Sunteți pe pagina 1din 9

„Investiţii directe şi finanţarea lor” - Seminar 2

Valoarea in timp a banilor

1. Ion Popescu doreşte să vândă un teren în România. Ieri i s-a oferit suma de 40.00 lei. Tocmai se pregătea să accepte oferta, când altcineva i-a oferit suma de 45.696 lei. Însă a doua ofertaă specifica şi că suma se va plăti peste un an. Ion este convins că ambii ofertanţi sunt solvabili şi oneşti. Explicaţi care este cea mai bună alegere în

situaţiile:

a) rata dobânzii garantată de bancă este 12%, în timp ce rata inflaţiei este 0%;

b) rata dobânzii garantată de bancă este 12%, în timp ce rata inflaţiei este 10%;

c) rata dobânzii garantată de bancă este 5%, în timp ce rata inflaţiei este 0%;

d) rata dobânzii garantată de bancă este 5%, în timp ce rata inflaţiei este 10%;

De obicei, ratele de dobândă afişate de bănci sunt rate de dobândă nominale şi nu reale. Cum problema nu precizează vom soluţiona două situaţii:

I. Situaţia în care rata dobânzii garantată de bancă este rată de dobândă nominală;

II. Situaţia în care rata dobânzii garantată de bancă este rată de dobândă reală.

I. Situaţia în care rata dobânzii garantată de bancă este rată de dobândă nominală;

a)

azi

peste 1 an

40.000 lei Rd n =12%
40.000 lei
Rd n =12%

45.696 lei

44.800 lei

A primi 40.000 lei azi este echivalent cu a primi 44.800 lei peste un an a doua ofertă este cea mai bună.

b)

azi

peste 1 an

40.000 lei Rd n =12%
40.000 lei
Rd n =12%

45.696 lei

44.800 lei

A primi 40.000 lei azi este echivalent cu a primi 44.800 lei peste un an a doua ofertă este cea mai bună.

c)

azi

peste 1 an

40.000 lei Rd n =5%
40.000 lei
Rd n =5%

45.696 lei

42.000 lei

A primi 40.000 lei azi este echivalent cu a primi 42.000 lei peste un an a doua ofertă este cea mai bună.

„Investiţii directe şi finanţarea lor” - Seminar 2

A

d)

azi peste 1 an 40.000 lei 45.696 lei Rd n =5% 42.000 lei
azi
peste 1 an
40.000
lei
45.696 lei
Rd n =5%
42.000 lei

primi 40.000 lei azi este echivalent cu a primi 42.000 lei peste un an a doua ofertă este cea mai bună.

II. Situaţia în care rata dobânzii garantată de bancă este rată de dobândă reală;

a)

azi peste 1 an 40.000 lei 45.696 lei Rd r =12% Ri = 0% Rdn
azi
peste 1 an
40.000
lei
45.696 lei
Rd r =12% Ri = 0% Rdn = 12%
44.800 lei

1+Rdn =(1+Rdr)(1+ Ri) Rdn = 12%

A primi 40.000 lei azi este echivalent cu a primi 44.800 lei peste un an a doua ofertă este cea mai bună.

A

c)

A

A

b)

azi peste 1 an 40.000 lei 45.696 lei Rd r =12% Ri = 10% Rdn
azi
peste 1 an
40.000
lei
45.696 lei
Rd r =12% Ri = 10% Rdn = 23 2%
49.280 lei

1+Rdn =(1+Rdr)(1+ Ri) Rdn = 23,3%

primi 40.000 lei azi este echivalent cu a primi 49.280 lei peste un an prima ofertă este cea mai bună.

azi peste 1 an 40.000 lei 45.696 lei Rd r =5% Ri = 0% Rdn
azi
peste 1 an
40.000
lei
45.696 lei
Rd r =5% Ri = 0% Rdn = 5%
42.000 lei

1+Rdn =(1+Rdr)(1+ Ri) Rdn = 5%

primi 40.000 lei azi este echivalent cu a primi 42.000 lei peste un an a doua ofertă este cea mai bună.

d)

azi peste 1 an 40.000 lei 45.696 lei Rd r =5% Ri = 10% Rdn
azi
peste 1 an
40.000
lei
45.696 lei
Rd r =5% Ri = 10% Rdn = 15 5%
46.200 lei

1+Rdn =(1+Rdr)(1+ Ri) Rdn = 15,5%

primi 40.000 lei azi este echivalent cu a primi 46.200 lei peste un an prima ofertă este cea mai bună.

