Sunteți pe pagina 1din 58

S.C. ...........

- MANUAL DE POLITICI CONTABILE

CUPRINS
CUPRINS....................................................................................................................................................1
CAPITOLUL I. INFORMAII GENERALE.................................................................................................4
1.1. POLITICI CONTABILE....................................................................................................................4
1.1. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE..........................................................................................6
1.2.1. Organizarea i conducerea contabilitii.................................................................................6
1.2.2. Registrele de contabilitate.......................................................................................................7
1.2.3. Situaiile financiare anuale......................................................................................................7
1.3. PRINCIPII CONTABILE..................................................................................................................8
1.4. REGULI GENERALE DE EVALUARE............................................................................................9
1.4.1. Evaluarea la data intrrii n societate......................................................................................9
1.4.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii...............................................................................................10
1.4.3. Evaluarea la ncheierea exerciiului financiar............................................................................10
1.4.4. Evaluarea la data ieirii din entitate...........................................................................................11
1.5. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANULUI.....................................................................11
1.6. CORECTAREA ERORILOR CONTABILE....................................................................................13
1.7. PRILE AFILIATE (Atentie doar unde este cazul)..................................................................13
CAPITOLUL II. POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE..........................................13
2.1. GENERALITI............................................................................................................................13
2.2. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE NECORPORALE..........................................15
2.2.1. Clasificri, definiii..................................................................................................................15
2.2.2. Recunoaterea i evaluarea iniial......................................................................................15
2.2.3. Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale.............................................................................16
2.2.4. Amortizarea imobilizrilor necorporale..................................................................................16
2.2.5. Cedarea.................................................................................................................................17
2.2.6. Evaluarea la data bilanului...................................................................................................17
2.2.7. Prezentarea informaiilor......................................................................................................17
2.3. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE CORPORALE...............................................17
2.3.1. Definiii, clasificri.................................................................................................................17
2.3.2. Recunoaterea iniial...........................................................................................................18
2.3.3. Evaluarea iniial...................................................................................................................18
2.3.4. Cheltuieli ulterioare................................................................................................................20
2.3.5. Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale.............................................................................19
2.3.6. Amortizarea...........................................................................................................................20
2.3.7. Cedarea i casarea...............................................................................................................21
2.3.8. Deprecierea...........................................................................................................................21
2.3.9. Compensaii de la teri...........................................................................................................22
2.3.10. Evaluarea la data bilanului.................................................................................................23
2.3.11. Prezentarea n situaiile financiare......................................................................................23
2.4. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE FINANCIARE................................................24
2.4.1. Definiie, clasificri.................................................................................................................24
2.4.2. Evaluarea iniial...................................................................................................................24
2.4.3. Evaluarea la data bilanului...................................................................................................24
2.5. POLITICI CONTABILE PRIVIND LEASING UL.........................................................................24
1

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


2.5.1. Definiii, concepte-cheie........................................................................................................24
CAPITOLUL III. POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE........................................26
3.1. GENERALITI............................................................................................................................26
3.2. POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE............................................................................26
3.2.1. Definiie, clasificri.................................................................................................................26
3.2.2. Evaluarea stocurilor...............................................................................................................27
3.2.3. Costul stocurilor.....................................................................................................................27
3.2.4. Prezentarea informaiilor.......................................................................................................30
3.3. POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANELE...........................................................................29
3.3.1. Definiii i clasificri...............................................................................................................29
3.3.2. Evaluarea creanelor.............................................................................................................30
3.4. CASA I CONTURI LA BNCI.....................................................................................................30
3.5. INVESTIII PE TERMEN SCURT................................................................................................31
CAPITOLUL IV. POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN SCURT...........................32
4.1. Definiii, clasificri.........................................................................................................................32
4.2. Evaluare........................................................................................................................................33
CAPITOLUL V. POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN LUNG..............................34
5.1. Definiii, clasificri.........................................................................................................................34
5.2. Evaluare........................................................................................................................................34
CAPITOLUL VI. POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE....................................................34
6.1. Definiii, concepte-cheie................................................................................................................34
6.2. Recunoatere................................................................................................................................35
6.3. Estimare........................................................................................................................................36
6.4. Prezentare i descriere.................................................................................................................36
CAPITOLUL VII POLITICI CONTABILE PRIVIND SUBVENTIILE SI FONDURILE NERAMBURSABILE
7.1. Definiii i concepte-cheie.............................................................................................................36
7.2. Subvenii aferente activelor..........................................................................................................37
7.3. Subvenii aferente veniturilor........................................................................................................37
CAPITOLUL VIII. POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII ....................................40
8.1.CAPITAL........................................................................................................................................40
8.2. REZERVE DIN REEVALUARE.....................................................................................................40
8.3. ALTE REZERVE............................................................................................................................40
CAPITOLUL IX. POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE, CHELTUIELILE SI REZULTATUL
FINANCIAR..............................................................................................................................................39
9.1. VENITURI.....................................................................................................................................39
9.1.1. Definiii, clasificri..................................................................................................................39
9.1.2. Recunoaterea veniturilor....................................................................................................39
9.1.3. Evaluarea veniturilor.............................................................................................................40
9.2. CHELTUIELI..................................................................................................................................41
9.2.1 Cheltuieli afernte activitatilor fara scop patrimonial...................................................................43
9.2.2 Cheltuieli afernte activitatilor economice...................................................................................45
9.2.3.Cheltuieli comune......................................................................................................................45
9.3. REZULTAT....................................................................................................................................42
CAPITOLUL X ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE
CAPITOLUL XI ALTE CONSIDERENTE DE ORDIN CONTABIL CU IMPLICATII FISCALE
11.1 Repartizarea activelor pe tipuri de activitati
11.2 determinarea rezultatului financiar si stabilirea impozitului pe profit

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


11.3 Evidenta contributiilor sociale
11.4 Incadrarea cumpararilor in cadrul S.C. ........... din punct de vedere al taxei pe valoarea adaugata
CAPITOLUL XII POLITICI CONTABILE PRIVIND PARTILE AFILIATE
12.1. Definiii, concepte-cheie..............................................................................................................42
12.2. Necesitatea prezentrii informaiilor referitoare la tranzaciile cu prile afiliate........................44
12.3. Prezentare i descriere...............................................................................................................44
CAPITOLUL XIII. ANGAJAMENTE I ALTE ELEMENTE EXTRABILANIERE....................................45
13.1. Definiii, generaliti.....................................................................................................................45
13.2. Prezentarea informaiilor ..................................................................................................51
CAPITOLUL XIV PROCEDURI PROPRII................................................................................52
14.1 Proceduri proprii privind inventarierea
patrimoniului............................................................................................................... 52
14.2 Proceduri privind utilizarea si regimul intern de numeraotare a formularelor financiar
contabile ....................................................52
14.3 Proceduri tehnice de estimare a duratelor economice de viata, a ajustarilor pentru depreciere ,
amortizarilor suplimentare..................................................................................52
14.4 Proceduri de organizare a controlului intern contabil si financiar.............................
CAPITOLUL XV POLITICI SI PROCEDURI CONTABILE SI DE CONTROL INTERN AFERENTE
DERULARII FONDURILOR NERAMBURSABILE........................................52
15.1 Referential reglementat si legislativ...................................................................................52
15.2 Angajarea cheltuielilor si documentele legislative.............................................................52
15.3 Inregistrarea in contabilitate...............................................................................................53
15.4 Controlul intern..................................................................................................................54
15.5 Aspecte fiscale....................................................................................................................54

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE

CAPITOLUL I. INFORMAII GENERALE


1.1. POLITICI CONTABILE
Politicile contabile reprezint principiile, bazele, conveniile, regulile i practicile specifice aplicate
de o entitate la ntocmirea i prezentarea situaiilor financiare anuale.
Conducerea S.C. ........... a stabilit politicile contabile pentru operaiunile derulate, descrise n prezentul
manual.
Aceste politici au fost elaborate avnd n vedere specificul activitii i strategia adoptat de entitate.
Politicile contabile au fost elaborate astfel nct s se asigure furnizarea, prin situaiile financiare anuale, a
unor informaii:
a) relevante pentru nevoile utilizatorilor n luarea deciziilor economice;
b) credibile, n sensul c:
reprezint fidel activele, datoriile, poziia financiar i excedentul sau pierderea societii;
sunt neutre, lipsite de influene;
sunt prudente;
sunt complete sub toate aspectele semnificative.
O dat ce politicile contabile ale S.C. ........... au fost stabilite n mod adecvat, este important ca acestea
s nu fie modificate n timp. Astfel, se asigur o baz consecvent, de la un an la altul, de raportare a
rezultatelor, care vor putea fi comparate cu uurin de ctre utilizatori. Aceasta nseamn c orice variaie
a rezultatelor, de la un an la altul, reflect fluctuaii reale ale activitii societii, i nu reprezint doar
influena modificrilor contabile. Utilizatorii vor putea, prin urmare, s detecteze tendine pe termen lung ale
rezultatelor i fluxurilor de numerar ale societii.
De aceea, dac exist modificri aduse politicilor contabile, este necesar ca ele s fie evideniate n notele
explicative, pentru ca utilizatorii s poat analiza:
corectitudinea i necesitatea noii politici contabile;
influena politicii asupra rezultatelor raportate, aferente perioadei; i
tendina real a rezultatelor activitii ntreprinderii.
Politicile contabile ale S.C. ........... cuprind, dar nu se limiteaz la urmtoarele aspecte:
- recunoaterea veniturilor;
- recunoaterea i amortizarea activelor corporale i necorporale;
- capitalizarea costurilor ndatorrii i a altor cheltuieli;
- contractele de construcii;
- investiiile n bunuri imobiliare;
- instrumentele i investiiile financiare;
- operaiunile de leasing;
- stocurile;
- impozitele;
- provizioanele;
- conversia valutar i acoperirea riscului valutar;
- definirea centrelor de costuri i baza de alocare a costurilor pe segmente;

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


-

definirea numerarului i a echivalentelor de numerar;


fondurile nerambursabile;
contabilitatea de gestiune;
Tranzactii cu parti afiliate.

A. Modificri n politicile contabile


Modificarea politicilor contabile este permis doar dac este cerut de lege sau are ca rezultat informaii
mai relevante sau mai credibile referitoare la operaiunile S.C. ........... .
S.C. ........... trebuie s menioneze n notele explicative orice modificri ale politicilor contabile,
pentru ca utilizatorii s poat aprecia dac noua politic contabil a fost aleas n mod adecvat, efectul
modificrii asupra rezultatelor raportate ale perioadei i tendina real a rezultatelor activitii
societii.
Nu se consider modificri ale politicilor contabile:
a) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacii care difer ca fond de
evenimentele sau tranzaciile produse anterior;
b) adoptarea unei politici contabile pentru evenimente sau tranzacii care nu au avut loc anterior
sau care au fost nesemnificative.
Dac S.C. ........... se afl ntr-una din situaiile urmtoare:
- modificarea voluntar ntr-o politic contabil are un efect asupra perioadei curente sau asupra
oricrei alte perioade anterioare,
- ar fi avut un efect asupra acelei perioade cu excepia faptului c este imposibil de determinat
valoarea ajustrii, sau
- ar putea avea un efect asupra acelei perioade cu excepia faptului c este imposibil de
determinat valoarea ajustrii, sau
- ar putea avea un efect asupra perioadelor viitoare,
atunci, ea va prezenta:
a) natura modificrii n politica de contabilitate;
b) motivele pentru care aplicarea noii politici contabile ofer informaii credibile i mai relevante;
c) pentru perioada curent i pentru fiecare perioad anterioar prezentat, n msura n care este
posibil, valoarea ajustrii:
- pentru fiecare element afectat al situaiei financiare;
- pentru rezultatele de baz i diluate pe aciune (acolo unde e cazul).
d) suma ajustrilor aferente perioadelor de dinaintea celor prezentate n msura n care este posibil;
e) dac aplicarea retroactiv este imposibil pentru o anume perioad anterioar, sau pentru perioade
de dinaintea celor prezentate, circumstanele care au condus la existena acelei condiii i o descriere a
modului i a momentului n care modificarea politicii contabile a fost aplicat.
B. Modificri n estimrile contabile
Ca rezultat al incertitudinilor inerente n desfurarea activitilor, multe elemente ale situaiilor financiare
ntocmite de entitate nu pot fi evaluate cu precizie, ci doar estimate. Procesul de estimare implic
raionamente bazate pe cele mai recente informaii credibile pe care S.C. ........... le are la dispoziie.
Se pot solicita, de exemplu, estimri ale:
- clienilor inceri;
- uzurii morale a stocurilor;
- valorii juste a activelor i datoriilor financiare;

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


duratei de via utile, precum i a modului preconizat de consumare a beneficiilor economice
viitoare ncorporate n activele amortizabile;
- obligaiilor privind garaniile.
Utilizarea unor estimri rezonabile reprezint o parte esenial a ntocmirii situaiilor financiare i nu
submineaz credibilitatea acestora.
O estimare poate necesita o revizuire dac au loc schimbri privind circumstanele pe care s-a bazat
aceast estimare sau ca urmare a unor noi informaii sau experiene ulterioare. Prin natura ei, revizuirea
estimrii nu are legtur cu perioadele anterioare i nu reprezint corectarea unei erori.
O modificare n baza de evaluare aplicat reprezint o modificare n politica de contabilitate i nu reprezint
o modificare n estimrile contabile. Cnd este dificil s se disting ntre o modificare a politicii contabile i
o modificare a unei estimri contabile, modificarea este tratat ca o modificare a estimrii contabile.
Efectul unei modificri a unei estimri contabile se va recunoate prospectiv prin includerea ei n
excedentul sau pierderea:
a)
perioadei n care are loc modificarea, dac aceasta afecteaz numai respectiva perioad;
sau
b)
perioadei n care are loc modificarea i a perioadelor viitoare, dac modificarea are efect i
asupra acestora.
n msura n care o modificare n estimrile contabile d natere la modificri ale activelor i datoriilor, sau
elementelor legate de capitaluri proprii, se va recunoate prin ajustarea valorilor contabile a elementelor
conexe de active, datorii sau capitaluri proprii n perioada modificrii.
-

1.2. CADRUL GENERAL DE RAPORTARE


1.2.1. Organizarea i conducerea contabilitii
S.C. ........... are obligaia s organizeze i s conduc contabilitatea proprie, respectiv contabilitatea
financiar, potrivit Legii contabilitii 82/1991 republicate,si a OMF 1752/2005 cu modificarile
ulterioare, precum i contabilitatea de gestiune adaptat la specificul activitii.
Contabilitatea, ca activitate specializat n msurarea, evaluarea, cunoaterea, gestiunea i controlul
activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, precum i a rezultatelor obinute din activitatea persoanelor
juridice i fizice trebuie s asigure nregistrarea cronologic i sistematic, prelucrarea, publicarea i
pstrarea informaiilor cu privire la poziia financiar, performana financiar i fluxurile de trezorerie, att
pentru cerinele interne ale acestora, ct i n relaiile cu investitorii prezeni i poteniali, creditorii financiari
i comerciali, clienii, instituiile publice i ali utilizatori.
Contabilitatea se ine n limba romn i n moneda naional.
Contabilitatea operaiunilor efectuate n valut se ine att n moneda naional, ct i n valut, potrivit
reglementrilor elaborate n acest sens.
Orice operaiune economico-financiar efectuat se consemneaz n momentul efecturii ei ntr-un
document care st la baza nregistrrilor n contabilitate, dobndind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele justificative care stau la baza nregistrrilor n contabilitate angajeaz rspunderea
persoanelor care le-au ntocmit, vizat i aprobat, precum i a celor care le-au nregistrat n contabilitate,
dup caz.
S.C. ........... are obligaia s efectueze inventarierea general a elementelor de activ i de pasiv deinute,
cel puin o dat pe an, precum i n alte situaii prevzute de lege.
Rezultatul inventarierii se nregistreaz n contabilitate potrivit reglementrilor contabile aplicabile.

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Documentele oficiale de prezentare a situaiei economico-financiare a S.C. ...........
sunt situaiile
financiare anuale, stabilite potrivit legii, care trebuie s ofere o imagine fidel a poziiei financiare,
performanei financiare i a celorlalte informaii referitoare la activitatea desfurat.
Rspunderea pentru organizarea i conducerea contabilitii S.C. ........... revine administratorului
si directorului economic.
S.C. ........... organizeaz i conduce contabilitatea n cadrul serviciului financiar-contabilitate, condus de
ctre seful serviciului aflat in subordinea directorului economic, ambele persoane avand studii economice
superioare. Directorul economic rspunde, mpreun cu personalul din subordine, de organizarea i
conducerea contabilitii, n condiiile legii.
Contabilitatea imobilizrilor se ine pe categorii i pe fiecare obiect de eviden.
Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric
nregistrarea n contabilitate a elementelor de activ se face la costul de achiziie, de producie sau
la valoarea just pentru alte intrri dect cele prin achiziie sau producie, dup caz.
Creanele i datoriile se nregistreaz n contabilitate la valoarea nominal.
Contabilitatea clienilor i furnizorilor, a celorlalte creane i obligaii se ine pe categorii, precum i
pe fiecare persoan fizic sau juridic.
Contabilitatea cheltuielilor se ine pe feluri de cheltuieli, dup natura sau destinaia lor, dup caz.
Contabilitatea veniturilor se ine pe feluri de venituri, dup natura sau sursa lor, dup caz.
n contabilitate, excedentul sau pierderea se stabilete cumulat de la nceputul exerciiului
financiar. nchiderea conturilor de venituri i cheltuieli se efectueaz lunar.
Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia, prin inregistrarea
impozitului pe profitul aferent activitatilor economice.
Repartizarea excedentului se nregistreaz n contabilitate in contul rezultatului reportat, pe tipuri
de activitati, respectiv economic si fara scop patrimonial, dup aprobarea situaiilor financiare
anuale.
Pierderea contabil reportat se acoper din excedentul exerciiului financiar i cel reportat, potrivit
hotrrii Colegiului de conducere.
1.2.2. Registrele de contabilitate
Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar i Cartea mare.
ntocmirea, editarea i pstrarea registrelor de contabilitate ale S.C. ........... se efectueaz conform
normelor elaborate de Ministerul Finanelor Publice.
Registrele de contabilitate se utilizeaz n strict concordan cu destinaia acestora i se prezint n mod
ordonat i astfel completate nct s permit, n orice moment, identificarea i controlul operaiunilor
contabile efectuate.
Pentru verificarea nregistrrii corecte n contabilitate a operaiunilor efectuate se ntocmete lunar balana
de verificare.
ntruct S.C. ........... utilizeaz sisteme informatice de prelucrare automat a datelor, are obligaia s
asigure prelucrarea datelor nregistrate n contabilitate n conformitate cu normele contabile aplicate,
controlul i pstrarea acestora pe suporturi tehnice.
Registrul-jurnal, Registrul-inventar i Cartea mare, precum i documentele justificative care stau la baza
nregistrrilor n contabilitatea financiar se pstreaz n arhiva S.C. ........... timp de 10 ani, cu ncepere de
la data ncheierii exerciiului financiar n cursul cruia au fost ntocmite, cu excepia statelor de salarii, care
se pstreaz timp de 50 de ani.
Registrele de contabilitate se listeaza, semneaza, stampileaza si se indosariaza periodic sau la sfarsitul
anului. (Atentie ! Sepoate trece conform OMFP 3512, adica la cererea.................., vezi Ordin 3512)
7

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


n caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua msuri de reconstituire
a acestora n termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementrilor emise n acest scop.
1.2.3. Situaiile financiare anuale
Documentele oficiale de prezentare a situaiei economico-financiare a S.C. ........... sunt situaiile
financiare anuale, stabilite potrivit legii pentru organizatiile fara scop patrimonial, care trebuie s ofere o
imagine fidel a poziiei financiare, performanei financiare i a celorlalte informaii referitoare la activitatea
desfurat in exercitiul financiar incheiat..
Exerciiul financiar reprezint perioada pentru care trebuie ntocmite situaiile financiare anuale i coincide
cu anul calendaristic. Durata exerciiului financiar este de 12 luni.
S.C. ........... aplic Reglementrile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice
Europene.
Notele conin informaii n plus fa de cele prezentate n bilan si in contul de excedent i pierdere. n note se
prezint descrieri narative sau mpriri ale elementelor prezentate n situaiile financiare i informaii legate de
elemente care nu sunt recunoscute n situaiile financiare

Situaiile financiare anuale constituie un tot unitar i trebuie nsoite de o declaraie scris a
administratorului S.C. ........... prin care i asum rspunderea pentru ntocmirea situaiilor financiare
anuale i confirm c:
a) politicile contabile utilizate la ntocmirea situaiilor financiare anuale sunt n conformitate cu
reglementrile contabile aplicabile;
b) situaiile financiare anuale ofer o imagine fidel a poziiei financiare, performanei financiare
i a celorlalte informaii referitoare la activitatea desfurat;
c) persoana juridic i desfoar activitatea n condiii de continuitate.
Deoarece S.C. ........... organizeaz contabilitatea n partid dubl, ea trebuie s publice situaiile financiare
anuale. Fac obiectul publicrii situaiile financiare anuale, raportul administratorilor i raportul de audit sau
raportul comisiei de cenzori, dup caz. Aceste prevederi se aplic i sucursalelor nregistrate n Romnia,
care aparin unor persoane juridice cu sediul n strintate, precum i societilor-mam care ntocmesc
situaii financiare consolidate.
Situaiile financiare anuale se pstreaz timp de 50 de ani.
Pentru asigurarea informaiilor destinate sistemului instituional al statului, un exemplar al situaiilor
financiare anuale se depune la Direcia general a finanelor publice judeean, n termenul legal
stabilit de Ministerul Finantelor publice pentru organizatiile fara scop patrimonial.
Situaiile financiare anuale ale S.C. ........... sunt verificate de catre ......................... si sunt supuse
aprobarii Adunarii Generale a actionarilor/asociatilor.

1.3. PRINCIPII CONTABILE


Elementele prezentate n situaiile financiare anuale ale S.C. ........... se evalueaz n conformitate cu
principiile contabile generale, conform contabilitii de angajamente. Astfel, efectele tranzaciilor i ale altor
evenimente sunt recunoscute atunci cnd tranzaciile i evenimentele se produc (i nu pe msur ce
trezoreria sau echivalentul su este ncasat sau pltit) i sunt nregistrate n contabilitate i raportate n
situaiile financiare ale perioadelor aferente.

