Sunteți pe pagina 1din 3

Analiza SWOT a unui Club Sportiv Scolar

PUNCTE TARI
1. Existenta programelor pentru toate disciplinele sportive din planul de
scolarizare aprobat cu ordin de ministru.
2. Existenta in club a cadrelor didactice si a antrenorilor cu grad ridicat de
competenta profesionala si pasiune pentru ramurile de sport practicate.
3. Din personalul didactic, titular in totalitate, 16 au gradul didactic I, 4 gradul
didactic II, 3 definitivatul si un debutant.
4. Abilitatea cadrelor didactice de identificare a unor surse extrabugetare ca
o adaptare la lipsa de buget a fondurilor pentru activitatea competitionala.
5. Existenta bazei materiale proprie corespunzatoare pentru activitatea
clubului- handbal, judo, kaiac canoe, iar pentru celelalte discipline sportive
folosim salile de sport ale unitatilor de invatamant.
6. Sprijinul acordat de I.S.J. Galati in folosirea salilor de sport ale scolilor
generale si liceelor, de catre profesorii nostri.
7. Posibilitatea selectionarii elevilor pentru activitatea noastra pe toata
durata anului scolar.
8. Plaja larga de discipline sportive oferite prin planul de scolarizare.
9. Stabilirea criteriilor de evaluare institutionala si a acivitatii cadrelor
didactice.
10.Formarea profesionala continua a cadrelor didactice prin activitatea
metodica interna, prin federatiile de specialitate si prin examenele de
obtinere a gradelor didactice.

PUNCTE SLABE
1. Insuficienta resurselor financiare bugetare in perioada de tranzitie care
afecteaza negativ activitatea sportiva scolara de performanta.
2. Baza materiala propie pentru volei, lupte, haltere, gimnastica, tenis de
camp, bazin pentru inot(activitatea acestora desfasurandu-se la Braila).
3. Lipsa materialelor didacttice si a echipamentului sportiv precum si
desfasurarea activitarior sectiilor mentionate in scolile si liceele din oras
care ne ofera pozitii putine si la ore nepotrivite pentru antrenamente in
salile de sport pe care le detin acestia, afecteaza calitatea procesului de
instruire.
4. Salarizarea nestimulativa, raportata la specificul activitatii sportului de
performanta (selectie permanenta,lipsa fondurilor financiare, deplasari in
provincie in vederea participarii la competitii) ii determina pe profesorii
nostri sa opteze pentru invatamantul de masa, iar tinerii absolventi din
acelasi motiv evita cluburile sportive scolare.
5. Retragerea din activitate a sportivilor de perspectiva dupa doi, trei ani de
pregatire sportiva datorita faptului ca nu exista fonduri pentru acordarea
de burse, premii pentru rezultatele obtinute si cantonamente.

6. Scaderea interesului elevilor pentru practicare sportului de performanta,


optand pentru discoteci, alcool si tutun, datorita imposibilitatilor noastre de
a-i motiva material.
7. Scaderea rezistentei la imbolnaviri a elevilor datorate carentelor in
alimentatie.
8. Dificultati in selectionarea tinerilor care sa faca fata exigentelor sportului
de performanta.

OPORTUNITATI
1. Considerarea de catre Guvernul Romaniei ca fiind activitati de interes
national educatia fizica si sportul de performanta scolar.
2. Existenta a OMEN de acces al cluburilor sportive scolare in salile de sport
din scoli si licee.
3. Posibilitatea de efectuare de conventii de colaborare cu cluburile de seniori
care ajta la sustinerea activitatii noastre parteneriate de colaborare cu
scolile generale si liceele din sector.
4. Constientizarea de catre parinti a beneficiilor practicarii sportului pentru
copii.
5. Existenta cadrului legal de functionare si finantare a cluburilor sportive
scolare de la bugetul de stat.
6. Existenta cadrului legat pentru obtinerea de fonduri extrabugetare.
7.

Singurul club sportiv scolar din Galati.

AMENINTARI
1. I.S.J. Galati primeste insuficienta fonduri pentru sustinerea cluburilor
sportive scolare.
2. Elevii- sportivi talentati provin si din familii sarace care nu pot sustine
alimentar proprii copii pentru practicarea sportului.
3. Autonomia financiara a clubului este incompleta, fiind ingradita de unele
masuri (fonduri extrabugetare nu le putem folosi pentru activitatea
noastra, acestea sunt virate la bugetul de stat).
4. Reducerea continua a personalului didactic,didactic-auxiliar si nedidactic
din cluburle sportive scolare, fapt care conduce la scaderea numarului
elevilor practicanti ai sportului de performanta si la proasta intretinere a
bazelor sportive proprii.
5. Lipsa fondurilor necesare dotarii corespunzatoare a bazei sportive.
6. Lipsa orientarii autoritatilor de a construi baze sportive pentru cluburi
sportive scolare.

S-ar putea să vă placă și