Sunteți pe pagina 1din 14

RISE Institutiile Uniunii Europene

Anul 2 sem I

Adevarat / Fals

1) Actuala Comisie Europeana are urmatoarea structura: 1 Presedinte; 5vicepresedinti; 19


comisari. A

2)Actul pentru alegerea reprezentantilor în Parlamentul European prin vot universal” din
septembrie 1976, a avut un rol însemnat în evolutia acestei institutii, care a inaugurat calea
alegerilor europene directe organizate pentru prima data în iulie 1979. De atunci alegerile au avut
loc cu regularitate la un interval de sase ani. F

3)Ca organ de reprezentare a intereselor locale si regionale Comitetul Regiunilor contribuie la


consolidarea legaturilor dintre cetatenii aceleiasi regiuni ca si la apropierea si implicarea acestora
în hotarârile adoptate de Uniunea Europeana. A (sinteza pag 32)

4) Comisia Europeana are o componenta politica, formata din „comisari” care sunt personalitati
ale vietii politice a statelor membre si care actioneaza numai în interesul Uniunii Europene. A
(corect, dar incomplet) sinteza pag 22-23

5)Comisia Europeana este institutie cu misiunea legislativa a Uniunii Europene si în aceasta


postura ea propune legislatia, politicile si programele de actiune si transpune în practica deciziile
Consiliului Uniunii Europene si Parlamentului European. F (cu misiunea executiva) sinteza pag
21

6) Comisia Europeana poate fi considerata drept cea mai veche institutie a Uniunii Europene.
Precursoarea ei a purtat numele de Comisia Comunitatii Economice Europene, fiind singura
institutie propusa de Schuman din 1950. F (precursoarea ei a purtat numele de „Inalta Autoritate)
sinteza pag 21

7)Comisia Europeana se confrunta în activitatea ei cu un mare volum de probleme de o varietate


considerabila. Deciziile sale sunt luate printr-o hotarâre colectiva, iar responsabilitatea este a
întregii Comisii. Sedintele sale ca si hotarârile adoptate sunt publice. F

8)Comitetul Economic si Social constituie conform, atributiilor sale si locul de dialog privilegiat
si permanent între diferitele categorii socio-profesionale reprezentate în aceasta institutie. A
(sinteza pag 31)

9)Comitetul Executiv al Bancii Centrale Europene trebuie sa fie format, în baza hotarârilor
adoptate, din profesionalisti prestigiosi, care sa aiba acordul guvernelor statelor membre
exprimate la nivelul sefilor de stat sau guvern, precum si recomandari din partea Consiliului
Uniunii si cu consultarea prealabila a Parlamentului European si a Consiliului Guvernatorilor
Bancilor Centrale. A (sinteza pag 30)

10)Consiliul Uniunii Europene a adoptat trei modalitati de exercitare a dreptului de vot:


majoritatea simpla, majoritatea calificata si unanimitatea. Constitutia europeana defineste
majoritatea calificata ca fiind egala cu cel putin 55% din numarul membrilor Consiliului, adica
cel putin 15 dintre ei, cu conditia ca acestia sa reprezinte statele care reunesc cel putin 65% din
populatia Uniunii. A (sinteza pag 19)

11)Consiliul Uniunii Europene este format din câte doi reprezentanti la nivel ministerial al
fiecarui stat membru, abilitat sa angajeze guvernul acestui stat membru. F (cate un reprezentant)
sinteza pag 17

12) Consiliul Uniunii Europene fiind principalul factor de decizie din cadrul Uniunii, deciziile
sale sunt luate prin vot, fara sa se tina seama de populatia statelor membre. F (ba da, se tine
seama de populatie) sinteza pag 19

13)Controlul Parlamentului este mai strict asupra Comisiei Europene pentru ca el are dreptul sa
voteze investirea acestuia si dreptul de a demite în bloc printr-o motiune de cenzura. A (sinteza
pag 13)

14)Crearea Curtii de Conturi a fost rezultatul schimbarilor în domeniul bugetar la nivelul


Comunitatii Europene concretizate în introducerea resurselor proprii din 1970 si înzestrarea cu
atributii bugetare a Parlamentului European. A (sinteza pag 27)

15)Curtea de Conturi este organizata pe trei structuri principale: a) Presedentia; b) Grupe de


audit pe domenii; c) Grupa coordonare, evaluare, asigurare, dezvoltare. A (sinteza pag 27)