„Investiţii directe şi finanţarea lor” - Seminar 2

2. Dl. Georgescu a depus 1000 lei într-un cont la BCR. Dobânda este de 5,25%, compusă anual. Câţi bani va avea dl. Georgescu la după trei ani (nu se fac retrageri din cont în această perioadă)?. Dacă rata inflaţiei este de 2% pe an, care este câştigul real al d-lui Georgescu?

Cum vom afla suma plătită de bancă d-lui Georgescu?

0

1

2

3

afla suma pl ă tit ă de banc ă d-lui Georgescu? 0 1 2 3 1.000

1.000 lei

pl ă tit ă de banc ă d-lui Georgescu? 0 1 2 3 1.000 lei 1.000

1.000

lei*(1+0,0525) =

 

1.000

lei * 1,0525 =

1.052,5 lei

 

1.052,5 lei*(1+0,0525) = 1.000 lei * (1+0,0525) 2 = 1.107,76 lei

 
 
 
lei * (1+0,0525) 2 = 1.107,76 lei     1.107,76 lei*(1+0,0525) = 1.000 lei * (1+0,0525)

1.107,76 lei*(1+0,0525) = 1.000 lei * (1+0,0525) 3 = 1.165,91 lei

Deci, după 3 ani banca îi plăteşte domnului Georgescu 1.165,91 lei. Dar oare mai poate dl. Georgescu să cumpere aceleaşi bunuri cu 1.165,91 lei după 3 ani ca la începutul perioadei?

Întrucât rata inflaţiei a fost în fiecare an de 2%, atunci asta înseamnă că în această perioadă de 3 ani, în fiecare an preţul bunurilor a crescut cu câte 2% pe an. Adică ceea ce la începutul perioadei cumpăram cu 1 leu, după 3 ani se va cumpăra cu 1 * (1+0,02) 3 lei, adică cu 1,061208 lei.

Şi facem o regulă de 3 simplă.

La început cumpăram cu 1 leu ………………

După

3 ani cumpăr acelaşi lucru cu 1 * (1+0,02) 3 lei

La încexput cumpăram cu X lei …………………………. După 3 ani cumpăr acelaşi lucru cu 1.165,91 lei

X =

1.165,91*1

1.165,91

(1

+

3

0,02) *1

(1

+

0,02)

=

3 =

1.098,66lei

Deci, Dl. Georgescu primeşte de la bancă 1.165,91 lei, însă cu aceşti bani poate să cumpere după 3 ani ceea ce, la începutul perioadei, putea cumpăra cu 1.098,66 lei ştigul real al domnului Geprgescu este de numai 98,66 lei.

Acelaşi lucru se obţinea dacă folosim notaţiile:

S 0 = Suma iniţială Sn 3 = Suma nominală obţinută după 3 ani Sr 3 = Suma reală obţinută după 3 ani Rdn = Rata dobânzii nominale Rdr = rata dobânzii reale Ri = Rata inflaţiei

„Investiţii directe şi finanţarea lor” - Seminar 2

Sn 3 = S 0 * (1+Rdn) 3 = 1.000 * (1+0,0525) 3 = 1.165,91 lei

Sr 3 = S 0 * (1+Rdr) 3 = S 0 *

1 + Rdn

1 + Ri

3

= 1.000 *

1

+

0,0525

1

+

0,02

3

= 1.098,66 lei

Deci, suma nominal obţinută după 3 ani este de 1.165,91 lei, ceea ce este echivalent cu o sumă reală de 1.098,66 lei, deci un câştig real de 98,66 lei

3. Dl. Ionescu a câştigat la loterie 10.000 lei şi doreşte ca peste cinci ani să-şi cumpere o maşină. Dl. Ionescu estimează că la acel moment maşina va costa 16.106 lei. Ce rată de dobândă trebuie să obţină pentru a-şi permite maşina?