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


1. Principiul continuitii activitii. Trebuie s se prezume c S.C. ........... i desfoar
activitatea pe baza principiului continuitii activitii. Acest principiu presupune c S.C. ........... i continu
n mod normal funcionarea, fr a intra n stare de lichidare sau reducere semnificativ a activitii. Dac
conducerea S.C. ...........
a luat cunotin de unele elemente de nesiguran legate de anumite
evenimente care pot duce la incapacitatea acesteia de a-i continua activitatea, aceste elemente trebuie
prezentate n notele explicative. n cazul n care situaiile financiare anuale nu sunt ntocmite pe baza
principiului continuitii, aceast informaie trebuie prezentat, mpreun cu explicaii privind modul de
ntocmire a acestora i motivele care au stat la baza deciziei conform creia S.C. ........... nu i mai poate
continua activitatea.
2. Principiul permanenei metodelor. Metodele de evaluare trebuie aplicate n mod consecvent
de la un exerciiu financiar la altul.
3. Principiul prudenei. Evaluarea trebuie fcut pe o baz prudent i, n special:
poate fi inclus numai excedentul realizat la data bilanului;
trebuie s se in cont de toate datoriile aprute n cursul exerciiul financiar curent sau al unui
exerciiu precedent, chiar dac acestea devin evidente numai ntre data bilanului i data ntocmirii
acestuia;
trebuie s se in cont de toate datoriile previzibile i pierderile poteniale aprute n cursul
exerciiului financiar curent sau al unui exerciiu financiar precedent, chiar dac acestea devin
evidente numai ntre data bilanului i data ntocmirii acestuia;
trebuie s se in cont de toate deprecierile, indiferent dac rezultatul exerciiului financiar este
deficit sau excedent.
4. Principiul independenei exerciiului. Trebuie s se in cont de veniturile i cheltuielile
aferente exerciiului financiar, indiferent de data ncasrii sau plii acestor venituri i cheltuieli.
5. Principiul evalurii separate a elementelor de activ i de datorii. Conform acestui
principiu, componentele elementelor de activ sau de datorii trebuie evaluate separat.
6. Principiul intangibilitii. Bilanul de deschidere pentru fiecare exerciiu financiar trebuie s
corespund cu bilanul de nchidere al exerciiului financiar precedent.
7. Principiul necompensrii. Orice compensare ntre elementele de activ i de datorii sau ntre
elementele de venituri i cheltuieli este interzis. Eventualele compensri ntre creane i datorii ale
S.C. ........... fa de acelai agent economic pot fi afectate cu respectarea prevederilor legale, numai dup
nregistrarea n contabilitate a veniturilor i cheltuielilor la valoarea integral.
8. Principiul prevalenei economicului asupra juridicului. Prezentarea valorilor din cadrul
elementelor din bilan i contul de excedent i pierdere se face innd seama de fondul economic al
tranzaciei sau al operaiunii raportate i nu numai de forma juridic a acestora.
9. Principiul pragului de semnificaie. Elementele de bilan i de cont de excedent i deficit
care sunt precedate de cifre arabe pot fi combinate dac:
acestea reprezint o sum nesemnificativ sau
o astfel de combinare ofer un nivel mai mare de claritate, cu condiia ca elementele astfel
combinate s fie prezentate separat n notele explicative.
Abateri de la principiile contabile generale pot fi efectuate n cazuri excepionale. Orice astfel de abateri
trebuie prezentate n notele explicative, precum i motivele care le-au determinat, mpreun cu o evaluare
a efectului acestora asupra activelor, datoriilor, poziiei financiare i a excedentului sau pierderii.

1.4. REGULI GENERALE DE EVALUARE

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Elementele prezentate n situaiile financiare anuale se evalueaz, n general, pe baza principiului costului
de achiziie sau al costului de producie.
1.4.1. Evaluarea la data intrrii n societate
La data intrrii n societate, bunurile se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la valoarea de intrare,
care se stabilete astfel:
a) la cost de achiziie pentru bunurile procurate cu titlu oneros;
b) la cost de producie pentru bunurile produse n entitate;
c) la valoarea just pentru bunurile obinute cu titlu gratuit.
n ultimul caz, valoarea just, se substituie costului de achiziie.
Prin valoare just se nelege suma pentru care activul ar putea fi schimbat de bunvoie ntre pri aflate n
cunotin de cauz, n cadrul unei tranzacii cu preul determinat obiectiv.
Costul de achiziie al bunurilor cuprinde preul de cumprare, taxele de import i alte taxe (cu excepia
acelora care pot fi recuperate de la autoritile fiscale), cheltuielile de transport, manipulare i alte cheltuieli
care pot fi atribuibile direct achiziiei bunurilor respective.
Reducerile comerciale acordate de furnizor nu fac parte din costul de achiziie.
Costul de producie al unui bun cuprinde costul de achiziie a materiilor prime i materialelor consumabile i
cheltuielile de producie direct atribuibile bunului.
Costul de producie sau de prelucrare al stocurilor, precum i costul de producie al imobilizrilor cuprind
cheltuielile directe aferente produciei i anume: materiale directe, energie consumat n scopuri
tehnologice, manoper direct i alte cheltuieli directe de producie, precum i cota cheltuielilor indirecte de
producie alocat n mod raional ca fiind legat de fabricaia acestora.
n costul de producie poate fi inclus o proporie rezonabil din cheltuielile care sunt indirect atribuibile
bunului, n msura n care acestea sunt legate de perioada de producie.
Urmtoarele reprezint exemple de costuri care nu trebuie incluse n costul stocurilor, ci sunt recunoscute
drept cheltuieli ale perioadei n care au survenit, astfel:
- pierderile de materiale, manopera sau alte costuri de producie nregistrate peste limitele
normal admise;
- cheltuielile de depozitare, cu excepia cazurilor n care aceste costuri sunt necesare n
procesul de producie, anterior trecerii ntr-o nou faz de fabricaie;
- regiile (cheltuielile) generale de administraie care nu particip la aducerea stocurilor n
forma i locul final;
- costurile de desfacere.
Dobnda la capitalul mprumutat pentru finanarea achiziiei, construciei sau produciei de active cu ciclu
lung de fabricaie poate fi inclus n costurile de producie, n msura n care aceasta este legat de
perioada de producie. n cazul includerii dobnzii n valoarea activelor, aceasta trebuie prezentat n
notele explicative. Prin activ cu ciclu lung de fabricaie se nelege un activ care solicit n mod necesar o
perioad substanial de timp pentru a fi gata n vederea utilizrii sau pentru vnzare.
1.4.2. Evaluarea cu ocazia inventarierii
Evaluarea elementelor de activ i de pasiv cu ocazia inventarierii se face potrivit reglementrilor legale i
normelor emise n acest sens de Ministerul Finanelor Publice, respectiv OMF 1753/2005.

10

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


1.4.3. Evaluarea la ncheierea exerciiului financiar
La ncheierea exerciiului financiar, elementele de activ i de pasiv de natura datoriilor se evalueaz i se
reflect n situaiile financiare anuale la valoarea de intrare, pus de acord cu rezultatele inventarierii.
n acest scop, valoarea de intrare se compar cu valoarea stabilit pe baza inventarierii, denumit valoare
de inventar. n acest caz, se vor avea n vedere, printre altele:
a) pentru elementele de activ, diferenele constatate n minus ntre valoarea de inventar i
valoarea contabil net a elementelor de activ se nregistreaz n contabilitate pe seama unei amortizri
suplimentare, n cazul activelor amortizabile pentru care deprecierea este ireversibil sau se efectueaz o
ajustare pentru depreciere sau pierdere de valoare, atunci cnd deprecierea este reversibil, aceste
elemente meninndu-se, de asemenea, la valoarea lor de intrare.
Valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o pia reglementat se evalueaz la
valoarea de cotaie din ultima zi de tranzacionare, iar cele netranzacionate la costul istoric mai puin
eventualele ajustri pentru pierdere de valoare.( Atentie nu treceti daca nu este cazul)
Valorile mobiliare pe termen lung se evalueaz la costul istoric mai puin eventualele ajustri pentru
pierdere de valoare.
Prin valoare contabil net se nelege valoarea de intrare, mai puin amortizarea i ajustrile pentru
depreciere sau pierdere de valoare, cumulate.
Pentru elementele de pasiv de natura datoriilor, diferenele constatate n plus ntre valoarea de inventar i
valoarea de intrare a elementelor de pasiv de natura datoriilor se nregistreaz n contabilitate, pe seama
elementelor corespunztoare de datorii.
La fiecare dat a bilanului:
a) elementele monetare exprimate n valut (disponibiliti i alte elemente asimilate, cum sunt
acreditivele i depozitele bancare, creane i datorii n valut) trebuie evaluate i raportate utiliznd cursul
de schimb comunicat de Banca Naional a Romniei i valabil la data ncheierii exerciiului financiar.
Diferenele de curs valutar, favorabile sau nefavorabile, ntre cursul de la data nregistrrii creanelor sau
datoriilor n valut sau cursul la care au fost raportate n situaiile financiare anterioare i cursul de schimb
de la data ncheierii exerciiului financiar, se nregistreaz la venituri sau cheltuieli financiare, dup caz.
b) pentru creanele i datoriile exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei
valute, eventualele diferene favorabile sau nefavorabile, care rezult din evaluarea acestora se
nregistreaz la venituri sau cheltuieli financiare, dup caz.
c) elementele nemonetare achiziionate cu plata n valut i nregistrate la cost istoric (imobilizri,
stocuri) trebuie raportate utiliznd cursul de schimb de la data efecturii tranzaciei.
d) elementele nemonetare achiziionate cu plata n valut i nregistrate la valoarea just trebuie
raportate utiliznd cursul de schimb existent la data determinrii valorilor respective.
Prin elemente monetare se nelege disponibilitile bneti i activele / datoriile de primit / de pltit n sume
fixe sau determinabile.
Evenimentele care apar dup data bilanului pot furniza informaii suplimentare referitoare la perioada
raportat fa de cele cunoscute la data bilanului. Dac situaiile financiare anuale nu au fost aprobate,
acestea trebuie ajustate pentru a reflecta i informaiile suplimentare.
1.4.4. Evaluarea la data ieirii din entitate
La data ieirii din entitate sau la darea n consum, bunurile se evalueaz i se scad din gestiune la
valoarea lor de intrare.

11

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


1.5. EVENIMENTE ULTERIOARE DATEI BILANULUI
Definiie
Evenimentele ulterioare datei bilanului sunt acele evenimente, favorabile sau nefavorabile care au loc ntre
data bilanului i data la care situaiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.
Pot fi identificate dou situaii:
a)
S.C. ........... obine informaii suplimentare fa de cele existente la data bilanului,
pentru evenimente care avuseser deja loc la data bilanului. Dac informaiile suplimentare conduc la
necesitatea nregistrrii n contabilitate a unor venituri sau cheltuieli, pentru prezentarea unei imagini fidele,
trebuie efectuate aceste nregistrri;
b)
S.C. ........... obine informaii pentru evenimente petrecute ulterior datei situaiilor
financiare, dar a cror prezentare este necesar pentru utilizatorii de informaii. n aceast situaie,
informaiile respective se prezint n notele explicative, fr efectuarea unor nregistrri n contabilitate.
Exemple de evenimente ulterioare datei bilanului, care trebuie reflectate n situaiile financiare anuale pot fi
urmtoarele:
rezolvarea unui litigiu ulterior datei bilanului impune ajustarea unui provizion deja recunoscut
sau recunoaterea unui nou provizion;
insolvena unui client, nregistrat ulterior datei bilanului, confirm c la data bilanului exista
o pierdere aferent unei creane comerciale i, n consecin, S.C. ........... trebuie s
ajusteze valoarea contabil a creanei comerciale;
primirea de informaii dup data bilanului, care semnaleaz c un activ a fost depreciat sau
c o pierdere anterioar din depreciere trebuie ajustat.( ex. Falimentul unui client care
intervine ulterior datei bilanului, confirm, de obicei, existena unei pierderi la data bilanului,
iar cedarea stocurilor dup data bilanului ofer dovezi (chiar dac nu ntotdeauna
concludente ) privind valoarea lor net realizabil la data bilanului;
determinarea, dup data bilanului, a costului activelor achiziionate sau determinarea
ncasrilor din activele cedate la data bilanului;
descoperirea fraudelor sau erorilor, dup data bilanului, care arat c situaiile financiare au
fost incorecte la sfritul anului , nainte de ajustare.
Un exemplu de eveniment ulterior datei bilanului pentru care nu se fac ajustri ale situaiilor financiare
anuale este diminuarea valorii de pia a valorilor mobiliare, n intervalul de timp dintre data bilanului i
data la care situaiile financiare anuale sunt autorizate pentru publicare.
S.C. ........... trebuie s prezinte data la care situaiile financiare au fost autorizate pentru publicare,
precum i cine a dat aceast autorizare. Comunicarea acestei date este foarte important pentru utilizatorii
situaiilor financiare, pentru c ea indic i faptul c evenimentele ulterioare acestei date nu sunt reflectate
n respectivele situaii financiare.
n cazul n care S.C. ........... primete, dup data bilanului, informaii despre circumstane care existau la
data bilanului, va trebui s actualizeze prezentarea acestor circumstane n situaiile financiare conform
noilor informaii.
n cazul n care evenimentele ulterioare datei bilanului, care nu necesit ajustare, au o importan
semnificativ, neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea utilizatorilor situaiilor financiare de a face
evaluri i de a lua decizii corecte pe baza acestor situaii.
Exemple de evenimente ulterioare datei bilanului care nu necesit ajustare, ce pot avea o asemenea
importan nct neprezentarea lor ar afecta capacitatea utilizatorilor de situaii financiare de a face
evaluri sau de a lua decizii sunt:
modificri neobinuit de mari n preurile activelor sau n cursurile de schimb valutar;

12

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


emiterea de garanii semnificative;
anunarea unui plan de ntrerupere a unei activiti;
achiziionri sau cedri majore de active sau exproprierea de ctre guvern a unor active
importante;
anunarea sau nceperea implementrii unei restructurri majore ;
tranzacii importante sau poteniale cu aciunile S.C. ........... ;
nceperea unui litigiu major generat n exclusivitate de evenimentele ulterioare datei bilanului.
Atunci cnd evenimentele au o asemenea importan nct neprezentarea lor ar putea afecta capacitatea
utilizatorilor situaiilor financiare de a face evaluri i de a lua decizii corecte, S.C. ........... trebuie s
prezinte urmtoarele informaii pentru fiecare categorie semnificativ de astfel de evenimente:
natura evenimentului;
estimare a efectului financiar sau o meniune conform creia o astfel de estimare nu poate
fi fcut.

1.6. CORECTAREA ERORILOR CONTABILE


Definiie
Erorile sunt definite ca omisiuni i alte interpretri greite ale situaiilor financiare ale S.C. ........... pentru
una sau mai multe perioade, care au fost descoperite n perioada curent i care se refer la informaiile
credibile care:
(1) au fost disponibile atunci cnd s-au ntocmit situaiile financiare din perioade anterioare; i
(2) ar putea n mod rezonabil s fi fost obinute i luate n considerare la ntocmirea i prezentarea acestor
situaii financiare.
Corectarea erorilor constatate n contabilitate se efectueaz pe seama rezultatului reportat.
n notele la situaiile financiare trebuie prezentate informaii suplimentare cu privire la erorile constatate.
Astfel de erori includ efectele greelilor matematice, greelilor de aplicare a politicilor contabile, ignorrii
sau interpretrii greite a evenimentelor i fraudelor.
n cazul corectrii de erori care genereaz pierdere contabil reportat, aceasta trebuie acoperit nainte
de efectuarea oricrei repartizri de excedent.
TRATAMENTUL CONTABIL : se inregistraza in contul Rezultat reportat
TRATAMENTUL FISCAL AL ERORILOR CONTABILE : se intocmeste si se depune declaratie rectificativa.

1.7. PRILE AFILIATE (Atentie! Doar daca este cazul)


O relaie cu prile afiliate (legate) poate avea un efect asupra poziiei financiare i a rezultatelor entitii.
Din acest motiv, S.C. ........... trebuie s i defineasc relaiile i tranzaciile cu prile afiliate (legate) i s
detalieze prezentarea informaiilor n situaiile financiare, acest fapt fiind obligatoriu.
Situaiile financiare ale S.C. ........... trebuie s conin prezentarea informaiilor necesare pentru a atrage
atenia asupra posibilitii ca poziia financiar i excedentul sau deficitul s fi fost afectate de existena
prilor afiliate (legate), precum i de tranzaciile i soldurile cu acestea.
Prile se consider c sunt afiliate (legate) dac una dintre pri are capacitatea fie de a controla
cealalt parte, fie de a exercita o influen semnificativ asupra celeilalte pri n luarea deciziilor financiare
i operaionale, fie este o asociaie n participaiune la care cealalt este asociat, fie opereaz n calitate
de personal-cheie de conducere al celeilalte pri.

13

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


S.C. ........... detine un registru al tranzactiilor cu partile afiliate unde va consemna valoarea lunara a
tranzactiilor reciproce cu partile afiliate.

CAPITOLUL II. POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE IMOBILIZATE


2.1. GENERALITI
Activele imobilizate sunt active generatoare de beneficii economice pentru entitate pe o perioad mai mare
dect cea acoperit de situaiile financiare din anul curent.
Beneficiile economice viitoare reprezint potenialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie
sau de echivalente de trezorerie ctre entitate.
Aceste active trebuie capitalizate, iar costurile lor trebuie s fie alocate pe parcursul perioadelor cu beneficii
pentru entitate (durata de via util).
Activele imobilizate sunt clasificate n dou categorii:
a) Imobilizri nefinanciare;
b) Imobilizri financiare.
a) Imobilizrile nefinanciare sunt active funcionale prin natura lor i pot fi clasificate n dou tipuri
de baz:

Imobilizrile corporale sunt acele active ce au consisten fizic i care sunt deinute
pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate sau
pentru alte scopuri i care se ateapt s se utilizeze pe parcursul mai multor perioade ;

Imobilizri necorporale sunt acele active fr consisten fizic i care sunt deinute
pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau n prestarea de servicii, pentru a fi nchiriate sau n
scopuri administrative, care sunt identificabile i sunt controlate de entitate ca rezultat al unor
evenimente trecute i de pe urma crora se ateapt beneficii economice viitoare.
b) Imobilizrile financiare cuprind aciunile deinute la entitile afiliate, mprumuturile acordate
entitilor afiliate, interesele de participare, mprumuturile acordate entitilor cu care S.C. ........... este
legat n virtutea intereselor de participare, alte investiii deinute ca imobilizri, alte mprumuturi.
n vederea nelegerii politicilor contabile privind activele imobilizate, trebuie avute n vedere urmtoarele
concepte-cheie:
Durata de via util. Perioada n care un activ va fi angajat n entitate, fiind msurat fie prin timpul n
care se preconizeaz a fi folosit, fie prin numrul de uniti de producie sau al unor uniti similare ce se
preconizeaz c vor fi obinute de entitate prin folosirea activului respectiv.
Costul. Suma pltit n numerar sau echivalente de numerar sau valoarea just a oricrei contraprestaii
efectuate pentru a achiziiona sau construi un activ.
Valoarea just. Suma pentru care un activ ar putea fi schimbat de bunvoie ntre pri aflate n cunotin
de cauz, n cadrul unei tranzacii desfurate n condiii obiective.
Valoarea contabil. Valoarea la care un activ este recunoscut dup scderea amortizrii cumulate i a
oricror pierderi cumulate din depreciere
Amortizarea. Alocarea sistematic a valorii amortizabile a unui activ pe durata sa de via util.
Valoarea rezidual. Valoarea estimat pe care o entitate o va obine din cedarea unui activ, dup scderea
costurilor de cedare estimate (presupunnd c activul are deja vechimea i se gsete n starea
preconizat la sfritul duratei sale de via util).
Valoarea amortizabil. Costul unui activ sau alt valoare care a fost substituit costului, minus valoarea
rezidual a activului.

14

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Unitate generatoare de numerar. Cel mai mic grup identificabil de active, care genereaz intrri de fluxuri
de numerar n urma funcionrii continue, n mare msur independente de intrrile de fluxuri de numerar
generate de alte active sau grupuri de active.
Costuri aferente cedrilor. Costuri legate n mod direct de cedarea unui activ ; acestea nu includ costurile
de finanare sau cheltuielile cu impozitul pe excedent aferente.
Costuri cu scoaterea din uz. Costuri aferente dezmembrrii unui active i reamenajrii terenului pe care
acesta era amplasat i readucerii oricror alte active efectate la starea lor iniial.
Pierderea din depreciere. Valoarea cu care valoarea contabil a unui activ depete valoarea sa
recuperabil.
Valoarea recuperabil. Valoarea cea mai mare dintre preul net de vnzare al activului i valoarea sa de
utilizare.
Valoarea de utilizare. Valoarea actualizat a fluxurilor viitoare de numerar estimate ce se ateapt s fie
generate din utilizarea unui activ.
Pre net de vnzare. Suma obinut din vnzarea unui activ printr-o tranzacie desfurat n condiii
obiective, minus costurile de cedare.

