Sunteți pe pagina 1din 119

MINISTERUL EDUCAIEI CERCETRII TINERETULUI I

SPORTULUI
UNIVERSITATEA OVIDIUS DIN CONSTANA
FACULTATEA DE FARMACIE
Aleea Universitii nr. 1, Campus, Corp B, Constana
TEL./FAX: 0241-605050
E-mail: pharma-ovidius@univ-ovidius.ro
Web: http://www.pharmaovidius.ro
CATEDRA NR. I - DISCIPLINE FARMACEUTICE

Nr. Inregistrare 7/06/2011

TESTE GRILA PENTRU EXAMENUL


LA DISCIPLINA CHIMIE FIZICA
SPECIALIZAREA FARMACIE,
SESIUNEA DE VARA
Anul II, SEMESTRUL II

SEF CATEDRA I DISCIPLINE FARMACEUTICE


PROF.UNIV. DR. RODICA SIRBU

SEF DISCIPLINA CHIMIE FIZICA


PROF.UNIV. DR. RODICA SIRBU

2010-2011

PARTEA I CINETICA CHIMICA


COMPLEMENT SIMPLU
1.

Care dintre urmatoarele ecuaii reprezint ecuaia lui Arrhenius:


E

A)

k = A e RT ;

B)

k = E e

C)

k = t e

D)

k = Ae

E)
2.

E
RT

E
RT 2

Care dintre urmatoarele ecuaii reprezint ecuaia lui Arrhenius:

k = Ae

B)

ln k =

D)

A
RT

E
RT

k = Ae

A)

C)

k =e

E
RT

E
ln A ;
RT

k = Ae

E
RT 2

E
RT

;
E

E)

k = Ae

RT 2

3. In cazul schemei A + B + C Pr odusi ecuaia de vitez este:


A) =k3[A]2[B]2[C]2;
B) =k3[A][B][C] ;
C) =k3[A][B]2[C]3 ;
D) =k3[A][B];
E) =k3[[B][C].
4. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 2 este:
A) k 0 t = x ;
B) k1t = 2,303 lg

a
;
ax

1
1
;
ax a
1
1
1
D) k n t =
n 1 ;

n 1
n 1 (a x )
a

C) k 2 t =

E) k 3 t =

1 1
1

2.
2
2 (a x )
a

5. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 1 este:


A) k 0 t = x ;

1
1
1
n 1 ;

n 1
n 1 (a x )
a
1
1
C) k 2 t =
;
ax a
1 1
1
D) k 3 t =
2;
2
2 (a x )
a
a
E) k1t = 2,303 lg
.
ax
B) k n t =

6. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 0 este:


A) k 0 t = x ;

1
1
1
n 1 ;

n 1
n 1 (a x )
a
1
1
C) k 2 t =
;
ax a
1 1
1
D) k 3 t =
2;
2
2 (a x )
a
a
.
E) k1t = 2,303 lg
ax
B) k n t =

7. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 0 este:


A) k 0 t = x ;

1
1
1

;
n 1 (a x )n 1 a n 1
1
1
C) k 2 t =
;
ax a
1 1
1
D) k 3 t =
2;
2
2 (a x )
a
a
E) k1t = 2,303 lg
.
ax
B) k n t =

8. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul n, n1 este urmatoarea:


A) k 0 t = x ;

1
1
1
n 1 ;

n 1
n 1 (a x )
a
1
1
C) k 2 t =
;
ax a
1 1
1
D) k 3 t =

;
2 (a x )2 a 2
a
E) k1t = 2,303 lg
.
ax
B) k n t =

9. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 3 este:

1
1
;
ax a
1 1
1
B) k 3 t =
2;
2
2 (a x )
a
1
1
1
C) k n t =
n 1 ;

n 1
n 1 (a x )
a
a
D) k1t = 2,303 lg
;
ax
E) k 0 t = x .

A)

k 2t =

10. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 0 este:

1
1
;
ax a
1 1
1
B) k 3 t =
2;
2
2 (a x )
a
1
1
1
C) k n t =

;
n 1 (a x )n 1 a n 1
a
D) k1t = 2,303 lg
;
ax
E) k 0 t = x .
A)

k 2t =

11. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 2 este:

1
1
;
ax a
1 1
1
B) k 3 t =
2;
2
2 (a x )
a
A)

k 2t =

1
1
1
n 1 ;

n 1
n 1 (a x )
a
a
D) k1t = 2,303 lg
;
ax
E) k 0 t = x .
C) k n t =

12. Ecuaia integrala a vitezei pentru o reacie de ordinul n, n1 este urmatoarea:

1
1
;
ax a
1 1
1
B) k 3 t =
2;
2
2 (a x )
a
1
1
1
C) k n t =
n 1 ;

n 1
n 1 (a x )
a
a
D) k1t = 2,303 lg
;
ax
E) k 0 t = x .
A)

k 2t =

13. Fac parte din categoria reaciilor concurente sau competitive urmatoarea reacie:
A) reacii de substitutie la nucleul aromatic, cum ar fi clorurarea catalitic a toluenului;
B) reacia de formare a fosgenului;
C) reacii de nitrare, reacia dintre fenol i acid azotic;
D) clorosulfonarea acetanilidei din sinteza CAS( clorura de acetilsulfanil sau p- acetil
aminobenzensulfonic;
E) reacii de adiie la dubla legatura ale HCl.
14. Fac parte din categoria reaciilor gemene sau jumelate urmatoarele tipuri de reacii cu excepia:
A) reacii de substituie la nucleul aromatic, cum ar fi clorurarea catalitic a toluenului;
B) reacii de nitrare, reacia dintre fenol i acid azotic;
C) reacii de aditie la dubla legatur ale HCl;
D degradarea n mediu alcalin a trimetadionei;
E) clorosulfonarea acetanilidei din sinteza CAS( clorura de acetilsulfanil sau p- acetil
aminobenzensulfonic).
15. Fac parte din categoria reaciilor gemene sau jumelate urmatoarele tipuri de reacii cu excepia:
A) reacii de substitutie la nucleul aromatic, cum ar fi clorurarea catalitic a toluenului;
B) reacii de nitrare, reacia dintre fenol i acid azotic;
C) reacia de formare a fosgenului;
D degradarea n mediu alcalin a trimetadionei;

E) descompunerea in cataliza bazic a prednisolonului .


16. Nu fac parte din categoria reaciilor gemene sau jumelate urmatoarele tipuri de reacii:
A) reacii de substituie la nucleul aromatic, cum ar fi clorurarea catalitic a toluenului;
B) reacii de aditie la dubla legatur ale HCl;
C) tautomerizarea derivailor barbiturici;
D degradarea n mediu alcalin a trimetadionei;
E) reacii de nitrare, reactia dintre fenol si acid azotic.

17. Fac parte din categoria reaciilor reactii succesive sau consecutive urmatoarele tipuri de reacii cu
excepia:
A) reacii de dezintegrare radioactive;
B) reacia de dehidrogenare a acetonei;
C) reacia de hidroliza a diacetatului de glicol;
D degradarea penicilinelor;
E) tautomerizarea derivailor barbiturici.
18. Fac parte din categoria reaciilor gemene sau jumelate urmatoarele tipuri de reacii, cu excepia:
A) reacii de aditie la dubla legatura ale HCl;
B) reacii de nitrare, reactia dintre fenol i acid azotic;
C) descompunerea n cataliza bazic a prednisolonului;
D) degradarea n mediu alcalin a trimetadionei;
E) reacia de transformare a orto-parahidrogen.
19. Procesele fotochimice se pot clasifica n:
A) procese primare ce cuprind toate etapele ncepand cu absorbia fotonului i terminand cu
transformarea lor n molecule excitate;
B)procese primare ce cuprind toate etapele ncepand cu transformarea fotonului n molecule excitate
i terminand cu absorbia fotonului;
C) procese secundare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate n procesul
primar, ele apar imediat dup desorbia fotonului;
D) procese teriare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate n procesul
primar, ele apar imediat dupa absorbia fotonului;
E) procese teriare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate n procesul
secundar, ele apar imediat dup absorbia fotonului.
20. Procesele fotochimice se pot clasifica in:

A) Procese primare ce cuprind toate etapele incepand cu absorbtia fotonului si terminand cu


transformarea lor in molecule excitate
B) Procese primare ce cuprind toate etapele incepand cu transformarea fotonului in molecule
excitate si terminand cu absorbtia fotonului
C) Procese secundare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate in
procesul primar, ele apar imediat dupa desorbtia fotonului.
D) Procese tertiare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate in procesul
primar, ele apar imediat dupa absorbtia fotonului.
E) Procese tertiare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate in procesul
secundar, ele apar imediat dupa absorbtia fotonului.
21. Procesele fotochimice se pot clasifica in:
A) Procese primare ce cuprind toate etapele incepand cu transformarea fotonului in molecule
excitate si terminand cu absorbtia fotonului;
B) Procese secundare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate in
procesul primar, ele apar imediat dupa desorbtia fotonului;
C) Procese tertiare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate in
procesul primar, ele apar imediat dupa absorbtia fotonului;
D) Procese primare ce cuprind toate etapele incepand cu absorbtia fotonului si terminand cu
transformarea lor in molecule excitate;
E) Procese tertiare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate in
procesul secundar, ele apar imediat dupa absorbtia fotonului.
22. In cazul schemei A + B + C Pr odusi ecuaia de vitez este:
A) =k3[A]2[B]2[C]2;
B) =k3[A][B][C];
C) =k3[A][B]2[C]3;
D) =k3[A][B];
E) =k3[[B][C].

23. Ecuatia integrala a vitezei pentru o reactie de ordinul 2 este:


A) k 0 t = x ;
B)

k1t = 2,303 lg

a
;
ax

1
1
;
ax a
1
1
1
D) k n t =
n 1 ;

n 1
n 1 (a x )
a

C)

k 2t =

E) k 3 t =

1 1
1

2.
2
2 (a x )
a

24. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 1 este:


A) k 0 t = x ;

1
1
1
n 1 ;

n 1
n 1 (a x )
a
1
1
C) k 2 t =
;
ax a
1 1
1
D) k 3 t =
2;
2
2 (a x )
a
a
E) k1t = 2,303 lg
.
ax
B) k n t =

25. Ecuatia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 3 este:

1
1
;
ax a
1 1
1
B) k 3 t =

;
2 (a x )2 a 2
1
1
1
C) k n t =
n 1 ;

n 1
n 1 (a x )
a
a
D) k1t = 2,303 lg
;
ax
E) k 0 t = x .

A)

k 2t =

26. Ecuaia diferenial a vitezei pentru o reacie de ordinul 3 este:

dx
n
= (a x ) ;
dt
dx
B)
= k0 ;
dt
A)

C)
D)
E)

dx
2
= k 2 (a x ) ;
dt
dx
dt

= k 2 ( a x )( b x ) ;

dx
3
= k 3 (a x ) .
dt

27. Ecuaia diferenial a vitezei pentru o reacie de ordinul 3 este:


A)
B)
C)

dx
2
= k 2 (a x )
dt
dx
dt
dx
dt

= k3 ( a x ) ( b x )
2

= k 2 ( a x )( b x )

dx
n
= (a x )
dt
dx
E)
= k0
dt

D)

28. ntr-un vas cu capacitatea de 1 L se gsesc 0,16 g H2 i 20,5 g I2 la temperatura de 4270C.


Care este viteza de formare a HI la
aceast temperatur, tiind c valoarea constantei de vitez este k =
0,42 L/mol.s ?
A. v = 2,68.10-4 mol/L.s
B. v = 2,68.10-3 mol/L.s
C. v = 2,68.10-5 mol/L.s
D. v = 2,68.10-4 L/mol.s
E. v = 2,68.10-5 L/mol.s.
29. Fie reacia: 2NO + Cl2 2NOCl tiind c ntr-un vas cu volumul de 4 L reacioneaz
240 g NO cu 49,2 LCl2 msurat la presiunea de 1,4 atm. i temperatura de 27 0C, constanta de
vitez avnd valoarea de 2.10-3 L/mol.s, viteza de reacie este:
A. 0,56 mol2 /L2 . s
B. 56 mol / L. s
C. 5,6 . 10-4 mol / L2 . s
D. 5,6 . 10-3 mol2 /L2 . s
E. 5,6 . 10-2 mol2 /L . s.
30. ntr-o reacie de ordinul I concentraia reactantului se reduce la 50%
fa de cea iniial (10 moli/L) n 10 minute. La ct se reduce concentraia dup 20 min. i
30 min. i care este valoarea constantei de vitez ?
A. 25%, 12,5%, k = 6,93.10-2 min
B. 12,5%, 6,25%, k = 3,93.10-2 sec-1
C. 25%, 12,5%, k = 6,93.10-2 min-1
D. 50%, 25%, k = 6,93.10-2 min-1
E. 25%, 12,5%, k = 6,93.10-2 sec.

31. Ordinul de reacie este egal cu:


A. suma coeficienilor stoechiometrici ai reactanilor
B. numrul tipurilor de substane ce alctuiesc sistemul
C. suma exponenilor concentraiilor tuturor speciilor chimice care intervin n expresia
ecuaiei de vitez
D. variaia numrului de moli din proces
E. suma exponenilor concentraiilor reactanilor i a produilor de reacie.
32. Se consider o reacie de tipul:
aA + bB Produi,
unde nA i nB sunt ordine pariale de reacie, n este ordin total de
reacie, iar m este molecularitatea reaciei. Care afirmaie este corect?
A) legea vitezei este v=k.[A]nB.[B]nA
B) a + b = n
C) nA + nB = m
D) ntotdeauna m=n
E) m i n coincid numai n cazul reaciilor elementare foarte simple.
33. Viteza unei reacii de ordinul 2 este egal cu 5.10-7 mol/L s pentru o
concentraie iniial de 0,2 moli/L. Constanta de vitez este:
A. k = 3,50.10-3 L/mol s
B. k = 1,25.10-5 L/mol s
C. k = 4,50.10-7 L/mol.s
D. k = 2,30.10-4 L/mol s
E. k = 3,0.10-6 L/mol s.
34. Pentru reacia: A + B C, se cunosc urmtoarele date: viteza de
reacie se dubleaz cnd [B] se dubleaz, iar [A] ramne constant;
viteza crete de 16 ori, dac ambele concentraii se dubleaz. Ordinele
pariale nA i nB i unitile de msur ale constantelor de vitez sunt:
A. nA = 1; nB = 3; mol3.L-1.s-1
B. nA = 2; nB = 1; L.mol-1.s-1
C. nA = 3; nB = 2; mol.L-1.s-1
D. nA = 1; nB = 1; L2.mol-1.s-1
E. nA = 3; nB = 1; L3.mol-3.s-1.
35. Dou substane A i B reacioneaz dup o cinetic de ordinul II, n
raport molar de 1:1. Cunoscnd constanta de vitez
k = 3,9.10-2 Lmol-1min-1 i concentraiile iniiale CA = 1,6.10-2 g/mL i
CB = 2,84.10-2 g/mL, viteza de reacie dup reducerea concentraiilor
reactanilor la jumtate, scade de:
A. 30 ori
B. 1,4 ori
C. 2,0 ori
D. 4,0 ori
E. 8,0 ori.
36. ntr-o reacie catalitic promotorul mrete:
A. gradul de dispersie a reactanilor
B. activitatea catalizatorului
C. suprafaa de contact
D. intimitatea contactului reactanilor
E. gradul de dispersie al catalizatorului.
37. Care este valoarea constantei de vitez a reaciei A + B AB tiind
concentraiile iniiale ale reactanilor (CA = 0,05 mol/L,

CB = 0,01 mol/L) i viteza de reacie ( 5.10-5 mol/Lmin) ?


A. k = 2 L2/mol2.min
B. k = 10 L/mol.min
C. k = 0,1 L/mol.min
D. k = 5.10-3 L/mol.sec
E. k = 10 L2/mol2.min.
38. Pentru o reacie dat expresia vitezei de reacie este: V=k.CA.CB, iar
unitatea de msur este mol/L.min. Care este unitatea de msur
pentru constanta de vitez ?
A. L2 / mol2.min
B. min-1
C. L/ mol.min
D. L3 / mol3.min
E. mol.min-1.
39. ntr-o reacie chimic scrierea etapelor intermediare reprezint:
A. aplicarea legii lui Hess
B. mecanismul reaciei
C. evaluarea vitezei de reacie
D. legea Lavoisier-Laplace
E. evaluarea entalpiilor de formare.
40. Complexul activat este:
A. compusul ce se formeaz ntre particule neactivate;
B. compusul ce se formeaz ntre o particul activat i o molecul neactivat;
C. compusul ce se formeaz ntre dou particule activate, fiind o asociaie intermolecular
temporar, bogat n energie;
D. compusul care se desface n dou particule neactivate;
E. compusul care se desface n dou particule activate.
41. Modificarea constantei de vitez a unei reacii este produs de:
A. temperatur
B. coeficientul osmotic al reactanilor
C. probabilitatea termodinamic a unuia din produii de reacie
D. excesul capacitilor calorice a unuia dintre reactani
E. natura substanei din care este realizat vasul de reacie.
42. Care afirmaie referitoare la cldura molar de dizolvare este
corect ?
A. reprezint cldura degajat la oxidarea unui mol de substan;
B. reprezint cldura absorbit la neutralizarea unui mol de substan ntr-o cantitate mare de
solvent;
C. reprezint cldura degajat sau absorbit la dizolvarea unui mol de substan ntr-o cantitate
mare de solvent;
D. reprezint cldura absorbit la arderea unui mol de substan ntr-o cantitate mare de
solvent;
E. reprezint cldura absorbit la reducerea unui mol de substan ntr-o cantitate mare de
solvent.
43. Sinteza acidului clorhidric din elemente: Cl2 + H2 = 2HCl, decurge
prin mecanism:
A. catalitic
B. radicalic
C. electrofil
D. nucleofil

E. ionic.
44. Care afirmaie este incorect ?
A. catalizatorii sunt substane care modific viteza reaciilor chimice
B. catalizatorii nu acioneaz asupra mecanismului reaciilor
C. catalizatorii se gsesc cantitativ la sfritul ciclului de reacii
D. fenomenele catalitice pot fi omogene, eterogene sau enzimatice
E. catalizatorii se caracterizeaz prin selectivitate.
45. Pentru o reacie de tipul: 3A + B = 3C, unitatea de msur a
constantei de vitez este:
A. mol2.L3 s-1
B. mol3.L3 s-1
C. mol3.L-3 s-1
D. L3 .mol-3.s-1
E. L3 .mol-2.s-1
46. O reacie cu energie de activare mare:
A. este independent de concentraie
B. este lent
C. este rapid
D. nu este influenat de creterea temperaturii
E. are numrul ciocnirilor eficace foarte mare.
47. ntr-un sistem gazos dac se mrete presiunea, viteza de reacie
crete deoarece:
A. crete energia de activare
B. se mrete concentraia
C. scade temperatura
D. presiunea nu influeneaz viteza de reacie
E. influeneaz numai viteza reaciilor fr variaia numrului de moli.
48. Sinteza acidului iodhidric n faz gazoas: I2 + H2 = 2HI, este o
reacie de ordinul:
A. n=1
B. n=2
C. n=3
D. n=4
E. n=2,5.
49. Pentru ca o reacie chimic s aib loc, este necesar, ntr-o prim
etap, ca:
A. reactanii s treac n faz gazoas
B. particulele reactanilor s sufere ciocniri eficace
C. s se rup toate legturile chimice
D. particulele s ajung la o energie cinetic mic i o energie de activare foarte mare
E. particulele s ajung la temperatura de zero absolut.
50. Dependena constantei de vitez de temperatur este dat de ecuaia
lui Arrhenius, care este:
A. K=AeEa/RT
B. 1/t = t'. eEa/RT
C. Ea = R (T1.T2 / T1 - T2) . 1n(k2 / k1)
D. 1n(k) = 1n(A) + 1n(-Ea / RT)
E. v = c/t.

51. Care din urmtoarele reacii decurge lent ?


A. fermentaia alcoolic
B. reacia de neutralizare
C. reacia de esterificare
D. reacia de descompunere a apei oxigenate n prezena MnO2
E. reacia de descompunere a KClO3 n prezena MnO2.
52. Care afirmaie este incorect ?
A. cinetica chimic studiaz viteza de desfurare a reaciilor chimice n funcie de diferii
factori
B. viteza de reacie poate fi influenat de temperatur, concentraie, catalizatori
C. viteza de reacie este definit cantitativ prin variaia concentraiei unei
substane
participante la reacie n unitatea de timp
D. v=c/t, n care v=viteza de reacie, c=variaia concentraiei, t = variaia temperaturii
E. viteza de reacie se exprim n mol/L.s.
53. Pentru reacia: 2SO2 + O2 2SO3 viteza de reacie variaz astfel la
scderea presiunii de 3 ori :
A. scade de 3 ori
B. crete de 3 ori
C. scade de 9 ori
D. scade de 12 ori
E. scade de 27 ori.
54. Viteza unei reacii endoterme n faz lichid se poate mri:
A. numai n prezen de catalizator
B. prin creterea presiunii
C. prin mrirea volumului
D. prin creterea temperaturii
E. prin scderea temperaturii.
55. La tratarea unei cantiti de CuCO3 cu 100 mL soluie de HCl, dup
2 minute, masa carbonatului scade cu 0,1235 g, iar acidul se consum n totalitate.
Viteza de reacie medie raportat la cantitatea de acid este:
A. v=5,5.10-6 mol/L.s
B. v=5,5.10-5 mol/L.s
C. v=1,1.10-3 mol/L.s
D. v=1,66.10-4 mol/L.s
E. v=5,5.10-4 mol/L.s.
Se dau masele atomice: Cu = 64, C = 12, O = 16, Cl = 35,5, H = 1
56. Pentru reacia: A produi, viteza de reacie este:
v1 = 9.10-4 mol/L.s, cnd [A]=6.10-4 mol/L i v2 = 7,5.10-4 mol/L.s, cnd
[A]=5.10-4 mol/L. Ordinul de reacie i valoarea constantei de vitez
sunt:
A. n=0; k=1,2.s-1
B. n=1; k=1,5.s-1
C. n=2; k=2.s-1
D. n=1,2; k=1,5.s-1
E. n=1; k=3.s-1.
57. Pentru reacia: H2 + Br2 2HBr, dac presiunea crete de 2 ori,
viteza de reacie variaz astfel:
A. crete de 4 ori

B.
C.
D.
E.

scade de 4 ori
crete de 2 ori
scade de 2 ori
nu se modific.

58. Un metal activ M divalent se introduce n 50 cm3 soluie HCl, iar dup 5 minute, la 293K
se msoar un volum de gaz colectat de 5,5 cm3. tiind c se consum ntreaga cantitate
de acid clorhidric, viteza de recie este:
A. v=3.10-5 mol/L.s
B. v=1,6.10-5 mol/L.s
C. v=3.10-4 mol/L.s
D. v=10-5 mol/L.s
E. v=2,5.10-4 mol/L.s.
59. Cum variaz viteza pentru reacia dintre acid sulfuric i tiosulfat de
sodiu la dublarea concentraiei de acid sulfuric i scderea
concentraiei tiosulfatului de sodiu de dou ori ?
A. crete de patru ori
B. se dubleaz
C. se micoreaz de dou ori
D. se micoreaz de patru ori
E. nu se modific.
60. Viteza unei reacii este 4.10-3 mol/L.s la o concentraie a reactanilor:
[A] = [B] = 0,1 M. Valoarea constantei de vitez exprimat n L/mol.s
i ordinul de reacie sunt:
A. k = 4 L/mol.s;
n=2
B. k = 0,4 L/mol.s; n=2
C. k = 40 L/mol.s; n=1
D. k = 0,04 L/mol.s; n=3
E. k = 42 L/mol.s; n=2.
61. Viteza unei reacii chimice este de 4.10-3 mol/L.s. la o concentraie a
reactantului de 0,1M. Care este constanta de vitez i timpul de
njumtire ?
A. k=4.10-4s-1,
t1/2 = 1,73 s
B. k=4.10-2s-1,
t1/2 = 17,3 s
C. k=4.10-2L/mol.s, t1/2 = 17,3 s
D. k=4.10-3L/mol.s, t1/2 = 173 s
E. k=4.10-2 mol/s, t1/2 = 173 s.
62. Care este ordinul de reacie pentru reacia: A B, dac la creterea
de 2 ori a concentraiei, viteza se mrete de 8 ori ?
A. n=1
B. n=1,5
C. n=2
D. n=3
E. n=4.
63. Pentru o reacie n faz gazoas: aA + bB cC, prin dublarea
concentraiei lui A, viteza de reacie crete de 4 ori iar prin triplarea
concentraiei lui B, viteza crete de 3 ori. Ordinul de reacie,
molecularitatea i unitatea de msur a constantei de vitez sunt:

A.
B.
C.
D.
E.

n=2; m=2; L/mol.s;


n=3; m=3; L2/mol2.s;
n=3; m=3; L3/mol3.s;
n=2; m=3; L2/mol.s;
n=1; m=2; L2/mol.s2.

64. Care afirmaie referitoare la legea lui Hess este corect ?


A. viteza de reacie poate fi influenat de temperatur, concentraie, catalizatori;
B. cldura de reacie este variabil n funcie de starea iniial i final a sistemului dar
depinde de strile intermediare;
C. cldura absorbit sau degajat ntr-o reacie este constant dar nu depinde de starea iniial
i final a sistemului, ci de mecanismul de reacie;
D. cldura absorbit sau degajat ntr-o reacie este constant i depinde numai de starea
iniial i final a sistemului, indiferent de drumul parcurs de reacie;
E. cldura absorbit sau degajat ntr-o reacie se calculeaz n funcie de drumul parcurs de
reacie dar nu ine cont de starea iniial i final a sistemului.
65.Face parte din legile fotochimiei urmtorul enun:
A) Legea lui Grotthus-Draper nu numai radiaiile absorbite de sistemul reactant conduc la
transformri chimice.
B) Legea lui Bunsen-Roscoe efectul fotochimic este constant pentru o valoare dat produsului
dintre intensitatea luminii i viteza de expunere.
C) Legea lui Bunsen-Roscoe efectul fotochimic este constant pentru o valoare dat produsului
dintre intensitatea luminii i constanta de vitez.
D) Legea Stark-Einstein - la tranziia unei molecule din starea electronic fundamental ntr-o
stare electronic excitat este necesar absorbia unui singur foton
E) Legea Stark-Einstein - la tranziia unei molecule din starea electronic excitat ntr-o stare
electronic de excitatie superioar este necesar absorbia unui singur foton
66.Face parte din legile fotochimiei urmtorul enun:
A) Legea lui Bunsen-Roscoe efectul fotochimic este constant pentru o valoare dat produsului
dintre intensitatea luminii i timpul de expunere.
B) Legea lui Bunsen-Roscoe efectul fotochimic este constant pentru o valoare dat produsului
dintre intensitatea luminii i viteza de expunere.
C) Legea lui Bunsen-Roscoe efectul fotochimic este constant pentru o valoare dat produsului
dintre intensitatea luminii i constanta de vitez.
D) Legea Stark-Einstein - la tranziia unei molecule din starea electronic fundamental ntr-o
stare electronic excitat este necesar absorbia unui singur electron
E) Legea Stark-Einstein - la tranziia unei molecule din starea electronic excitat ntr-o stare
electronic de excitatie superioar este necesar absorbia unui singur foton
67. Cu privire la randamentul cuantic total, care caracterizeaz eficiena proceselor
fotochimice este adevrat afirmaia:
A) randament cuantic total se poate determina doar printr-o metod chimic bazat pe utilizarea
actinometrului chimic
B) randament cuantic total se poate determina prin metode chimice care constau n msurarea
variaiei concentraiei n raport cu numrul de fotoni absorbi
C) randament cuantic total poate avea fie valori subunitare, cum este cazul efectului de cuc
D) randament cuantic total se poate determina printr-o metod fizic bazat pe utilizarea
actinometrului chimic
E) randament cuantic total se poate determina prin metode fizice care constau n msurarea variaiei
concentraiei n raport cu numrul de fotoni degajai n unitatea de timp

68. Procesele fizice de dezactivare ale strii excitate se pot produce prin:
A) doar prin procese monomoleculare neradiative
B) doar prin procese monomoleculare radiative
C) prin procese monomoleculare neradiative
D) doar prin procese monomoleculare neradiative, cu degajare de cldur
E) prin procese monomoleculare neradiative, cu absorbie de cldur
69. Procesele fizice de dezactivare ale strii excitate nu se pot produce prin:
A) procese monomoleculare radiative, nsoite de emisie de lumin
B) procese e radiative, nsoite de emisie de lumin
C) prin procese monomoleculare neradiative
D) prin procese monomoleculare neradiative, cu degajare de cldur
E) procese monomoleculare neradiative, cu absorbie de cldur
70. Reaciile chimice care decurg n soluii se pot clasifica astfel:
A)

reacii foarte rapide care pot decurge fie ntre ioni, de exemplu:

Ag + + Cl AgCl
H + + OH H 2 O
B) reacii rapide ce au o valoare mare a factorului steric (106108) i au reactivitate mic, de
exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi

C) reacii normale ce au un factor steric de maxim 103 i o energie de activare ridicat, concentraiei,
de exemplu:

H 3 O + + OH 2 H 2 O
D) reacii normale ce au un factor steric de maxim 103 i o energie de activare joas, concentraiei,
de exemplu:

H 3 O + + OH 2 H 2 O
E) reacii foarte rapide care pot decurge fie ntre ioni, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


71. Reaciile chimice care decurg n soluii se pot clasifica astfel:
A) reacii foarte rapide care au un factor steric mai mic ca unitatea,special formarea srurilor
cuaternare de amoniu din amine teriare i halogenuri alcaline n diferii solveni.
B)

reacii

de exemplu:

foarte

rapide

care

au

un

factor

steric

mai

mic

ca

unitatea,

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi

C) reacii normale ce au un factor steric de maxim 103 i o energie de activare joas, la aceste reacii
nregistrndu-se o scdere a constantei de vitez cu creterea concentraiei, de exemplu:

C 2 H 5 ONa + CH 3 I C 2 H 5 OCH 3 + NaI

D) reacii normale ce au un factor steric de maxim 103 i o energie de activare joas, la aceste reacii
nregistrndu-se o cretere a constantei de vitez cu creterea concentraiei, de exemplu:

C 2 H 5 ONa + CH 3 I C 2 H 5 OCH 3 + NaI


E) reacii foarte rapide care pot decurge fie ntre ioni, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


72. Reaciile chimice care decurg n soluii se pot clasifica astfel:
A) reacii rapide ce au o valoare mic a factorului steric (106108), care se petrec ntre ionii
compleci cu modificarea legturilor covalente i au reactivitate mare, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


B) reacii rapide ce au o valoare mic a factorului steric (106108), care se petrec ntre ionii
compleci cu modificarea legturilor covalente i au reactivitate mare, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


C) reacii rapide ce au o valoare mare a factorului steric (106108), care se petrec ntre ionii
compleci cu modificarea legturilor coordinative i au reactivitate mare, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


D) reacii rapide ce au o valoare mic a factorului steric (106108), care se petrec ntre ionii
compleci cu modificarea legturilor covalente i au reactivitate mare, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


E) reacii rapide ce au o valoare mic a factorului steric (106108), care se petrec ntre ionii
compleci cu modificarea legturilor covalente i au reactivitate mare, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


73. Reaciile chimice care decurg n soluii se pot clasifica astfel:
A) reacii lente care au un factor steric mai mare ca unitatea, n mod special formarea srurilor
cuaternare de amoniu din amine teriare i halogenuri alcaline n diferii solveni.
B) reacii lente care au un factor steric mai mic ca unitatea, n mod special formarea srurilor
cuaternare de amoniu din amine teriare i halogenuri alcaline n diferii solveni.
C) reacii lente care au un factor steric mai mic ca unitatea, n mod special formarea srurilor ternare
de amoniu din amine teriare i ap.
D) reacii lente care au un factor steric mai mare ca unitatea, n mod special formarea srurilor
ternare de amoniu din amine teriare i ap.

