Sunteți pe pagina 1din 21

Universitatea Politehnica Bucuresti

Facultatea de Transporturi
Departamentul Telecomenzi si Electronica in Transporturi

ELECTROALIMENTARE -II-Proiect-

Student: Ciobanu Mihai


Grupa: 8414
Profesor Indrumator: IORDACHE Valentin

Cuprins
1.Tema proiectului de Electroalimentare
2.Sursa stabilizata cu componente discrete in configuratie serie
3.Sursa stabilizata cu circuit integrat specializat LM723
4.Sursa cu circuit integrat specializat in comutatie(tema individuala)
5.Bibliografie

1.Tema proiectului de Electroalimentare


S se proiecteze trei surse stabilizate de tensiune continu,
conform cerinelor urmtoare:
o surs stabilizat cu componente discrete, n
configuraie serie;
o surs stabilizat cu circuit integrat specializat,
LM723;
o surs stabilizat cu circuit integrat specializat, n
comutaie (conform temei individuale).
Parametrii de pornire pentru calculul surselor vor fi urmtorii:
se consider Z, ziua naterii i L, luna naterii
studentului.
alimentare monofazat, cu frecvena de 50 Hz, cu
tensiune sinusoidal cu valoare nominal de 220V,
avnd variaii admise de -15%+10% din valoarea
nominal;
pentru sursa cu componente discrete: tensiunea de
ieire U0, curentul de ieire I0 se vor calcula dup
formula:
U0 = 10 + Z/2 [V]

U0 = 10 + 15/2 =17,5[V]

I0 = 50 + L*5 [mA]

I0 = 50 + 12*5=110 [mA]

pentru sursa cu circuit integrat LM723: tensiunea de


ieire VS Max, curentul de ieire IS Max se vor calcula dup
formula:
VS Max = 10 + Z/2 [V]VS Max = 10 + 15/2=17,5 [V]
IS Max = 50 + L*5 [mA]

IS Max = 50 + 12*5=110 [mA]

n funcie de valorile VS Max i IS Max se va alege una din schemele


din figurile 3.3, 3.4 sau 3.5.
pentru sursa cu circuit integrat n comutaie:
Vin

Max

Vin

= 10 + Z/2 [V]

Vin

Max

= 8 + Z/3 [V]

Vin

Min

Min

= 10 + 15/2 [V]
= 8 + 15/3 [V]

Vout = 3 + Z/5 [V]

Vout = 3 + 15/5 [V]

Iout = 1 + L/12 [A]

Iout = 1 + 12/12 [A]

sursele vor fi protejate la supratensiuni


supracureni;
temperatura mediului ambiant: 30C

i/sau

2.Sursa stabilizata cu componente discrete in configuratie serie

Schema bloc

220V
~

Us
Transformato

Ured
Redreso

Uc
Filtru de

Stabilizat

UoIo

Sursa de alimentare nestabilizata

Valori de intrare:

Z=15
L=12
Uo=10+8=18 V
Io=100 mA
Ustab=0,5 V
Calculele tensiunilor stabilizatorului si a capacitatii: Uz=Uo/6=3 V
Ured=Uc+Uz=19+3=22 V
Uc 18+Ustab
Uc18,5 V =>Uc=19 V

C= U =
Us=
V
Transformatorul

Iox t 100 x 10
=
=333,33nF
Uz
3

Uc+ Uz+2Ud 19+ 3+2 x 0,7 23,4


=
=
= 16,59
2
2
2

Date de pornire:Up=220 V,Us,Io


Ps=16,59x0,1x1,1x1,2=2,38 W
Pp=2,38(1+0,035+0,045)=1,08x2,38=2,57 W

Sfe1,7

50 x 2,57
1,7
50

cm

Sfe=2,8

2,57

2,72

2
4

10
10
Wp= 4,44 xfxBxSfe = 4,44 x 50 x 1,1 x 2,8 = 15 sp/v
Ws=Wp(1+0,035)=15(1+0,035)=16 sp/v
Np=15x220=3300
Ns=215,67=>Ns=216

