Sunteți pe pagina 1din 81

NORM TEHNIC INTERN

NTI-TEL-E- 041-2009-00

SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU TRANSFORMATOARE DE


400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Aviz CTES nr. 332 / 2009

Drept de proprietate:
Prezenta procedura este proprietatea Companiei Nationale de Transport a Energiei Electrice TRANSELECTRICA S.A. Multiplicarea si
utilizarea partiala sau totala a acestui document este permisa numai cu acordul scris al conducerii Transelectrica S.A.

2009

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041 - 2009 - 00


Pagina 2 din 82
Revizia: 0

Directia responsabil de elaborarea normei tehnice interne

Directia Exploatare Retele


Director Marian Florea

Responsabil de lucrare: Ing. Ovidiu Tanase

Executant: SC NOVA INDUSTRIAL SA


Responsabil elaborator: dr. ing. Constantin Moldoveanu

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041 - 2009 - 00


Pagina 3 din 82
Revizia: 0

CUPRINS
1.
1.1.
1.2.
1.3.

CONDITII GENERALE
Scop
Standarde de referinta
Conditii de functionare si de mediu

7
7
7
9

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.

CARACTERISTICE TEHNICE PRINCIPALE


Tip
Puterea nominal
Tensiunea nominal
Curentul nominal din nfurarea IT
Curentul nominal de linie din nfurarea JT :
Conexiunile nfurrilor
Frecvena nominal
Reglajul tensiunii
Tensiunea de scurtcircuit pe plotul nominal
Pierderile nominale n gol
Curentul de mers n gol
Pierderile nominale in sarcin
Funcionare la tensiuni mai mari decat tensiunea nominala
Supratemperaturi maxime admise
Suprasarcini admisibile
Capacitatea de a rezista la scurtcircuite
Tipul sistemului de rcire
Puterea maxima a sistemului de rcire
Tensiunile de tinere nominale pentru nfurrile transformatorului
Rezistenta de izolatia a infasurarii de inalta tensiune
Tangenta unghiului de pierderi dielectrice a izolatiei infasurarilor
Nivelul de zgomot
Calitatea uleiului izolant pentru transformatoare
Treceri izolate
Comutatorul de reglaj sub sarcina
Transformatoare de curent de tip inclus pe partea de inalta tensiune
Dimensiuni maxime
Masa totala
Conditii de fiabilitate

12
12
12
12
12
12
12
12
12
13
13
13
13
13
13
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
20
21
22
22

3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.

CERINTE CONSTRUCTIVE
Alegerea componentelor
Cuva
Circuitul magnetic
Infasurarile

22
22
22
24
25

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041 - 2009 - 00


Pagina 4 din 82
Revizia: 0

3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.

Trecerile izolate
Sistemul de racire
Comutatorul de reglaj sub sarcina
Alimentarea circuitelor auxiliarelor
Centrul de greutate
Accesorii transformatorului
Acoperiri de protectie prin vopsire

26
27
28
30
30
30
40

TOLERANTE

41

INCERCARI
Incercari individuale
Incercari de tip
Incercari pe componente
Metode de incercare

41
42
43
44
44

6.

ETICHETARE SI MARCARE

44

7.

AMBALARE SI TRANSPORT

45

8.

ASIGURAREA CALITATII

45

UTILAJE PENTRU INSTALARE SI MENTENANTA


CONTROLUL INSTALARII, INCERCARII SI PUNERII IN FUNCTIUNE
DESENE SI INFORMATII
Documente tehnice incluse in oferta
Documente tehnice transmise in termen de maxim 30 zile de la acceptarea ofertei

46
46
46
46
47

11.

CARTEA CU INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE SI DE MENTENANTA

47

12.

CARTEA CU INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE SI DE MENTENANTA

48

13.
13.1.
13.2.

RECEPTIA
Receptia preliminara
Receptia finala

50
50
50

14

PIESE DE SCHIMB

50

15

RESPONSABILITATI/OBLIGATII IN CAZ DE DEFECT

51

16.
17.

CONDITII DE MEDIU SI DE SECURITATEA MUNCII


DOCUMENTE ANEXATE

51
52

4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.

9.
10.
11
11.1.
11.2.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041 - 2009 - 00


Pagina 5 din 82
Revizia: 0

ANEXE
ANEXA 1. Fia de date tehnice specifice
ANEXA 2. Lista accesoriilor furnizate pentru transformator
ANEXA 3. Lista pieselor de schimb livrate/oferite pentru transformatoare
ANEXA 4. Lista desenelor transmise spre aprobare in perioada de 30 de zile de la
acceptarea ofertei
ANEXA 5. Lista utilajelor i dispozitivelor pentru instalare, funcionare, ntreinere
i mentenan recomandate de furnizor
ANEXA 6. Continutul documentaiei tehnice ce va nsoi transformatorul
ANEXA 7 Lista deviatiilor deviatiilor de la specificatia tehnica pentru
transformatorul oferit
ANEXA 8 Graficul de lucrari pentru efectuarea operatiilor principale
ANEXA 9. Lista privind standardelele de calitate avute in vedere la proiectare,
executie, incercari
ANEXA 10. Harta ariilor cu medii agresive

53
69
70
71
72
73
74
75
76
77

ANEXA 11. Harta cu zonarea teritoriului Romniei din punct de vedere al


condiiilor climato - meteorologice
ANEXA 12. Harta gradelor de seismicitate

78

ANEXA 13. Lista transformatoarelor de putere similare, livrate in ultimii 5 ani de


fabricant si pentru care acesta prezinta minimum 3 recomandari de la Cumparatori

80

Anexa 14: Valori admisibile pentru: rezistenta de izolatie si tangenta unghiului de


pierderi dielectrice a izolatiei infasurarilor, tensiunea de strapungere si tangenta
unghiului de pierderi dielectrice a uleiului din transformator, continutul de apa in
ulei, continutul de particole, concentratiile hidrogenului, acetilenei oxidului de
carbon si bioxidului de carbon in uleiul din transformator

