Sunteți pe pagina 1din 8

APLICAREA CRITERIILOR VAN, RIR, IP I PR PENTRU SELECIA EFICIENT A

INVESTIIILOR DIRECTE - FINANAREA PROIECTELOR

Fundamentarea deciziei de finanare a proiectelor n mediul cert (capital budgeting):


Structur:

Descrierea proiectului i dimensionarea investiiei necesare (0,2)


Identificarea surselor de finanare i costul capitalului necesar pentru finanare (0,5)
Identificarea veniturilor i proiecia lor pe orizontul de timp predictibil ales (0,3)
Identificarea costurilor i proiecia lor pe orizontul de timp predictibil ales (0,5)
Descrierea fluxurilor de trezorerie sau a cash-flow-urilor (1)
Determinarea valorii adugat nete (VAN) i analiza rezultatului obinut (2)
Determinarea RIR / RIRM i analiza rezultatului obinut (1)
Determinarea indicelui de profitabiltate (IP) i analiza rezultatului obinut (2)
Determinarea perioadei de recuperare a investiiei (TR) i analiza rezultatului (2)
Analiza riscurilor financiare (analiza de sensibilitate)
Fundamentarea deciziei de a investi sau nu n proiectul analizat (0,5)

Observaii:
a) Toate calculele aferente aplicrii criteriilor VAN, RIR, IP i PR se vor efectua folosind
procesorul de tabele EXCEL
b) Tema se va prezenta n format electronic folosind procesorul de text WORLD i va
cuprinde toate anexele, inclusiv calculele n EXCEL pentru a putea verifica rezultatele

CUPRINS
1. Introducere Prezentare societate
2. Descrierea proiectului si dimensionarea investitiei initiale
3. Identificare Costuri si Venituri
4. Descrierea fluxurilor de numerar
5. Rata Interna de Rentabilitate
6. Valoarea Actualizata Neta
7. Indicele de profitabitabilitate
8. Concluzie

1. Introducere Prezentare societate


SC INVEST-CONSTRUCT SA activeaza in domeniul de constructii din Romania si este In prezent unul dintre
cei mai mari producatori romani de profil infiintata in anul 1987.
Societatea Isi mentine competitivitatea prin eficienta si flexibilitatea productiei pe care o adapteaza
cerintelor pietei si prin introducerea de produse noi. Controlul si reducerea costurilor reprezinta o preocupare
continua. Proiectarea atenta a fluxurilor de numerar si a investitiilor necesare optimizeaza activitatea de
finantare. Coordonarea activitatilor de aprovizionare, dezvoltarea de produse noi, marketingul si vanzarile sunt
alte mijloace de crestere a eficientei.
Pentru anul In curs S.C. INVEST-CONSTRUCT S.A. Bucuresti si-a propus o crestere a cotei de piata In
conditiile In care strategia de marketing se concentreaza pe lansarea de produse noi, modernizarea sistemului de
distributie si sprijinirea exporturilor.
Societatea INVEST-CONSTRUCT S.A. Bucuresti actioneaza in urmatoarele domenii de activitate :

beton celular autoclavizat care este un material pentru constructii cu o structura poroasa,
obtinut dintr-un amestec de nisip, ciment, var, ghips, apa si generator de gaze. BCA-ul
este supus unui tratament termic In autoclava la presiune si temperatura ridicata.

tuburi de presiune din beton

grinzi

garaje auto prefabricate

stalpi din beton pentru linii electrice aeriene

garduri din beton

agregate de balastiera

Pe ansamblul anului 2013, eforturile depuse se concretizeaza In depasirea semnificativa a bugetului de


vanzari, fapt ce a permis realizarea unor venituri din exploatare de 117.251 mii lei care, comparate cu veniturile
bugetate in cuantum de 98.120 mii lei, conduc la un procent de realizare a prevederilor bugetare de 119,50 % .
In concordanta cu cele prezentate, evolutia elementelor de bilant in 2013, comparativ cu anul 2012, se
prezinta astfel :
ACTIVE

