber de vama
Deosebim doua feluri de punere in circulatie a marfurilor :
1.Punerea in libera circulatie- adica actiunea prin care organul vamal
elibereaza marfurile si mijloacele de transport din supravegherea
vamala,acestea urmind a fi folosite in orice scop legal si fara sa se
ceara respectarea a careva conditii suplimentare.
Se pun in circulatie majoritatea marfurilor plasate in regim vamal de
import. In conformitate cu prevederile Codului vamal-statutul
marfurilor straine puse in circulatie pe teritoriul Republicii Moldova
se echivaleaza cu statutul marfurilor autohtone,dupa acordarea
liberului de vama. Aceasta inseamna ca marfurile straine importate
conform legilsatiei in vigoare se pun in circulatie alaturi de marfurile
moldovenesti precum si se asimileaza acestora.
In acest context chiar si scoaterea marfurilor straine anterior importate
se efectueaza in aceleasi conditii ca si scoaterea marfurilor autohtone.
Certificatul de origine totusi in acest caz nu se elibereaza.

2.Punerea conditionata in circulatie- punerea marfurilor si


mijloacelor de transport la dispozitia persoanei,cu conditionarea
indeplinirii unor restrictii,cerinte sau conditii.
9

De cele mai dese ori punerea conditionata in circulatie se efectuiaza pe


motivul platilor vamale.
Asfel conform alin(7) art.7 din Legea pentru modificarea si
completarea unor acte legislative din 21.10.2004 la importul de catre
intreprinderile cu investitii straine valorilor materiale ce se folosesc la
fabricarea articolelor pentru export,acestea se scutesc de taxa vamala
pentru o perioada de pina la 23 aprilie 2004. Produsele finite urmeaza
a fi scoase de pe teritoriul tarii in decurs de 6 luni de la data declararii
importului valorilor material folosite la fabricarea acestora.
In cazul lansarii in circuitul liber pe piata interna a produselor finite
sau al incalcarii termenului de scoatere a lor obligatorie de pe teritoriul
tarii,organelor vamale vor percepe taxele vamale existente la
momentul declararii valorilor materiale cu calcularea si incasarea
dreptului de import.
Caracterul conditionat al punerii in circulatie a marfurilor nu
transforma regimul vamal de import intr-un regim vamal suspensiv
deoarece drepturile de import totusi se achita,iar scoaterea acestor
marfuri in afara teritoriului republicii se va efectua in conformitate cu
procedura prevazuta pentru marfurile de import, ci nu pentru
regimurile vamale suspensive.

Reintroducerea si reimportul marfurilor


autohtone
In activitatea economica externa a agentilor economici din Republica
Moldova uneori intervin situatii in care marfa acestora,anterior scoasa
in afara republicii,urmeaza sa fie reintoarsa si repusa in circulatia
libera pe aces teritoriu. Totodata,intrebarea care in mod inerent
intervine,chiar si la etapa perfectarii declaratiei vamale,este cea
referitoare la necesitatea achitarii drepturilor de import pentru aceste
10

marfuri,sau posibilitatea introducerii marfurilor cu anumite scutiri


vamale.
Raspunsul la intrebare poate fi dat in mod diferit,in dependent de
procedura vamala aplicabila la reintoarcerea marfurilor in cauza.
In linii mari,procedurile vamale de reintorcere pot fi divizate in
urmatoarele doua grupuri:
1.Procedurile de reintoarcere,conform Codului Vamal,ca fiind o
modalitate a regimului vamal de import.
2.Procedura de import,nereglementata expres de Codul Vamal,dar la
fel aplicabila in sistemul vamal contemporan.
In conformitate cu Codul Vamal,marfurile autohtone dupa ce au fost
exportate,sunt reintroduse pe teritouriul vamal si sunt puse in libera
circulatie in decursul unei perioade de 3 ani,sunt scutite de drepturile
de import la solicitarea perioadei interesate.
Pentru a fi reintroduse fara achitarea drepturilor de import,marfurile
trebuie sa intruneasca concomitent urmatoarele conditii :
a)sa fi fost anterior scoase din teritoriul Republicii Moldova,in
conformitate cu regimul vamal de export. Astfel,plasarea marfurilor
autohtone in regim de export,cu plasarea concomitenta a acestor in
antrepozit vamal sau zona libera nu va acorda ulterior persoanelor
respective,dreptul la introducerea lor,cu scutirea de la plata drepturilor
de import.
-scutirea totala de drepturi de import,nu se acorda in cazul
reintroducerii pe teritoriul vamal a marfurilor anterior scoase in regim
de export temporar.