81

79

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 6 din 81
Revizia: 0

1. CONDITII GENERALE
1.1. Scop
Aceasta specificatie tehnica se refera la procurarea de transformatoare de putere
de 400/400/125 MVA, cu tensiuni nominale de 4008x1,25%//121/20 kV, necesare CNTEE
Transelectrica, si defineste pretentiile acesteia fata de transformatoarele de putere propuse
de diferiti ofertanti.
Specificatia tehnica cuprinde urmatoarele:
- caracteristicile tehnice pretinse pentru transformatorul de putere 400/400/125 MVA
si de tensiuni nominale 400/121/20 kV;
- caracteristicile constructive pe care transformatorul de putere oferit trebuie sa le
indeplineasca;
- conditii pentru incercarile de receptie si lista incercarilor de receptie;
- tolerante a caror depasire duce la refuzarea echipamentului;
- conditii de livrare si de receptie a transformatorul de putere la locul de montaj
dupa transport, garantii.
Transformatoarele de putere de 400/400/125 MVA se vor monta si vor functiona in
statii electrice exterioare si vor fi racordate aerian la barele de 400 kV, 110 kV si respectiv
20 kV ale statiei.
1.2. Standarde de referinta
1.2.1. In conformitate cu aceasta specificatie tehnica, transformatorul de putere
400/400/125 MVA si de tensiuni nominale 400/121/20 kV, trebuie sa indeplineasca, ca
ansamblu, cerintele specificate in urmatoarele normative si standarde, ultima editie, daca nu
este precizat altfel in prezenta Specificatie Tehnica:
SR1

IEC 60076 - 1

Power transformers - Part 1: General

SR2

IEC 60076 - 2

Power transformers - Part 2: Temperature rise

SR3

IEC 60076 - 3

SR4

IEC 60076 - 4

SR5

IEC 60076-5

SR6

IEC 60076 - 7

Power transformers - Part 3: Insulation levels,


dielectric tests and external clearences in air
Part 4: Guide to lightning impulse and switching
impuls testing power transformers and reactors
Power transformers - Part 5: Ability to withstand
short circuit
Loading guide for oil-immersed power transformer

SR7

IEC 60076 - 8

Power transformers - Part 8: Application guide

SR8

IEC 60076 - 10

SR9

IEC 60076 - 10.1.

Power transformers - Part 10: Determination of


sound levels
Determination of transformer and reactor sound
levels User guide

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 7 din 81
Revizia: 0

SR10

IEC 60076 13

Self protected liquid filled transformers

SR11

IEC 60076 - 14

SR12

IEC 60076 - 15

Guide for the design and application of liquidimmersed power transformers using hightemperature insulation materials
Gass-filled-type power transformers

SR13

IEC 60137

Bushings for alternating voltage higher than 1000

SR14

IEC 60214

On-load tap changers

SR15

IEC 60296

SR16

IEC 60529

Specification for unused mineral insulating oills for


transformers and switchear
Degrees of Protection Provided by Enclosures

SR17

IEC 60567

SR18

IEC 60599

SR19

IEC 61181

SR20

IEC 60270

SR21

IEC 60068-3-3

SR22

IEC 60721-2-2

SR23

IEC 60721-2-4

SR24

IEC 60616

SR25

IEC 60721-3

SR26

IEC 60616

SR27

IEC 60815-1

SR28

IEC 61464

Oil-filled electrical equipment - Sampling of gases


and of oil for analysis of free and dissolved gases Guidance
Mineral oil-impregneted electrical equipment in
service- Guide to the interpretation of dissolved and
free gases analysis
Mineral oil-filled electrical equipment - Application of
dissolved gas analysis (DGA) to factory tests on
electrical equipment
High-voltage test tehniques- Partial discharge
measurements
Environmental testing - Part 3: Guidance. Seismic
test methods for equipment
Classification of Environmental Conditions
Part 2: Environmental Conditions Appearing in
Nature Precipitation and Wind
Classification of environmental conditions Part 2-4:
Environmental conditions appearing in nature Solar
radiation and temperature
Terminal and tapping markings for power
transformers
Classification of environmental conditions Part 3:
Classification of groups of environmental
parameters and their severities
Terminal and tapping markings for power
transformers
Selection and dimensioning of high-voltage
insulators for polluted conditions. Part 1. Definitions,
information and general principles
Insulated Bushings - Guide for the Interpretation of
Dissolved Gas Analysis (DGA) in Bushings where
Oil is the Impregnating Medium of the Main
Insulation (General Paper)

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 8 din 81
Revizia: 0

SR29

IEC 60044-1

SR30

EN 50216-1

SR31

ISO 9001

SR32

NTI-TEL-R- 001-2007-00

SR33

NTI-TEL-R-002-2007-00_01

SR34

NTI-TEL-E- 024 - 2008-00

SR 35 Legea nr. 319/2006


SR 36 HG 1425/2006

SR 37 HG 1022/10.09.2002

SR 38 HG 1136/30.08.2006

SR 39 HG 1146/30.08.2006

Instrument transformers - Part 1: Current


transformers
Power transformer and reactor fittings - Part 1:
General.
Quality management requirements
Regulament de mentenanta preventiva la instalatiile
si echipamentele din cadrul RET
Incercarile si masuratorile la echipamentele
electrice din cadrul RET. Vol. 1 Transformatoare de
putere
Specificatie tehnica pentru uleiuri pentru
transformatoare de putere
Legea securitatii si sanatatii in munca
HG privind Norme metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securitii i sntii n munca nr.
319/2006
HG privind regimul produselor si serviciilor care pot
pune in pericol viata, sanatatea, securitatea muncii
si protectia mediului
HG privind cerinele minime de securitate i
sntate referitoare la expunerea lucrtorilor la
riscuri generate de cmpuri electromagnetice
HG privind cerintele minime de securitate si
sanatate pentru utilizarea in munca de catre
lucratori a echipamentelor de munca

1.2.2. Daca transformatorul oferit indeplineste cerintele altor standarde recunoscute pe


plan international, Fabricantul va justifica clar in oferta sa diferentele dintre standardele
adoptate si cele mentionate la pct. 1.2.1.. Oferta trebuie sa fie insotita de o copie in limba
engleza a respectivului standard adoptat.
1.2.3. Prevederile din standardele mentionate la pct. 1.2.1. sunt minimale si obligatorii,
normele mentionate de ofertant trebuind sa aiba cerinte mai bune decat acestea.
1.3. Conditii de functionare si de mediu
1.3.1. Conditii de functionare in retea:
- Tensiunile maxime de functionare [kV]:
- Inalta Tensiune
420;
- Medie Tensiune
123;
- Joasa Tensiune
24.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 9 din 81
Revizia: 0