E) reacii lente care au un factor steric egal cu unitatea, n mod special formarea srurilor ternare de
amoniu din amine teriare i ap.
74. Cu privire la ecuaia Brnsted i Bjerrum, care constituie o baz de discuie pentru
analizarea influenei diferiilor factori asupra vitezei de reacie n soluii este adevrat
afirmaia:

A B AB > 1 , atunci k k 0 , cazul este ntlnit cnd reactantul i complexul activat

A) Dac

au structuri diferite, sau la reacii monomoleculare cnd raportul

A A >1.

A B AB > 1 , atunci k k 0 , cazul este ntlnit cnd produsul de reacie i

B) Dac

complexul activat au structuri asemntoare, sau la reacii bimoleculare cnd raportul

A A >1.

C) Dac

A B AB 1 ,

atunci

k k0 ,

cazul este ntlnit cnd produii de reacie i

complexul activat au structuri asemntoare, sau la reacii bimoleculare cnd raportul

A A 1.

D) Dac

A B AB 1 ,

atunci

k k0 ,

cazul este ntlnit cnd reactantul i complexul

activat au structuri asemntoare, sau la reacii monomoleculare cnd raportul

A A 1.

Exemplul se poate evidenia urmrind desfurarea reaciei de descompunere a pentoxidei de azot n


diferii solveni,
E) Dac

A B AB < 1 ,

atunci

A 0,

cazul este ntlnit cnd reactantul i complexul

activat au structuri asemntoare, sau la reacii monomoleculare cnd raportul

A A 1.

75. Cu privire la ecuaia Brnsted i Bjerrum, care constituie o baz de discuie pentru
analizarea influenei diferiilor factori asupra vitezei de reacie n soluii este adevrat
afirmaia:
A) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz micorarea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este, coeficientul
de activitate al complexului este mai mare dect ntr-un solvent care nu solvateaz complexul, iar
reacia va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu solvateaz complexul activat, exemplul
evident l constituie valoarea mare a vitezei de reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n
solvent de nitrobenzen, n comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care
este solvatat n nitrobenzen, dar nu i n benzen.

B) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de reacie.


Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este, coeficientul de
activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu solvateaz complexul, iar reacia
va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu solvateaz complexul activat, exemplul evident l
constituie valoarea mare a vitezei de reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent
de nitrobenzen, n comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este
solvatat n benzen, dar nu i n nitrobenzen.
C) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de reacie.
Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este, coeficientul de
activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu solvateaz complexul, iar reacia
va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu solvateaz complexul activat, exemplul evident
l constituie valoarea mare a vitezei de reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent
de nitrobenzen, n comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este
solvatat n nitrobenzen, dar nu i n benzen.
D) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz micorarea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este, coeficientul
de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu solvateaz complexul, iar
reacia va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu solvateaz complexul activat, exemplul
evident l constituie valoarea mare a vitezei de reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n
solvent de nitrobenzen, n comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care
este solvatat n benzen, dar nu i n nitrobenzen.
E) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de reacie.
Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este, coeficientul de
activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu solvateaz complexul, iar reacia
va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu solvateaz complexul activat, exemplul evident l
constituie valoarea mic a vitezei de reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent
de nitrobenzen, n comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este
solvatat n nitrobenzen, dar nu i n benzen.
76. Cu privire la ecuaia Brnsted i Bjerrum, care constituie o baz de discuie pentru
analizarea influenei diferiilor factori asupra vitezei de reacie n soluii este adevrat
afirmaia:
A) Dac reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai puin dect complexul
activat, (coeficienii

sunt mici), reacia se va desfura cu o vitez mai mic dect ntr-

un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


B) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de reacie.
Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este, coeficientul de

activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu solvateaz complexul, iar reacia
va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu solvateaz complexul activat, exemplul evident l
constituie valoarea mare a vitezei de reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent
de nitrobenzen, n comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este
solvatat n benzen, dar nu i n nitrobenzen.
C) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

sunt mari), reacia se va desfura cu o vitez mai mare

dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


D) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz micorarea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este, coeficientul
de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu solvateaz complexul, iar
reacia va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu solvateaz complexul activat, exemplul
evident l constituie valoarea mare a vitezei de reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n
solvent de nitrobenzen, n comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care
este solvatat n benzen, dar nu i n nitrobenzen.
E) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

sunt mici), reacia se va desfura cu o vitez mai mic

dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.

77. n cazul reaciilor ntre ioni, cu privire la entalpia liber de activare G , este adevrat
afirmaia:

A) entalpia liber de activare G cuprinde G es entalpia liber de activare datorat interaciunii


electrostatice dintre moleculele de reactani, ea depinde de constanta dielectric a mediului

B) entalpia liber de activare G cuprinde G es entalpia liber de activare datorat interaciunii


electrostatice dintre moleculele de reactani i complexul activat, ea depinde de constanta dielectric
a mediului

C) entalpia liber de activare G cuprinde G es entalpia liber de activare datorat interaciunii


electrostatice dintre moleculele de reactani i complexul activat,

D) entalpia liber de activare G nu depinde de constanta dielectric a mediului

E) entalpia liber de activare G cuprinde G es entalpia liber de activare datorat interaciunii


electrostatice dintre moleculele de reactani i complexul activat, ea nedepinznd de constanta
dielectric a mediului

78. n cazul reaciilor ntre ioni, cu privire la entalpia liber de activare G , este adevrat
afirmaia:
A. entalpia liber de activare G

cuprinde Ges entalpia liber de activare datorat

interaciunii electroosmotice dintre moleculele de reactani, ea depinde de constanta


dielectric a mediului
B.

G0 entalpia liber de activare n absena forelor electrostatice

C.

G0 entalpia liber de activare n prezena forelor electrostatice

D.

entalpia liber de activare G nu depinde de constanta dielectric a mediului

E. entalpia liber de activare G

cuprinde G es entalpia liber de activare datorat

interaciunii electrostatice dintre moleculele de reactani i complexul activat, ea


nedepinznd de constanta dielectric a mediului

79. n cazul reaciilor ntre ioni, cu privire la entalpia liber de activare G , este adevrat
afirmaia:
A.

G entalpia liber de activare datorat interaciunii electrostatice dintre moleculele de


reactani i alte particule cu sarcin electric care particip la reacia chimic, ea depinde de
tria ionic a soluiei.

B.

G entalpia liber de activare datorat interaciunii electrostatice dintre moleculele de


reactani i alte particule cu sarcin electric care nu particip la reacia chimic, ea nu
depinde de tria ionic a soluiei.

C.

G entalpia liber de activare datorat interaciunii electrostatice dintre moleculele de


reactani i alte particule cu sarcin electric care nu particip la reacia chimic, ea depinde
de tria ionic a soluiei.

D.

G entalpia liber de activare datorat interaciunii electrostatice dintre moleculele de


reactani i cele ale complexului activat cu sarcin electric care particip la reacia chimic,
ea depinde de tria ionic a soluiei.

E. entalpia liber de activare G

cuprinde G es entalpia liber de activare datorat

interaciunii electrostatice dintre moleculele de reactani i complexul activat, ea


nedepinznd de constanta dielectric a mediului

80. M. Perin, lund n consideraie valorile volumelor i a entropiilor de activare ale reaciilor
n soluie, a clasificat reaciile n felul urmtor:
A. Reacii lente, cum sunt reaciile monomoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie crete cu


presiunea.
B. Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie crete cu


presiunea.
C. Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de
V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror
presiunea.
D. Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de
V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori pozitive, a cror
presiunea.
E. Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de

frecven foarte mari, cu


vitez de reacie crete cu
frecven foarte mici, cu
vitez de reacie crete cu
frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie scade cu


3

presiunea.
81. Cu privire la studiul cinetic al reaciilor nlnuite ramificate este adevrat afirmaia:
A. n studiul cinetic al reaciilor nlnuite ramificate se observ c ramificarea se poate produce
la fiecare verig (ramificare rar) sau numai unele (ramificare dens).
B. Lungimea lanului se poate scrie:

L=

1
+

C. n studiul cinetic al reaciilor nlnuite ramificate se observ c ramificarea se poate produce


la fiecare verig (ramificare dens) sau numai unele (ramificare rar).
D. Lungimea lanului se poate scrie:

L=

E. Lungimea lanului se poate scrie:

L=

+
1
+

82. Nu fac parte din categoria reaciilor reactii succesive sau consecutive urmtoarele tipuri de reacii:
A. reactii de dezintegrare radioactive;
B. reacia de dehidrogenare a acetonei ;
C. reacia de hidroliza a diacetatului de glicol ;
D. degradarea penicilinelor;
E. reacia iodur iodat.

PARTEA I CINETICA CHIMICA


COMPLEMENT MULTIPLU
1. Dintre reaciile de ordinul 0 fac parte urmatoarele reacii:

A) reacia de disociere a acidului iodhidric: 2HI H 2 + I 2 ;


B) reacia de oxidare a monoxidului de azot 2 NO + O2 2 NO2 ;
C) reaciile de descompunere pe fir de platin nclzit 2 N 2 O ( g ) 2 N 2 ( g ) + O2 ( g ) ;
D) reaciile de descompunere pe fir de platin nclzit 2 NH 3 ( g )

N 2 ( g ) + 3H 2 ( g ) ;

E) descompunerea N2O5 (g) ce se afl n echilibru cu N2O5 (solid)

N 2 O5 N 2 O4 + 1 O2 .
2
2. In cazul cineticii reaciilor opuse sunt adevarate urmatoarele:
A) aceste reacii sunt cunoscute in termodinamica chimic ca reacii de preechilibru;
B) acest tip de reacii, numite i antagoniste, se caracterizeaz prin faptul ca produii reacioneaz
intre ei pentru a reface substanele iniiale;
C) aceste reacii sunt cunoscute n termodinamica chimic ca reactii de echilibru;
D) viteza procesului este dat de suma dintre vitezele celor dou reacii, direct i indirect:

v= v + v = k Cr - k Cp

E) cand viteza global este nul atunci v = 0, adic s-a atins starea de preechilibru:

r s
v =v.

3. In cazul cineticii reaciilor opuse sunt adevarate urmatoarele:


A) viteza procesului este data de diferenta dintre vitezele celor dou reactii, direct i indirecta:

v= v v = k Cr - k Cp
B) viteza procesului este data de suma dintre vitezele celor dou reacii, directa i indirect:

v= v + v = k Cr - k Cp
C) cand viteza globala este nula atunci v = 0, adic s-a atins starea de echilibru:

r s
v =v
D) cand viteza globala este nula atunci v = 0, adica s-a atins starea de preechilibru:

r s
v =v
E) aceste reacii sunt cunoscute n termodinamica chimic ca reactii de echlibru, fiind caracterizate
de cele dou procese chimice ce decurg n ambele sensuri cu acceai vitez.
4. Reaciile opuse pot fi:
A) reacii opuse de ordinul 1;

B) reacii opuse de ordinul 2 ;


C) reacii opuse mixte de ordin fracionar;
D) reacii opuse de ordinul 0;
E) reacii opuse mixte de ordinul 1 si 2.
5. Reactiile opuse pot fi cu excepiile:
A) reacii opuse de ordinul 0;
B) reacii opuse mixte de ordinul 1 si 2;
C) reacii opuse mixte de ordin fracionar ;
D) reacii opuse de ordinul 1;
E) reacii opuse de ordinul 2.
6.Dintre reaciile opuse de ordinul 1 fac parte:
A) epimerizarea tetraciclinelor;
B) reacia de transformare a orto-parahidrogen;
C) tautomerizarea pirazolonei;
D) reacia de oxidare a monoxidului de azot;
E) tautomerizarea derivatilor barbiturici .
7. Dintre reaciile opuse de ordinul 2 fac parte:
A) reacia bromului cu monoxidul de azot : 2 NO + Br2 2 NOBr ;
B) reacia de transformare a orto-parahidrogen;
C) tautomerizarea pirazolonei;
D) reacia dintre acid sulfuric si dietilsulfat H2SO4+ (C2H5)2SO4=2C2H5SO4H ;
E) reacia de disociere a HI :

2HI H2 + I2.

8. Dintre reaciile opuse de ordinul 2 fac parte:


A) reacia de disociere a HI :

2HI H2 + I2;

B) reacia de transformare a orto-parahidrogen;


C) reacia dintre acid sulfuric si dietilsulfat H2SO4+ (C2H5)2SO4=2C2H5SO4H;
D) reacia de esterificare:
CH 3 COOH + C 2 H 5 OH

CH 3 COOC 2 H 5

+ H2 O ;

E) tautomerizarea derivatilor barbiturici;


9. Dintre reaciile opuse de ordinul 1 si 2 fac parte urmtoarele reacii:
A) Reacia dintre acid sulfuric i dietilsulfat;
B) reacia de transformare a orto-parahidrogen;
C) izomerizarea cianat-ureei;

D) dimerizarea perfluoretilenei;
E) tautomerizarea derivailor barbiturici.
10. Dintre reaciile opuse de ordinul 1 i 2 fac parte urmtoarele reacii:
A) dimerizarea perfluoretilenei ;
B) izomerizarea cianat-ureei ;
C) reacia de esterificare ;
D) tautomerizarea derivatilor barbiturici ;
E) epimerizarea tetraciclinelor.
11. In sinteza de medicamente, existena reaciilor paralele pot produce neajunsuri mari cum
sunt:
A) scderea temperaturii;
B) scderea randamentelor de reactie pentru produsul dorit;
C) scderea presiunii;
D) probleme la separarea compuilor obtinui care au proprieti fizico-chimice asemntoare;
E) reducerea activitaii catalizatorului.
12. Reaciile paralele pot fi de tipul:
A) reacii gemene sau jumelate, cand reactanii sunt aceeai iar produii sunt diferii:
A D
A F sau A + B D
A+ B F
B) reacii gemene sau jumelate, cand nu toi reactanii sunt comuni:

A+ B D

A+ D F

sau

A+ A D

A+C F
C) reacii concurente sau competitive, cand nu toi reactanii sunt comuni:
A+ B D
A + D F sau
A+ A D

A+C F
D) reacii concurente sau competitive, cand reactanii sunt aceeai iar produii sunt diferii:

A D

A F sau A + B D

A+ B F

E) reacii concurente sau competitive, cand reactanii sunt aceeai iar produii sunt diferii:
A+ B D
A + D F sau
A+ A D

A+C F
13. Reaciile paralele pot fi de tipul:
A) reacii gemene sau concurente;
B) reacii gemene sau competitive;
C) reacii concurente sau competitive;
D) reacii concurente sau jumelate;
E) reacii gemene sau jumelate.

14. Reaciile paralele pot fi de tipul:


A) reacii gemene cand reactanii sunt aceeai iar produii sunt diferiti;
B) reacii competitive cand nu toi reactanii sunt comuni;
C) reacii concurente cand reactanii sunt aceeai iar produii sunt diferii;
D) reacii jumelate cand nu toi reactanii sunt comuni;
E) reacii jumelate cand reactanii sunt aceeai iar produii sunt diferii.
15. Reactiile paralele pot fi de tipul:
A) reacii gemene A D
A F sau
B) reacii jumelate A D
A F sau
C) reacii concurente
A+ B D
A + D F sau
D) reacii concurente A D
A F sau
A F sau
E) reacii competitive A D

A+ B D
A+ B D

A+ B F
A+ B F

A+ A D
A+ B D
A+ B D

A+C F
A+ B F
A+ B F

16. Reaciile paralele pot fi de tipul:


A) reacii concurente

A+ B D
A + D F sau
A+ A D
A+C F
B) reacii concurente cand reactanii sunt aceeai iar produii sunt diferii
C) reacii competitive cand reactanii sunt aceeasi iar produii sunt diferii
D) reacii jumelate cand nu toi reactanii sunt comuni
E) reacii gemene sau jumelate, cand reactanii sunt aceeasi iar produsii sunt diferiti.

17. Fac parte din categoria reaciilor gemene sau jumelate urmatoarele tipuri de reacii:
A) reacii de substitutie la nucleul aromatic, cum ar fi clorurarea catalitic a toluenului;
B) reacii de aditie la dubla legatura ale HCl;
C) degradarea in mediu alcalin a trimetadionei;
D) reacia iodur iodat;
E) reacia de formare a fosgenului.
18. Fac parte din categoria reaciilor gemene sau jumelate urmatoarele tipuri de reactii:
A) reacia de formare a fosgenului;
B) reacii de nitrare, reacia dintre fenol i acid azotic;
C) reacii de aditie la dubla legatur ale HCl;
D) reacii de substituie la nucleul aromatic, cum ar fi clorurarea catalitic a toluenului;
E) reacia de transformare a orto-parahidrogen.
19. Fac parte din categoria reaciilor gemene sau jumelate urmatoarele tipuri de reactii:
A) reacia de transformare a orto-parahidrogen;
B) reacii de nitrare, reactia dintre fenol si acid azotic;
C) reacii de aditie la dubla legtur ale HCl;
D) degradarea n mediu alcalin a trimetadionei;
E) descompunerea n cataliz bazic a prednisolonului.
20. Fac parte din categoria reaciilor gemene sau jumelate urmatoarele tipuri de reacii:
A) descompunerea n cataliza bazic a prednisolonului;
B) reacii de nitrare, reacia dintre fenol i acid azotic;
C) reacia iodur iodat;
D) reacii de substituie la nucleul aromatic, cum ar fi clorurarea catalitic a toluenului;
E) reacii de aditie la dubla legtura ale HCl.
21. Fac parte din categoria reaciilor gemene sau jumelate urmatoarele tipuri de reacii:
A) reacii de substitutie la nucleul aromatic, cum ar fi clorurarea catalitic a toluenului;
B) reacia de formare a fosgenului;

C) reacii de nitrare, reacia dintre fenol i acid azotic;


D) degradarea in mediu alcalin a trimetadionei;
E) reacii de aditie la dubla legtura ale HCl.
22. Fac parte din categoria reaciilor reactii succesive sau consecutive urmatoarele tipuri de reacii cu
excepia:
A) reactii de dezintegrare radioactive;
B) reacia de dehidrogenare a acetonei ;
C) reacia de hidroliza a diacetatului de glicol ;
D degradarea penicilinelor;
E) ) reacia iodur iodat.
23. Fac parte din categoria reaciilor succesive sau consecutive urmtoarele tipuri de reacii cu
exceptia:
A) reacia de formare a fosgenului;
B) reacia de dehidrogenare a acetonei ;
C) reacia de hidroliza a diacetatului de glicol ;
D degradarea penicilinelor;
E) tautomerizarea derivailor barbiturici .
24. Fac parte din categoria reaciilor succesive urmatoarele tipuri de reacii cu excepia:
A) reacia de formare a fosgenului;
B) reactia de dehidrogenare a acetonei ;
C) reacia de transformare a orto-parahidrogen;
D degradarea penicilinelor;
E) reactia de hidroliz a diacetatului de glicol.
25. Fac parte din categoria reaciilor consecutive urmatoarele tipuri de reacii cu exceptia:
A) tautomerizarea derivailor barbiturici;
B) reacia de dehidrogenare a acetonei ;
C) reacia de hidroliza a diacetatului de glicol;
D degradarea penicilinelor;
E) reacii de dezintegrare radioactive.
26. Fac parte din categoria reaciilor succesive sau consecutive urmatoarele tipuri de reacii cu
excepia:
A) reacia de dezintegrare radioactive;
B) reacia de dehidrogenare a acetonei ;
C) clorosulfonarea acetanilidei din sinteza CAS( clorura de acetilsulfanil sau p- acetil
aminobenzensulfonic);
D) izomerizarea cianat-ureei;
E) tautomerizarea derivatilor barbiturici.
27. Fac parte din categoria reaciilor consecutive urmatoarele tipuri de reacii cu excepia:
A) clorosulfonarea acetanilidei din sinteza CAS( clorura de acetilsulfanil sau p- acetil
aminobenzensulfonic);
B) reacia de formare a fosgenului;
C) reacia de transformare a orto-parahidrogen;
D reactia de hidroliza a diacetatului de glicol;
E) degradarea penicilinelor.
28. Reaciile n lant sunt reacii pe care le putem clasifica astfel:
A) reacii n secven deschis care se desfasoar printr-o succesiune de acte elementare, in care
centrul activ nu se reproduce n cursul reaciei;
B) reacii n secventa deschisa unde are loc reproducerea centrului activ;
C) reacii n secventa inchisa, unde are loc reproducerea centrului activ;

D) reacii n secven nchis care se desfaoar printr-o succesiune de acte elementare, n care
centrul activ nu se reproduce in cursul reactiei;
E) reacii n secven nchis care se desfasoar printr-o succesiune de acte elementare, n care
centrul activ se reproduce n cursul reaciei.
29. Reaciile de ordinul 3 pot decurge dup una din urmtoarele scheme:
A) A + B + C Pr odusi
B) A + B Pr odusi
C) 2 A Podusi
D) A + 2 B Pr odusi
E) 3 A Pr odusi
30. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 2 este:
A) k 0 t = x

a
ax
1
1
C) k 2 t =

ax a
2,303
b(a x )
lg
D) k 2 t =
ab
a(b x )
1 1
1
E) k 3 t =

2 (a x )2 a 2

B)

k1t = 2,303 lg

31. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 2 este:


A) k 0 t = x ;

a
;
ax
1
1
C) k 2 t =
;
ax a
2,303
b(a x )
lg
;
D) k 2 t =
ab
a(b x )
1 1
1
E) k 3 t =
2.
2
2 (a x )
a

B)

k1t = 2,303 lg

32. Ecuaia diferenial a vitezei pentru o reacie de ordinul 2 este:


dx
2
= k3 ( a x ) ( b x ) ;
A)
dt
B)

dx
2
= k 2 (a x ) ;
dt

C)

dx
dt

= k 2 ( a x )( b x ) ;

dx
n
= (a x ) ;
dt
dx
E)
= k0 .
dt

D)

33. Procesele fotochimice se pot clasifica in:


A) procese primare care constau doar in absorbia fotonului;
B) procese primare ce cuprind toate etapele ncepand cu absorbia fotonului i terminand cu
transformarea lor n molecule excitat;
C) procese teriare care cuprind toate procesele termice suferite de moleculele exercitate n
procesul primar, ele apar imediat dupa absorbtia fotonului;
D) procese teriare care cuprind toate procesele termice suferite de moleculele exercitate n
procesul secundar, ele apar imediat dupa absorbia fotonului;
E) procese secundare care cuprind toate procesele termice suferite de moleculele exercitate n
procesul primar, ele apar imediat dup absorbia fotonului.
34.Reaciile de ordinul 3 pot decurge dup una din urmtoarele scheme:
A) A + B + C Pr odusi
B) A + B Pr odusi
C) 2 A Podusi
D) A + 2 B Pr odusi
E) 3 A Pr odusi
35. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 2 este:
A) k 0 t = x

a
ax
1
1
C) k 2 t =

ax a
2,303
b(a x )
lg
D) k 2 t =
ab
a(b x )
1 1
1
E) k 3 t =
2
2
2 (a x )
a

B)

k1t = 2,303 lg

36. Ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 2 este:


A) k 0 t = x
B)

k1t = 2,303 lg

a
ax

1
1

ax a
2,303
b(a x )
lg
D) k 2 t =
ab
a(b x )
1 1
1
E) k 3 t =
2
2
2 (a x )
a

C)

k 2t =

37. Ecuaia diferenial a vitezei pentru o reacie de ordinul 2 este:


dx
2
= k3 ( a x ) ( b x )
A)
dt
B)
C)

dx
2
= k 2 (a x )
dt
dx
dt

= k 2 ( a x )( b x )

dx
n
= (a x )
dt
dx
E)
= k0
dt

D)

38. Procesele fotochimice se pot clasifica n:


A) Procese primare care constau doar n absorbia fotonului;
B) Procese primare ce cuprind toate etapele ncepand cu absorbia fotonului i terminand cu
transformarea lor n molecule excitate;
C) Procese teriare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate n
procesul primar, ele apar imediat dupa absorbia fotonului;
D) Procese teriare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate n
procesul secundar, ele apar imediat dupa absorbia fotonului;
E) Procese secundare care cuprind toate procesele termice suferite moleculele exercitate n
procesul primar, ele apar imediat dupa absorbia fotonului.
39. Care dintre afirmatiile referitoare la randamentul cuantic sunt adevarate:
A) Randamentul cuantic este raportul dintre numarul de fotoni absorbiti de molecule i
numarul de molecule transformate;
B) Randamentul cuantic este raportul dintre numarul de molecule transformate i numarul de
fotoni absorbii de molecule;
C) Randamentul cuantic are n general o valoare mai mare de 1;
D) Randamentul cuantic este este egal cu o unitate;
E)

Randamentul cuantic este raportul dintre numarul de fotoni absorbiti de molecule i


numarul de molecule ramase netransformate.

40.Cu privire la fluorescena sistemelor farmaceutice sunt adevarate afirmaiile:

A) Fluoresccena, cand se produce o tranziie electronic dintr-o stare excitat de singlet, Si,
prin emisia spontan a unui foton, ajungand ntr-o stare de singlet mai nalt;
B) In fluorescenta se modific multiplicarea strilor;
C) La fluorescena lumina emisa are o frecvena mult mai mic sau cel mult egal cu lumina
care a excitat procesul;
D) Fluoresccena, cand se produce o tranziie electronic dintr-o stare excitat de singlet, Si,
prin emisia spontan a unui foton, ajungand intr-o stare de singlet mai joas;
E) Fluoresccena apare la reaciile fotochimice ce au loc la gaze, la presiuni joase, cand
intervalul dintre ciocniri este relativ lung.
41. In cazul proceselor fluorescente nu este adevarat afirmaia:
A)

nu se modific multiplicarea strilor;

B)

apare la reaciile fotochimice ce au loc la gaze, la presiuni joase;

C)

apare la reaciile fotochimice ce au loc la lichide, la presiuni joase;

D)

apare la reaciile fotochimice cand intervalul dintre ciogniri este relativ lung;

E)

apare la reaciile fotochimice cand intervalul dintre ciogniri este relativ scurt.

42. In cazul proceselor fluorescente este adevarat afirmaia:


A)

apare la reaciile fotochimice ce au loc la lichide, la presiuni joase;

B)

apare la reaciile fotochimice cnd intervalul dintre ciocniri este relativ lung;

C)

apare la reaciile fotochimice ce au loc la lichide, la presiuni joase;

D)

nu se modific multiplicarea strilor;

E)

apare la reaciile fotochimice la presiuni joase.

E
RT

k = Ae
sunt adevarate afirmaiile:
43. Cu privire la ecuatia lui Arrhenius
A) A se numeste factor preexponenial ;
B) E este energia de activare i reprezint energia necesar pentru a aduce moleculele unui
sistem iniial ntr-o stare activ;
C) Aceasta ecuatie este utilizata pentru evaluarea variaiile constantei de vitez n funcie de
concentratie:
D) Aceasta ecuatie este utilizata pentru evaluarea variaiile constantei de vitez n funcie de
temperatur;
E) A se numeste factor de frecven .
44. Despre factorul A din ecuaia lui Arrhenius sunt adevarate afirmaiile:
A) se numete factor de temperatur;
B) reprezint constanta de vitez la energie de activare E = 0;
C) reprezint constanta de vitez la temperatur infinit;
D) se numete factor de corectie;
E) se numete energie de activare.
45. Despre factorul A din ecuaia lui Arrhenius sunt adevarate afirmaiile:
A) factorul A este asociat cu numrul de ciocniri dintr-o secund, dintre moleculele care
reacioneaz;
B) factorul A reprezint constanta de vitez la energia de activare E = -1;
C) factorul A se numete i factor de corectie;
D) reprezint constanta de vitez la energia de activare E = 1;
E) factorul A se numete factor de frecven.

46. Care dintre urmatoarele ecuaii reprezint ecuaia lui Arrhenius:


A)

ln k =

E
+ ln A ;
RT

B)

ln k =

E
ln A ;
RT

C)

D)

k = Ae
k =e

E
RT

E
RT

;
E

E)

k = Ae

RT 2

47. Cu privire la termenul e RT sunt adevarate afirmatiile :


A) este cunoscut n literatura de specialitate ca factorul lui Kassel;
B) este cunoscut n literatura de specialitate ca factorul lui Boltzmann;
C) intervine n ecuatia lui Arrhenius;
D) intervine n ecuatia lui Kassel;
E) reprezentnd fraciunea din numrul total de molecule cu energia mai mare dect E.
48. Cu privire la ordinul de reactie sunt adevarate afirmatiile:
A) ordinul total de reacie este egal cu suma ordinelor pariale ale tuturor reactanilor;
B) ordinul total de reacie este egal cu molecularitatea reaciei;
C) ordinele partiale de reaciei sunt egale ca valoare algebric cu coeficienii stoechimetrici ai
reactanilor;
D) ordinul total de reacie este egal cu suma ordinelor pariale ale tuturor produilor de reactie;
E) ordinele pariale de reaciei sunt egale ca valoare algebric cu coeficienii stoechimetrici ai
produilor de reacie.
49. In cazul oxidarii monoxidului de azot care in anumite conditii decurge dupa ecuatia:
2NO(g) + O2(g) =2NO2(g0 sunt adevarate afirmatiile:
A)
B)
C)
D)
E)

viteza de reacie este egal cu v= kn[NO]1[O2]1/2;


ordinul total de reacie este egal cu molecularitatea reaciei;
viteza de reactie este egala cu v= kn[NO]2[O2]1;
ordinul total de reacie este n=2+1;
molecularitatea reaciei este m=2+1=3.

50. Reaciile chimice n cinetica formal se pot clasifica dupa urmtoarele criterii:
A) dupa molecularitate n reacii monomoleculare, reacii bimoleculare, reacii trimoleculare;
B) dupa gradul de complexitate reaciile chimice se pot clasifica n reacii de ordin simplu i reacii
de ordin fracionat;
C) dup ordinul de reactie, reactiile chimice se pot clasifica n reacii de ordin
0, reactii de ordin 1, reactii de ordin 2, reactii de ordin 3, reactii de ordin superior si reactii de
ordin fractionat;
D) dup gradul de complexitate, reaciile chimice se pot clasifica n reacii simple, reactii complexe,
reactii elementare, reactii izolate si retele de reactii;
E) dup gradul de complexitate, reaciile chimice se pot clasifica n reacii simple i reactii
complexe.