PASIVE
2012

2013

2012

2013

65,320,271

79,967,833.00

67,779,837.00

84,681,251.00

3,789,506.00

3,185,871.00

18,479,312.00

29,189,133.00

13,474,820.00

11,204,823.00

b) alte datorii ts

1,307,699.00

1,717,353.00

c) credite bancare
total capitaluri proprii si
datorii

3,696,793.00

16,266,957.00

90,048,655.00

117,056,255.00

active imobilizate

capitaluri proprii
24,728,384.00

37,088,422.00

active circulante
7,769,530.00

13,012,503.00

b) creante
c) investitii financiare
pe termen scurt
d) casa si contul la
banci

16,349,370.00

16,370,673.00

0.00

0.00

609,484.00

7,705,246.00

total activ

90,048,655.00

117,056,255.00

a) stocuri

datorii pe termen lung


datorii pe termen scurt
(curente)
a) furnizori

Bilantul contabil simplificat pe 2012 si 2013

Pentru realizarea imaginii de ansamblu a situatiei firmei prezentam contul de profit si pierdere pe 2013:
Cont profit si pierdere pe 2013
Vanzari

120,177,648.00

Costuri variabile

96,142,118.00

Costuri fixe

6,650,801.00

Amortizari

4,653,126.00

Dobanzi

2,590,000.00

Impozit pe profit

1,622,656.00

Profit net

8,518,946.00

Profit reinvestit
Nr actiuni

8,518,946.00
48,533,419.00

Valoare nominala

0,5

MCV = CA - CV
EBITDA = MCV - CF

24,035,530.00

EBIT = EBITD - Amo

12,731,603.00

EBT = EBIT - Dob

10,141,603.00

PN = EBT - Impozit

8,518,947.00

17,384,729.00

Contul de profit si pierderi 2013

In ceea ce priveste profitul net al exercitiului financiar 2013, s-a propus repartizarea integrala a acestuia in
suma neta de 8,518,947.00pentru completarea surselor proprii de finantare.

2. Descrierea proiectului si dimensionarea investitiei initiale


Societatea comerciala SC INVEST-CONSTRUCT doreste sa-si extinda activitatea incepand cu anul 2014.
Pentru aceasta, intreprinderea realizeaza un proiect de investitii privind deschiderea unui centru teritorial de
desfacere in capitala.
Pentru demararea activitatii sunt necesare a fi achizitionate bunuri destinate a ramane in centrul
teritorial de desfacere pe toata durata de functionare a centrului. Astfel, a fost necesara achizitionarea terenului
unde va fi amplasat centrul si a materialelor necesare constructiei. In urma unui studiu al pietei lacurilor si
vopselelor din zona unde va fi amplasat centrul de desfacere s-a ajuns la urmatoarele valori ale pietei si
segmentului de piata:
piata = 1.577.493, iar segmentul de piata = 0.55.
Preturile societatii se aliniaza la preturile pietei, dar produsele finite au o calitate ridicata comparativ cu
cele ale concurentei.
Potentialii cumparatori sunt initial persoanele cu venituri ridicate si cu studii superioare. In urma unor
sondaje si studii de piata, in zona unde va fi aplasat centrul de desfacere, aceasta a fost evaluata ca fiind formata
preponderent din persoane cu media de varsta 25-45 de ani. Se estimeaza o crestere anuala a pietei cu
aproximativ 10% in primii 2 ani, iar in ultimii doi ani o scadere de aproximativ 3%. Cererea se estimeaza a fi
constanta pe durata unui an , cu usoare tendinte de crestere in lunile de vara.
Cheltuielile cu reclama sunt semnificative pentru a obtine o crestere a segmentului de piata.
Firma va cumpara materialele necesare realizarii produselor si va utiliza un proces tehnologic de serie,
ceea ce duce la un necesar scazut de forta de munca. Materialele se vor achizitiona din import, furnizorii firmei
vor fi producatori straini, alegerea acestora nefiind inca definitivata. Preturile materiilor prime practicate pe piata
externa sunt reduse, ceea ce confera firmei un avantaj concurential, concretizat intr-un pret mai mic de vanzare

ce vizeaza atragerea clientelei.


