Sunteți pe pagina 1din 23

CUPRINS

pag.
1. Notiuni generale privind arderea combustibilului gazos......................................... 3
2. Calculul caracteristicilor tehnice i energetice ale gazelor combustibile i ale elementelor arderii
lor.............................................................................................. 5
3. Calculul arztorului cu injecie de presiune joas................................................... 9
4. Arztoarele cu injecie de presiune medie............................................................... 11
5. Solutii constructive pentru arzatoarele turbionare de combustibil gazos..................13
6. Metoda de stabilire a arderii......................................................................................15
7. Arzatoarele................................................................................................................19
8. Calculul sistemului de distributie periferica a gazului combustibilului cu jetul
de aer turbionat..........................................................................................................25
9. Bibliografie.............................................................................................................. 28

GENERALITATI
Prezenta lucrare de curs se elaboreaza in cadrul disciplinei Procese si aparate de ardere a gazelor
combustibile.
In lucrare se va alege tipul, numarul si se va efectua calculul de dimensionare a arzatoarelor pentru cazane
si agregate, care se trec la functiune cu gaze combustibile.
1.Notiuni generale privind arderea combustibilului gazos.
1.1

Aspectul fizic al arderii.

In general arderea cuprinde doua procese importante:


---amestecarea combustibilului cu oxigen (proces de contact fizic dintre combustibil si aer comburant);
---desfasurarea reactiilor chimice de oxidare.
Tipul necesar pentru arderea cobustibilului cuprinde timpul 1 pentru realizarea contactului fizic dintre
combustibil si oxidant si timpul 2 pentru desfasurarea reactiei chimice de oxidare.
In cazul in care combustibilul este amestecat cu oxidant intr-un process separat, care preda faza de ardere,
arderea se defasoara intr-un amestec omogen, iar timpul caracteristic fazei de amestecare 1 este nul,
1 =0.
In cazul in care, in camera de ardere combustibilul si oxidantul sunt introdusi separat, astfel incit inainte
de a se desfasura reactia de ardere trebuie sa se produca prin difuzie contactul intre combustibil si
oxidant, tipul caracteristic fazei de amestecare, denumit timp de difuzie, 1 0 .

1.2 Instalatii pentru arderea gazelor combustibile.


Toate etapele descrise anterior (amestecarea, incalzirea amestecului si arderea se realizeaza) in arzatoarele
si camerele de ardere numite focare.
Arzatoarele de gaze sunt dispozitive destinate pentru introducerea in spatiu de ardere a cantitatilor
necesare de gaze combustibile si oxidant, aer sau oxigen, asigurind:
---amestecul gazului combustibil cu oxidant (comburant);
---transportarea amestecului format catre locul de ardere;
---arderea gazelor precedata de faza de incalzire a amestecului.
Se deosebesc arzatoare cu sau fara amestec prealabil.
Arzatoarele fara amestec prealabil, denumite si arzatoare cu aer secundar contin un canal de gaz si un
canal de aer, in timp ce arzatoarele cu amestec prealabil, denumite arzatoare cu aer primar, au in plus o
camera de amestec.
Arzatoarele de combustibil gazos se pot clasifica dupa diverse criterii.
---arzatoare cu amestecare preliminara completa, in care amestecul gaz-aer se realizeaza in interiorul
arzatorului, astfel ca la iesirea din arzator sa se obtina un amestec combustibil cu coeficientul de exces de
aer 1 ,si care funtioneaza conform principiului cinetic;
--- arzatoare cu amestecare preliminara partiala a gazelor cu aer in interiorul arzatorului;
--- arzatoare cu amestecare exterioara(in spatiul focarului, in limitele flacarii).
Simultan clasificarii de baza, arzatoarele pot fi clasificate si in conformitate cu urmatoarele criterii:
-------presiunea gazelor combustibile:
---arzatoare de presiune joasa (pina la 5KPa);
---arzatoare de presiune medie (5300KPa);
---arzatoare de presiune inalta (300600KPa);
-------principiul de actiune a aerului:

--- arzatoare, in care este partial sau total injectat datorita energiei cinetice a gazului (energia jetului de
gaze combustibile);
--- arzatoare fara insuflare, in care aerul este aspirat datorita asigurarii depresiunii (tirajului) in focar;
--- arzatoare cu insuflarea aerului in focar, organizata cu ajutorul unei instalatii de ventilatoare.
-------modalitatea de realizare a arderii:
---arzatoare, la care arderea are loc in spatiul focarului cu flacara vizibila;
---arzatoare, la care arderea este cu flacara invizibila si are loc in tuneluri din material refractar.
1.3.Clasificarea arzatoarelor de combustibil gazos
Arzatoarele de combustibil gazos se pot clasifica dupa diverse criterii.Un criteriu important care tine
seama de procesele fizice ale arderii il constituie modul de realizare al amestecului gazului si aerului . In
acest caz arzatoarele se pot clasifica in trei grupe principale :
-- arzatoare cu amestecare preliminara completa , in care amestecul gaz-aer se realizeaza in interiorul
arzatorului , astfel ca la iesire din arzator sa se obtina un amestec combustibil cu coeficientul de axces de
aer >1 , si care functioneaza conform principiului cinetic ;
-- arzatoare cu amestecare preliminara partiala a gazelor cu aer in interiorul arzatorului < 1 si finisare
procesului de amestecare in zona de ardere prin introducerea separate a restului de aer in spatial de
ardere , si care functioneaza conform principiului cinetico-difuzional (flacara Bunzen) ;
-- arzatoare cu amestecare exterioara (in spatial focarului , in limitele flacarei) , care organizeaza
introducerea aerului si gazelor combustibile in spatial de ardere in fluxuri separate cu curenti paraleli sau
incrucisati si care functioneaza conform principiului difuzional .
La arzatoarele cu amestecare preliminara completa , caracteristica flacarii va depinde de gradul de
perfectiune al amestecarii realizat la iesire din arzator (dispersia concentratiilor de amestecare realizate in
arzator) .
La gradul de perfectiune ridicata a amestecarii (dispersia redusa a concentiilor ) flacara va fi scurta ,
puterea si temperatura in zona de ardere vor fi mari si coeficientul de emisie radiala a flacarii redus
(flacari transparente).

Nr.
variantei
16

CH4
43.5

Date iniiale:
1. Componena gazelor cu care este alimentat localitatea:
Componena, %
C2H6
C3H8
C4H10
C5H12
CO2
18.2
10.8
6.8
3.8
0,1

N2
16.8

2. Coninutul de umiditate
D 0,0130 kg m N3

3. Coeficientul de exces de aer


1,2

2.Calculul caracteristicilor tehnice i energetice ale gazelor combustibile i ale elementelor arderii
lor
Calculele se vor efectua n urmtoarea succesivitate:
Cldura inferioar de ardere n stare anhidr, kJ/m 3N cu formulele:
m

anh.
Qinf
0, 01 Qinf j n j ;
j 1

anh
Qinf

unde: Qinf j corespunztor cldura inferioar de ardere ale componentului "j" din amestec;
nj coninutul procentual al componentului "j" din amestec
kJ
0.01(35840 43.5 63730 18.2 93370 10.8 128500 6.8 146340 * 3.8) 51572.14 3
mN
Cldura inferioar de ardere a amestecului n stare umed, kJ/m 3N , din urmtoarele relaii:

u
anh
Qinf
Qinf
k ;

unde: K este coeficientul de corecie, calculat de relaia:


k

0.804
;
0.804 d

unde: d este coninutul de umiditate, kg/m 3N ;