S 0 = 10.000 lei S 5 = 16.106 lei

S 5 S 0
S
5
S
0

S 5 = S 0 * (1+Rd) 5 1+Rd = 5

Rd =

S 5 − 1 5 S 0
S
5 −
1
5
S
0

=

16.106 5 10.000
16.106
5
10.000

1

− =

10%

4. Dl. Tudose are 50.000 lei şi doreşte să-i investească într-un depozit bancar. În următorii trei ani ratele de dobândă oferite de bancă vor fi: 7%, 5%, 3%. Ce sumă va avea dl. Tudose la sfârşitul celor trei ani (nu se fac retrageri din cont în această perioadă)?

0

1

2

3

fac retrageri din cont în aceast ă perioad ă )? 0 1 2 3 50.000 lei

50.000 lei

din cont în aceast ă perioad ă )? 0 1 2 3 50.000 lei 50.000 lei*(1+0,07)

50.000 lei*(1+0,07)

ă perioad ă )? 0 1 2 3 50.000 lei 50.000 lei*(1+0,07) 50.000 lei*(1+0,07)*(1+0,05) 50.000lei*(1+0,07)*(1+0,05)
50.000 lei*(1+0,07)*(1+0,05)

50.000 lei*(1+0,07)*(1+0,05)

50.000 lei*(1+0,07)*(1+0,05)
50.000 lei*(1+0,07)*(1+0,05)
50.000 lei*(1+0,07)*(1+0,05)
50.000 lei*(1+0,07)*(1+0,05)
50.000 lei*(1+0,07)*(1+0,05)
50.000 lei*(1+0,07)*(1+0,05)
50.000 lei*(1+0,07)*(1+0,05)

50.000lei*(1+0,07)*(1+0,05)

*(1+0,03) = 57.860,25

5. Care este suma pe care o va deţine Ioana după un an dacă ea primeşte o dobândă calculată cu un procent de 24% pe an, compusă lunar, la o investiţie iniţială de 1000 lei?

24% pe an compusă lunar = Dobânda se plătește de către bancă în fiecare lună, procentul lunar fiind de 24%/12 = 2%, însă ea nu se retrage din bancă și se acumulează. Ioana păstrează suma în bancă în aceste condiții timp de 1 an.

Deci, se obține o dobândă de 2% pe lună care se compune de 12 ori.

S 12 = 1.000 *

1 +

24%

12

12

= 1.268,242

„Investiţii directe şi finanţarea lor” - Seminar 2

6. Mihai investeşte 5.000 lei la o rată de dobândă de 12% pe an, compusă trimestrial, pentru 5 ani. Care este suma

pe care o va deţine la sfârşitul celor cinci ani?

12% pe an compusă trimestrial = Dobânda se plătește de către bancă în fiecare trimestru, procentul trimestrial fiind de 12%/4 = 3%, însă ea nu se retrage din bancă și se acumulează. Mihai păstrează suma în bancă în aceste condiții timp de 5 ani.

Deci, se obține o dobândă de 3% pe trimestru care se compune de 20 de ori.

S 20 = 5.000 *

1 +

12%

4

20

= 9.030,56

7. Andreea tocmai a câştigat la loterie un premiu constând în plăţi anuale de 50.000 dolari timp de 20 de ani. Prima

plată se va face peste un an. Statul a făcut reclamă acestui joc spunând că este loteria de 1 milion de dolari, întrucât 1.000.000 = 50.000 x 20. Dacă rata de dobândă de pe piaţă este 8%, consideraţi adevărată reclama?

Cât reprezintă astăzi cei 50.000 dolari plătiți în fiecare an Andreei în următorii 20 de ani?

0

1

2

20

în fiecare an Andreei în urm ă torii 20 de ani? 0 1 2 20 50.000
în fiecare an Andreei în urm ă torii 20 de ani? 0 1 2 20 50.000
în fiecare an Andreei în urm ă torii 20 de ani? 0 1 2 20 50.000

50.000 50.000

50.000

50.000 (1 + 0,08) 50.000 2 (1 + 0,08)
50.000
(1
+ 0,08)
50.000
2
(1
+ 0,08)
50.000 50.000 50.000 (1 + 0,08) 50.000 2 (1 + 0,08) 50.000 20 (1 + 0,08)
50.000 20 (1 + 0,08)
50.000
20
(1
+ 0,08)

Va = Valoarea actual a sumei celor 50.000 de lei plătiți anual timp de 20 de ani.