2.2. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE NECORPORALE


2.2.1. Clasificri, definiii
n cadrul imobilizrilor necorporale se cuprind:
concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile si activele similare, cu excepia
celor create intern de entitate;
alte imobilizri necorporale: programe informatice, garantii;
avansuri acordate pentru imobilizri necorporale;
Concesiuni, brevete, licene, mrci comerciale, drepturi i active similare
Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare reprezentnd aport,
achiziionate sau dobndite pe alte ci, se nregistreaz n conturile de imobilizri necorporale la valoarea
de aport sau costul de achiziie, dup caz. n aceasta situaie valoarea de aport se asimileaz valorii juste.
Concesiunile primite se reflect ca imobilizri necorporale atunci cnd contractul de concesiune stabilete
o durat i o valoare determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaz a fi nregistrat pe
durata de folosire a acesteia, stabilit potrivit contractului. n cazul n care contractul prevede plata unei
chirii, i nu o valoare amortizabil, n contabilitatea S.C. ........... care primete concesiunea, se reflect
cheltuiala reprezentnd chiria, fr recunoaterea unei imobilizri necorporale.
Concesiunea este convenia unor persoane fizice sau juridice prin care statul cedeaz, condiionat i pe un
timp determinat, dreptul de exploatare a unor servicii publice sau anumitor bunuri, n schimbul unor
redevene.
Avansuri i alte imobilizri necorporale
n cadrul avansurilor i altor imobilizri necorporale se nregistreaz avansurile acordate furnizorilor de
imobilizri necorporale, programele informatice create de entitate sau achiziionate de la teri, pentru
necesitile proprii de utilizare, precum i alte imobilizri necorporale.
2.2.2. Recunoaterea i evaluarea iniial
Un activ necorporal trebuie recunoscut dac i numai dac:
15

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


a) se estimeaz c beneficiile economice viitoare care sunt atribuibile activului vor fi obinute de ctre
entitate; i
b) costul activului poate fi evaluat n mod fidel.
Un activ necorporal se nregistreaz iniial la costul de achiziie .
Achiziiile separate
Dac un activ necorporal este achiziionat separat, costul acestuia poate fi evaluat cu fidelitate.
Costul unei imobilizri necorporale achiziionate separat este alctuit din:
- preul su de achiziie, inclusiv impozitele i accizele aferente i nereturnabile;
- orice cost atribuibil direct pregtirii imobilizrii pentru utilizarea prevzut. (exemple de costuri ce
pot fi atribuite direct: costurile cu beneficiile angajailor care reies direct din aducerea imobilizrii la
condiia sa de lucru; onorariile profesionale ce decurg direct din aducerea imobilizrii la condiia sa
de lucru, i costurile testrii funcionrii corespunztoare a imobilizrii).
Orice sconturi comerciale i rabaturi sunt deduse pentru a ajunge la valoarea de cost.
Dac plata pentru imobilizarea necorporal este amnat peste termenul normal de creditare, costul su
este echivalentul preului n numerar. Diferena dintre aceast sum i plile totale este recunoscut ca o
cheltuial cu dobnda pe perioada creditului.
Achiziia prin intermediul unei subvenii ( inclusiv din surse nerabursabile cu finantare europeana)
Un activ necorporal poate fi achiziionat avnd ca surs de finanare subvenie.
S.C. ........... recunoate iniial activul la valoarea nominal, la care se adaug orice cheltuial care este
direct atribuibil pregtirii activului n vederea utilizrii sale, iar subvenia se recunoate ca un venit amnat.
Recunoaterea unei cheltuieli
Cheltuiala cu un element necorporal trebuie s fie recunoscut direct n contul de excedent i pierdere
atunci cnd este efectuat, cu excepia cazului n care:
face parte din costul unui activ necorporal care ntrunete criteriile de recunoatere;
Cheltuieli anterioare care nu vor fi recunoscute ca activ
Cheltuiala n cazul unui element necorporal care a fost iniial recunoscut ca o cheltuial de entitate, n
situaiile financiare ale anului precedent sau n raportrile financiare interimare, nu trebuie recunoscut, la o
dat ulterioar, ca parte din costul unui activ necorporal.
2.2.3. Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale
Cheltuielile ulterioare cu un activ necorporal dup cumprare sau finalizarea sa trebuie recunoscute n
contul de excedent i pierderi atunci cnd sunt efectuate, cu excepia cazului n care:
este probabil c aceast cheltuial s permit activului s genereze beneficii economice viitoare
suplimentare fa de cele estimate iniial; i
aceast cheltuial poate fi evaluat cu fidelitate i atribuit activului.
Dac aceste condiii sunt ntrunite, cheltuielile ulterioare trebuie adugate la costul activului necorporal.
2.2.4. Amortizarea imobilizrilor necorporale
Noiuni generale

16

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Valoarea amortizabil a unui activ necorporal trebuie s fie alocat pe o baz sistematic de-a lungul celei
mai bune estimri a duratei sale de via.
Metoda de amortizare trebuie s reflecte modul n care activul aduce beneficii economice.
Revizuirea perioadei de amortizare i a metodei de amortizare trebuie efectuat cel puin la sfritul
fiecrui exerciiu financiar.

2.2.5. Cedarea
Un activ necorporal trebuie scos din eviden la cedare sau atunci cnd nici un beneficiu economic viitor nu
mai este ateptat din utilizarea sa ulterioar.
Ctigurile sau pierderile care apar o dat cu ncetarea utilizrii sau ieirea unui activ necorporal se
determin ca diferen ntre veniturile generate de ieirea activului i valoarea sa neamortizat, inclusiv
cheltuielile ocazionate din cedarea acestuia, i trebuie prezentate ca venit sau cheltuial, dup caz, n
contul de excedent i pierdere.
2.2.6. Evaluarea la data bilanului
Un activ necorporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare, mai puin amortizarea cumulat i
ajustrile cumulate de valoare.
2.2.7. Prezentarea informaiilor
S.C. ........... va prezenta n situaiile financiare urmtoarele informaii pentru fiecare clas de imobilizri
necorporale:

duratele de via utile i ratele de amortizare utilizate;

metodele de amortizare utilizate;

valoarea contabil brut i orice amortizri acumulate la nceputul i sfritul


perioadei;

o reconciliere a valorii contabile de la nceputul i sfritul perioadei, artnd


intrrile i cedrile, indicndu-le separat pe cele din dezvoltarea intern, pe cele achiziionate separat
i pe cele achiziionate prin combinri de ntreprinderi.
valoarea imobilizrilor necorporale n curs;

2.3. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE CORPORALE


2.3.1. Definiii, clasificri
Imobilizrile corporale sunt elemente corporale care

17

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE

sunt deinute pentru a fi utilizate n producia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi
nchiriate altora sau pentru alte scopuri ; i
se ateapt s se utilizeze pe parcursul mai multor perioade.
Imobilizrile corporale cuprind :
terenuri;
construcii ;
instalaii tehnice, mijloace de transport, animale i plantaii ;
mobilier, aparatur birotic, echipamente de protecie a valorilor ;
avansuri acordate pentru imobilizri corporale ;
imobilizri corporale n curs de execuie.
Instalaiile tehnice, mijloacele de transport, animalele i plantaiile se prezint pe urmtoarele categorii
distincte :
- echipamente tehnologice ;
- aparate i instalaii de msurare, control i reglare ;
- mijloace de transport ;
- animale i plantaii.
Evidena operativ a imobilizrilor corporale se ine cu ajutorul programului informatic n Registrul
mijloacelor fixe, care se reconciliaz lunar cu evidena contabil.
De asemenea, S.C. ........... detine un Registru al numerelor de inventar, precum si un Registru al bunurilor
de capital, in conformitate cu prevederile legale.
2.3.2. Recunoaterea iniial
Costul unui element de imobilizri corporale va fi recunoscut ca activ dac i numai dac
a) este posibil generarea ctre entitate de beneficii economice viitoare aferente activului ;
b) costul activului poate fi evaluat n mod credibil.
Prile separate i echipamentul de service sunt nregistrate ca stocuri i recunoscute n contul de
excedent i pierderi atunci cnd sunt consumate.
Dac prile separate i echipamentul de service pot fi utilizate numai n legtur cu un element de
imobilizri sau se preconizeaz a fi utilizate mai mult de o perioad, ele se contabilizeaz ca imobilizri
corporale. Elementele nesemnificative (matrie, abloane) pot fi agregate ca elemente de activ singulare.
S.C. ........... evalueaz, conform principiului recunoaterii, toate costurile imobilizrilor corporale atunci
cnd apar. Aceste costuri includ costurile iniiale pentru achiziionarea sau construcia unor elemente de
imobilizri corporale, precum i costurile care apar ulterior pentru adugarea, mbuntirea, nlocuirea sau
ntreinerea acestora.
S.C. ........... trebuie:
s capitalizeze costurile aferente nlocuirii sau rennoirii componentelor i costurile aferente verificrilor
majore;
s nregistreze pe costuri (s amortizeze total) componentele nlocuite sau rennoite aferente unei
verificri precedente;
s nregistreze drept cheltuial costurile zilnice aferente service-ului.
Activele care sporesc gradul de siguran sau de protecie a mediului pot fi recunoscute ca imobilizri
corporale dac permit S.C. ........... s creasc beneficiile economice viitoare peste beneficiile ce ar fi putut
deriva dac ele nu ar fi fost achiziionate.

18

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


2.3.3. Evaluarea iniial
Un element al imobilizrilor corporale care este recunoscut va fi evaluat iniial la costul su.
Costul unei imobilizri corporale este format din:
preul de cumprare, incluznd taxele vamale i taxele nerecuperabile, dup deducerea reducerilor
comerciale i a rabaturilor;
orice costuri direct atribuibile aducerii activului la locaia i condiia necesare pentru ca acesta s poat
opera n modul dorit de conducerea S.C. ........... ;
materialele, manopera i alte costuri direct atribuibile pentru activele construite n regie proprie.
Exemple de costuri direct atribuibile:
costurile cu beneficiile angajailor care rezult direct din construcia sau achiziionarea elementului de
imobilizri corporale ;
costuri iniiale de livrare i manipulare ;
costurile de instalare i asamblare ;
costurile de testare a funcionrii corecte a activului, dup deducerea ncasrilor nete provenite din
vnzarea elementelor produse n timpul testrii ;
onorariile profesionale.
Exemple de costuri care nu se includ n costul unei imobilizri corporale:

costurile de deschidere a unei noi instalaii ;

costurile de introducere a unui nou produs sau serviciu (costuri cu publicitatea,


activiti promoionale) ;

costuri de dirijare a activitii ntr-un nou amplasament ;

costurile administrative i alte costuri de supraveghere general ;

pierderile iniiale de exploatare, angajate nainte ca bunul s ajung la performana


prevzut;

n cazul unui activ construit n regie proprie, nu se includ n costul de producie


excedenturile interne i costurile anormale generate de risipa de materii prime i folosirea ineficient a
forei de munc.
2.3.4. Cheltuieli ulterioare
Costurile care sunt realizate ulterior achiziiei se adaug valorii contabile a activului respectiv doar atunci
cnd este probabil ca beneficii economice viitoare, dincolo de cele anticipate iniial, s fie primite de ctre
entitate.
Dac scopul cheltuielilor este fie de meninere a capacitii de producie anticipate cnd activul este
achiziionat sau construit, fie de readucere a acestuia la acel nivel, costurile nu sunt supuse capitalizrii
(reparaiile i cheltuielile de ntreinere care nu permit dect atingerea nivelului de performan ateptat
iniial).
Excepie: atunci cnd un activ este achiziionat ntr-o stare ce necesit anumite cheltuieli pentru a-l aduce
n starea corespunztoare utilizrii dorite, aceste cheltuieli se capitalizeaz, cu condiia ca activul s nu fie
prezentat la o valoare care s depeasc valoarea recuperabil a acestuia. Dup finalizarea restaurrii,
cheltuielile ulterioarede acelai tip vor fi tratate ca fiind cheltuieli cu reparaiile i ntreinerea obinuite i vor
fi imputate pe costuri pe msur ce sunt realizate.
2.3.5. Evaluarea ulterioar recunoaterii iniiale
Ulterior recunoaterii iniiale, un element de imobilizri corporale va fi nregistrat la costul su minus orice
amortizare cumulat i orice pierderi din depreciere.
19

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Reevalurile se vor face cu suficient regularitate pentru a se asigura c valoarea contabil nu difer prea
mult de ceea ce s-ar fi determinat prin utilizarea valorii juste la data bilanului.Pentru imobilizrile care nu
sunt supuse unor fluctuaii mari de valoare, o periodicitate a reevalurii de 3-5 ani este suficient.
Reevaluarea trebuie efectuat de profesioniti calificai n evaluare. Pentru activele strict specializate, care
nu fac obiectul unor tranzacii regulate, valoarea just se identific cu costul de nlocuire diminuat cu
amortizarea.
La reevaluarea unei imobilizri corporale, orice amortizare cumulat la data reevalurii este tratat n unul
din urmtoarele moduri :
a) recalculat proporional cu schimbarea n valoarea contabil brut a activului, astfel nct dup
reevaluare valoarea contabil a activului s fie egal cu valoarea sa reevaluat (reevaluarea
se face prin aplicarea unui indice la costul de nlocuire amortizat).
b) eliminat din valoarea contabil brut a activului i valoarea net recalculat la valoarea
reevaluat a activului. Aceast metod se poate folosi pentru cldiri.
Dac un element al imobilizrilor corporale este reevaluat, atunci ntreaga clas din care face parte acel
element va fi reevaluat.
Dac valoarea contabil a unui activ este majorat ca urmare a unei reevaluri, aceast majorare va fi
direct nregistrat n creditul conturilor de capitaluri proprii, sub titlul rezerve din reevaluare . Majorarea
constatat din reevaluare va fi recunoscut n contul de excedent i pierderi, n msura n care aceasta
compenseaz o descretere din reevaluarea aceluiai activ recunoscut anterior n contul de excedent i
pierderi.
Dac valoarea contabil a unui activ este diminuat ca rezultat al reevalurii, aceast diminuare va fi
recunoscut n contul de excedent i pierderi. n msura n care exist sold creditor n surplusul din
reevaluare pentru acel activ (n capitalurile proprii), diminuarea va fi sczut direct din acesta.
Surplusul din reevaluare inclus n capitalurile proprii n privina unui element de imobilizri corporale este
transferat direct n rezultatul reportat atunci cnd activul este retras sau cedat.. Transferurile din surplusul
din reevaluare n rezultatul reportat nu se efectueaz prin contul de excedent i pierdere.
Dac reevaluarea nu este recunoscut fiscal, diferena dintre valoarea contabil a activului reevaluat i
baza sa fiscal reprezint o diferen temporar care d natere unei creane sau datorii de impozit
amnat. n acest scop se ntocmesc evidene operative ale mijlocelor fixe, distincte, pentru necesiti
fiscale i pentru contabilitatea financiar.
2.3.6. Amortizarea
Amortizarea unui activ corporal este recunoscut ca o cheltuial, cu excepia cazului n care ea este
inclus n valoarea contabil a unui activ construit n regie proprie.
Se aplic urmtoarele principii:
valoarea amortizabil este alocat sistematic de-a lungul duratei de via util ;
metoda de amortizare reflect modul de consumare preconizat a beneficiilor ;

fiecare parte a unui element de imobilizri corporale care are un cost semnificativ n
raport cu costul total
al elementului trebuie amortizat separat, folosindu-se ratele de amortizare
diferite corespunztoare;
prile componente sunt tratate ca elemente separate dac activele aferente au durate de via util
diferite sau furnizeaz beneficii economice ntr-un mod diferit (de exemplu, o nav i motoarele sale).
Metoda de amortizare utilizat reflect modelul dup care beneficiile economice viitoare ale unui activ vor fi
consumate de ctre entitate i trebuie aplicat cu consecven de la o perioad la alta.

20

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Metoda i durata de amortizare trebuie revizuite periodic. Atunci cnd previziunile iniiale nu mai exprim
realitatea, cheltuielile cu amortizrile exerciiului n curs, precum i cele referitoare la exerciiile urmtoare
trebuie s fie ajustate.Aceste modificri sunt considerate schimbri de estimri si nu schimbri de metode,
astfel nct nu este necesar o retratare a amortizrilor exerciiilor anterioare.
Metoda de amortizare trebuie revizuit cel puin la sfritul fiecrui an financiar i, dac se constat o
modificare semnificativ n modelul de consumare a beneficiilor economice viitoare, atunci metoda va fi
schimbat pentru a reflecta acea modificare.
Amortizarea ncepe atunci cnd activul este pregtit pentru utilizare i se ncheie cnd activul este fie
derecunoscut, fie reclasificat ca fiind deinut n vederea vnzrii.
Beneficiile economice viitoare nglobate ntr-un activ se consum de ctre entitate n special prin utilizare.
Totui, ali factori (uzura moral tehnic sau comercial i uzura fizic pn la scoaterea din uz a activului)
au adesea drept rezultat diminuarea beneficiilor economice viitoare ce ar putea fi obinute de la activul
respectiv. De aceea, la stabilirea duratei de via util a unui activ trebuie luai n considerare urmtorii
factori :
- utilizarea preconizat a unui activ. Utilizarea este evaluat la capacitatea sau produsul fizic al anui
active;
- uzura fizic preconizat;
- uzura moral preconizat care rezult din modificrile i mbuntirile din producie sau dintr-o
modificare de pe pia pentru produsul sau serviciul furnizat de active;
- limitele legale sau similare privind utilizarea activului (ex. Datele de expirare ale contractelor de
leasing aferente).
Managementul S.C. ........... poate decide ca un activ s fie cedat dup o perioad specificat de timp, prin
urmare durata de via util a unui activ poate fi stabilit ca fiind mai scurt dect durata sa economic.
S.C. ........... aplic ca metod de amortizare :
metoda liniar are ca rezultat o cheltuial constant de-a lungul duratei de via util
Atunci cnd managementul S.C. ........... decide utilizarea amortizrii accelerate n scopuri fiscale sau
stabilete durate de via utile diferite de cele stabilite prin lege (catalogul privind clasificarea i duratele
normale de funcionare a mijloacelor fixe), evidena operativ a mijloacelor fixe trebuie inut distinct pentru
necesiti contabile i fiscale. n acest caz, se stabilesc diferenele temporare dintre valoarea contabil a
mijloacelor fixe i baza fiscal a acestora i se determin oportunitatea constituirii de provizioane pentru
impozite amnate.
Amortizarea imobilizrilor corporale concesionate, nchiriate sau n locaie de gestiune se calculeaz i se
nregistreaz n contabilitate de ctre S.C. ........... care le are n proprietate.
Terenurile nu se amortizeaz.
2.3.7. Cedarea i casarea
Valoarea contabil a unui element de imobilizri corporale va fi derecunoscut:
a) la cedare; sau
b) cnd nu se mai ateapt beneficii economice viitoare din utilizarea sa.
Ctigul sau pierderea care rezult din derecunoaterea unui element de imobilizri corporale va fi
inclus() n excedent sau pierdere. Ctigul sau pierderea se determin ca fiind diferena dintre ncasrile
nete la cedare, dac exist, i valoarea contabil a elementului cedat sau casat.
Cedarea poate avea loc n mai multe moduri:
- prin vnzare;
- printr-un contract de leasing (cesiunea unui contract de leasing);

21

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


2.3.8. Deprecierea
Valoarea contabil a unei imobilizri corporale trebuie comparat cu valoarea sa recuperabil oride cte ori
exist un indiciu de depreciere.
Dac valoarea recuperabil este mai mic dect valoarea contabil, elementul de imobilizri corporale
respectiv trebuie depreciat, respectiv valoarea sa contabil trebuie redus la valoarea recuperabil.
Aceast reducere este recunoscut ca o pierdere din depreciere. Pierderea din depreciere se
contabilizeaz ca o cheltuial, cu excepia cazurilor cnd, n prealabil, activul depreciat a fcut obiectul unei
reevaluri. n aceast situaie, deprecierea se nregistreaz pe seama diferenei din reevaluare i, dac
este cazul, a impozitelor amnate aferente.
Dup recunoaterea unei pierderi din depreciere, cheltuiala cu amortizarea aferent activului respectiv va fi
ajustat n perioadele viitoare, n vederea repartizrii valorii contabile revizuite a activului, n mod sistematic
pe toat durata de via util rmas.
Dup recunoaterea unei pierderi din depreciere, se determin creanele i datoriile privind impozitul
amnat, conexe acestei pierderi, prin compararea valorii contabile a activului cu baza sa fiscal. n acest
scop, S.C. ........... va urmri mijloacele sale fixe n evidena operativ att din punct de vedere contabil, ct
i din punct de vedere fiscal.
S.C. ........... nu trebuie s calculeze n fiecare an valoarea recuperabil a activelor sale pentru a determina
dac acestea trebuie s fie depreciate. Testul de depreciere se efectueaz atunci cnd exist indicii care
sugereaz o posibil pierdere de valoare. Aceste indicii pot fi:
scderea semnificativ a valorii de pia a activului;
schimbri semnificative n mediul tehnologic, comercial i juridic al S.C. ........... ;
creterea semnificativ a ratei dobnzii;
activul net al S.C. ........... este mai mare dect capitalizarea bursier.
De asemenea, o posibil pierdere de valoare pentru o imobilizare corporal poate fi indicat de:
deterioararea i uzura moral a acesteia;
schimbri semnificative n utilizarea actual sau prevzut (plan de restructurare sau abandonul
activitii);
performane economice inferioare celor previzionate.
Valoarea recuperabil reprezint valoarea maxim ce se poate obine din activul respectiv:
fie prin exploatarea sa pn la sfritul duratei de utizare (valoare de utilitate);
fie prin cedarea sa (valoarea just diminuat cu cheltuielile de cedare).
Valoarea de utilitate se obine prin actualizarea fluxurilor de trezorerie viitoare ce se ateapt s se obin
din utilizarea imobilizrii corporale i vnzarea sa la sfritul perioadei de utilizare. Aceste fluxuri de
trezorerie trebuie s se bazeze pe cele mai recente bugete sau previziuni aprobate de conducerea
S.C. ........... . Orizontul acestor previziuni nu trebuie s fie mai mare de cinci ani.
n fiecare an, S.C. ........... trebuie s stabileasc dac este necesar s reduc sau s anuleze deprecierea
activelor contabilizat n exerciiile precedente. Indicatorii ce trebuie luai n calcul sunt aceeai cu cei
utilizai atunci cnd s-a constatat necesitatea contabilizrii deprecierii.
n cazul creterii valorii recuperabile, deprecierea se diminueaz sau se anuleaz, astfel nct valoarea
contabil a activului s fie adus la nivelul valorii recuperabile. Totui, reluarea deprecierii nu trebuie s
conduc la o valoare mai mare dect aceea pe care acesta ar fi avut-o dac nu ar fi fost depreciat.
Diminuarea deprecierii unui activ constituie un venit, cu excepia situaiei n care aceasta nu se refer la un
activ imobilizat reevaluat, situaie n care trebuie considerat o reevaluare de activ (surplus din reevaluare
recunoscut n capitalurile proprii).

