Sunteți pe pagina 1din 18

Grile AUDIT INTERN

1) Practicile de audit intern se diferentiaza in functie de:


a)scopul, marimea si structura entitatii economice
b)scopul, structura si domeniul de activitate al entitatii
c)scopul, marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii
d)marimea, structura si domeniul de activitate ale entitatii
e)scopul, nr de salariati si domeniul de activitate ale entitati
2) Functiile auditului intern sunt:
a)functia de control si functia de consiliere
b)functia de consiliere si functia de de asigurare
c)functia de control si functia de asigurare
d)functia de evaluare si functia de control
e)functia de monitorizare si functia de evaluare
3) Activitatea desfasurata de auditorii interni, menita sa aduca plusvaloare si sa imbunatateasca
administrarea entitatii publice, gestiunea riscului si a controlului intern, fara ca auditorul sa-si
asume responsabilitati manageriale reprezinta:
a)consilierea
b)auditul intern
c)controlul intern
d)evaluarea interna
e)nici un raspuns corect
4)Un obiectiv al auditului intern este:
a)asigurarea obiectiva destinata sa imbunatateasca sistemele si activitatea entitatii publice;
b)evaluarea entitatii publice;
c)sprijinirea indeplinirii obiectivelor entitatii publice printr-o abordare sistematica si
metodica;
d)controlul entitatii publice;
e)identifica si evalueaza riscurile nesemnificative si contibuie la imbunatatirea sistemelor de
management a riscurilor;
5) Auditul public intern are ca obiectiv:
a)asigurarea obiectiva si consilierea destinate sa imbunatateasca sistemele si
activitatile entitatii publice;
b)controlul entitatii publice;
c)evaluarea sistemului de management a riscurilor;
d)protejarea patrimoniului entitatii;
e)ajuta entitatea publica se mentina un sistem de control adevat printr-o evaluare
sistematica si metodica;
6) Sfera auditului intern cuprinde:
a)constituirea veniturilor publice precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
b)patrimoniul entitatii publice
c)sistemele de management financiar si control, inclusiv contabilitatea si sistemele
informatice aferente;

d)activitatile economice desfasurate de entitatea publica;


e)sistemele informatice si cele de contabilitate.
7)In sfera auditului intern intra:
a)activitatile financiare desfasurate de entitateapublica din momentul constituirii
angajamentelor pana la utilizarea fondurilor de catre beneficiarii finali;
b)constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creanta,
precum si a facilitatilor acordate la incasarea acestora;
c)sistemele de management si cele informatice
d) sistemele de management si cele de contabilitate precum si sistemele informatice aferente;
e)administrarea patrimoniului entitatii publice.
8) Ca urmare a atingerii obiectivelor auditul intern duce la:
a)reducerea riscului
b)incetarea dezvoltarii
c)cresterea cheltuielilor
d)progresul controlului extern
e)nici un raspuns corect
9) Auditul intern are caracter:
a)progresiv
b)represiv
c)regresiv
d)intern
e)nici un raspuns corect
10) Auditul intern are caracter:
a)progresiv
b)preventiv
c)regresiv
d)intern
e)nici un raspuns corect
11)Auditul intern scoate la iveala erorile, fraudele si deturnarile de fonduri datorita caracterului:
a)preventiv
b)represiv
c)progresiv
d)regresiv
e) nici un raspuns corect
12) Auditul public intern pune accentul pe recomandari care permit managerilor sa progreseze cu
ajutorul unui sistem de control intern mai bun asupra activitatilor si a responsabilitatii datorita
caracterului:
a)represiv
b)preventiv
c)progresiv
d)regresiv
e)nici un raspuns corect

13) Din literatura de specialitate, cat si din legislatia romaneasca auditul intern poate fi clasificat in:
a)audit de regularitate sau audit de conformitate
b)audit regresiv sau audit preventiv
c)audit de eficacitate sau audit de conformitate
d)audit de sistem sau audit preventiv
e)audit de regularitate sau audit de sistem
14) Auditul intern poate fi clasificat astfel:
a)audit de eficacitate sau audit de performanta
b)audit represiv sau audit de sistem
c)audit de eficacitate sau audit de conformitate
d)audit de regularitate sau audit al performantei
e)nici un raspuns corect
15) Compara regula si realitatea, ceea ce ar trebui sa fie cu ceea ce este, pe baza unui sistem de
referinta, care este reprezentat de reglementarile in vigoare aferente domeniului:
a)auditul de regularitate sau de conformitate
b)auditul de sistem
c)auditul de eficacitate
d)auditul performantei
e)nici un raspuns corect
16) Examineaza corectitudinea criteriilor stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor
entitatii publice, evalueaza rezultatele si apreciaza daca rezultatele sunt conforme cu obiectivele
auditului:
a)auditul performantei
b)auditul de sistem
c)auditul de conformitate
d)auditul de regularitate
e)auditul financiar
17) In practica se mai intalneste si sub denumirea de audit al managementului:
a)auditul performantei
b)auditul de sistem
c)auditul de conformitate
d)auditul financiar
e)auditul de regularitate
18) Se refera la indeplinirea obiectivelor entitatii audiate si auditul impactului efectiv al activitatii
entitatii in comparatie cu impactul planificat al acesteia:
a)auditul de conformitate
b)auditul eficacitatii
c)auditul financiar
d)auditul de sistem
e)auditul de regularitate