- Tensiunea nominala a sistemului [kV]:


- Inalta Tensiune
400;
- Medie Tensiune
110;
- Joasa Tensiune
20.
- Frecventa nominala a retelei [Hz]: fN= 50;
- Retelele de 400 kV si respectiv de 110 kV functioneaza cu neutrul
legat direct la pamant. Deci transformatorul de 400/400/125 MVA 400/121/20 kV va functiona
cu neutrul infasurarii de 400 kV si respectiv neutrul infasurarii de 121 kV legate direct la
pamant.
- Reteaua de 20kV este cu neutrul izolat sau tratat prin rezistenta sau
bobina
- Tensiuni de tinere fata de pamant:
- solicitari la impuls de tensiune de trasnet
(unda 1,2/50 s ) [kVmax]:
- reteaua de 400 kV:
1425;
- reteaua de 110 kV:
450;
- reteaua de 20 kV:
125.
- solicitari la impuls de tensiune de comutatie
(unda 250/2500s) [kVmax]:
- reteaua de 400kV:
1050 ;
- ;
- reteaua de 110 kV:
- reteaua de 20 kV:
-.
- solicitari la tensiune de frecventa industriala
( 50Hz, 1 minut. ) [kV]:
- reteaua de 400kV:
630;
- reteaua de 110 kV:
185;
- reteaua de 20 kV:
50.
- Puteri de scurtcircuit ale retelelor electrice [GVA]:
- reteaua de 400kV:
- reteaua de 110 kV:
- reteaua de 20 kV:

35;
6;
2.

- Curentul de defect maxim [kA]:


- reteaua de 400 kV : 50;
Infasurarea tertiara a transformatorului poate fi folosita ca infasurare de putere.
Puterea la care aceasta infasurare poate functiona, fara a depasi capacitatea de incarcare a

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 10 din 81
Revizia: 0

celorlalte infasurari, este de maxim 125 MVA. Aceasta infasurare va avea bornele de linie
scoase pe capac.
Bornele trecerilor izolate de inalta tensiune si medie tensiune vor avea conexiuni
flexibile la barele colectoare de 400 si respectiv 110 kV ale statiei.
Bornele trecerilor izolate de joasa tensiune vor avea conexiuni rigide la barele de
alimentare din tertiar a transformatorului de servicii interne sau de legare la pamant.
1.3.2. Conditii climatice:
Transformatorul de putere este destinat sa functioneze in exterior, supus actiunii
factorilor climatici proprii locului in care urmeaza sa fie montat .
- Temperatura mediului ambiant:
o temperatura minima: - 35 C;
o temperatura maxima (la umbra): + 40 C;
o temperatura maxima (la soare): + 55 C;
o temperatura maxima a mediilor zilnice: + 35 C.
1.3.3. Umiditatea relativa maxima raportata la temperatura de 20C este 100 %;
1.3.4. Altitudinea maxima de functionare, fata de nivelul marii: 1000 m;
1.3.5. Expunerea la radiaia solar: direct;
1.3.6. Presiunea atmosferica [mm Hg]: 760 15
1.3.7. Nivelul de calificare seismica
o solicitarea seismica, in plan orizontal, la nivelul solului: 5 [m/s2 ]
o solicitarea seismica, in plan vertical, la nivelul solului: 3,5 [m/s2 ]
1.3.8. Grosimea maxima a stratului de chiciura: 24 mm;
NOTA: Valorile efective se vor alege in functie de conditiile concrete ale locului de montare.

1.3.9. Viteza maxima a vantului: : 36 m/s (corespunzator unei presiuni de 55 dN/m2 ,


conform harii cu zonarea teritoriului Romaniei din punct de vedere al condiiilor
climato meteorologice).
1.3.10. Gradul de poluare:
Aerul ambiant este poluat cu praf, fum, gaze corosive, vapori sau sare, gradul
de poluare corespunzand valorilor din tabelul urmator:
Grad de poluare
III
IV
Lungimea specific a
2,5
3,1
liniei de fug [cm/kV]
NOTA: Alegerea gradului de poluare se face funcie de locul de funcionare a
transformatorului , conform specificaiilor din IEC 60815.
1.3.11. Gradul de agresivitate al atmosferei (conform tabel):
Normal
Mediu

Intens

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Pagina 11 din 81
Revizia: 0

Not: Gradul de agresivitate al atmosferei se determin funcie de locul de


funcionare al transformatorului, n concordan cu harta ariilor cu mediu
agresiv.

2. CARACTERISTICI TEHNICE PRINCIPALE


2.1 Tip: Transformatorul trebuie s fie de tipul: construcie trifazat, cu miez tip
coloan, trei infasurari, n ulei, cu rcire OFAF, pentru funcionare n exterior.
2.2. Puterea nominal [MVA]:
- Infasurarea de inalta tensiune:

400;

- Infasurarea de medie tensiune:

400;

- Infasurarea de joasa tensiune:

125.

2.3. Tensiunea nominal Un [kV]:


- Infasurarea de inalta tensiune:

400;

- Infasurarea de medie tensiune:

121;

- Infasurarea de joasa tensiune:

20.

2.4. Curentul nominal [A]:


- Infasurarea de inalta tensiune:

578;

- Infasurarea de medie tensiune:

1911;

- Infasurarea de joasa tensiune


(curentul de linie):

3613.

2.6. Conexiunile nfurrilor:

YNyn0d11

2.7. Frecvena nominal [Hz]:

50

2.8. Reglajul tensiunii:


- Tip reglaj: in sarcina, pe partea neutrului infasurarii de 400 kV;
- Domeniul; de reglaj pentru infasurarea cu priza:
- Numarul prizelor de reglaj :

- Numarul treptelor de reglaj: 8;

17;

400 kV 10 % (8x1,25 %);

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 12 din 81
Revizia: 0

- Incarcarea admisibila pe fiecare plot: toate prizele dimensionate pentru functionarea


la puterea nominala.
2.9. Curentul de mers n gol [%In]:
- la Un
0,2;
- la 1,1 Un
0,4.
Coninutul maxim al armonicilor curentului de mers n gol raportat la unda
fundamental(100%) la tensiunea nominal (%):
- armonica a 3-a
12;
- armonica a 5-a
13.
2.10. Pierderile nominale n gol raportate la temperatura de 75 C a infasurarilor,
frecventa nominala 50 Hz, tensiunea nominala 400 kV [kW]:
190
2.11. Tensiunea de scurtcircuit pe plotul nominal, la curentul nominal:
- intre infasurarea de 400 kV si cea de 121 kV, la 400 MVA [%]:
1710%.
- intre infasurarea de 400 kV si infasurarea de 20 kV,
la 400 MVA [%]:

3515%.

