Sunteți pe pagina 1din 12

Universitatea Tehnica a Moldovei

Catedra Informatica Aplicata

Metode numerice

Referat
Lucrare de laborator nr.2
Varianta 2

A efectuat

st. gr. ISBM-111


Timotin Pavel

A verificat

lector asistent
Coscodan Mihail

Chisinau 2012

Scopul lucrrii:
1.

S se rezolve sistemul de ecuaii liniare Ax=b, utiliznd:

Metoda eliminrii Gauss;c

Metoda lui Cholesky(metoda njumtirii ptrate);

Metoda iterativ a lui Iacobi cu oeroare e=10-3;

Metoda iterativa lui Gauss-Seidel cu o eroare e=10-3 i e=10-5;

2.
S se determine numrul de iteraii necesare pentru aproximarea solutiei cu
eroarea dat e.S se compare rezultatele.
3.

S se inverseze matricea A cu ajutorul metodei Jordan-Gauss.

Partea teoretic:
Rezolvarea sistemelor de ecuatii liniare printr-o metoda interativa inseamna construirea
unui sir de vectori x(k), k=0, 1,2,...(pornind de la un vector x0 ales arbitrar), convergent
catre solutia sistemului considerat.In metodele interative , de obicei, o iteratie necesita
efectuarea unui numar de ordin n2 operatii aritmetice.De aceea metodele interative se
utilizeaza pentru rezolvarea sistemelor mari , de dimensiune n>100 (in cazul asigurarii
unei viteze sporite de convergenta pentru o alegere a aproximarii initiale adecvate).
Trunchierea sirului {xk }are loc la un indice m , astfel incit xm constituie o aproximatie
satisfacatoare a solutiei cautate x* .
Exist mai multe metode de rezolvare a sistemelor neliniare i a problemelor de
minimizare necondiionat.
Metida eliminarii lui Gauss.Metoda eliminarii a lui Gauss consta in a adduce sistemul
initial la un system echivalent, avind matricea coificientilor superiori triunghiulara.
Transformarea sistemului dat intr-un sistem de forma triunghiulara fara ca sa se modifice
solutia sistemului se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor obtiuni de baza:
1)rearanjarea ecuatiilor(schimbarea a 2 ecuatii intre ele);
2)inmultirea unei ecuatii cu o constanta ( diferita de zero);
3)scarderea unei ecuatii din alta si inlocuirea celei de a doua cu rezultatul scaderei.

Metoda iteraiei i metoda Gauss-Seidel neliniar. Metoda iteraiei reprezint o extindere


a metodei aproximaiilor succesive folosite n cazul ecuaiilor de o singur necunoscut i
metoda Jacobi pentru rezolvarea sistemelor de ecuaii liniare. Acest metod permite
rezolvarea sistemelor de ecuaii neliniare de forma:
x1=g1(x1,x2,...xn)
x2=g1(x1,x2,...xn)

...................
xn=g1(x1,x2,...xn)
Metoda Newton. Una dintre cele mai rspndite metode de rezolvare a sistemelor de
ecuaii neliniare este metoda lui Newton. Aceast metod este o generalizare a metodei
tangentelor, propus de nsui Newton ca o aplicaie practic a noiunii de derivat. Metoda
lui Newton a devenit, de-a lungul anilor, foarte popular, datorit faptului c este cu
convergen ptratic. Eficacitatea acestei metode s-a dovedit n special n problemele de
optimizare de cea mai variat form.
Metoda lui Cholesky. Metoda lui Cholesky de rezolvare a sistemelor de ecuaii liniare
algebrice se mai numete metoda rdcinii ptratice i const n descompunerea sistemului
Ax=b n dou sisteme triunghiulare.
In aceasta metoda se presupune ca matricea A este o matrice simetrica si pozitiv definite.

l1 l12 . l1n

l21 0 . l2n

l1 0 . 0

l12 l2 . 0

L 0 0 . l , LT l l . 0
3n 13 23
. . . . . . . . . . . . . . . . . .

0 0 . ln l1n l2n . ln

Matricea L se allege astfel, incit A=LTL. Aceasta descompunere a matricei A se numeste


factorizarea Choleskly.
Teorema:Daca matricea A este simetrica si pozitiva definite, atunci exista o unica matrice
inferior triunghiulara LT cu elementele diagonale pozitive, astfel incit A=LT .
Codul sursa:
#include <iostream.h>
#include <conio.h>
#include <stdio.h>
#include <math.h>
#define N 4
#include<time.h>

