Sunteți pe pagina 1din 154

IN G IN E R IA

P R E L U C R R II
H ID R O C A R B U R IL O R
PETROL-PETROCHIMIE VOLUMUL IV

Prelucrarea petrolul^ k.
Coordonatori
| Acad, prof. dr. doc. Gheorghe C. Suciu |
Membru al Academiei Romne
V ii'..

Prof. dr. ing. Constantin lonescu lfiNV Conf. dr. ing.


Sarina Feyer lonescu

EDITURA

TEHNIC

Bucureti - 1993

C o p y r i g ht 1 9 9 3 , Ed i t u r a T ehn i c
Toate drepturile asupra acestei ediii snt rezervate editurii

Adresa : EDITURA TEHNICA Piaa Presei Libere,


1 33 Bucureti, Romnia cod 79738

Lucrarca Ingineria prelucrrii hidrocarburilor" voi. IV trateaz, pe baza principiilor ingineriei chimice, procesele
de prelucrare a petrolului. Snt expuse aspecte privind mecanisme de reacie, termodinamic, cinetic chimic, principii
dc proiectare, automatizare, probleme de modernizare a proceselor i eficiena economic.
The fouith volume of Engineering in Hydrocarbon Processing" deals witli the processcs generally known as
Petroleum Technology.
The processes presenled are'lhose which composc a modern complex refinery.
For eacli process the book presents fundamentals, such as reactions, thcromodynamics, kinetics, the parameters
which influence the processcs, description of clifferent industrial processes, principles of design, problems of revamping
and economics.

COLECTIVUL DE ELABORARE
In g . Na d i a Ba n u
In g . C a r men C r i s t es c u
In g . Ni c o l a e C r i s t es c u
In g . V l a d i m i r Do d o n
Dr . i n g . G h eo r g h e Du mi t r a c u
Dr . i n g . S ar i n a Fey er T o n es c u
Dr . i n g . I o n G h ej a n
In g . R emu s Ho r n o i u
Dr . i n g . C o n s t a n t i n I o n e s c u
Dr . i n g . Ni c o l a e M r c u l es c u
Dr . i n g A dr i a n Na s t a s i

; .uaii (k poitol i gaze Inventar


ISBN 973-31-0457-4 ISBN 973-31-0458-2

Dr . i ng . Ion Op r i
Dr . i ng . Ma xi m i l i a na Pa t r a c u
Ing . Doru Pop esc u
Dr . i ng . Al exa ndr u Pl a t on
Dr . i ng . Ion Pr ec u p
Ing . Pau l Ro ea
Dr . i ng . Adr i a n St oi c a
| Pr of. dr . doc . Gheorg he C . Su c iu |
Ing . C onst a nt i n T n sesc u Ing . Du mi t ru
T n sesc u Dr . i ng . Ion Z r n Ing . Pet r e
Wa l t er

400

Prefa

n volumul IV snt tratate procesele de prelucrare a petrolului la scar industrial, att sub
aspectul separrii fizice, ct i al transformrilor chimice realizate termic sau catalitic. n lipsa unei
distincii nete ntre accepiunea de petrolier i petrochimic au fost incluse n acest volum unele
procese de apartenen principial discutabil, ca : izomerizare, alchilare, hidrodezalchilare, piroliz
etc., dar care tradiional se efectueaz n rafinrii.
n cadrul fiecrui capitol snt expuse aspectele privind termodinamica, mecanismul, cinetica i
realizarea industrial a proceselor. De asemenea, snt tratate problemele care privesc economia de
energie, de materii prime, reutilizarea unor produse secundare i micorarea consumurilor specifice.
Calitatea i randamentele n produse valoroase constituie criteriul principal de apreciere a
eficientei proceselor.
Problemele de poluare i protecia mediului snt prezentate ,n special, la procesele care au o
pondere mare n acest domeniu.
Aspectele teoretice fundamentale snt concretizate n realizarea practic a principalelor
procese care determin profilul unei rafinrii sau al unui combinat petrochimic.
O atenie deosebit se acord aspectelor exploatrii, proiectrii, perfecionrii i modernizrii
instalaiilor, pentru asigurarea unei flexibiliti mrite, cerute de variaia frecvent a calitii
materiei prime.
Valorificarea maxim a petrolului i a gazelor ncepe cu procesele de desali- nare, distilare
atmosferic i n vid i continu cu procesele de obinere a benzinelor octanice prin reformare
catalitic, izomerizare, alchilare, prelucrarea superioar a hidrocarburilor gazoase etc.
Obinerea unor motorine de bun calitate ct i a altor combustibili este legat de procesele de
hidrofinare, hidrotratare, solventare.
Valorificarea reziduurilor prin conversia lor n produse valoroase constituie o problem
major a lucrrii att n direcia fabricrii de carburani, prin procesele de cracare catalitic i
hidrocracare, ct i de combustibili, prin procesele de reducere a viscozitii, cocsare, cracare
termic i gazeificare. Se trateaz, de asemenea, prelucrarea reziduurilor pentru fabricarea
uleiurilor lubrifiante,'a bitumului etc., prin folosirea proceselor lor de extracie cu solveni,

deparafinare, dezasfaltare, demetalizare ct i a altor tehnologii de rafinare. In cadrul lucrrii snt succint abordate obinerea combustibililor lichizi din crbune,
fabricarea hidrogenului precum i pregtirea unor materii prime destinate industriei petrochimice.
In acest sens este tratat parial in acest volum i completat n voi. II procesul de piroliz att a
fraciilor gazoase, ct i a celor lichide de tipul benzin, petrol, motorin i chiar reziduu.
Dei cuprind un numr relativ mare de procese, cu un grad ridicat de diversificare i
complexitate, lucrarea are n general un caracter unitar prin natura materiei prime (petrolul i
gazele naturale) i prin sortimentul principal de produse (carburani, combustibili i lubrifiani).
Cartea se adreseaz inginerilor din exploatare, cercettorilor i proiectanilor din industria de
petrol i petrochimic, ct i studenilor din facultile de chimie i de inginerie chimic.

CUPRINS

Coordonatorii lucrrii

Prefa.............................................................................................................................................................................

1.TENDINE DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A HIDRO- CARBURILOR (G. C. Suciu. D.


Tnsescu)....................................................................................................................................................................
11
1.1 Surse i consumuri de energie..........................................................................................................................
1.11.ieiuri...................................................................................................................................................
1.12.Gaze naturale ........................................................................................................................................
1.13.Crbuni i turb ....................................................................................................................................
1.14.Uraniu.....................................................................................................................................................
1.15.Surse i energii regenerabile..................................................................................................................
12.Tehnologii i produse.........................................................................................................................................
1.21.Evoluia calitii benzinelor ..................................................................................................................
1.22.Procese de producere a benzinelor........................................................................................................
1.23.Relaie combttstibi!-motor . . . ..............................................................................................................
1.24.Producerea uleiurilor lubrifinnte...........................................................................................................
1.25.Procese in curs de dezvoltare................................................................................................................
1.2.(5. Conversia crbunilor ..........................................................................................................................

11
12
14
14
15
16
17
17
18
20
21
21
22

13.Eficiena utilizrii energiei .................................................................................................................


1.1. Automatizarea..................................................................................................................................................
1.5. Aspecte economico.........................................................................................................................................
1.51.Preul i lei urii or...................................................................................................................................
1.52.Investiii i alle cheltuieli . ...................................................................................................................
1.53.Factorul de complexitate.......................................................................................................................
Bibliografic......................................................................................................................................
2.72.Proprietile ieiului........................................................................................................................... 66
2.73.Potenialul de produse albe.............................................................................................'.................. 67
2.74.Calculul proprietilor produselor...................................................................................................... 69

23
24
26
26
28
31
32

400

2.75.Alegerea numrului de talere penlru separarea produselor In coloana de DA 72


2.76.Calculul presiunilor In coloana de DA .............................................................................................. 72
2.77.Calculul striperelor i determinarea temperaturilor aproximative in coloana
de DA.................................................................................................................................................. 73
2.78.Calculul temperaturilor n coloana de DA......................................................................................... 75
2.79.Calculul sarcinii condensatorului de la virfnl coloanei (Qc).............................................................. 82
2.710.Bilanul material i termic pe coloan de DA.................................................................................. 83
2.711.Sarcina de lichid i sarcina de vapori pe coloana de DA................................................................. 84
2.712.Eficacitatea separrii a dou produse vecine in coloana de D A . . . 85"
2.713.Diametrul coloanei de DA................................................................................................................ 86
2.714.nlimea coloanei............................................................................................................................. 89
2.8. Exemplu de calcul al unei coloane de distilare in vid a pcurei, in scopul obinerii
de distilate folosite ca materie prim pentru cracarea catalitica...................................................................89
Bibliografie....................................................................................................................................................104
3.COCSARE, REDUCERE DE VISCOZITATE, CRACARE TERMIC (A. Platon,
Gh. Dumitracu)......................................................................................................................................................

106

3.1.Procese de descompunere termic a hidrocarburilor........................................................................................


3.2.Aspecte teoi etice...............................................................................................................................................
3.2.1.Mecanism de reacie............................................................................................................................107
3.2.2.Aspecte termodinamice........................................................................................................................HO
3.2.3.Cinetic.................................................................................................................................................112
3.2.4.Variabilele procesului...........................................................................................................................117
3.3.Realizarea industrial.......................................................................................................................................
3.3.1.Cracarea termic (CT)..........................................................................................................................121
3.3.2.Cocsarea intirzia (CX).......................................................................'..............................................123
3.3.3.Cocsarea in strat fluidizat.....................................................................................................................130
3.3.4.Reducerea de viscozitate (RV).................................................................................................../ . . 132
3.4.Elemente de dimensionare a reactoarelor . ......................................................................................................
3.4.1.Reactoare tubulare................................................................................................................................140
3.4.2.Camere de reacie ................................................................................................................................144
3.5.Condiii de exploatare ......................................................................................................................................
3.5.1.Economia de energie.............................................................................................................................146
3.5.2.Automatizarea.......................................................................................................................................146
3.5.3.Aspecte economice...............................................................................................................................149
Bibliografie...............................................................' . . . . . . . " .........................................

106
107

149

4.PIROLIZA (G. C. Suciu)...........................................................................................................................................

151

121

140
146

4.1.Caracterizarea procesului de piroliz................................................................................................................


151
4.1.1.Capaciti de producie. Tendine de dezvoltare..................................................................................151
4.1.2.Mecanisme ie reicio. Aspecte cinetice i termodinamice.................................................................153
4.1.3.Caracterizarea tehnologic a procesului...............................................................................................158
4.2.Materii prime i randamente .............................................................................................................................
159
4.2.1.Hidrocarburi si sulare (C,...C4) i amestecuri ...................................................................................160
4.2.2.Piroliz amestecurilor de hidrocarburi cu compoziie cunoscut ....
163
4.2.3.Fracii petroliere primare (benzine i motorine)...................................................................................161
4.2.4.Fracii petroliere secundare (benzine i motorine)...............................................................................170

4.3.Schema de principiu a instalaiei de piroliz.....................................................................................................

171

4.4.Secia cald a instalaiei ....................................................................................................................................


175
4.4.1.Cuptorul de piroliz, parametrii tehnologici, date constructive i de exploatare ...............................
175
4.4.2.Rcirea efluentului prin generare de abur (TLE). Cocsarea.................................................................180
4.4.3.Aspecte energetice; relaii ntre condiiile de lucru i parametrii caracie- ristici................................182
4.4.4.Coloana de fracionare cald.................................................................................................................188
Bibliografie ...................................................................................................................................................189
5 REFORMAREA CATALITIC (C. lonescu, A. Stoica) ........................................................................................ 191
T !:"- principale ale procesului de reformare catalitic.............................................................................191
5.1.1. Reaciile de dehidrogenare a ciclohexanilor i alchilciclohexanilor . . .
192
5.12.Reaciile de izomerizare i dehidrociclizai e.........................................................................................
193
5.13.Reacia de dehidrociclizare....................................................................................................................
195
5.14.Reacii de hidrocracare i hidrodeciclizare............................................................................................
197
_ Consideraii asupra termodinamicii reaciilor din procesul dc reformare catalitic ...................................... 201
Aspecte cinetice i modele ale reaciilor de reformare catalilic..................................................................
206
Variabilele procesului de reformare"catalitic................................................................................................ 213
5.41.Influena temperaturii ............................................................................................................................
213
5.42.Influena presiunii..................................................................................................................................
215
4.3. Influena raportului hidrogen/materie prim......................................................................................
217
4 4. Influena vitezei de volum, respectiv a timpului de contact..............................................................
217
5.45.Influena materiei prime.........................................................................................................................
218
4.ti. Influena catalizatorilor in reformarea catalitic................................................................................
221
o fU-alizarea industrial a reformrii catalitice...................................................................................................
225
:>irecii de dezvoltare a reformrii catalitice................................................................................................
231
Bibioliografie.................................................................................................................................................
234
.'.ARE CATALITIC (C. lonescu, /'. Iioca)...............................................................................................
-" Aspecte generale..................................................................................................................................................
_ Materii prime.........................................................................................................-.........................................
-3 Produsele de reacie din procesul de cracare catalitic. Randamente, caliti .
-4 ijtalizatori pentru cracarea catalitic...................................................................................................................
4.1. Structur .............................................................................................................................................
4 2. Relaia suprafa-activitate .......................................................................................................... .
4 Proprietile fizice i catalitice ale catalizatorilor de clacare catalitic .
Mecanismul reaciilor de cracare catalitic..................................................................................................
->.5.1. Formarea carbocationilor ..................................................................................................................
' .5.2. Reaciile carbocationilor......................................................................................................................
.5..'!. Cracarea catalitic a diferitelor clase de hidrocarburi.......................................................................
\-pecte termodinamice in procesul de cracare catalitic..............................................................................
-7 uinetica reaciilor de cracare catalilic.............................................................................................................
>> . Efectul variabilelor de operare asupra performanelor procesului de cracare
catalitic........................................................................................................................................................
.8.1. Temperatura de reacie.........................................................................................................................
v2_ Raportul de contactare catalizator/materie prim...............................................................................
x.3. Timpul de reacie ...............................................................................................................................
8.4. Presiunea de lucru..................................................................................................................................

237
237
237
247
248
248
250
251
256
257
258
260
262
263
267
267
269
269
271

400

vo. Variabilele procesului de regenerare a catalizatorilor de cracare catalitic


6 - .'alizarea industrial a procesului de cracare catalilic....................................................................................
- 1 Tipuri de instalaii de cracare catalitic in strat fluidizat cu catalizator
in faz dens .....................................................................................................................................
- Instalaii de cracare catalitic de lip Riser".......................................................................................
'9 3. Perfecionri tehnologice......................................................................................................................
6.9.31.Perfecionri ale sistemului de reacie...................................................................................
6.9.32.Perfecionri ale sistemului de regenerare............................................................................
. aducerea i exploatarea instalaiilor de cracare catalitic.......................................................................
1 1. Bilanul termic..................................................................................................................................
- ' 2. Recuperarea energiei din gazele de ardere.........................................................................................
1 ; Automatizare......................................................................................................................................
4 Aspecte privind poluarea produsa de instalaiile de cracare catalitic .
Bibliografie .................................................................................................................................
EE DE TRATARE Cil HIDROGEN..................................................................................................

271
273
273
276
277
277
278
280
280
282
284
284
285
288

\;rea (S. Feyer-lonescu, .1. Xaslasi)...........................................................................................


289
Chimism de reacii ...........................................................................................................................
289
sideiaii termodinamice........................................................ ...................................................
292
" '".-rQiiderau cinetice.......................................................................................................................................
293
-j.:zatori de hidrotratare................................................................................................................
295
"_i-:!ele procesului de hidrotratare.............................................................................................
297
7 r.-.-K industrial a procesului de hidrotratare...........................................................................................
299
7 ir ::.-..:area fraciunilor petroliere...................................................................................................... 301
" - .--_= A. Xaslasi, I. Zirn)................................................................................................................................
311
7 2.1. (.::: - nul de reacie...............................................................................................................................
311
7 J Consideraii termodinamice ....................................................................................................................
313
7 - . Consideraii cinetice................................................................................................................................
314
7.24.Catalizatori de hidrocracare...................................................................................................................
315
7.25.Variabilele procesului de hidrocracare..................................................................................................
317
7.26.Realizarea industrial a procesului de hidrocracare..............................................................................
321
7.27.Materii prime i produse in procesul de hidrocracare...........................................................................
325
7.3.Automatizarea proceselor de hidrotratare-hidrocracare....................................................................................
329
7.4.Consideraii economice privind procesele de hidrotratare-hidrocracare . . ....................................................330
Bibliografie ..................................................................................................................................................332
8.IZOMERIZAREA (I. Ghejan).................................................................................................................................. 335
8.1.Introducere.........................................................................................................................................................
335
8.2.Termodinamica reaciilor...................................................................................................................................
335
8.3.Catalizatori, mecanism i cinetic.....................................................................................................................
337
8.4.Tehnologie i date tehnico-economice..............................................................................................................
340
8.4.1.Izomerizaiea alcanilor...........................................................................................................................
340
8.4.2.Izomerizarea alchilbenzenilor...............................................................................................................
344
Bibliografie.......................................................................................................................................
345
9.HIDRODEZALCHILARE, DISPROPORIONARE, TRANSALCHILARE (R. Ilor- noiu) ...............................
.............................................347
9.1.Introducere . . .....................................................................................................................................................
347
9.1.1.Definiii..................................................................................................................................................
347

9.1.2.Integrarea proceselor.............................................................................................................................
348
9.1.3.Materii prime.........................................................................................................................................
348
9.1.3.1.Hidrocarburi pentru producerea benzenului.........................................................................
348
9.1.3.2.Hidrocarburi pentru producerea xilenilor ............................................................................
349
9.1.4.Produse..................................................................................................................................................
349
9.2.Mecanisme de reacie, cinetic, termodinamic, catalizatori ..........................................................................
349
9.2.1.Mecanisme de reacie, cinetic, termodinamic...................................................................................
349
9.2.2.Catalizatori . .................................................................................................................'.......................
351
9.3.Variabilele de operare........................................................................................................................................
352
9.3.1.Conversia . . . ........................................................................................................................................
352
9.3.2.Catalizator, viteza volumar ................................................................................................................
353
9.3.3.Presiunea...............................................................................................................................................
353
9.3.4.Temperatura ..........................................................................................................................................
353
9.3.5.Raportul hidrogen/hidrocarbur............................................................................................................
354
9.4.Realizarea industrial ........................................................................................................................................
354
9.4.1.Procesul Hydeal.....................................................................................................................................
355
9.4.2.Procesul Detol.......................................................................................................................................
356
9.4.3.Procesul HDA.......................................................................................................................................
356
9.4.4.Procesul THD........................................................................................................................................
356
9.4.5.Procesul Tatoray ...................................................................................................................................
356
9.4.6.Procesul Xylenes Plus ..........................................................................................................................
357
9.5.Consideraiuni economice..................................................................................................................................
359
Bibliografie.....................................................................................................................................................
359
10.ALCHILAREA IZOBUTANULUI (I. Opri)......................................................................................................... 361
10.1.Aspecte termodinamice..................................................................................................................................
362
10.2.Mecanismul de reacie ..................................................................................................................................
362
10.3.Catalizatori i variabilele procesului.............................................................................................................
364
10.4.Realizarea industrial ...................................................................................................................................
370
Bibliografie ...............................................................................................................................................
374
11.PROCESE DE EXTRACIE CIJ SOLVENI I DE DEPARAFINARE A FRACIUNILOR PETROLIERE (I.
Precup, C. Tnsescu) .................................................................................................................................................. 375
11.1.Procese de extracie cu solveni....................................................................................................................
375
11.1.1.Extracia benzinelor........................................................................................................................
375
11.1.2.Extracia fraciunilor de petrol i motorin ...................................................................................
384
11.1.3.Extracia uleiurilor .........................................................................................................................
387
11.1.4.Dezasfaltarea i demetalizarea cu solveni a reziduurilor.............................................................
393
11.2.Procese de deparafinare................................................................................................................................
396
11.2.1. Deparafinarea cu solveni........................................................................................................... 397
11.2.11.Procedee de deparafinare prin rcire indirect (procedee convenionale)
397
11.2.12.Procedee de deparafinare prin rcire direct cu solveni .......................405 11.2.2.
Deparafinarea catalitic .........................................................................................................
408
11.3.Aspecte referitoare la fabricarea uleiurilor...................................................................................................
410
Bibliografic...............................................................................................................................
414
11 FABRICAREA PRODUSELOR PETROLIERE FINITE (D. Popestu) . . . .
118
1 Introducere.....................................................................................................................................................
- visele petroliere finite. Proprietile componenilor, criterii de stabilire
^ proporiilor de amestec.........................................................................................................................

-118
418

400

.2 1. Gaze petroliere lichefiate................................................................................................................418


: 2.2. Benzine pentru automobile.............................................................................................................
" J 2.3. Benzine de aviaie........................................................................................................................
--'4. Combustibili pentru turbine cu gaze ..............................................................................................425
112.2.5. Combustibili diesel.....................................................................................................................
-: 2.6. Combustibili de focare.................................................................................................................427
27. Combustibili casnici i de iluminat ... ........................................................................................ 428
12.2.8. Solveni petrolieri .........................................................................'..............................................428
Tehnica obinerii produselor petroliere prin amestecarea componenilor . .
:_ 11. Estimarea proprietilor amestecurilor de produse petroliere ....
2. Elaborarea i optimizarea reetelor de amestec.......................................................................
. 5 3. Tehnologia fabricai ii produselor petroliere finite........................................................................434
Bibliografie ................................................................................................................................
7r"sr-: DIVERSE UNSORI I BITUMURI.....................................................................................

419
425
426

429
429
433
434
436

Un s o r i ( V. Dodon) . .................................................................................................43t i

" .1.1. Caracterizare general....................................................................................................................


1.2. Clasificare, utilizri . .................................................................................................................. 136
1 1.3. Fabricarea unsorilor........................................................................................................................
13.1.4. Caracterizare..................................................................................................................................
_ Bitumuri (N. Batiu).....................................................'................................................................................
13.21.Caracterizare general.....................................................................................................................
13.22.Materii prime ..................................................................................................................................
13.23.Metode de fabricare........................................................................................................................
13.2.3.1. Bitumuri oxidate ........................................................................................................
13.24.Consumul de energie......................................................................................................................
13.2 5. Tehnica securitii.........................................................................................................................
Bibliografic................................................................................................................................

i : . s T I BI I . l L IC HIZ I DIN C RRL NI (M. Plrascu)............................................

436

438
410
442
442
413
443
444
418
448
449

15 0

-' Hidrogenarea catalitic ;t crbunilor...............................................................................................................


14.1.1. Procedee de hidrogenare catalitic direct a crbunilor (H-Coal, Luminii s, Dow, BergbauForschung)....................................................................................................................................
'. 1.1.2. Solventarea asociat cu hidrogenare parial...............................................................................
.4.1.3. Hidrogenarea cu solvent donor de hidrogen.................................................................................
-. Hidrogenarea indirect a crbunilor................................................................................................................
: 4 ; consideraii economice...................................................................................................................................
Bibliografie ...............................................................................................................................................

453

NVERSIA REZIDUURILOR (P. IValler, X. Mrculcscu, G. C. Suciu) . . .

470

453
458
459
462
467
468

: 1 Oportunitatea proceselor de conversie a reziduurilor. Caracterizarea materiei


prime ........................................................................................................................................................170
_ < npoziia i structura chimic a reziduurilor de la distilarea in vid (RDV)
>i a asfaltenelor..........................................................................................................................................
470
15 Procese pentru conversia reziduurilor . . . .'..................................................................................................... 477

1. Caracterizarea general i clasificarea proceselor......................................................................


_ Reactoare i catalizatori................................................................................................................
15.3.21.Reactoare ..................................................................................................
15.3.22.Catalizatori................................................................................................
'5.3.2.3. Parametrii de lucru.......................................................................................................
33 Procese de conversie.......................................................................................................................493
15.3.3.1. Hidroprocese..............................................................................................................
" :.3.2. Procese care nu se realizeaz in mediu de hidrogen . . .
1" : Scheme <e rafinrii cu instalaii de conversie a reziduurilor.........................................................................
Bibliografie......................................................................................................................

477
482
482
487
492
493
509
515"

5 23

TENDINJE DE DEZVOLTARE A INDUSTRIEI DE PRELUCRARE A


HIDROCARBURILOR
400

G. C. Suciu, D. Tnsescu

1.1. SURSE l CONSUMURI DE ENERGIE

A s p ec t el e c ar a c t er i s t i c e c a r e au c ont u ra t ma i p r eg na nt dez v ol t a r ea p r e l u cr r i i p et r o l u l u i n u lt i mi 1 0 15 a ni au fost pr ov oc at e de esc a l a da r ea i de


r i t mu l d e v ar i a i e a p r e u lu i i ei u l u i , c ondu c nd l a c r iz a de ener g i e" . Pent r u
ex p l i c a r ea a c es t ei cr i z e, c a r e g r ev ea z ec on om i a mondi a l nc ep nd di n 1972, au
f o s t av a n s a t e n t r e a l t e l e u r m t oa r el e exp l i c a i i [2] :
1 . R ez er v el e mo n d i a l e [ 2 ] r edu se de p et r ol (c c a . 100 Gt ep ) fa de c on su mu l
c r es c n d ( c c a . 2 , 8 Gt ep n 1985 ), i n nd sea m de fap t u l c i ei u l i g az el e
n a t u r a l e c o n t r i b u i e ' a p r o ap e 00% l a c onsu mu l mondi a l de ener g i e ( c c a . 7, 4
G t ep / 1 9 8 5 ) i c f o r mea z su r sa a pr oap e exc l u si v ( c c a . 15 0 Mt / a n n
1 9 8 2 ) d e ma t er i i p r i me p ent ru i ndu st r i a p et r oc hi m i c ; ma i mu l t de 60% di n
p r o du c i a d e i e i s e t r a nsfor m n c ombu st i bi l i p ent r u t r a nsp ort ur i au t o,
ma r i n e i av i o .
2 . N ev o i a c r es c n d d e en er g i e c a ef ec t a l cr e t er i i p op ul a i ei i a l a sp i r a i i l o r o me n i r i i sp r e p r og r es.
3 . L a r g a d i s c r ep a n n t r e di st r i bu i a g eog r a fi c p e r eg iu ni i p e st a t e a
r ez er v el o r , a p r o du c i e i i a c onsu mu l u i de p et r ol . Ast fel , u n nu m r r edu s
d e s t a t e d i n Or i en t u l A p r op i a t , c u c i r c a 0, 7% c l i n p op ul a i a lu mi i , p osed
p es t e 5 0 % d i n r ez er v e l e de p et r ol a l e g l obu l u i ; r i c a R. P. C hi nez , Indi a
i I n d o n ez i a , c u ap r o ap e 45 % di n p op ul a i a lu mi i , p osed su b 5% di n
r ez er v el e mo n d i a l e , i a r r i l e i ndu st r i a l i z a t e di n v est u l Eu r op ei i di n
J ap o n i a , cu 2 7 % d i n c onsu mu l mondi a l , p ra c t i c , nu posed r ez erv e de
p et r o l ( c c a . 2 %) ; S . U. A . c u 25 % di n c onsu mu l mondi a l nu posed dec t 6%
d i n r ez er v e ; d i n t r e r i l e ma r i c u ec o nom i e dez v ol t a t si ngu r a fost a
U. R. S . S . s e bu c u r d e o p rodu c i e exc e de nt a r i de r ez er v e ma i bog a t e
( ma i ma r i d e 1 0 % d i n r ez erv el e mondi a l e ).
4 . Di f i c u l t i l e t eh n o l o g i c e , ec on om i c e i fi na nc i a r e de a c omp ensa r ez er v el e l i m i t a t e d e i ei , nt r- o p er i oa d r el a t i v sc ur t ( 20 30 a ni ) p e o
s c a r l a r g , c u a l t e f o r me de en er g i e pr i ma r i cu a l t e ma t er i i p ri m e
p en t r u p et r o c h i mi e.
5 .Ef o r t j i l cr es c n d p en t r u a ev i t a sau a r edu c e p olu a r ea i ndu st r i a l a
m ed i u l u i , i n c l u s i v e l i mi n a r ea a di t i v el or cu p lu mb di n benz i ne , mi c or a r ea
c o n i n u t u lu i d e su l f d i n c ombu st i bi l i i di e se l i r edu c er ea di sc ur i l or n
ex p l o a t a r ea r ea c t o a r el o r nu c l ea r e.

12

S it u a i a s c h i a t ma i su s a c ondu s l a u n efor t , de c er c et a r e i dez v ol t a r e


f r p r ec ed en t , or i en t a t s p r e des c op er i r e a de noi r ez er v e de p et r ol i g az e, spr e
r ed u c er ea c o n s u mu r i l o r sp ec i fi c e de u t i l i t i i en er g i i i de el a b or a r e de t ehno l o g i i c o mp et i t i v e b az a t e p e a l t e su r se de ma t er i i p ri m e i ener g i e ( c r bu ni ,
i s t u r i i n i s i p u r i b i t u mi n o a s e , en er g i e nuc l ea r , hi dr au l i c i eol i a n , c ea p ro d u s d i n r a d i a i i l e s o l a r e d i r ec t i bi ol og i c et c . ).
O d ir ec i e d e cr e t er e a pot en i a l u l u i de r ez er v e de p et r ol i ga z e na t u ra l e
se or i en t e a z s p r e m r i r ea p ropor i ei r ecu p er a t e c l i n p ot en i a l u l ex i st e nt n
st r at ( d e l a 3 0 3 6 % l a 4 4 5 0%), pr i n a d nc i r e a for a j u lu i , p ri n a p l i c a r ea de
n o i mi j l o a c e d e r ec u p er a r e s e c u nda r i t er i a r (c ombu st i e su bt er a n , i n j ec i e
d e a bu r , d e C 0 2 , p o l i mer i et c . ), pr ec u m i p ri n exp l oa t r i n r eg i u ni ma r i n e,
a r ct i c e i t r op i c a l e et c .
n t a b el u l 1 . 1 . [ 1 , 1 6 ] es t e p r ez ent a t c onsu mu l mondi a l t ot a l de en er g i e, n
G t ep / a n ( 1 k g ec h i v a l e n t p et r ol = 10 000 k c a l va l oa r e c a l or i f i c i nf er i oa r )
-

Tabelul 1.1. Consumul mondial de energie


1964

Consum total energie, Gtep

1974

1984

1985

1990

3,5

5,7

7,2

7,4

7,8

- titei

41

48

42

38

41

gaze naturale

15

18

19

21

20

crbuni

37

25

28

31

30

hidro

nuclear (i altele)

din care % pe total :

i n p r oc en t e, p e su r s el e p r i nc i p a l e. Ac esl e da l e st at i st i c e a su pr a r ez er v el or de
en er g i e, d e i o b i n u t e c l i n s ur se c omp et ent e, a u u n c a r a ct er or i ent a t i v , c e ea c e
p r o v i n e ma i a l es c l i n f a p t u l c r eg iu ni ext i ns e a l e gl obu lu i , t er est r e i ma r i n e,
a r ct i c e i t r op i c a l e nu au f o st nc exp l or a t e su fi c i ent i c , n u nel e c az ur i
( u r an i u l d e ex . ) , c l i n r a iu n i de sec u r i t a t e, nu se c omu ni c dec t v a l or i a pr oxi ma t i v e. Da t e l e a su p r a i ei u l u i , ga z el or na t u ra l e i c r bu ni l or s nt p roba bi l c el e
ma i c er t e, c u ex c ep i a a c el o r a a su pr a i e i u r i l or nec onv en i ona l e.
1.1.1. ieiuri
n t a b el u l 1 . 2 [ 1 , 3 , 1 6 ] est e p r ez ent a t ev ol u i a r ez er v el or c er t e de i ei u r i
c o n v en i o n a l e, p e z o n e g eog r a fi c e, n p er i oa da 1970 1993, p r ecu m i a
p r o du c i e i mo n d i a l e d e i e i n a c e ea i p er i oa d .

435

Tabelul 1.2. a. Evoluia rezervelor certe i a produciei de iei


1970

1980

1982

1985

1993

Cretere
interval

America de nord i sud

10,5

12,3

17,1

16,3

21,1

10,6

Orientul apropiat

46,2

49,4

49,5

54,5

90,7

44,5

Asia/Pacific

1,8

2,6

2,6

2,6

6,1

4,3

Africa

6,8

7,8

7,7

7,8

8,4

1,6

Europa de Vest

0,2

3,2

3,4

3,6

2,2

2,0

Foste ri socialiste

8,2

12,3

11,7

11,1

8,1

-0,1

Total mondial

73,7

87,6

92,0

95,9

136,6

62,9

2,3

3,0

2,7

2,8

3,0

0,7

Zona geografic
Rezerve certe, Gt

Producie mondial, Gt/an

Iul 1.2. I). Rezervele mondiale de hidrocarburi [67]


Lichide
Totale
7 " i uor i mediu iei greu I i extra greu
Bitum natural* " 1 de ist* Total

Rezerve, Gin3
Recuperabile*

400 95 95 480 130 7 9 12


680
5

Producie, Mm3/an (1985)

3 130 220
4 17 . 2

Gaze naturale, Tra'N [68]

1 750

163 111

3 373

1,67 (1984)
* La lichide" s-au considerat rezervele recuperabile a cror cost de producie cu tch- . . ie uzuale revine la sub ~20
dolari/B (1986)/adic ~150 dolari/l, iar la uleiul de ist, rezervele totale estimate cu 1111 continui de 4% 111 ulei.
Bitumul natural" cuprinde pe accla din n Mpurile bituminoase.

S e o b s er v o s t ag n ar e a pr odu c i ei , dec i a c onsu mu l u i mondi a l i o cr e t er e


3 0 % a r ez er v el o r c er t e ( 2 2, 2 Gt ).
Di n p r od u c i a mo n d i a l , i ei u r i l e u oar e r epr ez ent a u , 1 1 1 1982, ap r oxi ma i \ 2 7 % i a r p r o du c i a d e i e i ma r i n, n 1985, er a de 28% di n t ot a l , c u p osi bi - . t
t ea s a ju n g l a c c a . 5 0 % d i n t ot a l spr e sf r i t u l a c est u i sec ol [4].
P r o du c i a d e i e i a f o s t el or r i soc i a l i st e, n Mt / a n, n 1985 [11], a fost
> t f el : U. R. S . S . 6 0 0 ( p l a n 1 9 86- 90: 640); C hi na 125 ; Rom n i a 11, 5 [5 ] : i n
Ma r ea Nea g r n 1 9 8 8 ma i mu l t de 1, 0) ; Iug osl a v i a 4, 0 ; Al ba ni a 3, 5 4, 0 ;
n g ar i a 2 , 0 ; R. D. G er ma n i a , P ol oni a , C ehos l ov a c i a 1, 0.
i n u l t i mi i a n i au ap r u t o ser i e de da t e, c u ma r i di f er e n e nt r e el e, pr i- i nd
p r o du c i a d e i e i u r i n ec o n v en i ona l e .
C l a s i f i c a r ea i e i u r i l o r du p r ec om a nd r i l e C ongr esu l u i Mondi a l de Pe t r ol
( Ho u st o n , 1 9 8 7 ) es t e r ed a t n t a bel u l 1. 3 [6].

435

Tabelul 1.3. Clasificarea ieiurilor dup recomandrile Congresului Mondial al Petrolului


Tipul
Grade AP1
Viscozilatea, n Pa-s la / i p
Densitate, kg
in silu
Im2
Uor

>31,1 22,3,-33,1
10,0-22,3 <10 '

<10

Mediu

<870 870-943
943-1 000 >1 000
>1 000

Greu
Hxtra greu Bitum natural*

1 ieiuri
\ convenionale
f ieiuri <10 1
neconventio- <10 [ nale

* Inclusiv uleiuri din nisipuri i isturi.

i e i u r i l e n ec o n v en i o n a l e se c a r a c t er i z ea z pr i n c on i nu t ur i r i di c a t e de
s u l f ( ma i ma r i d e 3 %) , d e az ot ( ma i ma r i de c c a . 0,5 %) i met a l e V + Ni ip i n
l a o r d i nu l I O 3 p p m) c ar e s e g sesc c onc ent r a t e n c omp onen i i l or r ez i du a l i de
n a t u r a s f a l t en i c .
n a f a r d e r ez er v el e d e i ei u r i c onv en i ona l e se i ndi c r ez er v e c onsi d e r a b i l e [ 6 ] d e i ei u r i g r el e ( 9 Gt ), bi t u mu r i na t u r a l e ( 12 Gt ) i dep oz i t e enor me
d e u l ei u r i d e i s t ( c c a . 6 4 0 Gt ). r i l e c a r e p osed , nsu ma t , ma i mu l t de 00%
d i n a c es t e r es u r s e s i n t : Br az i l i a , C a na da C hi na . S . U. A. , C . S. I. i Ve nez u el a .
A c ea s t a d i n u r m a r p o s ed a s i ngu r dep oz i t e de i ei gr eu i ext r a g r eu est i ma t e
l a 1 0 0 0 Gt ( t a b . 1 . 2 ) .
Du p a l i a u t o r i [ 7 , 8 , 12], r ez er v el e mondi a l e c er t e de i e i u r i nec onv e n i o n a l c a r f i d e 1 0 0 G t ep .
1 . 1 . 2 . Gaze naturale
n t a b el u l 1 . 4 [ 3 ] s i n t . r eda t e, p e r eg iu ni , r ez erv e l e mondi a l e c er t e, t ot a l e,
d e g az e n a t u r a l e l a d a t a d e 1 i a nu ar i e 1986. S e obs er v c r ez er v el e de g az e
n a t u r a l e s n t c a m d e a c e ea i m r i me c u a c e l e a de i e i . Du p u nel e i p ot ez e ma i
n o i a s u p r a f o r m r i i m et a n u l u i l a o a d nc i me ma i ma r e de 10 15 k m s- ar
Tabelul 1.4. Gaze naturale, rezerve mondiale certe [3]. (Coeficient de transformare: I tep = 1 155 m9X gaze)
Zona geografic

Tm3N

Gtep

1. Foste ri socialisto

55,6

48,1

40,2

2. Europa de Vest

5,4

4,7

3,9

3. America

14,8

12,8

10.7

4. Orientul mijlociu

43,0

37,2

31,1

o. Asia/Pacific

9,7

8,4

7,0

6. Afric

9,8

8,5

7,1

Total mondial :

. 138,3

119,7

100,0

g s i r ez er v e g i g a nt i c e d i n , a c est g az . C onsu mu l a nu a l de i e i a cr esc u t n p e r i o a d a 1 3 7 4 85 c u ap r o x i ma t i v 3%, i a r a c el a de g az e na t u ra l e ( t a b. 1. 1) c u


a p r o x i ma t i v 5 0 % ( t a b . 1 . 1 . ) .

435

n p er i o a d a 1 9 8 0 8 4 , p roduc i a de g az e na t u ra l e ( n es en met a n ) a r i i
n o a s t r e [5 ] s - a men i n u t n ju r de 28 Gm 3 / a n, i a r c ea de g az e a soc i a t e a cr esc u t
d e l a 7 , 0 l a 1 0 , 4 G m 3 / a n . P r odu c i a t ot a l de g az e a fost de a pr oxi ma t i v 32
Mt ep , d ec i ap r o a p e d e 3 o r i p rodu c i a de i e i .
1.1.3. Crbuni i turb
n t a b e l u l 1 . 5 [ 1 0 ] s n t dat e r ez erv e l e mondi a l e de c r bu ni bi t u mi no i ,
su b b i t u mi n o i i d e l i g n i t .
C o n v er s i a n t ep s- a f cu t p e ba z a pu t er i l or c a l or i fi c e med i i i ndi c a t e.
Du p 1 9 7 0 , c o n s u mu l mondi a l de c r bu ni a c r esc u t nt r - un r it m med i u
a n u a l d e 2 , 3 %, f a d e c o n s u mu l t ot a l de ener g i e, de 1, 8%.
C a p it o l u l 1 4 t r a t ea z s t a r ea pr ez ent a p roc es el or de ob i n er e a c ombu s t i b i l i l o r g az o i i l i c h i z i d i n c r bu ne.
Turba t r eb u i e men i o n a t c a su r s de en eg i e , nt r uc t ex i st r ez erv e c er t e,
r ec u p er a b i l e , ap r ec i a t e l a 7 2 Gt [10]. P n n pr ez ent ns , a c e st ea a u fost
u t i l i z a t e a p r o a p e ex c l u s i v p ent r u nc l z i r i .
Rezerve mondiale, n Gt

Calitate crbuni

?gjcr certe totale


din care recuperabile
din care accesibile

Bituminos

Subbituminos

Lignit

Total

1 340

260

510

2 110

400

160

270

830

350

70

160

580

6 400

5 000

3 500

260

80

90

r-rtere calorific, kcal/kg


Rezerve certe recuperabile, In Gtep

430

1.1.4. Uraniu
V

P r a c t i c , t o t a l i t a t ea en er g i e i nu c l ea r e p rodu se n p r ez ent pr ov i ne di n fi s i u n ea iz o t o p u lu i U 2 3 5 , c a r e s e g sest e n ur a niu l na t u ra l n p ropor i e de 0, 73%.


P r i n c o n c en t r a r ea t eh n o l og i c a u ra niu l u i na t u ra l l a ap r oxi ma t i v 2,5 % i n
U 2 3 5 , a c e s t a d ev i n e f i s i o n a b i l i c onst i t u i e c ombu st i bi l u l r ea c t oa r el or nu c l e a r e.
R es u r s e l e el e u r a n i u s nt exp r i ma t e n ur ani u met a l i c pu r (99, 27% t / 2 3 8 +
* . 7 3 % U 0 3 5 ) , c a r e, n mi n er eu r i l e u t i l e, se g sest e n c onc e nt r a i i de 0, 15
0 , 4 0 %.
R ez er v el e mo n d i a l e r ec u p er a bi l e de ur ani u s nt de or di nu l a p est e 5 ,5 Mt f
1 0 ] . L a o r ec u p er ar e n et d e c c a . 60%, ec h i v a l e nt cu c c a . 8 800 t ep/ t . U (r ea c t or u l cu a p su b p r es i u n e) , a c ea st a r ev i ne l a p est e 5 0 Gt ep [69].
n c a z u l u t i l i z r i i U 2 3 2 n r ea c t oa r el e de t i p r eg en er a t i v ( br e eder r ea c t or " ),
i n p r ez en t n c u r s d e ex p er i m ent a r e l a sc a r i ndu st r i a l , p ot en i a l u l en er g et i c
a l r ez er v el o r d e u r a n iu a r cr e t e de 40 60 or i . C ea ma i ma r e p ar t e a a c est or

435

r ez er v e es t e r ec u p er a b i l l a u n c ost su b 130 dol a r i / kg U.