- intre infasurarea de 121 kV si infasurarea de 20 kV,


la 400 MVA (%):

1715%.

Ofertantul trebuie sa precizeze in oferta sa valorile tensiunilor de scurtcircuit pe


prizele extreme ale domeniului de reglaj si diagramele de variatie a acestora in functie de
numarul treptei de reglaj.
2.12. Pierderile nominale in sarcin, pe priza principala, raportate la temperatura de
75C a infasurarilor i curentul nominal [kW]: 900
Ofertantul trebuie sa precizeze in oferta sa valorile pierderilor la sarcina nominala,
raportate la temperatura de 75C a infasurarilor, pe prizele extreme ale domeniului de reglaj.
2.13. Funcionare la tensiuni mai mari decat tensiunea nominala
Transformatorul trebuie sa poata sa functioneze in regim permanent in conditii de
supraexcitare la un raport intre tensiune si frecventa depasind cu maxim 5 % raportul intre
tensiunea nominala si frecventa nominala, fara deteriorare si fara ca tensiunea maxima pe
partea infasurarilor de 121 kV si respectiv 20 kV sa depaseasca tensiunile maxime admise
(123 kV si respectiv 24 kV).
2.14. Supratemperaturi maxime admise, la functionarea la puterea nominala si
in conditiile de mediu precizate la pct. 1.3.2.
- supratemperatura medie a nfurrilor [ C[:
65;
- supratemperatura uleiului la partea superioara [ C]:
- supratemperatura circuitului magnetic [ C]

60;
60.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 13 din 81
Revizia: 0

2.15. Suprasarcini admisibile


Transformatorul si accesoriile sale trebuie sa fie astfel dimensionat incat sa fie capabil
sa fie incarcat la suprasarcini conform conditiilor precizate de standardul IEC 60076-7.
Supratemperatura in punctul cel mai cald al infasurarilor, nu trebuie sa depaseasca
80 [C], la functionarea transformatorului in regim nominal sau de suprasarcina (suprasarcini
conform IEC 60076-7), in conditiile de mediu mentionate la pct. 1.3.2.
2.16. Capacitatea de a rezista la scurtcircuite:
a. Capacitatea de a rezista la efectele termice ale scurtcircuitelor:
Transformatorul si accesoriile sale trebuie sa fie astfel dimensionat incat sa fie capabil
sa reziste la solicitarile termice produse de scurtcircuite trifazate, bifazate sau monofazate la
bornele transformatorului sau in retelele de 400 kV si 110 kV, respectv la barele de 20 kV,
pentru puterile de scurtcircuit maxime mentionate la pct. 1.3.1., fara deteriorari si fara a atinge
in vreun punct temperaturi periculoase, oricare ar fi pozitia comutatorului de reglaj sub
sarcina. Durata maxima a scurtcircuitului: 2 s.
b. Capacitatea de a rezista la efectele dinamice ale scurtcircuitelor:
Transformatorul si accesoriile sale trebuie sa fie astfel dimensionat incat sa fie capabil
sa reziste la solicitarile dinamice produse de scurtcircuite trifazate, bifazate sau monofazate la
bornele transformatorului sau in retelele de 400 kV si 110 kV, respectv la barele de 20 kV,
pentru puterile de scurtcircuit maxime mentionate la pct. 1.3.1., fara deteriorari si fara a atinge
in vreun punct temperaturi periculoase, oricare ar fi pozitia comutatorului de reglaj sub
sarcina.
Amplitudinea primului varf al curentului de scurtcircuit asimetric fiind :
Id = 2,55 Isc
unde:
- Id - este amplitudinea primului varf a curentului asimetric de scurtcircuit;
- Isc - curentul simetric de scurtcircuit;
- 2,55 - factor de varf
c. Numrul admisibil de scurt-circuite la bornele JT n perioada standard de
utilizare:
- la 50% din curentul de scurtcircuit maxim garantat:
5/an
- la 50% din curentul de scurtcircuit maxim garantat
50.
Ofertantul va preciza in oferta numarul minim de scurtcircuite la care este garantat sa
reziste transformatorul, in perioada standard de utilizare, pentru solicitari la 100% din curentul
de scurtcircuit garantat.
d. Numarul minim admis de energizari a transformatorului/luna: se va preciza de
producator .
2.17. Tipul racirii:

OFAF

2.18. Puterea maxima a sistemului de rcire [kW]:

50

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 14 din 81
Revizia: 0

2.19. Tensiunile de tinere nominale pentru nfurrile transformatorului


Infasurarea
[kV]

400 kV

110 kV

20 kV

La bornele
de 400 kV
La borna
neutrului
infasurarii
La bornele
de 110 kV si
respectiv la
neutrul
infasurarii

Tensiune
a de
referinta
pentru
izolatie
[kV]

420
110

Nivelul de izolatie
Tensiunea
Tensiunea de
Tensiunea de
de tinere la
tinere la
tinere la
incercarea cu
incercarea cu
incercarea cu
impuls de
tensiune
tensiune
tensiune de
aplicata, 50
indusa
trasnet, unda
Hz, 1 min.
de scurta
plina si taiata
[kV]
durata
[kVv]
[kV]
1425/
630
630
1425
.
550
230
-

123

550/
550

230

24

125

50

Valoarea care
rezulta din
incercarea cu
tensiune indusa
a infasurarii de
inalta tensiune
si trebuie sa fie
specificata de
producator

2.20. Nivelul maxim al descarcarilor partiale la 1,5/


3 Um (faza-pamant):
Nivelul maxim admis al intensitatii descarcarilor partiale,
la infasurarile de 400 kV si respectiv 121 kV [pC]
:
300.
2.21. Rezistenta de izolatia a infasurarii de inalta tensiune, R60, masurata in
schemele [(IT) - (MT+JT+cuva+masa)] si [(IT+MT+JT) (cuva+masa)], raportata la
temperatura de 20 C, trebuie sa fie de minim 7.500 [M].
Rezistenta de izolatia a infasurarii de medie tensiune, R60, masurata in
schema (MT) - (IT+JT+cuva+masa) si raportata la temperatura de 20 C, trebuie sa fie de
minim 5.000 [M].
Rezistenta de izolatia a infasurarii de joasa tensiune, R60, masurata in
schema (JT) - (IT+MT+cuva+masa) si raportata la temperatura de 20 C, trebuie sa fie de
minim 3.500 [M].
2.22. Tangenta unghiului de pierderi dielectrice a izolatiei infasurarilor,
determinata in schemele (IT) (MT+JT+cuva+masa), (MT) - (IT+JT+cuva+masa),
(JT) (IT+MT+ cuva+masa) si (IT+MT+JT)-(cuva+masa) , raportata la temperatura de 20 C,
trebuie sa fie de maxim 0,5 [%].

