Sunteți pe pagina 1din 144
me |PRINCIPI_ DE BAZA\ sto 0 faegistrae prtioast a fanctio lect. “Hlactrocadiogr=: “ie ne 8 ECG fosetonaren ivendiograma se nscric pe 0 band de hrte ilimeics co ulead sone df oo ————perma-—Sareghtrar “esta a activittcrdaee | Ba conrractie! tata de opaus, dar icardiogrsma Snregitrearh. mpulsurile lectrice care dla {Gate candice stn incheente sau par . feseh contectan cardial led foe simulate elects se te sskepolaseaa Informati fregstatl pr ECG: rpreines topes e meee, Be tins seat i : : ee eee Acie impale eetie reprint face ape ake rare inal ROT tn esac sic, ll plat, NOTS: ECG furninenst de assmenea intormati Parasite sapetayh tocar oat ute asus kn cmp ant ARSE See ae tepass 4 detetperre saa conde dace intearl alles wicsrore tnd ssoerta ste’ shmiat cee ae comet: Tater cls loca cated obi Sete tactcst negate deve te pesitie NOTA: Seopa. principal al acest main cate Si it stiri pentru secon ‘sina cave af falls fi ‘pe tot parcursul acest cari, Probab / 2h secumoscut diverse eavit fir ajutord bichetelor, dar totusien Ream adzugu. Stns ste a actor coe sare Specalisate ete denumiti— epoiarieare determin or Contracts moscieH ie mad Atel 6 nda pengreses de simalare (dypolarinas) traverscara ini dewtatandsonitaria adores Aceasta deptlvizare poate 1 cousideratd ca rogresianen ant ande co sure) = potiive tenant celal. NOTA: Depolarizatea stinsleass contract cals ‘ele genres ed sucion to tational Gqluldler devine poz timolol electric de_deplaisare antrencuss a, contracts prograivy sud mlaearice ‘pe interna cause a de de Galee redewsn gate) alt Iaegitea demas i stimulants do depolarisae fare al ellor ioc eps alae miandice iP eavine negive fn interior! ade FAL Repoarzarea este un fenomen siict ‘ini In tot inp scotia proces © fn repavs laren mlocardied sau—__si_ faa ircuperare su ait Tvegitrate SECO dupa cus s© weds fm figure eat sus wlraare (interior celalel devine ports) si de pe te we ECG dupe poritiv repoaristi epoarizares Tepnariaees PRINCI DE wae Gnd acivitaten dectied traverseard nima ea poate f eaptats co alstral detector exteral(eutanal) i iregetrata: ete seco ctrdingrama: Ait depolaricares Gt repolariaren tut tenomene trie Actstaten electrics iim poate fi invegstatd i nivel" iat fu ajatoral sna celipament Ge detectic. ECG tnreistrenes. activates, olectrich 4 inimit eg sjatoral flecrosior— pile pile Setectri PINcIeM De az es pra dlr cn cra oon un electrod pouty plas pe pic, oe inepstraes pe ECG Bdenesiane ors’ in su) reat pont aceasth ondh on tneirciturhpoaitiva E resieath spre un dectrod =o Se produce simalian 0 eliesione 8 Inreistrats pe ECG. ee ee cheat Pn cece spe Para | \ SECTIUNE TRANSVERSALA Noll $A estola origins impslla electric care se propa ex ‘andi, std cele dows ate = sitoat_ pe pttetele posterior atv dept, octets petal slcesic ‘Gage si Ta Lams stim eardute, Aceasts und de epolaicteprovite din nodal SA Ft Stinolera eae fous ‘Cind_acensth__—_e depolaizare aversny ate ea dadangeash o unde ‘concomitents = sontraci svat, NOTA: Stil clsctrie care in nastere ‘ods SA se indeplcteaa de nad fa tod ‘concentric in toate Sree. Dack tril, Sth plagl de aps fo cate var aronca ‘plate a sive nodal Sa, ear nate 1 dds citeala de mssine crescngh eae ‘par weplaea avind ca pant de pleeae nodal SA, Fa acest fal se" produce depolarsares atria pine de peas aed SE Amihice 2 Hepat aah ee a ae Se propses wind dociveiturr pontive in ibteroelclueee miocedice Nodol SA sis Pascal De maak Tada de deptarizare co tisee_prn— i captain, detector cota sna (2 stemalars atrial cle innegstatd: ete - * P ropneiots, 1 Aspolaincen : Gerla) a amerpat we mae riven na waz ; NODUL AV de 1/10 “secunda aici ‘tel ond Presi activates ect conta er BO echo i, ne cats nade ib Penmiftad stage ad patrunds tn wentricul ind anda de dipotarsare tavereas Be sah east tat imutaoct de depolatizre ajunge pot eta ay ee ral ula, contratie Gpielol nodulit AV exits q@_____ 1 Astle unda___ropresios » io soosnds inante ca imple s5 Sete depotarieaea B conten belo ate {adevient andal AV. Exits numesoase tort Imo i cave pte cet son il wom refine cu precierefaptl NOTA: fn ralitate contactia se produ leis pau insite ca nod ‘ulin dps depolariace da nol condense, DAW si ie Stina Ervin fenomene ex apirind saan fH. pauss de 1/10 secunda permite singslui UWeacd pain vaiecie AV spree sont OTA: Aju aici vom corsa fonomence ecu cle rmucamce. Atle se contract upingind sings prin valrulele AV day acca re In dutia Fentealilor grinaivule Pevesitt putin timp (eprocimatie 1/10 secuads) Dap, acest pened prince ton stimal de dpolariare provend i ati Acct stn lei recede nl AY spre ‘sccalal AV g spre reapt i sting Progresarea stimululsi din aodsl AY Sector Senta NOTA‘ Fasticulul AV’ lasicoal His) case din nod AV ce Indreapit nfs, a parte In interiral septal ikerventiular In ram deeapta 3 stlog ops pura, de /10,seeundd, nodal AV cate simul deeansind tun npuls elects care cobgard prin ascicuat AV se rami rodul AV ramarile facili depotaizarea ORS repress input slecte: cane Prods! AV spre ftcle sete Parsonje i club ER: Seterut de conduere seuro-muscular alee te compas dintron Specialist case Gammite mpbleut ie dela seda! AV. El ete compe Bp vel AN ccc His sor flags ale faced care [ming tn tele fine ae else! Purkinje ile electrics tee tut ma repede eet fut nerves speciaiont est fdulele miorardne oben electric _reee de fo Edith sw aps eras Gra Sangh ale Saslelusi care se toring Hele ele Parkin Insti pe ECG tn momentel {Ge val lets cosra din oda AV Sista de sondscere wenteulaa, are Hetming In este mioesraee ventrinie ples QRS repreaiats del activitates ich 3 smut s oda AY ample QRS sentriculior brunet nf BN penser De ath nok? ete prima deflesiune in Jos a complesnlut QRS. Ea este Fiteleretelei Purkinje transmit impulgl dletrc ta clue mio ideo Uclicxione ia sus, und R. Adesea nu ext wad Q. ntdiee, determining conteacia simlta8s a venrishlor. Free fine le reel! Parkin trannit sO este o unds-care se diijeask________ tn jul Siu" cer ts elle cs, scti i - ay iad acest imps aug la ele cars $0. cnd exes. apare ame Sis venrculbr, actu ae Sepolarieazh for QRS, Es eae prima aa cae Tat omuracth complet Att inpulea transis Ta shee meats ©. crenata in jon, ete urmala de © und Senticlare detrei contrac sential fn es, ond R Po cae ons see Pere er, og Ini QRS. Unda Q este son compe, NOTA: Conmplexal QRS al ECG represinth IMesputal contacted ventricle: Seca Ge MTchnttactier vonticlare tine In calitate faal salt tmp dot complexel ORS, {ar po coir a acesta repteint GGharactisyenticuaras Astfel eomplessl QRS fcqreaatt depolarbarea. veaticallor See etermind contracla. MA urn bine? ext ‘PRANIPUL DE RAZA PRINCIPIT DE MAZA @ UNDA R @ UNDA S ‘ats, Hodleptacd ta us, te urate o wnd Stadia tn jon: Complex QRS ta inacpline sepesinacivitaten Wari Femteaet setscalte Pisa deflesie fn eas & complex’ ORS oa veda ‘orice etiestone tn jos preeedats de ‘oWeflewtne fn spe ate go waa S Se poate spun ocomplesul QRS tn intregme re. ct feet hates ear SSauratiel tentreaar SOTA; © diflcxiune orienta ia sis ite denunita tordeausa unda i Datiaetia tate finda QS, areata In fos se face dap cum ha ea Us podria Sn dgps anda fe Unda spare nian an finds 5 este stents dups aad ‘Numiral 4 nu ¢ dar ‘ound Q sau 2 Tntrookt mu exists WA, sol patem preci dack ind De acces ie dept unda QS 18 eave din endelo determinate peote-un momar Qs Dipl complexat QRS se produce © pana apoi apare unda T. Esita 0 op complesal QRS, aust Pasa ete segmental ST NOTA: Aco segment ST cate in ted simpli ete gorges ogra tl ine Eeaplesal QRS senda Tate, dupa cum ce ‘a eles, #9 curfnd 0 Zoarte mare’ important amesss dup paul, Unde jt vepolarzarca veatrcolae care astfel pot fi Sr repctineg evict, repotariaren fapate ciod celue eardince pot f sirna pegati fo intl a