3
0.804 densitatea vaporilor de ap la condiii normale, kg/m N .
0.804
0.984
0.804 0.0130

u
Qinf
51572.14 0.984 50746.98

kJ
mN3

Densitatea amestecului de gaze, kg/m N cu formulele:


m

anh 0,01 j n j ;

u

j 1

anh

d K .

anh 0.01(0.717 43.5 1.356 18.2 2.02 10.8 2.7023 6.8 3.22 * 3.8 1.98 * 0.1 1.251 * 16.8) 1.295
u (1.295 0.0130) 0.984 1.287
3

kJ
mN3
3

Volumul teoretic de aer necesar arderii, m N /m N - cu formula:

1
n

Vt 0,5 H 2 0,5CO m Cm H n 1,5 H 2 S O2


21
4

3
3
Calcul volumului teoretic de aer necesar arderii, m N /m N , n cazul, n care amestecul
combustibil este alctuit numai din hidrocarburi (saturate sau nesaturate) - cu formula:
L0 0,0476 2CH 4 3.5C 2 H 6 5C 3 H 8 6,5C 4 H 10 8C 5 H 12
0,0476( 243.5 3,518.2 510.8 6,56.8 8 * 3.8) 13.307 m N3 m N3
3

Volumul real de aer necesar arderii, m N /m N , se va determina folosind coeficientul de exces


de aer = 1,05...1,3:
V r Vt

Vr 13.307 * 1,2 15.968 m N3 m N3

Volumul de oxigen, m 3N /m 3N :
VO2 0,21 Vt

VO 2 0.21 1.2 * 13.307 3.353

m N3

m N3

Temperatura de autoaprindere a amestecului, oC, de gaze - cu relaia:


m

am
aa

t
j 1

aa

m
unde: taa - sunt temperaturile de autoaprindere a componenilor m din amestec,
n oC.
am .
t aa

545 530 504 430 430


487.8 o C
5

Limitele de inflamabilitate (inferioar i superioar) ale amestecului - cu formula:

n1 n2 n3 ... nk
n1 n2 n3
n
... k
l1 l2 l3
lk
unde: l1, l2, l3 lk sunt limitele de inflamabilitate a compuilor amestecului n
pur, %.
Linf . sup .

stare

43.5 18.2 10.8 6.8 3.8


3.282%
43.5 18.2 10.8 6.8 3.8

5
3,2
2,37 1,86 1.4
43.5 18.2 10.8 6.8 3.8

12.234%
43.5 18.2 10.8 6.8 3.8

15
12,45 9,5 8,41 1.4

Linf .

Lsup .

Viteza normal de propagare a flcrii amestecului - cu formula:


n U n2U 2 n3U 3 nkU k
U nmax 1 1
n1 n2 n3 nk
unde: U1, U2, U3 Uk vitezele normale maximale de propagare a flcrii a componenilor
respectivi din amestec, cm/s.
U nmax .

43.5 37 18.2 40 10.8 38 6.8 37 3.8 * 37


37.787 cm s
43.5 18.2 10.8 6.8 3.8

Volumul gazelor de ardere a amestecului combustibil, m 3N /m 3N , se va determina n


urmtoarea consecutivitate prin aplicarea relaiilor:
3
3
Volumul teoretic de azot, m N /m N , pentru 1,2 :
VN02 0.79 L0 0.01N 2
VN 2

i pentru 1,0
0,79 Vt 0,01N 2

V N 2 0,791,213.307 0,0116.8 12.783m N3 / m N3


3
3
Volumul gazelor triatomice, m N /m N , pentru 1.0 i 1.0 :

VRO2 0.01 CO2 CO m Cm H n H 2 S

V RO2 0.01 43.5 2 *18.2 3 * 10.8 4 * 6.8 3.8 * 5 0.1 1.586m N3


Volumul bioxidului de carbon, m 3N /m 3N :
VCO2 0,01(CO2 mC m H n )

VCO2 0,01 0.1 158.5 1.586m N3 / m N3

Volumul teoretic de vapori de ap, m 3N /m 3N , pentru 1 i coninutul de umiditate a aerului


d a 13g la 1kg aer uscat:
0
V H 2O 0.01 H 2 0.5 n C m H n H 2 S 0.124d 1,61L0

VH02O 0,01 [0.5(4 43.5 6 18.2 8 10.8 10 6.8 12 * 3.8 0.124 0.013 1.61 13.307)] 2.52m N3 / m N3
Volumul vaporilor de ap, m 3N /m 3N , pentru 1.0 :
V H 2O V H02O 0,0161 1 L0

V H 2O 2.52 0,01610,213.307 2,562m N3 / m N3


3

Volumul de oxigen, m N /m N :
VO2 0,21( 1)Vt

VO2 0,210,213.307 0.559m N3 / m N3


Volumul total de gaze de ardere, m 3N , rezultate la arderea 1 m N3 gaze:
Vtot VH 2O VCO2 VN 2 VO2
Vtot . 2,562 1,586 2.119 0,559 6.826m N3 / m N3

Ecuaia bilanului cldurii:

u
Qinf

I g c I a I g a

u
3
unde: Qinf - cldura inferioar de ardere n stare uscat, m N ;
I g c - entalpia gazelor combustibile, kJ/m 3N ;
I a - entalpia aerului, kJ/m 3N ;
I g a - entalpia gazelor de ardere, kJ/m 3N .
Entalpia gazelor combustibile cantitatea de cldur introdus n focar cu gazele combustibile:

I g c C p V g c t g c t g .c. C p V g c

Cp

unde: V g c - coninutul gazelor combustibile;


t g c - temperatura gazelor combustibile, C;
kJ
- capacitatea termic specific izobar, 3
.
m C
N

Entalpia aerului cantitatea de cldur introdus n focar cu aerul de combustie:


I a t a C pa V r ;

unde: t a - temperatura aerului, C; t a 25 o C


C pa - capacitatea termic specific izobar a aerului,

kJ
;
m 3N C

Vr - volumul de aer real, necesar arderii, m 3N /m 3N .


u

Valorile componentelor I g. c. i I a. sunt comparativ mici n raport cu valoarea Qinf , ns pot fi mult
mai mari, dac combustibilul i aerul se vor nclzi preliminar.
Entalpia gazelor de ardere cantitatea de cldur care se conine n produsele de ardere:
I g a C g a V g a t gk a
kJ
unde: C g a - capacitatea termic specific a gazelor de ardere, 3
;
m C
N

- volumul gazelor de ardere, m N3 ;


t gk a - temperatura gazelor de ardere, C.
k
nlocuind relaiile de mai sus i rezolvnd ecuaia obinut n raport cu t g a obinem relaia de
calcul a temperaturii calorice a gazelor de ardere, care are forma:
u
Qinf
I g c I a
t gk a
*
C p VH 2 O C p VN 2 C p VO2 C p VCO2
V g a

Calculul temperaturii calorice t g a se va efectua prin metoda aproximaiilor succesive. Iniial se


adopt o temperatur arbitrar (n limitele 1500 1800 0 C), pentru care se calculeaz I g a , dup ce, cu
formula (*) se verific valoarea temperaturii calorice de ardere.
n cazul, n care temperatura obinut prin calcul va diferi esenial (mai mult de 20 o C ) de
k
temperatura adoptat, se recalculeaz t g a prin adoptarea temperaturii gazelor de ardere, egal cu cea
obinut prin calcul cu formula (*). Dac temperatura gazelor de ardere, obinut prin calcul, va devia de
t gk a adoptat n limitele 20 0 C, calculul se va considera terminat.
I g .c. 25(1,5730.435 2,43810,182 3,16370,108 4,27280,068 1,6250,001
1,2992 0,168 5.2332 * 0.038) 54.47 kJ m N3

I a 251,299215.968 518.64 kj m N3

adoptm t g a 1800
Valorile capacitii termice specifice a gazelor de ardere vor fi egale respectiv:
C g .a. N 2 1, 4714 kJ m3 oC
C g .a. CO2 2,3842 kJ m3 oC
k

C g .a. O2 1,5508 kJ m3 oC

C g .a. H 2O 1,9118 kJ m3 oC

t gk .a

36126,61 40,75 399,9


36567,26

1819,26o C
13,6112 2.04 0,06353 9,2005 2,476 0,0408 3,9492 1,031
20,1

k
Deoarece temperatura gazelor de ardere obinut prin calcul nu difer cu mult de t g .a . adoptat,
considerm calculul corect.