Pp

Ip= Up

Pp
Is= Us

2,57
=0,011 A
220

2,38
=0,143 A
16,59

dp1,13

0,143
=>ds1,13x0,2670,30171
2

ds=0,332
a=3,9

2,8=

100 x 2,8
b= 2 x 6,524

3,9x1,673=6,524 mm

= 21,459 mm

3300 x (0,092)2+ 216 x (0,032)2 27,931+23,808 51,739


=
=
Fu=
3 x (6,524)
127,687
127,687 =0,405
Nr tole=

21,459
61,311=62
0,35

Sursa stabilizata cu componente discrete

Calculul rezistentelor,puterilor si al tensiunilor:


Uc min=Uo+Ustab=18+0,5=18,5 V

25

Uc max=Ucmin+25%Uc min=18,5+ 100 x18,5=18,5+4,625=23,125 V


Uce 0=23,125-18=5,125 V
Ic max=Io=100 mA
Pd max=Uce 0xIcmax=5,125x0,1=0,512 W=512 mW
R1=

Uc minUz 18,55,6 12,9


=
=
Izm
0,669
0,669 =192,82
23,1255,6 17,525
=
220
220 =0,0769 A =79,6 mA<267 mA

Izmax=

Pdz=Uz x Izmax<Pmax
Pdz=5,6x0,0769=0,445 W<3W
Id=

18
100
= 1A =>R2+R3=
1
10 3 =18 K

R2=18K-R3=18(1+

18R 3
)5,6
R3

18
18= R 3 x5,16=>18=
R2=12,4 K

Ic

100,8
R 3 =>R3=5,6 K

100

I B= T 1 = 110 =90 mA
Pentru BC 107 nu se poate utiliza radiator intrucat valorile sunt prea mici.
Elemente de protectie:

U ak1,1x2,2 =>Uak24,2 V
Ia=2x100=200 mA
Ud7 1,2(18-0,8) 20,64 V
D6=>Vrrm>18 V
Id>100 mA

Schema finala

NOMENCLATORUL COMPONENTELOR

Denumirea componentei Cod

Valori

1.Condensator

330 nF

MPBX2 RM15

2.Dioda

BZX384-C20

Ifmax=100 mA
Vz=20V

3.Amplificator operational LM324 N

32 V

4.Dioda Zener

1SMB5919BT3

Unom=5,6 V
Pd=3 W

5.Tranzistor bipolar
(NPN)

BC107

Ic=100 mA
=110

6.Tiristor

FS0102DA

Igt=200 mA
Vdrm=400 V

7.Dioda Zener

1N4148

VRRM=100 V
Izm=150 mA

8.Siguranta fuzibila

52 251/4buc

I=250 mA

9.Transformator

TEZ10/D/18

U=18 V

10.Condensator

MPEM-100N

C=100nF

11.Condensator electroliticLGU2C33MELY

C=330nF

12.Condensator electroliticHE2E477M25040HA C=470F

13.Condensator electrolitic
HE2W107M22040
HA

C=100F

14.Condensator

C=0,1F
COM08375

15.Punte redresoare

1B4B42

Vrrm=100..600V
I=1 A
9

16.Dioda Zener

SML4756

Vz=47V
Iz=5,5 mA

17.Dioda Zener

1N5344B

Iz=150 mA
Vz=8,2 V

18.Rezistor1

R=196

19.Rezistor 2

R= 5,6K

20.Rezistor 3

R=12,4 K

21.Rezistor 4

R=47

22.Rezistor 5

R=220

3.Sursa stabilizata cu circuit integrat specializat LM723


Sursa : Vs=7,35....33V
Vsmax=10+Z/2=18 V
Is max=8 mA

Vrmin=18+1,6+),14+0,6+0,92 21,26 V
10

Vrmin9,5+0,14=>Vrmin9,64 V

21,26

Vr= 10,1(1+0,1)

