Sunteți pe pagina 1din 6

Fi de post agent ordine

I.IDENTIFICAREA POSTULUI
1. COMPARTIMENTUL: ordine public
2. DENUMIREA POSTULUI: agent ordine
3. POZIIA POSTULUI N STATUL DE ORGANIZARE: Bucureti Sector 4
4. RELAII CU ALTE POSTURI: ierarhic nemijlocit : ofier specialist O.P./ Adj. ef
Secie ierarhic direct : efului de birou / efului seciei
5. DEFINIREA SUMAR A ATRIBUIILOR POSTULUI:
Execut activiti specifice n vederea prevenirii i combaterii infraciunilor i a altor
fapte antisociale, asigurrii unui climat de siguran civic corespunztor, aprrii vieii,
drepturilor i libertilor cetenilor, a avutului public i privat n raza de competen a biroului
asigur i desfoar activiti specifice n vederea nfptuirii i aplicrii ntocmai a sistemului
informaional al poliiei, sens n care organizeaz, conduce i realizeaz conform metodologiilor
de lucru, ntregul sistem de eviden operativ i statistica judiciara privind activitatea
desfasurata si rezultatele obtinute de Sectia 27 pentru Centrul Universitar Bucuresti.
Organizeaza si asigura primirea, verificarea, prelucrarea si centralizarea datelor si
indicatorilor statistici de la birourile corespondente, n vederea realizarii situatiilor si
programelor aflate n exploatare; elaboreaza lunar, n sistemul manual sau automat, dupa caz, n
baza datelor si evidentei primirea ntocmai zilnic situatiile statistice lunare, asigura realizarea si
raportarea la termen a situatiilor operative cumulate precum si a situatiei operative saptamnale
sau la 15 zile conform ordinelor primite;
Trimestrial, semestrial, la 6 luni, 9 luni si anual, asigura realizarea situatiilor statistice
privind activitatea desfasurata de Sectia 27 pentru CUB; realizarea situatiei statistice periodice
sau alte lucrari specifice (saptamnal sau ori de cte ori este nevoie), solicitate de comanda
sectiei, necesare la sedintele de analiza a muncii, informarea esaloanelor superioare, efectuarea
unor studii si documentari, desfasurarea unor activitati de informare si propaganda rutiera, etc;
Efectueaza zilnic operatiuni de nregistrare n registrele de evidenta a urmaririi penale a
faptelor si cauzelor penale cu AC si AN.; asigura ntocmirea, primirea, verificarea, corectarea
erorilor, si nregistrarea n evidentele primare proprii a datelor si indicatorilor statistici ce fac
obiectul aplicatiei P30 concretizate n fisele statistice de tip A, B si C, transmise ritmic aceste fise
la S.I.E.O. pentru implementare, realizate manual sau pe suport magnetic, dupa caz, introduce
personal pe calculator datele respective asigurnd formarea bazelor de date si transmiterea lor a
S.I.E.O;
Prezinta conducerii sectiei, formatiunilor operative ct si esaloanelor superioare, situatiile
statistice ntocmite prin activitatile desfasurate de politie pe raza de competenta, pentru
informare, analiza, coordonare si dispunerea unor masuri corespunzatoare de mbunatatire a
muncii;
Periodic (lunar, trimestrial, semestrial, etc.) mpreuna cu sefii birourilor efectueaza
verificari ncrucisate cu privire la corectitudinea si realizarea datelor nscrise si raportate n
evidentele primare, situatiile statistice si evidenta faptica a lucrarilor si cauzelor penale cu AC si