19) Reprezinta o evaluare de profunzime a sistemului de conducere si control intern, cu scopul de a


stabili daca acestea functioneaza in conditii de economicitate, eficacitate si eficienta:
a)auditul economicitatii
b)auditul de performanta
c) auditul de sistem
d) auditul managementului
e) auditul eficacitatii
20) Cu prilejul unei misiuni de audit de sistem, audiorii trebuie sa urmareasca:
a)conformitatea cu politicile entitatii publice
b)regularitatea tranzactiilor si etica comportamentala
c)atingerea obiectivelor, scopurilor, tintelor respectand politica practicata de entitatea publica
d)utilizarea resurselor si eficienta achizitiilor
e)nici un raspuns corect
21) In Romania auditul public intern este organizat in:
a) Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) si Comitetul pentru
audit public intern(CAPI);
b) Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI), Comitetul
pentru audit public intern(CAPI) si Compartimentele de Audit public intern
c) Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI) si Compartimentele
de Audit public intern
d) Comitetul pentru audit public intern(CAPI) si Compartimentele de Audit public intern
e) Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI), Comitetul pentru
audit public intern(CAPI) si Compartimentele de Amornizare a Auditului Public Intern
22) Are atributii de coordonare, evaluare, sinteza in domeniul activitatii de audit public intern la
nivel national, care efectueaz i misiuni de audit public intern de interes naional cu implicaii
multisectoriale:
a) Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI)
b) Comitetul pentru audit public intern(CAPI)
c) Compartimentele de Audit public intern
d) Compartimentele de Amornizare a Auditului Public Intern
e) nici un raspuns corect
23) Conform legilor ce reglementeaz auditul public intern,pentru realizarea obiectivelor sale
UCAAPI are urmtoarele atribuii principale:
a) dezbate i emite o opinie asupra raporturilor de audit public intern de interes naional cu
implicaii multisectoriale;
b) elaboreaz,conduce i aplic o strategie unitar n domeniul audituluipublic intern i
monitorizeaz la nivel naional aceast activitate;
c) asimilarea,actualizarea i publicarea Standardelor Internaionale de Audit Intern, denumite
Standarde de Audit Intern;
d) avizeaz planurile misiunilor de audit public intern de interes naional cu implicaii
multisectoriale
e) dezbate i avizeaz raportul anual privind activitatea de audit public intern i-l prezint
guvernului

24) Organismul cu caracter consultativ care sprijin UCAAPI din Ministerul Finanelor Publice
pentru definirea strategiei i mbuntirii activitii de audit intern n sectorul public este:
a) Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI)
b) Comitetul pentru audit public intern(CAPI)
c) Compartimentele de Audit public intern
d) Compartimentele de Amornizare a Auditului Public Intern
e)nici un raspuns corect
25) Una din atributiile care ii revine Comitetului de Audit Public Intern este:
a) avizeaz normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate n domeniul
auditului public intern;
b) dezvolt cadrul normativ n domeniul auditului public intern;
c) dezbate planurile strategice de dezvoltare n domeniul auditului public intern i emite
o opinie asupra direciilor de dezvoltare a acestuia.
d) efectueaz misiuni de audit public intern de interes naional cu implicaii multisectoriale;
e) asigurarea dezvoltrii relaiilor internaionale i consolidarea acestora n domeniul Auditului
Intern;
26) Comitetul de Audit Public Intern are una din urmatoarele atributii:
a) elaboreaz Codul privind conduita etic a auditorului intern;
b) dezbate i avizeaz raportul anual privind activitatea de audit public intern i-l
prezint guvernului.
c) dezvolt metodologiile n domeniul riscului managerial;
d) coopereaz cu autoritile i organizaiile de control financiar public din alte state;
e) alte atribuii stabilite de Consiliul i Biroul Permanent ale Camerei Auditorilor Financiari
din Romnia.
27) Departamentul de audit intern are, n principal, una din urmtoarele atribuii:
a) elaborarea i publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern
b) avizeaz numirea i revocarea directorului general al UCAAPI
c) dezbate i emite o opinie asupra actului normativ elaborat de UCAAPI n domeniul
auditului public intern.
d) avizeaz normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate n domeniul
auditului public intern;
e) avizeaz numirea/destituirea efilor compartimentelor de audit public intern din entitile
publice;
28) Promovarea unei culturi privind realizarea managementului eficient in cadrul entitatii publice
revine:
a) Comitetul pentru audit public intern(CAPI)
b)Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI)
c) Compartimentele de Amornizare a Auditului Public Intern
d)Compartimentul de audit public intern
e) Departamentul de audit intern
29) Compartimentul de audit public intern are ca obiectiv s ajute entitatea public n ansamblu i
structurile sale prin intermediul opiniilor i recomandrilor:
a) coordonarea i monitorizarea activitii de Audit Intern

b) asimilarea,actualizarea i publicarea Standardelor Internaionale de Audit Intern, denumite