22

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Dup recunoaterea relurii unei pierderi din depreciere, cheltuiala cu amortizarea aferent acelui activ va
fi ajustat ulterior pentru a aloca, pe o baz sistematic pe parcursul duratei de via util ramas, valoarea
contabil revizuit a activului.
2.3.9. Compensaii de la teri
Compensarea de la teri pentru elementele de imobilizri corporale depreciate, pierdute sau cedate este
inclus n determinarea excedentului sau pierderii cnd aceasta devine crean.
Asemenea compensaii pot fi nregistrate n urmtoarele situaii:
- sume pltite/de pltit de ctre companiile de asigurri pentru deprecierea sau pierderea unor
imobilizri corporale cauzate de dezastre naturale, furt, etc.
- sume acordate de guvern, n schimbul unor imobilizri corporale (ex. terenuri care au fost
expropriate).
Costul elementelor de imobilizri corporale restaurate, cumprate sau construite ca nlocuitori este
determinat n conformitate cu principiile evalurii iniiale.

2.3.10. Evaluarea la data bilanului


O imobilizare corporal trebuie prezentat n bilan la valoarea de intrare, mai puin ajustrile cumulate de
valoare;
2.3.11. Prezentarea n situaiile financiare
Situaiile financiare vor prezenta urmtoarele informaii, pentru fiecare clas de imobilizri corporale:
bazele de evaluare folosite n determinarea valorii contabile brute;

metodele de amortizare folosite;


duratele de via util;
valoarea contabil brut i amortizarea cumulat (mpreun cu pierderile acumulate din
depreciere) la nceputul i sfritul perioadei ;
reconciliere a valorii contabile la nceputul i sfritul perioadei, menionndu-se :
- intrrile ;
- cedrile ;
- creterile sau diminurile din timpul perioadei rezultate din reevaluri i din pierderi din depreciere
recunoscute sau reluate direct n capitalurile proprii ;
- pierderile din depreciere recunoscute n excedent sau pierdere ;
- pierderile din depreciere reluate n contul de excedent i pierdere ;
- amortizarea ;
De asemenea, vor fi prezentate urmtoarele informaii :
existena i valoarea imobilizrilor corporale gajate sau ipotecate sau acordate drept garanie
pentru anumite datorii ale S.C. ........... ;

valoarea cheltuielilor recunoscute n valoarea contabil a unui element de corporale n cursul


construciei sale ;

23

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE

valoarea compensaiei de la teri pentru elemente de imobilizri corporale depreciate, pierdute sau
cedate care sunt incluse in contul de excedent i pierdere.

Dac imobilizrile corporale sunt prezentate la valori reevaluate, trebuie prezentate urmtoarele informaii :
data intrrii n vigoare a reevalurii ;
dac a fost implicat un evaluator independent;

metodele i evalurile semnificative aplicate n estimarea valorii juste a elementelor;


msura n care valorea just a fost determinat direct prin referirea la o pia activ sau prin
utilizarea altor tehnici de evaluare;
pentru fiecare clas reevaluat de imobilizri corporale, valoarea contabil care ar fi fost
recunoscut dac acestea s-ar fi nregistrat la cost;
suplusul din reevaluare, indicnd i modificrile aferente perioadei.

n situaiile financiare se vor prezenta i urmtoarele informaii:


valoarea contabil a imobilizrilor corporale aflate temporar n conservare;
valoarea contabil brut a oricror active integral amortizate i care sunt nc n folosin.

2.4. POLITICI CONTABILE PRIVIND IMOBILIZRILE FINANCIARE


2.4.1. Definiie, clasificri
Imobilizrile financiare cuprind aciunile deinute la entitile afiliate, mprumuturile acordate entitilor
afiliate, interesele de participare, mprumuturile acordate entitilor de care S.C. ........... este legat n
virtutea intereselor de participare, alte investiii deinute ca imobilizri, alte mprumuturi.
n conturile de creane reprezentnd mprumuturi acordate se nregistreaz sumele acordate terilor n baza
unor contracte pentru care S.C. ........... percepe dobnzi, potrivit legii.
La alte mprumuturi acordate se cuprind garaniile, depozitele i cauiunile depuse de entitate la teri.
Dac sunt evideniate n contul de creane imobilizate creanele aferente contractelor de leasing financiar,
precum i alte creane imobilizate cu scadena mai mare de 1 an, S.C. ........... va prezenta n bilan, la
imobilizri financiare, numai partea cu scaden mai mare de 12 luni, diferena urmnd a fi reflectat la
creane.
2.4.2. Evaluarea iniial
Imobilizrile financiare recunoscute ca activ se evalueaz la costul de achiziie sau valoarea determinat
prin contractul de dobndire a acestora.
2.4.3. Evaluarea la data bilanului
Imobilizrile financiare se prezint n bilan la valoarea de intrare mai putin ajustrile cumulate pentru
pierdere de valoare.

24

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


2.5. POLITICI CONTABILE PRIVIND LEASING UL
2.5.1. Definiii, concepte-cheie
Contractul de leasing este un acord prin care locatorul (S.C. ........... de leasing) transfer locatarului
(utilizatorului) dreptul de a utiliza un activ pentru o durat de timp convenit ntre cele dou pri, contra
unei pli periodice, denumit rat de leasing, iar la sfritul perioadei de leasing locatorul se oblig s
respecte dreptul de opiune al utilizatorului de a achiziiona activul, de a prelungi durata contractului de
leasing sau de a nceta raporturile contractuale.
Utilizatorul poate opta pentru cumprarea bunului nainte de sfritul perioadei de leasing, dac prile
convin astfel i dac utilizatorul achit toate obligaiile asumate prin contract.
Valoarea de intrare reprezint valoarea la care a fost achiziionat bunul de ctre finanator, respectiv costul
de achiziie.
Valoarea total reprezint valoarea total a ratelor de leasing la care se adaug valoarea rezidual.
Valoarea rezidual reprezint valoarea la care, dup achitarea de ctre utilizator a tuturor ratelor de
leasing prevzute n contract, precum i a tuturor celorlalte sume datorate conform contractului se face
transferul dreptului de proprietate asupra bunului ctrelocatar/ utilizator .
Se disting dou tipuri de contracte de leasing:
Contract de leasing financiar
Contract de leasing operaional.
Rata de leasing reprezint:
n cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului i a dobnzii de leasing.
care se stabilete pe baza ratei dobnzii convenite prin acordul prilor;
n cazul leasingului operaional, cota de amortizare calculat n conformitate cu actele normative n
vigoare i un beneficiu stabilit de prile contractante.
Leasingul financiar are ca scop principal facilitarea procurrii activului de ctre locatar, constituind mai
degrab o form de finanare dect o form de cesiune temporar a unui drept de folosin.
Leasingul financiar este operaiunea de leasing care ndeplinete una sau mai multe dintre urmtoarele
condiii:
1. riscurile i beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care fac obiectul leasingului sunt
transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;
2. prile au prevzut expres ca la expirarea contractului de leasing se transfer utilizatorului dreptul
de proprietate asupra bunului;
3. utilizatorul poate opta pentru cumprarea bunului, iar preul de cumprare va reprezenta cel mult
50% din valoarea de intrare (piaa) pe care acesta o are la data la care opiunea poate fi
exprimat;
4. perioada de folosire a bunului n sistem de leasing acoper cel puin 75% din durata normat de
utilizare a bunului, chiar dac n final dreptul de proprietate nu este transferat.
Contractul de leasing financiar trebuie s cuprind urmtoarele elemente:
Prile contractante (locatorul i utilizatorul);
Aspecte legate de descriere a bunului care face obiectul contractului de leasing;
Valoarea iniial a bunului;

25

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Valoarea ratelor de leasing, precum i tratamentul de achitare a acestora;
Valoarea total a contractului format din totalitatea ratelor de leasing la care se adaug valoarea
rezidual;
Perioada de utilizare n sistem de leasing a bunului;
Clauza de obligativitate a asigurrii bunului;
Clauza privind dreptul de opiune al utilizatorului cu privire la cumprarea bunului i la condiiile n
care acesta poate fi exercitat.
Prezentarea informaiilor
n cazul leasingului financiar trebuie prezentate urmtoarele informaii:
- pentru fiecare clas de active, valoarea contabil net la data bilanului;
- totalul plilor minime de leasing clasificate n funcie de exigibilitate.
Leasingul operaional are ca scop principal cesiunea temporar a dreptului de folosin a bunului care
face obiectul contractului de leasing ctre locatar.
Contractul de leasing operaional reprezint orice tip de alt contract de leasing dect cel financiar.
n cazul leasingului operaional:
locatorul este tratat din punct de vedere financiar ca proprietar;
utilizatorul deduce chiria (rata de leasing);
opiunea de cumprare la sfritul contractului nu este implicit;
locatorul amortizeaz bunul care face obiectul contractului de leasing.
Dobanzile afernte leasingului intern se inregistreaza in contabilitate pe seama diferentelor de pret( cont
668), iar cele afernte leasingului extern, pe seama diferntelor de curs valutar( cont 665)

CAPITOLUL III. POLITICI CONTABILE PRIVIND ACTIVELE CIRCULANTE


3.1. GENERALITI
Un activ se clasific ca activ circulant atunci cnd:
a. este achiziionat sau produs pentru consum propriu sau n scopul comercializrii i se ateapt s
fie realizat n termen de 12 luni de la data bilanului;
b. este reprezentat de creane aferente ciclului de exploatare;
c. este reprezentat de trezorerie sau echivalente de trezorerie a cror utilizare nu este restricionat.
Ciclul de exploatare al S.C. ........... reprezint perioada de timp dintre achiziionarea materiilor prime care
intr ntr-un proces de transformare i finalizarea acestora n trezorerie sau sub forma unui echivalent de
trezorerie.
Echivalentele de trezorerie reprezint investiiile financiare pe termen scurt extrem de lichide care sunt uor
convertibile n numerar i sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.
n categoria activelor circulante sunt cuprinse:

stocuri, inclusiv valoarea serviciilor pentru care nu a fost ntocmit factura;

creane;

investiii pe termen scurt;

casa i conturi la bnci.


Activele circulante se evalueaz la cost de achiziie sau la cost de producie, mai puin ajustrile de
valoare. Ajustrile de valoare se fac n vederea prezentrii activelor circulante la cea mai mic valoare de
26

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


pia. Dac motivele pentru care s-au fcut ajustrile de valoare nu mai sunt aplicabile, ajustarea devine
fr obiect i trebuie reluat corespunztor la venituri.
Dac activele circulante fac obiectul ajustrilor de valoare exclusiv n scop fiscal, suma ajustrilor i
motivele pentru care acestea au fost efectuate trebuie prezentate n notele explicative la situaiile
financiare.

3.2. POLITICI CONTABILE PRIVIND STOCURILE


3.2.1. Definiie, clasificri
Stocurile reprezint active:
a) care sunt deinute pentru a fi vndute pe parcursul desfurrii normale a activitii;
b) n curs de producie n vederea unei vnzri pe parcursul desfurrii normale a activitii;
c) sub forma de materii prime, materiale i alte consumabile ce urmeaz a fi folosite n procesul de
producie sau prestarea de servicii.
n cadrul stocurilor se cuprind:
a) mrfurile;
b) materiile prime care particip direct la fabricarea produselor i se regsesc n produdul finit integral
sau parial, fie n starea lor iniial, fie transformat;
c) materiale consumabile , care particip sau ajut la procesul de fabricaie sau exploatare fr a se
regsi, de regul, n produsul finit;
d) materiale de natura obiectelor de inventar;
Deinerea, cu orice titlu, de bunuri materiale, precum i efectuarea de operaiuni economice, fr s fie
nregistrate n contabilitate, sunt interzise. n aplicarea celor menionate anterior este necesar s se
asigure:
recepionarea tuturor bunurilor materiale intrate n entitate i nregistrarea acestora la locurile de
depozitare. Bunurile materiale primite pentru prelucrare, n custodie sau n consignaie se
recepioneaz i se nregistreaz distinct ca intrri n gestiune. n contabilitate, valoarea acestor
bunuri se nregistreaz n conturi n afara bilanului.
n situaia unor decalaje ntre aprovizionarea i recepia bunurilor care se dovedesc a fi n mod cert
n proprietatea S.C. ........... , se procedeaz astfel:
- bunurile sosite fr factur se nregistreaz ca intrri n gestiune att la locul de depozitare
ct i n contabilitate, pe baza recepiei i a documentelor nsoitioare;
bunurile sosite i nerecepionate se nregistreaz distinct n contabilitate ca intrare n
gestiune.
n cazul unor decalaje ntre vnzarea i livrarea bunurilor, acestea se nregistreaz ca ieiri din
entitate, nemaifiind considerate proprietatea acesteia, astfel:
- bunurile vndute i nelivrate se nregistreaz distinct n gestiune, iar n contabilitate n
conturi n afara bilanului;
- bunurile livrate, dar nefacturate, se nregistreaz ca ieiri din gestiune att la locurile de
depozitare ct i n contabilitate, pe baza documentelor care confirm ieirea din gestiune;
- bunurile aprovizionate sau vndute cu clauze privind dreptul de proprietate se nregistrez
la intrri i respectiv, la ieiri, att n gestiune, ct i n contabilitate, potrivit contractelor
ncheiate.
Contabilitatea stocurilor se ine cantitativ i valoric prin folosirea inventarului permanent.
Soldul conturilor de stocuri reflect valoarea bunurilor existente n gestiune, la pre de nregistrare.

27

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


n vederea nelegerii politicilor contabile privind stocurile, trebuie avute n vedere urmtoarele conceptecheie:
Materii prime. Materialele care sunt la dispoziia S.C. ........... ateptnd intrarea n procesul de producie.
Bunuri finite. Produse finalizate realizate de entitate, dar nevndute.
Producie n curs de execuie. Stocurile de produse parial finite.
Primul intrat - primul ieit (FIFO). Metod de stabilire a costurilor stocurilor conform creia primele bunuri
cumprate sau produse se presupune a fi i primele bunuri vndute (consumate).
Metoda preului cu amnuntul. Metod de stabilire a costurilor stocurilor prin deducerea valorii marjei
brute din preul de vnzare al stocurilor.
Valoarea realizabil net. Preul de vnzare estimat ce ar putea fi obinut pe parcursul desfurrii
normale a activitii, mai puin costurile estimate pentru finalizarea bunului i a costurilor estimate necesare
vnzrii.
Dreptul de proprietate asupra bunurilor
Pentru a obine o evaluare corect a cantitii de stocuri i a reprezentrilor monetare conexe ale stocurilor
i ale costului bunurilor vndute, n situaiile financiare, este necesar determinarea momentului
transferului de titlu legal.
3.2.2. Evaluarea stocurilor
Stocurile trebuie evaluate la cea mai mic valoare dintre cost i valoarea realizabil net.
3.2.3. Costul stocurilor
Baza principal pentru contabilizarea stocurilor este costul.
Costul stocurilor trebuie s cuprind toate costurile aferente achiziiei i prelucrrii, precum i alte costuri
suportate pentru a aduce stocurile n forma i n locul n care se gsesc n prezent.
Costurile de achiziie a stocurilor cuprind preurile de cumprare, taxe de import i alte taxe (cu excepia
acelora pe care S.C. ........... le poate recupera de la autoritile fiscale, costuri de transport, manipulare i
alte costuri care pot fi atribuite direct achiziiei de produse finite, materiale i servicii.
Reducerile comerciale, rabaturile i alte astfel de elemente vor fi deduse la determinarea costului
stocurilor.Dac nu se procedeaz astfel nseamn c stocurile vor fi raportate la valori care sunt n exces
fa de costurile istorice fidele.
n ceea ce privete costurile cu dobnda, acestea nu vor fi capitalizate pentru achiziiile de stocuri n cazul
n care perioada necesar pentru a aduce bunurile la condiia de a fi gata pentru vnzare nu va fi foarte
mare. Totui dac este necesar un proces ndelungat de producie pentru a pregti bunurile pentru vnzare
un procentaj din costurile mprumutului va deveni parte a costurilor.
Costurile de prelucrare includ costurile direct aferente unitilor produse, cum ar fi manopera direct i
alocarea sistematic a cheltuielilor de regie, fix i variabil. n cazul unor costuri fixe de regie (adic acele
costuri care nu variaz direct proporional cu nivelul produciei), procesul de alocare trebuie bazat pe
niveluri normale ale produciei.
Alte costuri dect costurile de achiziie i de prelucrare pot fi alocate stocurilor doar n msura n care ele
sunt necesare pentru a aduce bunurile n condiia i la locaia lor prezent.
Din costurile stocurilor se exclud:
Cheltuielile administrative i de vnzare (care ar trebui tratate ca fiind costuri ale perioadei);
Costuri ale deeurilor;
Costurile cu depozitarea, cu excepia cazurilor cnd astfel de stocuri sunt necesare n procesul de
producie, anterior trecerii ntr-o nou faz de fabricaie;

28

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Regiile generale de administraie care nu particip direct la aducerea stocurilor n forma i locul n
care se gsesc n prezent;
Costurile de desfacere.
Dac S.C. ........... achiziioneaz stocuri n condiii de decontare amnat, iar acordul conine efectiv un
element de finanare, acel element (exemplu: diferena dintre preul de cumprare n condii normale de
creditare i suma pltit) este recunoscut ca o cheltuial cu dobnda de-a lungul perioadei de finanare.
Formule de stabilire a costurilor stocurilor
Costul acelor stocuri care nu sunt de obicei fungibile i al acelor bunuri sau servicii produse i destinate
unor comenzi distincte va fi determinat prin identificarea specific a costurilor individuale.
n cazul n care stocurile cuprind un numr mare de elemente care sunt, de regul, fungibile, costul
stocurilor este determinat utiliznd: Metoda FIFO (primul intrat- primul ieit)
FIFO (Primul intrat - primul ieit).
Metoda FIFO de evaluare a stocurilor presupune c primele bunuri achiziionate sunt primele care sunt
folosite sau vndute fr a ine cont de fluxul fizic real.
Documentele utilizate de S.C. ........... pentru evidenta stocurilor sunt: Nota de intrare si receptie ( pentru
intrari) si Bon de consum( pentru iesiri).
Atentie! Daca utilizati alta metoda, acea trebuie trecuta
3.2.4. Prezentarea informaiilor
Situaiile financiare trebuie s prezinte urmtoarele informaii referitoare la stocuri:
politicile contabile adoptate la evaluarea stocurilor, inclusiv formulele folosite pentru determinarea
costului;
valoarea contabil total a stocurilor i valoarea contabil a categoriilor de stocuri, grupate ntr-un
mod adecvat de catre S.C. ........... ;
valoarea contabil a acelor stocuri care au fost evaluate la valoarea realizabil net minus costurile
de vnzare;
valoarea stocurilor recunoscut ca o cheltuial din timpul perioadei;
valoarea oricrei diminuri a valorii stocurilor recunoscut ca o cheltuial a perioadei;
circumstanele sau evenimentele care au condus la stornarea unei diminuri a valorii stocurilor
pn la nivelul valorii realizabile nete;
valoarea contabil a stocurilor gajate n contul datoriilor.

3.3. POLITICI CONTABILE PRIVIND CREANELE


3.3.1. Definiii i clasificri
Conturile de creane reprezint sume datorate de clieni pentru bunuri sau servicii oferite n cursul normal
al operaiunilor de activitate.
Creanele includ:

creane comerciale, care sunt sume datorate de clieni pentru bunuri vndute
sau servicii prestate n cursul normal al activitii;

efectele comerciale de ncasat, acceptri comerciale, instrumente ale terilor;

sume datorate de directori, acionari, angajai sau companii afiliate.


Efectele comerciale de ncasat sunt obligaii formale evideniate prin bilete la ordin. Efectele comerciale
trebuie s ndeplineasc condiiile de form i fond prevzute de legislaia n vigoare, fr de care

29

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


validitatea lor poate fi contestat sau anulat. Efectele comerciale scontate neajunse la scaden se
nregistreaz ntr-un cont n afara bilanului i se menioneaz n notele explicative la situaiile financiare.
Creanele n valut se nregistreaz n contabilitate att n lei, la cursul de schimb de la data efecturii
operaiunilor, comunicat de Banca naional a Romniei, ct i n valut. Operaiunile n valut trebuie
nregistrate n momentul recunoaterii iniiale n moneda de raportare (leu), aplicndu-se sumei n valut
cursul de schimb dintre moneda de raportare i moneda strin, la data efecturii tranzaciei.
Contabilitatea clienilor i a celorlalte creane se ine pe categorii, precum i pe fiecare persoan fizic sau
juridic. n acest sens, n contabilitatea analitic, clienii se grupeaz n clieni interni i clieni externi, iar n
cadrul acestora, pe termene de ncasare.
Dac valoarea brut a creanelor include dobnzi nencasate sau cheltuieli financiare, acestea trebuie
deduse pentru a se obine valoarea net care urmeaz a fi prezentat n bilan.
Deducerile trebuie fcute pentru valori ce se estimeaz c nu vor putea fi colectate, precum i pentru
returnri estimate, reduceri i alte rabaturi acordate clienilor nainte de sau la data plii.
Refuzurile la plat ale clienilor, datorate calitii necorespunztoare a bunurilor livrate, lucrrilor executate
i serviciilor prestate sau din alte cauze obiective, acceptate, presupune anularea creanei sau diminuarea
acesteia (n cazul refuzurilor pariale) prin stornarea formulei contabile, pe baza facturii de stornare.
Reducerile de pre acordate clienilor (rabat, remiz, risturn) ulterior livrrilor, se nregistreaz asemntor
refuzurilor de plat, dar numai cu valoarea acestor reduceri i TVA colectat aferent.
Sconturile acordate clienilor, conform clauzelor contractuale, pentru achitarea facturilor nainte de termen,
reprezint pentru entitate o cheltuial financiar .
Creanele incerte se nregistreaz distinct n contabilitate.
Debitele provenite din avansuri de trezorerie nedecontate, precum i debitele provenite din pagube
materiale, amenzile i penalitile stabilite n baza unor hotrri ale instanelor judectoreti i alte creane
fa de personalul S.C. ........... se nregistreaz ca alte creane n legtur cu personalul.
Subveniile de primit, inclusiv finantarile externe, se nregistreaz n contabilitate ntr-un cont distinct.
Contabilitatea decontrilor dintre entitile din cadrul grupului cuprinde operaiile care se nregistreaz
reciproc i n aceeai perioad de gestiune, att n contabilitatea S.C. ........... debitoare, ct i a celei
creditoare.
Creanele S.C. ........... fa de teri, alii dect personalul propriu i clieni, se nregistreaz n conturile de
debitori diveri.
Cheltuielile pltite n avans vor fi debitate ntr-un cont de cheltuieli n avans i trecute pe cheltuieli n
perioada la care se refer cheltuielile.
Operaiunile care nu pot fi nregistrate direct n conturile corespunztoare, pentru care sunt necesare
clarificri ulterioare, se nregistreaz, provizoriu, ntr-un cont distinct. Sumele nregistrate n acest cont,
trebuie clarificate de ctre entitate ntr-un termen de cel mult trei luni de la data constatrii.
3.3.2. Evaluarea creanelor
Diferenele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii creanelor n valut la cursuri diferite fa de cele
la care au fost nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele la care au fost raportate n situaiile
financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli n perioada n care apar.
Atunci cnd creana n valut este decontat n decursul aceluiai exerciiu financiar n care a survenit,
ntreaga diferen de curs valutar este recunoscut n acel exerciiu. Atunci cnd creana n valut este
decontat ntr-un exerciiu financiar ulterior, diferena de curs valutar recunoscut n fiecare exerciiu
financiar, care intervine pn la data decontrii, se determin innd seama de modificarea cursurilor de
schimb survenit n cursul fiecrui exerciiu financiar.