21,26
=23,88
V
0,89

Vrmax=23,88{1+0,1(1+0,1)] 26,5

800
I Bmax= 100

= 8 mA=>I Bmax=Ismax

Ilim=1,07x8=8,56 mA
3

Pdmax=Ilim9Vrmax-Vsmin-Vpo)+2,5x 10

x Vrmax=8,56(26,5-18-0,6)+2,5x 10

x26,5=

=67,624+0,06625=67,69 mW
PdMAX=Pdmax25

150tamax
= 650 mW
125

Pdmax<PdMAX
Pdscmax=Ilim(Vrmax-Vpo)+2,5Vrmax=8,56(26,5-0,6)+2,5x26,5=221,704+66,25=287,954 mW
Vromax=Vrmax(1+ )=26,25(1+0,1) 29,15 V
Rir=

xVr 0,1 x 23,88


2,388
=
=

Ilim
0,00856
0,00856 278,971

Isc

29,152,5 x 103 x 278,9710,45 (29,152,5 x 103 x 278,9710,45)24 x 278,971(0,6502,5 x 103


557,942

16,157
28 282644

557,942 =
557,942
=0,028 A
Tjmax=tamax+Pdmax xRthj-a=25+0,0679x200=38,53
3

Vp=0,7-1,7x 10

Vp
Rp= Ilim

x38,53 0,635 V

635
8,56 =74,18

Vpmin=0,45 V
Vpi=IlimxRp=74,18x0,00856=0,634 V
R4+R5=

Vs+ Vp 18+ 0,635


=
=18,635
Idp
1

IscRp
R4=R5( Vpmin

1 =R5(

20,8 x 0,07418
1 =2,42R5
0,450

2,42R5+R5=18,635
3,42R5=18,635=>R5-7,7
=>R4=10,93

11

R1+P+R2=

Us
= 18 K
Id
0,8 P+ R 2
7,35 7,35
=
=
=0,408
R 1+0,8 P+ R 2 Vs
18

R2
6,95 6,95
=
=
=0,386
R 1+0,8 P+ R 2 Vs
18

R2=18-R1-P
0,8P+R2=0,408R1+0,32P+0,408R2
R2=0,386R1+0,308P+0,386R2
0,8P+18-R1-P=0,408r1+0,32P+0,408(18-R1-P)
18-R1-P=0,386R1+0,308P+0,386(18-R1-P)
18-R1-0,2P=0,408R1+0,32P-0,408R1-0,408P+7,344
18-R1-P=0,386R1+0,308P-0,386R1-0,386P+6,498
0,8P=0,012P-0,022P+0,396
0,81P=0,396=>P=0,48 K
P=0,5 K
17,52-R1=0,147-0,185+6,498
17,52-R1=6,91
R1=10,61 K =>R1=10K1%
R2=6,91 K=>R2=6,8 K1%

10,25 x 7,05

R3=(R1+ 2 )||(R2+ 2 )=(10+0,25)||(6,8+0,25)= 10,25+7,05 =


K1%
C1=0,41x8=3,3F
Cc=3,3 nF

12

72,26
17,3 =4,71 K=>R3=4,3

NOMENCLATORUL DE COMPONENTE

Denumirea componentei
Tranzistor bipolar(NPN)

Codul
BC 337

Circuit integrat

LM 723

Rezistor
Rezistor
Rezistor
Potentionetru
Condensator
Condensator

Valori
U ce0=45 V
Ic=800 mA
Pd=625 mW
Uo=2...37 V
Io= 150 mA
Uin=40 V
4,3 K
6,8K
10 K
0,5 K
3,3F
3,3nF

64 W 500R

13

4.Sursa cu circuit integrat specializat in comutatie(tema individuala)


LMZ35003
1.Schema electrica

2.Nomenclatorul de componente

3.Valori de lucru
Nume
Curent nominal
Curent de riplu
Putere de iesire
Frecventa
Dimensiune cablaj

