Sunteți pe pagina 1din 6

Aprobat la edina Consiliul

facultii Contabilitate, ASEM


Proces verbal nr. 1 din 29.08.2014
Preedintele Consiliului facultii
dr., conf.univ. __________V. Paladi

Aprobat la edina catedrei Contabilitate


i Analiza Economic
Procesul verbal nr. 1 din 28.08.2014
ef catedr Contabilitate i Analiza
Economic
dr., conf.univ. _________ L. Lazari

PROGRAMA ANALITIC (CURRICULUMUL CURSULUI)


Denumirea cursului

CONTABILITATEA IMPOZITELOR (secia ZI)

Titularul cursului
Ciclul (Llicena, ML
masterat)

Gherasimov M., Bajan M.

Nr. credite

Codul
cursului

M. 05.A.040.52

Limba de
instruire

romn/rus

Ore din planul de nvmnt


Facultate
a
Specialit
atea
Catedra

60

Anul

III

Semestrul

Forma de evaluare final (E


examen, V- verificare)

Ore studiu
individual

60

Total ore pe semestru

V
E
120

Finane
Finane i
Bnnci
Contabilit
ate i
Analiza
Economic

Categoria formativ a
cursului (Ffundamental, Ggeneral, S-de
specialitate, U
-socio-umanistic,
M-de orientare ctre
alt domeniu)
Categorie de
opionalitate a
cursului (O-

Numrul
total de
ore (pe
semestru
) din
planul
de
nvm
nt
(C-curs
teoretic,
Sseminar,
Lactivit
i de
laborato
r, Pproiect
M
sau
lucrri
practice
)
Total
A
60

Activitatea individual

C
30

S
30

L
-

P
-

60

obligatorie, A- opional, L- liber alegere)


Numrul maxim de studeni care se pot nscrie la curs
Condiii de
acces

Obligatorii Bazele contabilitii, Contabilitate financiar


Recomandate Teoria economic, Bazele fiscalitii, Metode i tehnici fiscale

Disciplina este o continuare a cursului contabilitate financiar, desfurnd


particulariti ale contabilitii unor impozite cu o importan major i care
Fundamentare prezint unele dificulti specifice de calculare, administrare i contabilizare a
lor. Cursul dat are ca obiectiv de a familiariza studentul cu particularitile
contabilitii impozitelor i modului de ntocmire a declaraiilor fiscale.
Acest curs are drept obiectiv principal explicarea urmtoarelor aspecte:
rolul impozitelor i taxelor precum i deosebirile ntre contabilitatea
financiar i sistemul fiscal n Republica Moldova;
modul de calcul, contabilizare i declarare a impozitului pe venit;
definirea taxei pe valoarea adugat i descrierea principiilor de determinare
a obligaiilor fiscale aferente TVA;
expunerea modului de contabilizare a TVA aferente procurrilor i livrrilor
Obiectivele/
de bunuri i servicii i a modului de ntocmire a Declaraiei privind TVA;
Rezultatele
definirea accizelor, stabilirea subiecilor impunerii i a bazei impozabile a
nvrii
acestora, calcularea i contabilizarea lor;
expunerea modului de ntocmire a Declaraiei privind accizele;
explicarea bazei impozabile, a modului de determinare i de contabilizare a
taxelor vamale, a taxelor rutiere, precum i a altor impozite i taxe generale
de stat;
expunerea bazei impozabile, modului de determinare i contabilizare a
impozitului pe bunurile imobiliare, a impozitului funciar, a taxelor locale i
taxelor pentru resursele naturale.

Coninutul
cursului
(materia)

Nr.
crt.
1

Denumirea temelor i ntrebrilor


2

1.

Contabilitatea impozitului pe venit

1.1

Corelaiile sistemului contabil cu cel fiscal


n Republica Moldova. Caracteristica
impozitelor i taxelor

1.2

Baza normativ privind impozitul pe


venit. Modul de calculare, caracteristica i
clasificarea diferenelor permanente i
temporare

1.3

Componena i contabilitatea cheltuielilor


(economiei) privind impozitul pe venit

1.4

Contabilitatea impozitului pe venit reinut


la sursa de plat

1.5
1.6
1.7

1.8

Numrul de ore
curs

seminar total

12

12

24

16

Contabilitatea i impozitarea operaiilor cu


activele amortizabile (uzurabile)
Contabilitatea pierderilor fiscale
Contabilitatea i impozitarea unor
categorii de contribuabili (ntreprinderi
agricole, agenii micului business etc.)
Modul de ntocmire i prezentare a
Declaraiei cu privire la impozitul pe venit

2.

Contabilitatea taxei pe valoarea


adugat

2.1

Caracteristica general a taxei pe valoarea


adugat

2.2

Modul de calculare i achitare a TVA

2.3

Contabilitatea
TVA
la
efectuarea
operaiilor de procurare a mrfurilor i
serviciilor
pe
teritoriul
Republicii
Moldova

2.4

Contabilitatea
TVA
la
efectuarea
operaiilor de procurare a mrfurilor i
serviciilor prin import

2.5

Contabilitatea
TVA
la
efectuarea
operaiilor de livrare a mrfurilor i
serviciilor
pe
teritoriul
Republicii
3

2.6

2.7

Moldova
Contabilitatea
TVA
la
efectuarea
operaiilor de livrare a mrfurilor i
serviciilor la export. Restituirea taxei pe
valoare adugat
Particularitile contabilitii TVA n
diferite ramuri ale economiei naionale

2.8

3.