Standarde de Audit Intern;
c) dezvolt cadrul normativ n domeniul auditului public intern
d) dezvolt i implementeaz proceduri i metodologii uniforme,bazate pe standardele
internaionale,inclusiv manualele de audit intern;
e) s gestioneze mai bine riscurile;
30) Compartimentul de audit public intern are ca obiectiv s ajute entitatea public n ansamblu i
structurile sale prin intermediul opiniilor i recomandrilor:
a) asimilarea,actualizarea i publicarea Cadrului General al Standardelor Internaionale de
Audit Intern,denumit Cadrul General al Standardelor de Audit Intern;
b) dezbate i emite o opinie asupra raporturilor de audit public intern de interes naional cu
implicaii multisectoriale
c) dezvolt sistemul de raportare a rezultatelor activitii de audit public intern i elaboreaz
raportul anual,precum i sinteze,pe baza rapoartelor primite;
d) s asigure o eviden contabil i un management informatic fiabile i corect;
e) supravegherea regularitii sistemelor de funcionare a deciziilor, planificare, programarea,
organizarea, coordonarea, urmrirea i controlul ndeplinirii deciziilor.
31) Una din atributiile Compartimentului de audit public intern este:
a) s asigure o mai bun administrare i pstrare a patrimoniului;
b) s mbunteasc eficiena i eficacitatea operaiilor;
c) certificarea trimestrial i anual,nsoit de raport de audit,a bilanului contabil i
contului de execuie bugetar la instituiile publice.
d) coordonarea i monitorizarea activitii de Audit Intern;
e) asimilarea,actualizarea i publicarea Standardelor Internaionale de Audit Intern, denumite
Standarde de Audit Intern
32) Compartimentui de audit public intern are ca si atributii:
a) s asigure o mai bun monitorizare a conformitii cu regulile i procedurile existente;
b) asimilarea, actualizarea i publicarea Standardelor Internaionale de Audit Intern, denumite
Standarde de Audit Intern
c) s gestioneze mai bine riscurile;
d) evaluarea economicitii, eficacitii i eficienei utilizrii resurselor financiare umane
i materiale.
e) avizeaz normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate n domeniul
auditului public intern;
33) Unul din cazurile in care entitatile publice nu elaboreaza norme proprii este:
a) Entitile publice cu numar minim de salariati de 500
b) n cazul n care la entitile subordonate s-a hotrt nfiinarea compartimentului de audit
public intern.
c) Instituiile publice mici care nu sunt subordonate altor entiti publice
d) Instituiile publice mici care sunt subordonate altor entiti publice
e) Entitile publice subordonate pentru care entitatea public de la nivelul ierarhic imediat
superior a decis c organizarea compartimentului de audit public intern cu obligaia elaborrii de
norme proprii.

34) Sarcina de a efectua activiti de audit public intern pentru a evalua dac sistemele de
management financiar i control al entitii publice sunt transparente i sunt conforme cu normele
de legalitate,regularitate,economicitate,eficiena i eficacitate ii revine:
a) Comitetului pentru audit public intern(CAPI)
b) Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI)
c) Compartimentelor de Amornizare a Auditului Public Intern
d) Compartimentului de audit public intern
e) Departamentului de audit intern
35) Este responsabil pentru auditul intern,respectiv ocup postul de nivelul cel mai nalt n cadrul
unei entiti conducatorul:
a) Comitetului pentru audit public intern(CAPI)
b) Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI)
c) Compartimentelor de Amornizare a Auditului Public Intern
d) Compartimentului de audit public intern
e) Departamentului de audit intern
36) Exponentul pe plan internaional al auditorilor interni i al structurilor organizatorice i
funcionale ale auditului intern este:
a) Compartimentului de audit public intern
b) Unitatea Central de Armonizare pentru Auditul public intern(UCAAPI)
c) Institutul Auditorilor Interni
d) Compartimentelor de Amornizare a Auditului Public Intern
e) Comitetului pentru audit public intern(CAPI)
37) Una din principalele direcii de aciune ale Institutului Auditorilor Interni este:
a) certificarea trimestrial i anual, nsoit de raport de audit, a bilanului contabil i contului
de execuie bugetar la instituiile publice.
b) servete pe membrii si n auditul intern, conducere i control, auditul sistemelor
informatice, nvmnt i securitate;
c) elaborarea i publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern
d) avizeaz normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate n domeniul
auditului public intern;
e) dezvolt cadrul normativ n domeniul auditului public intern
38) Una din principalele direcii de aciune ale Institutului Auditorilor Interni este:
a) organizeaz conferine i seminarii pentru dezvoltarea profesional i realizarea de
produse la vrf n domeniul educaional;
b) elaborarea i publicarea Normelor Profesionale de Audit Intern
c) avizeaz normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate n domeniul
auditului public intern
d) evaluarea economicitii,eficacitii i eficienei utilizrii resurselor financiare umane i
materiale
e) s asigure o mai bun administrare i pstrare a patrimoniului
39) Cea mai importanta sarcina a Institutului Auditorilor Interni a fost sa:
a) realizeze proiecte de cercetare n domeniu prin Fundaia de Cercetare
b) elaboreze standardele de audit intern