P u t er ea i n s t a l a t a c el o r 375 de c ent r a l e nu c l ea r e n fu nc i u ne l a nc ep ut u l
l u i 1 9 85 er a d e c c a . 2 5 0 G We, cu o p rodu c i e mondi a l pot en i a l de en er g i e
ec h i v a l e n t cu 3 0 0 Mt ep / a n .
n u n el e r i , en er g i a nu c l e a r p ar t i c i p cu o c ot r i di c a t l a c onsu mu l
t ot a l d e en er g i e el e c t r i c ; a st fel n Fr a n a i n B el g i a c u 5 0 60%, n Bu l g ar i a cu 2 6 % et c .
C u t o a t e p er s p ec t i v e l e fa v or a bi l e, dez v ol t ar ea en er g i e i nu c l e a r e, c a r e
l u a s e u n r it m i mp r es i o n a n t n i nt er v a l u l 1970 1980, a fost fr na t n ul t i mi i
a n i d i n r a i u n i d e s ec u r i t a t e p ri v i nd exp l oa t a r ea , di sp u ner ea de eu r i l or ra di o a c t i v e, d ec o n t a mi n a r ea r ea c t oa r el or dez a fe c t a t e et c .
n t a b el u l 1 . 6 es t e p r ez ent a t u n su ma r a l dat e l or pr iv i nd r ez er v el e mon d i a l e c er t e, n er eg en er a b i l e , de ener g i e.
Tabelul 1.6. Compararea rezervelor mondiale certe neregenerabile (date rotunjite)

Gtep
Crbuni

430

Turb
Titei
ieiuri neeonvenlionale, bitumuri, isturi i nisipuri bituminoase
Gze naturale
Uraniu (baz U235)

14
137
30
120
50-200

Total

780-930

1 . 1 . 5 . S u r s e i en er g i i r eg en er a bi l e
D e i c o n t r i bu i a su r s el or de en er g i e r eg ener a bi l e l a c onsu mu l mondi a l
p r ez en t d e en er g i e es t e r el a t i v r edu s , p ot en i a l u l u nor a i di na mi c a de dez v ol t ar e a a l t or a es t e c o n s i d er a b i l .
Da t e l e u r m t o ar e [ 1 0 ] r ep r ez i nt a pr oxi m r i i ner ent e et a p e i 1982 84 de
p r o s p ec i u n i i ex p l o r r i l a s c a r mondi a l .
Energie hidraulic
P o t en i a l t o t a l ex p l o a t a b i l :
8 800 T Wh/ a n
C a p a c i t at e i n s t a l a t :
486 GW
C a p a c i t at e n c o n s t r u c i e :
126 GW
C a p a c i t at e t o t a l :
612 GW
P r o du c i e ef e c t i v ( 1 9 8 4 ):
1 810 T Wh/ a n
C o ef i c i e n t d e u t i l i z a r e ( 3 730 h/ a n) : 42, 6%
% c ap a c i t a t e i n s t a l a t i n c onst r u c i e fa de p ot en i a l u l exp l oa t a bi l :
c c a . 7%
Energie geotermied
P r o du c i a d i n 1 9 8 4 p en t r u ener g i e m ec a n i c i el e c t r i c : 15 T Wh/ a n
C a p a c i t at ea i n s t a l a t :
3 600 MW
P r o du c i e p en t r u a l t e s c op ur i ( ndeo se bi t er mi c ) : 46, 8 PJ / a n
Energic eolian
P en t r u p r od u c er ea d e en er g i e e l e c t r i c i

435

m ec a n i c
C a p a c i t at e i n s t a l a t :
P r o du c i a a nu a l :

970 MW
620 GWh

Energia oceanic i a mareelor Pent r u pr odu c er ea de


en er g i e mec a n i c i el e c t r i c C a pa c i t a t e i nst a l a t :
270 MW
P r o du c i e a nu a l :
620 GWh
P r o du c i a mo n d i a l t ot a l de en er g i i r eg ener a b i l e se r i di c , n 1985, l a
a p r o x i ma t i v 5 Mt ep , c e ea c e c onst i t u i e su b 0, 2% di n pr odu c i a de i ei .
Energie solar ( 4 5 l a t i t u d i ne V)
Ra d i a i a med i e i n c i d en 0, 14 k Wh/ m 1 x 2 000 h/ a n, c c a . 280 kWh/ m 2 - a n =
c c a . 2 4 0 t ep / h a- a n .

1 Ingineria prelucrrii hidrocarburilor cd. 176

435

r.Tii g en er a r ea d e en er g i e, ra di a i i l e sol a r e se ut i l i z ea z p e ur m - i t . e c i :
- Bi o s i n t ez
n C 0 2 + n H 2 0 + fot oni - > ( HC OH) + n 0 2 \ bsor b i a di r ec t p ri n
a g en i t er mi c i p en t r u nc l z i r ea l oc u i n el or et c . Absor b i a p e sup ra fe e
p ar a b o l i c e p en t r u g ener a r ea de a bur i de ener - ec t r i c . %
\ b s o r b i a p e p i l e f o t ov ol t a i c e , c a r e a u a j u ns l a r a nda me nt e de 8

2. TEHNOLOGII l PRODUSE

. . u l t i mu l s f er t d e sec ol nu s- a u i nt r odu s pr oc es e de p r elu c r ar e noi de


o . i n a c e l o r p u s e n f u n c i u ne nt r e 1942 i 1960, cu m s nt : cr a c a r ea . c i n
s t r at f l u i d i z a t ( 1 9 4 1 ) , r e for a m r e a c at a l i t i c cu Pt (1951), hi dr o- - . 1.
h i d r o c r a c a r ea , c o c s a r ea i n st r a t fl u i di z at et c .
Ef o r t u r i l e d e c er c et a r e i dez v ol t ar e di n u lt i m i i a ni s- a u or i ent a t
n d eo s eb i : i n t r o du c er ea de noi c a t a l i z a t or i i sp r e m r i r ea efi c i e n ei ut i l a j e l or
i a . - a i i l o r n ex p l o a t a r e.
^ r t i me n t u l d e p r od u se a l ra fi n r i i l or t i nde i n pr ez ent spr e r edu c er ea r i e i
d e c o mb u s t i b i l r ez i d u a l i sp r e cr e t er ea c ombu st i bi l i l or p ent ru n- p or t u ri .
Da t e l e p r ez en t a t e p en t r u r i l e di n Eur opa de Vest i l u st r ea z -. st t endi n
[13].
/
Anul
B en z i n i n a f t a , % ma s
C o mb u s t i b i l r ea c t or
Mo t o r i n d i es el
Di s t i l a t e
C o mb u s t i b i l r ez i du a l
Di v er s e ( i n c lu s i v ma t er i i p ri m e
p et r o c h i mi c e)

1980

1990

21
4
9
23
33

25
5
13
20
24

10

13

100

100

n d o m en i u l p r o c es el or t ehnol og i c e, ma i c onc r et , a u fost ur m r i t e :


m r i r ea f l e x i b i l i t i i i nst a l a i i l or i r a fi n r i i l or n c ee a c e p ri v e t e de- :
j1 , c a l i t a t ea a l i m en t r i i i sor t i me nt u l de pr odu se;
c r e t er ea p o n d er i i u nor p roc ese de pr el u c r ar e se c u nda r , ndeo se bi a : de
c o n v er s i e a r ez i d u u r i l or i de r i di c a r e a c i fr e i oc t a ni c e ;
r ed u c er e a c o n s u mu lu i de en er g i e ;
ex t i n d er e a i a m el i or a r ea c ont r ol u lu i au t oma t p ri n c a l c u l a t oa r e de rr oc es
i d e g es t i u n e ;
ev i t a r ea s au r ed u c er ea pol u r i i i ndu st r i a l e a a eru l u i , ap el or i sol u lu i .
1 . 2 . 1 . Evoluia calitii benzinelor
n u l t i mi i a n i , ev o l u i a c a l i t i i benz i ne l or est e i l u st r at pr i n da t el e m edi i
a n u a l e r ed a t e n c el e c e u rmea z [14, 15 ].
C i f r a o ct a n i c ( R + M)/ 2 a nr eg i st r a t o c r e t er e p ar a l e l c u r i di c a r ea ra i ei
d e c o mp r es i e a mo t o a r e l or (de l a 8, 3 : 1 n 1979 l a 8, 7 : 1 n 1983),
ajungnd
1
7

i n 1 9 8 0 l a o m ed i e C.O. (S . U. A. ) de 87 p ent ru benz i na r egu l a r f r Pb, 89


p en t r u c ea c u P b i 9 1 p ent r u c a l i t a t e a p r emi u m f r Pb [l fi j .
Es t e d e a t ep t a t o cr e t er e a p ropor i e i de c ombi na i i oxi g ena t e n ben z i n e, c a : a l c o o l i i mc t i l i c , et i l i c , iz opr op i l i c , iz obut i l i c , t er i a r bu t i l i c , et er i i
d e t ip u l m et i l - t er i a r - b u t i l - et er i i l u i (MT BE ) et c . p r ecu m i a mest ec u r i l e l or .
C o ns t r u ct o r i i d e ma i n i di n S. U. A. c ondi i on ea z p ent r u au t omobi l el e p r ez ent e
c o n c en t r a i a p r o du i l o r o xi g ena i n benz i ne l a ma x. 3, 7% ma s oxi g en.
S e a nu n d e a s em en ea un r ev ir i m ent n for mu l a r e*a i n pr op ri et i l e
a d i t i v i l o r p en t r u b en z i n e ( i c ombu st i bi l i di es el ).
C o mp o z i i a or i en t a t i v n % v oi . a u nei benz i n e S. U. A. cu C O ( R + + M)/ 2
= 8 7 - 8 9 a r f i : n - C 4 , 7 ; c omp onent RC , 34 ; c omp onent CC , 34 ; na ft a DA i
g az o l i n , 1 3 ; a l c h i l a t , 7 ; i z om er i C 5 / C 6 , 2 ; c ombi na i i oxi g ena t e, 3.
Ef o r t u r i l e d e a c o n t r ol a pol u ar ea at mosf er i c a u i mp u s :
a) r ed u c er ea p r og r esi v p i n l a el i mi na r e a , pr ac t i c c omp l et r i 1990, a
a d i t i v i l o r d e P b , n es en , T EP i b) r edu c er ea em i s i u ni l or de hi dr oc a r bur i n
a t mo s f er p r i n c o b o r r ea pr esi u ni i de va p or i a benz i ne l or , c ee a c e nse a m n
c o b o r r ea c o n i n u t u lu i n c e l ma i vol a t i l c omp onent , n- but a nu l . Ambe l e m su r i
a u c a ef ec t d ir ec t n ec es i t a t e a de a c omp ensa pi er d er ea c i fr ei oc t a ni c e a fer ent e
n - bu t a nu l u i p r i n a l i c o mp onen i cu c i fr oct a ni c r i di c a t .
1. 2 . 2 . Procese de producere a benzinelor
P r a c t i c , t o a t e p r o c es e l e i n c a r e se p rodu c c omp one n i a i benz i n ei a ut o s- a u
d ez v o l t a t n u lt i m i i 1 0 15 a ni su b i mp er i u l r est r i c i i l or de ma i su s. m b u n t i r i l e n u a u r ez u lt a t a t i t di n i nv est i i i i n pr oc ese noi , c i t , n mod p r e p o n d er en t , p r i n mo d er n i z a r ea i nst a l a i i l or exi st ent e, c onst nd ma i a l e s di n :
m r i r ea f l ex i b i l i t i i i n s t a l a i i l or n c e ea c e pr iv e t e c ap a c i t a t ea , nat ur a ma t er i i l o r p r i m e, c a l i t a t e a p rodu sel or , c onsu mu l de ej i er g i e et c . Ac est e a me l i o r r i
a u f o s t p r o mo v at e d e p r odu c er ea de noi t i pu ri de c at a l i z a t or i i de i nt r o du c er ea
p r o g r es i v a au t o ma t i z r i i av a nsa t e.
. n f i g u r a 1 . 1 [ 1 7 , 1 8 ] s nt i ndi c a t e p roc es el e n c a r e se pr odu c c omp o nen i
a i b en z i n el o r .
A s p ec t el e s e mn i f i c a t i v e : a l e u nor a di nt r e a c es l e p roc es e s nt sc oa se n
ev i d en , - su ma r , n c e l e c e ur mea z [17].
Ut i l i z a r ea i n s t a l a i e i dimersol poa t e fi j u st i fi c a t n c a z u l u nu i di sp o ni bi l de
C 3 i a l i p s ei d e i C 4 c o r esp u nz t or p ent r u a l c hi l a r e.
Alchilurea, c u c a p a c i t i pr a ct i c eg a l r ep ar t iz a t e i nt r e pr oc ese l e c u a c i d
s u l f u r i c i a c i d f l u or h i d r i c , ul t i mu l c u o dez v ol t a r e ma i p ronun a t de p ri n
1 9 7 5 , a f o s t s en s i b i l mo d er ni z a t p ri n i nv est i i i c ar e s- a u a mort i z a t n c c a . 1 a n
[ 1 8 ] , a v n d c a r ez u l t at : m r i r ea c a p a c i t i i de a pr oxi ma t i v 35 %; cr e t er ea C OR
c u 0 ,5 i ec o n o m i i d e u t i l i t i de 20%.
L a izomerizarea C 5 / C 6 , n c a z u l op er a i e i c u o si ng ur - t r ec er e, se ob i n e un
p r o du s c u C O ( R + M) / 2 de nu ma i c c a . 80 fa de 89 i n pr oc ed eu l c u r ec i c l a r e
a v a n s a t . Pr i ma v a r i a n t se p oa l e ns r ea l i z a c u o i nv est i i e c onsi d er a bi l ma i
r ed u s ( c c a . 5 0 %) .
n reformarea catalitica, c a t a l i z a t or i i bi m et a l i c i cu Pt i Re i - a u demo nst r a t
c a l i t i l e d e a ct i v i t a t e i st a bi l i t a t e l a op er a i i de 8 12 ba r i r ap ort ur i
r ed u s e d e H 2 / HC . A v a n t a j e deose bi t e pr iv i nd a c t iv i t a t ea i st a bi l i t a t e a se ob i n
n v a r i a n t a r eg en er r i i c ont i nu e a c a t a l i z a t or u lu i . Un c ont r ol r ig ur os se
ex er c i t a s u p r a m en i n er i i c obor t e a c on i nu t u l u i de c omp u i c a r e a fe c t ea z
calitile

435

Cifra
C3

100

|
n-

Dimersol

Randament,9b voi

octani ca

14
R
i-Cg

IR+ M)

97

81

89,0

91,5

92.5

12

III

C"^,
Alchilare
Al chilot

175 .
93.5

I
| 100

127 -Ci,
MTBt

126

MTBE
109,5

tu
M OH
n-Cs / n- C6 100
____________________

Benzina 65-l85C

Izomerizare

98

C5- C6

Izomerizat
89

86

87,5

Reformare
catalitica l
req. tont.)

88
97
87
Benzina de RC

92,0

Motorina 100

Cracare

< 350C

catalitica

5094
82
BenzinQ de

88

100

NOTA Numerele libere semnifica volume de lichide

Fig. 1.1. Schem de obinere a componenilor benzinelor S.U.A.


[17, 18].

. es t o r c a t a l i z a t or i : n ma t er i a pr i m , ni v el u l de c l oru r i i de ap se l i mi t ea z L i
su b 1 , r es p ec t i v s u b 1 0 p pm. C on i nu t u l de su l f t r ebu i e de a se me ne a m en i nu t l a
s u b 1 0 p p m. S - a s t a b i l i t i nfl u e n a a c e st or i mp ur i t i ex i st ent e n ma t er i a pr i m
i n g az el e d e r ec i r cu l a r e a su pr a r el a i ei di nt r e r a nda ment u l 4- i C O i a sup ra
l u ng i mi i c i c l u l u i [19].
P en t r u a men i n e n l i mi t el e a dmi s e ni v el u l su l fu lu i , ga z el e de r ec i c l u se
> u p u n d es u l f u r r i i . S e p ar e c p ent ru a c ea st a u ni i sp i ne l i a r fi de pr ef er a t 2, 1]
s i t e l o r mo l e c u l a r e.
n c az u l n c a r e n ma t er i a p ri i n a p ar e Pb ma i mu l t de 10 p pb i As : na i
mu l t d e 2 p p b es t e n ec es a r s se el i mi ne c a uz a c ont a mi n r i i sa u s se sc hi mb e
c a t a l i z a t o r u l l a h i d r o f i n a r e a ma t er i ei p ri me .
n t r u c t c a t a l i z a t or i i c u Pt Ir p ar a fi ma i se l e c t i v i p ent ru r ea c i i l e de
d eh i d r o c i c l i z a r e, s - a p r o pu s di spu ner ea n t r ept e a c a t a l i z a t or i l or : nt i a c el u i
c u Pt R e, p en t r u d eh i d r og ena r ea c i c l ur i l or , ur ma t de c el cu Pt Ir [20]
n ef o r t u l d e a s e a si gu r a o ma i ma r e fl ex i b i l i t a t e unor r a fi n r i i , au fost
s e mn a l a t e c az u r i n c a r e i nst a l a i i l e de RC au fost t r a nsfor ma t e n i nst a l a i i
p en t r u iz o m er i z a r ea C 5 / C 6 .

mb u n t i r i l e a d u s e i nst a l a i i l or de cracare catalitic au fost l eg a t e ma i a l es


d e a c ee a a c a l i t i i c at a l i z a t or i l or i au ev ol u a t spr e dou obi ec t i v e pr i n c i p a l e :
r a n d a me n t e ma i r i d i c a t e de benz i n cu c i fr oc t a mi c m r i t i t en di n a de a
i n t r o du c e i n ma t er i a p r i m o pr op or i e cr esc nd de r ez i duu DA i DV. '
A mb e l e t en d i n e a u p rovoc a t o p rol i f er a r e de noi c a t a l i z a t or i z eol i t i c i [20]
n t r e c a r e u n i i , r ed u c n d t r a nsfer u l de hi dr og en, au c ondu s l a o p ropor i e m r i t
d e o l ef i n e i a r o ma t e ; a u m r i t r a nda me nt u l de C 5 -j - , i C OR c u 3 4 uni t i ,
i a r C OM c u 1- j - u n it i . C onc omi t ent a c r esc u t p ropor i a de ol e fi ne di n fr a c i i l e
C3 i C4.
n c az u l c r a c r i i ma t er i i l or p ri me cu c omp one n i r ez i du a l i s- a ur m r i t
a s i g u r ar ea u n ei a c t iv i t i c i t ma i r i di c a t e a c a t a l i z a t or i l or pr i n r edu c er ea for m r i i d e c o c s i a ef e c t e l or da t or i t e V i Ni . Pr ez en a a c est or m et a l e t i nde s
o t r v ea s c c a t a l i z at o r i i : V pr i n for ma r ea unui eu t ec t i c st i c l os u or fuz i bi l , i a r
Ni i V p r i n r ed u c er ea a c t i v i t i i hi dr og ena nt e- dehi dr og en a nt e i pr i n dep u ner i
d e c o c s . C at a l i z a t or i i z eol i t i c i cu p or i m r i i i su pr a fa sp ec i fi c r edu s , cu
a d a o s u r i d e m et a l e p a s i v a nt e c ; i S b et c . , i- a u dov edi t n u nel e c a z u r i c a l i t a t ea .
T o t u i , a c e t i c a t a l i z a t or i s nt ma i c ost i si t or i i , p ent r u a m en i ne c a t a l i z a t or i i
d i n c i r c u it u l r ea c i e- r eg en er a r e n ec hi l i br u , c onc ent r a i a V -f- Ni nt r e 5 000 i
7 0 0 0 p p m, es t e n ec es a r o ra t de c omp l et a r e cu c a t a l i z a t or p roa sp t de 1, 4
3,4 kg/m3.
A l i m en t a r ea i n s t a l a i i l or de C C cu c omp onen i r ez i du a l i ma i bog a i n
a s f a l t en e, n C , S , . N i i n met a l e a i mp u s m r i r ea c a p a c i t i i i sev er i t a t ea
c o n t r o lu l u i t emp er a t u r i i r eg en er a t oru l u i p ri n nc orp or ar ea de ser p ent i ne de
s c h i mb d e c l du r , p r i n r eg en er a r e n dou t r ep t e et c .
1 . 2 . 3 . Relaia combustibil-molor
n d ep en d e n a mo t o r -c ombu st i bi l se men i n a c t u a l e dou p robl e me ese n i a l e
: c o n s u mu l d e en er g i e i pol u ar ea p ri n ga z el e de e a p a m ent [22].
P r i n s c d er ea p u t er i i i pr i n c ont r olu l opt i mi z a t c u mi c r opr oc e soa r e a l
p ar a met r i l o r d e fu n c i o n a r e a mot oa r el or au t o ( av a ns, % exc e s a er el e. ) s- a
a j u n s l a r ed u c er ea d e 3 0 5 0% a c onsu mu l u i sp ec i fi c ( l a unel e mod el e di n Eu r op a i J a p o n i a l a u n n i v el de 4. . .5 1/ 100 k m). Di es el i z a r ea av a nsa t a c a mi o a n el o r , 1 1 1 U. R. S . S . , va c ondu c e l a ec ono mi i de c ombu st i bi l de 25 30%.
Di n t r e v ar i a n t el e- c u n osc ut e de mot oa r e se u rm r e t e ma i a l e s p er fe c i on a r ea
t i p u r i l o r : S t i r l i n g i c u a bu r, a mbe l e c u c ombu st i e ext er n ; mot or u l c u
h i d r o g en ; mo t or u l a c i o na t cu el ec t r i c i t a t e g ener a t de bat er i i sa u cu p i l e de
c o mb u s t i e ; mo t o r u l cu t u rbi n cu ga z e. S e a t ea p t ra nda m ent u l de 45 50%
p r i n u t i l i z ar ea ma t er i a l el or c er a mi c e, c a r e v or p er mi t e t emp er a t u r i de 1 300 1
5 0 0 *C a l e g az el o r d e a r d er e ( mot or a di a ba t i c ).
No r m el e p en t r u e mi s i i l e pol u a nt e a l e au t ov ehi c u l el or , n S . U. A. , exp r i ma t e
i n g / k m, au ev o l u a t , i n p er i oa da 1980 1985 , a st fe l :

1980
1985

Hi dr oc a r bur i C O
NO f
0, 25
4, 43 1, 24
0, 25
2, 10 0, 62

P e m s u r a el i m i n r i i Pb se ext i nd e ut i l i z ar ea p e c i r c u it u l g az el or de e a p a men t a c a t a l i z a t o r i l o r cu Pt p ent r u oxi da r ea c omp l et a hi dr oc a r bur i l or i


o x i d u l u i d e c ar b o n .

435

n l eg t u r cu m r i r ea r a nda ment u l u i de pr odu se u oa r e i cu r edu c er ea


c o n s u mu l u i s e c o n s t a t t endi n a de a c onv i ng e- c onsu ma t or i i s a c c ep t e' r e l a x r i a l e s p ec i f i c a i i l o r m en i n nd ni v el u l c a l i t i i l a opt i mu l de p er for ma n
p en t r u c o n d i i i l e d e lu c r u nor ma l e ( 95 98% di n t i mp ) sa u s se a c c ep t e ex p r i ma r ea c a l i t i i p r i nt r - un i ndi c e si nt et i c n fu nc i e " de 2 3 p ropr i et i
c o mp l em en t a r e n l o c u l unei pr op ri et i si ng u l ar e [13].
Un ex emp l u t i p i c l ofer p et r ol u l r ea c t or . Di n di sc u i i nt r e pr odu c t or i i
b en ef i c i a r i [ 1 3 ] a r ez u lt a t c , me n i n nd sp ec i f i c a i a pu nc t u l u i de c ong el a r e l a
4 7 C d ar r el a x n d c o n i nu t u l de a r oma t i c e de l a 20 l a 25 % voi . , pu nc t u l de
f u meg a r e i i n f l a ma b i l i t a t ea 27 C , s- a r p ut ea m r i pr op or i a di n a c e st c om b u st i b i l c u c c a - 5 0 % i s- a r ext i nde c onsi der a b i l sort i m ent u l de i e i u r i di n c a r e
a r p u t ea f i o b i n u t .
1.2.1. Producerea uleiurilor lubrifiante
n p r o du c er ea u l e i u r i l or l u br i fi a nt e, ndeo se bi a c e l or de mot oa r e, a u i n t er v en i t n u l t i mi i 1 0 1 5 a ni mbu n t i r i a l e p roc ese l or c l a si c e de p r el u cr a r e
i u n el e p r o c ed e e n o i [ 2 0 ], cu efe c t e ec ono mi c e fa v or a bi l e v iz nd fl exi bi l i t a t ea
n s e l e c i o n a r e a ma t er i i l o r p ri me, c a l i t a t ea pr odu sel or i ec ono mi a de en er g i e.
P r es i u n ea i t emp er a t ur a de l u c ru a l e c ol oa ne l or de v i d au fost r edu se p ri n
u t i l i z a r ea p a c h et e l o r d e u mp l ut ur i sp ec i a l e. S -au p ut u t c onst r u i c ol oa ne de
ex t r a c i e c u d i a met r e d e' 7, 7 rn.
L a r ec u p er a r ea s o l v ent u lu i se u t i l i z ea z r efl u x de sol u i e, n l oc de r efl u x
d e s o l v en t , i n ev a p or a t oar e c u du bl u sa u cu t r ip l u ef ec t , i a r ' n ext r a c i e i
d ep a r a f i n a r e , n l o c u l a b ur u lu i , se ef ec t u ea z st r i p ar ea cu un g az i ner t .
I n s t a l a i i l e d e s o l v ent a r e c u N- met i l - 2- pi r ol i don ( NMP) a u su bst i t u i t n
n u mer o a s e c a z u r i , p e c el e cu ext r a c i e c u fu r fu r ol di n r a iu ni de ec ono mi e de,
en er g i e.
I n t r o du c er ea d i l u i e i i nc r e me nt a l e' ' i a fi l t r r i i n t r ep t e au c ondu s l a
mb u n t i r ea p r o c ed eu l u i de dep a r a fi na r e i l a ec ono mi i de ener g i e.
P en t r u p r od u c er ea u l ei u r i l or nu a u fost sem na l a t e pr og r ese i mp or t a nt e pr i n
h i d r o c r a c a r e. n s c h i mb pr omi t e ext i nd er e pr oc esu l de dep a r a fi na r e c at a l i t i c ,
p r i n c a l i t a t ea p r o du s e l o r ( t emp er a t u r a de c ong el a r e a u l ei u l u i ) i i nv est i i i
c o n s i d er a b i l i n f er i o a r e ( c c a . 50%) fa de dep ar a fi na r ea c u MEK.
S e u t i l i z ea z c a t a l i z a t or i z eol i t i c i de t i pu l Z S ^I- 5 c u por i de 6 , c u dou
z o n e d e r ea c i e, l a p r es i u ni de 30 50 ba r i c u u n c onsu m de II 2 de 18 36
Nm 3 / m 3 .
T eh n o l o g i a f a b r i c r i i a di t i v i l or p ent ru u l ei u r i , c a i a a c el or a p ent r u
b en z i n e i mo t o r i n e, i - a p st r at di na m i s mu l .
P en t r u ap l i c a i i s ev er e' s e a c c e nt u ea z or i ent a r ea sp r e fa br i c a r ea i u t i l i z ar ea u l ei u r i l o r s i n t et i c e , unl e p e ba z de a- ol ef i ne .
1. 2 . 5 . Procese n curs de dezvoltare
P r o c es e ma i n o i , c ar e se a fl i n c er c et a r e, dez v ol t a r e sau n t est a r e l a fa z
i n d u s t r i a l , s n t p r ez en t a t e su ma r .
S i n t ez a b en z i n el or cu c i fr oc t a ni c r i di c a t di n g az e na t u ra l e, v i a
m et a n o l ( MOB I L ) , f o l o s i nd c a t a l i z a t or z eol i t i c ( ZS M- 5 ).
P r o c ed eu l a f o s t ap l i c a t l a o c ap a c i t a t e de 500 k t / a n benz i n i n Nou a
Z e el a n d [ 8 ] .
S i n t ez a d i s t i l a t el o r m edi i i a p et r ol u lu i r ea c t or di n ga z e na t ur a l e p ri n

i n t er m ed i u l g a z u lu i de si nt ez cu ra i a H 2 / C O = 2 ( Shel l ) [46]. Pr oc ed eu l a
f o s t p r og r a ma t s f i e ap l i c a t n faz i ndu st r i a l l a nc epu t u l a ni l or 1990 n
Ma l a - ez i a , l a o c a p a c i t at e de 500 k t / a n.
Et er i f i c a r ea cu met a no l a iz ool ef i ne l or t er i a r e C 4 C 0 di n fr a c i i l e de
b en z i n u o ar d e l a C C , p ir ol i z , c oc sa r e, RV, fol osi nd c a t a l i z a t or i
b i f u n c i o - n a l i p ent ru r ea c i i si mu l t a ne de hi dr og ena r e/ et er i f i c a r e.
P r o c ed eu l , d en u mi t ET HER OL ( BP/ EC Er dol c h em i e ), a fost a p l i c a t
i n d u s t r i a l l a o c a p a c i t a t e de 5 40 kt / a n [47] n Ang l i a i R. F. G.
D eh i d r o g en a r ea p a ra fi n el or C 2 C 3 l a ol e fi ne l e c or espu nz t oa r e, fol o s i n d c a t a l i z a t o r p e ba z de Pt c u r eg en er a r e c ont i nu ( UOP). Pr oc ed eu l ,
d en u mi t OL EF L EX , a r at o sel ec t i v i t a t e de 98 % n c a z u l et a nu l u i i de
8 5 % n c az u l p ir ol i z e i et a nu lu i [49]. O uni t at e OL E FL EX p ent ru
d eh i d r o g en a r ea p r o - pa nu lu i n fa z i ndu st r i a l se a fl n c onst ru c i e l a
n o u a i n s t a l a i e d e p ir ol i z di n T a i l a nda .
A r o ma t i z a r ea p a r a fi ne l or C 3 C 6 , c a a t ar e sau n a m est ec cu ol e fi n el e
c o r es p u nz t o a r e, l a a m est e c u r i de BT X i hi dr og en, fol os i nd c at a l i z a t or p e
b a z d e z eo l i i , c u r eg ener a r e c ont i nu ( BP- UOP). Pr oc ed eu l , denu mi t
C YC L A R, es t e d ez v ol t a t p n l a fa z a de c om er c i a l i z a r e [48].
P o l i mer i z a r ea c a t a l i t i c a GPL l a p et r ol r ea c t or pr i n Pr oc ed eu l C O NOC O,
a p l i c a t n f a z i n d u st r i a l n Ang l i a [5 0].
C o n v er s i a m et a n o l u l u i l a ol ef i ne C 2 C 4 (c a p . 4. 9).
1.2.6. Conversia crbunilor
i n n d u - s e s ea m a d e r ez er v el e i mp or t a nt e de c r bu ni fa de c e l e de i ei i
d e cr e t er ea p r e u lu i a c e st u i a , n p er i oa da 1973 1983, s- a desf u r a t o
a c t i v i t at e i n t en s d e c er c et a r e i dez v ol t a r e p ent r u c onv er si a c r buni l or l a
c o mb u s t i b i l i d e mo t o a r e i l a ma t er i i p ri m e p et r oc hi m i c e.
S p r e a c es t o b i ec t i v c onv erg dou c i p ri nc i p a l e (v ez i c a p . 1. 14) :
h i d r o g en a r ea d i r ec t n pr oc es e de t i p B er g iu s- Pi er i va r i a nt el e l or
( s o l v en t d o n o r d e h i dr og en) i
p r o c ed eu l Fi s c h er - T rop sc h p ri n i nt er m ed i u l g az ul u i de si nt ez .
n p r ez en t , s i n g u r el e Inst a l a i i i ndu st r i a l e de c onv er si e a c r bu ni l or s nt
d e t ip u l Fi s c h er - T r op s c h , cu o c a p a c i t a t e de 2 X 2, 5 Mt / a n pr odu se, n exp l oa t a r e
n A fr i c a d e S u d d i n 1 9 84- 85 . C ost u l i e i u l u i ec h i v a l e nt di n a c est e i n st a l a i i
( S a s o l I i I I ) r ev i n e l a 3 00- 400 dol a r i / t .
n s i t u a i a a c t u a l s e est i m ea z c p ent ru a dep i i nc er t i t u di ni l e t ehnol o g i c e i ec o n o mi c e a l e p r o c ese l or de c onv er si e a c r bu ni l or , t r ec nd p est e et a p el e
d e p i l o t ma r e, i n s t a l a i e de de monst r a i e i p rot ot ip , ar fi nec es a r e i nv est i i i de
o r d i n u l mi l i a r d el o r d e dol a r i , nt r- o p er i oa d c ar e, dep i nz nd de c r e t er e a
p r e u l u i i e i u l u i , s- a r p u t ea ext i nde l a 15 20 a ni .

Eforturile de cercetare i dezvoltare n domeniul conversiei crbunilor i a surselor


neconvenionale de iei, dei s-au redus considerabil de prin 1982, se vor menine probabil
active n deosebi n rile care posed rezerve importante din aceste resurse.1.3. EFICIENTA
UTILIZRII ENERGIEI

Ul t i mi i a n i a u a r t a t c sur sa c ea ma i av a nt a j oa s i c er t de en er g i e est e
i s i g u r a t p r i n ec o n o mi s i r ea ener g i ei . n r el a i a c u pr odu c i a i cu p roc es el e de
p r elu c r ar e a i e i u l u i , ec ono mi a de en er g i e est e a soc i a t cu m sur i ext er ne i
i n t er n e.
t
P r i me l e p r i v es c a ct i v i t i i ndu st r i a l e, de ser v i c i u , c a sni c e et c . i n a fa r a

435

i n d u s t r i e i p et r o l i er e. n t r e a c est ea , o i mp ort a n pr ep onder ent o ar e i ndu s t r i a


t r a n s p or t u r i l o r . S c d er ea p ut er i i i a gr eut i i mot oa r el or , opt i mi z a r ea
ef i c i e n e i i n fu n c i o n a r e p ri n r eg l a r ea a ut oma t i z r i i c ombu st i ei (a v a ns, % ' xc es
a er et c . ) c u a j u t o r u l mi c r op r oc esoa r el or s- a r ea l i z a t sc der ea c onsu mu lu i
s p ec i f i c d e l a 8 1 4 l a 4 ,5 - 8 1/ 100 k m [23J .
T r a n sp o r t u r i l e a er i en e au r edu s c onsu mu l de en er g i e (1072 1985 ) cu
28% [25].
Nu mer o a s e t er mo c ent r a l e a u fost t r ec u l c " p e c r bu ni , p ri n ar der e c on v en i o n a l cu t en d i n a ma i nou a c ombu st i ei n st r at fl u i di z a t i a su sp ens i i l or
d e c r b u n e ( 7 0 %) n ap ( 30 %) [5 2].
S e c o n s t a t o t en d i n a c c ent u at de a ext i nd e c og en er a r ea ( g ener a r ea
s i mu l t a n d e en er g i e el ec t r i c i de a bur ) c ar e m r e t e r a nda me nt u l t er moc en tralelor.
O d ez v o l t ar ea c o n s i der a b i l au l u at n u lt i mi i a ni t ur bi nel e c u g az e cu o
l a r g g a m d e p u t er i ( d e l i 1 MW l a ma i mu l t de 130 MW), c ar e se u t i l i z ea z
p en t r u g en er a r ea en er g i ei el ec t r i c e, i n si st e me de c og en er a r e, n c i c l ur i c om b i n a t e , n s er i e cu cu p t oar e i ndu st r i a l e et c . R ec ent (G. E. 1986) s- a pu s n
f u n c i u n e o t u r b i n d e g az e de 135 MW c u o efi c i en e l e c t r i c de 5 3, 5 % (1 608
k c a l / k Wh ) , n c i c l u c o mb i na t (c u t ur bi n c u a bu r ).
R ef er i t o r l a m s u r i l e i nt er ne a l e ra fi n r i i l or , efor t u l de a ec o nom i s i ener g i a s - a c o n c e n t r a t a su p r a moder ni z r i i , v i z nd ma i c onc r et obi ec t i v e l e de ma i
jos :
C r e t er ea ef i c i e n ei ar der i i i a t ra nsmi si ei c l dur i i n cu pt oar e p ri n
r ed u c er ea
i
c o n t r ol u l
t emp er a t ur i i
g az el or
de
c o
(u t i l i z a r ea
p r e n c l z i t o a r el o r cu a er , a ec onom i z oa r el or c u t u bu r i p r ev z ut e c u
a r ip i o a r e s au t ep e" n sec i a de c onv ec i e et c . ) i a exc e su l u i de a er .
mb u n t i r ea i z o l r i l or t er mi c e .
Ri d i c a r e a ef i c i e n ei sc hi m bu l u i de c l du r p ri n t ehnol og i a de c onst r u c i e
a ap ar a t el o r ( cu p l c i , c u sp i r a l e ), p ri n a pr op i er ea t emp er a t u r i i fl u xu r i l or
l a ex t r emi t i l e a p ar a t el or i p ri n a r a nj a r ea op t i mi z a t a fl u xur i l or n
c i r c u i t el e d e p r e n c l z i r e. Ac ea st a di n ur m p ri n c or e l a r e c u desa l i ni z a r ea
a d n c a i ei u l u i ( p n l a 2 3 p pm Na C l ) a p er mi s r ea l i z a r ea l a DAY a
u n ei ec o n o m i i d e c o mbu st i bi l de p n l a 0, 4 % a su pr a i e i u l u i .
mb u n t i r ea f r a c i on r i i pr i n noi di sp oz i t i v e de c ont a c t ar e ( pa c het e de
u mp lu t u r i n c o l o a n e l e de v i d), i nt r odu c er ea de noi met od e de sep a r ar e
p r i n me mb r a n e s e mi p er m ea bi l e [29] pol i m er i c e (p ol i a c et a t u l de vi ni l )l a
c o n c en t r a r ea s au ob i ner ea hi dr og enu lu i i C0 2 di n a mest ec u r i c u
h i d r o c a r b u r i et c ; d em i ner a l i z a r ea ap ei pr i n osmoz i nv er s ; ext r a c i a l a
p r es i u n i su p er cr i t i c e; a bsor b i a - desor b i a pr i n a l t er na r ea pr esi u ni i et c . .
Ex t i n d er e a r ec o mp r es i e i va p or i l or ( pomp e de c l dur ) c a sur s de
cldur.
Ec h i l i b r a r ea op t i mi z a t a u t i l i z r i i t er mi c e ( i mec a ni c e) a fl u xu r i l or de
p r o du s e i d e a g en i t er mi c i i a r c i r i i fi na l e a pr odu sel or , c u a er i ap .
Ex t i n d er e a c o g en er r i i ( i a c i c l u r i l or c omb i na t e ) l a t er moc ent r a l el e
c a r e d es er v es c r a f i n r i i l e .
I n t r o du c er ea t u r b i ne l or cu g az e.
S u b st i t u ir ea 4 c o mb u st i bi l i l or g az o i i l i c hi z i cu c r bune i c oc s de p e t r o l n t er mo c en t r a l e i dez v ol t ar ea ar der i i c r bu ni l or n st r a t fl u i di z a t i
n s u sp en s i e d e c r b une (70%) n ap ( 30%).

C r e t er ea ef i c i en e i i nst a l a i i l or t ehnol og i c e p ri n i nt r odu c er e a de noi


c a t a l i z a t o r i : b i met a l i c i de t ip Pt Re l a RC , z eol i t i c i l a C C et c . Pent r u a
i l u s t r a d i n a m i s mu l a ct i v i t i i de c er c et a r e/ dez v ol t a r e i n dom eni u l
c a t a l i z a t o r i l o r s e men i on ea z c p n l a fi ne l e a nu lu i 1985 se
c o m er c i a l i z a u p es t e 1 000 t ip ur i de c a t a l i z a t or i n i ndu st r i a p et r olu l u i i
p et r o c h i mi c ; i n cu rsu l a nu l u i 1985 au fost i nt r odu i a pr oa p e 200 t ip ur i
n o i d e c a t a l i z a t o r i [ 30].
I n t eg r ar ea en er g et i c a i nst a l a i i l or v ec i ne .
A u t o ma t i z ar ea p r oc es el or .
Me n t en a n a p r o g r a ma t , p rofi l a c t i c a ut i l a j e l or i i nst a l a i i l or ba z at
p e d et er mi n r i d ef ec t os c op i c e ext er i oa r e n fl u x.
n c a d r u l a c t i v i t i i de mod er ni z a r e au fost sc oa se di n fu nc i u ne sau
c h i a r d ez a f ec t a t e i n st a l a i i sa u r a fi n r i i nt r eg i . Une l e i nst a l a i i au fost r e f c u t e p en t r u a l t e p roc es e [27]. nt r e a c est ea men i on m : i nst a l a i i de DA
c o n v er t i t e n i n s t a l a i i de RV [31, 32], n i nst r l a i i de dez a sfa l t a r ea ]
T c u r i i p r i n ex t r a c i e cu sol v en i [33]; i nst a l a i i de RC c onv er t i t e n
i n s t a l a i i d e i z o mer i z a r e C 5 / C 6 [34] ; i nst a l a i i de desu l fu r a r e a mot or i ne i
d e v i d n i n s t a l a i i de hi dr ocr a c a r e a a c el ei a i mot or i ne p ent r u a pr oduc e
d i s t i l a t e med i i [ 3 5 ] et c .
D e o i mp o r t a n c a p it a l p ent ru i mp l em ent a r ea cu su c c es a l u nu i
p r o g r a m d i n a m i c d e m sur i p ent r u ec ono mi a de ener g i e est e edu c a r ea i
i n s t r ui r ea p er s o n a l u l u i i i nt er esu l c ont i nuu a l c ondu c er i i ra fi n r i i l or
p en t r u r ea l i z ar ea l u i e fe c t i v .
Ef o r t u r i l e c o n s a c r a t e r edu c er i i c onsu mu l u i de ener g i e s- a u sol da t c u r e z u l t at e r ema r c a b i l e. A st fe l i ndu st r i a c hi m i c di n Eu r op a de Vest i - a r edu s
c o n s u mu l d e c o mb u s t i b i l cu 30% n p er i oa da 1970 1982 [36], . c ea di n S. U. A.
c u 3 6 % n p er i o a d a 1 9 72 1985 [37]. i a r i ndu st r i a p r el u cr r i i i ei u l u i di n
S . U. A . c u 2 0 % n p er i o a d a 1972- 1982 [38].
n v a l o r i a b s o l u t e, c onsu mu l de p et r ol c l i n OEC D s- a r edu s n p er i oa da
1 9 7 9 1 9 8 4 c a ef e c t a l m sur i l or de c onser v a r e a en er g i e i l a t o i c onsu ma t or i i
c u c c a . 2 2 0 Mt / a n . [ 3 2 ] .
C o n s u mu l d e en er g i e nec es a r pr odu c er i i et i l en ei pr i n p ir ol i z et a nu l u i ,
b en z i n ei i mo t o r i n e i a a j u ns l a 2 700, 4 300 i r esp ec t i v 5 200 k c a l / k g el i l en .
A c es t e c i f r e d i n 1 9 8 3 r epr ez i nt fa de 1973 r edu c er i c or esp u nz t oar e de 60
%, 3 8 %' i 4 0 % [ 6 6 ] .
1.4. AUTOMATIZAREA

Ep o c a a p l i c r i i c a l c u l a t oar e l or de pr oc es de dr a gu l a rt ei i a sp er a n e l or
ex t r a p o l a t e a f o s t d ep i t . L a a c ea st si t u a i e au c ont r i bu i t , p e de o pa rt e,
r es t r i c i i l e a s p r e a l e c o n c u r en e i , i a r , p e de a l t pa rt e, i nt er v en i a mi c r opr o

435

c es o a r e l o r c a r e au f cu i r ea l i z a bi l e si st e me l e di st r i bu i t e i a r ent a bi l i z a t
ex t i n d er ea a u t o ma t i z r i i di n r a iu ni de si mp l i t a t e, c omp et e n , fi a bi l i t a t e i
cost.
Ni v e l u l c o n t r o l u lu i dep i nd e de si t u a i a
sp ec i f i c .
O i er a r h i z a r e o r i en t a t i v a a p l i c a i i l or a r
arta
astfel :
1 plic tir

a c h i z i i a i n f o r ma i i l o r
r eg l a r ea i men i n er e a pa r a met r i l or dC
c o n t r o lu l r es t r i c i i l o r i a l l i mi t el or

l a rg

o p t i mi z r i l o c a l e
o p t i mi z r i d e i n s t a l a i i
o p t i mi z r i d e c o mb i n a t e i ndu st r i a l e
o p t i mi z r i d e p l a n i f i c a r e ec ono mi c

moder a t
r edu s

l u cr u

i n st udi u

Mo d er n i z a r ea s i s t e me l or exi st ent e de au t oma t i z ar e a c ont r ol u lu i pr oc esel or


t eh n o l i g i c e i mp l i c i n v est i i i c a r e u z ua l se a mor t iz ea z n 1 3 a ni , sau c hi a r
ma i p u i n [ 4 2 J n c a z u r i exc ep i ona l e . L a i nst a l a i i l e noi a c e st e i nv est i i i
r ep r ez i n t c c a . 1 3 % d i n i nv est i i a t ot a l a i nst a l a i i l or t ehno l og i c e [43].
A u t o ma t i z ar ea cu p r i nde 2 et a p e : c unoa t er e a st ru ct ur i i t ehnol og i c e a
p r o c es u l u i c ar e s c o n d u c l a el a bor a r ea mode l u . u i ma t e ma t i c i i mp l em en t ar ea
c o n t r o lu l u i nu mer i c c or esp u nz t or i n v eder ea opt i mi z r i i .
n p r ez en t p en t r u c a u n si st e m de c ont r ol s p oa rt e at r i bu t u l de op t i mi z ar e" t r ebu i e s s a t i s f a c 2 c ondi i i : a ) s fi e c a p a bi l s . r eg l ez e au t oma t
f u n c i o n a r ea i n s t a l a i e i p e ba z a m su r t or i l or cu r ent e i a i nt r r i l or cu c a r a c t er
ec o n o m i c ( s p r e ex e mp l u , da c ob i n er ea p rodu su lu i B dev i ne ma i r ent a bi l dec t
a lu i . 4 , s ma x i ma l i z ez e a ut oma t pr oduc i a l u i B n c ont u l lu i A);
b) c o n t r o l u l d e r eg l a r e" t ra di i ona l s fi e nl oc u i t c u c ont r ol de su p er v i z ar e" n c a r e s i s t e mu l s posed e el e me nt e de dec i z i e su fi c i e nt e p ent ru a
p oz i i o n a a r t t or u l a cu l u i de r eg l a r e c onfor m C er i n e i de op t i mi z a r e.
P en t r u c o n c ep er ea , r ea l i z a r ea , a na l i z a p er for ma n e i , mbu n t i r ea c on t r o l u lu i i a o p t i mi z r i i pr oc es el or , c ol a bor ea z sp ec i a l i t i di n domen i i l e
t eh n o l o g i e i p r o c es e l o r i a op er a i i l or de t ra nsf er di n i nst r u ment a r e i c ont r ol ,
d i n t eh n o l o g i a s o f t u l u i i a ha r du l u i , ma t e ma t i c i e ni et c .
Ex p l o a t a r ea c el o r ma i mu l t e u ni t i noi se ba z ea z p e p rogr a m r i l i nea r e,
c a r e, p r i n i n t er m ed i u l mode l e l or ma t em a t i c e de bi l a n u r i de ma t er i a l e i
en er g i i , a j u st ea z a u t o ma t i z a t , n fu nc i e de dat el e de i nt r ar e, r a nda me n t el e i
c o mp o z i i i l e p en t r u r ea l i z a r ea r ent a bi l i t i i ma xi me .
n u lt i mi i a n i a c t ig a t p op ul a r it a t e r epr ez ent a r ea da t el or p ri n t a bel e
d es f u r at e ( sp r ea d s h e et " ), n c ar e da t el e de i nt r ar e i de i e i r e, p ent ru fi e c a r e i n s t a l a i e , s n t ex p u se du p fl u xu l t ehnol og i c [40, 41]. Int r e av a nt a j e l e
a c e s t o r r ep r ez en z r i f a de p rogr a ma r ea l i ne a r se me n i on ea z c l a r i t a t ea
v iz u a l i s i mp l i t a t ea , p osi bi l i t a t ea de a u t i l i z a p ent ru mod el a r e or i c e ec u a i e ,
c u ex c ep i a ma t r i c e l o r ; de a pu t ea fi deser v i t de u n c a l c u l a t or p er sona l ; de a
p r ez en t a f l ex i b i l i t a t e m r i t n op er a r e et c . Inc onv eni ent u l l or pr i nc ip a l c onst
n f ap t u l c nu p er mi t ob i n er e a sol u i ei opt i m e, a c ea st a t r ebu i nd s fi e
c a l c u l a t p e b az a d at el o r de i e i r e.