16)Curtea de Justitie nu este abilitata sa judece si litigiile dintre persoanele fizice sau juridice si
statele membre ale Uniunii sau institutiile comunitare. F (este abilitata) sinteza pag 27

17)Dupa 1970 s-au deschis negocierile de aderare a noi state la comunitatea europeana. Marea
Britanie, Irlanda, Danemarca si Norvegia s-au alaturat celor sase state membre fondatoare ale
comunitatilor europene, începând cu 1 ianuarie 1973. F (fara Norvegia care nu a ratificat tratatul)
sinteza pag 6

18)Dupa declararea „Razboiului rece”, în 1947 (in 1949) lua fiinta Consiliului Europei prima
organizatie europeana, un puternic nucleu al formarii „federatiei statelor europene”. F sinteza pag
5

19) Hotarârile Consiliului european nu au valoare juridica, desi ele indica vointa statelor membre.
A (sinteza pag 15)
I
20) În anii celui de al doilea razboi mondial aveau sa reapara unele programesi miscari cu privire
la constructia Europei unite. În 1941 francezul Altiero Spinelli împreuna cu un grup de prieteni
lansau un proiect de manifest „Pentru o Europa libera si unita”, în care sustineau cu tarie
problema „abolirii definitive a diviziunii Europei”. A sinteza pag 4

21) În perspectiva integrarii României si Bulgariei la 1 ianuarie 2007 în Uniunea Europeana,


acestea vor fi reprezentate în Parlamentul European cu 36 deputati prima si 16 deputati cea de a
doua. F (33, respectiv 17) manual pag 94)

22) În plan tehnic Parlamentul European îsi creeaza în cadrul sau la începutul activitatii comisii
parlamentare, unele cu caracter permanent, altele cu caracter temporar, precum si comisii de
ancheta. A sinteza pag 11
23)În procedura avizului conform, Consiliul Uniunii Europene trebuie sa obtina avizul conform
al Parlamentului înainte de a adopta unele decizii importante. Acceptarea, denumita „aviz
conform”, nu reclama majoritatea absoluta a voturilor. F (ba da, reclama) sinteza pag 14

24) În sedintele Comisiei, dat fiind multitudinea problemelor se face o sortare a lor, respectiv cele
înscrise la categoria „A” sunt cele asupra carora s-a ajuns deja la un acord si de regula ele sunt
votate fara a mai fi discutate si cele înscrise la categoria „B”, fiind controversate, sunt supuse
dezbaterii. A (sinteza pag 25)

25)În Tratatul Uniunii Europene se arata ca: „Presedentia Consiliului îsi asuma reprezentarea
Uniunii si ca , în aceasta activitate – daca este necesar – va fi secundata de catre statul membru
care a exercitat Presedentia în semestrul anterior si de catre cel ce o va exercita în semestrul
urmator”. A (sinteza pag 16)

26)Marea Camera a Curtii de Justitie se reuneste când un stat membru al Uniunii Europene sau o
institutie a sa sunt parte în litigiu si cer în mod expres acest lucru. A (sinteza pag 26)

27) Mediatorul European nu poate fi sesizat cu plângeri care au ca obiect raporturi de munca între
institutiile si organele comunitare si functionarii lor sau alti agenti. A (sinteza pag 29)

28)Mediatorului European i se poate adresa oricare cetatean european sau rezident într-un stat
membru al Uniunii Europene cu sesizari sau plângeri, direct sau prin intermediul Curtii de Justitie
sau chiar a Tribunalului de Prima Instanta. F (prin intermediul unui membru al Parlamentului
European) sinteza pag 29

29) Membrii Parlamentului European nu au acelasi drepturi ca si cei ai unui parlament national:
imunitate, salariu, inviolabilitate pentru opiniile exprimate în activitatea parlamentara etc. F ( plus
fond de cheltuieli pentru activitatea desfasurata) sinteza pag 11

30)O noua extindere a Uniunii Europene a intrat în vigoare la 1 ianuarie 1995 prin aderarea
Suediei, Austriei si Elvetiei. F (nu Elvetiei, ci Finlandei) sinteza pag 8

31)Parlamentul European controleaza executarea bugetului Uniunii prin intermediul Comisiei de


control bugetar si la doi ani, aproba gestionarea bugetului de catre Comisia europeana. F (in
fiecare an) sinteza pag 13