c) elaboreze Cadrul General pentru practica profesional


d) evalueze economicitii,eficacitii i eficienei utilizrii resurselor financiare umane i
materiale
e) elaboreze i publiceNormelor Profesionale de Audit Intern
40) Cadru General elaborat de Institutul Auditorilor Interni cuprinde:
a) Codul de Etica si Standardele
b) definiia auditului intern, Codul de Etica, Standardele i alte ndrumri.
c) Codul de Etica
d) definiia auditului intern si Standardele
e) definiia auditului intern si Codul de Etica
41) "Furnizeaza o asigurare cu privire la existenta unui sistem solid de control intern, care sporeste
increderea in informatiile financiare externe ale angajatorului.":
a) directorii financiari
b) expertii fiscali
c) auditorii interni
pag. 87
d) auditorii independenti
e) consultantii in management
42) Persoanele care au calitatea de auditor intern NU trebuie:
a) sa evite conflictul de interese
b) sa aiba o atitudine impartiala
c) sa fie obiectiv si independent
d) sa aiba prejudecati
e) sa-si indeplineasca atributiile cu profesinalism si integritate

pag. 88

43) Care dintre urmatoarele NU reprezinta obiectiv al profesiei de auditor intern?


a) neincrederea
pag. 89
b) profesionalismul
c) calitatea serviciilor
d) performanta
e) conduita
44) Care dintre urmatoarele NU reprezinta obiectiv al profesiei de auditor intern?
a) calitatea serviciilor
b) integritatea
pag. 89
c) performanta
d) increderea
e) credibilitatea
45) Care dintre urmatoarele NU reprezinta obiectiv al profesiei de auditor intern?
a) performanta
b) competenta profesionala
pag. 89
c) calitatea serviciilor
d) increderea
e) profesionalismul

46. La care dintre obiectivele profesiei de auditor intern face referire urmatoarea afirmatie: "Toate
serviciile obtinute de la un auditor intern sunt efectuate la cel mai inalt standard de performanta."?
a) performanta
b) profesionalismul
c) calitatea serviciilor
pag. 89
d) increderea
e) credibilitatea
47. La care dintre obiectivele profesiei de auditor intern face referire urmatoarea afirmatie:
"Desfasurarea unei activitati la cei mai inalti parametri, in scopul indeplinirii cerintelor interesului
public, in conditii de economicitate, eficienta si eficacitate."?
a) performanta
pag. 89
b) profesionalismul
c) calitatea serviciilor
d) conduita
e) credibilitatea
48. La care dintre obiectivele profesiei de auditor intern face referire urmatoarea afirmatie:
"Informatiile furnizate de rapoartele si opiniile auditului intern trebuie sa fie fidele realitatii si de
incredere."?
a) conduita
b) credibilitatea
pag. 90
c) increderea
d) performanta
e) profesionalismul
49. Care dintre urmatoarele NU reprezinta un principiu ce trebuie respectat de auditorii interni?
a) integritatea
b) confidentialitatea
c) credibilitatea
pag. 90
d) neutralitatea politica
e) obiectivitatea
50. Care dintre urmatoarele NU reprezinta un principiu ce trebuie respectat de auditorii interni?
a) integritatea
b) confidentialitatea
c) neutralitatea politica
d) competenta profesionala
e) profesionalismul
pag. 90
51. Principiul integritatii presupune:
a) respectarea legii si actionarea in conformitate cu cerintele profesiei
pag. 91
b) exprimarea unei opinii fara a fi afectata de influente care pot compromite rationamentul
profesional
c) capacitatea auditorilor interni de a manifesta obiectivitate si impartialitate in redactarea
precisa si obiectiva a rapoartelor de audit
d) capacitatea auditorilor interni de a respecta valoarea informatiilor pe care le primesc si de
a nu dezvalui informatiile

e) aplicarea tuturor cunostintelor, aptitudinilor si experienta necesare in exercitarea