SD ost ee se pot din nou de Ee Ses ares us a Un ca ounces representa prin onda, tna T. Acct cil se rpets ie nee Vata repterntS depolariatea au : = repent depearinaren entre a Uda repretot Feplarzaea senttieiar se OTA: Din pune deeds fog wn ete ets era ‘i ide ‘ntrcalr feoncnfavenrclat) pended paar dine Ba jotath pe nie mimetics ce ruleasd, Cele sal ppitate cu Ista dem Comptenal QRS ‘este tarogstrala peo anda nlite Sess srlimetes x “ine limetr rate miei fare fecare net Tatttimes si adincimes unei unde sot mésorate in milimet sh fonsttole Omasurs a rlajule, Totnes 9 adincimen undélor pot ff masorate a Tralimea sf xdlncimes andelor sot @ misuri Supradenivelatea sau subdenivelare,segmentsior Wet ae bass este--~_ "~~ n tlie fy sceagl {el is cue micordn unde snl. Yaleajuta potitve tint orientate pile negative snt orientate esr) cauer at eC te kale oe eet har Peete ate eae ee cen cea : Pattee aaa PuUSCHHE De maak ‘Ava oezntal,marchetaS timp Timpul represent pin ditante dinte bout int geome etede— Reis do _—ptrate mil ntee oe, iccare mic dviiune (masurats pe orzoatala fntze Tale Tine) newenints 0.20 secant 0.04 secu mica pe asel erimntal putem determina dusata (pile cicilal cardiac sande poate fi deterninata ee ‘rect sbi roprecnta _—__ de orate care tore dat 0. Sead ete So pitrte mich (Su este newoie & f te anit) FRECHE DE Baad ECG standard este compust din 12 dervatii separate toracice (cau ‘recordale ‘aur ECG standard este sompust dia fase Seria On ase devia NOTA: Devvaile care stn somiderate ca ‘estandard’” y “a gt aD onl pot E Invegistrate din dives pir polar ale mamta, elton it fe a ab sed ei So fe rajele dept i sting pute obtine deviate ‘Bes formessi ero. ttianghl rif pentru Lets din dels © perece de elettasl formas 0 ind workin de 9 perch de elector, ena ste poatv gated ete Derive Leste orzontal lecte beat ating te nt # Seto cal bajal dep ete NOTA: Minunata constructs a aparatulai BCG ‘be permite Tolostn we fe eloctrod tanat,pocitiy sau nogati, Je chic 4d Gerivaia pe care spratal o targa ind se examineara deivati Dy Heetodsl lu sting este acuan oe SIR aU gambel stg tae ROTA. In waite os ecto se de aementa asl pe gamba dreapth penton treistiaes BCG Aceastoajuth ta ststlaaten traseclee Flecare laters a tivnghiutel format do extre cei teed electro ‘Epterinsodevivatio(D, Dy. Dau fobmindo peeebe deletions tor tei devi spre ental trian, reno rel ind ds soar dante fet eath sk ach shiva nega Bat sete cos eet Se de strat all ele coatinuk central ‘unght, (Se mentine nagativ pony urscrent ne BARA Qa derivatic este derivatia AVR. Derivatia, AVR foloste beafl crept ca postv tar tof eal electri ti meme (ie segues pam (aegtiy poste Derivatia AVR se servese de. tata dept a posite, ai memtaclor to AVL sint ‘Tof cell datetori st rientati spre pina” uae ste oqatii ean plait? Saas Acest spline” este coaserat ca ‘gativ portal AVE cate situat ton ‘sting Rr ot oa aesetclg OTA acon iowa ceraseer die cen fe tal Sonu core, Saou Fie Tea cate ae ee opens 2s pate scent pn dn nies ELSE ieee. Sena eae Ae uuseron mie aga nec cee tse ‘Ser te motte Deshatile AVR, AVL # ANF se lncrucizaza in unghioi diferte ‘dus iteancfin 3 sel alte nt ae rset AVR, AVI AYE sot de atemenss deceagt sie smembrelor ‘Aces dorivati’ —__t_waghia a 2060 de grade aGa com @TAE Dy Dy 5h Dy fnoracigaal Desvaile AVE, AVI # AVF ae ctl deste fafa de desivafile D,,Dy —aughia £2 Dg GG ae ecindenss unghiorie formate Se Dy Dy, Da sivatt ~ Dy. Dip Day, AVR, AVI si AVE — se ftllnese fase laut de refocinft Gare ce latetae ew prociele Inlax plan pe torscle Polnasluh vail sat Dy Dry * AVR AVL, AVE fille Ds. Da si Diy se suprapue DAR, AVIS AVES wom sae se leva gh proene (aa ls Fane : ivi ale menelae pot # fa siteate intra pian ebavad Aces plan care poate fi vipaaliet pe tora Beton cote ‘costa niet Initia Ficca desvatie s membiclor tnegiteies dnt-an ung de astel oct fiecare dervatic. (Dy, De, Dy AVR AVE si AVE) Feprcials © proiectie dilrith 4 seclcad” acti andiace sag oh censts pin pare goals? ECG lncegtensk aceapi _ cardiac ative Berea ta Wauneaniie sk ee tenis otseth maint pentru saves dele par diferite in diverse derivati ee njekege comparatia, eoareed acittaten lected est Inept as re ieite posit NOTA: Amines e& setvitaten dlectien ‘hu ee schimbd nihodat, far e& peeve fe electron st ere pent Reeser denver te parte aga iat trace se schimb Pofin in flacare erivatie pe mdsord fe nt schimbarm unghial din care {negli actvitates cardiac Titi inte ‘Lunda de depolatizate este progrsies tet tide et srcios POZTIVE caee merge ta Interior cluelor-minardice, Bach depolarcarea se Sodreapta spre un electro’ AUT. reals pent aceasta dervape patticolatd ‘0 delletiane POZITIVA ovientata Be tase fn ss. (Putind repetite, Sie ticbuieinsiatsuupea scestat lata) 6 Det obseevatiaclaiobiect din ase ‘ell putes teeanoagie iasina NOTA : Este mai ines se obstve diy, sso singhiuré detain unl sagan Acted Inveyistraes actviats elect rarda din ase unghiur difedte ne di © pespoctva mai bana Acum: putt ua tnghifears de fafa fv od Arwoaaterd pein Acest fulomobil faainte dea reneche- Apropos, Gate vorba te un Taunderird 1965: Pinsocs de bs olan na este Adentieabile NOTA: Nil posit veden spatele main de Ye fotografia Se mai soe din stings, dat grate ‘Gecteloe posit putes gpune mal alee supra acetua (osu dad vet eh despre toler. 13 fal, damneavoastet np pute seas Snumite undé into singurk denvapics der (0 ede gate pont ierite ale deneaitor ied ee pi ot vei at tans wader te sssanl « q link (torrie) melt doting cle ye deat pre : DPisat Te pase pri dente po torace Be det ale ppt sn eshte ye pon pet es iste derivatit toracce decid lee terete ste cesta (Genat electra este 0 ventuol posi ich pita pe trace, petra tm dee corsce), forsice sit namerotate des Vy, 3 = es ge te feapla A Polncvalot De efinut stint Wepae scope ine In Tawa ctectvodal detctor al ot force ste ttdenon, ps Bde depolariare cart se depasanh fo ss pe tenon. * Decvatie tracee 6 valu cave ieceast prin nut SA ape spice bola poll egat = fleas deriva race Derivaile woracee sat considerate ce ————"Ipositve sau negate) are spite, angatve ‘ach we prospunec& decvaile Vpn Ia et ese nel sof od ate SP Me — ol AV. Derivatla Vente drapes pt cae whee pieptal a Somat cate ste defaty ta Vy NOTA. Planat care sectionears be jas al In. dos Soperiara talent ste ‘eau i pla oreo, de la Vy a Vy aratd moet Ne Gleaner (ch postin feces feue iter) res cmp 0 pg cuore Be Sr dal anni ch unas (peri) de sete taper rn “ony oe oneniert pee eel a, ees fey sgur ca a ees Garrat ach mas seve ae. Py TEC ne va arta modifictsle progresve dela Vy Ve ECG sepatie pouty owe ON) Deve Yo V, dnt ate ba orth sal wich ie 3 iterentecelar ‘pra tt epi in img |g Vesinesewate in drephal septa : sing de obica Siuate Wa Vy slat donate fe roi ‘interventricular. sseptubad ‘pewcoidiate | |snterventrcular este pretle ele dou decivatil ale. iia stings Besoin dor fate st (st sine denomite deviaqi e feeiceled Hise haperte rcordialy sting. 