Valoare
0,72 A
0,78 A
11,4 W
500Khz

246 mm2
14

Mod conductie

CCM

Tensiune de iesire

6,2 V

Temperatura jonctiunii IC

39,8

Vin
Iout
Eficienta
Duty cycle
Putere disipata pe iesirea
condensatorului
Puterea disipata pe intrarea
condensatorului
Temperatura mediului ambiant

18 V
1,83 A
87,4%
37%
3,17 mW
1,75 mW
30

4.Grafice

15

5.Informatii despre LMZ35003


LMZ35003 este un comutator simplu,cu modul de putere,usor de utilizat.Solutia integrata de
putere combina 2.5 A DC/DC ,convertorul care este alcatuit dintr-un inductor ecranat care pasivizeaza
intr-un profil jos si pachetul QFN.
16

Puterea totala a solutiei permite celor cinci componente externe sa elimine bucla compensatorie
si magnetizarea partii selectate din proces.
Pachetul QFN(9mmx11mmx2.8mm) este usor de sudat pe un PCB ,oferind un punct de sarcina
compact cu mai mult de 90% eficienta si o excelenta capacitate a puterii disipate.
Integratul dispune de flexibilitate si un set de optiuni al unui design discret al punctului de sarcina,
ideal pentru alimentarea pe raza larga a integratelor si sistemelor.
Pachetele avansate ofera robustete si fiabilitate solutiilor de putere compatibile cu modalitatea
standard de montare a QFN si solutiilor de testare.
Caracteristici:

solutii de putere complet integrate


tensiunea de intrare 7V...50V
tenisunea de iesire 2.5V...15V
96% eficienta
Frecventa variabila(300Khz..1Mhz)
Sincronizare cu ceas extern
Pornire cu intensitate scazuta ajustabila
Tenisunea de iesire secventiala si monitorizata
Putere la iesire buna
Deconectare programabila subtensiune
Iesirea ofera protecite la supracurenti
Protectie la temperaturi mari
Temperaturile de lucru -40 85

Performanta termala sporita 14 /W

Aplicatii: -Controlul motoarelor industriale


-Testarea echipamentelor automate
-Echipament medical si de imagine
-Sisteme cu densitate mare de putere

17

Diagrama bloc

Grafice LMZ35003 pt 12V

Eficienta vs Curent de iesire

18

Tensiune de riplu vs Curent de iesire

Recomandari de alegere a condensatoarelor


Pentru condensatoarele de tip electrolitic si polimer sunt recomandate cele de inalta
calitate.Condensatoarele de tip polimer-electrolitic sunt recomandate pentru aplicatii unde temperatura
mediului ambiant este sub 0 .Seria de condensatoare OS-CON este recomandata datorita ESRului mic, rezistenta la curenti tranzitorii anormali,putere disipata si capacitatea curentului de riplu si a
dimensiuni mici.Condensatorii electrolitici de aluminiu,decupleaza adecvat in functie de frecventa de la
2Khz la 150 Khz.
Performanta condensatoarelor electrolitice de aluminiu,este mai putin eficienta spre deosebire de
cele ceramice de peste 150 Khz.Condensatoarele de nivele diferite au ESR mic si frecventa rezonanta
mare spre deosebire de banda de frecventa a regulatorului.
LMZ35003 are nevoie de o capacitate minima de intrare de 4,4

F de tip ceramic.Variatia

tensiunii trebuie sa fie mai mare decat tensiunea de intrare maxima.