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 15 din 81
Revizia: 0

2.23. Nivelul de zgomot maxim, la transformatorul in functiune si cu intregul


sistem de racire de asemenea in functiune, la distana de 2m [dB]: 75 dB
2.24. Calitatea uleiului izolant pentru transformatoare:
Transformatorul de putere va contine ulei izolant mineral pentru transformatoare, de tip
naftenic, aditivat antioxidant, care trebuie sa corespunda conditiilor tehnice mentionate in
documentul CNTEE Transelectrica NTI-TEL-E- 024 - 2008-00.
2.25. Treceri izolate:
a - Trecerile izolate pentru infasurarea de 400 kV vor fi de tipul condensator ulei-aer,
din hrtie impregnat cu rin (treceri de tip uscat), etansate ermetic, imersate in ulei ,
avand urmatoarele caracteristici:
- standardul de referinta:

IEC 60137;

- tensiunea nominala [kV]:

420;

- curentul nominal [A]:

1000;

- tensiunea de tinere la proba cu tensiune de frecventa


industriala, in stare uscata si sub ploaie, 1 minut [kV]::

680;

- tensiunea de tinere la proba cu impulsuri de


tensiune de trasnet, 1,2/50 s in stare uscata
si sub ploaie [kVv]:

1550;

- nivelul maxim al descrcrilor pariale, [pC],


- la 1,5 Un/3:
- la 1,05 Un/3

10;
5

- temperatura maxima a uleiului din cuva transformatorului,


in timpul functionarii normale [C]:
105;
- rezistenta la temperatura, minim [ C):

120

- materialul izolatorului:
Portelan electrotehnic

Material compozit

- aspect exterior si interior: glazurat; culoare maro; nu se admit defecte


de glazura;

- linia de fuga [cm/kV]:


- curent termic de scurta durata, minim (Ith) [kA]:

2,5

3,1
25 In;

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 16 din 81
Revizia: 0

- durata minima a curentului termic de scurta durata [s]:

2;

- curent dinamic nominal (Id), minim [kAv]:

2,5 Ith

- rezistenta de izolatie, la 60 s si 2500 Vcc,


RC1, RC2, (RC3) la 20 C [M]:

minim 100.000

- tangenta unghiului de pierderi dielectrice


TgC1 (la 10 kV, c.a. 50 Hz), TgC2, (TgC3),
la 20 C [%]:

maxim 0,35

- priza de msur a tg:

Da;

- priza de masura a tensiunii:

DA

NU

- alungire pentru montarea transformatoarelor de curent de tip inclus:


DA

NU

- rezistenta la solicitarii mecanice si termice in


timpul uscarii izolatiei transformatorului:
vid de 0, 1 mbar si 90 [C] timp
de doua saptamini.
b. Trecerea izolata pentru neutrul infasurarii de 400 kV va fi de tip condensator, din
hrtie impregnat cu rin (trecere de tip uscat), etansata ermetic, imersata in ulei, avand
urmatoarele caracteristici:
- standardul de referinta:

IEC 60137;

- tensiunea nominala, Un [kV]:

145 ;

- curentul nominal [A]:

1000

- tensiunea de tinere la proba cu tensiune de frecventa


industriala, in stare uscata si sub ploaie, 1 minut [kV]:

230.

- tensiunea de tinere la proba cu impulsuri de


tensiune de trasnet, 1,2/50 s in stare uscata
si sub ploaie [kVv]:

550.

- nivelul maxim al descrcrilor pariale, [pC],


- la 1,5 Un/3:
- la 1,05 Un/3

10;
5

- temperatura maxima a uleiului din cuva transformatorului,


in timpul functionarii normale [C]:
105;

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 17 din 81
Revizia: 0

- rezistenta la temperatura, minim [ C):

120

- materialul izolatorului:
Portelan electrotehnic

Material compozit

- aspect exterior si interior: glazurat; culoare maro; nu se admit defecte


de glazura;
- linia de fuga [cm/kV]:

2,5

- curent termic de scurta durata, minim (Ith) [kA]:

3,1
25 In

- durata minima a curentului termic de scurta durata [s]:

- curent dinamic nominal (Id), minim [kAv]:

2,5 Ith

- priza de msur a tg:

Da;

- priza de masura a tensiunii:

DA

NU

- rezistenta de izolatie, la 60 s si 2500 Vcc,


RC1, RC2, (RC3) la 20 C [M]:

minim 100.000

- tangenta unghiului de pierderi dielectrice


TgC1 (la 10 kV, c.a. 50 Hz), TgC2, (TgC3),
la 20 C [%]:

maxim 0,35

- rezistenta la solicitarii mecanice si termice in


timpul uscarii izolatiei transformatorului:

vid de 0,1 mbar simultan cu


temperatura de 90 [C] timp
de doua saptamini.

c - Trecerile izolate pentru infasurarea de 121 kV si pentru neutrul ei vor fi de tip


condensator, din hrtie impregnat cu rin (treceri de tip uscat), etansate ermetic, imersate
in ulei , avand urmatoarele caracteristici:
- standardul de referinta:

IEC 60137;

- tensiunea nominala, Un [kV]:

145;

- curentul nominal(A):

2500 A;

- tensiunea de tinere la proba cu tensiune de frecventa


industriala, in stare uscata si sub ploaie, 1 minut [kV]:

230;

- tensiunea de tinere la proba cu impulsuri de

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 18 din 81
Revizia: 0

tensiune de trasnet, 1,2/50 s in stare uscata


si sub ploaie [kVv]:

550;

- temperatura maxima admisa in timpul functionarii [C]:

120;