32) Parlamentul European este singura institutie comunitara ale carei reuniuni si dezbateri sunt
publice. A (manual pag 90)

33)Plângerile se pot adresa mediatorului în oricare limba oficiala a Uniunii Europene,


procedurile desfasurându-se în acea limba. A (sinteza pag 29)

34)Presedintele Comisiei Europene este ales de ceilalti membri ai Comisiei (comisari), cu


acordul guvernelor statelor membre. F (este numit de Consiliu, care hotaraste cu majoritate
calificata) sinteza pag 22

35) Presedintele Consiliului Uniunii Europene are un rol esential în activitatea de mediere între
Consiliu si celelalte institutii ale Uniunii Europene, îndeosebi cu Parlamentul European. A
(sinteza pag 17)
36)Primul nucleu al Parlamentului European din zilele noastre a aparut sub numele de Adunarea
Comuna Europeana. F (este vorba de „Adunarea Comuna a Comunitatii Europene a Carbunelui si
Otelului) sinteza pag 8

37)Realizarea functiei executive a Comisiei Europene ridica si problema relatiilor ei cu statele


membre ale Uniunii Europene, pentru ca administratiile nationale au un rol însemnat în acest
domeniu, De aceea relatia dintre Comisie si guvernele nationale este mediata, conform hotarârilor
adoptate de Uniunea Europeana, de comitetele consultative, de gestiune, de reglementare constituite
în acest scop.A (sinteza pag 23)

38) Reformele adoptate prin Actul Unic European au afectat numai tratatele de baza constitutive.
F (si pe cele ulterioare) sinteza pag 6-7

39) Sub aspect organizatoric, Parlamentul European dispune de organe proprii, care îndeplinesc
functii specifice, stabilite prin Regulamentul acestuia. În structura de conducere se afla:
Presedintele Parlamentului, Biroul Parlamentului, Conferinta presedintilor grupurilor politice,
Conferinta presedintilor comisiilor si Conferinta presedintilor delegatilor. A sinteza pag 10

40)Tribunalul de Prima Justitie are si menirea de a judeca litigiile dintre Comunitati si angajatii
lor, recursurile introduse de persoanele fizice împotriva unei institutii a Comunitatilor si cazurile
de concurenta neloiala între întreprinderi. A (doar ca se numeste „Tribunalul de Prima Instanta)
sinteza pag 25

41) Una din cele mai însemnate atributii ale Parlamentului European se materializeaza în dreptul
de control asupra Consiliului Uniunii Europene si a activitatii Comisiei Europene, dar nu si
asupra Consiliului Europei. F (si a Consiliului Europei)

42)Unanimitatea în deciziile Consiliului Uniunii Europene este modalitatea prin care se


evidentiaza dreptul de veto al fiecarui stat membru, cu precizarea ca abtinerea de la vot are
valoarea unui veto. F (nu are valoarea unui veto) sinteza pag 20

Multiple Choice

1) Actul Unic European (AUE) a realizat una din cele mai importante reforme ale Comunitatilo
Europene. El a fost semnat în anul:
1 1986 (sinteza pag 6)
2 1987
3 1988

2)Alte doua Tratate semnate la Amsterdam si Nisa la 2 octombrie 1997 si respectiv la 26


februarie 2001 au vizat reforma institutionala necesara continuarii procesului de aprofundare a
Uniunii Europene, dar mai ales extinderii spre Statele Europei Centrale si de Rasarit. „Marea
Extindere” a devenit o realitate la 1 mai 2004, cînd în uniunea Europeana s-au integrat:
1 8 state
2 9 state
3 10 state (sinteza pag 8)
3) Antichitatea greaca si romana au realizat fara a fi constiente de europenismul lor, o prima
forma de unitate a lumii vechi în acest spatiu geografic. Aceasta unitate a civilizatiei greco-latine
s-a întins pâna la o data de referinta a istoriei antice:
1 106
2 476 (caderea Imperiului Roman, sinteza)
3 392

4)Aparitia primelor comunitati europene sunt strâns legate de activitatea omului politic:
1 Jean Monnet (sinteza pag 5)
2 Robert Schuman
3 Konrad Adenauer

5) Atributiile de control ale Parlamentului European s-au extins si prin dreptul de a rezolva
petitiile care-i sunt adresate de cetatenii europeni, individuali sau în grup, precum si prin
consacrarea juridica a institutiei Mediatorului (Ombudsman), numit de Parlament. Acestea au fost
înscrise în prevederile Tratatului de la:
1 maastricht (manual pag 115)
2 Amsterdam
3 Nisa