30

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Pentru creanele exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute, eventualele
diferene favorabile sau nefavorabile care rezult din evaluarea acestora se nregistrez la venituri sau
cheltuieli financiare, dup caz.
La fiecare dat a bilanului creanele exprimate n valut trebuie evaluate utiliznd cursul de schimb
comunicat de BNR i valabil la data ncheierii exerciiului financiar.
La data bilanului creanele trebuie evaluate la valoarea realizabil net, respectiv pentru creanele incerte
se nregistreaz ajustri de valoare.
S.C. ........... va aplica Metoda cronologic de estimare a creanelor, conform creia este pregtit o
analiz a creanelor la data bilanului. Aceste conturi sunt ordonate dup numrul de zile sau luni de la
scaden. Pe baza experienei anterioare a S.C. ........... sau pe baza altor statistici sau informaii
disponibile, procentele de ajustare a valorii creanelor ndoielnice sunt aplicate fiecreia din aceste sume
agregate, procentele mai mari fiind aplicate conturilor mai vechi.
Pentru evidenta creantelor si datoriilor, S.C. ........... respecta legislatia in materie, respectiv OUG 77/1999
cu modificarile si completarile ulterioare.

3.4. CASA I CONTURI LA BNCI


Conturile la bnci cuprind:
Valorile de ncasat (cecurile i efectele comerciale depuse la bnci)
Disponibilitile n lei i valut
Dobnzile aferente disponibilitilor n conturile curente si depozitelor
Sumele virate sau depuse la bnci ori prin mandat potal, pe baz de documente prezentate S.C. ...........
i neaprute nc n extrasele de cont, se nregistreaz ntr-un cont distinct.
Conturile la bnci se dezvolt analitic pe fiecare banc.
Dobnzile de ncasat, aferente disponibilitilor aflate n conturi la bnci se nregistreaz distinct fa de
cele de pltit, aferente creditelor acordate de bnci n conturile curente, precum i cele aferente creditelor
bancare pe termen scurt.
Dobnzile de pltit i de ncasat, aferente exercitiului financiar n curs se nregistreaz la cheltuilei finaciare
sau venituri financiare, dup caz.
Evidena disponibilitilor aflate n bnci, casierie i a micrii acestora, ca urmare a ncasrilor i plilor
efectuate se ine distinct n lei i valut.
Operaiunile privind ncasrile i plile n valut se evideniaz la cursul zilei comunicat de BNR.
Operaiunile de vnzare cumprare de valut se nregistrez la cursul utilizat de banca comercial la
care se efectueaz licitaia cu valut, fr ca acestea s genereze n contabilitate diferene de curs valutar.
La ncheierea exerciiului financiar, diferenele de curs valutar rezultate din evaluarea disponibilitilor n
valut i a altor valori de trezorerie (titluri de stat, acreditive, depozite pe termen scurt n valut) la cursul
de schimb comunicat de BNR, valabil la data ncheierii exerciiului financiar, se nregistreaz n conturile de
venituri sau cheltuieli, dup caz.
Sumele depuse la bnci i sumele n numerar, puse la dispoziia personalului sau a terilor, n vederea
efecturii unor pli n favoarea S.C. ........... se evideniaz n conturi dostincte.
n contul de viramente interne se nregistreaz transferurile de disponibiliti bneti ntre conturile la bnci
precum i ntre conturile la bnci i casieria S.C. ........... .
Operaiunile financiare n lei sau valut se efectueaz cu respectarea regulamentelor BNR i a altor
reglementri emise n acest scop.
La ncheierea exerciiului financiar, disponibilitile n valut provenite din fonduri cu finantare europeana se
evalueaza la cursul de schimb comunicat de BNR, valabil la data ncheierii exerciiului financiar, iar

31

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


diferentele rezultate fata de cursul de schimb valabil la data inregistrarii acestor disponibiltati, se
nregistreaz n conturile de venituri sau cheltuieli, dup caz.
Pentru efectuarea operatiunilor in numerar, S.C. ........... respecta prevederile legale, respectiv OG 15/1996,
cu modificarile ulterioare, precum si Legea privind prevenirea spalarii banilor.

3.5. INVESTIII PE TERMEN SCURT


Investiiile pe termen scurt reprezint actiunile tranzactionate la bursa n vederea realizrii unui excedent
pe termen scurt.
La intrarea n entitate, investiiile pe termen scurt se evalueaz la costul de achiziie sau la valoarea
stabilit potrivit contractelor.
La ieirea din gestiune a investiiilor pe termen scurt, acestea se evalueaz aplicnd: Metoda FIFO (primul
intrat- primul ieit)
La data bilanului, valorile mobiliare pe termen scurt admise la tranzacionare pe o pia reglementat se
evalueaz la valoarea de cotaie din ultima zi de tranzacionare , iar cele netranzacionate la costul istoric
mai puin eventualele ajustri pentru pierdere de valoare. Valorile mobiliare pe termen lung se evalueaz la
costul istoric mai puin eventualele ajustri pentru pierdere de valoare.
Pentru deprecierea investiiilor pe termen scurt, se nregistreaz pe seama cheltuielilor, ajustri pentru
pierdere de valoare.
La sfritul fiecrui exerciiu financiar, ajustrile pentru pierdere de valoare nregistrate anterior se
reanalizeaz i se suplimenteaz, se diminueaz sau se anuleaz, dup caz.
La ieirea din entitate a investiiilor pe termen scurt, eventualele ajustri pentru pierderi de valoare se
anuleaz.

CAPITOLUL IV. POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN


SCURT
4.1. Definiii, clasificri
Datorie. O obligaie prezent a S.C. ........... care deriv din evenimentele din trecut i a crei compensare
se preconizeaz s rezulte dintr-o ieire din entitate a unor resurse care reprezint beneficii economice.
Datoriile reprezint angajamente financiare ale debitorilor cu privire la sume de bani sau bunuri cuvenite
creditorilor i reprezint surse atrase de unitatea patrimonial la finanarea activitii de exploatare a
acesteia.
O datorie trebuie clasificat ca datorie pe termen scurt, denumit i datorie curent atunci cnd:
a) se ateapt s fie decontat n cursul normal al ciclului de exploatare al S.C. ........... ,
sau
b) este exigibil n termen de 12 luni de la data bilanului.
Toate celelate datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
Datoriile sunt elemente patrimoniale de pasiv care se constituie la apariia lor i se lichideaz la plata lor.
Datoriile sunt clasificate dup mai multe criterii:
1. Dup natura operaiilor care le genereaz:
o datorii comerciale;
o datorii financiare;
o datorii fiscale;
32

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


o datorii salariale i sociale;
o alte datorii.
2. Dup obiectul datoriilor:
o datorii fa de furnizori;
o datorii fa de clieni pentru avansurile primite de la acetia;
o datorii fa de buget;
o datorii din efecte de comer;
o datorii fa de salariai;
o datorii fa de asigurrile i protecia social;
o datorii fa de acionari;
o datorii fa de entiti afiliate;
o alte datorii.
Prin specificul lor, datoriile sunt reprezentate de o multitudine de persoane juridice sau fizice, a cror
urmrire individual se realizeaz prin organizarea contabilitii analitice. Spre deosebire de activele
circulante materiale, activele circulante de natura creanelor, ca i pasivele de natura datoriilor, se urmresc
n desfurarea lor analitic numai valoric.
n contabilitatea furnizorilor se nregistreaz operaiunile privind cumprrile, respectiv achiziiile de mrfuri
i produse, de lucrri i servicii, precum i alte operaiuni similare efectuate.
Avansurile primite de la clieni se nregistreaz n conturi distincte.
Operaiunile privind cumprrile pe baza efectelor comerciale se nregistreaz n contabilitate n conturile
corespunztoare de efecte de pltit.
Efectele comerciale scontate neajunse la scaden se nregistreaz extrabilanier i se menioneaz n
notele explicative la situaiile financiare.
Contabilitatea furnizorilor i a celorlalte datorii se ine pe categorii, precum i pe fiecare persoan fizic sau
juridic. n acest sens, n contabilitatea analitic, furnizorii se grupeaz pe categoriile interni i externi, iar n
cadrul acestora pe termene de plat.
Contabilitatea decontrilor cu personalul cuprinde drepturile salariale, sporurile, adaosurile, premiile din
fondul de salarii, indemnizaiile pentru concediile de odihn, precum i cele pentru incapacitate temporar
de munc, pltite din fondul de salarii i alte drepturi n bani i/sau n natur datorate de entitate
personalului pentru munca prestat.
Drepturile de personal neridicate n termenul legal se nregistreaz ntr-un cont distinct, pe prsoane
Sumele datorate i neachitate personalului, aferente exerciiului n curs, se nregistreaz ca alte datorii n
legtur cu personalul.
Reinerile din salariul personalului pentru cumprri cu plata n rate, chirii sau alte obligaii ale salariailor,
datorate terilor, se efectueaz numai n baza unor titluri executorii sau ca urmare a unor relaii
contractuale.
Contabilitatea decontrilor privind contribuiile sociale cuprinde obligaiile pentru contribuia la asigurri
sociale, omaj i la asigurrile de sntate.
n cadrul decontrilor cu bugetul i fondurile speciale se cuprind: impozitul pe excedentul aferent activitilor
economice, taxa pe valoarea adugat, impozitul pe veniturile de natura salariilor, alte impozite, taxe i
vrsminte asimilate datorate bugetului de stat sau bugetelor locale.
Datoriile S.C. ........... fa de ali teri se nregistreaz n conturile de creditori diveri.
n notele explicative se menioneaz sumele datorate de entitate care devin exigibile ntr-o perioad mai
mare de cinci ani, precum i valoarea total a datoriilor S.C. ........... acoperite cu garanii reale depuse de
aceasta, cu indicarea naturii i formei garaniilor. Aceste informaii trebuie prezentate distinct pentru fiecare
element bilanier de natura datoriilor, potrivit formatului de bilan.

33

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


4.2. Evaluare
Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominal nscris n documentele care consemneaz apariia lor.
Diferenele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii datoriilor n valut la cursuri diferite fa de cele
la care au fost nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele la care au fost raportate n situaiile
financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli n perioada n care apar.
Atunci cnd datoria n valut este decontat ntr-un exerciiu financiar ulterior, diferena de curs valutar
recunoscut n fiecare exerciiu financiar, care intervine pn la data decontrii, se determin innd seama
de modificarea cursurilor de schimb survenit n cursul fiecrui exerciiu financiar.
Pentru datoriile exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute, eventualele
diferene favorabile sau nefavorabile care rezult din evaluarea acestora se nregistreaz la venituri sau
cheltuieli financiare, dup caz.
La fiecare dat a bilanului datoriile exprimate n valut trebuie evaluate utiliznd cursul de schimb
comunicat de BNR i valabil la data ncheierii exerciiului financiar.

CAPITOLUL V. POLITICI CONTABILE PRIVIND DATORIILE PE TERMEN


LUNG
5.1. Definiii, clasificri
Datoriile pe termen lung reprezint sacrificii viitoare de beneficii economice care trebuie pltite pe o
perioad mai mare de un an sau de un ciclu economic. Datoria pe termen lung include mprumuturi din
emisiuni de obligaiuni i prime de rambursare a acestora, credite bancare pe termen mediu i lung,
obligaii din contractele de leasing, sume datorate entitilor afiliate i entitilor cu care compania este
legat prin interese de participare, alte mprumuturi i datorii asimilate i dobnzile aferente acestora,
pensii i obligaii amnate din planurile de contribuii, impozit pe excedent amnat.
mprumuturile din emisiunile de obligaiuni reprezint contravaloarea obligaiunilor emise potrivit legii. n
cadrul acestora, trebuie evideniate distinct mprumuturile din emisiuni de obligaiuni convertibile.
Datoriile privind concesiunile i alte datorii similare se refer la bunurile preluate cu acest titlu de ctre
S.C. ........... primitoare, potrivit contractelor ncheiate. La sfritul perioadei contractului de concesiune,
bunurile se restituie proprietarului, situaie n care are loc anularea datoriilor corespunztoare privind
concesiunea.
S.C. ........... trebuie s menin clasificarea datoriilor pe termen lung purttoare de dobnd n aceast
categorie, chiar i atunci cnd acestea sunt exigibile n 12 luni de la data bilanului dac:
termenul iniial a fost pentru o perioad mai mare de 12 luni;
exist un acord de refinanare sau de reealonare a plilor, care este ncheiat nainte de data
bilanului.

5.2. Evaluare
Evaluarea datoriilor se face la valoarea nominal nscris n documentele care consemneaz apariia lor.

34

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Diferenele de curs valutar care apar cu ocazia decontrii datoriilor n valut la cursuri diferite fa de cele
la care au fost nregistrate iniial pe parcursul perioadei sau fa de cele la care au fost raportate n situaiile
financiare anuale anterioare trebuie recunoscute ca venituri sau cheltuieli n perioada n care apar.
Atunci cnd datoria n valut este decontat ntr-un exerciiu financiar ulterior, diferena de curs valutar
recunoscut n fiecare exerciiu financiar, care intervine pn la data decontrii, se determin innd seama
de modificarea cursurilor de schimb survenit n cursul fiecrui exerciiu financiar.
Pentru datorile exprimate n lei, a cror decontare se face n funcie de cursul unei valute, eventualele
diferene favorabile sau nefavorabile care rezult din evaluarea acestora se nregistrez la venituri sau
cheltuieli financiare, dup caz.
La fiecare dat a bilanului datoriile exprimate n valut trebuie evaluate utiliznd cursul de schimb
comunicat de BNR i valabil la data ncheierii exerciiului financiar.

CAPITOLUL VI. POLITICI CONTABILE PRIVIND PROVIZIOANELE


6.1. Definiii, concepte-cheie
n vederea nelegerii politicilor contabile privind provizioanele, trebuie avute n vedere urmtoarele
concepte-cheie:
Provizion. Datorie cu moment de apariie sau valoare incerte. Provizioanele se pot distinge de alte datorii
cum ar fi furnizorii i angajamentele pentru c exist o incertitudine asupra momentului sau valorii
cheltuielilor viitoare necesare pentru stingerea obligaiei.
Datorie. O obligaie prezent a S.C. ........... care rezult din evenimente trecute, a crei stingere se
ateapt s dea natere unei ieiri de resurse ncorporatoare de beneficii economice din entitate.
Eveniment angajat. Evenimentul care genereaz o obligaie legal sau implicit, astfel nct S.C. ...........
trebuie s onoreze obligaia respectiv.
Obligaie legal. Obligaia care rezult dintr-un contract din legislaie sau din alt efect al legii.
Obligaie constructiv. Apare doar cnd ambele condiii de mai jos sunt ndeplinite:
S.C. ........... a precizat ctre tere pri, cutumiar, prin intermediul unor politici publicate sau al
unei declaraii curente suficient de precise, c va accepta anumite responsabiliti.
ca rezultat, S.C. ........... a indus o ateptare valid, n rndul acelor tere pri, ca-i va ndeplini
acele responsabiliti.
Contract oneros. Acel contract n care costurile inerente pentru ndeplinirea obligaiilor contractuale
depesc beneficiile economice ce se asteapt a fi obinute n baza lui.
Restructurare. Un program elaborat i controlat de conducere care modific, n mod semnificativ, fie
obiectul de activitate, fie maniera de desfurare a activitii.
Un provizion este o datorie cu exigibilitate sau valoare incert.

6.2. Recunoatere
Un provizion trebuie recunoscut doar atunci cnd:
S.C. ........... are o obligaie prezent (legal sau constructiv) ca rezultat al unui eveniment
anterior (eveniment obligativ),
este probabil necesar o ieire de resurse ncorporatoare de beneficii economice pentru
stingerea obligaiei, i
poate fi fcut o estimare rezonabil a valorii obligaiei.
35

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Un eveniment trecut se consider c d natere unei obligaii prezente dac este o probabilitate mai mare
de 50% s existe o obligaie prezent la data bilanului, adica probabilitatea ca obligaia s apar este mai
mare decat probabilitatea ca ea s nu apar.
Provizioanele nu pot depi ca valoare sumele care sunt necesare stingerii obligaiei curente la data
bilanului.
Nu se recunosc provizioane pentru pierderile viitoare din exploatare.
Se vor recunoate ca provizioane doar acele obligaii generate de evenimente anterioare care sunt
independente de aciunile viitoare ale S.C. ........... .
Obligaia prezent n baza unui contract oneros trebuie recunoscut i evaluat ca provizion.
Provizionele se constituie pentru elemente cum sunt:
litigii, amenzi i penaliti, despgubiri, daune i alte datorii incerte;
cheltuielile legate de activitatea de service n perioada de garanie i alte cheltuieli privind garania
aordat clienilor;
aciuni de restructurare ;
pensii i obligaii similare;
impozite;
alte provizioane.
Contabilitatea provizioanelor se ine pe feluri, n funcie de natura, scopul sau obiectul pentru care au fost
constituite.
Provizionul pentru restructurare este recunoscut atunci cnd sunt ndeplinite condiiile normale de
recunoatere a acestuia, respectiv n urmtoarele condiii :
vnzarea sau ncetarea activitii unei pri a afacerii ;
nchiderea unor sedii ale S.C. ........... ;
modificri n structura conducerii;
reorganizri fundamentale care au un effect semnificativ n activitatea S.C. ........... .
Provizionul pentru impozite se constituie pentru sumele viitoare de plat datorate bugetului de stat, n
condiiile n care sumele respective nu apar reflectate ca datorie n relaia cu bugetul de stat.

6.3. Estimare
Provizioanele trebuie s fie strict corelate cu riscurile i cheltuielile estimate. Pentru stabilirea existenei
unei obligaii curente la data bilanului, trebuie luate n considerare toate informaiile disponibile.
Valoarea recunoscut ca provizion trebuie s fie cea mai bun estimare la data bilanului a costurilor
necesare stingerii obligaiei curente. Acolo unde efectul valorii n timp a banilor este semnificativ, valoarea
provizionului reprezint valoarea actualizat a cheltuielilor estimate a fi necesare pentru stingerea
obligaiei.
Ctigurile rezultate din cedarea preconizat a activelor nu trebuie luate n considerare n evaluarea unui
provizion.
Daca se estimeaz c o parte sau toate cheltuilile legate de un provizion vor fi rambursate de o ter parte,
rambursarea trebuie recunoscut numai n momentul n care este sigur c va fi primit. Rambursarea
trebuie considerat ca un activ separat.
Provizioanele trebuie revzute la fiecare dat a bilanului i ajustate astfel ncat s reflecte cea mai bun
estimare curent. n cazul n care, pentru stingerea unei obligaii, nu mai este probabil o ieire de resurse,
provizionul trebuie anulat prin reluare la venituri.
36

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Provizionul va fi utilizat numai n scopul pentru care a fost constituit iniial.

6.4. Prezentare i descriere


n situaiile financiare se prezint urmtoarele informaii referitoare la provizioane:
o reconciliere, detaliat pe elemente, a valorii contabile la nceputul i sfritul perioadei contabile,
inclusive majorrile i diminurile n cursul exerciiului financiar; comparativele nu sunt necesare;
o scurt descriere a naturii obligaiei i momentul estimat al ieirilor de beneficii economice
rezultate;
o precizare privind incertitudinile asupra valorii sau momentului apariiei ieirilor respective;
valoarea rambursrilor anticipate, specificnd valoarea activelor recunoscute pentru rambursrile
respective.

CAPITOLUL VII. POLITICI CONTABILE PRIVIND SUBVENTIILE SI


FONDURILE NERAMBURSABILE
7.1. Definiii i concepte-cheie
Subveniile reprezint asisten acordat de autoritile publice sub forma unor transferuri de resurse n
scopul:
finanrii unor investiii care se concretizeaz n cumprarea, construirea sau achiziionarea unor
active cu ciclu lung de fabricaie:
finanrii unor activiti, sau
finanrii unor cheltuieli de natura investiiilor.
Guvernul se refer la guvernul propriu-zis, la ageniile guvernamentale i la alte instituii similare, locale,
naionale sau internaionale.
Asistena guvernamental reprezint aciunile ntreprinse de guvern cu scopul de a acorda beneficii
economice specifice unei entiti sau unei categorii de entiti care ndeplinesc anumite criterii.
Subveniile guvernamentale reprezint asistena acordat de guvern sub forma unor transferuri de
resurse ctre o entitate n schimbul respectrii, n trecut sau n viitor, a anumitor condiii referitoare la
activitatea de exploatare a acestei entiti.
Subveniile aferente activelor reprezint subvenii guvernamentale pentru acordarea crora principala
condiie este ca S.C. ........... beneficiar s cumpere, s construiasc sau s achiziioneze n alt mod
active imobilizate. De asemenea, pot exista i condiii secundare care restricioneaz tipul sau amplasarea
activelor sau perioadele n care acestea urmeaz a fi achiziionate sau deinute.
Subveniile aferente veniturilor cuprind toate subveniile guvernamentale diferite de cele pentru active.
mprumuturile nerambursabile sunt mprumuturi al cror creditor se angajeaz s dispenseze debitorul
de rambursarea acestora, dac se ndeplinesc anumite condiii prestabilite.
Valoarea just reprezint suma pentru care un activ poate fi tranzacionat ntre un cumprtor interesat
i n cunotin de cauz i un vnztor interesat i n cunotin de cauz, n cadrul unei tranzacii
desfurate n condiii obiective.
n categoria subveniilor se disting dou tipuri, i anume:
1. Subvenii aferente activelor (subvenii pentru investiii)
2. Subvenii aferente veniturilor.