- materialul izolatorului:
Portelan electrotehnic

Material compozit

- aspect exterior si interior: glazurat; culoare maro; nu se admit defecte


de glazura;
- linia de fuga [cm/kV]:

2,5

- curent termic de scurta durata, minim (Ith) [kA]:

3,1
25 In

- durata minima a curentului termic de scurta durata [s]:

- curent dinamic nominal (Id), minim [kAv]:

2,5 Ith

- priza de msur a tg:

Da;

- priza de masura a tensiunii:

DA

NU

- rezistenta de izolatie, la 60 s si 2500 Vcc,


RC1, RC2, (RC3) la 20 C [M]:

minim 100.000

- tangenta unghiului de pierderi dielectrice


TgC1 (la 10 kV, c.a. 50 Hz), TgC2, (TgC3),
la 20 C [%]:

maxim 0,35

- rezistenta la solicitarii mecanice si termice in


timpul uscarii izolatiei transformatorului:

vid de 0,1 mbar simultan cu


temperatura de 90 [C] timp
de doua saptamini.

d - Trecerile izolate pentru infasurarea de 20 kV vor fi de tip izolator din portelan


sau material compozit cu izolatia asigurata prin bariere de ulei si cilindri izolanti din pertinax,
pozitionati intre boltul din cupru si izolatorul din portelan, cu urmatoarele caracteristici:
- standardul de referinta:

IEC 60137;

- tensiunea nominala [kV]:

36

- curentul nominal [A]:

4.000

- tensiunea de tinere la proba cu tensiune de frecventa

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 19 din 81
Revizia: 0

industriala, in stare uscata si sub ploaie, 1 minut [kV]:

70 ;

- tensiunea de tinere la proba cu impulsuri de


tensiune de trasnet, 1,2/50 s in stare uscata
si sub ploaie [kVv]:

150 ;

- temperatura maxima admisa in timpul functionarii [C]:

105;

- linia de fuga [cm/kV]:

2,5

- curent termic de scurta durata, minim (Ith) [kA]:


- durata minima a curentului termic de scurta durata [s]:

3,1
25 In
2

- curent dinamic nominal (Id), minim [kAv]:

2,5 Ith

- rezistenta la temperatura, minim [ C):

120

- materialul izolatorului:
Portelan electrotehnic

Material compozit

- aspect exterior si interior: glazurat; culoare maro; nu se admit defecte


de glazura;
- rezistenta la solicitarii mecanice si termice in
timpul uscarii izolatiei transformatorului:
vid de 0,1 mbar simultan cu
temperatura de 90 [C] timp
de doua saptamini.
- carcasa exterioara va fi din porelan de culoare bruna.

2.26. Comutatorul de reglaj sub sarcina


Comutatorul de reglaj sub sarcina va corespunde prevederilor IEC 60214 si va include
urmatoarele:
a - selectorul imersat in uleiul din cuva transformatorului;
b - ruptorul imersat in uleiul din compartimentul propriu sau cu contacte in vid;
c - mecanismul de actionare cu motor electric;
d - dispozitivele de protectie si control;

e - indicatorul local al pozitiei comutatorului si la distanta, in camera de comanda;


f - mecanismul de actionare manual;

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 20 din 81
Revizia: 0

g - conducte pentru uniformizarea presiunii intre cuva transformatorului si


compartimentul ruptorului.
Comutatorul de reglaj sub sarcina trebuie sa fie proiectat astfel incat contactele sa nu
intrerupa arcul in cuva principala a transformatorului. Ruptorul trebuie sa fie montat intr-un
compartiment umplut cu ulei. Acest compartiment trebuie sa fie prevazut cu mijloace de
evacuare a gazelor produse de arc, cu releu de suprapresiune si supapa de presiune. Acesta
trebuie proiectat astfel incat sa previna amestecul uleiului sau cu cel din cuva
transformatorului.
Compartimentul ruptorului trebuie sa reziste la vid de minim 0,1 mbar. Dispozitivul de
actionare manuala trebuie plasat astfel incat sa poata fi manevrat de un operator care sta la
nivelul caii de rulare a transformatorului. Acesta trebuie sa aiba o constructie solida si
robusta.
Trebuie prevazute interblocaje pentru impiedicarea controlului independent cand doua
sau mai multe transformatoare functioneaza in paralel.
Contactoarele si aparatura asociate motorului de actionare al comutatorului de reglaj
sub sarcina trebuie sa fie plasate intr-un cofret montat linga transformator sau pe acesta.
Motoarele trebuie sa fie trifazate pentru 380 V, 50 Hz, cu alimentare externa.
Comutatorul de reglaj sub sarcina trebuie sa poata fi integrat in sistemul SCADA.
Dispozitivul de actionare a comutatorul de reglaj sub sarcina va asigura comutarea
ploturilor plot cu plot (fara salt direct peste 2 sau mai multe ploturi).
Furnizorul trebuie sa livreze, pe langa echipamentul mentionat, urmatoarele accesorii
ale comutatorului montate pe un panou separat instalat in camera de comanda pentru
monitorizarea si comanda de la distanta:
a - Buton de crestere si scadere.
b - Indicator al pozitiei comutatorului.
c - O lampa indicatoare care indica momentul schimbarii prizei.
d - Placuta indicatoare pentru fiecare componenta.

2.28. Dimensiuni:
L x l x H , maxime [mm], pentru:

- transformatorul complet asamblat, la


locul de functionare:
- coletul principal de transport:
Ecartamentul caii ferate: 1435 mm.

15000 x 6000 x 8500;.


10000 x 3700 x 4400

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 21 din 81
Revizia: 0

2.29. Masa totala:


Masa totala, maxima [t]:
- transformatorul complet asamblat, la
locul de functionare, plin cu ulei:
- coletul principal de transport, cu azot in cuva:
- uleiul:

- partea decuvabila :

350;.
275;
75.

40.

2.30. Grade de protectie (conform IEC 60529):


- IP 65 pentru transformator;
- IP 00 pentru toate trecerile izolate;
- IP 54 pentru cofrete.
2.30. Conditii de fiabilitate
- durata minima de viata garantata > 40 ani;
- disponibilitate 99,95%.
- indicator de fiabilitate 5x10-5 an-1;
- media timpilor de buna functionare (MTBF) intre 2 reparatii minim 25 ani.