Calculm temperatura teoretic de ardere:


n

tt

n
Temperatura teoretic de ardere este considerat acea temperatur, pn la care s-ar fi nclzit
produsele de ardere, n ipoteza c la nclzirea lor nu se va consuma toat cantitatea de cldur introdus
n focar, ns numai cantitatea fr cldura pierdut prin arderea incomplet Qin i cldura, consumat la
disocierea gazelor triatomice Qdis , care n condiiile temperaturilor nalte din spaiul de ardere
(1600...2000 0C) corespunztor vor varia n limitele Qin = (0,002...0,012) Qr i Qdis = (0,025...0,07) Qr
. La temperaturi sub 1500 0C cldura pierdut prin arderea incomplet Qin i cldura, consumat la
disocierea gazelor triatomice Qdis pot fi considerate egale cu zero.
tt

2040 2050 2107 2117


2078,5o C
4

Calculm temperatura real de ardere:


t r K p t gk a ,
unde: Kp coeficient pirometric, Kp = 0,65...0,75 sau Kp = 0,8...0,85 pentru
energofage de performan.

agregatele

tr 0,75 1819,26 1365o C


3.Calculul arztorului cu injecie de presiune joas
Date iniiale:

Nr.
variantei
16

V , m3 h

P, KPa

1.4

2.6

1,35

0,56

Viteza medie de ieire a gazului combustibil din duza arztorului se determin cu formula,
m/s:
g

2 p
g

unde: g - densitatea gazelor, kg m N3 ;


p - diferena de presiune, Pa ;
- coeficient de scurgere, evideniaz repartizarea vitezelor fluxului de gaze n seciunea duzei i
rezistena fluxului, depinde de forma duzei i se stabilete conform literaturii de specialitate. Pentru
duzele cilindrice larg rspndite cu 45o ; 0,75 la L/D1=0,18, 0,87 la L/D1=0,55 i
0,85 la L/D1=1. Valoarea coeficientului , care depinde de forma ajutajului duzei i care se
determin pe cale experimental, se adopt n intervalul 0,6...0,65, iar pentru duzele arztoarelor
industriale se adopt 0,8...0,87, n funcie de configuraia lor. Pentru duzele cu unghiul de desfacere 45o
se adopt egal cu 0,7, pentru unghiul de desfacere 25o - =0,8, iar pentru unghiul 8o - =0,87.
L lungimea canalului duzei, mm, la =0,87 L/D1=0,55 sau L=0,55D1;
D1 diametrul ajutajului duzei, mm.
g 0.87

2 2600
55.3 m s
1.287

Aria seciunii transversale a ajutajului duzei, mm2:


f D1

Vgk 106
3600 g

k
k
n care: V g - debitul unui colector care se determin cu formula V g

Vg
nk

, valoarea minim a cruia este

egal cu 0,8 m 3 h ;
n k - numrul de colectoare distribuitoare care se adopt din irul n k 1,2,3...
1. 4
1. 4 m 3 h
1
1.4 10 6

7.03mm 2
3600 55.3

V gk
f D1

Diametrul ajutajului se calculeaz cu formula, mm:


D1

4 f D1

4 7.03
3[mm]
3,14

L 0.55 3 1.65mm

Diametrul camerei de amestecare D3, mm, se determin pe baza legii conservrii cantitii de micare la
amestecarea fluxurilor de gaze i aer.
D3 D1 1 Va 1 Va aer g
unde: aer - densitatea aerului, kg m3 ;
Va - cantitatea de aer, injectat de un metru cub de gaze.
Pentru arztoarele atmosferice de ardere a gazelor naturale
Va 0,4...0,6 Vt
n care: Vt - cantitatea teoretic de aer necesar arderii, m 3 h .

Va 0.5 13.307 6.653

D3 3 (1 6.653)(1 6.653

1.293
23.01mm
1.287

Diametrul confuzorului D2 i difuzorului D4, mm, se adopt constructiv n urmtorele limite:


D2 1,5...2,0 D3 ,
D4 2,0...2,2 D3 .
D2 1,5 23.01 34.515mm
D4 2,1 23.01 48.321mm

Lungimea confuzorului l1, mm, depinde de unghiul sumar de deschidere, care se adopt n intervalul
45o...90o. Pentru micorarea unghiului de ntlnire a jeturilor de
gaze aer este mai favorabil de
adopta un unghi sumar de deschidre mai mic. Din aceste considerente:
l1 1,5...2,0 D3 .
l1 1.5 23.01 34.515mm

Lungimea camerei de amestecare se determin cu formula, mm:


l2 1,0...1,2 D3 .
l 2 1,0 23.01 23.01mm

Lungimea difuzorului depinde de unghiul de deschidere 60...8o i se calculeaz cu formula:


D D3
l3 4
.
2 tg 2
l3

48.321 23.01
242.51mm
0.104

Aria total a ajutajelor se determin cu formula, m2:


V
1V
f o 3600am Vg 3600 a ,
o
o
unde: o - viteza de scurgere a gazului din ajutaje, m/s, se determin din diagram, n funcie de
diametrul ajutajelor d o , care se adopt astfel ca s se evite fenomenele de rupere i retur a flcrii (3...6
mm).
Adoptm diametrul ajutajelor d o 5mm . Din diagram obinem o 2,5m / s

1.4

(1 6.653)
0.00119 m 2
3600 2,5

Numrul ajutajelor se calculeaz cu relaia:


z 4 f o d o2
z

4 0,00119
61
3,14 5 2

Pasul optimal dintre orificii S, mm, se stabilete din literatura de specialitate. Pentru asigurarea
accesului uor de aer secundar i aprinderea succesiv (n lan) a flcrilor colectorului, pasul S al
ajutajelor distribuitorului se adopt n funcie de diametrul d o i coeficientul de injecie a aerului primar.
Adoptm S=12
Lungimea colectorului arztorului se determin cu formula, mm:
l col .

lcol . z 1 S 2 2 S
(61 1) 12 2 2 12 384mm

Distana optimal lo, mm, de la duz pn la seciunea de intrare n camera de amestec, dup cum au
artat rezultatele cercetrilor, poate fi adoptat n limitele:
lo 0,5...1,4 D3
l 0 0.5 23.01 11.505mm

Deplasarea ajutajului spre camera de amestecare reduce coeficientul de injecie.