6) Banca Centrala Europeana are rolul de a emite si administra circulatia monezii europene
EURO, care din 2002 are putere de plata efectiva în:
1 15 state ale uniunii
2 12 state ale uniunii (sinteza pag 30)
3 10 state ale uniunii

7) Banca Centrala Europeana îsi are sediul la:


1 Luxemburg
2 Bruxelles
3 Frankfurt pe Main (sinteza pag 30)

8)Banca Europeana de Investitii a fost înfiintata în baza prevederilor Tratatului de la:


1 Roma (1957, sinteza pag 30)
2 Maasterdam
3 Amsterdam

9)Banca Europeana de Investitii acorda, începând din anul 1990, împrumuturi masive anuale de
circa 20 de miliarde de euro, din care tarilor membre ale Uniunii europene le sunt destinate peste:
1 70% din aceasta suma
2 80% din aceasta suma (sinteza pag 30)
3 90% din aceasta suma

10)Cea mai importanta forma a Consiliului Uniunii Europene careia i se recunoaste rolul de
coordonare este:
1 Consiliul pentru Afaceri Economice si Financiare
2 consiliul pentru Afaceri Generale si Relatii Externe (sinteza pag 17)
3 Consiliul pentru Justitie si Afaceri Interne.

11)Comisia Europeana este institutia care asigura executarea bugetului Uniunii Europene. Ea este
cea care gestioneaza si fondurile structurale utilizate pentru:
1 A elimina decalajele economice între diferitele zone ale Europei (sinteza pag 24)
2 A asigura dezvoltarea armonioasa a tuturor zonelor Uniunii Europene
3 A asigura numai dezvoltarea tarilor ramase în urma din punct de vedere economic

12)Comisiile parlamentare lucreaza doua saptamâni pe luna într-un important centru al Uniunii
Europene pentru a asigura legatura Parlamentului cu Consiliul Uniunii europene si cu Comisia
Europeana. Acest centru se afla la :
1 Luxemburg
2 Strasbourg (sinteza pag 11)
3 Bruxelles

13)Comisiile permanente sunt constituite de Parlament la propunerea Conferintei presedintilor si


au misiunea de a examina chestiunile cu care au fost sesizate de catre acesta sau când nu este
sesiune, de catre Presedintele Parlamentului European, în numele Conferintei presedintilor. În
prezent îsi desfasoara activitatea :
1 15 comisii permanente
2 18 comisii permanente
3 20 comisii permanente (sinteza pag 11)

14)Comitetul Economic si Social a fost creat în baza prevederilor Tratatului de la :


1 Amsterdam
2 Roma (sinteza pag 30)
3 Maastricht

15)Comitetul Regiunilor este format tot din 317 membri si reprezentarea pe tari este identica
celui din Comitetul Economic si Social, membrii sunt numiti tot din consiliul Uniunii, cu vot în
unanimitate, iar mandatul este de:
1 5 ani
2 3 ani
3 4 ani (sinteza pag 31)

16)Comitetul Reprezentantilor Permanenti (COREPER) asigura pregatirea lucrarilor Consiliului


si fiecare stat membru are o reprezentanta permanenta alcatuita din functionari si tehnicieni si este
condusa de:
1 un delegat special al tarii respective
2 Ambasadorul tarii respective pe lânga Uniune (sinteza pag 18)
3 Un ministru al tarii respective, delegat de guvern.

17)Consiliul european, ca institutie importanta a Comunitatii europene, s-a constituit în anul


1974, când sefii de state si de guverne au adoptat un document final în care se înscria stabilirea
unei prioritati a întâlnirilor acestora. Aceasta însemnata reuniune a avut loc la :
1 Bruxelles
2 Paris (sinteza pag 14)
3 Luxembourg

18)Consiliul Uniunii Europene este ajutat în activitatea sa de comitete specializate . Unul dintre
ele are rolul de a urmarii situatia internationala din perspectiva Politicii externe si de Securitate
Comuna, contribuind în mod esential la definirea politicilor din acest domeniu. El a fost creat prin
Tratatul:
1 de la Maastricht (comitetul politic, sinteza pag 18)
2 de la Amsterdam
3 de la Nisa
19)Cresterea volumului de lucru la Curtea de Justitie a impus crearea unui Tribunal de Prima
Instanta în anul 1989. Aceasta institutie este asociata Curtii de Justitie si are aproape acelasi
sistem de organizare. Sediul sau este la:
1 Bruxelles
2 Luxemburg (sinteza pag 25)
3 Strasbourg