Ipoteze de lucru surse de finantare dimensionarea capitalului necesar pentru finantare
Autofinantare: Intregul proiect de investitii e finantat doar pe seama capitalurilor proprii
In conformitate cu legislatia in vigoare, imobilizarile necorporale se vor amortiza liniar intr-o perioada
de 5 ani, iar imobilizarile corporale intr-o perioada de 6 20 ani.
Contravaloarea produselor finite va fi incasata imediat, in momentul livrarii
Segmentul initial de piata este de 55%, pretul mediu al unui produs de 15 RON
Se estimeaza o crestere anuala a pietei cu aproximativ 10% in primii doi ani, iar in urmatorii se
estimeaza o scadere cu aproximativ 3%
Piata a fost evaluata ca avand o dimensiune de aproximativ 1.577.493
Investitia initiala are valoarea de 22,260,000.00 RON si cuprinde valoarea imobilizarii corporale =
22,085,000.00 si valoarea imobilizarii necorporale= 175,000.00
Rata inflatiei luata in consideratie este de 7% anual
Sumele sunt exprimate in RON
Durata proiectului este de 6 ani (2014 2019)
Cota de impozit este 16%
Se considera ca nu mai incaseaza venituri din dobanzi si nici nu are de platit dobanzi intrucat nu
opteaza pentru credit
Pentru demararea activitatii sunt necesare a fi achizitionate bunuri destinate a ramane in centrul teritorial
de aprovizionare o perioada indelungata, dupa cum reiese din Tabloul investitiilor:

Investitii
Bunuri necesare

Valoare (RON)

Achizitionarea unui teren (deja amenajat)

Durata de
viata (ani)

5,375,000.00

Achizitionarea a doua masini


Constructia unei cladiri

460,000.00

9,575,000.00

20

Achizitionarea unui panou publicitar

525,000.00

10

Achizitionare sisteme de calcul

525,000.00

5,625,000.00

Alte imobilizari corporale


valoarea imobilizarilor corporale
valoarea imobilizarilor necorporale
valoarea totala a investitiei

22,085,000.00
175,000.00

Investitia initiala

22,260,000.00

Cheltuielile angajate in momentul constituirii centrului teritorial de aprovizionare sunt estimate la


170.500 RON. Valoarea totala a investitiei se ridica la 22,260,000.00.
Cunoscand duratele de viata pentru fiecare din investitiile sale, precum si faptul ca societatea opteaza
pentru o amortizare liniara, s-a intocmit tabloul de amortizare pentru primii cinci ani.
TABLOU AMORTIZARE
Bunuri amortizate

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Masini

76,667

76,667

76,667

76,667

76,667

76,667

Cladiri

478,750

478,750

478,750

478,750

478,750

478,750

Panou publicitar

52,500

52,500

52,500

52,500

52,500

52,500

Sisteme de calcul

87,500

87,500

87,500

87,500

87,500

87,500

937,500

937,500

937,500

937,500

937,500

937,500

1,632,917

1,632,917

1,632,917

1,632,917

1,632,917

1,632,917

35,000

35,000

35,000

35,000

35,000

Alte imobilizari corporale


Cheltuieli de constituire

Total amortizare

1,667,917

1,667,917

1,667,917

Tabloul de amortizare

1,667,917

1,667,917

1,632,917

3. Identificare Costuri si Venituri


In urma analizelor ipotezelor de lucru si a contextului economic, societatea preconizeaza urmatoarele
cheltuieli:
Cheltuielile estimate

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Cheltuielile cu aprovizionarea

76,250,000

80,100,000

83,250,000

83,250,000

85,000,000

85,000,000

Alte cheltuieli externe fixe

15,250,000

15,600,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

17,000,000

5,950,000

8,705,000

12,250,000

12,250,000

12,250,000

12,250,000

14,550,000

15,550,000

16,950,000

16,950,000

16,950,000

16,950,000

Cheltuielile cu salarii fixe


Cheltuielile administrative fixe
Alte cheltuieli fixe
Total

13,500,000

14,500,000

22,500,000

26,500,000

30,500,000

35,500,000

125,500,000

134,455,000

151,950,000

155,950,000

161,700,000

166,700,000

Bugetul de Cheltuieli

Considerand Ipotezele de lucru, evolutia cifrei de afaceri se preconizeaza in felul urmator:


inflatia
piata
pret
cota piata
piata companie
CA

0.07

cota de piata creste in primii 2 ani cu 10%, apoi scade cu cate 3%

15,774,930
An 2014

17,352,423
An 2015

19,087,665
An 2016

18,515,035
An 2017

17,959,583
An 2018

17,420,795
An 2019

15.00

16.05

17.17

18.38

19.66

21.04

55.00%

55.00%

55.00%

55.00%

55.00%

55.00%

8,676,211.50

9,543,832.65

10,498,215.75

10,183,269.25

9,877,770.65

9,581,437.25

130,143,172.50

153,178,514.03

180,291,108.18

187,124,140.68

194,216,135.34

201,576,920.96

4. Descrierea fluxurilor de numerar


Odata previzionate cheltuielile si veniturile generate de proiectul de investitii, un urmator pas in
evaluarea fezabilitatii acestuia, ar fi analiza fluxurilor de trezorerie viitoare.
Cash flow-urile disponibile (CFD) reprezinta fluxurile de trezorerie generate de proiectul de investitie.
Prin aceste cash flow-uri se prognozeaza situatia intreprinderii in cazul in care aceasta adopta respectivul proiect
de investitie. Formula de calcul folosita este urmatoarea:
CFDt = EBITt(1-i) + Amot + Dobt(1-i) - Imot - ACR nett
Anul 2014
Vanzari (CA)