4.Arztoarele cu injecie de presiune medie
Date iniiale:
Nr.
variantei
16

V , m3 h

P, KPa

27

20

1.03

Viteza medie de curgere a gazelor din ajutaj se va determina conform formulei de curgere adiabatic,
m/sec.:

2 k p1 1 p2 p1
k 1 g

k 1 k

unde: k c p cv - exponentul adiabatic pentru gazele naturale, k 1,3 ;


p1 - presiunea absolut a gazelor la intrare n duz, Pa;
p2 - presiunea absolut a mediului n care expandeaz gazul, Pa. Pentru arztoarele atmosferice
presiunea joas p2 este egal cu presiunea barometric.
p1 p 0 p 101325 20000 121325 Pa
p 2 p o 101325 Pa

2 1.5 121325 1 (101325 121325) 0.3 1.3


m
170.258
0.3 1.287
s
Aria seciunii transversale a ajutajului duzei, mm2:

g 0.87

f D1

V gk 10 6
3600 g

k
k
n care: V g - debitul unui colector care se determin cu formula V g

Vg
nk

, valoarea minim a cruia este

egal cu 0,8 m 3 h ;
n k - numrul de colectoare distribuitoare care se adopt din irul n k 1,2,3...
27
13,5 m 3 h
2
13,5 10 6

22.025mm 2
3600 170.258
V gk

f D1

Diametrul ajutajului duzei se determin cu relaia, mm:

D1
D1

4 f D1

4 22.025
5.293mm
3.14

L 0.55 7.82 4,301mm

Diametrul camerei de amestecare D3, mm, se determin din relaia:


D3 D1 1 Va 1 Va aer g
unde: Va - cantitatea de aer injectat de un metru cub de gaze, m3 m3 , i se calculeaz vu formula:
Va Vt
n care: - coeficientul de exces de aer;
Vt - volumul teoretic de aer necesar pentru arderea complet a gazelor.
Va

13.307 1.03 13.70621

D3 5.293 (1 6.653) (1 13.70621 1.293 1.287) 56.274mm

Celelalte dimensiuni se determin n urmtoarea succesiune:


Diametrul confuzorului, mm:
D2 1,7...2,0 D3

D2 1.8 56.274 101.2932mm

Diametrul difuzorului, mm:


D4 1,5...1,7 D3

D4 1.6 56.274 90.038mm

Lungimea confuzorului, mm:


l1 1,5...1,7 D3

l1 1.6 56.274 90.038mm

Lungimea camerei de amestec, mm:


l2 3...4 D3

l 2 3.5 56.274 196.959mm

Lungimea difuzorului, mm:


D D3
l3 4
, 3,5o
2 tg 2
(90.038 56.274)
l3
553.508mm
0.061
Lungimea capului arztorului, mm:
l4 1,0...1,5 D3

l 4 1,3 56.274 73.1562mm

Dac n calitate de stabilizator sau element tehnologic, n care se realizeaz arderea, este utilizat tunelul,
atunci dimensiunile lui se determin cu relaiile:
Diametrul craterului, mm:
Dcr .

Dcr . 1,07...1,1 D3
1.08 56.274 60.776mm

Diametrul tunelului, mm:

Dt 2,5...2,6 Dcr .
Dt 2.6 60.776 158.0176mm

Lungimea tunelului, mm:

lt 2,5...6,0 Dcr .
l t 4.5 60.776 273.492mm

5.Solutii constructive pentru arzatoare turbionare de combustibil gazos.


Calculul arzatoare turbionare.
Date iniiale:

Nr.
variantei
16

V , m3 h

P, KPa

160

16

1,09

Volumul sau debitul real de aer, Vaer , necesar arderii combustibil gazos, ce revine unui arzator se poate
calcula cu formula:
Vaer Vt V g

Ta
523
13.307 160 1.09
4445.961 1.235 m s
273
273

Densitatea aerului la temperatura Ta se va calcula cu formula:


a 0

273
273
1.293
0.675 kg m3
Ta
523

unde: 0 1.293Kg / m 3 - densitatea aerului la 0 C .


Alegind valoarea produsului aVa recomandata de Ahmedov din sirul de valori admisibile aVa =18
24, in limitele valorilor optimale aVa =2023Kg/ m 2 sec , pentru aVa 23Kg/ m 2 sec se poate
determina vitaza medie de curgere a aerului in sectiunea de iesire, m/s:
Va

a Va
22

32.597 m s
a
0.674

Determinam diametrul canalului cilindric la iesirea aerului din paletele de turbionare:

Aaer

d 2

Vaer
1.235

0,038[mm]
Va
32.597

Aaer
0,038
2
0.22m 220mm

3.14

Dimensionarea sistemului de palete :


ungiul la centru ce revine fiecarii palete, grade:

=360/mp=360/20=18o
unde: m p - numarul de palate 16-24 ;
Diametrul exterior al coroanei de palate,mm:
cos
, mm
cos( 0.7 )
unde: " - unghiul de nclinaie a paletelor " 30
Dd

D 220 1.168 257.065mm

Distanta minima dintre palete, mm:

' p d sin

sin( "
) p
mp
mp

unde: 180 ;

p -grosimea paletei, p =3mm;


180
180
p 220 sin
sin(30
) 3 18.6mm
20
20

Dimensiunea paletei in lungul axei se poate calcula cu relatia, mm:

Lp

d2
220 2
cos 1.6
cos 30 180.277 mm
m p
20 18.6

unde: 1,3 1, 6 pierderile de presiune in sectorul paletat de turbionare a aerului.


Latimea unui sector paletat, mm:
Lsp

Lp
2

180.277
90.138mm
2

Latimea intregului sistem de palete, mm:

L p 2 Lsp 3 D 2 90.138 9 189.277 mm

unde: D -sectorul paletat se sectioneaza in 2 cu ajutorul unor discuri D =3;


Latimea sibarului de reglaj,mm:
Ls Lsp 2 D 90.138 9 99.138mm

Latimea carcasei cu palete si sibar de reglaj (in pozitia complet deschis),mm:

Lk L p Ls 99.138 189.277 288.415mm

Diametrul maximal al partii cilindrice a carcasei, mm:


Dk

Aaer
38000
D
257.065 388.82mm
Lk
288.415

Sectiunea de intrare in carcasa, m 2 :


A0 Lk * Dk 0.3888 0.2884 0.112 m 2

Gradul de turbionare a jetului de aer realizat cu sistemul de palete;


n

d2
220 2
cos
0.866 0.722
L p m p p
180.277 20 18.6

cu difuzie se folosesc mai puin pentru arderea gazelor naturale i lichefiate datorit necesarului mare de
aer pentru realizarea arderii complete.
1. Calculul sistemului de distributie periferica a gazului combustibil in jetul turbionat de aer.
2. Adincimea optima de patrundere a jetului de gaz in cel de aer, m, este:

hp 1

R
1 0.51 0.49
R

Coeficientul de corectie a vitezei:

a Vaer g V g

am Va

0.675 4445.961 1.287 160


1.65
0.677 4445.961

Valoarea produsului d1 q :
d1 q

1 h p 1.4 1.65 0.49

0.333
2k s
2 1 .7

d iV g d i q

d Va

u
g

0.22 32.597

0.333

1.287
0.675

1.73

Determinam viteza maxima de curgere a gazului prin orificiile de distributie:

V g max 2

P0
P
K
col 1
K 1 g
Pcol

k 1 k

101325
0.593 2 1,3 / 1,3 1 117325 / 1.287 1

117325

0.230

96.14

m
s

Diametrul minimal al unuia din orificiile, mm, prin care urmeaza sa curga gazul:

d i min

d i Vg
V g max

1.73
0.018m 18mm
96.14

Numarul de orificii:
z1

4 Vg

d i d iV g

4 160
1.81 2orificii
3.14 0.018 1.73 3600

Distributia gazului in volumul fluxului de aer poate fi controlata cu ajutorul coificientului de atingere in
zona de viteze maxime, calculat cu relatia:

h p zi

p 0.12

1 hp

0.12

0.49 2
0.23 0.4
1 0.49

Pentru majoritatea arzatoarelor = 0,40,9. Cand


are loc suflarea (ruperea) flacarii, iar pentru
incepe sa creasca treptat luminozitatea flacarii. Pentru cazul dat se recomanda adoptarea unui nou
diametru al ajutajelor d = 8 mm si respective redactaria numarului lor cu formula

Numarul de orificii:

z1

4 Vg

d i d iV g

4 160
4,09 4orificii
3.14 0.008 1,73 3600

Distributia gazului in volumul fluxului de aer poate fi controlata cu ajutorul coificientului de atingere in
zona de viteze maxime, calculat cu relatia:
p 0.12

h p zi
1 hp

0.12

0.49 4
0.46 .
1 0.49

Deci 0,4 0,46 0,9 si arderea este stabila.