AN existente n lucru la formatiuni, efectund permanent corectia soldurilor si punerea de acord


a acestora cu datele raportate statistic esaloanelor superioare;
Organizarea, conducerea si asigurarea mpreuna cu compartimentul secretariat, ntreaga
activitate specifica pe linie de arhiva:
-participarea lunar la convocarea nvatamnt profesional, instruirea, comunicari de
ordine si prelucrarea unor ordine, instructiuni sau metodologii de lucru nou aparute n domeniu,
n vederea realizarii unitare si conforme dispozitiilor emise de esaloanele superioare, a situatiilor
statistice aflate n exploatare;
-executa orice alte situatii statistice ori de analiza sinteza ordonate de conducerea
sectiei sau esaloanelor superioare;
-ia masuri de cunoastere, nsusire, aplicare si respectare a ordinelor si metodologiilor
de lucru emise de esaloanele superioare.
II. CERINTELE POSTULUI
1. CATEGORIA DE PERSONAL CE POATE OCUPA POSTUL: agent
2. GRADUL PROFESIONAL NECESAR OCUPANTULUI POSTULUI: minim
agent maxim agent sef principal
3. PREGATIRE
3.1. DE BAZA: liceul cu diploma de bacalaureat
3.2.DE SPECIALITATE: curs perfectionare
4. APTITUDINI SI ABILITATI NECESARE:
4.1.spirit de observatie, rezistenta fizica
4.2.sa poata lucra n conditii de stres
4.3.spirit de initiativa
4.4.gndire logica si analitica
4.5.de planificare si organizare a muncii.
5. ATITUDINI NECESARE / COMPORTAMENT - comportament si conduita
morala, initiativa, lucru n echipa si flexibilitate n gndire, spirit de colegialitate si
respect reciproc.
6. STAREA SANATATII SOMATICE SI PSIHICE: apt medical pentru functia
detinuta, rezistenta si stabilitate psihica, echilibru emotiv fara tendinte impulsive
(depresive)
III.CONDITII SPECIFICE DE MUNCA
1. LOCUL DE MUNCA: ordine publica, Sectia 27 Politie pentru Centrul
Universitar Bucuresti
2. PROGRAMUL DE LUCRU: zilnic 8 ore n schimburi
3. DEPLASARI CURENTE: itinerariul de patrulare / sediul sectiei

4. CONDITII DEOSEBITE DE MUNCA: lucru n conditii de zgomot crescut, stres


si aglomerare, solicitari intelectuale si psihice intense
5. RISCURI IMPLICATE DE POST: poate fi victima unor violente, solicitari
emotionale intense (contact frecvent cu victime ale accidentelor, violentelor, etc.), risc de
mbolnavire profesionala.
6. COMPENSARI: spor de dispozitiv si spor de pericol deosebit / prime de merit,
zile nvoire-recuperare.
IV.DESCRIEREA SARCINILOR, INDICATORILOR SI RESPONSABILITATILOR
POSTULUI

Previne si combate ncalcarea legilor si celorlalte acte normative, mentine si


restabileste ordinea si linistea publica;
legitimeaza si stabileste identitatea persoanelor care au ncalcat dispozitiile legale
ori sunt suspecte;
Efectueaza, n conditiile prevazute de lege controlul mbracamintei, bagajelor sau
vehiculelor persoanelor depistate ca au savrsit ori sunt suspecte de savrsirea
unor infractiuni si contraventii, precum si controlul legalitatii transporturilor;
Verifica modul cum sunt respectate prevederile legale privind regimul de evidenta
a populatiei n caminele studentesti, imobilizeaza si conduce la sediul unitatii de
politie, n vederea luarii masurilor legale, persoanele care ntreprind actiuni prin
care se pun n pericol integritatea corporala a altor persoane, tulbura prin acte de
violenta ordinea si linistea publica, degradeaza sau distrug bunuri apartinnd
avutului public sau privat, savrsesc acte de ultraj, se opun executarii mandatelor
privative de libertate, precum si persoanele urmarite, dezertorii si evadatii;
Foloseste bastonul de cauciuc, catusele si armamentul din dotare, n cazurile si
conditiile prevazute de actele normative si ordinele n vigoare;
Conduce la sediul biroului cetatenii straini care nu au viza de sedere n Romnia;
Intra n incinta agentilor economici cu capital de stat, mixt ori privat si n locuinta
persoanelor fizice, n cazul si conditiile prevazute de lege;
Constata infractiunile si contraventiile date n competenta, comise n zona de
activitate si ntocmeste actele procedurale prevazute de lege si instructiunile n
vigoare;
Foloseste mijloacele de transport si telecomunicatii, indiferent de proprietar sau
detinator, cu exceptia celor apartinnd corpului diplomatic, pentru luarea unor
masuri legale ce nu sufera amnare ori care nu pot fi ndeplinite altfel;
Acorda lamuriri si explicatii necesare care i sunt solicitate de cetateni cu obligatia
pastrarii secretului de stat si de serviciu;
Raporteaza de ndata sefului nemijlocit sau ofiterului de serviciu producerea
evenimentelor care prezinta interes pentru munca de politie, petrecute n raza lor
de actiune;
Participa la actiunile pentru prevenirea si nlaturarea urmarilor catastrofelor sau
calamitatilor naturale;