51. Dintre reaciile tipice de ordinul I fac parte urmatoarele reacii:


A) procesele de dezintegrare radioactiv spontan;
B) difuzia pasiv a medicamentelor prin membrane biologice;
C) inversia zahrului;
D) reaciile de izomerizare;
E) hidroliza esterilor organici n medii neapoase.
52. Reaciile de ordinul 3 pot decurge dup una din urmtoarele scheme:
A) A + B + C Pr odusi ;
B) A + B Pr odusi ;
C) 2 A Podusi ;
D) A + 2 B Pr odusi ;
E) 3 A Pr odusi .
53. Ecuatia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 2 este:
A) k 0 t = x ;

a
;
ax
1
1
C) k 2 t =
;
ax a
2,303
b(a x )
lg
D) k 2 t =
;
ab
a(b x )
1 1
1
E) k 3 t =
2.
2
2 (a x )
a

B)

k1t = 2,303 lg

54. Ecuaia diferenial a vitezei pentru o reacie de ordinul 2 este:


dx
2
= k3 ( a x ) ( b x ) ;
A)
dt
dx
B);
= k 2 ( a x )( b x )
dt

dx
2
= k 2 (a x )
dt
dx
n
D)
= (a x ) ;
dt
dx
E)
= k0 .
dt
C);

55. Care dintre urmtoarele reacii fac parte din categoria reaciilor opuse de ordinul 2:
A) Reacia dintre acid sulfuric si dietilsulfat H2SO4+ (C2H5)2SO4=2C2H5SO4H
B) difuzia pasiv a medicamentelor prin membrane biologice;
C) izomerizarea cis-trans;
D) Reacia de disociere a acidului iodhidric studiat de Bodenstein:
2HI H 2 + I 2
E) Reacia de esterificare:
CH 3 COOH + C 2 H 5 OH CH 3 COOC 2 H 5 + H 2 O

56. In cazul reaciei iodur - iodat

IO3 + 5I + 6 H + 3I 2 + 3H 2 O sunt adevarate

afirmatiile:
A) Face parte din reactiile de ordin 3;
B) Ecuaia cinetic este de forma:

d [I 2 ]
= k IO3 . I
dt

C) Face parte din reactiile de ordin superior;


D) Ecuaia are ordinul global 5 ;
E) Ecuaia cinetic este de forma:

[ ][ ] [H ] ;
2

d [I 2 ]
= k IO3 . I
dt

+ 2

[ ][ ] [H ] .
+

57. Despre reacia de ordinul 1 sunt adevarte afirmatiile:


A) Ecuaia diferenial a vitezei pentru o reacie de ordinul 1 este

k1t =

1
1
;
ax a

dx
2
= k1 (a x ) ;
dt
1
1
C) Ecuaia integral a vitezei pentru o reactie de ordinul 1 este k1t =
;
ax a

B) Ecuaia diferenial a vitezei pentru o reacie de ordinul 1 este

D) variaia ln (a x) cu timpul este liniar ;


E) panta dreptei tg = - k1/2.303 permite calculul constantei de vitez prin metode grafice.
58. Despre reacia de ordinul 1 sunt adevarate afirmaiile:

dx
a
;
= 2,303 lg
dt
ax
dx
2
B) ecuaia diferentiala a vitezei pentru o reactie de ordinul 1 este
= k1 (a x ) ;
dt
1
1
C) ecuaia integrala a vitezei pentru o reactie de ordinul 1 este k1t =
;
ax a
A) Ecuatia diferentiala a vitezei pentru o reactie de ordinul 1 este

D) variaia ln (a x) cu timpul este liniar ;

k1t = 2,303 lg

E) ecuaia integrala a vitezei pentru o reacie de ordinul 1 este

59. Despre reacia de ordinul 0 sunt adevarate afirmaiile:


A) ecuaia diferential a vitezei pentru o reacie de ordinul 0 este

B) ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 0 este

dx
2
= k 0 (a x ) ;
dt

k1t =

C) ecuaia diferential a vitezei pentru o reacie de ordinul 0 este

1
1
;
ax a

dx
= k0 ;
dt

D) ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 0 este k0t=x;


E) ecuaia integral a vitezei pentru o reacie de ordinul 0 este k0=xt.

a
.
ax

60. Ecuaiile difereniale a vitezei n cazul reaciilor de ordinul 2 sunt urmtoarele:


A)

dx
= k 2 (a x ) ;
dt

B)

dx
2
= k 2 (a x ) ;
dt

C)

dx
n
= (a x ) ;
dt

D)

E)

dx
dt

= k 2 ( a x )( b x ) ;

dx
3
= k 2 (a x ) .
dt

61. Dintre reaciile trimoleculare fac parte urmatoarele reacii:


A) reacia hidrogenului cu monoxidul de azot studiat de Hinshelwood i Green
2 NO + H 2 N 2 O + H 2 O ;
B) reacia de oxidare a monoxidului de azot studiat de Bodenstein i Lindner

2 NO + O2 2 NO2 ;
C) reacia bromului cu monoxidul de azot studiat de Trautz i Dalal 2 NO + Br2 2 NOBr ;
D)

IO3 + 5I + 6 H + 3I 2 + 3H 2 O ;

E) reacia de disociere a acidului iodhidric studiat de Bodenstein:


2HI H 2 + I 2 .
62. Care din urmtoarele afirmaii sunt corecte ?
A. pentru reacia de ordinul 1 ecuaia vitezei este v=k1 [A]
B. timpul de njumtire t1/2 = 0,693/k
C. esterificarea alcoolilor este o reacie de ordinul 2
D. reaciile de ordinul 2 sunt caracterizate numai prin timp de njumtire
E. reactiile de ordinul 2 sunt numai reaciile complexe care au loc intre mai multi componenti
63. ntr-un vas de oel de 2 m3 se gsesc 3200 moli substana A, care se
transform ntr-un produs B dup o cinetic de ordinul I. Cunoscndu-se constanta de
vitez k = 2,7.10-3 min-1, s se determine viteza de reacie n momentul iniial i timpul de
njumtire:
A. 4,32.10-3 mol/L min; 256,6 minute
B. 4,32.10-2 mol/L sec; 256,6 minute
C. 4,32.10-3 mol/L min; 4,27 h
D. 4,32.10-2 mol/L sec; 4,27 h
E. 4,32.10-4 mol/L sec; 4,27 minute
64. Care din reaciile chimice sunt favorizate de creterea temperaturii ?
A. orice reacie catalizat
B. orice reacie endoterm
C. reaciile necatalizate
D. reaciile care decurg cu absorbie de cldur

E. reaciile care decurg cu degajare de cldur


65. Cunoscnd c energia de activare a reaciei de descompunere a apei
oxigenate este:
18 kcal/mol, pentru reacia necatalizat
12 kcal/mol, n prezena unui catalizator de platin coloidal
5,5 kcal/mol, n prezena enzimei catalaz
In care situaie viteza de descompunere este mai mare ?
A. nici unul din catalizatorii amintii nu mresc viteza de reacie
B. n prezena unui catalizator de platin coloidal
C. n prezena catalizatorului n care energia de activare a reaciei este mai mic
D. n prezena catalazei
E. fara catalizator
66. La care dintre urmtoarele reacii ordinul de reacie este greit ?
A. Br2 2Br ; n=1
B. H2 + I2 2HI ; n=3
C. 2NO + O2 2NO2 ; n=2
D. Cl2 + HCOOH 2HCl + CO2 ; n=2
E. CH3OH + CH3COOH 2H2O + CH3 COOCH 3 ; n=2
67. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la viteza de reacie sunt corecte?
A. este influenat de valoarea temperaturii i de suprafaa de contact
B. este influenat numai peste o anumit valoare de temperatur
C. este influenat de natura catalizatorilor i de concentraia reactanilor
D. este influenat de coeficienii de compresibilitate i de entalpia reactanilor
E. este influenat de vasul de reactie in care se produce reacia
68. Care din urmtoarele afirmaii sunt corecte?
A. creterea vitezei de reacie cu temperatura se explic prin creterea energiei cinetice a
moleculelor reactanilor;
B. din panta dreptei obinut prin reprezentarea grafic a 1nK n funcie de 1/T se poate
determina grafic valoarea energiei de activare;
C. viteza de reacie este cu att mai mare cu ct energia de activare este mai mic ;
D. pentru ca o reacie chimic s aib loc este suficient ca moleculele reactanilor s se
ciocneasc ntre ele.
E. Viteza de reacie nu este influenat de tria ionic
69. n care dintre urmtoarele reacii variaia entalpiei libere a sistemului
este G = 0 ?
A. H2 + I2 2HI
B. 2CuCl2(aq) + 4KI(aq) = 2CuI(s) + 4KCl(aq) + I2(aq)
C. N2 + 3H2 2NH3
D. CaCO3 + HCl = CaCl2 + H2O + CO2
E. H2 CO3 = CO2 + H2O
70. Reaciile chimice care decurg n soluii se pot clasifica, cu urmtoarele excepii:
B) reacii foarte rapide care pot decurge fie ntre ioni, de exemplu:

Ag + + Cl AgCl

H + + OH H 2 O
B) reacii rapide ce au o valoare mare a factorului steric (106108) i au reactivitate mic, de
exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi

C) reacii normale ce au un factor steric de maxim 103 i o energie de activare ridicat, concentraiei,
de exemplu:

H 3 O + + OH 2 H 2 O
D) reacii normale ce au un factor steric de maxim 103 i o energie de activare joas, concentraiei,
de exemplu:

H 3 O + + OH 2 H 2 O
E) reacii foarte rapide care pot decurge fie ntre ioni, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


71. Reaciile chimice care decurg n soluii se pot clasifica, cu urmtoarele excepii:
A) reacii foarte rapide care au un factor steric mai mic ca unitatea,special formarea srurilor
cuaternare de amoniu din amine teriare i halogenuri alcaline n diferii solveni.
B)

reacii

de exemplu:

foarte

rapide

care

au

un

factor

steric

mai

mic

ca

unitatea,

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi

C) reacii normale ce au un factor steric de maxim 103 i o energie de activare joas, la aceste reacii
nregistrndu-se o scdere a constantei de vitez cu creterea concentraiei, de exemplu:

C 2 H 5 ONa + CH 3 I C 2 H 5 OCH 3 + NaI


D) reacii normale ce au un factor steric de maxim 103 i o energie de activare joas, la aceste reacii
nregistrndu-se o cretere a constantei de vitez cu creterea concentraiei, de exemplu:

C 2 H 5 ONa + CH 3 I C 2 H 5 OCH 3 + NaI


E) reacii foarte rapide care pot decurge fie ntre ioni, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


72. Reaciile chimice care decurg n soluii se pot clasifica, cu urmtoarele excepii:
A) reacii rapide ce au o valoare mic a factorului steric (106108), care se petrec ntre ionii
compleci cu modificarea legturilor covalente i au reactivitate mare, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


B) reacii rapide ce au o valoare mic a factorului steric (106108), care se petrec ntre ionii
compleci cu modificarea legturilor covalente i au reactivitate mare, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


C) reacii rapide ce au o valoare mare a factorului steric (106108), care se petrec ntre ionii
compleci cu modificarea legturilor coordinative i au reactivitate mare, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


D) reacii rapide ce au o valoare mic a factorului steric (106108), care se petrec ntre ionii
compleci cu modificarea legturilor covalente i au reactivitate mare, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


E) reacii rapide ce au o valoare mic a factorului steric (106108), care se petrec ntre ionii
compleci cu modificarea legturilor covalente i au reactivitate mare, de exemplu:

[Cr (H 2O )6 ] 3+ + CNS produi


73. Reaciile chimice care decurg n soluii se pot clasifica, cu urmtoarele excepii:
A) reacii lente care au un factor steric mai mare ca unitatea, n mod special formarea srurilor
cuaternare de amoniu din amine teriare i halogenuri alcaline n diferii solveni.
B) reacii lente care au un factor steric mai mic ca unitatea, n mod special formarea srurilor
cuaternare de amoniu din amine teriare i halogenuri alcaline n diferii solveni.
C) reacii lente care au un factor steric mai mic ca unitatea, n mod special formarea srurilor ternare
de amoniu din amine teriare i ap.
D) reacii lente care au un factor steric mai mare ca unitatea, n mod special formarea srurilor
ternare de amoniu din amine teriare i ap.
E) reacii lente care au un factor steric egal cu unitatea, n mod special formarea srurilor ternare de
amoniu din amine teriare i ap.
74. Cu privire la ecuaia Brnsted i Bjerrum, care constituie o baz de discuie
pentru analizarea influenei diferiilor factori asupra vitezei de reacie n soluii sunt adevrate
afirmaiile:
A) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz micorarea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mare dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu

solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de reacie
de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie cu
benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n nitrobenzen, dar nu
i n benzen.
B) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de reacie.
Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este, coeficientul
de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu solvateaz complexul,
iar reacia va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu solvateaz complexul activat,
exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de reacie de formare a srurilor
cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie cu benzenul, complexul activat
fiind o substan polar care este solvatat n benzen, dar nu i n nitrobenzen.
C) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de reacie.
Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este, coeficientul
de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu solvateaz complexul,
iar reacia va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu solvateaz complexul activat,
exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de reacie de formare a srurilor
cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie cu benzenul, complexul activat
fiind o substan polar care este solvatat n nitrobenzen, dar nu i n benzen.
D) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

A i B

sunt mari), reacia se va desfura cu o vitez mai

mare dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


E) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

A i B

sunt mici), reacia se va desfura cu o vitez mai

mic dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


75. Cu privire la ecuaia Brnsted i Bjerrum, care constituie o baz de discuie
pentru analizarea influenei diferiilor factori asupra vitezei de reacie n soluii sunt false
afirmaiile:
A) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz micorarea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mare dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de reacie
de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie cu
benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n nitrobenzen, dar nu
i n benzen.

B) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de reacie.


Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este, coeficientul
de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu solvateaz complexul,
iar reacia va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu solvateaz complexul activat,
exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de reacie de formare a srurilor
cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie cu benzenul, complexul activat
fiind o substan polar care este solvatat n benzen, dar nu i n nitrobenzen.
C) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de reacie.
Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este, coeficientul
de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu solvateaz complexul,
iar reacia va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu solvateaz complexul activat,
exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de reacie de formare a srurilor
cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie cu benzenul, complexul activat
fiind o substan polar care este solvatat n nitrobenzen, dar nu i n benzen.
D) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

A i B

sunt mari), reacia se va desfura cu o vitez mai

mare dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


E) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

A i B

sunt mici), reacia se va desfura cu o vitez mai

mic dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


76. Cu privire la ecuaia Brnsted i Bjerrum, care constituie o baz de discuie
pentru analizarea influenei diferiilor factori asupra vitezei de reacie n soluii sunt adevrate
afirmaiile:
A) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

A i B

sunt mici), reacia se va desfura cu o vitez

mai mic dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


B) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de
reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n
comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n
nitrobenzen, dar nu i n benzen.

C) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de


reacie. Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de
reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n
comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n
benzen, dar nu i n nitrobenzen.
D) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

A i B

sunt mari), reacia se va desfura cu o vitez

mai mare dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


E) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz micorarea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mare dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz reactantul, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de reacie de
formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie cu
benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n nitrobenzen,
dar nu i n benzen.
77. Cu privire la ecuaia Brnsted i Bjerrum, care constituie o baz de discuie pentru
analizarea influenei diferiilor factori asupra vitezei de reacie n soluii sunt false afirmaiile:
A) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

sunt mici), reacia se va desfura cu o vitez

mai mic dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


B) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de
reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie
cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n nitrobenzen,
dar nu i n benzen.
C) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu

solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de
reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie
cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n benzen, dar nu
i n nitrobenzen.
D) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

sunt mari), reacia se va desfura cu o vitez

mai mare dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


E) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz micorarea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mare dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz reactantul, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de reacie de
formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie cu
benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n nitrobenzen, dar
nu i n benzen.
78. Cu privire la ecuaia Brnsted i Bjerrum, care constituie o baz de discuie
pentru analizarea influenei diferiilor factori asupra vitezei de reacie n soluii sunt false
afirmaiile:
A) Dac

A B AB > 1 , atunci k k 0 , cazul este ntlnit cnd reactantul i complexul

activat au structuri diferite, sau la reacii monomoleculare cnd raportul

A A >1.

B) Dac

A B AB > 1 , atunci k k 0 , cazul este ntlnit cnd produsul de

reacie i complexul activat au structuri asemntoare, sau la reacii bimoleculare cnd


raportul
C) Dac

A A >1.

A B AB 1 ,

atunci

k k0 ,

cazul este ntlnit cnd produii de reacie i

complexul activat au structuri asemntoare, sau la reacii bimoleculare cnd raportul

A A 1.

D) Dac

A B AB 1 ,

atunci

k k0 ,

cazul este ntlnit cnd reactantul i complexul

activat au structuri asemntoare, sau la reacii monomoleculare cnd raportul

A A 1.

Exemplul se poate evidenia urmrind desfurarea reaciei de

descompunere a pentoxidei de azot n diferii solveni,

A B AB < 1 ,

E) Dac

atunci

A 0 , cazul este ntlnit cnd reactantul i complexul

activat au structuri asemntoare, sau la reacii monomoleculare cnd raportul

A A 1.

79. Cu privire la ecuaia Brnsted i Bjerrum, care constituie o baz de discuie


pentru analizarea influenei diferiilor factori asupra vitezei de reacie n soluii sunt false
afirmaiile:
A) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz micorarea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mare dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de
reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n
comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n
nitrobenzen, dar nu i n benzen.
B) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de
reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n
comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n
benzen, dar nu i n nitrobenzen.
C) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mare dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de
reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n
comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n
nitrobenzen, dar nu i n benzen.
D) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz micorarea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de

reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n


comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n
benzen, dar nu i n nitrobenzen.
E) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii nu sunt solvatai de solvent, dar complexul activat este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mic a vitezei de
reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n
comparaie cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n
nitrobenzen, dar nu i n benzen.
80. Cu privire la ecuaia Brnsted i Bjerrum, care constituie o baz de discuie
pentru analizarea influenei diferiilor factori asupra vitezei de reacie n soluii sunt false
afirmaiile:
A) Dac reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai puin dect complexul
activat, (coeficienii

sunt mici), reacia se va desfura cu o vitez mai mic

dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


B) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz mrirea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de
reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie
cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n benzen, dar nu
i n nitrobenzen.
C) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

sunt mari), reacia se va desfura cu o vitez

mai mare dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.


D) Gradul de solvatare al reactanilor i a complexului activat influeneaz micorarea vitezei de
reacie. Reacia n care reactanii sunt solvatai de solvent, dar complexul activat nu este,
coeficientul de activitate al complexului este mai mic dect ntr-un solvent care nu
solvateaz complexul, iar reacia va avea vitez mai mic dect ntr-un solvent ce nu
solvateaz complexul activat, exemplul evident l constituie valoarea mare a vitezei de
reacie de formare a srurilor cuaternare de amoniu n solvent de nitrobenzen, n comparaie

cu benzenul, complexul activat fiind o substan polar care este solvatat n benzen, dar nu
i n nitrobenzen.
E) Dac ns reacia se desfoar ntr-un solvent care solvateaz reactanii mai mult dect
complexul activat, (coeficienii

sunt mici), reacia se va desfura cu o vitez

mai mic dect ntr-un solvent n care reactanii nu sunt solvatai.

81. n cazul reaciilor ntre ioni, cu privire la entalpia liber de activare G , sunt false
afirmaiile:
A) entalpia liber de activare G

cuprinde G es entalpia liber de activare datorat

interaciunii electrostatice dintre moleculele de reactani, ea depinde de constanta dielectric


a mediului
B) entalpia liber de activare G

cuprinde G es entalpia liber de activare datorat

interaciunii electrostatice dintre moleculele de reactani i complexul activat, ea depinde de


constanta dielectric a mediului
C) entalpia liber de activare G

cuprinde G es entalpia liber de activare datorat

interaciunii electrostatice dintre moleculele de reactani i complexul activat,

D) entalpia liber de activare G nu depinde de constanta dielectric a mediului


E) entalpia liber de activare G

cuprinde G es entalpia liber de activare datorat

interaciunii electrostatice dintre moleculele de reactani i complexul activat, ea


nedepinznd de constanta dielectric a mediului

82. n cazul reaciilor ntre ioni, cu privire la entalpia liber de activare G , sunt false
afirmaiile:

A) entalpia liber de activare G cuprinde Ges entalpia liber de activare datorat interaciunii
electroosmotice dintre moleculele de reactani, ea depinde de constanta dielectric a mediului

B) G 0 entalpia liber de activare n absena forelor electrostatice

C) G 0 entalpia liber de activare n prezena forelor electrostatice

D) entalpia liber de activare G nu depinde de constanta dielectric a mediului

E) entalpia liber de activare G cuprinde G es entalpia liber de activare datorat interaciunii


electrostatice dintre moleculele de reactani i complexul activat, ea nedepinznd de constanta
dielectric a mediului

83. n cazul reaciilor ntre ioni, cu privire la entalpia liber de activare G , sunt false
afirmaiile:
A)

G entalpia liber de activare datorat interaciunii electrostatice dintre moleculele de

reactani i alte particule cu sarcin electric care particip la reacia chimic, ea depinde de tria
ionic a soluiei.
B)

G entalpia liber de activare datorat interaciunii electrostatice dintre moleculele de reactani

i alte particule cu sarcin electric care nu particip la reacia chimic, ea nu depinde de tria ionic
a soluiei.
C)

G entalpia liber de activare datorat interaciunii electrostatice dintre moleculele de reactani

i alte particule cu sarcin electric care nu particip la reacia chimic, ea depinde de tria ionic a
soluiei.
D)

G entalpia liber de activare datorat interaciunii electrostatice dintre moleculele de

reactani i cele ale complexului activat cu sarcin electric care particip la reacia chimic, ea
depinde de tria ionic a soluiei.

E) entalpia liber de activare G cuprinde G es entalpia liber de activare datorat interaciunii


electrostatice dintre moleculele de reactani i complexul activat, ea nedepinznd de constanta
dielectric a mediului
84. M. Perin, lund n consideraie valorile volumelor i a entropiilor de activare ale reaciilor
n soluie, a clasificat reaciile c u urmtoarele excepii:
A) Reacii lente, cum sunt reaciile monomoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie crete cu


presiunea.
B) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie crete cu


presiunea.
C) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mari, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie crete cu


presiunea.

D) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori pozitive, a cror vitez de reacie crete cu


presiunea.
E) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie scade cu


presiunea.
85. M. Perin, lund n consideraie valorile volumelor i a entropiilor de activare ale reaciilor
n soluie, a clasificat reaciile n:
A)

Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie crete


cu presiunea.
B)

zero, V
C)

10

Reacii normale cu factor de frecven normal 10

L / moli , S apropiat de

are valoare uor negativ, sunt uor accelerate de temperatur.

Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mari, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie crete


cu presiunea.
D)

zero, V
E)

10

Reacii normale cu factor de frecven normal 10

are valoare uor pozitiv, sunt uor accelerate de presiune.

10

Reacii normale cu factor de frecven normal 10


zero, V

L / moli , S apropiat de

L / moli , S apropiat de

are valoare uor negativ, sunt uor accelerate de presiune.

86. M. Perin, lund n consideraie valorile volumelor i a entropiilor de activare ale reaciilor
n soluie, a clasificat reaciile n:
A) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie crete cu


presiunea.

10

B) Reacii normale cu factor de frecven normal 10

L / moli , S apropiat de zero,

V are valoare uor negativ, sunt uor accelerate de temperatur.


C) Reacii rapide cu S

i V
3

pozitive, sunt ncetinite cu creterea presiunii. V

valori de max 8 10 cm / mol .

are

D) Reacii rapide cu S

i V

negative, sunt ncetinite cu creterea presiunii. V

are

valori de max 8 10 cm / mol .

10

E) Reacii normale cu factor de frecven normal 10

L / moli , S apropiat de zero,

V are valoare uor negativ, sunt uor accelerate de presiune.


87. M. Perin, lund n consideraie valorile volumelor i a entropiilor de activare ale reaciilor
n soluie, a clasificat reaciile n:
A) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori pozitive, a cror vitez de reacie crete cu


presiunea.
B) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie crete cu


presiunea.
C) Reacii rapide cu S

i V

pozitive, sunt ncetinite cu creterea presiunii. V

are

are

are

valori de max 8 10 cm / mol .


D) Reacii rapide cu S

i V

negative, sunt ncetinite cu creterea presiunii. V

valori de max 8 10 cm / mol .


E) Reacii rapide cu S

i V

pozitive, sunt accelerate cu creterea presiunii. V

valori de max 8 10 cm / mol .


88. M. Perin, lund n consideraie valorile volumelor i a entropiilor de activare ale reaciilor
n soluie, a clasificat reaciile, cu urmtoarele excepii:
A) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte
mici, cu V

= 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror

vitez de reacie crete cu presiunea.


B) Reacii normale cu factor de frecven normal
apropiat de zero, V

( 10

10

L / moli , S

are valoare uor negativ, sunt uor accelerate de

temperatur.
C) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte
mari, cu V

= 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror

vitez de reacie crete cu presiunea.

D) Reacii normale cu factor de frecven normal


apropiat de zero, V

Reacii normale cu factor de frecven normal


apropiat de zero, V

10

L / moli , S

are valoare uor pozitiv, sunt uor accelerate de

presiune.
E)

( 10
( 10

10

L / moli , S

are valoare uor negativ, sunt uor accelerate de

presiune.

89. M. Perin, lund n consideraie valorile volumelor i a entropiilor de activare ale reaciilor
n soluie, a clasificat reaciile, cu urmtoarele excepii:
A) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mici,
cu V

= 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de

reacie crete cu presiunea.

10

B) Reacii normale cu factor de frecven normal 10


de zero, V

L / moli , S apropiat

are valoare uor negativ, sunt uor accelerate de temperatur.

C) Reacii rapide cu S

i V

pozitive, sunt ncetinite cu creterea presiunii.

V are valori de max 8 10 cm 3 / mol .


D) Reacii rapide cu S

i V

negative, sunt ncetinite cu creterea presiunii.

V are valori de max 8 10 cm 3 / mol .

10

E) Reacii normale cu factor de frecven normal 10


de zero, V

L / moli , S apropiat

are valoare uor negativ, sunt uor accelerate de presiune.

90. M. Perin, lund n consideraie valorile volumelor i a entropiilor de activare ale reaciilor
n soluie, cu urmtoarele excepii:
A) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori pozitive, a cror vitez de reacie crete cu presiunea.


B) Reacii lente, cum sunt reaciile bimoleculare cu factori de frecven foarte mici, cu

V = 14 16cm 3 / mol i S cu valori negative, a cror vitez de reacie crete cu presiunea.

C) Reacii rapide cu S i V
3

de max 8 10 cm / mol .

pozitive, sunt ncetinite cu creterea presiunii. V

are valori

D) Reacii rapide cu S i V

negative, sunt ncetinite cu creterea presiunii. V

are valori

pozitive, sunt accelerate cu creterea presiunii. V

are valori

de max 8 10 cm / mol .

E) Reacii rapide cu S i V
3

de max 8 10 cm / mol .
91. Cu privire la studiul cinetic al reaciilor nlnuite ramificate sunt adevrate afirmaiile:
A) Lungimea lanului se poate scrie:

L=

B) Pentru o probabilitate de ramificare mare, viteza reaciei va fi finit i deci avem o reacie cu
lanuri drepte.
C) Lungimea lanului se poate scrie:

L=

D) Pentru o probabilitate de ramificare mic, viteza reaciei va fi finit i deci avem o reacie cu
lanuri drepte.
E) Exemple tipice de reacii n lan ramificat sunt arderile care pot duce la implozii, reaciile
oxigenului cu halogenii.
92. Cu privire la studiul cinetic al reaciilor nlnuite ramificate sunt false afirmaiile:
A) Lungimea lanului se poate scrie:

L=

B) Pentru o probabilitate de ramificare mare, viteza reaciei va fi finit i deci avem o reacie cu
lanuri drepte.
C) Lungimea lanului se poate scrie:

L=

D) Pentru o probabilitate de ramificare mic, viteza reaciei va fi finit i deci avem o reacie cu
lanuri drepte.
E) Exemple tipice de reacii n lan ramificat sunt arderile care pot duce la implozii, reaciile
oxigenului cu halogenii.
93. Cu privire la studiul cinetic al reaciilor nlnuite ramificate sunt adevrate afirmaiile:
A) Lungimea lanului se poate scrie:

L=

B) Pentru o probabilitate de ramificare mare, viteza reaciei va fi finit i deci avem o reacie cu
lanuri drepte.