Aria totala a sectiunii curgerii gazului prin orificii, mm 2 :

d12
3.14 18 2
f i 4 zi 4 2 508.68mm 2
Viteza de curgere a gazelor,m/s, in acest caz:
Vg

V g 10 6

3600

160 10 6
87.372 m s
508.68 3600

Pasul dintre jetul de gaz, mm:


d
220
3.14
2 1.326 12.722
2 (2 l p )
di
zi d i
4 18

Sp

Se recalculeaza adincimea de patrundere

g Vg

a Va

hp

a jetului de gaz, m, pentru noua valoare a coeficientului k s :

1.287 87.372 2

13.698
0,675 32.597 2

hp

2k s

di q

di

di
18

0,081
d 220

2 1.7
0.081 13.698 0.44
1.4 1.65

Daca hp este aproape de valoarea optima ,abaterea fiind de circa 10%.rezultatul calcului se considera
satisfacatoare.

6. Metodele de stabilizare a arderii


Stabilitatea arderii n intervalul larg de variaie a debitelor de gaze i volumelor de aer, necesare
arderii, constituie un factor decisiv, care determin fiabilitatea i eficiena funcionrii arztoarele de gaze.
n regim laminar de scurgere a amestecului combustibil, cea mai stabil este partea flcrii lng orificiile
de foc, deoarece aici viteza scurgerii amestecului, micorat prin terciversarea lui de pereii canalelor de
foc, corespunde vitezei de propagare a flcrii, reduse din contul rcirii frontului flcrii de aceiai perei.
Datorit acestui fapt, la baza flcrii se formeaz un inel de foc (de aprindere), care stabilizeaz procesul
de ardere ntru-un anumit interval de variai a debitului amestecului combustibil, n acest caz, n procesul
de ardere se stabilete un echilibru dinamic ntre tendina flcrii de a se deplasa spre fluxul de amestec
combustibil i tendina fluxului de a arunca flacra de la orificiile de foc. ns n procesul utilizrii
gazelor combustibile deseori sunt posibile i alte situaii:
cu majorarea debitului amestecului (majorarea presiunii la intrare n arztor mai sus de nivelul stabilit
prin calcul, majorarea depresiunii n focar, micorarea concentraiei gazelor combustibile n amestec prin
dizolvarea lui cu o cantitate mai mare (de aer, urmat de micorarea vitezei de propagare a flcrii, etc.),
regimul laminar trece n turbulent, inelul de aprindere se destram, arderea se destabilizeaz i flacra se
rupe de la arztor;
cu micorarea debitului amestecului (micorarea presiunii mai jos de nivelul stabilit prin calcul), viteza
propagrii flcrii n fluxul din zona pereilor poate depi viteza de scurgere a amestecului i flacra va
intra n interiorul camerei de amestecare a arztorului.
Primul fenomen este numit "ruperea flcrii" i se observ n cazul n care viteza scurgerii
amestecului combustibil n toate punctele frontului de ardere depete viteza propagrii flcrii, al doilea
fenomen este numit "returul flcrii" i are ioc, n cazul n care viteza propagrii flcrii ntr-un anumit
punct al frontului de ardere depete viteza scurgerii amestecului combustibil.
De menionat c ruperea flcrii nu se produce instantaneu. La nceput apar ruperi pulsatorii a
flcrii la periferia bazei flcrii, care se intensific pe msura majorrii vitezei scurgerii amestecului
combustibil. Aceasta creeaz condiii, la care devierile nensemnate a mediului ambiant provoac ruperea
flcrii. Gazele naturale, care conin mai mult de 90% metan, avnd o vitez sczut de propagare a
flcrii (0,37 m/sec), au i limite joase de rupere a flcrii. Ruperea flcrii se observ, de obicei, la
aprinderea sau stingerea arztorului, iar n timpul funcionrii - n urma modificrii capacitii termice sau
coeficientului de exces de aer. Ruperea flcrii duce la majorarea inadmisibil a concentraiei gazelor
combustibile n focare, canalele de evacuare a gazelor de ardere, care pot provoca explozii i ca urmare
serioase deteriorri.
Returul flcrii apare mai frecvent n momentele aprinderii i stingerii incorecte a arztoarelor,
dealtfel i la micorarea brusc a capacitii lor termice, n rezultatul returului flcrii sunt posibile:
- ntreruperea arderii (de obicei cu micro explozie) i ca urmare majorarea concentraiei gazelor
combustibile n ncperi i focare;
- ptrunderea flcrii n interiorul camerei de amestecare, care provoac supranclzirea arztorului,
mpiedic aspiraia aerului primar, elimin n mediul ambiant gaze combustibile ne arse i produse
toxice, rezultate din arderea incomplet a gazelor.
Ruperea flcrii este funcie de diametrul orificiilor de foc i coninutul aerului primar n amestec.
Este bine cunoscut c majorarea volumului aerului primar n amestec duce la micorarea vitezei de rupere
a flcrii, iar cu mrirea diametrului seciunii de ieire a orificiului de foc se va majora viteza de scurgere
a amestecului combustibil, care stimuleaz aparena fenomenului ruperii flcrii. Majorarea vitezei de
rupere cu mrirea diametrului este rezultatul neproporionalitii mririi frontului de flacr i a suprafeei
seciunii de ieire a orificiului de foc, consider L.N. Hartin. T.Heller afirm c una din cauzele ruperii
flcrii este influena aerului secundar, care intr n reacie, deoarece la sarcini identice de cldur n
seciunea de ieire aspiraia aerului secundar este proporional cu diametrul orificiului, n acelai timp
viteza medie a amestecului combustibil n seciunea orificiului este invers proporional puterii ptrate a
diametrului. A. S. Iserlin ne asigur c mrirea diametrului orificiului de foc duce la majorarea nivelului
temperaturii n seciunea orificiului. Majorarea nivelului temperaturii majoreaz stabilitatea arderii n
raport cu ruperea flcrii, dar totodat majoreaz tendina spre returul flcrii n rezultatul creterii vitezei
normale de propagare a flcrii. Este demonstrat c cu ct este mai mare diametrul orificiului, cu att, la

valori majorate a vitezei scurgerea amestecului combustibil, fenomenul "returul flcrii" este mai
frecvent.
Teoria arderii demonstreaz c arztoarele atmosferice cu injecia aerului primar n intervalul de
volum 30...70 % funcioneaz stabil fr utilizarea dispozitivelor adugtoare de stabilizare a arderii.
Micorarea volumului de aer primar n amestec majoreaz stabilitatea arderii i lrgete intervalul de
reglare a presiunii i debitului de gaze. De menionat ns c micorarea cotei aerului primar n amestec
duce la ndeprtarea flcrii de arztor i poate aduce la arderea incomplet i depuneri de funingin pe
suprafeele nclzite.
Stabilitatea arderii se asigur prin meninerea frontului flcrii lng orificiile de foc a arztorului
balansnd viteza normal de propagare a flcrii cu viteza fluxului de amestec combustibil, care au
direcii diametral opuse, conform relaiei:
ret r
unde: ret - viteza fluxului de amestec combustibil, care provoac returul flcrii;

r - viteza fluxului de amestec combustibil, care provoac ruperea flcrii.