37

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


7.2. Subvenii aferente activelor
Subveniile guvernamentale, inclusiv subveniile nemonetare la valoarea just, nu se recunosc pn cnd
nu exist suficient siguran c:
S.C. ........... va respecta condiiile ataate acordrii lor; i c
subveniile vor fi primite.
Subveniile vor fi recunoscute, pe o baz sistematic, drept venit pe perioadele corespunztoare
cheltuielilor aferente pe care aceste subvenii urmeaz a le compensa.
Subveniile nu trebuie nregistrate direct n conturile de capital i rezerve.
Subveniile pentru active, inclusiv subveniile nemonetare la valoarea just, se nregistreaz n contabilitate
ca subvenii pentru investiii i se recunosc n bilan ca venit amnat.
Venitul amnat se nregistreaz n contul de excedent i pierdere pe msura nregistrrii cheltuielilor cu
amortizarea sau la casarea ori cedarea activelor.
Restituirea unei subvenii referitoare la un activ se nregistreaz prin reducerea soldului venitului amnat cu
suma rambursabil.

7.3. Subvenii aferente veniturilor


O subvenie care urmeaz a fi primit drept compensaie pentru cheltuieli sau pierderi deja suportate n
cursul exerciiului (eliminarea efectelor unor calamiti), fr a exista costuri viitoare aferente, se
recunoate ca venit n perioada n care devine crean, fiind nregistrat n venituri din subvenii de
exploatare.
Restituirea unei subvenii aferente veniturilor se efectueaz prin reducerea veniturilor amnate, dac
exist.
Restituirea unei subvenii aferente veniturilor se efectueaz pe seama cheltuielilor.

CAPITOLUL VIII. POLITICI CONTABILE PRIVIND CAPITALURILE PROPRII


Capitalurile proprii reprezint acumularile S.C. ........... , dup deducerea tuturor datorilor.
Capitalurile proprii cuprind:
capital
rezervele
rezultatul reportat
rezultatul exerciiului financiar.

8.1.CAPITAL
Capitalul este reprezentat de capitalul social al S.C. ........... si poate fi creat prin repartizari din rezultatul
pozitiv nerepartizat.

8.2. REZERVE DIN REEVALUARE


Plusul sau minusul rezultat din reevaluarea imobilizrilor corporale trebuie reflectat n debitul sau creditul
contului Rezerve din reevaluare dup caz, cu respectarea prevederilor privind reevaluarea imobilizrilor
corporale.

38

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Diminuarea rezervelor din reevaluare poate fi efectuat numai n limita soldului creditor existent i numai n
condiiile prezentate la capitolul Active imobilizate.
Rezervele din reevaluarea imobilizrilor corporale au caracter nedistribuibill.

8.3. ALTE REZERVE


Contabilitatea rezervelor se ine pe categorii de rezerve:
rezerve statutare sau contractuale;
alte rezerve ;
Rezervele statutare sau contractuale se constituie anual din excedentul net al S.C. ........... , conform
prevederilor din actul constitutiv al acesteia.
Alte rezerve pot fi constituite facultativ pe seama excedentului net pentru acoperirea pierderilor contabile
sau n alte scopuri, potrivit hotrrii adunrii generale a membrilor S.C. ..........., cu respectarea prevederilor
legale.

CAPITOLUL IX. POLITICI CONTABILE PRIVIND VENITURILE,


CHELTUIELILE SI REZULTATUL FINANCIAR
9.1. VENITURI
9.1.1. Definiii, clasificri
Veniturile reprezint creteri de avantaje economice, intervenite n cursul exerciiului, care au generat o
majorare a capitalurilor proprii. n categoria veniturilor se includ att sumele ncasate sau de ncasat n
nume propriu de ctre entitate din activitile curente, ct i ctigurile din orice surs.
Sumele colectate de entitate n numele unor tere pri, inclusiv n cazul contractelor de mandat sau
comision, nu reprezint venit din activitatea curent. n aceast situaie, veniturile din activitatea curent
sunt reprezentate de comisioanele cuvenite.
- Veniturile din activitati economice cuprind, dar nu sunt limitate la:
Venituri din lucrari executate si servicii prestate;
Venituri din studii si cercetari;
Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii;
Venituri din vanzarea marfurilor;
Venituri din activitati diverse;
Variatia stocurilor;
Venituri din productia de imobilizari necorporale;
Venituri din productia de imobilizari corporale;
Venituri din subventii de exploatare;
Alte venituri din exploatare: venituri din despagubiri, amenzi si penalitati;venituri din donatii si
subventii primite;venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital; venituri din subventii
pentru investitii; alte venituri din exploatare;
Venituri financiare;
Venituri din provizioane
Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare.
39

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


9.1.2. Recunoaterea veniturilor
Criteriile generale de recunoatere a veniturilor sunt urmtoarele:
o este probabil ca S.C. ........... s beneficieze de avantaje economice din operaia realizat;
o marimea veniturilor s poat fi msurat cu fiabilitate.
Venituri din prestarea de servicii
Pentru nregistrarea n contabilitate, trebuie s poat fi msurat gradul de avansare de manier fiabil.
Prestrile de servicii implic, n general, executarea de ctre entitate a unei sarcini convenite contractual
,ntr-o perioad de timp prestabilit. Serviciile pot s fie prestate ntr-un singur exerciiu sau pe parcursul
mai multor exerciii.
Atunci cnd rezultatul unei tranzacii ce implic prestarea de servicii poate fi estimat n mod fiabil, venitul
asociat tranzaciei trebuie s fie recunoscut n funcie de gradul de execuie a contractului, la data ncheierii
acestuia.
Rezultatul unei tranzacii poate s fie estimat fiabil atunci cnd sunt ndeplinite urmtoarele condiii:

suma veniturilor poate fi estimat fiabil;

este probabil ca beneficiile economice asociate tranzaciei s intre n


ntreprindere;

stadiul de execuie al contractului, la data bilanului, poate s fie evaluat cu


fiabilitate;

costurile aprute pe parcursul contractului pot fi evaluate n mod fiabil.


Venituri din vnzri de bunuri
n contabilitate, veniturile din vnzri de bunuri se nregistreaz n momentul predrii bunurilor ctre
cumprtor, al livrrii lor pe baza facturii sau n alte condiii prevzute n contract, care atest transferul
dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, ctre clieni.
Veniturile din vnzarea bunurilor se recunosc n momentul n care sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) S.C. ........... a transferat la cumprtor principalele riscuri i avantaje inerente proprietii
b) S.C. ........... nu conserv nici participarea la gestiune i nici controlul efectiv al bunurilor cedate;
c) costurile angajate sau de angajat, ce vizeaz operaia, pot s fie msurate n mod fiabil.
n general, transferul riscurilor i avantajelor legate de proprietate coincide cu transferul dreptului de
proprietate (livrarea).Totui, acest transfer poate s fie decalat n timp, n special n urmtoarele cazuri:
vnztorul rmne obligat din cauza unei execuii nesatisfctoare, neacoperit prin
clauze privind garania;
realizarea veniturilor din vnzarea bunurilor este subordonat revnzrii acesteia de ctre
cumprtor;
bunurile sunt livrate sub rezerva instalrii lor, aceast din urm operaie repreyentnd o
parte important a contractului, ns nesatisfcut de vnztor;
cumprtorul are dreptul s anuleze cumprarea pentru un motiv precizat n contractul de
vnzare, probalitatea de returnare a bunurilor la vnztor fiind incert.
n toate aceste cazuri, tranzacia nu constituie o vnzare i nu este constatat nici un venit.

Venituri din dobnzi, redevene i dividende


a) Dobnzile se recunosc periodic, n mod proporional, pe msura generrii venitului respectiv, pe baza
contabilitii de angajamente; acestea sunt contabilizate n funcie de timpul scurs i pe baza randamentului
efectiv al activului;
b) Redevenele se recunosc pe baza contractelor de angajamente, pe msura ce sunt achiziionate,
conform contractului.

40

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


c) Dividendele se recunosc atunci cnd este stabilit dreptul acionarului de a ncasa (de a percepe) suma
respectiv.
Veniturile din reluarea provizioanelor, respectiv a ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de
valoare se evideniaz distinct in funcie de natura acestora.
Diminuarea sau anularea provizioanelor, respectiv a ajustrilor pentru depreciere sau pierdere de valoare
se efectueaz prin nregistrarea la venituri, n cazul n care nu se mai justific meninerea acestora , sau n
momentul n care are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibil.
9.1.3. Evaluarea veniturilor
Veniturile trebuie s fie evaluate la valoarea just a elementelor primite sau de primit n contrapartid, dup
deducerea reducerilor comerciale. Determinarea venitului este uurat atunci cnd contrapartida se
prezint sub form de lichiditi sau echivalente de lichiditi.
n cazul vnzrilor pe credit,o parte a preului de vnzare corespunde remunerrii creditului acordat i se
nregistreaz ca venit finaciar determinat:
- fie prin diferena fa de preul utilizat n condiiile ncare plata s-ar fi fcut imediat;
- fie prin actualizarea ncasrilor viitoare la rata dobnzii pe care ar procura-o un activ financiar de
risc echivalent cu cel al cumprtorului.
Venitul din vnzare este contabilizat la nivelul valorii exigibile la scaden, iar scontul de decontare este
considerat de vnztor o cheltuial financiar.

9.2. CHELTUIELI
Cheltuielile S.C. ........... reprezint valorile pltite sau de pltit pentru:
consumuri de stocuri;
lucrri executate i servicii prestate de care beneficiaz entitatea;
- cheltuieli cu personalul;
- executarea unor obligaii legale sau contractuale.
Pierderile reprezint reduceri ale beneficiilor economice i pot rezulta sau nu ca urmare a desfurrii
activitii curente a S.C. ........... . Acestea nu difer ca natur de alte tipuri de cheltuieli.
n cadrul cheltuielilor exerciiului financiar se cuprind, de asemenea, provizioanele, amortizrile i
ajustrile pentru depreciere sau pierdere de valoare reflectate.
Contabilitatea cheltuielilor se tine atat pe elemente de cheltuieli, conform clasificatiei din planuri de
conturi, cat si pe tipuri de activitati, astfel:
a) cheltuieli aferente activitatilor economice;
b) cheltuieli comune.
a)

cheltuieli aferente activitatilor economice , simbolizate in evidenta contabila cuprind,


dar nu sunt limitate la:
Cheltuielile de exploatare care includ:
cheltuielile cu materiile prime i materialele consumabile; costul de achiziie al obiectelor de inventar
consumate; costul de achiziie al materialelor nestocate, imputate direct asupra cheltuielilor;
contravaloarea energiei i apei consumate; valoarea animalelor i psrilor; costul mrfurilor vndute i
al ambalajelor;
cheltuielile cu lucrrile i serviciile executate de teri, redevene, locaii de gestiune i chirii; prime de
asigurare; studii i cercetri; cheltuieli cu alte servicii executate de teri; comisioane i onorarii;
41

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


cheltuieli de protocol, reclam i publicitate; transportul de bunuri i personal; deplasri, detari i
transferri; cheltuieli potale i taxe de telecomunicaii, cheltuieli cu servicii bancare i altele;
cheltuieli cu personalul (salarii, asigurrile i protecia social i alte cheltuieli cu personalul, suportate
de entitate);
cheltuieli de exploatare privind provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere
de valoare;
cheltuieli cu impozitul pe excedent i alte impozite, calculate potrivit legii;
alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creane i debitori diveri; despgubiri, amenzi i penaliti;
donaii i alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate i alte operaii de capital).

Cheltuielile financiare cuprind:


pierderi din creane legate de participaii;
cheltuieli privind investiiile financiare cedate;
diferenele nefavorabile de curs valutar;
dobnzile privind exerciiul financiar n curs;
sconturile acordate clienilor;
pierderi din creane de natur financiar;
cheltuieli financiare privind provizioanele, amortizrile i ajustrile pentru depreciere sau pierdere de
valoare;
Cheltuielile extraordinare se refer la calamiti naturale i alte evenimente extraordinare.
b) cheltuielile comune sunt acele elemente de cheltuieli care nu pot fi alocate direct pe tip de
activitate, respectiv acele elemente care contribuie deopotriva atat la realizarea activitatilor fara
scop patrimionial cat si la realizarea activitatilor economice.
Lunar, cheltuielile comune se aloca pe tip de activitate pe baza unei chei de repartizare.
Cheia de repartizare a cheltuielilor comune pe tipuri de activitati este reprezentata de ponderea lunara
a veniturilor aferente fiecarui tip de activitate in total venituri.
La finele anului, cheia de repartizare se recalculeaza la nivelul ponderii veniturilor anuale pe tipuri de
activitati in total venituri, si se recalculeaza repartizarea cheltuielilor comune pe tipuri de activitati,
respectiv:
- pentru activitati economice
Cheltuielile comune repartizate pentru activitatile economice = Venituri anuale din activitati economice
/ Total venituri * Total cheltuieli comune

9.3. REZULTAT
Rezultatul financiar (excedent sau pierdere) se stabilete cumulat de la nceputul exerciiului financiar.
Rezultatul definitiv al exerciiului financiar se stabilete la nchiderea acestuia i este reprezentat de soldul
final al contului de excedent i pierdere.
Repartizare excedentului se nregistreaz n contabilitate pe destinaii, dup aprobarea situaiilor financiare
anuale. Repartizarea excedentului se face n conformitate cu prevederile legale n vigoare.
Pierderea contabil reportat se acoper din excedentul exerciiului financiar i cel reportat, si din rezerve,
potrivit hotrrii adunrii generale a membrilor, cu respectarea prevederilor legale.

CAPITOLUL X
42

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE

ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE


Contabilitatea de gestiune este organizata si condusa in conformitate cu prevederile OMF 1826/2003,
privind organizarea contabiliatii de gsetiune, si se realizeaza efectiv prin intermediul programului de
contanbilitate ..................
In cadrul S.C. ........... , centrele de cost de cost sunt reprezentate de departamente si compartimente, asa
dupa cum sunt delimitate in organigrama S.C. ........... si sunt simbolizate cu litere, iar in cadrul acestora,
sunt repartizate pe tipuri de activitati, respectiv: activitati fara scop patrimonial si activitati economice.
Toatele cheltuielile si veniturile sunt inregistrate in evidenta contabila a S.C. ..........., pe centre de cost , iar
rezultatul financiar pe centre de cost este stabilit lunar, dupa repartizarea cheltuielilor comune, cu ajutorul
modulului de Analiza din cadrul programului de contabilitate ...........
In cadrul contabilitatii de gestiune se urmaresc veniturile si cheltuielile pe activitati, astfel incat rezultatul
financiar poate fi determinat si analizat pe fiecare activitate derulata.
Toate cheltuielile si veniturile aferente unui an fiscal, cu defalcare pe trimestre, se bugeteaza la finele anului
precedent, si se aproba de catre Adunarea Generala a actionarilor/asociatilor al S.C. ............

CAPITOLUL XI. POLITICI CONTABILE PRIVIND PRILE AFILIATE UNDE


ESTE CAZUL
12.1. Definiii, concepte-cheie
O parte este afiliat unei entiti dac:
a) direct sau indirect, prin unul sau mai muli intermediari, partea:
- controleaz, este controlat de sau se afl sub controlul comun al S.C. ........... (aceasta
include socitile-mam, filialele sau filialele membre);
- are un interes ntr-o entitate care i ofer influen semnificativ asupra S.C. ...........
respective, sau
- deine controlul comun asupra S.C. ........... .
b) partea reprezint o entitate asociata S.C. ........... ;
c) partea reprezint o asociere n participaie n care S.C. ........... reprezint un asociat;
d) partea reprezint un membru al personalului cheie din conducere al S.C. ........... sau al
S.C. ........... ;
e) partea reprezint un membru apropiat al familiei persoanei menionate la punctul a) sau d);
f) partea reprezint o entitate care este controlat, controlat n comun sau influenat semnificativ
sau pentru care puterea semnificativ de vot ntr-o asemenea entitate este dat, direct sau indirect,
de orice persoan menionat la punctul d) sau e).
Nu sunt n mod necesar pri afiliate:
dou entiti doar pentru c au director sau un alt membru al personalului - cheie din conducere n
comun, n pofida punctelor d) i f) ale definiiei
dou entiti asociate doar pentru c exercit controlul n comun asupra unei asocieri n participaie
finanatorii, sindicatele, serviciile publice, departamentele i ageniile guvernamentale
doar n virtutea relaiilor obinuite pe care le au cu o entitate (dei acestea pot s afecteze libertatea de
aciune a S.C. ........... sau s participe la luarea deciziilor S.C. ........... ).

un client, un furnizor, un francizor, un distribuitor sau un agent general cu care S.C. ...........
desfoar un volum semnificativ de activitate, numai n virtutea dependenei economice rezultate.
n vederea nelegerii politicilor contabile privind prile afiliate trebuie avute n vedere urmtoarele
concepte- cheie:

43

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Control. O entitate este considerat a avea posibilitatea de a controla o alt entitate, dac are puterea de
a guverna politicile financiare i operaionale ale celeilalte entiti n aa fel nct s obin beneficii din
activitile acesteia.
Control comun. O entitate este considerat a avea control n comun cu o alt entitate dac acestea
convin prin contract s mpart asupra unei activiti economice.
Personal - cheie de conducere. Acele persoane din entitate care au autoritatea i responsabilitatea de a
planifica, conduce i controla activitile S.C. ........... care raporteaz.
Tranzacii cu societile afiliate. Tranzactiile cu prile afiliate sunt afaceri ntre pri afiliate care implic
un transfer de resurse sau obligaii ntre acestea, indiferent dac se percepe sau nu un pre pentru
tranzacii.
Influen semnificativ. O entitate este considerat a avea capacitatea de a exercita o influien
semnificativ asupra unei alte entiti, dac aceasta particip, i nu controleaz, la luarea de decizii de
politic financiar i nu controleaz, la luarea de decizii de politic financiar i operaional ale acelei
entiti.
Existena capacitii de a exercita o influen semnificativ poate fi evideniat n unul sau mai multe din
urmtoarele moduri:
prin prezena n Consiliul director al celeilalte entiti ;
prin ncheierea unor tranzacii semnificative intra - companii ntre cele dou entiti ;
prin interschimbarea personalului personalului de conducere ntre dou entiti ;
prin dependena de o alt entitate pentru informaii tehnice.

12.2. Necesitatea prezentrii informaiilor referitoare la tranzaciile cu prile afiliate


Relaiile dintre societile afiliate pot avea impact asupra pozitiei financiare i a rezultatelor operaionale
ale S.C. ........... deoarece:
prile afiliate pot ncheia anumite tranzacii ntre ele, pe care societile neafiliate ar putea s nu
doreasc n mod normal s le ncheie ;
sumele percepute din tranzaciile dintre societile afiliate pot s nu fie comparabile cu sumele
percepute pentru tranzaciile similare ntre societile neafiliate;
simpla existen a relaiei poate uneori fi suficient pentru a afecta tranzaciile S.C. ........... cu alte
pri (neafiliate). (Exemplu: o entitate poate nceta achiziia de la furnizorul su principal la
momentul achiziionrii unei filiale care este un competitor al fostului su furnizor principal).
tranzaciile dintre entiti nu ar fi avut loc dac relaia dintre societile afiliate nu ar fi existat.
(Exemplu: o entitate i vinde ntreaga producie unui asociat la cost. Ar fi putut s nu
supravieuiasc dac nu ar fi existat aceste vnzri ctre asociat )
O tranzacie cu pri afiliate este un transfer de resurse, servicii sau obligaii ntre pri afiliate (legate), fr a
avea importan dac se percepe sau nu un pre, acest transfer de resurse, incluznd tranzaciile ncheiate de
bunvoie i ntre pri aflate n cunotin de cauz.
Exemple de astfel de tranzacii:
Cumprarea sau vnzarea de bunuri;
Cumprarea sau vnzarea de proprieti sau de alte active;
Prestare sau primire de servicii;
Acorduri de reprezentare;
Acorduri de leasing;
Transfer de cercetare i dezvoltare;
44

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Contracte de licen;
Finanare, inclusiv mprumuturi i aporturi la capitalurile proprii;
Garanii personale i reale;
Contracte de management.
Dac S.C. ........... efectueaz pri separate ale activitii sale prin intermediul filialelor, societilor asociate i
asocierilor n participaiune i altele, aceste pri intr, uneori, n tranzacii prin intermediul unor termeni de afaceri
i preuri atipice.
Prile afiliate (legate) au un grad de flexibilitate n procesul de stabilire a preurilor, care nu este prezent n
tranzaciile dintre prile neafiliate (nelegate).

12.3. Prezentare i descriere


Relaiile dintre S.C. ........... mam i filiale trebuie s fie prezentate n situaiile financiare, indiferent dac au avut
loc sau nu tranzacii ntre pri. Trebuie prezentate numele societii-mam i, dac este diferit, numele prii care
deine controlul final.
Compensaiile pentru personalul managerial-cheie trebuie s fie prezentate pe total i pentru fiecare din
categoriile urmtoare de compensaii:
Beneficii ale angajailor pe termen scurt;
Beneficii post-angajare;
Alte beneficii pe termen lung;
Beneficii de terminare a contractului;
Beneficii de compensare pentru capitaluri proprii;
Dac exist tranzacii ntre prile afiliate (legate), trebuie prezentate urmtoarele informaii:
Natura relaiilor cu prile afiliate (legate);
Natura tranzaciilor;
Tranzaciile existente, inclusiv valoarea tranzaciilor i soldurilor;
Termenii i condiiile;
Garaniile oferite sau primite;
Provizioane pentru datoriile incerte i cheltuielile cu datoriile, nerecuperate sau incerte.
Elementele trebuie s fie prezentate separat pentru:
S.C. ........... mam;
entitile care controleaz n comun sau care exercit o influen semnificativ asupra
S.C. ........... ;
filiale;
societi asociate;
asocieri n participaiune n care S.C. ........... este asociat;
personalul managerial-cheie al S.C. ........... sau al S.C. ........... sale mam
alte pri afiliate (legate).