C) Lungimea lanului se poate scrie:

D) Viteza de reacie este:

L=

v=

vi
+

v=

vi

.
E) Viteza de reacie este:

94. Cu privire la studiul cinetic al reaciilor nlnuite ramificate sunt false afirmaiile:
A) Lungimea lanului se poate scrie:

L=

B) Pentru o probabilitate de ramificare mare, viteza reaciei va fi finit i deci avem o reacie cu
lanuri drepte.
C) Lungimea lanului se poate scrie:

D) Viteza de reacie este:

L=

v=

vi
+

v=

vi

.
E) Viteza de reacie este:

95. Cu privire la deflagraie sunt adevrate afirmaiile:


A) radicali sau atomi liberi ce vor difuza n straturile vecine iar reacia se va propaga n ntreg
amestecul de la strat la strat;
B) n locul unde se produce reacia va crete temperatura care se va transmite prin convecie termic;
C) creterea temperaturii va ridica volumul provocnd o und de presiune ce se va propaga n restul
lichidului cu viteza sunetului
D) creterea temperaturii va ridica presiunea provocnd o und de presiune ce se va propaga n restul
gazului cu viteza sunetului
E) Deplasarea amestecului lichid sub forma undei de combustie se numete deflagraie
96. Cu privire la deflagraie sunt false afirmaiile:
A) radicali sau atomi liberi ce vor difuza n straturile vecine iar reacia se va propaga n ntreg
amestecul de la strat la strat;
B) n locul unde se produce reacia va crete temperatura care se va transmite prin convecie termic;

C) creterea temperaturii va ridica volumul provocnd o und de presiune ce se va propaga n restul


lichidului cu viteza sunetului
D) creterea temperaturii va ridica presiunea provocnd o und de presiune ce se va propaga n restul
gazului cu viteza sunetului
E) Deplasarea amestecului lichid sub forma undei de combustie se numete deflagraie
97. Cu privire la regulatorii din reaciile polimerice sunt adevrate afirmaiile:
A) regulatorii sunt utilizai n procesele tehnologice de polimerizare
B) regulatorii sunt substane ce pot realiza transfer de sarcin i sunt folosite la controlul masei
moleculare a polimerului
C) regulatorii sunt substane ce pot realiza transfer de sarcin i sunt folosite la controlul vscozitatii
cinetice a polimerului
D) regulatorii sunt substane ce pot realiza transfer de sarcin i sunt folosite la controlul vscozitatii
dinamice a polimerului
E) n polimerizarea dienelor se folosete ca regulator dodecil-mercaptanul i structurile
tridimensionale ce modific proprietile electrice ale acestuia.
98. Cu privire la regulatorii din reaciile polimerice sunt false afirmaiile:
A) regulatorii sunt utilizai n procesele tehnologice de polimerizare
B) regulatorii sunt substane ce pot realiza transfer de sarcin i sunt folosite la controlul masei
moleculare a polimerului
C) regulatorii sunt substane ce pot realiza transfer de sarcin i sunt folosite la controlul vscozitatii
cinetice a polimerului
D) regulatorii sunt substane ce pot realiza transfer de sarcin i sunt folosite la controlul vscozitatii
dinamice a polimerului
E) n polimerizarea dienelor se folosete ca regulator dodecil-mercaptanul i structurile
tridimensionale ce modific proprietile electrice ale acestuia.
99. Pot fi copolimerizari urmtoarele reacii:
A) esterii maleici cu stirenul;
B) esterii anorganici cu stirenul;
C) ester fumaric cu butanul.
D) ester fumaric cu izobutena.
E) anhidrida maleic cu benzen
100. Nu pot fi copolimerizari urmtoarele reacii:
A) esterii maleici cu stirenul;
B) esterii anorganici cu stirenul;
C) ester fumaric cu butanul.
D) ester fumaric cu izobutena.
E) anhidrida maleic cu benzen
101. Pot fi copolimerizari urmtoarele reacii:
A) ester fumaric cu butanul
B) esterii anorganici cu stirenul;

C) anhidrida maleic cu stilben


D) ester fumaric cu izobutena.
E) anhidrida maleic cu benzen
102. Nu pot fi copolimerizari urmtoarele reacii:
A) ester fumaric cu butanul
B) esterii anorganici cu stirenul;
C) anhidrida maleic cu stilben
D) ester fumaric cu izobutena.
E) anhidrida maleic cu benzen
103. Cu privire la viteza de reactie sunt adevarate afirmatiile:
A) n cinetica chimic viteza de reacie este dat de variaia concentraiei n unitatea de timp.
B) n hidrodinamica viteza de reacie este dat de variaia concentraiei n unitatea de timp.
C) pentru o reacie chimic de tipul: i Ai = 0, i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai ,
semnul (-) este atribuit pentru reactani, iar semnul (+) este atribuit pentru produii de reacie.
D) pentru o reacie chimic de tipul: i Ai = 0, i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai ,
semnul (-) este atribuit pentru produii de reacie deoarece ei se consum n reacie, iar semnul (+)
este atribuit pentru reactani deoarece ei se formeaz n reacie.
E) pentru o reacie chimic de tipul: i Ai = 0, i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai ,
semnul (-) este atribuit pentru produii de reacie, iar semnul (+) este atribuit pentru reactani.
104. Cu privire la viteza de reactie nu sunt adevarate afirmatiile:
A) n cinetica chimic viteza de reacie este dat de variaia concentraiei n unitatea de timp.
B) n hidrodinamica viteza de reacie este dat de variaia concentraiei n unitatea de timp.
C) pentru o reacie chimic de tipul: i Ai = 0, i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai ,
semnul (-) este atribuit pentru reactani, iar semnul (+) este atribuit pentru produii de reacie.
D) pentru o reacie chimic de tipul: i Ai = 0, i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai ,
semnul (-) este atribuit pentru produii de reacie deoarece ei se consum n reacie, iar semnul (+)
este atribuit pentru reactani deoarece ei se formeaz n reacie.
E) pentru o reacie chimic de tipul: i Ai = 0, i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai ,
semnul (-) este atribuit pentru produii de reacie, iar semnul (+) este atribuit pentru reactani.
105. Pentru o reacie chimic de tipul: i Ai = 0, sunt adevarate afirmatiile:
A) i este numrul de moli de substan Ai existeni la timpul t ,
B) i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai , semnul (-) este atribuit pentru reactani

C) i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai , semnul (-) este atribuit pentru produsii de
reactie
D) i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai , semnul (+) este atribuit pentru produsii de
reactie
E) i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai , semnul (+) este atribuit pentru reactani
106. Pentru o reacie chimic de tipul: i Ai = 0, nu sunt adevarate afirmatiile:
A) i este numrul de moli de substan Ai existeni la timpul t ,
B) i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai , semnul (-) este atribuit pentru reactani
C) i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai , semnul (-) este atribuit pentru produsii de
reactie
D) i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai , semnul (+) este atribuit pentru produsii de
reactie
E) i este coeficientul stoechiometric al substanei Ai , semnul (+) este atribuit pentru reactani
107. Cu privire la avansarea reactiei, sunt adevarate afirmatiile:
A) Avansarea reaciei este definit prin raportul dintre Ni i i
B) Avansarea reaciei este definit prin raportul dintre numrul de moli transformai i coeficientul
stoechiometric
C) Avansarea reaciei este definit prin raportul dintre coeficientul stoechiometric i i numrul de
moli transformai Ni
D) Avansarea reaciei este definit prin raportul dintre i i Ni
E) Avansarea reaciei este definit prin raportul dintre numrul de moli total din sistemi Ni i viteza
de reactie i
108. Cu privire la avansarea reactiei, nu sunt adevarate afirmatiile:
A) Avansarea reaciei este definit prin raportul dintre Ni i i
B) Avansarea reaciei este definit prin raportul dintre numrul de moli transformai i coeficientul
stoechiometric
C) Avansarea reaciei este definit prin raportul dintre coeficientul stoechiometric i i numrul de
moli transformai Ni
D) Avansarea reaciei este definit prin raportul dintre i i Ni
E) Avansarea reaciei este definit prin raportul dintre numrul de moli total din sistemi Ni i viteza
de reactie
109. Fac parte din categoria reaciilor succesive sau consecutive urmtoarele tipuri de reacii:
A) reacia de formare a fosgenului
B) reacia de dehidrogenare a acetonei

C) reacia de hidroliza a diacetatului de glicol


D degradarea penicilinelor
E) tautomerizarea derivailor barbiturici
110. Nu fac parte din categoria reaciilor succesive urmtoarele tipuri de reacii:
A) reacia de formare a fosgenului
B) reacie de dehidrogenare a acetonei
C) reacia de transformare a orto-parahidrogen
D degradarea penicilinelor
E) reacie de hidroliz a diacetatului de glicol.
111. Nu fac parte din categoria reaciilor succesive sau consecutive urmtoarele tipuri de reacii:
A) reacia de dezintegrare radioactive
B) reacia de dehidrogenare a acetonei
C) clorosulfonarea
acetanilidei din sinteza CAS( clorura de acetilsulfanil sau p- acetil
aminobenzensulfonic)
D) izomerizarea cianat-ureei
E) tautomerizarea derivatilor barbiturici.
112. Nu fac parte din categoria reaciilor consecutive urmtoarele tipuri de reacii:
A) clorosulfonarea acetanilidei din sinteza CAS( clorura de acetilsulfanil sau p- acetil
aminobenzensulfonic)
B) reacia de formare a fosgenului
C) reacia de transformare a orto-parahidrogen
D reacie de hidroliza a diacetatului de glicol
E) degradarea penicilinelor
113. Referitor la efectul de cuc ce creeaz o barier de potenial al solventului, care afirmaii
sunt adevrate?
A. desfurarea unei reacii chimice n soluie necesit succesiunea a trei procese,
B. cnd transformarea cinetic este foarte rapid, comparativ cu difuzia, adic se produce la
prima ntlnire a reactanilor, kc >> k-d:
C. cnd transformarea cinetic este foarte rapid, comparativ cu difuzia, adic se produce la
prima ntlnire a reactanilor, kc << k-d:
D. Efectul de cuc a fost dovedit experimental prin metode chimice
E. Efectul de cuc a fost dovedit experimental cu izotopi radioactivi
114 innd cont de influena solventului, reaciile chimice care decurg n soluii se pot clasifica
astfel:
A. reacii foarte rapide care pot decurge ntre ioni,
B. reacii foarte rapide care pot decurge cu transfer de proton la un anion sau la o molecul
neutr,
C. reacii rapide care se petrec ntre ionii compleci cu modificarea legturilor covalente i au
reactivitate mare,
D. reacii lente ce au o energie de activare joas si se nregistreaz o scdere a constantei de
vitez cu creterea concentraiei
E. reacii normale cum sunt formarea srurilor cuaternare de amoniu din amine teriare i
halogenuri alcaline n diferii solveni. Ele au un factor steric mai mic ca unitatea
115. Substituienii exercit influene semnificative asupra vitezei de reacie care se desfoar
n soluie. Care afirmaii sunt adevrate?
A. Relaia lui Hammett este o relaie de corelare, ce se aplic pentru calculul constantelor de
vitez a reaciilor din lanul lateral al nucleului benzenic
B. Constanta de substituient (Hammett) are valori negative pentru substituienii ce duc la
creterea densitii electronice

C. corelaia Taft aplicat compuilor alifatici


D. corelaia Taft aplicat compuilor aromatici
E. Relaia lui Hammett aplicat compuilor alifatici
116. Referitor la influena triei ionice asupra constantei de vitezla reaciile n soluie, care
afirmaii sunt adevrate?
A. valoarea lui k crete cu
, dac ionii sunt de acelai semn;
I

k scade I , dac ionii sunt de acelai semn;


C. valoarea lui k cretecu I , dac ionii sunt de semn opus;
D. valoarea lui k scade cu I , dac ionii sunt de semn opus;
E. valoarea lui k este independent de I dac unul din reactani este o molecul neutr, iar
Z A Z B = 0 (de exemplu hidroliza alcalin a acetatului de etil).
B. valoarea lui

117. Exemple de reacii opuse la compuii medicamentoi care urmeaz o cinetic de ordinul 1
la echilibrele ce apar n structurile lor sunt:
A. n funcie de pH-ul mediului, n soluii apoase, derivaii barbiturici au
comportament diferit: la pH>12 se comport ca acizi monobazici slabi, iar la
pH<10,5 devin acizi dibazici foarte slabi.
B. tetraciclinele i o parte din derivaii lor sufer o epimerizare ntr-un domeniu de
pH 26.
C. La antipirina nucleul de baz, pirazolona, n funcie de pH prezint trei forme
tautomere,
D. La 1-fenil-2,3-dimetil-5-pirazolon (cu aciune analgezic i antipiretic foarte
bun) la pH = 6,26,6 se formeaz forma metilenic care n mediu neutru trece n
forma iminic (izopirazolon), iar la pH acid n form enolic (pirazol).
E. La antipirina nucleul de baz, pirazolona, n funcie de pH prezint dou forme
tautomere.
118. Sistemele farmaceutice dau adesea reacii successive. Care afirmaii sunt adevrate?
A. Prin hidroliza acid penicilina adiioneaz o molecul de ap i trece n acid peniciloic
(biologic inactiv). El se poate descompune in hidroliz bazic tot n penicil-amin i acid
penaldic.
K

1
2
B
C
B. Procesul succesiv la glucoz poate fi schematizat astfel:
A
unde: A este glucoza, B este 5-HMF (5-hidroximetilfurfurol) i C sunt produsele finale.
C. in hidroliza acid la cald, penicilinele trec n penicil-amin (un tio-amino-acid) i acid
penaldic care apoi trece ntr-o penilo-aldehid (care difer n funcie de natura radicalului
R) i CO2.
1
2
D. Procesul succesiv la glucoz poate fi schematizat astfel:
A
B
C
unde: A este 5-HMF (5-hidroximetilfurfurol), B este glucoza i C sunt produsele finale.
E. Prin hidroliza alcalin penicilina adiioneaz o molecul de ap i trece n acid peniciloic
(biologic inactiv). El se poate descompune sub influena clorurii mercurice tot n penicilamin i acid penaldic.

119. Referitor la reaciile nlnuite, ele pot fi:


A. reacii n secven deschis ce se desfoar printr-o succesiune de acte elementare
n care centrul activ nu se reproduce n cursul reaciei;
B. reacii n secven nchis, n care are loc reproducerea centrului activ, unul din
intermediarii importani se pot regenera ntr-o etap tranzitorie i intr din nou n
reacie.
C. reacii n secven inchis ce se desfoar printr-o succesiune de acte elementare
n care centrul activ nu se reproduce n cursul reaciei;
D. reacii n secven deschis, n care are loc reproducerea centrului activ, unul din
intermediarii importani se pot regenera ntr-o etap tranzitorie i intr din nou n
reacie.
E. reacii n care -pProdusul final rezult dintr-o suit de acte elementare ce se repet
ciclic.
120. Referitor la acidul ascorbic care afirmaii sunt adevrate?
A. oxidarea acidului ascorbicse produce prin mecanism catalitic in cataliza omogene la acid
dehidroascorbic.
B. oxidarea acidului ascorbicse produce prin mecanism nlnuit la acid dehidroascorbic.
C. acidul ascorbic se poate degrada eversibil i prin hidroliz cu formarea acidului
dicetoglutonic
D. acidul ascorbic se poate degrada ireversibil i prin hidroliz cu formarea acidului
dicetoglutonic
E. acidul ascorbic se poate degrada prin descompunere n condiii anaerobe cu formare de
furfural i CO2

PARTEA A II A SISTEME DISPERSE


FENOMENE DE ADSORBTIE
COMPLEMENT SIMPLU
1. O formulare de origine experimental a fost dat pentru adsorbie la interfaa solid-fluid de
ctre Freundlich-Travers prin ecuaia :

x
1
= lg a + lg c m ;
m
n
x
1
B) lg
= lg a + lg c ;
m
n
x
1
= a + lg c ;
C) lg
m
n

A)

lg

x
1
= a lg c ;
m
n
x
1
E) lg
= a lg c
m
n

D)

lg

2. O formulare de origine experimental a fost dat pentru adsorbie la interfaa solid-fluid de


ctre Freundlich-Travers prin ecuaia :

x
1
= lg a lg c ;
m
m
x
1
B) lg
= lg a lg c ;
m
n
x
1
C) lg
= lg a + lg c ;
m
m
x
1
D) lg
= lg a + lg c ;
m
n
x
1
E) lg
= a lg c
m
n
A)

lg

3. Izoterma de adsorbie se poate astfel reprezenta n coordonatele :


A.
B.
C.
D.
E.

concentraia de echilibru funcie de adsorbia specific;


adsorbia specific funcie de concentraia de echilibru;
cantitatea de adsorbant funcie de concentraia de echilibru;
concentraia de echilibru funcie de cantitatea de adsorbant;
cantitatea de substan adsorbit funcie de cantitatea de adsorbant.

4. Izoterma de adsorbie se poate astfel reprezenta n coordonatele :


A)
B)
C)
D)
E)

cantitatea de adsorbant funcie de adsorbia specific;


cantitatea de substan adsorbit funcie de concentraia de echilibru;
cantitatea de adsorbant funcie de concentraia de echilibru;
adsorbia specific funcie de concentraia de echilibru;
adsorbia relativ funcie de concentraia de echilibru;

5. n ecuaia Freundlich-Travers care caracterizeaz fenomenele de adsorbie solid-fluid,


semnificaia mrimilor este :
A)
B)
C)
D)
E)

x reprezint cantitatea de substan adsorbit;


x reprezint cantitatea de substan adsorbant ;
m reprezint cantitatea de substan adsorbit ;
a reprezint constant care depinde de natura adsorbantului ;
a reprezint constant care depinde de natura substanei adsorbite.

6. n ecuaia Freundlich-Travers care caracterizeaz fenomenele de adsorbie x/m reprezint :


A) absorbia specific ;
B) constant ce caracterizeaz substana adsorbit ;
C) constant depinznd de natura fizic a cuplului adsorbant-adsorbit ;
D) adsorbia specific;

E) adsorbia care reprezint raportul ntre cantitatea de adsorbant i cantitatea de substan adsorbit.
7. n ecuaia Freundlich-Travers care caracterizeaz fenomenele de adsorbie x/m reprezint :
A) adsorbia care reprezint raportul ntre cantitatea de adsorbant i cantitatea de substan adsorbit;
B) cantitatea de suprafa adsorbit de 1 gram adsorbant;
C) constant depinznd de natura fizic a cuplului adsorbant-adsorbit ;
D) constant ce caracterizeaz substana adsorbit ;
E) absorbia specific
8. Dup mrimea cldurii de adsorbie se pot distinge urmtoarele cazuri:
A) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mare, cteva kcal/mol, se vorbete de adsorbie fizic
B) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mare, se vorbete de adsorbie fizic
C) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic, se vorbete de adsorbie chimic
D) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic, legturile dintre adsorbant i adsorbat sunt de
natur fizic.
E) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic, legturile dintre adsorbant i adsorbat sunt de
natur chimic
9. Dup mrimea cldurii de adsorbie se pot distinge urmtoarele cazuri:
A) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mare, cteva kcal/mol, se vorbete de adsorbie chimic
B) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mare, se vorbete de adsorbie fizic
C) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic, se vorbete de adsorbie chimic
D) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mare, legturile dintre adsorbant i adsorbat sunt de
natur fizic.
E) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic, se vorbete de chemosorbie.
10. Dac fenomenul de adsorbie are loc n condiii izoterme este adevrat afirmaia:
A) volumul adsorbit este o funcie de concentraie;
B) cantitatea adsorbit este o funcie de volum;
C) volumul adsorbit este o funcie de presiune, de exemplu n cazul soluiilor;
D) cantitatea adsorbit este o funcie de presiune;
E) cantitatea adsorbit este o funcie de concentraie.
11. Dac fenomenul de adsorbie are loc n condiii izoterme este adevrat afirmaia:
A) volumul adsorbit este o funcie de concentraie, de exemplu n cazul soluiilor;
B) cantitatea adsorbit este o funcie de volum, de exemplu n cazul soluiilor;
C) volumul adsorbit este o funcie de presiune, de exemplu n cazul soluiilor;
D) cantitatea adsorbit este o funcie de presiune, de exemplu n cazul fluidelor gazoase;
E) volumul adsorbit este o funcie de presiune, de exemplu n cazul fluidelor gazoase.
12. n ceea ce privete fenomenul de adsorbie care dintre urmtoarele afirmaii este fals:
A) Fenomenul de adsorbie este un fenomen de echilibru;
B) volumul adsorbit este o funcie de cantitatea de adsorbant, de exemplu, n cazul fluidelor
gazoase;
C) n cazul adsorbiei fizice, echilibrul reversibil se stabilete rapid, la temperaturi joase.;
D) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mare (cteva zeci de kcal/mol) avem de-a face cu o
adsorbie chimic;
E) volumul adsorbit este o funcie de presiune.
13. n ceea ce privete fenomenul de adsorbie care dintre urmtoarele afirmaii este fals:
A) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mare (cteva zeci de kcal/mol) avem de-a face cu o
adsorbie chimic;

B) volumul adsorbit este o funcie de cantitatea de adsorbant, de exemplu, n cazul fluidelor


gazoase;
C) n cazul adsorbiei fizice, echilibrul reversibil se stabilete lent, la temperaturi joase.;
D) Fenomenul de adsorbie este un fenomen de echilibru;
E) volumul adsorbit este o funcie de presiune.
14. n ceea ce privete fenomenul de adsorbie solid-lichid care dintre urmtoarele afirmaii
este adevrat:
A) n urma adsorbiei, concentraia soluiei se modific att ca urmare a concentrrii solvitului, ct i
a solventului;
B) n urma adsorbiei, concentraia soluiei nu se modific datorit concentrrii solvitului, ct i a
solventului;
C) concentrarea substanelor pe suprafaa solidelor din soluii este cunoscut ca adsorbie solid-gaz;
D) Adsorbia la interfaa solid-lichid se exprim de obicei prin cantitatea de solvit adsorbit per
mililitru de adsorbant;
E) Adsorbia la interfaa solid-lichid se exprim de obicei prin numrul de moli de adsorbant
adsorbii per gram de solvit.
15. n ceea ce privete fenomenul de adsorbie solid-lichid care dintre urmtoarele afirmaii
este fals:
A)
Adsorbia solid-soluie i gsete, de asemenea, vaste aplicaii n procesele de separare i
concentrare a amestecurilor
B)
Adsorbia la interfaa solid-lichid se exprim de obicei prin numrul de moli de solvit
adsorbii per gram de adsorbant;
C)
concentrarea substanelor pe suprafaa solidelor din soluii este cunoscut ca adsorbie solidlichid;
D)
n urma adsorbiei, concentraia soluiei nu se modific datorit concentrrii solvitului, ct i a
solventului;
E)
n urma adsorbiei, concentraia soluiei se modific att ca urmare a concentrrii solvitului, ct
i a solventului;
16. Legarea adsorbatului de adsorbant n cazul adsorbiei din soluii poate avea loc prin unul
din urmtoarele mecanisme:
A) legturi hidrofobe ntre prile polare
B) legturi hidrofile ntre prile nepolare
C) schimb ionic
D) interaciuni nepolare
E) legturi fizice.

17. Legarea adsorbatului de adsorbant n cazul adsorbiei din soluii poate avea loc prin unul
din urmtoarele mecanisme:
A) interaciune magnetic
B) interaciune electrostatic
C) legturi hidrofile ntre prile nepolare
D) interaciuni nepolare
E) legturi fizice.

FENOMENE DE ADSORBTIE
COMPLEMENT MULTIPLU
1. O formulare de origine experimental a fost dat pentru adsorbie la interfaa solid-fluid de
ctre Freundlich-Travers prin ecuaia :

x
A)
= acn ;
m
1
x
B) lg
= lg a + lg c ;
m
n
1
x
C)
= acn ;
m
1
x
D)
= a + cn ;
m
1
x
E)
= a cn
m
2. n ecuaia Freundlich-Travers care caracterizeaz fenomenele de adsorbie x/m reprezint :
A) cantitatea de suprafa adsorbit de 1 gram adsorbant;
B) absorbia specific constant ce caracterizeaz substana adsorbit;
C) constant depinznd de natura fizic a cuplului adsorbant-adsorbit;
D) adsorbia care reprezint raportul ntre cantitatea de adsorbant i cantitatea de substan adsorbit;
E) adsorbia specific.
3. Cu privire la fenomenul de adsorbie sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A) nu este un fenomen de echilibru;
B) este fenomenul de ptrundere a moleculelor unui corp n stratul superficial al altui corp;
C) este fenomenul de ptrundere a moleculelor unui corp n stratul profund al altui corp;
D) apare la concentrarea unei substane la suprafaa de separare a dou faze;
E) este nsoit de reacie exoterm.
4. Cu privire la fenomenul de adsorbie sunt adevrate urmtoarele afirmaii:
A) este nsoit de reacie exoterm;
B) este fenomenul de ptrundere a moleculelor unui corp n stratul profund al altui corp;
C) este fenomenul care apare la concentrarea unei substane la suprafaa unui lichid i gaz;
D) este nsoit de o degajare de cldur;
E) este un fenomen de echilibru
5. Dup natura interfeelor la care se produce adsorbia, aceasta poate fi de mai multe tipuri:
A) adsorbie la interfaa solid-gaz;
B) adsorbie la interfaa gaz-gaz;
C) adsorbie la interfaa lichid-gaz;
D) adsorbie la interfaa lichid-lichid;
E) adsorbie la interfaa lichid-solid.
6. Dup mrimea cldurii de adsorbie se pot distinge urmtoarele cazuri:
A) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mare, cteva kcal/mol, se vorbete de adsorbie fizic
B) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mare, se vorbete de adsorbie fizic
C) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic, se vorbete de adsorbie fizic
D) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic, legturile dintre adsorbant i adsorbat sunt de
natur chimic.
E) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic, legturile dintre adsorbant i adsorbat sunt de
natur fizic.
7. Dup mrimea cldurii de adsorbie se pot distinge urmtoarele cazuri:

A) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic, de ordinul de mrime al cldurilor de vaporizare
sau lichefiere, cteva kcal/mol, se vorbete de adsorbie fizic
B) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mare, de ordinul de mrime al cldurilor de vaporizare
sau lichefiere, cteva kcal/mol, se vorbete de adsorbie fizic
C) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic, de ordinul de mrime al cldurilor de vaporizare
sau lichefiere, cteva kcal/mol, se vorbete de chemosorbie;
D) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mare (cteva zeci de kcal/mol) avem de-a face cu o
adsorbie chimic sau chemosorbie;
E) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic, de ordinul de mrime al cldurilor de vaporizare
sau lichefiere, cteva kcal/mol, se vorbete de adsorbie chimic.
8. Cu privire la fenomenul de adsorbie sunt adevarate urmtoarele:
A) fenomenul de ptrundere a moleculelor unui corp n stratul profund al altui corp.
B) este nsoit de o degajare de cldur
C) este nsoit de reacie exoterm;
D) este nsoit de absorbie de cldur;
E) este nsoit de reacie endoterm
9. Cu privire la fenomenul de adsorbie sunt false urmtoarele:
A) Fenomenul de adsorbie apare la concentrarea unei substane la suprafaa de separare a dou faze;
B) Fenomenul de adsorbie este nsoit de o degajare de cldur;
C) Fenomenul de adsorbie nu este nsoit de o degajare de cldur;
D) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic avem de-a face cu o adsorbie chimic;
E) Dac valoarea cldurii de adsorbie este mic avem de-a face cu o chemosorbie.
10. Cu privire la procesul de adsorbie sunt false urmtoarele
A) fenomenul de adsorbie este un fenomen de echilibru;
B) adsorbia poate apare la interfaa solid-gaz
C) adsorbia poate apare la interfaa gaz-gaz
D) adsorbia poate apare la interfaa lichid-solid
E) izoterma de adsorbie se poate reprezenta n coordonatele x/m funcie de lg C.
11. Dac fenomenul de adsorbie are loc n condiii izoterme sunt adevrate afirmaiile:
A) volumul adsorbit este o funcie de concentraie;
B) cantitatea adsorbit este o funcie de concentraie;
C) volumul adsorbit este o funcie de presiune;
D) cantitatea adsorbit este o funcie de presiune;
E) cantitatea adsorbit este o funcie de volum.
12. Dac fenomenul de adsorbie are loc n condiii izoterme sunt false urmtoarele:
A) cantitatea adsorbit este o funcie de concentraie;
B) volumul adsorbit este o funcie de concentraie;
C) cantitatea adsorbit este o funcie de natura adsorbantului;
D) volumul adsorbit este o funcie de presiune;
E) cantitatea adsorbit este o funcie de volum.
13. n ceea ce privete fenomenul de adsorbie care dintre urmtoarele afirmaii sunt
adevrate:
A) cantitatea adsorbit este o funcie de concentraie;
B) cantitatea adsorbit este o funcie de concentraie, de exemplu, n cazul soluiilor;
C) cantitatea adsorbit este o funcie de concentraie, de exemplu, n cazul fluidelor gazoase;
D) n cazul adsorbiei fizice natura solidului are o importan esenial;
E) n cazul adsorbiei fizice cantitatea de substan adsorbit are o importan esenial
14. n ceea ce privete fenomenul de adsorbie care dintre urmtoarele afirmaii sunt
adevrate:

A) n cazul adsorbiei chimice, echilibrul reversibil se stabilete rapid, la temperaturi joase.;


B) n cazul adsorbiei fizice, echilibrul reversibil se stabilete rapid, la temperaturi joase.;
C) n cazul adsorbiei fizice, echilibrul reversibil se stabilete lent, la temperaturi joase.;
D) n cazul acestui tip de adsorbie natura solidului are o importan esenial
E) cantitatea adsorbit este o funcie de concentraie.
15. n ceea ce privete fenomenul de adsorbie care dintre urmtoarele afirmaii sunt
adevrate:
A) n cazul adsorbiei chimice, echilibrul reversibil se stabilete rapid, la temperaturi joase.;
B) n cazul adsorbiei fizice, echilibrul reversibil se stabilete rapid, la temperaturi joase.;
C) n cazul adsorbiei fizice, echilibrul reversibil se stabilete lent, la temperaturi joase.;
D) n cazul acestui tip de adsorbie natura solidului are o importan esenial
E) volumul adsorbit este o funcie de presiune.
16. n ceea ce privete fenomenul de adsorbie care dintre urmtoarele afirmaii sunt false:
A) n cazul adsorbiei fizice, echilibrul reversibil se stabilete rapid, la temperaturi joase.;
B) n cazul adsorbiei chimice, echilibrul reversibil se stabilete rapid, la temperaturi joase.;
C) volumul adsorbit este o funcie de presiune
D) n cazul acestui tip de adsorbie natura solidului are o importan esenial
E) n cazul adsorbiei fizice, echilibrul reversibil se stabilete lent, la temperaturi joase.;
17. n ceea ce privete fenomenul de adsorbie care dintre urmtoarele afirmaii sunt false:
A) n cazul adsorbiei fizice, echilibrul reversibil se stabilete rapid, la temperaturi ridicate;
B) n cazul adsorbiei fizice, echilibrul reversibil se stabilete lent, la temperaturi joase.;
C) n cazul adsorbiei chimice, echilibrul reversibil se stabilete rapid, la temperaturi ridicate;
D) n cazul adsorbiei fizice starea suprafetei solidului are o importan esenial;
E) n cazul adsorbiei fizice, echilibrul reversibil se stabilete lent, la temperaturi mari.
18. n ceea ce privete fenomenul de adsorbie solid-lichid care dintre urmtoarele afirmaii
sunt false:
A) n urma adsorbiei, concentraia soluiei se modific att ca urmare a concentrrii solvitului, ct i
a solventului;
B) n urma adsorbiei, concentraia soluiei nu se modific datorit concentrrii solvitului, ct i a
solventului;
C) concentrarea substanelor pe suprafaa solidelor din soluii este cunoscut ca adsorbie solidlichid;
D) Adsorbia la interfaa solid-lichid se exprim de obicei prin numrul de moli de solvit adsorbii
per gram de adsorbant;
E) Adsorbia la interfaa solid-lichid se exprim de obicei prin numrul de moli de adsorbant
adsorbii per gram de solvit.
19. n ceea ce privete fenomenul de adsorbie solid-lichid care dintre urmtoarele afirmaii
sunt adevrate:
A) n urma adsorbiei, concentraia soluiei se modific att ca urmare a concentrrii solvitului, ct i
a solventului;
B) n urma adsorbiei, concentraia soluiei nu se modific datorit concentrrii solvitului, ct i a
solventului;
C) concentrarea substanelor pe suprafaa solidelor din soluii este cunoscut ca adsorbie solidlichid;
D) Adsorbia la interfaa solid-lichid se exprim de obicei prin numrul de moli de solvit adsorbii
per gram de adsorbant;
E) Adsorbia la interfaa solid-lichid se exprim de obicei prin numrul de moli de adsorbant
adsorbii per gram de solvit.