O u t i l i z a r e ex t i n s a c a l c u l a t oa r el or el ec t r oni c e n pr oi ec t a r e, l a di m en s i o n a r e i l a d es e n [ 4 4 ] , a c o n t r i bu i t n unel e c a z u ri l a r edu c er ea c ost u l u i c i p n


l a 2 0 %. Pr i n a c ea s t a s- a s t i mu l a t ext i nd er e a el a b or r i i i a c a r a c t er i z r i soft u l u i
[ 4 5 ] i s - a a c c en t u a t t en d i n a de a su bst i t u i mod el e fi z i c e p ri n mode l e g ra fi c e,
c a r e s f i e d ep o z i t at e n m em o r i a c a l c u l a t or u lu i . Est e de m en i ona t c , c u t oat e
a c e s t e p r og r es e, c o s t u l p r o i ec t r i i a c r esc u t da t or i t sofi st i c r i i sol u i i l or i
n u m r u lu i m r i t d e v ar i a n t e c a r e t r ebu i e el a bor a t e p ent r u a cr e t e
c o mp et i t i v i t a t ea l a o f er t a r e.
1.5. ASPECTE ECONOMICE

v S e v or p r ez en t a a sp ec t el e ec onom i c e a l e a c t iv i t i i mondi a l e n sec t oa r el e


d e p r el u cr a r e a h i d r o c a r b u r i l o r ( ra fi n r i i , p et r oc hi mi e i pr el u cr a r ea g az el or , su b
f o r m d e t a b el e n s o i t e d e c o m ent a r i i su ma r e ; se v or sc oa t e n ev i d en dat e
p r i v i n d r a f i n r i i l e i , n f u n c i e de di sp oni bi l u l do i nfor ma i i , se vor i l u s t ra unel e
a s p ec t e p en t r u r i l e cu i n d u s t r i e dez v ol t a t .
1.5.1. Pre ii 1 ieiuri lor

Fl u c t u a i i l e i mp r ev i z i b i l e i de pr op or i i f r pr ec ed ent a pr e u lu i i ei u l u i
d u p 1972, a s o c i a t e cu a c el ea a l e p r e u l u i p rodu sel or di n i e i , si nt c or el a t e, n
b u n p a r t e, c u c r i z a d e en er g i e i c u si t u a i a ec ono mi c mondi a l p r ec a r di n
a c ea s t p er i o a d .
I n f i g u r a 1.2 [57, 58, 63, 64, 65] est e r ep r ez ent a t a c ea st va r i a i e, di n c ar e se
v ed e c p r e u r i l e o f i c i a l e a l e i ei u l u i Ara bi a u or ( c a l i t a t e de r ef e r i n ) n
c o n d i i i f . o . b . - Ra s T a n u r a au c r esc u t n p er i oa da 19721981 de l a 2 l a 37 dol a r i / b
( b ar i l ) , c a a p o i n t r - u n i n t er v a l scu rt , 1985 1986, s se p r bu ea sc l a 13 14
dolari/b.
I n a c e l a i t i mp , n t r e n oi em br i e 1985 i a pr i l i e 1986, pr e u l (f. o. b.
Ro t t er d a m ) c el u i ma i s cu mp c ombu st i bi l , a l p et r ol u l u i r ea c t or , i a l c e l u i ma i
i e f t i n c o mb u s t i b i l , a l p c u r i i cu 3,5% su l f, a sc z u t de l a 38 l a 23 i , r esp ec t i v de
l a 23 l a 10 d o l a r i / b [58].
P en t r u a n e l eg e s em n i f i c a i a a c est or va r i a i i , est e de r ema r c a t c , n
p er i o a d a a c c a . 2 d ec e n i i a n t er i oa r e l u i 1972, v ar i a i a pr e u lu i m edi u a l i e i u lu i i
a l p r o du s el o r a f o s t d o a r d e o r d i nu l a c t ev a pr oc ent e p e a n.
Di f er e n a i n t r e cu r b e l e 1 i 2 c l i n fi gu ra 1.2 r efl ec t i n ma r e pa rt e ef ec t u l
i n f l a i ei d o l a r u lu i , i a r c ea d i n t r e c ur bel e 3 i 2 est e ma i a l e s p rodu s de sp ec u l a i i
i c o n j u n c t u r a p i e i i ( r a p o r t u l d e p i a nt r e c er er e i ofer t ).
Ri s c u l c o n t r a c t el o r p e t er men lu ng p e pi a a i e i u l u i i a p rodu sel or a
f a v o r iz a t d ez v o l t ar ea a d o u p r oc ese de ma rk et i ng : t ra nz a c i i l e sp ot " c a r e au
a t i ns 6 0 % d i n t ot a l c u t en d i n de c r e t er e i t r a nz a c i i l e p ri n t roc (. . ba rt er " ) c a r e
p r i n r e e l e i n t er - i t r a n s n a i o n a l e, uneor i ext r em de c omp l ex e, c onst i t u i e a pr oa p e
25% d i n t ot a l .
C d er ea p r e u l u i i ei u l u i di n u lt i mi i a ni a av ut dr ep t c ons ec i n , n a fa r de
s t a g n ar ea i n v es t i i i l o r ( t a b el u l 1.7.) [53], o r edu c er e sev er a lu c r r i l or de c er c et a r e
i d ez v o l t ar e 1 1 1 d o m en i u l c onv er si e i c r bu ni l or l a hi dr oc ar bur i , a l
p r o s p ec i u n i l o r i ex p l o a t r i l o r p ent r u des c op er i r e a de noi sur se de p et r ol sau

435

p en t r u l r g ir ea c el o r ex i s t e n t e.
= 855
kg/m3,
fob Ras
Tanura)
exprimat
in
dolari pe
baril [57,
58, 63,
64, 65,
71] .
preuri
oficiale
in dolari
constani
din
1973 ; 2
preuri
oficiale
n dolari
cureni ;
3
preuri
spot n
dolari
cureni.

r: '-rlul 1.7. Cheltuieli mondiale eu investl)lile l cu mentenanja estimate pentru industria


de prelucrare a hidrocarburilor (IPH) [53]

435

**

1981

1989

G, dolari/an
1985

-sti{ii instalafii noi


tal mondial
: n care utilaje i materiale
-pestifii mentenonf
"-tal mondial
n care utilaje i materiale
eltuieli mondiale de exploatare (exclus materii
-rime, retribuie, inginerie etc.)
-eltuieli totale

34,4
17,0

22,6
11,3

24,0
12,0

13,6
5,5

13,7
5,7

16,3
6,9
68,0
108,3

C u c a r a c t er o r i en t a t i v s i nt t r ecu t e i n t a bel u l 1. 8 v a l or i l e c ost ur i l or sp e c i f i c e d e p r od u c i e i i n v es t i i i l e a f er ent e p ent r u i e i ur i l e ext r a se c l i n r eg iu ni


c u n o s cu t e dr ep t . . c l a s i c e" , d i n r eg i u ni a dv er s e, ar c t i c e i t r op i c a l e, pr ec u m i
p en t r u i ei u r i l e s i n t et i c e o b i nut e c l i n di v er se ma t er i i pr i me.
Tabelul 1.8. Costuri si investi]ii pentru producia Iifeiurilor, ha/ 1985 [ 8 ]
Costuri de producie,
dolari m3

Investiii kdolari/ (m3/zi)

Valoare medic

25

25- 50

Orientul apropiat

3- 20

Tileiuri din regiuni clasice"

Recupcrri prin :
combustie in silu

im
60160

50-160

injeefe cu abur

60-160

50-1130

injecie cu CO, .

60-190

60160,

polimeri

60-130

60190'

120-310

100-190

_ compui tensioactivi
ifeiuri din regiuni adverse

Regiuni marine, 200 600 m

60- 20

160-280

Regiuni arctice

10- 20

160-280

130 190

190-250

ieiuri extragrele
Tileiuri sintetice
clin : crbuni

350-630

500 - 750

gaze naturale

250-440

440-630

nisipuri bituminoase

250-380

310-440

biomas

310-630.

380-630

S e ev i d en i a z v a l o r i l e foa r t e sc z ut e p ent ru pr odu c er ea i ei u l u i di n


Or i e n t u l A p r op i a t ( 7 d o l a r i / m 3 ) , c a r e c or obor at e cu r ez erv el e enor m e i cu ma r ea
c a p a c i t a t e d e p r o du c i e a a c est or r eg i u ni exp l i c pa l et a l a r g a j oc u l u i

435

" p r e u r i l o r c l i n u lt i m i i a n i .
S e o b s er v d e a s em en ea c ost ur i l e ri di c a t e de p rodu c f i e a l e i e i u r i l or ob"
i n u t e d i n r eg i u n i a d v er s e i p ri n r ecu p er r i sec u nda r e i t er i a r e. Asup ra i ei u r i l o r s i n t et i c e o b i n u t e c l i n c r bu ni , si ng ur el e da t e ob i nut e p e baz de
r ea l i z r i i n d u st r i a l e p r o v i n d e l a i nst a l a i i l e SASOL ( Afr i c a de S ud), c a r e ar a t
u n c o s t d e p r o du c i e d e 3 0 0 400 dol a r i / t i ei si nt et i c i o i nv est i i e de 55 0
600 dolari (t./an).'
1 . 5 . 2 . I n v es t i i i i a l t e c h e l t u i el i
n t a b e l u l 1 . 7 . s n t t r ecu t e i nv est i i i l e mondi a l e a nu a l e [5 3] p ent r u i n st a l a i i
n o i i p en t r u m en t e n a n es t i ma t e, p ent ru nt r ea g a i ndu st r i e de p r elu c r ar e a
h i dr o c a r b u r i l o r , i a r n t a b el u l 1 . 9 [5 4] p e sec t oa r e, est i ma t e p ent ru 1989,
n t a b el u l 1 . 1 0 [5 4 ] s n t p r ez ent a t e dat e est i m a t i v e 1989 p ent r u r ep ar t i i a
c h e l t u i e l i l o r cu u t i l a j el e i ma t er i a l el e nec e sa r e p ent ru i nv est i i i i ment e na n .
Es t e r ema r c a b i l c o n t r i bu i a r i di c a t a a p ar a t u ri i de m su r , c ont r ol i
a u t o ma t i z a r e, a t t p en t r u i n v es t i i i noi ( 19%) c i t i p ent r u m ent e na n 06%)T cbelul 1.!). Repartiia cheltuielilor de investiii mondiale pe sectoare ale 11*11 [70]
Estimri 1989, G dolari
Sectoare

i ia fi nrii
'etrochimie* iaze
naturale omp.
sintetici

.......J '

Total

Instalai i noi

Mentenan

10,6 10,3 2,4


0,7

67
7.8 1,8

24,0

Total

17,3 18,1 4,2


0,7

16,3

40,3

* Cnpr nde instal.it Ic din rafinrii, din combinate i din industria chimic. fa belul l.io.
Repartiia cheltuielilor pentru utilaje i materiale (estlin. 1 >7) [54]
% pe mondial
Investiii
noi

Mentenan

% pe mondial
Investiii
noi

Mentenan

435

Conducte
Ventile
Vase
Pompe
Compresoare

11

-1

Electrice

10

Cuptoare/cazane

i5

Rezervoare

Izolri/refract.

.4

Vopsele

Cldiri

Maini manip.

Agitatoare

Motoare
Schimbtoare cldur

6
12

10

Construci i mecanicc
Msur/control

19

16

Scule

__-

Alte

100

100

Total
Total G dolari
din care S.t'.A.

9,3

5,9

1,6

1,9

Consumul de energie in rafinriile din S.t'.A., 1981, -~82 Mtep

n t r e c h e l t u i el i s e ev i d en i a z est i m r i l e p ent r u a nu l 1987 p ri v i nd [5 4]:


- p r ot ec i a med i u l u i i n i n d u s t r i a de p r elu c r ar e a hi dr oc a r bu r i l or (t a be l u l 1. 11).
Tubului l.ll. Cheltuieli mondiale 11*11 in legtur cu protecia mediului estimate pentru
I9B7 ] 54]
M dolari/an
mondial

Aer Ap

j
-

Sol, teren etc.


Total :

S.U.A.

1 100
980 + 320
2 400
4

435

Obs. :
Semnul
arata
cretere,
iar
scdere,
fat de
anul
precede
nt.

r i i (t a bel u l 1. 12).

Tabelul 1.12. Piaa de catalizatori solizi pentru rafinrii [54] estimaii 1986 (vezi l
tab. 10.2)

M dolari/an
Mondial

Clacare catalitic Hi drot ratri Reformare catalitic Hidrocracare 440 +


230- 70- 100 +

Europa de
"Vest

70+ 60 + 20 + 250 + 80 + 3010 +


60 +

840 + (1 160 +
100*) 1 500 (1
720*)

Total :

S.U.A.

420 + 540

Catalizatori pentru petrochimie


Obs.: semnul + arat cretere, iar _ scdere, fa de anul precedent. * Estimri 1989 [70].

p i a a S . U. A. p ri v i nd a di t i v i i p ent r u c ombu st i bi l i , exc l u sh


t r u r i d i c a r ea c i f r ei oc t a ni c e a benz i n el or (t a bel u l 1. 13).
Tabelul 1.13. Aditivi pentru combustibili, estimai ii pentiu piaa
Aditiv
1983
Inhibitor coroziune Antioxidani Stabilizatori termici
Anticongelanti, promotori de curgere Al.i: detergeni,
dezactivatori dc metale, antistatici etc.

S.U.A. f
54]
kt/an (rotunjit)
1987

22 19
67

a c e i a p en

1992
26 20

7
8

35

29 22 8
9
40

37
Total:

89

91

108

P en t r u a p u t ea a c t u a l i z a , or i ent a t i v , c ost u r i l e ( i n dol a r i S. U. A. ), c ar e i nt er v i n


i n c o n s t r u c i a r a f i n r i i l or , se p oat e ap el a l a t a bel u l 1. 14 [5 4]. Ast fel , de ex emp l u ,
c o s t u l A MC i n 1 9 8 5 er a de 1, 3 x 2, 15 = 2, 8 or i ma i r i di c a t , i n dol a r i cu r en i
( 1 9 85 ) , d ec i t a c el a d i n 1902.
Tabelul 1.14. Variaia indicilor de costuri pentru construcia rafinriilor din
An curent
An de baz ( = 100)
Pompe, compresoare etc. Schimb de cldur Aparatur electric
Maini cu combustie intern AMC
Medie diverse utilaje i
materiale corespunztoare
manoper corespunztoare Indice de inflaie Nelson

S.U.A. [55J

1973

1983

1985

1962

1973

1973

156 176 116 130 271 172 213 274


130 146 141 227 200 226 244 211
197
219

pia
a
de
cat
ali
z at
or i
p en
t ru
raf
i n

30

435

n mo d a n a l o g nt ut i l i z a bi l i i ndi c i i el em en t e l or c l i n c a l c u l u l c ost u lu i de
ex p l o a t a r e a r a f i n r i i l or , c onse mna i n t a bel u l 1. 15 . [5 5 ].
Tabelul 1.15. Variaia unor indici cu elemente de calcul ni costului de exploatare a rafinriilor din S.U.A. f 55]
An curent

1973

1983

1985

1962

1973

1973

Combustibil

185

490

438

Retributii

110

325 -

265

162

215

230

197

183

An de baz ( = 100)

Investiii i mentenan
Chimicale

. 121

Indice Nelson
rafinrie

121

328

310

instalaii tehnologice

162

336

310

1 . 5 . 3 . Factorul de complexitate
P r a c t i c , f i ec a r e c a p i t ol a su pr a pr oc ese l or t ehnol og i c e di n a c ea st l u cr a r e
p r ez i n t d a t e a s u p r a c onsu mur i l or sp ec i f i c e de ener g i e. O or i ent a r e g ener a l se
p o at e o b i n e a su p r a u nei nt r eg i ra fi n r i i p ri n c or el a r e a cu fa c t or u l de
c o mp l ex i t a t e" ( FC ) , du p cu m se i l u st r ea z n fi gu r a 1. 3. [5 9].
n t a b el u l 1 . 1 6 s e ex emp l i f i c , p ent ru ra fi n r i i l e di n S . U. A. , c a l c u l u l FC [5 l i |
l u n d c a b a z r a n d a me nt e l e med i i di n 1985 [60].
FC a l r a f i n r i i l o r di n ar a noa st r a fost de 5, 1 n 1960, 6,5 i n 1970 i 6, 8 n
1 9 8 0 [ 6 1 ] , p er i o a d i n c a r e c a p a c i t a t ea med i e a ra fi n r i i l or a cr esc u t a pr oap e de 3
ori.
ai

uoo

CD x:

1200
Fig. 1.3. Relaia ntre factorul de complexitate i
consumul specific de energie al rafinriilor [59].

* 1 000a>
c
n

c
_

c
u
c

800
-

a
;
QJ
"
O

60

20

(/
)
c
o

I
I

0
400
0

2 U 6 8 10 12 14 16 Factor de

complexitate

Tabelul 1 l'l. Calculul factorului ile complexitate [56]


Instalaia Capacitate de prelucrare
Factor de complexitate
Baz: DA ^ i,Q0 (in volume
raportate la materia prim)

Instalaie

Rafinrii

DA

1,00

1,00

1,00

DV
CT + RV
Cocsare
RC
CC
HC
Hf i Ut
Amestecare produse albe

0,40
0,12
0,026
0,23
0,33
0,07
0,54
0,80

1,60
2,0
5,5
5,0
5,5
6,0
2,0
0,5

0,64
0,24
0,14
1,15
1,80
0,42
1,08
0,40
6,87

0,06
0,022
0,013
0,06
0,016

11,0
20,0
3,0
1.2
3,6

0,66
0,77
0,04
0,12
0,58"

Total parial I
Raportat la produse : I)A = 1,0
Alchilare
Aromatice
Izomerizare
Fracionare gaze
t'leiuri

Total parial 11 Total general (I+Il) 1985: 766 Mt [2,42 M/(m3/zi)]


2,17 9,04

BIBLIOGRAFIE
1.* * * Shell BricNng Service", 4, 1985, Hijdroearbon Processing, aug. 1986, p. 17.
2.Suciu G. C., Androuache N. si joncscu Al. I'nivcrsul tehnologiilor neconvenionale", Deva, 198:{, p. 131 146.
3.OH & Gas Journal, 28, 12, 1992, pag. 44.
4.* * * Oii and Gas ./., 3, 9, 1984, p. 38; Re. IFP, mai/iun. 1986, p. 319.
5. * * Anuarul Statistic al R. S. Romnia, 1985.
6.Willmon G. I., Al 12-lea Congres Mond al de Petrol, Topic 16, Houston 1987.
7.Roadirer E. R., Oii and Gas ./., 24, 2, 1986, p. <j:i i 1986, p. 111.
S. H'.y de la Tour X a., Ren. IFP, sept/oct. 1986, si noiembi. dec. 1986.
9. * * * OU and Gas ./., 30, 12, 1985, p. 60.
10.13 World Euergy Confcrence, Cannes, oct. 1986, Survey of Energy Resources".
11.* + * Oii and Gas ./., 10, :j. 1986. p. 17.
12.Boy tic la Tour X .a., Ren. IFP, noembr./dec., 1986.
13.Tims, .1. M., 11-th WPG, I.ondon, 1986, P.l). 7/5.
14.Grupa, M. !,. .a., Oii and Gas ./., 10, 2, 19.SB, p. 101.
* 1"). Smiitl D.. Oii and
Gas ./., 24, 6, 1<)85. p. 95.
16. * * Ugdrocarbon Processing, aug. 1986, p. 17.
17.Picree, V. Ii., Logwinuk, A. K., Hijdroearbon Processing, sept. 1985, p. 75.
18.Haminershaib, If. t!., Shah, Ii. Ii.. Hijdroearbon Proc., iunie, 1985, p ,93.
19.Ristorius, .1. T., Oii and Gas ./.. 10, 6, 1985, p. 147.
20.Shaw, X. 1)., 11-th World Petr. Congress, I.ondon, 1983 Reniew I' per, 8.
21.Le Page, I. F., Davidson, M., Ren. IFP, ian., febr. 1986, p. 131.
22.Suciu G. C , Progrese in prelucrarea hidrocarburilor, Ed. Tehnic, Bucureti, 1984.
23.* * * Oii and Gas J., 19, 8, 1985, p. 16.
24 * * * OU and Gas J, 3, 1986, p. 25; 7, 4, 86
25.Andrews .!., The Economist, 1, 6, I98.r), p. 19.
26.* * * Oii and Gas J , 18, 3, 1985.
27 * * * Hijdroearbon Pi ocessiriy, iul. 1986, p. 15.
28.* * * Journal of Commerce, 30, 9, 1985, p. 6.
29.Baker, W. R Chemtech, apr. 1986.

435

Cirbett, A. R., Oii and Gas J., 18, 11, 1985 i 14, 10, 1985. 31
* * * Shell World, apr./mai, 1982, p. 22..
Oollege of Petroleum studies, Oxford, Anglia 1985, p. v-6.
-. A., Hydrocarbon Processing, mai, 1986, p. 47. X . T.rs, W. J., OH
and Gas J., 24, 3, 1986, p. 74. ' Oii and Gas J., 21, 2, 1983, p.
116.
* Europ. Chem. Xews, 30, 10, 1985, p. 6.
~ ' ' ' Hxydrocarbon Processing, aug. 1986, p. 19.
** Oii Gas Journ., 18, 7, 1983, p. 66.
*' * Hydrocarbon Processing, dec. 1986, p. 49.
*:so:i, T. S., Hydrocarbon Processing, febr., 1985. : . J. R. Hydrocarbon Processing,
oct., 1986.
' x Hydrocarbon Processing, feb. 1986, p. 41. ' * 1985, HPI-Market Data: Hydrocarbon
Processing, dec., 1985. ~mons, Ii. L., Hydrocarbon Processing, dec. 1982, p. 53. j. -. W.
K., Hydrocarbon Processing, febr., 1985.
*' * Oii and Gas J., 17, 2, 1986, p. 74.
C. P., 1986 NPRA Meeting, Los Angeles, S.U.A. -a B. V., AICE, New Dev. Olef. Tech., 6-10,
4, 1986, New Orleans, S.U.A. ".ry, J. H. .a., Oii land Gas ./., 2, 12, 1985, p. 128. ' ' ' Petroleum Times
Prices Report, 15, 10, 1984.
-Barnett, C., Journal of Commerce, 18, 3, 1985. - ' * * Jorunai of Commerce, .?30, 9,
1985, p. 6.
* * Markct Data (Hydrocarbon Processing,) 1981, 1985, 1986, 1987. H ' ' * HPI Market Data
(Hydrocarbon Processing), 1987.
* * OH und Gas ./., 5, 5, 1986, p. 154.
-r - ison, W. L., Oii and Gas J., 15, 9, 1976, p. 81.
* * OPEC Bullet n. 1987. * OPEC Bulletin, iunie, 1986.
ta L., .a., 10-th World Petroleum Congress, P.D. 10/4, Buc. 1979. rbett, K. A., Oii
and Gas ,/., 24, 3, 1986, p. 71. Suciu G. C., Toma G., in : Suciu Gf, C., Progrese n
Prelucrarea efectiv in
prelucrarea hidrocarburilor, Ed. TehnicA, Bucureti, 1984.
S.U.A.,
Pvatkin, A. M., 13-th World Energy Confcrence, London, oct. 1986, 1, 2,
2, 17. t i * * OPEC Bulletin. 1985. . Oii and Gas ./., 2, 7, 1984, p. 32, i
9.11.1992, p. 66.
** * Observ. OECD, iulie, 1986, p. 33. laddock, M. I., Oii and Gas ./., 3, 9, 1984, p. 60.
' Willman, G. J., 12-th WPC, 1987, Topic. 16. Masters, C. D. .a., 12-th WPC, 1987,
Topic 25.
** * Problemes Economiques. Frana, nr. 1751/1982.
** * Hydrocarbon Processing, dcc. 1988, p. 70.
* * Fr.cts and F gure OPEC Pi'blfcation, nocm. 1991, Giapli 2.

Ingineria prelucrrii hidrocarburilor od. 176

DISTILAREA ATMOSFERIC l N VID A


IEIULUI

N. Cristescu i C. Cristescu

21.GENERALITI

Di s t i l a r e a at mosf er i c i n v i d a i e i u l u i r ep r ez i nt pr i ma et a p di n c a dr u l
p r o c es el o r d e p r elu c r ar e c omp l ex a i ei u l u i .
i e i u l es t e sep a r a t nt r - o ser i e de fr a c i u ni ngu st e c u l i m i t e de di st i l a r e
b i n e d ef i n i t e: benz i n , p et r ol , mot or i n , p cu r n i nst a l a i a de di st i l a r e a t mo s f er i c i i n c ont i nu ar e n i nst a l a i a de di st i l a r e n v i d, de u nde r ez u l t
f r a c i u n i d e u l ei u r i sa u di st i l a t e de v i d i un r ez i du u.
Fr a c i u n i l e sep a r a t e c onst i t u i e ma t er i i p ri me p ent ru p roc es el e c a t a l i t i c e i
t er mi c e d e p r elu c r ar e ul t er i oa r .
A p a r at el e p ri nc i p a l e a l e unei i nst a l a i i de di st i l a r e s nt : c ol oa na de fr a c i o n a r e, cu p t or u l t u bu l a r , sc hi mb t oa r el e de c l dur , p omp el e i ap a r at ur a p ent r u
p r o du c er ea v i du l u i .
n c a dr u l c a p i t ol u lu i s nt t ra t at e p robl e me l e sp ec i fi c e a l e fr a c i on r i i
i e i u l u i , a l e fl ex i b i l i t i i n op er a r e, a l e ra nda m ent el or i a l e c onsu mur i l or
en er g et i c e.
D e a s em en ea , s nt p r ez ent a t e a sp ec t e l e l eg a t e de dez e mu l si on a r ea i ei u lu i ,
et a p i mp o r t a n t n p r eg t i r ea i ei u l u i na i nt e de a fi su pu s di st i l r i i .
n f i n a l s e p r ez i nt u n exe mp l u de c a l c u l de di me nsi ona r e t ehnol og i c a unei
c o l o a n e d e d i s t i l a r e a t mor fer i c i a u nei c ol oa n e de di st i l a r e n v i d.
.i

22.DEZEMULSIONAREA IEIULUI
i e i u l b r u t l i v r at ra fi n r i i l or c on i n e nt ot dea u na i mpu r it i c a , : s r ur i ,
p r i s o l i d e , c o mp u i a i met a l el or , su l f i a p , c a r e pr ov i n di n z c m nt o da t c u
o p er a i a d e ex t r a c i e i de ma ni p u l a r e a i ei u l u i .
S r u r i l e s e g sesc di z ol v a t e n ap a emu l si o na t i n i ei sa u su b for m de
c r i s t a l e f i n e i n su sp ensi e i s nt for ma t e i n c ea ma i ma r e pa rt e di n c l oru r de
s o d i u ( c i r c a 8 0 %) i c l oru r i de ma g nez i u i c a l c i u [1].
I mp u r i t i l e di n i ei pot pr odu c e dep oz i t e p e t u bu r i l e sc hi mb t oa r e l or de
c l d u r i n t ubur i l e c up t oa r el or , i a r c l oru r i l e de ma g nez i u i n ma i mi c
m s u r c el e d e c a l c i u , n pr ez en a ap ei , l a t emp er a t u r i ma i ma r i de 130 C , se
h i d r o l i z ea z f o r m nd IIC I c onfor m r ea c i i l or :
Mg C l 2 + II 2 0 -> Mg( OH)C l + IIC I
Mg( OII)C l + H 2 0 - > Mg ( OH) 2 + HC 1

38

A c i d u l c l or hi dr i c est e r esp onsa bi l de c or oz iu nea di n z ona de c ond ensa r e a


i l o r d e l a c ol oa na de di st i l a r e at mos fer i c . C omp u i i org a no- met a l i c i Cu V,
Ni , Cu , Fe, A s , c on i nu i n i ei , se r eg - i n p rodu se l e ob i nu t e di n pr el u c r ar ea
p r i ma r i , n c az u l pr el u c r r i i i er i oa r e a a c est or a pr i n pr oc ese c a t a l i t i c e,
a f ec t e a z v i a a c a t a l i z a t or i l or i ZL i r esc c onsu mu l l or . *
S u bs t a n el e e mu l g at oa r e p r ez ent e n i ei p ot c ondu c e l a for ma r ea emu l - su > ? r
d e t ip u l ( A U) sau ( U A). Modu l de for ma r e a a c est or emu l si i i i n- . r n a
di fer i i l or fa c t or i a su pr a st a bi l i t i i l or a u fost st u di a t e n det a l i u
Fa c t o r u l p r i n c i p a l a sup r a c i ' t i i a se a c i on ea z p ent r u a r edu c e st a bi l i - emu l s i e i
es t e ag ent u l e mu l g at or . Ef ec t u l s u p oat e fi a ni hi l a t p ri n i n- r du c er ea u nu i
emu l g a t or de t ip c ont r a r , dez emu l s i ona nt u l , c a n c az u l ap l i c r i i m et ode i de
d ez emu l s i o n a r e c hi m i c , sau p ri nt r - o a c i u ne me c a ni c ex er - : t a su pr a fi l mu l u i
d e emu l g t or c ar e p rot ej e a z pi c t u r i l e de ap , c a n i z u l p roc ed ee l or fi z i c e
( pr oc ed eu l e l e c t r i c , p ri n fi l t r a r e et c . ).
2 . 2 . 1 . Dez e mu l s i ona r ea c hi m i c
D ez emu l s i ona r ea c hi mi c c onst n i nt r odu c er ea unu i emu l g a t or de t ip a t r a r
c e l u i ex i s t e n t n i ei , dez e mu l si ona nt u l , nt r- o c a nt i t a t e st r i c t det er mi na t , c a r e
c o n d u c e l a r ea l i z a r ea unei st r i de ec hi l i br u n c a r e nu se ma i r mea z ni c i u nu l
d i n c el e d o u t ip ur i de e mu l si e A U sau U A, e mu l si a > ep a r ndu- se.
C a n t i t a t ea o p t i m de dez e mu l si o na nt c e se i nt r odu c e p ent ru a - ^l i z a ef ec t u l de
s ep a r a r e a e mu l si ei dep i nd e de t ip ul de dez emu l s i ona nt i e na t ur a emu l s i e i ,
s t a b i l i n d u - s e p ri n nc er c r i p ent r u fi ec a r e c a z n p ar t e.
I n d u s t r i a l , dez emu l s i ona r ea c hi m i c se ni a i pr a ct i c l a noi n c a dru l -he l e l or
d e ex t r a c i e a i e i u l u i .
n c a d r u l r a fi n r i i l or se fol ose sc i nst a l a i i de dez emu l s i ona r e c hi m i c np i d ,
n s i s t e m n c h i s p e fl u xu l de pr el u c r ar e a i ei u l u i , c a r e l u cr ea z l a i r es i u ne i l a
t emp er a t u r i n t r e 100 120 C . n fi g ur a 2. 1 est e pr ez ent a t : he ma u nei a st f el de
instalaii [1].
28.
Apa

3
Ti te i

Titei
dezemulsionat
la DA

])

de la rezerva Dezemulsionant

L
M

sSr
at

Fig. 2.1. Schema unei instalaii de dezemulsionare chimic : 1 prenclzitor de iei ; 2 . vas decantor de ap srat ; 3 pomp dozatoare pentru
dezemulsionant.

435

2.2.2. De/p muls ion ar ea electric


D ez emu l s i o na r ea el ec t r i c ( desa l i na r ea el e c t r i c ) s- a ext i ns n u lt i mu l t i mp
r a f i n r i i d a t or i t si mp l i c i t i i i ec ono mi c i t i i .
Ru p er ea f i l mu l u i de e mu l g t or di n ju ru l pa rt i c u l el or faz e i di sp er se se r ea l i z ea z p r i n a c i u nea u nu i c mp el ec t r i c p ul sa t or de na l t t ensi u ne.
P a r t i c u l e l e de ap di n ma sa emu l si ei si nt neu t r e di n pu nc t de v eder e
el ec t r i c . P l a s a t e nt r - un c mp el e c t r i c de c u r e fi t a l t er na t i v se p rodu c e o defor ma r e i o p u l s a i e a pa rt i c u l el or c u o t ensi on a r e a fi l mu l u i de e mu l g t or , duc n d l a c o n t op i r ea i dec a nt a r e a l or .
P a r t i c u l e l e de ap nc r c at e p oz i t iv se dep l a se a z spr e el e c t r odu l neg a t iv
c u o v it ez d a t de exp r esi a [1].
111

5EC

V=

. (2.1)

67rr

u n d e: c , es t e p ot en i a l u l el e c t r oc i n et i c pr odu s c nd si st emu l se a fl n mi c a r e;
E g r a d i en t u l d e v ol t a j a l c mp u lu i el e c t r i c n c a r e se dep l a se a z g l obu l e l e de
a p ; C c o n s t a nt a di e l e c t r i c a faz ei c ont i nu e ; rt v i sc oz i t a t ea fa z ei
c o n t i n u e.
Fo r a d e a t r a c i e di nt r e dou
p i c t ur i de ap est e da t de r el a i a [2] :
(2.2)

F
=

n c a r e : F es t e for a de a t r a c i e
di nt r e p i c t ur i , N ; K c onst a nt ; E
g r a d i en t u l d e v o lt a j , V/ c m ; r
ra z a pi c t u r i i , m ; s di st a n a di nt r e c en t r el e p i c t u r i l o r .
D ez emu l s i o na r ea el e c t r i c se ap l i c nu ma i emu l s i i l or de t ip u l A U.
d eo a r ec e l a e mu l si i l e de t i pu l U A c ondu c t i bi l i l a l e a e l e c t r i c est e a t t de ma r e
n c t s e p r od u c e scu rt c i r c u i t ar ea e l e c t r oz i l or .
n f i g u r a 2 . 2. se pr ez i nt sc he ma de fl u x a u nei i nst a l a i i de desa l i na r e
el ec t r i c l a c ar e se a da ug i c a nt i t i mi c i de dez e mu l si o na nt . Desa l i na t oru l se
p l a s ea z n f l u xu l de pr e nc l z i r e a l i e i u l u i l a 120 130 C .

435

iei
desalnat

Apa sara-
Fig. 2.2. Schema unei instalaii de desalinare electric :
1 desalinator ; 2 prenclzitor iei ; 3 rcitor pentru ap srat ; 4 transformator electric ; 5 van de amestec
iei-ap.

Fa c t o r i i p r i nc i p a l i c ar e i nfl u en e a z desa l i n a r ea e l e c t r i c s nt : t emp er a - . 1 , v i s c o z i t a t ea i ei u l u i , g ra di ent u l de v ol t a j , c der ea de p r esi u ne p e v a na a m es t ec , c a l i t a t ea ap ei de i nj e c i e et c .


Temperatura l a c ar e ar e l oc p roc esu l v ar i a z i nt r e 100 15 0T | 3J , fi i nd ' . nc i c
d e c a l i t a t ea i ei u l u i i st a bi l i t a t ea emu l si ei . Cr e t er ea t emp er a t u r i i fav or iz ea z
f e n o m en u l d e d c sa l i n a r e, deoa r ec e mi c or ea z v i sc oz i t a t ea fa z ei " i . ei i
p er n t i t e o p r ec ip i t a r e ma i u oar a pi c t u r i l or de ap , c onfor m l eg i i lu i
Mo k es :

p)g
( 2. 3)
18v )
. i d e: es t e v it ez a de sedi me nt a r e , m/ s; d di a m et r u l p ar t i cu l e i de ap , . ;
d en s i t a t ea a p ei , k g/ m 3 ; p 2 den si t a t e a i e i u l u i , kg / m 3 ; g a c c el er a i a
g r a v it a i o n a l , i n/ s 2 ; . 1 vi sc oz i t a t ea i e i u l u i , kg / m-s.
n t a b el u l 2 . 1 est e pr ez ent a t va r i a i a v it ez e i de sed i m ent a r e a ap ei cu
e mp er a t u r a p en t r u u n i ei g r eu [4].

Tabelul 2.1. Variaia vitezei do sedimentare eu temperatura


Temperatur,

Viscozitate,

c^t

93

28

121

13

149

v<*>
V

2X B
3,1

7,2
* Pentru un titei cu p {f = 0,965.

XP

Gradientul de voltaj l a c ar e se r ea l i z ea z p roc esu l est e c up r i ns nt r e 1 000 i 2


0 0 0 V/ c m, f i i nd fu nc i e de t ensi u n ea
cu r ent u l u i
a l t er na t i v
u t i l i z a t < 1 2 0 00- f- 40 000 V) i di st a n a
di nt r e el ec t r oz i .
C a n t i t a t ea d e a p i i mp ur i t i di n i e i
sc a de o da t c u cr e t er ea
l.o
g r a d i en - t u l u i d e v olt a j ( fi g . 2. 3. ) [4].
0.
Cderea de presiune pe vana de amestec. Va na de
a m est ec ar e r olu l de a
9
d i s p er s a a p a d e sp l a r e i n i ei u l c e i nt r i n
r ea l i z nd
0. desa l i na t or ,
s o l u b i l i z a r ea c l oru r i l or exi st e nt e i n i ei i
l or . Cr e t er ea
8 di l u ar ea
c d er i i d e p r es i u ne p e v a n , u z ua l nt r e 0.5 v 0. 2 ba r c r e t e di sp er si a
a'
7
p i c t u r i l o r d e ap .

a
E

C
L
a

0.
6
0.
5
0.
4
0.
3

41
i

0.
Fig.
2 2.3. Variaia coninutului de ap +
cu gradientul
de voltaj.
0.impuriti
Grodieni
de voltaj ,v/
1
cm

Calitatea apei de injecie. Apa de i nj e c i e t r ebu i e s fi e c i L ma i c ur a t , i de a l a r


f i s s e i n t r o d u c a p dem i ner a l i z a t sa u c ond ens de a bu r , da r a c e st e a s nt
s c u mp e. C a n t i t a t ea va r i az nt r e 4 8% v oi . fa de i ei , n fu nc i e de
c o n i n u t u l d e s r u ri i de c a l i t a t ea i e i u l u i .
S e u t i l i z ea z c u bune r ez u l t a t e a p a st r i- pa t de H. , S i NH 3 de l a i nst a l a i a de
s t r i- p a r e a ap el or uz at e di n c a dr u l ra fi n r i i l or [5 ], cu l i mi t a r ea c onc ent r a i ei
d e a mo n i a c l a 5 0 100 pp m a st fe l nc t s nu c r eez e pr o bl em e de c or oz i u ne i
d ep u n er i n ec h i p a ment el e de c ond ensa r e i r c i r e de l a v i r fu l c ol oa ne i DA.

