Sunteți pe pagina 1din 3

COMUNICAREA PROFESOR - ELEV

Comunicarea pedagogică se realizează pe trei canale:


1. Canalul verbal,
2. Canalul paraverbal,
3. Canalul nonverbal
Elevii şi profesorul formează împreună un sistem.
Calităţile personale ale profesorului joacă un rol semnificativ în stilul de conducere
pe care îl preconizează:
a. liderul autoritar: impunător, dominator, aspru;
b. liderul democratic: stimulativ, grijuliu, amuzant, interesant;
c. profesorul înclinat spre stilul de conducere laissez-faire: afectuos si permisiv.
Profesorul conduce si decide, organizează şi influenţează, consiliază şi controlează,
apreciază şi îndrumă, este model de conduită civică şi morală.
Pentru o desfăşurare optimă a procesului instructiv-educativ, el trebuie să rezolve
câteva probleme:
a. transmiterea cunoştinţelor de specialitate,
b. crearea motivaţiei,
c. crearea şi menţinerea unei ordini iniţiale,
d. dificultăţi legate de notare
Barierele în comunicarea profesor-elev pot se refere la:
a. emiţător,
b. receptor,
c. relaţia dintre emiţător şi receptor,
d. conţinutul mesajului.
Influenţarea elevului de către profesor se face :
a. direct – prin atitudine, mesaj verbal, gestică, exemplul personal etc,
b. indirect – prin intermediul altor factori emoţionali: colectivul de elevi, familia,
consiliul profesoral, comitetul de parinţi.
In continuare am conceput un plan de imbunatatire a comunicarii elev – profesor –
parinte.

Obiective:
-elevul-profesorul-parintele sa comunice perfect in diverse situatii
-sa desfasoare o serie de actiuni comune
-elevul sa constientizeze afectivitatea de grup ca support al prieteniei
-elevul sa dovedeasca un comportament atent, tolerant, civilizat, sa stimuleze
capacitatea creatoare a elevilor prin organizarea de expozitii cu materiale realizate in
activitati comune.
-sa stimuleze dorinta de afirmare prin spectacole date in prezenta parintilor,
profesorilor, colegilor mai mari, la scoala si in exteriorul scolii
-sa dovedeasca fiecare dintre noi un comportament atent, tolerant, civilizat
Grupurile tinta:
-elevii clasei
-colectivul cadrelor didactice
-parintii elevilor

Activitati:
-popularizarea evenimentelor in cadrul calendarului propus
-organizarea de vizite, excursii, drumetii, activitati practice in comun
-aplicatii pe teme de sanatate, ecelogice
-intalniri cu reprezentantii comunitatii locale
-expozitii de desene si lucrari din cadrul orelor de practica pedagogica
-sustineri de programe artistice
Obligatiile partenerilor:
Cele trei parti se oblige sa acorde atentia cuvenita a actiunilor propuse in calendarul
parteneriatului. Pentru deplasarea in vizite, excursii, drumetii comune, se vor gasi
impreuna solutii adecvate

Modalitati de evaluare:
-diverse concursuri
-acordarea unor diplome pentru persoanele evidentiate in cadrul activitatilor commune
-programe artistice cu ocazia evenimentelor urmatoare: “Miss Boboc.”, “Ziua
Liceului”, “Obiceiuri de Iarna”,”Sarbatorile de PASTI” , “1iunie” si alte activitati in
prezenta parintilor ,domnilor profesori si autoritatilor locale
Resurse materile si financiare
-fonduri adunate prin contributia parintilor si a agentilor economici din Slobozia
-sponsorizari, mijloc de transport asigurat de catre primaria orasului sau din banii
adunati din programe artistice sustinute in afara scolii