Sunteți pe pagina 1din 63

,l '

Q5
.
ylt

#3.. _

MONITORUL OFIOIAL
_

vf

A L

(ji z

ROMANIEI a*
A

Anul 180 (XXIV)

Ey

ca
|.EG|, DECRETEFI lxnpfll si ALTE A_liE

Nr 397 bis

Miercuri, 13 iunie 2012

QI

'

_u_u|.eua

Q
*<.
'fi
af'

._,,3
,
HT;i

Pagina

Anexa la Ordinul ministrului denoltriijgionale i turismului


nr. 115f2012 pentru aprobarea reglementrii tehnice
Normativ privind mndareanstmciilor pe pmnturi

cu um ri i conlracii rgri ndicaliv NP 126:2010" .... ._

F
Q,

0i:~
uzyg

'~. Qqn

tx

0.)

Qc

3 63

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA l, Nr. 397 bis:'13.V|.20'I2

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I TURISMULUI

ORDIN
pentru aprobarea reglementrii tehnice ,,Normativ privind fundarea construciilor
pe pmnturi cu umflri i contracii mari, indicativ NP 126:2010*)
n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modi crile
ulterioare, ale art. 2 alin. (3) si (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice si de cheltuieli aferente activitii de
reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea ;'&ernului nr. 203/2003, cu
modi crile i completrile ulterioare, i ale Hotrrii Guvernului nr. 1.016l'2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea
schimbului de informaii n domeniul standardelor i reglementrilor tehnice, precum i al regulilor ff. feritoare la serviciile societii

informaionale ntre Romnia i statele membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European, cu modi crile ulterioare,
avnd n vedere Procesul verbal de avizare nr. 13 din 10 mai 2012 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 6 din cadrul
._
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Locuinei,
'i M

n temeiul art. 5 pct. Il lit. e) i al art. 13 alin. (6) din Hotarrea Guvernului nr. 1.631!2G09 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Turismului, cu modi crile i completrile u|teriOar`;M
4

K;
ministrul dezvoltrii regionale i turismului emite prezentul ordin.
1
"' 0
s. .i
Art. 1. Se aprob reglementarea tehnic ,,Normativ privind
fundarea construciilor pe pmnturi cu um ri i contracii mari,
Prezenta ifglementare tehnic a fost adoptat cu
indicativ NP 126:2010, elaborat de Institutul Naional de respectarea procedurii de notificare nr. R0/47112010 din
Cercetare Dezvoltare n Construcii, Urbanism i Dezvoltare 11 octombrie 2010, prevzut de Directiva 98/34iCE a
Teritorial Durabil U RBAN INCERC, prevzut n anexa care Parlarreil/ului European i a Consiliului din 22 iunie 1998
face parte integrant din prezentul ordin.
referitore la procedura de furnizare de informaii n domeniul
Art. 2.
Prezentul ordin se public n Monitorul O cial al
sta ciardelor, reglementrilor tehnice i al normelor privind
Romniei, Partea l, i intr n vigoare la 30 zile de la data
rviciile societii informaionale, publicat n Jurnalul O cial al
publicrii.
V

Ai.i_ 3_ _ La daia intrrii in vigoare a piezentuiui ordin ;Comunitilor Europene, seria L, nr. 204 din 21 iulie 1998,

reglementarea tehnic "Cod de proiectare

execuie pentfuji modl

construcii fundate pe pmnturi cu um ri i contracii mari,

at prin DifeCtiVa

a Parlamentului Eufopean

a C0nSi|iu|u, publicat n Jurnalul O cial al Comunitilor

indicativ NE 0001 1996**), i nceteaz aplicabilitatea. ,_%"


Europene, seria L, nr. 217 din 5 august 1998.
p. Ministrul der oltrii regionale i turismului,
*O larcel Ioan Bolo,
secretar de stat
<.
(i,

C`.1_,_
Bucureti, 31 mai 2012.
Nr. 115.

~e

fO
~ ..,_i
kg;

`)Os

*) Ordinul nr. 11512012 a fost publicat n Monitorul O cial al Romniei, Partea l, nr. 397 din 13 iunie 2012 i este reprodus i n acest numr bis.
**) Reglementarea tehnic Cod de proiectare i execuie pentru construcii fundate pe pmnturi cu um ri i contracii mari a fost aprobat prin
Ordinul ministrului lucrrilor publice i amenajrii teritoriului nr. 11rNl1996 i publicat n Buletinul construciilor nr. 711996, editat de ctre Institutul Naional de
Cercetare n Construcii i Economia Construciilor INCERC Bucureti.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012


if

Os

44:?

Os

sa

Re

eo
NORMATIV PRIVIND FUNDAmA:uNsTRUc11LOR
D

PE PMNTURI CU UMFLR1 ?CONTRAc11 MARI.


f

mdica v NP ,=2o1o
%O

JQj

3 zf
se
le
._,

MON|ToRu|_ OFICIAL AL RO|vlN|E|, PARTEA 1, Nr. 397 bis/13.v|.2o12

CUPRINS

j _
i?

1. v
a
>1 rT...

1. PREVEDERI GENERALE

;/"

1.1 Obiect i domeniul de aplicare

Q
Q
(fly

1.2 Documente conexe i de referin

1.3 simboluri i Semm caii

O_

~_

rs. ,_.Gh,
_

2.

DATE CU PRIVIRE LA TERENUL DE FUNDARE)


1'.i_ I

2.1 Categoria geotehnic de ncadrare a amplasamentului

.,, ir

2.2 Investigarea terenului de fundare

gif
if

2.3 Determinarea Valorilor caracteristice i de calcul

parametrilor geotehnici

.l

ff O

""i'
30

ELEMENTE

PENTRU ESTIMAREA DEPLASRILOR I

SOLICITRILOR

ASUPRA CONSTRUCTIILOR DATORATE VARIAIEI UIWIDITII TERENULUI

DE FUNDARE

. i.)

i*
6:.:
4.

MSURI

LA

PROIECREA

SAU

LA

REMEDIEREA

CONSTRUCIILOR

FUNDATE PE PAiviAi~.rURi CU UMFLARI i CONTRACII MARI


., Q/
1'

ff

.;=. _;

U
50

MASURI

Il

RUTIERE N

6.

CONSTRUCTIVE
/

IN

CAZUL LUCRARILOR DE

CU PIVINTURI CU UMFLRI

TERASAIVIENTE

I CONTRACII MARI

MASURI PRIVIND ORGANIZAREA i EXECUIA LUCRARILOR DE


EUNDAII PE PMANTURI CU UMELARI i CONTRACH MARI
ANEXA I: ORIGINEA GEOLOGICA A PAMNTURILOR CU UMFLARI i

CONTRACII MARI i COMPORTAREA LOR LA VARIAII DE UMIDITATE


ANEXA II: FACTORII CARE INFLUENEAZ VARIAIILE DE
ALE PMNTURILOR CU UMFLRI I CONTRACII MARI

VOLUM

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012

ANEXA III: I])ENTIFICAREA I CARACTERIZAREA PMNTURILOR CU


UMFLRI I CONTRACII MARI

ANEXA Iv: ESTIMAREA DISTRIBUIEI DE ECIIILIBRU A UMIDITII sUB


CONSTRUCII
ANEXA

V:

CALCULUL

DEFORIVIAIILOR

TERENULUI

PROVOCATE DE FENOMENE DE CONTRACIE UMFLARE

A Ew

FUNDARE
V

~,.~

iz;

ANEXA VI:

EVALUAREA SOLICITRILOR DAORATE VARIAIEI

UMIDITII TERENULUI DE FUNDARE DIN PAAIA.frURI CU UMELARI i


lJ

CONTRACII MARI ASUPRA CONSTRUCTIILOR

~_

r
ANEXA VII: CORELAREA MASURILOR DE PROTECIE i EXECUIE CU
O
.. Q

.f ' _

POSIBILITATEA DE MANIFESTARE A ,_UI\/IFLARII SAU A CONTRACIEI

TERENULUI DE FUNDARE DIN PAIIIANURI CU UMELARI i CONTRACII


~.

MARI

i_,',f`

rI.
ANEXA VIII: COMPORTAREA C_STRUCIILOR FUNDATE PE PMNTURI

CU UMFLARI I CONTRACII. _..MARI I APARIIA DEGRADARILOR


.

,.A.si
ANEXA IX: EXEMPLE DE CLCUL
;

sef'
1

OF'

ANEXA X :

LEGISLATIVE I TEHNICE
f ff

`r

54.1

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012

1. PREVEDERI GENERALE

1.1 Obiect i domeniul de aplicare


1.1.1 Prezentul Normativ definete cerinele privind fundarea construciilor pe pmnturi cu
Imi ri i contracii mari.
1.1.2 Pmnturile cu um ri i contracii mari numite pe scurt n ceea ce urmeaz PUCM, pot fi

ntlnite n literatura de specialitate i sub denumirea de pmnturi contractile sau pmnturi expansive.
Acestea sunt pmnturi argiloase active n raport cu apa, care au proprietatea de a i modi ca sensibil
volumul ca urmare a variaiei de umiditate.
Producerea unor variaii nsemnate de volum a terenului este condiionat de: 6:3'
prezena n zona de suprafa a unor argile active, susceptibile de um ri i cilfracii mari;
apariia unor variaii importante de umiditate ca urmare a condiiilor climatice sau a altor cauze
(surse puternice de umezire sau uscare, evapo transpiraia vegetaiei etc.)l/
AC
1.1.3. Identificarea i caracterizarea pmnturilor cu um ri i conifaiii mari se face conform SR
EN ISO 14688 l:2004 i STAS 1913712 88 .
Q?

Q*

1.1.4. Rspndirea acestor tipuri de pmnturi pe teritoriul Romei este prezentat n ANEXA I.
Clasificarea i caracterizarea pmnturilor cu um ri i zonlracii mari dup activitate se
efectuiaz conform tabelului 1.1 n funcie de procentul de argihfu diametrul mai mic de 0,002 mm
(Am), de indicele de plasticitate (IP), de indicele de acitivitate (I,f,= Ii, /' A2i,), de criteriul de plasticitate
(Cp), de um area liber (UL), de limita de contracie (WS), decentracia volumic (Cv), de caldura maxim

de umezire (qm x), de umiditatea corespunzatoare suciunii lfl 5 bari (W15) i de presiunea de um are (pu).
Tabelul? I.1.Clasz` carea pmntuiliiigif cu um ri i contracii mari
se

42
O

Caracterizarea

P.U.c.1vI din puncmi

A2,,

I,

de vedere ai

(et)

(%)

1,,

C.

f
C, J UL

w,

' (/)

(%)

*'32

.1

activitii
Putin active

<l5

<12

<0,75

Cu activitate medie

15 20

12 25

Active

20 30

25 35

Foarte active

(%)

>30

*r ,,_ FJD

Tuburat

1,, >C,,

<70

>1

0,75 lj

Ip>C,,

70 100

1,00 1,25
w

I,,>C,,

i,>c,

>3s ,>1,2s

qm.,

P,

(J/s)

(%)

(KPH)

,_

burat
Netu

<55

<l5

<l2

<l0

<50

16 12

55 7 (Ji

I UI I* Lll

12 25

10 12

50 100

100 140

12 10

75 10 O

5 35

25 37

12 18

100 200

>I4o

<10

>l00

>35

>37

>l8

>200

tx)

.Ry

1.1.5. Problemele de iuidare a cldirilor pe pamanturi cu um ari i contracii man trebuie tratate
difereniat, innd seainaslregimul de nlime al acestora, de modul de ncrcare i echipare, de

condiiile de exploatare, de vecintatea unor arbori, etc.


1.1.6. Construciile care adpostesc procese tehnologice cu surse termice importante de cldur sau
frig sau care pot avea pierderi mari de ap, procese chimice sau bacteriologice, i sunt fundate pe PUCM
nu fac obiectul prezentului normativ.
1.1.7. n cazul construciilor mdate la adncimi mai mari de 2,00 m, care nu fac parte din
categoria celor de la pct. 1.1.6, nu se produc de regul variaii de volum ale terenului de fundare de natur

s influeneze construciile respective.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bisl13.V|.2012

1.2 Documente conexe i de referin sunt enumerate n Anexa X


1.3. Simboluri i semnificaii
PUCM
A (mz)
A2,1 (%)

Pmnturi cu um ri i contracii mari


Aria seciunii transversale a sistemului de mdare
Procentul de argil cu diametrul mai mic de 0, 002 mm

Coe cient de analogie

A, (mz)
L (m)
C., (%)

Aria relativ a amprentei


Lungimea montului
Contracie volumic

Cp (%)

Criteriu de plasticitate

C1,(>)
cc
D (%)
E (kPa)
e
ef,
H (m)
h GV/cm2)
he (N/cm2)
Ie

IA

Contracie liniar
Coeficientul condiiilor de lucru la contracie
Grad de compactare
Modulul de deformaie liniar alpmntului
(fo
Indicele porilor
Indicele iniial alporilor
0%,
nltimea indaiei
~
GJ
Suciune
"`n
CQ)
Suciune de echilibru
o
Indice de expansiune
Indice de ariditate
.f Q
Qg
Indice mediu de umezeal (indice cl atic)
Indice de umezeal
Q i\),
Indicele de consistent
i'
Indice de contracie um arejy
Indicele de activitate

IP (A)

Indicele de plasticitate 0 Q 5;

orae
IM
IN
L (m)
m (g)
md (g)
M (kPa)
ll/I, .j (kPa)
n (%)
p (kPa)
p,,1 (lcPa)
p cPa)
pt (lcPa)
pg (lcPa)
p_,p; (lcPa)
pF=log h
s (cm)
S, (%)

Q'

JC,
\Z

Coeficient, tncie de rportul =L/B


Factor de influen, tnie de raportul 17
Dimensiunea cea n__f_:i mare a tlpiifundaiei avndforma dreptunghiulara
n plan;
K/
Masa probei unfzle
Masa probei _;scate
Modulul edain'eh'ic
Modulul efiometric determinat pentru intervalul de presiuni 200 300 lcPa
Porozitate
Presiufe vertical
Presiune la limita de cedare plastic
li';e3`iune de umflare
r/jort unitar datorat ncrcrilor exterioare
Qlfort unitar din greutatea proprie a pmntului
Presiune suplimentar provocat de in uena greutii proprii neumezite
din masiv
Indicele sorbional
Ridicare prin um are (deformatia maxim posibil)
Grad de umiditate

UL (%)

Umflare liber

V (cm3/100g)
Vs (cm3/100g)
z (m)
zf; (m)
u (lcPa)
a = tg'

Volum specific, volum corespunztor la 100 g material uscat


Volumul ocupat de 100 g schelet mineral
Deplasarea tlpiifundaiei pe direcie vertical
Grosimea stratului deformabil
Presiunea apei din pori
Factor de compresiune

15 (0)

Unghiul de pant la curba de contractie

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 biSl13.VI.2012

6 _ AV
V
e',
e'
sm
em

Modificarea relativ de volum

q (lcPa)
q,,a (J/g)
G Vw

Um area specific a unui strat elementar


Umflare relativ
Contracii datorit reducerii umiditii n terenul defundare
Contracia liniar specific a stratului ,,i la o presiune egal cu suma
presiunii geologice
ncrcarea uniform distribuit
Cldura maxim de umezire
Umiditatea volumic (volumul apei raportat la volumul total)

V
p (g/cm3)
pm (g/cm3)
pd (g/cm3)
p, (g/cm3)
o (lcPa)
oz (kPa)
rmed (kPa)
W (%)
w15 (%)
vv,. (%)
w,,,,, (a)
we (%)
w, (%)
wL (%)
wp (%)
xk
x;~f
X ;_,,,
JIM

Densitatea pmntului
.PC 'J
Densitatea pmntului n stare saturat
Q riyv
Densitatea pmntului n stare uscat
,^""
Densitatea scheletului
W
Efort unitar normal
0%,
Efort unitar normal vertical
;'\/
Efortul unitar tangenial mediu pe suprafarillel alunecare
Umiditatea natural a pmntului
ff
Umiditatea corespunztoare suciunii dqll bari
Umiditatea de saturaie
ri;
Umiditatea optim de compactare
Umiditatea de echilibru
`
Limita de contracie
<=,_;
Limita superioar de plasticitatry
Limita inferioar de plasticitiiel
Valoarea caracteristic a pfnametrului geotehnic
Valoarea caracteristic inferioar a parametrului geotehnic
Valoarea caracteristicluperioar a parametrului geotehnic
Coeficientul parialierltru proprietile pmntului

ll

2. DATE CU PRIVIRE LA TERENUl:;`DE FUNDARE

C1
2.l.Categoria geotehnic de ncadrle a amplasamentului
2.1.1. Categoria geotehnic alei lucrri trebuie stabilit n mod preliminar nainte de a trece la
investigarea terenului de lndarefgilinnd a schimbata pe msura avansrii investigaiei.
*Y
.W
2.1.2. Categoria geotehni este asociat cu riscul geotehnic. Acesta este redus, n cazul categoriei
.
,_
I 1
. .
.
.
,.
_ .
.
geotehince 1, moderat in czizuil categoriei geotehnice 2 i mare in cazul categoriei geotehnice 3 (conform
prevederilor normativului NP 074 2007).
2.1.3. ncadrarea unei lucrri ntr o categorie de risc geotehnic sporit impune realizarea m condiii de
exigen corespunztoare a investigrii terenului de fundare i a proiectrii infrastructurii pentru a se
atinge nivelul de siguran necesar pentru rezistena, stabilitatea i exploatarea normal a construciei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 IJisl13.VI.2012

2.2. Investigarea terenului de fundare


2.2.1. Investigarea terenului de fundare trebuie s asigure cunoaterea proprietilor eseniale ale
terenului de fundate cel puin n limita zonei de in uen a construciei. Zona de influen a construciei
este volumul din teren n care se resimte influena construciei respective sau n care pot avea loc
fenomene care s in ueneze acea construcie.
Extinderea n plan i n adncime a zonei de in uen depinde de tipul i de dimensiimile
construciei, de ncrcrile transmise i de caracteristicile terenului de fundare.
W:

2.2.2. n cazul existenei unor informaii privind probabilitatea existenciiwtmor PUCM n


amplasamentul cercetat, obinute cu ocazia recunoaterii pe teren (compo afa unor construcii
nvecinate, informaii de la localnici privind surarea puternic a terenului 'inpleiioadele de secet), la
investigarea terenului de fundate se va da o atenie deosebit stabilirii factorilor ce pot conduce la variaii
nsemnate de volum ale terenului (ANEXA II).
iu
2.2.3. La investigarea terenului de fundate pe lng obinerea sffati caiei se va acorda o atenie
special urmtoarelor aspecte: starea reelei de alimentare cu ap i cani.li`zare, posibilitatea de stagnare a
apelor pierdute din reea, poziiile eventualilor arbori existeni sau idicfriai, comportarea construciilor
nvecinate i adncimea lor de ftmdare, nivelul apei subterane i ejciitualele sale variaii, monitorizarea
eventualelor suri din construciile existente.
Q?
0

2.2.4. Zona afectat de fenomenul de contracie se J'lisider volumul de teren corespunztor


adncimii pn la care se extind vizibil surile i crpturile maj orat cu nc 1,0 m.
Zona stabil sub construciile mdate pe pmrlttdi cu um ri i contracii mari se consider
volumul de teren pn la adncimea unde raportul W/wf3l , sau W < 0,4 WL.
Lucrrile pentru investigarea terenului de inlfe se vor executa fr adaos de ap, pentru a nu se
modi ca regimul hidric al terenului.
.,i'
zf
2.2.5. Identificarea i caracterizarea pnnturilor cu um ri i contracii mari care alctuiesc
terenul de fundate se va face pe baza dzliltatelor ncercrilor de laborator efectuate conform

STAS 1913/12 ss i ANEXA iu.