435

Schimbarea compoziiei apei de splare dup trecerea prin dcsalinat este dat
in tal*Iul 2.2.
Tabelul 2.2. Schimbai** mmpoil||*l apei dr ln)*r|le, dup* Irrrrrra prin dmalinalnr
Denumirea
pH
CI . ppm
S". ppm
S msurat
ca (NH,),S. ppm
Ap de injecie la desa
linator
Ap rflurnt de la
desalinator

8.5

37

9.3

588

1 178
345

1 760
630

Realizarea industrial a procesului de desalinare variaz funcie d tipul


desalinator : vas cilindric vertical, orizontal sau vas sferic. In uiti mul timp s-a
extins sistemul cu vase cilindrice orizontale de la capacit de cca. 1 500 t/zi pln la
30 000 t/si pe un singur vas desalinator, diametrul variind intre 3 4,4 m iar
lungimea de la 648 m.
In figura 2.4 este prezentat un vas desalinator orizontal cu amenajrile
interioare. La stabilirea mrimii vasului se ine seam de aria transversal la linia
de centru, de timpul de staionare pentru iei i de timpul de staionare pentru
ap.
Pentru aceeai arie transversal la linia de centru, timpul de staionare poate
fi crescut mrind diametrul vasului (tabelul 2.3) (4). Vasul cu diametrul
Tabelul 2.3. freflcrra timpului dr talooair In funriir dr dlamrlrul tasului
Denumirea
Vas de (0x1) 3 m x
Vas de (0x1) 3,6 m x 15
18 m
m
Aria transversal A la linia de crntru. m*
Volumul pentru tltel. m
Volumul pentru apA. m*

54
133
26

>

160
35

Fig 2.4.
Desalinator

electric
or i z ont a l 1
intrarea ieiului ;
2 ieirea

ieiului ; 3
electrozi . 4

ieirea apei t-

rte . ;>
intrarea apei
pentru splarea
nmolului . 6
izolatori . 7
hme de inalt
voltaj ; H

transrmtor

pentru ruvel de
interfa . 9
racord al supapei
do siguran . 10

transformator
electric; II

alarm (scurgere
ulei); 12

a l a r m

(vapori); 13
buc inalt voltaj
. 14 suport fix .
15 suport
mobil

e 3 , 6 m a r e u n t i mp de st a i ona r e p ent ru i e i c u 20% ma i ma r c , i a r p ent r u a n

43
i

c u 3 4 % ma i ma r e fa de c el c u di a m et r u l de 3 m.
T i mp u l d e s t a i ona r e n va s p ent r u i ei est e c up ri ns nt r e 20 -25 mi n, i a r
t i mp u l d e s t a i o n a r e nt r e el ec t r oz i de 1, 1 1, 5 mi n.
n fu n c i e de c on i nu t u l de s ru r i i i mp ur i t i a l i e i u l u i , desa l i n a r ea
el ec t r i c s e r ea l i z ea z nt r- o t r ea pt ( fig . 2. 2) sa u n dou , t r ei t r ept e
s u c c es i v e.
G r a d u l d e des a l i na r e est e de 80 90% nt r- o si ngu r t r ea p t i de 95
9 9 % n d ou t r ep t e.
n t a b el u l 2 . 4 est e pr ez ent a t ef i c a c i t a t ea desa l i n r i i nt r - o t r ea p t i n
d o u t r ep t e [ 2 ] .
>
belul 2.4. Eficacitatea desalinrii in una i dou trepte, pentru un Hei cu pjs5 = 0,832
Analiz

iei

iei desalinat ntro singur treapt

iei desalinat In dou


trepte

>iruri (ca NaCl), ppm

230

13

<3

lenu uscat, ppm

373

100

94

Analiza cenuii prin spectrografie


de emisie, ppm
Fe

2,75

Ni

12,80

1 22,50

0.67

0,13

13,70

11,40

15,40

11,00

Ca

6,70

0,80

<0,50

Na

110,00

9,00

<0,40

i e i u r i l e p r i mi t e n r a fi n r i e c on i n nt r e 300 800 p pm s r ur i i -0, 25


0 , 3 % v o i . a p i i mpu r i t i .
P r i n t r a t ar ea nt r - o si ngu r t r ea pt c on i nu t u l de s r ur i sc a d e l a c c a . 30
8 0 p p m, i a r ap a i i mpu r it i l e l a ma i pu i n de 0, 1% voi .
n c a z u l n c a r e est e nec es a r t r at a r ea l op su l u i mp r eu n c u i ei u l n
d es a l i n a t o r , c a n t i t a t ea l op su lu i t r ebu i e l i m i t a t l a 2 3% voi , i a r pu nc t u l de
i n j ec i e a l a c e s t u i a t r ebu i e s fi e si t u a t du p v a na de a m est ec , p ent ru a se ev i t a
f o r ma r ea emu l s i i l or st a bi l e.
L a p r el u c r ar ea i e i u r i l or gr el e ( p| t = 0, 940 0, 982) [3, 6] est e nec e sa r s
s e i a u n el e m s u r i c a : di l u ar ea cu i e i ma i u or sa u benz i n de DA, c r e t er ea
t i mp u lu i d e d ec a nt a r e, r edu c er e a g ra du l u i de a m est ec a r e, m r i r ea c a n t i t i i de.
d ez e mu l s i o n a t , c r e t er ea t emp er a t ur i i , ut i l i z ar ea a dou sau c hi a r a t r ei t r ept e
d e d es a l i n a r e, p ent ru a men i n e efi c a c i t a t ea p roc esu l u i .
C o n s u mu r i l e de u t i l i t i i c hi m i c a l e p ent r u o i nst a l a i e de desa l i na r e el e c t r i c a i e i u l u i nt r- o si ngu r t r eap t s nt :
En er g i e el e c t r i c
0, 07- 0, 09 k\ Vh/ t
A p d e i n j ec i e
4 8% v oi .
D ez emu l s i o na nt
5 10 pp m
P en t r u m r ir ea efi c a c i t i i i nst a l a i i l or de desa l i n a r e el e c t r i c , se r ea l i z ea z i n t r o d u c er ea a mest ec t oa r el or c u j et [7] l a i nst a l a i i l e exi st ent e , sa u
s i s t emu l BI L EC T R IC " cu t r ei el ec t r oz i [8] l a c a r e a r i a e l e c t r oz i l or est e u n
f a c t o r ma i i mp or t a nt dec t t i mpu l de st a i ona r e nt r e el ec t r oz i .
n r a f i n r i i l e moder n e c u gr ad de c omp l exi t a t e r i di c a t , se c er e r edu c er ea
c o n i n u t u lu i d e s r ur i a l i e i u l u i l a ma i p u i n de 3 pp m, c hi a r su b 1 p pm,
p en t r u a r ed u c e f enom en el e de c or oz iu ne n c a dru l i nst a l a i i l or DA i p ent r u a

435

p r o t ej a c a t a l i z a t or i i i nst a l a i i l or di n av a l .
2.3. DISTILAREA ATMOSFERIC

P r i n d i s t i l a r e a at mosf er i c se r ea l i z ea z sep a r a r ea i e i u l u i , du p nc l z i r e
i v ap or i z ar e, nt r- o ser i e de fr a c i u ni ng u st e (benz i n , p et r ol , mot or i n ) i
r ez i du u , c e c o n s t i t u i e ma t er i i p ri me p ent ru o ser i e de p roc ese de pr el u cr a r e
u lt er i o a r . A st f e l fr a c i a de benz i n u oar C 5 70 C p oat e r epr ez ent a ma t er i e
p r i m p en t r u i n s t a l a i i l e de pi r ol i z , ob i n ndu - se hi dr oc ar bur i pu re C 2 , C 3 , C ; I ,
u t i l i z a t e l a f a b r i c a r ea unor pr odu se c hi mi c e v a l or oa se. Benz i na gr ea (fr a c i a 70
1 7 0 C o b i n u t dup st a bi l i z a r e i fr a c i ona r e c onst i t u i e ma t er i a p ri m p ent ru
a l i me n t a r ea i n s t a l a i i l or de hi dr ofi na r ea benz i ne i i de r efor ma r e c a t a l i t i c .
Fr a c i i l e d e p et r ol i mot or i n , dup hi dr ofi na r e, si nt ut i l i z a t e l a fa br i c a r ea
c o mb u s t i b i l i l o r p ent ru t ur bor ea c t oa r e, r esp ec t i v mot oa r e di es el . De a sem en ea ,
el e p ot c o n s t i t u i ma t er i i pr i me p ent r u i nst a l a i i l e de pi r ol i z .
P c u r a es t e t r i mi s l a i nst a l a i i l e de di st i l a r e n v i d. Inst a l a i i l e DA r e p r ez i n t d i s p ec esu l de ma t er i i pr i me n c a dru l unui c omp l ex p et r oc hi mi c .
C a r a ct er i s t i c i l e de c a l i t a t e i ra nda m ent el e pr odu sel or ob i nu t e di nt r -u n
i e i d at ( d en s i t a t e, i nfl a ma bi l i t a t e, v i sc oz i t a t e, c ur b de di st i l a r e et c . ) dep i nd
d e mo du l d e o p er a r e a l i nst a l a i i l or DA, p ut nd fi u or r eg l a t e sau modi f i c a t e.
n t a b e l u l 2. 5 se i ndi c ra nda m ent el e n pr odu se de o a nu mi t c a l i t a t e
o b i n u t e n t r - o i nst a l a i e DA di n dou t ip ur i de i e i u r i .
Tabelul 2.5. Randamente n produse de distilare atmosferic
Denumirea produsului

Interval de tiere
PRF,

iei Arabian uor pil = 0,850

Ti tei Iranian pi! = 0,869

C
% g-

Pis

% mas

PlS

1,5

Benzin uoar

C5-70

5,2

0,655

3,7

0,660

Benzin grea

70 180

15,8

0,717

16,4

0,750

Petrol

180-240

10.3

0,793

9,2

0,810

Motorin uoar

240-340

18,0

0,838

16,5

0,850

Motorin grea

340-360

3,5 .

0,875

3,0

0,880

Pcur

360

45,7

0,956

49,4

0,971

LPG (C3 + C4)

Total:

1.8

100,0

100,0

I n s t a l a i i l e DA si nt pr oi ec t a t e p ent r u un a nu mi t t i p de i e i , dar el e p ot .
f u n c i o n a i p e a l t e t ip ur i ob i n ndu - se i ns a l t e ra nda m ent e i c a l i t i a l e
p r o du s el o r . P en t ru a c e l a i i ei el e pot fu nc i ona , cu fl exi b i l i t a t e de l a 60%
p n l a 1 1 0 1 2 0%, di n c ap a c i t a t e, a c e a st a dep i nz nd, n g ener a l , de na t u ra
i e i u l u i , a mo d u l u i de p roi ec t a r e i a sol u i i l or c onst ru ct i v e a l es e.
Fu n c i e d e na t u ra i c a l i t a t ea i ei u l u i p r elu c r at i nst a l a i i l e DA a u fost
r ea l i z a t e c u o c o l oa n , cu dou c ol oa ne , cu va por iz a t or i o c ol oa n sa u cu ma i
mu l t e c o l o a n e [ 1 ].

45
i

LElhNDA
| C ] Temperat ura

Presiune

2.5. Schema unei instalaii de distilare atmosferic a ieiului : l _


coloan de distilare ; 2 coloan de stripare ; 3 coloan de stabilizare a benzinei ; 4 coloan zero ; 5 cuptor ; ti
vas de reflux al coloanei DA ; 7 vas de reflux al coloanei de stabilizare ; 8 vas de reflux al coloanei zero ; 9
desalinator ; 10 condensator cu aer ; 11 condensator cu ap; 12 rcitar cu ap; 13 schimbtoare de cldur; 14
rcitoare cu
aer ; 15 pompe.
Legend AMC-uri : TC temperatur reglat ; PC presiune reglat ; FC debit reglat ; LC nivel reglat

n f i g u r a 2 .5 est e p r ez ent a t sc he ma de fl u x a u nei i nst a l a i i de di st i l a r e


a t mo s f er i c cu c ol oa n u ni c i , c a a l t er na t i v , cu c ol oa n z er o, c a r e i nc l u de i
p ar t ea d e s t a b i l i z a r e a benz i ne i u oa r e.
S e c o n s t r u i es c i n t a l a i i i DA cu o si ng ur c ol oa n , a v nd i n v eder e ec o n o mi i l e d e ma t er i a l e i u t i l i t i c e se r ea l i z ea z , p r ecu m i c ost u r i l e de exp l oa t ar e ma i s c z u t e.
I n s t a l a i i l e c u va por iz a t or i o c ol oa n a u fost modi fi c a t e, va por iz a t or u l
f i i n d p l a s a t n f l u xu l t ehnol og i c dup desa l i n a t or , i nt er c a l a t n t r enu l de pr e n c l z i r e a l i ei u l u i .
C r it er i u l d e fu nc i ona r e a l unei i nst a l a i i DA est e dat de modu l de sep a r a r e
a l fr a c i i l o r , c a r a c t er i z a t p ri n dec a l a j ( ga p, i n i nt erv a l u l 5 95 % ST AS p ent r u
d o u fr a c i u n i v ec i ne .
n t a b e l u l 2 . 0 s nt nsc r i s e v a l or i l e p ri v i nd dec a l a j e l e c eru l e p ent r u o
s ep a r a r e b u n n t r e dou fr a c i u ni [9].

435

Tabelul 2.fi. Criteriul de separare pentru produsele de DA


Separarea

(5-05%) Decalaj, C

Benzin uoar benzin grea

+ 11- + 16

Benzin grea petrol

+ 141-28

Petrol motorin uoar

0-+ 6

Motorin uoar motorin grea

0_+ 6

C a p a c i t at ea i nst a l a i i l or v ar i a z de l a c c a . 0, 5 Mt / a n p n l a 10 MT / a n p e
o s i n g u r l i n i e de p r elu c r ar e. Pent ru c a p a c i t i de pr el u cr a r e ma i ma r i , se
u t i l i z ea z ma i mu l t e l i ni i pa ra l e l e de c ap a c i t i modu l a t e.
2 . 3 . 1 . Coloane de distilare
C o l o a n a d e di st i l a r e a t mosfer i c est e ap ar a t u l pr i nc ip a l di n c a dru l i nst a l a i i l o r DA , i n fu nc i e de modu l de di m en si o na r e i de r ea l i z a r e c onst ru ct i v
a a c es t e i a d ep i n d e c a l i t a t ea pr odu sel or ob i nu t e.
C o l o a n a DA s nt ec h i p a t e cu t a l er e cu c l op e e i , sa u c u c l a p e i , nu m r u l l or
v ar i i n d n fu n c i e de sort i m ent u l p rodu sel or c er ut e. In t a bel u l 2. 7 [9] est e da t
n u m r u l d e t a l er e r ec oma nda t e p ent r u sep a r a r ea fr a c i u ni l or nt r - o c o l oa n de
d i s t i l a r e a t mo s f er i c cu st r ip a r e de a bur . C ol oa ne l e DA s nt ec h i p a t e cu 40 44
d e t a l er e d e f r a c i ona r e i 4 8 t a l er e de st r ip a r e a p c ur ei , di s t a n a nt r e t a l er e
f i i n d cu p r i n s n t r e 5 00 800 mm. C der e a de p r esi u ne p e
Tabelul 2.7. Numrul de talere necesare Intre prizele de produse ale coloanei de distilare atmosferic
Separarea

Numr
de talere

Benzin uoar benzin grea

6-8

Benzin grea petrol

6-8

Petrol motorin uoar

4-6

Motorin uoar motorin grea

4-6

Zon vaporizare primul taler de culegere


Seciuni de stripare cu abur sau reboiler

3-4
4

t i n t a l er c u c l a p e i est e. c u pr i ns nt r e 5 8 mm Hg . n u lt i mu l t i mp , se t i nde
s p r e c o mb i n a i i de t a l er e cu c l a p e i i st r at ur i de ump lu t u r [10] de di fer i t e
t i p u r i c o n s t r u ct i v e, g l i t sc h gr id' \ , . Koc h fl ex i gr i d" , , . Koc l i fl ex i p a c" , r ea l i z i n du - s e m r i r ea c a p a c i t i i de p r elu c r ar e a c ol oa ne l or .
C a l i t i l e f r a c i i l or ob i nu t e di n c ol oa na DA pot fi modi fi c a t e, a c i on nd
a s u p r a t emp er a t u r i l or p e t a l er el e de c u l eg er e , p ri n modi fi c a r ea c a nt i t i i de
r ef l u x i n t er n , c o r obor a t e c u va r i a i a r efl u xu r i l or r ec i r c u l a t e sau a r efl u xu r i l or
s u br c i t e n c a z u l c ol oa n el or de t i p A sa u R [9, 11].
Or i c e mo d i f i c a r e n c a l i t a t ea u nu i pr odu s l a t er a l du c e l a modi fi c r i i n
c a l i t a t e a p r o du s u lu i de dea su pr a sa u de su b a c est a .
C a l c u l u l t emp er a t u r i l or de cu l eg er e a fr a c i i l or , ba z at p e cu r bel e de di st i l a r e a l e p r o d u s e l or ( PRF, S TAS, VE) i p e r el a i i l e de bi l a n ma t er i a l i t er mi c
s e f a c e du p met odo l og i a i ndi c a t n det a l i u n l i t er a t u r a fl , 9, 11] i va fi
p r ez en t a t l a s f r i t u l a c est u i c ap i t ol .
C o n d i i i l e d c l u cr u uz u a l e p ent ru c ol oa n el e de di st i l a r e a t mosf er i c s nt
a r t a t e n f i g u r a 2. 5. Ni v el u l de pr esi u ne di n va su l sep a r a t or a l c ol oa n ei , det er mi n a t d e t emp er a t u r a a g ent u lu i de r c i r e ut i l i z a t i de c on i nu t u l de p r i u oar e
a l i ei u l u i p r el u cr a t , det er mi n p r esi u nea p e nt r eg si st emu l de di st i l a r e. S e

47
i

u t i l i z ea z s i s t e mu l c u p r esi u ne sc z u t de 0, 1 0, 2 a t n va su l sep a r at or , ma i
a l es n c a d r u l i nst a l a i i l or c u c ol oa n z er o sau c a r e p r elu c r ea z i e i u r i ma i
g r el e cu c o n i n u t sc z ut de g az e i benz i n , c ee a c e c ondu c e l a niv e l e de
t emp er a t u r i ma i c obor t e p e t a l er e l e de cu l eg er e a l e fr a c i i l or , l a t ra nsf er u l
c u p t o r u l u i i i mp l i c i t l a un c onsu m ma i sc z u t de c ombu st i bi l .
n c a z u l i n s t a l a i i l or cu c ol oa n u ni c de di st i l a r e c a r e p r el u cr ea z i e i ur i
u o ar e, s a u a l i nst a l a i i l or n c a r e c onden sa r ea n va su l sep a r a t or e pa r i a l ,
g az el e u r m n d a fi a sp i r a t e de u n c omp r esor , se l u cr ea z l a p r esi u ni de 0,5 0, 8
a t n v a s u l s ep a r a t or i 1, 3 1, 6 at p e c ol oa na de di st i l a r e.
n a c es t c a z , t emp er a t ur i l e de p e t a l er e l e de cu l eg er e a fr a c i i l or i de l a
t r a n s f er u l c u p t o r u l u i s nt ma i r i di c a t e ( t emp er a t u r a de t ra nsf er , est e de 35 0
3 6 0 C ) , d et er mi n nd un c onsu m ma i ma r e de c ombu st i bi l .
D eo a r e c e i ei u l i pr odu sel e ob i nut e s nt u n a m est ec de n c omp onen i cu
p u n ct e d e f i er b er e di fer i t e, cr i t er i u l de sep a r a r e a l unei c ol oa n e de DA nu poa t e
f i ap r ec i a t p r i n p ur it at e sa u g ra d de r ec up er a r e a c omp on ent u lu i , c a n c az u l
s i s t emu l u i b i n a r sa u a l si st e mu l u i cu un nu m r mi c de c omp onen i . Pent ru
a p r ec i er e a c r i t er i u lu i de sep a r a r e se ut i l i z ea z no i u ni l e de v ol a t i l i t a t e,
d o m en i u l d e f i er b er e i gr adu l de sep a r a r e nt r e dou fr a c i u ni a di a c ent e.
C u r b a S T AS defi n e t e, n g ener a l , v ol a t i l i t a t ea fr a c i e i i est e u z ua l u na
d i n s p ec i f i c a i i l e c he i e p ent ru pr odu sel e ob i nut e di n c ol oa na a t mosfer i c .
A l d o i l ea t er me n, dec a l a j u l (5 95 ) def i ne t e gr adu l de sep a r a r e nt r e dou
f r a c i u n i v ec i n e .
Decalaj ( 5 - 9 5 ) = (/ 5% greu - t 95 % uor) S TAS
P en t r u c a l c u l a r ea dec a l a j u l u i nt r e dou fr a c i u ni v ec i ne ob i nu t e n
c o l o a n a DA s e u t i l i z ea z c ur bel e l u i Pa c k i e [9], c ar e i au n c onsi d er a r e ra p or t u l
d i n t r e s ar c i n a d e l i c hi d i c ea de v ap or i ( m su r at c a l i c hi d i n c ondi i i l e de
1 5 ,5 C , n u m r u l de t a l er e r ea l e i nt r e c el e dou z one i di fer en a de t emp er a t ur
l a 5 0 % S T AS n t r e p rodu su l gr eu i r est u l p rodu sel or ma i u oa r e.
C o r ec t a r ea i nfl a i na bi l i t i i p rodu sel or l a t er a l e i a p cu r ei se r ea l i z ea z
a c i o n n d a s u p r a c a nt i t i i de a bu r de st r i p ar e da t n st r i p ar e i l a baz a c o l oa n ei .
C o r ec t a r ea i n f l a i na b i l i t i i est e ur ma t de modi f i c a r e a i ni i a l u l u i pr odu su l u i
r es p ec t i v . n f i g u ra 2. 6 est e ar t at v ar i a i a pr oc ent u l u i st r ip a t i n
1
Motorina
1
Pcur
fi? t rol
1

ina

28 56 81 112 HO 168

Abur de stripare ,kq abur/m^ lichid stripat

Fig. 2.6. Necesarul de abur pentru striparea produselor de Ia DA.

f u n c i e d e c a n t i t a t ea de a bur de st r ip a r e [9] p ent r u p roduse de DA i p c ur .


C a n t i t a t ea d e a b ur de st r ip a r e va r i az nt r e 15 28 k g a bu r/ m 3 de pr odu s l i c hi d
s t r ip a t . C a n t i t at ea t ot a l de a bu r de. st r i p ar e da t est e c up ri ns nt r e 1, 6 2, 6%

435

ma s f a d e i e i u l sup us fr a c i on r i i nt r- o i nst a l a i e DA. C r e t er ea a bur u lu i


d e st r ip a r e es t e c ont r a ba l a nsa t de r edu c er ea t emp er a t ur i i z one i de v ap or i z ar e
s a u d e c r e t er ea sa r c i ni i de c l dur a r efl u xu r i l or .
C a l c u l u l d i a met r u l u i c ol oa ne i de fr a c i ona r e DA se fa c e ut i l i z nd r el a i i l e
s p ec i f i c e [ 1 2 , 1 3 ) p ent ru di fer i t e t i pu ri de t a l er e cu c a r e s nt ec h i p a t e c ol oa n el e
D et er m i n a r ea di a m et r u lu i c ol oa ne i se fa c e i n fu nc i e de sa r c i ni l e de v ap or i
i d e l i c h i d , p r ecu m i n fu nc i e de pr op ri et i l e fl u xur i l or ( densi t a t ea , v i z c oz it a t e, t en s i u n e su p er fi c i a l ), n c ondi i i l e de t emp er a t ur i de pr esi u ne di n
z o n el e c o n s i d er a t e. Vi t ez a va por i l or n sec i u nea l i ber a c ol oa ne i est e cu pr i ns
n t r e 0 , 8 1 , 0 m/ s n z ona sa r c i ni i ma xi m e de v ap or i . Pent r u c a p a c i t i ma r 1 de
p r elu c r ar e s - au c onst r u it c ol oa n e DA c u di a met r u l de 10 12 m i n l i mi de
5 0 5 5 m.
2 . 3 . 2 . Cu p t o ar e
C u p t o r u l p ent ru nc l z i r ea i va por iz a r ea i ei u l u i est e u n ap a r at de i m p or t a n ma r c n c a dr u l i nst a l a i e i DA, a t t di n pu nc t de v eder e a l c ost u l u i (15
2 0 % d i n i n v es t i i a t ot a l a i nst a l a i ei ), c i t i di n pu nc t de v eder e a l c on s u mu l u i d e en er g i e (75 88% di n c onsu mu l ener g et i c a l i nst a l a i ei ).
C a f o r m p o a t e fi c i l i ndr i c v er t i c a l , t ip c a bi n sa u p ar a l e l i p i p edi c v er t i c a l .
C el e p a r a l e l i p i p ed i c e v ert i c a l e s nt c el e ma i u z ua l e i pot fi cu o c a m er sa u
d o u c a mer e d e ar der e, cu ser p ent i n de nc l z i r e a ez a t su b di f er i t e for me,
p en t r u a r ea l i z a o si mp l sau o du bl expu ner e fa de ar z t oar e, a v nd sa r c i ni
t er mi c e d e l a Mk c a l / h p n l a 100 Mk c a l / h [14, 15 ].
T en s i u n i l e t er mi c e s nt cu pr i nse nt r e 10 000 14 000 kc a l / m 2 - h p ent r u
z o n a d e c o n v ec i c pr odu s i 27 000 35 000 kc a l / m 2 - h p ent r u z ona de r a di a i e .
Fig. 2.7. Variaia punctului de rou al gazelor de ardere n funcie de coninutul n sulf al combustibilului
lichid.

P en t r u z o n a d e c onv ec i e sup ra nc l z i r e a bur , va l or i l e si nt de 8 000- ^- 10 000


k c a l / m- - h . P en t r u t u bu r i l e cu expu ner e du bl n ra di a i e t ens i u nea t er mi c
v ar i a z i n t r e 4 5 000^- 50 000 k c a l / m 2 - h.
P r o b l e me l e de c or oz iu ne i de dep u ner i , c a r e ap a r n z ona r ec e a c onv ec l i ei l a ar d er e a c ombu st i bi l i l or su l fur o i (fi g , 2. 7) [16], da t or i t p unct u lu i de
r ou a c i d r i d i c a t i a c ompu i l or cu va na di u i sodi u c a r e for mea z oxi z i du bl i
c u p u nc t e d e t op i r e j oa se ( c c a . 60065 0 C ), se ng l obe a z fi er u l , l i mi t ea z
r a n d a me n t u l c u p t oa r el or .

49
i

S t u di i l e r ec ent e i cu c er i r i l e t ehnol og i c e a c t ua l e au p er mi s c r e t er ea ra n d a m en t u l u i cu p t o ar el or l a 90 92% c hi a r j n c az u l u t i l i z r i i u nor c ombu st i bi l i


s u l f u r o i , p r i n i nt r odu c er ea a di t i v i l or de c ombu st i e i r ec up er a r ea ma xi m de
c l d u r d i n g az el e de ar der e c e i e s di n c onv ec i e, pr i n g ener a r ea de a bur de
m ed i e p r es i u n e s au j oa s pr esi u ne, pr i n pr e nc l z i r ea a er u lu i p ent r u c ombu s t i e
n p r e n c l z i t o a r e de t ip r eg ener a t i v (L yu ng st r om) sa u r ec u p er at i v [113]. S e
f o l o s e t e d e a s e me ne a si st e mu l de r ecu p er ar e a c l dur i i pr i n i nt er m ed i u l unu i
f l u i d p u r t t o r d e c l du r , C a r e est e u t i l i z a t a p oi l a p r e nc l z i r ea a er u lu i [14,
1 7 ] . Ut i l i z a r ea unor ma t er i a l e r ez i st e nt e l a c or oz iu ne ( ev i di n t it a n, st i c l
s p ec i a l d e b o r o s i l i c a i , t efl o n) | l l ), 1N| n c onst ru c i a pr e nc l z i t oar e l or de a er
a p er mi s cr e t er ea ra nda m ent u l u i i a t i mpu l u i de fu nc i ona r e a c up t o r ul u i .
Di me n s i u n i l e de g aba r i t a l e cu pt oar e l or au fost r edu se pr i n ut i l i z a r ea n
c o n v ec i e a ev i l or c u su pr a fa ext i ns (a r ip i oa r e dau bol ur i ).
P e l i n g r ec up er a r ea a d nc de c l dur di n ga z el e a r se, c ont r olu l st r i c t a l
a r d er i i p r i n r ea l i z a r ea u nu i r ap or t a er / c ombu st i bi l ap r oap e de c e l st r oec hi om et r i c n ec e s a r , c or el a t c u c on i nu t u l de sa u C O di n g az el e ar se, c ondu c e l a
r ea l i z a r ea u n o r ec ono mi i de c ombu st i bi l , cu bene fi c i i n a nsa m bl u l en er g i e i u nei
i n s t a l a i i . I n t r o du c er ea mi c r op r oc esoa r el or i a ap a r at ur i i de m sur , c ou t r ol i
r eg l a r e p er f ec i o na t e p er mi t a c est e r ea l i z r i .

435

LiSL
2.8. Automatizarea arderii cu reglarea raportului aer-combustibil : 1 cuptor ; 2 prenclzitor pentru aer ; 3
ventilatoare.
Legend AMC-uri : FRC debit reglat nregistrat ; PICAL presiune
comandat nregistrat alarmat inferior ; FR debit nregistrat ;
TRCALH temperatur comandat nregistrat alarmat inferior i superior ; TY selector de semnal minim (LSS) ;
BTUFC regulator pentru reglare kcal/h combustibil convenional ; FY bloc de sum.

i n f i g u r a 2 . 8 est e p r ez ent a t o sc he m de a ut oma t i z a r e a a r der i i c u r eg l a r ea

/
\

r ap o r t u l u i a er - c o mbu st i bi l .
I n mo d cu r ent , exc e su l de a er l a a r der ea g az el or est e de 10 15 %, i a r n

coloana LSS

EU

LQ
SHSS

i :
c a z u l a r d er i i c o mbu st i bi l i l or l i c hi z i de 20 25 %. Pent ru p ul v er i z a r ea c ombu s -lt

' t fnf r J

t i b i l u l u i l i c h i d se u t i l i z ea z a bu r vi u n c a nt i t a t e de 0, 15 0, 3 k g a bur / k g
c o mb u s t i b i l , i a r v i sc oz i t at ea , l a pu lv er i z ar e, t r ebu i e s fi e su b 5, 5 E.
P r es i u n ea d e pu lv er i z ar e a c ombu st i bi l u l u i est e cu pr i ns nt r e 6 + 8 a t , i a r
p r es i u n ea a b u r u lu i c u c c a 2 a l p est e pr esi u nea c ombu st i bi l u l u i .
Combusti
bil ga?cs
Fig.

C
ombusti
bil Iic
hid

V i t ez a d e ma s a i e i u l u i n ser p ent i na cu pt or u lu i est e cu pr i ns nt r e 1


0 0 0 1 7 0 0 k g / m- -s [14], c ondu c nd l a c der i de p r esi u ne de 6+ 10 at . Vit ez a n
l i n i a d e t r a n s f er est e si t u at nt r e 0, 5 0, 8 di n v i t ez a soni c a fl u idu lu i .
T emp er a t u r a ga z el or de ar der e l a pr ag se si t u ea z nt r e 75 0 + 95 0 C , i a r l a
c o i n t r e 1 5 0 190 C . 65 70% di n c l dur a g az el or de a r der e est e a bsor bi t i n
z o n a d e r a d i a i e , i a r 30 35 % i n z ona de c onv ec i e a cu pt or u lu i .
30.
31.

Mi c o r a r ea p i er d er i l or de c l dur p ri n p er e i i c up t oru l u i c t r e ext er i or c o ndu c e


l a c r e t er e a r a nda ment u l u i i l a ec ono mi i de c ombu st i bi l . Ast z i se

51
i

- i T j r c s o l u i i n oi de i z ol a r e c u fi br e c er a m i c e r ez i st e nt e l a t emp er a t u r i de
C i v a t d e st i c l sau c ombi na i i nt r e t or cr et , fi br e c er a m i c e i v at
- - i c l , a s i g u r n d o t emp er a t u r ext er i oa r a p er e i l or m et a l i c i de 50 60 C . j
d e 7 0 9 0 C n si t u a i a i z ol r i i cu t or c r et i o p i er der e de c l dur p ri n - r e i i
c u p t o r u l u i d e 1 , 2 1,5 % a sup r a c l du r i i dez v ol t a t e.
2.3.3. Schimbtoare de cldur

S c h i mb t o a r el e de c l dur a si gu r r ec up er a r ea c l du r i i di n fl u xur i l e -rbi n i


i r c i r ea p r od u sel or ob i nut e p n l a t emp er a t ur i l e ma xi me a dmi se i a .
d ep o z i t ar e.
R ec u p er a r ea c l du r i i di n fl u xur i l e fi e i bi n i , p ri n pr e nc l z i r ea . i ei u l u i
n d u c e l a r edu c er ea c onsu mu l u i sp ec i f i c de c ombu st i bi l .
Op t i mi z a r ea sc hi mbu l u i de c l dur , du p sup ra fa a t ot a l mi ni m i
- f l t u i e l i l e a n u a l e t ot a l e mi n i m e [19J , p ent ru o i nst a l a i e DA, ar a t c va l oa ~ r op t i m a t emp er a t u r i i de p r ei nc l z i r e a i ei u l u i est e de 240 C , a c ea st a
i a o r i t c o s t u lu i r i di c a t a l c ombu st i bi l u l u i n c ondi i i l e en er g et i c e a c t ua l e. Lv a l o r i r i d i c a t e a l e t emp er a t ur i i de p r ei nc l z i r e, ap a r v ap or i z r i de 5 10 ' 0
ma s n t r enu l d e p r e nc l z i l oa r e de 5 10% g r, c ee a c e ngr eu nea z
- c es u l d e r eg l a r e i di st r i bu i e a fl u xu lu i , na i nt e de i nt r ar ea n c up t or .
Di n c a n t i t a t ea de c l du r r ec up er a t p ent ru p r e nc l z i r ea i e i u l u i , 4" >
5 0 % es t e c ed a t de r efl u xu r i l e r ec i r c u l a r e n c a z u l c ol oa ne i de t ip A, a j u n- _
n d l a 5 5 6 0 % n c az u l c ol oa ne i de t ip R, r est u l fi i nd c eda t de pr odu sel e
t er a l e i d e b a z . Ac ol o u nde se u t i l i z ea z c l dur a v ap or i l or de benz i n de
v ir f u l c o l o a n e i DA se di m i nu ea z a p or t u l a du s de r efl u xu r i i pr odu se, i i l du r a
a c e s t o r a f i i n d u t i l i z a t p ent r u p rodu c er ea a bur ul u i l a r efi er b t oa r e.
P en t r u c a l c u lu l su pr a fe el or de sc hi m b de c l du r se ut i l i z ea z met o do- Ja
i r el a i i l e d es c r i s e n l i t er a t u r f20].
n i n s t a l a i a DA, p ent ru debi t e mi c i , se fol ose sc sc hi mb t oa r e de c l dur 3
i b u l a r e c u c ap fl ot a nt i sc hi mb t oa r e t u b n t ub. L a sc hi m b t oa r el e c u c a p
j t a n t s e u t i l i z ea z ev i m et ode sau ev i c u su pr a fa ext i ns , p ent ru c e l e cu
- ^r c i n i t er mi c e ma r i i c ar e v ehi c u l ea z pr odu se c ur ar e sa u c a r e nu
c o n g el ea z ; ? pa rt ea ext i ns ( exe mp l u i ei - benz i n r efl u x r ec i r c u l a t , i ei p et r o l r ef l u x r ec i r c u l a t et c . ).
R c i r ea p r o du sel or l a t emp er a t ur a de dep oz i t ar e se r ea l i z ea z n r c i- f ^r e
t u b u l ar e c u ap r ec i r c u l a t sau n r c i t oar e cu a er (t a b. 2. 8. [21]).
Tabelul 2.8. Temperatura maxim admis la dirijarea produselor la rezolvare
Produsul

Temperatura,
C

Benzin uoar

35

Benzin grea

40

Petrol

"9

Motorin uoar

70

Motorin grea

90

Pcur

120

Gudron DV

150

2 . 3 . 1 . Pompe

435

S e u t i l i z ea z i n p ri nc i p a l pomp e c ent r i fu g e a c i ona t e c u mot or el ec t r i c sa u


t u r b i n cu a b u r , dar p ent r u a nu mi t e, sc op ur i se fol o se sc i p omp e v olu - mi c e
( d oz a t o ar e, cu p i st on, cu ur ub, cu r o i di n a t e ) p ent ru fr a c i i l e ma i g r el e.
P r o b l e ma p r i nc ip a l c a r e se pu ne i n c az u l u t i l i z r i i pomp el or c ent r i fug e, i n
s p ec i a l c e l e c a r e a sp i r l i c hi d e l a pu nc t u l de fi er ber e, est e a si g ur ar ea ' u ne i
n l i mi d e l i c h i d l a fl a n a de a sp i r a i e ( NPS H), a st fel nc t s se ev i t e fen o m en u l d e c a v i t a i e (v ap or i z ar e p ar i a l a l i c h i du l u i ) i sc p ar ea pomp ei , cu
c o n s ec i n e n ef a v or a bi l e i n c ee a c e pr iv e t e fu nc i ona r ea pomp ei i fi a bi l i t a t e a
a c e s t e i a . L a a l eg er ea p omp ei p ent ru ser v i c i u l dor i t se va av ea n v eder e c a
NP S H- u l d i s p o n i bi l a l si st emu l u i s fi e ma i ma r e cu 0, 3 0, 6 ni dec t NPS H- ul
n ec es a r , c e ea c e or i ent a t i v se r ea l i z ea z l a v i t ez a de 0, 6 0, 8 m/ s p e c o ndu c t a
d e a s p ir a i e, a pomp ei , c hi a r p ent r u l i c hi d e si t u a t e a pr oa p e de pu nc t u l de
f i er b er e [ 2 2 ] .
2 . 3 . . " ) . Consumuri energetice
, I n s t a l a i a d e DA est e una di n c el e ma i ma r i c onsu ma t oa r e de en er g i e di n
c a d r u l u n ei r a f i n r i i , a l t u r i de cr a c a r ea c a t a l i t i c .
S o lu i i l e ma i noi p ent ru r edu c er ea c onsu mu l u i g l oba l de en er g i e c onst au
n :
- cr e t er ea r a nda m ent u l u i c up t oa r el or l a 88 92% pr i n cr e t er ea g ra du l u i
d e r ecu p er ar e a c l dur i i di n ga z el e de a r der e i modi f i c r i c onst ru c t iv e :
o p t i mi z a r ea s c h i mbu l u i de c l dur p ent ru cr e t er ea t emp er a t u r i i de p r ei nc l z i r e
a i ei u l u i ;
r ea l i z a r ea unor ap a r at e c onsu ma t oa r e de ener g i e el e c t r i c ( pomp e,
c o mp r es o a r e, r c i t oar e cu a er ) c u p er for ma n e r i di c a t e.
n t a b e l u l 2 . 9 se i ndi c c onsu mur i l e ener g et i c e gl oba l e p ent r u o i nst a l a i e
DA d e 7 Mt / a n .
Tabelul 2.9. Consumuri specifice de utiliti exprimate in ky, combustibil de 10' kcal ky, pe tona de iei prelucrat
pentru o instalaie I) \
Denumi rea consumului

Combustibil

DA, 7 Mt/an

15,60

Energie electric

1,00

Abur

0,70

Ap recirculat, At = 10C

0.02

Total :

17,32

n [ 2 3 ] es t e des c r i s p roi ec t u l c onc ep t u a l a l unei noi sc he me de di st i l a r e


p r i ma r a i ei u l u i , n ma i mu l t e t r ep t e, p ri n c a r e s- ar ob i ne o r edu c er e cu 35 %
a ' C o n s u mu r i l o r ener g et i c e sp ec i f i c e f r m r i r ea i nv est i i i l or sp ec i f i c e de

53
i

c a p i t a l . Ec o nom i a s- a r ob i ne pr i n nc l z i r ea fl u xu l u i n fi e c a r e et a p p n
l a t emp er a t u r a n ec es a r , i nt eg r ar ea c omp l et a sc hi m bu l u i de c l du r .
C h el t u i el i l e p ent r u c ol oa n el e su p l i me nt a r e de di st i l a r e, p ent r u sc hi mb t o ar e l e d e c l du r i p omp e s- a r c omp ensa pr i n sc oa t er e a c up t oru l u i di n
s ec i u n e a d e d i s t i l a r e a t mosf er i c .
2 . 3 . 6 . Automatizarea instalaiilor DA
A u t o ma t i z ar ea p roc esu l u i de I)A ur m r e t e men i ner ea n l i m i t e nor ma l e a
t emp er a t u r i l o r , pr esi u ni l or i debi t el or di f er i t e l or fl u xur i , a st fe l nc t c u un
c o n s u m mi n i m de en er g i e s se ob i n pr odu se de c a l i t a t e i n c a nt i t a t ea
s p ec i f i c a t . Me n i n er e a pa ra m et r i l or de fu nc i ona r e se r ea l i z e a z c u a j u t or u l
b u c l el o r d e r eg l a r e a t emp er a t u r i l or , p r esi u ni l or i deb i t e l or ( fig . 2. 5 ) [24].
Nu m r u l s i st em el or de r eg l a r e a ut oma t est e r el a t i v ma r e fi i nd de or di nu l
5 0 1 5 0 i n c a dr u l unei i nst a l a i i , o pa rt e di n va r i a bi l e l e p roc esu l u i fi i nd nu ma i
m s u r at e. i ev en t u a l c ont r ol a t e, da c nu a u i e i r di n l i mi t el e fi xa t e. n u lt i mu l
t i mp , n d ep l i n i r ea fu nc i i l or de m sur i c ont r ol a l l i mi t el or se fa c e cu
a j u t or u l c a l c u l a t or u lu i el e c t r oni c . De a sem en ea , st a bi l i r e a r eg i mu l u i op t i m de
f u n c i o n a r e, n c ondi i i l e u nor p ert ur ba i i l eg a t e de c a l i t a t ea ma t er i e i pr i me,
es t e o p r o b l em de a c t u a l i t a t e, i n c ondi i i l e di fi c u l t i l or l eg a t e de p ro c ur a r ea
i e i u l u i i a c o n su mu r i l or ma t er i a l e i ener g et i c e c e se i mp u n a st z i .
Op t i mi z a r ea pr oc esu l u i av nd l a baz u n c a l c u l a t or el e c t r oni c , c a p a bi l s
a n a l i z ez e p er ma ne nt st ar ea pa ra m et r i l or i s el a bor ez e c omenz i l e opt i m e
p en t r u c o n du c er ea a c e st u i a est e o p robl em de o deose bi t i mp or t a n .
n f i g u r a 2 . 9 se ar a t modu l de i mp l e me nt a r e a c ont r ol u lu i a v a nsa t c u
c a l c u l a t o r u l , n v eder ea ob i n er i i u nor ra nda m ent e op t i me de p rodu se, c u un
c o n s u m mi n i m d e ener g i e [25 ].

4 Ingineria prelucrrii hidrocarburilor cd. 176

4Q

435

Fig. 249. Schema de optimizare, cu ajutorul calculatorului, a unei instalaii


DA.

