Sunteți pe pagina 1din 2

Plan lucrare licenta

1.Planul lucrarii
2. Motivatie
3.Introducere
4.Prezentarea bolii
- definitie
- clasificare
- etiopatogenie
- epidemiologie (daca este cazul)
5.Tabloul clinic forme clinice
6. Investigatii
7. Diagnostic
8.Complicatii
9. Tratament
10. Profilaxie
11. Educatie pt. Sanatate
12. Rolul asistentei medicale in ingrijirea bolnavului cu...................
13. Studiu de caz -3 cazuri clinice
14. Concluzii, o pagina
15. Bibliografie
16 Cuprins

Culegerea de date
-istoric, motive internare,simptomatologie
- interventiile AM (proprii,delegate)

- investigatii de laborator,valorile obtinute,valorile normale


- tratamentul aplicat cf. prescrierii medicului (data,medicatia din FO,
doza,calea de administrare, ritm)
Tabelul cu nevoile fundamentale contine urmatoarele coloane.
-nevoia fundamentala
-problema
-sursa de dificultate
- obiective ingrijire
- interventii proprii di delegate
- evaluare