Anul 2019

130,143,172.50

153,178,514.03

180,291,108.18

187,124,140.68

194,216,135.34

201,576,920.96

Costuri variabile (CV)

76,250,000.00

80,100,000.00

83,250,000.00

83,250,000.00

85,000,000.00

85,000,000.00

Costuri fixe (CF)

49,250,000.00

54,355,000.00

68,700,000.00

72,700,000.00

76,700,000.00

81,700,000.00

Amortizari (Amo)

1,667,917.00

1,667,917.00

1,667,917.00

1,667,917.00

1,667,917.00

1,632,917.00

Dobanzi

0.00

476,040.88

2,728,895.53

4,267,710.59

4,720,995.79

4,935,714.93

5,319,040.63

Profit net

2,499,214.62

14,326,701.51

22,405,480.59

24,785,227.89

25,912,503.40

27,924,963.33

MCV = CA - CV

53,893,172.50

73,078,514.03

97,041,108.18

103,874,140.68

109,216,135.34

116,576,920.96

EBITDA = MCV - CF

4,643,172.50

18,723,514.03

28,341,108.18

31,174,140.68

32,516,135.34

34,876,920.96

EBIT = EBITD - Amo

2,975,255.50

17,055,597.03

26,673,191.18

29,506,223.68

30,848,218.34

33,244,003.96

EBT = EBIT - Dob

2,975,255.50

17,055,597.03

26,673,191.18

29,506,223.68

30,848,218.34

33,244,003.96

PN = EBT - Impozit

2,499,214.62

14,326,701.51

22,405,480.59

24,785,227.89

25,912,503.40

27,924,963.33

ACR net

1,650,217.00

1,815,238.70

1,996,762.57

1,936,859.69

1,878,753.90

1,822,391.29

Impozit pe profit

Imo - se considera 0
CFD

2,516,914.62

14,179,379.81

22,076,635.02

24,516,285.20

25,701,666.50

27,735,489.04

5. Rata Interna de Rentabilitate

Estimarea Costului Capitalului se va face prin metoda CMPC: costului mediu ponderat al capitalului, pe
baza datelor financiare din anul 2013.
CMPC = Kc * CP / (CP+DAT) + Kd * DAT / (CP+DAT), unde
Kc = costul capitalului propriu, ce poate fi aproximat la ROE
Kd = costul capitalului imprumutat (=0 intrucat societatea nu ar finanta prin imprumut)
CP = capitalurile proprii
DAT = datorii pe termen lung
In urma calculelor obtinem CMPC =9.7 (se poate verifica calculul in fisierul excel). Aceasta va reprezenta
rata de actualizare ce va fi folosita in calculul Valorii Actualizate Nete (VAN)
VAN (valoarea actualizata neta) se detemina ca diferenta dintre fluxurile de trezorerie viitoare
actualizate la rata dobanzii de piata, respectiv valoarea actuala Vo, pe de o parte si capitalul investit Io, pe de alta
parte. Regula VAN porneste de la ipoteza de piata monetara nesaturata: capitalurile I pot fi oricand reinvestite pe
piata monetara la rata dobanzii (k la noi ia valoarea CMPC), pentru a obtine fluxuri de trezorerie viitoare Cft.
Formula VAN:
n

VAN = V0 I 0 =
t =1

CFDt
VRn
+
I0
t
(1 + k )
(1 + k ) n

Folosind ca rata de actualizare costul capitalului determinat mai sus se obtine o valoare actualizata neta
de 8.698.401 RON (mai mare ca zero).
Valoarea investitiei de 3.285.000 a fost recuperata de-a lungul timpului si a degajat un excedent de
valoare in suma de 57,561,605.73. Deoarece VAN>0 rezulta ca proiectul de investitii este rentabil, deci se va lua
decizia de adoptare a acestuia (decidentul trebuie sa tina seama ca VAN este puternic influentiat de rata de
actualizare aleasa).