Condensatoarele de iesire pot fi numai de tip ceramic sau o combinatie ceramice cu electrolitice.
Modul de operare al lui LMZ35003
Circuitul integrat LMZ35003 lucreaza la tensiuni de intrare cuprinse intre 7-50 V si genereaza la
iesire tensiuni de 2,5-15V.Performanta dispozitivului variaza in functie de aplicatiile pentru care este
utilizat.
Utilizatorul trebuie sa tina cont de trei factori importanti la proiectarea circuitelor cu LMZ35003:
-tensiunea de iesire
-frecventa comutatoare
-pragul UVLO

Schema tipica LMZ35003


Reglarea tensiunii de iesire

19

Tensiunea de iesire este determinata de valoarea Rset conectata intre nodul Vout si pinul
Vadj.Pentru tensiunile de iesre cu valori mai mari de 5 V,imbunatatirea performantei paote fi obtinuta prin
cresterea frecventei de operare.Reglajul necesita adaugarea lui Rrt intre pinii RT/CLK si AGND.

Valori standard pentru Rset


In cazul in care nu exista o corespondenta intre valorile din tabel Rset poate fi calculata dupa formula:

Vout
(
1) (K)
Rset=10x 0,798
Tensiunea de intrare
Pentru tensiunile de iesire mai mici sau egale cu 12 V,tensiunea minima de intrare este 7V
sau(Vout+3V).Pentru tensiuni mai mari decat 12 V,tensiunea minima de intrare este (1,33xVout).
Tensiunea maxima de intrare este (15xVout) sau 50V.
Pragul de deconectare subtensiune
La deschidere,Von al pragului UVLO determina nivelul tensiunii de intrare ,unde dispozitivul
incepe conversia puterii.In timpul secventii de putere in jos Voff al pragului UVLO determina tensiunea
de intrare ,unde conversia puterii se opreste.
Von al pragului UVLO trebuie sa fie setat la cel putin (Vout+3V) sau 7V oricare ar fi mai
mare,pentru a asigura o buna pornire si a reduce curentii pe sursa de intrare,cand tensiunea creste.Este
recomandat ca pragul UVLO sa fie 80-85% din minimul tensiunii de intrare.
Ruvlo1 si Ruvlo2 se pot calcula dupa formulele:

Frecventa de lucru
Frecventa din fabrica a integratului este setata la 400Khz,optima pentru tensiuni de iesre sub 5V.
Cresterea frecventei se poate face prin adaugarea unui rezistor Rrt intre RT/CLKsi AGND,care va
reduce tensiunea de riplu pe iesire.
Nu este recomandata cresterea frecventei peste 1 Mhz.
Caracteristici ale puterii superioare
LMZ35003,produce o tensiune de iesre regulata in urma aplicarii unei tensiuni de intrare.Cand se
ajunge la o putere mare,circuitul intern incetineste rata de cresterea tensiunii limitand cantitatea de
20
curent prea rapida de la intrarea sursei.

Iesirea pornire/stingere
Pinul INH este un switch on/off al dispozitivului.Cand pragul de tensiune este depasit,INH incepe
sa lucreze.Cand INH este sub prag,regulator se opreste din comutat si introduce un curent pasiv.
Protectia la supracurenti
Pentru defectele de incarcare,LMZ 35003 include limitarea curentului ciclu cu ciclu.Pentru a evita
supracurentul,curentul de iesire este limitat si tensiunea de iesre este scazuta.Cand tensiunea de iesre
depaseste cu 8% limita,,semnalul PWRGD este tras in jos.Daca se depaseste cu 25% ,frecventa de
comutare este redusa,pentru a reduce puterea disipata pe dispozitiv.Acest integrat nu este conceput
pentru a suporta o conditie sustinuta de scurtcircuit.Se recomanda un circuit suplimentar supraveghetor
sau unul de protectie la supracurent.

5.Bibliografie

http://www.ti.com/ww/en/analog/webench/power_architect.shtml
I. Ristea, C.A. Popescu, Stabilizatoare de tensiune,
Editura Tehnica, Bucureti, 1983
Mircea A. Ciugudean, Stabilizatoare de tensiune cu
circuite integrate liniare. Dimensionare, Editura de
Vest, Timioara, 2001
Mihai Dinc, Electronic. Manualul studentului, Vol I i
II
Agenda radio-electronistului
Cursurile
de
Electroalimentare
i
Dispozitive
electronice
www.datasheet.com

21