5 singh © und de depolaricace djndase spre rod procordial este sis. Heetradul toraie postin Ve determan poss seu gat) a 0 defeat osc poe (sos ts) 0 1 FRECVENTA ig 2 RITMUL ~ 3 AXUL 4 HIPERTROFIE 5 INFARCT Peo ECG standatd, cle ase decivafil ale membrelo r civil ale membrlor gi cele sa Seseyr ge dv late po cleant Ete occa iy le pal importante do urmset Stam o FCG tnt’ teecelta, site, Iipertmile infact te prubleme sn fl de importante fs frebuie rect st wae ECG standart are use decvati 7 de chelate pogo — ms Desivatie membelor fae parte toate dintron eae poate fh pe tora inet + Acists cind probleme pot fi anaaate inavulut (acta Ste planal Penta Esc ma su in oedines teat mai Desivaile premedie tcecteseprogreiy trina ate pan otinontal NOTA: Derivatite premiat famenst plan or fu dou3 plrti: superioari in NOTA: Somasad veil pe ace informant ster hepa ieee tograie na “ale sofas Pirie Nee mormet eta sd Irecventei inimit sale (este pufin wxcitat} BEAL SA este situat In perétcle posterior val tat aefate SPSS ete a aes SA, nie sardonic Freoventa so eye in cet pe rine 5% alte replon! ale init au posiitaicn de a deventasemnder SSL ar eae Dack pactnator! nomal au funcbnes, ‘sans pacman au Spee sales de ondicee NOTA: Acsji pacomehart potentials int densi adeersetopc. De obiee a fomcfoneaai dot in car de boul Ete woot Paccmalorit poten sat situti fa rote parte innit ct =, ventricai ST adul AV ln condi normate acyl pacomabers int uf Sin poner de rede erie nu ge aces aot dena Pacem potential) FRECVENTS PACEMAKER ATRIAL as. paconaberi ectopl_ potential fodul SA nu funciona, up Gh cstopi: posts prlun aetiviater de comand potential focal rai comand ini, rade bia ino Benth De pe mio, cate ete dpropati de Tecvenfa normals decanpala as a cari de uogentt sau patoogice, Sisal ectopi poste of Ineapt sh ce use lo frecven foarte rapt, sstie feneticnenat ye petind prea Teden la froceenta de eprowmatis 73 pe mia pacemaker | Nodal AV sree te posed de acinoned crest poten cate Ace, se eS Gece de poh > tl dak tT Nall AW etrit ostinalre de pe wi, dps Stinusl obignait af ati. AV. posed favnahor’ parva Nodel Je mod normal nodal AV eee static de tles ihn care oblege stil skeee de ‘ipeltsare sunsis il tranenite Seicaloe (pon fatcenial Hie w Fame ale. = pases de asemenen femme ventsicait acmatey venice focfionenet ch Feccccat Seiad tmnt wo Bat sictda dermal nie absent crest © pga "dt ee eee aolies ceast frecven{a ventricular’ independents, oe ale eee en) ak Aceastastimulare etopich pare noma dacs ‘ular Simul) nu vioe Ses aust (au mat VIX: In candle argent cn abet exact ela Pacemakers sot obieetal one ‘odel $8) Mncclianti define (i dec ap ut exige), pot Cancion [fiasur foarte rapide, ce eopul dea coxa shied igh fora eco Bee Te ES eoccone de 150 280fmint. NOTA: Cai un fear ectopic atria, un foremaier patel al odull AV soa! ‘terres (carte rapid. Fl poate Ince st ‘cares trace 150250 po minut casas fpatologce st de genta ao cy Tee eee FRECVENTE PROPRII Atri 75/min Nodul AV 60/min. A TAHICARDIE SINUSALA wai mare de 100aut (ey un rien normal) este dene ocacle ecopice ale ater, ale nodului. AY ale venti is gh ieee ie sical. hee descarce cao ftevent tor proprio nd comand normal Ste dette oe 68 rapid cou ommal, ¢ rtm fai mare de 100 pe min, ste ‘Venticui pot i sub comands una feat ie sural Sole ex S heccens ae pe snat— pk eo Gaim otal itclegem un sim eet ‘Un focar ectopic atrial poate stimula inima ema vrotncites rrodel SA goo tresenh deat dar % Gece dues a eal dn el AY wma aes Giro acters abs tue NOTA: tte mat is sinuais noah tabicorie 2 ee epee ee ‘is oodal ite (modal SA) cia sajiee oe sans po dave cu 0 fecenth faplta Feectents tau (150 pint Is 250)mi,) ‘Sto accat pentru ats, node A Si tocaree Uenriealae FRECVENTA: 43/MINUT BRADICARDIE SINUSALA freevents mii ied de 60 pe, nit (ew an, ft Aorta), dtc oat principal este dea nots rapid frecena faed un enol radiant smu pei eet s i Sy, Hate toscana dent Bradicardic Bd Yom termina acest curs vom putea detetmina Info apts din nodal $a : freeventa Bee ones ak a a {sn instrument special sav sig tm dat ‘be minut ities ie Sal cua Pentre —* covert, ‘ateoaréa ‘Himul este: normal PA: In can de ureenta cate posit af ou © eight de ealeal SA NETTIPSIM DE EA t NOTA: Cx toate eX complescle siot Indepirtate ? uncle de altle, ele By QRS si T rite apropiate. Esc-vorba mai earind de pe teecvonja Ing inte cat. FuRCVENTA PREEVENTA Yon Sma vs a Jn primal sad seperios o aud R cane ue gitete peo 300, 130, 100" pentru fieare dim ii grease sumladsle dps fem ea aritat. SA memoviadin Pentru a calcula frocvenfa trebuie prvi, ft onl R ‘Gag eda care coincie ou ae, pent ile gras 130, 100 oe roa Hise His care ormeasi lint pe cane Colne deme 300, 10, 100 Numark spol gle tel Tl cate wtmena du Nani oc 2 dunt 300, 130,100 (a itn cae rene dup 300, 100'" sint. denumite — wo 8 ‘Sk emotion ate te lneare en tmpreun: — 73, 0, 300-150-100" scant acete til fe ping ca avin automata, 8 ua it sigur ca patel sepetaacestegrupe str fe fei ase gue de rie ,300, 150,100" invatate 50" le i pe de ost | eapabili «8 moni nie eate urmesrs Sate 9 Sede are cate frat comod de 3 Vi amiat pr empe tie. ” finite wearer sumafbde grape de ire es awevEsrA Cant | set we ee 4 Frccvanta se determin’ unde eads urmitoasea unit R: Ete it ‘poate de simpli, ple de ite 300,130, 100" 18, 60, SP vet tual vind © FCG, sk ape pein’ sven rime andt R cade pe o line gross, si chutien ue mane sua gsr at print 8 Cia gheppc tenuis cas -adoua upiit R cade intre 100" si ,,73", re ste mevoie deci um eaeut. —fseventa ee rea ge tacit homens ete Acta ests ‘rascal unni bolngy = csi feevenga cardiac ete inferioara feevenfel aornle, Erecvenfa travel de mai sus cite se Gel pe it Yi sae spune: ch aeasth toeyenta ar tua ‘Baslere datum pacemaker eelopie detach fl suspects profi SSOP {pe bats teehentl. NOTA; Probatil este vortn de un itm cae fn magtere In nodal AV i pentru seein su vedeti unas PP 2 soit AV epinde} de ic 0 ight de calsl. Aram putettdetemina fa dint simp provi determina fercvents unui tases BCG foie moment prince smpla ede de i pen determin freeventa m pote detrina fecvenfa nn traseu Se aa ot wee rig Vanuaand = EC, A= Vet aves mone cu dumneswonetréercicral tn momenta cin ce vr face transplaste ler, gh atunci et fy poses flerai suis) 7” de dous of 1/300 de minut 2/300 de minut 1/150 de minut (sou stm de 150 pe minut) tyei ori 1/300 de minut ~ 3/300 de = D. 1/100 de minut (seu ritm de 100 pe epee = cite pea wn fe obi de A to ea de imp date a i ees de wn 8 - © oa epiceint 4/30 de ante sau un rtm Rea 150 apeos 8 Jn daca ima tate ds 15, g s tinue reboie sé me aston ee SA ISS complex ORS la fleeare cine Pa ™ RECUR 190 60 len Gi ate ok ee pliner ahaa do dn ih poate Ch ee a NOTA: Tm geneal iemertzntea siiseinior Ici reprerints ua eoet consist ae Teal ie care svetl novel et ine ce le pote gia ah NOTA: th ca eo privet sitmarile mal mii de 66 de Mtl pe min, eve al ire tices settee cicle snpliite BRADICARDIE. (frecvente lente) RA tev Lets aa pre ilo penttn 8 ge cnt epeds treseans Riots hone sit: deste ace tlea 0 skh motodi penta Aeete fecvonte ou eaten BTA Gespole do tei cre dau ua cvantal Targa reeventor, 300,180, 100" 50, cota e need pate mina ftevenele de fn 300 la 30 ele Toure Jouse preeupu @ Teereaj Tet de 0 pol mine PRECVENTA WECM REPERE DE ,,3 SECUNDE“ TRASEU DE 6 SECUNDE 4 SecuNe 2 ecuNoe {n parten de sus trsrai ECG exists mci reper vertical care BN choke wana ern in ov i aeeste Interval de tet voce atom o bain secunde Enis mel repere____easupea traseulsi,_vertieale Eat ronat ca user Re wea ereal ds tu hind ete ata aie seme vertical Aveste repere vertical int denumite ps St cern) ‘acs: ook din art Interval de ei secu bandh de sein = NOTA: Anumite hin pentiu ECG aw intervale G03 secunde magcate pstcan punet gs. band de jane secunde represnt hee tece pron apart ire ‘eeunde ‘lad ECG se darutes, aigimes bite euprinst fnte aceste douk lint veriele tece au seul Saregiteatoe fe ‘rei secunde 7% ” 6 secunde x10 6O secunde (1 min)” Astfel: Numérul de cicli/Intervalul de 6 secunde x10 ..Da frecventa {cicli/min) Freveata ete obfnits Inulfind mamaral de ciel dia 6 secande Nomirat sacs ump (8 0 ems ko wd pe sosmenea baad Tn mur lnce wor pote celaae Yn canine complet opt ae noone ie i oe ix death woth pa lad sot 5 ce tragmente de act secunde epresint i garam fet cd cra “= idvesuttat pe ECG iaut Be i.o wR ao a and a " unseat de cei pe minut repeesintd —_.,_freeventa al de cet 6 seeunde Famulfit umirati muméral de sch pe a dorats se dan freevent, ee dese secunde a (4x10= 40) Dao frecventa de'40 ‘one n aero la