20)Curtea de Conturi a fost indusa în rândul institutiilor Uniunii Europene cu sarcina principala
de a controla buna executie a bugetului acesteia cu un dublu scop: a utilizarii eficiente a
fondurilor financiare ale Uniunii la toate nivelurile si pentru a verifica modul cum sunt utilizate
darile publice de catre autoritatile responsabile cu gestiunea lor. Aceasta misiune a ei a fost
înscrisa înTratatul de la:
1 Amsterdam
2 Maastricht (1992, sinteza pag 27)
3 Nisa

21)Curtea de Conturi este alcatuita, dupa mai 2004, din 25 de membrii, câte unul pentru fiecare
stat membru al Uniunii Europene, pentru un mandat de 6 ani, care poate fi reînoit. Ei sunt
desemnati de:
1 Comisia Europeana
2 Consiliul Uniunii Europene (sinteza pag 27)
3 Parlamentul European

22)Curtea de Justitie ca formatiune de judecata lucreaza în Adunarea plenara sau Sedinta plenara
cu un cvorum de 15 judecatori numai în:
1 situatii exceptionale (sinteza pag 26)
2 în mod obisnuit
3 în cazurile de concurenta neloiala economica

23) De la începutul constructiei europene s-a simtit nevoia unei institutii cu caracter
jurisdictional. Dupa examinarea mai multor propuneri s-a decis formarea unei curti de Justitie
proprii în cadrul Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului (CECO) în baza Tratatului de la
Paris, în anul:
1 1950
2 1952 (sinteza pag 25)
3 1953

24)Din capitalul Fondului European de Investitii, creat sa garanteze finantari pe termen lung ale
infrastructurii, Banca Europeana de Investitii detine:
1 50%
2 40% (sinteza pag 30)
3 60%

25) Din punct de vedere politic, Parlamentul European este organizat în grupuri parlamentare.
Acestea sunt constituite dupa criteriul:
1 provenientei nationale
2 afinitati politice (sinteza pag 11)
3 zone geografice

26)Dupa experienta dramatica a primului razboi mondial, preocuparea pentru elaborarea unor noi
proiecte de reorganizare europeana în directia unificarii a sporit. cel mai relevant proiect de
Uniune Europeana din perioada interbelica a fost conceput de eminentul om politic francez,
Aristide Briand, supranumit „apostolul pacii”. El si-a prezentat proiectul la reuniunea unei
institutii nou create de care se legau cele mai mari sperante de pace:
1 Asociatia pentru Uniunea economica europeana
2 Adunarea generala a Societatii Natiunilor (Geneva, 1929)(sinteza)
3 Antanta internationala a Otelului.

27)Existenta si perpetuarea divizarii Europei sub multiplele ei aspecte a determinat si aparitia


unor proiecte de mare interes pentru promovarea ideii de unitate europeana. Un prim proiect a
aparut în secolul al - XIV - lea si a fost expus în cartea cu titlul „Recuperarea pamântului sfânt”,
al carui autor era:
1 Pierre Dubois (sinteza)
2 Nicolaus Olahus
3 Aneas Silvius Picolomini

28)Ideea unitatii Europei a preocupat si pe marii oameni de cultura ai epocii moderne. Pentru
unul dintre cei mai cunoscuti, o Europa a spiritului luminilor poate fi „o republica imensa a
spiritului cultivat”. Este vorba de:
1 Emanuel Kant
2 Voltaire (sinteza)
3 Montesquien

29) În actualul Parlament European creat în urma alegerilor din iunie 2004, grupul politic cu cei
mai numerosi deputati este:
1 Grupul Socialist (PSE)
2 Grupul Partidului popular European (Democrat-Crestin) si al democratilor europeni
(PPE-DE) (sinteza pag 12)
3 Grupul Alianta Democratilor si a Liberalilor pentru Europa (ALDE)

30)În ceea ce priveste participarea la vot a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene se
constata ca la primele alegeri din 1979, procentul a fost de 62%, pentru ca la alegerile care au
urmat sa se înregistreze o scadere continua. La alegerile recente din iunie 2004, conform
statisticilor, s-au prezentat la vot numai … dintre alegatori.
1 40,06%
2 44,03% (sinteza pag 10)
3 48,06%