Deci, factorii principali, care influeneaz fenomenele ruperii i returului flcrii sunt:
proprietile fizice i chimice ale gazelor i a amestecului combustibil;
diametrul orificiilor de foc a arztorului;
regimul de scurgere a amestecului combustibil i particularitile constructive ale arztorului
(utilizarea, stabilizatorilor).
Stabilizarea flcrii necesit creare n spaiu de ieire a amestecului combustibil (lng orificiile de
foc) a condiiilor pentru aprinderea lui fiabil.
Aceasta se obine prin utilizarea dispozitivelor de stabilizare i metodelor aerodinamice. Cele mai
rspndite dispozitive de stabilizare a flcrii sunt tunelurile din material refractar, stabilizatoarele inelare
de aprindere, corpuri neuniforme, iar din metodele aerodinamice cel mai des folosit este turbionarea
aerului secundar la intrare n zona de reacie, care la rndul su creeaz zone de recirculare a produselor
de ardere la baza flcrii.
Tunelurile din material refractar i corpurile neuniforme, amplasate n centrul fluxului aprins a
amestecului combustibil, des folosite n generatoarele industriale de cldur, evit ruperea flcrii prin
organizarea recirculaiei produselor de ardere supranclzite spre baza flcrii, din contul depresiunii
create de jetul de amestec combustibil.
Stabilizatoarele inelare de aprindere evit ruperea flcrii prin faptul c o parte mic de amestec
combustibil iese prin orificiile laterale i din contul vitezei mici de scurgere creeaz un. inel stabil de foc,
care aprinde fluxul de baz a amestecului, n aceste cazuri returul flcrii este exclus prin crearea unor
viteze de scurgere a amestecului combustibil, care depete viteza de propagare a flcrii de cteva ori.
Evitarea fenomenului "returul flcrii" se obine prin majorarea vitezei de scurgere a amestecului
din orificiile de foc i evacuarea clduri de la suprafaa lor. Constructiv aceasta se obine prin:
micorarea seciunii orificiului de foc pn la diametru critic de propagare a flcrii;.
instalarea unui set de plci, distana dintre care este mai mic dect distana critic de propagare a
flcrii, unite ntre ele cu ajutorul unor electrozi, cte turbulizeaz fluxul de amestec ce traverseaz spaiul
dintre ele i provoc recircularea produselor de ardere supranclzite la baza flcrii;
prevederea grtarelor i plaselor cu un numr mare de orificii cu seciunea mai mic dect diametrul
critic de propagare a flcrii;
organizarea rcirii capului arztorului prin echiparea iui cu dispozitiv de circulare a apei, aripioare pentru
mrirea suprafeei lui de contact cu aerul i gazele de combustie circulante.

7. Arztoarele
7.1. Arztoarele GMGm.
Cele mai rsndite n generatoare de cldur au primit arztoarele cu flacr scurt GMGm, care se roduc
de uzina i sunt folosite pentru ardere a gazului natural i pcurii 40, 100 i a pcurei
marine 5 i 12.
Arztoarele pot fi folosite pentru arderea motorinei, uleiului de motorin i altor feluri de combustibile
uori i grei.

Arztoarele GMGm difer de GMG prin ajutajul de gaz, care are 2 rnduri de orificii de ieire a gazului,
care sunt ndreptate la 90o unul fa de altul. Prin orificiile de pe peretele lateral de ajutaj (la arztoarele
GMG orificiile nu exist) gazul ptrunde n getul de aer secundar turbulizat. Arztoarele GMGm n
comparaie cu GMG micoreaz de la 1.5 pn la 1.05 ce duce la ridicarea randamentului aproximativ
1%.
Arztorul const din partea aer-gaz 1, injector peromecanic 6, turbulizator cu palete primare i secundare
2, plci montate 3 cu piulie 7, pentru montarea instalaiei de aprindere aparte i dop pentru nchiderea
canalului injectorului cnd se demonteaz injectorul.
Turbulizarea aerului se efectueaz ntr-o direcie. n dependen de complectarea n agregat se adopt
turbulizatori cu rotire la stnga i la dreapta.
n calitate de stabilizatori ai flcrii se folosete tunel conic ceramic 4.
Micorarea unghiului de deschidere a tunelului aduce la coxificare cnd arztorul lucreaz pe pcur, ceea
ce duce la creterea rezistenei la aer, poate micora eficiena.
Aprinderea arztorului se efectueaz cnd nu-i acces de aer lin se deschide robinetul de gaz i se aprinde
flacra, dup aprindere lin se deschide iberul aerului primar, dup aceasta cu ajutorul iberului aerului
secundar i robinetului de pe conducta de gaz stabiles regimul optimal. Pentru excluderea ruperii flcrii
puterea termic a arztorului nu trebuie s depeasc 25+50% din cea nominal, dar presiunea gazului
trebuie s fie mai mare dect presiunea aerului secundar. n timpul lucrului arztorului la gaz injectorul se
nltur i orificiul n captul canalului se astup cu dop. Cnd se trece arztorul la combustibili lichizi n
injector preventiv trece abur, dup asta combustibilii sub presiunea 2-5 kgf/cm2 i treptat se avanseaz cu
gaz. Dup ce se aprinde gazul, se termin alimentarea cu pcur i se stabilete regimul normal de lucru
15% din debitul de aer primar (la p=150kgf/cm2) d posibilitatea mai bine de amestecat aerul cu gazul,
mai ales la ncrcri termice mici. n timpul lucrului iberul aerului primar este deschis total el nu se
regleaz.
Cnd arztoarele lucreaz pe pcur n limit de 70-100% de la puterea nominal termic ii de ajuns
pulverizare mecanic, dar la puteri mai mici pentru a pulveriza se folosete aburul cu presiune 1.5-2
kgf/cm2.
Debitul de aer aproximativ de 0.03kg la 1kg de combustibil. Pentru pulverizare nu se recomand de a
folosi aburi cu umeditate nalt (majorarea umeditii duce la micorarea calitii de pulverizae) i cu
temperatura mai mare de 200o (se clasific pulverizatorul).
Pcura pe tubul dinuntru a injectorului se aduce la capul pulverizatorului n care consecvent sunt
instalate: piulia de distribuire 8 cu un rnd de guri (GMG-1.5m i GMG-2m-8 guri 2,5mm; GMG-4m
i GMG 5m 12 gauri 3mm) dup dinsul turbulizatot de combustibili 9 i abur 10. Piulia i
turbulizatirul se fixeaz cu ajutorul piuliei cupru -11. Pcura sub presiune de 12.5-20 kgf/cm2 trece prin
orificiile piuliei se distribuie mai departe de canale tangeniale nimerete n camera de turbilizare i
ieind din duz din cauza forelor centrifuge se pulverizeaz. Cnd puterea termic scade la 70% aburul
(curge n tubul exterior a injectorului) care prin canalul piuliei de cupru trece la canalele turbulizatorului
de abur, i ieind turbulizat particip la bulverizarea pcurii.
7.2 .Arztoarele GMGB
Arztoarele GMGB- 5.6 ca i GMGm se produce la uzina cu rotirea aerului la stnga sau la
dreapta. Partea de gaz a arztorului reprezint conducta prin care se alimenteaz arztorul colectorului
inelar cu orificiu care sunt amplasate ntr-un rnd.
Turbulizatorul de aer reprezint un complet de lopele profilate, unghiul de nclinaie a cruia se poate
regla cu ajutorul unei prghii. Ce permite de a schimba lungimea flcrii de ardere a pcurii. Cnd
lucreaz pe gaz lopelele sunt deschise complect. Stabilizatorul de flacr a pcurii este efectuat n form
de con, care se amplaseaz la baza flcrii. El reprezint un corp de form neuniform . n stabilizator
sunt fisuri tangeniale prin care n zona bazei de ardere ptrunde aer n cantitate care trebuie pentru
ardere. Cnd se arde pcura stabilizatorul se scoate nainte nu mai mult cu 60mm. Capul la injector nu
trebuie s ajung pn la fisurile stabilizatorului aproximativ 20 mm.
Cnd arztorul lucreaz pe gaz stabilizatorul mpreun cu injectorul scot dup grania turbulizatorului cu
lopele i l fixeaz n poziia din urm. Stabilizarea flcrii se efectueaz cu ajutorul tunelului conic
ceramic. Expluatarea i aprinderea ca i GMGm.