serviciilor de audit intern
52. Principiul confidentialitatii presupune:
a) respectarea legii si actionarea in conformitate cu cerintele profesiei
b) exprimarea unei opinii fara a fi afectata de influente care pot compromite rationamentul
profesional
c) capacitatea auditorilor interni de a manifesta obiectivitate si impartialitate in redactarea
precisa si obiectiva a rapoartelor de audit
d) capacitatea auditorilor interni de a respecta valoarea informatiilor pe care le
primesc si de a nu dezvalui informatiile
pag. 95
e) aplicarea tuturor cunostintelor, aptitudinilor si experienta necesare in exercitarea
serviciilor de audit intern
53. Principiul competentei profesionale presupune:
a) exprimarea unei opinii fara a fi afectata de influente care pot compromite rationamentul
profesional
b) respectarea legii si actionarea in conformitate cu cerintele profesiei
c) capacitatea auditorilor interni de a respecta valoarea informatiilor pe care le primesc si de
a nu dezvalui informatiile
d) capacitatea auditorilor interni de a manifesta obiectivitate si impartialitate in redactarea
precisa si obiectiva a rapoartelor de audit
e)aplicarea tuturor cunostintelor, aptitudinilor si experienta necesare in exercitarea
serviciilor de audit intern
pag. 97
54. Carui principiu fundamental, ce trebuie respectat de auditorii interni, se atribuie urmatoarea
regula de conduita: "Exercitarea profesiei cu buna-credinta si responsabilitate"?
a) independenta
b) obiectivitatea
c) integritatea
pag. 100
d) confidentialitatea
e) competenta profesionala
55. Carui principiu fundamental, ce trebuie respectat de auditorii interni, se atribuie urmatoarea
regula de conduita: "Se interzice folosirea de catre auditorii interni a informatiilor obtinute in cursul
activitatii lor in scop personal sau intr-o maniera care poate fi contrara legii."?
a) obiectivitatea
b) independenta
c) competenta profesionala
d) integritatea
e) confidentialitatea
pag.101
56. Carui principiu fundamental, ce trebuie respectat de auditorii interni, se atribuie urmatoarea
regula de conduita: "Se interzice auditorilor interni sa-si depaseasca atributiile de serviciu."?
a) competenta profesionala
pag. 102
b) integritatea
c) confidentialitatea
d) neutralitatea politica

e) obiectivitatea
57. Carui principiu fundamental, ce trebuie respectat de auditorii interni, se atribuie urmatoarea
regula de conduita: "Sa se angajeze numai in acele misiuni in care au cunostintele, aptitudinile si
experienta necesare."?
a) obiectivitatea
b) integritatea
c) confidentialitatea
d) competenta profesionala
pag. 102
e) neutralitatea politica
58. Conform regulii de conduita, aferente principiului competentei profesionale, auditorii interni
sunt obligati: pag.102
a) sa prezinte in rapoartele lor orice documente sau fapte cunoscute de ei care, in caz contrar,
ar afecta activitatea structurii auditate
b) sa pastreze confidentialitatea in legatura cu faptele, informatiile sau documentele despre
care iau cunostinta in exercitarea atributiilor lor
c) sa fie neutri din punct de vedere politic
d) sa respecte legiile si sa actioneze in conformitate cu cerintele profesiei
e) sa-si imbunatateasca in mod continuu cunostintele, eficienta si calitatea activitatii lor
59. Conform regulii de conduita, aferente principiului idependentei si obiectivitatii, auditorii interni
sunt obligati:
a) sa respecte legiile i s acioneze n conformitate cu cerinele profesiei
b) sa utilizeze metode si practici de cea mai buna calitate in activitatile pe care le realizeaza
c) sa ndeplineasca atributiile de serviciu cu profesionalism, competenta, impartialitate
d) sa nu se implice in activitati sau in relatii care ar putea sa fie in conflict cu interesele
entitatii publice si care ar putea afecta o evaluare obiectiva
pag. 101
e) s fie neutri din punct de vedere politic
60. Conform principiului de conduit Competen profesional auditorii interni sunt obligai: pg
102
a. s pstreze confidenialitatea n legtur cu faptele, informaiile sau documentele despre
care iau cunotin n exercitarea atribuiilor lor
b. ndeplineasc atribuiile de serviciu cu profesionalism, competen, imparialitate
c. s fie neutri din punct de vedere politic, n scopul ndeplinirii n mod imparial a
activitilor
d. s respecte legiile i s acioneze n conformitate cu cerinele profesiei
e. nici un rspuns corect.
61. Conform principiului de conduit Neutralitate politic auditorii interni sunt obligai: pg 103
a. s utilizeze metode i practici de cea mai bun calitate n activitile pe care le realizeaz
b. s pstreze confidenialitatea n legtur cu faptele, informaiile sau documentele despre
care iau cunotin n exercitarea atribuiilor lor
c. ndeplineasc atribuiile de serviciu cu profesionalism, competen, imparialitate
d. s fie neutri din punct de vedere politic, n scopul ndeplinirii n mod imparial a
activitilor
e. s respecte legiile i s acioneze n conformitate cu cerinele profesiei