20. Legarea adsorbatului de adsorbant n cazul adsorbiei din soluii poate avea loc prin
mecanismele:
A) legturi hidrofobe ntre prile nepolare
B) schimb ionic
C) legturi hidrofile ntre prile nepolare
D) legturi hidrofobe ntre prile polare
E) formarea legturilor de hidrogen.
21. Legarea adsorbatului de adsorbant n cazul adsorbiei din soluii poate avea loc prin
mecanismele:
A) legturi hidrofobe ntre prile polare
B) formarea legturilor de hidrogen.
C) legturi hidrofile ntre prile nepolare
D) schimb ionic
E) formarea legturilor deVan Der Walls.
22. Cu privire la coordonatele n care se poate astfel reprezenta izoterma de adsorbie sunt
false afirmaiile :
A)
B)
C)
D)
E)

izoterma de adsorbie se poate reprezenta astfel: cantitatea de substan adsorbant funcie de


cantitatea de substana adsorbit;
izoterma de adsorbie se poate reprezenta astfel: concentraia de echilibru funcie de adsorbia
specific;
izoterma de adsorbie se poate reprezenta astfel: logaritmul zecimal al adsorbia specific
funcie de logaritmul concentraiei de echilibru;
izoterma de adsorbie se poate reprezenta astfel: concentraia de echilibru funcie de
cantitatea de adsorbant ;
izoterma de adsorbie se poate reprezenta astfel: adsorbia specific funcie de concentraia de
echilibru;

23. Izoterma de adsorbie se poate astfel reprezenta n coordonatele :


A)
adsorbia specific funcie de concentraia de echilibru;
B)
cantitatea de adsorbant funcie de adsorbia specific;
C)
cantitatea de suprafa adsorbit de 1 gram adsorbant funcie de concentraia de echilibru;
D)
cantitatea de suprafa adsorbit de 1 kilogram adsorbant funcie de concentraia de
echilibru;
E)
adsorbia relativ funcie de concentraia de echilibru;
24. O formulare de origine experimental a fost dat pentru adsorbie la interfaa solid-fluid
de ctre Freundlich-Travers prin ecuaia :
1

x
= a + cn ;
m
x
1
= ln a + ln c ;
B) ln
m
n
1
x
C)
= a + cn ;
m
A)

x
D)
= acn ;
m
x
1
E) lg
= lg a + lg c
m
n
25. Care dintre urmtoarele ecuaii nu este ecuaia Freundlich-Travers care caractecterizeaz
fenomenul de adsorbie la interfaa solid-fluid :
1

x
A)
= a cn ;
m
x
1
B) lg
= lg a + lg c ;
m
n
x
1
= ln a ln c ;
C) ln
m
n
1
x
D)
= acn ;
m
x
1
E) ln
= ln a + ln c
m
n
PARTEA A III-A SISTEME DISPERSE
SURFACTANTI, EMULSII, GELURI, SUSPENSII
COMPLEMENT SIMPLU
1. Cu privire la surfactani este adevrata afirmaia :
A) surfactanii sunt agenii activi de profunzime;
B) surfactanii sunt substane chimice care, n soluii se concentreaz la suprafa;
C) surfactanii sunt substane chimice care solubilizeaz materiale care au o afinitate mare unele
fa de altele.;
D) surfactanii prezinta o structur molecular simetric;
E) surfactanii sunt capabili sa modifice slab proprietile superficiale ale lichidelor n care se
dizolva.
2. Cu privire la surfactani este adevrata afirmaia :
A) Surfactantii prezint o structur molecular asimetric, una nepolar ionizabil i alta
puternic polara neionizabil;
B) Surfactanii prezint o structur molecular asimetric, una nepolar neionizabil i alta
puternic polar ionizabil.
C) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n ap, hidrofil, dar este uor
solubil n uleiuri
D) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n ap dar este uor solubil n n
lichide nepolare.
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n ap dar este uor solubil n n
lichide polare.
3. Cu privire la surfactani este adevrata afirmaia :
A) Partea nepolar din structura surfactanilor este solubil n lichide puternic polare
B) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n lichide nepolare
C) Partea nepolar din structura surfactanilor este solubil n ap (hidrofob) i este lipofil

D) Partea nepolar din structura surfactanilor este solubil n ap (hidrofob) dar n u este
lipofil
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n ap (hidrofob) dar este
lipofil.
4. Cu privire la surfactani este adevrata afirmaia :
A) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n lichide nepolare
B) Partea nepolar din structura surfactanilor este solubil n lichide polare
C) Partea nepolar din structura surfactanilor este hidrocarbonat;
D) Partea nepolar din structura surfactanilor este hidrofil
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n uleiuri.
5. Cu privire la surfactani este adevrata afirmaia :
A) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n lichide nepolare
B) Partea nepolar din structura surfactanilor este solubil n lichide polare
C) Partea nepolar din structura surfactanilor este hidrocarbonat;
D) Partea nepolar din structura surfactanilor este hidrofil
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n uleiuri.
6. Datorit structurii lor moleculare, unele substane in soluie apoasa au tendina de a se a
adsorbi la interfaa soluie-vapori, pentru soluiile diluate n acest proces este respectat
urmtoarea ecuaia termo-dinamica a lui Gibbs:

d
1
+
;
RT d ln a
d
1
B) 2 =

RT d ln a

A) 2 =

C) 2 =

d
1

RT d ln a

D) 2 =

1 ln

RT d ln a

E) 2 =

1 d

RT ln a

7. Datorit structurii lor moleculare, unele substane n soluie apoas au tendina de a se a


adsorbi la interfaa soluie-vapori, pentru soluiile diluate n acest proces este respectat
urmtoarea ecuaia termo-dinamica a lui Gibbs:

1 d ln
+
;
RT d ln a
1 d lg
+
B) 2 =
RT d lg a

A) 2 =

C) 2 =

a d

RT da '

D) 2 =

1 ln

RT d ln a

E) 2 =

1 d

RT ln a

8. Datorit structurii lor moleculare, unele substane n soluie apoas au tendina de a se a


adsorbi la interfaa soluie-vapori, pentru soluiile diluate n acest proces este respectat
urmtoarea ecuaia termo-dinamica a lui Gibbs:

a d

;
RT da '
a d ln

B) 2 =
RT d ln a '

A) 2 =

C) 2 =

a d

RT 2 da '

D) 2 =

a 2 d

RT da '

E) 2 =

1 d

RT ln a

9. Din clasa surfactanilor, utiliznd drept criteriu de clasificare aplicaiile lor, nu fac parte:
A) emulgatorii
B) ageni spumani
C) agenii de udare
D) geluri
E) ageni de dispersare
10. Cu privire la caracteristicile surfactanilor neionici este adevrat afirmaia:
A) surfactanii neionici se caracterizeaz prin lipsa respingerii electrostatice ceea ce ngreuneaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice
B) surfactanii neionici realizeaz o scdere mai pronunat a tensiunii superficiale la o
concentraie echivalent
C) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m a r e dect surfactanii ionici care
conin aceeai grup hidrofob
D) surfactanii neionici se caracterizeaz prin prezena respingerii electrostatice ceea ce uureaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice i agregarea lor n micelii
E) surfactanii neionici se caracterizeaz prin prezena respingerii electrostatice ceea ce uureaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice i agregarea lor n micelii
11. Cu privire la caracteristicile surfactanilor neionici este adevrat afirmaia:
A) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m a r e dect surfactanii
conin aceeai grup hidrofil
B) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m a r e dect surfactanii
conin aceeai grup hidrofob
C) surfactanii neionici realizeaz o scdere mai pronunat a tensiunii superficiale la
concentraie echivalent
D) surfactanii neionici se caracterizeaz prin prezena respingerii electrostatice ceea ce
adsorbia lor pe suprafeele interfazice i agregarea lor n micelii
E) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m i c dect surfactanii
conin aceeai grup hidrofil

ionici care
ionici care
o
uureaz
ionici care

12. Cu privire la comportarea n ap a surfactanilor neionici este adevrat afirmaia:


A) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mari de Tt temperatura de
tulburare este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
B) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de topire surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice proporie
C) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
D) dac soluia apoas de surfactani neionici se rcete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de tulburare se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant
E) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare nu este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
13. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor este fals afirmaia:
A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid neapoas
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid oleofil
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid polar
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfaa dintre o soluie apoas a unui
surfactant i un lichid nepolar
E). efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil se va afla n contact
cu soluia apoas
14. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor este adevrat afirmaia:
A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid neapoas
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid oleofil
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid polar
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfaa dintre o soluie neapoas a
unui surfactant i un lichid nepolar
E). efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil se va afla n contact
cu soluia oleofil
15. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor este adevrat afirmaia:
A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil a unei molecule
amfifile se va afl n contact cu soluia apoas
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid apoas
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil a unei molecule
amfifile se contact cu soluia oleofil
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfaa dintre o soluie apoas a unui
surfactant i un lichid polar
E). efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil a unei molecule
amfifile se contact cu soluia neapoas
16. Fac parte n categoria sistemelor disperse eterogene urmatoarele dispersii cu excepia:
A) spumele;

B) emulsiile de solid in lichid;


C) suspensiile de solid in lichid;
D) emulsiile de lichid in lichid;
E) spumele de gaz in lichid.
17. Formele dozate neomogene pot fi produse prin urmatoarele metode cu o excepie:
A) cremarea solidului n spumele distruse;
B) Sedimentarea particulelor aglomerate suspendate;
C) cremarea bulelor dispersate n spumele distruse;
D) coalescenta bulelor dispersate n spumele distruse;
E) coalescenta picaturilor de lichid dispersate n spumele distruse.
18. Fenomenele care apar la nivelul suprafeelor de separaie ale sistemelor disperse pot fi
urmatoarele cu excepia:
A) fenomene electrice;
B) fenomene fizice;
C) tensiune interfacial;
D) fenomene mecanice;
E) fenomene de capilaritate.
19. Proprietile suprafetelor de separaie ale sistemelor disperse eterogene sunt urmatoarele
cu o excepie:
A) suprafeele de separaie se numesc i interfee;
B) suprafeele de separaie ntre faze sunt extrem de intinse;
C) suprafeele de separaie sunt realizate prin dispersarea extrem de pronuntata a fazei interne;
D) suprafeele de separaie sunt realizate prin mrunirea extrem de pronuntata a fazei interne;
E) suprafeele de separaie sunt realizate prin dispersarea foarte putin pronuntata a fazei externe.
20. Dintre proprietile suprafeelor de separaie ale sistemelor disperse eterogene este fals
afirmaia:
A) suprafeele de separatie pot fi sediul unor fenomene specifice de capilaritate;
B) suprafetele de separatie sunt realizate prin maruntirea extrem de pronunata a fazei interne;
C) suprafeele de separatie sunt realizate prin sfaramarea extrem de pronunata a fazei interne;
D) suprafeele de separaie pot fi sediul unor fenomene electrice;
E) suprafeele de separaie pot fi sediul unor fenomene magnetice.
21. Fazele care intra la formarea sistemelor disperse eterogene sunt urmatoarele mai puin una:
A) faza dispersat, intern care este reprezentat de substana medicamentoas;
B) faza dispersant, extern sau continu;
C) faza dispersant sau intern;
D) faza dispersat discontinua;
E) Faza dispersant sau mediul de dispersie.
22. Substanele auxiliare care se asociaz sistemelor disperse eterogene au rol n:
A) rol n asigurarea stabilitii chimice;
B) rol n asigurarea stabilitii magnetice;
C) rol n asigurarea stabilitii fizice;
D) rol n asigurarea stabilitii microbiologice;
E) rol n asigurarea eficacitii medicamentului.
23. Care dintre afirmatiile cu privire la gradul de dispersie este fals:
A) este definit ca valoarea invers a marimii care este diametrul particulei;
B) caracterizeaz sistemele disperse;
C) se exprim n cm-1;
D) se exprim n cm-2;
E) este dat de relaia D=d-1, unde d este dimensiunea particulei;.

24. Fac parte din categoria sistemelor disperse omogene:


A) dispersiile microeterogene;
B) dispersiile coloidale;
C) dispersile ultramicroeterogene;
D) dispersiile grosiere;
E) soluiile.
25. Fac parte din categoria sistemelor disperse omogene:
A) dispersiile moleculare;
B) dispersiile ultramicroeterogene;
C) dispersile coloidale;
D) dispersiile microeterogene;
E) dispersiile macroeterogene.
26. Despre solutiile coloidale este fals afirmaia:
A) prezinta particulele dispersate care sunt mai mici decat particulele prezente n suspensii;
B) fac parte din categoria sistemelor disperse eterogene;
C) particulele dispersate in domeniul coloidal nu sunt vizibile la microscop;
D) particulele dispersate in domeniul coloidal sunt vizibile la microscop;
E) prezinta particulele dispersate care sunt mai mari decat moleculele din solutiile adevarate.
27. In cazul particulelor sferice, interpretarea gradului de dispersie este data de relaia

F=

4 3
d ( int ext )d . Sunt adevarate afirmaiile, cu excepia:
3

A) ext este densitatea fazei externe;


B) micorand factorul d la cub, se intarzie apariia separrii;
C) un grad de dispersie mare este dat de valori cat mai mici ale lui d;
D) int este densitatea fazei interne;
E) F este foa medie suportat de particule sau picturi.
28. In cazul particulelor sferice, interpretarea gradului de dispersie este dat de relaia

F=

4 3
d ( int ext )d . Sunt adevarate afirmaiile, cu excepia:
3

A) cu cat gradul de dispersie este mai mare, iar particulele fazei interne sunt mai mici, cu atat suprafaa de
separatie dintre faze este mai mare;
B) micorand factorul d la cub, se ntarzie aparitia separarii;
C) un grad de dispersie mare este dat de valori cat mai mici ale lui d;
D) cu cat gradul de dispersie este mai mare, iar particulele fazei interne sunt mai mari, cu atat suprafata de
separatie dintre faze este mai mare;
E) micorand factorul d la cub, se ntarzie coalescenta fazelor .
29. Instabilitatea agregativ care caracterizeaz sistemul dispers se manifest prin fenomenele, cu
excepia:
A) fenomene de coagulare;
B) fenomene de agregare;
C) fenomene de floculare;
D) fenomene de sedimentare;
E) fenomene electromagnetice.
30. Unirea particulelor fazei interne poate fi impiedicat prin crearea de bariere, cu excepia:
A) electromagnetice;
B) de vascozitate;
C) mecanice;

D) fizice;
E) electrice.
31. Adaugarea agenilor reologici favorabili stabilitii sistemelor disperse eterogene are ca scop
urmatoarele, cu o excepie:
A) reducerea miscarii particulelor fazei interne;
B) maresc vascozitatea fazei externe;
C) cresc posibilitatea de unire a particulelor fazei interne;
D) diminuiaz tendinat de separare a fazelor;
E) micoreaz vascozitatea fazei externe.

32. Este fals afirmaia cu privire la ecuaia lui Stokes V =

2d

( int ext ) g
:
9

A ) V reprezint viteza de sedimentare;


B) ext este densitatea fazei externe sau a mediului dispersant;
C) d reprezinta diametrul mediu al particulelor sau picaturilor fazei interne;
D) int este densitatea fazei interne sau a mediului dispers,
E) V reprezint viteza de cremare.
33. Fazele lichido-cristaline se pot forma din combinaiile amestecului de componente, cu excepia:
A) emulgator;
B) acetona;
C) surfactant;
D) apa;
E) ulei.
34. Emulsiile se pot clasifica funcie de mai multe criterii, cu excepia:
A) n funcie de origine in emulsii naturale si emulsii artificiale;
B) n funcie de tipul emulsiei, determinat de magnetizatia fazelor
C) n funcie de tipul emulsiei determinat de polaritatea fazelor;
D) n funcie de concentratia fazei dispersate n emulsii diluate i concentrate;
E) n funcie de calea de administrare.
35.Cu privire la fenomenul de udare completa, care caracterizeaza interfata solid-lichid, in
cazul sistemelor heterogene,ungiul de contact are valoarea de:
A) 0;
B) 45;
C) 100;
D) 180;
E) 90.
36. Cu privire la fenomenul de udare completa, care caracterizeaza interfata solid-lichid, in
cazul sistemelor heterogene,ungiul de contact are valoarea de:
A) 45;
B) 180;
C) 0;
D) 80;
E) 90
37. Emulsiile se pot clasifica functie de mai multe criterii, cu excepia:
A) n funcie de rolul i aciunea farmacologic n emulsii medicamentoase i emulsii cosmetice;
B) n functie de tipul emulsiei, determinat de magnetizatia fazelor;
C) n functie de concentraia fazei dispersate in emulsii foarte diluate, emulsii diluate si concentrate;
D) n functie de tipul emulsiei determinat de polaritatea fazelor;

E) n functie de calea de administrare n emulsii orale, emulsii administrate per piele, emulsii administrate pe
mucoase, emulsii parenterale.
38. Formularea emulsiilor are drept scop, mai putin:
A) emulsionarea unei singure faze lichide;
B) stabilizarea emulsiei formate;
C) asigurarea stabilitatii chimce;
D) asigurarea stabilitatii microbiologice;
E) realizarea caracterelor subiective ale emulsiei.
39. Care dintre urmatoarele condiiile nu trebuie sa le ndeplineasc un sistem rezultat prin
gelifiere, spre a fi un gel:
A) o faz a sistemului sa fie continu iar cealalt discontinu;
B) sistemul sa nu fie fluid;
C) sistemul sa fie un sistem coloid;
D) sa fie fluid;
E) sistemul sa fie nefluid.
40. Este fals afirmaaia cu privire la emulsiile farmaceutice:
A) emulsille sunt preparate farmaceutice obinute din dou lichide nemiscibile;
B) emulsille sunt preparate farmaceutice obinute din dou lichide dispersate i stabilizate cu
ajutorul emulgatorilor;
C) o emulsie este un sistem eterogen care const din dou solide nemiscibile ntre ele;
D) o emulsie este un sistem eterogen care const din dou lichide miscibile ntre ele;
E) o emulsie este un sistem omogen care const din dou lichide nemiscibile ntre ele.
41. Este adevarat afirmaia:
A) emulsile sunt preparate farmaceutice obinute din dou lichide nemiscibile, care nu pot fi
dispersate i stabilizate cu ajutorul emulgatorilor;
B) n conditii obisnuite lichidul dispersat (faza dispersa sau externa) se gasete repartizat n
masa celuilalt lichid (faza continua), sub forma de picaturi, gratie interventiei agentului de
emulsie;
C) n condiii obinuite lichidul dispersat (faza extern) se gasete repartizat n masa celuilalt
lichid (faza dispersa), sub form de picaturi, graie interveniei agentului de emulsie;
D) n condiii obinuite lichidul dispersat (faza dispers sau extern) se gasete repartizat in
masa celuilalt lichid (mediul de dispersie), sub forma de picaturi, gratie interventiei
agentului de emulsie;
E) n condiii obinuite lichidul dispersat (faza dispers sau intern) se gasete repartizat n
masa celuilalt lichid (faza continu), sub form de picaturi, graie interveniei agentului de
emulsie.
42.Cu privire la fenomenul de sinerez este adevarat afirmaia:
A) acest fenomen consta n separarea spontan a gazului din gel;
B) acest fenomen are loc n special in conditii naturale la separarea apei sau a unei soluii din
unele depuneri coloidale;
C) acest fenomen este nsotit de regula de o dilatatie si uneori chiar de o remodelare a gelului
mai mare decat forma vasului in care se produce;
D) se poate considera i ca fenomenul similar mbibarii;
E) acest fenomen este nsotit de regula de o contracie i uneori chiar de o remodelare a gelului
mai mare decat forma vasului n care se produce.
43. Fac parte din categoria sistemelor disperse eterogene urmatoarele dispersii cu excepia:
A) spumele;
B) emulsiile de solid n lichid;
C) suspensiile de solid n lichid;

D) emulsiile de lichid n lichid;


E) spumele de gaz n lichid;
44. Formele dozate neomogene pot fi produse prin urmatoarele metode cu o excepie:
A) cremarea solidului n spumele distruse;
B) sedimentarea particulelor aglomerate suspendate
C) cremarea bulelor dispersate n spumele distruse;
D) coalescena bulelor dispersate n spumele distruse;
E) coalescena picaturilor de lichid dispersate n spumele distruse;
45. Fenomenele care apar la nivelul suprafetelor de separatie ale sistemelor disperse pot fi
urmatoarele cu excepia:
A) fenomene electrice;
B) fenomene fizice
C) tensiune interfacial;
D) fenomene mecanice;
E) fenomene de capilaritate
46. Proprietile suprafeelor de separatie ale sistemelor disperse eterogene sunt urmatoarele
cu o excepie:
A) Suprafeele de separatie se numesc i interfete;
B) Suprafeele de separatie ntre faze sunt extrem de intinse;
C) Suprafeele de separatie sunt realizate prin dispersarea extrem de pronunat a fazei interne;
D) Suprafeele de separatie sunt realizate prin maruntirea extrem de pronunat a fazei interne;
E) Suprafeele de separatie sunt realizate prin dispersarea foarte putin pronunat a fazei externe.
47. Dintre proprietile suprafeelor de separatie ale sistemelor disperse eterogene este fals
afirmaia:
A) suprafeele de separaie pot fi sediul unor fenomene specifice de capilaritate;
B) suprafeele de separaie sunt realizate prin maruntirea extrem de pronunat a fazei interne;
C) suprafeele de separaie sunt realizate prin sfaramarea extrem de pronunat a fazei interne;
D) suprafeele de separaie pot fi sediul unor fenomene electrice;
E) suprafeele de separaie pot fi sediul unor fenomene magnetice
48. Fazele care intra la formarea sistemelor disperse eterogene sunt urmatoarele mai puin una:
A) faza dispersat, intern care este reprezentat de substana medicamentoas;
B) faza dispersant, extern sau continu;
C) faza dispersant sau intern;
D) faza dispersat discontinu;
E) faza dispersant sau mediul de dispersie.
49. Substanele auxiliare care se asociaz sistemelor disperse eterogene au rol in:
A) rol n asigurarea stabilitii chimice;
B) rol n asigurarea stabilitii magnetice;
C) rol n asigurarea stabilitii fizice;
D) rol n asigurarea stabilitii microbiologice;
E) rol n asigurarea eficacitii medicamentului.
50. Care dintre afirmaiile cu privire la gradul de dispersie este fals:
A) este definit ca valoarea invers a marimii care este diametrul particulei;
B) caracterizeaz sistemele disperse;
C) se exprim in cm-1;
D) se exprim in cm-2;
E) este dat de relatia D=d-1, unde d este dimensiunea particulei;.
51. Fac parte din categoria sistemelor disperse omogene:

A) dispersiile microeterogene;
B) dispersiile coloidale;
C) dispersile ultramicroeterogene;
D) dispersiile grosiere;
E) solutiile.
52. Fac parte din categoria sistemelor disperse omogene:
A) dispersiile moleculare;
B) dispersiile ultramicroeterogene;
C) dispersile coloidale;
D) dispersiile microeterogene;
E) dispersiile macroeterogene.
53. Despre soluiile coloidale este fals afirmaia:
A) prezint particulele dispersate care sunt mai mici decat particulele prezente n suspensii;
B) fac parte din categoria sistemelor disperse eterogene;
C) particulele dispersate n domeniul coloidal nu sunt vizibile la microscop;
D) particulele dispersate n domeniul coloidal sunt vizibile la microscop;
E) prezint particulele dispersate care sunt mai mari decat moleculele din solutiile adevarate.
54. In cazul particulelor sferice, interpretarea gradului de dispersie este dat de relaia

F=

4 3
d ( int ext )d . Sunt adevarate afirmaiile, cu excepia:
3

A) ext este densitatea fazei externe;


B) micsorand factorul d la cub, se ntarzie aparitia separarii;
C) un grad de dispersie mare este dat de valori cat mai mici ale lui d;
D) int este densitatea fazei interne;
E) F este forta medie suportat de particule sau picaturi.
55. In cazul particulelor sferice, interpretarea gradului de dispersie este dat de relaia

F=

4 3
d ( int ext )d . Sunt adevarate afirmaiile, cu excepia:
3

A) cu cat gradul de dispersie este mai mare, iar particulele fazei interne sunt mai mici, cu atat suprafaa de
separaie dintre faze este mai mare;
B) micorand factorul d la cub, se ntarzie apariia separrii;
C) un grad de dispersie mare este dat de valori cat mai mici ale lui d;
D) cu cat gradul de dispersie este mai mare, iar particulele fazei interne sunt mai mari, cu atat suprafaa de
separaie dintre faze este mai mare;
E) micorand factorul d la cub, se ntarzie coalescena fazelor .
56. Instabilitatea agregativ care caracterizeaz sistemul dispers se manifest prin fenomenele, cu
excepia:
A) fenomene de coagulare;
B) fenomene de agregare
C) fenomene de floculare;
D) fenomene de sedimentare;
E) fenomene electromagnetice.
57. Unirea particulelor fazei interne poate fi impiedicat prin crearea de bariere, cu excepia:
A) electromagnetice;
B) de vascozitate;
C) mecanice;
D) fizice;
E) electrice.

58. Adugarea agenilor reologici favorabili stabilitii sistemelor disperse eterogene are ca scop
urmatoarele, cu o excepie:
A) reducerea micarii particulelor fazei interne;
B) mresc vascozitatea fazei externe;
C) cresc posibilitatea de unire a particulelor fazei interne;
D) diminuiaz tendinat de separare a fazelor;
E) micoreaz vascozitatea fazei externe.

59. Este fals afirmaia cu privire la ecuaia lui Stokes V =

2d

( int ext ) g
:
9

A ) V reprezint viteza de sedimentare;


B) ext este densitatea fazei externe sau a mediului dispersant;
C) d reprezint diametrul mediu al particulelor sau picturilor fazei interne;
D) int este densitatea fazei interne sau a mediului dispers,
E) V reprezint viteza de cremare.
60. Fazele lichido-cristaline se pot forma din combinaiile amestecului de componente, cu exceptia:
A) emulgator;
B) acetona;
C) surfactant;
D) apa;
E) ulei.
61. Emulsiile se pot clasific funcie de mai multe criterii, cu excepia:
A) n funcie de origine in emulsii naturale i emulsii artificiale;
B) n funcie de tipul emulsiei, determinat de magnetizatia fazelor
C) n funcie de tipul emulsiei determinat de polaritatea fazelor;
D) n funcie de concentraia fazei dispersate n emulsii diluate i concentrate;
E) n funcie de calea de administrare.
62. Emulsiile se pot clasific funcie de mai multe criterii, cu excepia:
A) in funce de rolul i aciunea farmacologic n emulsii medicamentoase i emulsii cosmetice;
B) n funcie de tipul emulsiei, determinat de magnetizatia fazelor
C) n funie de concentratia fazei dispersate in emulsii foarte diluate, emulsii diluate si concentrate;
D) n functie de tipul emulsiei determinat de polaritatea fazelor;
E) n functie de calea de administrare n emulsii orale, emulsii administrate per piele, emulsii administrate pe
mucoase, emulsii parenterale.
63. Formularea emulsiilor are drept scop, mai putin:
A) emulsionarea unei singure faze lichide;
B) stabilizarea emulsiei formate;
C) asigurarea stabilitatii chimce;
D) asigurarea stabilitatii microbiologice;
E) realizarea caracterelor subiective ale emulsiei.
64. Dispersiile coloidale pot fi:
A) obtinute prin dizolvare;
B) macerate, infuzii, decocturi;
C) macromolecule;
D) unguente i supozitoare;
E) extracte.

65. Dispersii mecanice pot fi:


A) solutii injectabile;
B) infuzii,decocturi;
C) soli(mucilagii) de gume;
D) pilule,pulberi;
E) solutii oftalmice.
66. Dispersii moleculare pot fi:
A) obinute prin extracie i polimerizare;
B) soluii de uz intern,extern, cu aplicaie special;
C) macromolecule;
D) unguente i supozitoare;
E) obinute prin polimerizare i condensare.
67. Care dintre urmtoarele preparate farmaceutice nu fac parte din categoria dispersiile
coloidale:
A) emulsii, pilule, pulberi;
B) macerate, decocturi;
C) pulberi, comprimate;
D) suspensii, supozitoare;
E) emulsii, comprimate.
68. Cu privire la fenomenul de tixotropie este adevarat afirmaia:
A) nu se observ numai la geluri ,ci i la suspensii cu grad mare de dispersie;
B) se refer la faptul c unele geluri au capacitatea de a se fluidiza reversibil prin aciuni
chimice;
C) aceast proprietate nu este caracteristica numai gelurilor,la care forele de legatur dintre
particule sunt mai puternice decat legaturile de valen;
D) aceast proprietate nu este caracteristic numai gelurilor,la care fortele de legatur dintre
particule sunt mai slabe decat legturile de valen;
E) aceast proprietate este caracteristic numai gelurilor,la care forele de legatur dintre
particule sunt mai puternice decat legturile de valen.
69. Cu privire la fenomenul de sinerez este adevarat afirmaia:
A) acest fenomen consta n separarea spontana a gazului din gel;
B) acest fenomen are loc n special n condiii naturale la separarea apei sau a unei soluii din
unele depuneri coloidale;
C) acest fenomen este nsoit de regula de o dilatatie i uneori chiar de o remodelare a gelului
mai mare decat forma vasului n care se produce;
D) se poate considera i ca fenomenul similar imbibarii;
E) acest fenomen este nsoit de regul de o contracie i uneori chiar de o remodelare a gelului
mai mare decat forma vasului n care se produce.
70.Cu privire la sistemele coloidale solide este fals afirmaia:
A) printre sistemele coloidale se numar solii solizi, gelurile;
B) printre sistemele coloidale se numar solii solizi i rainile;
C) se pot imparti n sisteme capilare cu o mare suprafata activa i sisteme
compacte(capilare),stabile termodinamic;
D) se pot mparti n sisteme capilare cu o mare suprafa activ i sisteme
compacte(necapilare),instabile termodinamic;
E) se pot mpari n sisteme capilare cu o mare suprafaa activa i sisteme
compacte(necapilare), dispersate intern.
71.Care dintre urmtoarele condiiile nu trebuie sa le indeplineasc un sistem rezultat prin
gelifiere,spre a fi un gel:

A)
B)
C)
D)
E)

o faz a sistemului sa fie continua iar cealalta discontinu;


sistemul sa nu fie fluid;
sistemul sa fie un sistem coloid;
sa fie fluid;
sistemul sa fie nefluid.

72.Este fals afirmaia cu privire la emulsiile farmaceutice:


A) emulsille sunt preparate farmaceutice obtinute din dou lichide nemiscibile;
B) emulsille sunt preparate farmaceutice obtinute din dou lichide dispersate i stabilizate cu
ajutorul emulgatorilor;
C) o emulsie este un sistem eterogen care const din dou solide nemiscibile ntre ele;
D) o emulsie este un sistem eterogen care const din dou lichide miscibile ntre ele;
E) o emulsie este un sistem omogen care const din dou lichide nemiscibile ntre ele.
73.Este adevarat afirmaia:
A) emulsille sunt preparate farmaceutice oinute din doua lichide nemiscibile, care nu pot fi
dispersate i stabilizate cu ajutorul emulgatorilor;
B) n condiii obinuite lichidul dispersat (faza dispersa sau externa) se gaseste repartizat n
masa celuilalt lichid (faza continua), sub forma de picaturi, gratie interventiei agentului de
emulsie;
C) n condiii obinuite lichidul dispersat (faza externa) se gaseste repartizat in masa celuilalt
lichid (faza dispersa), sub forma de picaturi, gratie interventiei agentului de emulsie;
D) n condiii obinuite lichidul dispersat (faza dispersa sau externa) se gaseste repartizat n
masa celuilalt lichid (mediul de dispersie), sub form de picturi, gratie interventiei
agentului de emulsie;
E) n condiii obinuite lichidul dispersat (faza dispersa sau interna) se gaseste repartizat n
masa celuilalt lichid (faza continua), sub form de picturi, graie interventiei agentului de
emulsie.
74. Cu privire la regula lui Antonov, care se aplica sistemelor heterogene sunt adevarate
afirmatiile:
A) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca nelimitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide nesaturate unul cu altul;
B) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata nu este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul;
C) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul;
D) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca nelimitata nu este foarte apropiata
de diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide nesaturate unul cu altul
E) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca nelimitata nu este foarte apropiata
de diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul
75 .Cu privire la fenomenul de completa non-udare, care caracterizeaza interfata solid-lichid,
in cazul sistemelor heterogene,ungiul de contact are valoarea de:
A) 90;
B) 180;
C) 100;
D) 45;
E) 145.
76.Cu privire la fenomenul de completa non udare , care caracterizeaza interfata solid-lichid,
in cazul sistemelor heterogene,ungiul de contact are valoarea de:
A) 0;
B) 45;
C) 100;
D) 180;

E) 90.
77. Gelurile, numite si jeleuri sunt:
A) sisteme disperse lichide constand dintr-o suspensie obtinuta din particule anorganice mici
sau molecule organice mari.
B) sisteme disperse semisolide constand dintr-o suspensie obtinuta din particule anorganice mici
sau molecule organice mari, interpenetrate de un lichid.
C) sisteme disperse semilichide constand dintr-o suspensie obtinuta din particule anorganice
mari sau molecule organice mici
D) sisteme disperse solide constand dintr-o suspensie obtinuta din particule anorganice mici
sau molecule organice mari, interpenetrate de un lichid.
E) sisteme disperse lichide constand dintr-o suspensie obtinuta din particule anorganice mari
sau molecule organice mici
78. Cristalele lichide, denumite mai corect stari lichido-cristaline sau mezomorfe produse de
surfactanti, sunt responsabile de:
a) stabilitatea sistemului dispers sau de consistenta semisolida;
b) stabilitatea sistemului dispers si de consistenta solida;
c) instabilitatea sistemului dispers si de consistenta solida;
d) instabilitatea sistemului dispers sau de consistenta semisolida;
e) stabilitatea sistemului dispers si de consistenta semisolida
79. Hidrogelurile anionice sunt:
a) retele de polimeri imflate care contin grupe carboxilice si sulfonilice; ele nu prezinta schimbari in
comportarea la umflare, ca rezultat al schimbarii pH-ului mediului extern;
b) retele de polimeri imflate care contin grupe carboxilice sau sulfonilice; ele prezinta schimbari in
comportarea la umflare, ca rezultat al schimbarii pH-ului mediului extern;
c) retele de polimeri imflate care contin grupe carboxilice; ele prezinta schimbari in comportarea la
umflare, ca rezultat al neschimbarii pH-ului mediului extern;
d) retele de polimeri imflate care nu contin grupe carboxilice sau sulfonilice; ele prezinta schimbari
in comportarea la umflare, ca rezultat al schimbarii pH-ului mediului extern;
e) retele de polimeri imflate care contin grupe sulfonilice; ele nu prezinta schimbari in comportarea
la umflare, ca rezultat al schimbarii pH-ului mediului extern
80. Hidrogeluri bifazice sunt:
- hidrogeluri minerale, ireversibile, liofobe, formate dintr-o retea solida laminara sau
sferoidala, iar faza lichida o constituie apa;
- hidrogeluri minerale reversibile, liofobe, formate dintr-o retea solida laminara sau
sferoidala, iar faza lichida o constituie apa;
- hidrogeluri minerale, ireversibile, liofobe, formate dintr-o retea lichida laminara sau
sferoidala;
- hidrogeluri minerale, ireversibile, formate dintr-o retea solida laminara si sferoidala, iar
faza lichida o constituie apa;
- hidrogeluri minerale, liofobe, formate dintr-o retea solida laminara, iar faza lichida o
constituie apa;
81. Printre proprietatile gelurilor se numara:
a) sinereza, tixotropia, difuzia, dilatanta;
b) sinereza, tixotropia, difuzia, vascozitatea crescuta;
c) sinereza, tixotropia, difuzia si dispersia;
d) tixotropia, difuzia, reopexia si inhibarea;
e) sinereza, tixotropia, difuzia si curgerea daltoniana.
82. Printre proprietatile gelurilor se numara:
a) sinereza, tixotropia, difuzia, conductibilitatea crescuta;

b)
c)
d)
e)

sinereza, tixotropia, reopexia si contractia;


sinereza, tixotropia, reopexia, dilatanta;
tixotropia, difuzia, reopexia si inhibarea;
sinereza, tixotropia, difuzia si curgerea daltoniana.