Pentru ncadrarea unui painnt n categoria PUCM, sunt obligatorii a fi determinai i

calculai, pe baza ncercrilor, urmtorii crametr geotehnici:


Agu procentul de argillzu diametrul mai mic de 0,002 mm

IP indicele de plasticiate (I,,=WL WP)


IA indicele de activitate (IA=I,,/ Alu)
Cp criteriul deplaticitate [Cp=0,73(WL 20%)]
UL um area l_:_`oer [UL=(Vf~Vi)l00/V1]
pu presiunea, de um are
Opional se pot determina i ali parametri geotehnici confonn STAS 1913! 12 88 i ANEXA HI.
2.2.6. Investigarea terenului de flmdare, completat cu detenninri n laborator ale parametrilor
geotehnici ai pmnturilor cu um ri i contracii mari (STAS 1913/12 88 i ANEXA III) se finalizeaz
cu un studiu geotehnic.
2.2.7. Studiul geotehnic reprezint documentaia geotehnic de baz necesar pentru proiectarea

obiectelor de construcii pe amplasamentul investigat i face parte din proiectul tehnic.


Studiul geotehnic va cuprinde caracterizarea pmntului i indicarea datelor care s permit

prognozarea tendinei de Variaie a volumului cu umiditatea (contracie sau Lmi are) i a adancimii zonei
afectate de variaiile de voluin (ANEXELE II i IV).

2.3. Determinarea valorilor caracteristice i de calcul ale parametrilor geotehnici

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis.'13.VI.2012

2.3.1. Parametrii geotehnici servesc att la proiectarea geotehnic prin calcul ct i la


proiectarea geotelmic bazat pe msuri prescriptive.
2.3.2. Nivelul de siguran adoptat n stabilirea valorilor caracteristice i de calcul ale parametrilor
geotehnici corespund nivelului minim prevzut n standardele europene (Eurocoduri). Proiectantul
construciei poate adopta, pe baza unor justi cri tehnico economice, cu acordul beneficiarului, un nivel
de siguran mai ridicat pentru ntreaga structur geotehnic sau pentru pri ale acesteia.
2.3.3. Valoarea caracteristic a unui parametru geotehnic se ia n considerare prin stabilirea
valorii caracteristice inferioare (X nf) i a valorii caracteristice superioare (XK,|,) i utilizarea n
calcul a combinaiei celei mai nefavorabile a acestor valori (Anexa Al din normativul N l22:20l0)
.U
^
.
.
.
. .
.
.
( 4,
.
In cazul n care valorile determinate prin ncercri mdlc o tendin cert de jfanaie n plan sau pe
adncime, se poate stabili o dependen matematic a valorilor caracteristice n>,_fL_i.icie de dimensiunea
. _,
'
4
respectiva.
*fly
a`..,
2.3.4. Valorile de calcul ale parametrilor geotehnici (Xd) se stabilesc de regul de ctre
.
..
.
.

_,
.
.
.
. '*`\~,,
.
.
proiectantul structurii geotehmce, prm impartirea Valorilor caracte1^1st1<\t:,*ll(X1<) la coe cientul parial
pentru proprietile pmntului (fa/M):

X..= 'f

,.~f%

yilff

(21)

n cazul inexistenei unor date senmi cative ale valo1'ilifXK, pentru calcule preliminare se admite
evaluarea direct a valorilor Xd, innd seama de nivelul dehiguran.
I *
f
;.\*

2.3.5. Pentru calculele la starea limit ultim, nfituaiile de proiectare pennanente i tranzitorii,
Valorile YM sunt date n tabelele 4.2 i 4.4 din SR EN ~_l,97 122004.
Pentru situaiile de proiectare accidentale sefiibept ym = 1.
5!

In cazurile speciale, n care se efectueaz calcule la starea limit ultim cu considerarea strii de
deformare a terenului, pentru parametrii de defprmaie ai straturilor de pmnt se poate accepta YM = 1.
2.3.6. Pentru toate calculele la starealiinit de exploatare normal se utilizeaz valoarea YM = 1.
II .I
J7
OP
3.

ELEMENTE PENTRU ESTJMAREA DEPLASARILOR I SOLICITARILOR ASUPRA


/M

CONSTRUCIILOR DAQRATE VARIAIEI Ul\/[IDITAII TERENULUI DE FUNDARE


aia o

3.1. Stabilirea condiiilcfrde fundare i a msurilor constructive la fundarea pe PUCM trebuie s se


bazeze pe determinarea cor int a caracteristicilor de contracie um are ale terenului i pe estimarea
deplasrilor fundaiilor.
Deplasrile estimate ale fundaiilor vor comparate cu deplasarile admisibile pentru ecare tip de
structur, conform prevederilor normativului NP 1 12 2004.
3.2. Ridicarea sau tasarea tlpii ftmdaiei se poate estima printr un calcul de nsumare a efectelor
stratelor elementare, utiliznd rezultatele ncercrii edometrice duble sau multiple reprezentate n
diagrama de stare ( g.III.l din ANEXA III, ANEXA V).
Metoda ncercrii edometrice duble sau multiple const n ncrcarea a dou sau mai multe probe,

recoltate la acelasi nivel i la o mic distan una de alta; probele sunt supuse ncercrii clasice de
consolidare n edometru, prima n condiiile meninerii umiditii naturale din teren, celelalte la umiditi
mrite pn la condiia de inundare complet.
Fiecare din probele aduse la umiditi diferite va fi ncrcat n edometm conform
STAS 8942/l 84 nregistrndu se att deformaiile ct i umiditile atinse dup ecare treapt de
ncrcare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis|'13.VI.2012

11

Estimarea variaiilor de volum ale pmnturilor din terenul de fundare se face cu ajutorul
diagramei de stare n care sunt reprezentate curbele (n cazul 'ncercrii edometrice multiple) sau dreptele
(n cazul ncercrii duble) care corespund modificrilor de stare, ntre situaia iniial i cea nal
( g.IV.l din ANEXA IV).
3.3. Solicitrile care apar in construcie ca urmare a um iii terenului de tundare (datorat

var iaiei umiditii) se pot evalua utiliznd indicaiile din ANEXA VI.
3.4. Pentru corelarea msurilor de proiectare i execuie cu posibilitatea de manifestare a um rii
sau a eontraciei terenului de fundare alctuit din pmnturi cu um ri i contracii mari se vor utiliza

precizrile cuprinse n ANEXA VII.


4.

(W

MASURI_ LA PROIECTAREA SAU LA REMEDIEREA CONSTRUCIILOR FUNDATE


PE PAMANTURI CU UMFLARI I CONTRACII MARI
{~,,.f_V

1,/

4.1. Pmnturile argiloase cu un potenial ridicat de modi care avolumului la variaiile de


umiditate (PUCM), ocup suprafee insemnate n ara noastr (V. ANEXA Ily
4.2. O proiectare judicioas a construciilor fundate pe PUCM o pjiiiectare judicioas trebuie s se
bazeze pe urmtoarele dou elemente:
C3,
> stabilirea regimului de umiditate i a proprietilor pinrului argilos de fundare la nceperea
construciei.
f v
> estimarea modificrilor care se vor produce n reginul de umiditate n cursul exploatrii
construciei i a efectelor acestora asupra proprietilor argilei.
tv

4.3. Pentru nlturarea sau atenuarea fenomenelor ,dciiivorabile datorate existenei pmnturilor cu

um ri i contracii mari pot

avute n vedere mmtoac msuri:

a) eliminarea cauzelor care genereaz variaii d el' umiditate n terenul de fundare, (a surselor ce
provoac umezirea (conducte sau canalizari degradate, ridicarea nivelului apelor subterane,
infiltraii datorate precipitaiilor sau
apei la suprafaa terenului, irigaii, defriri) a
surselor ce provoac uscarea (exist_< :_.|_1a unor arbori n vecintatea construciei, coborrea
nivelului apelor subterane, procese tclnologice cu temperaturi ridicate);
b) alegerea unei adncimi de fundare) sub zona ce prezint variaii de volum, prin subzidirea
fundaiilor existente a ate la adncinii insuficiente sau prin fundarea pe piloi;
c) nbunatirea terenului de funalaie pentru a diminua sau anula variaiile de volum la variaii de
urniditate;
OP
d) realizarea unei consnuciihcapabile de a prelua solicitrile datorate deformaiilor provocate de
variaiile de volum ale pinului de fundare.
a yy

ai

4.4. Adncimea minir._Jde fundare se stabilete n funcie de nivelul hidrostatic, distingndu se


urmtoarele cazuri:
Q; 'I
cazul I, cnd nivelul hidrostatic al apei subterane este la o adncime mai mic de 2,00 m;
cazul II, cnd nivelul hidrostatic al apei subterane este la o adncime intermediar (2,00 10,00 m);
cazul III, cnd nivelul hidrostatic al apei subterane este la o adncime mai mare de 10,00 m.
n cazul I, n care nivelul hidrostatic al apei subterane se menine constant la o adncime mai mic
de 2,00 m, pmntul a at la o adncime de peste 1,40 m nu mai poate prezenta variaii de volum, ntruct
umiditatea lui se menine constant (ANEXA II).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bisl13.VI.2012

4.5. Pentru orice fel de construcie cu caracter defmitiv, ce face obiectul prezentului normativ,
adncimea minim de fundare, D, este mai mare dect adncimea de nghe (STAS 6054 TI) i se
recomand a fi:
I D = l,50 m, pentru cazul I (confomi condiiilor hidrogeologice, pct.4.2).
0 D = 2,00 m, pentru cazurile II i III.
4.6. n cazul n care sub adncimea de fundare aleas conform recomandrilor de la pct.4.3. se a
pmnturi contractile de natur organic (cu coninut ridicat de humus), proiectantul va analiza dac se
justific tehnic i economic depirea parial total a acestor straturi. De asemenea, dac se justific
tehnic i economic alegerea unei adncimi de fundare sau ct mai aproape de orizontul C al terenului
bogat n calcar, practic stabil la variaii de volum, a crui poziie trebuie s se precizeze n studiul
geotehnic n confonnitate cu ANEXA I.
t
W
4.7. Atunci cnd n proiect se stabilete pentru unele pri ale consnuc_iciIf11ndarea la adncimi
diferite, se vor prevedea rosturi de tasare, iar diferenele de adncime ntre fiiirdaiile alturate nu vor
depi 0,50 m.

Oa
Msurile ce se adopt la proiectarea construciilor
JW

,fa 7

4.8. n tabelul 4.l sunt indicate msuri ce se pot adopta la pdiectarea construciilor fundate pe
pmnturi cu um ri i contracii mari. Acestea se aleg in funcie d.*__"a"iIz^1ncimea de fundare, de importana
i destinaia construciei, de caracteristicile de umflare contracie g,e*:terenului de fundare i de elementele
indicate la capitolul 3.
*ie
. er'
Tabelul 4.1. Msuri pentrufundarea clclffi`Ior pe terenuri cu PUCM

1. Meninerea unor condiii stabile de umiditate prin ecrane impermeabile sub


trotuare (pmnt stabilizat sau geomembranejff evitarea infiltraiilor din interior.
2. Controlul sau prevenirea variaiilor defvclum prin mrirea presiunilor pe teren,
prevederea unor spaii de expansiune. _.:j. .'"'
3. Rigidizarea structurii prin centuri. r"'
4. mbuntirea pmnturilor prin tahilizarednjecii sau nlocuire.
5. Fundarea m adncime sub zonaet".1 "ctat de variaiile de volum.

Msurile din prezentul normativ siiitigradate pentru urmtoarele cazuri:

a) fundarea construciilor la adij Eimea minim, indicat la pct.4.5.: 1,50 m pentru cazul I i 2,00
m pentru cazurile II i III. U
b) fundarea la o adncimeiriai mic dect cea prevzut la pct.4.5., cu adoptarea unor msuri
constructive speciale;
*

4.9. Alegerea msunri constructive speciale se va face avndu se n vedere potenialul de


imi are contracie al pmnzlui i capacitatea portant a terenului, pe baza urmtoarelor criterii:
I importana, mrimea i structura de rezisten a construciei; nivelul apei subterane n
amplasamentul construciei (pct.4.4.);
I grosimea i potenialul de inn are contracie al pmnturilor care alctuiesc terenul de
fundare (ANEXA III);
I variaia umiditii terenului de f`undare, n perioada execuiei i exploatarii construciei
(ANEXA II);
I gradul de asigurare admis pentru construcie (grad I sau II, conform pct.4.l0.).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012

4.10. Din punct de vedere al gradului de asigurare mpotriva degradrilor, construciile se pot
realiza:
I

cu asigurare de gradul I, cnd prin msurile ce se iau se urmrete ca toate elementele


componente ale construciei n ansamblu s poat prelua eforturile suplimentare (fore
tietoare, momente ncovoietoare i de torsiune) provenite din tasri
ridicri sau
impingeri rezultate din contracia sau umilarea terenului, fr a periclita structura de
rezisten, a impiedica exploatarea construciei i a pune n pericol viei omeneti;
cu asigurarea de gradul II, cnd msurile luate au drept scop limitarea degradrilor,
astfel nct acestea s nu pun n pericol viei omeneti iar construcia s nu e scoas
temporar din funciune, dar s necesite cheltuieli de reparaie.

4.11. Se recomand ca proiectantul s foloseasc la obiectivele ce urmeaz a sieaza experiena


local referitoare la comportarea construciilor existente fundate pe acelai tip de teren):
., *V
Msuri constructive n cazul fundrii la adncimea minim de fundaiigli
5 (J

4.12. n cazul fundrii la adncimea minim indicat la pct.4.5. iipciitru construcii fr condiii
speciale de exploatare, pentru prevenirea degradrilor sunt su ciente, de regirl, urmtoarele msuri:
a) Secionarea cldirii i fundaiei n tronsoane de maximum _\0,00 m, prin rosturi de tasare;
b) Conductele de alimentare cu ap ce intr i ies din clliri vor prevzute cu racorduri
elastice i etane la traversarea zidurilor sau mdafgiilor. Este indicat ca n interiorul
cldirilor conductele s fie montate aparent, n sut onl, respectiv la primul nivel n cazul
construciilor fr subsol, astfel nct s e accesibile pentru controlul ce trebuie efectuat
periodic iar eventualele reparaii s poat
ffectuate
imediat ce se depisteaz orice
neetaneitate.
c) Realizarea de trotuare etane n jurul cldirilor; trotuarul cu o lime minim de 1,00 m se
va aeza pe un strat de pmnt stabiIizat,n grosime de 20,00 cm, prevzut cu pant de 5 %
spre exterior. Pentru a etan, tromam1_`pbate confecionat din asfalt turnat sau din dale
din piatr sau beton rostuite cu mortarie ciment sau mastic bituminos. Etaneitatea n timp
necesit o bun comportare a stratului de pmnt stabilizat, conform prevederilor de la
pct.6.5. Pentru construciile et, _1ne pe suprafee mari, de exemplu unele cldiri
agrozootehnice, trotuarul se p?sr'eaz numai n zonele circulabile, n rest construciile se
nconjoar cu un strat de prriuit stabilizat cu grosime de 20 ...30 cm i o lime de minim
1,50 m meninndu se o panttransversal de 5 % spre exterior.
d) Anexele cldirilor (scrifierase, etc.) vor
fundate de regul la aceeai adncime cu
construciile respectivefpl zntru a se evita degradarea lor datorit tasrilor sau um rilor
diferite de la un punct la altul. n funcie de tendinele i posibilitatile de deforrnare a
terenului prin corrtrf tcie sau tmi are, se va adopta e legarea rigid de construcii a
anexelor, e separarea lor complet i tratarea independent.
e) Evacuarea apeltffsuper ciale i amenajarea suprafeei terenului nconjurtor cu pante de
scurgere spre lziterior. Evacuarea prin burlane a apelor de pe acoperi trebuie fcut la
rigole impeiiireabile, special prevzute n acest scop, cu debuee asigurate i, preferabil,
direct n reeaua de canalizare. Prin msurile de sistematizare vertical trebuie s se evite
stagnarea apelor super ciale la distane mai mici de 10,00 m n jurul fiecrei construcii.
4.13. Dup intensitatea fenomenelor de asecare, diferitele specii de arbori pot fi calificate astfel:

foarte periculoase: plopul, arinul, salcmul, salcia, ulmul;


periculoase: ararul, mesteacnul, frasinul, fagul, stejarul i tufanul;

puin periculoase: laricele, bradul, pinul.


Se recomand evitarea plantrii sau meninerii de arbori ornamentali, pomi fructiferi, arbuti
sau plante perene n apropierea construciilor, asigurndu se un spaiu ntre cldire i copaci de 3,00 5,00
m, n funcie de importana construciei, de natura arborilor i de potenialul de um are contracie al
terenului ( g.VIII.l ANEXA VIII).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012

Existena unor grdini interioare, prevzute de obicei cu bazine de ap sau fntni nitoare
constituie un risc important n cazul pmnturilor cu um ri i contracii mari.
De iarea i dezrdcinarea copacilor se va face ntr o perioad umed (primvara sau toamna),
iar golurile rezultate se vor umple cu pmnt local sau, preferabil, pmnt stabilizat bine compactat.
Trebuie avut in vedere c efectele existenei vegetaiei se manifest uneori dup un timp
ndelimgat (6 12 ani), determinat de dezvoltarea arborilor.
Existena arborilor conduce n general la tasri difereniate, cu valori maxime n imediata
vecinatate a trunchiului. Uneori s au semnalat i deplasri pe orizontal, pn la 5,00 cm. Procesele pot

accelerate sau ntrziate, funcie de perioadele mai secetoase sau mai umede.
n afar de efectul de asecare, arborii pot provoca tasri sau deplasri pe orizontal datorit
mpingerilor provocate de creterea diametrului trunchiului sau rdcinilor.
__
.U
4.14
Este necesar urmrirea comportrii i micrii construciilor (diplas , nclinri).
Proiectantul va include iri docinnentaia tehnic i economic a proiectilluidel execuie urmrirea
comportrii micrilor construciilor, inclusiv tipul, numrul i poziia reperelf respective. n timpul
execuiei construciei, sarcina efecturii msurtorilor revine constructorului, iar dup darea n exploatare
ea revine bene ciarului lucrrii. Este indicat ca ntreaga aciune a unnririi__nc1ilor construciilor s e
preluat de la nceput de ctre o imitate topogra c de specialitate, p rgrija bene ciarului, conform
legislaiei aplicabil, n vigoare (STAS 2745 90, etc.).
J
()
Msuri constructive n cazul fundrii la o adncime cuprinsi.'in zone de Variaie sezonier a
u

cu

0**?

umiditaii

Q
fi
^

..

,`

_,

,,

4.15. In cazul fundrii la 0 adiicniie mai mic decat cea prevazuta la pct.4.4, in special pe
pmnturi cu um ri i contracii mari sau foarte mari, pefplng msurile de la pct.4.l0 sunt necesare
unele msuri constructive speciale n vederea asigurrii_r.f.zistenei, stabilitii i exploatarii normale a

tuturor construciilor fundate pe asemenea pmnturi,

exemplu:

a) Realizarea unui trotuar etan dm jurulcoistiuciei, cu o lime minim de 1,50 m aezat pe


im strat de P mnt
fxstabilizat
_
( fi g .4.1 :

".
lNTERIOR

l
^

_.

/ .

'M

'

/R

O EXTERIOR I'T1il'Ii|Tl'I 50 FI1

~.I

/ H

Ji'

52'

` '.

,I ..:;'.
.M

til'f
_/

Centura

:jeg A

\
Q

IOUGF 5 'Yo

sl,

\ `

*I'

1.

\`\\` \`\'\\\..\ I "I, 4'


\\
\ J \` . gl '. I

. _

1,?
.

nl

\\\\`Q;"Q :_. , '.~ ' |

'

Q\ _Q_Z~; '

I.

`\`\

unriarre
lt

3ar^r`|a|'1 .. _ H: _

' stabilizat r,

'.1 _ I '

'_ `

I'

" \ .\"`.I\\\ \\"


" s' \

_'

'I

J II

'

mn UZ 3

,r

__

' 1

_ " I. *".

' v

_
/
:

~fl

.'

lTI "I4

' "`fr ,I

A."

`.
_

E
``

_?

V\4

`*` .'
.