31)În conformitate cu prevederile cuprinse în Tratatul Comunitatii Europene, judecatorii si


avocatii generali sunt alesi dintre personalitatile care ofera toate garantiile de independenta si care
întrunesc conditiile pentru exercitarea celor mai înalte functii juridice din tara lor. Ei sunt numiti
de comun acord cu guvernele statelor membre pe o perioada de :
1 patru ani
2 cinci ani
3 sase ani (sinteza pag 26)

32)În contextul începutului afirmarii structurilor statale moderne, se simtea nevoia unui liant mai
puternic decât cel religios care sa uneasca statele europene. Initiativa a apartinut unui monarh din
Europa centrala care în pofida faptului ca se afla în fruntea unui mic stat, el propunea tuturor
suveranilor crestini un proiect de confederatie europeana:
1 Amos Kamenski
2 George de Podebrandy (rege al Boemiei) (sinteza)
3 Carol al-V-lea

33) În cursul secolului al-XIX- lea s-au înmultit initiativele în favoarea unei federatii a natiunilor
europene. Generatia revolutiei de la 1848 a introdus, prin unele personalitati, în verbiajul politic
notiunea de Statele Unite ale Europei. În rândul acestora la loc de frunte se situeaza:
1 Nicolae Balcescu
2 Giuseppe Garibaldi
3 Victor Hugo (sinteza)

34)În iulie 2002, Consiliul european întrunit la Sevillia a modificat organizarea activitatii
institutiei, înscriind reunirea ei:
1 de doua ori pe an
2 de trei ori pe an
3 de patru ori pe an (sinteza pag 15)

35)În legatura cu alegerile pentru Parlamentul European se impun câteva observatii si


particularitati. Una din ele are în vedere si modul de desfasurare a votului. În cele mai multe tari
votul este un drept, fara sa comporte si o obligatie. Exista însa si un numar de tari membre în care
votul este obligatoriu:
1 5 tari
2 3 tari
3 4 tari (sinteza pag 10)

36)În mod real lucrurile Parlamentului European se desfasoara în trei centre importante ale
uniunii. Cele mai multe sedinte se tin la Strasbourg, dar si în celelalte doua:
1 Paris si Roma
2 Bruxelles si Luxemburg (sinteza pag 12
3 Bruxelles si Haga

37) În momentul constituirii, în anul 1952, a primei Adunari a Comunitatii Europene a


Carbunelui si Otelului, ea numara 78 membrii, pentru ca în 1958 când ea însuma cele trei
comunitati sa aiba:
1 130 de membrii
2 142 de membrii (sinteza pag 9)
3 152 de membrii

38) În momentul de fata numarul Membrilor Comitetului Economic si Social este de 317 din care
24 pentru fiecare din statele mari si apoi descrescator pâna la statele cele mai mici . Astfel statul
Malta dispune de:
1 6 membri
2 5 membri (sinteza pag 31)
3 4 membri

39)În noua configuratie politica a vechiului continent, ideea Uniunii europene a fost reluata de un
mare om politic al timpului într-o conferinta tinuta la Universitatea din Zurich:
1 De Gaulle
2 Wiston Churchill (sinteza pag 4)
3 Anthony Eden
40) În perioada existentei celor trei comunitati distincte, fiecare avea o institutie proprie: Înalta
Autoritate (CECO) cu 9 membri în Colegiu; Comunitatea Economica europeana cu 9 membri si
EUROATOM cu:
1 7 membri
2 5 membri (sinteza pag 22)
3 6 membri

41)În perspectiva aderarii României si Bulgariei la 1 ianuarie 2007, România va avea dreptul de
a fi reprezentata în acest organism de:
1 12 membri
2 15 membri (sinteza pag 31)
3 10 membri

42)În perspectiva estinderii Uniunii la 27 de membrii începând cu 1 ianuarie 2007, prin


includerea României si Bulgariei în Consiliu vor fi 345 de voturi. României îi vor fi repartizate:
1 10 voturi
2 14 voturi (sinteza pag 19)
3 15 voturi

43)Înfiintarea propriu-zisa a Curtii de Conturi a fost înscrisa în Tratatul de revizuire a


dispozitiilor bugetare din iulie 1975, la cererea Parlamentului European si a avut ca misiune
verificarea în mod independent a fondurilor Uniunii Europene. Ea a intrat în vigoare în:
1 iulie 1976
2 iulie 1977 ( sinteza pag 27)
3 iulie 1978