62. Etapele derulrii unei misiunii de audit intern: pg 104


a. pregatirea misiunii de audit;intervenia la fata locului; raportul de audit intern;
urmrirea recomandrilor.
b. pregatirea misiunii de audit, intervenia la fata locului, urmrirea recomandrilor.
c. intervenia la fata locului, urmrirea recomandrilor.
d. intervenia la fata locului; raportul de audit intern; urmrirea recomandrilor.
e. pregatirea misiunii de audit; raportul de audit intern; urmrirea recomandrilor.
63. Prima etapa a misiunii de audit intern Pregatirea misiunii de audit presupune: pg 105 schema
a. Iniierea auditului, elaborarea programului de audit public intern, deschiderea edintei
b. Colectarea i prelucrarea informaiilor
c. Iniierea auditului; colectarea i prelucrarea informaiilor; analiza riscurilor;
elaborarea programului de audit public intern; deschiderea edinei
d. Elaborarea programului de audit public intern
e. Deschiderea edinei
64. A doua etapa a misiunii de audit Intervenia la faa locului presupune: pg 105 schema
a. Colectarea dovezilor; constatarea i raportarea iregularitilor
b. Colectarea dovezilor; revizuirea documentelor de lucru
c. Colectarea dovezilor, constatarea i raportarea iregularitilor; nchiderea sediului
d. Constatarea i raportarea iregularitilor; nchiderea sediului
e. Colectarea dovezilor, constatarea i raportarea iregularitilor; revizuirea
documentelor de lucru; nchiderea sediulu.
65. Etapa a treia a misiunii de audit Raportul de audit intern presupune: pg 105 schema
a. Elaborarea i transmiterea raportului de audit intern; reuniunea de conciliere;
raportul final; supervizarea;difuzarea raportului
b. Colectarea dovezilor, constatarea i raportarea iregularitilor; nchiderea sediului
c. Iniierea auditului; colectarea i prelucrarea informaiilor; analiza riscurilor; elaborarea
programului de audit public intern; deschiderea edinei
d. Elaborarea i transmiterea raportului de audit intern; reuniunea de conciliere;
e. Nici un rspuns corect
66. Ordinul de serviciu se ntocmete de ctre: pg 106
a. Auditori interni;
b. Compartimetul de audit public intern;
c. eful compartimetului de audit public intern;
d. Conductorul entitii publice;
e. Nici un rspun corect.
67. Obiectul auditabil reprezint: pg 107
a. Entitatea public ce urmeaz a fi auditat
b. Activitatea elementar a domeniului auditat,ale crei caracteristici pot fi definite
teoretic i comparate cu realitatea practic
c. Detalierea fiecrei activiti n operaii succesive descriind procesul de la realizarea
acestei activiti pana la nregistrarea ei (circuitul auditului);
d. Detalierea operaiunilor din circuitul auditului;

e. Nici un rspuns correct.


68. Categorii de riscuri existente n activitatea de audit intern: pg 107
a. Riscuri financiare, riscuri operaionale, riscuri generate de schimbrile legislative,
structurale, manageriale;
b. Riscuri operaionale, riscuri de organizare;
c. Riscuri financiare, riscuri operaionale, riscuri de organizare;
d. Riscuri de organizare, riscuri operaionale, riscuri financiare, riscuri generate de
schimbrile legislative, structurale, manageriale
e. Riscuri financiare, riscuri operaionale.
69. Compomentele riscurilor din activitatea de audit intern: pg 107
a. Probabilitatea de apariie, gradul de influen;
b. Nivelul impactului;
c. Gravitatea consecinelor i durata acestora
d. Probabilitatea de apariie, nivelul impactului;
e. Probabilitatea de apariie, nivelul impactului, respectiv gravitatea consecinelor i
durata acestora.
70. Probabilitatea de apariie a riscului este exprimat pe o scara de valori pe trei nivele: pg 108
a. probabilitate mic, medie,mare;
b. probabilitate redusa,medie;
c. probabilitate mic, mare;
d. probalilitatea redus, medie, ridicat,
e. Nici un rspuns corect.
71. Criteriile utilizate pentru msurarea probabilitii de apariie a riscului sunt: pg 108
a. aprecierea vulnerabilitii entitii;
b. aprecierea controlului intern
c. aprecierea vulnerabilitii entitii, aprecierea controlului intern
d. aprecierea complexitii prelucrrii operaiilor;
e. aprecierea vulnerabilitii entitii, aprecierea complexitii prelucrrii operaiilor;
72. Programul de audit public intern este: pg 110
a. un document intern de lucru al compartimentului de audit public intern;
b. un document intern de lucru al auditorilor publici interni;
c. un program intern de lucru al compartimentului de audit public intern;
d. un program intern de lucru al de auditorilor publici interni;
e. nici un rspun correct
73. A doua etapa a misiunii de audit Intervenia la faa locului const n: pg 111
a. Colectarea i analiza documentelor;
b. Colectarea i prelucrarea documentelor;
c. Analiza i evaluarea documentelor;
d. Colectarea, prelucrarea i evaluarea documentelor;
e. Colectarea, analiza i evaluarea documentelor.
74. Intervierea personalului auditat se realizeaz de ctre: pg112

a.
b.
c.
d.
e.