////,
1/I/ff'1 \ .. " I
/
"zfz"11
ff/
/0
1'l'//
1
~
\
1/ I. '\."r"`.I
/
//lg/
51'/

/
_
\.'

f///5
/1'
I.4/

K
1

1*.2
~ .`

.,_ _

'

tundalie

Rusine anarane,

1 I\l*"
I

'e

U'5""~ ,_..;\

'ft
si
_ _ ._

|.'

__

_ _ _ _ __
~ITI TU

fe
J2'n

Figura 4. J. Trotuar etan njurul cldirilor cu adncimea defundare cuprins n zona de variaie
sezonier a umiditii

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 IJisI'13.VI.2012

b) Reducerea uinflrii terenului prin mrirea presiunii efective pe talpa fundaiei pn la o


valoare cel puin egal cu presiunea de iun are, stabilit conform spectrului cu traiectoriile
modificrilor de stare rezultate n urma ncercrilor edometrice multiple, fr a depi ns
capacitatea portant a terenului, stabilit conform STAS 3300,='2 85 Terenul de frmdare.
Calculul terenului de fundare m cazul fundrii directe.
c) Prevederea unor structuri de susinere sau a unor msuri constructive care s permit
preluarea mpingerilor sau deplasrilor neuniforme cauzate de umezirea, respectiv uscarea
terenului de fundare, ca de exemplu realizarea unor centuri de beton armat, continue pe
intreaga lungime a pereilor exteriori i inteiiori, portani sau autoportani, amplasate la

ecare nivel al construciei, inclusiv la nivelul soclului.


4.16. La cldirile numai cu parter, avnd o form n plan apropiat de pnattnmra superioar
poate fi nlocuit cu armarea zidriei la coluri, pe 1,50
2,00 m lungime pe fiecare latur, care s
depeasc n orice caz golurile uilor i ferestrelor. Centurile se armeaz de ,reigiil simetric, avnd
minimum 4 (I) 12 pentru oel OB 38. Pentru centuri cu limea mai mare de '3_2,00 cm, sunt necesare
minimum 6 (1312.
,rw
Calculul se va efectua pe baza sensului predominant al defomia ai terenului, n funcie de
condiiile din momentul executrii fundaiei (anotimp ploios sau setos). Efectele deformaiilor
neuniforme vor fi considerate aciuni temporare de lung durat.

O
4.17. Proiectarea unor construcii puin sensibile la deformarea. neuniforin a terenului de fuiidare,
'i`n cazurile n care este necesar o asigurare de gradul I (art.49), E .lloate materializa e prin construcii
cu structura foarte iigid care s poat prelua n bune condiii efoituiile suplimentare ce apar n
suprastructur fie prin construcii exibile care s se adaptezcla deformaiile terenului. Structura se va
proiecta astfel nct s asigure rigiditatea, respectiv exibilifatea construciei att n plan vertical ct i n
plan orizontal.
r_f_\,3'4
mbinrile elementelor de rezistena din beton aiiiiat prefabricat trebuie proiectate i realizate cu
luarea in considerare a efectelor defonnrii neumfornita'terenului.

_ ef' .

. .

. .

4.18. Calculele se vor efectua pe baza celormai defavorabile ipoteze privitoare la contracia sau
um area terenului, n funcie de condiiile de timiditate identi cate prin studiile geotehnice i cele care se
anticipeaz pentru perioada execuiei indaiei. Efectele deformaiilor neuniforme vor fi considerate
aciimi temporare de lung durat.
<`,s'
Se va verifica compatibilitatea tiiitre deformaiile (n ambele sensuri) ale terenului activ i
deformaiile admisibile ale structurilor prffabiicate (STAS 330012 85).
O
4.19. Pentru construcii de importan deosebit i atunci cnd stratul de PUCM are grosime mare,
se poate recurge la fundarea pef flloi pentru a asigura transmiterea eforturilor sub zona afectat de
variaiile de umiditate ale pniiiului i, deci, de modi crile de voluin. In acest caz, pentru fia pilotului
situat n zona cu variaii de fdlum se vor adopta soluii care s evite exercitarea asupra pilotului a unor
solicitri de smulgere ca iniire a um iii terenului.
4.20
Pentru a se evita executarea unor volume mari de sptura i de betoane n fundaii (de
exemplu la unele construcii agrozootehnice dezvoltate pe suprafee mari), este indicat Mocuirea
fundaiilor continue cu fundaii izolate pe care s se reazeme construcia prin intermediul unor grinzi de
fundare. Se va prevedea un spaiu mire suprafaa terenului i talpa grinzii de fundaie egal cu valoarea
posibil a um iii pmntului (cca.10 15 cm) care s se umple cu nisip, mpiedicndu se totodat accesul

direct al apei i asigurndu se evacuarea ei.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012

Msuri pentru remedierea degradrilor


4.21. bi cazul unor construcii ce au suferit degradri (ANEXA VIII) se poate recurge la subzidire
prin excavare pe tronsoane, n ordinea indicat n g.4.2.

iueel
J c fr "" ''''''"

1 4,~ 21=~ ~ ._ _._.. _ _

4,..

2_ 5

r<#.
1 2jfn~.f:f;
1
= 4 4,
9:? "

>

op.,

AA

"<='

W
`/37

Fundatia

8XiSleI'lla

CH
'

<Lz

l?9%

lmpanare
.O

I\\"t:xc:avatii exterioare
I m, |n compartimente

few

1_.'_

subZ'd're

Treime

mijlocie

ai
,'"m\\"''
\ \ ' ,'Em\
''\ 's_ \

"v

_ _ __/ *ff
'

:fs/3 rs/3 B/3


B
.,.r''V."
= _

. a

af___

Forta rezultanta

'

A?

Figura =..2..Schema subzidiriz'


4
.\')
b

5. MSURI CONSTRUCTIVE N CAgJL LUCRRILOR DE TERASADIENTE RUTIERE N


4

zoNELE CU PMNTURI cu I;,\r1=Ln1 i coNrRAcn ivnnu


'KJ
5.1. La taluze degradareafae loc de obicei prin formarea unor cruste crpate, care se desprind
progresiv i afecteaz zone din c_efj`t'1 ce mai profunde.
Sunt frecvente, de asenefiea, ruperi de picior sau de adncime atunci cnd apa se in ltreaz prin
suri de contracie sau cnd rifgila de la baza taluzului devine saturat ca urmare a unui drenaj ine cient.
n cazul cnd argila absoarbe apa sau este supus efectului unor cicluri de uscare umezire, rezistena la
forfecare se reduce foarte mult.
E astfel de cazuri, taluzele de echilibru pot ajunge la nclinri de 50...100. Asemenea valori se
obin dac n calculele de stabilitate se conteaz pe rezistena rezidual, care n cazul argilelor active
poate 0,3 sau chiar 0,1 din rezistena de vrf.
H1 unele cazuri, taluzele iniial stabile se degradeaz dup cteva luni sau civa ani, ca urmare a
atingerii unei noi situaii de echilibru al presiunilor interstiiale, care prin descrcare au avut la mceput
valori negative. Adesea, procesul se accelereaz ca urmare a efectului unor ploi puternice.
5.2. Metodele uzuale de tratare constau din: mbuntirea condiiilor de drenaj, att la piciorul ct
i la partea superioar a taluzului; protecia suprafeei mpotriva eroziimii i a ptrunderii apei prin
in ltraie n fisuri (aternerea unor materiale granulare, geotextile, geomembrane, etc.) i adoptarea unor
pante dulci ale taluzelor de ordinul 1/3 la 1/4.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012

5.3. n general, se recomand evitarea folosirii pmnturilor contractile la realizarea rambleelor.


Atunci cnd nu se dispune de alte materiale se poate recurge la mbuntirea pmnturilor, n special prin
stabilizarea cu var. Compactarea pmnturilor contractile trebuie realizat la umiditi ct mai apropiate
de umiditatea de echilibru, diminundu se n felul acesta variaiile de volum aferente modificrilor de
umiditate.
Pentru orientare, n g.5.l, se arat gradul de compactare necesar, n funcie de condiiile
climatice i indicele de plasticitate al pmnturilor (IP). Condiiile cele mai defavorabile corespund unor
zone climatice cu perioade de secet mai man' de 3 luni. Trebuie menionat, ns, c aceste recomandri
se refer la rambleele pe care se aeaz talpile de mdare ale cldirilor i nu sunt aplicabile pentru

drumuri cu trafic greu.


l U I.)

CONDIII CL

11 fQI

||

_
/

teal

A>,

dmax

co/V
O/7.
//C

<>e

ax I V?

CE FA

lil A

L I'/ORA

"
..

'

ff'

~~r5"
. f>>`
Qe

`
&

'ri
_`

i,'_"

iv
Y/1%

*I
K

<
ro

,
0

10

20

su

40

,_ .
5o,.'_.f'uu

,fr `

V
`

/4

Q)
O

,=>,'I
IMA /

i,

'
,

iu

au

'90 1,, (%)

Figura 5.1. Variatia gradului de compactare dnrzisar in mcie de condiiile climatice i 1,,

3/

. _

5.4. O construcie rutier se comport ca oiice construcie foarte uoar, la care greutatea proprie
nu compenseaz presiunea de um are dezviltat de pmntul argilos. Dac mbrcmintea este
impermeabil i execuia a avut loc la sfrifdl verii, cnd datorit secetei suciunea pmntului este
ridicat, are loc ulterior un proces de niigraie a apei din zonele nvecinate mai umede spre zona central
pn la atingerea unei noi stri de echili`.;_iiu. Creterea umiditii m zona central conduce la um area

pmntului i la apariia de suri longiuidinale caracteristice.


Pentru diminuarea efectelor urn rilor i contraciilor sunt de preferat mbrcminile exibile
care pot reparate mai usor.
(i
5.5. n etapa de proiectarceste necesar sa se dispun de urmtoarele date:
evaluarea pro llifui de umiditate a terenului;
prognoza distrfguiei de echilibru a umiditii dup construirea oselei i a variaiilor de
volum aferenlc
_ volumul speci c V, densitatea pmntului n stare uscat pd i umiditatea optim de
compactare, WDPL;
modulul edometric (Em) i indicele californian de capacitate portant (CBR), funcie de
starea de umiditate a terenului.
5.6. Msuri recomandate pentru a micora tendina de um are a terenului:
a) nlocuirea argilei pe o grosime de 0,60 0,80 m cu pmnt mai puin activ sau cu pmnt
stabilizat i la repararea periodic (6 7 ani) a mbrcminii rutiere;
b) execuia n etape, lsndu se ntre etape un timp suficient pentru stabilizarea condiiilor de
umiditate;
c) dirijarea apelor de suprafa i drenarea platformei pentru a evita stagnarea apei i
um rile aferente.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bisl13.VI.2012

6. MSURI Pnivnro ORGANIZAREA i EXECUIA LUCRARILOR DE FUNDAH PE


PMNTURI CU UMFLRI i CONTRACII MARI
6.1. nainte de nceperea spttuilor pentiu fundaii, este absolut necesar ca suprafaa terenului s
tie curat i nivelat, cu pante de scurgere spre exterior, spre a nu se permite stagnarea apelor din
precipitaii i scurgerea lor n spturile pentru fundaii, aceste lucrri fiind prevzute n proiect ca lucrri
de baz.
6.2. Toate lucrrile ciclului zero se vor efectua pe tronsoane, fr ntreruperi i n timp ct mai
scurt, pentru a se evita n timpul execuiei variaiile importante de umiditate a pmntur ii' activ.
2*/

6.3. Ultimul strat de pmnt din sptura pentru fundaie, de cca.30 cm grsime, trebuie excavat
ealonat n timp i nemijlocit nainte de turnarea betonului n fundaie, pentru aieieidta efectele negative
cauzate de variaiile de umiditate.
,
n cazul n care adncimea de fundare a construciei se a nzde de Variaie sezonier a
umiditii pmntului, executantul este obligat s solicite prezena proicftnuilui nainte de nceperea
turnrii betonului n ftmdaii, pentru a verifica msura n care ipotezele iiate n considerare la proiectare
corespund cu situaia real de pe teren.
#6,
fta;
6.4. Dac se observ crpturi pe suprafaa terenului la adncimea de fundare, se va proceda la
matarea lor nainte de turnarea betonului, fie cu lapte de ciment (find crpturile sunt mici) fie cu pmnt
stabilizat, i apoi la compactarea suprafeei spturii, precedata, de o uoar stropire a pmntului, pentru
a se realiza tuniditatea optim de echilibru. Aceste operaii i* fi urmate imediat de turnarea betonului n
fundaie.

ff'

if:
Q

6.5. Umpluturle sub pardoseli se vor exe<;E1if.aAlie din pmnturi fr potenial de contracie
umflate, dac se dispune de un astfel de material n zon, e din pmnturi cu umflri i contracii mari
stabilizate; n toate cazurile, umpluturile vor bineisompactate, n straturi de 15 20 cm grosime, fiind
interzis utilizarea materialelor drenante.

Soluia de realizare a umplutuiilor va f;,n mod obligatoriu, stabilit n proiectul de execuie.


Pentru controlul execuiei uinpluturil. ti, se vor respecta normele n vigoare, n funcie de natura
materialului din care sunt realizate unifltauile.
:'27
6.6. Stabilizarea pinnturilor tvuin ii i contracii mari folosite la umpluturi, pentru a deveni
insensibile la variaiile de umiditatcy se poate efectua fie prin metode chimice, fie prin ainestecare cu
nisip.
fff
N

ir,Qwifi?
6.7. Pentru stabilizarea'prin metode chimice, se recomand utilizarea prafului de var nestins, m
proporie de 3
6 % (dmgjfsutatea pmntului uscat), procentul stabilindu se prin ncercri, funcie de
natura i umiditatea natural a pmntului activ. Stabilizarea prin amestecare cu nisip necesit un procent
de 20 40 % nisip mare, procent care de asemenea se stabilete prin ncercri.
ncercrile pentru stabilirea proporiilor de praf de var nestins sau de nisip constau din efectuarea
n laborator a unor amestecuri de prob cu pmnturile ce urmeaz a fi stabilizare, crora li se determin
capacitatea de variaie a volumului conform celor artate la pct. 3.2. Pe baza acestor ncercri de

laborator, proiectantul va stabili valorile umiditii optime de compactare, wp,, i a densitii n stare
uscat, pd.
Operaia propriu zis de stabilizare a pmntului contractil const n amestecul ct mai omogen al
pmntului respectiv cu praful de var nestins sau cu nisipul mare, n proporiile i la umiditile rezultate
din ncercri i prescrise n caietul de sarcini. Punerea n oper a pmntului stabilizat se face n straturi n
grosime de 15 20 cm n stare afnat, supuse apoi compactrii. Toate operaiunile pentru asigurarea
calitii lucrrilor, inclusiv compactarea, trebuie realizate ntr un timp ct mai scurt, pentru ca umiditatea
materialului s nu se modifice cu mai mult de :I: 2% fa de umiditatea prescris prin ncercri.

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 397 bisI'13.VI.2012

6.8. La executarea lucrrilor de terasamente i fundaii se vor respecta urmtoarele acte normative
i reglementri tehnice aplicabile, m vigoar:
I norme de protecie a muncii;
0 norme de protecie a muncii n construcii ;
0 regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii.

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 IJisl13.VI.2012

ANEXA I

ORIGINEA GEoLoGic A PMNTURILOR CU UMFLRI i CONTRACII MARI i

COMPORTAREA LoR LA VARIAII DE UMIDITATE


I.1 Originea geoiogic a pmnturilor cu um ri i contracii mari

n
,J

I.l.l Pmnturile argiloase care manifest un potenial de contracie uni artiiipoitant la variaii
de umiditate fac parte din categoria pmnturilor cu um ri i contracii mari (PI;IQi_\1).
iii'
1.1.2 Dup originea geologic, pmnturile cu um ri i contracii, mari se pot ncadra n
urmtoarele tipiui:
Cf
formaiuni de zon temperat' (de la sfritul teiiaiuliiifli nceputul cuatemarului),
constituite din depozite glaciare, lacustre i marine vechifde natur marnoas calcaroas,
decalcifiate prin splare i mbogite n coloizi. Din accst categorie fac parte majoritatea
pmnturilor cu um ri i contracii mari din ara noasi.
formaiuni de clim cald, bogate n materii orgamcprovemte din evoluia biodinainic a
solului de origine glaciar sau aluvionar, care
suferit n timp o important evoluie
pedologic, devenind argile fisurate cu porozitae i plasticitate foarte mare, prezentnd o
structur secundar manifestat prin reelede fisuri care separ masa lor n buci

poliediice cu fee lustruite. Din aceast categorie fac pane depunerile argiloase i organice
din lunca i delta Dunrii, depunerile de cursurile unor ruri i unele depuneri lacustre.
pmnturi provenite din maine argiloaclila care, prin solificare, calcaiul a fost splat i
depus n adncime (la 2,00 2,50 m mai mult), rezultnd patru orizonturi caracteristice:
orizontul A: bogat n substane organice (humus), de culoare neagr, purttor al
rdcinilor de plante;

orizontul B: cu potenial,'de um are contracie mare, de culoare cafenie rocat,


bogat n particule coloidale (minerale argiloase);
orizontul C: lipsit re,iotenial de um are contracie, bogat n carbonat de calciu,
mai albicios, sub firin de concreiuni calcaroase;
orizontul D: roc mam (mam argiloas); orizont nealterat.

fil/

I.2 Comportarea pmntiig or ca um ri i contracii mari la variaii de umiditate


3* iv

1.2.1 Creterea sau scdciea grosimii nveliului de ap adsorbit este nsoit ntotdeauna de o
extensie sau contracie a s_iu'ct11rii pinnturilor, prin modificarea distanei dintre particule, fapt ce
detennin variaii importan de volum la variaii de umiditate.
Exemplu. Fie un montmorillonit sodic avnd o limit de curgere de 710 %, limit de frinntare
54%. Pentru un grad de saturaie egal cu 1,0, indicele porilor e,va fi:
la limita de curgere

f=.f.=2f_.~wi/r..=7,1r_./r..

(I 1)

la limita de frmntare
ep=0,54 ys I;/W

(L2)

ceea ce nseamn o cretere a indicelui porilor corespunztor limitei de curgere de 13 ori, i o modificare
important a volumului pmntului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bi5I'13.VI.2012

reea suri
~I,00m

~i~

reea fisuri

2,S=2.
0|'n00

I1

la

"'`

5 I,

..i_ _...,__
!_ _!wL_ _,:3

"

, I

__ __

*`

Ii
`~..

till? In\v=
III
I
.ii .

._`____
I

I
`\

ii .r
I

If?

I __*W

\_

a
Fz`g.I. I Macro i micro reeaua de surare a pmnturilor qroase
active
.cv
1.2.2 Comportarea pmntinilor cu imi ri i contracii mari la vaiii sezoniere de umiditate, se
manifest astfel:
F
variaiile de volum n cicluri succesive, de connacie um aisl provoac discontinuiti n masa
pmnturilor n zona super cial, pn la adncimi de cca. 2,00+2,5()`in, sub form de suri i crpturi;
n perioadele secetoase, crpturile de contracie, de c;i'cei sub forma unei reele poligonale
( g.I.l.), strbat orizonturile A i B, pn la suprafaa orizontului`C, provocnd surarea construciilor la
care nu s au luat msuri corespunztoare; fenomenul este
pronunat la terenurile puternic insorite,
mai ales acolo unde au stagnat apele atmosferice (ochiuri de "ap, bli de mic adncime);
n perioadele ploioase crpturile mcep s se ipbidg nchiderea crpturilor pornete att de
jos, datorit umezirii prin apa in ltrat n stratele inferioare, ct i de sus, datorit um rii stratelor
superioare prin umezire imiform; crpturile pot rnnie parial deschise de la un ciclu sezonier la altul.
ntruct variatiile de volum nu se produffn mod uniform n plan n lungul perimetrului
construciei i n adncime, ci au 0 intensitate maiironunat pe laturile insorite, mai ales acolo unde au
stagnat apele din precipitaii atmosferice, contiiciile sunt supuse unor aciuni suplimentare cauzate de
presiunile de um are i/sau cedrile de refizm (tasri din contracii) ce determin n unele cazuri
surarea construciilor i pot induce stri
de exploatare normal sau chiar stri limit ultime.
Pentru un anumit pmnt, producci unor um ri i contracii mari este condiionat de starea de

umiditate i ndesare a pmntului i de oilicitrile la care este supus.