Contabilitatea accizelor

3.1

Noiuni generale privind accizele

3.2

Modul de calculare i achitare a accizelor

3.3

Contabilitatea
accizelor
aferente
mrfurilor supuse accizelor procurate

3.4

Contabilitatea
accizelor
aferente
mrfurilor supuse accizelor livrate

3.5

Modul de ntocmire i prezentare a


Declaraiei privind accizele

4.
4.1

Contabilitatea altor taxe i impozite


generale de stat
Caracteristica general a altor impozite i
taxe generale i locale

4.2

Calculul i contabilitatea taxei vamale

4.3

Contabilitatea taxelor percepute n fondul


rutier

4.4

Declararea altor impozite i taxe generale


de stat

5.

Contabilitatea taxelor i impozitelor


locale
Calculul i contabilitatea taxelor locale

5.1

Bibliografia

Modul de ntocmire i prezentare a


Declaraiei TVA

5.2

Calculul
funciar

contabilitatea

5.3

Contabilitatea impozitului pentru folosirea


resurselor naturale

5.4

Calculul i contabilitatea impozitului pe


bunurile imobiliare

5.5

Declararea altor impozite i taxe locale

impozitului

Acte legislative i normative:


4

minimal

Tehnologiile
didactice

Modalitatea
evalurii LIS
Modalitatea
evalurii finale
Stabilirea notei
finale
(ponderea %)

1. Legea contabilitii nr. 113-XVI din 27.04. 2007 // www.lex.jusice.md.


2. Standardele Naionale de Contabilitate // www.mf.gov.md;
3. Planul general de conturi contabile i normele de aplicare a lor //
www.mf.gov.md;
4. Codul fiscal nr. 1163 XIII din 24 aprilie 1997 // www.fisc.md;
5. Instruciune cu privire la reinerea impozitului pe venit la sursa de plat
nr.14 din 19.12.2001 // www.lex.jusice.md;
6. Regulamentul cu privire la modul de eviden i calculare a uzurii
mijloacelor fixe n scopul impozitrii nr. 289 din 14.03.2007 //
www.lex.jusice.md;
7. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la limitele cheltuielilor
de asigurare ale persoanelor juridice, permise ca deduceri de cheltuieli de
aferente activitii de ntreprinztor pentru scopuri fiscale nr.484
04.05.1998 // www.fisc.md;
8. Hotrrea Guvernului Republicii Moldova cu privire la modul si cuantumul
de deducere a cheltuielilor neconfirmate de contribuabili documentar nr.77
din 30.01.2008 // www.lex.jusice.md;
9. Hotrrea
Guvernului
Republicii
Moldova
despre
aprobarea
Regulamentului privind modul de calculare a obligaiilor fiscale n cazul
efecturii operaiilor n valut strin nr. 928 din 12.12.2012 //
www.lex.jusice.md;
10. Hotrrea
Guvernului
Republicii
Moldova
despre
aprobarea
Regulamentului cu privire la modul de confirmare a donaiilor pentru
scopuri filantropice nr. 489 din 04.05.1998 // www.lex.jusice.md.
Manuale, monografii, cri, brouri:
11. Contabilitatea impozitelor. Colectiv de autori: Bucur V., urcanu V., Graur
A., Manual. Chiinu: ASEM, 2005;
12. Contabilitate financiar. Colectiv de autori: coord. Nederia A. Chiinu:
ACAP, 2003;
13. Contabilitatea ntreprinderii. Colectiv de autori: coord. Grigoroi L.
Chiinu: CARTIER, 2011;
14. Practicum la Contabilitatea impozitelor. Graur A., Ratcov M., Problemar.
Chiinu: ASEM, 2008.
Formele dominante de organizare: frontal, n grup
Metodele de predare-nvaare-cercetare-evaluare: expunere, recunoatere,
argumentare, situaii de caz, investigaii, dezbateri
Mijloace didactice: tabele, scheme, mijloace tehnice, calculator, etc.
Evaluarea LIS se va efectua dup urmtoarele modaliti: eseuri, exerciii
practice, teste gril, studii de caz
Lucrare scris: test gril, probleme i elemente descriptive
Dou teste pe parcursul semestrului
Reuita curent (evaluarea formativ)
Lucrul individual al studentului
Rezultatul la examen (evaluarea final)

30%
20%
10%
40%
5

Timpul total (ore pe semestru) al activitilor de studiu individual pretinse studentului


1.
Descifrarea i studiul notielor de
8.
Pregtire prezentri orale
6
4
curs
2.
Studiu dup manual, suport de curs
9.
Pregtire examinare final
5
7
3.
Studiul bibliografiei minimale
10. Consultaii
5
3
indicate
4.
Documentare suplimentar n
11. Documentare pe teren
5
bibliotec
5.
Activitate specific de pregtire
12. Documentare pe
6
2
seminar i/sau laborator
INTERNET
6.
Realizare teme, referate, eseuri,
13. Alte activiti (teste gril,
traduceri etc.
5
exerciii, probleme, studii
6
de caz)
7.
Pregtire teste, lucrri de control
6
14 Alte activiti
TOTAL ore studiu individual (pe semestru) = 60

Data completrii: _____________

Semntura titularului:_____________
_____________