detapta unsealed elfband de yo secunde si vefl aes Freevena sa reevents aprosimativa a acstor trance ECG. coe his pnd 2 Sines nc tigen agen oo 3 Sik Satna cs as £2 he Numi aumaral de — Selamat ce revent. in senses banda ch — pentr' a obfine me + Gasiitrasee de BCG 9 aitragtva fi cit de aya este determinaren cate NOTA: Penta a Somali eu gece se poate pone reser in dress sumdra dec dp iri eget Deena ol de pe banda de sae ecco) corespan Guliceren & a Bus fete waa ECC furaineans ele mai salts detalil pentru 9 ieuticn atm cardiae (timer anormal) care pot Majer diagnosticate ach Se ‘Ganeayte cletroficiogt sin gh frocanind eat fork stm totes poi wifnam acest caviat poste 2 deremna unre anormal, sao terepore fe rogularitates oasle wt nen nora rite ECG fnvegstentl toate fenomenele slctice le ini care ma pot rs fe vig, mtite sau tte epel oe, Ea fren ci un, mille foarte peers aeteeminarea modllicisior Se stm. XOTA: Pensre a tftp tubal de sin ravi tbe oi frat {8 ettofinoga romain ed Sis normal He Gnduced dese) sh de orks Went eM nodal SA afuzena pe cole ail 6 uns de depolarizare. _— care delangeneh tall dl SA fT He oma SA omite rgulat impale care ind contact nda de stisuare, denomit + Nagud SA te sotr *mapulseneenreploact ele Erinn sinus” ATRIUL DREPT Nea) Pinpusal decticajunge 1a nodal AV se produce 0 paush de mat nite cu acest a fe stl, Sitemal de conduct atrial se compune din tel i spacial a condictre ae aust seer eg ee ae Seen tas toa simpla vorbind de apd eae Fasccatel interaodal posterior poarts numele de iseieatal Thesed ‘ect an eet ein ‘arte patoogie lehte de acest facade tm au fest ied deserve, dar em sgaranh {orf dorise ltean vat apropiat. Fear erent ene aufient soe euoasck esitengs for dati stimula, nodul AV. transite stimu cletcie spt samvrie reaped stag a facieuluat His, pentru a stale aml ey dats ce nodal AY este stimmlat, el transite impale! cetrie ly fesccal ui Prin fsticull His impubul éte condus fn jos rein ent 9 aings amie mpoleul difescasd. rapid) spre cel dot ventric petra declanga depalarisaren fr atta Bcd Av ace = ta St nn Speciale care conde ald sree he cpa ot nod AV ~ fasceal — ram" Be at din Fest specializnt reeves fesat perros conduce ratlaguite prs fap at onduce ori electrics rap fm veateul fel eardise foot conde stile ie mt mat hae. Del ete wee nose impalstlepatlogie care a0 fe fn afar slemulut de condocere just al venneuilor pe ECG Ge mal lente “Exits pacemaker pote Ua (ccopic) in ambele sr, in dul AV Fi Ge Ger vest 8 pot pelos ound dacnoceami Normal este defer Pact pti eit at Faith pacematers de gents care pot roe de sale. ned actives te dette, eoarace, pucomato-ii poteatia mi fenctonenss Inmod etigat ta condi foodie rma ef sit denumi focare (sedi Snormal) Bipot etite wal soda AV comands Si tocareectopice emit ecaslonal un ionpuls cect 18 alas Fac agents indeowtt In carciopati ectopic ete 0 zonk care omen tinal (a aioe vps impute din forare cantoptie OP joe nae © ——— i FA: Toate tulburdile de itm got ft wot Ses oe elle sr, (eonduceren) 2 aap nso MA ctiparela ectopic. De lircate area omni eibarare de caf mmr cen cose Gn ie aie meme, O canoastere Sisal ato band ielegete te focare ectopice pot declangs impulbutt a 7 ‘ RITM. RITM NORMAL ({REGULAT) Ritm variabit Extrasistole si pauze Ritm rapid Blocuri cardiace Distante egale intre acelasi fel de unde — Tntrenntsitay exediac smal euists 6: distamts. constants. intre eS mune adel ie argh tad Nu este nccnsar xi Infal pe dinates A grape de vsiborari dnt. Reese ers capitle mah sevens era vapid a bol dps aepeet, laa Age's ete imecanvmce cet foe at Meds tm tonal oumal al ine ete Distant tntre sinitare este ‘otdeana scceal in ital aa ae a OTA: Se vorbestesteen de ttn sara ex ‘un rt sional replat saw de un siswal normal pentru eh 6, fn aodal RITM VARIABIL Aritmie sinusala Ritm vagabond Fibrilatie atriala ARITMIE SINUSALA Ritm variabil Unde P identice T Ti eH ital arial eaten pts ep cae scien eter se moms tho"QHe dius Seal se Seed Bie an sit ee vavihile 0 neregularitate genera aed se oath prev repair NOTA: ait dopsmes acest aim n.mod setegulat neragalate ech nm ponte nota, file aspect ral noveguasl Seeventa normal = under iaiiek + QRS. T), de obi, P Totu, interval tae P—QHS—T___ se achimts {in mod constant, E _ uni sinwealh este wa stn neregulat varabil davoraadescon rterslr cotonace Qala nodal sao-atia) avin sine onde tinaae ta nate dal $A (Oe ode fecal ee tat imple na nase woul SA toate sna P entice iin pacomaher-sba te seeplat sein ene caer tt ebrntc mpl ieee i ones seme cates id sc aeeglas RITM VAGABOND Ritm variabil Modificari de forma ale undel P FIBRILATIE ATRIALA Ritm variabil Nu adevarate unde P dar numeroase 7g deflectiuni atriale ectopice i BLES arte Ht Bu nd Ritel racer (Wandering Pacman} vse aye itn alibi fate pate ca unare a sehimbin porfiet pacers, EL ee faracerat pri unde F cu form varie Tn Wandering Pacemaker richer. —aetvitiven ‘oi se duplsesss de fn un fsar I altel Fitmal retat ese fort slau eats Un Sopect fv al receglat wel Undele_ ain Wandering Pacomaber a 0 Pp form are alle pe mbsf sic ana weiions teare inj alae duorae: doses uno naiee bere eine MG pal ele eaten paar 9a come teak, Naseer nana ange a modal AV. piortatia at forare etopice Rnorace su eit on impairs as r eee Beictweme cree anstgm foe Riana, ventricular neroguate pot Bcetat oat BATAI SUPLIMENTARE $1 PAUZE TRASEU DE EXERCITIU Extrasistole Scapari Aces traseu este Iteistrat Laon bolnay al chr pas ete foal sere tae de sts ober itm nerepult fn cre dstngem gi ee tga de bine fat poten limina » PA: Eetrasstlele st pause constituie sie eeu ats ack orar de itm eare poate fi reeunoscuth etre Avalcnd trea, petea in continltatn llror este ube awa Undele P na at entice aga tnt pater spume ef acest tases, prob ms este Diagnostcat nostra este dei Wandering Este ur ae? Pacomaber Eaiestlae (batts pid i) Se datore ad de RASISTOLA ATRIALA are actaldpieiaturd juovenind diacevn focar asl ; sect ps sere and unde P snotnale mat precoce det eam mature a diverse fecave eeu. detconiind wale a ty eases i : ‘al curd a de ocd fa eit. {Prince patew kb ing oat Estiactoele, asemence opilor peat Sfau batt care sper = fect neam sep Estrasitlde, de bic na ace ae : J pot avea un ager natal si forme iE dar he par tose tna Taste reco aie prematers. acta. extras Salmstre tan focar ectpe fy spe mult tal curd delta face, cit ace impale via master f SSTocamiad te eldate nie Plo ce setonice a Unde ‘pas cetopic depolaizesat atsile TL analog puis normal inci nodal AV captsel existe el exact ca cet arf rh 10 ’ al SA, et EXTRASISTOLA NODALA (AV) EXTRASISTOLA VENTRICULARA Firassieele veitrcalare (ESV) jou naytretnt-un focar ectopic Stimlives prematurs entasstola)nodati ste ea otgine W dex ‘Bree ectopic nodlat AV tn agua ipl he see Ee condacee, EBS impel . prin eile fn focar ectopic pote 6 la orignen wna pals ; ‘import wide is ugul din — ears Feirsisiola venrienans, ca toate clave ‘shines Festracitte, 2 prods poco, in ele i els ora rod SA estes omental fears satay . Atel se observ de obit wn gs aie Bene sees, fe a tpe nee cae sare Tae pti, " Sedrtde oie au oe prceatde ola - rtzasitla vente cre ez a esemnata fn ay coman pri fee recnuosrat Gor pe tase ‘decvocanogratic He GONTUCERE ReTaGHADA. te se {Gn actasts depolarsare tral erogedd poate enter el ude Paver at xe Saints au Gund complex QRS, uncon erat adi F parce irate pont ence er comple ORS NOTA: ESV atestd o ,contracte™ venta Beir coiey 0 ESN amlalined ch exist o eran vnc mets 8 Gaisie a pollu mcatsasembadtoare fu cen product deus ORS normal, 3 ESV. Inspulsl ESV a ormeaca i mod obi sistent de rondicere haa entre scat mou conducerea ste feats (ORS noes Bash Stem Maan care a andace foaste rapid stimula clcthie nerd a deplea! weutiare cet ty aujtte Is un ‘8S teint complex