Va =

50.000

50.000

+

(1

+

0,08)

(1

+

0,08)

2

+…

50.000

(1

+

0,08)

20

=

50.000*

1

0,08

1

0.08 * (1

+

0,08)

20

= 490.907,4 lei

Deci, a primi câte 50.000 lei în fiecare an timp de 20 de ani, în condițiile în care rata de dobândă pe piață este de 8%, este echivalent cu a primi astăzi 490.907,4 lei și nu 1.000.000 lei.

„Investiţii directe şi finanţarea lor” - Seminar 2

OBS!!!!

O sumă constantă plătibilă în fiecare an timp de n ani poartă numele de ANUITATE.

O anuitate de sumă C, plătibilă timp de n ani, începând din anul următor, în condițiile în care pe piață este o rată a dobânzii Rd, are astăză valoarea Va.

1

Va = C* (1

+ Rd

)

+ C*

1

(1

+ Rd

)

2

+ …………

+

C*

Va = C *

1

(1

+

Rd )

n

1

1

Rd

Rd * (1

+

Rd )

n

8. Gabriel, un student în anul II a primit o ofertă pentru un job ce-i va aduce un venit de 40.000 lei pe an. El

anticipează o creştere de salariu de 9% pe an până la pensionarea sa, peste 40 de ani. Având în vedere că rata de dobândă de pe piaţă este de 20%, care este valoarea actuală a salariului pe care îl va primi de-a lungul vieţii? (Presupunem că salariul se plăteşte o singură dată, la sfârşitul anului. Prima plată se va face peste un an)

Cât reprezintă astăzi salariul primit de Gabriel în următorii 40 de ani?

0

1

2

40

primit de Gabriel în urm ă torii 40 de ani? 0 1 2 40 40.000 40.000*(1+0,09)
primit de Gabriel în urm ă torii 40 de ani? 0 1 2 40 40.000 40.000*(1+0,09)
primit de Gabriel în urm ă torii 40 de ani? 0 1 2 40 40.000 40.000*(1+0,09)

40.000 40.000*(1+0,09)

50.000*(1+0,09) 39

40.000 (1 + 0,20) 40.000 * (1 + 0,09) 2 (1 + 0,20)
40.000
(1
+ 0,20)
40.000 * (1
+ 0,09)
2
(1
+ 0,20)

40.000 * (1

+ 0,09)

39

(1

+ 0,20)

40
40

Va = Valoarea actuală a sumei celor 40.000 de lei, care cresc annual cu 9%, plătiți anual timp de 40 de ani.

Va

40.000*

=

40.000

(1

+

0,20)

+

1

1

1 + 0,09

1 + 0,20

*

0,20

0,09

0,20

0,09

40

40.000 * (1

+

0,09)

(1

+

0,20)

2

= 355.865,4 lei

+…

40.000 * (1

+

0,09)

39

(1

+

0,20)

40

=

„Investiţii directe şi finanţarea lor” - Seminar 2

Deci, a primi câte 40.000 lei, care cresc cu în fiecare an cu 9%, timp de 40 de ani, în condițiile în care rata de dobândă pe piață este de 20%, este echivalent cu a primi astăzi 355.865,4 lei.

OBS!!!!

O sumă

CRESCĂTOARE.

crescătoare

cu

o

rată

g,

plătibilă

în

fiecare

an

timp

de

n

ani

poartă

numele

de

ANUITATE

O anuitate de sumă inițială C, care crește ulterior în fiecare an cu rata g, plătibilă timp de n ani, începând din anul următor, în condițiile în care pe piață este o rată a dobânzii Rd, are astăză valoarea Va.

