Sunteți pe pagina 1din 9

Repere pentru pregtirea ctre examen la Biologia Molecular 2014-2015

Repere pentru pregtirea ctre examen la Biologia Molecular:


Repetai pentru examen toate temele de la 1 la 14 (conspect prelegeri, caiet LP, manual, site);
+ reperele la totalizarea I, II, III;
+ subiectele de recapitulare din caiet; analizai figurile din materialele didactice.
+testele din culegere (capitole 1-13), de pe SITEul catedrei.
1. Macromoleculele:
ADNnu
ADNmt
ARNm
ARNr
ARNt
Proteine

2.

Structura (monomeri, legtura covalenta)


Proprieti
Tipuri
Funcii
Exemple
Localizare
Locul sintezei + sintetaza caracteristic + principii
Locul maturizrii +enzimele responsabile + principii
Nr n celulele umane

Complexe supramoleculare:
a. DNP
b. RNP 40S
c. RNP 60S
d. RNP 80S
e. RNP U1
f. RNP U2
g. RNP U4
h. RNP U5
i. RNP U6

Organizarea moleculara
Funcii

3. Gsii localizarea, funciile, procesele la care particip, locul sintezei, locul maturizrii proteinelor:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Actina
ADN-aza
ADN-ligaza
ADN-polimeraza I
ADN-polimeraza
ADN-polimerza
ADN-topoizomeraza
ADN-ligaza
ADN-helicaza
Aquaporina
ARN-aza
ARN-polimeraza mit
ARN-polimeraza I
ARN-polimeraza II
ARN-polimeraza III
Arg-ARNt-sintetaza
ATP-aza
ATP-sintetaza
Ca 2+-ATP-aza
Catalaza
Chaperone
Cl--ATP-aza=CFTR
Clatrin
Colagen
Ciclina A
Cliclina B
Ciclina D
Clclina E
Karioferine
D-aminoacil-oxidaz
Endonucleaza

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

Endonucleaza acid
Endopeptidaza
Endopeptidaza acid
Exonucleaza
Exonucleaza acid
eIF
eEF
Fosfataza acid
Fosfatidil-transferaza
Glicogenaza
Glicozidaza acida
Clicoliaza
Glicozil-transferaza
Guanozin-transferaza
Gly-ARNt-sintetaza
H+-ATP-aza
H1
H2A
H2B
H3
H4
-globina
-globina
Insulina
Lamine
Lipaza acid
Melanina
Miozina
Met-ARNt-sintetaza
Na+/K+-ATP-aza
Nucleaza acid
Pagina 1 din 9

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

Nucleoline
Opsina
Peptidil-transferaza
Permeaza
Proteaza acid
Primaza
Poli(A)-polimeraza
Proteine kinetocorice
Receptor insulinic
Receptor la testosteron
Receptor LDL=LDLR
Riboforina
Restrictaza
Reverstranscriptaza
RF
Spectrina
SSB-proteine
SAP-proteine
SL1
Tubulina
Taq-polimeraza
Telomeraza
TFIID
TFIIA
TFIIB
TFIIIA
Val-ARNt-sinteraza
UBF

Repere pentru pregtirea ctre examen la Biologia Molecular 2014-2015


4.Analizati diferite imagini ale celulei eucariote. Identificai fiecare compartiment si caracterizai dup modelul
propus.
Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza
Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza
Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza
Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza

Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza
Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza

Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza

Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza

Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza

Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza

Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza
Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza

Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza

Denumire
Organizare moleculara
Functii
Biogeneza

5. Caracterizai principalele structuri celulare:


Organizare molecular
(motivai prezena fiecrui component)
Plasmalema
RE neted
RE granular
Aparat Golgi
Mitocondrii
Lizosomi
Peroxisomi
Centrioli
Ribozomi
Cromozomi
Cromatina (eu- i hetero-)
Fusul de diviziune
Gena structural
Gena de clasa I
Gena de clasa II
Gena de clasa III
ARNm
ARNt
Crs MC
Crs BC
Bivalent
Nucleol
Splicesom