3. CERINTE CONSTRUCTIVE
3.1. Alegerea componentelor
Oferta trebuie sa specifice numele furnizorilor de treceri izolate, racitoare, anexe,
accesorii si echipamente auxiliare.
3.2. Cuva
a - Cuva trebuie sa fie de tip clopot.
b - Rezistenta si etanseitatea corespunzatoare a cuvei trebuie sa fie garantata de
producator cel putin pentru urmatoarele conditii:
- vid interior total (0,01 mbar, doua saptamani continuu);
- suprapresiune interna de minim 2 bar, masurata la partea inferioara a cuvei;
- umplerea sub vid cu ulei;
- uscarea izolatiei in statia de transformare prin metoda termo-vid timp de minim
2 saptamani;
- suprapresiune interna, continua, de ulei de minim 0,4 atm cu uleiul la nivelul
de functionare;
- socurile mecanice in timpul transportului si functionarii;
c - Cuva trebuie sa fie de tip clopot si de forma adecvata astfel incat apa sau uleiul sa
nu stagneze pe ea si sa nu apara pungi de gaz la interior.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 22 din 81
Revizia: 0

d - Cuva trebuie sa stea in mod normal pe roti blocate cu piese de blocare in scopul
ramanerii ei pe loc.
e - Cuva trebuie sa fie prevazuta cu placi pentru fixarea dispozitivelor de rulare si
pentru pozitionarea cricurilor de ridicare.
f - Partea superioara trebuie sa fie prevazuta cu o gura de vizitare pentru inspectarea
partii active.
g - Toate imbinarile cuvei trebuie prevazute cu garnituri corespunzatoare conditiilor de
functionare, pentru a realiza etansarea la ulei. O atentie deosebita trebuie acordata metodelor
de realizare a etansitatii la ulei cald a imbinarilor intre platforma si partea superioara a cuvei,
de asemenea intre partea superioara si trecerile izolate sau la toate celelalte racorduri la cuva
pentru a asigura efectuarea in mod satisfacator a imbinarilor.
Daca sunt folosite garnituri compresibile, atunci trebuie prevazute blocaje pentru
a se impiedica comprimarea lor excesiva.
h - Trebuie asigurata legatura galvanica intre diferitele parti componente ale cuvei
precum i ntre acestea i evile de pe transformator pentru a se garanta echipotentialitatea
acestora.
i - Ochiuri sau urechi de ridicare trebuie prevazute pe toate componentele
transformatorului, care necesita manevrari independente in timpul asamblarii sau demontarii.
j - La partea superioara, cuva trebuie prevazuta cu patru stifturi de ridicare, care permit
ridicarea cu macaraua a transformatorului pregatit pentru expediere.
k - La partea inferioara platforma trebuie prevazuta cu locuri pentru manevrarea cu
cricul.
l - Cuva trebuie sa fie prevazuta cu doua borne din aliaj de cupru sau orice alt material
potrivit pentru impamantare.
m - Trebuie prevazute ghidaje adecvate pentru pozitionarea diverselor parti
componente in timpul asambalrii sau demontarii. Trebuie prevazut un spatiu adecvat intre
infasurari si miez (pe de o parte) si partea inferioara a cuvei (pe de alta parte) pentru
colectarea sedimentelor.
n - Trebuie prevazute ferestre de vizitare pentru a permite accesul usor la capetele
inferioare ale trecerilor izolate, la legaturilor la masa ale miezului magnetic, la selectorul
comutatorului de reglaj sub sarcina, etc. Ferestrele de vizitare trebuie sa fie de dimensiuni
suficiente pentru activitatile de control si mentenanta in exploatare.
o - Cuva trebuie prevazuta cu role a caror directie poate fi schimbata cu 90 pentru
deplasarea ei in directie longitudinala (pe ecartament egal cu cel al caii ferate de 1435 mm) si

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Pagina 23 din 81
Revizia: 0

respectiv transversala (pe ecartament de 1435/2935/1435 mm). Este posibila tragerea cuvei
pe rolele ei pe cale ferata fara denivelari si curbe.
p - Cuva si platforma trebuie prevazuta cu toate structurile necesare pentru ridicarea,
expedierea, instalarea pe fundatie si supravegherea transformatorului.
r - Transformatorul va fi montat si va functiona in statia de transformare:
Pe roti

Pe suporti

3.3. Circuitul magnetic


a - Miezul transformatorului trebuie sa fie de tipul cu 5 (cinci) coloane. Miezul trebuie
realizat din tabla silicioasa laminata la rece cu cristale orientate avand permeabilitate ridicata
si pierderi reduse.
b - Izolatia fiecarei tole trebuie sa fie inerta la actiunea uleiului de transformator
fierbinte si sa nu se deterioreze sub actiunea presiunii. Izolatia de hartie si lac nu se va
accepta.
c - Forma circuitului magnetic trebuie sa fie astfel incat sa se evite descarcarile statice,
dezvoltarea puntilor de scurtcircuit in el insusi sau in structura de consolidare a lui, legata la
masa si producerea componentelor fluxului in unghi drept cu planul tolelor, care pot cauza
incalziri locale.
d - Se va acorda multa atentie la selectarea, tratarea si manipularea tolelor miezului
magnetic pentru a se asigura ca tolele sunt plane si ca in final miezul asamblat nu are
deformari.
e - Miezul va fi strans rigid pentru asigurarea unei rezistente mecanice adecvate si
pentru prevenirea vibratiilor in timpul functionarii. Structura de strangere va fi realizata astfel
incat curentii turbionari sa fie minimi.
Coloanele si jugurile miezului magnetic vor fi stranse cu benzi din fibre de sticla.
f - Miezul magnetic va fi legat la pamant la partea superioara a cuvei, in dreptul unei
ferestre de vizitare. Miezul trebuie sa fie divizat si izolat intr-un anumit numar de parti
separate electric si fiecare dintre ele legate la pamant separat prin cate o rezistenta. Aceste
rezistente vor fi accesibile printr-o fereastra de vizitare destinata acestui scop.
Conexiunile treptelor miezului magnetic si a componentelor metalice de consolidare a
miezului sa fie scoase prin intermediul unei placi de borne izolate pe capac, care sa permit
deconectarea pentru verificri fr scoaterea de ulei din cuva.
g - Rezistentele de izolatie ale miezului magnetic fata de masa si intre diferitele parti
ale circuitului magnetic vor putea fi controlate periodic, in timpul exploatarii, de la o placa de
borne dispusa la partea superioara a cuvei.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 24 din 81
Revizia: 0