clock_t start,stop;
float A[4][4]={ 8.1,-0.9,0.6,0.8,
-0.9,14.3,0.3,0.7,
0.6,0.3,7.9,-0.4,
0.8,0.7,-0.4,10.6 };
float B[4]={7.2,10.3,-11.9,9.2};
float nota (int w,int z,float h)
{
int t,t1,t2;
if (w<=20) t=10;
else if (w<=40 && w<20) t=9;
else if (w<=60 && w<40) t=8;
else if (w<=80 && w<60) t=7;
else if (w<=100 && w<80) t=6;
else if (w<=120 && w<100) t=5;
else if (w<=140 && w<120) t=4;
else if (w<=160 && w<140) t=3;
else if (w<=180 && w<160) t=2;
else if (w<=200 && w<180) t=1;
else t=0.5;
if (z<=20) t=10;
else if (z<=40 && z<20) t=9;
else if (z<=60 && z<40) t=8;
else if (z<=80 && z<60) t=7;
else if (z<=100 && z<80) t=6;
else if (z<=120 && z<100) t=5;
else if (z<=140 && z<120) t=4;
else if (z<=160 && z<140) t=3;
else if (z<=180 && z<160) t=2;
else if (z<=200 && z<180) t=1;
if (h<=0.01) t2=10;
else if (h<=0.1 && h<0.01) t2=8;
else if (h<=0.2 && h<0.1) t2=6;
else if (h<=0.3 && h<0.2) t2=4;
else if (h<=0.4 && h<0.3) t2=2;
else if (h<=0.5 && h<0.4) t2=1;

else t2=0.5 ;
return ((0.4*t2+0.3*t1+0.3+t)-10);
}
void gauss ()
{ int i,j, max,l,w=0,h=0,v=0;
float t,x[N],a[N][N],b[N];
start=clock();
for(i=0;i<N;i++)
{b[i]=B[i];w++ ;
for(j=0;j<N;j++)
a[i][j]=A[i][j];}
l=0;
while(l<N)
{v++;for(i=l+1;i<N;i++)
{w++;t=a[i][l]/a[l][l];
for(j=l;j<N;j++)
a[i][j]-=t*a[l][j];
b[i]-=t*b[l]; }
l++;

for (i=N-1;i>=0;i--)
{w++;t=0;
for(j=N-1;j>i;j--)
t+=a[i][j]*x[j];
t=b[i]-t;
x[i]=t/a[i][i];
}
printf("Metoda Gauss:\n");
for(i=0;i<N;i++) printf("%7.3f ",x[i]);
stop=clock();
h=(stop-start)/CLK_TCK ;
double s;
s=nota(w,v,h) ;
cout<<endl<<"nota dupa eficacitate "<<s<<endl;
cout<<"numarul de iteratii "<<w<<endl;
}
void cholesky()

{ int i,j,k,w=0,h=0,v=0;
float t,x[N],l[N][N],y[N];
start=clock();
l[0][0]=sqrt(A[0][0]);

for(i=1;i<N;i++)
{l[i][0]=A[i][0]/l[0][0]; }
for(k=1;k<N;k++)
{w++;t=0;
for(j=0;j<k-1;j++)
t+=l[k][j]*l[k][j];
l[k][k]=sqrt(A[k][k]-t);
for(i=k+1;i<N;i++)
{t=0;w++;
for(j=0;j<k-1;j++)
t+=l[i][j]*l[k][j];
l[i][k]=(A[i][k]-t)/l[k][k];}}
for(i=0;i<N;i++){w++;
for(j=i+1;j<N;j++)
{l[i][j]=l[j][i]; } }
for(i=0;i<N;i++)
{t=0; w++;
for(j=0;j<i;j++)
t+=l[i][j]*y[j];
t=B[i]-t;
y[i]=t/l[i][i]; }
for(i=N-1;i>=0;i--)
{t=0;w++;
for(j=N-1;j>i;j--)
t+=l[i][j]*x[j];
t=y[i]-t;
x[i]=t/l[i][i]; }
printf("Metoda Cholesky:\n");
for(i=0;i<N;i++)printf("%7.3f ",x[i]);
stop=clock();
h=(stop-start)/CLK_TCK ;

double s;
s=nota(w,v,h) ;
cout<<endl<<"nota dupa eficacitate "<<s<<endl;
cout<<"numarul de iteratii "<<w<<endl;}

void jacobi()
{int i,j,m,k1=0;
float v,x[N],q[N][N],d[N],s[N][N],t[N][N],x1[N],er,w=0,h=0,z=0;
start=clock();
for(i=0;i<N;i++)
{ w++;

for(j=0;j<N;j++)
{if(i==j)
{z++;s[i][j]=1/A[i][j];
t[i][j]=0;

else
{z++;s[i][j]=0;
t[i][j]=A[i][j];} } }
for(i=0;i<N;i++){ w++;
for(j=0;j<N;j++)
{v=0;

for(m=0;m<N;m++)
v+=s[i][m]*t[m][j];
q[i][j]=-v; } }

for(i=0;i<N;i++)
{v=0; w++;
for(m=0;m<N;m++)
v+=s[i][m]*B[m];
d[i]=v; }
for(i=0;i<N;i++)
x[i]=d[i];
do {k1++; z++;
for(i=0;i<N;i++)
x1[i]=x[i];
for(i=0;i<N;i++)
{v=0;
for(m=0;m<N;m++)
v+=x1[m]*q[i][m];