44)Institutia cea mai controlata de Curtea de Conturi, datorita ponderii ei în administrarea


bugetului comunitar este:
1 Consiliul Uniunii Europene
2 Parlamentul European
3 Comisia Europeana (sinteza pag 28)

45) Institutionalizarea, propriu-zisa a Consiliului european s-a produs prin Tratatul adoptat în
februarie 1992. În articolul 5 se prevedea expres ca: „Consiliului european da Uniunii impulsurile
necesare dezvoltarii sale si ofera orientarile politice generale”. Acest Tratat a fost adoptat la:
1 Maastricht (sinteza pag 15)
2 Amsterdam
3 Nisa

46)La 18 aprilie1951a fost încheiat si s-a semnat de catre cele sase state.Tratatul prin care se
instituia (CECO), pe o perioada de:
1 30 de ani
2 50 de ani (sinteza pag 5)
3 20 de ani

47)Mandatul Comisiei Europene are o durata de:


1 4 ani
2 5 ani (sinteza pag 22) (cred ca se refera la mandatul comisarilor, nu a Comisiei)
3 3 ani
48)Mediatorul European decide daca o plângere prezinta elemente suficiente pentru deschiderea
unei anchete, într-un asemenea caz, el informeaza persoana în cauza si transmite institutiei
reclamate o copie a plângerii, cerându-i acesteia sa-i trimita un aviz, într-un termen de cel mult:
1 3 luni (sinteza pag 29)
2 4 luni
3 2 luni

49)Mediatorul European este numit de Parlamentul European, dupa fiecare alegere a acestuia si
mandatul sau este pentru o perioada de:
1 4 ani
2 5 ani (sin pg 29)
3 3 ani

50)Numarul deputatilor în Parlamentul European reprezinta suma locurilor repartizate fiecarei tari
în raport cu populatia ei, dar se urmareste totodata si asigurarea unei reprezentari rezonabile si
pentru tarile mici. Tara cu cei mai putini parlamentari este:
1 Slovenia
2 Luxemburg
3 Malta (cu 5 parlamentari, manual pag 94)

51) O noua etapa esentiala în edificarea unei uniuni între popoarele Europei l a reprezentat
semnarea la 7 februarie 1992 de catre reprezentantii statelor membre ale comunitatii, a Tratatului
de la :
1 Bruxelles
2 Roma
3 Maastricht (sinteza pag 7)

52) Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene au adoptat un Regulament, relativ la


protectia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si la libera
circulatie a acestora, potrivit caruia se instituia o autoritate de control independent numita:
Controlorul european al protectiei datelor. Acest regulament a fost adoptat în anul:
1 2000
2 2001 (sinteza pag 33)
3 2002

53) Parlamentul European si Consiliul Uniunii Europene numeste Controlorul european al


protectiei datelor si pe adjunctul sau, pe baza unei liste stabilite de Comisia europeana si
întocmita în urma unui apel public pentru candidaturi, pentru un mandat de:
1 4 ani
2 5ani (sinteza pag 33)
3 3ani

54) Presedentia Consiliului european este asigurata conform hotarârilor adoptate, prin rotatie, de
catre fiecare stat membru, pentru o perioada de:
1 1 an
2 sase luni (sinteza pag 15)
3 trei luni

55)Presedintele Curtii de Justitie este ales de judecatori dintre ei, prin vot secret pentru un
mandat de:
1 patru ani
2 trei ani (cu reinoire, sinteza pag 26)
3 cinci ani

56)Primul stat din sud-estul Europei care a semnat Tratatul de aderare la Comunitatile europene
în 1981 a fost:
1 Bulgaria
2 Grecia (sinteza pag 6)
3 Albania

57) Prin semnarea în 1986 a Tratatului de aderare la Comunitatile europene a Spaniei si


Portugaliei, numarul statelor membre ale acestui organism a sporit la:
1 10
2 12 (sinteza pag 6)
3 14

58)Prin Tratatele de la Roma pentru instituirea Comunitatii Economice Europene si a


Comunitatii Europene a Energiei Atomice s-a prevazut si crearea unei Curti de justitie cu aceleasi
atributii ca si cea creata în anii anteriori. Ea a luat fiinta la:
1 25 martie 1957 (sinteza pag 25)
2 1 aprilie 1958
3 25 martie 1956