G r u p u l d e c ont r ol fol o se t e modu l e st ru c t u ra t e i er a r hi c : c ont r ol u l r e g u l a t or , c o n t r o lu l c a l i t i i , ener g i a mi ni m , opt i mi z a r ea n l i ni e, c ont r ol


p r o c es u l u i i p l a ni fi c a r ea op er r i i .
Modulai regulator a si g ur st a bi l i t a t e ma xi m a i nst a l a i e i , fol os i nd si st em cu
r ea c i e d i r ec t , u n c ont r ol a l sa r c i ni i i t ehni c i i de dec u p l a r e.
Modulul de control al calitii fol os e t e t ehni c i c u mode l di f er en i a l , i c ar e
c a l i t i l e l i mi t da l e p rodu se l or s nt c a l c u l a t e p ri n m sur t or i de pr oc e
( t emp er a t u r i , p r esi u ni , debi t e p e c ol oa n ).
Modulul de energie liber ar e dr ept sc op r edu c er ea l a mi ni m a en er g i e i i
c u p r i n d e z o n a t r enu lu i de p r e nc l z i r e i a c up t oru lu i . Op t i mi z a r ea t r enu lu de
p r e n c l z i r e m r e t e r ec up er a r ea de c l du r fol osi nd un c ont r ol n fl u x.
Op t i mi z a r ea c u p t oru l u i m r e t e l a ma xi m efi c i e n a pr i n r eg l a r ea debi t el or de
a er i a d i s t r i bu i e i i nt r e c i r c u i t e.
Modulul de optimizare n linie i a i n c onsi der a i e at t c ont r i bu i a r a nda me n t el or ,
c t i a en er g i ei l a pr ofi t u l ob i nu t n c ons ec i n , op t i mi z ea z p ar a met r i i de
p r o c es . S nt o p t i mi z a t e pu nc t el e de t i er e a l e fr a c i u ni l or , pr esi u nea de op er ar e,
s a r c i n i l e r ef l u x u r i l or r ec i r c u l a t e, sup ra ev a p or a t or u l i debi t u l de a l i m ent a r e.
Modulul grupului de control i de planificare a operrii procesului est e p r ev z ut p e
c i r c u i t u l au x i l i a r cu moni t or i d c ondu c er i i p er sona l u l u i de op er a r e i nfor ma i i
p r i v i n d r a n d a ment u l n pr odu se i ener g i a c onsu ma t , i ndi c nd z onel e c u
b en ef i c i i p ot en i a l e .
Mo d u l u l r egu l a t or poat e a du c e o cr e t er e de 0, 05 0, 3% a c a nt i t i i de
d i s t i l a t e o b i n u t e i o r edu c er e cu 0, 5 1, 0% a en er g i e i fol osi t e.
Mo d u l u l d e c ont r ol a l c a l i t i i ar pu t ea a du c e o c r e t er e de 0, 5 1, 2% a
c a n t i t i i d e d i s t i l a t e ob i nut e.
Mo d u l u l d e r edu c er e a en er g i e i ar r ea l i z a o r edu c er e c e 2, 5 6% a c a nt i t i i d e- en er g i e c onsu ma t e. Si st emu l de op t i mi z a r e a i nst a l a i e i cu c a l c u l a t oru l
c r e t e p r o f i l u l p e t ona de. i e i p r el u cr a t .
S e men i o n e a z de a se me ne a [26] c a z u l n c a r e c ondu c er ea cu c a l c u l a t o ru l
a c o n du s l a c r e t er ea r a nda me nt u lu i de di st i l a r e, l a c r e t er e a en er g i e i
r ec u p er at e i I a p st r ar ea c i t ma i c onst a nt a c a l i t i i p rodu sel or . S e est i m ea z
l a ma i p u i n d e 3 a ni p er i oa da de r ecu p er ar e a c hel t u i el i l or l eg a t e de i nt r o d u c er ea c a l c u l a t or u lu i .
2 . 4 . DISTILAREA N VID
P r i n p r o c es u l de di st i l a r e n v i d se r ea l i z ea z r ec up er a r ea unor c a nt i t i

55
i

ma x i me d e d i s t i l a t e de o a nu mi t c a l i t a t e di n p c ur a de DA su pu s pr el u c r r i i .
S c n t i l n e s c d ou c a t eg or i i de i nst a l a i i i de di st i l a r e n v i d.
a ) i n s t a l a i i p ent ru fa br i c a r ea de ul ei u r i ;
b ) i n s t a l a i i p ent ru ob i ner ea de di st i l a t t ot a l ut i . i z at c a ma t er i e p ri m
p en t r u cr a c a r ea c a t a l i t i c i hi dr oc r a c a r e.
n c a dr u l i n st a l a i i l or p ent ru p rodu c er ea de u l ei u r i se ob i n e o fr a c i e de
mo t o r i n d e v i d , ma i mu l t e fr a c i i de ul ei u r i i un r ez i du u de v i d.
i n i n s t a l a i i l e p ent ru ob i ner ea de di st i l a t e r ez u l t dou fr a c i i l a r g i de
d i s t i l a t e c a p r o du se p ri nc i p a l e i un r ez i du u de v i d.
Fr a c i a u o a r de mot or i n de v i d ob i nu t dup pr el u c r r i sec u nda r e
( s o l v en t a r e, h i d r ofi na r e) se u t i l i z ea z dr ept c omp onent e c ombu st i bi l p ent ru
mo t o a r e d i es el .
Fr a c i i l e d e u l ei u r i s nt su pu se unor pr el u cr r i u lt er i oa r e, ( sol v ent a r e,
d ep a r a f i n a r e , h i dr ofi na r e) n v eder ea ob i ner i i de c omp one n i p ent ru fa br i c a r ea
u l ei u r i l o r d c mo t oa r e sa u p ent r u a l t e nt r ebu i n r i i ndu st r i a l e.
I n c az u l o b i ner i i di st i l a t e l or de v i d, a c est ea c onst i t u i e ma t er i i pr i me p en t r u p r o c es el e d e hi dr ot r at a r e, c r a c a r e c a t a l i t i c i hi dr ocr a c a r e.
R ez i d u u l d e v i d c onst i t u i e ma t er i a pr i m p ent r u a l t e pr oc ese sec u nd a r e de
p r elu c r ar e ( r edu c er e de v i sc oz i t at e, c oc sa r e, d ez a sf a l fa r e, bi t u m et c . ) sau un
c o mp o n e n t p en t r u fa br i c a r ea c ombu st i bi l i l or de foc a r e.
n t a b e l u l 2 . 10 i t a bel u l 2. 11 a nl dat e r a nda ment el e de pr odu se ob i nu t e
d i n d o u p c u r i p rov eni t e di n dou i ei u r i , n c az u l unor i nst a l a i i de DV,
p en t r u o b i n er ea de ul e i u r i i r esp ec t i v di st i l a t e de vi d.
Tabelul 2.10. Randamente tn produse de distilare in vid (DV pentru uleiuri)
Denumirea
produsului

Interval
de
tiere PRF. C

Pcur DA pf = 0,956 (titei Arabia uor)


% mas

v 50C est

e.16

v 100C est

r 18
Motorin de vid Ulei uor Ulei 340-370 370mediu Ulei greu Reziduu
425 425
190 490-560
550

9.5 20,4
14,4 38,1

Total:

17,6 0.856
0,20
1,010

0.S05
0,940

6 18 750

8 20

100,0

Tabelul 2.11. Randamente in produse de distilare In vid (DV pentru distilate)


Denumirea
produsului

Distilat 1 Distilat 2 Reziduu

Interval
de
tiere PRF, C

360-400 400525

Pcur DA p|J = 0,965 (titei Iranian)


% mas

e16 Fio

158

0,895
1,013

359

v 50C "
est
0,925

v 100C est

12

9
1 900

525"
-

l'otal

100,0

435

L a n i v el el e de op er ar e ec onom i c (p r esi u nea c obor t i t emp er a t u r i


r i d i c a t e n z o n a de v ap or i z ar e a c ol oa ne i ) , pu nc t el e de t i er e p e c ur ba PRF nt r e
d i s t i l a t e i r ez i du u p ot s fi e de 5 80 607 C [9]. Pent ru l i m i t a r ea c on i nu t u lu i
d e met a l e n d i s t i l a t e ( Ni , V), pu nc t el e de t i er e se si t u ea z de c e l e ma i mu l t e
o r i l a v a l or i d e 5 25 5 50 C .
Fr a c i i l e d e u l ei u r i s nt c ar a c t er i z a t e, n p ri nc i p a l , pr i n v i sc oz i t a t e, c u l oa r e
i n t r - o o a r ec a r e m sur p ri n l i m i t e l e de fi er ber e ( PRF, ST AS ) c a r e ns nu a u
a c e l a i g r a d d e i mp ort a n c a l a di st i l a t e l e at mosf er i c e .

57
i

58
i

Fig. 2.10. Schema fluxurilor instalaiei DV pentru fabricarea uleiurilor : 1 coloana distilare n vid ; 2 coloan de
stripare ; 3 cuptor ; 4 conclcnsator tr. I ; 5 ejectoare ; 6 condensatoare tr. II, III ; 7 pre- inclzitoare pcur ; 8
generatoare de abur ; 9 rcxtoare cu aer ; 10
rcitoare cu ap ; 11 pompe centrifuge ; 12 pomp cu piston. Legend AMC-uri : TC temperatur reglat ; PC
presiune reglat ; FC debit reglat ; LC nivel reglat.

Fr a c i i l e t r ebu i e s a i b o c i fr sc z u t de c oc s C onr a dson, i a r c on i nu t u l de


rpzrsrar "
|:

met a l e c ar e i n di c o fr a c i ona r e sl a b p oat e c onst i t u i o c er i n st r i ng ent a v nd n


v ed er e et a p el e vi i t oa r e de ra fi na r e.
Di s t i l a t el e de vi d s nt n g ener a l c a r a c t er i z a t e pr i n dens i t a t e, v se oz i - t at e,
c o n i n u t d e met a l e i pu nc t de i nfl a ma r e. C on i nut u l de met a l e est e i m p or t a nt
av n d . n v ed er e p roc es el e c a t a l i t i c e de pr el u cr a r e ul t er i oa r . C on i nu t u l de m et a l e
i p u n ct u l d e i nfl a ma r e s nt n g ener a l fu nc i e de l i m i t e l e de fi er ber e i de
f r a c i i l e u o a r e c on i nut e. L i mi t el e de fi er ber e PR F sau ST AS s nt fol os i t e p ent ru
a d ef i n i s ep a r ar ea .
I n f i g u r a 2. 10 se a r at sc he ma de fl u x a u nei i nst a l a i i de I)V p ent ru
f a b r i c a r ea d e ul ei u r i , i a r n fi gu ra 2. 11, sc he ma unei i nst a l a i i p ent ru ob i ner ea de
d i s t i l a t t ot a l .
C ap a c i t i l e i nst a l a i i l or va r i az de l a c c a 0, 2 Mt / a n p n l a 3, 5- 1 Mt / a n p e o
s i n g u r l i n i e de p r el u cr a r e. Pent ru ' c a p a c i t i de pr el u cr a r e ma i ma r i se fol ose sc
ma i mu l t e l i n i i p ar a l e l e de c ap a c i t i modu l a t e.
I n s t a l a i i l e de DV p ot fu nc i ona de l a mi n. 50% di n c a p a c i t a t e p n l a 110%
d a c s n t b i n e p roi ec t a t e i exp l oa t a t e i nu i nt er v i n modi f i c r i ma r i i n c a l i t a t ea
ma t er i e i p r i me pr el u cr a t e.

435

Fig. 2.11. Schema fluxurilor instalaiei DV pentru obinerea unui distilat totai : / coloan de distilare n vid ; 2 cuptor ;
3 precondensator ; 4 ejectoare ; 5 condensatoare tr. I, II ; 6 vas barometric ; 7 prenclzitoare pentru pcur ;
X generatoare de abur ; 9 rcitoare cu aer ; 10 rcitoare cu ap ;
11 pompe centrifuge.

2 . 4 . 1 . Coloane de distilare n vid


n c o l o a n a de di st i l a r e se r ea l i z ea z , su b v i d, sep a r ar ea a m est ec u l u i l i - c hi dv a p o r i , c a r e v i ne di n c up t or , n di st i l a t e i u n r ez i duu , av nd n v eder e l i m i t a r ea
t emp er a t u r i i l a i e i r ea di n c up t or p ent ru a pr e nt mp i na desc omp u ner i l e t er mi c e i
d et er i o r a r ea c a l i t i i pr odu sel or .
S t a b i l i r ea pr esi u ni i op t i me n z ona de va por iz a r e a c ol oa n ei est e o pr o bl e m
d e o d eo s eb i t i mp ort a n , i nfl u en nd c ost u l i nv est i i e i i c hel t u i e l i l e de
ex p l o a t a r e.
P en t r u o v a l oa r e da t a t emp er a t ur i i n z ona de va por iz a r e a c ol oa n ei ( n
g en er a l 3 9 5 410 C ), sc der e a p r esi u ni i pa r i a l e a hi dr oc a r bu r i l or a r e c a ef ec t
cr e t er ea p r o c ent u lu i va por iz a t i dec i a c a nt i t i i de di st i l a t e ob i nu t e.
S c d er ea pr esi u ni i p e si st e m p er mi t e r edu c er ea c a nt i t i i nec e sa r e de a bu r ,
p en t r u a r ea l i z a p roc ent u l dor i t de va por iz a r e. Da c a c ea st p r esi u ne est e dest u l
d e s c z u t , p oat e s nu ma i fi e nec e sa r i nt r odu c er ea de a bur p ent r u sc d er ea
p r es i u n i i p a r i a l e a hi dr oc a r bu r i l or , r ea l i z ndu - se a a - z i su l t ip de di st i l a r e u sc at
n v i d ( dr y t y pe). n c el e c e u rmea z se v or t r at a nu ma i c o l oa ne l e de v i d u mede
( c u i n j ec i e d e a bu r ).
Cr e t er ea p r esi u ni i p e si st e m c ondu c e l a cr e t er ea debi t u l u i de a bur de
i n j e c i e i d e a se me ne a l a cr e t er ea sec i u ni i nec es a r e a c ol oa n ei . S c der ea
p r es i u n i i p e si st e m c ondu c e l a cr e t er ea en er g i e i i a debi t u l u i de a bu r nec e sa r
p en t r u p r o du c er ea v i du l u i .
Pr es i u n ea t ot a l n z ona de v ap or i z ar e a c ol oa ne i est e da t de r el a i a :
7C = Ps + AP
(2. 4)
n c ar e : 7 1 p r esi u nea t ot a l n z ona de va p or i z ar e a c ol oa n ei ; P* p r e si u nea
d e a sp i r a i e l a pr i mu l e j e c t or ; AP c der ea de p r esi u ne nt r e pr i mu l ej e c t or i
z o n a d e v a p o r iz a r e ; pr esi u nea expr i ma t n mm Hg .
Av n d n v eder e c n z ona de va por iz a r e se g sesc pr ez en i v ap or i i de
d i s t i l a t , g az el e nec o nde nsa bi l c i a bu ru l , debi t u l de a bur de i nj ec i e n c ol oa n se
p o a t e c a l c u l a ap l i c nd l eg e a l u i Da l t on {1] :

pv = tz-XvKxv + x + a- p )

60
i

(2. 5 )

i i n n d c o n t de r el a i a ( 2. 4) r ez u l t :
= + (^L)AP - + *) (2.6)

n c ar e : pv pr esi u nea p ar i a l a v ap or i l or de ul e i n z ona de va por iz a r e a


c o l o a n e i ; p r esi u nea ef ec t i v l a c a r e t r ebu i e c ondu s di st i l a r ea , f r a bur , p en t ru
a s i g u r a r ea v a por iz r i i p roc ent u lu i dor i t di n p cu r , f r s se dep ea sc
t emp er a t u r a l a c ar e nc ep e desc o mp u ner i l e t er mi c e , n mml l g ; xv debi t u l de
u l e i d i s t i l a t , n kmol / h ; xv deb i t u l de a bu r , n k mol / h ; x debi t u l de g az e
n ec o n d en s a b i l e, n k mol / h.
Lu n d n c onsi d er a r e deb i t u l de a er a sp i r a t de c ol oa n p ri p neet a n ei t i ,
d eb i t u l d e a b ur de i nj ec i e n c ol oa n est e dat de r el a i a [9].
(2. 7)

Xp = [(Xvlyv) Xv] Xa

u n d e : xp deb i t u l de a bu r de i nj e c i e, kmol / h ; xv debi t u l de u l ei di s t i l a t


i n c l u z n d i ga z el e ; nec onde ns a bi l e , k mol / h ; yv fr a c i a mol a r a ul e i u l u i
d i s t i l a t , p r / tz ; xa deb i t u l de a er a sp i r at pr i n neet a n e i t i , n kmol / h.
A bu r u l p r ez ent n z ona de va p or i z ar e se i nt r odu c e pa r i a l (c c a 70%) l a baz a
c o l o a n e i , i a r n pa rt e n cu pt or ( c c a 30%) na i nt e de pu nc t u l n c a r e nc ep e
v a p o r iz a r ea p c ur ei .
C o l o a n e l e de di st i l a r e n vi d se deos eb es c c a for m g eomet r i c i a m ena j r i
i n t er i o a r e d e c el e de di st i l a r e at mosf er i c . C hi a r n c az u l c ol oa ne l or de di st i l a r e
n v i d , mo d u l c onst r uc t iv di f er l a c e l e dest i na t e p ent r u ob i ner ea de u l e iu r i , fa
d e c el e p en t r u ob i ner ea de di st i l a t e.
C o l o a n e l e p ent r u ob i n er ea de u l ei u r i au un nu m r ma i ma r e de t a l er e ( 29
3 3 ) p en t r u a r ea l i z a o sep a r ar e ma i bu n i a u di a met r u l l a baz ma i mi c dec t n
z o n a d e mi j l o c p ent ru a a i gu ra u n t i mp de st a i ona r e mi c (3 5 mi n ) a r ez i duu l u i
d e v i d , n s c op u l ev i t r i i c oc s r i i z onei da t or i t t emp er a t ur i l or ma r i .
P en t r u l i mi t a r ea a nt r en r i l or , c ol oa na est e pr ev z u t c u de mi st er e i n z ona de
su b t a l er u l d e c u l eg er e a fr a c i e i de ul ei gr eu , l a v r fu l c ol oa ne i dea su pr a
p r i mu l u i t a l er , i n z ona de i nt r a r e a v ap or i l or i n c ondu c t el e de v r f.
C o l o a n e l e s nt ec h i p a t e c u t a l er e de fr a c i ona r e c u c l a p c i i t a l er e c ou r i ,
nu m r u l l o r s t a bi l i ndu - se du p exp er i e n , l a fe l c a i l a c ol oa n el e de DA.
S e r ec o ma nd ut i l i z a r ea a 3 5 t a l er e p ent ru sep a r a r ea a dou fr a c i i v ec i n e.
n c a z u l u t i l i z r i i t a l er el or c o ur i p ent r u ext r ag er ea pr odu su l u i l a t er a l , se p r ev ed e
1 1 1 1 t a l er n p l u s n a c ea st z on p ent r u a r ea l i z a a c e l a i g ra d de fr a c i ona r e.
C o l o a n e l e ma i noi s nt ec hi p a t e cu t a l er e cu c l a p e i i p a c het e de Ump l u t u r
d e t i p g l i t s c h g ri d" a r a nj a t e n di f er i t e c ombi n a i i i t a l er e si t c a r e dau o c der e
mi c d e p r es i u ne i au u n pr e de c ost sc z ut . T a l er el e cu c l op o ei se ut i l i z ea z
d i n c e n c e ma i ra r.
Av n d n v eder e i mp ort a n a me n i n er i i u nei p r esi u ni sc z ut e n z ona de.
v a p o r iz a i e d e 5 0 00 mm l l g a bs. , t a l er e l e i a me na j r i l e i nt er i oa r e t r ebu i e s
r ea l i z ez e c d er i mi c i de p r esi u ne n c omp a r a i e cu c el e de l a DA.
n t a b el u l 2. 12 se ar a t c der ea de pr esi u ne r ec oma nd a t p ent r u di fe i i t e t i pu ri
d e a m en a j r i i nt er i oa r e l a c ol oa ne l e de v i d [9].

435

Tabelul 2. 12. Cderea de presiune recomandat pentru scopuri de proiectare


Denumirea

Cderea de presiune, mm
Hg/taler

Talere couri
Coloane pentru (^Istilate

6-8

Coloane pentru uleiuri

1-2

Talere de fracionare

2-5

Seciuni grid" (pachet)


Demistere

1-2
1

C a l c u lu l t emp er a t u r i l or , n di f er i t e z one, p e n l i m ea c ol oa ne i , est e f c ut


du p met o d o l og i a desc r i s n l i t er a t u r [9] c ar e ut i l i z ea z r el a i i de bi l a n
ma t er i a l i t er mi c , cu r bel e VE l a pr esi u ni sc z u t e i c ur bel e de p ropr i et i (v , p, M
et c . ) p en t r u ma t er i a p ri m i p rodu se.
Ex t r ag er ea c l dur i i di n c ol oa n se r ea l i z e a z pr i n u t i l i z a r ea r efl u xur i l or
r ec i r c u l a t e s a u a r efl u xur i l or su br c i t e.
S i s t e mu l c u r efl u x su br c i t , i nt r odu s i med i a t su b t a l er u l de c u l eg er e, ar e
av a n t a j u l c t oa t e t a l er e l e s nt t a l er e de fr a c i ona r e , r efl u xu l i nt er n fi i nd l a
ec h i l i b r u c u f l u xu l de va por i , p e c nd n si st emu l cu r efl u x r ec i r cu l a t n z ona de
i n t r a r e a r ef l u xu l u i nu se r esp ec t c omp oz i i a de ec hi l i br u , l i c h i du l av nd o a l t
c o mp oz i i e. D e a c e ea , c ol oa n el e cu r efl u xur i r ec i r cu l a t e s nt p r ev z ut e, n a c est e
z o n e, cu 2 3 t a l er e n pl u s p ent r u sc hi mbu l de c l dur , r ea l i z nd a s t fel a c el a i
g r ad d e fr a c i ona r e a na l og c a l a DA.
C l du r a r ecu p er a t di n c ol oa na de v i d se fol ose t e p ent ru nc l z i r ea fl u xu lu i
d e i e i r ec e n i nst a l a i i l e i nt eg r at e ( DAV) sau p ent ru nc l z i r ea a l t or fl u xu r i n
i n s t a l a i i l e DV.
I n f l a m a b i l i t a t ea fr a c i i l or de u l ei u r i i a r ez i du u lu i de vi d se c or ec t ea z p ri n
s t ir p ar e c u a bu r sup ra nc l z i t i nt r odu s i n st r i p er el e l a t er a l e i l a baz a c ol oa ne i .
P en t r u u nel e fr a c i i de ul e i ur i se poa t e a p l i c a i met oda cu r efi er b t or n
s t r i p er e l a t er a l e.
C o l o a n e l e de st r i p ar e l a t er a l e s nt ec hi p a t e cu 4 6 t a l er e de st r ip a r e.
Fig. 2.12. Necesarul de abur la striparea produselor obinute
la DV.

n f i g u r a 2. 12 se i ndi c c a nt i t at ea de a bu r de st r i p ar e fu nc i e de % voi .
l i c h i d s t r i p at p ent ru pr odu sel e l a t er a l e i pr odu su l de baz a l c ol oa ne l or de vi d
[9].
n p r ac t i c , debi t u l de a bu r de st r i p ar e est e cu pr i ns nt r e 4 6% ma s ,
r a p or t at l a d eb i t u l de ma t er i e pr i m .
C o l o a n e l e de. v i d p ent r u ob i n er e a de di st i l a t t ot a l , a u un nu m r ma i mi c
d e t a l er e 1 1 14 i s nt ec hi p a t e c u t a l er e c u c l a p e i i t a l er e c ou r 62
i . De a se men ea s n t p r ev z u t e c u dem i st er e su b z ona de c u l eg er e a di st i l a t u l u i i g r eu i l a

v r f . Ma i n ou , el e s nt p r ev z ut e c u t a l er e c o ur i i p a c het e dc u mp l ut u r de t ip
g l i t s c h g r i d" i i nel e n z ona de cu l eg er e a di st i l a t u l u i .
P a c h et el e de u mp l ut ur de t ip g l i t sc h g ri d" a si g ur c der i de p r esi u ne
mi c i ( su b 1 0 % di n a c e ea a t a l er el or si t i ma i sc z ut e, de 0, 35 mm Hg p e un
t a l er ) , au o ef i c i en ma r e (0, 6 m n l i me de g l i t sc h gr id" est e ec hi v a l ent c u
u n t a l er s i t ) i o c ap a c i t a t e de nc r c a r e c u 5 0 100% ma i ma r e dec t a
t a l er e l o r s i t [ 27].
7 o n a d e baz a c ol oa n el or p eoi t r u ob i ner ea di st i l a t el or est e pr ev z u t cu
t a l er e d e s t r i p ar e i a r e u n di a m et r u ma i mi c dec t z ona c ent r a l , l a fel c a i l a
c o l o a n e l e p en t r u ob i n er e a u l ei u r i l or .

Av a nt a j u l u t i l i z r i i a m ena j r i l or i nt er i oa r e for ma t e di n g l i t sc h g ri d" i


t a l er e c o u r i r ez u l t i di n fi gu ra 2. 13 n c a r e se da u c omp a r at i v di me ns i u ni l e
p en t r u d o u c ol oa n e, n si st e m c onv en i ona l i cu ut i l i z a r ea p ac het el or de
u mp l u t u r p en t ru a c ee a i c ap a c i t a t e de pr el u c r ar e [27].
C d er ea d e pr esi u ne nt r e z ona de v ap or i z ar e i v r fu l c ol oa ne i est e de c c a
1 3 mm Hg , f a de si st emu l c onv en i ona l n c ar e va l oa r ea est e de 40 5 0
mmHg .

435

Di a met r u l c ol oa ne l or de vi d se det er m i n ut i l i z nd r el a i i l e
s p ec i f i c e [12, 13] p ent r u di fer i t e t ip ur i de t a l er e sau u mp l ut ur i i
i n i n d c o n t de sar c i ni l e de va p or i i l i c hi d a di f er i t e l or z one, a a
c u m s e i n di c n exe mp l u l de c a lc u l .
Distribuitor

32.
Fig. 2.13. Compararea dimensiunilor constructive la 2 coloane de vid echipate cu glitsch grid i n sisfem
convenional.
O - i,8m cu '
1,8m nlime
glitsch grid f
Distribuito
1,8m nlime
glitsch grid

2. 4. 2.

Aparatura

do

Talere
perforat
e

produs \ Id

Vi du l nec es a r c ondu c er i i p roc esu l u i se


r ea l i z ea z l a v ir fu l c ol oa n ei i i m p l i c i t n
zona de
v ap or i z ar e.
Distribuitor
R edu c er ea
p r esi u ni i
se
ob i ne
p ri n
0,9m nolime
glitsch grid
c onde nsa r ea a bu ru l u i i r c i r ea ga z el or
c a l d e' n
Talere
perforate c onde nsa t oa r e i pr i n a sp i r a i a g az el or di n
s i s t em, c u sau cu clapeti
a j u t or u l
ej e c t or u lu i sau
p o mp ei d e v i d. S e fol o se sc c onde nsa t oa r eDistribuitor h de su pr a fa i
0,9m
ej ec t o a r e di spu se n ma i mu l t e t r ept e.
glitsch grid
Se
nt l ne sc
dou
fe l ur i
de
ar a nj a m ent e :
c u p r ec ondens a t or p e fi xu l de v ap or i l a i e i r ea di n c ol oa na
d e v i d, c a n fi gu ra 2. 11 ;
c u ej ec t or boost er" , c a n fi g ur a
2. 10,
perforate,funcie
de
p r esi u nea
ce
t r ebu i eTalere
i
sau
cu
jr ea l i z a t
u t i l i z nd a p r ec i r c u l a t c a ag ent de. clapeti L
c onde nsa r e
i r c i r e ( fol osi r ea de. c onden sa t oa r e ba r omet r i c e a fost
a b a n dona t ).
S i s t emu l c u pr ec onden sa t or se u t i l i z ea z l a c ol oa n el e p ent r u
o b i n er e a de di st i l a t t ot a l de vi d i r ea l i z e a z l a v r fu l c ol oa n ei o
p r es i u n e de 60- 70 mm Hg a bs.
S i s t emu l cu ej e c t or boost er se ap l i c 1 1 1 c a z u l c ol oa ne l or de
v i d p ent r u fa br i c a r e a ul ei u r i l or i p oat e r ea l i z a l a v r fu l c ol oa n ei , o
p r es i u n e de 20 30 mmHg a bs. i ma i sc z ut sa u n c az u l
c o l o a n el o r p ent r u ob i n er e a de di st i l a t t ot a l a t unc i c nd est e
n ec es a r o p r esi u ne ma i mi c l a v r f ( 30 5 0 mmHg ), p ent ru a
r ed u c e d ebi t u l de a bur de i nj ec i e l a v a l or i r ez ona bi l e (3 5 % ma s
f a d e d ebi t u l de a l i me nt a r e ).
n p r ez ent , pr esi u nea mi ni m r ea l i z a t n c ondi i i ec onom i c e l a
v r f u l u n ei c ol oa n e DV est e de 5 mm Hg a bs. [9J .
Demister

435

C o n su mu l de a bur l a ej ec t oa r e est e fu nc i e de c a nt i t at ea de
g az e c e t r ebu i e a sp i r a t i de c omp oz i i a l or , de pr esi u nea de
a s p i r a i e, de pr esi u nea a bu r ul u i mot or i de t emp er a t u r a ap ei de
r c i r e.
L a c ol oa ne l e de v i d c a r e l u cr ea z cu i nj e c i e de a bur ,
c o mp o z i i a a m est e c u lu i de v r f sp r e si st emu l de v i d est e for ma t
d i n h i d r oc a r bu r i de mot or i n de v i d a nt r ena t (5 10%), a bu r ( 85
9 3 %) ; ga z e nec onde ns a bi l e i a er ( 2 - 6%). "
L a c ol oa ne l e de v i d f r i nj e c i e de a bur , a me st ec u l est e
c o n s t i t u i t di n ' nec onde ns a bi l e (95 97%) i a er (3 5 %).
N ec e si t a t ea r edu c er i i c onsu mu lu i de a bur l a si st e mu l de v i d a
c o n d u s l a u t i l i z a r ea pomp el or de v i d c u i n el de l i c hi d, a c i ona t e
c u mo t or el e c t r i c , n l oc u l e j e c t oa r e l or di n t r ea pt a a 2- a i a 3- a .
C o s t u l de i nst a l a r e a p omp el or de vi d i nc l u z i nd pa rt ea de
i n g i n er i e, ma t er i a l e , ec h i p a me nt i c onst r u c i e s- a r r ecu p er a n
ma i p u i n de 2 a ni di n ec ono mi a de a bur r ea l i z a t [28].
C a p a c i t at ea p omp el or de vi d c u i ne l de l i c hi d est e de' p i l a 1
0 0 0 m 3 / h. Vi du l ob i nu t est e di c t a t , n pr i nc ip a l , de pr op ri et i l e
f i z i c e a l e l i c hi du l u i fol os i t . Cu ap l a t emp er a t ur a de 15 C ,
p r es i u n ea de i nt r a r e est e de p n l a 25 mm Hg a bs. [29].
P r es i u ni ma i mi c i se p ot ob i ne ut i l i z i nd a l t e t ip ur i de
instalaii
r ez u l t a t e
di n
c ombi na r ea
ej e c t oa r el or
i
c o n d e n s a t oa r e l or c u p omp e de v i d.
2 . 4 . 3. Cuptoare
C u p t oru l p ent ru nc l z i r ea i va por iz a r ea p cu r ei p oat e fi de
a c e l a i t ip c a i c e l de l a DA, c ap a c i t a t ea c a l or i c v ar i i nd de l a
c c a 4 Mk c a l / h p n l a 70 Mk c a l / h.
T en s i u ni l e t er mi c e s nt c up r i nse nt r e 8 000 13 000
k c a l / m 2 - h p ent ru z ona de c onv ec i e p rodus i 19 000 22 000
k c a l / m 2 - h p ent ru z ona de ra di a i e [14, 30]. Pent r u z ona de
c o n v ec i e a fer ent su pr a nc l z i r i i a bu ru l u i , t ensi u n ea t er mi c est e
d e 6 0 0 0- 8 000 kc a l / m 8 - h.
Ra n da me nt u l cu pt or u lu i dep i nd e ma i a l e s de t emp er a t u r a de
ev a c u a r e a g az el or de ar der e l a c o , fi i nd c up ri ns i nt r e 83 85 %,
c u t en d i n de c r e t er e l a 88 90% pr i n a p l i c a r ea sol u i i l or
t eh n o l o g i c e i c onst r u ct i v e noi , desc r i s e a nt er i or n c ap i t ol u l
2.3.2.
L a c up t oa r el e DV de l a i nst a l a i i l e DAV i nt eg r a t e,
t emp er a t ur a de i n t r ar e n c up t or a p cu r ei est e c u 40 60 C ma i
ma r e d ec t n c az u l i nst a l a i i l or r ea l i z a t e i ndep ende nt , c e ea c e
f a c e n ec es a r i nt r odu c er ea n , z ona de c on v ec i e a c up t oa r el or , i
a a l t or fl u xur i de l a a l t e i nst a l a i i , p ent ru a r ea l i z a ra nda m ent e
r i d i c a t e i a fol osi efi c i e nt c l du r a ga z el or de a r der e.
n c a z u l a r der i i de c ombu st i bi l i su l fu r o i , p robl e me l e
d es c r i s e n c a p i t o lu l 2. 3. 2 p ent ru cu pt oar e l e DA se m en i n i
p en t r u cu pt oar el e de DV.

435

P en t r u a r edu c e f enom enu l de c r a c a r e a fi l mu l u i de pr odu s l a


n i v el u l p er et el u i ev i i i p ent r u a pr e nt mp i na c oc sa r ea
p r o du s u lu i i n z ona de r a di a i e , se fol osc t ensi u ni t er mi d e ma i mi c i
d ec t l a DA i se i nj e c t ea z a bur n t u bur i l e de l a c ar e nc ep e
ev a p or a r ea , m r i ndu- se t ot oda t se c i u n ea t u bu ri l or cu una , dou
s a u c h i a r t r ei t r ep t e sp r e i e i r e, n fu nc i e de c a nt i t a t ea de a bu r
i n j ec t a t i de pr oc ent u l v ap or i z at .

435

2.1.1. Consumuri energetico


I n s t a l a i a do di st i l a r e n v i d est e do a sem en ea o ma r e c onsu ma t oa r e de
en er g i e, a l t ur i do i nst a l a i a DA.
P e l i n g c onsu mu l do c ombu st i bi l l a cu pt or ap a r e, i n pl u s, u n c onsu m ma r o
d e a bu r .
n s c op u l r edu c er i i c onsu mu l u i ener g et i c g l oba l se c au t p er fec i ona r e a
a p ar a t el o r ( c up t or , c ol oa n , si st em de v i d) i r ea l i z a r ea u nei r ec u p er r i ma xi m e
d e c l du r d i n fl u xur i l e fi er bi n i i r efl u xu r i , p ent ru nc l z i r ea ma t er i ei p ri me .
P r e n c l z i r ea p c ur ei pr i n sc hi mb do c l du r c u p rodu sel e i r efl u xu r i l e
a s i g u r o t emp er a t ur de p r e nc l z i r e do 280 300 C , na i nt e de i nt r a r ea n
c u p t o r , n t r - o i nst a l a i e r ea l i z a t i nd ep end ent , p l ec i nd do l a o t emp er a t ur a
p c u r ei d i n r ez er v or de 80 100 C .
n c az u l n c a r e i nst a l a i a DV est e c up l a t c u i nst a l a i a DA, t emp er a t u r a de
i n t r ar e n c up t or osl o pr a ct i c t emp er a t u r a de l a ba z a c ol oa n ei DA, fl u xu r i l e
f i er b i n i d e l a DV fi i nd ut i l i z a t e p ent ru p r e nc l z i r ea i e i u l u i i pr odu c e r ea de
abur.
n t a b el u l 2. 13 s nt p r ez ent a t e c onsu mu r i l e ener g et i c e g l oba l e p ent ru dou
i n s t a l a i i i n du st r i a l e de di st i l a r e n v i d.
Tabelul 2.13. Consumuri specifice de militai exprimate in k(j combustibil de 10' kcal/kg, pe tona dc materie prim
Denumirea consumului

DV Uleiuri 0,5
M t/an

DV distilat total
3,3 Mt/an

Combustibil

15,22

14,80

Energie electric

1,80

1,13

Abur

5,56

1,10

0,45

0,13

23,03

17,16

Ap recirculat,

Al 10C
Total :

2.4.5. Automatizarea instalaiilor I)V


S e u r m r e t e, l a fel c a i n c az u l i nst a l a i i l or DA, men i ner ea c on st a nt a
p ar a met r i l o r de fu nc i ona r e (t emp er a t ur i , pr esi u ni , deb i t e et c . ), n c ondi i i l e n
c a r e i n t er v i n unel e p er t u rba i i l eg a t e de c a l i t a t ea ma t er i ei pr i me sa u a
u t i l i t i l o r , p ent ru a ob i n e p rodu se de c a l i t a t e c or esp u nz t oar e.
Me n i n er e a pa ra m et r i l or de fu nc i ona r e se r ea l i z ea z c u a j u t or u l bu c l e l or de
r eg l a r e a t emp er a t u r i l or , p r esi u ni l or , deb i t e l or i niv e l e l or ( fi g . 2. 10 i 2.11)/
S t a b i l i r ea u nu i r eg i m opt i m de fu nc i ona r e c a r e s c ondu c l a ob i ner ea de
p r o du s e d e c a l i t a t e, n c ondi i i l e unor c onsu mur i en er g et i c e mi ni me se r ea l i z ea z p r i n i nst r odu c er e a c a l c u l a t oru l u i de p roc es (fi g . 2. 14) [31].

C a i l a i n s t a l a i i l e DA, gr upul de
c o n t r o l u t i l i z ea z o s t r u c t u r i er a r hi c
cu p r i nz n d : mo du l r eg u l at or , modu l de
op t i mi z a r e a r a n d a me n t u lu i n pr o du se,
mo d u l d e mi n i m a l i z a r e a en er g i e i i
mo d u l d e op t i mi z a r e i n l i ni e . Pr i n
u t i l i z ar ea a c e s t o r a s e p oa t e r ea l i z a o
cr e t er e a r a n d a m en t u l u i n di st i l a t e de
0 , 3 0 7 % i o r edu c er e a ener g i ei de
2 ,5 0 %.

Ejector

Oobit de demfrare Ozlaio:, alimentare ,eSirc din I ' cuptor


Modjl
do
Modul de
Modul de |
energie
optimucre
minima
a instalaie.
reglare j-

33.
Alimenta
re

29.

-0T

Aer

Combustibil

Fig. 2.14. Schema de optimizare cu calculatorul a unei instalaii DV

2.5. PROBLEME DE COROZIUNE l


PROTECTIE
ANTICOROSIV
LA INSTALAIILE DA SI DV

C or o z iu n ea es t e u n a d i n p ri nc i p a l e l e
c au z e c a r e p o at e r ed u c e fi a bi l i t a t ea
i n s t a l a i i l o r d e d i s t i l a r e a t mosfer i c i i n
v i d . S e n t l n e t e c o r oz i u n ea c hi m i c i
el e c t r o c h i mi c .
C or o z iu n ea c h i m i c se dat or e t e
a c i u n i i d i r ec t e a ag en i l o r a gr esi v i di n
i ei a s u p r a s u p r a f e ei met a l i c e . Ag en i i
ag r es i v i p o t f i s u b s t a n e or g a ni c e ( a c i z i
n a f t en i c i , f en o l i , a c i z i a l i f a t i c i ) sa u ga z e
( HC 1 , H 2 S , 0 2 , C 0 2 , S 0 2 ) .
C or o z iu n ea el e c t r o c h i m i c ar e l oc
c n d s n t n d ep l i n i t e s i mu l t a n ur m t oa r el e
c o n d i i i : p r ez en a a p ei n s t ar ea l i c h i d ;
ap a c o n i n e i o n i ag r es i v i d e su bst a n e, c a :
Na C l , Mg C l 2 , C a C l , , I l C l , H 2 S et c ;
su p r a f a a
met a l i c
es t e
su sc ep t i bi l
at a c u lu i
el e c t r o c h i m i c ,
for m nd
mi c r o p i l e.
Pr ez en a HC 1 mp r eu n c u II 2 S i
u r me d e 0 2 d et er m i n , i n z onel e n c a r e
es t e p r ez en t i ap a , c or o z iu ni p ut er ni c e.
A st f e l , u n i e i c ar e a r e 0 , 5 % voi . a p i
4 2 0 p p m c l o r u r i , d i n c a r e 5 0 p pm Mg C l 2 ,

435

n c l z i t l a 3 2 0 C p o a l e p r oduc e 14 p pm
HC 1
[32].
II.,S
r ez u l t
p ri n
d es c o mp u n er ea c o mb i n a i i l o r cu su l f n
t i mp u l n c l z i r i i s a u s e poa t e g si
d iz o l v a t n i ei .
L a 3 1 5 C , T U r ez u lt a t poat e v ar i a
d e l a 1 0 p p m p n l a 3 0 0 p p m, de- p i nz nd
d e c a l i t a t ea i e i u l u i .
Ox i g en u l
provine
din
c ont a ct u l
p r el u ng i t a l i e i u l u i cu a er u l , di n ap a
a er a t c ar e s e i n t r o du c e l a d esa l i n a r e, sa u
din
a er u l
introdus
cu
r efl u xu r i l e
r ec i r c u l a t e. P r ez en t n c a n t i t i de c t ev a
p p m c o n du c e l a c o r o z iu ni pu t er ni c e,
d at o r i t f o r m r i i u n o r c o mbi na i i de t ip
o x i g en - s u l f [ 3 3 ] c e a t a c m et a l u l .
C or o z iu n ea el e c t r o c h i m i c dat or i t
I I C 1 I I 2 S cu u r me d e 0 2 a p ar e i n
s i s t e mu l d e c o n d e n s a r e de l a v r fu l
c o l o a n e i d e d i s t i l a r e a t mo s f er i c , du p

435

Sol Sol N H3
inhibitor

30.
Sol Inhibitor
NaOHantif
ouling"

31.

Sol Ap
inhibitor
Benzin.

Apa
de
Solu
ie
de
spfll
are
Nq0h

J
T

J^sa
rata

c
r
i
-

'

32.
P
a
c
u
r
d
Apa de splare

Ga
ze

Dezemulsionant

Fig.
2.15.
Punctele
de
injecie
a
neutralizanilor
i inhibitorilor
ntr-o instalaie
DA.

p unct u l de
r ou ,
a f ec t nd
c onde nsa t o
a r el e ,
r c i t oar e l e
, v a sel e de
r efl u x, l i ni i l e de

435

Sol
inhibitor

v ap or i ,
l i ni i l e de
r efl u x
benz i n i
p omp el e.
Pent r u
r edu c er ea
c or oz i u ni i
da t or i t e
HC 1
i
H2S
se
i nj ec t ea z
neu t r al i z a n i , c a
a moni a c u l
( ga z os sau
su b for m
de sol u i e )
sa u
neu t r a l i z a n
i p e ba z
de
a mi ne
sa u
alte
su bst a n e
org a ni c e i
i nhi b i t or i
de
c or oz i u ne,
n z one l e
de
c or oz i u ne
ma xi m ,
a st fe l i hc t
p H-u I a p ei
r ez u l t a t e
la
v a su l
sep a r a t or
de benz i n
de
la
v r fu l
c ol oa n ei
s
se
m en i n
nt r e 5 ,5
6, 0
(fi g .
2. 15 ).
n
u rma
neu t r a l i z r
ii
cu
a moni a c se

435

for m ea z
dep oz i t e
de s r ur i ,
NH 4 C 1 i
( NHi ) HS ,
care
n
p r ez en a
II 2 S
dau
fe nom enu l
de
c or oz i u ne
p unct i for m

(n
c i u p it ur i ).
Pent r u
a
di mi nu a
ef ec t u l se
i nt r odu c e
a p
de
sp l a r e n
l i ni a
de
v ap or i ,
na i nt e de
i nt r ar ea n
c onde nsa t o
a r e p ent r u
a
sp l a
s ru r i l e
for ma t e i
a
di l u a
a c i di t a t e a
fl u xu lu i .
R ec i r c u l a r
ea
u nei
pri
di n
apa
di n
v a su l
de
r e fl u x
n
c a nt i t i
de p n l a
5%
est e
sol u i a
aplicat
t ot
ma i
mu l t
a st z i .
Av nd
n v eder e
c
sol u bi l i t a t
ea
II 2 S

.
Combust
ibil

435

sc a d e
cu
c r e t er ea
t emp er a t ur
i i , p ent r u
mi c or a r ea
ef ec t u l u i
c or oz i u ni i
i n z ona de
v ir f
se
p oat e
utiliza
si st emu l
de
c onde nsa r e
n
dou
t r ep t e (fi g .
2. 16,
a l t er na t i v a
A)
sau
i nt r odu c er
ea r e
33.
(36:10C
)

34.

B
e
n
zi
n
a

Tte

34.

Benzn
ntei

Fig. 2.16.
Micorarea
efectului
coroziunii
H-jS n zona
de vrf a
coloanei
DA prin
utilizarea
sistemului

435

de
condensare
n dou
trepte ( a )
sau a
refluxului
recirculai

de benzin (b).