83. Printre proprietatile gelurilor se numara:


a) sinereza, tixotropia, inhibarea, conductibilitatea;
b) sinereza, tixotropia, reopexia si inhibarea;
c) tixotropia, difuzia, reopexia si inhibarea;
d) sinereza, tixotropia, difuzia si contractarea;
e) tixotropia, difuzia, reopexia, dilatanta;
84. Printre proprietatile gelurilor se numara:
a) tixotropia, inhibarea, relaxarea, conductibilitatea;
b) inhibarea, tixotropia, reopexia si dilatanta;
c) tixotropia, dilantanta, reopexia si inhibarea;
d) relaxarea, difuzia, reopexia, dilatanta;
e) relaxarea, tixotropia, difuzia si contractarea;

85. Hidrogelurile:
a)
b)
c)
d)
e)

sunt utilizate ca bandaje pentru rani, ele fiind flexibile, durabile, antigenice si
impermeabile pentru vaporii de apa si metaboliti, asigurand o acoperire relativ buna a
ranii, in vederea prevenirii infectiilor cu bacterii;
sunt utilizate ca bandaje pentru rani, ele fiind inflexibile, durabile, antigenice si
impermeabile pentru vaporii de apa si metaboliti, asigurand o acoperire medie a ranii, in
vederea prevenirii infectiilor cu bacterii;
sunt utilizate ca bandaje pentru rani, ele fiind flexibile, durabile, antigenice si permeabile
pentru vaporii de apa si metaboliti, asigurand o acoperire buna a ranii, in vederea
prevenirii infectiilor cu bacterii;
sunt utilizate ca bandaje pentru rani, ele fiind flexibile, durabile, antigenice si permeabile
pentru vaporii de apa si metaboliti, asigurand o acoperire buna a ranii, in vederea
prevenirii infectiilor cu bacterii;
nu sunt utilizate ca bandaje pentru rani, ele nefiind flexibile, durabile, antigenice sau
permeabile pentru vaporii de apa si metaboliti, neasigurand o buna acoperire a ranii, in
vederea prevenirii infectiilor cu bacterii.

COMPLEMENT MULTIPLU
1. Care dintre afirmaiile cu privire la componentele sistemului dispers sunt reale:
A) o component este substana medicamentoas sau faza dispersata;
B) o component este solventul sau mediul de dispersie;
C) o component este substana medicamntoasa sau faza intern;
D) o component este solventul sau faza intern;
E) o component este substana medicamentoasa sau faza extern.
2. Cu privire la surfactani sunt adevrate afirmaiile:
A) surfactanii se acumuleaz pe suprafeele de separare i modific puternic n concentraii
mari proprietile superficiale ale lichidelor n care se dizolv;
B) surfactanii se acumuleaz pe suprafetele de separare i modific slab n concentraii mari
proprietile superficiale ale lichidelor n care se dizolv;

C) surfactanii sunt substane chimice care solubilizeaz materiale care au o afinitate mare unele
fa de altele;
D) surfactanii sunt substane chimice care, n soluii se concentreaz la suprafa;
E) surfactanii se acumuleaz pe pe suprafeele de separare i modific puternic n concentraii
mici, proprietile superficiale ale lichidelor n care se dizolv.
3. Cu privire la surfactani sunt false afirmaiile:
A) surfactanii se acumuleaz pe suprafeele de separare i modific puternic n concentraii
mari proprietile superficiale ale lichidelor n care se dizolv;
B) surfactanii se acumuleaz pe suprafetele de separare i modific slab n concentraii mari
proprietile superficiale ale lichidelor n care se dizolv;
C) surfactanii sunt substane chimice care solubilizeaz materiale care au o afinitate mare unele
fa de altele;
D) surfactanii sunt substane chimice care, n soluii se concentreaz la suprafa;
E) surfactanii se acumuleaz pe pe suprafeele de separare i modific puternic n concentraii
mici, proprietile superficiale ale lichidelor n care se dizolv.
4. Cu privire la surfactani sunt adevrate afirmaiile:
A) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n ap dar este uor solubil n n
lichide nepolare.
B) Partea slab polar din structura surfactanilor este insolubil n ap, hidrofil, dar este uor
solubil n uleiuri lipofil
C) Partea slab polar din structura surfactanilor este insolubil n ap (hidrofob) i n uleiuri,;
D) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n ap dar este solubil n lichide
nepolare.
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n ap dar este solubil n lichide
polare.
5. Cu privire la surfactani sunt false afirmaiile:
A) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n ap dar este uor solubil n n
lichide nepolare;.
B) Partea slab polar din structura surfactanilor este insolubil n ap, hidrofil, dar este uor
solubil n uleiuri lipofil;
C) Partea slab polar din structura surfactanilor este insolubil n ap (hidrofob) i n uleiuri;
D) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n ap dar este solubil n lichide
nepolare;.
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este insolubil n ap dar este solubil n lichide
polare.
6. Cu privire la surfactani sunt adevrate afirmaiile:
A) Partea slab polar din structura surfactanilor este hidrocarbonat
B) Partea slab polar din structura surfactanilor este ionizabil
C) Partea nepolar din structura surfactanilor este hidrofob lipofil.
D) Partea slab polar din structura surfactanilor este neionizabil
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este solubil n ap i lipofil.
7. Cu privire la surfactani sunt false afirmaiile:
A) Partea slab polar din structura surfactanilor este hidrocarbonat
B) Partea slab polar din structura surfactanilor este ionizabil
C) Partea nepolar din structura surfactanilor este hidrofob lipofil.
D) Partea slab polar din structura surfactanilor este neionizabil
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este solubil n ap i lipofil.
8. Cu privire la surfactani sunt adevrate afirmaiile:
A) Partea polar din structura surfactanilor este ionizabil
B) Partea polar din structura surfactanilor este neionizabil

C) Partea nepolar din structura surfactanilor este neionizabil


D) Partea polar din structura surfactanilor este hidrofil
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este ionizabil
9. Cu privire la surfactani sunt false afirmaiile:
A) Partea polar din structura surfactanilor este ionizabil
B) Partea polar din structura surfactanilor este neionizabil
C) Partea nepolar din structura surfactanilor este neionizabil
D) Partea polar din structura surfactanilor este hidrofil
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este ionizabil
10. Cu privire la surfactani sunt adevrate afirmaiile:
A) Partea polar din structura surfactanilor este neionizabil
B) Partea slab polar din structura surfactanilor este hidrocarbonat
C) Partea nepolar din structura surfactanilor este hidrocarbonat
D) Partea nepolar din structura surfactanilor este ionizabil
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este neionizabil
11. Cu privire la surfactani sunt false afirmaiile:
A) Partea polar din structura surfactanilor este neionizabil
B) Partea slab polar din structura surfactanilor este hidrocarbonat
C) Partea nepolar din structura surfactanilor este hidrocarbonat
D) Partea nepolar din structura surfactanilor este ionizabil
E) Partea nepolar din structura surfactanilor este neionizabil
12. Cu privire la surfactani sunt adevrate afirmaiile:
A) surfactanii anionici au un ion negativ n gruparea n e polar
B) Surfactanii neionici au sarcin electric negativ n gruparea n e polar
C) Surfactanii neionici au sarcin electric negativ n gruparea polar
D) surfactanii anionici au un ion negativ n gruparea polar
E) surfactanii cationici un ion pozitiv
13. Cu privire la surfactani sunt false afirmaiile:
A) surfactanii anionici au un ion negativ n gruparea n e polar
B) Surfactanii neionici au sarcin electric negativ n gruparea n e polar
C) Surfactanii neionici au sarcin electric negativ n gruparea polar
D) surfactanii anionici au un ion negativ n gruparea polar
E) surfactanii cationici un ion pozitiv
14. Cu privire la surfactani sunt adevrate afirmaiile:
A) surfactanii anionici au un ion pozitiv n gruparea n e polar
B) Surfactanii neionici au sarcin electric negativ n gruparea n e polar
C) Surfactantii amfolitici au fie o sarcina negativ, fie una pozitiv n functie de pH-ul soluiei
D) Surfactantii amfolitici au fie o sarcina negativ, fie una pozitiv n functie de tria ionic a
soluiei
E) surfactanii anionici au un ion negativ n gruparea polar
15. Cu privire la surfactani sunt false afirmaiile:
A) surfactanii anionici au un ion pozitiv n gruparea n e polar
B) Surfactanii neionici au sarcin electric negativ n gruparea n e polar
C) Surfactantii amfolitici au fie o sarcina negativ, fie una pozitiv n functie de pH-ul soluiei
D) Surfactantii amfolitici au fie o sarcina negativ, fie una pozitiv n functie de tria ionic a
soluiei
E) surfactanii anionici au un ion negativ n gruparea polar

16. Datorit structurii lor moleculare, unele substane n soluie apoas au tendina de a se a
adsorbi la interfaa soluie-vapori, pentru soluiile diluate n acest proces sunt respectate
urmtoarele ecuaii termodinamice Gibbs:

a d

;
RT da '
a d ln
B) 2 =

RT d ln a '

A) 2 =

1
d

RT d ln a
a 2 d
D) 2 =

RT da '

C) 2 =

E) 2 =

1 d

RT ln a

17. Datorit structurii lor moleculare, unele substane n soluie apoas au tendina de a se a
adsorbi la interfaa soluie-vapori, pentru soluiile diluate n acest proces sunt respectate
urmtoarele ecuaii termodinamice Gibbs:

a d

;
RT da '
1
d
B) 2 =

RT d ln a

A) 2 =

1 d

RT ln a '
1 d ln
D) 2 =

RT 2 d ln a
C) 2 =

E) 2 =

1
d

RT d ln a

18. Datorit structurii lor moleculare, unele substane n soluie apoas au tendina de a se a
adsorbi la interfaa soluie-vapori, pentru soluiile diluate n acest proces nu sunt respectate
urmtoarele ecuaii termodinamice Gibbs:

1 d

RT ln a
a d ln

B) 2 =
RT d ln a '

A) 2 =

a 2 d
C) 2 =

RT da '
1
d
D) 2 =

RT d ln a

E) 2 =

a d

RT da '

19. Datorit structurii lor moleculare, unele substane n soluie apoas au tendina de a se a
adsorbi la interfaa soluie-vapori, pentru soluiile diluate n acest proces nu sunt respectate
urmtoarele ecuaii termodinamice Gibbs:

a d

;
RT da '
1
d
B) 2 =

RT d ln a

A) 2 =

1
d

RT d ln a
1 d ln
D) 2 =

RT 2 d ln a
C) 2 =

E) 2 =

1 d

RT ln a

20. Din clasa surfactanilor, utiliznd drept criteriu de clasificare aplicaiile lor, fac parte:
A) emulgatorii
B) emulsiile
C) agenii de udare
D) geluri
E) ageni de dispersare
21. Din clasa surfactanilor, utiliznd drept criteriu de clasificare aplicaiile lor, nu fac parte:
A) emulgatorii
B) emulsiile
C) agenii de udare
D) geluri
E) ageni de dispersare
22. Cu privire la surfactanii neionici sunt adevrate afirmaiile:
A) surfactanii neionici realizeaz o scdere mai pronunat a tensiunii superficiale la o
concentraie echivalent
B) surfactanii neionici realizeaz o cretere mai pronunat a tensiunii superficiale la o
concentraie echivalent
C) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m a r e dect surfactanii ionici care
conin aceeai grup hidrofob
D) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai mic dect surfactanii ionici care
conin aceeai grup hidrofob
E) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai mic dect surfactanii ionici care
conin aceeai grup hidrofil.
23. Cu privire la surfactanii neionici sunt false afirmaiile:
A) surfactanii neionici realizeaz o scdere mai pronunat a tensiunii superficiale la o
concentraie echivalent

B) surfactanii neionici realizeaz o cretere mai pronunat a tensiunii superficiale la o


concentraie echivalent
C) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m a r e dect surfactanii ionici care
conin aceeai grup hidrofob
D) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai mic dect surfactanii ionici care
conin aceeai grup hidrofob
E) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai mic dect surfactanii ionici care
conin aceeai grup hidrofil.
24. Cu privire la caracteristicile surfactanilor neionici sunt adevrate afirmaiile:
A) surfactanii neionici se caracterizeaz prin lipsa respingerii electrostatice ceea ce uureaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice
B) surfactanii neionici realizeaz o scdere mai pronunat a tensiunii superficiale la o
concentraie echivalent
C) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m a r e dect surfactanii ionici care
conin aceeai grup hidrofob
D) surfactanii neionici se caracterizeaz prin prezena respingerii electrostatice ceea ce uureaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice i agregarea lor n micelii
E) surfactanii neionici se caracterizeaz prin lipsa respingerii electrostatice ceea ce uureaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice i agregarea lor n micelii
25. Cu privire la caracteristicile surfactanilor neionici nu sunt adevrate afirmaiile:
A) surfactanii neionici se caracterizeaz prin prezena respingerii electrostatice ceea ce uureaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice i agregarea lor n micelii
B) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m a r e dect surfactanii ionici care
conin aceeai grup hidrofob
C) surfactanii neionici se caracterizeaz prin lipsa respingerii electrostatice ceea ce uureaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice i agregarea lor n micelii
D) surfactanii neionici realizeaz o scdere mai pronunat a tensiunii superficiale la o
concentraie echivalent
E) surfactanii neionici se caracterizeaz prin lipsa respingerii electrostatice ceea ce uureaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice
26. Cu privire la caracteristicile surfactanilor neionicisunt false afirmaiile:
A) surfactanii neionici se caracterizeaz prin lipsa respingerii electrostatice ceea ce ngreuneaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice
B) surfactanii neionici realizeaz o scdere mai pronunat a tensiunii superficiale la o
concentraie echivalent
C) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m a r e dect surfactanii ionici care
conin aceeai grup hidrofob
D) surfactanii neionici se caracterizeaz prin prezena respingerii electrostatice ceea ce uureaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice i agregarea lor n micelii
E) surfactanii neionici se caracterizeaz prin prezena respingerii electrostatice ceea ce uureaz
adsorbia lor pe suprafeele interfazice i agregarea lor n micelii
27. Cu privire la caracteristicile surfactanilor neionici sunt false afirmaiile:
A) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m a r e dect surfactanii
conin aceeai grup hidrofil
B) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m a r e dect surfactanii
conin aceeai grup hidrofob
C) surfactanii neionici realizeaz o scdere mai pronunat a tensiunii superficiale la
concentraie echivalent
D) surfactanii neionici se caracterizeaz prin prezena respingerii electrostatice ceea ce
adsorbia lor pe suprafeele interfazice i agregarea lor n micelii

ionici care
ionici care
o
uureaz

E) surfactanii neionici au o concentraie critic micelar mai m i c dect surfactanii ionici care
conin aceeai grup hidrofil
28. Cu privire la comportarea n ap a surfactanilor neionici sunt adevrate afirmaiile:
A) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de topire se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant,
B) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de tulburare se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant,
C) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tf temperatura de fierbere se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant,
D) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tf -temperatura de fierbere surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie.
E) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie.
29. Cu privire la comportarea n ap a surfactanilor neionici nu sunt adevrate afirmaiile:
A) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de topire se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant,
B) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de tulburare se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant,
C) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tf temperatura de fierbere se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant,
D) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tf -temperatura de fierbere surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie.
E) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie.
30. Cu privire la comportarea n ap a surfactanilor neionici sunt adevrate afirmaiile:
A) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie
B) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de tulburare se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant
C) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tf temperatura de fierbere surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice proporie
D) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie
E) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu alcooli n orice
proporie
31. Cu privire la comportarea n ap a surfactanilor neionici nu sunt adevrate afirmaiile:
A) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie
B) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tt-

temperatura de tulburare se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant


C) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tf temperatura de fierbere surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice proporie
D) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie
E) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu alcooli n orice
proporie
32. Cu privire la comportarea n ap a surfactanilor neionici sunt adevrate afirmaiile:
A) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt- temperatura de tulburare se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant
B) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie
C) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
D) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de tulburare se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant
E) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de topire surfactantul aproape n ntregime se amestec cu alcooli n orice
proporie
33. Cu privire la comportarea n ap a surfactanilor neionici nu sunt adevrate afirmaiile:
A) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt- temperatura de tulburare se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant
B) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie
C) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
D) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de tulburare se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant
E) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de topire surfactantul aproape n ntregime se amestec cu alcooli n orice
proporie
34. Cu privire la comportarea n ap a surfactanilor neionici sunt adevrate afirmaiile:
A) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mari de Tt temperatura de
tulburare este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
B) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie
C) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
D) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de topire se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant
E) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare nu este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice

35. Cu privire la comportarea n ap a surfactanilor neionici nu sunt adevrate afirmaiile:


A) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mari de Tt temperatura de
tulburare este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
B) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie
C) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
D) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de topire se formeaz al treilea strat, care conine n principal surfactant
E) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare nu este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
36. Cu privire la comportarea n ap a surfactanilor neionici sunt adevrate afirmaiile:
A) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mari de Tt temperatura de
tulburare este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
B) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie
C) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
D) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de tulburare se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant
E) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare nu este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
37. Cu privire la comportarea n ap a surfactanilor neionici nu sunt adevrate afirmaiile:
A) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mari de Tt-temperatura de
tulburare este condiionat de hidratarea grupelor polioxietilenice
B) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai sczute de
Tt-temperatura de tulburare surfactantul aproape n ntregime se amestec cu ap n orice
proporie
C) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
D) dac soluia apoas de surfactani neionici se nclzete atunci la temperaturi mai mari de Tttemperatura de tulburare se formeaz al doilea strat, care conine n principal surfactant
E) solubilitatea surfactanilor neionici n apa la temperaturi mai mici de Tt temperatura de
tulburare nu este condiionata de hidratarea grupelor polioxietilenice
38. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor sunt adevrate afirmaiile:
A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfata dintre o soluie apoas a unui
surfactant i un lichid polar
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid polar
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid nepolar
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfaa dintre o soluie apoas a unui
surfactant i un lichid nepolar
E) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid neapoas.

39. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor nu sunt adevrate afirmaiile:


A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfaa dintre o soluie apoas a unui
surfactant i un lichid polar
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid polar
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid nepolar
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfaa dintre o soluie apoas a unui
surfactant i un lichid nepolar
E) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid neapoas.
40. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor sunt adevrate afirmaiile:
A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid neapoas
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid oleofil
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid polar
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfaa dintre o soluie apoas a unui
surfactant i un lichid nepolar
E). efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil se va afla n contact
cu soluia apoas
41. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor nu sunt adevrate afirmaiile:
A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid neapoas
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid oleofil
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid polar
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfaa dintre o soluie neapoas a
unui surfactant i un lichid nepolar
E). efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil se va afla n contact
cu soluia oleofil
42. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor sunt adevrate afirmaiile:
A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob se va afla n contact
cu soluia apoas
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid neapoas
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil se va afla n contact
cu soluia apoas
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfaa dintre o soluie apoas a unui
surfactant i un lichid nepolar
E) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
cationice se va afl n faza lichid polar

43. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor sunt false afirmaiile:


A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob se va afla n contact

cu soluia apoas
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid neapoas
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil se va afla n contact
cu soluia apoas
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfaa dintre o soluie apoas a unui
surfactant i un lichid nepolar
E) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
cationice se va afl n faza lichid polar
44. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor sunt adevrate afirmaiile:
A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob se va afla n contact
cu soluia apoas
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid oleofil
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil se va afla n contact
cu soluia apoas
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
cationice se va afl n faza lichid polar
E) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid neapoas

45. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor sunt false afirmaiile:


A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob se va afla n contact
cu soluia apoas
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid oleofil
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil se va afla n contact
cu solu ia apoas
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
cationice se va afl n faza lichid polar
E) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid neapoas
46. Cu privire la efectul hidrofob al surfactanilor sunt false afirmaiile:
A) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil a unei molecule
amfifile se va afl n contact cu soluia apoas
B) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofob a unei molecule
amfifile se va afl n faza lichid apoas
C) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil a unei molecule
amfifile se contact cu soluia oleofil
D) efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce la interfaa dintre o soluie apoas a unui
surfactant i un lichid polar
E). efectul hidrofob este un fenomen care se poate produce cnd partea hidrofil a unei molecule
amfifile se contact cu soluia neapoas
47. Cu privire la cele dou componente ale sistemului dispers sunt adevarate afirmaiile:
A) cele dou componente sunt faza intern reprezentat de substana medicamentoas, solutul
sau solvatul i faza extern: solventul sau vehiculul;

B) cele dou componente sunt faza intern reprezentat de dizolvant i faza externa
reprezentat de solvat care este fin divizata sub form de molecule sau ioni;
C) cele dou componente sunt faza intern reprezentata de substanta medicamentoas care este
fin divizata sub form de molecule sau ioni i faza externa reprezentat de mediul de
dispersie numit si faza continua;
D) cele dou componente sunt faza intern reprezentat de faza continu dispersant,
repartizat uniform n cel de-al doilea component i faza externa reprezentatata de solvent;
E) cele doua componente sunt faza intern reprezentat de faza dispersat, repartizat uniform
n cel de-al doilea component i faza continu sau extern reprezentatat de solvent;
48. Despre sistemul monofazic sunt adevarate afirmaiile:
A) sistemul monofazic este sistemul dispers in care toate componentele sunt intr-o stare de
agregare unica;
B) sistemul monofazic este numit i sistem omogen;
C) sistemul monofazic este numit i sistem eterogen;
D) sistemul monofazic este un sistem dispers fr discontinuiti n cuprinsul sau;
E) sistemul monofazic este un sistem dispers cu discontinuiti n cuprinsul sau;
49. Cu privire la sistemele disperse eterogene sunt adevarate afirmatiile:
A) sistemele disperse eterogene pot fi sisteme bifazice sau polifazice;
B) sistemele disperse eterogene se realizeaza prin dispersarea substantei medicamentoase doar intr-un lichid
in care acesta este solubil;
C) sistemele disperse eterogene nu prezinta tendinta de separare a fazelor;
D) sistemele disperse eterogene se realizeaza prin dispersarea substantei medicamentoase intr-un lichid, gaz
sau solid;
E) sistemele disperse eterogene nu sunt omogene.
50. Fac parte din categoria sistemelor disperse eterogene urmtoarele dispersii:
A) suspensiile de lichid n solid;
B) emulsiile de solid n lichid;
C) suspensiile de solid n lichid;
D) emulsiile de lichid n lichid;
E) spumele de gaz n lichid;
51. Care dintre afirmaiile referitoare la sistemele disperse eterogene sunt adevarate:
A) sisteme eterogene pot i suspensiile de lichid n solid;
B) sistemele eterogene nu sunt sisteme omogene i termodinamic stabile;
C) sisteme eterogene pot si emulsiile de solid n lichid;
D) sistemele eterogene prezint tendina de separare a fazelor
E) sisteme eterogene pot i suspensiile de lichid n lichid.
52. Formele dozate neomogene pot fi produse prin:
A) sedimentarea particulelor aglomerate suspendate;
B) cremarea solidului n spumele distruse;
C) coalescena picturilor de lichid dispersate n spumele distruse;
D) coalescena picturilor de solid dispersate n spumele distruse;
E) coalescena picturilor de gaz dispersate n spumele distruse.
53. Formele dozate neomogene pot fi produse prin:
A) cremarea solidului n spumele distruse;
B) coalescenta picaturilor de lichid dispersate n spumele distruse;
C) cremarea bulelor dispersate n spumele distruse;
D) coalescenta picaturilor de solid dispersate n spumele distruse;
E) sedimentarea particulelor aglomerate suspendate;
54. Fenomenele care apar la nivelul suprafeelor de separaie ale sistemelor disperse pot fi:

A) fenomene de capilaritate;
B) fenomene chimice
C) tensiune interfacial;
D) fenomene de difuzie;
E) fenomene electrice.
55. Propriettile suprafetelor de separatie ale sistemelor disperse eterogene sunt:
A) suprafetele de separaie ntre faze sunt foarte puin ntinse;
B) suprafeele de separaie ntre faze sunt extrem de ntinse;
C) suprafeele de separaie sunt realizate prin dispersarea extrem de pronunat a fazei interne;
D) suprafeele de separaie sunt realizate prin dispersarea extrem de pronunat a fazei externe;
E) suprafeele de separaie sunt realizate prin dispersarea foarte puin pronunat a fazei externe.
56. Dintre proprietatile suprafetelor de separatie ale sistemelor disperse eterogene sunt
adevarate urmatoarele:
A)s de separaie sunt realizate prin dispersarea extrem de pronuntata a fazei externe;
B) suprafetele de separatie sunt realizate prin dispersarea foarte putin pronuntata a fazei externe;
C) suprafeele de separatie sunt realizate prin sfaramarea extrem de pronuntata a fazei externe;
D) suprafetele de separatie se numesc si interfete;
E) suprafeele de separatie pot fi sediul unor fenomene specifice de capilaritate.
57. Fazele care intra la formarea sistemelor disperse eterogene sunt:
A) faza dispersat, intern care este reprezentat de substana medicamentoas;
B) faza dispersat, intern care este reprezentat de substana medicamentoas cu particule mai mari decat
molecula;
C) faza dispersant, extern sau continu;
D) faza dispersanta care este reprezentata de substana medicamentoas;
E) faza dispersat, intern care este reprezentat de substanta medicamentoas cu particule mai mici decat
molecula.
58. Subsantele auxiliare care se asociaz sistemelor disperse eterogene au rol n:
A) rol n asigurarea stabilitii electrice;
B) rol n asigurarea stabilitii magnetice;
C) rol n asigurarea stabilitii fizico-chimice;
D) rol n asigurarea stabilitii microbiologice;
E) rol in asigurarea eficacitii medicamentului.
59. Despre gradul de dispersie sunt adevarate urmatoarele afirmaii:
A) este definit ca valoarea invers a mrimii care este diametrul particulei;
B) este definit ca diametrul particulei la puterea a doua;
C) se exprim in cm-1;
D) este definit ca diametrul particulei la puterea a treia;
E) se exprim in cm-2.
60. Gradul de dispersie:
A) este dat de relatia D=d-2, unde d este dimensiunea particulei;
B) este dat de relatia D=d-1, unde d este dimensiunea particulei;
C) se exprim n cm-1;
D) se exprim n cm;
E) se exprim n cm-2.
61. Despre gradul de dispersie sunt adevarate urmatoarele afirmatii:
A) este definit ca valoarea invers a marimii care este diametrul particulei;
B) exprima numarul de particule care ar putea fi aezate una lang alta pe o distan de 1 cm;
C) se exprim in cm-2;

D) trebuie sa fie mai mare pentru a asigura calitatea formei farmaceutice;


E) trebuie sa fie mai mic pentru a asigura calitatea formei farmaceutice.
62. Gradul de dispersie:
A) trebuie sa fie mai mare pentru a asigura calitatea formei farmaceutice;
B) exprim numarul de particule care ar putea fi aezate una lng alta pe o distanta de 1 cm;
C) este dat de relaia D=d-2, unde d este dimensiunea particulei;
D) trebuie sa fie mai mic( dimensiunea particulei este mare) pentru a asigura calitatea formei farmaceutice;
E) trebuie sa fie mai mare( dimensiunea particulei este mica) pentru a asigura calitatea formei farmaceutice.
63. Fac parte din categoria sistemelor disperse eterogene:
A) dispersiile omogene;
B) dispersiile coloidale;
C) dispersile ultramicroeterogene;
D) dispersiile grosiere;
E) soluiile.
64. Din categoria sistemelor disperse eterogene fac parte:
A) dispersile ultramicroeterogene;
B) soluiile;
C) dispersiile grosiere;
D) dispersiile omogene;
E) dispersiile.formate dintr-o singura faza
65. Fac parte din categoria sistemelor disperse omogene:
A) soluiile;
B) dispersiile coloidale;
C) dispersile ultramicroeterogene;
D) dispersiile grosiere;
E) dispersiile monofazice.
66. Soluiile coloidale:
A) fac parte din dispersiile eterogene;
B) particulele dispersate n domeniul coloidal sunt vizibile la microscop;
C) particulele dispersate n domeniul coloidal nu sunt vizibile la microscop;
D) particulele dispersate sunt mai mici decat moleculele din soluiile adevarate;
E) fac parte din dispersiile omogene.
67. Despre soluiile coloidale sunt adevarate:
A) prezint particulele dispersate care sunt mai mari decat particulele prezente n suspensii;
B) prezint particulele dispersate care sunt mai mici decat moleculele din soluiile adevarate;
C) fac parte din categoria sistemelor disperse omogene moleculare;
D) prezint particulele dispersate care sunt mai mici decat particulele prezente in suspensii;
E) prezint particulele dispersate care sunt mai mari decat moleculele din solutiile adevarate.
68. Despre soluiile grosiere sunt adevarate:
A) prezint particulele dispersate care sunt mai mari decat particulele prezente n suspensii;
B) prezint particulele dispersate care sunt mai mici decat moleculele din soluiile adevarate
C) fac parte din categoria sistemelor disperse omogene moleculare;
D) prezint particulele dispersate care sunt mai mici decat particulele prezente n suspensii;
E) prezint particulele dispersate care sunt mai mari decat moleculele din soluiile adevarate.
69. Solii se clasific n:
A) dispersii omogene;
B) soluii;
C) liosoli;

D) aerosoli;
E) dispersii moleculare;
70. In cazul particulelor sferice, interpretarea gradului de dispersie este dat de relaia

F=

4 3
d ( int ext )d . Sunt adevarate afirmaiile:
3

A) d este diametrul maxim al particulelor sau picaturilor fazei externe;


B) F este forta suportata de particule sau picaturi;
C) int este densitatea fazei interne sau dispersant;
D) ext este densitatea fazei externe sau dispersat;
E) d este diametrul mediu al particulelor sau picaturilor fazei interne.
71. In cazul particulelor sferice, interpretarea gradului de dispersie este dat de relaia

F=

4 3
d ( int ext )d . Sunt adevarate afirmaiile:
3

A) ext este densitatea fazei externe;


B) int este densitatea fazei interne;
C) un grad de dispersie mare este dat de valori cat mai mici ale lui d;
D) F este forta medie suportata de particule sau picaturi;
E) un grad de dispersie mare este dat de valori cat mai mari ale lui d.
72. In cazul particulelor sferice, interpretarea gradului de dispersie este dat de relaia

F=

4 3
d ( int ext )d . Sunt adevarate afirmaiile:
3

A) cu cat gradul de dispersie este mai mic, iar particulele fazei interne sunt mai mici, cu atat suprafaa de
separaie dintre faze este mai mic;
B) micorand factorul d la cub, se ntarzie apariia separrii;
C) un grad de dispersie mare este dat de valori cat mai mici ale lui d;
D) cu cat gradul de dispersie este mai mare, iar particulele fazei interne sunt mai mari, cu atat suprafaa de
separaie dintre faze este mai mare;
E) micorand factorul d la cub, se ntarzie coalescena fazelor .
73. Instabilitatea sistemului dispers poate fi:
A) cinetic;
B) agregativ;
C) electric;
D) termodinamic;
E) magnetic.
74. Instabilitatea agregativ care caracterizeaz sistemul dispers se manifest prin fenomenele:
A) fenomene magnetice;
B) fenomene de agregare
C) fenomene de sedimentare;
D) fenomene de floculare;
E) fenomene electromagnetice
75. Instabilitatea agregativ care caracterizeaz sistemul dispers se manifest prin fenomenele:
A) fenomene floculare la emulsii;
B) fenomene de agregare la suspensii;
C) fenomene de cremare la emulsii;
D) fenomene de magnetice;
E) fenomene electrice
76.Unirea particulelor fazei interne poate fi mpiedicat prin crearea de bariere:

A) magnetice;
B) electromagnetice;
C) mecanice;
D) electrice;
E) de vascozitate.
77. Adaugarea agenilor reologici favorabili stabilitaii sistemelor disperse eterogene are ca scop:
A) reducerea micarii particulelor fazei interne;
B) micoreaza vascozitatea fazei externe;
C) creste posibilitatea de unire a particulelor fazei interne;
D) micoreaza vascozitatea fazei interne;
E) marete vascozitatea fazei externe.
78. Agenii reologici favorabili stabilitatii sistemelor disperse eterogene au drept urmare:
A) diminuiarea tendinei de separare a fazelor;
B) reducerea micarii particulelor fazei interne;
C) marete vascozitatea fazei externe;
D) micoreaza vascozitatea fazei interne;
E) micoreaza vascozitatea fazei externe.
79.