Din conta, impaleul FSV ia naglere i micas (in sla sistema de coadaree nerves seecalia) elle ocd color ‘pale foeree oat NOTA: Sistemul de conducere nerves alias ttoemite Impulse eu @ fescven de 2a ‘eti/sec Mlcsrdul normal uu transite fru sleetrc ci eu vieed de un metrasee (48 ajar sistemelat dis, ms Sate de conde ‘ucioe al vettleuitertrancnte Get maple lectric de2 pla Ia tor mat tepede ee ce (etal macular (ooca dal fe poate face, 104 Pies nace (orpensitoar) dopt FSV ___ exist 0 pau compenstonce extnsils eh chris ina, din puset de vedere Pisce slonoast Ret SMA ae depnerare Asa ni AS eee Buti epee nt extras age placate fre contrac ale uns rage, dar [rd 34 provonce Conapensatoare ark st tulbue regulator = Casein 1 produce bgemins, Wigeninans ste ESV 0 gore up| Seale i orl aes ee lad 6 ESV oe copleet cao tae nea Aspect 0 reprdace en feces ag dl o ESV aac opt cu door deal mull oe pte spome cee SV pote se euplece te cuplee ey ena sa ma alte Md aaale pea i cuplenck ign (tigeminisn Tomar pos ua naytere ntmeroure ESY. Se. consider Loe IST de gace ESY pe mina ste vrs Menonn puobsi. rt ome le pat na SBR erecte ESV sit ideatice spine ch ol a —— i foe Sedich adeson faptl eh wnseuarzaia ot aia feorenars) exe deta ea Jor suggest 8 cova os mete" NS. + SREY pe minut constiuie Tesemen patooge WTA: Ta asus cnte bial cof PA Ta cs ele ene prt ogee, bol Sere sna abet wie mn naan tea CO, ere) oh teeter os naare at recreate wot Parasistolie assole ste eh rt dtty eovrat de dl paceman dae ‘care uni esi elope ve ate de unete Sue Ricmurie eetapice yentrcuate daw complexe ‘QRS analoage cel cin extiisule fn ancl ele int lentes ind slat moors ca an Se Fitm supraventricular, int cunmeute et suaide fe x puraistotie NOTA: Bataile venwivilarecetopice_ralneass Sn parasisolic an vim sequal te ‘mal fenomen de protege” a exit det ine BA care ‘am se tranemit ln cates ‘int blocs al rtmlul supeenticuer ‘Treble sine gn Is parasite ct aval ——— Cielate 0 Teng ete oe ital airmail extrait iclareetopie uniexe ponte dasetera 0 Snguin dark Sea ea sere de pulse surest, ce Fe paiva deESv le pi ene venti SUPE acer reutte 5 nu prota. eat dt Fae scmale proven an-un ine PA: Un aces a mull de 4 ES iucahe eatgcooes (obersa imu apts al mane eal es) dar vom Obserea eka dot, vial erie 109 ESV mutifocle we datorse frsrlor ectopice.ventieslare il lle Hecare rar preduce 0 ESVcn un sopect Went a fecve otro deviatie dats RSV oe in aagere din — Tee va nen antag pct seca NOTA: Apart de ESV mslfocle mumeroase ‘ste tateadecat petals gf nseeatl Watament rapid ‘Dues ne gli chun foe ‘entocular hie ge poate bern 9 declan serie de doris antrentad tobaci de'ritm periuloase (ex. tabcardie entre "apariendc ESY malice soli ge fanede apa une {aartede mpc sc car mora int fare create, vegheati indeaproape acest bolnav B ESV cide pe o und T ca survne tn timpol une peroade able spot baa mavoreTalbura de Ht peviealae, ices imei dps ‘ono cil norma t BY suring de 9 ESV cade pe onda T 3 onpi cle normal se ventical in topul ane elmer SV care cade pe wnda T poate antrena ul ectopic ‘eriminat ventricle Uscirttle repeats Scepine e produc co paceman none "i ELC ina inp mala ag mgt ter ae ee SScarc wn fsa ectopic mide eames) a situa ira hack oases tinder ‘temporar silenfions3. r Fes frasead ECG. cind pacemakers mu pb ye decane, ita de nat te pa aa = NOTA: Dw objec’ na este novoie ot secant nets pause, lle sit vvidente cae ‘te Tnterap continuta erica fe ttle agile na _ SCAPARE ATRIALA T + CEE Tt ople arial poste, dup passa de acest fst declan i imps cate atimalesd-ati, Conduccrs, pograrach fer prin nodal AV i mod worl fet late regia atin ck plinigte sletie, — topic seapt” tunel iad ia pub feceepenteu 2 ctimula ‘detec igs, udu foear ectopic ail sx deseared dup Deviuda sloaiows pe mat mult de yu cca Worhim de Seat Tem da Pia master ectopic, 4 mu seaming Wecleite unde P na mite ae seapar SCAPARE NODALA (AV) APARE VENTRICULARA Seipatle nodal Sau sayere fh nod AV sl stinwleegh vention BASEL EE once noma tet dah osteo 8 norma le vetsc sre i ator ten fovar vente Halal rspande prints contact: yrevoe rare 50 pos po pssst Scipisle nodale aurvin cind ood SA nu se avait are veabiolard, Cae mice 0 Yeantnate entinpulmenart fe NOTA: tn cure! sintteralt- vented tmtial se contegelt eu @ eotaie de ecreca, Trassle ema gon sent tus flatter venteniar cao eeventd & aproximativ 300 pe nina, sas de $ ‘ontictt pe secu Single te ay eh ‘ieee of ventricle frevinfa de Seaetrcti pe sean, sa pot tpl, fuel practic nu exeta unpre vented Din atest motiv au exists neta eardine icace dete canara prime Sage {ples tna nu mal este ign vine Aibian. ventricular dvarece pmeroase focre ventscalte cetopice ints fe aepme entre Tacs ss compensst A. Be icone afer. asala se produce lad numerosse esp reo eww jens peo, ene in Empl gaa” a, a Some shu cite wemomiss bine oa! depute Ia cat deste poral, aol SA ee sie abut pi ah 0 Ea aparets dup aruncames, de fie Th ape cal, Depolansaren ia Hat ae ee artnet Foch slam ia tat mete lca fee auraioase, as IBRILATIE ATRIALA sre rin elope creas unin ta Aieeiatio 2A ILATIE VENTRICULARA FIBRILATIA ATRIALA a fia ventriculerd se datoreste. stimulilot es 1 paar te ar itil atilt apare adsiea cx olinie do bart repos srt ‘unde P. Rispansel OWS nu ests epula poate fraps let Fitts atviala poate antrena deflesion! jade ic tnt ele apar'a one do bass sa magete din fsare = Yentrcalanh a bregulatd fart onde Gabe, ee veatrcaave elie, , Stale ao eee promi Nod AV st stinaat n ed epglat Se = epi toate in eral ai sae el set rk te acl i Fe rece te geet eagle, purl sa uae sal © mek Giepaenk Seton pl eae) sn es eae were Resse vena, NOTA: Feeven vente dopnde de rs Boal seen racuee ecen als AV a mumer sic tial, ag etcrmcairt naar vrs {ett event vnc pte Sf cc erat Ne emit bates ‘pdt sno rt soa fence 2 pommel 138 Tbtaia venteievtar Sota neroguag, AT SE or ES et senate Iotradeeat ng ye SEURELAE I deca ventriculsra, vorba deo NOTAY Ctl re Fegierar! confine? 46 a 25 snp marae Secor dei Rte com ap tg 136 si > reeanoseus i aspect si eet, entrar fritatie ile oo pila ventricolasS nina musi mai Indeplineste fonetia de Gpiop cardia): ese vont deo urpentz exe fe ventric ete nn de - Risso ol ‘pompe Nee sit ersciatea — Celia tip de stop caaiac Gite ies fstola) cart se proface tod xt series cardaca Tze ved ect FA: Fitriayia ventricelarssepresnth jt mutica, cave necesita asistent Trondiat (nasa eine extern ie arial) cononewts af umes Afar carie-puimonars (RCP) Bea RCP ca contient iil fectancrse 1s sia da actuate Hrenoand ta vinta eue st eapaa te acasta tebe tn acest scp ca indins poate ff preloerata daa tn sted leeitard ew Statin elas once oc su uate BLOCURI CARDIACE Bloc SA Bloc AV Bloc de ramur& Un olnay 2 smile race 0 opresine toraies ‘Aceasth taicardic presint! QRS-ar de aspect formal Dect au ee joate vrbl deo tice ‘entrculari, de unflatter ventricular sau Ge oe ventricular Exit. unde Pim deck chm ext Yorba © fibrilatie atrialt si nici de 0 — ne a en fae ORS NOTA: Trobuie «6 fie vrba deo tahiardie Strat; suamneen ne informearh ef exte Duroxstisi. Ponte cate wate deo tabicardic Paroxistet strat eu bloc? Siguced ma? JAN aay 2 fageeubal His gta ranuror sale Ba es ont et! SS noel AV fibridayie ry AS ramurile sale. it ei tahiearie Blocicle few Inpidicdteecien still eerie NOTA; Cind se examinear sitmal pe wn tases Uebuie TOTDEAUNA st se caute extents ater Uns Ble cardiac 10 Toca! cardiac se poate produce Ia ricelal modulus SA sau & nodal Stace tis cxstince clades ih Toco nodehsi SA fage ca Atomdher-ul Deviatie axiala stinga eck AA ee el monoecious Pentru vector axul normal: a siveze mai exact un vector (ic in grade) Taal fh erm localiatcadasl, apg2313 Mare OHS ere cd mat mult ndeetse Sind depolatizaen 30 face iteo disctie perpendicular’ (ald de drivafa