7.3.Arztoare turbionare de combustibil gazos


Arztoarele turbionare se folosesc pentru arderea combustibililor gazoi i fac parte din categoria
arztoarelor cu aer insuflat, iar flcrile realizate cu acestea sunt, n mare majoritate, de tipul flcrilor de
difuziune, sau de tipul mixt (cinetic-difuziune).
Fa de avantajele legate de creterea vitezei de ardere i a stabilitii flcrii, dezavantajul este c,
pentru realizarea micrii de rotaie a fluidelor participante la procesul de ardere (n special a aerului),
procesul de ardere n arztor necesit un consum energetic mai mare dect arztoarele cu flcri
neturbionate, iar zgomotul produs n timpul arderii este ridicat. Aceste neajunsuri pot fi ns reduse
semnificativ printr-o proiectare adecvat a carcasei i a sistemului de turbionare, care s micoreze
rezistenele hidraulice i prin prenclzirea aerului de combustie. Nivelul admisibil, al zgomotului n
timpul arderii se consider sub 80 dB, care se realizeaz prin optimizarea distribuiei curentului de gaze
(respectiv prin pstrarea unui raport de circa 40...45% ntre debitul introdus periferic) i adoptarea unei
configuraii adecvate a ambrazurii.
Criterii de clasificare
Din punct de vedere funcional i constructiv, arztoarele turbionare pentru combustibilii gazoi
pot fi clasificate dup mai multe criterii. Cele mai des folosite sunt criteriile:
modul n care se realizeaz amestecul dintre combustibil i aer;
schema de distribuie a curenilor de fluid n arztor;
regimul termic i gazodinamic al fluidelor participante Ia procesul de ardere;
caracteristicile i forma flcrilor;
sistemul de turbionare utilizat;
dimensiunile geometrice i performanele tehnice, energetice i economice realizate;
posibilitile de reglare i control a procesului de ardere;
tipul instalaiei pe care se monteaz arztorul;
natura combustibililor folosii;
domeniul de utilizare.
n funcie de aceste criterii de clasificare, arztoarele turbionare se deosebesc:
dup schema de alimentare i modulul n care sunt dispui curenii de combustibil si de aer, unul
fa de altul: arztoare, la care gazul este introdus central i se distribuie prin unul sau mai multe orificii,
coaxiali cu curentul de aer sau transversal pe acesta i arztoare, la care gazul este distribuit periferic
transversal sau paralel cu curentul de aer;
dup regimul de turbionare i regimul de curgere, arztoarele turbionare pot fi de tipul: arztoare
cu aerul de combustie turbionat (complet sau parial) i combustibilul neturbionat; cu aerul de combustie
neturbionat i combustibilul turbionat (la Pg >6,4...0,5MPa); cu aerul de combustie i
combustibil turbionai amndoi n acelai sens sau n sensuri opuse;
dup regimul termic al fluidelor participante la procesul de ardere: arztoare turbionare cu i fr
prenclzirea aerului de combustie sau cu i fr prenclzirea gazului combustibil;
dup configuraia gurii de ieire din arztor i a ambrazuri: arztoare cu canal cilindric, cu canal
convergent, cu canal divergent sau convergent-divergent;
dup destinaie: arztoare pentru cazane de abur, pentru cuptoarele de nclzire, pentru procese de
elaborare i de tratament etc.;
dup natura i caracteristicile combustibilului folosit:
arztoare de gaze de presiune joas (Pg < 3000 Pa), medie (Pg= 3000 Pa ...0,3MPa) sau nalt (Pg > 0,3
MPa);
arztoare simple sau combinate (mixte) gaz i lichid, gaz i praf de crbune, gaz, lichid i praf de crbune,
arztoare supraoxigenate;
arztoare pentru gaze srace (gaz de furnal, gaz de generator) i pentru gaze superioare (gaz natural, gaz
lichefiat etc.).
Tipuri constructive i caracteristici funcionale
Performanele arztoarelor turbionare de gaz, n special ale celor de puteri mari, depind n mare
msur de maniera n care aerul de combustie este pus n micare de rotaie. Astfel, dup modul n care
se realizeaz turbionarea jeturilor de aer, arztoarele se mpart n dou categorii mari:
- arztoare care realizeaz turbionarea n zona de ieire, curentul de aer fiind dirijat axial i pus n
micarea de rotaie, parial sau total, cu ajutorul unor palete, nclinate sub diferite unghiuri fa de
direcia de curgere, sau a unor profile elicoidale.