Cunoaste si supravegheaza persoanele care prezinta interes operativ pentru politie,


a celor repartizate pentru completarea supravegherii si prezinta rapoarte despre
acestea;
Cunoaste specificul, dispunerea si sistemele de paza ale agentilor economici si
gardienilor publici din raza postului sau itinerariului sau;
Actioneaza pentru culegerea de informatii de la sursele ocazionale, n vederea
cunoasterii, prevenirii si combaterii infractiunilor, precum si n situatiile n care
exista date sau indicii ca se pregateste savrsirea de fapte ilicite;
Coopereaza si sprijina gardienii publici si celelalte efective de paza de la
obiectivele din zona de activitate n luarea masurilor legale mpotriva celor care
comit acte antisociale;
Dovedeste receptivitate si raspunde cu promptitudine la solicitarile cetatenilor;
cunoaste teritoriul postului, particularitatile acestuia, limitele si consemnul
postului si actioneaza pentru prevenirea ncalcarilor de lege si a altor fapte
antisociale;
ndeplineste orice alte obligatii prevazute de legi, regulamente si ordine;
cnd i se repartizeaza n subordine militari n termen jandarmi mai are
urmatoarele obligatii : verifica daca sunt echipati regulamentar, au asupra lor
armamentul si celelalte mijloace din dotare, au o stare fizica si psihica
corespunzatoare executarii serviciului; executa instruirea lor practica, la locul de
serviciu, cu privire la cunoasterea postului, modul de ndeplinire a misiunii si de
actiune n diferite situatii; le interzice parasirea postului si consumul de bauturi
alcoolice, precum si intrarea nejustificata n localuri publice sau locuinte,
institutii, agenti economici; pretinde grija fata de pastrarea si ntretinerea
armamentului si tehnicii din dotare; raporteaza sefului nemijlocit orice abatere
comisa de militarii n termen.
Sa actioneze pentru combaterea faptelor ilegale de comert stradal si sa participe la
actiuni organizate pentru combaterea altor fapte antisociale,
sa actioneze pentru combaterea faptelor de parazitism social si depistarea celor
care polueaza strada (cersetori, vagabonzi, prostituate, etc.)
Sa mentina permanent legatura cu politisti din posturile sau itinerarele de
patrulare nvecinate, militarii din trupele de jandarmi,, personalul din sistemele de
paza care actioneaza n zona, pentru a face schimb de informatii, a cere si acorda
sprijin n solutionarea unor situatii ivite pe timpul serviciului, sa intervina pentru
asigurarea fluentei circulatiei rutiere n zona de patrulare atunci cnd situatia o
impune, urmarirea depistarea unor persoane care au furat autovehicule ori a
infractorilor care transporta bunuri sustrase sau sunt urmariti, sa se afle la orele
stabilite n punctele fixate n variantele de patrulare, daca nu sunt cauze care pot
mpiedica aceasta.
1. Munca de fiecare zi:
-Primirea, verificarea, corectarea erorilor, ntocmirea evidentei primare proprii
referitoare la fisele statistice de tip A, B, C, care fac obiectul Aplicatiei P-30, realizate
manual sau pe calculator si formarea de date necesare exploatarii acestei aplicatii;
-Transmiterea fiselor ntocmite manual sau a bazelor de date pe suport
magnetic sau prin retea la S.I.E.O. pentru implementare si centralizare;