dats. delesiomen este minanall" loca soles Depoarisnca, cad perpendicular pe {tH ane deriva ee femal tea mod Iegljatal spre ul sta ata dine trios Aiiesunes treisratt ste allt negated CE gigas ae spe stones ‘aoe Catal eotectic™ toeamns aceag” vind wets de, 60" et ‘ola in ata fence porn negeive 2 eet Sipostve Se comple QRS Sn aproape sale asad un vector al QRS milocin Gu tonte ch detesnnle negativ porta orm va avea un ax Gectie 2 saul comple ORS ieee it le “lack ORS fn derivain a at sa mire, iat de bce“ ‘nit ie NOTA: bapa ce loci vecorat ORS fits tas pnt aoe pe oe ie Maga reap Ia cet aa pad dei i ere GEG ee ‘elect ttn Sens pes tet EST San ihe ot elt Spontmni dese a Sea le ma iancleie” {si se vail pag. urmatoare). . i Deviatie axiala dreapta nu devin axial sth, se poste loalea penta devia a indicat asemfndter cu pris accine una ceasorni. Sse rapid ¢ devata snl deapid extrem’ vec SES se vectoral QRS yal mi este wertoral andes T a'QRS si {Un Bony eu 6 deviate iat reap yi an vetor lc vector ds 150 va avea probabil un tanea ‘sind en ORS luodeciris [a desea — sc.ral pad Tf retral QRS ener ava aul ar i se cama on victor de = 150 acta oemnn peso Seema ol seed vector ote stat edna rng anal dope etre Landes Texte in general repezetat capes ord QRS mal ale NOTA: Se poate avn un vector de 180° + au dup com ete situa tn eaonul desayen ile dep savin ale davai sae epe estrone NOTA: Se poate cleus ectoral pene © portone a compiecuat ORS. | (cele 0.04 seconde foal a ternal) sect fn acl fe cm se esas? estorel miosis a) QRS Axol cate adees indicat pri Users A “Aber 12 fod ne dinensi pict Aitrnina, dtr ‘a a1 QRS tn directa Insite spol econ milocin al ORS se poate ici derivates Vy este faones sa bata fn space tas eat) Accaste tnseamnd ed depolirtea, esstalas Hlectodul detector al. dsivatilor ‘merge faite sean cmd eepind dig pga AV ait pe par apa erioilicata pe torace i posts erte ie cae dn cle jae era orc. oat carone pala de septic dene oe post lectodului detector fn V, se plats ‘fata nods a a} ‘Consierind 0 sera penta deriva: Vg nol vedom eX jomdtat Anleioard este ported Wi jamdtaten pSscrious aegatioe Considers slot penten derivatis Dolnaval din'prott dae Ye, Ste otdeaund nodal AV. * st ORS In Vente de ice go sail Unie ie bash sectoral miosis al ORS se orienteass Spatele bainavulsi este considerat cx pre ie (Gonitv sto megatir) ts cael derieaier Vp negae Zona stunts tsines nod {QRS port pe traseu Jn Vy nga in emtates| Erector nits a RS se oat 3 (ec oe orl Sa Veesteargtiv, vectors mig QHS se orienteass ntruct veatiicall stn care: mai gros are © pote potcioar’ tm torace aceasta atrage vectra ape Wentcst _ este cel mai gros stig dinue ce dat vane Yentciulu sting este mai eon In torace dest entra deph “ ‘Vente sting mai gos atrage fee Ene: utd tonere tc umai devvaule Dy, AVE Yetta Sectoral tujlocin a QRS in cee '3 ai dl milocs al ORS rate fe determinat creel tortie af olnaeal ate sol QRS al selon de dere mae Oak caja al QS i sna sca mili a} OS ete orienta insnte “smploal QRS te poste Tn Dy AVE pants Se SSN Th eee, ae fermen de rotate Orr Iposteiard) sat setiors Cte . i Pee aera ite eile enero Eilean ere eee oe enced ie geste ie ear Beata our poses oa a helms de ci derivatiile septale V, sau Vy au un ORS. fa. Se a a Tinve forge aia Stee OF oes eee Se one Sous Sei chaanes Dom acenag Ors apes [NOTA :Cind vorbim de rotaie oar sas antioard ‘pigrort de tai pla etna ede pag. 38 penta a ceimprovplte memoria ampedweasrt” 0. denapie ial tte Ts Sanat frontal fa ip ceo rites face fa plan ‘gdaontal. Revodet!sxeleconealtind sehemele eta ait acest. che iprtin inelcaiei cada In| oerjte a roca ova seeeit®contracin coe dk 30, pte patelat acetal ta fet perio ade examin cs Mia wt ch cone ama a clr doa tc {eat scat Sacto de dimensiones SH smal fe celoc dou ati se teaduce pes ECG ipertofis, in med obignit, nw tod tans vedi cade - a Selemal — Gm produce tn mod esti s obligates alaata oa ee de hiprtrofie —____ pa ‘castinind undck P pe ECC Copteren gros muscalare x peels tel eavtl date a di poaté Unda P difazica mega Meme stu dict ta fats stor ase tact wn J Mite ech mai bend sural de ator deapes Sie oa Electrodo! exploraterplasat pe trace 4a deieuia Wy coe consderde ee (posts magat) poe Deriatin Vy este fntaitratpunind en ecirod frac la deeapta sternlis fo api lnterostal acecta fixed a Sep lorator ait ia fe stir otra acest electrodes cl ma avon Seats, devatin Vy wobuie Sac aceie {re ate ce ml mare aloe pests cetceba ie Iipertaie De ascmenva se apreiasa cd unde P tn detvatin Sapertageri lt informatie cle mat Sei ¥ ‘supra Wiperirtet ata gl de fap, oem totic abil unda P este iMacs. (ath pois ct ceca abla ite ayia Bede scent eae at dont fa) secon und i en Pe Gg sobtel sup de bash ete caraterities rte als dor amine 63 as Speco Dac! componenta sata. 4 nel unde diac tin VY) ete ea tai mate, eet tora deo hipfc eal dcop Deed ona Pt Vj ete gi anal ia ate ote hiperoa ney acs, dia cole dost faze porpanea. 1 indi ifulee este cea mats OR {tune © hiperrotie steals crespea niin © und P siesich im, eu © component imal mare ne fnformeat St atl laces bona eate mal groa det atlagal iat deep gine terminals andl P aliaree ia mipertie atl sng Eau aee a 44 joa a scat i Yate xa aa mate nt terminal unde adie my ste nes terminal Spout sa mati) Wyte mares terminal eeatied Darts amecan cmpleral QRS tn onda Sse fn md ral mal mare deit und Compiesut ORS repreinth activaea venticnac, aia ch asteptim dein lk ne dee suai indicaildtspre presenta bipentcics Jn Ni eomplesul ORS este de regu niga Seana Ne ce tenes, NOTA: Electodul fa V, ste poi: Depaacaaren ventrcaar® progress fy jos SiS parte sings bela ck posterior (ventlestl sting, ma gros, Seg reets maa ac kepilarearesventiclara ae Tndeptearh of ected ¥ pons) sn ce 1s pemctpal neta, Amina ca uae sit ah ta seem ine eeae, Siete fans ag patina aan, Io ett ct een pr es cs Be ese Wane en dick mada Sia, este mal "ae hifertale ventricular dept ia Me Hipertrofie ventriculara dreapta vy ‘ hn bperciia ventscuars dap, emda R amare, care xia Vp dminua progres Vy Ve Vy ee ln eat de bipertsotie ventricles deapré Si und mare Ifa ‘are dina progres tn derSflle precndiale urastone Diminoares peogeesiva a toil pdt ‘ete teptata de la decent geese seep ‘pre deneaieprecodiale sting NOTA. Duran ventas dept mire ‘Secor spre aries deeapty fn Sf fel incl ca dee 6 deviate tials Graal (@ veetoraid mejtocin af QRS) 20 peretcle ventrcoar sing este Gotreted deestunt man in QRS tn Gealale pee sing pperte at i ‘vensiculai sting dotermind percents toe ventscuarS stings pind se In jos tis ngs le Inch mea mportastt 9 Ae lctcodal oath. Ny Sadia adh ate evista deve asia iG vectra milo Fs Indiapi yee aga. m VI profunzimea undel S in VI (mm) + =| > ¥5 inaltimea undei R in VS (mm) In-cat de hipertofe ventricular stinga xin © wndd S mare tay sio unde Rimare fo Ve (ae de hipertroie ventecalard stags Reset ound ‘dined In, NOTA. Deaton in ata cotieaa slog, tc depelrtnre erste tadseaped Spre decode Vy dnd exe hpertcla? ‘entrcoart stig Reauita'o depularcare (Goxitiva) mat portant care ericsesea SES sectndul put Ve: QRS in Vy areuie det afc ca prockdere poate eeu und oar mare I aceast Goat Jn ipa venice sigh ena o anda soles nV, Sloane ee SMS Gn fi) a wide SV, pa aes ade bt mae gr Som, eta o pero vente a ceerta pe dectrocardiogzm of wns net ee le psa und Sf ng ees Oa Ne b on | UNDA T INVERSATA | {unda S$ +R inV5) (unda R) Unda. presines adesra caractcietic de hiperzlie ventas Silagh EXGtE a inoinne 0 demetiss de T De obieg exist o und caacterisieh cae oe vedo in cas de Rperttie venticuara sting htcute deviate precondite ti (We soe Vp) sr teate tn fafa enacaabe SE sot deca sing ideale pentru latareg sete unde T, ere ‘omniel © hipertoie veatrialas sings ‘Acrastd undS T inversatl presats¢ pants descendent progisv 30 ttoarcere fourte fbruptt cite = ° Tinie deta fertoare Is hipetotia fap cele ena nulte informatie flor ardiae se sss fnerpeta Miceintic tase, re iets tok int dash exits ince pamela din exvitat, la Vy pentra a voter Tit loti onda Pia YP ae i poi nds Rtn Vy spot unda Sta Vs oe OTA: Revtdelsipertra tn tabelele de ls aiegeal crt as Acronerea pate obsrua o are coronal su 0 plc see ‘Servis pout acca ued rons cr tatu contac obec coronari determina infarceal miocardic. a NOTA: fofactl micardic ote. contin une fel cre sooner Whee pst de wascuanatie. Arte pide eclat poate frclatiy'e peroand A ire arte coronare nt foie Ingutate Bate aren, in repau, o activate nonsal {een Ep ore Sas's ection i fare functloncal mat rapid re wevore den apert Ainge de oager ma malt de yor adace rome Acet tp de infarct mara Tia‘ de acon sau mortal esp ecana cronsrt sk NOTA: Acest capitol «ste denumit. INFARCT ceen co presopanee ocluie completa ml arere Enronure De samenea not patem detsrninn dick ater coronara este rat alt sau mst pain ingstaticeen ce antreneaeto schdere © Siac caidinee.