Asa,de exemplu introducerea produselor compensatoare,rezultate din


plasarea marfurilor sub regimul vamal de perfectionare pasiva,nu
11

constituie situatia de reintrducere,dar o situatie de reimport,iar


exonerarea acestora de la plata drepturilor de import se va efectua pe
alte principii,prevazute de art.18 al Codului Vamal.
Conform pct.2 art1 al Codului Vamal se considera marfuri autohtone
marfurile obtinute cu respectarea conditiilor de origine prevazute de
legislatia R.M,precum si marfurile importnate din alte tari si plasate
sub regim vamal de import. Drept consecinta,putem remarca
urmatoarele:
-pot fi intoduse,inclusiv cu scutirea de la plata drepturilor de
import,marfurile in esenta straine,dar anterior importate in tara,cu
achitarea drepturilor de import si respectarea masurilor de politica
economica.
-nu poate beneficia de scutire de la plata drepturilor de import
marfurile exportate anterior din Republica Moldova,daca nu erau
integral marfuri autohtone,cum sunt,de exemplu produsele
compensatoare confectionate in R.M.,cu utilizarea marfurilor
autohtone si apoi plasate in regim de export.

b)La momentul exportului sa fi fost marfuri autohtone.


Conform C.V. se va considera marfuri autohtone marfurile obtinute cu
respectarea conditiilor de origine prevazute de legislatia R.M.,precum
si marfurile importate din alte tari si plasate sub regim vamal de
import.
c)Sa fie in starea in care au fost la data scoaterii.
Deoarece scutirea se acorda anume pentru marfurile moldovenesti
anterior exportate,organele vamale trebuie sa le identifice la
reintroducerea lor.

12

Aceste conditii enumerate mai sus urmeaza sa fie respectate


concomitent. Nerespectarea a macar uneia dintre acestea nu impiedica
persoana sa introduca marfurile in tara,dar ca sanctiune legala va
surveni lipsirea acesteia de dreptul de a solicita scutirea de la plata
drepturilor de import pentru marfurile reintroduse.
Practic reintroducerea acestora va fi efectuata in conditiile unui import
simplu al marfurilor straine,cu achitarea tuturor drepturilor de import
stabilite de legislatia in vigoare.
In cazul in care toate conditiile sunt intrunite,importul marfurilor
reintroduse poate fi efectuat cu scutirea de la plata drepturilor de
import,fara sa existe necesitatea de a mai intruni careva conditii
suplimentare. In mod special se subintelege momentul achitarii sau
restituirii drepturilor de import pentru marfurile ce se introduc.
In finalul acestei caracteristici a procedurii de reintroducere a
marfurilor autohtone,consider necesar de a sublinia si ceea ce tine de
realizarea practica a procedurii. Dupa cum am mentionat,marfuri
autohtone scoase anterior in conformitate cu regimul de export
definitiv,se pun in libera circulatie in afara teritoriului vamal al
Republicii Moldova. Pe acest motiv la reintroducerea lor ulterioara pe
teritoriul vamal,regimul aplicabil este cel de import,dar cu
posibilitatea obtinerii scutirii de la anumite drepturi de import.
Totodata,pentru situatiile privind acest tip de import,legislatia in
vigoare nu prevede nici o exceptie de la capitolul aplicarii masurilor
de politica economica.
Consecinta eminent a cestui fapt este aplicarea,in deplin volum a
tuturor masurilor de politica economica fata de marfurile autohtone
reintroduse,analogic ca si la o marfa straina. Un exemplu elocvent al
acestei consecinte au constituit o serie de cazuri din 2007,in care
vinurile
moldovenesti
anterior
exportate
in
Federatia
Rusa,dar pe motivul interzicerii de comercializare in tara destinatiei au
fost returnate producatorilor din R.M.
13

Procedura de reimport
Reimportul de marfuri exportate temporar se refera la returnarea
completa sau partiala, ulterioara exportului bunurilor in aceeasi stare
(in aceleasi caracteristici economice, tehnice, calitative).
Caracterisica aspectelor legale ale procedurii de reimport nu poate fi
efectuata in aceias maniera minutioasa ca si procedura de
reintroducere descrisa mai sus. Explicatie a acestui fapt este ca
legislatia Republicii Moldova nu defineste aceasta procedura si nu
stipuleaza nici o conditiede utilizare a acestuia.
Si asta in conditia in care o procedura similara procedurii de reimport
cea de reexport-face obiectul de reglementare a unei sectiuni separate
a Codului Vamal.
O asemenea tratare defectuoasa din partea legiutorului,a procedurii de
import,este cel putin nejustificata si provoaca mai multe deficiente si
confuzii atit de ordin juridic cit si de procedura practica.
Totodata,chiar si in cazurile legale de utilizare a procedurii de
import,prevederile codului Vamal se eschiveaza de la necesitatea de a
o numi si trata drept procedura de reimport,facind referinte la
procedura respectiva in orice alta metoda indirect-reintroducerea
dupa exportsau introducerea produselor compensatoare in cadrul
regimului de perfectionare pasiva.
Unicul act normative care face referire legala la aceasta procedura este
Ordinul Serviciului Vamal nr.438-0 din 19.11.2007 privind aprobarea
normelor tehnice privind imprimarea,utilizarea si completarea
declaratiei vamale in detaliu. Din punct de vedere al acestui
act,procedura de reimport este absolut legala si poate fi aplicata la
incheierea declaratiilor cu regim de tip export temporar.