V =

Care

2d

dintre

afirmaiile

referitoare

la

relatia

lui

Stokes

sunt

adevarate

( int ext ) g
:
9

A) V reprezint viteza de amestecare;


B) d reprezint diametrul particulelor sau picaturilor fazei interne;
C) reprezint vascozitatea fazei interne sau a mediului dispersant;
D) reprezint vascozitatea fazei externe sau a mediului dispersant,
E) V reprezint viteza de forfecare.

80. In relaia lui Stokes sunt adevarate afirmaiile V =

2d

( int ext ) g
:
9

A) int este densitatea fazei interne;


B) d reprezint diametrul mediu al particulelor sau picaturilor fazei interne;
C) reprezint vascozitatea fazei interne sau a mediului dispersant;
D) V reprezint viteza de cremare,
E) V reprezint viteza de sedimentare.
81. Cu privire la relaia lui Stokes sunt adevrate:
A) viteza de sedimentare crete cu cat dimensiunea particulelor este mai mic;
B) viteza de sedimentare crete cu cat diferena dintre densitatea fazei disperse i a celei dispersante este mai
mic;
C) viteza de sedimentare creste cu cat vascozitatea fazei externe este mai mare;
D) viteza de sedimentare scade cu cat dimensiunea particulelor este mai mic;
E) viteza de sedimentare scade cu cat diferena dintre densitatea fazei disperse si a celei dispersante este mai
mic.
82. Emulsiile pot fi:
A) emulsii apa n ulei n care uleiul este dispersata n apa, ce constituie faza extern;
B) emulsii apa n ulei n care apa este dispersata n ulei, ce constituie faza extern;
C) emulsii apa n ulei n care uleiul este dispersata n apa, ce constituie faza intern;
D) emulsii de ulei n apa n care uleiul este dispersat n apa ce constituie faza extern;
E) emulsii de ulei n apa n care uleiul este dispersat n apa ce constituie faza intern.

83. Emulsiile pot fi:


A) emulsii apa n ulei n care apa este dispersata n ulei, ce constituie faza extern;
B) emulsii apa n ulei n care uleiul este dispersata n apa, ce constituie faza extern;
C) emulsii de ulei n apa n care uleiul este dispersat n apa ce constituie faza extern;
D) emulsii apa n ulei n care uleiul este dispersata n apa, ce constituie faza intern;
E) emulsii de ulei n apa, notate U/A in care uleiul este dispersat n apa ce constituie faza externa.
84. Fazele lichido-cristaline se pot forma din combinaiile amestecului de componente:
A) aceton;
B) benzen;
C) apa;
D) ulei;
E) emulgator.
85. Emulsiile se pot clasifica funcie de mai multe criterii:
A) n funcie de tipul emulsiei determinat de polaritatea fazelor;
B) n funcie de tipul emulsiei, determinat de magnetizaia fazelor
C) n funcie de concentraia fazei dispersate n emulsii foarte diluate, emulsii diluate i concentrate;
D) n funcie de rolul i aciunea farmacologic n emulsii medicamentoase i emulsii cosmetice;
E) n funcie de calea de administrare n emulsii orale, emulsii administrate per piele, emulsii administrate pe
mucoase, emulsii parenterale.
86 Formularea emulsiilor are drept scop:
A) emulsionarea celor doua faze lichide i stabilizarea emulsiei formate;
B) asigurarea stabilitii fizice;
C) emulsionarea unei singure faze lichide i stabilizarea emulsiei formate
D) asigurarea stabilitii magnetice;
E) asigurarea stabilitii chimice.
87. Formularea emulsiilor are drept scop:
A) realizarea caracterelor subiective ale emulsiei;
B) emulsionarea unei singure faze lichide si stabilizarea emulsiei formate;
C) asigurarea stabilitatii magnetice;
D) asigurarea stabilitatii fizice;
E) stabilizarea emulsiei formate .
88.Care dintre afirmaiile referitoare la randamentul cuantic sunt adevarate:

A. randamentul cuantic este raportul dintre numarul de fotoni absorbiti de molecule si numarul de
molecule transformate;

B. randamentul cuantic este raportul dintre numarul de molecule transformate si numarul de fotoni
absorbiti de molecule;

C. randamentul cuantic are in gneral o valoare mai mare de 1;


D. randamentul cuantic este este egal cu o unitate;
E. randamentul cuantic este raportul dintre numarul de fotoni absorbiti de molecule si numarul de
molecule ramase netransformate.

89.Cu privire la fluorescena sistemelor farmaceutice sunt adevarate afirmaiile:


A) fluoresccena, cand se produce o tranzitie electronica dintr-o stare excitat de singlet, Si,
prin emisia spontan a unui foton, ajungand ntr-o stare de singlet mai inalt;
B) n fluorescenta se modifica multiplicarea starilor;
C) la fluorescena lumina emis are o frecvena mult mai mic sau cel mult egal cu lumina
care a excitat procesul;
D) fluoresccena, cand se produce o tranzitie electronica dintr-o stare excitata de singlet, Si,
prin emisia spontan a unui foton, ajungand ntr-o stare de singlet mai joas;

E) fluoresccena apare la reaciile fotochimice ce au loc la gaze, la presiuni joase, cand


intervalul dintre ciocniri este relativ lung.
90. Despre geluri sunt adevarate afirmaiile:
A) denumirea de gel se foloseste mai ales pentru geluri fragile;
B) gelurile elastice isi micsoreaza mult volumul la separarea fazei lichide;
C) gelurile elastice pot adsorbi din orice lichid;
D) gelurile elastice pot adsorbi un lichid cu o compoziie chimic defirite;
E) gelurile elastice pot adsorbi un lichid cu o compoziie chimic asemanatoare.
91. Viteza unei reacii crete cu temperatura datorit:
a. scderii energiei de activare a moleculelor
b. creterii energiei cinetice a moleculelor
c. creterii numrului de molecule active i a numrului de ciocniri eficace
d. scderii stabilitii complexului activat.
e. creterii presiunii i a volumului de reacie
92. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la reacia:
aA + bB cC + dD sunt incorecte?
A.
mrimea ordinul de reacie este egal cu produsul concentraiilor reactanilor
B.
pentru cazurile simple ecuaia vitezei de reacie este: v=k[A]a[B]b
C.
n ecuaia de vitez k reprezint o constant, avnd ca unitate de msur ntotdeauna N s-1
D. cnd [A]=[B]=1 mol/L, v=k
E. Molecularitatea este suma coeficientilor stoechiometrici
93. Care din afirmaiile de mai jos sunt incorecte ?
A. complexul activat rezult n urma ciocnirii particulelor reactante
B. moleculele unui gaz au aceleai valori ale energiei cinetice
C. energia de activare este energia maxim necesar formrii complexului activat
D. sunt eficace ciocnirile dintre particulele care satisfac numai condiia energetic
E. sunt eficace ciocnirile dintre particulele care satisfac numai condiia geometrica
94. Care din urmtoarele afirmaii sunt corecte ?
A. constanta de vitez depinde numai de concentraia reactanilor
B. constanta de vitez exprim dependena vitezei de reacie de temperatur
C. constanta de vitez depinde numai de presiunea reactanilor
D. expresia constantei de vitez este k=Ao.eE/RT.
E. Constanta de vitez depinde de molecularitatea reactiei
95. Care din urmtoarele afirmaii referitoare la ordinul de reacie sunt corecte ?
A. ordinul total de reacie este suma ordinelor pariale de reacie
B. ordinul de reacie are acelai sens fizic cu molecularitatea reaciei, avnd valori numerice
egale
C. ordinul de reacie are sens fizic diferit de molecularitatea reaciei, dei pot avea valori
numerice egale
D. ordinul total de reacie nu este suma ordinelor pariale de reacie ci a coeficienilor
stoechiometrici
E. ordinul de reacie variaz cu numarul de ciocniri eficace
96.Cu privire la cele doua faze ale unui sistem heterogen sunt adevarate afirmatiile:
A) moleculele aflate in regiunea foarte apropiata de contactul celor doua faze se afla intr-o situatie
diferita de aceea in care se afla moleculele din interiorul fazelor;
B) o molecula din interiorul unei faze este atrasa in mod diferit de molecule de acelasi tip;
C) rezultanta fortelor de atractie ce actioneaza asiupra moleculelor din interiorul fazelor este nula;

D) rezultanta fortelor de atractie ce actioneaza asupra moleculelor din interiorul fazelor este diferit
de zero;
E) regiunea tridiemnsioanal de contact intre cele doua faze este numita regiune interfazica
97.Cu privire la cele doua faze ale unui sistem heterogen sunt adevarate afirmatiile, cu
exceptiile:
A) moleculele aflate in regiunea foarte apropiata de contactul celor doua faze se afla intr-o situatie
diferita de aceea in care se afla moleculele din interiorul fazelor;
B) o molecula din interiorul unei faze este atrasa in mod diferit de molecule de acelasi tip;
C) rezultanta fortelor de atractie ce actioneaza asiupra moleculelor din interiorul fazelor este nula;
D) rezultanta fortelor de atractie ce actioneaza asupra moleculelor din interiorul fazelor este diferit
de zero;
E) regiunea tridiemnsioanal de contact intre cele doua faze este numita regiune interfazica
98.Cu privire la regiunea de contact intre fazele si care caracterizeaza un sistem heterogen
sunt adevarate afirmatiile:
A) este numita regiune interfazica;
B) este numita regiune intrafazica
C) este numita regiune trifazica
D) este numita regiune interfaciala
E)este numita regiune intrafaciala.
99.Cu privire la regiunea de contact intre fazele si care caracterizeaza un sistem heterogen
sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) este numita regiune interfazica;
B) este numita regiune intrafazica
C) este numita regiune trifazica
D) este numita regiune interfaciala
E)este numita regiune intrafaciala.
100.Cu privire la regiunea de contact intre fazele si care caracterizeaza un sistem
heterogen sunt adevarate afirmatiile:
A) este numita strat superficial
B) este numita regiune intrafazica
C) daca in sistem nu sunt prezenti ioni, grosimea acestei regiuni nu este mai mare de 2-3 diametre
moleculare;
D) este numita si regiune intrafaciala
E)este numitastrat profund.
101.Cu privire la regiunea de contact intre fazele si care caracterizeaza un sistem
heterogen sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) este numita si regiune intrafaciala
B) este numita regiune intrafazica
C) este o regiune bidimensionala
D) este numita strat superficial
E) daca in sistem nu sunt prezenti ioni, grosimea acestei regiuni nu este mai mare de 2-3 diametre
moleculare.
102.Cu privire la regiunea de contact intre fazele si care caracterizeaza un sistem
heterogen sunt adevarate afirmatiile:
A) termenul de interfata este atribuit unei suprafete aparente, bidimensionale din punct de vedere
geometric, care separa doua faze;
B) termenul de interfata este atribuit unei suprafete aparente, tridimensionale din punct de vedere
geometric, care separa doua faze este numita regiune intrafazica
C) este o regiune bidimensionala
D) este numita strat superficial

E) ) este o regiune tridimensionala.


103.Cu privire la regiunea de contact intre fazele si care caracterizeaza un sistem
heterogen sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) termenul de interfata este atribuit unei suprafete aparente, bidimensionale din punct de vedere
geometric, care separa doua faze;
B) termenul de interfata este atribuit unei suprafete aparente, tridimensionale din punct de vedere
geometric, care separa doua faze este numita regiune intrafazica
C) este o regiune bidimensionala
D) este numita strat superficial
E) ) este o regiune tridimensionala.
Rasp B,C
104. In cazul unui sistem heterogen inchis format dintr-un lichid in echilibru cu vaporii sai
sunt adevarate afirmatiile:
A) fortele intramoleculare de atractie determina un potential de interactie negativ, care, pentru intreg
sistemul determina o energie interna coborata;
B) fortele intermoleculare de atractie determina un potential de interactie negativ, care, pentru intreg
sistemul determina o energie interna coborata
C) moleculele aflate la suprafata lichidului sufera atractie mai mica decat cele aflate in faza strat a
lichidului;
D) moleculele aflate la suprafata lichidului sufera atractie mai maredecat cele aflate in faza strat a
lichidului;
E) numarul de molecule din unitatea de volum a fazei de vapori este foarte mic
105. In cazul unui sistem heterogen inchis format dintr-un lichid in echilibru cu vaporii sai
sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) fortele intramoleculare de atractie determina un potential de interactie negativ, care, pentru intreg
sistemul determina o energie interna coborata;
B) fortele intermoleculare de atractie determina un potential de interactie negativ, care, pentru intreg
sistemul determina o energie interna coborata
C) moleculele aflate la suprafata lichidului sufera atractie mai mica decat cele aflate in faza strat a
lichidului;
D) moleculele aflate la suprafata lichidului sufera atractie mai maredecat cele aflate in faza strat a
lichidului;
E) numarul de molecule din unitatea de volum a fazei de vapori este foarte mic
106. In cazul unui sistem heterogen inchis format dintr-un lichid in echilibru cu vaporii sai
sunt adevarate afirmatiile:
A) ) fortele intermoleculare de atractie determina un potential de interactie negativ, care, pentru
intreg sistemul determina o energie interna coborata
B) fortele de atractie cu care moleculele din faza lichida actioneaza asupra moleculelor de al
suprafata dau o forta rezultanta care actioneaza asupra fiecarei molecule de la suprafata lichidului ;
C) moleculele aflate la suprafata lichidului sufera atractie mai mica decat cele aflate in faza strat a
lichidului;
D) fortele de respindegere cu care moleculele din faza lichida actioneaza asupra moleculelor de al
suprafata dau o forta rezultanta care actioneaza asupra fiecarei molecule de la suprafata lichidului
moleculele aflate la suprafata lichidului sufera atractie mai maredecat cele aflate in faza strat a
lichidului;
E) numarul de molecule din unitatea de volum a fazei de vapori nu este foarte mic
107. In cazul unui sistem heterogen inchis format dintr-un lichid in echilibru cu vaporii sai
sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) ) fortele intermoleculare de atractie determina un potential de interactie negativ, care, pentru
intreg sistemul determina o energie interna coborata

B) fortele de atractie cu care moleculele din faza lichida actioneaza asupra moleculelor de al
suprafata dau o forta rezultanta care actioneaza asupra fiecarei molecule de la suprafata lichidului ;
C) moleculele aflate la suprafata lichidului sufera atractie mai mica decat cele aflate in faza strat a
lichidului;
D) fortele de respindegere cu care moleculele din faza lichida actioneaza asupra moleculelor de al
suprafata dau o forta rezultanta care actioneaza asupra fiecarei molecule de la suprafata lichidului
moleculele aflate la suprafata lichidului sufera atractie mai maredecat cele aflate in faza strat a
lichidului;
E) numarul de molecule din unitatea de volum a fazei de vapori nu este foarte mic
108.In cazul interfetelor lichid/lichid, solid/ gaz. solid/vapori si solid/ lichid, care caracterizeaza
un sistem heterogen sunt adevarate afirmatiile:
A) daca fazele in contact sunt doua lichide nemiscibile, interactiunile dintre moleculele diferite ale
acestor faze sunt neglijate, la fel ca in cazul interfetelor lichid/ gaz si lichid/vapori
B) interactiunile dintre moleculele diferite ale acestor faze reduc actiunea fortelor de atractie
necompensate la suprafetele libere ale fiecarui lichid in contact cu aerul;
C) daca fazele in contact sunt doua lichide nemiscibile, interactiunile dintre moleculele diferite ale
acestor faze nu sunt neglijate, la fel ca in cazul interfetelor lichid/ gaz si lichid/vapori;
D) lichidele care au polaritati comparabile nu se pot amesteca in orice proportie si astfel tensiunea
lor intrafaciala este nula;
E) interactiunile dintre moleculele diferite ale acestor faze reduc actiunea fortelor de atractie
necompensate la suprafetele libere ale fiecarui lichid in contact cuvaporii proprii.
109.In cazul interfetelor lichid/lichid, solid/ gaz. solid/vapori si solid/ lichid, care caracterizeaza
un sistem heterogen sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) daca fazele in contact sunt doua lichide nemiscibile, interactiunile dintre moleculele diferite ale
acestor faze sunt neglijate, la fel ca in cazul interfetelor lichid/ gaz si lichid/vapori
B) interactiunile dintre moleculele diferite ale acestor faze reduc actiunea fortelor de atractie
necompensate la suprafetele libere ale fiecarui lichid in contact cu aerul;
C) daca fazele in contact sunt doua lichide nemiscibile, interactiunile dintre moleculele diferite ale
acestor faze nu sunt neglijate, la fel ca in cazul interfetelor lichid/ gaz si lichid/vapori;
D) lichidele care au polaritati comparabile nu se pot amesteca in orice proportie si astfel tensiunea
lor intrafaciala este nula;
E) interactiunile dintre moleculele diferite ale acestor faze reduc actiunea fortelor de atractie
necompensate la suprafetele libere ale fiecarui lichid in contact cuvaporii proprii.
110.Cu privire la regula lui Antonov, care se aplica sistemelor heterogene sunt adevarate
afirmatiile:
A) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca nelimitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide nesaturate unul cu altul;
B) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata nu este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul;
C) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul;
D) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca nelimitata nu este foarte apropiata
de diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide nesaturate unul cu altul
E) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale in contact cu aerul.
111.Cu privire la regula lui Antonov, care se aplica sistemelor heterogene sunt adevarate
afirmatiile, cu exceptiile:
A) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca nelimitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide nesaturate unul cu altul;
B) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata nu este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul;

C) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul;
D) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca nelimitata nu este foarte apropiata
de diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide nesaturate unul cu altul
E) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale in contact cu aerul.
112.Cu privire la regula lui Antonov, care se aplica sistemelor heterogene sunt adevarate
afirmatiile:
A) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul;
B); tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca nelimitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale in contact cu apa
C) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul;
D tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale in contact cu aerul
E) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata nu este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul
113.Cu privire la regula lui Antonov, care se aplica sistemelor heterogene sunt adevarate
afirmatiile, cu exceptiile:
A) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul;
B); tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca nelimitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale in contact cu apa
C) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul;
D tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale in contact cu aerul
E) tensiunea interfaciala a doua lichide cu miscibilitate reciproca limitata nu este foarte apropiata de
diferenta dintre tensiunile superficiale ale celor doua lichide saturate unul cu altul
114. Cu privire la tensiunea interfaciala care caracterizeaza un sistem heterogen sunt
adevarate afirmatiile:
A) ecuatia tensiunii interfaciale este =F/2l;
B) unitatea de masura in sistemul International este N* m-1
C) ecuatia tensiunii interfaciale este =F *2l
D) ecuatia tensiunii interfaciale este =2l / F
E) unitatea de masura in sistemul International este N* m-2.
115. Cu privire la tensiunea interfaciala care caracterizeaza un sistem heterogen sunt
adevarate afirmatiile, cu exceptiile :
A) ecuatia tensiunii interfaciale este =F/2l;
B) unitatea de masura in sistemul International este N* m-1
C) ecuatia tensiunii interfaciale este =F *2l
D) ecuatia tensiunii interfaciale este =2l / F
E) unitatea de masura in sistemul International este N* m-2.
116. Cu privire la tensiunea interfaciala care caracterizeaza un sistem heterogen sunt
adevarate afirmatiile:
A) tensiunea interfazica are semnificatia fortei care revine la unitatea de lungime la echilibru
B) unitatea de masura in sistemul International este N* m-21
C) ecuatia tensiunii interfaciale este =F *2l
D) ecuatia tensiunii interfaciale este =F/2l;

E) unitatea de masura in sistemul International este N* m-1.


117.Cu privire la tensiunea interfaciala care caracterizeaza un sistem heterogen sunt adevarate
afirmatiile, cu exceptiile:
A) tensiunea interfazica are semnificatia fortei care revine la unitatea de lungime la echilibru
B) unitatea de masura in sistemul International este N* m-21
C) ecuatia tensiunii interfaciale este =F *2l
D) ecuatia tensiunii interfaciale este =F/2l;
E) unitatea de masura in sistemul International este N* m-1.
118. Cu privire la gradul de udare, care caracterizeaza interfata solid-lichid, in cazul
sistemelor heterogene, sunt adevarate afirmatiile:
A) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat bimolecular este vorba de udare completa;
B) daca interactiile atractive de coeziune dintre moleculele lichidului sunt mai mari decat cele
atractive, lichidul nu se raspandeste pe suprafata solidului;
C) daca interactiile atractive de coeziune dintre moleculele lichidului sunt mai mici decat cele
atractive, lichidul nu se raspandeste pe suprafata solidului;
D) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat monomolecular este vorba de udare completa
E) daca interactiile atractive de coeziune dintre moleculele lichidului sunt mai mari decat cele
atractive, lichidul nu se aduna in picaturi pe suprafata solidului.
119. Cu privire la gradul de udare, care caracterizeaza interfata solid-lichid, in cazul
sistemelor heterogene, sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat bimolecular este vorba de udare completa;
B) daca interactiile atractive de coeziune dintre moleculele lichidului sunt mai mari decat cele
atractive, lichidul nu se raspandeste pe suprafata solidului;
C) daca interactiile atractive de coeziune dintre moleculele lichidului sunt mai mici decat cele
atractive, lichidul nu se raspandeste pe suprafata solidului;
D) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat monomolecular este vorba de udare completa
E) daca interactiile atractive de coeziune dintre moleculele lichidului sunt mai mari decat cele
atractive, lichidul nu se aduna in picaturi pe suprafata solidului.
120. Cu privire la gradul de udare, care caracterizeaza interfata solid-lichid, in cazul
sistemelor heterogene, sunt adevarate afirmatiile:
A) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat bimolecular este vorba de udare completa;
B) in cazul fenomenului de udare completa interactiile atractive de adeziune intre moleculele de
natura diferita sunt mai mici decat cele atractive de coeziune dintre moleculele apei;
C) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat monomolecular este vorba de udare completa
D) in cazul fenomenului de udare completa interactiile atractive de adeziune intre moleculele de
natura diferita sunt mai mici decat cele de respingere dintre moleculele apei;
E) daca interactiile atractive de coeziune dintre moleculele lichidului sunt mai mari decat cele
atractive, lichidul nu uda solidului.
121. Cu privire la gradul de udare, care caracterizeaza interfata solid-lichid, in cazul
sistemelor heterogene, sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat bimolecular este vorba de udare completa;
B) in cazul fenomenului de udare completa interactiile atractive de adeziune intre moleculele de
natura diferita sunt mai mici decat cele atractive de coeziune dintre moleculele apei;

C) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat monomolecular este vorba de udare completa
D) in cazul fenomenului de udare completa interactiile atractive de adeziune intre moleculele de
natura diferita sunt mai mici decat cele de respingere dintre moleculele apei;
E) daca interactiile atractive de coeziune dintre moleculele lichidului sunt mai mari decat cele
atractive, lichidul nu uda solidului.
122. Cu privire la fenomenul de udare completa, care caracterizeaza interfata solid-lichid, in
cazul sistemelor heterogene, sunt adevarate afirmatiile:
A) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat monomolecular este vorba de udare completa
B) un exemplu de udare completa il poate constitui o picatura de apa adaugata pe cuprafata unui
cristal de cuart ingrijit curatata de impuritati
C) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat bimolecular este vorba de udare completa;
D) in cazul fenomenului de udare completa interactiile atractive de adeziune intre moleculele de
natura diferita sunt mai mici decat cele de respingere dintre moleculele apei;
E) in cazul fenomenului de udare completa interactiile atractive de adeziune intre moleculele de
natura diferita sunt mai mari decat cele atractive de coeziune dintre moleculele apei;
123.Cu privire la fenomenul de udare completa, care caracterizeaza interfata solid-lichid, in
cazul sistemelor heterogene, sunt adevarate afirmatiile:
A) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat monomolecular este vorba de udare completa
B) un exemplu de udare completa il poate constitui o picatura de apa adaugata pe cuprafata unui
cristal de cuart ingrijit curatata de impuritati
C) daca lichidul adaugat pe suprafata unui solid se raspandeste pe aceasta suprafata pana ce devine
un strat bimolecular este vorba de udare completa;
D) in cazul fenomenului de udare completa interactiile atractive de adeziune intre moleculele de
natura diferita sunt mai mici decat cele de respingere dintre moleculele apei;
E) in cazul fenomenului de udare completa interactiile atractive de adeziune intre moleculele de
natura diferita sunt mai mari decat cele atractive de coeziune dintre moleculele apei;
124. Studiul reologiei sistemelor disperse:
A) reprezinta tiina curgerii i permite caracterizarea i clasificarea fluidelor, semisolidelor;
B) reprezinta tiina deformaiilor i permite caracterizarea i clasificarea solidelor,
semisolidelor;
C) permite realizarea unor studii cinetice ale medicamentelor pe toat durata depozitrii;
D) permite determinarea mecanismului de dizolvare prin cunoaterea vascozitii solidelor
E) permite meninerea proprietilor fizico-chimice ale medicamentelor pe toat durata
depozitrii i n timpul administrrii.
125. Clasificarea dispersiilor coloidale poate fi facut in funcie de urmatoarele criterii:
A) natura mediului de dispersie solid;
B) interaciunea substanei coloidale cu mediul de dispersie;
C) natura mediului de dispersie lichid;
D) interaciunea substanei coloidale cu gradul de dispersie;
E) reversibilitate.
126. Dintre organosoli fac parte:
A) eterosolii;
B) liosoli n aceton;
C) liosoli in apa;
D) liosoli in benzen;
E) benzenosoli.

127. Dintre organosoli fac parte urmatoarele cu excepiile:


A) liosoli in apa
B) benzenosoli;
C) eterosolii;
D) liosoli in benzen;
E) liosoli n aceton.
128. Dintre dispersiile coloidale ireversibile fac parte:
A) gelatina n ap;
B) liosoli de metale;
C) gelatina in benzen;
D) cauciucul n benzen;
E) hidrosoli de argint.
129. Dintre dispersiile coloidale ireversibile fac parte urmtoarele sisteme disperse cu
excepiile:
A) liosoli de metale;
B) gelatina n ap;
C) gelatina in benzen;
D) hidrosoli de argint;
E) cauciucul n benzen.
130. Dintre dispersiile coloidale reversibile fac parte:
A) hidrosoli de argint;
B) liosoli de metale;
C) gelatina in benzen;
D) cauciucul n benzen;
E) gelatina n ap.
131. Dintre dispersiile coloidale reversibile fac parte urmtoarele sisteme disperse cu
excepiile:
A) gelatina n ap;
B) cauciucul n benzen;
C) hidrosoli de argint;
D) gelatina in benzen;
E) liosoli de metale.
132. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat pozitiv de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale:
A) temperatura;
B) concentraia n polimer;
C) proprietile superficiale;
D) ageni microbiologici;
E) proprieti dimensionale.
133. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat pozitiv de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale:
A) proprieti dimensionale;
B) temperatura;
C) ageni microbiologici;
D) proprieti optice;
E) pH.

134. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat pozitiv de


urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale:
A) pH;
B) proprietile superficiale;
C) proprieti optice;
D) temperatura;
E) concentraia n polimer.
135. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat pozitiv de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale:
A) ageni microbiologici;
B) proprietile superficiale;
C) concentraia n polimer;
D) proprietile electro-magnetice;
E) proprieti optice.
136. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat pozitiv de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale:
A) proprietile electro-magnetice;
B) concentraia n polimer;
C) ageni microbiologici;
D) pH;
E) proprietile superficiale;
137. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat pozitiv de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale i de unele proprieti comune soluiilor
coloidale cu excepiile:
A) temperatura;
B) concentraia n polimer;
C) proprietile superficiale;
D) ageni microbiologici;
E) proprieti dimensionale.
138. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat pozitiv de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale i de unele proprieti comune soluiilor
coloidale cu excepiile:
A) proprieti dimensionale;
B) temperatura;
C) ageni microbiologici;
D) proprieti optice;
E) pH;
139. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat pozitiv de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale i de unele proprietti comune soluiilor
coloidale cu excepiile:
A) pH;
B) proprietile superficiale;
C) proprieti optice;
D) temperatura;
E) concentraia n polimer;

140. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat pozitiv de


urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale cu excepiile:
A) ageni microbiologici;
B) proprietile superficiale;
C) concentraia n polimer;
D) proprietile electro-magnetice;
E) proprieti optice.
141. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat pozitiv de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale cu excepiile:
A) proprietile electro-magnetice;
B) concentraia n polimer;
C) ageni microbiologici;
D) pH;
E) proprietile superficiale.
142. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat negativ de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale:
A) proprietile superficiale;
B) concentraia n polimer;
C) temperatura;
D) ageni microbiologici;
E) proprieti dimensionale.
143. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat negativ de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale:
A) proprieti dimensionale;
B) temperatura;
C) ageni microbiologici;
D) proprieti optice;
E) pH.
144. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat negativ de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale:
A) pH;
B) proprietile superficiale;
C) proprieti optice;
D) temperatura;
E) concentraia n polimer.
145. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat pozitiv de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale:
A) ageni microbiologici;
B) proprietile superficiale;
C) concentraia n polimer;
D) proprietile electro-magnetice;
E) proprieti optice.

146. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat negativ de


urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale:
A) proprietile electro-magnetice;
B) adaugarea de solveni nemiscibili in ap;
C) adaugarea de solveni miscibili in ap;
D) pH;
E) proprietile superficiale.
147. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat negativ de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale i de unele proprieti comune soluiilor
coloidale cu excepiile:
A) temperatura;
B) concentraia n polimer;
C) proprietile superficiale;
D) ageni microbiologici;
E) proprieti dimensionale.
148. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat negativ de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale i de unele proprieti comune soluiilor
coloidale cu excepiile:
A) proprieti dimensionale;
B) temperatura;
C) ageni microbiologici;
D) adaugarea de electrolii;
E) proprietile electro-cinetice
149. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat negativ de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale i de unele proprieti comune soluiilor
coloidale cu excepiile:
A) pH;
B) proprietile superficiale;
C) proprieti optice;
D) temperatura;
E) concentraia n polimer.
150. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat negativ de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale cu excepiile:
A) proprietile electro-magnetice;
B) adaugarea de solveni nemiscibili in ap;
C) adaugarea de solveni miscibili in ap;
D) pH;
E) proprietile superficiale.
151. Stabilitatea dispersiilor hidrofile de compui macromoleculari este influenat negativ de
urmtoarele proprieti specifice sistemelor coloidale si de unele proprietti comune soluiilor
coloidale cu excepiile:
A) proprietile electro-magnetice;
B) concentraia n polimer;
C) ageni microbiologici;
D) pH;
E) proprietile superficiale.