Pagina 2 din 9

Rol biologic/funcii

Repere pentru pregtirea ctre examen la Biologia Molecular 2014-2015


6. Caracterizai procesele genetice de baz:
Replicare
Reparaie
Transcripie
Translaie
Splicing
Recombinare intracromozomial
Recombinare intercromozomial
Apoptoza

Definiie
Principii de realizare
Etape
Aparat de realizare (caracterizat fiecare element)
Rol biologic

7. Numii i caracterizai procesele de mai jos:


Etapele fagocitozei
Etapele exocitozei
Etapele biogenezei lizosomilor
Etapele biogenezei peroxisomilor
Etapele biogenezei ribozomilor
Etapele expresiei genelor de clasa I, II i III

Caracteristica scurt a
fiecrei etape

8. Completai tabelul cu alte exemple:


Gena

Clasa

Etapele
expresiei

La nivel
molecular

Funcii
La nivel celular

La nivel de
organism

ARNr 28S
Tubulinei
Histonei 2A
Ser-ARNt
Helicazei
Nucleazei lizosomale
ARNr 5S
Catalazei
TFIID
Actinei
ADN-polimerazei
ARN-polimerazei I
Spectrinei
Cl--ATP-azei
Met-ARNt
TFIID
Ciclinei A
Lipazei acide
Histonei 3
9. Clasificri - mai mute criterii + exemple:
Micromolecule
Macromolecule
Acizi nucleici
Proteine
Organite
Gene, Etc.
10. Caracteristici comparative:
ADN vs. ARN
Gene cl I vs. gene cl II vs. gene cl III
Expresia genelor cl I vs. cl II vs. cl III
Replicaie vs. transcripie
Transcripie vs. translaie
Sintetaze diferite
Hidrolaze diferite
Reparaie vs. replicaie
Splicing constitutiv vs. splicing alternativ
Clonare in vivo vs. clonare in vitro

Pagina 3 din 9

Mitoz vs. Meioz


Mitoza vs Apoptoza
Perioadele G1 vs. S vs. G2
Profaz vs. telofaz
Anafaza I vs. Anafaza II
Profaza mitozei vs. profaza I a meiozei
Recombinarea intracromozomial vs.
recombinarea intercromozomial
Etc.

Repere pentru pregtirea ctre examen la Biologia Molecular 2014-2015


11. Evaluai diferite elemente necesare controlului corect al proceselor celulare:
Identificai procesul
la care este implicat

Gsii
responsabilii de
recunoatere

Consecinele defectului

Situs A
Situs P
Situs E
Situs R
Situs T
ORI
Boxele promotorului genei de clasa I
Boxele promotorului genei de clasa III
TATA-box
CAAT-box
Situs +1
CAP
Poly(A)
Situs Poly(A)
Secvena lider a ARNm
AUG
UAG
Bucla D
Bucla
SR (situs de restricie)
ADN cu dimer
ADN cu baza modificata
R1 G1/S
R2 G2/Mitoza

12. Analizai cunotinele Dv i completai tabelul:


Celula umana
Zigot
STEM
Limfocit
Eritrocit
Neuron
Miocit
Osteocit
Enterocit
Hepatocit
Ovogonie
Ovocit I
Ovocit II
Spermatogonie
Spermatocit I
Spermatocit II
Spermatida
Spermatozoid

Nr de crs

Formula crs

Pagina 4 din 9

Nr de gene

Biogeneza

Repere pentru pregtirea ctre examen la Biologia Molecular 2014-2015

Meioza

Ciclul celulei
somatice

13. Analizai comparativ dinamica cromozomial n diferite perioade ale mitozei i meiozei
Nr de molecule de
Nr de cromozomi
Nr de cromatide
Formula cromozomial
ADN
G1
S
G2
Profaz
Metafaz
Anafaz
Telofaz
Profaz I
Metafaz I
Anafaz I
Telofaz I
Profaz II
Metafaz II
Anafaz II
Telofaz II
14. Analizai comparativ evenimentele principale ale mitozei i meiozei:

Meioza

Ciclul celulei
somatice

Procese genetice
caracteristice

Evenimente celulare i
moleculare

G1
S
G2
Profaz
Metafaz
Anafaz
Telofaz
Profaz I
Metafaz I
Anafaz I
Telofaz I
Profaz II
Metafaz II
Anafaz II
Telofaz II

Pagina 5 din 9

Rol biologic

Repere pentru pregtirea ctre examen la Biologia Molecular 2014-2015


15. Identificai fazele n figurile de mai jos, scriei formula cromozomial pentru fiecare celul:
A.

B.

Pagina 6 din 9

Repere pentru pregtirea ctre examen la Biologia Molecular 2014-2015


16. Desenai schematic celule n diferite faze ale mitozei sau meiozei, indicai formula crs:
a) celule pentru care 2n=4 crs
P

PI

MI

AI

TI

PII

M II

AII

TII

6) celule pentru care 2n=10 crs

PI

MI

PII

AI

M II

AII

Pagina 7 din 9

TI

TII

Repere pentru pregtirea ctre examen la Biologia Molecular 2014-2015


17. Analizai i scoatei n eviden valoarea aplicativ a elementelor prezentate:
Etape
Aparat de realizare
Clonarea in vivo
Clonarea in vitro
Electroforeza
Restricia ADN
RFLPs
PCR
Izolarea ADN genomic
Obinerea ADNc
Izolarea ARNm
Obinerea ADNrec
18. Evaluai rolul aplicativ al urmtoarelor elemente:
Caracteristica
ADN genomic
ADNc
FR (fragment de restricie)
Plasmid
Celula bacteriana gazda de clonare
BAC
Bacteriofag
Taq-polimeraza
Reverstranscriptaza
Primeri artificiali
Sonde moleculare
Termociclor

Rol practic

Rol practic

19. Exemple de probleme:


- Se d catena de ADN;
5 ... CAGATTGAGCGCGCTGGTCGCATAGCTAAATG....3

artai catena anticodogen (complementar);


sintetizai ARNm - transcripia;
decodificai ARNm i artai polipeptidul
sintetizat (triplet dup triplet);
numii cine a realizat transcripia;
indicai
translatorii(moleculele
de
ARNt,
specificnd anticodonii);
numii proprietile codului genetic pe care le-ai
urmrit.

- Se d ARNm
GpppCAAUUAUGAAACACUGACCAAGCGUCUCUAAAAAA...
translai ARNm (ncepe cu AUG, triplet dup
triplet);
artai produsul translaiei;
artai translatorii (moleculele de ARNt,
specificnd anticodonii);
evideniai proprietile codului genetic
- Se d polipeptidul:
...His-Ser-Leu-Val-Arg
artai ARNm ce a servit n calitate de matri
pentru sinteza acestui polipeptid;
gsii secvena genei ce a codificat acest polipeptid;
artai variantele posibile de ARNt ce au
participat la sinteza acestui polipeptid;
numii proprietile codului genetic pe care le-ai
evideniat.

Pagina 8 din 9

Repere pentru pregtirea ctre examen la Biologia Molecular 2014-2015


20. Determinai numrul i lungimea fragmentelor de restricie, obinute cu ajutorul HpaI care produce capete
neadezive. Selectai schema electroforezei corespunztoare fragmentelor obinute (m marcher al lungimii).
a) Situsul de restricie: GTTAAC
CAATTG
b) Secvena de ADN:
5-AACATACGATCGTTAACCTTTACCCAGGGATACAGGGAAATAGGTTAACTTT-3
3-TTGTATGCTAGCAATTGGAAATGGGTCCCTATGTCCCTTTATCCAATTGAAA-5
Numrul de fragmente: ____
Lungimea fragmentelor:
c)

Selectai varianta corect a rezultatelor electroforezei fragmentelor de ADN obinute:


sau Deseneaz modelul electroforezei

Pagina 9 din 9