Compartimentul de audit public intern,


Auditorii interni;
Personalul de conducere al entitii audiate
Compartiemtul de conducere al entitii audiate;
Nici un rspuns corect.

75. Chestionarul cuprinde ntrebrile pe care le formuleaz auditorii interni. Tipurile de chestionare
sunt: pg 112
a. chestionarul de luare la cunotin (CLC);
b. chestionarul de control intern (CCI);
c. chestionarul-lista de verificare (CLV0);
d. chestionarul de luare la cunotin (CLC),chestionarul de control intern
(CCI),chestionarul-lista de verificare (CLV)
e. chestionarul de luare la cunotin (CLC),chestionarul de control intern (CCI).
76. Dosarele de audit public intern asigur: pg 113
a. legatura ntre sarcina de audit, intervenia la fata locului i raportul de audit public
intern,
b. legtura ntre sarcina de audit i rapotul de audit public intern;
c. legtura ntre sarcina de audit i intervenia la faa locului;
d. legtura ntre sarcina de audit, intervenia la faa locului i conluziile auditorilor interni;
e. legtura ntre sarcina de audit i conluziile auditorilor interni.
77. Dosarele de audit public intern: pg 114
a. Sunt proprietatea auditorilor interni i sunt confideniale;
b. Sunt proprietatea entitii publice i sunt confideniale;
c. Sunt proprietatea entitii publice i sunt publice;
d. Sunt proprietatea auditorilor interni i sunt publice;
e. Nici un rspuns corect.
78. Auditorii interni organizeaz reuniunea de conciliere cu structura auditat: pg 115
a. n termen de 20 zile de la primirea punctelor de vedere;
b. n termen de 15 zile de la primirea punctelor de vedere;
c. n termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere;
d. n termen de 17 zile de la primirea punctelor de vedere;
e. Nici un rspuns corect.
79. Al cui este scopul de a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni, astfel nct acetia sa
poat demara misiunea de audit public intern ? pag 117
a. ordinului de serviciu
b. declaratiei de independenta
c. minutei sedintei de deschidere
d. minutei sedintei de inchidere
e. colectarii informatiilor
80. Dac n timpul misiunii apare o incompatibilitate real sau presupusa, auditorii sunt obligati sa
informeze de urgenta : pag 118
a. seviciul de secretariat

b. conducerea
c. conducatorul compartimentului financiar
d. conducatorul compartimentului de resurse umane
e. conducatorul compartimentului de relatii publice
81. Cine verifica declaratia de independenta a auditorilor interni ? pag 118
a. serviciul de secretariat
b. seful de serviciu
c. conducatorul compartimentului financiar
d. conducatorul compartimentului de resurse umane
e. conducatorul compartimentului de relatii publice
82. Notificarea privind declansarea misiunii de audit intern are scopul: pag 120
a. Sa informeze entitatea/structura auditat de declanarea misiunii de audit public
intern.
b. De a demonstra independenta auditorilor fata de entitatea/structura auditata.
c. De a repartiza sarcinile de serviciu pe auditori interni, astfel nct acetia sa poat demara
misiunea de audit public intern.
d. De a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse n condiii de
calitate
e. De acceptare a constatrilor i a recomandrilor formulate de ctre auditori n Proiectul
raportului de audit public intern i de prezentare a calendarului de implementare a recomandrilor
83. Identificarea pericolelor din entitatea/structura auditat, dac controalele interne sau procedurile
entitii/structurii auditate pot preveni, elimina sau minimiza pericolele, evaluarea
structurii/evoluiei controlului intern al entitii/structurii auditate sunt scopurile : pag 122
a. Notificarii privind declansarea misiunii de audit intern
b. Analizei riscurilor
c. colectarea i prelucrarea informaiilor
d. declarrii independenei
e. difuzrii raportului de audit public intern
84. Cine avizeaza Tabelul puncte tari si puncte slabe i Fisele de constatare i Analiz a Problemelor
iniiale pentru fiecare control potenial ? pag 123
a. Conductorul compartimentului de audit public intern
b. serviciul de secretariat
c. conducatorul compartimentului financiar
d. conducatorul compartimentului de resurse umane
e. conducatorul compartimentului de relatii publice
85. _____ are scopul de a asigura conductorul Compartimentului de audit public intern ca au fost
luate n considerare toate aspectele referitoare la obiectivele misiunii de audit public intern i
asigura repartizarea sarcinilor i planificarea activitilor, de ctre supervizor. Pag 124
a. sedinta de deschidere
b. sedinta de inchidere
c. completarea Tabelului puincte tari si puncte slabe
d. elaborarea programului de audit
e. colectarea i prelucrarea informaiilor

