Sunteți pe pagina 1din 7

CICLURI TERMODINAMICE

Problema 1. O maşină termică funcţionează după ciclul Carnot direct. Temperatura

K. Presiunea minimă din

bar. În ciclu evoluează o masă

kg dintr-un agent care are proprietăţile aerului : k = 1,4 şi R = 287 J/kgK.

sursei reci este

T

SR

ciclu este

m =

3,5 10

p =

1

3

= 300

K, iar temperatura sursei calde

p =

3

90

T

SC

= 900

1

bar, presiunea maximă este

Se cer:

a) Să se reprezinte ciclul în diagramele P-V şi T-S

b) Să se calculeze mărimile de stare p,V,T în punctele caracteristice ciclului

c) Să se calculeze randamentul termic al ciclului.

Rezolvare

a) Reprezentarea ciclului în diagramele P-V şi T-S este prezentată în figură:

b) Parametrii de stare în punctele caracteristice ale ciclului sunt:

p T 3 3 4 ○ ○ ○ T SC T SC 4 ○ ○
p
T
3
3
4
T SC
T SC
4
2
T SR
2
1
T SR
1
S
V
- starea 1:
p
= p
=
1 bar
1
min
T
=
T
= 300
K
1
SR
3
m
R
T
3,5 ⋅ 10
287 ⋅ 300
1
− 3
V
=
=
=
3,013 10
m 3
1
5
p
10
1
- starea 2:
k
k
1,4
T
k
1
T
k− 1
⎛ 300 ⎞
1,4
− 1
2
p
= p ⋅
= p
SR
=
90
= 1,925
bar
2
3
max
T
T
900 ⎠
3
SC
T
= T
=
T
= 300
K
2
1
SR

V V

2

=

1

p

1

1

p

=

3,013 10

3

2 1,925

- starea 3:

p

T

3

3

= p

max

=

90 bar

=

T

SC

= 900

K

=

1,565 10

3

m 3

V

3

=

m

R

T

3

3,5 10

3

287 900

=

p

3

90 10

5

- starea 4:

=

0,100 10

3

p

4

= p

1

T

4

T

1

k

k 1

= p

min

T

Sc

T

SR

k 1,4

k1

=

1

⎛ ⎜ 900

300

1,4

1

T

4

=

T

3

=

T

SC

= 900

K

m 3

= 46,76

bar

V

4

= V

3

p

3

=

0,100 10

3

90

p

4

46,76

=

0,192 10

3

m 3

Rezultatele sunt centralizate în tabelul următor:

d) Randamentul termic are mărimea:

η

t

=1

T SR

300

=1

T SC

900

= 0,667

pct

p[bar]

V[dm 3 ]

T[K]

1

1

3,013

300

2

1,925

1,565

300

3

90

0,100

900

4

46,76

0,192

900

Problema 2. O maşină termică foloseşte ca agent de lucru un gaz având căldura

,

litri . Din această stare agentul evoluează într-

specifică molară

temperatura

t

1

=

C

20

= 29

kJ/kmol·K. Agentul se găseşte iniţial la presiunea

V =

1

5

p =

1

1

bar

MP

o C ocupând volumul

un ciclu format din următoarele transformări :

1-2 – comprimare adiabatică până la presiunea

2-3 – încălzire la volum constant până la temperatura

p

2

=

15

t

3

bar ;

=

1500

o C ;

3-4 – destindere politropică până la volumul iniţial (V 4 =V 1 ) si presiunea 4-1 – revenire la starea iniţială printr-o răcire izocoră ; Se cer :

p

4

=

4

bar ;

a) - Să se reprezinte ciclul în diagramele p-V si T-S .

b) - Să se calculeze parametrii de stare în punctele caracteristice ale ciclului .

c) - Să se calculeze randamentul termic al ciclului .

Rezolvare :

a) Reprezentarea ciclului în diagramele P-V şi T-S este prezentată în figură:

b) Căldura specifică molară la volum constant are mărimea : .