Urmarirea vanlaiilor de urniditate i a variaiilor de volum rezultate se face cu ajutorul diagramei
de stare, care are n abcis umiditatea! exprimat m procente iar n ordonat volumul specific V exprimat
n cm3/ 100 g. Pe aceast abac seprezmt curba de umflare contracie ( g. L2).

*J

C2
'l

0 Q
w_,. grafic _14,7,/0
w_,. calculat=wL _ V ' _Vf M0
ma
K _ V;

C, = 1oo= 57,5%
VJ

Contracie axiala= hi _ hf _l00 = 14,9%


bf
Contracie transversala= I 'gdf mo = 13,6%
f

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.V|.2012


W.
[cm HDDQ)
l.
BU'

_T_ ea

.fb

4 _l ._ _
l

._
.fo`

41

_7.._

rusu

4 1

ft f*

__._;

`\ 1
`

ll

J..
..

5 l

_| __
__
,H.|
.,_

0.

l
`1

'1

I.

55

._

_. _,. u_,.|_+
MI/
_lM_._ _..

.l__
.

04; '91I

a,.\.
'If
i .tg
L

bb

50

'

kw;
15).

ji=f F

il "1~fl'I"~.

15

.L

.I

|_`:

._

l_;_.

ZU

Zb

nfnff ~
30

55

3 i

J..Li
___,...

1 ,.,

.L

Q:

_.

_r_

LL.L LL

4002'I'

__

__,
. ._

I"

_i _|_

.. .

l"

life,

' 1'

*lil

_._.....T_
_l_

a.

_.I_. 1.

4*! /V

,_.~. L_ r
45
40

___...
50 VU flu

~ \\,.

Figura I.2. Limita de contracie i contracia vol' mic


7
4
P:

ntr 0 prim aproximaie probabilitatea producerii unor iiipio ante variaii de volum ale
pmntului poate apreciat cu ajutorul inegalitii:
f
Of

ij

,== =>0,3
V
V
1+e

pb
.,_*;'.v'

(L1)

l/

unde:

V, e reprezint volumul speci c, respectiv irfiicele porilor corespunztoare strii naturale,


exprimat prin punctul N din gura I.2,
VL, e1_ reprezint volumul speci c, respectiv indicele porilor corespunztoare limitei superioare de
plasticitate (WL), exprimat de punctul M'din gura I.2.
Echivalentul gra c al inegalitii este ,condiia ca punctul M, determinat plecnd de la volumele
speci ce Vi VL s e situat deasupra dreptei ?f=`(),3.
Cu ct un pmnt este mai ndesat mai uscat, cu att um rile poteniale sunt mai mari ( g. I.3).
"`

au
x

4
._v;.

9? 1
Q

,
9

,___
; P*

6*'

.
'

5;". ___

"

gf

_ 1*
A

/
'

.,.f' ma
/,I f _

_ .V W

..~f~<
If ff/ ~ff.
. L

JJ

_ /
V
_ l/ __

68 ifuc

am

ne

f
`

,ee `

_?
'"_"'_., _

3.

`
I frf 15

. 3_ ~~_f 8'.*~ ,

2. '
_

*V

ua

Figura I.3. Influena strii de umiditate i ndesare asupra um rii libere


Presiunile necesare a fi aplicate pentru a mpiedica um rile sunt, de asemenea, cu att mai mari
cu ct pmntul este mai ndesat i mai uscat ( g. I.4).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bisl'13.VI.2012

20

26'

(M./a

i/
_/ _

96%

f/ f

ar I ___/ f

W/4

__

_. _>

,_

f f

le /

' ../ f I _m_


_ _

_ I i
c !_ _

"'*9f'3=f ,,_,_ __I_//

_
_

__

_x_

^ _...se_ La_

/_. _

[_ __t_ __/_
1
_

=_'! __

'''' "'

`/

pl

_ ./_/__

.e

~_

/] / aa

/
/_

4,;

_ _!

/1

~~ eff

._ In
.

9oI

__

gg" A/'

35

/__*
Q
|___

gli

30 _

__

va

~
___

.ff _
ai

_ ___/_.__f_;

I"

.i

66

f/..____i_

l ~

_.

_.. __`\ _ 7

t _

f._..

_4.._.._ ._._,.._..

_.

/. A _/_ ..=.

;f

....___.. ._..

./

M/_

N
_.

;.; .___
ii

~a.

'\

`j\

_i

4
_

i";i*~; f

*t

_... .(__;`\.`,;,1m__..I"

_,.__ 1. <:f '

11,29

.tg

.Q 'P'

Figura 1.4. In uena starii de umiditate i indesare asupra


presiunii de um are
,,,,
^
_, .
,`
.
,_

.
_, .
.
Incercarile in edometru permit sa se traseze spectiul ,schimbarilor de stare sub aciunea
modi crilor de presiune sau de umiditate (fg. I.5). Un drum de ehimbare a strii paralel cu axa w indic
presiunea care anjhileaz tendina de um are (Ex: p=200 kPaci?
din g. I.5).

t aV
_ Kg) _

g
I

,A

//

ie

. ______

__

"w

".

'11

_,..

fi

'

`t=WR
n ,

.za
1

, ,f
I

'

wm)
I ,fwff

JXPG

"'
a\'
a *fiu

'\

fb
f/
a /~~.
;
,._

1 ;_

.
f

Q\

._,___

I '

If

I
(

/I_

ai +

Wii! fi

A4 ' I
ar

.V

,I

II

1 ;L_.,.,.f
Q1
1 ,,.,,v,.

I' _ _ _ ,AJK
I
If
7`I\
fo
sf QJ
"` X/\0
I Q0

"~.

I/

J'
E4

_; (QJJ I ._. J

ff

/
E,

_f_

'

E*

'_

_/

fV

'

17.
*_

___

/:

` 'ffi Vw I

s0x"'i7*T,
_
/._
/ /

/
/

/ /fCv
/

I If

/01,/ /I /l.

,f

/
/

//
I

/'I

,/

W; z 5.03 7/

3,' = /, 454 9/cm'


V 2

091 O
/ 5`

Figura 1.5. Drumurile schimbrilor de stare pentru pmntul ncrcat


Pe diagrama de stare poate urmrit, de asemenea, drumul schimbrilor de stare att pentru cazul
cnd pmntul este ncrcat ct i pentru cazul cnd lipsete ncrcarea ( g. I.6). Este de observat c prin
umflarea liber nu se ajunge, n general, la saturaie ci la grade de umiditate S,=0,8 0,9. Proiecia
drumului modi crii strii pe axa w arat modi carea de umiditate iar proiecia pe axa V indic
modificarea de volum speci c corespunztoare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 IJISl`l3.VI.20'l2

V
(cm*11oog)I
a4

10%
ef
1'if

82

B0~

2%

/3.5

va .

20%
/

25%
I'
___ ..
I

T_
'

0;

B/J

2. f.f
'/'

P'

iz/

'/ =.= '

_ f~

sa

"' ~.

fi

fi

ar

j/

. _

\
`\\\
.__

"\ .""

\|
`

T`
\
`\\
\\
\
I

\&I\"~
`\
gl`/I
O _

\./__=_

P\g&

/I

/ _'y'
\
f' 1
`\

l
\\\\"
_i

am
` "H\_

;'

'_ f' 1:'/_,

57

/10/I'I _1 ar _. ^ _, ,/2,

se r

`\Q8
u

_. 2,; .: ,,4"fA/'I

"

_ \\

.Ft & _ :

15:29/ '
F3 OJ

J,

'J

74h /

30%
'

f""""7T

I 4%

41'

76

15%

Y.\
\\J*
\`
\
'

,
,bf

gl;
,bc O
\

\'ai

/I

nr t..__,

I~':i\\\\
P~\`\`
\

w%

Figura L6. Drumul schimbrilor de stare pentru um areaber (lipsete ncrcarea)


Prin umezire, pmntul tinde s i realizeze starea de echilibiicdorespunztoare presiunii aplicate.
Progllozarea modificrilor de volum poate fi fcut innd seama clpoziia punctului corespunztor strii
iniiale i de faptul c prin umezire se tinde spre curba de echilifu corespunztoare presiimii aplicate n
zona unei stri de umiditate ridicat (S,=0,9 1,0).
k z a.
Din punct de vedere al varaiei umiditii pmntului n perioada execuiei i exploatrii
construciilor, pmnturile cu uinflri i contracii mari se pti a n urmtoarele trei situaii, n funcie de

anotimpul n care se execut fundaia construciei:

a) cu umiditate natural (W) iniial mic_( undaia se execut n anotimp secetos). In aceast
situaie, terenul de fundare va suferi, preponderen fenomene de um are, ca urmare a

sporului de umiditate posibil n perioada execuiei sau exploatrii construciei, fenomene


care vor induce asupra fundaiilor aciuni de jos n sus i eventual lateral, provocnd
deplasri ifsau presiuni cu valori maxime egale cu presiunea de um are a pmntului
(determinat conform STAS l 3/ 12:88).
A
b) cu urniditate natural (W) iniial mare (fundaia se execut n anotimp ploios). In aceast
situaie, terenul de ftmdar e";ia suferi cu preponderen fenomene de contracie, ca urmare a
micorrii posibile a umiriitii n perioada execuiei sau exploatrii construciei;
c) cu umiditate natural, g(W) iniial medie, situaie n care terenul poate suferi n perioada
execuiei stiuctiiiii .~''.u exploatrii construciei, att fenomene de Lun are ct i fenomene
de contracie. z=~,.?'
dj,

,Q

1.3 Rspndirea padnturilor cu um ri i contractii mari n Romnia


Pmnturile cu um ri i contracii mari se ntlnesc n majoritatea zonelor geogra ce ale rii
(fig.I.7):
> n zonele subcaipatice i piemontane: din Oltenia (Turnu Severin, Motru, Strehaia, Filiai,
Trgu Jiu, Podari, Craiova, Robnesti, Bal etc.); din Mimtenia (Slatina, Piteti, Voila,
Mija, Domneti
Chiajna, Beciu, Sceni, Edei ile, Rzvadul de jos, Ploieti, Valea

Clugreasc, Vintileanca, Buzu, Burgeti, Rmnicu Srat etc.); din Banat (Iebel,
Berzovia, Verne, Buzia, Birda, Breslovat, Pischia, etc.) i izolat din Moldova.
> n Podiul' Transilvaniei, n special n zona nordic (Cluj Feleac, Rzboieni, Salva Vieu,
Baia Mare, Baia Sprie, imleul Silvaniei, Snnasu, Taga, Meciu, Beclean, Dej, Jibou,
Zalu, Brad, Zerind, Bistria, Sngeorz bi, Aghjre, Turda, Aiud, Hunedoara, Simeria,
Ortie, Deva, Haeg, Apold, Sibiu, Ocna Mure, Gale Tilica, Cisndie, Victoria, Sfntu
Gheorghe etc.)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis|'13.VI.2012

25

> n zonele culinare dinspre Cmpia de Vest (Oradea, Alejd, Tinca, Bocsig, Lunca Teuzului,
Manerau, Mediaul Aurit etc.)
> n zonele de lunca' i terase ale unor ruri, mai ales n Podiul Moldovenesc (Iai, Trueti,
Sveni, Icanj, Piciorul Lupului, Vaslui, Brlad, Crasna Hui, Buheti, Roman, Trgu
Bujor, Roieti, Lucneti, Moinet, etc.);
> n unele zone din lunca i Delta Dunrii.

.
_

. .K .
I

_, .
_

\`*

`\

ZU

'fa

AA\\

'

'_`\\`

in

"'

Tumu wpaensulde

'

za `.~

.\\.

93 ,\\\_
___'

confmcie ufnflom mare

""`f
C* 0R|A
:

I ':

,~

I
i 2la
5

,_ `,_";/
Y

37_
\. _
.

~@.
"m "f

*I

`
fr n
\\\\\\
4 Y//

~a~

\
I :I
2

RIJMi

} 'if 5%
CIROBET TR!

,_

6,1

f`\\'

. __'

Jvm *r":

_,X

'

`.. i V
/XII: IU

.. 4 f" '
I

L 6 `\

viH
A
RE.

\\_
.k

dvW

Fig. I. 7 Rspndirea pmniuril ri, ou um ri i contracii mari pe teritoriul Romniei [11]


(JF

n
P fQg
la

Q3

`)On

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012

ANEXA II

FACTORII CARE INFLUENEAZ VARIAIJLE DE VOLUM ALE PMNTURILOR


CU UMFLR1 I CONTRACII MARI
Variaiile de volum ale pmnturilor, nsoind variaiile umiditii, se difereniaz n funcie de
intensitatea fenomenelor de interfa care au loc m grosimea complexului de adsorbie i determin
potenialul de um are contracie, condiionat de:
O dimensiunile i forma particulelor;
_?
0 compoziia mineralogic;

O condiiile de mediu (concentraia electrolitic, Ph, salinitatea);


r
O natura cationilor adsorbii.
xi
Dimensiunile i forma particulelor sunt determinat de compdziia mineralogic i de
intensitatea proceselor de alterare chimic; cu ct mineralele constitilenteftimt mai puin dure, cu att
rezult particule cu dimensiuni mai mici.
Oh
Compoziia mineralogic deterrnin n principal valoarea 'fotenialului electrodinarnjc i
respectiv electrocinetic, prin existena sau nu a unor sarcini electrice . ecompensate n reeaua cristalina,
generate de tipul de structur speci c mineralelor componente ale piiticulelor.

La argila, rolul preponderent revine raportului n care se .gsesc n masa argilei cele trei minerale
principale, montmorillonit illit caolinit, cu un potenial electroditiamic descresctor de la montmorillonit
la caolinit, in uenat i de natura ionilor atrai n complexul dadsorbie.
Condiiile de mediu determin iniierea i desftiiirea fenomenelor de interfa. Re ectarea
cantitativ a condiiilor de mediu asupra fenomenelor de ifterfa se face cu ajutorul indicelui de aciditate

(Ph) i a sa lmin.

foii

Natura cationilor din soluie determin prinf`valena lor grosimea stratului dublu electric i,
respectiv, grosimea nveliului de ap adsorbit Astfel, cu ct valena ionilor este mai mare, cu att
numrul cationilor ce satureaz cmpul electrostatic este mai mic i, deci, grosimea complexului de
adsorbe este mai mic, i invers. Rezult c n funcie de tipul ionilor din complexul de adsorbe,
presiunea stratului argilos la aceeai cantitate
substan solid variaz, ind mai mare pentru argilele
cu complex sodic fa de cele cu complex capib sau de aluminiu.
Factorii care confer tmuip1n11t;i1;npotenial de um are contracie de o anumit valoare, care se

poate manifesta m funcie de existena sali'absena Variaiilor de umiditate, sunt urmtorii:


a) factorul climatic, care condiioneaz variaiile de temperatur i umiditate n teren;
b) condiiile hidrogeologicecl
,I vegetaia;
fi
) variaia umiditii terenului m perioada de execuie i n timpul exploatrii construciilor;
t presiunea transmis ie' construcie;
grosimea stratului;f
D suprafaa umezit;,
) proprietile fzice i chimice ale lichidului care produce umezirea pmntului.
P
9.C99,Q:0,
a) Factorul climatic. Nivelul precipitaiilor (cca. 500 700 mmlan) i variaiile de temperatur n
teren, n intervalul Var iam sau chiar n cuprinsul aceleai zile ( g.II.l) provoac, prin regimul lor
altemant i prin variaiile pe vertical, micri termoosmotice ale apei adsorbite n teren, nsoite de
fenomene de um are contracie.
Astfel, msurtori efectuate asupra unor terenuri nierbate au indicat c ntre lunile aprilie i
septembrie au avut loc deplasri pe vertical ale suprafeei de ordinul a 2,00 3,00 cm.
Ca urmare a fenomenelor de um are contracie, pmnturile sureaz i crap favoriznd i mai
mult evaporarea i deci intensi carea procesului.
n condiiile climatice din ara noastr, zona de suri i crpturi (zona de in uen), se extinde
pn la 2,00 2,50 m, cu deschiderea medie a crpturilor de cca.5,00 10,00 cm.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bisI'13.VI.2012

I Temperatur (0C)
_ 10

FQ
5
4h

15 h

I
.._._

1%*

..

`._.._______i___,__

Adnc
me(cm)

. lil.

"

.I

iti/
A.M_.nula
._

2
3
c

__._ ._ ___. _ _ _. ________

f:Q
=~

iQ
G4

4la/'
1'I

..._ .___ .__ .._ _.__.__._ '


il?/__

tr?
Fig. II. I_ Variaia temperaturii in teren

fe/

to

b) Condiiile hidrogeologice se pot ncadra, n funcie de zona_.giva1iaie a umiditii n pmnt


pe care o determin, n urmtoarele trei cazuri posibile, dup adncinea apei subterane ( g.II.2):
Yi

.('.,,`

cazul I: nivelul hidrostatic subteran se a la o adnne mai mare de 10 m. Diagrama de


Variaie a umiditii n funcie de adncime, defeiminat prin msurtori, are alura din
g.II.2.a i se caracterizeaz printr o zon dei 'Variaie sezonier a umiditii, cu aluri
diferite pentru var i iarn, n grosime de O200 m i printr o valoare practic constant
sub adncimea de 2,00 m. Zona cu posihlfe variaii de volum, dependente de condiiile
climatice, este n acest caz situat '1`J1tre0`,00 i 2,00 m i, prin urmare, adncimile de
fundare adoptate trebuie s e mai marilie 2,00 m, pentru a se evita efectele variaiilor de
volum asupra construciilor.
Q , "
'Y
cazul H: nivelul apei subteranp este situat la cote mai mici de 2,00 m ( g.lI.2.b).
Diagrama de Variaie a umiditii prezint, de regul, dou orizonturi distincte, pentru
perioada de var i, respectivdea de iarn. Msurtorile efectuate au aratt c umiditatea
pmntului rmne practicconstmit peste adncimea de cca. 1,40 m iar zona supus
variaiilor de umiditate, ipec v de volum, are grosimea de cca.0 1,40 m. Adoptarea n
acest caz a unor adncitfni de fundare mai mari de 1,40 m elimin efectele variailor de
volum asupra construciilor.
r.
cazul III: nivelulittiirostatic se gsete la o adncime intermediar, ntre 2,00 i 10,00 m
( g.II.2.c). Diagiiima variaiei umiditii n funcie de adncime este o combinaie ntre
diagramele prcedente. Astfel, se deosebesc dou orizonturi ce corespund adncimilor
maxime devariaie ce se ating vara (C) i, respectiv, iarna (D). In suprafa, pn la
adncimea de cca.2,00 m variaiile de umiditate sunt dictate de condiiile climatice, dup
care urmeaz 0 zon cu umiditi practic constante (AE). Fundarea m zona (AE) sau sub
nivelul (C) (cnd zona AE lipsete) elimin efectele variaiilor de volum asupra
construciilor. Punctele caracteristice ale diagramei (A,B,C,D,E) se determin prin
observaii sezoniere de teren.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bisl13.VI.2012

Umiditatea w (%}

no
*`"_T

io

Umiditatea w t%)

au

nu

W... zo

. *ui .#,r1~ W

VAR"/I

III

>t`

to

III

I.I I Ii' Y^
'III

__

I I

I II

I A

_____________________

E
II II

, uM|nmt1n

Adncirneahn)

5.0
3P'.'1N
.*'~

F*
tT"`

.to v,,,,,
~ ' _

`_ vzgITI,EEA
A A
Adncim`eali(m}

zu

MRMT

'^R"^

I I I I II

Urntditatca w (%.J

in __

Adncis neah(m)

sa

B "'tg.

s.u
:

*fI<=.f1vAn^
4I

/.0C

5re'
: .=*.>G'?Q(D

4:> _:::
5_
; .c.eau;~=

>

=>.

r').
A:AIu*
:' ~` :V
_,i_ li

Q0

q
:c_=_M
Qo __

ay cum | (NH>wm)

by cazul 11 (NH<2.om)

c) Czugi I3.0<NH~= I mm
.