86. Ordinea se zi a sedintei de deschidere nu va cuprinde : pag 127


a. prezentarea auditorilor;
b. prezentarea obiectivelor misiunii de audit;
c. stabilirea termenelor de raportare a stadiului verificrilor;
d. acceptarea calendarului ntlnirilor
e. colectarea documentelor necesare pentru toata misiunea de audit
87. Colecteaza documente pentru toata misiunea de audit : pag 129
a. serviciul de secretariat
b. conducatorul institutiei publice auditate
c. auditorii
d. conducatorul compartimentului de resurse umane
e. conducatorul compartimentului de relatii publice
88. Cnd auditorii ajung la concluzia, bazat pe FIAP-uri, ca s-a comis o iregularitate, ei vor trebui
sa raporteze, cel mai trziu a doua zi, ___ prin transmiterea Formularului de constatare i raportare a
iregularitilor. Pag 132
a. serviciului de secretariat
b. conductorului Compartimentului de audit public intern
c. conducatorului institutiei publice auditate
d. UCAAPI
e. CAFR
89. In cadrul procedurii pentru constatarea i raportarea iregularitilor conductorul
Compartimentului de audit public intern informeaz n termen de ___ conductorul entitii publice
si structura de control abilitata pentru continuarea verificrilor. Pag 132
a. 3 zile
b. 7 zile
c. 10 zile
d. 15 zile
e. 30 zile
90. ___ permite prezentarea ctre entitatea/structura auditat a opiniei auditorilor interni, a
recomandrilor finale din Proiectul raportului de audit public intern. pag 134
a. analiza riscurilor
b. colectarea informatiilor
c. sedinta de deschidere
d. sedinta de inchidere
e. colectarea i prelucrarea informaiilor
91. Auditorii fac rezumatul discuiilor purtate cu ocazia sedintei de inchidere : pag 135
a. in termen de 30 zile de la data acesteia
b. in termen de 7 zile de la data acesteia
c. intr-o Minuta a sedintei de deschidere
d. intr-o Minuta a sedintei de inchidere
e. fr a trece lista participantilor la aceasta sedin

92. ___ auditorul foloseste dovezile de audit raportate n Fiele de Identificare i Analiza a
Problemelor i n Formularul de constatare i raportare a iregularitilor. Pag 135
a. n elaborarea Raportului de audit public intern
b. n analiza riscurilor
c. La colectarea informaiilor
d. n sedinta de inchidere
e. Lunar
93. Auditorul trebuie sa se pronune asupra obiectivelor de audit n ordinea n care au fost stabilite
___ . pag 137
a. n Programul de audit.
b. de catre seful compartimentului financiar contabil al institutiei auditate
c. de catre serviciul de secretariat
d. in fisa postului
e. de catre conducatorul institutiei publice auditate
94. Concluziile echipei de audit sunt elaborate pe baza constatrilor fcute, avnd :
a. avizul conducatorului institutiei publice auditate
b. acceptul serviciului de secretariat pentru a putea fi transmise
c. un caracter orientativ
d. un caracter fundamentat
pag 137
e. un caracter subiectiv
95. Recomandrile din Raportul de audit trebuie sa fie ___ i sa aib un grad de semnificaie
important n ceea ce privete efectul previzibil asupra entitii/structurii auditate. pag 137
a. fezabile i economice
b. subiective
c. ineficiente
d. elaborate de catre serviciul de secretariat
e. transmise serviciului de secretariat pentru avizare
96. Auditorii pregtesc, n termen de ____ de la primirea punctului de vedere de la
entitatea/structura auditat, Reuniunea de conciliere. Pag 138
a. 10 zile
b. 30 zile
c. 60 zile
d. 90 zile
e. 120 zile
97. Raportul de audit este semnat de ctre fiecare membru al echipei de auditori pag 139
a. doar pe prima pagina a acestuia
b. doar pe ultima pagina a acestuia
c. pe fiecare pagina a acestuia..
d. doar pe prima si ultima pagina a acestuia
e. pe toate paginile mai putin pe prima si pe ultima dintre ele.

98. Obiectivele de audit prezentate in Raportul de audit public intern coincid cu cele inscrise in :
pag 140
a. Minuta sedintei de incheiere
b. Declaratia de independenta
c. Bugetul de venituri si cheltuieli aprobat de puterea legislativa
d. Proiectul de reorganizare
e. Programul de audit
99. Auditorul trebuie sa se pronunte asupra obiectivelor de audit ___ .
pag 140
a. Conform Declaratiei de independenta
b. in ordinea in care au fost stabilite in Programul de audit
c. in ordinea in care au fost stabilite in Fisele de constatare si Analiza a Problemelor initiale
d. in termen de 30 de zile de la inchiderea exercitiului financiar auditat
e. conform Formularului de constatare si raportare a iregularitatilor.
100. ____ are scopul de a asigura ca obiectivele misiunii de audit public intern au fost atinse n
condiii de calitate. Pag 141
a. Reuniunea de conciliere
b. Supervizarea
c. Sedinta de deschidere
d. Analiza riscurilor
e. Declaratia de independenta