CAPITOLUL XIII. ANGAJAMENTE I ALTE ELEMENTE EXTRABILANIERE


13.1. Definiii, generaliti
Drepturile i obligaiile, precum i unele bunuri care nu pot fi integrate n activele i pasivele S.C. ...........
se nregistreaz n contabilitate n conturi n afara bilanului (elemente extrabilaniere).
n aceast categorie se includ:
- angajamente (giruri, garanii, cauiuni) acordate sau primite;
45

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


- imobilizri corporale luate cu chirie;
- valori materiale n pstrare sau n custodie;
- debitori scoi din activ i urmrii n continuare;
- locaii de gestiune, chirii i alte datorii asimilate;
- efecte scontate i neajunse la scaden;
- active i datorii contingente.
Activ contingent. Un activ posibil care este generat de evenimente din trecut i a crui existen va fi
confirmat doar de apariia sau absena unuia sau mai multor evenimente viitoare care nu sunt n totalitate
sub controlul S.C. ........... .
S.C. ........... nu trebuie s recunoasc activele contingente. Prezentarea acestora se realizeaz cnd este
probabil o intrare de beneficii economice.
Activele contingente apar din evenimete neprogramate sau neateptate care dau natere posibilitii unui
flux de intrare de beneficii economice. (ex.un drept de crean (despgubire) ce poate rezulta dintr-un
litigiun instan n care este implicat S.C. ........... i al crui rezultat este incert). Activele contingente
trebuie s fie permanent evaluate pentru a ne asigura c evoluiile sunt reflectate corect n situaiile
financiare. (ex.dac devine posibil producerea fluxului de intrare de beneficii economice, activul i venitul
aferent trebuie recunoscute n situaiile financiare ale perioadei n care are loc modificarea). Dac, totui
fluxul de intrare de beneficii economice a devenit probabil (n loc de posibil) atunci ar trebui prezentat drept
un activ contingent.
Datorie contingent. O obligaie care este fie:
O obligaie posibil generat de evenimente din trecut, a crui rezultat va fi confirmat doar de
apariia sau de absena unuia sau mai multor evenimente viitoare care nu sunt n totalitate sub
controlul ntreprinderii raportoare; fie
O obligaie prezent care este generat de evenimente din trecut i nu este recunoscut, fie pentru
c nu este probabil s fie necesar o ieire de resurse pentru a deconta respectiva obligaie, fie
pentru c valoare obligaiei nu poate fi evaluat cu o credibilitate suficient.
S.C. ........... nu trebuie s recunosc o datorie contingent. Trebuie ns s prezinte datoria contingent
dac probabilitatea ieirii de resurse ncorporatoare de beneficii economice nu este ndeprtat. Datoriile
contingente sunt evaluate continuu pentru a determina dac ieirea de resurse ncorporatoare de beneficii
economice a devenit probabil. O dat devenit probabil pentru un element recunoscut anterior ca
datorie contingent, este recunoscut provizionul.
Trebuie fcut distincia ntre datorii contingente i datorii estimate, cu toate c amblele implic o
incertitudine care va fi clarificat de evenimente viitoare. Totui exist o estimare din cauza incertitudinii
privind valaorea implicat de un eveniment care impune o recunoatere contabil.(ex. amortizarea este o
estimare, dar nu este o contingen deoarece faptul real al deprecierii fizice este recunoscut, cu toate c
valoarea este obinut printr-o metod contabil de presupunere).
n vederea nelegerii politicilor contabile privind datoriile i activele contingente, trebuie avute n vedere
urmtoarele concepte-cheie:
Datorie. O obligaie prezent a S.C. ........... raportoare care deriv din evenimentele din trecut i a crei
compensare se preconizeaz s rezulte dintr-o ieire din entitate a unor resurse care reprezint beneficii
economice.
Datorii curente. Obligaiile S.C. ........... a cror lichiditate se ateapt s necesite utilizarea resurselor
existente, obligaiile care sunt scadente la vedere sau vor fi scadente la vedere ntr-un interval de 1 an sau
n intervalul ciclului de exploatare.
Datorii estimate. Obligaii a cror existen este cunoscut, cu toate c este posibil s nu se cunoasc
creditorul, iar valoarea i momentul plii s fie incerte.

46

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Evenimente ulterioare datei bilanului. Evenimentele care au loc dup ncheierea exerciiului financiar al
S.C. ........... (data bilanului) i pn la data la care sunt autorizate pentru emitere situaiile financiare
anuale, fapt care ar conduce fie la ajustarea situaiilor financiare fie la prezentarea informaiilor.
Eveniment care oblig. Un eveniment care genereaz o obligaie legal sau implicit care face ca
S.C. ........... s nu aib nici o alt alternativ realist dect decontarea obligaiei respective.
Data autorizrii. Data la care situaiile financiare ar fi considerate ca fiind autorizate legal pentru emitere.
Contract oneros. Un contract n care costurile inevitabile de ndeplinire a obligaiei, n conformitate cu
contractul, depesc beneficiile economice care se preconizeaz s fie primite n urma acelui contract.
Ciclu de exploatare. Perioada de timp medie care este necesar unei entiti pentru a converti stocurile n
creane i apoi n numerar.
Pierdere posibil. O pierdere incert care se bazeaz pe apariia unui eveniment sau a unor evenimente
viitoare a cror probabilitate de apariie este mai mult dect ndeprtat, dar mai puin dect posibil.
Pierdere probabil. O pierdere incert care se bazeaz pe apariia unui eveniment sau a unor evenimente
viitoare care probabil vor avea loc.
Pierdere ndeprtat. O pierdere incert care se bazeaz pe apariia unui eveniment sau a unor
evenimente viitoare a cror posibilitate de apariie este foarte mic.
Provizion. Datorie cu moment de apariie sau valoare incerte. Provizioanele se pot distinge de alte datorii
cum ar fi furnizorii i angajamentele pentru c exist o incertitudine asupra momentului sau valorii
cheltuielilor viitoare stingerii obligaiei.

13.2. Prezentarea informaiilor


S.C. ........... trebuie s prezinte, pentru fiecare clas de datorii contingente, la data bilanului, o scurt
descriere a naturii datoriei contingente, i acolo unde este posibil, o estimare a efectului su financiar,
evaluat n acelai fel ca si provizioanele, o indicare a incertitudinilor aferente valorii sau momentului
producerii oricriu flux de ieire, precum i posibilitatea oricrei rambursri.
n cazul activelor contingente, cnd este probabil un flux de intrare de beneficii economice, S.C. ...........
trebuie s prezinte o scurt descriere a naturii activelor contingente la data bilanului, i acolo unde este
posibil, o estimare a efectului lor financiar evaluat utiliznd aceleai principii ca i pentru provizioane.
CAP.XIV. PROCEDURI PROPRII
14.1. PROCEDURI PROPRII PRIVIND INVENTARIEREA PATRIMONIULUI
Inventarierea are ca scop principal stabilirea situaiei reale a tuturor elementelor de natura
activelor, datoriilor i capitalurilor proprii ale fiecrei entiti, precum i a bunurilor i valorilor
deinute cu orice titlu, aparinnd altor persoane juridice sau fizice, n vederea ntocmirii situaiilor
financiare anuale care trebuie s ofere o imagine fidel a poziiei financiare i a performanei
entitii pentru respectivul exerciiu financiar.
Societatile comerciale au obligaia s efectueze inventarierea elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii deinute, la nceputul activitii, cel puin o dat n cursul
exerciiului financiar pe parcursul funcionrii lor, n cazul fuziunii sau ncetrii activitii, precum
i n urmtoarele situaii:
a) ori de cte ori sunt indicii c exist lipsuri sau plusuri n gestiune, care nu pot fi stabilite cert
dect prin inventariere;
b) ori de cte ori intervine o predare-primire de gestiune;

47

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


c) cu prilejul reorganizrii gestiunilor;
d) ca urmare a calamitilor naturale sau a unor cazuri de for major;
e) n alte cazuri prevzute de lege (la cererea organelor de control, cu prilejul efecturii
controlului, sau a altor organe prevzute de lege).
Rspunderea pentru buna organizare a lucrrilor de inventariere, potrivit prevederilor Legii nr.
82/1991, republicat, i n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile, revine
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaia gestionrii
entitii.
n vederea bunei desfurri a operaiunilor de inventariere, administratorii, ordonatorii de credite
sau alte persoane care au obligaia gestionrii entitii trebuie s ia msuri pentru crearea
condiiilor corespunztoare de lucru comisiei de inventariere, prin:
- organizarea depozitrii bunurilor grupate pe sorto-tipodimensiuni, codificarea acestora i
ntocmirea etichetelor de raft;
- inerea la zi a evidenei tehnico-operative la gestiuni i a celei contabile i efectuarea
confruntrii datelor din aceste evidene;
- participarea ntregii comisii de inventariere la lucrrile de inventariere;
- asigurarea personalului necesar pentru manipularea bunurilor care se inventariaz, respectiv
pentru sortare, aezare, cntrire, msurare, numrare etc.;
- asigurarea participrii la identificarea bunurilor inventariate (calitate, sort, pre etc.) i la
evaluarea lor, conform reglementrilor contabile aplicabile, a unor specialiti din entitate sau din
afara acesteia, la solicitarea preedintelui comisiei de inventariere. Aceste persoane au obligaia
de a semna listele de inventariere pentru atestarea datelor nscrise;
- dotarea gestiunii cu aparate i instrumente adecvate i n numr suficient pentru msurare,
cntrire, cu cititoare de coduri de bare etc., cu mijloace de identificare (cataloage, mostre,
sonde etc.), precum i cu birotica necesar;
- dotarea comisiei de inventariere cu mijloace tehnice de calcul i de sigilare a spaiilor
inventariate;
- asigurarea proteciei membrilor comisiei de inventariere n conformitate cu normele de
protecie a muncii;
- asigurarea securitii uilor, ferestrelor, porilor etc. de la magazine, depozite, gestiuni etc.
La entitile al cror numr de salariai este redus, inventarierea poate fi efectuat de ctre o
singur persoan. n aceast situaie, rspunderea pentru corectitudinea inventarierii revine
administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligaia gestionrii
entitii respective.
Principalele msuri organizatorice care trebuie luate de ctre comisia de inventariere sunt
urmtoarele:
a) nainte de nceperea operaiunii de inventariere s ia de la gestionarul rspunztor de
gestiunea bunurilor o declaraie scris din care s rezulte dac:
- gestioneaz bunuri i n alte locuri de depozitare;
- n afara bunurilor entitii respective are n gestiune i alte bunuri aparinnd terilor, primite
cu sau fr documente;
- are plusuri sau lipsuri n gestiune, despre a cror cantitate ori valoare are cunotin;
- are bunuri nerecepionate sau care trebuie expediate (livrate), pentru care s-au ntocmit
documentele aferente;
- a primit sau a eliberat bunuri fr documente legale;
- deine numerar sau alte hrtii de valoare rezultate din vnzarea bunurilor aflate n gestiunea
sa;

48

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


- are documente de primire-eliberare care nu au fost operate n evidena gestiunii sau care nu
au fost predate la contabilitate.
De asemenea, gestionarul va meniona n declaraia scris felul, numrul i data ultimului
document de intrare/ieire a bunurilor n/din gestiune.
Declaraia se dateaz i se semneaz de ctre gestionarul rspunztor de gestiunea bunurilor i
de ctre comisia de inventariere. Semnarea declaraiei de ctre gestionar se face n faa comisiei
de inventariere;
b) s identifice toate locurile (ncperile) n care exist bunuri ce urmeaz a fi inventariate;
c) s asigure nchiderea i sigilarea spaiilor de depozitare, n prezena gestionarului, ori de
cte ori se ntrerup operaiunile de inventariere i se prsete gestiunea.
Atunci cnd bunurile supuse inventarierii, gestionate de ctre o singur persoan, sunt
depozitate n locuri diferite sau gestiunea are mai multe ci de acces, membrii comisiei care
efectueaz inventarierea trebuie s sigileze toate aceste locuri i cile lor de acces, cu excepia
locului n care a nceput inventarierea, care se sigileaz numai n cazul cnd inventarierea nu se
termin ntr-o singur zi. La reluarea lucrrilor se verific dac sigiliul este intact; n caz contrar,
acest fapt se va consemna ntr-un proces-verbal de constatare, care se semneaz de ctre
comisia de inventariere i de ctre gestionar, lundu-se msurile corespunztoare.
Documentele ntocmite de comisia de inventariere rmn n cadrul gestiunii inventariate n locuri
special amenajate (fiete, casete, dulapuri etc.), ncuiate i sigilate. Preedintele comisiei de
inventariere rspunde de operaiunea de sigilare;
d) s bareze i s semneze, la ultima operaiune, fiele de magazie, menionnd data la care
s-au inventariat bunurile, s vizeze documentele care privesc intrri sau ieiri de bunuri,
existente n gestiune, dar nenregistrate, s dispun nregistrarea acestora n fiele de magazie
i predarea lor la contabilitate, astfel nct situaia scriptic a gestiunii s reflecte realitatea;
e) s verifice numerarul din cas i s stabileasc suma ncasrilor din ziua curent, solicitnd
depunerea numerarului la casieria entitii (la gestiunile cu vnzare cu amnuntul);
f) s controleze dac toate instrumentele i aparatele de msur sau de cntrire au fost
verificate i dac sunt n bun stare de funcionare;
g) n cazul n care gestionarul nu s-a prezentat la data i ora fixate pentru nceperea
operaiunilor de inventariere, comisia de inventariere sigileaz gestiunea i comunic aceasta
comisiei centrale sau administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are
obligaia gestionrii entitii, conform procedurilor proprii privind inventarierea. Aceste persoane
au obligaia s l ncunotineze imediat, n scris, pe gestionar despre reprogramarea inventarierii
ce trebuie s se efectueze, indicnd locul, ziua i ora fixate pentru nceperea operaiunilor de
inventariere.
Dac gestionarul nu se prezint nici de aceast dat la locul, data i ora fixate, inventarierea se
efectueaz de ctre comisia de inventariere n prezena reprezentantului su legal sau a altei
persoane, numit prin decizie scris, care s l reprezinte pe gestionar.
Pentru desfurarea corespunztoare a inventarierii este indicat, dac este posibil, s se sisteze
operaiunile de intrare-ieire a bunurilor supuse inventarierii, lundu-se din timp msurile
corespunztoare pentru a nu se stnjeni procesul normal de livrare sau de primire a bunurilor.
Dac operaiunile de aprovizionare-livrare a bunurilor nu pot fi suspendate, trebuie creat o zon
tampon n care s se depoziteze bunurile primite n timpul inventarierii sau din care se pot
expedia bunurile la clieni, operaiunile respective efectundu-se numai n prezena comisiei de

49

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


inventariere, care va meniona pe documentele respective "primit n timpul inventarierii" sau
"eliberat n timpul inventarierii", dup caz, n scopul evitrii inventarierii duble sau a omisiunilor.
Pe toat durata inventarierii, programul i perioada inventarierii se afieaz la loc vizibil.
Inventarierea imobilizrilor necorporale se efectueaz prin constatarea existenei i apartenenei
acestora la entitile deintoare, iar n cazul brevetelor, licenelor, mrcilor de fabric i al altor
imobilizri necorporale este necesar dovedirea existenei acestora pe baza titlurilor de
proprietate sau a altor documente juridice de atestare a unor drepturi legale.
Inventarierea terenurilor se efectueaz pe baza documentelor care atest dreptul de proprietate
al acestora i a altor documente, potrivit legii.
Cldirile se inventariaz prin identificarea lor pe baza titlurilor de proprietate i a dosarului tehnic
al acestora.
Construciile i echipamentele speciale cum sunt: reelele de energie electric, termic, gaze,
ap, canal, telecomunicaii, cile ferate i altele similare se inventariaz potrivit regulilor stabilite
de deintorii acestora.
Imobilizrile corporale care n perioada inventarierii se afl n afara entitii (vapoare, locomotive,
vagoane, avioane, autovehicule etc.), plecate n curs de lung durat, mainile de for i
utilajele energetice, mainile, utilajele i instalaiile de lucru, aparatele i instalaiile de msurare,
control i reglare i mijloacele de transport date pentru reparaii n afara entitii se inventariaz
naintea ieirii lor temporare din gestiunea entitii sau prin confirmare scris primit de la
entitatea unde acestea se gsesc, potrivit procedurilor proprii aprobate.
n listele de inventariere a imobilizrilor necorporale i corporale, aflate n curs de execuie,
se menioneaz pentru fiecare obiect n parte, pe baza constatrii la faa locului: denumirea
obiectului i valoarea determinat potrivit stadiului de execuie, pe baza valorii din documentaia
existent (devize), precum i n funcie de volumul lucrrilor realizate la data inventarierii.
Materialele i utilajele primite de la beneficiari pentru montaj i nencorporate n lucrri se
inventariaz separat.
Investiiile puse n funciune total sau parial, crora nu li s-au ntocmit formele de nregistrare ca
imobilizri corporale, se nscriu n liste de inventariere distincte. De asemenea, lucrrile de
investiii care nu se mai execut, fiind sistate sau abandonate, se nscriu n liste de inventariere
distincte, menionndu-se cauzele sistrii sau abandonrii, aprobarea de sistare ori abandonare
i msurile ce se propun n legtur cu aceste lucrri.
Stabilirea stocurilor faptice se face prin numrare, cntrire, msurare sau cubare, dup caz.
Bunurile aflate n ambalaje originale intacte se desfac prin sondaj, acest lucru urmnd a fi
menionat i n listele de inventariere respective.
La lichidele a cror cantitate efectiv nu se poate stabili prin transvazare i msurare, coninutul
vaselor - stabilit n funcie de volum, densitate, compoziie etc. - se verific prin scoaterea de
probe din aceste vase, inndu-se seama de densitate, compoziie i de alte caracteristici ale
lichidelor, care se constat fie organoleptic, fie prin msurare sau probe de laborator, dup caz.
Materialele de mas ca: ciment, oel beton, produse de carier i balastier, produse agricole i
alte materiale similare, ale cror cntrire i msurare ar necesita cheltuieli importante sau ar
conduce la degradarea bunurilor respective, se pot inventaria pe baz de calcule tehnice.
n listele de inventariere a materialelor prevzute la alineatele precedente se menioneaz modul
n care s-a fcut inventarierea, precum i datele tehnice care au stat la baza calculelor
respective.
Bunurile din domeniul public al statului i al unitilor administrativ-teritoriale, date n
administrare, concesionate sau nchiriate instituiilor publice, societilor/companiilor naionale i

50

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


regiilor autonome potrivit legii, se inventariaz i se nscriu n listele de inventariere distincte n
cadrul acestor uniti.
Bunurile aflate asupra angajailor la data inventarierii (echipament, cazarmament, scule, unelte
etc.) se inventariaz i se trec n liste de inventariere distincte, specificndu-se persoanele care
rspund de pstrarea lor. n cadrul evidenierii acestora pe formaii i locuri de munc, bunurile
vor fi centralizate i comparate cu datele din evidena tehnico-operativ, precum i cu cele din
evidena contabil.
Bunurile cu un grad mare de perisabilitate se inventariaz cu prioritate, fr a se stnjeni
consumul/comercializarea imediat a acestora. Comisia de inventariere are obligaia s
controleze toate locurile n care pot exista bunuri care trebuie supuse inventarierii.
Toate bunurile ce se inventariaz se nscriu n listele de inventariere, care trebuie s se
ntocmeasc pe locuri de depozitare, pe gestiuni i pe categorii de bunuri.
Bunurile existente n entitate i aparinnd altor entiti (nchiriate, n leasing, n concesiune, n
administrare, n custodie, primite n vederea vnzrii n regim de consignaie, spre prelucrare
etc.) se inventariaz i se nscriu n liste de inventariere distincte. Listele de inventariere pentru
aceste bunuri trebuie s conin informaii cu privire la numrul i data actului de predare-primire
i ale documentului de livrare, precum i alte informaii utile.
Listele de inventariere cuprinznd bunurile aparinnd terilor se trimit i persoanei fizice sau
juridice, romne ori strine, dup caz, creia i aparin bunurile respective, n termen de cel mult
15 zile lucrtoare de la terminarea inventarierii, urmnd ca proprietarul bunurilor s comunice
eventualele nepotriviri n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea listelor de inventariere.
n caz de nepotriviri, entitatea deintoare este obligat s clarifice situaia diferenelor respective
i s comunice constatrile sale persoanei fizice sau juridice creia i aparin bunurile respective,
n termen de 5 zile lucrtoare de la primirea sesizrii.
Societile de leasing trebuie s solicite utilizatorilor furnizarea listelor de inventariere cu bunurile
care fac obiectul contractelor de leasing. n baza datelor cuprinse n aceste liste, societatea de
leasing poate calcula i nregistra ajustri pentru deprecierea imobilizrilor sau a creanelor
imobilizate, dup caz.
n cazul n care listele de inventariere nu sunt furnizate de ctre locatar, societatea de leasing va
putea constitui ajustri pentru deprecierea bunurilor respective, pe baza preurilor de pia
disponibile la data inventarierii, innd seama de caracteristicile bunului ce face obiectul
leasingului (an de fabricaie, durata de via).
Pentru verificarea exactitii informaiilor primite, societile de leasing pot ntreprinde verificri
faptice la locatari, potrivit procedurilor proprii.
Pentru situaiile prevzute la prezentul punct, entitile deintoare ale bunurilor sunt obligate s
efectueze inventarierea i s trimit spre confirmare listele de inventariere, dup cum proprietarii
acelor bunuri sunt obligai s cear confirmarea privind bunurile existente la teri. Neprimirea
confirmrii privind bunurile existente la teri nu reprezint confirmare tacit.
Pentru bunurile depreciate, inutilizabile sau deteriorate, fr micare ori greu vandabile, comenzi
n curs, abandonate sau sistate, precum i pentru creanele i obligaiile incerte ori n litigiu se
ntocmesc liste de inventariere distincte sau situaii analitice separate, dup caz.
Determinarea stocurilor faptice se face astfel nct s se evite omiterea ori inventarierea de dou
sau de mai multe ori a acelorai bunuri.