14

Astfel se reimporta marfurile care se introduc pe teritoriul Republicii


Moldova dupa operatiunea de export temporar,sau operatiunea de
perfectionare pasiva.
Conform normelor mentionate procedura de reimport poate fi
clasificata in urmatoarle doua tipuri:
1.Procedura cu cod61,adica reimportul cu eliberare simultanta
pentru libera circulatie pentru marfurile car nu fac obiectul unei
scutiri- se realizeaza la vamuirea produselor compensatoare,rezultate
din regimul de perfectionare pasiva,reintroducerea carerora se
efectueaza cu achitarea drepturilor de import pentru componentul
strain,sau pentru serviciile acordate contra plata.
2.Procedura cu cod 63,adica reimportul cu eliberarea simultanta
pentru libera circulatie a marfurilor care fac obiectul unei scutiri-se
utilizeaza
la
vamuirea
marfurilor
autohtone
exportate
temporar,precum si a produselor compensatoare rezultate la
perfectionarea pasiva,ce se introduce in tara si sunt exonerate total de
la plata drepturilor de import,cu exceptia taxei pentru proceduri
vamale.
Cu toate ca legislatia vamala actuala nu reglementeaza la concret
prcedura reimportului,unele stipulari ce tin de modul de achitare a
drepturilor de import pot fi regasite in legislatia fiscala. Astfe la
moment,reimportul poare fi privit ca o categorie speciala a
importului,care este scutata de la anumite drepturi de import in baza
prevederilor art.103(2b) si art 124(8) Cod Fiscal.
Totodata,reiesind din faptul,ca reimportul este o procedura de
incheiere a unei operatiuni de export temporar al marfurilor
autohtone,aplicarea masurilor de poliica economica in acest caz nu se
impune.
De mentionat,este ca,reintroducerea marfurilor autohtone difera in
raport cu reimportul si sub aspectul codificarii procedurii
15

vamale.Astfel,deoarece regimul vamal de export este unul


definitive,acesta nu poate figura ca un regim vamal precedent
.Concomitent,reimportul in sensul procedurii 61/63 este o procedura
de incheiere a regimurilor vamale suspensive.

Deosebirea reintroducerii de reimport


In vederea uneio explicatii mai elocvente a celor doua procedur,propun spre
atentie urmatorul tabel comparativ.

Procedura de reimport

Procedura de
reintroducere

Regimul
anterior

Export temporar

Export definitiv

Starea in care
se reintorc
marfurile

In cadrul termenului
maxim de reimport stabilit
pentru marfurile date :

Cu scutire-cel mult 3 ani


Fara scutire-oricind

1) La perfectionarea
pasiva-termen
indicat in autorizatie
2) La export temporartermen indicat in
declaratie
Titularul
marfurilor la
introducere

Titularul exportului
temporar sau al
perfectionarii pasiva.

Identitatea titularului
marfurilor nu are nici o
insemnatate juridica chiar si
pentru acordarea scutirii.

16

Originea
marfurilor la
reintorcere

Poate fi atit autohtona cit si Reiesind din faptul,ca


straina-in cazul unei
marfurile se reintoc,numai
prelucrari suficiente.
in aceiasi stare,originea lor
se mentine autohtona.

Aplicarea
masurilor de
politica
economica
fata de
marfuri

Se aplica,cu exceptia
cazurilor prevazute de
pct.299 al Regulamentului
de aplicare a destinatiilor
vamale prevazute de Codul
Vamal al Republicii
Moldova

Se aplica ca si marfuri
straine,fara exceptii

Codul
procedurii
aplicabile

6323-reimport dupa export


temporar;

4200 870-reintroducerea cu
scutiri

6121 sau 6321 pentru


reimport dupa
perfectionarea pasiva

4000 000-reintroducerea
fara scutiri.

17

S-ar putea să vă placă și