Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

VIACOR ENGINEERING
S.R.L.
BRASOV

INSTRUCTIUNE TEHNICA DE LUCRU SI


CONTROL LUCRARI DE DRUMURILUCRARI PREGATITOARE

Cod: I.T.L.C. 36-1


Ediia: 1
Revizia: 0
Pagina: 1/4

1. SCOP
Procedura are ca scop precizarea actiunilor , fazelor tehnologice , utilajelor si materialelor necesare pentru executia
lucrarilor pregatitoare de drumuri.
2. DOMENIU
Procedura se va utiliza la lucrarile de curatire a zonei drumului si a suprafetelor ocupate de gropile de imprumut ,
depozite , drum de acces , stabilirea amplasamentului tuturor constructiilor auxiliare (organizare de santier) ,
demontarea si demolarea structurilor vechi situate in zona drumului , devieri de conducte si instalatii
subterane sau supraterane , asanarea zonei drumului prin indepartarea apelor de suprafata sau adancime.
3.DEFINITII SI TERMINOLOGIE
Lucrarile pregatitoare sunt lucrarile care au ca scop aducerea terenului natural pe latimea zonei drumului la starea
de a putea fi sapat sau de a putea primi umplutura de pamant.
Principalii termeni utilizati sunt in conformitate cu STAS 4032/1-90
4. DOCUMENTE DE REFERINTA
4.1.Proiectul de executie cu detaliile de executie.
4.2. Proiect de organizare de santier
4.3. Caietul de sarcini
4.4. Standardele si normativele tehnice in vigoare in Romania , si anume :
- STAS 1243-88 Teren de fundare . Clasificarea si identificarea pamanturilor .
- STAS 2913/1-13 Teren de fundare . Metode de determinare .
- STAS 1242-88 Teren de fundare . Prescriptii generale de cercetare .
5 RESPONSABILITATI
5.1. Seful de santier/seful de lot
Raspunde de aplicarea corecta a prezentei proceduri si a documentatiei tehnice de executie
Raspunde de intocmirea inregistrarilor de calitate aferente atributiunilor sale de serviciu si a evidentei acestora
Raspunde de intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate si evidenta acestora .
5.2. Responsabilul RSMI CQ
se asigura ca au fost difuzate :
- documentatia privind executia lucrarii (proiecte , caiete de sarcini , etc.)
- planurile calitatii si P.C.C.V.I.
- documentele SSO ( manualul cod MMI-01, procedurile sistem, procedurile calitate, proces executie )
.
Verifica respectarea :
- documentelor de executie
- documentelor SSO
- planurilor calitatii, mediului si SSO.(P.C.C.V.I.)
Verifica inregistrarile de calitate si mediu elaborate pe parcursul lucrarii si avizeaza trecerea la faza urmatoare .
5.3. Sef Mecanizare
Raspunde de asigurarea si buna functionare a instalatiilor , a utilajelor si a mijloacelor de transport , necesare
executarii lucrarii .
5.4. Seful de laborator
Raspunde de efectuarea determinarilor si incercarilor in conformitate cu PCCVI .
Raspunde de intocmirea corecta a inregistrarilor de calitate impuse prin caietul de sarcini .
Raspunde de prezentarea in mod operativ , celor interesati , (control intern si extern) a rezultatelor incercarilor
efectuate .
5.5 Personalul executant (deserventi utilaje si instalatii , conducatori auto , muncitori constructori , etc.)
raspund de buna executare a sarcinilor primite si conform fisei postului
6. PROCEDURA
Aprobat:
Verificat:
Intocmit:

Nume, prenume
ING. BAGIU RAZVAN
ING. ZAMA CLAUDIU
ING.ILIE MARTA

Functia
ADMINISTRATOR
RTE
CQ

Data
IULIE, 2011
IULIE, 2011
IULIE, 2011

Semnatura

S.C. VIACOR ENGINEERING


S.R.L.
BRASOV

INSTRUCTIUNE TEHNICA DE LUCRU SI


CONTROL LUCRARI DE DRUMURILUCRARI PREGATITOARE

Cod: I.T.L.C. 36-1


Ediia: 1
Revizia: 0
Pagina: 2/4

6.1 Asigurarea pe santier a proiectelor tehnice de executie precum si a prezentei proceduri.


6.2. Instruirea personalului care contribuie la realizarea lucrarilor de executie a proiectului drumului.
6.3. Asigurarea pe santier a utilajelor , personalului si materialelor necesare executarii lucrarilor pregatitoare si
anume:
- drumuri de acces corespunzatoare
- mijloace adecvate pentru transport
- mijloace mecanizate de sapat , incarcat, si ridicat [macarale adecvate pentru montaj , demolat vechi
imbracaminti de drum sau zone betonate (excavatoare cu picon , picamere sau perforatoare)]
- instalatii fixe si mobile de forta si iluminat pentru organizare de santier
- panouri si indicatoare de semnalizare pentru circulatie conform planului de deviere al traficului.
- asigurarea fortei de munca cu echipe pe specific de lucrari precum si a supravegherii tehnice pe specialitati
- echipele de lucru vor fi dotate cu echipamente de protectie conform NTS in vigoare
6.4 Asigurarea pe santier a utilajelor si materialelor necesare pentru lucrarile de desecare sau asanare.
6.5 Materializarea pe teren a lucrarilor de pichetaj conform procedurii ,, Materializarea trasarii
Lucrarile pregatitoare se vor executa in limitele zonei de expropiere.
Procedura se aplica atat la drumuri noi proiectate cat si la modernizarea si reabilitarea drumurilor existente
6.6. Lucrari de defrisare (taierea arborilor , arbustilor si scoaterea radacinilor si buturugilor).
6.7 In zonele de drum pe care se executa ramblee mici (inaltime maxim 1m) , trebuie scoase obligatoriu atat
buturugile cat si radacinile.
La rambleele cu o inaltime cuprinsa intre 1-2 m , se scot numai buturugile ,radacinile putand fi lasate pe loc.
La rambleele cu inaltime peste 2,0 m radacinile pot fi lasate pe loc , copacii fiind insa taiati la nivelul solului sau
max. 10-20 cm de la suprafata acestuia.
6.8 La executia debleelor si a camerelor de imprumut , scoaterea radacinilor este obligatorie , atunci cand sapatura
se executa cu buldozerul sau cu excavatorul cu cupa mai mica de 0,5 mc . Daca se folosesc excavatoare mai
mari , nu este necesar ca buturugile sa fie scoase in prealabil , deoarece se pot indeparta in timpul saparii.
6.9 Doborarea arborilor impreuna cu buturugile si radacinile lor se face in cazul cand arborii nu au radacini stufoase
si acestea sunt raspandite la suprafata si acoperite cu un strat subtire de pamant.
Doborarea arborilor , fara a scoate buturugile , se face prin taiere cu mijloace manuale si/sau mecanice , de catre
echipe specializate.
Suprafata de teren defrisata va fi cu 20-30% mai mare decat suprafata ocupata de terasament , pentru a asigura
spatii de depozitare a materialului lemnos rezultat , precum si accesul utilajelor . In conditii justificate tehnologic
aceste dimensiuni pot fi mai mari.
6.10 Taierea tufisurilor se face manual cu topoarele sau cu ajutorul unor masini speciale.
6.11 De obicei, scoaterea buturugilor se face cu buldozerul sau folosind forta tractorului iar in unele cazuri cu
ajutorul explozivilor .
Cand se folosesc explozivi se sapa sub buturuga o gaura oblica cu diametrul de 6-8 cu ajutorul unei rangi , sau al
unei lopeti speciale , astfel incat capatul gaurii sa se gaseasca sub mijlocul buturugii. Gaura se incarca cu explozibil
, care se aprinde cu fitil si capsa pirotehnica.
Cand buturuga are radacina verticala care patrunde adanc in pamant gaura se face direct in buturuga.
6.12 Toate golurile ca puturi , pivnite , excavatii , gropi rezultate in urma scoaterii bturugilor si radacinilor vor fi
umplute cu pamant bun pentru umplutura , care se va compacta pana la obtinerea gradului de compactare prevazut
in proiect .
6.13 Demolarea constructiilor existente pe traseul drumului
Operatiunea va fi executata pana la adancimea de 1m , sub nivelul platformei terasamentelor.
6.14 Decaparea stratului vegetal
Saparea si indepartarea stratului de pamant vegetal se executa de regula pe o adancime de 10-20 cm . In cazul in
care acesta are o grosime mai mare va fi indicata in proiect.
Aprobat:
Verificat:
Intocmit:

Nume, prenume
ING. BAGIU RAZVAN
ING. ZAMA CLAUDIU
ING.ILIE MARTA

Functia
ADMINISTRATOR
RTE
CQ

Data
IULIE, 2011
IULIE, 2011
IULIE, 2011

Semnatura

S.C. VIACOR ENGINEERING


S.R.L.
BRASOV

INSTRUCTIUNE TEHNICA DE LUCRU SI


CONTROL LUCRARI DE DRUMURILUCRARI PREGATITOARE

Cod: I.T.L.C. 36-1


Ediia: 1
Revizia: 0
Pagina: 3/4

6.15 In cazul in care dupa indepartarea zonei de pamant vegetal , terenul nu prezinta caracteristici corespunzatoare
lucrarilor de drumuri (eventual zone cu umpluturi sau pamant vegetal) acestera se vor indeparta pana la teren
sanatos.
6.16 Lucrarile executate suplimentar fata de cele prevazute in proiect vor fi mentionate in procese-verbale de lucrari
ascunse, intocmite de dirigintii de santier sau de organele care supravegheaza din partea investitorilor.
6.17 Lucrarile de sapare se executa de regula mecanizat , si se efectueaza cu ajutorul buldozerului , autogrederului
sau excavatorului .
6.18 Strangerea in gramezi sau readucerea in amplasament se executa de regula cu buldozerul sau autogrederul.
6.19 Incarcarea pamantului vegetal se face de obicei mecanizat , cu ajutorul autoincarcatorului , excavatorului , etc.
, iar transportul se face cu autobasculante , tractoare cu remorci , etc.
6.20 Transportul si depozitarea pamantului rezultat din sapaturi .Se va face separat , pe categorii de utilizari
(pamant vegetal , pamant de umplutura , moloz si resturi rezultate din demolari)
6.21 Derocari .
In cazul drumurilor in zona muntoasa , se vor executa derocari si se va crea taluz adecvat naturii terenului , pentru
a preintampina eventualele accidente , caderi de stanci , alunecari , etc.).
6.22 Decaparea stratului vegetal .
Lucrarile de decapare se vor executa cu pante longitudinale si transversale corespunzatoare pentru scurgerea cat
mai rapida a apelor rezultate din precipitatii.
6.23 Lucrari de drenare si asanare a apelor de suprafata si adancime.
6.24 Drenarea si asanarea apelor de suprafata se face cu ajutorul santurilor si rigolelor , sau a unei retele de santuri
si rigole (dupa caz)
6.25 Uscarea terenurilor umezite de apele subterane se face cu ajutorul santurilor de uscare si al drenurilor.
6.26 In cazul cand relieful regiunii conditioneaza scurgerea apelor superficiale de suprafata catre zone de lucru a
drumului , se vor executa santuri de garda , pentru dirijarea ei in afara conturului zonei de lucru .
6.27 Se vor executa dupa caz poduri si podete improvizate pentru traversarea cursurilor de ape permanente sau
torentiale.
6.28 Lucrari pregatitoare pentru reabilitarea sau modernizarea drumurilor existente.
Implica si alte masuri fata de lucrarile pregatitoare pentru drumurile noi.
6.29 Semnalizarea corespunzatoare a zonei de lucru prin semne de circulatie.
6.30 Asigurarea in limitele posibilitatilor, a unor rute ocolitoare , adiacente zonei de lucru.
6.31 Devierea , demontarea si dezafectarea dupa caz a constructiilor si instalatiilor amplasate in ampriza drumului
ca :
- linii telefonice sau electrice aeriene
- conducte de apa sau gaze si retele telefonice subterane
- borduri , grilaje , panouri de semnalizare
- rigole , santuri
- canalizare , guri de scurgere
- parapeti din zidarie , beton , beton armat la lucrarile mici de arta.
6.32 Gropile rezultate in urma demolarii si demolarea lucrarilor mai sus mentionate se vor astupa cu pamant de
umplutura bine compactat , in straturi de 0,15-0,20 m.
Aprobat:
Verificat:
Intocmit:

Nume, prenume
ING. BAGIU RAZVAN
ING. ZAMA CLAUDIU
ING.ILIE MARTA

Functia
ADMINISTRATOR
RTE
CQ

Data
IULIE, 2011
IULIE, 2011
IULIE, 2011

Semnatura

S.C. VIACOR ENGINEERING


S.R.L.
BRASOV

INSTRUCTIUNE TEHNICA DE LUCRU SI


CONTROL LUCRARI DE DRUMURILUCRARI PREGATITOARE

Cod: I.T.L.C. 36-1


Ediia: 1
Revizia: 0
Pagina: 4/4

6.33 Gropile de imprumut


Pentru completarea necesarului de pamant , se vor deschide gropi de imprumut , din care se vor utiliza pamantul
sau materialul granular la lucrarile de drumuri . Vor trebui asigurate urmatoarele conditii :
- zona gropii de imprumut trebuie stabilita de investitor si avizata de organele locale pe teritoriul carora se afla
- distanta dintre aceasta si frontul de punere in opera trebuie sa fie cat mai scurta
- cantitatea de pamant care se va utiliza la lucrarile de umplutura sa fie suficient de mare si de calitate
corespunzatoare.
- in cazul in care cantitatile de pamant sunt insuficiente se vor stabili mai multe zone cu gropi de imprumut
- in zona gropilor de imprumut se va indeparta pamantul vegetal care va putea fi folosit la fertilizare.
6.34 Organizarea de santier
Se executa de regula dupa un proiect ; amplasarea organizarii de santier se face dupa obtinerea avizelor si
autorizatiilor de la forurile competente.
6.35 Pozitionarea fata de zona de lucru , trebuie facuta cat mai aproape , eventual in centrul de greutate al lucrarii .
Se va asigura dotarea si utilarea cu strictul necesar
- baraci sau rulote pentru birouri si magazii
- locuri de parcare pentru utilaje
- instalatii de forta si eventual retea de apa
6.36 Amplasarea org. de santier trebuie aleasa in asa fel incat sa fie usor accesibila prin intermediul cailor de acces
. Incinta organizarii de santier , trebuie sa fie amplasata in zone neinundabile.
6.37 Aspecte de mediu
In vederea respectarii normelor de protejarea mediului si resurselor se vor avea in vedere :
- Stabilirea zonei in care se vor depozita pamantul si resturile de materiale rezultate prin executarea prezentei
proceduri.
- stabilirea zonei in care se va depozita pamantul vegetal
- stabilirea zonei in care se va depozita molozul sau materialul lemnos sau a altor materiale rezultate prin
executarea lucrarilor pregatitoare, asfel incat sa nu fie afectat mediul inconjurator. In cazul demolarilor ,
materialele care pot fi refolosite se vor depozita separat.
6.38 Aspecte privind sanatatea si securitatea ocupationala
Se va urmari instruirea si respectarea de catre personalul executant a normelor pentru protectia ocupationala , a
normelor PSI precum si a normelor pentru executia lucrarilor desfasurate.
Personalul executant va fi instruit si va respecta normele de protectia ocupationala specifice locului de munca,
inclusiv cele pentru lucrari pe drumurile publice circulate.
Deasemenea tot personalul va purta echipament de protectie adecvat locului si timpului cand se desfasoara
activitatea.
6.39 Aspecte PSI
Se va evita fumatul si lucrul cu foc deschis in apropierea depozitelor de materiale, cutii de vopsea , lavete, alte
materiale combustibile. Se interzice folosirea focului la pornirea sau in timpului mersului utilajelor.

7. INREGISTRARI
- procese verbale de receptie calitativa pe faze
- procese verbale pe faze determinante daca sunt specificate in caietele de sarcini
- rapoarte de incercari de laborator

Aprobat:
Verificat:
Intocmit:

Nume, prenume
ING. BAGIU RAZVAN
ING. ZAMA CLAUDIU
ING.ILIE MARTA

Functia
ADMINISTRATOR
RTE
CQ

Data
IULIE, 2011
IULIE, 2011
IULIE, 2011

Semnatura