x[i]=v+d[i];}
er=fabs(x1[0]-x[0]);
for(m=0;m<N;m++)
if(er<fabs(x1[m]-x[m]))
er=fabs(x1[m]-x[m]); }
while(er>0.001);
printf("Metoda Jacobi:\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%7.3f ",x[i]);
stop=clock();
h=(stop-start)/CLK_TCK ;
//nota(w,z,h) ;
cout<<endl<<"nota dupa eficacitate "<<nota(w,z,h)<<endl;
cout<<"numarul de iteratii "<<w<<endl;
}
void gaussseidel()
{ int i,j,m,k1=0,k;
float v,x[N],q[N][N],d[N],s[N][N],t[N][N],x1[N],er,w=0,h=0,z=0;
start=clock();
for(i=0;i<N;i++){ w++;
for(j=0;j<N;j++)

{
if(i==j)
{ z++;
s[i][j]=1/A[i][j];
t[i][j]=0; }else
{ z++;s[i][j]=0;
t[i][j]=A[i][j];} }};

for(i=0;i<N;i++) { w++;
for(j=0;j<N;j++)

for(m=0;m<N;m++)
v+=s[i][m]*t[m][j];
q[i][j]=-v;} }
for(i=0;i<N;i++)
{ w++; v=0;
for(m=0;m<N;m++)
v+=s[i][m]*B[m];

v=0;

d[i]=v;
}
for(i=0;i<N;i++)
x[i]=d[i];
do
{ z++;
k1++;
for(i=0;i<N;i++)
x1[i]=x[i];
for(i=0;i<N;i++)
{ v=0;
for(m=0;m<N;m++)
v+=x[m]*q[i][m];
x[i]=v+d[i];}
er=fabs(x1[0]-x[0]);
for(m=1;m<N;m++)
if(er<fabs(x1[m]-x[m]))
er=fabs(x1[m]-x[m]);
} while(er>0.001);
printf("Metoda Gauss Seidel cu eroarea 0.001:\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%7.3f ",x[i]);
printf("\n");
stop=clock();
h=(stop-start)/CLK_TCK ;

cout<<endl<<"nota dupa eficacitate "<<nota(w,z,h)<<endl;


cout<<"numarul de iteratii "<<w<<endl;
k1=0;
for(i=0;i<N;i++)
x[i]=d[i];
do
{k1++;
for(i=0;i<N;i++)
x1[i]=x[i];
for(i=0;i<N;i++)

{v=0;
for(m=0;m<N;m++)
v+=x[m]*q[i][m];
x[i]=v+d[i];}
er=fabs(x1[0]-x[0]);
for(m=1;m<N;m++)
if(er<fabs(x1[m]-x[m]))er=fabs(x1[m]-x[m]);}
while(er>0.00001);
printf("\nMetoda Gauss Seidel cu eroarea 0.00001:\n");
for(i=0;i<N;i++)
printf("%7.5f ",x[i]);
cout<<endl;
}
void invers()
{int i,j,m,k=0;
float a[N][2*N],a1[N][2*N],I[N][N],v;
for(i=0;i<N;i++)
for(j=0;j<N;j++)
a1[i][j]=a[i][j]=A[i][j];
for(i=0;i<N;i++)
for(j=N;j<2*N;j++)
if(j-N==i) a1[i][j]=a[i][j]=1;
else a1[i][j]=a[i][j]=0;
for(i=0;i<N;i++)
{for(j=0;j<N;j++)
{a1[i][j]=a[i][j]/a[i][i];
a1[i][j+N]=a[i][j+N]/a[i][i];
}
for(j=0;j<N;j++)
for(m=0;m<N;m++)
if(j!=i)
{
a1[j][m]=a[j][m]-a[j][i]*a[i][m]/a[i][i];
a1[j][m+N]=a[j][m+N]-a[j][i]*a[i][m+N]/a[i][i];
}
for(k=0;k<N;k++)

for(j=0;j<2*N;j++)
a[k][j]=a1[k][j];
}
puts("Matricea initiala:");
for(i=0;i<N;i++)
{for(j=0;j<N;j++)
printf("%4.1f ",A[i][j]);
puts(" "); }
puts("Matricea inversata:");
for(i=0;i<N;i++)
{for(j=0;j<2*N;j++)
printf("%5.2f ",a[i][j]);
puts(" "); }}

void main()
{int i;
gauss ();
cholesky();
jacobi();

printf("\n");
printf("\n");
printf("\n");

gaussseidel(); printf("\n");
invers();

printf("\n");

getch();
}

Rezultatele obtinute:

Concluzie: In urma efectuarii acestui laborator am studiat diferite metode iterative de calcul
a sistemelor de ecuatii. Am observat ca cele mai eficiente metode sunt metodele Jacobi si
Gauss Seidel, deoarece efectuiaza un calcul mai rapid si deci un timp de lucru mai scurt.

S-ar putea să vă placă și