‘Trbuie sh gift deel ch tol taterpetin, Sestocardingesma pentru 4 dcermina saree ‘Se pelase toronatana 3 iim a6 rut apate clad 0 ater cofonath a sorrel See Geecm © aona de mibear (3 apart at i ns eee in Dae escta tamuri se givcyte Hips : Zona de infarct (nici o activitate| electrica) ite attmenen mentions ace Ba i ng ec onticll sting eit avitatea cu a mal sus le srvin fp general numa Sn prose a til’ st a oe dc ange be vine ae 4 artewlor covpaace, ventrcul stag soe a Siege dt mat pans iat Fanguind este pramal cee safer de ne hs Siiavir elie 2 revats nu conde eerie ns a he elute et Singele este pompat ta toate pire etter ee wena | ite foarte important acct Tae ieee oa Yona iatarctats exten teeny mt iis vedre cece In tnp © thn (coe gate singel NOTA : Cind deséricm infasctele’eu localizarea aia as tr, verti dest de oso din vettoaah aa, Aten cue fet vnc Stag parte amr pt alte epi se ii, ic int afactl vents spe cuprinde te portune ct din de etic. 25 ISCHEMIE ISCHEMIE LEZIUNE INFARCT ae asics triad ifanctlot mincaedic este ISCHERIA", CEU MEAT UNECROZA", dar ficere din ele poate surveai izlt (iminaaen gai sanguine) caractfinaeh prin ude fentée aus fs 9) Aveasté triad constitu bana eccunoagert alaghosicual fafactaat iocardle 4 ie asenani disincarea apart soe ie din artrde corona). ——_osearnns. stimotonic. © diminsare Lsherio = SSSR W ae mina wing ee arecterstie | Inesrearea Tai poste saris de a o andl dieret Tt epeiat Ta inversare adc. NOTA. tice, tae ¥en te ater <4 coos pentru se ta Saghostical de itaret rgeanee Mal curin ____jverste_ pot demonstra 7 fe besba de un ansamable de eter care Jem abseata infaretalul mincaric {tebuie tutat fn mod eteratic (exist o schdere a aportelis angels fark 28 ce product un infarct ISCHEMIE Unda ischemic ete inverst tn od set NOTA: Petieate ROG tebe chuta sstomatie fo fmverare a andes I~atruch derivate ape de ventric, e under Tivor Bm peunuatn Invaeesc eesti. Parcurgeys tase fotdeaus de Ta Vy 1a Yq efatatnvercarca tmnde T pentru a teden'dck ext schon 2 Tuxand Samgsin cores Uda T 3 isha cate avenat f Setles ‘ST Supradenivelat denivelarea segmental “hteaea™ acon pare a nil do bar ee oes mt i ig im ge sg ee ea —ecsuaes Homana tial, Beste arta ee aaa a SUPRADENIVELARE ST | 4. Tnfarctul subendocardic Digitala Testul Master pozitiv vent fa namie cod 1ST pate f ubdenve Die eit 6 sup radeveare ST. aéasta iscomin 6§ Infarend este reat (teat! seni ROTA: Daca cei dignostice de afarer ese important de slit dacd aeeste +3 char tate Sinecesii un datameat iment coe ‘Ste Veci, poate de mat mul ot te determina’ @ a st scheme eotonariant fav inaw_sispect de ieee, covonaian cfr spe reac o sen = at (esta MSG Brame aetna Itc deaope init de tact” Segment Fe G3 Fatactsecet cabwarh tual wen ss a hive neste oat inate cate m0 adic ro ‘a sabdenvela sepmentel ST. ROTA: Peicardite poate supradenivels segments Totini nda T este de obicl a ea riieath feampra ini! de ek se toure leur voli Tana de bask ms UNDA: Q INFARCT a, ‘Unda © impune dagnisticnl de Snare, Diagnostica de inant i fe pe prenentn is face @ TK: ti jue negatva pia Oe ae ae ae ESSA tay Aaa Srtenaed fn sus care o produce Sunde Ry pot fi chuervate th mod normal fn snomite deriva Q exit fm anumite te imod_ nor mal 1 unde Q exists ent denumite unde Q Gail eke ‘au eaprima. przenfasemnifieatic 48 m mod etl Dy Dac Ys Vg exe ° ‘enmiieae Unde Q patologice 0 adh Q patotagich ste sdivemeasa te roe dia aed oa ama Seah cx 0 treme din Iained complenase GRE Undel> etme Palologics gi anume presenta unui infarct animale. dcstonsreazs 6 © unde @ patologied ae ons ae n mod obignut tr mal mic patrat (ach tm) del 9 daca a secunds ‘ae palit se ponte vents Stet chal ae ‘ft adincime} complexului i Pi ons NOTA. tno su ct cen ponte ac Saent man paatogice (ou pei AVE) 4 cite un infarct uebaie ma ot fonte devi fa cfutaes pa PA wenuntati AVR pentra eh aceast dev asf de poste inte date referitoare ‘Q sie fat valores Ca amen fn Sen ck detain AVE se esc Herve ig rftuenat une mar, care sat adescont eta AUR, anti fealltate undele R iaate de Dy, Chae duck felegett ce accunde fm spatele enor unde NEVE aw le comsderaft cw seme de fare. Gin privti un trazeu scifi dedesnbe exact mee ‘i gtse unde stooge. 20 Tesamincark un tart oto cenetat In ce: derivatit 36 patoogice aecvati INFARCT ANTERIOR sa a nee in AVE, « porbs de un nape ateral, dle tm i. Vy Vye¥, dewnnd un infarct anterior, ate e unde Qi Dy dn AVE, sco ones So eich cae oe sine Ra a aaa ana RR reecaja undelor Q fn Vp Vastu Vy ovedae un fnfarct al peta antec a ventreulatat =~ sting NOTA: Peretele anterior il ventrcaal ting SBE oe di att trea sit carolog span ck atanci nd exit 0 unds Qin Vy Vg sceate fart ea septal slot denumite infacte septic” Int practic, prevents undlor 0 (ami te Vs 9 Vg por exis mae {ile somal) deh ftte premdine fifeva doar AV, roduc onde ae produce wn infarct lateral reat Disi tn AVL. Cal cae ete represealat ote Veal Vnfarct (im acide cf T “ ‘i ‘ia majena) Este nm moe ‘rice infarc antetior poate deer nd St amint cervate cre peat ‘elon tn rite ie perc - ‘dela amin ervatls cae pre aman I os a ce. Dita Een mod forte ane Pe Syne ‘face daguestial de infarct enero NOTA : Pe bazasupradénivelsi ST se poate spane coe vor de ut ffaret anterior scan ™ a INFARCT INFERIOR etc ini (dataguati) od Daw $4 AVE, iid Perec infetir a imi stt pe ditragm fm age fel Int teemenul de hare Hosier: ut Bae trie a oe pain SE Sect EC wie mnptuare con da ‘ee pemanea spn seme inentents a hn ii ete soci de Wi ascialae) tat adesa incon {Beh end le sat combinatecu aie Daca at mala Tae a boinay purtitor al unui Moe al une sau mi ‘multor fami poate aes asada, eh Blermiten, gun at med {asco ed seano iatermitete (a vetionle ‘de ble din patea smu ale asco Un balay poate aven un bloc penmancad al une ‘ama fu ble intennitent al ones a amt multe oS Eames fasceate {Un toe intemitent poste fila acai pacient hamainultieocminhemcdiwmie acy inteomtente cum weft un ax QRS ser, NOTA: Dept cum we cre cae ae wn ‘ealact rt bu se apriade unagr an" fatal tke item st ge seat tee cu contact rau beats Pees ocala fecicure Intermitente previa a et flneat su Hoe fermanent al acest fascial Cind ae {is Moar permanente ale alfr fatcietle, blocal fatccles sutmitent provincearcllogal de eta) poate ii cesar un pacemeher (2 eyed Pagina mitoare). entre est moti asta agin Ineepe pn Dia fone rt Coa 2 8 with de scone: winder este one ater oe tse Sores Caren cman vena de fasicaate pot f ington oes eres ce tat multe on tone ete ant inter menea, dingacetcu de Moc de BeAr" ca oe face deck dat boca Ste enc pe ana say peas din cau yey ut hic senkors yore Bre oo argument ge i favour plait "pecmnker seal Tn multe spitate eluate