435

f l u xu l u i r ec i r cu l a t d e b enz i n cu c ond ensa r ea t ot a l a benz i n ei nt r -o si ng ur


t r ea p t , ( f i g . 2 . 1 0 , a l t er n a t i v a U).
. C o n i n u t u l d e c l o r u r i n a p a di n v a su l de r efl u x se l i m i t e a z l a ma i pu i n de
1 0 p p m.
I n h i b i t o r i i d e c o r oz i u ne fc y mea z p el i c u l a p e sup ra fa a met a l u l u i mi c or n d a c c es u l I I C 1 , I KS i 0 2 i a sup ra fa a l u i , p e l ng a l t e r ea c i i , c hi m i c e de
t r a n s f o r ma r e a c o mp u i l or c or osi v i da t or i t el em en t e l or c e l e c on i n. Inhi b i t or i i
a c t iv i i n p r ez en a I I S s nt n g ener a l a mi ne l e gr a se, a mi d el e a c i z i l or g ra i i
a mi n e l e s au d er i v a i i a mi ne l or c i c l i c e or g a ni c e. Ac est ea se i nt r odu c n c a nt i t at e
d e 2 0 3 0 p p m f a d e benz i n n p ri me l e 30 z i l e de fu nc i ona r e a l e i nst a l a i ei
( p en t r u f o r ma r ea f i l mu l u i pr ot ec t or ), dup c a r e se r edu c e c a nt i t a t ea l a 5 8
p p m.
P en t r u mi c o r a r ea depu ner i l or p e c i r cu i t u l de i e i c a l d se i nt r odu c e
i n h i b i t o r a n t i f o u l i n g " n c a nt i t a t e de 3 5 p pm.
L a p r el u cr a r ea u n or i ei u r i na ft e ni c e a p ar e a c i u nea c or osi v a a c i z i l or
n a f t en i c i , c a r e n c ep e l a 225 25 0 C i c r e t e cu t emp er a t u r a p n l a 320 C . C a
m s u r d e p r o t ec i e s e i nt r odu c e sol u i e Na OH cu o c onc ent r a i e de c c a 35 % n
i ei p en t r u a n eu t r a l i z a 70 -80% di n a c i di t a t ea na ft e ni c ffi g . 2. 15 ).
n c a d r u l i n s t a l a i i l or de di st i l a r e n v i d, c or oz iu nea est e de t ip c hi m i c ,
d at o r i t c o mp u i l o r cu su l f i a c iz i l or na ft eni c i , a c c e l er a t i de t emp er a t u r i l e
r i d i c a t e d e o p er a r e.
S i n t ex p u s e c o r oz i u ni i a c i z i l or na ft en i c i nd eos eb i t ubur i l e i c ot ur i l c de
n t o a r c er e a l e c u p t o a r el o r i z ona de va por iz a r e a c ol oa n el or .
C or o z iu n ea c o mp u i l or c u su l f p r ez en i i n p cu r se i nt ensi fi c l a t emp e r a t u r i d e 3 3 0 4 2 0 C . A c e t i a c or odea z t u bu r i l e di n sec i a de ra di a i e a cu p t o r u l u i , l i n i a d e t r a n s f er , z ona de va por iz a r e a c ol oa n ei , t a l er el e, c onden sa t oa r el e i ej e c t o a r e l e . C o r oz i u nea pr ec onden sa oa r el or i a c ondens a t oa r el or di n t r e
t r ep t e l e ej e c t o a r el o r es t e c a uz a t de pr odu i i nec ond en sa b i l i , for ma i di n
o x i a c i z i or g a n i c i c u ma sa mol e c u l a r mi c , 1L S, R S TI i a er , p r ecu m i de
c o n d en s u l a c i d p r ov en i t di n a bur .
Ej e c t o a r e l e s n t s u p use c or oz i u ni i i er oz i u ni i nt r- o m su r ma i ma r e dec t
r es t u l u t i l a j el o r , d a t o r i t v it ez e l or ma r i de 00 120 m/ s a l e a me st e c u l u i de
a bu r i n ec o n d e n s a b i l e l or c e p r sesc a j ut a j u l . Efe c t u l est e m r i t de a c i unea
er o z iv a a b u r u lu i c u u r me de c ond ens sau a l t e i mpu r it i .
P en t r u mi c o r a r ea c or oz i u ni i l a si st emu l de v i d se i nj ec t ea z n c ondu c t el e
d e v ap or i d e l a v r fu l c ol oa ne i sol u i e de neu t r a l i z a nt i i nhi bi t or de c or o z iu ne
( f ig . 2 . 1 1 ) .
n fu n c i e d e n a t u r a c or osi v a i e i u l u i p r el u cr a t , p e l ng i nj ec i a de
n eu t r a l i z a n i i i n h i b i t o r i de c or oz iu ne, se a l eg i ma t er i a l el e c or esp u nz t oa r e
c o n s t r u c i ei u t i l a j el o r i -c ondu c t el or .
A st f e l , n c a z u l p r el u c r r i i u nor i ei u r i su l fur oa se cu 1, 5 2,5 % ma s su l f,
t u bu r i l e d i n z o n a d e r a d i a i e a c up t oa r el or de DA se fa c di n o el a l i a t c u 5 % C r
i 0 , 5 % Mo , i a r c el e p en t ru DV di n o el a l i a l cu 5 0% Cr i 0,5 1 % Mo. L a f el
i p en t r u l i n i i l e d e t r a n s fer .
C o l o a n a DA es t e c o nfec i ona t di n o e l c a r bon, p l a c a t l a v r f p e por i u nea
p r i me l o r 4 t a l er e c u mo n el , i a r n r est c u o el a l i a t cu 11 13% Cr . T a l er e l e se
c o n f e c i o n ea z d i n o el a l i a t cu 13% Cr i a r p ri m el e 4 de l a v r f di n mon el .
L i n i i l e d e l a v r f s e fa c di n ot el c a r bon cu a da os ma r e de c or oz iu ne sa u
mo n e l .
C o n d en s a t o a r el e d e v r f au ma nt a u a di n o el c ar bon pl a c a t c u mone l , i a r

435

f a s c i c u l el e d i n mo n e l s au a l a m st a bi l i z a t sa u o el c ar bon sec a fe ni z a t .
P o mp el e d e b en z i n i de benz i n r efl u x au r ot oru l di n mon el . Va su l de
r ef l u x es t e p l a c a t c u o el a l i a t 13% C r p e 2/ 3 di n n l i me sau t or cr et a t .
C o l o a n a d e. v i d es t e c onf ec i ona t di n o el c ar bon, p l a c a t cu o el a l i a t cu
1 3 % Cr , t a l er e l e f i i n d d e a s em en ea c l i n o el a l i a t cu 13% Cr .
C o n d en s a t o a r el e s i s t emu l u i de v i d s nt uz i nat e di n o e l c ar bon c u ev i di n
a l a m , i a r e j e c t o a r e l e au c orp ul di n o el c a r bon i du z el e di n o el a l i a t de t ip ul
1 8/ 8 Cr / Ni s au mo n el .
P o mp el e p en t r u u l ei u r i i r ez i du u de vi d s nt c onst ru i t e di n ot el a l i a t de
t ip u l 1 1- 1 3 % Cr .
2.6. INSTALAII INTEGRATE DE DISTILARE ATMOSFERIC l IN VID
n r a f i n r i i l e i n c a r e p cu r a ob i nu t n i nst a l a i a DA se sup une ul t er i or
i r n or p r el u c r r i s ec u n d a r e p ent r u ob i ner ea de u l ei u r i sau di st i l a t e, n g ener a l
c az u l c el ma i o b i n u i t , se c onst ru i esc i nst a l a i i i nt eg r a t e de di st i l a r e
at mo s f er i c i n v i d ( DAV), a di c p c ur a de DA i nt r di r ec t 1 1 1 cu pt or u l de
v i d i d e a i c i n c o l o a n a de v i d.
Av a nt a j el e i n s t a l a i i l or i nt eg r a t e DAV c onst a u n : c onsu mu l g l oba l de
en er g i e ma i mi c d ec t a l c el or dou i nst a l a i i lu a t e sep a r at ( DA i DV) cu 8
1 0 %, d a t or i t u t i l i z r i i ma i ju di c i oa se a fl u xu r i l or fi er bi n i p ent ru nc l z i r ea
i ei u l u i , ev i t n d u - s e r c i r i l e i r e nc l z i r i l e unor fl u xur i . n t a bel u l 2. 14 s nt
i n d i c a t e c o n s u mu r i l e s p ec i f i c e de u t i l i t i p ent ru o i nst a sl a i e DAV de 1 Mt / a n
i n c a r e c c a 5 0 % c l i n c a nt i t at ea de p c ur mer g e l a p r el u cr a r ea i n vi d cu
o b i n er ea d e d i s t i l a t t ot a l p e p ar t ea de v i d ;
Tabelul 2.11. Consumuri specifice de militai exprimate in k(| combustibil de 10' kcal/kq pe tona de materie prima
Dcnumifea consumului

DAV _ 4 M t/an Ulei (DY-ul pe


distilat lotal)

Combustibil

20,50

Energic electric

1,50

Abur

1,18 .

Ap recirculat.
M = J0C

0.26

Tytal :

23,50

u n n u m r ma i mi c de u t i l a j e c omp onent e, c ee a c e det er m i n p osi bi l i t a t ea r ea l i z r i i u n ei c o mp a c t i l l i ma i ma r i i dec i a u nei sup ra fe e oc up at e ma i


mi c i ;
c o n du c er ea p r o c esu l u i se r ea l i z ea z ma i bi n e, a v nd o vi z iu ne de
a n s a mb l u a su p r a r a n d a me nt e l or ob i nu t e i a c a l i t i i pr odu sel or , pu t ndu- se
i n t er v en i r a p i d p en t r u c o r ec t a r ea a c est or a .

435

I n t er v i n t ot u i s i a nu mi t e dez av a nt a j e n exp l oa t a r ea i nst a l a i i l or i nt e g r a l e i a nu me :


op er a r ea i n s t a l a i i l or DAV est e g r eoa i e, ma i a l es i n p er i oa da de p or ni r e
i o p r i r e a i n s t a l a i i l or , c nd t r ebu i e c onec t a t sau dec o ne c t a t pa rt ea de
DV ;
or i c e d er a n j a me n t l a u na di n i nst a l a i i poa t e det er m i na p er t u rba i i i i n
fu n c i o n a r ea c e l e i l a l t e.
n a ct u a l a c o n j u n c t ur ener g et i c , l oc a l i z a r ea p unct el or p ot en i a l e de
r edu c er e a en er g i ei n c a dr u l unei i nst a l a i i DAV est e de ma r e i mp ort a n .
S e me n i o n ea z , n c ont i nu ar e, unel e di nt r e a c est e c ondi i i de c ar e t r e bu i e
s s e i n s e a m l a p r o i ec t a r e i i n exp l oa t a r e :
1 . Ar a n j a r ea f l u x u r i l or pr i n sc hi mb t oa r e a ez a t e n p ar a l e l , p ent r u t r a ns f er u l ma x i m d e c l du r , l a i nst a l a i i l e de ma r e c a p a c i t a t e.
2 . C o nt r o l u l s a r c i n i i r efl u xur i l or r ec i r c u l a t e p ent r u me n i n er e a a c est or a l a
v a l o a r ea op t i m , l i mi t a t de r est r i c i i .
3 . C o nt r o l u l r ef l u xu l u i r ec e de v r f l a c ol oa na DA l a va l oa r ea opt i m ,
p en t r u a mi c o r a p i er der i l e de ener g i e i n a t mosfer .
4 . C r e t er ea r a n d a m ent u l u i n pr odu se de v a l oa r e pr i n c r e t er ea efi c i en ei
s ep a r r i i i nu p r i n c r e t er ea c onsu mu l u i de u t i l i t i .
5 . Da c mo t o r i n a g r ea de DA i nt r n a l i m ent a r ea cr a c r i i c at a l i t i c e,
o b i n er ea u n ei c a n t i t i ma xi me p e c ol oa na DA f r r est r i c i i de c u l oa r e va
c o n du c e l a r edu c er e a sa r c i ni i c ol oa ne i de v i d.
0 . A j u st a r ea f o c u r i l or l a cu pt or p ent r u o va l oa r e mi n i m a ov er fl a sh- u
lu i " .
7 . Ec h i l i b r a r ea d eb i t e l or p e p a i i c up t oru l u i p ent ru a r ea l i z a t ra nsf er u l
ma x i m d e c l d u r .
8 . C o nt r o l u l r a p o r t u lu i a er / c ombu st i bi l , r esp ec t i v a t i r a ju l u i l a c up t oa r e,
p en t r u ef i c i en t ma xi m i si g ur a n .
9 . Op t i mi z a r ea a b u r u lu i de st r ip a r e l a baz a c ol oa ne i de I)A i DV i l a
s t r i p er el e d e p r o du s e, du p c er i n a sp ec i f i c a i i l or de p rodu se.
1 0 . R ed u c er ea t r a t r i i i pr el u c r r i i l op su l u i p ri n c r e t er ea c ont r ol u lu i
d es a l i n r i i i a c o n dens a t oa r el or si st emu l u i de vi d.
I n s t a l a i a DA V f i i n d pr i ma i nst a l a i e di n c a dru l unu i c omb i na t p et r oc hi mi c , f i a b i l i t a t e a ei es t e de ma r e i mp or t a n p ent ru fu nc i ona r ea nt r egu l u i
c o mb i n a t , a v i n d i n v ed er e ma t er i i l e pr i me fu r niz a t e p ent ru r est u l pr oc es el or .
T i mp u l d e ex p l o a t a r e u t i l est e i n g ener a l soc ot i t l a c c a 8 000 or e/ a u .
Av i n d i n v ed er e d esa l i n r i l e moder n e i nt r odu se i n fl u xu l de p r el u cr a r e,
c i c l u l d e f u n c i o n a r e n e nt r er up t i nt r e dou opr i r i a cr esc u t de l a -l 000 or e l a
8 0 0 0 - 1 2 9 0 0 o r e, r ec o ma ndi ndu- se o r ev i z i e g ener a l l a 1 1, 5 a ni . n a c est
s c o p , p r i l e s o l i c i t a t e l a c or oz iu ne t r ebu i e s fi e a si g ur at e cu ma t er i a l e
a d ec v a t e, p en t r u a n u c o nst i t u i st r a ng u l r i n fu nc i ona r e.
Da t f i i n d c ap a c i t a t i l e ma r i de pr el u c r ar e, se j u st i fi c o a ut oma t i z a r e
av a n s a t , i n t r u c i t r ed u c er i l e de c onsu mur i de ut i l i t i fa c c a i nv est i i i l e s se
a mo r t iz ez e r ep ed e n t i mp .
Or i en t a t i v , c o s t u l u nei i nv est i i i p ent r u o i nst a l a i e DAY est e de c c a 3 500
- 1 3 0 0 d o l a r i / m 3 - z i i e i p r elu c r at [40].
Cu ex c ep i a i e i u r i l or su l fur oa se c a r e pr i n nc l z i r e for m ea z ILS c e p une
p r o b l em e s er i o a s e d e c o r oz i u ne nu ex i st r i sc ur i deos eb i t e de i nc end i u m su r i l e
d e p r o t ec i e a mu n c i i si P.S . I. fi i nd nor ma l e , c a p ent r u or i c e i nst a l a i e
p et r o c h i m i c .

2 . 7 . EXEMPLU DE CALCUL AL UNEI COLOANE DE DISTILARE ATMOSFERIC TIP


U"

n p r o i ec t a r ea u n ei c ol oa ne de DA se ur m r e t e c a , p l ec i nd de l a un i ei
d at , d e l a o c ap a c i t a t e de pr el u cr a r e i un sort i m ent de pr odu se i mp u se, s se
obin prin calcul :
p r i n c i p a l el e d at e t ehnol og i c e : debi t e de p rodu se, nec es a r u l de a bu r de
s t r i p ar e, t emp er a t u r i l e i pr esi u ni l e n p unct e l e c hei e" a l e c ol oa ne i , sar c i na
t er mi c a c o n d en s a t o r u lu i de v r f p ent ru c ol oa n e de t ip U" , sa r c i ni l e t er mi c e
p r el u a t e d e r ef l u x u r i l e d e i nt erv a l p ent r u c ol oa na de t i p A" , sa r c i ni l e t er mi c e
p r el u a t e d e r ef l u x u r i l e s u br c i t e p ent r u c ol oa n e de t ip R" .
p r i n c i p a l e l e d a t e c onst ru c t iv e : di a m et r u l , nu m r u l de t a l er e, n l i m ea .
A f l a r ea p o t en i a l u l u i de pr odu se a l b e i a pr i nc i p a l el or t emp er a t ur i di n
c o l o a n a d e DA s e f a c e fol osi nd met odo l og i a Wa t k i ns [9]. C a l c u l e l e efe c t u a t e
p r es u p u n cu n o a t er ea r el a i i l or c a r e exi st nt r e cu r bel e PRF, ST AS i VE,
p r ec u m i c o r el a i a d i n t r e unel e p ropr i et i a l e pr odu sel or (dens i t a t e, ma s
mo l e c u l a r , t emp er a t u r i p e cu rba ST AS , ent a l p i i ).
P en t r u p r o i ec t a r ea u nei c ol oa n e de DA t r ebu i e c u noscu t e :
a)t i p u l i e i u l u i i p r opr i et i l e sa l e ;
b)c a p a c i t a t ea i n s t a l a i ei i t i mp u l ei de fu nc i ona r o ;
c)s o r t i me n t u l p r od u sel or c ar e t r ebu i e ob i nu t e, p ent r u c ar e se sp ec i f i c :
f i n a l u l p e cu r b a S T AS i dec a l a j u l p e ST AS ( A/ 5 ^ 9 a o / o ) nt r e dou fr a c i u ni
v ec i n e ;
d)p r o c en t u l d e su p r av a por iz a t ;
e)r a i a d e a bu r d e s t r i p ar e p ent ru p cu r i pr odu sel e l a t er a l e i c a l i t a t ea
a bu r u l u i ( t emp er a t u r , p r esi u ne) ;
f)t emp er a t u r a ma x i m a dmi s p ent r u i e i r e a i e i u l u i di n c up t or ;
y ) a g en t u l d e r c i r e fol osi t l a c onde nsa t or u l di n v r fu l c ol oa n ei .
2 . 7 . 1 . Datele de proiectare ale coloanei de DA
a)t i p u l i e i u l u i : A r a bi a u or cu p ropr i et i l e sp ec i fi c a t e l a p unct u l 2. 7. 2. ;
b)c a p a c i t a t ea i n s t a l a i ei : 4 mi l i o a ne t / a n, t i mpu l de fu nc i ona r e : 8 000 or e
/an ;
c)s o r t i me n t u l d e p r odu se cu sp ec i f i c a i i l e di n t a bel u l 2. 15;
*

6
5

435

Tabelul 2.15. Sortimentul dr produse obinute io eolonna de DA

l'rodus

Final pe
STAS, C

Decalaj
STAS, C

pe

/ 12
Benzin uoar

150

Benzin grea

205

20

Petrol

280

>6
Motorin

340

>'
Pcur
Ingineria prelucrrii hidrocarburilor cd. 176

d)p r o c en t u l d e s i i p r av a por iz a t L0 : 2% voi / i e i . ;


e)r a i a d e a bu r d e st r i p ar e : 25 kg a bu r/ m 3 p rodu s st r i p at , c a l i t a t ea
a bu r u l u i d e s t r i p ar e : 300 C i 4 a t a ;
f)t emp er a t u r a ma x i m a dmi s p ent r u i e i r e a i e i u l u i di n c up t or: 340 C; .
g)c o n d e n s a t o r u l d e v r f fol ose t e c a a g ent de r c i r e ap a r c i r c u l a t . c a r e
i n t r c u 2 8 C i i es e cu 38 C .
... 3 2 . 7 . 2 . Pr u p r i et l i l c i e i u l u i . . ' v *
Den s i t a t e , d 1 ! ' - . V: <
S u l f t ot a l , % ma s . ,
V i s c o z i t at e c i n e ma t i c , cS ;

;
0, 85 09
.

1,7 .

-la 40F
13, 8
-la70F
8, 2
-la 100F
5 , 45
C o n i n u t d e c ar bon, %
3, 74
Ap i i mp u r i t i , %Vol . '
0, 1
3
C o n i n u t d e s r ur i Na C l , g / m
2, 85
Pr es i u n e d e v a p or i R ei d , k g/ c m 3
0, 32
I i 2 S d i z o l v a t , pp m
3
I n d i c e- d e n eu t r a l i z a r e, mg KOH/ g
0, 02
Cu r b el e P R F ( % v o lu m, % ma s i > % m edi i - densi t a t e) s nt p r ez ent a t a n
t a b e l e l e : 2 . 1 6 , 2 . 1 7 , 2 . 18 i n fi gu ra 2. 17.
Tubelul 2.16. Curba PUF volum a ieiului la 1 ala
% voi. " "f'2,3 o
t, C

21,1 | 43,3

10 | 20" |

30 '

.77 138,1

196,3

40 | 50 t 60 |
.250,5

70 | 80 | 85

305,6

363,7

426,6

504,5

555,5

Tabelul 2.17. Curba PRF greutate a ieiului la 1 ata


2,3. 1 ,5, .

10 | 20 | 30.

40

50

60

70 | 80 |

85 *

. M% mas
/,9 C

30 | 55,5 | 97,7 | 165,6 | 223,5

279,5 | 335,3 1

392,S.. 455,7
|

535j 8

584,2

Tabelul 2.18. Curba % medii-densitate' a ieiului


..'.:" i ' . J .V . .-. . . -

. % voi. "1

fr - -

\ 1-0 | 20'

- 50- | -60 -

L 30

70 | 80

90

. .40-
d[s 0,649 | 0,702 | 0,755

| 0,788

| 0,820 | 0,850

0,890

0,919

| 0,937

0,966

Di n c u r b a P R F v o lu m a i e i u l u i s- a c a l c u l a t cu r ba VE a pr oxi ma t l a o
dr ea p t ( met o d a Ne l s o n ) [34]' (t a be l u l 2. 19 i fi g ur a 2. 17).
Tabelul 2r9. Curba VE a ieiului la 1 ata

100

435

2 . 7 . 3 . PotenialiiI de produse albe

Met o d o l o g i a d e c a l c u l p ent r u p ot en i a l u l de p rodu se a l b e di nt r -u n i ei da t


es t e p r ez en t a t n l i t er a t ur [9]. C u a j ut oru l cu rbei di n fi gu ra 2. 18 se t ra nsfor m
t emp er a t u r i l e f i n a l e p e ST AS , i mp u se pr odu sel or , n t emp er a t u r i fi na l e p e PR F.
Cu r b el e d i n f i g u r a 2 . 1 9 t r a nsfor m dec a l a j e l e p e S TAS (A/5H_95o/o) nt r e dou
p r od u s e v ec i n e n d ec a l a j e p e PR F (A/100_0%).
Av n d t emp er a t u r a fi na l p e PRF a pr odu su l u i ma i u or , se sc a de di n ea
d ec a l a j u l p e P R F i s e ob i ne t emp er a t ur a i ni i a l p e PRF a p rodu su lu i g r eu
v ec i n . P en t r u st a b i l i r ea pot en i a l u l u i de pr odu se a l be se c a l c u l ea z t emp er a -

Fig. 2.19. Corelaia dintre decalajele de pe curba STAS i cele de pe curba PRF :
/iniial 149C de 149204C, ' | 149204C de 204
302C ;
2)204302C de 302371C ;
3)302371C de 371413C.

t u r i l e d e t i er e p e c u r b e PR F a i ei u l u i nt r e dou fr a c i i v ec i n e c u r el a i a :
temperatur de tiere = /'0% ",,Pt,+ '0% "tirPg .

435

Et ap e l e d e c a l c u l p ent ru pot en i a l u l de pr odu se a l b e s nt expu se n t a be l u l


2.20.
Tabelul 2.20. Calculul potenialului de produse albe
Produs

<100%
STAS, C

'ino% PRF.
C

Decalaj. "C
STAS

PRFeC

Temperatur
de tiere, C

PRF

Potenial
voi.

% mas

%
Benzin uoar

150

160

Benzin grea

205

215

Petrol

Motorin

280

340

>

56

104

132

20

38

177

196

>

52

242

268

294

358

>
<
Pcur

42

316

18,2

14.6

11.7

10.8

13,2

12,4

12,4

12,5

44.5

49,7

337

2 . 7 . 4 . Calculul proprietilor produselor albe


Cu n o s c n d p ot en i a l u l de p roduse a l be di n cu rba PRF a i ei u l u i , se c a l cu l ea z c u r b el e PRF a l e pr odu sel or (c ur ba PRF a r e un c a r a c t er a di t i v ). Cu
met o d el e i n d i c a t e i n l i t er a t ur ( [1, 36, 37] se c a l c u l ea z cu rbe l e S TAS i VE
p en t r u p r o du s el e a l b e, p or ni nd de l a cu r bel e PRF. C ur bel e PRF, ST AS i VE a l e
p r od u s el o r a l b e s n t p r ez ent a t e n t a bel el e 2. 21. 2. 22, 2. 23, 2, 24 i n fi gu ra
2.20.

Tabelul 2.21. Curbele PRF, STAS l VE pentru benzina uoar


% voi.

Temperatur PRF,

A' PRF, C

A' STAS, C

A' VE, C

Temperatur
STAS, C

Temperatur
VE, C

C
5

10

10

16

>

y 36
30

15

70

90

14

14

> 22

17

100

% voi.

Tabelul 2.22. Curbele PRF, STAS i VE pentru benzina grea


Temperatur
A'PRF, C
AliTAt, C
AtyF, C
PRF,
H-.
c
104

10

122

> 18

-10

56

71

63

85

70

99

78

116

86

150

98

* <

160

56

<

122
34

55,5

<
\

\ 38
100

77
> 23

54

'<

52
25

50

0,5

Temperatur
STAS,
C

, ? X

Temperatur VE,
C

146

146

154

148

164

154

170

158

176

162

183

168

205

175

r/

30

50

70
i

143

21;-;-

>-

>

172

4/

*<

22

7<

190
25

100

\
^

157

>
- 90

215

Tabelul 2.23. Cucele PRF, STAS i VE pentru petrol


%-vol.

^STAS

Temperatur,
PRF",
C

177

10

197

20

10

>

>-

>
30

50

70

21

<

209

219

218

222

228

228

234

231

241 _

235

<

247

'<

266

255
28

25

Temperatur VE.
C

<

230

14

Temperatur
STAS, C

<

218

\ 20
90

A tyE, C

. :. <

242435

Den s i t i l e p r od u sel or ' ' a l b e se c a l c u l ea z di n c ur b % medi i


d C n s ' i t a t e a i t ei u l u i . ( fi g . . 2. 17), i a r densi t a t ea p c ur i i se ob i n e i n nd c ont
d e a d i t i v i - t a t ea d en s i t i l or fr a c i u ni l or l i c hi d e dup p roc ent e v olu m.
Ma s e l e , mo l e c u l a r e se p ot a pr ec i a di n gr a fi c e, iu fu nc i e de dens i t a t e i
d e t emp er a t u r a l a 5 0 % voi . p e c ur ba S TAS [1, 35 , 36] sau se pot c a l c u l a c u
r el a i i l e emp i r i c e i n di c a t e n l i t er a t u r . S e ob i n dens i t i i ma se l e
mo l e c u l a r e p r ez en t a t e n t a bel u l 2. 25 .
.
r.

Tabelul 2.25. Densitile i masele moleculare al produselor obinute in coloana de DA


d\5 y.
- M- r ' t
Produs
... . / . .-.r
Benzin uoar

0,696

Benzin grea

0,770

Petrol

0,811

Motorin

0,848

Pcur

0,948

, 9 8
142' :.
' 190' ;
252 ':

2 . 7 .5 . Alegerea numrului de talere pentru separarea produselor in eoloana de DA


P e b a z a d at e l o r ex p er i m ent a l e i ndi c a t e i n l i t er a t u r [1, 9], se a l eg p ent ru
s ep a r ar ea p r od u s el o r n u m r u l de t a l er e ( t a bel u l 2. 26).
Tabelul 2.26. Numrul de talere necesar separrii In coloana de DA
Zon de separare

Numr de talere

Benzin uoar Benzin grea

Benzin grea Petrol

Petrol Motorin

Motorin Zon de vaporizare

Zon de stripare

2 . 7 . 6 . Calculul presiunilor n coloana de DA


A c es t c a l c u l p or n e t e de l a st a bi l i r ea p r esi u ni i n va su l de r efl u x.
Pr es i u n ea n v a s u l d e r efl u x se det er mi n p ri n nc er c r i , a p l i c nd r el a i i l e de
ec h i l i b r u l i c h i d - v a p o r i . n a c est sc op t r ebu i e c u noscu t c omp oz i i a p e
c o mp o n en i a f r a c i ei d e benz i n u oa r i t emp er a t u r a c ar e se p oat e r ea l i z a n
v a s u l d e r ef l u x cu a g en t u l de r c i r e fol os i t l a c ondens a t oru l di n v r fu l c ol oa n ei
d e DA , a s t f el c a n g az e s se p i ar d o c a nt i t at e c t ma i mi c de c omp one n i
v a l o r o i C 3 C 4 . Fo l o si nd c a a g ent de r c i r e a p a r ec i r cu l a t , t emp er a t u r a
r ea l i z a t n v a s u l d e r ef l u x est e de c i r c a 40 C .
P en t r u a c e s t ex e mp l u de c a l c u l s- a a dmi s n va su l de r efl u x o p r esi u ne de
8 0 0 mm Hg a b s .
De l a v a su l d e r ef l u x l a v r fu l c ol oa n ei se c onsi der o c der e de pr esi u ne
d e c i r c a 2 5 0 mm Hg a b s. C der ea de pr esi u ne p e u n t a l er de fr a c i ona r e a r e
v a l o r i c u p r i n s e n t r e 5 10 mm Hg a bs, i a r c der ea de pr esi u ne p e c ondu c t a
d i n t r e cu p t or i z o n a d e v ap or iz a r e a c ol oa ne i est e de c i r c a 200 r nm Hg a bs.
S e o b i n n p u nc t el e c hei e" a l e c ol oa ne i p r esi u ni l e pr ez ent a t e n t a bel u l
2 . 2 7 . n f i g u r a 2 . 1 7 s - au t r a sa t c ur bel e VE a l e i e i u l u i l a p r esi u nea di n z ona de
v a p o r iz a r e i l a p r es i u n ea de i e i r e di n c up t or .

435

Tabelul 2.27. Presiunile in coloana de DA


Punctul in care se

Valoarea presiunii in :

stabilete presiunea
Vasul de reflux

mm Hg abs.

ata

800

1,09

Vrful coloanei (Taler 30)

1 050

1,43

Talerul de benzin grea (Taler 23)

1 114

1,52

Talerul de petrol (Taler 15)

1 178

1,60

Talerul de motorin (Taler 9)

1 226

1,67

Zona de vaporizare

1 258

1,71

Zona de ieire din cuptor

1 458

1,98

2.7.7. Calculul striperelor i determinarea temperaturilor aproximative in coloana de


DA
t

P en t r u a c e s t c a l c u l s- a a l es v ar i a nt a st r i p r i i cu a bur , fol os i nd o ra i e de
a bu r d e s t r i p ar e d e 25 kg a bur / m 3 p rodu s st r ip a t . C u a j ut oru l c ur bel or di n fi g ur a
2 . 6 ( c ap i t o l u l 2 . 3 . 1), fu nc i e de r a i a de a bu r de st r ip a r e, se a fl pr oc en t el e
v o l u m c a r e s e s t r i p ea z fa de a l i m ent a r ea st r ip er e l or ( t a bel u l 2. 28).
Tabelul 2.28. P-ocentnl volum stripat fajfi de alimentarea striperului
Produsul crc se
stripeaz

% voi. stripat
alimentare striper

Benzin grea

17,5

Petrol

23,5

Motorin

30

Pcur

20

n f i g u r a 2 . 2 1 se p r ez i nt fl u xur i l e ma t er i a l e p ent r u u n st r i p er c u a bur i


s em n i f i c a i a l o r .
Di n b i l a n u l ma t er i a l p e st r i p er r ez u l t :
,
Di = Di + V, {
C a nt i t a t ea d e pr odu s nest r i p a t se c a l c u l ea z c u r el a i a :

n c a r e SF es t e fr a c i a vol u m c a r e se st r ip ea z fa de a l i m ent a r ea st r ip er u l u i
( f ig u r a 2 . 6 i t a b e l u l 2. 28).
Pr o d u s el e d i n c ol oa n se not ea z a st fe l : mot or i na Dj ; p et r olu l D 2 ;
b en z i n a g r ea D 3 ; benz i na u oar D 4 ; p c ur a B.
S e c a l c u l e a z debi t el e i dens i t i l e fl u xu r i l or : D< , D, ' , i V* ( p ent ru fi e c ar e s t r i p er , c a n t i t i l e de a bu r de st r ip er i va l oa r ea V, f / D f n % vol u m.
C a l c u l el e s n t pr ez ent a t e n t a be l u l 2. 29.

435

Produs
D,
D\
Vs,
d,

Vs2
ih
D'3
Vs3
D*
B
B'
VsB

Tabelul 2.29. Bilanurile materiale pe strlpere $1 necesarul de abur de stripare


Vs,
dl'
3
% voi.
% voi.
m /h
t/h
D,
12,4

72,86

0,848

62,5

17,7

104,09

0,841

88,3

5,3

31,23

0,825

25,8

13,2

77,56

0,811

62,0

17,3

101,65

0,804

80,8

4,1

24,09

0,782

18,8

11.7

68,75

0,770

54,0

14,2

83,44

0,765

64,9

2,5

14,69

0,743

10,9

18,2

106,94

0,696

73.0

44,5

261,49

0,948

248,5

55,6

326,71

0,934

305,9

11.1

65,22

0,880

57,4

A(, kg/h

42.7

1 822

31,1

1 939

21,4

1 719

6 537

Deb i t u l d e i ei : 4 IO 6 t / a n = 500 t / h = 5 87, 6 m 3 / h. Cu va l oa r ea V s < / Df ( %


v o i ) s - au ex t r a p ol a t cu r bel e VE a l e p rodu sel or l a t er a l e p ent r u a ob i ne
t emp er a t u r i l e l a 0% v oi p e cu rbe l e VE a l e pr odu sel or
Fig. 2.21. Bilan material pe un striper cu abur : D, produs stripat; D,
produs nestripat ; Vs, va-

1 '

Fig 2.22. Aproximarea temperaturilor intr-o coloan de DA tip ,,UM.

n es t r i p a t e, / 0 ,( f i g . 2 . 2 0 ) . Ac est e t emp er a t u r i p er mi t ob i n er e a t emp er a t u r i l or


a p r o x i ma t i v e p e t a l er el e de c u l eg er e fol os i nd g ra fi c u l di n fi g ur a 2. 22. Ac est
g r a f i c es t e v a l a b i l d o ar l a a pr oxi ma r ea t emp er a t ur i l or nt r -o c ol oa n de DA
t i p , , U" . . C u a c e l a i g r a f i c se poa t e a pr oxi ma t emp er a t ur a l a v r fu l c ol oa ne i i n
f u n c i e d e t 1 0 0 % v o i p e cu rba VE a p rodusu lu i de v r f. n t a bel u l 2. 30 s nt da t e
t emp er a t u r i l e a p r o x i ma t i v e a st fe l ob i nut e, i a r n fi g ur a 2. 23 s- a f cu t u n p rofi l
d e t emp er a t u r i p e c o l o a n a de DA, nec e sa r p ent ru det er m i na r e a t em p er a t ur i l or
p e or i c a r e t a l er c n d s e ef e c t u ea z bi l a n u r i t er mi c e p e di f er i t e c ont u ru ri .
Tabelul 2.30. Determinarea temperaturilor aproximativele talerele de culegere In coloana deRA
Punctul clin coloan
Temperatura cu care s-a
Temperat ura
fcut corelarea
aproximativ
/

Virful coloanei

98C

1108C

139C _

154*C

Talerul de petrol

213C

224C

Talerul de motorin

280C

277C

Talerul dc benzin grea

2 . 7 . 8 . Calculul temperaturilor n coloana de DA


2.7.81. Calculul temperaturii la intrare in zona dc vaporizare
S e c a l c u l e a z p r oc ent u l v olu m di n i ei va por iz a t l a i nt r a r ea n z ona de
v ap or i z ar e cu r el a i a [ 9 ] :
Vizr = 100 +L0 --JL~
.1

1 . Oi.

n c ar e : L0 i B s u p r a v ap or i z a t u l , r esp ec t i v p cu r a , n % voi / i e i ; SF
f r a c i a v o lu m s t r i p at d i n p c ur .
44 S

V 2 r = 100 + 2

1-0,2

= 46, 4% v oi .

C u V i z v ( % v o i ) s e c i t e t e di n c ur ba VE a i e i u l u i l a p r esi u nea di n z ona de


v ap or i z ar e ( f i g . 2 . 1 7 ) t emp er a t ur a i e i u l u i l a i nt r ar e n z ona de v ap or i z ar e :
Uz v = 288 C .
2.7.82. Calculul temperaturii in baza coloanei
T emp er a t u r a n b az a c ol oa ne i est e c u 11 1 7 C ma i sc z u t dec t
t emp er a t u r a l a i n t r ar e n z ona dc v ap or i z ar e [9]. Ver i f i c a r e a v a l or i i a st fel
a p r ec i a t e p en t r u t emp er a t ur a n ba z se fa c e p ri nt r -u n bi l a n t er mi c p e c ont u ru l
I f i g u r a 2 . 2 4 . S e p r esu pu ne :
tB = tUv - 16 C = 272 C
C o n s i d er n d o s c d er e l i n ea r a t emp er a t u r i i de l a i nt r ar ea n z ona de
v ap or i z ar e sp r e b az , t emp er a t ur a t a l er u l u i 4 v a fi :
t. = 288 - - = 284 C
4

435

Fig. 2.24. Bilanul material i bilanul termic pe zona de vaporizare i baza unei coloane de DA.

C a n t i t a t ea d e c l d u r c a r e i nt r n c ont ur ul 1 est e :
Qi = Qi. o + Qi.ttv + Qb<

m.
C a n t i t a t ea d e c l d u r c a r e i e se di n c ont ur ul I est e :
<?.-<? + QVSB + QAB,

Di n eg a l i t a t e a Q( Qc r ez u l t ent a l p i a p cu ri i l a i e i r ea c l i n c ol oa n i de
a i c i t emp er a t u r a n b az a c ol oa n ei :
(Q1.0 + Quzv + QAB I )

(Q

VS
B

AB

C)

hB=

T emp er a t u r a c l i n b a z a c ol oa n ei a st fe l ob i nut t r ebu i e s fi e eg a l c u c ea


p r esu p u s . n t a b e l u l 2 . 3 1 se pr ez i nt va l or i l e p ent ru c a l c u lu l t emp er a t ur i i n
b a z a c o l o a n e i . R ez u l t :
h B = 1 4 3 k c a l / k g , c a r e c or espu nde t emp er a t ur i i de 272 C pr esup us p ent ru
baza coloanei.

435

Tabelul 2.31. Hilanjtil termic pentru calculul temperaturii in baza coloanei


% voi

%g

kg/h

<us

Pentru bilanul termic pe conturul I:

Flux
Temperatur,
K
L-itc

2,07

10 342

53,6

56,37

281 850

En tlpic,
kcal/kg

Cantitate de
cldur,
C.cal/h

0,880

282

152,8

1,58

0,895

288

164

46,22

4 ala

300

732

4,79

0,3 ata

284

727

4,75

284

214,3

ABf

6 537

VsB
B

- 1

11,1

11.48 | 57 400

0,880

44,5

49,70 | 248 500

0,948

12,30

2 . 7 . 8 . 3 . Calculul temperaturii in zona de vaporizare


T emp er a t u r a i n z o n a de va por iz a r e est e c u 1 2 C ma i sc z u t dec t
t emp er a t u r a l a i n t r ar ea n z ona de v ap or i z ar e [9J . Ver i fi c a r ea v a l or i i ap r ec i a t e
p en t r u t emp er a t u r a i n z o n a de va pp ri z a r e se fa c e p ri nt r - un bi l a n t er mi c p e
c o n t u r u l I I d i n f i g u r a 2 . 2 4. S e p r esu pu ne :
t t v = hz c - 2 C = 286 C
Bi l a n u l t er mi c p e c o nt u ru l II di n fi g ur a 2. 24 est e :
Qvfzc + Qvs1{ = QvHet r-

Di n a c ea s t eg a l i t a t e s e a fl ent a l p i a v ap or i l or de hi dr oc a r bu r i c a r e i es di n
z o n a d e v ap or i z ar e i d e a i c i t emp er a t u r a n z ona de va por iz a r e :
Qv'iv + QVSb H

vHezv =

H'tr

'

C a l c u l e l e s n t p r ez ent a t e n t a bel u l 2. 32. Rez u l t : IIV HC Z V = 223 k c a l / k g,


c a r e c o r es p u n d e l a t emp er a t u r a de 286 C pr esup us p ent ru z ona de va por iz a r e.
Tabelul 2.32. Bilanul Iernile pentru calculul temperaturii iu zona de vaporizare
Pentru bilanul termic pe conturul II :
Flux

% voi.

% mas

kg/h

rfj

Temperatur, C

Entalpie,
kcal/kg

288 284

225,3 214.3

l
Vs
^ lleir

464 11. 43,6.'} 11,48 218 150 57 0.780 0,880


1
55.11
400 275 550 0,799

Cantitate de
cldur,
Gcal/h
49,15 12,30

575

2 . 7 . 8 . 4 . Calculul temperaturii la ieire din cuptor.


T emp er a t u r a l a i e i r ea di n c up t or est e cu 2 4 C ma i r i di c a t dec t t em p er a t u r a l a i n t r a r ea i n z ona de v ap or i z ar e [9J . Ver i fi c a r ea va l or i i a pr ec i a t e
p en t r u t emp er a t u r a d e i e i r e di n c up t or se fa c e pr i nt r- u n bi l a n t er mi c p e
c o n t u r u l I I I d i n f i g u r a 2 . 24. S e pr esup une :
tec ^ tlzv -f- 4 C = 292 C Bi l a n u l
t er mi c p e c o n t u r u l I I I di n fi gu r a 2. 24 est e :
Qree + Q'ec = Q^izv + Qhzv Pr oc ent e l e vol u m V e c i L f c se c i t e sc
d i n c u r b a V E a i e i u l u i l a p r esi u nea de i e i r e di n cu pt or c or esp u nz t oa r e

435

t emp er a t u r i i d e 2 9 2 C ( f ig ur a 2. 17). C a l c u l el e si nt pr ez ent a t e n t a bel u l 2. 33.

435

Tabelul 2.13. Itilanul tennir pentru calculul temperaturii la Ieire din cuptor
Pentru bilanul termic pe
Flux

% voi.