152. Dintre dispersiile coloidale ireversibile fac parte:


A) hidrosoli de aur;
B) liosoli de metale;
C) gelatina in eter;
D) hidrosoli de argint;
E) gelatina n ap
153.Dintre dispersiile coloidale ireversibile fac parte urmatoarele dispersii cu exceptiile:
A) hidrosoli de aur;
B) liosoli de metale;
C) gelatina in eter;
D) hidrosoli de argint;
E) gelatina n ap
154. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un emulgator sunt urmatoarele:
A) sa confere picaturilor dispersate de lichid sau bulelor de gaz un potential electric adecvat, in asa
fel incat sa duca la respingerea lor, deci sa creeze o bariera electrica;
B) sa prezinte activitate de suprafata si sa reduca tensiunea interfaciala, deci sa micsoreze energia
libera interfaciala, conservand o arie mare a suprafetei interfaciale, fenomen numit stabilizare
termodinamica;
C) sa prezinte activitate de suprafata si sa reduca tensiunea interfaciala, deci sa micsoreze energia
libera interfaciala, conservand o arie mica a suprafetei interfaciale, fenomen numit stabilizare
barodinamica;
D) sa favorizeze obtinerea unui grad de dispersie micsorat;
E) sa confere picaturilor dispersate de lichid un potential electric adecvat, in asa fel incat sa duca la
respingerea lor, deci sa creeze o bariera electrica;
155. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un emulgator sunt urmatoarele, cu
exceptiile:
A) sa confere picaturilor dispersate de lichid sau bulelor de gaz un potential electric adecvat, in asa
fel incat sa duca la respingerea lor, deci sa creeze o bariera electrica;
B) sa prezinte activitate de suprafata si sa reduca tensiunea interfaciala, deci sa micsoreze energia
libera interfaciala, conservand o arie mare a suprafetei interfaciale, fenomen numit stabilizare
termodinamica;
C) sa prezinte activitate de suprafata si sa reduca tensiunea interfaciala, deci sa micsoreze energia
libera interfaciala, conservand o arie mica a suprafetei interfaciale, fenomen numit stabilizare
barodinamica;
D) sa favorizeze obtinerea unui grad de dispersie micsorat;
E) sa confere picaturilor dispersate de lichid un potential electric adecvat, in asa fel incat sa duca la
respingerea lor, deci sa creeze o bariera electrica;
156. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un emulgator sunt urmatoarele:
A) sa prezinte activitate de suprafata si sa reduca tensiunea interfaciala, deci sa micsoreze energia
libera interfaciala, conservand o arie mica a suprafetei interfaciale, fenomen numit stabilizare
barodinamica;
B) sa faca posibila inversarea fazelor;
C) sa nu faca posibila inversarea fazelor;
D) sa fie eficient in concentratii mici;
E) sa aibe actiune farmacologica proprie.
157. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un emulgator sunt urmatoarele:
A) sa se absoarba usor in jurul picaturilor de lichid dispersate, sub forma unui film condensat,
aderent, care sa previna coalescenta;
B) sa creasca vascozitatea emulsiei contra cremarii;
C) sa creasca vascozitatea emulsiei contra sedimentarii;

D) sa se absoarba usor in jurul picaturilor de lichid dispersate, sub forma unui film condensat,
neaderent, care sa previna coalescenta;
E) sa nu prezinte activitate de suprafata si s areduca tensiunea interfaciala, deci sa micsoreze energia
libera interfaciala, conservand o arie mare a suprafetei interfaciale, fenomen numit stabilizare
termodinamica.
158. Conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un emulgator sunt urmatoarele, cu
exceptiile:
A) sa se absoarba usor in jurul picaturilor de lichid dispersate, sub forma unui film condensat,
aderent, care sa previna coalescenta;
B) sa creasca vascozitatea emulsiei contra cremarii;
C) sa creasca vascozitatea emulsiei contra sedimentarii;
D) sa se absoarba usor in jurul picaturilor de lichid dispersate, sub forma unui film condensat,
neaderent, care sa previna coalescenta;
E) sa nu prezinte activitate de suprafata si s areduca tensiunea interfaciala, deci sa micsoreze energia
libera interfaciala, conservand o arie mare a suprafetei interfaciale, fenomen numit stabilizare
termodinamica.
159. Despre bucla de histereza, care caracterizeaza corpurile tixotrope, sunt adevarate
afirmatiile:
A) prezenta buclei de histereza indica prezenta particulelor strans impachetate, cu spatiul dintre ele
minim, astfel incat vehiculul sa umple complet spatiile;
B) prezenta buclei de histereza indica o refacere a structurii si astfel, aria acesteia nu poate fi folosita
ca indice al gradului de distrugere;
C) prezenta buclei de histereza indica faptul ca structura sistemului dispers nu se reface imediat;
D) prezenta buclei de histereza indica o distrugere a structurii si astfel, aria acesteia nu poate fi
folosita ca indice al gradului de distrugere;
E) prezenta buclei de histereza indica faptul ca structura sistemului dispers nu se reface imediat,
dupa anularea fortei de forfecare;
160. Despre bucla de histereza, care caracterizeaza corpurile tixotrope, sunt adevarate
afirmatiile:
A) prezenta buclei de histereza indica prezenta particulelor strans impachetate, cu spatiul dintre ele
minim, astfel incat vehiculul sa umple complet spatiile;
B) prezenta buclei de histereza indica o refacere a structurii si astfel, aria acesteia nu poate fi folosita
ca indice al gradului de distrugere;
C) prezenta buclei de histereza indica faptul ca structura sistemului dispers nu se reface imediat;
D) prezenta buclei de histereza indica o distrugere a structurii si astfel, aria acesteia nu poate fi
folosita ca indice al gradului de distrugere;
E) prezenta buclei de histereza indica faptul ca structura sistemului dispers nu se reface imediat,
dupa anularea fortei de forfecare;
161. Cu privire la fenomenul de tixotropie, fenomen care caracterizeaza fluidele nenowtoniene
cu curgere dependenta de timp, sunt adevarate afirmatiile:
A) tixotropia este un fenomen care consta in intarzierea refacerii structurii unui corp sa a unui sistem
dispers;
B) tixotropia se schematizeaza prin trecerea de la starea de sol in gel;
C) ) tixotropia este un fenomen care urmeaza o reversibilitate dependenta de timp, crescatoare in
vascozitate aparenta;
D) tixotropia este o comportare dependenta de timp si o proprietate a unor corpuri, sisteme disperse,
de exemplu geluri, de a prezenta o scadere a vascozitatii in timp;
E) tixotropia se schematizeaza prin trecerea de la starea de gel in sol.
162. Cu privire la fenomenul de tixotropie, fenomen care caracterizeaza fluidele nenowtoniene
cu curgere dependenta de timp, sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:

A) tixotropia este un fenomen care consta in intarzierea refacerii structurii unui corp sa a unui sistem
dispers;
B) tixotropia se schematizeaza prin trecerea de la starea de sol in gel;
C) tixotropia este un fenomen care urmeaza o reversibilitate dependenta de timp, crescatoare in
vascozitate aparenta;
D) tixotropia este o comportare dependenta de timp si o proprietate a unor corpuri, sisteme disperse,
de exemplu geluri, de a prezenta o scadere a vascozitatii in timp;
E) tixotropia se schematizeaza prin trecerea de la starea de gel in sol.
163. In cazul comportarii dilatante, care caracterizeaza fluidele nenowtoniene cu comportare
independenta de timp, sunt adevarate afirmatiile:
A) in repaus, impachetarea particulelor este stransa;
B) in repaus, spatiul dintre particule este minim;
C) in repaus, impachetarea particulelor este dilatanta;
D ) in repaus, spatiul dintre particule este mare;
E) in repaus, impachetarea particulelor este deschisa;
164. In cazul comportarii dilatante, care caracterizeaza fluidele nenowtoniene cu comportare
independenta de timp, sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) in repaus, impachetarea particulelor este stransa;
B) in repaus, spatiul dintre particule este minim;
C) in repaus, impachetarea particulelor este dilatanta;
D ) in repaus, spatiul dintre particule este mare;
E) in repaus, impachetarea particulelor este deschisa;
165. In cazul comportarii dilatante, care caracterizeaza fluidele nenowtoniene cu comportare
independenta de timp, sunt adevarate afirmatiile:
A) in repaus, mediul de dispersie este insuficient pentru a umple spatiul dintre particule;
B) in repaus, profilele de curgere sunt la nivele inalte;
C) in repaus, mediul de dispersie este suficient pentru a umple spatiul dintre particule;
D) in repaus, spatiul dintre particule este mare;
E) in repaus, profilele de curgere sunt la nivele joase;
166. In cazul comportarii dilatante, care caracterizeaza fluidele nenowtoniene cu comportare
independenta de timp, sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) in repaus, mediul de dispersie este insuficient pentru a umple spatiul dintre particule;
B) in repaus, profilele de curgere sunt la nivele inalte;
C) in repaus, mediul de dispersie este suficient pentru a umple spatiul dintre particule;
D) in repaus, spatiul dintre particule este mare;
E) in repaus, profilele de curgere sunt la nivele joase;
167. In cazul comportarii dilatante, care caracterizeaza fluidele nenowtoniene cu comportare
independenta de timp, sunt adevarate afirmatiile:
A) in forfecare, impachetarea particulelor este deschis;
B) in forfecare, spatiul dintre particule este minim;
C) in forfecare, impachetarea particulelor este dilatant;
D)in forfecare, spatiul dintre particule este mare;
E) in forfecare impachetarea particulelor este strans,.
168. In cazul comportarii dilatante, care caracterizeaza fluidele nenowtoniene cu comportare
independenta de timp, sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) in forfecare, impachetarea particulelor este stransa;
B) in forfecare, spatiul dintre particule este minim;
C) in forfecare, impachetarea particulelor este dilatanta;
D ) in forfecare, spatiul dintre particule este mare;
E) in forfecare, impachetarea particulelor este deschisa;

169. In cazul comportarii dilatante, care caracterizeaza fluidele nenowtoniene cu comportare


independenta de timp, sunt adevarate afirmatiile:
A) in forfecare, mediul de dispersie este insuficient pentru a umple spatiul dintre particule;
B) in forfecare, profilele de curgere sunt la nivele inalte;
C) in forfecare, mediul de dispersie este suficient pentru a umple spatiul dintre particule;
D) in forfecare, spatiul dintre particule este mare;
E) in forfecare, profilele de curgere sunt la nivele joase;
170. In cazul comportarii dilatante, care caracterizeaza fluidele nenowtoniene cu comportare
independenta de timp, sunt adevarate afirmatiile, cu exceptiile:
A) in forfecare, mediul de dispersie este insuficient pentru a umple spatiul dintre particule;
B) in forfecare, profilele de curgere sunt la nivele inalte;
C) in forfecare, mediul de dispersie este suficient pentru a umple spatiul dintre particule;
D) in forfecare, spatiul dintre particule este mare;
E) in forfecare, profilele de curgere sunt la nivele joase;
171. Cu privire la stratul dublu electric, care caracterizeaza sistemele coloidale, sunt adevarate
urmatoarele:
A) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul L/S, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de concentratie, cu un
anumit semn al sarcinii electrice si o parte difuza
B) un strat dublu electric este alcatuit de ioni de acelasi semn strans lagati de faza dispersata solida,
in cazul liosolilor si un numar de ioni de sarcina electrica opusa, contraioni, aflati in mediul de
dispersie in apropierea interfetei
C) un strat dublu electric este alcatuit de ioni de acelasi semn strans lagati de faza dispersanta
solida, in cazul liosolilor si un numar de ioni de sarcina electrica opusa, contraioni, aflati in mediul
de dispersie in apropierea interfetei
D) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de potential, cu un anumit
semn al sarcinii electrice si o parte difuza
E) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul L/S, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de concentratie, cu un
anumit semn al sarcinii electrice si o parte difuza, formata din ioni cu sarcina electrica de semn opus.
172. Cu privire la stratul dublu electric, care caracterizeaza sistemele coloidale, sunt adevarate
urmatoarele, cu exceptiile:
A) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul L/S, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de concentratie, cu un
anumit semn al sarcinii electrice si o parte difuza
B) un strat dublu electric este alcatuit de ioni de acelasi semn strans lagati de faza dispersata solida,
in cazul liosolilor si un numar de ioni de sarcina electrica opusa, contraioni, aflati in mediul de
dispersie in apropierea interfetei
C) un strat dublu electric este alcatuit de ioni de acelasi semn strans lagati de faza dispersanta
solida, in cazul liosolilor si un numar de ioni de sarcina electrica opusa, contraioni, aflati in mediul
de dispersie in apropierea interfetei
D) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de potential, cu un anumit
semn al sarcinii electrice si o parte difuza
E) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul L/S, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de concentratie, cu un
anumit semn al sarcinii electrice si o parte difuza, formata din ioni cu sarcina electrica de semn opus.
173. Cu privire la stratul dublu electric, care caracterizeaza sistemele coloidale, sunt adevarate
urmatoarele:

A) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de potential, cu un anumit
semn al sarcinii electrice si o parte difuza, formata din ioni purtand ambele tipuri de sarcina electrica
B) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de potential, cu un anumit
semn al sarcinii electrice si o parte difuza, formata din ioni purtand ambele tipuri de sarcina
electrica, ce se intinde de la faza solida spre interiorul mediului de dispersie
C) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de potential, cu un anumit
semn al sarcinii electrice si o parte difuza, formata din ioni purtand ambele tipuri de sarcina
electrica, ce se intinde de la mediului de dispersie spre faza lichida;
D) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, ionii din partea difuza se afla sub influenta fortelor electrice si magnetice;
E) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, ionii din partea difuza se afla sub influenta miscarii termice si influenta fortelor
magnetice.
174. Cu privire la stratul dublu electric, care caracterizeaza sistemele coloidale, sunt adevarate
urmatoarele, cu exceptiile:
A) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de potential, cu un anumit
semn al sarcinii electrice si o parte difuza, formata din ioni purtand ambele tipuri de sarcina electrica
B) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de potential, cu un anumit
semn al sarcinii electrice si o parte difuza, formata din ioni purtand ambele tipuri de sarcina
electrica, ce se intinde de la faza solida spre interiorul mediului de dispersie
C) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, acesta cuprinde o parte interna formata de ioni determinanti de potential, cu un anumit
semn al sarcinii electrice si o parte difuza, formata din ioni purtand ambele tipuri de sarcina
electrica, ce se intinde de la mediului de dispersie spre faza lichida;
D) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, ionii din partea difuza se afla sub influenta fortelor electrice si magnetice;
E) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, ionii din partea difuza se afla sub influenta miscarii termice si influenta fortelor
magnetice.
175. Cu privire la stratul dublu electric, care caracterizeaza sistemele coloidale, sunt adevarate
urmatoarele:
A) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, intre partea difuza si partea interna a stratului dublu electric se afla stratul lui Stern
B) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, intre partea difuza si partea interna a stratului dublu electric se afla stratul lui Stern, care
trece prin centrele contraionilor hidratati care sunt tinuti la suprafata fazei lichide prin fortele
electrostatice;
C) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, fata de suprafata fazei lichide a particulelor, planul Stern se afla la o distanta , pe
distanta aceasta potentialul electric scade hiperbolic de la valoarea potentialului Stern 0, numit si
potential de suprafata, la o valoare potentialul Nernst;
D) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, intre partea difuza si partea interna a stratului dublu electric se afla stratul lui Stern, care
trece prin centrele contraionilor hidratati care sunt tinuti la suprafata fazei solide prin fortele
electrostatice;
E) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, fata de suprafata fazei lichide a particulelor, planul Stern se afla la o distanta , pe
distanta aceasta potentialul electric scade hiperbolic de la valoarea potentialului Nernst 0, numit si
potential de suprafata, la o valoare potentialul Stern.

176. Cu privire la stratul dublu electric, care caracterizeaza sistemele coloidale, sunt adevarate
urmatoarele, cu exceptiile:
A) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, intre partea difuza si partea interna a stratului dublu electric se afla stratul lui Stern
B) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, intre partea difuza si partea interna a stratului dublu electric se afla stratul lui Stern, care
trece prin centrele contraionilor hidratati care sunt tinuti la suprafata fazei lichide prin fortele
electrostatice;
C) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, fata de suprafata fazei lichide a particulelor, planul Stern se afla la o distanta , pe
distanta aceasta potentialul electric scade hiperbolic de la valoarea potentialului Stern 0, numit si
potential de suprafata, la o valoare potentialul Nernst;
D) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, intre partea difuza si partea interna a stratului dublu electric se afla stratul lui Stern, care
trece prin centrele contraionilor hidratati care sunt tinuti la suprafata fazei solide prin fortele
electrostatice;
E) in cazul stratului dublu electric care se formeaza la interfata unei particule dintr-un sistem dispers
de tipul S/L, fata de suprafata fazei lichide a particulelor, planul Stern se afla la o distanta , pe
distanta aceasta potentialul electric scade hiperbolic de la valoarea potentialului Nernst 0, numit si
potential de suprafata, la o valoare potentialul Stern.
177. In structura moleculelor de surfactant intra:
A) o regiune hidrofoba reprezentata de grupari carboxilat si o regiune hidrofila reprezntata de
lanturi hidrocarbonate nesaturate;
B) o regiune hidrofoba reprezentata de lanturi hidrocarbonate nesaturate si o regiune hidrofila
reprezentata de grupari carboxilat
C) o regiune hidrofoba reprezentata de grupari sulfonat si o regiune hidrofila reprezentata de lanturi
hidrocarbonate saturate
D) o regiune hidrofoba reprezentata de lanturi hidrocarbonate saturate si o regiune hidrofila
reprezntata de grupari sulfonat
E) o regiune hidrofoba reprezentata de grupari sulfonat si o regiune hidrofila reprezentata de lanturi
hidrocarbonate nesaturate
178. In structura moleculelor de surfactant intra:
A) o regiune hidrofoba reprezentata de inele aromatice si o regiune hidrofila reprezentata de grupari
carboxilat;
B) o regiune hidrofoba reprezentata de inele heterociclice si o regiune hidrofila reprezentata de
grupari sulfat;
C) o regiune hidrofoba reprezentata de grupari sulfonat si o regiune hidrofila reprezentata de lanturi
hidrocarbonate saturate
D) o regiune hidrofoba reprezentata de grupari sulfat si o regiune hidrofila reprezentata de lanturi
hidrocarbonate saturate
E) o regiune hidrofoba reprezentata de inele heterociclice si o regiune hidrofila reprezentata de
grupari sulfonat;
179. In structura moleculelor de surfactant intra, cu exceptiile:
A) o regiune hidrofoba reprezentata de grupari carboxilat si o regiune hidrofila reprezntata de
lanturi hidrocarbonate nesaturate;
B) o regiune hidrofoba reprezentata de lanturi hidrocarbonate nesaturate si o regiune hidrofila
reprezentata de grupari carboxilat
C) o regiune hidrofoba reprezentata de grupari sulfonat si o regiune hidrofila reprezentata de lanturi
hidrocarbonate saturate
D) o regiune hidrofoba reprezentata de lanturi hidrocarbonate saturate si o regiune hidrofila
reprezntata de grupari sulfonat

E) o regiune hidrofoba reprezentata de grupari sulfonat si o regiune hidrofila reprezentata de lanturi


hidrocarbonate nesaturate
180. In structura moleculelor de surfactant intra, cu exceptiile:
A. o regiune hidrofoba reprezentata de inele aromatice si o regiune hidrofila
reprezentata de grupari carboxilat;
B. o regiune hidrofoba reprezentata de inele heterociclice si o regiune hidrofila
reprezentata de grupari sulfat;
C. o regiune hidrofoba reprezentata de grupari sulfonat si o regiune hidrofila
reprezentata de lanturi hidrocarbonate saturate
D. o regiune hidrofoba reprezentata de grupari sulfat si o regiune hidrofila
reprezentata de lanturi hidrocarbonate saturate
E. o regiune hidrofoba reprezentata de inele heterociclice si o regiune hidrofila
reprezentata de grupari sulfonat;
181. Despre efectul hidrofob, sunt adevarate urmatoarele:
A) efectul hidrofob consta in asocierea lanturilor hidrocarbonate mari datorita infrastucturii apei in
jurul lor
B) efectul hidrofob este un fenomen care se produce la interfata dintre o solutie apoasa unui
surfactant si un lichid nepolar, cand partea hidrofoba a moleculei amfifile se va afla in faza lichida
nepolara, iar partea hidrofila in contact cu solutia apoasa;
C) efectul hidrofob consta in asocierea lanturilor hidrocarbonate mari prin legaturi van der Waals cu
parti nepolare ale fazei lichide iar partile hidrofile se asociaz cu moleculele de apa
D) efectul hidrofob este un fenomen care se produce la interfata dintre o solutie hidrofoba a unui
surfactant si un lichid polar, cand partea hidrofoba a moleculei amfifile se va afla in faza lichida
polara, iar partea hidrofila in contact cu solutia alcoolica;
E) efectul hidrofob consta in asocierea lanturilor hidrocarbonate mari cu dipolii apei din jurul lor
182. Despre surfactanti, sunt adevarate urmatoarele:
A) au structuri amfifile
B) pot fi emulgatori
C) pot fi agenti de spumare
D) in functie de valoarea HLB nu pot avea proprietati detergente
E) nu au valori in sistemul HLB
183. Referitor la sistemul HLB sunt adevarate urmatoarele:
A. au valori de la 1 pana la 20 cu extindere pana la 40
B. reprezint balana hidrofila-lipofila dintr-o molecul
C. in functie de valoarea HLB surfactantii pot avea proprietati detergente
D. au valori in sistemul HLB surfactantii cationici si anionici
E. surfactantii nu au valori in sistemul HLB
184. Produsele gelificate se pot obtine din:
A)
Polimeri care formeaza geluri independent de pH-ul mediului;
B)
Polimeri care formeaza geluri dependent de temperatura mediului;
C)
Polimeri care formeaza geluri dependent de temperatura;
D)
Polimeri care formeaza geluri prin intrepatrunderea moleculelor;
E)
Polimeri care formeaza geluri independent de alti stimuli.
185. Etapele formarii hidrogelului prin umflarea polimerului sunt:
A)
difuzia moleculelor de apa in interiorul retelei de polimer;
B)
relaxarea lanturilor polimerice, prin hidratare;
C)
expansiunea retelei polimerice;
D)
difuzia moleculelor de apa in exteriorul retelei de polimer;
E)
relaxarea lanturilor polimerice, prin hiratare.

186. Prin absortia apei, macromoleculele se umfla, cu cresterea volumului gelului:


A)
umflarea poate fi limitata daca matrita gelului are un grad de reticulare incat previne
dizolvarea totala a polimerului;
B)
umflarea poate fi considerata ca o faza initiala a dizolvarii polimerului;
C)
solventul (apa) penetreaza matrita gelului; astfel interactiunile gel-gel sunt inlocuite cu
interactiunile gel-solvent;
D)
umflarea poate fi nelimitata sau limitata daca matrita gelului are un grad de reticulare incat
previne dizolvarea totala a polimerului;
E)
umflarea poate fi nelimitata daca matrita gelului are un grad de reticulare incat previne
dizolvarea totala a polimerului.
187. n funcie de tipul de modificare a capacitii de curgere a sistemelor disperse, sunt
mprie n:
A. Fluide newtoniene sau ideal vscoase ntruct au o curgere ce se supune legii lui Newton,
existnd proporionalitate ntre i D.
B. Fluide nenewtoniene sau fluide nu respect legea lui Newton, iar vscozitatea lor se
modific nu doar n funcie de temperatur, ci i n funcie de tensiunea de forfecare
aplicat.
C. Fluide nenewtoniene sau fluide nu respect legea lui Newton, iar vscozitatea lor se
modific n funcie de temperatur i de concentraie
D. Fluide newtoniene la care, n condiii izoterme, reprezentrile grafice nu mai sunt drepte
care trec prin origine, ci curbe care pot sau nu s treac prin origine.
E. Fluidele nenewtoniene au reograma care se caracterizeaz printr-o neliniaritate, adic au
capacitate de curgere i vscozitate variabile.
188. Fluide cu comportare independent de timp pot fi:
A.
B.
C.
D.
E.

Fluide fara prag de curgere ( fluide pseudoplastice sau fluide cu curgere dilatant)
Fluide cu prag de curgere ( fluide pseudoplastice sau fluide cu curgere dilatant)
Fluide cu prag de curgere (fluide plastice)
Fluide fara prag de curgere (fluide plastice)
Fluide cu comportare dependent de timp (fluide tixotrope sau fluide reopexe)

189. Din categoria fluidelor newtoniene fac parte:


A. Solveni polari i nepolari ca: apa, alcool, glicerol,propilenglicol, uleiuri vegetale, parafina
lichid;
B. Din fluidele newtoniene fac parte i corpurile CASSON.
C. Forme farmaceutice: dispersii omogene, sirop simplu, ape aromatice, soluie de uz intern,
extern, soluii injectabile, soluii oftalmice;
D. Soluii diluate de substane macromoleculare.
E. Din fluidele newtoniene fac parte i corpurile BINGHAM.
190. Exempe de fluide nenewtoniene pot fi:
A. Pseudoplastice, Soluiilor diluate de compui macromoleculari, cu catena lung: tragacanta,
alginai, derivai sintetici de polividon(PVP)
B. Tixotrope: Suspensii, emulsii, unguente, gelatina,bentonit,
C. Dilatante: Suspensie de amidon n ap
D. Pseudoplastice, Geluri cu macromolecule hidrofile solubile
E. Reopexe: Suspensie concentrate(40-50%) amidon n glicol sau etilenglicol

RASPUNDURI
PARTE I CINETICA CHIMICA
COMPLEMENT SIMPLU
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RASPUNS
D
C
B
C
E
A
A
B
B
E

NR

RASPU
NS
A
C
B
B
D
B
B
B
B
A

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NR
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

NR
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

RASPUNS
A
C
D
E
C
C
E
E
A
A

RASPU
NS
A
D
E
D
D
B
A
A
E
B

NR
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

NR
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RASPU
NS
B
D
B
D
D
A
C
C
E
A

RASPUNS
D
B
C
E
B
E
B
D
D
E

NR
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

RASPUNS
C
E
A
E
D
B
C
C
B
C

NR

RASPUNS

NR

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

C
B
B
D
C
E
A
B
C
B

81
82
-

RASPU
NS
C
E

COMPLEMENT MULTIPLU
NR

RASPUNS

NR

RASPUNS

NR

RASPUNS

NR

RASPUNS

1
2
3
4
5
6
7

CDE
BC
ACE
ABE
AC
ACE
DE

11
12
13
14
15
16
17

BD
AC
CE
ABE
ABC
AE
ABC

21
22
23
24
25
26
27

ACDE
ABCD
AE
BDE
BCDE
AB
DE

31
32
33
34
35
36
37

CD
BC
BE
ADE
CD
CD
BC

8
9
10

ACD
CD
AB

18
19
20

BCD
BCDE
ABDE

28
29
30

AC
ADE
CD

38
39
40

BE
BD
CDE

NR
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

RASPUNS
CE
BDE
ABDE
BC
AE
AC
BCDE
ABC
BCDE
ACD

NR
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

RASPUNS
ABCD
ADE
CD
CD
ADE
BCD
DE
DE
CD
BD

NR
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

RASPUNS
ABC
ABC
AC
BD
C,D
BC
AC
ABC
AC
BCDE

NR
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

RASPUNS
ABDE
ABDE
ACDE
CE
ABD
AB
CDE
ABCE
ABDE
ABCD

NR
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

RASPUNS
BCDE
ACDE
ABDE
ACDE
AE
ACE
BC
BCD
BD
ADE

NR
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

RASPUNS
CD
ABE
CE
ABD
AD
BCE
AB
CDE
AD
BCE

NR
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

RASPUNS
CD
ABE
AC
BDE
BD
ACE
AB
CDE
BCD
AC

NR
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

RASPUNS
CDE
ABC
ABE
ABC
ABC
ADE
BCD
BCE
ABE
BDE

PARTEA A II A SISITEME DISPERSE


FENOMENE DE ADSORBTIE
COMPLEMENT SIMPLU
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RASPUNS
B
D
B
D
A
A
B
D
A
E

NR
11
12
13
14
15
16
17
-

RASPUNS
E
B
B
A
D
C
B
-

COMPLEMENT MULTIPLU
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RASPUNS
AB
AE
BDE
ADE
ACDE
CE
AD
BC
CDE
CE

NR
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

RASPUNS
BC
BCE
AB
BE
BE
BDE
ABCE
BE
ACD
ABE

NR
21
22
23
24
25
26
-

RASPUNS
BD
ABD
AC
DE
ACE
BC
-

PARTEA A III-A SISTEME DISPERSE


SURFACTANTI, EMULSII, GELURI, SUSPENSII
COMPLEMENT SIMPLU
NR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RASPUNS
B
D
E
C
C
B
C
A
D
B

NR

RASPU
NS
E
B
B
A
D
E
E
C
B
D

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

NR
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

NR
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

RASPUNS
C
C
C
B
A
B
A
D
E
E

RASPU
NS
E
A
D
E
D
E
A
E
C
B

NR
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

NR
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

RASPU
NS
B
C
A
C
D
D
B
A
B
C

RASPUNS
C
B
D
E
A
D
E
D
E
A

NR
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

RASPUNS
E
C
B
B
A
C
B
A
D
A

NR

RASPUNS

NR

71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

D
A
E
C
B
D
B
E
B
A

81
82
83
84
85
86
-

COMPLEMENT MULTIPLU

RASPU
NS
A
C
E
D
C
B
-

NR

RASPUNS

NR

RASPUNS

NR

RASPUNS

NR

RASPUNS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ABC
ADE
BC
AD
BCE
AC
BDE
ABD
CE
ABC

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

DE
DE
ABC
CE
ABD
AC
AE
ABC
BDE
ACE

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

BD
AD
BCE
ABE
AB
ACDE
ABDE
BE
ACD
AB

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

CDE
BCD
AE
BC
ADE
BCD
AE
CDE
AB
ABDE

NR
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

RASPUNS
ACDE
BCD
AE
BCE
AD
BCDE
ACE
ABD
ADE
CDE

NR
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

RASPUNS
BD
AC
BCE
ACE
BC
DE
ABC
CDE
AC
BC

NR
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

RASPUNS
ABD
ABE
BCD
AC
AE
AC
DE
DE
CD
BE

NR
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

RASPUNS
ABC
BCE
ABD
BCD
ABC
CDE
ACE
ABC
BD
ADE

NR
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90

RASPUNS
DE
BD
ACE
CDE
ADE
ABE
ADE
BD
CDE
ABD

NR
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

RASPUNS
BD
AC
BDE
BD
AC
ACE
BD
AD
BCE
AC

NR
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110

RASPUNS
ABC
ADE
BC
BCE
AD
ABC
DE
BCE
AD
CE

NR
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

RASPUNS
ABD
ACD
BE
AB
CDE
ADE
BC
BD
ACE
CE

NR
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

RASPUNS
ABD
ABE
CD
ABE
BCE
ADE
AE
BE
BCE
CE

RASPUNS
CDE
CE
AD
BC
BE
BCD
ABD
BCE
ADE
ACD

NR
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150

RASPUNS
ABCD
BCD
BCE
ADE
BE
CD
CE
AE
BC
ABE

NR
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160

RASPUNS
AE
BD
ACE
BE
ACD
CD
BC
ADE
CE
ABD

NR
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140

NR
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170

RASPUNS
ADE
BC
AB
CDE
AE
ABD
ACD
AB
ABD
CE

NR
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180

RASPUNS
BD
ACE
AB
CDE
AD
BCE
BD
ABE
ACE
BC

NR
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

RASPUNS
BC
ABC
ABCD
ACD
ACE
BCD
ABE
AC
ACD
ABC