i In Ot gi ae ent inate ioc ‘Speed! de infarct Ina al diferitelor aritmii xe schimba cu tiered uta pn eae fp Marui srrcenteame ratte! robes gratin 6 pontine tn Fi fgatoverati. Heart” ails pot Wefe 4 documentcze ‘asipra ae at ‘ ble peste ‘i face pines 21 Bropr NOTA: Intarctele se pot Sf caprinds. progres na * veatreaiater Sextindere au SESE martin oa ie 6 sta faternat in uni de ‘fe Gal conan md tome ventric ened cline serial bylnavlasint inch ex emis de dagimstic ale anarctelat acu samt card en toate inant pos «4 ECG sireete spe kit cova care 31 pits tnloe pratoral ne i de afemoned meer Mi de a. evelaa starenbolnavul, ie tecpetares minuioash = ‘entl NOTA: Tletocardionaana oie 0 metost de sie eile dar cores 58 spore Sedge compara ch an trees aerior Bi neta ncereat toldenara of oti Mn rena anterior penta face 0 comgaraic Wer EEG, on grado, ek a nl Favaioredack Stem sigot ok modi choice st reante sa vee. ie BRUM crash fart. privind tobe Ge le slit acetal cle ot Sa ie ae Mes mic ae levee wrmetri pot fi reemacute dupa {capitol aceste seamme eect " Foe el sts soe n> fatale irae et stalimentae pentru x cont Smet ena sar etapa 28 ‘rocanogane ‘pear mal dcternig, de biee um microveltj tn tote derivate Pett deviate axial dreapth. ea eg copie Ena an ules bik atari ya a Ea pS nt apart Meet e ane oak aint ial devel sine rete obgercad si simplu a ta Dy este QRS gs ee 29 rt EMBOLIE PULMONARA Unda $ mare in D1 ae a Subdenivelare ST in Diy jr xs Unda Q mare in pit [x | i | Jn cas de emtotic puimonars se poate gtuar rik gamedh Oita Bi Deraarmeen esr 73 2 sonal ST in De Sintromal'S.0, cxcactrseah cord pulmdnar Eee denon Giiet monare ie $ ta Dy 1 8 end“ patconice ti Ds oas (Aye OMe loidnts te dean anita steapes (fy) PRES tea ia mod abu 9 aSPin te subdenive ‘are a eee? Bis ve Exes ns un be de 1 ervatite 8 Hoe poate prods, Bs polmnars poate prodict = Bafana chain came a Mog de remark Fae ie eae a ati el NOTA Oecpleal Dc sine sre fared cpt RR) Eo Embotia aeepte POTASIUL Hiper K* Moderata Extrema aT selsbnu penineysvnt | Ina de hipetaiemie, eda HS se icgye funda dene eg —— complesat (Bs ext de crejere kalemie, sda T orang ea eat pans Scare caters a arcs oral nan Te sateen de sub val alien scude sub valour Pinveressa) sper © 4 ptai ome Ta esboare, seta Ts poate potas i Ne sag aan oa v J care biota apa 6,0 ts Kosi oni eye Gevine mak Q-T scurt In cas de Diperealemic intercalel Q— 4 Become Inert Qi Stange na SA 8 Mipockemia NOTA: Tntoralal QT este mitra dela incoputel ‘unde Q'la slit wndel reper, clei tayotitied parent f rpolasnre venta prcort (ei depatastar). Ree ua ocd! ‘ear 258 Q-7 alungit de obice itervalal Q—1 preiungeste stinga Bos soprtecicare venticlard segmental ST ese sec Boe yest onda srcaren veoticlar se aracterneaa pine foare moderata a ee st DTA -Suprainciccara mite ade TN Sa deo. hperrolie vente Ewe lie acest ste een wentrcal care Lopth contr feere 1 ‘ha entante oarecae ( Sides renstenteer ‘ieee peas (ventricular determin Tabdeaivaare © somes Seah peneal cate eu concn ‘Sopeatne SEC EE itie prosrest io molocal tu at EEOEE | Us fcematr aici (amen de. bateray termind 6 da. flexiane elesvich (spite). Imedit dupe, eta ‘un Flspons venules, mre le ooh step a vee eatiulad este Ini este neceeat ue poten’ bate, pentru ca tine pa o.feecvenil normal. teri date atts Sy les eleciront sat paca Pacenther ul ete wn impale aati etre See ml ans vruat g H pal este ca care impale apie 8 Cocaine) ventnealt Lerche clo depose ventricles suf ee ‘slope Gear spans seve ne extrasistle eutealee water Slot de implantare a eleccodul cr picts plas pe atin ee depiarcets ities ventnllih ising depaanea To wth spare un QRS avind un aspect fire de drape comer pian ois om GS = eh. oe de card i de ocr 0 te determina tpl (aint rascal detrocardogratic se, poate ventric reat PACEMAKER! STIMULIND: VENTRICULUL DREPT {orovowed te! un QRS de {ip ble de ramura stings) Daca exists © deviate axiala stings ‘pacemakers trebuie ad fe la viral ‘ventreulaa drept Daca oxul este normal, pacemake Pacemaker ,,demand freboie 8 fe i millocu camer te | Hea ‘ue ventrcua erage | ai Daca exet o deviate exile droop, \ Ga Pacemaker! ebule co fe plnstecs | cer en ad ho ‘lvte pulmonar | pees 4 Fee eagacias ge = peep nln Pacer cae ime voi dg dol wal ac ee anal EL sel ‘eto el pla tn une eves sce Tia’ de NOTA: Potts ideatz s unui pecemater Seauculalutdrep (pus pe Cale venga) fat alan cad tomes itr Sti pleat In speed cre ‘epteiee” QI cr cae tesa aspect de hoc de rmurd ia cu evil asa sts ce Jn ome de prenater cid QRS ae nn oe de tamers set ca un ace Seema crt we Sess fe el same! de apa afeetctel ea, Da dact, ty aeramuri Salvi pulmonar ss de facemutir, ORS indies Uae © tevatio alt deapide Se else sly Sie feociene see pes = und poner grates! fee 8 sata tld setter tal eh peedterint. eo uk sym rt Schema c mend a teste 2 aia pla fereree co sl Homan = aaa Recetas wht wer Aecttosre ck aw tncep ett dupe ev oe 22 mea om eet onde Stimulare atrials | Stimulare declansata FARCT SUBENDOCARDIC Subdenivelarea ST (orizontala) a blue a s¢ cmon! Fe bine x cmon le tpt de sina cline da simulcast, acter tina Smt euismod oidnon. cee ce pvt tin lvlangra pein onda ir gi Bln pie dap atest : aaa fin dap actana ‘Gea stimulae ata scene AMS Hii a tacit dt ances ace ‘Primal electrod depolarizessd eae aoe Rites aa vile pups sint stimulafh exci satdenivelare orizoaalt 2 at sabendocardle (demerit inital tsione sil sai cc caracerioma’, panto ane Sear a es at ‘aunt ‘werent A Tolar Eabendocartie eens ack a ocala exact tne Sti eeaoear, Picci acosrate fete de OS iocar ume a, petelts wom preenes feath Co conte ch ntrctele fm zine Jefe ou_aerteand, det o pate mich reer ioc, de tebe ste a icsatsla meetonct wedtabal al wicca teats Shemoandhe este conaiderat ade28 laren a scented sarc _PERICARDITA | Segmentul ST | Sogmentul St supradenivelat | supradenivetst tatizat sau concay: 7 onda T decalets j Efect ! digitalic apni ST eae We octnive Jee & em fat Salvator Dab. fe acer HSE ot cea segment ST rte sepeadciveaty do ob ain iss coneas: Unda Tin toiatates oo each ae recast jo (9 albie') st ea Petes poe a Sprent ST spinnin e ih G1,dk ohio an Segment ST care cate ag’ MPA ava de ext ida $34 once ie eon oan wt et accent aunt We evoe dig ce Trad sBpradesivelece tates) Peicanita ons ye man ce apogee Ek Bi Sades Tin so fe port Gu He atta snendeth g wel Be 8 dina'de hada neat EE in rans fecenden nae at ie onde BS aa ts elo esd een aiseret suk as in evident a *. i balnart NOTA: Sonnets cecracerigncs pectic 5a atin Cer al a ‘Be figura din stinga sint constatate face ‘electrocarhogs diate tne OHS Se ec ea Migtaneat (Ge eon dette pean Se ‘aici patel oa ats oan tn oat ee dt ade Gite dt ae STS = mm SUPRADOZARE DIGITALICA Bloc SA | TAP eu bloc | Blocurl AV Tachicardie cu disociatie AV 9 sspradonare digitaliek are tendinja de determina Uncut: AY de dats fala ‘oue sh antrentae un bee sia Digitala th exces iniaie eonducerea srimalala smal av vw ° (istics poate determina diverse supeadcene pat de ble AV qi « Uhiande imeciaia AF Boe AV NOTA: pt totdeauna ateni tape ck supradozare digitalek ete teratetd ie Roane INTOXIGATIE DIGITALICA ESV Bigeminism ‘Trigeminism, ete. Tachicardie ventriculara Fibrilatie ventricular& Flortate trata | desedrearce:focarcor wet ds Semi rare Metopie 8 pen ac ie degra tose : ee . ee taile Todos in venti rick de tn severe pou se denvalte cae etide wencialare eae = i sa in mod petite deca Fecvet f teesventh rapid radenta, dvarece Arete administrate cu prudent donaece pair ot determine EFECTELE CHINIDINEI ae | Aspect in hula“ 4 t 4 1 rT al intoxicatiel chinidinice ali varia musiatiel iniice gral io as eu cant A pga Pecedo atid teria onde Piast croncate ote bint onde P ta i deat ln conta $6 thre 4 com, ORS Estes dea om sildecdsy i cements