Figura Il. 2. Variatia umiditii terenului cu adncimea apei subterg conditii climatice
AQU

c) Vegetaia, prin efectele de adsorbie a apei din teren prin intrefiiediul rdcinilor precum i prin
fenomenele de evapo transpiraie, determin o micorare a uinidii pmnturilor din vecintatea
construciilor. Tierea arborilor conduce, dimpotriv, la o cretere iarttniiditii. Deteriorrile construciilor
pot fi datorate att contraciei ct i um rii pmntului sub in ufna vegetaiei ( g.II.3).
E raport de suciunea indus prin rdcini i de intensitatea fenomenelor de asecare, speciile de
arbori pot fi considerate:
:ww
o foarte periculoase (plopul, arinul, salcmul,_sal`cia, ulmul);
0 periculoase (ararul, mesteacnul, asinu agul, stejarul, tufanul);
0 puin periculoase (laricele, bradul, pinu]_`L;jf'

Se consider c prezena arborilor la 0 distanifmai mare de o dat i jumtate nlimea arborilor


maturi nu ar mai constitui un pericol pentru consuuie.
Apariia unor degradri presupune tielea imediat a arborilor, dar remedierile trebuie fcute
inndu se seama de posibilitatea apariiei un/Crum ii datorit creterii treptate a umiditii prin tierea
arborilor. Observaii efectuate asupra unei cldiri amplasat pe un teren defriat au indicat um ri ale
terenului de cca.8 mm pe an cu tendina defetere n timp. Atunci cnd, din diferite motive, este necesar
s se taie arbori din vecintatea lmor conjucii amplasate pe pmntur cu um ri i contracii mari, este
indicat ca operaiunea s se fac ntr cfperioad umed (primvara sau toamna) iar umplerea gropilor s
se fac imediat cu pmnt local binewsompactat sau stabilizat prin amestecare cu nisip.

, fi?

silu

_ _

Ci)

' *Q

N
I

mi

P1111 Ii f _ 81'.ta 1101'


._
sau precipl u

".._.im
' ,____ 'A
_.

.I

_ 4'

sa
'_ >

"`

vu

../ai_. stg
f/ II

ff

1:.. _ il ,_...Yv,_ i .. en. ,.._ ._\_


:;_,'_
K

' `\

._

east
contraciei

ZOII dc l'BI2l' a umiditii

,;r;. .'~. *~ 'f=^

'

zgn dg fedugfg

_.
.._, _'

...,_1_ _ _

1 _

"

a umiditii prin plantarea


e = 1 nsau msorire excesiv
.
*P

J,

, _
'

IA

` cramrma
` i _ 4 "\u~.n' din._
toratum rn

wntmcm

Fig. II. 3. Efectele vegetaiei i insolatiei asupra construciilor

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bi5I'13.V|.2012

d) Variaie umiditii terenului n perioada de execuie i n timpul exploatrii construciei este


in uenat n principal de factorul climatic i, respectiv, de procesele tehnologice.
Astfel, n funcie de sezonul de execuie al construciei pot avea loc um ri, dac execuia s a
fcut ntr 0 perioad secetoas sau contracii, dac execuia construciei a avut loc ntr 0 perioad umed.
Dup realizarea construciei, ca urmare a acoperirii suprafeei terenului i, deci, a mpiedicrii efectului de
evapo transpiraie a terenului, are loc 0 cretere a umiditii, care determin um ri n special n zona
central a construciei.

e) Presiunea transmis de fundaie. Presiunea de um are este independent de suprasarcin, de


umiditatea iniial, de gradul de umiditate i de grosimea stratului i crete odat cu creterea densitii
iniiale a pmntului n stare uscata. La o presiune transmis de fundaie egal cu presiunea de um are,
deformaia de um are nu are loc.
'
.

_
_ _ .
.fii .
i) Grosimea stratului. Cu ct stratul este mai gros, cu atat exista posibilitajegsa aibe loc o um are
mai mare rezultat prin nsumarea um rilor ce au loc n diferite puncte.
_?"
_ _,

,_

. ff .

,_

g) Suprafaa umezita. Cu cat suprafaa umezita sub construcie are diiensium mai reduse, cu atat
crete neunifonnitatea deformaiilor care vor avea loc sub aceasta, lnrinduase astfel riscul de apariie a
unor degradri n construcia respectiv.
,.;~,,U
f'
,Q
h) Proprietile lichidului infiltrat iprocesele tehnologice din construciile respective

n cazul construciilor industriale, unele reziduuri chimice pot provoca um area terenului care nu
prezint creteri importante de volum la sporirea umiditii. Procesele tehnologice cu surse puternice de
cldur sau de frig pot conduce la variaii importante de
i de volum ale terenului de fundare
argilos.
., *V
W

,f'/

fi
,P

igo

.Wte
Q1>
JQQO
o_@
rii;

.ip
_?
QQ2

Gn

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012

ANEXA III

IDENTIFICAREA I CARACTERIZAREA PMNTURILOR


CU UMFLRI I CONTRACII MARI
III. 1. Indicipentru identificarea i caracterizarea pmnturilor cu um ri i contractii mari
Identificarea i caracterizarea pmnturilor cu um ri i contracii mari se face pe baza unor indici
prin care se exprim n termeni cantitativi comportamentul speci c al acestor pmntur ij;
Indicii se stabilesc, n principal, pe baza curbei de contracie a pmntl1riloi}~'expresie grafic a
variaiei volumului n funcie de umiditate.
_, )
1. Curba de contracie Qe probe netulburate)

ii?

Q,
,,_.r

Metodologia detennjnrii curbei de contracie este prezentat 'mflAS 1913/12 88. Curba de
contracie se reprezint lund in abcis umiditatea pmntului (wffl/), iar n ordonat volumul
_
.

s
f r
corespunzator la 100 g de pamant uscat, (Vino), exprimat m cm , ( g. l[I._ ).
Cunoscnd masa probei (m mc) la diferite umiditi, masa',i;! .cat a probei (md mc) precum i
volumul probei (Vs), determinat prin metodologia indicat n STAS 1913/l 82, se pot calcula ntr un
anumit stadiu al ncercrii umiditatea (w) i densitatea pmntulii n stare uscat (pd) cu urmtoarele
relaii:
R4
m m
m m
.. W

w=" 100;

,afl

"id _nc

ar

Vei

(iul)

|f"L'; lg?

unde:
m este masa probei umede i tara (mc)
.

(5

ma este masa probei uscate i tara (mc)


mc este masa sticlei de ceas (tara)

vo
,__

O*

x
a

W
4 'D

f
c

3..

______

" `""|
/

contracie
datorit
presiunii
_ capilare
II II I
_c.ontraci|:

_
_

5
E Aun

i.

(cm
z'00 <
_! 'a O
. _ ';_; '
300g
uscat
mntC
o\\"*C`1lG77ll.0
V

,~>\l<"

. L4

_ _ ""

datorita

forelor de

55 I A

\:lJ

_` \_\`

____ ._._._ _

J ````` ' "_"\ __"

"

'

'

"'>

`\l>L,i

..._I

V(W=~ )

V(w=0>
I

00g
dep
ora
spunz

``=
~`rf;"^'.i;e
/;

fi =f
V=Vg+Vp(w)
' .

fil d I L_
3

CSHIUHII

,,"_*Ts';=_n" '
i

vs: ;':..:: V,i.lk^

IUiA
I_...__..

'PUI_.
40'j._

__._I

._

,_1
t4

Lg`_ f are fi
.`.`q_:__

I INkI.~;`\

mr92

corumu
voe

Lo)

ui

.
O

.
5

. W

iwl

5ai
,_ i

IO
I5
umiditatea w (%)

Figura III. I. Curba de contracie

VARIF.
AR
vA1A N
AEi.
NARA
RA
III IIIIll I I
I I AI" Ihidratare

'

*f#_>e_. _.

\Vp(w=wi)

20

umiditate

25

il

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bisI'13.VI.2012

ntruct ntre densitatea pmntului n stare uscat pd i volumul V corespunztor exist relaia
pd = mt'V rezult c volumul Vino este dat de expresia:

100
Vw, = = ii
Pa

(nr.2)

pd

n care, nlocuind pd cu expresia sa, se obine:


100
l/'mo = V,
md

(III.3)

_, ,`

CI

,`

,,f* O

wide masa se exprima m grame iar volumul m cm _


,,,`?*'
Analiznd alura curbei de contracie ( g. III. l) se observ c ea const, practic din dou segmente
de dreapt racordate ntre ele printr 0 crub. Intersecia celor dou drepte determin un punct (B) ale crui
coordonate simt volumul fmal (Vf) al probei de pmnt supus ncercrii i iiifditatea w_,_

'\/

2. Limita de contracie (w,)

A0
7

Umiditatea pmntului sub care nu mai au loc variaii importaritf de volum la variaii de umiditate
se noteaz WS i se definete ca ind limita de contracie. Intructdetermmarea curbei de contracie se
face pe probe netulburate saturate sau pe probe remaniate aduse
de curgere, rezult c umiditatea
iniial (w, %), de la care se declaneaz procesul de contracie , ' este egal cu umiditatea de saturaie
w_,,=w, respectiv cu limita de curgere wi.
gt
In prima faz a procesului de contracie, proba rriine saturat iar variaiile AVW se produc pe
seama uiniditii pierdute prin evaporare. Deci AV=4i,;l',';, i, innd seama de relaia ce definete
umiditatea, rezult:
15,4
(fo

m
V p
w;n; ,
Aw md
w%= W l00= W W 100 > Vw =%* , > AV, =
md
md
100
pu, 100
Intruct A V=A Vw:

(l[I.4)

Wte

AI/= AW' md

Civ

pw 100

~Z,Q
O

(nr.5)

ev,

unde: md este masa uscata a probei.J


n cazul n care masa usca"a probei nid=100 g, variaiile de volum rezult:
Aw m

AI/,OO = O)

A1/|e.` 00

= AW

(1116)

Variaiile de volum AKM fiind egale cu variaiile de umiditate (AW), curba de contracie se
suprapune cu dreapta BC nclinat cu 450 fa de orizontal ( g. III. 1).
Aceasta zon liniar de reducere a volumului este cauzat, m principal, de presiunile capilare ale
meniscurilor care tind s deforineze structura, pn a i asigura con guraia de saturare. Prin reducerea
umiditii i consolidarea structurii pmntului prin deforinare, in uena presiunii capilare scade i ncep

s predomine fenomenele de adsorbie ce determin i alura curbei de contracie. Fenomenele de


contracie sunt cauzate, n diferite proporii, n diferite stadii de desfurare ale procesului, att de
presiunea capilar ct i de forele electromoleculare.
innd seama de de niia limitei de contracie, w_,, i de semni caia ei gra c ( g. III. 1) rezult:
w, = w,. Aw
i, nlocuind pe Aw cu expresia dat de relaia II15, se obine:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bisl13.VI.2012


.

V_

W =w__ _>W =w,_'


.Y

V.

f p.100

(1[[_7

II

md

md

unde:
V, este volumul iniial al probei n cm3,
Vf este volumul final al probei n cm3,
md este masa probei uscate n grame,
w, este umiditatea iniial, egal cu wm, n cazul probelor netulburate i respectiv cu wi, n cazul
probelor remaniate aduse la limita de curgere
bi tabelul III.l sunt date valori orientative ale limitei de contracie.

Q C,

,iwv
Tabel III. 1. Valori orientative ale limitei de contracie (ullil

Natura
mntului

Nisip prfos, praf

. .
Caracteristica
eotehnic
Limita de contracie

nsi os
P

(W. %)

12 20

Q
rirjf

Pmf

Argil

1.
'i'
Q4

14 ;f?
.V 'J

8 35

TV

., *V
3. Indicele de contracie um are (Im)
JW
Pe baza limitei de contracie se poate defini indicelcdde contracie
de umiditi wmt w_si :

,cu

ww, W,

um are (Im), pentru intervalul

,gr

Vw, VL,

(mg,

ep

n care:

A
vv_,,,,, VM, sunt urniditatea de saturaie, respectiv volumul corespunztor umiditii de saturaie;
W, V sunt umiditatea, respectiv volmrifcorespunztor umiditii n stare natural;
w_,,, Vu sunt limita de contracie, jifespectiv volumul corespunztor umiditii egal cu limita de
contracie.
f
In funcie de valoarea umiditifpmntului (ws < w < vvm) i de valorile indicelui de contracie
um are I,,,,, pmnturile contractileifot prezenta urmtoarele stri (conform tabel III.2).

., Q'

Tabel III. 2. Valori orieitive privind corelarea ntre indicele de contracie


(ff)
QIJ

i starea pmntului
Umiditate

w.r < W < W.vat

Indice de
contracie
[cu

um are

Fenomene de contracie |
Fenomene de contracie i
i um are
Fenomene de um are

0
O < [W < 1
I

um are (Im)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bi5l13.VI.2012

33

4. Indicele de activitate (IA)


innd seama de dependena ntre fenomenele de contracie um are i prezena fraciunii argil
n masa pmntului, se definete indicele de activitate al pmnturilor (IA) n raport cu apa, prin relaia:
1

IA = _

(nr.9)

A211

m care:
IP este indicele de plasticitate, determinat conform STAS 191314 86;
A2 este procentul de particule cu dimensiuni mai mici de 0,002 mm (2 um).
Clasi carea pmnturilor argiloase n funcie de indicele de activitate este dat n tabelul III.3:
Tabel 111.3. Clasificarea pmnturilor argiloase n mcie de indicele deiidtivitate
Caracterizarea
pmntului
Putin activ
Cu activitate medie
Activ
Foarte activ

Ki

1?e

< *.Q`\l1 In
0,75 ' 1,00
1.00 ' 1,25
> 1,25

f

fs

Qai
ff)

f
5. Cldura maxim de umezire (f1u...)

J
A

f""r

ar

Caldura maxim de umezire, q ,m, exprimata in J/g, reprc2int cantitatea de cldur degajat de
umezirea pn la saturaie a l g de pmnt uscat la l05:l:2C. Q %
Cldura maxim de umezire se determin conform
1913/9 86.
Clasificarea pmnturilor argiloase n funcie de cllu1*a maxim de umezire este dat n tabelul

111.4.

Tabel 111.4. Clasificarea pmnturilor argilo nfuncie de cldura maxim de umezire


Caracterizarefgy'
pmntultfi*

q M, (J/g)

Putin activ

< 12

Cu activitate` medie
`~|
Activ
Eoite activ

12 25
25 3 7
> 37

.ff

15"

6. Umiditatea corespunztoare susiunii de 15 bari (W15)

Umiditatea corespunztoarcfsiuciunii de ban' 15 (W15) se determin conform STAS 9180 73.


Gama de Variaie a suciuminfluncie de umiditi necesit stabilirea unei relaii suciune umiditate,
astfel:
njf
n domeniul suciuniloffniici (< 1 bar, pF <3);
n domeniul suciuniiui mijlocii (l+l5 bari, 35 pF $ 4,2);
n domeniul suciunilor mari (15+l50 bari, 4,2 5 pF 5 5,2);
n domeniul suciunilor foarte mari (> 30 bari, pF > 4,5)
Clasi carea pmnturilor argiloase n funcie de umiditatea corespunztoare suciunii de 15 bari
este dat n tabelul tab. III.5.
Tabel 111.5. Clasycarea pmnturilor argiloase nfuncie de
umiditatea corespunztoare suciunii de 15 bari
Caracterizarea
\ w115 (%)
pmntului
Putin activ
| < 10
Cu activitate medie
10 12
Activ
12 18
Foarte activ
> 18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 biSl13.VI.2012

7. Criteriul de plasticitate (Cp)


Criteriul de plasticitate n funcie de limita superioar de plasticitate WL determinat conform
STAS 1913/4 86 se determin cu relatia:
CP=0,73 (w, 20 %)

(lII.l0)

Criteriul de plasticitate caracterizeaz contractilitatea unui pmnt atunci cnd IP 2 C_, .


8. Contracia liniara (C1)
CJ
fi

Contracia liniar, CL, se calculeaz cu relaia:

_, if
IS

c (1 )
L _

1' ''

n care:

(ru 11)
'

agp,

l este lungimea epruvetei uscate,


A este lungimea iniial a epruvetei.

Q
41';
ff?
J

Determinarea n laborator a contraciei liniare CL, conform `_.`AS 1913/4 86, const n stabilirea
ltmgimii unei paste de pmnt aflat la limita superioar de paticitate, uscat lent la temperatura
mediului ambiant i apoi n etuv la temperatura de l05:|:2C.

9. confmqia vatumic (c.,)

bieii

.~'~ I
.
. .
.

Contracia Volumic este de nit ca raportul proeenmal dmtre variaia de volum a unui pmant

saturat datorat uscrii unui pmnt saturat i volumul jtiialz


'

a!

= mg/='
_ Vf) '100

,Q

(11112)

unde:
1: D
V, este volumul iniial n stare saturagg,
ir
Vf este Volumul nal
,Q

Conu acia volumic permite cajctezarea pamanturilor ca teren de fundare, astfel:


terenuri bune
C., < 5%;

rerenwi mijlocii

,jy

s % < c. < io %;

terenuri necorespunztoac

10 % < C., < 15 %;

terenuri inutilizabile ,jif

C., > 15%

C2

10. Um area liber (r.f,,,,/''

Um area liber, UL, care se determin conform STAS 1913112 88. Metoda const n determinarea
volumului sedimentului rezultat prin depunerea n ap distilat a unei probe de pmnt uscat i moj arat,
cu volum iniial de 10 cm3 ntr un cilindru de 100 cm3 i reprezint raportul procentual ntre diferena
volumelor final i iniial i volumul iniial:

V V. 100
U, L
f VJ

(nr.13)

Pmnturile cu Lmi are liber mai mic de 70 % nu au caracteristici expansive, pmnturile cu


um ri libere mai mari de T0 % au potenial expansiv moderat. Um rile libere mai mari de 100 % sunt
asociate argilelor care produc um ri considerabile, n special sub ncrcri uoare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bisl13.VI.2012

Tabelul 111. 6. Clasificarea pmnturilor cu um ri i contractii mari mcie de umflarea liber


U
(

Caracterizarea P. U. C.M din punctul de vedere al activitii

Putin active

< 70

Cu activitate medie

70 100

Active

100 140

Foarte active

> 140

C3

C
11. Presiunea de um are Q1.)

(I
ar
Presitmea de um are, p,,, este defnit conform STAS 1913! 12 88 ca pesiunea dezvoltat de ctre
rm pmnt aflat ntr o incint etan i avnd o umiditate iniial n apropierfde limita de contracie, n
urma inundrii cu ap ( g. III.2).
tibi
\Z

., . .H. .. . .._.._ n .___.. _.._ _... ._ _

.,._,_;f.
._

~ Curba de compresiune tasare.

/ '

Determinarea presiunii de umflare

_ _ __ _ _ _

o.s

fe

__ _

~ ff f ~=~~

'

5 s a'

..r,;**

~~ ~~ *~~ ^

VI,

ar

.,,

45?9'
_`O

_. __

.=~

as

..._ _ _;

_ Q

f'

._..n i ..4..|1

~\.4

_.______ ...._..__. ..J._. _ .r_ I.. _;. __

tr'

__ _

.....

,
=

'

W
Tasp
area

'r

|
P

C 22%
.

__,_
_
I
1

VJ

J__.______._._.__ _.. .m___ Q

10

. _

..

_ ..

......,___.

L._

_ _ _ _ mv
_

_.. ,

:too ' PU=1322577 KPH

_ _ __...