% mas

46.4

v,s v,r
Ltc

53,6
55,0

45,0

d\*

kg/h

conturul III :

Temperatur. *C Entalpie, kcal/kg Cantitate de


cldur,
Gcal/h

43.63 56,37 218 150 281 0,780 0.895 288 288 292 292 225,3
164,0 49,15
46.22
41,46 58,54 850 207 300 0.765 0,921
232,8 159,0
48,26 46,54
292 700

2 . 7 . 8 . 5 . Calculul temperaturii pe talerul de culegere al motorinei


(talerul <JJ
P r o c ed u r a d e c a l c u l p ent ru t emp er a t ur a p e un t a l er de cu l eg er e l a o c o l o a n d e t ip U" es t e u r m t oa r ea :
s e p r es u p u n e o t emp er a t u r n j u ru l c el ei ap roxi ma t e a nt er i or cu fi g ur a
2.22 ;
s e ef e c t u ea z u n bi l a n t er mi c p e c ont ur ul p n dea su p r a t a l eru l u i
r es p ec t i v , d i n c ar e s c a fl c a nt i t a t ea de c l du r p e c a r e t r ebu i e s o p r ei a
r e f l u xu l i n t er n c a r e c a de de p e t a l er u l a fl a t i me di a t dea su p r a t a l eru l u i de
c u l eg er e ;
s e c a l c u l ea z c a n t i t a t ea de r efl u x i nt er n t i i nd c a c est a c a de l i c hi d l a
t emp er a t u r a t a l er u lu i i m ed i a t su p er i or c el u i de cu l eg er e i se v ap ' or i z ea z
l a t emp er a t u r a t a l er u l u i de c u l eg er e ;
s e c a l c u l ea z p r es i u nea pa r i a l a va p or i l or de r efl u x i nt er n n a m est e c
c u c ei l a l i v ap or i d i n z on , cu nosc nd pr esi u nea t ot a l p e t a l er c a l c u l a t
a n t er i o r ;
s e c o r ec t ea z t emp er a t u r a c or esp u nz t oar e l a 0% v oi . p e cu rba VE a
p r o du s u lu i n es t r i p a t ( t 0 ' ) l a pr esi u nea pa r i a l c a l c u l a t ma i su s cu nomog r a ma Cox [ 1 , 35 , 3 6] ; t emp er a t ur a g si t t r ebu i e s c or espu nd cu c ea
p r esu p u s c a t emp er a t ur a t a l er u l u i de cu l eg er e n l i m i t e l e 2 C .
\ n f i g u r a 2 . 25 , s e pr ez i nt c ont ur ul I p ent r u c a l c u lu l t emp er a t ur i i p e
t a l er u l d e mo t o r i n .
P en t r u a s i mp l i f i c a bi l a n u r i l e t er mi c e i p ent ru a av ea un c ont r ol p er ma n en t a su p r a c o r ec t i t u d i ni i c a l c u l el or , se c onsi der c ol oa na de DA for ma t
din tronsoane astfel :
p r i mu l t r o n s o n c u p r i nde c ol oa na de l a baz p n dea su pr a z onei de
v ap or i z ar e/ ,

?
i

i i
6

I-

435

Fig. 2.25. Bilanul material i bilanul termic pentru calculul temperaturii pe talerul de culegere al
produsului Dj la o coloan
de DA.
-s

435

a l d o i l e a t r o n s o n c up ri nde p or iu nea di n c ol oa n de l a z ona de v ap or i z ar e p n d ea s u p r a t a l er u l u i de c u l eg er e a l mot or i ne i ;


a l t r ei l ea t r o n s o n cu pr i nde z ona de l a t a l er u l de cu l eg er e a l mot or i ne i
p n d ea s u p r a t a l er u l u i d e cu l eg er e a l p et r ol u l u i ;
a l p a t r u l ea t r o n s o n cu pr i nde z ona de l a t a l er u l de c u l eg er e a l p et r ol u lu i
p n d ea s u p r a t a l er u l u i de cu l eg er e a l benz i n ei g r el e ;
u lt i mu l t r o n s o n c u p ri nde z ona de l a t a l er u l de cu l eg er e a l benz i n ei g r el e
p n d ea s u p r a t a l er u l u i 30 (u lt i mu l t a l er ).
Du p c a l c u lu l s u c c es i v (de j os n su s) a l t emp er a t u r i l or p e t a l er e, di n fi e c a r e t r o n s o n s e a f l c a nt i t at ea de c l dur c a r e u rc n p ar t ea su p er i oa r a
c o l o a n ei p r i n t r - u n b i l a n t er mi c p e c ont ur ul c up r i nz nd i st r i p eru l p rodu su lu i
c u l es p e t a l er . C a nt i t a t ea de c l du r c ar e i es e di n t r onsonu l i nf er i or va fi c a n t i t at ea d e c l d u r c a r e i n t r n t ronsonu l de dea su pr a .
S e p r es u p u n e t emp er a t ur a p e t a l er u l 9 : l n x 264 C .
S e c a l c u l ea z c a n t i t at ea de c l dur c a r e i es e di n pr i mu l t ronson :
A Qzv = QP + QA - Q,< = 95 , 37 + 4, 79 - 35 , 54 = 64, 62 Gc a l / h.
B

Di n b i l a n u l t er mi c p e c ont u ru l 1 di n fi gu ra 2. 25 se a fl c a nt i t a t ea de
c l d u r p e c ar e t r eb u i e s o p r ei a r efl u xu l i nt er n L l + 1 :
= ^Q'zv + Ql.yn Q{Lyn+ Dl) - QvtDy

S e o b s er v : Lk j + = L >
V a p o r i i c ar e i es d e p q t a l er u l 9 s nt for ma i di n :
VeD1 = D2 + Dg + 1)4 + Ab

S e a p r ec i a z / i > 1 M = 25 4 C ( fi gu ra 2. 23)
. Q V t i - 2 5 800 x = 3, 69 Gc a l / h
QD [

= 8 8 3 0 0 x h'tm = 12, 96 Gc a l / h

Qv e b \ = 6 2 0 . 0 0 X U'fu - f 5 4 000 x H't% - f 73 000 x X +


6 5 37 x liTsata = 45 , 09 Gc a l / h
R ez u l t : A Qi . D v i = 1 0 , 26 Gc a l / h
t D =1 1

-u,

nt

;j*o4
im
JJ.ss i "o.ii

= 158, 5 IO 3 k g/ofh
'

Nu m ru l de mol i de r efl u x i nt eru : Lih^i 158,510*


629 k mol i / h

Mo,

252

A QL

Pr es i u n ea pa r i a l a va por i l or de r efl u x i nt er n :
I

= 1 226

_____________________Vn______________
=
+ + nO, + nAb
629

629 -f 380,3 + 744,9 + 363,2

= 364 mm Hg a bs.

C o r ec t n d l0'Dl = 2 8 0 C l a 364 mm Hg a bs. se ob i n e t emp er a t ur a de 264 C ,


p r esu p u s p en t r u t a l er u l de mot or i n .

435

2 . 7 . 8 . 6 . Calculul temperaturii la ieirea (lin striperul de motorina (Izdx)


A c es t c a l c u l s e f a c e p ri n p r esu pu ner i de t emp er a t u r , v er i fi c a t e a poi pr i n
b i l a n t er mi c p e c o n t u r u l II di n fi g ur a 2. 25 .
L a s t r i p er el e cu a b u r , t emp er a t u r a l a baz a st r i p eru l u i est e ma i sc z ut dec t
t emp er a t u r a d e i n t r a r e a p rodu su lu i nest r i p a t ( t emp er a t u r a t a l er u l u i de cu l eg er e).
A c ea s t d i f er e n d e t emp er a t ur se poa t e a pr oxi ma c u a ju t or u l g ra fi c e l or di n
% volum stripat

f i g u r a 2 . 2 6 i 2 . 2 7 [ 9 , 3 5 ] . Cu gr a fi cu l di n fi gu ra 2. 26, p ent r u SF
= = 3 0 % v o i s e g s e t e : / ap r oxi ma t i v = 27, 5 C . Cu gr a fi c u l di n fi gu r a 2. 27
p en t r u SF = 3 0 % v o i . i d i f er en a de t emp er a t ur : tDl tAl = 264 300 = = 36 C ,
X

-10

s e g s e t e : A/ ap r o x i ma t i v A/ r ea l = 1,5 C . R ez u l t :
A/ r ea l = 26 C
200 100 0 100 Temperatura de alimentare a

20
30
Volum
stripat/alimentare
striper
Fig. >'2.26.
Determinarea
diferenei
temperatur aproximative ntre
trarea i ieirea dintr-un striper
abur.

striperului - -temperatura aburului de stripare, C

de
incu

Fig. 2.27. Determinarea diferenei de temperatur real


ntre intrarea i ieirea dintr-un striper cu abur.

S e p r es u p u n e : / , - / 2 *> , - 32 C ; t 2 i > { = 264 - 32 = 232 C


C o n s i d er i n d c s c der ea de t emp er a t ur de l a a l i m ent a r ea st r i p eru l u i sp r e
b a z a s a es t e l i n e a r , t emp er a t u r a t a l er u lu i 4 a st r ip er u lu i va fi :
Ls =

204 - = 25 6 C
4

Bi l a n u l t er mi c p e c ont u ru l II di n fi g ur a 2. 25 va fi :
QD[ + QAi { = QDl + QVS, + QAtr

Da c d i f er e n a d e t emp er a t u r tDl t2Di a fost bi n e a pr ec i a t , bi l a n u l de ma i su s


s e v a n c h ei a . C a l c u l e l e p ent ru a c est bi l a n t er mi c s nt pr ez ent a t e i n t a bel u l 2. 34.

435

Tabelul 2.34. Bilanul termic pentru calculul temperaturii la baza striperului de motorin
Entalpie,
Flux
kg/h
di'
Temperatur,
C
kc^l/kg

Cantitate de
cldur,
Gcal/h

88 300

0,841

264

146,8

1 822

4 ata

300

732

1,33

0,8 ata

12,96

256

713,3

1,29

n,

62 500

0,848

232

125,1

7,81

Vs,

25 800

0,825

256

203

5,23

2.7.87. Temperaturile pe talerele de culegere a petrolului (taler 15) i a benzinei grele (taler
23)
C a l c u l u l a c e s t o r t emp er a t ur i se fa c e dup a c e ea i met odo l og i e c a p ent ru
t a l er u l d e cu l eg er e a l mot or i n ei , fi i nd di f er i t doa r c ont u ru l p ent ru ef ec t u a r ea
b i l a n u l u i t er mi c . Rez u l t t emp er a t ur a p e t a l er u l de c u l eg er e a p et r olu l u i 206 C ,
i a r t emp er a t u r a p e t a l er u l de cu l eg er e a benz i ne i gr el e : 140 C .
2.7.88. Temperaturile la ieirea din striperele de petrol i bentin grea
C a l c u l u l a c es t o r t emp er a t ur i est e si mi l a r cu c e l p ent r u a fl a r ea t emp er a t u ri i
p r o du s u lu i l a i e i r e a d i n st r i p eru l de mot or i n . Rez u l t :
12D,

= 1 8 2 C i

2VF

= 120 C

2.7.89. Calculul temperaturii la vtrful coloanei


C a l c u l u l t emp er a t u r i i l a v r fu l c ol oa n ei se fa c e a sem n t or c u c a l c u lu l
t emp er a t u r i i p e u n t a l er de c u l eg er e.
Et a p el e d e c a l c u l s nt :
p r esu p u n er ea u n ei t emp er a t u r i n ju ru l c e l e i a pr oxi ma t e cu fi g ur a 2. 22 ;
ef ec t u a r ea b i l a n u l u i t er mi c p e u lt i mu l t r onson a l c ol oa n ei p ent r u a fl a r ea
c a n t i t i i d e. c l d u r p e c a r e t r ebu i e s o p r ei a r efl u xu l r ec e de v r f;
c a l c u l u l c a n t i t i i de r efl u x r ec e t i i nd c a c e st a i nt r l i c h i d l a t emp e r at u r a d i n v a s u l d e r efl u x i se va por iz ea z l a t emp er a t ur a di n v r fu l
c o l o a n ei ;
c a l c u l u l p r es i u n i i p ar i a l e l a v r fu l c ol oa ne i , a v ap or i l or de r efl u x i de
p r o du s d e v r f n a me st e c c u a bur u l da t l a st r ip a r e ;
c o r ec t a r ea t emp er a t ur i i c or esp u nz t oar e Ia 100% voi p e cu r ba VE a
p r o du s u lu i d e v r f , l a p r esi u nea pa r i a l c a l c u l a t a nt er i or ; t emp er a t ur a g si t
t r eb u i e s c or es p u n d c u c ea p r esu pu s n l i m i t e l e 2 C .
Bi l a n u l t er mi c p ent ru a fl a r ea c a nt i t i i de c l dur p r elu a t de r efl u xu l r ec e
s e f a c e p e c o n t u r u l 1 d i n fi g ur a 2. 28. C a nt i t a t ea de c l du r c a r e i nt r n ul t i mu l
t r o n s o n r ez u lt du p c a l c u lu l t emp er a t ur i i p e t a l eru l de benz i n g r ea i a
t emp er a t u r i i l a i e i r e d i n st r ip er u l de benz i n g r ea :
=

A QDt + Qa, - Qd, = 51, 51 Gc a l / h

S e p r es u p u n e t emp er a t ur a l a v r fu l c ol oa n ei :
tN = 106 C

8
1

Ing
i n er
ia
pr el
uc r
rii
hi d
ro c
ar b
ur i l

or

ai.
176
ic
n- 1

l ^r'
l'p
N-1

0.

i
x
F
i
g
.
2
.
2
8
.
B
il
a
n

u
l
m
a
t

435

e
r
i
a
l

i
b
il
a
n

u
l
t
e
r
m
i
c
p
e
n
t
r
u
c
a
l
c
u
l
u
l
t
e
m
p
e
r
a
t
u
r
ii

n
v

r
f
u
l
c
o
l
o
a
n
e
i

i
a
s
a

r
c
i
r
f
ii
c
o
n
d
e
n
s
a
t
o
r
u
l
u
i
d
e
v

r
f
l
a
o
c
o
l
o
a
n

d
e
D
A
t
i
p

U
"
.

C
anti
tate
a de
cld
ur
pe
c ar e
t r eb
ui e
s o
pr ei
a
r efl
uxu
l
r ec e

435

de
v r f
est e
:
A
Q
L

A
Q
D

Q
v
e
*

V
a
p
o
r
i
i
c
a
r
e
i

e
s
d
e
p
e
t
a
l
e
r
u
l
N

(
t
a
l
e
r
u
l
3
0
)
s

n
t

435

f
o
r
m
a

i
d
i
n

:
V
e
N

j
Q
4

A
B

+
.
A
x

A
3

c
a
l
c
u
l
s
e
n
e
g
l
i
j
e
a
z

f
r
a
c

i
a
V

435

(
g
a
z
e
l
e
c
a
r
e
i
e
s
d
i
n

v
a
s
u
l
d
e
r
e
f
l
u
x
)
.

Q
v
e
s

7
3

0
0
0

f
/
J

6
8

9
6

1
2

0
1

435

x
=

1
7
,
6

G
c
a
l
/
h
A QLr = 51,5 1 17,
6 =
33,
91
Gc a
l/h
A0,
= 294
643,5
kg / h
r/10 _ I.JQ
"0.008 "o.606
n

3
0

0
6
,
6

k
m
o
l
i
/
h
ti n'n + in,n

3 006,6+
744,9.
pirlc
TZvf

= 1
0O0 -

3 006,6 + 7
667,6 =

"c

C
or e
ct n
d
tl00

435

891 mm Hg a bs
+

"Dt

de
pe
cu r
ba
VE
a
lu i
D4
=
98
C
la
891
mm
Hg
a b s.
se
ob i
ne
t em
p er
at ur
a
de
106
C
pr e
su p
us
p en
tru
v r f
ul
col
oa n
ei .

. 7. 9
.
Calc
ulul
sarc
inii
con
dens
ator
ului

de
la
vrf
ul
colo
anei
(O r )
S
ar c i
na
con
den
sa t
or u
lu i
(le
ia
vl r f
tii
col
oa n
ei
se
det
er m
i n
pr i
nt run
bi l a n
t er
mi c
pe
con
tur
ul
II
di n
fi g
ur a
2. 2
8.

435

Rez
ul t
:
Qc = (Lr

+ D4)
(/ / & 8 9 6
- /
I0 4 0 6 9 0 )
+
Ar (/ / J
? a ia 40) =
= 49,5 6 Gc a l / h

2
.
7
.
1
0
.
B
i
l
a
n

u
l
m
a
t
e
r
i
a
)

i
t
e
r
m
i
c
p
e
c
o
l
o
a
n
a
d
e

D
A

n
fi gu

435

ra
2. 20
se
pr ez
i nt
bi l a
n u l
ma t
er i a
l i
t er
mi c
pe
c ol o
a na
de
DA.
La
bi l a
n u l
t er
mi c
pe
c ol o
a n
ap a r
pi er
der i
de
cld
ur
de
circ
a
1%
fa
de
i nt r
ri,
in
fu nc
ie
de
sez o
n i

dc
clim
a
r eg i
uni i
n
c ar e
est e
a mp
l a sa
t
i nst
ala
ia.

VeT
<57.43
>

V
4

30(12,017)
@
LR
H?0
<ligi
1294.643)
0,48>
<5,92>
(73) <-1,47 >0
198/0.696]
[98/0,696] 4

<49,56
>
^(g)
m

Q
|

=
<
5
4
.

435

D
4
3 (1,719) .
(309
Ab(64,9)
<1,26> B
<4,8>
[135/0,
765]

8
5

>

A
Q
'
D
3

=
<
0
2

S
1
,
5
1
>

Qi02=<59,56>

aeD2=-<s.97>

AQ'02 = <53,59>
:

n
D

<65,95>

3
[
1

=
Qeor

-<7,81>

AO'di

<58,14>

QID2

Qi2V <100,16>
=
Qe2V - < 35,54>

=
AQ*2 : < 64,62>
V:
F
(500) <9S,37>

15
(80,8)

<
"
[
A
1D2
1

<9,05> [175/0,
804]

E6|
Di
(88,3)
<12,96> '
[245/0,841) Sl
L0 ^ [T7I
(10,342)
<1,58>
(295/0,8
80]

(
6
2
,
5
)
<
7
,
8
1
>
[
2
5
2
/
0
,
8
4
8

A
fl

B
(6,53
7)
<4,79
>
(248,5) <- 35,54> [-/0.948]
Fig.
2.29.
Bilan
ul
mater
ial i
bilan
ul
termi
c pe o
coloa
n de
DA
tip
Tju .
O
tempe
ratur
, "C ;

presiu
ne,
ata ; (

435

)
debit
gravi
metri
c,
t/h ;
<>
cantit
ate de
cldu
r,
Gcal/
h;

notai
a
minus
pentr
u
cldu
ra
care
iese
din
coloa
n ;
[]
mas
molec
ular
/ d\

2 . 7 . 1 1 . Sarcina de lichid i sarcina de vapori pe coloana de 1).\


S a r c i n i l e de l i c hi d i de v ap or i p e c ol oa n se p r ez i nt n t a be l u l 2. 35 i n
figura 2.30.
Tabelul 2.3o. Sarcintt de lichid i sarcina de vapori pe coloana de I)A
Numrul talerului

Sarcina de vapori,
kmoli/h

Sarcina de
lichid, kmoli/h

30

4 419,1

3 006,2

29

5 624,9

4 212,4

23

4 224,3

3 287,6

22

4 934,0

3 236,7

15

3 342,3

2 078,9

14

3 842,3

1 926,0

2 546,0

979,4

2 779,5

'716,8

2 208,7

691,2

Zona de vaporizare

Fig. 2.30. Sarcina de lichid i sarcina de vapori pe o coloan de


DA.

2.7.12. Eficacitatea separrii a dou produse vecine in coloana de DA

435

Ef i c a c i t a t e a sep a r r i i pr odu sel or i n c ol oa na de DA se m soa r p ri n dec a l a j u l p e STAS (A/ 5 ^ 9 5% ) ob i nut nt r e p rodu sel e v ec i ne i se det er m i n cu gr a f i c e l e P a ck i e [9. 35 ] r eda t e n fi gu r i l e 2. 31 i 2. 32.
Do u p rodu se v ec i ne se sep a r cu a t t ma i bi ne u nu l de a l t u l , cu c t v a l o r i l e f a c t or u lu i de si st e m F i a di f er en ei nt r e t emp er a t u r a l a 5 0% voi . p e
cu r b a STAS a p rodu su lu i ma i gr eu i t emp er a t ur a l a 5 0% voi . p e c ur ba STAS
DecQ'4)uHt%^_r t95%0N)
STAS,CF

Fig. 2.31. Curbele Packie pentru aprecierea eficacitii separrii produsului de vrf
de ultimul produs lateral.

Fig. 2.32. Curbele Packie pentru aprecierea eficacitii a dou produse laterale vecine.

a r es t u l u i dc p rodu se ma i u oa r e s nt ma i ri di c a t e. Fa c t oru l dc si st e m F est e


d ef i n i t p r i n r el a i a :

n c a r e : L N debi t u l de r efl u x i nt er n c ar e c a de de p e t a l er u l de c u l eg er e a l
p r od u su l u i ma i u or , m 3 / h ; V N deb i t u l de va por i c ar e u rc p e t a l er u l de
cu l eg er e a l p rodu su lu i ma i u or , m 3 / h ; Ar nu m ru l de t a l er e di nt r e c el e

d ou p r o du se c a r e se sep a r .
n t a b e l u l 2. 36 se pr ez i nt c a l c u lu l efi c a c i t i i sep a r r i i pr odu sel or n
c o l o a n a d e DA, r esp ec t i v c a l c u lu l dec a l a j u l u i de S TAS, c omp ar a t i v cu
d ec a l a j u l p e S TAS i mp u s pr i n t ema de pr oi ec t a r e.

Produsele
separ

care

se

N
,

Tabelul 2.36. Efoeacitatea separrii produselor n roloana de DA


F
IHO%STASI
m3/h Ls, m3/h
Pg

D2 - (D, + Dd)

Pu

Decalaj (GAP)
Calculat

Impus

106,94 593,4

44,4

170

85

85

153

4-42

+ 23,3

12

175,69 581,8

26,5

234

115

119

214

+ 36

+ 20

20

253,25 440,9

10,5

298

160

138

248

+ 23

+ 12,8

(D2 +
+ D3 + Dd)

S e o b s er v c , n t oa t e c az ur i l e, sep a r a r ea nt r e pr odu se se fa c e bi n e (de c a l a j u l c a l c u l a t S s dec a l a j u l i mp u s). n z onel e benz i n gr ea benz i n u oa r


i mo t o r i n p et r ol exi st un exc e de nt de t a l er e, dec a l a j u l c a l c u l a t fi i nd ma i
ma r e d ec t c el i mpu s ( t a be l u l 2. 15 ).
i

2 . 7 . 1 3 . Diametrul coloanei de DA

Di a m et r u l unei c ol oa n e de di st i l a r e dep i nde , n pr i nc i p a l , de debi t el e de


v a p o r i i d e l i c hi d i de v it ez a a c est or dou fl u xur i n c ont r a cu r ent . L a c ol oa n el e d e d i s t i l a r e at mosf er i c de t i p U" , sa r c i na ma xi m de v ap or i i de l i c hi d
s e g s e t e n z ona de su b u lt i mu l t a l er de l a v r f, a a cu m r ei e se i di n fi gu ra
2 . 3 0 . Di a met r u l c a l c u l a t n a c ea st z on ar e va l oa r ea ma xi m .
C el e ma i ut i l i z a t e t i pu ri de t a l er e p ent ru c ol oa ne l e dde DA s nt t a l er el e
cu su p a p e ( t i p Nut t er , Fl ex i , Ba l l a st , Gl i t sc h). Met oda Gl i t sc h si mp l i f i c a t
p e. i - t r u c a l c u l u l di a m et r u lu i c ol oa ne i fol os e t e r el a i a [13] :
D =

n + (B2 + 3,14 CV*'" . .

u n d e:

1,571

= 0, 05 575
NPF1FSCAF

c = d+
30

3,28 -Vc

FIFSCAF

435

i n c a r o : L debi t u l de l i c h i d n c ondi i i l e c l i n z on , m 3 / mi n ; V debi - . t u l


d e v ap or i n c ondi i i l e c l i n z on , m 3 / s ; V c debi t u l de v ap or i c or ec t a t ,
m3/s,

di, di d en si t i l e c el or dou l ' a z e, kg / m 3 ; NP nu m r u l de p su r i ( sensu r i


d e c u r g er e a l i c hi du l u i p e t a l er ), fu nc i e de c onst ru c i a t a l er u lu i ; FI
f a c t o r d e nec a r e, fu nc i e de c a r a c t er i st i c i l e si st e mu l u i , de di a met r u ;
c o l o a n e i i de t ip ul t a l er u l u i ; FS fa c t or de si st em, fu nc i e de c ar a c t er i st i c i l e
s i s t e mu l u i (spu ma nt , nesp u ma nt ) ; C AF c oe fi c i e nt de c a p a c i t a t e, fu nc i e
d e d i s t a n a nt r e t a l er e i de den si t a t e a va por i l or ; Va vi t ez a pr i n dev er sor
c ar e s e p oat e c a l c u l a sa u se ap r ec i a z fu nc i e de di st a n a di nt r e t a l er e i de
g r ad u l d e spu ma r e a l i c h i du l u i , m/ s.
P en t r u ex emp l u l dat , m r i mi l e c ar e i nt r i n c a l c u l u l di a m et r u lu i s nt :
L = 412 815 k g/ h = 6 880 kg / mi n
d j 0 0 0 = 0, 696- 0, 00091 ( 110- 15 ) = 0, 608, n c a r e 0, 00091 est e c oef i c i en t u l d e c or ec i e p ent ru di l a t a r ea l i c h i du l u i l a o v ar i a i e de t emp er a t u r de
1 C [ 3 9 ] .
L = = 11, 32 m 3 / mi n
i

S e a pr ec i a z c onfor m da t el or c l i n l i t er a t u r [13]:
NP = 4 412
; FI8154- 0,4-75
(p=ent
u NP
; FS = 1
3
12 017
3 600-29,95
dr =
3,r94
kg /=m4)

CA F = f (d = 0, 7 m ; dt = 3, 94
m/ s

=
0, 443

11 "32

B = 0 , 05 5 7 5
B = 0 , 05 5 7 5
11,32

= 0. 443
4 0,75-1 -0,475
3,28 X 2,42

30-0,135 0,75-1-0,475
0,443 + (0.4 432 4 - 3,14 25,0 76)Q'5 1,571

S e a d o p t : D = 6 m.
E

kg / m 3 ) = 0, 475 ihi = f ( d - 0, 7 m) = 0, 135

25 , 076
= 5 ,94 m

30

*
J=
.. Ar

5
r i

hzv=2

_T

X_____X

M
-M

Fig. 2.33. Elemente de calcul pentru nlimea coloanei de D.


%rnas t/h

Fig. 2.34. Principalele date tehnologice i constructive ale coloanei de


DA :
O temperatur, C ; presiune, ata.

2 . 7 . 14. nlimea coloanei

435

n l i m ea u nei c ol oa n e est e da t de nu m r u l de t a l er e i de di st a n a i n t r e t a l er e. n fi g ur a 2. 33 s nt p r ez ent a t e el em en t e l e p ent r u c a l c u l u l n l i m i i


coloanei.
H = h r f + (NT - l ) d + Ihv + hH [m]
n c a r e : NT nu m ru l de t a l er e ; d di st a n a di nt r e t a l er e , m ; hZVt h n
n l i m ea z onei de va por iz a r e, r esp ec t i v a z one i di n baz , a pr ec i a t e di n
d at e l e d e pr oi ec t a r e, m ; hv/ n l i me a z onei de v i f ap r ec i a t l a di n
d i a m et r u l c ol oa ne i , m.
Rez u l t :
H = 3 + ( 30 - 1)0, 7 + 2 + 2, 5 = 27, 8 m
S e a dopt H = 28 m
Concluzii
C a l c u lu l a ur m r i t ob i n er e a p ri nc i p a l e l or da t e t ehnol og i c e i
c o n s t r u ct i v e a l e c ol oa n ei de DA de t i p " , . U" l a c a r e au fost i mpu se
c o n d i i i l e pr ez ent a t e n su bc a p i t olu l 2. 7. 1. n fi g ur a 2. 34 est e pr ez ent a t u n
r ez u ma t a l dat el or t ehno l og i c e i onst ru ct i v e a l e c ol oa n ei p roi ec t a t e .
2.8. EXEMPLU DE CALCUL AL UNEI COLOANE DE DISTILARE N VID A
PCURII, IN SCOPUL OBINERII DE DISTILATE FOLOSITE CA
MATERIE PRIM PENTRU CRACAREA CATALITIC

C o l o a ne l e de DV se pr oi ec t e a z fi e n sc opu l ob i ner i i de u l ei u r i , fi e a
u n u i d i s t i l a t t ot a l fol osi t c a ma t er i e p ri m p ent r u c r a c a r ea c a t a l i t i c . Met oda
d e c a l c u l a c ol oa n ei de DV est e a s em n t oa r e n c el e dou c a z u r i L a
c o l o a n e l e c a r e sc ot fr a c i i de ul ei u r i , pot en i a l u l de p rodu s se st a bi l e t e n
fu n c i e d e vi sc oz i t i l e dor i t e p ent r u sor t i me nt e l e de ul e i u r i , d i n cu r bel e
p r o c en t e med i i v i sc oz i t at ea a l e p cu r i i l a 50 i 100 C , i n t i mp c e l a
c o l o a n e l e dest i na t e ob i ner i i ma t er i ei p ri m e p ent ru cr a c a r ea c a t a l i t i c , pon d er ea c e l or dou di st i l a t e se st a bi l e t e a st fe l nc t c ol oa na s fi e ec hi l i br a t
d i n p u n ct de v eder e a l nc r c r i i t er mi c e i di n pu nc t de v eder e c onst r u ct i v .
L a a mb el e t ip ur i de c ol oa n e de DV se st a bi l e t e o a d nc i me de di st i l a r e n
fu n c i e d e ut i l i z ar ea ul t er i oa r a r ez i du u lu i de vi d.
Pr i n c a l c u l u l u nei c ol oa ne de DV se ur m r e t e nd ep l i ni r ea a c e l or a i
d ez i d er a t e c a i n c az u l c ol oa n ei de DA :
o b i ner ea pr i nc i p a l el or da t e t ehno l og i c e : debi t e de pr odu se, nec e sa r u l d e a bur , t emp er a t u r i l e i p r esi u ni l e n pu nc t el e c he i e" a l e c ol oa n ei ,
s a r c i ni l e t er mi c e p r el u at e de r efl u xu r i ;
o b i ner ea p ri nc i p a l e l or da t e c onst ru ct i v e : nu m ru l de t a l er e, di a met r u l , n l i me a c ol oa ne i , p r ecu m i a l e c el or l a l t e a m ena j r i i nt er i oa r e
sp e c i f i c e c ol oa ne l or de DV.
L a b az a pr oi ec t r i i unei c ol oa ne de DV p ent r u ob i n er e a de ma t er i e p ri m
p en t r u c r a c a r ea c a t a l i t i c st au u rm t oar e l e da t e :
a)t ip u l ma t er i e i pr i me i p ropr i et i l e e i ;
b)c ap a c i t a t ea i nst a l a i e i i t i mpu l de fu nc i ona r e ;

c)p r op or i a di nt r e c e l e dou di st i l a t e c a r e se sep a r ;

dj a d i n c i me a de di st i l a r e ; c ) pr oc ent u l de
su p r av a por iz a t ;
f ) t emp er a t u r a ma xi m a dmi s n z ona de v ap or iz a r e ;
g ) p r es i u nea l a v r fu l c ol oa n ei ;
h ) c a l i t a t e a a bur u lu i de p roc es (t emp er a t ur , p r esi u ne).

f)Datele de proiectare ale coloanei de I)V


b)ma t er i a p ri m est e p c ur a de DA r ma s dup ob i ner ea p rodu sel or a l be
c l i n i ei , c l i n ex emp l u l p r ec ede nt (c a p. 2. 7), c u p ropr i et i l e sp ec i f i c a t e
l a p u nc t u l 2. 8. 2 ;
c)c a p a c i t a t ea i nst a l a i e i : 1, 988 mi l i oa ne t / a n, i a r t i mpu l de fu nc i ona r e :
8 0 0 0 or e/ a n ;
d)d i n c ol oa na de DV se sep a i dou di st i l a t e : unu l u or ( DUV) i unu l
g r eu ( DGV) n r ap or t u l ma s i c . : DUV/ DGV = 3/ 7;
e)d eo a r ec e nu exi st o i ndi c a i e pr iv i nd ut i l i z a r ea ul t er i oa r a r ez i duu lu i
d e v i d , s- a i mpu s c a l i m i t de t i er e a di st i l a t e l or di n p cu r t emp er a t u ra
de 550C ;
c ) p r o c ent u l de su pr av a p or i z at : 2% v oi / p cu r ;
f)t emp er a t u r a ma xi m a dmi s n z ona de v ap or iz a r e : 410 C ;
g)p r es i u nea l a v r fu l c ol oa n ei : 40 mm Hg a bs. ;
h)c a l i t a t e a a bur u lu i de p roc es : 35 0 C i 4 at a .
. . . .

. .

2.82. P r op r i et i l e pa c ur i i
Ma t er i a p ri m a c ol oa ne i de DV est e p c ur a r ez u lt a t c l i n i ei u l Ar a bi a
u o r , f o l o s i t . n ex emp l u l a nt er i or (c a p . 2. 7): dens i t a t ea , d\h = 0, 948 ; deb i l u l =
= 2 4 8 ,5 t / h , r esp ec t i v 262 m 3 / h.
Di n cu rbe l e PRF a l e i ei u l u i (t a bel el e 2. 16 i 2. 17) s- au c a l c u l a t cu rbe l e
P RF a l e p cu r i i , p r ez ent a t e n t a be l e l e 2. 37 i 2, 38 i n fi gu ra 2. 35 .
i i. *

Tabelul 2.37. Curba PRF % volum a parurii


% voi.

10

20

30

40

50

60

70

/, C

337

350

363

390

419

449

482

527

57
3

Tabelul

2.3S
.
Curba PRF % greutate a pcurii

% gr.

10

20

30

40

50

60

70

t, C

337

351

366

394

424

457

494

537

58
4

Di n c u r ba % med i i - dens i t a t e a i ei u l u i ( fi g . 2. 17) s-a c a l c u l a t cu rba %


med i i - d en s i t a t e a p cu r i i , pr ez ent a t n t a bel u l 2. 39 i n fi g ur a 2. 35.

435

Tabelul 2.39. Curba % medii-densitate a pcurii


% voi.
d

0,872

0,881

10
0,889

20

30

0,903

0,916

40
0,925

50

60

70

0,933

0,943

0,956

Di n cu r ba PR F ( % v olu m) a p cu r i i s- a c a l c u l a t cu r ba VE a p c ur i i l a 1 a t a
( met o d a Ed mi st er - Ok a mot o [1, 36], p ez ent a t n t a bel u l 2. 40 i n fi g ur a 2. 35 .
% voi.

Tabelul 2.40. Calculul curbei VE a pcurii la 1 ala


Temperatur PRF Temperatur PRF A/)> F
A/
la 760 mm Ilg
la 10 mm Hg
CF

Temperatur VK Temperatur VE
la 10 mm Hg
la 760 mm Ilg

C | F

F I "G

KF

VE

C I F

337

639

144

291

10

363

686

170

338

30
50
70

419
482
573

786
901
1 064

226
289
380

>
"

22

100

<

115

89

163

128

438
553
716

op j

359

182

707

375

381

194

729

387

456

236

804

429

545

285

893

478

673

356

1
021

549

2 . 8 . 3 . Potenialul de produse obinut in coloana de I)\


T emp er a t ur a l i m i t de 55 0 C i mpu s p ent r u t i er ea di st i l a t el or di n p c ur
d et er m i n u n pot en i a l de di st i l a t e de 65 % voi . , r esp ec t i v 63% ma s ( fi g . 2. 35 )
Re s p ec t n d p onder ea DUV/ DGV = 3/ 7 ma s , vom a v ea p ent ru c ol oa na de DV
p o t en i a l e l e i debi t e l e i r i di c a t e n t a bel u l 2. 41. Pe l a v r fu l c ol oa n ei i es
mp r eu n cu a bur ul : g az e nec onde ns a bi l e (0, 35 % ma s / p cu r c u M = = 290
k g / k mo l ) i o p ar t e di n di st i l a t u l u or de v i d a nt r ena t ( 2% ma s / p cu r ).

Produs

Tabelul 2.41. Debitele, densitile l masele moleculare ale produselor din coloana de vid
M
% voi.
% mas
m3/h
kg/h
-

Gn

> 21,00

0,35

kmoli/h

870

29

30.0

>

DUV antrenat-

2,00

6,0

4 970

0,896

DUV

16,22

49,1

43 798

0,896

300

146,0

42,53

110,0

102 196

0,923

383

266,8

5,2

4 721

0,951

540

8,7

91 945

1,003

DGV

Lo

42,00

2,00

1,90

300

16,6

Reziduu

35,00

37,00

91,7

Di n cu r ba % m edi i - den si t a t e s- a u det er m i na t densi t i l e p rodu sel or , i a r


ma s e l e mo l ec u l a r e s- au det er mi n a t g ra fi c , n fu nc i e de densi t a t e i de
t emp er a t u r a l a 50% voi . p e cu r ba ST AS [1, 35 , 36]. S -au c a l c u l a t c ur bel e
P RF, S T AS i VE p ent r u r el e dou di st i l a t e. C a l c u l el e s nt pr ez ent a t e n t a b el el e 2 . 4 2 i 2. 43.

435

Tabelul 2.42. Curbele PHF, STAS i VE pentru <11*0latul uor le vid

'pRF>

A/

, C

PRK

A'STAS

A'VIFI C

' C
STAS

% voi.

'vE

337

10

342

30
50

70

0,5 /

>

*<

>u

<

>

<

>

3,5 /

0,5 /

355
365

376

347

363,5

349

363

355

366

360

368

367

370

375

373,5

378

374

90

388

\
100

391
l.

Tabelul 2.43. Curbele PRF, STAS i VE pentru distilatul greu de vid


A/..K, C
A'sta." C
% voi.

391

10

405

>H

70
90
100

, C

<

25

13

> 25

15

<

> 30

22

12

<

> 3.

32

\ 27

25

/\

430
N

50

VE

'STAS

'pRI"

30

A/

455
485
523
550

396

436

402

438

415

446

430

454

452

466

484

483

509

491

2 . 8 . 4 . Alegerea echipamentului interior pentru coloana de DV i calculul presiunilor in


punctele ..cheie" ale coloanei
S c h e ma p ropu s p ent ru c ol oa na de DV c u ec h i p a me nt u l ei i nt er i or est e
p r ez en t a t n fi gu ra 2. 36.
C d er i l e de pr esi u ne p e a men a j r i l e i nt er i oa r e l u at e n c a l c u l si nt
p r ez en t a t e n t a bel u l 2. 44 [9].

435

n t a bel u l 2. 45 s nt
p r ez ent a t e pr esi u ni l e n
p u nc t el e c hei e" a l e
c o l o a ne i de DV.

LO

JL

A D u r . G n DUVanrrenar
R30UV

16
15
K

-OUV

>2 OG

2_

QR2
ORi

Rez.duu de v i d

Tabelul 2.4 i. Cderile de piresiune pe amenajrile


interioare ale coloanei de UY adaptate in calcul

Pcjrg

Cderea
de
presiune, mm Hg
abs

Denumire

Talere de fracionare in
Fig.

zona de vaporizare Talere

9 X3 =27
3 X7 =21
2

2X1=

OGSchema coloanei de DV.


2.36.
couri" Demisterc
V

Tabelul 2.45. Presiunile In punctele chele"


ale coloanei de DV
Presiunea,
mmHg abs

Punctul din coloan

40

Vrful coloanei Taler de DUY (taler 1 0 2


1 3 ) Taler de DGV (taler 9 ) Zon de
vaporizare Baza coloanei

50

66 9 0

2.8.5. Calculul cantitii de abur de proces


S e i mp u ne t emp er a t ur a i n z ona de va por iz a r e a c ol oa n ei de DV : tiC
= = 4 00 C .
Pe cu rba VE a pa c ur i i l a pr esi u nea de 1 at a , l a 65 % voi c or espu nde
t em p er a t u ra de 5 36 C .
Di n c e l e dou t emp er a t u r i :
5 36 C l a 1 a t a i 400 C l a p r esi u nea p ar i a l a di st i l a t el or n z ona
d e v ap or i z ar e se det er m i n c u nomogr a i na C ox fl , 35 , 36] :

P v = 37 mm Hg a bs.
C onfor m l eg i i l u i Da l t on : *
__
_______ ' + nitG + nH>______________
FT

UL V

' _ 7 " DUV + "IXJV -L 0 F "O + "A


L

435

r ez u l t a c a nt i t a t ea de a bu r de pr oc es A p .

d i n c ar e v a
90 x 438,1 - 37 X
37

Ap
18-

468,1

10 756 k g/ h

2.8.6. Estimarea temperaturilor in coloana de DV


r

T emp er a t ur a n ba z a c ol oa n ei se ap r ec i a z c a fi i nd c u 14 C ma i
mi c dec i t t emp er a t u r a n z ona de v ap or iz a r e [9]
ts = tzv - 14 = 386 C

435

T emp er a t ur a l a i nt r ar ea n z ona de v ap or i z ar e se a pr ec i a z c a
f i i n d c u 2 C ma i ma r e dec t t emp er a t u r a di n z ona el e va p or i z ar e :
lu v = t z v + 2 = 402 C
T emp er a t ur i l e p e t a l er e l e de cu l eg er e v or fi est i ma t e n pr ea l a bi l ,
p r i n c or ec t a r ea t emp er a t u r i l or c or espu nz t oa r e l a 0% v oi p e cu rba VE a
c ej o r dou di st i l a t e l a p r esi u nea p ar i a l a hi dr oc a r bu r i l or p e t a l er el e
d e cu l eg er e r esp ec t i v e. L i t er a t u r a [9] r ec oma nd c a pr esi u nea pa r i a l
a h i d r oc a r bu r i l or p e t a l er e s fi e ap r oxi ma t l a 30 5 0% di n pr esi u nea
t o t a l p e t a l er . n t a be l u l 2. 46 est e pr ez ent a t est i ma r ea t emp er a t ur i l or
p e t a l er e l e de cu l eg er e.
Tabelul 2.46. Estimarea temperaturilor pe talerele de eulegere

%VE. C

Produs

EU;A DGV

362,5 436

Presiunea total pe
taler, mm Hg abs

Presiunea parial
taler, mm Hg abs

50 66

15

pe

Temperatura
estimat,

210 294

27

T emp er a t ur a n v r fu l c ol oa n ei se est i m ea z di n da t el e de
p r o i ec t a r e : ttv = 100 C .
n fi gu ra 2. 37 se p r ez i nt u n p rofi l est i ma t i v a l t emp er a t u r i i n
c o l o a na de DV, nec e sa r p ent r u det er mi na r ea t emp er a t u r i i or i c ru i t a l er
c n d se ef ec t u eaz bi l a n u r i t er mi c i p e di f er i t e c ont u ru ri .
2.87. Calculul cantitii de cldur care iese din zona de vaporizare
Asem n t or c a l c u lu l u i c ol oa ne i de DA, v om c onsi d er a c ol oa na de
DV f or ma t di n t ronsoa n e, pr i mu l t r onson de l a baz a v nd c a Kmi t
su p er i oa r z ona de v ap or i z ar e ( c ont ur ul I di n fi g ur a 2. 38). C a l c u lu l
c a n t i t i i de c l dur c a r e i es e di n a c est t ronson v a fi :
v
AQzv = QF + QA p - Qn Qr = (Qcn + Qnvv + (?uov+ C ' + <?i!chid la' *
QF = 870- 0,5 -402 + 48 768 - 288 + 102 196

-284, 3 + + 4721 -281, 4 + 91 945 - 227 = 65 , 47


Gc a l / h QA p = 10 75 6- 784 = 8, 43 Gc a l / h Ql{ = 91
945 -215 , 4 = 19, 80 Gc a l / h
Rez u l t : AQ' = 54, 10 Gc a l / h
2.88. Calculul cantitii de cldur care iese din talerul 5 al coloanei
Di n c ont ur ul II de p e fi gu ra 2. 38 r ez u lt :
A<?;, = A Q'zv + Qllchid la - QVr1 la AQ'ts = 54,10 - 4 721 (280-217)-10- = 53,8 Gcal /hFig.
2.37. Profilul temperaturii pe coloana de DV.

435

2 . 8 . 9 . Calculul cantitii de cldura preluat de refluxul subreit

)
C a n t i t a t ea de c l dur Q R x se ob i ne p ri n bi l a n t er mi c p e c ont u ru l I II di n
figura 2.38.
S - a es t i m a t t emp er a t ur a t a l er u lu i 9 : tQ = 294 C .
Di n p r o f i l u l de t emp er a t u r (fi g . 2. 37) r ez u l t : ts = 316 C
T emp er a t u r a de i nt r ar e a r efl u xu l u i su br ei t :
t {R l es t e c u 80 100 C ma i sc z ut dec t t emp er a t ur a t a l er u l u i 9 de p e
c a r e s e ex t r ag e r efl u xu l [9] :
ti Rx = t0 - 90C = 204C
Di n b i l a n u l t er mi c p e c ont u ru l III ( fig . 2. 38) r ez u l t :
=

QRL

AQLS

Qvet. =

QVET,

RX DG

(UT. -

HTTRL)

8 7 0- 0, 5- 316 + 48 768- 231, 6 + 102 196- 231, 5 +


+ 10 75 6-742, 5 = 43, 08 Gc a l / h

Q R = 5 3 , 8 - 43, 08 = = 10, 72 Gc a l / h

10,72,108
R =
= 85 079 kg / h 229 - 103
C a n t i t a t ea de c l dur c a r e i e se di n t a l er u l 8 (c ont ur ul III di n fi g . 2. 38) va
I

fi :
AQI = AQ'

TT

- QR =
X

43, 08 Gc a l / h 2. 8. 10. Calculul cantitii de cldur preluat de


refluxul de interval

nZDG(QnJ

C a n t i t a t ea de c l dur Q se ob i n e pr i n bi l a n t er mi c p e c ont ur ul IV di n
figura 2.38.
S - a es t i m a t : l 9 = 294 C
Di n f i g u r a 2. 37 r ez u lt : l y = 232 C
T emp er a t u r a de i nt r ar e a r efl u xu l u i de i nt er v a l :
/ , / f s es t e c u 70 90 C ma i sc z ut dec t t emp er a t ur a t a l er u l u i 9 de p e c a r e
s e ex t r ag e [ 9 ] :
R

le H,

= / y 80 C = 214 C

Di n b i l a n u l t er mi c p e c ont u ru l IV di n fi gu ra 2. 38 : QH , =

QD G V Qve

fi2 i>a (ht htt R ,)


QDGV

= 1 0 2 196 - l 5 9, 6 = 16, 31 Gc a l / h Q V , ,

- 1 8 3 , 3 + 10 756- 702 =
= 16, 5 9 Gc a l / h Q R =
T

4 3 , 0 8 1 6 , 31 - 16,5 9 = 10, 18 Gc a l / h

= 870- 0, 5- 232 + 48 768

B2g=

ltU810

159,6 - 109

201 186 k g/ h

C a n t i t a t ea de c l dur c a r e i e se di n t a l er u l 12 (c ont ur ul IV, fi g ur a 2. 38) va


fi :
AQ'

TIT

AQL,

7 Ingineria prelucrrii hidrocarburilor cd. I7e

QR,

- Q D O V = 16,5 . 9 Gc a l / h
gy

2.8.11. Calculul temperaturii pe talerul de culegere a distilatului greu de vid (tj


T emp er a t u r a p e t a l er u l de cu l eg er e a DGV v a fi t emp er a t u r a c or esp u nz t oa r e
l a 0 % v o i . p e c ur ba VE a DGV c or ec t a t l a pr esi u nea p ar i a l a hi dr oc a r bu r i l or p e
t a l er u l
9,
/ j/ 9 .
C onfor m l eg i i l u i Da l t on :
Rb

9U G+ na+ nM'Ve+ n*i

P t v = 66

P T . = 7C|,

525 3
:

= 29 mm Hg a bs.