6. Valoarea Actualizata Neta


Rata interna de rentabilitate (RIR) este rata de rentabilitate specifica proiectului de investitii analizat. Este
acea rata de actualizare a cash-flow-urilor viitoare care ar egaliza valoarea actuala Vo cu investitia initiala Io.
Formula RIR:
n

I0 =
t =1

CFt

Vrez

(1 + RIR )t (1 + RIR )n

, unde I reprezinta investitia initiala

In cazul proiectului de investitii propus, RIR are o valoare de 42%, mai mare decat costul capitalului, care
este de 9.7%.
Interpretarea RIR :

Pentru ca proiectele de investitii sa fie acceptate trebuie ca rata interna de rentabilitate sa fie superioara
ratei de rentabilitate cerute de actionari
Un proiect de investitii este cu atat mai interesant cu cat RIR este mai mare

In selectia proiectelor de investitii este recomandabil sa se imbine criteriul VAN cu criteriul RIR. Se elimina
astfel imperfectiunile ce insotesc un criteriu sau altul in luarea deciziei optime de investitii. In consecinta, avem
doua reguli pentru selectia proiectelor eficiente:

Regula VAN: se accepta numai proiectele de investitii cu VAN>0

Regula RIR: se accepta numai proiectele de investitii cu RIR>k


Luand in considerare cele doua reguli proiectul de investitii se va accepta.

7. Indicele de profitabitabilitate

Indicele de profitabilitate (IP) exprima rentabilitatea investitiei pe intreaga perioada de exploatare a VAN
la Io sau a Vo la Io.
n

(1 + r ) + (1 + r )
IP =
t =1

CFt

V rez

Ip = 3.59 sau 358.6 %, ceea ce inseamnca ca Investitia realizata aduce un surplus de valoare de 358.6 lei la
1 leu investit, deci proiectul de investitii este avantajos. Pentru ca un proiect de investitii sa fie acceptat trebuie
ca indicele de profitabilitate sa fie mai mare decat 1. Un proiect de investitii este cu atat mai interesant cu cat
indicele de profitabilitate este mai mare. Prin urmare, proiectul in discutie este viabil.

8. Termenul de recuperare
Termenul de recuperare (TR) exprima numarul de ani in care cash-flow-urile nominale sau cele
actualizate acopera investitia initiala. Slabiciunile indicatorului tin de neglijarea in evaluare a cash-flow-urilor
ulterioare TR, de caracterul arbitrar al TR de referinta, de ignorarea valorii timp a banilor in TR nominal.
Termenul de recuperare nominal este de 2 ani si 93 zile
Termenul de recuperare actualizat este de 2 ani si 132 zile
an

cfd investie

cfd cumulat

cfd actualizat

cfd actualizat
cumulat

2014

2,516,914.62

2,516,914.62

2,294,361.55

2,516,914.62

2015

14,179,379.81

16,696,294.43

11,782,677.22

14,299,591.84

2016

22,076,635.02

38,772,929.45

16,722,954.00

31,022,545.84

2017

24,516,285.20

63,289,214.65

16,928,877.19

47,951,423.03

2018

25,701,666.50

88,990,881.15

16,178,123.49

64,129,546.52

2019

27,735,489.04

116,726,370.19

15,914,612.28

80,044,158.80

Total

116,726,370.19

326,992,604.48

79,821,605.73

239,964,180.64

Calculul cash-flowurilor actualizate

8. Concluzie
In urma analizei performantei intreprinderii SC INVEST-CONSTRUCT SA s-a constatat ca acesta este
performanta, atat din punct de vedere al pragului contabil, cat si al celui financiar.
Societatea decide asadar sa realizeze un proiect de investitii ce consta din deschiderea unui nou punct de
lucru. Aceasta investitie a fost evaluata la 22,260,000 lei.
Termenul de recuperare actualizat al investitiei evidentiaza faptul ca recuperarea valorii acesteia pe baza
cash-flow-urilor actualizate se realizeaza intr-un interval de aproximativ 2 ani si jumatate, ceea ce este inca
un plus in vederea acceptarii proiectului.
In urma analizei de mediu cert, s-a decis acceptarea acestui proiect , deoarece indeplineste toate criteriile
de evaluare (VAN>0, RIR>k, IP>>1).