_ ._ ._._...=

1000

gb'
Incarcarea (kPa} logo
('19
Qlfigura 111.2. Determinarea presiunii de um are

Metoda const n estimarea variaiilor de volum cauzate de variaiile de umiditate, innd seama
de starea de umiditate i ndesare a pmntului i de starea de eforturi din teren, pe baza datelor obinute
din ncercarea n edometru dubl sau multipl, conform STAS 894211 89.
ncercarea dubl n edometru const n ncercarea n paralel a dou epruvete, recoltate de la
acelai nivel sau la o mic distan una de alta; prima epruvet se ncearc n condiiile meninerii
umiditii iniiale, iar cea de a doua n condiiile inundrii complete.
Epruveta care Lmneaz a
inundat se supune la o presiune de aproximativ 10 kPa,
nregistrndu se citirea comparatorului, care reprezint citirea iniial. Epruveta este apoi inundat,
nregistrndu se evoluia um rii m timp.
Cea de a doua epruvet care este ncercat la umiditatea iniial trebuie mpiedicat s primeasc
sau s piard ap. Ecrcarea iniial este de 10 kPa, Ambele epruvete se suptm ncercrii de
compresibilitate, conform STAS 8942/1 89.

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bisl13.VI.2012

Se reprezint curbele de compresiune porozitate corespunztoare celor dou epruvete pentru a


ine seama de variaiile indicelui iniial al porilor, variaii care implic diferenele n curbele de
compresiune porozitate, curba probei neinundate se translateaz pe vertical, pn cnd cele doua curbe
se ating conform g. III.3.

81%) I
1

`
.

._

"

Curbd obll

Q.

''

T k

*HA

_`

f
Cv

Curba fmnslafatdu
o

~~.. I

0 cT

I ~'I
0

_offir"

iar
Curba

.
I

rltfnwlg t

Pu

IN!

\.

,i Pu

` (_,

I.

a\.`_' 'Q

f 1

W:

"zf

logo

."V

Figura 111.3. Incercarea dubl de determfre a presiunii de um are


12. Alte modaliti de estimare a potenialului de um,fldre contracie
.
=..
In ceea ce privete aprecierea potenialului d?<i1`1.n are contracie al pmntului, n tabelul III 7 i
IH. 8 sunt prezentate Valori orientative ale domenitude Variaie utilizate n practica internaionala
s W
V
Tabel 111. 7. Aprecierea poteizialului de um are contracie al pmntului
e baza limitelor wb wp, w,,, in corelare cu Agu
Fraciunea
IP A A W
WL
A(j
(%)i;,`
(%)
"
(%)
Potenza
' l de um are
.$

< 15

<lS

13 23

al 5 28

20 31 Ffgs 41
> 28

J 1

' >35

< n U1
o S

o \ O\

7 12
>ll

<39
U 5 \O

U1 CD

51 63
>63

Redus
Mediu
Mare
Foarte mare

J
Tabel 111.8. Aprepiiea potenialului de um are contracie alpmntuluipe baza indicilorfizici
Date obinute n laborator i in situ
Nspf
A2,;
WL
(%)
(%)
(nr. lovituri/30 cm)
< 30
< 30
< 10
30 60

30 40

10 20

60 95

40 60

20 30

> 95

> 60

> 30

Um area probabil

(%)
< l
l 5

10

> 10

Gradul de um are
Presiunea de um are
(kPa)
50
150 250

250

1.000

> 1.000

Poteialul de
um are
Redus
Mediu

Mare
Foarte mare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bisI'13.VI.2012

III.2. Activitatea pmnturilor in raport cu apa


1. Diagrama de identificare
Pentru identi carea i caracterizarea prin mijloace gra ce a pmnturilor cu um ri i contracii
mari se poate reurge la reunirea ntr o singur diagram, numit diagrama de identificare, a abacei de
plasticitate a lui Casagrande, a curbei de granulozitate i a diagramei lui Skempton.
Prin reprezentarea pmntului pe ecare din aceste trei diagrame i unirea punctelor caracteristice
(P1+P4) rezult o gur geometric numit amprenta pmntului (profesor Andrei Silvan) ( g. l]I.2).
Cu ct amprenta este mai mare, cu att se consider c pmntul este mai activ, frijrrs a se preciza
limita de variaie pentru arie.
,FO
Se definete drept aria relativ a amprentei A, date de relaia din:
Q tiff
aria amprentei
A, =
aria cercului de referinta

_.g'_,

N
lb/

(III.l4)

O/

iv

unde cercul de referin este definit n frg. lI[.2


f?.>7'

Construcia amprentei unui pmnt pe un formular de felul celpidin g. III.4 se face n urmtorul
mod (C0nf0I'm STAS 1913/12 38 i reglementrii tehnice pent1'L1*,'f istematizarea, stocarea i reutilizarea
informaiilor privind parametrii geotehnici, aplicabile, n vigoare ):
(f.l;~'

n cadranul I, care constituie abaca de plasticitate a


Casagrande, se reprezint punctul P1 de
coordonate WL i 1,;
.,;r'
n cadranul III se reprezint curba gzranulomenicjafpmnttrlui, pe care se stabilete punctul Peg,
corespunztor procentului de 90 % pe axa xd
P3, corespunztor diametrului de 0,002
mm;

ff

bl cadranul II se reprezint punctul P; ce inditf direct indicele de activitate al pmntului, avnd


abscisa egal cu procentajul particulelor cu fiirnetrul mai mic de 0,002 mm i ordonata egal cu
indicele de plasticitate;
hi'
n cadranul IV se reprezint punctul Bride abcisa WL i ordonata corespunztoare diametrului de
_

0,002 mm;

4. 3r"

prin unirea punctelor P1, P1, P90, P3;__`P4 se obine figura geometric numit amprenta pmntului.
va
cb

C3>._
ri

..frf
r

ef

4?

QC?

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bis/13.VI.2012

eIns*

=_fQ.~
52''''
2.3

P2(Xo,oo

r .!y'I.

*ff/ 90 soNECg(i

Rs

J. _

f i

I
F"IL.| ._`f<.*3,

1 sf

o IA
"

fn
rr

II

0.50

I\\"
[
U

X\`
Qcij
"'\
~~M.iOg`*$*9"l

arie celgle

referin

vu

C.

c____,p

_.
~

Il I

'_ A
_ t I n fi

s_
_,
1

0,02
0,01
p

P 3 (x o.oo2,,
;0,002

omz

;I>*

(mm

ARGLA

` I

|~_f <`oos AMPREM

.A
P a~

`\
.0
u

<`,Z'
.a
.,IGP ARIE

UI

l3:2' U"^
.|`_ n

02

Q.

'

IO?~.~ I WLI/
i
9;;~80 nou

Q?

11190190. (190)

M ,cl'

..!!_;
~
"I

I:1+P_<

'"' i

.,,

*_
$mi*V._,.I?e`8'`8c\_

I
I

(w 1 )*

.
2.00

7 W
III.
"L__
_'

ff

E3
z9 a
I

[Q'
_

f <f.1 ~I

J'

"
10,00 20

3` \I 3

'" `~"I`_.ff
Ii;

'