51

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Bunurile aflate n expediie se inventariaz de ctre entitile furnizoare, iar bunurile achiziionate
aflate n curs de aprovizionare se inventariaz de entitatea cumprtoare i se nscriu n liste de
inventariere distincte.
nainte de nceperea inventarierii produselor n curs de execuie i a semifabricatelor din
producia proprie, este necesar:
- s se predea la magazii i la depozite, pe baza documentelor, toate produsele i
semifabricatele a cror prelucrare a fost terminat;
- s se colecteze din secii sau ateliere toate produsele reziduale i deeurile, ntocmindu-se
documentele de constatare;
- s se ntocmeasc documentele de constatare i s se clarifice situaia semifabricatelor a
cror utilizare este ndoielnic.
n cazul produselor n curs de execuie se inventariaz att produsele care nu au trecut prin toate
fazele (stadiile) prelucrrii impuse de procesul tehnologic de producie, ct i produsele care,
dei au fost terminate, nu au trecut toate probele de recepionare tehnic sau nu au fost
completate cu toate piesele i accesoriile lor.
Inventarierea se efectueaz, de asemenea, pentru lucrrile i serviciile n curs de execuie sau
neterminate.
Materiile prime, materialele, piesele de schimb, semifabricatele etc., aflate n seciile de producie
i nesupuse prelucrrii, nu se consider produse n curs de execuie. Acestea se inventariaz
separat i se repun n conturile din care provin, diminundu-se cheltuielile, iar dup terminarea
inventarierii acestora se evideniaz n conturile iniiale de cheltuieli.
Inventarierea produselor, lucrrilor i serviciilor n curs de execuie din cadrul seciilor auxiliare se
face prin stabilirea stadiului de executare a acestora.
La entitile care au activitate de construcii-montaj, pe baza constatrii la faa locului, se includ
n liste de inventariere distincte, pe categorii de lucrri i pri de elemente de construcii la care
n-a fost executat ntregul volum de lucrri prevzute n devize, respectiv lucrri executate
(terminate), dar nerecepionate de ctre beneficiar, denumirea obiectului i valoarea determinat
potrivit stadiului de execuie, potrivit valorii din documentaia existent (devize), precum i n
funcie de volumul lucrrilor realizate la data inventarierii.
Inventarierea lucrrilor de modernizare nefinalizate sau de reparaii ale cldirilor, instalaiilor,
mainilor, utilajelor, mijloacelor de transport i ale altor bunuri se face prin verificarea la faa
locului a stadiului fizic al lucrrilor. Astfel de lucrri se consemneaz ntr-o list de inventariere
distinct, n care se indic denumirea obiectului supus modernizrii sau reparaiei i valoarea
determinat potrivit costului de deviz i celui efectiv al lucrrilor executate.
Creanele i obligaiile fa de teri sunt supuse verificrii i confirmrii pe baza extraselor
soldurilor debitoare i creditoare ale conturilor de creane i datorii care dein ponderea valoric
n totalul soldurilor acestor conturi, potrivit "Extrasului de cont" (cod 14-6-3) sau punctajelor
reciproce scrise. Nerespectarea acestei proceduri, precum i refuzul de confirmare constituie
abateri de la prezentele norme i se sancioneaz potrivit legii.
n situaia entitilor care efectueaz decontarea creanelor i obligaiilor pe baz de deconturi
interne sau deconturi externe periodice confirmate de ctre parteneri, aceste documente pot ine
locul extraselor de cont confirmate.
Disponibilitile bneti, cecurile, cambiile, biletele la ordin, scrisorile de garanie, acreditivele,
ipotecile, precum i alte valori aflate n casieria entitilor se inventariaz n conformitate cu
prevederile legale.

52

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Disponibilitile aflate n conturi la bnci sau la unitile Trezoreriei Statului se inventariaz prin
confruntarea soldurilor din extrasele de cont emise de acestea cu cele din contabilitatea entitii.
n acest scop, extrasele de cont din ziua de 31 decembrie sau din ultima zi bancar, puse la
dispoziie de instituiile de credit i unitile Trezoreriei Statului, vor purta tampila oficial a
acestora.
n cazul entitilor care, potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991, republicat, au optat pentru un
exerciiu financiar diferit de anul calendaristic, sunt avute n vedere informaiile aferente ultimei
zile a exerciiului financiar astfel ales.
Disponibilitile n lei i n valut din casieria entitii se inventariaz n ultima zi lucrtoare a
exerciiului financiar, dup nregistrarea tuturor operaiunilor de ncasri i pli privind exerciiul
respectiv, confruntndu-se soldurile din registrul de cas cu monetarul i cu cele din contabilitate.
Inventarierea titlurilor pe termen scurt i lung se efectueaz pe baza documentelor care atest
deinerea acestora (registrul acionarilor, documente care au stat la baza achiziiei sau primirii cu
titlu gratuit) cu respectarea legislaiei n vigoare.
nscrierea n listele de inventariere a mrcilor potale, a timbrelor fiscale, a tichetelor de cltorie,
a tichetelor de mas, a tichetelor cadou, a tichetelor de cre, a tichetelor de vacan, a bonurilor
cantiti fixe, a biletelor de spectacole, de intrare n muzee, expoziii i altele asemenea se face
la valoarea lor nominal, cu excepia timbrelor cu valoare filatelic. Pentru bunurile de aceast
natur, constatate fr utilitate (expirate, deteriorate), se ntocmesc liste de inventariere distincte.
Inventarierea timbrelor filatelice se efectueaz potrivit procedurii elaborate n acest scop de ctre
administratorii entitilor care le au n eviden.
Pentru toate celelalte elemente de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, cu ocazia
inventarierii, se verific realitatea soldurilor conturilor respective, iar pentru cele aflate la teri se
fac cereri de confirmare, care se vor ataa la listele respective dup primirea confirmrii.
Pe ultima fil a listei de inventariere, gestionarul trebuie s menioneze dac toate bunurile i
valorile bneti din gestiune au fost inventariate i consemnate n listele de inventariere n
prezena sa. De asemenea, acesta menioneaz dac are obiecii cu privire la modul de
efectuare a inventarierii. n acest caz, comisia de inventariere este obligat s analizeze
obieciile, iar concluziile la care a ajuns se vor meniona la sfritul listelor de inventariere.
Listele de inventariere se semneaz pe fiecare fil de ctre preedintele i membrii comisiei de
inventariere, de ctre gestionar, precum i de ctre specialiti solicitai de ctre preedintele
comisiei de inventariere pentru participarea la identificarea bunurilor inventariate.
n cazul gestiunilor colective (cu mai muli gestionari), listele de inventariere se semneaz de
ctre toi gestionarii, iar n cazul predrii-primirii gestiunii, acestea se semneaz att de ctre
gestionarul predtor, ct i de ctre cel primitor.
Completarea listelor de inventariere se efectueaz fie folosind sistemul informatic de prelucrare
automat a datelor, fie prin nscrierea elementelor de active identificate, fr spaii libere i fr
tersturi, conform procedurilor interne aprobate.
n cazul imobilizrilor corporale, precum i al celorlalte elemente de natura activelor pentru care
exist constituite ajustri pentru depreciere sau ajustri pentru pierdere de valoare, n listele de
inventariere se nscrie valoarea de nregistrare n contabilitate a acestora, mai puin ajustrile
pentru depreciere sau pierdere de valoare nregistrate pn la data inventarierii, care se
compar cu valoarea lor actual, stabilit cu ocazia inventarierii, pe baz de constatri faptice.
n situaia n care elementele de natura activelor sunt inventariate prin metode de identificare
electronic (de exemplu: cititor de cod de bare etc.), datele fiind transmise direct n sistemul
informatic financiar-contabil, listele de inventar sunt editate direct din sistemul informatic. Se vor

53

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


edita listele complete cu toate poziiile inventariate sau n mod selectiv numai pentru acele poziii,
repere unde se constat diferene cantitative sau valorice (deprecieri), dup caz.
n cazul n care se editeaz liste de inventariere care cuprind numai poziiile (reperele) la care se
constat diferene cantitative sau valorice, listele complete de inventariere se pstreaz pe
suport magnetic, pe durata legal de pstrare a documentelor. n astfel de situaii, evaluarea
bunurilor n vederea stabilirii eventualelor ajustri se efectueaz prin analiza i evaluarea tuturor
elementelor inventariate, nu numai a celor la care s-au constatat diferene cantitative.
Inventarierile pariale, precum i inventarierile efectuate n cursul anului, atunci cnd entitatea
efectueaz mai multe inventarieri, se efectueaz cu respectarea prezentelor norme, mai puin
completarea "Registrului-inventar" (cod 14-1-2), care se efectueaz cu ocazia inventarierii
anuale.
Pentru inventarierea elementelor de natura activelor care nu au substan material, a datoriilor
i capitalurilor proprii se ntocmesc situaii analitice distincte. Totalul situaiilor analitice astfel
ntocmite se verific cu soldurile conturilor sintetice corespunztoare, care se preiau n
"Registrul-inventar" (cod 14-1-2).
Rezultatele inventarierii se stabilesc prin compararea datelor constatate faptic i nscrise n
listele de inventariere cu cele din evidena tehnico-operativ (fiele de magazie) i din
contabilitate.
nainte de stabilirea rezultatelor inventarierii se procedeaz la o analiz a tuturor stocurilor
nscrise n fiele de magazie i a soldurilor din contabilitate pentru bunurile inventariate. Erorile
descoperite cu aceast ocazie trebuie corectate operativ, dup care se procedeaz la stabilirea
rezultatelor inventarierii prin confruntarea cantitilor consemnate n listele de inventariere cu
evidena tehnico-operativ pentru fiecare poziie.
Evaluarea, cu ocazia inventarierii, a elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor
proprii se face potrivit prevederilor reglementrilor contabile aplicabile, precum i ale prezentelor
norme.
Evaluarea se va efectua cu respectarea principiului permanenei metodelor, potrivit cruia
modelele i regulile de evaluare trebuie meninute, asigurnd comparabilitatea n timp a
informaiilor contabile.
La stabilirea valorii de inventar a bunurilor se aplic principiul prudenei, potrivit cruia se
ine seama de toate ajustrile de valoare datorate deprecierilor sau pierderilor de valoare.
n cazul n care se constat c valoarea de inventar este mai mare dect valoarea cu care
acesta este evideniat n contabilitate, n listele de inventariere se nscriu valorile din
contabilitate.
n cazul n care valoarea de inventar a bunurilor este mai mic dect valoarea din contabilitate,
n listele de inventariere se nscrie valoarea de inventar.
Pentru elementele de natura activelor la care s-au constatat deprecieri, pe baza listelor de
inventariere ntocmite distinct comisia de inventariere face propuneri de ajustri pentru
depreciere sau ajustri pentru pierdere de valoare, dup caz, ori de nregistrare a unor amortizri
suplimentare (pentru deprecierile ireversibile ale imobilizrilor amortizabile), acolo unde este
cazul, artnd totodat cauzele care au determinat aceste deprecieri.
Pentru toate plusurile, lipsurile i deprecierile constatate la bunuri, precum i pentru pagubele
determinate de expirarea termenelor de prescripie a creanelor sau din alte cauze, comisia de
inventariere solicit explicaii scrise de la persoanele care au rspunderea gestionrii bunurilor,
respectiv a urmririi decontrii creanelor.
Pe baza explicaiilor primite i a documentelor analizate, comisia de inventariere stabilete
natura lipsurilor, pierderilor, pagubelor i deprecierilor constatate, precum i natura plusurilor,

54

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


propunnd, n conformitate cu dispoziiile legale, modul de regularizare a diferenelor dintre
datele din contabilitate i cele faptice, rezultate n urma inventarierii.
n situaia constatrii unor plusuri n gestiune, bunurile respective se evalueaz potrivit
reglementrilor contabile aplicabile.
n cazul constatrii unor lipsuri imputabile n gestiune, administratorii trebuie s imput
persoanelor vinovate bunurile lips la valoarea lor de nlocuire.
Prin valoare de nlocuire, n sensul prezentelor norme, se nelege costul de achiziie al unui bun
cu caracteristici i grad de uzur similare celui lips n gestiune la data constatrii pagubei, care
cuprinde preul de cumprare practicat pe pia, la care se adaug taxele nerecuperabile,
inclusiv TVA, cheltuielile de transport, aprovizionare i alte cheltuieli, accesorii necesare pentru
punerea n stare de utilitate sau pentru intrarea n gestiune a bunului respectiv. n cazul bunurilor
constatate lips, ce urmeaz a fi imputate, care nu pot fi cumprate de pe pia, valoarea de
imputare se stabilete de ctre o comisie format din specialiti n domeniul respectiv.
La stabilirea valorii debitului, n cazurile n care lipsurile n gestiune nu sunt considerate
infraciuni, se are n vedere posibilitatea compensrii lipsurilor cu eventualele plusuri constatate,
dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
- s existe riscul de confuzie ntre sorturile aceluiai bun material, din cauza asemnrii n
ceea ce privete aspectul exterior: culoare, desen, model, dimensiuni, ambalaj sau alte
elemente;
- diferenele constatate n plus sau n minus s se refere la aceeai perioad de gestiune i la
aceeai gestiune.
Nu se admite compensarea n cazurile n care s-a fcut dovada c lipsurile constatate la
inventariere provin din sustragerea sau din degradarea bunurilor respective datorat vinoviei
persoanelor care rspund de gestionarea acestor bunuri.
Listele cu sorturile de produse, mrfuri, ambalaje i alte valori materiale care ntrunesc condiiile
de compensare datorit riscului de confuzie se aprob anual de ctre administratori, ordonatorii
de credite sau persoana care are obligaia gestionrii i servesc pentru uz intern n cadrul
entitilor respective.
Compensarea se face pentru cantiti egale ntre plusurile i lipsurile constatate. n cazul n care
cantitile sorturilor supuse compensrii, la care s-au constatat plusuri, sunt mai mari dect
cantitile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat lipsuri, se va proceda la
stabilirea egalitii cantitative prin eliminarea din calcul a diferenei n plus. Aceast eliminare se
face ncepnd cu sorturile care au preurile unitare cele mai sczute, n ordine cresctoare.
n cazul n care cantitile sorturilor supuse compensrii, la care s-au constatat lipsuri, sunt mai
mari dect cantitile sorturilor admise la compensare, la care s-au constatat plusuri, se va
proceda, de asemenea, la stabilirea egalitii cantitative prin eliminarea din calcul a cantitii care
depete totalul cantitativ al plusurilor. Eliminarea se face ncepnd cu sorturile care au preurile
unitare cele mai sczute, n ordine cresctoare.
Pentru bunurile la care sunt acceptate sczminte, n cazul compensrii lipsurilor cu plusurile
stabilite la inventariere, sczmintele se calculeaz numai n situaia n care cantitile lips sunt
mai mari dect cantitile constatate n plus.
n aceast situaie, cotele de sczminte se aplic n primul rnd la bunurile la care s-au
constatat lipsurile.
Dac n urma aplicrii sczmintelor respective mai rmn diferene cantitative n minus, cotele
de sczminte se pot aplica i asupra celorlalte bunuri admise n compensare, la care s-au
constatat plusuri sau la care nu au rezultat diferene.

55

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Diferena stabilit n minus n urma compensrii i aplicrii tuturor cotelor de sczminte,
reprezentnd prejudiciu pentru entitate, se recupereaz de la persoanele vinovate, n
conformitate cu dispoziiile legale.
Normele privind limitele admisibile la perisabilitate sau cele stabilite intern nu se aplic anticipat,
ci numai dup constatarea existenei efective a lipsurilor i numai n limita acestora. De
asemenea, limitele de perisabilitate nu se aplic automat, acestea fiind considerate limite
maxime.
Pentru pagubele constatate n gestiune rspund persoanele vinovate de producerea lor.
Imputarea acestora se face la valoarea de nlocuire, aa cum a fost definit n prezentele norme.
Rezultatele inventarierii se nscriu de ctre comisia de inventariere ntr-un proces-verbal.
Procesul-verbal privind rezultatele inventarierii trebuie s conin, n principal, urmtoarele
elemente: data ntocmirii, numele i prenumele membrilor comisiei de inventariere, numrul i
data deciziei de numire a comisiei de inventariere, gestiunea/gestiunile inventariat/inventariate,
data nceperii i terminrii operaiunii de inventariere, rezultatele inventarierii, concluziile i
propunerile comisiei cu privire la cauzele plusurilor i ale lipsurilor constatate i persoanele
vinovate, precum i propuneri de msuri n legtur cu acestea, volumul stocurilor depreciate,
fr micare, cu micare lent, greu vandabile, fr desfacere asigurat i propuneri de msuri
n vederea reintegrrii lor n circuitul economic, propuneri de scoatere din funciune a
imobilizrilor corporale, respectiv din eviden a imobilizrilor necorporale, propuneri de scoatere
din uz a materialelor de natura obiectelor de inventar i declasare sau casare a unor stocuri,
constatri privind pstrarea, depozitarea, conservarea, asigurarea integritii bunurilor din
gestiune, precum i alte aspecte legate de activitatea gestiunii inventariate.
Propunerile cuprinse n procesul-verbal al comisiei de inventariere se prezint, n termen de 7
zile lucrtoare de la data ncheierii operaiunilor de inventariere, administratorului, ordonatorului
de credite sau persoanei responsabile cu gestiunea entitii. Acesta, cu avizul conductorului
compartimentului financiar-contabil i al conductorului compartimentului juridic, decide asupra
soluionrii propunerilor fcute, cu respectarea dispoziiilor legale.
"Registrul-inventar" (cod 14-1-2) este un document contabil obligatoriu n care se nscriu
rezultatele inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, grupate
dup natura lor, conform posturilor din bilan.
Elementele de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii nscrise n registrul-inventar au la
baz listele de inventariere, procesele-verbale de inventariere i situaiile analitice, dup caz,
care justific coninutul fiecrui post din bilan.
n cazul n care inventarierea are loc pe parcursul anului, datele rezultate din operaiunea de
inventariere se actualizeaz cu intrrile sau ieirile din perioada cuprins ntre data inventarierii
i data ncheierii exerciiului financiar, datele actualizate fiind apoi cuprinse n registrul-inventar.
Operaiunea de actualizare a datelor rezultate din inventariere se va efectua astfel nct la
sfritul exerciiului financiar s fie reflectat situaia real a elementelor de natura activelor,
datoriilor i capitalurilor proprii.
Completarea registrului-inventar se efectueaz n momentul n care se stabilesc soldurile tuturor
conturilor bilaniere, inclusiv cele aferente impozitului pe profit, i ajustrile pentru depreciere sau
pierdere de valoare, dup caz.
Registrul-inventar poate fi adaptat n funcie de specificul i necesitile entitilor, cu condiia
respectrii coninutului minim de informaii prevzut pentru acesta.

56

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


Rezultatele inventarierii trebuie nregistrate n evidena tehnico-operativ n termen de cel mult 7
zile lucrtoare de la data aprobrii procesului-verbal de inventariere de ctre administrator,
ordonatorul de credite sau persoana responsabil cu gestiunea entitii.
Rezultatul inventarierii se nregistreaz n contabilitate potrivit prevederilor Legii nr. 82/1991,
republicat, i n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile.
Pe baza registrului-inventar i a balanei de verificare ntocmite la finele exerciiului financiar se
ntocmete bilanul, parte component a situaiilor financiare anuale, ale crui posturi trebuie s
corespund cu datele nregistrate n contabilitate, puse de acord cu situaia real a elementelor
de natura activelor, datoriilor i capitalurilor proprii, stabilit pe baza inventarului.
Bunurile constatate lips la inventariere se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la
valoarea contabil. Lipsurile imputabile se recupereaz de la persoanele vinovate la valoarea de
nlocuire, determinat potrivit prezentelor norme.
VALORIFICAREA INVENTARIERII
Bunurile constatate n plus se evalueaz i se nregistreaz n contabilitate la costul de achiziie
al acestora, n conformitate cu reglementrile contabile aplicabile, n funcie de preul pieei la
data constatrii sau de costul de achiziie al bunurilor similare.
Pentru lipsuri, sustrageri i orice ale fapte care produc pagube ce constituie infraciuni,
ordonatorul de credite este obligat s sesizeze organele de urmrire penal n condiiile i la
termenele stabilite de lege.
Pagubele constatate la inventariere, imputate persoanelor vinovate, precum i debitorii devenii
insolvabili se evideniaz n contabilitate n conturi analitice distincte, iar n cadrul acestora, pe
fiecare debitor, urmrindu-se recuperarea lor potrivit legii.
Scderea din contabilitate a unor pagube care nu se datoreaz culpei unei persoane se face n
baza aprobrii ordonatorului de credite respectiv, cu avizul ordonatorului de credite ierarhic
superior.
Plusul de cas constatat cu ocazia inventarierii numerarului din casieriile instituiilor publice se
vars la bugetul din care este finanat instituia public, paragraful bugetar "Alte venituri".

14.2.PROCEDURI PRIVIND UTILIZAREA SI REGIMUL INTERN DE NUMEROTARE A


FORMULARELOR FINANCAR CONTABILE
Administratorii vor asigura un regim intern de numerotare a formularelor financiar-contabile,
astfel:
- persoanele care rspund de organizarea i conducerea contabilitii vor desemna, prin
decizie intern scris, o persoan sau mai multe, dup caz, care s aib atribuii privind alocarea
i gestionarea numerelor aferente;
- fiecare formular va avea un numr de ordine sau o serie, dup caz, numr sau serie ce
trebuie s fie secvenial(), stabilit() de societate. n alocarea numerelor se va ine cont de
structura organizatoric, respectiv gestiuni, puncte de lucru, sucursale etc.;

57

S.C. ........... - MANUAL DE POLITICI CONTABILE


- administratorii vor emite proceduri proprii de stabilire i/sau alocare de numere ori serii, dup
caz, prin care se va meniona, pentru fiecare exerciiu financiar, care este numrul sau seria de
la care se emite primul document.

58