59)Printre institutiile noi ale Uniunii Europene se numara si Mediatorul European, un veritabil
intermediar între cetatenii europeni si autoritatile europene. Noua institutie a fost creata prin
prevederea înscrisa în Tratatul de la:
1 Amsterdam
2 Nisa
3 Maastricht (sinteza pag 29)

60)Reuniunile Consiliului european sunt pregatite de:


1 Consiliul Uniunii Europene (sinteza pag 16)
2 Parlamentul European
3 Comisia Europeana

61)Secretariatul general al Uniunii sprijina presedentia Consiliului, pregatind si asigurând buna


desfasurare a lucrarilor acestuia. Tratatul de la Maastricht a creat functia de Secretar General al
Consiliului, iar prin Tratatul de la Amsterdam din 1997,acesta a primit calitatea de:
1 Înalt Reprezentant pentru Politica Externa si de securitate Comuna (sinteza pag 17)
2 Coordonator pentru Politica Externa si de Securitate Comuna
3 Comisar pentru Politia Externa si de Securitate Comuna

62)Sediul Comitetului Economic si Social se afla la:


1 Luxemburg
2 Bruxelles (sinteza pag 31)
3 Strasbourg

63)Sediul Curtii de Conturi se afla la:


1 Bruxelles
2 Luxemburg (sinteza pag 28)
3 Strasbourg
64)Sporirea numarului deputatilor în Parlamentul European a fost în concordanta cu extinderea
Uniunii Europene, astfel ca în perspectiva aderarii la 1 ianuarie 2007 a româniei si Bulgariei,
înalta institutie europeana va cuprinde:
1 732 de parlamentari
2 786 de parlamentari (sinteza pag 9)
3 792 de parlamentari

65)Temelia comunitatii spirituale europene în Evul Mediu a fost asigurata de:


1 cruciade
2 invaziile migratoare
3 crestinism (sinteza)

66)Tratatele care au instituit cele doua noi comunitati: Comunitatea Economica Europeana
(CEE) si Comunitatea Europeana a Energiei Atomice (CEEA) au fost semnate la 25 martie 1957,
în aceiasi zi a fost semnata si Conventia cu privire la institutiile comune. Ele au fost semnate într-
o însemnata capitala, din rândul celor sase tari membre:
1 Paris
2 Bruxelles
3 Roma (sinteza pag 6)

67)Tratatul de la Nisa, semnat la 26 februarie 2001, a schimbat, în perspectiva evolutiei


bconstructiei europene, ponderea statelor membre în Consiliul Uniunii europene. Astfel daca
statelor precum: Germania, Franta, Italia, si Marea Britanie îi revin câte 29 de voturi, celui mai
mic stat membru îi revine:
1 5 voturi
2 4 voturi
33 voturi (Malta, sinteza pag 19)

68)Tratatul privitor la instituirea Comunitatii Europene a dispus sa ia fiinta un organ independent


de control însarcinat cu supravegherea aplicarii actelor comunitare relative la protectia
persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si la libera circulatie a
acestora sunt aplicatiile si institutiilor si organelor comunitare, începând cu data de:
1 1 ianuarie 1998
2 1 ianuarie 1999 (sinteza pag 32)
3 1 ianuarie 2000.

69) Un proiect de mai mare anvergura referitor la remodelarea Europei, a apartinut lui
Maximilien de Sully, ministrul regelui francez Henric al-IV-lea. El avea în vedere organizarea
unei federatii europene compusa din:
1 10 state
2 15 state (sinteza)
3 12 state

70)Un rol esential îi revine Consiliului european în adoptarea deciziilor cu privire la constructia
europeana în domeniul:
1 economic
2 politic (sinteza pag 15)
3 social

71)Uniunea Europeana în relatiile sale cu celelalte state este reprezentata de:


1 Parlamentul European
2 Consiliul Uniunii Europene
3 Comisia Europeana (sinteza pag 24)

72) Ziua în care Robert Schuman, atunci ministru de Externe al Frantei, a lansat planul prin care
Franta si Germania urmau sa puna sub administratie comuna industria carbunelui si a otelului din
cele doua tari, a marcat momentul esential al declansarii procesului de unificare europeana.
Declarata ulterior ca „Ziua Europei” ea este aniversata în fiecare an la:
1 1mai
2 9 mai (sinteza pag 5)
3 14 iulie

S-ar putea să vă placă și