1

Va = C* (1

+ Rd

) + C*

1 +

g

(1

+

Rd

)

2

+ …………

Va = C *

+

C*

(1

+

g

)

n 1

(1

+

Rd

)

n

1

Rd

g

1

Rd

g

*

1 + g

1 + Rd

n

9. Presupunem că mama lui Mihai a făcut o investiţie pe numele său, investiţie care îi va da lui Mihai 1000 lei pe an, în fiecare an, pentru totdeauna (lui, copiilor lui, nepoţilor lui ş.a.m.d). Dacă rata dobânzii este de 8%, ce sumă a depus mama lui Mihai astăzi?

Cât reprezintă astăzi cei 1.000 lei plătiți în fiecare an lui Mihai și urmașilor lui pentru totdeauna?

0

1

2

1.000 1.000

1.000 (1 + 0,08) 1.000 2 (1 + 0,08)
1.000
(1
+ 0,08)
1.000
2
(1
+ 0,08)

Va = Valoarea actuală a sumei de 1.000 de lei plătiți anual la infinit

Va =

lei

1.000

1.000

+

(1

+

0,08)

(1

+

0,08)

2

+…

1.000

(1

+

0,08)

20

+ ……. = lim 1.000*

1

1

0,08

0.08 * (1

+

0,08)

n

⎟ ⎞ ⎟ 1.000 =12.500

=

0,08

„Investiţii directe şi finanţarea lor” - Seminar 2

Deci, a primi câte 1.000 lei în fiecare an la infinit, în condițiile în care rata de dobândă pe piață este de 8%, este echivalent cu a primi astăzi 12.500 lei.

OBS!!!!

O

sumă constantă plătibilă în fiecare an la infinit poartă numele de PERPETUITATE.

O

perpetuitate de sumă C, plătibilă la infinit, începând din anul următor, în condițiile în care pe piață este o rată a

dobânzii Rd, are astăză valoarea Va.

1

Va = C* (1

+ Rd

) + C*

1

(1

+ Rd

)

2

+ ………….

C

Va = Rd

10. Dar dacă, în condiţiile problemei de mai sus, suma pe care o primeşte Mihai va creşte cu 3% pe an, pentru totdeauna, care este suma depusă de mama lui Mihai astăzi?

Cât reprezintă astăzi cei 1.000 lei, care cresc cu 3% pe an, plătiți în fiecare an lui Mihai și urmașilor lui pentru

totdeauna?

0

1

2

an lui Mihai ș i urma ș ilor lui pentru totdeauna? 0 1 2 1.000 1.000
an lui Mihai ș i urma ș ilor lui pentru totdeauna? 0 1 2 1.000 1.000
an lui Mihai ș i urma ș ilor lui pentru totdeauna? 0 1 2 1.000 1.000

1.000 1.000 * (1+0,03)

1.000 (1 + 0,08) 1.000 * (1 + 0,03) 2 (1 + 0,08)
1.000
(1
+ 0,08)
1.000 * (1
+ 0,03)
2
(1
+ 0,08)

Va = Valoarea actuală a sumei de 1.000 de lei, care cresc anual cu 3%, plătiți anual la infinit

1.000

1.000 * (1

+

0,03)

1.000 * (1

+

0,03)

19

= 0,08

Va =

(1

+

0,08)

+

+…

 

(1

+

0,08)

2

(1

+

1

1 *

0,08

0,03

0,08

0,03

0,08)

1 + 0,03

1 + 0,08

n

20

+ ……. =

1.000

= lim 1.000*

0,03

=20.000 lei

„Investiţii directe şi finanţarea lor” - Seminar 2

Deci, a primi câte 1.000 lei, care apoi cresc cu 3% pe an, în fiecare an la infinit, în condițiile în care rata de dobândă pe piață este de 8%, este echivalent cu a primi astăzi 20.000 lei.

OBS!!!!

O sumă plătibilă în fiecare an, care crește de la an la an, la infinit poartă numele de PERPETUITATE

CRESCĂTOARE.

O perpetuitate de sumă inițială C, care crește în fiecare an cu rata g, plătibilă la infinit, începând din anul următor, în condițiile în care pe piață este o rată a dobânzii Rd, are astăză valoarea Va.

1

Va = C* (1

+ Rd

) + C*

1 +

g

(1

+

Rd

)

2

+ ………….

C

Va = Rd

g