-Operarea zilnica n registrele de evidenta a lucrarilor si cauzelor penale cu AC


si AN, ntocmirea si tinerea la zi a acestei evidente pe baza de desfasurator sau
calculator, dupa caz: asigura operarea zilnica n registrele de evidenta urmaririi
penale, ia masuri de ntocmire si tinere la zi pe baza de desfasurator ori pe
calculator a acesteia; culege date si indicati statistici de la formatiunile operative cu
privire la activitatile politienesti desfasurate si rezultatele obtinute, opereaza aceste
date n evidentele primare proprii, creeaza bazele de date necesare ntocmirii
situatiilor statistice aflate n exploatare.
2. Saptamnal / lunar / trimestrial:
-ntocmirea unor situatii saptamnale pe care le prezinta conducerii
sectiei si esaloanelor superioare pentru informare, analizare si directionarea muncii n
perioada de referinta;
-ntocmeste si prezinta situatiile statistice lunare, trimestriale,
semestriale, pe 9 luni si anual, pe care le raporteaza la termenele ordonate comenzii
sectiei si esaloanelor superioare;
-Participa lunar la convocarea de nvatamnt profesional, instruire,
comunicari de ordine si prelucrarea unor ordine, instructiuni sau metodologii de lucru
aparte n domeniu, n vederea realizarii unitare si conforme dispozitiilor emise de
esaloanele superioare, a situatiilor statistice aflate n exploatare;
-Asigura si pune la dispozitie periodic sau de cte ori este nevoie date si
situatii statistice privind indicatorii de munca birourilor din cadrul Sectiei 27 pentru
CUB;
-ntocmeste si prezinta orice alte date si situatii solicitate de comanda
sectiei ori esaloanelor superioare.
3. Periodic / temporal / ocazional:
-efectuarea unor verificari n vederea stabilirii si corectarii permanente a
soldurilor datelor statistice raportate, respectarea termenelor de I.U.P. n cauzelor cu
A.N., cresterea operativitatii n solutionarea cauzelor penale cu A.N. si A.C.;
-n afara de situatiile standard ntocmeste si prezinta alte date si situatii
statistice ori de analiza-sinteza ordonate sau solicitate de seful serviciului, comanda
D.G.P.M.B., esaloanele superioare sau alte institutii;
RESPONSABILITATII:
-Raspunde n fata sefilor ierarhici, alaturi de lucratorii si sefii formatiunilor
operative de realitatea datelor din situatiile statistice;
-De planificare: si planifica activitatile zilnice conform sarcinilor din
planul de munca ori a ordinelor primite de la comanda sectiei sau esaloanelor
superioare;
-De raportare: prezinta la termenele ordonate conducerii sectiei si
esaloanelor superioare date si situatii statistice ntocmite;
-Accesul la informatii, pastrarea si confidentialitatea acestora: asigura
pastrarea secretului de serviciu cu privire la datele si informatiile cu care opereaza n
procesul muncii.
V.INDICATORI MINIMALI DE PERFORMANTA

ntocmirea unor acte corecte, de constatare conform prevederilor legale n vigoare


constatarea de infractiuni si contraventii sa nu aiba spargeri n post sa culeaga informatii de la
sursele ocazionale sa depuna rapoarte despre activitatea persoanelor suspecte aflate n M.S. sau
D.U.I. sa aiba prinderi n flagrant.
Indicatori calificativi: opereaza n medie cu peste 40 programe ori situatii statistice
lunare, trimestriale, etc.
Indicatori calitativi: executa lucrari corecte, inteligibile, coerente si fara greseli de calcul
sau aditie, complete, respectnd termenele ordonate.

S-ar putea să vă placă și