C

Mv

=

C

Mp

R

M

= 29 8,314 = 20,686

kJ/kmol·K

rezultând valoarea exponentului adiabatic:

k

=

C Mp

29

=

C Mv

20,686

- starea 1:

= 1,402

Valorile parametrilor în această stare sunt precizaţi prin enunţul problemei:

p =

1

T =

1

V =

1

1

bar

293

5

K

10

3

m 3

- starea 2:

p

2

V

2

T

2

= 15

= V

1

= T

1

bar

1

k

⎞ ⎟

k 1

p

1

p

2

p

2

p

1

k

= 5

10

3

=

15

1

293

⎜ ⎛

1

15

1,402 1

1,402

- starea 3:

V

3

T

3

=V =

2

0,725 10

= 1773 K

3

m 3

p

3

=

p

2

T

3

1773

=

15

T

2

636,9

= 41,76

- starea 4:

p =

V

4

bar

5

4

4

=V = ⋅

1

T

4

=

p

10

3

m 3

4

T

1

4 = 1172

=

293

p

1 1

K

1

1,402

=

0,725 10

3

m

3

= 636,9

K

bar

Tabelul 1

 

Pct.

p [bar]

V[dm 3 ]

T[K]

1

1

5

293

2

15

0,725

636.9

3

41,76

0,725

1773

4

4

5

1172

Rezultatele sunt centralizate în tabelul 1

c) Cantitatea de agent de lucru care evoluează în ciclu este :

p 1

V

1

=

10

5

5

10

3

ν= R T

M

1

8314 293

=

2,052 10

4 kmoli

Căldura primită în timpul încălziri izocore 2-3 este:

Q

23

=ν⋅

C

Mv

(

T

3

T

2

)

=

2,052 10

4

20,686

(1773 636,9) 4,822 kJ/ciclu

=

Din

ecuaţia

transformării

exponentului politropic :

politropice

⎛ p ⎞ ⎛ 41.76 ⎞ ⎜ 3 ln ⎟ ln ⎜ ⎟ ⎜ ⎟
p
⎛ 41.76 ⎞
3
ln
ln ⎜
p
4
4
n =
=
= 1.215
V
5
4
ln
ln ⎜
V
0.725
3

3-4

rezultă

prin

logaritmare

mărimea

Căldura specifica politropică are mărimea :

C

Mn

=

n k

1,215

=

1,402

n 1

Mv

0,215

C

20,686

=−

17,992

kJ/kmol·K

şi ca urmare, schimbul de căldură pe transformarea 3-4 va fi :

=

Q

34

T

3

)

2.052 10

4

17.992)

(1172 1773) 2,219 kJ/ciclu

=

=ν⋅

C

Mn

(

T

4

(

⋅−

Căldura cedată prin răcirea izocoră 4-1 are mărimea:

Q

41

=ν⋅

C

Mv

(

T

1

T

4

)

=

2,052 10

4

20,686

(293 1172) 3,731 kJ/ciclu

=−

Schimburile de căldură sunt centralizate în tabelul 2

Căldura primită în ciclu (de la sursa caldă) este :

Q = Q

SC

23

+ Q =

34

4,822

+

2,219

=

7,041

kJ/ciclu

Căldura cedata catre sursa rece este :

= Q 41 =− 3,731 kJ/ciclu Q SR Rezultă mărimea randamentului : 3,731 Q SR
= Q
41 =− 3,731
kJ/ciclu
Q SR
Rezultă mărimea randamentului :
3,731
Q SR
η
t =1−
= −
1
= 0,47
7,041
Q SC

Tabelul 2 :

Transformarea

Q [kJ/ciclu]

1-2

0

2-3

4,822

3-4

2,219

4-1

-3,731

Problema 3. Un motor cu aprindere prin comprimare în 4 timpi, funcţionează după

ciclul teoretic cu ardere mixtă şi are următorii parametri: cilindreea

litri, raportul de

compresie ε = 18 , raportul de creştere al presiunii la volum constant λ = 2 , factorul de

injecţie ρ = 1,5 , turaţia de

rot/min. Motorul aspiră la temperatura

bar. Agentul de lucru are proprietăţile aerului: k = 1,4 şi

V

s

= 2

funcţionare

p

1

=

1

n

r

= 4000

T

1

=

300

K si presiunea

R = 287 J/kg·K.

Se cer:

a) Să se reprezinte ciclul in diagrama P-V

b) Să se calculeze mărimile de stare p,V,T în punctele caracteristice

c) Să se calculeze schimbul de căldură cu sursa caldă, respectiv sursa rece şi lucrul mecanic al ciclului.

d) Să se calculeze randamentul termic teoretic al ciclului

e) Să se calculeze puterea teoretică produsă.