arztoare care realizeaz turbionarea n zona de intrare, curentul de aer fiind admis periferic ntr-o
carcas cilindric sau melcat, prin unul sau mai multe canale tangeniale, prin fante sau prin
palete directoare, nclinate sub diferite unghiuri fa de razele directoare ale carcasei.
Referitor la admisia gazului combustibil, soluiile se grupeaz n junii a dou variante: admisie
central sau periferic. De asemenea, pentru fiecare variant, distribuia gazului se poate realiza, fie sub
form de jeturi multiple n direcia de micare a fluxului de aer, fie sub un unghi oarecare sau
perpendicular fa de acesta, n cazul n care gazele combustibile furnizate sunt de presiune medie, se
poate utiliza soluia turbionarii i a gazului.
Gazul combustibil distribuit periferic este dirijat, de regul, prin intermediul unor colectoare inelare
perforate, avnd diferite configuraii ale seciunii transversale: cutie sudat de seciune dreptunghiular,
de seciune eliptic, sau sub form de tub turtit, i de seciune circular.
Multe din construciile arztoarelor turbionare de gaz realizate au posibilitatea reglrii intensitii
turbionarii curenilor de fluid (n special de aer) prin:
- modificarea ariei seciunii canalelor de admisie a aerului n camera de turbionare;
- modificarea unghiurilor de nclinare a paletelor, a canalelor sau fantelor de admisie;
- trecerea unei pri din debitul de aer pe lng aparatul de turbionare sau modificarea proporiei
dintre debitul de aer introdus neturbionat i cel turbionat.
Primul procedeu se realizeaz n cazul arztoarelor cu admisie tangenial n carcas cilindric sau
melcat cu ajutorul unei clapete sau lamele ce se pot roti n jurul unei axe, acionat din exterior,
modificnd astfel seciunea transversal de intrare (pn la obturarea complet), n cazul arztoarelor cu
palete tangeniale, variaia seciunii poate fi realizat cu ajutorul deplasrii unui ibr, disc sau cilindru.
n cazul reglrii turbionarii prin dirijarea introducerii unei pri din debitul de aer ocolind aparatele de
turbionare sau a introducerii unei pri axiale neturbionate, intensitatea maxim a turbionarii se obine n
situaia n care ntreaga cantitate de aer necesar arderii este turbionat.
Sunt realizate i construcii de arztoare turbionare de gaz, la care se prevede posibilitatea schimbrii
sensului de rotaie a jetului turbionat (aa - zisele arztoare reversibile) sau la care se utilizeaz
concomitent mai multe sisteme de turbionare (n acelai sens sau n sens opus) a fluidelor participante la
procesul de ardere.
De menionat c n Moldova firma AFN a elaborat, iar firma Rommany Gaz Group produce o gam larg
de arztoare turbionare performante de tip Dava cu puterea termic 15, 40, 70, 120, 250, 350, 630, 750,
1000, 2000, 3000 kWt. Performana acestor arztoare const n dotarea lor cu dispozitive electronice de
msurare a debitelor de gaze i a volumelor de aer, necesare arderii, i meninerii lor n strict
corespundere stoichiometric, prevzut de teoria arderii.

7.4.Arzatoarele cu radiatie infrarosie


Pentru uscarea si incalzirea materialelor sau pentru incalzirea spatiilor interioare,se folosesc
arzatoarele radiante cu injectie,care asigura arderea completa a combustibilului gazos si utilizarea
lui eficienta.In categoria arzatoarelor radiante se incadreaza:
-arzatoarele de gaze cu radiatie infrarosie;
-tevi radiante;
-radianti sub forma de cupa;
-cu flacari plate etc.
Exista mai multe tipuri constructive de arzatoare radiante cu diferite puteri termice,si
destinatii.Ele se utilizeaza in industries i agricultura,in transport si constructii.
Particularitatile arzatoarelor cu radiatie infrarosie sunt:
-gazul arde fara flacara vizibila la ajutajul radiant care,prin incalzire,serveste ca sursa de radiatie
infrarosie;
-aerul primar trebuie sa fie asigurat in cantitati corespunzatoare pentru realizarea arderii complete
a gazului;
-la depasirea puterii termice peste limita stabilita se produce intoarcerea flacarii;

-asigura arderea mai completa a combustibilului in comparatie cu arzatoarele cu flacara;


-transmiterea cladirii se realizeaza in general in proportie de 40-60%prin radiatie;
-continutul oxizilor de azot in produsele de ardere este mult mai mic comparativ cu arzatoarele cu
flacara.
Abateri mici de la valorile indicate inrautatesc brusc functionarea arzatoarelor.La cresterea lui
1 pina la 1,25-1,40 scade temperature ajutajului si se micsoreaza fluxul de caldura care se
transmite prin radiatie.La cresterea in continuare a coieficientului 1 ,ajutajul se inchide la
culoare si gazul arde cu flacara alungita nestabilita.
La micsorarea lui 1 frontul flacarei devine compact si apar limbi de foc galbene lungi,ajutajul se
inchide la culoare si fluxul de caldura transmis prin radiatie se micsoreaza brusc.
Dupa tipul ajutajului radiant(A.I.R) pot fi impartite:
-ceramice;
-metalo-ceramice;
-metalice.
Ajutajele ceramice pot fi formate din plite perforate sau poroase.Cele metalo-ceramice au o plasa metalica
suplimentara din fier refractat situate la 8-12 mmdeasupra placilor ceramice.Ajutajul metalic este
constituit dintr-un set de plase metalice refractate sau placi perforate din fonta refractara.
Pentru protectie la vint,arzatorul este prevazut cu o carcasa speciala .Stingerea arzatorului la vint este
determinate de 2 cauze:
1) Depresiunea creata de vint inaintea ajutajului reduce valoarea coieficientului 1 si determina in
consecinta arderea instabila a flacarii.
2) Eliminarea aerului prin convectie de catre curentii reci,determina innegrirea ajutajului si
stabilizarea arderii.
Ambele cause actioneaza concomiten.Efectul lor asupra arzatoarelor depinde de intensitatea vintului.

7.4.1 Arztoarele difuzionale


Aceste arztoare sunt cele mai simple dispozitive, formate dintr-o eav cu perforaii. Gazul este
eliminat prin orificiu, iar aerul necesar pentru ardere este preluat integral din mediu nconjurtor la
arztoarele cu difuzie procesul de amestecare a gazului cu aerul i arderea se desfoar n paralel la
ieirea gazului din arztor.
Particularitile arztorului difuzional.
Asigur arderea gazelor dup principiul de difuzie.
Realizeaz flacra lung cu temperatura relativ redus (n cazul arderii hidrocarburilor flacra are
culoarea alb-lbui, n partea superioar a flcrii apar particule de funingine)
n produsele de ardere se conin fraciuni necesare de combustibil (arderea chimic incomplet
ndeosebi la arderea gazelor cu putere caloric ridicat).
Necesitatea n focare cu volum mare.
Avantajele acestor tipuri de cazane:
- construcia simpl i dimensiuni reduse;
- uurina i sigurana n exploatare;
- stabilitatea mare a flcrii fr ntoarcere i rupere;
- diapazon mare de reglare a puterii termice;
Dezavantajele arztoarelor:
- coeficientul mare de exces de aer n comparaie cu alte tipuri de arztoare;
- condiii dificitare de ardere i ca urmare eliminarea produselor de ardere incomplet.
Arztoarele de difuzie se folosesc pentru arderea gazelor artificiale (de cox, de generatoare) la care se
cere o cantitate foarte mic de aer. n mod obinuit, aceste arztoare au un consum redus de gaz. Totodat,
aceste arztoare pot fi utilizate pentru arderea gazelor lichefiate n procesele n care sunt necesare flcri

lungi i iluminiscente cu temperatur uniform. n anumite situaii aceste arztoare sunt de neinlocuit de
exemplu: n cazul cuplatoarelor de topire la care se cere flacr lung, cu grad negru nalt, aceasta fiind
posibil numai prin nclzirea aerului necesar arderii pn la temperatura 1000 - 1100 oC temperaturii ce
depete temperatura de autoaprindere a amestecului de aer-gaz. Arztoarele de gaz

Bibliografie
1. C. uleanu, V. Tonu. Teoria i practica arderii gazelor combustibile, Ghid de proiectare.
Chiinu, U.T.M.: 2006.
2. uleanu C., Tonu V.. procese i aparate de ardere a gazelor combustibile. Chiinu, U.T.M.:
2003.
3. Ionin A. Gazosnabjenie. Moskva, Stroiizdat: 1989.

UNIVERSITATE TEHNIC A MOLDOVEI


FACULTATEA URBANISM I ARHITECTUR
Catedra ALIMENTRI CU CLDUR I GAZE, VENTILAIE

LUCRARE DE CURS
Disciplina: Procese si aparate de ardere a gazelor combustibile.
Compartimentul: CALCULUL TERMIC AL AGREGATULUI DE
CAZAN

A verificat: Gutul Vera

A elaborat: Leu Radu


st. gr. ISACGV-121

CHIINU 2014