_i

9* n

If`iii:_

lt

50
_I_
~~~<:ICL

26]
osI/

iz _*3!eI_I1~1._._'v1f.*'f

PIET

80
_70

"'~.

In t_

W
_

P4(w,_;o,oo2) J

QFz'gura III. 4. Amprenta pmnturilor contractile


2. Diagrama de stare
Urmrirea starii pmnturilor este facilitat dac se recurge la 0 abac ( g. III.5), care are n
abcis umiditatea (w %), iar n ordonat volumul speci c V(cm3/100 g), volumul corespunztor la 100 g
de material uscat.
n acest caz, ntre densitatea aparent uscat, pd, i volumul speci c, V, exist relaia:
V=lO0/pd
(l]1.l5)
Pe ordonat pot marcate valorile pd corespunztoare. Liniile de egal densitate uscat pd sunt paralele cu
axa absciselor.
Volumul speci c corespunztor numai scheletului solid este:

VS = 100/ p_,

V, este reprezentat n g. lI[.5 de ptratul haurat.

(III. 16)

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI,


`
PARTEA I, Nr.397 bisI'13.VI.2012

39

(cms/1009,

I'

If

sn

. I______

I;
:lb

0\

/
`\\
\Q
`\
/

D ,f

/,

\\
`\\\\

\\
\\\`\

\\
C

\\

\`

\Q

s"`$`.
\Q\"';.`\`

/| 1

f I1

\\\

\\`

4 \`

X" R

C.:

C;


'Of

Q3;

e*

GJ
11%?

\@
' 1_"

\\ *\.
\\
'\
r__

I
D
\IC1
{_1\

\~;\\

I;

\~
\
"\
`.,

,III

I/ I/

/If

BYR 0A

1%//hc

\
.

N.

0 ar

o\

I/

'(3

A1,/ /Q

.a\

100

_:
\'

I/

`\

1/I,
/
I
'G/. __,
I

x`4_"`"
.. //,
""
~. 1\.__~.

\
\

Q?

'//ff

"'f'~

\b
\
mi

I If//',v
M

\
s

1' ' I III/

\\

d*

/r Q 4
Q1)

\"

\
`)_
0
Q ff !'.O0 \ \ \ \ \
\\
\
\
\
\
///Q

Q gb\8 c

If I

I/
`\

6_

.5`

.._'Ge\`1)_.__=_0.o.
ff . ` o Q,J

102__~._'_

I'

\\

0.1_ 0,2._ 0.3__


04
IUQ

,I

7,

O 10 20

,.u<
_ _ _ __

g
._

t ifr

sf

fa

1; fff,...

gl 50 70 80 90100

F,

W%

Figura III. 5. Diag1~anr7**de stare


Folosindu se aceast reprezentare, expresiile p iiipalilor indici simpli devin:
porozitatea:
fi?

n=(1 VSW) 100

(%)

indicele porilor:
e = (V/ V1) 1
umiditatea de saturaie:

wm, =p.. (V

(nr.17)
(nr.18)

~D
Q
fgg
)

i'

.M672

(r1r.19)

umiditatea pentru un anumit graf; de umiditate, Sr:

w=S.

=S. ~p..~(V .jf

<%>

(nr.20)

umiditatea volumica (voluful apei raportat la volumul total) :


,

=I;" 1oo= W
pu

S311

Vi W
P...

(%)

(nr.21)

(cmixroo g)

(IIL22)

masa volumic:
W
1 _
p:
V (+100)

(nr.23)

Sau

V=@ (nl)
,O
100

(m3f100 g)

(nr.24)

Din relaiile de mai sus se observ c n diagrama (w, V), gura III.5, curbele de egali indici Sr,
p sunt fascicole de drepte ce trec prin punctele A, O i, respectiv, D.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bis/13.VI.2012

Modificarea strii pmntului n timpul proceselor de um are contracie este indicat de


deplasarea punctului M pe curba de contracie care se confund cu dreapta S,=l atunci cnd pmntul este
saturat.
Pentru w=w_ volun:1ul rezultat prin schimbarea strii are expresia:
V'=V+AV=V (l+%)=(If;+w_m,) (l+`)

(Il1.25)

unde: 6 este modificarea relativ de volum.


Curbele de egal 6 reprezint un fascicol de drepte ce trec prin punctul B.
Q 63"
Pentru ncercrile m edometru, unde variaiile relative de volum coresptmd unor deformaii
relative, expresia modulului de deformaie poate iii dedus pe baza valorilor 5,
seama de relaia:

ef
M = Ap I A5

(III.26)

5/

sau pentru Ap=100 kPa

u
*V

M = 100/M

Q9
6%

(nr.21)

Abaca prezentat anterior permite urmrirea schimb lctde stare de umiditate i ndesare n
timpul diferitelor solicitri mecanice, termice, hidiice, etc. i ptate servi ca baz pentru reprezentarea
modi crilor diferitilor indici geotehnici n funcie de schimbrile de stare.
Folosirea abacei este de asemenea util pentru ve iarea corespondentei ntre diferii indici fzici
determinai n laborator ( g. I]1.6).

. 0

ff

vqf

.. *Cf
V

J'1,,
Ctjqs

@v,_

.gt
Q ff

422

E2/
Q

\\
%_%k_\
\% \

M O N _HO R U L O F m M L A L RO M N H

PA RT

HMWWWQxiWQ
_A\N
W_
NMYT
\WK
\ \ Wi\ KW

N r_

397

b _B

'I 1

3 V_ 2 O 2

41

_1

3 `,`,N`N

572432_8
4
DEIt8E42
555555.
43333'
6
m4

_l
___
_ T_ _ _ _m
mm
mu
%
w l__l

_nm
\
2J
1M
.I 228
2343O

1
ga;_?1V!_%hW f7i91_7,pu!?4u3ni%fld/j M11/A%l/FVq /"I

M1
www]
_1I! Ial
WH/yxli /"_frf.'NlA:W"/ \I,'/
/HHWHW/1\ /M\/V/\
2'!d'4$'

IN/W
J\_ //W
HHI
/"rf
iiy
_Myl
yuM/
'il/N/1NJ'/_/NN_l'ri
VP{_N_/M/
WIV
,_Q4/?_ H!l1_vI'/,lV/Z4%;
'L/4J
,ES
/ir'#lIi7.!r4"a!'_Ii l \W
_ l A_YA'_ kw4r,_!
W
fug'
Q
7
lg/lg
?M/
r'
V__ Y__'_,II___|" X3
Ai.wi' l?%
fJl u u%r'!!'I'
v,aiu[plinw ?E_tgiignra_!5_I'yiai
V!gri_vvlT4
_V1vIlu ?
mp
ii'
l'.ufZ'
'_ Iild
ih dfa!
'4n"'li M
"!l_"'I|lV
_"'bla.I T?, m,$!HlvlUJ_i!Ilf'w!dt?"A,!Ph"_E'!ai
_1NI!
'
Ifi!
I _'_'__

w
I4li/M
f'

dl'AI
Aii
:I'l5l1lr
LH
ri'A'rlf__'dld fg
ar

H
_p_@
_

wm
___\)_ __

_`V
I
JH
_r

1Ir,1_,

31333
3333
3 3 3 4J9
35"Q__:54923
U5285
535
6
51F "3"'a B52

'_Amf

II'_V'I

W
I
_
Iw)
____4
r
:J:J55
'_H!
' "_
Uw
5U*_a

//J/
F` `

I_)

F
O
H!

W H}

gg

C O mW O H dm m

D/

sm
_*am
ka

____
H

dmr S

_n d _m

&RWw31%mHHM
_Ie H mP
mpU

_1

35

4U

MW

Wam
umWWM EWIm
W
M 3St mndm

W
M1% W
w
Um
H

%
H
_ m
,8

_a

Ce
6
8p

Am
CW
am
[JW

PWAY__e_:
_1,17 Q?

W um

ay
Fmb
6% A b G m P m
M
Cw
dA33
mH
mw
F
M
N
W
w
W
Ma
ZV3rm
3Q
%am! n
m
8__ 6Im
6
n
1na
M
Mma

EPmi m__D;/_ _m7,

_
O_am

6e
1

ml
VIodr'_OW

t gm
m
e3

t at

Oma

mm

Pp

HNC

1 _, O

m
O
1
pSPpSR
7

__

ghfum,
V __

e
_'

m
__

Ot

A V __

__

10

5 6C

2,

7 6 9,2 3 Cm 3

1O

0g

sm

LC

03C

8__wm DUO:wm 7ke

.l

_m

amI 1 0 0 g F

6 2,

0,

_ __5

1, 5 %

C _1

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012

3. Similitudinea dintre pmnturi


Pentru prognozarea comportrii pmnturilor argiloase capabile de um ri i contractii mari se
poate recurge la asemnarea dintre pmntul considerat cu alte pmnturi argiloase care au fost deja
studiate. Asemnarea din punct de vedere al naturii pamanturilor se poate aprecia lund n considerare
formele i dimensiunile amprentelor. O apreciere cantitativ simpl a acestei asemnri este exprimat de
aria relativ a amprentei Ar, definit ca:
aria amprentei
A =e
aria cercului de referinta

(III.2S)

9.
Cu ct amprenta este mai mare, cu att valoarea lui Ar este mai nsenmati
Pentru a evalua asemanarea dintre dou prnnturi avnd ariile relativg;5L i A_, se poate recurge la

coe cientul de analogie, definit de relaia:


A.+A.

O`

SJ

A= i L
am ml

(HL29)

te
Os

Atunci cnd A >10 se poate admite c cele dou pmjeitri sunt asemntoare din punct de
Vedere al naturii lor. Pentru a avea o comportare asemntoare, trebuie ca i starea de umiditate (w, %) i
cea de ndesare V(cm3/l00g) s fie apropiate.
(JJ

Q21/Za

aia.

Qj

OJ

a
die
0eg

e_,,_

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bisI'13.VI.2012

ANEXAIV

ESTINIAREA DISTRIBUIEI DE ECHILIBRU A UMIDITH SUB CONSTRUCII

Fenomenele de evapo transpiraie, condensarea i precipitaiile atmosferice fac ca atunci cnd


suprafeele de teren nu sunt acoperite s apar n pmnt 0 migrare a apei dinu' ofbn n alta, care
determin instalarea unei stri reale de echilibru a umiditii pe 0 anumit perioadftimp. Atunci cnd
suprafeele de teren sunt acoperite de construcii (drumuri, aeroporturi, consnuciiciifile, industriale, etc.)
datorit eliminrii factorilor mentionai mai nainte, n pmntul de sub consnuiile respective se creaz
o stare de echilibru a umiditii detenninat de proprietile hidrice ale pmnurilor, de starea de tensiune
indus n teren, de nivelul apelor subterane i de ecartul de urniditate coresptftor perioadei de execuie
i exploatare.
0%
La evaluarea distribuiei de echilibru a umiditii se disting dou; siuaii:
0 starea de echilibru a umiditii este condiionat degaivelul apei subterane a at la o
adncime < 6,00 m;
?
0 starea de echilibru a umiditii este determinat rfprincipal de condiiile climatice ale
regiunii considerate.
*Q1
s if

A) Cazul apei subterane la mic adncime (< 6, 00,ri)'

0 Estimarea distribuiei de echilibru a umiditii seface cu urmtoarea relaie ntre presiunea apei
din pori, suciune i presiunea din teren:
(ro

=a.p/7, h

_, .ff

(1v.1)

gif

unde presiunea apei din pori (u) i suciunea (l1)_ de exprim n (cm) coloan de ap echivalent.
6;;

Din relaia (IV.1) se determin expreia suciunii:


5,, >h =a p f' 7,, u

Qy

(IV.2)

m care:

Q,_

ct factorul de compresimgde mt ca tangenta unghiului B pe care l face tangenta la curba de


contracie cu orizontala (ti.IV.1.a);
p tensiunea vertical unctul considerat, calculat ca sum a tensiunii determinate de aciunea
exterioar (oz) i de sa; *Zina geologic (sg) ( g.IV.l.a);
u presiunea apeirtiyin porii pmntului situat deasupra nivelului apei subterane, care corespunde
distanei echivalente, n cm, de la punctul considerat la nivelul apei subterane ( g.IV. 1 .a).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012


W^ "'|'\^`TU

mbrcminte
.
lmP1`m IJ|I5

IIIIII

,.

IIII

, !!!:`.I

bl

mi

_____, .' "

,i

'

Nils

,)

ii'

,i t

pz= ,2+y.z2,lI

Ps=u*'f'1:,'
I/I

H<60 m

EIIII
, IIII

45 w.2"uftwz "V I I _W 2'


W%
un :lin |Is :Io 25 F0 o s Pio is o25 '

Pi = |*T1i,'
IIII
/I

N . . . .
N

1: IIIII
6,, Ill

IIIIIIIII
_

wunossumune

,I

__

I
i

ivi

f ,,,~2

___S =

w|E_ _

spa
3**'

"

iff ITE

wgk

ia

wet?

ic

,5_". I:_ ?I:_ ?:_ i I:_ : I:_.

disiiibuiii filiiiiai

/_ _' : _ _' : _ _' I _ _ I _ _' I _

a untiiitii

ii

.iii

iiiiifibuiia iimiiiiuiii
dup etapa I

ii

Figura H/. I_ Determinarea umiclliii de echlru sub construcii


.+_,

Factorul de compresiune (u) poate fi estimatjin funcie de valoarea indicelui de plasticitate al


pmntului (tabelul IV.l).
gif'
Tabelul I/ I Valori orientatiiealefactorului de compresiune tt
Ip %
:K

v'

Kil

V_

Admrnd o distribuie iniial a umiditii n teren ( g.IV.l.d), distribuia nal se obine prin
aproximan succesive, astfel:
ef;
cu valoarea iniial/ i umiditii din punctul considerat (de exemplu WE) se determin
punctul corespunztor (2) din curba de contracie ( g.IV.l .b);
se duce tangen la curb n punctul determinat anterior (2) i se calculeaz factorul uz =

'fs Bz;

se calculeaz presiunea apei din pori (u2) ca distana, n cm, a punctului considerat fa de
nivelul apei subterane (uz = H zz);
se calculeaz apoi suciunea (hz) cu relaia (IV.2), respectiv indicele sorbional (pF1 = log

112);
cu indicele sorbional obinut se intr n curba de reinere a apei la diferite suciuni

( g.IV. 1 .c) i se determin n prima aproximaie umiditatea de echilibru (w1');


procedndu se n mod analog pentru toate punctele avute n vedere se obine distribuia de
echilibru a umiditaii n prim aproximaie ( g.IV. 1.e).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bisI'13.VI.2012

Considerndu se apoi distribuia obtinut W' ca ind distribuia iniial se obine, prin
metodologia indicat, o nou diagrarn de distribuie i aa mai departe, pn cnd diferena mtre dou
diagrame succesive devine neglijabil. Pe baza diferenelor de umiditate ntre distribuia iniial i cea
nal se pot estima eventualele umflri ale terenului i efectele lor asupra construciilor.
Pentru a se evita acest proces iterativ se va utiliza urmtoarea metodologie de estimare a umiditii
de echilibru, ( g.IV.2) bazat pe relaia TV.2.
innd seama c suciunea de echilibru (he) pentru o adncime z; (fig.IV.l) trebuie s satisfac
simultan ecuaia IV.2, ecuaia unei drepte n sistemul de coordonate h;0; I1 (f1g.IV.2.c) care trece prin

punctele A(I1 = 0;h = u) i B(I1 = 1 ;h = u+p), i curba de reinere a apei la diferite sufim, se recurge la
utilizarea simultan a curbelor transformate de contracie i suciune cu cele oordonate normale
==
(fi g .IV.2 ) .
Q.

vama/Ioog) A

__

90

fwv

CURBA DE CONTRACIE TRANSFORMAT

ClIRBA,C'~I_;, CONTRACIE

AV = f,'(i1)

.r/IV = f.(w)

8" Q'

wi;Vi)

'

Q3=._ :~,i

II I

ii. v.)
l*

01

60

A .. ' _ _

,e

'

_f
w
`\`
:
''

I\`

. . .`

'~,`I
K
5
/~. )

f9.4

0.2

tt, c

=II5i

`P:

:fag:
'Iv
F'2
:Pl
J

'
Cl I><Q:Q*",' :

.FP

Q I"oo
ai
`

Q:

(It W

ao
1

40

w'I/)

Waiiiiiiimi

' ;.F_.<if
'*

CI

Q5II*4*Q5i
2v c
zG
'' C' _;A 'I

'

_ 0

o _q45" 20

IP
:9
I,

XV

II

(iz
LI'<2
I 'F`
I
._

I|
I
,

*'71
**I__c|I

'M
'Aua
I3LIo
:Q
___'1::fie

.......
3'

I
l
*'~_

I`
I\ `\`I
`I
^\
+'\_`
' f

_ _ . _.y_ .'v:.

.._ __. .

h echilibru
_.

600,
<

(0, ; 11,)
CURBA DE RETTNERE
A APEI TRANSFORMAT

ah

800

1000
i

(Wii hi)

CURBA DE REINERE
AAPEI LA DIFERITE SUCIUNI
h = fzm)

h = f2'(I1)
hi (cm HZO)
Y

Figura Il/.2. Schema de calcul a distribuiei umiditii de echilibru

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 bis/13.VI.2012

Paii de parcurs sunt:


0 determinarea n laborator a curbelor de contracie i suciune AV= fi (W) i, respectiv h = f1(W)
i reprezentarea gra c a acestora ( g.lV.2.a i b);
0 considerarea unui ir de valori W = wi, W2, W3 .....W,, i determinarea pe cale gra c a valorilor
ui = tglii, (B, msurat gra c ca mclinare a tangentei la curba de contraci n punctul i) i
respectiv a suciunii hi din graficul h = fg (W), ( g.IV.2.a i b);
WU
0 trasarea curbei de contracie transformat AV = f1(W) prin perechilefnie puncte (ui, AVi),
g.IV.2.c, respectiv a curbei de reinere a apei la diferite suciuni trari,'.f_`c`i^ mate, h = f'2(W), prin
perechile de puncte de coordonate (oIi; hi), g.1V.2.d;
I

0 trasarea dreptei de ecuaie IV.2 din punctul Ai (Oi

ui) cu pant

S 'rs D eterminat ca n figura

R
IV.l.a, sau prin unirea cu punctul B, (0. = l;hi = u,+p,);
W si
O obinerea la intersecia dreptei AiBi cu curba de reinere a apei la diferite suciuni transformate a
punctului Ci(t1i; hechiiibm) a crui ordonat reprezint suciuneile echilibru din punctul de cot zi
( g.IV. 1 .a);
,tcp
O obinerea umiditii de echilibru (Wash) pentru punctul dfjla cota zi, ca abscis a punctului de
intersecie a orizontalei dus din C1 cu curba de rc,nere a apei la diferite suciuni reale
F*

( g.1v.1.b).

2, '

evV,

B) Cazul cnd nu exist ap subteran la micrijdncime


n acest caz, distribuia de echilibru a

este determinat de condiiile climatice, de

proprietile hidrice ale pmntul ilor a ate sub miircmintea impermeabila i, respectiv, de bilanul
dintre precipitaii i evapo transpiraie (cantitatea Ileap care se pierde pe unitatea de suprafa a terenului
ca urmare a evaporaiei i transpiraiei plantelor)_\
Estimarea distribuiei de echilibru se bzzeaz pe corelaiile stabilite de Thomthwaite, pentru trei
tipuri de pmnturi, ntre indicele sorbional indicele climatic sau indicele de umezeal mediu (Im).
es..

1, ;i'#

, 11

1
I

F)
___

.Y J

ai/

ff ~;ic
I

s <.`Cr,_.
(p
e
sorbonal2
._
indice

P'

Iua_ __u

Ii
o

3>

,
I
`
so so 40 so

zo

Io

*_

N
Io

~
zo

.
so 40

___. _:
so eo

indicele climatic (Im)


Figura IV. 3. Cc relaia suciune

indice climatic

Cunoscndu se zona amplasamentului i natura terenului, cu ajutorul hrii din g. IV.4 se poate
stabili indicele de umezeal mediu al amplasamentului n funcie de care se determin din g. IV.3
indicele sorbional (pF).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 biSl13.V|.2012

Indicele climatic sau indicele mediu de umezeal TMI (Thomthwaite Moisture Index), Im, este dat
de relaia:

Im=Iu 0,6xL,

(IV 3)

n care:
n
In :100 .=100.Pi
H

este indicele de umezeal

(IV 4
i
J
a
(IV 5)

1a(%)=100.=100.
n

este indicele de ariditate

F2

(1 ^f

unde:
s

excedentul de precipitaii fa de necesarul de umiditate

coloan de ap/an);

entru vegetaie (n mm

of

p este cantitatea de precipitaii (n mm coloan de ap.f'an)'


d deficitul de umiditate (n mm de aplan).
.

In raport de indicele mediu de umezeal Thornthwaite, cliriful se clasi c conform tabelului

lv 2

5?
af
Tabelul [H2 Tipurile de climat n raport cu dicele mediu de umezeala
f'

Im Thomthwaite

_ 00 _ 40

<0

40
20
0

20

20
0
20

.,:'\>>'

aria 4;?

Climat

seiiiaiid
iiiderat uscat
nibderat umed

Uscat

20 100 med
> 100

Umed

" supraumed

2QjL

n raport de potenialul de umiditate, tipurile de climat pe teritoriul Romniei se mpart n cinci


zone (tabelul IV.3).
13"
P
Tabelul3ITipurile de climat i potenialul de umiditate
J
Climat
vlm
pF pentru pamanturi
i
nisipoase
prfoase
argiloase
f

Uscat

Q? < _ 200

2,30

20
0,0

00
20

2,00
1,90

20

40

1,85

semiumed Df .I2
moderat ume Q. _~{
umed

supraumed

40 _ 60

1,30

3,60
3,30
2,50

5 ,00
4,10
3,30
3 ,00

2,70

60 100

Avnd indicele sorbional pF, din g.IV.2 sau din tabelul IV.3, pentru zona amplasamentului, se
intr n curba de reinere a apei la diferite suciuni (ce se determin conform metodolognlor din
STAS 9180 73) i se determin umiditatea de echilibru considerat constant cu adncimea

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bisl13.V|.2012

C. Cazul apei subterane la 0 adncime mai mare de 6,00 m


n cazul m care n zona amplasamentului apa subteran se gsete la o adncime mai mare de 6,00
m, atunci zona de aeraie (de deasupra apei subterane) se subdivide n dou subzone:
a. zona inferioar, n care este predominant efectul apei subterane (H<6,00 m);

b. zona superioar (H=6,00) n care distribuia de echilibru a umiditii este


condiionat de factorii mentionai n cazul (B) i de modalitile de disipare a
apelor pluviale din zona amplasamentului construciei.
Q1

_` 0 ,A uc_n/nun
Lu

.
.
_

"

'

_; .

/,

:_

,_

1:: 2 _

'

'i

"fff

| .yimeu

'_
___
__ _

(I

|/, _

I/

^.~

*:__=:"'_~= 'e

is.

__: :

.'4.` |.|`
n u_
'l
' :

'

1:::: H

" 9 .==

04/84
'72,'
.In

_ _
R
_

`` ca,

i,e

*_

. _df

16
~.`^~`_/A

zi _ u

_::l" Y

=:.._ ._

. _ . f

_ "
2 :_
(0
==;,:W^
._

___=._;__*_y

iii _

\\

5em'"m3"1
iscat

VQ.f~a:'\0"*

"IIIIEI
*ref_ 3_ I \*1:_"
8;

. t

2 ;*__
f m`..'
'llpn
'lI||I|Ii::I=f=`|
g
__
, 3,.
1, I....' I H \
I al Q

A f=

'K

fi

id

rr;
. i \.

Q tk,

wma
'~~

W,

O .
Figura II/. 4. Rspndzonelor climatice n Romnia [I I]

C1,
J

e__,_
ga

, Q'
W

Q.G)c

Jlma

Jme

"nad

'm'"

?*F**s

` s=.E

_ 2

AFa)
,I
*gi

,,

"_

l|| ,._._ _

:fi

._ 1:'

tv

:_

Jmeu
I

x\\{kf P
,_ II'

ma

___ _

__:
.
,

`_"_*:=
.` _
__ : E 5__

sfrzvepraumec
?

:__

:"ii .q

/I

in

l1__:.

.., I _
~

fV

\ \`.

li

13
.:~ `

_;;_ _

. .
I

\ 1.

'

I_

\\

\ {;`il|

_/

,, Cv

:umar
iscat

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bis/13.VI.2012

ANEXA V
CALCULUL DEFORNIAIJLOR TERENULUI DE FUNDARE PROVOCATE DE
FENOMENE DE CONTRACIE UMFLARE

Sarcinile exterioare transmise de construcii la nivelul tlpii fundaiilor considerate ca aciuni pe


suprafaa semispaiului sau semiplanului induc n punctele acestora o stare de tensiune nsoit, ca urmare
a deformabilitii pmntului, de o stare de deformaie.
Starea de deformaie din masivul de pmnt se exteriorizeaz n planul suprafeei de ncrcare prin
deplasri pe vertical ale punctelor acesteia, numite tasri (s).
__
n cazul fundrii unor construcii pe pmnturi cu um ri i contracii mari, c_a*. 'ultll terenului de
fundare trebuie s ia n considerare i in uena Variaiilor de umiditate n aceste. pmnturi, care se
concretizeaz prin:
af V

a'.f._,,'0

um ri (su), cauzate de umezirea terenului de fundare prin infiltraia apelor meteorice, a


apelor rezultate din procesele de producie sau prin ridicarea gfneral sau local a nivelului
apelor subterane.
0,
,Civ

um ri (s'.,) determinate de creterea umiditii pmiitiilui sub construcie, ntr o zon


limitat n adncime, ca urmare a modificrii condiiilor naturale de evapo transpiratie a
terenului natural, prin ecranarea acestuia cu Cfoiistrucii sau schimbarea regimului
higrotermic, etc.
Q
3 ..
.it'

contracii (s,,) prin reducerea umiditii nfrenul de fundare datorit evaporrii apei, a
secrii din cauza vegetaiei sau a unor procf. tehnologice calde.

Estimarea acestor deformaii se poate face ,a.\ 'rnd la baz, de regul, procedurile prevzute n
STAS 1913/12 88 privind estimarea potenialului deinii are contracie.
a;

V.l Determinarea tmi rii (su) cauzatod .umezirea terenului din in ltraia apelor ( g.V. 1) se face
cu relaiile:
5?

42?

`I

.AV.

ns
r I

0'

L;

'~
,

\ rh I'

\\'

E
*Z

.. .

= _. I

._ _
I

|
_

'C

" ~*'4l _

3: 1'

is

__._._.._

___

3.
xi `z/|
."'~_

0'
N

I :_ 3.13

"I"`2I.
l

I= :_5,.`

(Tzi V

UZ!

'__

I
O',

Us,

o',=0.2 cry

Figura V.1. Metoda nsumrii pe straie elementare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bisl13.VI.2012

suzn hfgui
I

respectiv

S. via
Afi
1
I+e

01.2)

m care:
hi grosimea stratului elementar de PUCM avnd indicele porilor iniial eo, pentru care variaia
estimat a porozitii prin um are este Ac;
eu, umflarea specific determinat pe baza curbei de compresiune porozitate; (.,t"I

n numrul de straturi elementare n care se mparte zona activ (de in uen.),de um are;
11 un coeficient de corecie ernpiric: 11 = li'3 cnd terenul este suraVt_*`se poate aprecia c
modificrile de volum sunt egale pe cele trei direcii; 11 = 1

cnd terenul nu prefzint fisuri i variaiile de

volum pe direcie orizontal sunt mpiedecate;


eo indicele porilor iniial;