Rezolvare :

a) Reprezentarea ciclului în diagramele P-V şi T-S este prezentată în figură:

4 4 5 5
4
4
5
5

Parametrii care definesc ciclul teoretic sunt:

- raportul de comprimare

V

1

ε= = 18

V 2

- raportul de creştere al presiunii la volum constant:

- factorul de injecţie:

ρ=

V

4

T

4

=

V

3

T

3

= 1,5

λ=

p

3

T

3

=

p

2

T

2

= 2

b) - starea 1:

Valorile parametrilor în această stare sunt precizaţi prin enunţul problemei:

p

T

1

1

V

1

=

=

=

1

bar

293

K

ε

18

ε− 1

18

1

V =

s

2

10

3

=

2,118 10

3

m

3

- starea 2:

p

2

= p

1

V

1

V

2

k

= p ⋅ε

1

k

=

1 18

1,4

=

57,2

bar

1

2,118 10

3

V

2

T 2

=V ⋅ =

ε

V

1

1

1

V

2

k 1

18

k

1

=

0,118 10

300 18

0,4

3

= T

= T ⋅ε =

1

- starea 3:

V

3

=V

2

=

0,118 10

3

m

3

m

3

=

953,3

T

3

p

3

k1

= ⋅λ= ⋅λ⋅ε =

T

2

T

p

= ⋅λ= ⋅λ⋅ε =

k

p

2

1

953,3 2

=

1906,6 K

57,2 2

=

114,4

bar

K

- starea 4:

p

4

= p =

3

114,4

bar

V 4

T

4

ρ

=V ⋅ρ=V ⋅ =

3

3

ε

0,118 10

3

1,5

=

0,177 10

3

= T

3

⋅ρ= ⋅λ⋅ρ⋅ε =

T

1

k

1

1906,6 1,5

=

2859,9

m

3

K

- starea 2:

p

5

=

p

V =V

5

1

4

V

k

=

4

V

5

= p ⋅λ⋅ρ = ⋅ ⋅

1

1

2

3

m

3

k

2,118 10

T

5

= T

4

⎛ ⎜ V

4

V

5

k 1

= T

1

λ ρ

k

=

300

1,5

2

1,4

1,5

=

1,4

Rezultatele sunt centralizate în tabelul 1

3,5

bar

=

1058,5

K

Tabelul 1

   

Pct.

p [bar]

V[dm 3 ]

T[K]

 

1 2,118

1

 

300

 

2 57,2

0,118

953,3

 

3 114,4

0,118

1906,6

 

4 114,4

0,177

2859,9

 

5 2,118

3,5

 

1058,5

c) Cantitatea de agent de lucru care evoluează în ciclu este :

m =

p

1

V

1

10

5

2,118 10

3

=

R T

1

287 300

=

2,46 10

3

kg

Căldura specifică la volum constant are mărimea:

c v

=

1

1

R =

k

1

1,4

1

iar cea la presiune consatntă:

k

1,4

c

v

=

k

1

1,4

1

R =

287

=

717,5

J/kg·K

287

=

1004,5

J/kg·K

Căldura primită în timpul încălziri izocore 2-3 este:

Q

23

m

= ⋅

c

v

(

T

3

T

2

)

=

2,46 10

3

717,5

(1906,6 953,3) 1682,6 J/ciclu

=

Căldura primită în timpul încălziri izobare 3-4 este:

Q

34

=

m

c

p

(

T

4

T

3

)

=

2,46 10

3

1004,5

(2859,9 1906,6) 2355,7

=

J/ciclu

Căldura cedată prin răcirea izocoră 4-1 are mărimea:

Q

51

=

m

c

v

( T

1

T

54

)

=

2,46 10

3

717,5

(300 1058,5) 1338,8 J/ciclu

=−

Tabelul 2

Schimburile de căldură sunt centralizate în tabelul 2

Căldura primită în ciclu (de la sursa caldă) este :

Q = Q

SC

23

+ Q =

34

1682,6

+

2355,7

=

4038,3

J/ciclu

Căldura cedata către sursa rece este :

Q

= Q =− 1338,8 J/ciclu Lucrul mecanic al ciclului este:

SR

41

L = Q

SC

Q SR
Q
SR

= 4038,3 1338,8 = 2699,5

J/ciclu

d) Mărimea randamentului termic teoretic este:

1338,8 Q SR η t =1− = − 1 = 0,668 4038,3 Q SC e)
1338,8
Q SR
η
t =1−
= −
1
= 0,668
4038,3
Q SC
e) Puterea teoretică se exprimă:
L ⋅ n
2699,5 4000
r
3
P =
10
=
τ
4
⋅ 60
⋅ 60
2
2

10

3

=

89,98

Transformarea

Q [J/ciclu]

1-2

0

2-3

1682,6

3-4

2355,7

4-5

0

5-1

-1338,8

kW