525,3+ 30+ 16,6+ 597,55

T emp er a t u r a c or espu nz t oa r e l a 0% v oi . p e CVE a DGV es l e de 436 C l a 760


mm Hg a b s .
L a 2 9 mm Hg a bs. c or esp u nde / = 296 C , va l oa r e a pr op i a t de c ea ap rox i ma t a n t er i o r (/ 9 = 294 C ).
2.812. Calculul cantitii de cldur preluat de refluxul rccireulal
Ru>v(Qit9)
C a n t i t a t ea de c l dur Qn 3 se ob i ne di n bi l a n u l t er mi c p e c ont ur ul V di n
figura 2.38.
S e es t i m ea z t emp er a t ur a t a l er u l u i 13, / 1 3 210 C .
Di n p r o f i l u l de t emp er a t u r (fi gu r a 2. 37), l u . = 105 C . T emp er a t ur a de i nt r a r e
a r ef l u x u lu i r ec i r c u l a t , l i 3 , t r ebu i e s fi e ma i mi c dec t t emp er a t u r a t a l er u l u i 16
p e c ar e s e i n t r odu c e, 3 = 80 C .
Di n b i l a n u l t er mi c p e c ont u ru l V di n fi g ur a 2. 38 r ez u l t :

QR 3 = - Qouv - Q v e
Q

NVY

= 4 3 798 108 = 4, 73 Gc a l / h

Q V e t i t = 8 70 0,5 105 + 4 970 122 + 10 756 - 644, 1 = 7, 5 8 Gc a l / h


Q

R
3

= 1 6 , 5 9 - 4, 73 - 7, 58 = 4, 28 Gc a l / h
4 '^8 10"

= :

108 - 36,7

60 028 kg / h
&/

2.813. Calculul temperaturii pe talerul de eulegere a distilatului uor


de vid (7,3,1
T emp er a t u r a p e t a l er u l de cu l eg er e a DUV v a fi t emp er a t u r a c or esp u nz t oa r e
l a 0 % v o i p e cu r ba VE a DUV, c or ec t a t l a pr esi u nea pa r i i a l a hi dr o c a r bu r i l or
p e t a l er u l 1 3 , p t l 3 . C onfor m l eg i i l u i Da l t on :

p ( , = 5 0-

137
854

UV

200,1 1f, ,

DV\

= 12 mm Hg a bs.

200,1 - 30 + 16,6 597,55

T emp er a t u r a c o r es p u nz t oa r e l a 0% voi . p e C VE a DUV est e 362, 5 C l a


7 6 0 mm Hg a b s .
L a 1 2 mm Hg a b s . c or esp u nde / J 3 = 208 C , v a l oa r ea ap rop i a t de c ea
ap r o x i ma t a n t er i o r .
2.8.14. Sareina de lichid i sareina de vapori pe coloana de DV
S a r c i n i l e d e l i c h i d i s a r c i ni l e de v ap or i
DV s i n t p r ez en t a t e n t a b el u l 2.47.

111

a nu mi t e p unct e a l e c ol oa n ei

Tabelul 2.4 7. Sarcina ele lichid i sarcina dc vapori


coloana de Numrul talerului
DV
Sarcina dc vapori, kmoli/h

Taler 16 Taler 13 Taler 12 Taler 9 Taier 8


Zon de vapori/are

2.815. R i l a n
DV

material

bilan

644,2
644,2
790,2
790.2
1
279.1
1
065,7 t e r m i c

pc

Sarcina de lichid, kmoli/h

200,
1

200,
1
525,8
525,3

222,1

p e 8,7

coloana

de

n f i g u r a 2 . 3 9 s e p r ez i n t bi l a n u l ma t er i a l i t er mi c p e c ol oa na de DV.
2.816. Diametrul coloanei de DV
C o l o a n e l e d e DV a u d i a met r e i na i ma r i dec t c el e de DA; n baz a c ol oa ne i
d e DV , d i a met r u l es t e ma i r ed u s dec t i n r est u l c ol oa n ei p ent ru a mi c or a t i mpu l
d e s t a i o n a r e a l r ez i d u u l u i i a ev i t a desc omp u ner i l or t er mi c e. De a sem en ea
c o l o a n e l e d e DV , c a r e nu s c ot p rodu s de v r f ( mot or i n de vi d), p ot av ea n
p a r t ea s u p er i o a r u n d i a met r u ma i mi c .
C a l c u lu l d i a met r u l u i c o l oa n ei de DV se poa t e fa c e du p met odo l og i a fo l o s i t l a c o l o a n e l e d e DA ( met oda Gl i t sc h si mp l i f i c a t ) [13]. Di n t a be l u l 2. 47 se
o b s er v c z o n el e c el e ma i n c r c a t e s nt : z ona t a l er u lu i 12, z ona t a l er u lu i 8 i
z o n a d e v a p o r iz a r e, d ec i n t r - una di n a c est e t one va fi di a m et r u l
ma x i m a l c o l o a n e i . S e v a c a l c u l a , de a sem en ea , di a met r u l c ol oa ne i n z ona de

vrf i de baz.
2 . 8 . 1 6 . 1 . Calculul diametrului in zona de vrf
/ , = M 3 U V = 6 0 0 2 8 k g / h = 1 000,5 k g/ mi n d}26' =
0 , 8 9 6 0 , 0 0 0647( 105 - 15 ) = 0, 85 4
1

L
=

000,5

1 , 1 7139
2 r n 3 / mi n
854

Qr^C-10.18 >

Qj =<16,69>
<-9,01 >
AQ't16= 7.58

G n DUV antrenat * Ap

(0.87 4,97*10.756) <- (102,196) R10G ' 85,079)


7.58 >

Qj =<43,08>
QP=<-26A9>
AQ't12 = 16.59

LO ( 4,72)
R3DU (60,028)
Qr3<428>

Qi =<53,80 >
Qe=<-10,72>
AQ'tg =<43.08
Qj =<54,10 >
W
QP=<-0,30>
AQVc=<53180
> Q,=<73,90>
^ Qe=<*19,80>
F (40ff
AQ'ZV=<54.10>( 248.5)
< 65,47 > 1-/0.948
(43,798) DUV <-4,73> I
300/ 0.8 9 6

,|

R2DG (201.186)
<-0,30 >
[
540/
0.951]

(91,945)

rwi

< -19,80>
1-/1,009]
i
Fig. 2.39. Bilanul material i bilanul termic pe coloana de DV : O temperatur, C ; presiune,
mmHg abs ; ( ) debit gravimetric, t/h ; <> cantitate de cldur, Gcal/ h ; notaia minus pentru
cldura care iese din coloan ; [ ] mas molecular / di.

S e a p r ec i a z [13] : NF = 4 ; FI = 0, 75 (p ent r u NP = 4) ; FS = 1.
v _ . 22,4-.
3 600
273 41

102.88 m^/s

16 596

dv =
= 0, 045 k g/ m 3
3 600 102,88

v. = 102.88 ( "45 r =0,747 m/s


[ 854 0,045 J

C AF = f ( d = 0, 9 m ; d v - 0, 045 k g/ m 3 ) = 0, 32
= 0, 175 m/ s)
1,172

= 0, 05 575

4 x 0,75 -1 0,32

=
0,068

Vd

= f ( d = 0,9 m

C- MW + 3-28 '747 = 10,432

30-0,175 0,75-1-0,32 0.068-+ (0,068J + 3,14


10,432)f-5
^^

Dr =

= 3, 60 m

1,571

Di a met r u l i n v r fu l c ol oa ne i : D, = 3, 8 m
2. 8. 162. C.alrulul diametrului in zona talerului 12
L = H 2 O c = 201 186 kg / h = 3 35 3 k g/ mi n
r/ , f 2 = 0, 923 0, 000607 ( 232 - 15 ) = 0, 791
)

L - 4, 239 m 3 / mi n
791

S e a pr ec i a z [13] : NP = 4 ; FI = 0, 75 (p ent r u NP = 4) ; FS 790,2


-22,1-
3 600

\ =

505 760
273 57

60 393

= 1 2 1 , 2 / m-'/s

=0

3 600-121,27

VV=121.271 "-':ig |0 S = 1,602 m3/s


\ 791 0,138 j

C AF = f ( d = 0, 9 m ; d v = 0, 138 kg / m 3 ) = 0, 375
V D = f( r/ = 0. 9 m) = 0, 175 m/ s
B = 0, 055 75

= 0, 21

4 x 0,75-1 -0,375 C_ 4'239 | 3,28 1,602


_KM0 30 0,175 ' 0,75 1 0,375

Dc =

0,21 + (0,21*4- 3,14,19,49)OS _


= 0, 12 m

1,571

2. 8. 163. C.alculul diametrului n zona talerului S


L = R xl >a = 85 079 kg /h = 1418 k g/ mi n r f? , 6 c = 0, 923 0, 000607 ( 316 - 15 ) = 0, 740
L = = 1, 916 m 3 / mi n
740

\r __ 1zZ^li -22,4 178,77 m'/s 3 600


=

247 669

=5

3 600 178,77
Ve

_ 178,77 I

*!!
\ 740 - 0,385 J

273 73

fS = 4,078 m>/.

S e ap r ec i a z [13] : NP = 4 ; FI = 0, 75 ( p ent ru NP = 4); FS =


1 C AF = f(d = 0, 9 m ; dr = 0, 385 k g/ m 3 ) = 0, 45 vd = f(d = 0, 9 m)
= 0, 175 m/ s
B = 0, 055 75
Cn

Dr =
,

= 0, 079

4 0,75 1 0,45

1,916

3,28-4.078 = 4n

30 0,175 0,75-1 0,45


0,079 + (0,079' -j- 3,M -40)"

=7,18 m

1,571

2.8.104.Calculul diametrului

in zona dc vaporizare

L = Lo = 4 721 k g/ h = 78, 08 kg / mi n r/ , 4 0 0 = 0, 95 1 - 0, 0005 67


(400 - 15 ) = 0, 733
L

V =

1 065,7

-22, 4

3 600

0, 107 m 3 / mi n

673 760

138, 04 m 3 / s

273 90

dr

733

167 311

3 600-138,04
f O 337 11 0.5

V c = 138, 04

= 0, 337 kg / m 3

| = 2, 96 i n 3 / s

[ 733 - 0,337 J

S e ap r ec i a z [13] : NP = 4 ; FI = 0, 75 ( p ent ru NP =
4) ; FS - 1 C AF = f(d = 0, 9 m ; dv = 0, 337 kg / m 3 ) = 0, 44
vd = f(t f = 0, 9 ni ) = 0, 175 m/ s
B = 0, 055 75

4-0,75-1 -0,44

= 0, 0045 2

0,107 + 3,28 -2,96 _ 30-0,175 0,75-1-0,44


_ 0,00452 4- (0,004522 + 3,14 -29,446)0.5

Dc

I '; j

1,571

6, 12 m
,j

Di n c el e 3 va l or i a l e di a met r u l u i c a l c u l a t l a p unct e l e
2. 8. 16. 2, 2. 8. 16. 3
i 2 . 8. 10. 4 se a dopt di a m et r u l c e l ma i ma r e : D2 = 7, 2 m.
2. 8. 165 . Calculul diametrului in zona de baz
Di a met r u l n z ona de baz a c ol oa n ei de DV se
c a l c u l ea z i mpu n ndu -se u n t i mp de st a i ona r e a l r ez i duu l u i
d e 6 mi nu t e i a pr ec i i nd n l i me a ni v e lu l u i de l i c hi d l a 1, 8
m.

2L

435

Gn OlVg+Ap |

Di = 3,8m

TTflmN"

14.
DUV
12
11
10
9II

fi * -

8
7
6

df = 0.9m
L

Pcur
SII
D2 =7,2 m

J
RN

D3=3
m

II

ir

<vi II

Fig. 2.40.
Dimensionarea
coloanei de DV i
elemente de
calcul.

>

OG
V

%mas- t / h :

Gn*

DUVQ Atj10.756t/ h) 0,35 *2 0,87^,97

__,R30U =
60.028 t/h
uX .QR3=4,28Geal/h
,WL _ i6^2___________

^2DG
=201.186 t/h
C

OGV^-^.53
QR2=10,18Gcal/h

__________________
R1DG =85,079
102,196
t /h
'QR1=lO,72Gcal/h
QLo=0,3Gcal/h
L0

1*0.
LJ21

__37.00_______w_5

Fig. 2.41. Principalele date tehnologice t constructive ale coloanei de DV O temperatur,


C ; presiune, mmHg abs.

435

D eb i t u l d e l i c h i d n baz a c ol oa ne i est e :
L = 91 945 kg / h = 1 532, 4 k g/ mi n df r ' =
1, 003 - 0, 0005 15( 380 - 15 ) 4= 0, 812
L = - = 1, 887 m 3 / mi n 812
V o l u mu l l i c hi du l u i i n baz a c ol oa ne i :
V^ = 1, 887 -6 = 11, 323 m 3
vL = H

:U4 Z>;

de unde :
l 4 11,323 V0-4D

= 2, 83 m l 3,14 1,8 / e
S e a d op t p ent ru z ona de baz : D, 3 m.

= j ll I

2.817. nlimea coloanei de 1)\


n l i me a c ol oa n ei de DV se c a l c u l ea z a se m n t or c u c ea a c ol oa ne i de
DA . i n n d c o n t de ec hi p a m ent u l i nt er i or a l c ol oa ne i (fi g . 2. 40), n l i me a
c o l o a n ei d e v i d se c a l c u l ea z cu r el a i a :
H = hvf + (N t - 2 ) d T

+Nd

r c

+ hzv + hR f m ]

n c a r e : N T nu m r u l de t a l er e de fr a c i ona r e ; N nu m ru l de
( d e cu l eg er e) ; dr di st a n a nt r e dou t a l er e de fr a c i ona r e, m ;
d e d ea s u p r a t a l er u lu i , . c o" , m, a pr ec i a t di n da t el e de p roi ec t a r e;
n l i mi l e z o n ei de v r f, z onei de v ap or i z ar e i , r esp ec t i v , z onei
a p r ec i a t e d i n d a t el e de p roi ec t a r e. Rez u l t : ,
C

t a l er e c o "
dc di st a n a
h v f , hzv, hB
de ba z , m,

H = 2 + ( 1 3 - 2)0,9 + 3 x 2 + 3 + 2 , 8 = 23,7 m
S e a d op t : H = 24 m.
33.Concluzii

C a l c u l u l ef ec t u a t a ur m r i t ob i n er ea p ri nc i p a l e l or dat e t ehnol og i c e i
c o n s t r u c t iv e a l e c ol oa ne i de DV p ent r u c ar e a u fost i mpu se c ondi i i l e di n
c a p i t o lu l 2 . 8 . 1 . n fi gu ra 2. 41 s nt p r ez ent a t e, n r ez u ma t , da t el e t ehnol og i c e i
c o n s t r u c t iv e a l e c ol oa ne i pr oi ec t a t e.
3 Mathew, R., Oii and Gas Journal, 2, 1982, p. 82-87.
4 Wagurie, F. William, Hydrocarbon processing, sept. 1975

BIBLIOGRAFIE

7. * * * Himia i tehnologhia toplin i masei, 1, 1985.


* * * * Brevet BILECTRIC al firmei Fctrolitc Corporation.
9 Watkins, R. N.. Petroleum Refinery Distillation, Ed. a 2-a, 1979, Editura Houston Texas.
10. Lieberman. N. P., Ilydrocarbon processing, aprilie 1984, p. 143 145.
11 unescu, C. R., Cap. 2.2." in: Suciu C. G unescu R. C. (coord.), Ingineria prelucrrii hidrocarburi >,r, voi. 1,
Ed. Tehnic, Bucureti, 1983.
'2 Sburlea, Gh., ..Cap. 7.4.4., 7.4.5." in: Suciu C. (1. coord., Ingineria prelucrrii hidrocarburilor. voi. 3, Ed. Tehnic,
Bucureti, 1987.
14.Strtul, C., Fracionarea principi i metode de calcul, Ed. Tehnic, Bucureti, 1986.
15.Nicoar, Al., Cap. 6.4." in : Suciu C. (i. coord., Ingineria prelucrrii hidrocarburilor. voi. 2, Ed. Tehnic,
Bucureti, 1985.
16.Bcrman, 1.. II., Chemical engineering, iunie 19, 1978, p. 99 104.
17.Mieth, II. C., Ilydrocarbon processing, mai 1979, p. 139 144.
17 Hughes, T. I)., Oii and Gas .Journal, 11 febr. 1980, p. 112 114.
18. Baker, I). .1., Oii and Gas Journal, 4 dec. 1978.
19 Dumitracu, Gh., Revislu de chimie, 33, 5, 1982, p. 462 467.
-". Ptracu, M., Cap. 6.3" in : Suciu C. G., coord., Ingineria prelucrrii hidrocarburilor, voi 2, Ed Tehnic, Bucureti,
1985.'
- ' . * * * Norme specifice de protecie a muncii pentru rafinrii, M.I.P., Ed. 1986.
-2. Oroveanu, T., cap. 5.4" in : Suciu C. G. coord., Ingineria prelucrrii hidrocarburilor, voi. 2, Ed. Tehnic, 1985.
2."i * * 1Xonosti neflepererabolchi, 12, 1987.
24.Marinoiu, V., Automatizarea proceselor petrochimice, Ed. Didactic si Pedagogic, Bucureti, 1979.
25.* * * Hydrocarbon processing, februarie 1986, p. 75.
26.Veland, L. H.. Ilydrocarbon processing, voi. 66, 9, sept. 1987.
27.* * * Buletin nr. 7070 GI.ITSCH C.RI1), GHID/RING COMBINAT ION BED.
28.Ronald, E. N., Ilydrocarbon processing. dec. 1982, p. 95 86.
'29. Mangnall, K.. .1 technical guide to vacuum and pressure producing eguipment, dec. 1971.
0.Dobrinescu. I)., Procese de transfer termic i utilaje specifice, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1983.
1.* * * Hydro ar bon r.iocessing, martie 1987, p. 105.
12. Danilov, B., Ilydrocarbon processing, februarie 1981.
33.French, C. E-, Hydrocarbon processing, mai 1979.
34.Nelson, W. L., Petroleum Refining Engineering, Edilia a 4-a. Mc. Graw 11i 11 Book Co., Ncw- York, 1958.
35.Tecan, V., .a. Tehnologia distilrii petrolului, Lucrri practice. Partea 1, IPO Ploieti, 1985.
36.unescu, R. O., Cap. 2.2", in : Suciu G. G., unescu R. C. (coord.). Ingineria prelucrrii ghidrocarburilor, voi. I,
Ed. Tehnic, Bucureti, 1973.
37.Wuithier, P Le Petrole Raffinage et Chimigue, voi. I, Edition Technic, Paris, 1965.
38.Vukalovici, M. P., Proprietile termodinamice ale apei i aburului, Ed. Tehnic, Bucureti, 1967.
39. * * Produse petroliere. Metode dc analiz (Colecie .STAS), Ed. Tehnic, Bucureti, 1977
40.* * * Ilydrocarbon processing, voi. 62, 9, 1984.

COCSARE, REDUCERE DE VISCOZITATE,


CRACARE TERMIC

435

A. Platon, Gh. Dumitras..

3.1. PROCESE DE DESCOMPUNERE TERMIC A


HIDROCARBURILOR

D es c o mp u n er ea sa u c r a c a r ea t er mi c a hi dr oc a r ur i l or a nc epu i s. fi e
s t u d i a t n c c l i n a dou a j u m t a t e a sec ol u l u i a l XlX- l ea i a fost ap l i c a t i cu
s u c c es l a s c a r i ndu st r i a l , i n r a fi n r i i , l a nc epu t u l se c ol u l u i a l XX-l e [29,
45].
P r o c es el e i ndu st r i a l e c ar e a u l a ba z desc omp u ner ea t er mi c , dez v ol t a t e
i n r a f i n r i i , s n t : c r a c a r ea t er mi c ( CT ), c oc sa r e a (C X), r edu c er e a de v i sc o z it a t e ( RV ) i p ir ol i z .
C T a a v u t c a sc op i ni i a l pr odu c er ea de benz i n di n fr a c i u ni p et r ol i er e
g r el e i r ez i du a l e, fi i nd u lt er i or t ot a l nl oc u i t , n a c est sens , de' c r a c a r ea c a t a l i t i c . i n p r ez ent , r ev i n e n a t en i e , n pr i nc ip a l p ent ru cr a c a r ea u nor mo t or i n e, i n s c o p u l ob i ner i i g udroa nel or pu t er ni c a r oma t i c e , c or espu nz t oa r e
f a b r i c r i i c o c s u l u i a c i c u l a r [23, 15 , 48].
C X es t e o f or m sev er a c r a c r i i t er mi c e a v nd c a sc op r edu c er ea c a nt i t i i d e c o mb u s t i bi l i de foc a r e pr i n t ra nsfor ma r ea pa r i a l a r ez i duu r i l or p e t r o l i er e i n p r od u se ma i u oar e i c oc s. Ul t er i or , o pa rt e di n c oc su l de c a l i t a t e a
f o s t f o l o s i t p en t ru fa br i c a r ea el e c t r oz i l or . Ini i a l , pr oc esu l s- a r ea l i z a t l a
p r es i u n i r i d i c a t e, i a r n pr ez ent se a p l i c v ar i a nt e l e : c oc sa r e nt rz i a t , c oc s a r e n s t r a t f l u i di z a t i Fl ex i c ok i ng [12, 3t i , 45, 47].
RV es t e o for m bl i nd a c ar a c r i i t er mi c e a r ez i du ur i l or de DV sau DA
p en t r u p r o du c er ea c ombu st i bi l i l or r ez i du a l i c u v i sc oz i t i mi c i i ob i ner ea , n
d i v er s e p r op or i i , a p rodu sel or ma i u oa r e, c a r e i nt r i n fl u xu l de p r elu cr a r e a l
r a f i n r i e i [ 1 8 , 2 3, 39, 47].
P i r o l i z es t e c el ma i i mp ort a nt pr oc es de desc omp u ner e t er mi c a v i nd c a
s c o p p r i n c i p a l f a br i c a r ea de ol ef i n e i nfer i oa r e ( i n a nu mi t e c az ur i a a r oma t i c e l o r C 6 C 8 ) , ma t er i i p ri m e p ent ru i ndu st r i a p et r oc hi m i c [21, 36, 46].
P r o c es el e t er mi c e c unosc u t e, CX, RV i C T , c a r e c ont r i bu i e pa r i a l l a
r ed u c er ea p r o du c i ei de r ez i du ur i , vor fi t ra t at e n a c e st , c ap i t ol ; a sp ec t el e de

p er sp ec t i v , v i z nd dez v ol t ar ea de noi pr oc es e c ar e s c onv er t ea sc i nt eg r a l


r ez i du u r i l e n c ombu st i bi l i u or i i n ma t er i i p ri me p et r oc hi mi c e s nt t r at a t e
i n c a p it o l u l 15 ; pi r ol i z hi dr oc a r bu r i l or fa c e obi ec t u l c a p it ol u l u i 4.
3.2. ASPECTE TEORETICE

3 . 2 . 1 . Mecanism de reacie
C r a c ar ea t er mi c u nei fr a c i u ni p et r ol i er e ar e c a r ez u l t at ob i n er e a u nor
p r o du s e cu p u nc t e de fi er ber e ma i mi c i i c on i nut de hi dr og en ma i ma r e,
p r ecu m i a p r o du sel or cu pu nc t e de fi er ber e ma i ma r i i c on i nu t de hi dr og en
ma i mi c d ec t a l ma t er i ei pr i me. Di n a c e st p unct de v eder e, c r a c ar ea t er mi c
a p ar e c a o l r g i r e a i nt er v a l u lu i de p unct e de fi er b er e, nso i t de o r edi st r i b u ir e a a t o mi l o r de hi dr og en pr i n t r a nsfer u l " l or de l a mol ec u l el e hi d r oc a r b u r i l o r ma i g r el e c t r e a c e l e a a l e hi dr oc a r bu r i l or ma i u oa r e.
Ex i s t o d i f er en fu nda ment a l i nt r e cr a c a r ea p romol a t nu ma i t er mi c i
c ea p r o mo t a t t er mi c n pr ez en de c a t a l i z a t or , deoa r ec e r ea c i i l e dec u rg dup
m ec a n i s m e d i f er i t e i , n c ons ec i n , pr odu sel e ob i l i u t e a u c omp oz i i i di fer i t e
[46].
C r a c ar ea t er mi c est e r ea l i z a t uz u a l l a t emp er a t u r i cu pr i nse nt r e 45 0 C
i 85 0 C i l a p r esi u ni de l a 1 ba r l a 75 ba r , c ondi i i i n c ar e a u l oc r ea c i i de
s c i n d a r e a l eg t u r i l or C C , de deh i dr og ena r e, i z omer i z a r e, p ol i mer i z a r e. C el e
ma i i mp or t a n t e s nt r ea c i i l e de des c omp u ner e t er mi c .
R ea c i i l e i r ev er si bi l e , endot er m e, de c r a c ar e a mol e c u l e l or p ar a fi ni c e sa u
a l a n u r i l o r l a t er a l e, pr oduc mol e c u l e cu ma se mol e c u l a r e ma i mi c i , uz u a l o
p ar a f i n i o o l e fi n :
R C H 2 C H 2 C Il 2 R' R' - C H = C H 2 + R' - C H 3
Hi d r o c a r b u r i l e o l e fi n i c e se p ot for ma i p ri n r ea c i a r ev er si bi l , de a s em en ea
en d o t er m , d e d ehi dr og ena r e a hi dr oc ar bur i l or pa ra fi ni c e :
R- C H 2 -C H 3 ^ R - C H = C H 2 + H 2 .
Ol ef i n el e f or ma t e p ot el e nse l e s se desc o mpu n sau s dea ur m t oa r el e
t i p u r i d e r ea c i i [21 ] :
i z o mer i z a r e (u or endot er m ) :
C H 3 - C H 2 - C H = C I I 2 ^ CHg-CH = C H - C H ,

d eh i d r o g ena r e ( endot er m ) :
C H 3 - C H 2 -C H = C H 2 ^ C H 2 = C H- C H - C H 2 + H 2

435

p o l i mer i z a r e ( exot er m ) :
C I1 3 . C H 3
I

2 C H 3 - C H 2 - C H = C H 2 ^ C H 3 -C -C H 2 - C = C H 2

CH 3

Me c a n i s mu l p ost u l at p ent r u r ea c i i l e pr i nc i p a l e c e a u l oc n pr oc es el e de
c r a c a r e t er mi c est e a c e l a a l for m r i i r a di c a l i l or l i ber i c a r e i ni i a z l a n u l de
r ea c i e. L a t emp er a t ur i l e l a c a r e se desf oa r a c est e pr oc es e a r e l oc ru per ea
u n ei l eg t u r i C C ( 80 kc a l / mol ) sa u a u nei l eg t ur i C H (98 kc a l / mol ).
P r i n r u p er ea l eg t ur i i c ov a l e nt e ap a r doi r a di c a l i l i ber i p ri ma r i , c on i ni
f i ec a r e u n s i n g u r el ec t r on, nep er ec h e, c a r e i ni i a z p roc esu l i n l a n :
R - C I I 2 C l l 2 C H 2 - H' - R C H 2 + R" C H 2 -C H 2 sa u
R C H 2 - C H 2 -C H 2 - R' - > R- C H 2 - C H C H 2 R' + H'
Od a t f o r ma i pr i mi i r a di c a l i l i b er i , ur mea z pr op ag ar ea r ea c i i l o i , c I
f o r ma r ea d e n o i ra di c a l i l i b er i , pr i n :
a)r u p er ea l eg t u r i l or C C i n p oz i i a fa de a t omu l de c ar bon c a n a r e
el ec t r o n i mp ar , c u foi ma r ea unei ol ef i ne i a unui r a di c a l l i b er ma i scu rt
R C l l 2 C I1 2 - + R + C H 2 = C H 2
b)ex t r ag er ea 11 di nt r- o mol e c u l de ma t er i e p ri m , cu for ma r ea u nei
p ar a f i n e ma i st a bi l e av nd ma sa mol ec u l a r ma i mi c i a u nu i r a di c a l
s ec u n d a r , cu ma sa mol e c u l a r ma r e :
R-CII2 -CH2

+ R' CHJJCHJCH2 R"

R - C H 2 C H 3 + R' C H 2 C i l C H 2 R"
c)r a d i c a l i i s ec u nda r i se pot r up e
p r i ma r ma i scu rt i o a - ol ef i n :

111

p oz i i a 3 for mi nd un nou ra di c a l

R - C H 2 -C H- C H 2 R' - R -f R' - C H 2 -C H = 'C I1 2


d)r a d i c a l u l l i b er c u ma s mol e c u l a r ma r e poa t e ext r ag e II' de l a 1 1 1 1
a t o m d e c a r bon pr op ri u c u poz i i a 5 0 sp r e c ent r u , p rodu c nd o r su c i r e
a l a n u l u i p a ra fi ni c i for ma r ea u nu i nou ra di c a l l i ber :
CH2

M
R - CH 2

)H2

CH

2 ________

CH3 CH2

A c ea s t i p ot ez a su pr a i z omer i z r i i i nt r a mol ec u l a r e a ra di c a l i l or p ri n
i n t er m ed i u l c o mp l ec i l or de t ra nz i i e c i c l i c i , c on i n i nd 5 6 at omi de c a r bon,
es t e f o l o s i t p ent ru a exp l i c a ra nda m ent u l su p er i or de 1 hex en n
d es c o mp u n er ea t er mi c a 11 C 1 2 II 2 6 [47J .
n s f r i t , l a n u l de r ea c i i p oat e fi nt r er up t p ri n r ea c i i nt r e r a di c a l i :
CI

13 +

CH3

CH2 CH3-CH2-CH3

C H 3 - C H 2 -f H C H 3 -C H 3 et c .
Hi d r o c a r b u r i l e a l c hi l - na t t en i c e i a l c hi l - a r oma t i c e p i er d l a n u r i l e a l c hi l i c e p r i nt r - u n m ec a n i sm si m i l a r . L a t emp er a t u r i r i di c a t e p oat e av ea l oc r up er ea
i n el u l u i n a f t en i c sa u pot av ea l oc r ea c i i de dehi dr og ena r e l a i ne l e na ft en i c e
n es a t u r a t e s a u l a hi dr oc a r bur i a r oma t i c e .
L a cr a c a r ea t er mi c a hi dr oc a r bu r i l or g r el e se p ar e c , a l t ur i de mec a n i s mu l r a d i c a l i c i n l a n , o ponder e i mp or t a nt o ar e i me c a ni smu l mol ec u l a r
[ 4 7 ] . A st f e l , l a c r a c ar ea 1- dodec en ei (1 C 1 2 l l 2 4 ) i a 1- t et r a dec en ei ( 1
C ^Hg g ) , f or ma r ea cu r a nda me nt e foa r t e r i di c a t e a a l fa - ol e fi n el or , av nd c u t r ei
a t o mi

435

d e c ar b o n ma i p u i n d ec t h i d r o c ar b ur a sup us c r a c r i i ( a di c 1 C g II 1 8 i r esp ec t i v 1 C U H 2 2 ),
n u p o a t e f i ex p l i c a t sa t i sf c t or p ri n mc c a n i s mu l ra di - c a l i c n l a n . S-a a dmi s
u r m t o ar ea s c h e m de desc omp u ner e a u nei a l fa - ol e- fi n e pr i n mec a ni s mu l
mo l ec u l a r c e
p r esu pu ne for ma r ea u nu i c omp l ex i nt er m ed i a r :
CH? HC CH2

CH

It il

HoC C H - R H

CH-

HC

HaC

CH R

unde: legturi care se rup


--- legturi care se formeaz

Un i n t er es deo se bi t l pr ez i nt mec a ni smu l r ea c i i l or c a r e c ondu c n p ro c es el e d e d es c o mp u ner e l er mi c l a for ma r ea p rodu sel or ma i gr el e dec t ma t er i a


p r i m , i n n d s e a ma de i mp l i c a i i l e a c est or a a su pr a c i c l u r i l or de fu nc i o nar e
a l e i n s t a l a i i l o r , pr ec u m i a su pr a di st r i bu i ei pr odu sel or de r ea c i e. n c az u l
d es c o mp u n er i i t er mi c e a r ez i du ur i l or , mbog i r ea , r esp ec t i v s r c i r ea i n
h i d r o g en a p r o du sel or cr a c r i i fa de ma t er i a pr i m poa t e fi r ep r ez ent a t
p r i n t r - o ec u a i e g ener a l de bi l a n de for ma [48| :
( C H l f ' 4 ) m -> 0, 6 (C H, ). + 0, 4 (C H 0 . 6 ) m
P e l n g mec a ni smu l p ost u l a t a nt er i or , p r ecu m i di v er s e sc h em e pr op use
p en t r u i l u s t r a r ea for m r i i pr odu sel or foa r t e gr el e [9, 36], o exp l i c a r e a a c e s t ui
t r a n s f er " d e h i dr og en nt r e p rodu se l e ma i gr el e i c el e ma i u oa r e n cr a c a r ea
t er mi c es t e d a t n c e l e c e ur mea z .
O a n a l i z ma i a mp l p ri v i nd l oc u l ru per i i mol ec u l el or de hi dr oc a r bu r i i
n eh i d r o c a r b u r i c on i nu t e n [i e i , a na t u r i i ra di c a l i l or for ma i i modu l u i de
d es c o mp u er e a a c est or a , se poa t e fa c e p e baz a cu noa t er i i v a l or i l or ener g i i l ot
d e d i s o c i er e a l e di v er se l or l eg t u r i i nl er a t om i c e [29, 36]. I) e ex emp l u , c u n o a t er e a v i t ez el or r el a t i v e de ru per e a l e di v er se l or l eg t ur i i nl er a t om i c e i a
u nu i mec a n i s m de r ea c i e p ent r u desc o mp u ner ea u nei hi dr oc ar bur i a p er mi s
c a l c u l u l d i s t r i b u i e i p rodu sel or de r ea c i e l a c r a c ar ea t er mi c [12, 36].
S t u di i d e d et er mi na r e a nu m ru l u i de c ent r i p ar a ma g net i c i ( ra di c a l i l i ber i )
p r i n r ez o n a n p a ra ma g net i c a el ec t r oni l or , n r ez i duu l de vi d, n r ez i duu l de
c r a c a r e c a t a l i t i c , n r ez i duu l de p i r ol i z a benz i ne i i n a sfa l t e ne l e sep a r at e
d i n a c es t e a [ 1 4 ] a r a t c a sfa l t e ne l e c on i n de c el pu i n 5 oi i ma i mu l i
r a d i c a l i l i b er i p e uni t a t ea de ma s dec t r ez i du u l di n c ar e pr ov i n i c pr i n
c r e t er ea s ev er i t i i c r a c r i i c r e t e c onc ent r a i a de ra di c a l i l i ber i at i t n
r ez i du u c t i n a sfa l t en el e c or esp u nz t oar e, cr e t er ea fi i nd ma i a c c ent u a t

p en t r u a c es t ea di n u rm . S e poa t e dec i a dmi t e c g ra du l de nesa u ra r e,


ex p r i ma i p r i n c onc e nt r a i a de r a di c a l i l i ber i / mol n a me st ec u l de r ea c i e , est e
ma i ma r e p en t r u c omp onent e l e gr el e , p u i nd c onf er i a c est or a c a r a c t er de
. . mo n o mer i p o l i fu nc i ona l i " . Pe de a l t pa rt e st udi i ndu - se me c a ni smu l
r ea c i i l o r d e p ol i mer i z a r e r a di c a l i c a monom er i l or p ol i fu nc i ona l i s- a
c o n s t a t a t c p r o ba bi l i t a t ea r ea c i i l or de c i c l i z a r e i nt r a mol e c u l a r c r e t e o da t
c u v i t ez a r ea c i ei de i ni i er e a p ol i mer i z r i i [41 ]. T ot oda t se t i e c v it ez a
r ea c i i l o r d e i n i i er e a p ol i mer i z r i i est e di r ec t pr op or i ona l c u c onc ent r a i a
d e r a d i c a l i l i b er i . Est e dec i de a t ep t at c a , i n pr oc esu l de cr a c a r e t er mi c ,
r ea c i i l e d e r ec o mb i na r e a r a di c a l i l or l i ber i

435

s f i e p r ep onder ent r ea c i i de pol i m er i / . a r e l i ni a r n domen i u l fr a c i i l or


u o ar e, d a t or i t c onc ent r a i ei mi c i de r a di c a l i l i b er i i a c a r a ct er u l u i pr ep onde r en t i n o n o f u n c i on a l a l mono mer i l or i pr ep onder ent r ea c i i de c i c l i z a r e i nt r a mo l ec u l a r n domen i u l fr a c i i l or g r el e, da t or i t c onc ent r a i ei ma r i de
r a d i c a l i l i b er i i a c ar a c t er u lu i p ol i fu nc i ona l a l . . mono mer i l or" .
n a c es t mo d dev i n e exp l i c i t t r a nsf er u l" de hi dr og en de l a hi dr o c a r bu r i l e
g r el e l a a c e l e a u oar e, a c est ea di n u rm for m ndu - se pr i n r ec om b i na r ea
r a d i c a l i l o r l i b er i u or i r ez u l t a i i p ri n c r a c a r ea g rup el or a l c hi l di n mol e c u l el e
g r el e a l c h i l - a r o ma t i c e . Ra di c a ' i i g r ei , c u c onc ent r a i e ma i ma r e de c ent r i
p ar a ma g n et i c i , v or su fer i pr ep onder ent r ea c i i de c i c l i z a r e, r ez u l t at u l fi na l a l
a c e s t u i p r o c es c omp l ex fi i nd mbog i r ea n hi dr og en a fr a c i i l or u oar e de
c r a c a r e i mb o g i r e i n pr odu i de c i c l i z a r e ar oma t i c i a fr a c i i l or gr el e.
3.2.2. Aspecte termodinamice
S t u di u l t er modi na mi c a l r ea c i i l or c e a u l oc n p roc es el e c hi m i c e i n
g en er a l I er m i t e c a l c u l u l c l dur i i de r ea c i e, a ent a l p i ei l i ber e de r ea c i e i a
c o n c en t r a i e i t eo r et i c e ma xi me (l a ec hi l i br u l t er modi na mi c ) p e c ar e ar p ut ea - o
a t i n g e p r o d u s e l e i n a m est e c u l de r ea c i e, n c ondi i i da t e de t emp er a t u r i
p r es i u n e, p r ecu m i i nt er d ep end en a a c e st or fa c t or i [5 0].
i u c a z u l p r oc ese l or de desc o mpu ner e t er mi c a fr a c i u ni l or p et r ol i er e
c o mp l ex e , c a l c u l e l e t er modi na mi c e au un c a r a c t er or i ent a t i v , c ar e est e det er mi n a t d e c o mp l exi t a t ea c omp oz i i ei ma t er i e i pr i me i a r ea c i i l or c e pol av ea
l o c , p r ec u m i d e l i mi t r i l e t ehno l og i c e i mpu se de ob i ner ea u nor a nu mi t e p ro d u s e d or i t e.
P r i n c i p a l u l c r i t er i u de a pr ec i er e a posi bi l i t i l or t er modi na m i c e de ef ec t u a r e a r ea c i i l o r l r ep r ez i nt v ar i a i a ent a l p i ei l i b er e t ot a l e ( A G ) sau a en t a l p i ei l i b er e s t a ndar d ( A G ) [5 2J . Ac ea st posi bi l i t a t e p oat e l i u t i l i z at fi e
ex a - i n i n i n d s en su l v ar i a i ei a c e st u i pa r a met r u c u t emp er a t ur a |A(; f ( T ) ] fi e
p r i n s t a b i l i r ea t emp er a t ur i i p ent ru c a r e AG 0, c i nc i r ea c i a dev i n e p osi bi l n
a mb el e s en s u r i , i a r K dev i n e eg a l c u uni t a t ea . Di n exa m i na r e a v ar i a i ei cu
t emp er a t u r a a en t a l p i e i l i ber e st a nda r d :
(3. 1
AG = RT I n K
,
s e p o at e a p r ec i a , di n pu nc t u l de v eder e a l c omp oz i i e i l a ec h i l i br u ,
a p l i c a b i l i t a t ea ec ono mi c a p roc esu l u i , l a pr esi u ni i t emp er a t u r i
r ea l i z a b i l e i n d u st r i a l . Pent ru AG = 0 ( l a ec hi l i br u ) r ez u l t v a l oa r ea
c o r es p u nz t o a r e a t emp er a t u r i i l a c a r e r ea c i a dec u rg e sp ont a n i n c ondi i i
s t a n d a r d . De o a r ec e :
(3. 2
A G - A H T A S K T In K
)
p o s i b i l i t i l e t er modi na m i c e de ef ec t u a r e a unor r ea c i i c hi m i c e pot l i

AH

r ez u ma t e p r i n s c he ma 129, 52| :
^ Disocieri explozive
A

Disocieri endoterme
(cracri, depolimerizri)
Asocieri exoterme (polimerizari) Reacii imposibile
2. DISTILAREA ATMOSFERIC l N VID A IEIULUI (N. Cristescu i C. Cristescu)
21.Generaliti.........................................................................................................................................................
22.Dezemulsionarea ieiului...................................................................................................................................
2.21.Dezemulsionarea chimic .....................................................................................................................
2.22.Dezemulsionarea electric"....................................................................................................................
2.3.Distilarea atmosferic..............................................................................................................................
2.3.1.Coloane de distilare..............................................................................................................................
2.3.2.Cuptoare................................................................................................................................................
2.3.3.Schimbtoare de cldur .....................................................................................................................
2.3.4.Pompe....................................................................................................................................................
2.3.5.Consumuri energetice...........................................................................................................................
2.3.6.Automatizarea instalaiilor DA.............................................................................................................
2.4.Distilarea in vid.................................................................................................................................................
2.4.1.Coloane de distilare in vid....................................................................................................................
2.4.2.Aparatura de produs vid........................................................................................................................
2.4.3.Cuptoare................................................................................................................................................
2.4.4.Consumuri energetice...........................................................................................................................
2.4.5.Automatizarea instalaiilor DV.............................................................................................................
2.5.Probleme de coroziune i protecie anticorosiv la instalaiile DA i I)V . .
2.6.Instalaii integrate de distilare atmosferic i in vid .........................................................................................
2.7.Exemplu de calcul al unei coloane de distilare atmosferic tip U".................................................................
2.7.1. Datele de proiectare ale coloanei de DA..............................................................................................
1. unescu.C. R., Tehnologia distilrii ieiului, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1970.
2. Waterman C. Logan, Hydrocarbon processing, 44, 2, 1965.
4. Bartley, Dan Oii and Gas Journal, 0102, 1982.
6. * * * Hydrocarbon processing, 4, 1984, p. 131 135.

435

34
34
34
35
36
40
42
44
47
48
48
49
50
53
57
58
59
59
60
63
65
65