ss

O.ia

Aei

variaia de porozitate prin um are pentru un strat elementar ,Kb


?
V.2 Determinarea umflrii (s',,) datorat creterii umiditii piirimlui sub construcie pe baza
teoriei umiditii de echilibru.
rjiu
In cazul cnd variaiile de volum (AV) se produc ca urmare a ecranrii suprafeei i deci a
perturbrii echilibrului higrotermic, variaiile de volum i, respectl, um rile (s',,) se estimeaz pe baza
cresterilor de umiditate AW; = W Woi, cu relaia:
=;,\;,
gi)

s 'u = 5 'In hi.

i/4

:vw

unde:

tf
E i _ =

lt Aw i

"I

1 + k ~ wa

(fo
esf
.,

n care:

,K
sui deformaia (um area) specific pentru un strat elementar;
hi grosimea stratului elementar ,,i;t;)y
AW; = W
wm
variaia de mnidimte la nivelul stratului elementar i ca diferen dintre
umiditatea corespunztoare perioadei deuiniditate maxim i umiditatea corespunztoare perioadei de

secet.

rv
k = Y,/7,., = 2,0

*'54

__

a*_ _

..

_. _ _ ._

V.3. Mrimea tasni teenului prm contracii (sm), ca rezultat al reducerii umiditii, se determin
J
cu rela 'az
?

ll

smn = gri 'hi 'me

cf

tinde:
sc, contracia liniar speci c pentru stratul elementar ,,i;
hi grosimea stratului elementar;
mc coeficientul de corecie care se ia egal cu 1,30;
n numrul de straturi elementare n care a fost mprit zona activ de contracie, a crei limit
inferioar se stabilete experimental sau, n lipsa datelor experimentale, se ia egal cu 5,0 m.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bisI'13.VI.2012

ANEXA VI

EVALUAREA soLIcrrARiLoR DATORATE VARIAIEI UMi1)rru TERENULUI


DE FUNDARE DIN PMNTURI CU UMFLARI i CONTRACII MARI

ASUPRA coNsrRUciiLoR
Cunoscnd deformaia maxim posibil su, din umflarea terenului de fundare, se poate face 0

evaluare a solicitrilor care apar n construcie.


M
Pentru cazul curent al unei fundaii continue, dac fundaia este perfect Q tiixibil, um area
terenului de fundare se produce sub forrna de mont ale crui dimensiuni n plain sunt necunoscute
(fig.VI.l.a). ntruct fundaia are o anumita rigiditate, ea va avea tendina_.Qs aplatizeze montul
( g.VI.l.b). Atunci cnd su este mare, aplatizarea montului conduce la cedarea ildstic a pmntului din
aceast zon i, n acest caz, momentul ncovoietor maxim la care este supuarisamblul fundaie perete
poate fi evaluat cu ajutorul ecuatiei:
,WOW
()
~

M...,=q 8L 1 B pp,
Q

(_Q

unde:

(vu)

al

Oi

L i B reprezint lungimea i, respectiv, limea fiidapei ( g.VI.2);

q este ncrcarea uniform distribuit pe unitatea' de lungime a fundaiei;


p,,1 presiunea de cedare plastic.

ref
r

U sE
I] U
:

l
.

0:

fn "~="f'"'~ _,

ii

si

_ _ .._..._.

~9.

~_,_

se of

k`/P?

III III II I] III


bi

Figura VII_ Deformarea mdaiei i diagramele de presiune rezultate din um area terenului
A

mdaie exibil' b

mdaie rigid

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bis/13.VI.2012

(I

__`

__/ z

\. ..._

BMW//I
||

'31
Cv
er

L.

If

a VV

Figura VI.2

Dac ns um area su este mai redus, montul este deformat elastic f'ar:'/ta atinge stadiul plastic. n
acest caz, n zona montului apare 0 concentrare de presiuni, care poa calculat pe baza teoriei
elasticitii, admind c forma montului este de aa natura nct se pduce o cretere uniform de
presiune pe ntreaga sa suprafa. Aceast cretere este dat de ecuaia: F5?

go
~z~
Q1

nu
=
2 B IN
I31

'B

.2
(VI )

unde:
E reprezint modulul de elasticitate al tererului de fundare, iar
IN este factorul de in uen ale crui valori stmt reprezentate n g.VI.3 n funcie de
raportul 11.
f

f.,

5 ll.

_
I

\
I

f'II/
*CU

JVQ4
\

I`*J I`

r,
I

la .K

0\;`
*l

I
_____
*a
I

II

'I ~

:ms:

ll]

211,7

Figura VI. 3. Variaiafactorului de in uenta IN n mcie de raportul 1]


Momentul corespunztor acestei presiuni are expresia:

M= E su B1 1
I6

'

(VL3)

Termenul IM reprezentat n g.VI.4 funcie de raportul p /' L pentru diversele valori . = L/B.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bisJ'13.VI.2012

Pentru determinarea sporului de presiune, p, i a momentului M, pe baza ecuaiilor de mai sus este
necesar s se cunoasc dimensiunile n plan ale montului. Dac nu se dispune de su clente elemente
pentru a se face 0 estimare realist a acestor dimensiuni, este indicat s se utilizeze n calcule valorile
maxime IM din g.VI.4.
IM*

au `

I
I

50,,

.I

ZU

If,

4UI

VA:_I

rw`

__I_
Il

su

*lo

aa

(QI

_ ;Y

L
U

III

WSlI\r

I
I

l
I

I,

I, ,

1:.

l)..`l

/'I.=\Z?b'

siQljoq

I.U

Figura VI. 4. Valorile IMpentru diverseIv!lor . = L/B


WI
TV

,fr
if

sa

JQb
e0
*Q1

t Q'
W

C)

0
*s

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bis/13.VI.2012

ANEXA VII

CORELAREA MSURILOR DE PROTECIE i ExEcU1E CU PQSIBILITATEA


DE NLANIFESTARE A UMFLRII SAU A CONTRACIEI TERENULUI DE FUNDARE
DIN PMNTUR1 CU UMFLR1 I CONTRACII MARI
VlI.l. n cazul executrii terasamentelor i ftmdaiilor ntr un anotimp ploios (primvara sau
toamna), cnd terenul de ftuidare atinge o umiditate maxim, exist posibilitatea de producere n viitor cu
preponderen a fenomenelor de contracie a pmntului i de tasare a fundaiilor. iqipoteza realizrii
corecte a msurilor care s mpiedice accesul apei din instalaii i a celor din precipitaii la terenul de
fundare, msurile constructive necesare de adoptat n proiect trebuie s aibe n vedir n principal numai
preluarea n bune condiii a unor eventuale tasri inegale.
if
^

_, _.

..

,,

,I ,

_,

VlI.2. In cazul executam terasamentelor i fundanlor mtr un (anotimp secetos, masurile


constructive vor avea n Vedere n special preluarea Lmor deplasri prin ridicare de jos n sus i a unor
mpingeri laterale asupra fundaiilor, datorate presiunii de um are a pmiitlllui argilos.
:a

VII.3. Este necesar ca proiectantul s calculeze fundaiile i\.~i'LlctL1ra n ambele ipoteze privind
perioada umed sau uscat n care se execut terasamenteleji' fundaiile, dimensionnd separat
elementele de rezisten din fundaii i structur. Pe aceast baz/s se recomande perioada optim de
execuie pentru soluia adoptat ni proiect i, separat, eventualelelnsuri suplimentare sau modi cri ale
proiectului, dac nu este posibil respectarea de ctre execilfant a perioadei optime a terasamentelor i

mdaiilor.

;,'

'If

VII.4. Trebuie avute n vedere ambele posibiliti referitoare la perioada umed sau uscat de
execuie a terasamentelor si ftmdaiilor. De aceeaguiai ales n cazul n care nivelul de ftmdare al
construciei se a a n zona de Variaie sezoniera a miditii pmntului, este necesar ca executantul s
solicite prezena proiectantului nainte de ncepereiitumiii betonului n fundaii, pentru a veri ca n ce
msur ipotezele luate n considerare n proieci de execuie corespund cu situaia real de pe teren.

C2

S
4.
0

op,
*LJ
f
kg

`I`'?x

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr.397 bis/13.VI.2012

ANEXA VIII
COIWPORTAREA CONSTRUCIILOR FUNDATE PE Pl\/INTURI CU UIVIFLRI
SI CONTRACII MARI SI APARITLA DEGRADARILOR

VIII.1. Comportarea construciilor ftmdate pe pmnturi cu um ri i contracii ,.mari depinde de


mtensitatea fenomenelor de um are contrace care sunt condiionate de:
,F U
structura, forma i mrimea construciei;
itI ar
adncimea de fundare i modul de realizare a fundaiilor;

i oY
*
anotimpul n care s au executat fundaiile;
._ "'J*
posibilitile de in ltrare a apelor atmosferice i de exptmere la soare a terenului de ftmdare
i din imediata vecintate a construciei;
f\,I7l
existena unor arbori n vecintatea construciilor ( g.VIII.
condiiile de exploatare a construciei.
/*

C Q
*O

(D
Q)
G)
G)

Ridicarea cladirii
~,..V
Denivelari pianseu si tencuieli
crapatI I
Trotuar si scari ridicate
,'fff/
Pardoseala denivelata
,{;,..f

@ Fundatii iisuraie

li

.~ 'I

1:

, J ,
'

__. fii?

@ Zona asecata prin efectul vegetatiei


K'

,Ai

___. _. . 7 * ._

fii

,~:'_Z

Hr.
.:4'

. _ :0

D c *ri I _
'

///af..f.f...;.<.f.<a.
///////////W

/
%

Figura VIII. 1 _ Degailri cauzate de existenta arborilo r in


^ vecinatatea
' "
construciei
O
_/
.

C)

vor

VIII 2. La construciile la care nu s au luat msuri corespunztoare, apar degradri de felul celor ce
descrise n continuare:
la cldirile din zidrie de crmid cu fundaii directe de beton, surile n fundaii i ziduri

apar de regul n primul sau al doilea an dup execuie i evolueaz continuu, dar cu o
tendin de atenuare.
Cldirile cu schelet de lemn i paiant sureaz mai puin, dar se deformeaz foarte mult.

Tocurile uilor i ferestrelor se strmb, podeaua i tavanul se ncovoie;


la toate felurile de construcii, colturile puternic nsorite dinspre sud vest se taseaz cel mai
mult din cauza construciei, provocnd apariia surilor i crpturilor n V ( deschise mai
mult la partea superioar). Dac execuia construciei s a efectuat ntr o perioad secetoas,
n perioada umed care urmeaz pmntul se um , provocnd apariia surilor i
crpturilor n A (deschise mai mult la partea inferioar).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bis/13.VI.2012

VlII.3. Elementele anexe ale construciilor de zidrie, care fac corp comun cu construcia propriu
zis (scri, terase, trotuare etc.) i sunt lndate la adncime mai mic, se sureaz sau crap de la nceput
i se separ de restul construciei, ntruct sufer n cea mai mare msur efectul contraciilor i Lmi rilor
periodice ale pmntului (tasri i ridicri neuniforme).
VIII.4. Fisurile i crpturile construciilor apar i se dezvolt la colurile i n zonele cu rezisten
mai redus ale pereilor de zidrie, de exemplu n seciunile cu goluri pentru ui i ferestre sau la casa
scrii, ajungnd pn la 3. . .5 cm deschidere sau chiar mai mult, separnd astfel elementele de construcie
y

i fragmentnd cldirea respectiv ( gura VIII.2).

ia?
O

1 __
U_ Ffe'\
_ In
bi :rapaluri cr/untul:
Q
'

,, _
1} :rapaliiii inclinate

{/if

_,../'
:_ __T

cfr'

._

Lff
sl .jiiipatiiri veriicalc
O A

Figura VHIIZ. Degradari posiigz e ale construcizlor mdate pe pamanturi cu


i'\

I.`~***. _ .

..

iim ari i contraciz mari


A
OP

*LJ
f
kg

`I`0`r

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bisI'13.VI.2012

ANEXA IX
EXEMPLE DE CALCUL

Exemplul 1: S se identifice i s se clasifice stratul de pmnt care are urmtoarele caracteristici


geotehnice: compoziie granulometric: argil 86 %, praf 14 %, limita superioar de plasticitate 89 %,
limita inferioar de plasticitate 21 %, limita de contracie 9 %, um area liber 150 %, contracie
volumic in stare natural 42 %, cldura maxim de umezire 38 J/g, umiditatea corespunztoare
suciunii de 15 bari 20,5 %, presiunea de um are 0,90 MPa, umiditatea natural 22 %, greutatea
volumic a scheletului 27 KN/m3 i porozitatea 40 %.
CI
Avnd curba de compoziie granulometric se poate determina procentul defraciuni cu diametrul
mai mic de 0,002 mm:
,~,?""
A2,, = 42 %
J

Indicele de plasticitate se detennjn cu relaia:

go

age

Ip=WL WP

I%O

nlocuind n relaia (IX. 1) rezult:

1,,=s9 2i=6s%

Ctmoscnd A1,, i IP se poate determina indicele detatiwmte folosmd relaia:

1
1 A =_"
A2,.

,.

go

om)

.. Q

Rezult:

1, =1,62
42

eg,

5?

n funcie de cldura maxim de uiiiezire qu max, indicele de activitate i umiditate corespunztoare


seciunii de 15 bari, W15 pmnturile se lizsii c conform tabelului l.l i Anexei III.
innd cont de valorile obinuiiier prin calcul sau determinate n laborator, rezult c stratul de
pmnt studiat este o argil cu o activ,i.tate foarte mare, deci un pmnt cu um ri i contracii foarte mari.
Pentru identificarea i clasiiicarea pmnturilor se utilizeaz reprezentri gra ce prin amprent.
Se constat ca pentru pmntul=tailizat rezult o amprent cu o arie mare, specific pmnturilor foarte

active conform g. 111.2 (Aiieg til).

Un alt indice funcie " _J,e'care se poate clasi ca pmntul cu um ri i contracii mari este indicele
de contracie um are, cai'ii`se calculeaz cu relaia:
Im = W,... W
(IX.3)
w

df

WB

Cunoscnd porozitatea, n (%), se poate determina indicele porilor cu relaia:

_1

"

Rezult:

(D<.4)

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bis.'13.VI.2012

e = 0,57
1 0,40

Umiditatea de saturaie se determin cu relaia:

e i ,
w

(IX5)

O
y R

Rezulta:

.tlf

w sat =0'67`1;o25
>2s%
'

U
way

ar
J

,W

Cu ajutorul valorilor determinate se poate calcula indicele de contracie ium are:


[W

t_

_
= g = 0,19

O
ffy

22 9

Pa
_t"i
f

Valoarea obinut pentru indicele de contracie


posibile att fenomene de contracie ct i de um are.

um are indi m faptul ca n pmntul studiat sunt


...."
F)

Exemplul 2: S se determine um area relativ a unui strat defpmnt cu um ri i contracii mari


4%
.

I?

datorita varzazez regimului hzgro termic. Profilul umidzta tor corespunzatoare perioadei de umiditate
,_ #7

maxim i perioada de secet maxim determinate pe _cf.':e experimental sunt prezentate n g. IX.1 _
if,
Indicele porilor pentru acest strat este de 0,84.
a Oy
15 20

sau
_

050

_ __

_14'

fff; n

' f

__

ff ; __

H"

130

_
_

"
,f
f fe~^=
tr

....

*If

_f

ia!

ii

5" *1 "

7 ~_
19

257
23

185

_ _ f _,
_____$

.__

175'

..

230

Wl""1

ze5;_

______;jf_1a5_
,V M

_____
___ _._;__

150

250

;~__

7_____

25

__.

7 _

21

_zo
5
f

__

___

A7
h 1 u q. un

330

ff
, '"" ~"*"

_j
r

195

20 _
~ f" f

__
*

ll)

4 :io

L ~

L...

H 111|
Figura IX.I. Pro iul umiditilor corespunztoare perioadei de umiditate maxim i perioadei de secet

maxim

Rezolvare
Se mparte stratul de argil expansiv supus la variaii de umiditate n straturi de 0,50 m. Pentru
determinarea umflarii relative a terenului se vor lua n considerare variaiile de umiditate de la mijlocul

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 397 IJiSf13.VI.2012

59

ecrui strat. Din g. IX.1 se poate considera ca au loc variaii de umiditate numai pn la adncimea de
3,00 m; de la aceast adncime umiditile devin constante n ambele sezoane. Argila contractil va
prezenta variaii de volum n zona cuprins ntre +0,00 i 3,00 m.
Um area probabil se determin cu relaia:

U =2.=.~, 11, m

(rx.s)

unde:
le AW
51: 1

fs

+e

ic

Deoarece Pt,<0,5 daNlcm2, coeficientul condiiilor de lucru este m=0,80.


Uin area probabila va avea urmtoarea valoare:

.V

U = 2 ` 50 0.80 (0,120 + 0,09 + 0,07 + 0,04 + 0,025 + 0,090)


1+0s4
U=l5,4 cm

iz,

FQQGJO
O

Q?

Exemglul 3: S se calculeze um area terenului de sub o rndaicjcivnd dimensiunile n plan de (l,0 x


1,0) m , situat sub un stlp al unei hale industriale cu dimen unile de J2x36 m. Presiunea pe talpa
fundaiei este de 2 daN/cm2, iar adncimea de fundare este de ;=.\1,,0l) m ( g. LY.2). Terenul de fundare este
o argil contractil in grosime de 15 m de la suprafa szlb care se a un strat de nisip prfos.
Presiunea de um are determinat n laborator este de 3,5_f;dlV/cm2. In exploatare este posibil umezirea
pmntului pe toat suprafira c trupiei.

(Q0
0 30
zoo
5.10

F
.Y

4 oo

~:I

DO

M,U 1,3
4

_x.;'

"I"

er :J 9**/
iovf
.>

air'
_ fe:

Y
I

~*l*'@ _
Q(31290

I"=u| 1.

A
.I

ff

15 DU

Figura IXZ. Presiunea pe talpafundaiei

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 biSl13.VI.2012

Rezolvare
Terenul de fundare se mparte n 11 straturi elementare avand grosimea de 1,00 m. Se determin mrimea
presiunii la mijlocul ecrui strat.
ptot =pz+pg+pstml

(]X'8')

unde:
p, este efortul unitar datorat mcrcrii exterioare
pg este efortul unitar din greutatea proprie a pmntului
p_,_,,; este presiunea suplimentar provocat de influena greutii proprii neumezite din masiv,
_ _
_ _
il!
VBCIIIH. C11 ZOIIH 1111`leZla

s,

11..., = m. r (2 + 10

1**

<IX.9)

so,

unde: mn este un coe cient care se gsete n tabelul Di. l.

Um area probabil a terenului sub fundaie se determin cu relaia,u'G;


fat

s, =2.s', la, m

(IX.10)

/,Q

Pentru determinarea um rii s au ncercat 6 probe n edomtht. Probele s au inundat la o presiime


Q.
de 0,07 daN/cm2 (greutatea pistonului aparatului); 0,5 ; 1,20; 2,2; 3,0; 4,0 daN/'cn12.

ef

Tabelul IX.l

*Q2

ti? ` *

Z+D

Coeficientul tn., pentru un mporfaiungmiii i limi suprafeei umezite L/"B

1,00

2,00

0,50
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00

0,00
0,58
0,81
0,94

0,00
0,50

1,02
1,07

0,8%)

0,70 A
0,32%
#0394

.JW
IA?

7' 3,00

4,00

5,00

0,00
0,43
0,61

0,00
0,36
0,50
0,59
0,64
0,69

0,00
0,29
0,40

0,71
0,77
0,82

0,47
0,53

0,57

sa c_

>,,
Adncimea
medie a
stratului

Z+h

0,12
0,21
0,29

0,37
0,46
0,54

s,50

0,63
0,71
0,79

9,50
10,50

0,96

7,50

(H1)
0,50
1,50
2,50
3,50
4,50
5,50
6,50

0,38

Tabelul IX 2

*fa
10

jr

Pz

Ggz

<1aN.em=

dautcmz

1,40
0,36
0,14

0,10
0,30
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50

_f'*? 0,00

*S11

0,00
0,00
0,00
0,00
0,04
0,13
0,21
0,29

0,33
0,46

0,07
0,05
0,03
0,01

1 ,70

1 ,90
2,10

Psupl

am/cm2

P101

Su

1,50
0,66
0,64

0,72
0,82
0,80
0,79
0,78

dantmf

0,77
0,05
0,20
0,36

0,55
0,80
1,05

0,95
1,18
1,51
1,89
2,25
2,70
3,15

Um area relativ a fost unntoarea:

p(daN/ma |0,70|0,s0|0,95|1,1s|1,50|1,s9|2,25|2,70 3,15


e(% )

|3,2 |3,0 |2,4 |2,0 |1,s |1,7 |1,3 |1,0

0,7

0,79
0,72
0,69
0,66
0,62
0,59

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA I, Nr. 397 bisl'I 3.V|.2012

Rezult c um area terenului de sub fundaie va :


s,, = 28,

m = 1,8 0,72 + 3,0 0,82 + 3,2 O,8+ 3,0 0,79 + 2,4 0,78 + 2,0 0,75 +l,8l 0,72 +

1,7 0,69 + 1,3 0,66 + 1,0 0,62 + 0,70 0,59) = 16,4 cm

'e'

fb.,

e
Jo
Qe

Oe
fe
0

Q
ei.,
te

5o

L
Q2

10
0lo

Q0
te

Ge

rs

*be

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 IJisl13.VI.2012

62

ANEXAX
REFERINE LEGISTATIVE I TEHNICE
1.L egislaie

Nr.
Crt.
1.

2.

3.

4.

Acte normative

Publicaia

Legea nr.l0ll995 privind calitatea n construcii, cu Publicat n Monitorul Oficial


modificrile ulterioare.
Romniei, Partea I numrul 12 din
ianuarie 1995.
Q,
Ordinul ministrului transporturilor, construciilor i Publicat n ,lt/Ionitoiul Oficial
turismului nr.275/2005 pentru aprobarea reglementrii Romniei, Partel, numrul 451 din
_
,, *ti
tehnice "Normativ pentru proiectarea structurilor de mai 2005. <f\,
._,_
.Y
fundare direct", indicativ NP 112 04.
Ordinul ministrului dezvoltrii lucrrilor publice i Publicat Monitorul Oficial
locuinelor nr.128/2007 pentru aprobarea reglementrii Roman a.~.1, *Fanea 1, numa ui 581 din
tehnice "Normativ privind documentaiile geotehnice iunie2f7107.
pentru construcii", indicativ NP 074 2007.
F.
Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i turismului Piiblicat n Monitorul O cial
nr.2690l20l0 pentru aprobarea reglementrii tehnice .l<.om.niei, Partea I, numrul 158 din
"Normativ privind detenninarea valorilor caracteristice i imae
2011.
de calcul ale parametrilor geotehnici, indicativ NP 1,222

2010.

al
24
al
27

al

06

al
04

,r

,._,

GE? 8

Nr

crt
._i

.N
DJ

5
6
7
8
9
10.
11 _
12 .

2.Lista Standardelor
Standarde

Denumirea
.

;/'I

0,0

Eurocod 7 Proiectare geotehnica. Partea 1: Reguli generale.


Eurocod 7 Proiectare geotehnica. Partea 1: Reguli generale.
Eurocod 1 Proiectare geotel1nica.Paitea 1: Reguli generale. Anexa
naioni .
SR EN ISO 14688 1:2004
Cercetri i ncercri geotehnice. Identificarea i clasi carea
_p_?nnturilor. Partea 1: Identificare i descriere.
gercetii i ncercri geotehnice. Identificarea i clasificarea
SR EN ISO 14688
1:2004/AC22006
, _pamanturilor. Partea l: Identificare i descriere.
SR EN 14688 2:2005
Cercetri i ncercri geotehnice. Identificarea i clasificarea
fia?,tr_pmnturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.
sa EN 146ss 2=200stc a Cercetri i ncercri geotehnice. Identificarea i clasificarea
91=2001
,_.,<2
_pmnturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.
STAS 3950 si
cj
Geotelmica. Terminologie. Simboluri i uniti de ms1n^.
Teren de fundare. Adncinii maxime de nghe. Zonarea teritoriului
STAS 6054 77
Republicii Socialiste Romnia.
Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor fizice i mecanice
STAS 1913/12 88
ale pmntuiilor cu umflri i contracii mari
Teren de fundare. Calculul terenului de fundare n cazul fundrii
STAS 3300/2 85
directe
SR EN 1997 1 2004
SR EN 1997 1 2004/AC 2009
SR EN 1997 1 2004/NB 2007

STAS 2745 90

13 .

STAS 8942/1 89

14 .

STAS 9180 73

15 .

STAS 1913/9 86

Teren de fundare. Urmrirea tasrii construciilor prin metode


topografice.
Teren de fundare. Determinarea compresibilitii pmnturilor prin
ncercarea n edometru.
Teren de fundare. Determinarea capacitaii de reinere a apei de
ctre pmnturi, la diferite suciuni
Teren de fundare. Determinarea cldurii maxime de umezire a

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr.397 bis/13.VI.2012

16.

17.

STAS 1913/4 86
STAS 1913/1 82

| pmntului.
| Teren de fundare. Determinarea limitelor de plasticitate
| Teren de fundare. Detern1iJ:1a1'ea umiditii.

S-ar putea să vă placă și