Valorile rezistentei de izolaie intre prile circuitului magnetic sau intre miezul magnetic
si masa, msurate cu un megohmmetru de 2500V, trebuie sa fie:
- intre miezul magnetic si masa :
minim 500 M;
- intre schele, respectiv intre acestea si miez: minim 500 M;
- intre treptele alturate ale canalelor de rcire: minim 500 M;
- intre pachetele de tole ale miezului:
minim 100 M;.
h - Miezul trebuie prevazut cu urechi pentru ridicarea ansamblului miez-infasurari al
transformatorului.
i - Miezul si bobinele trebuie fixate in cuva astfel incat sa nu apara deplasari ale
acestora cand transformatorul este miscat sau in timpul scurtcircuitelor.
j - Piesele metalice de consolidare a circuitului magnetic (tiranti, saibe, placi, etc.) vor fi
din material nemagnetic.
k - Miezul va fi prevzut cu sonde de msur a temperaturii n cel puin trei puncte
(punctele considerate cele mai calde: pe jugul superior pe axa centrului coloanelor aferente
celor trei faze).
l - Oferta trebuie sa specifice:
- tipul miezului magnetic;
- tipul materialelor utilizate la realizarea miezului magnetic;
- tipul tolelor.
3.4. Infasurarile
a - Infasurarile trebuie proiectate si realizate astfel incat toate bobinele avind aceeasi
tensiune sa fie interschimbabile, pentru ca reparatiile pe teren ale infasurarilor sa poata fi
facute prompt fara echipamente speciale. Bobinele trebuie sa fie sustinute prin distantiere
izolante dispuse intre sectiunile adiacente, iar barierele si izolatia folosita la realizarea
infasurarilor trebuie sa fie astfel dispuse incat sa se asigure libera circulatie a uleiului si sa se
reduca punctele calde in infasurari.
b - Toate materialele folosite la izolarea si realizarea ansamblului infasurari trebuie sa
fie insolubile, necatalitice si inactive chimic la ulei de transformator fierbinte si trebuie sa nu-si
diminueze rezistenta sau sa fie in vreun fel afectate nefavorabil de conditiile in lucru.
c - Toate conexiunile filetate trebuie prevazute cu facilitati de blocare. Toate legaturile
de la infasurare la placa de borne si trecerile izolate trebuie sustinute rigid pentru prevenirea
deteriorarilor datorate vibratiilor sau solicitarilor la scurtcircuit.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 25 din 81
Revizia: 0

d - Infasurarile trebuie fixate sigur in anumite locuri astfe incat acestea sa nu se


deplaseze sau sa se deformeze in timpul scurtcircuitelor. Ansamblul miez-infasurari trebuie sa
fie uscat in vid si impregnat corespunzator inainte de scoaterea din cuva de tratare.
Conductoarele din cupru folosite in structura bobinelor trebuie sa corespunda celor
mai bune cerinte si toate imbinarile efectuate in mod permanent in infasurari si conexiuni
trebuie sa fie realizate prin sudura.
e - Toate infasurarile trebuie sa fie astfel realizate incat solicitarile la impuls si la
tensiune de frecventa industriala sa fie minime.
f - Piesele metalice (surub, placa, etc.) din structura de presare/consolidare mecanica
a bobinelor vor fi din material nemagnetic
g - Ofertantul trebuie sa prezinte in oferta sa informatii de detaliu privind modul de
dispunere a infasurarilor si modul de realizare a consolidarii mecanice a infasurarilor.
3.5. Trecerile izolate
a - Dispunerea si distanta intre ele trebuie sa fie prezentate intr-un desen atasat
ofertei.
b - Toate trecerile izolate trebuie sa fie maron.
c - Toate trecerile trebuie sa reziste fara defectiuni la presiune absoluta in vid
(cca. 0,01 mbar) timp de doua saptamani, pe parcursul uscarii in vid la temperatura de 90 C.
d - Caracteristicile trecerilor izolate care vor fi specificate in oferta:
1. Numele fabricantului;
2. Standardul de referinta;
3. Tipul trecerii izolate;
4. Tensiunea nominala;
5. Curentul nominal;
6. Tensiunea de incercare la impuls de tensiune de trasnet, unda plina si taiata;
7. Tensiunea de incercare 1 minut, 50 Hz, stare uscata si umeda;
8. Lungimea totala a liniei de fuga;
9. Temperatura maxima admisibila a uleiului in transformatorul la care trecerea
este montata;
10. Temperatura maxima a mediului ambiant exterior.
11. Solicitarile permanente si socurile mecanice maxime admisibile la
terminalele trecerii, in plan axial si vertical.
12. Caracteristicile comportarii la scurtcircuit brusc (din punct de vedere termic
si dinamic conform CEI 60137).
13. Presiunea maxima de rezistenta la vant.
14. Nivelul uleiului: trecerea izolata trebuie sa fie complet imersata in ulei la
partea sa inferioara.
15. Alungirea la partea inferioara necesara montarii transformatoarelor de

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 26 din 81
Revizia: 0

curent (daca aceasta se cere);


16. Vidul maxim la care rezista trecerea izolata (vid in cuva transformatorului la
care este montata trecerea izolata):

in stare noua;

in timpul duratei de viata;


17. Greutatea totala;
18. Accesorii:

indicator al nivelului de ulei;

borna de aerisire pentru aerul de sub flansa trecerii izolate;

borna de masura a capacitatii;

borna pentru masurarea factorului de putere;

robinet de golire a uleiului din trecerea izolata.
e. Nu trebuie instalat nici un eclator pe trecerea izolata.
3.6. Sistemul de racire
a - Sistemul de racire va fi de tipul OFAF .
b - O baterie de racire suplimentara trebuie asigurata ca unitate de siguranta. La
defectarea uneia dintre bateriile de racire, transformatorul trebuie sa fie capabil sa
functioneze continuu la puterea nominala.
c - In cazul defectarii complete a sistemului de racire transformatorul trebuie sa fie
capabil sa functioneze la puterea nominala timp de cel putin 10 minute.
d - Bateriile de racire (schimbator de caldura, electropompa de circulatie a uleiului,
electroventilatoare) trebuie sa fie instalate pe cuva si trebuie sa se conecteze la cuva prin
intermediul robinetilor de etansare corespunzatori pentru a permite schimbarea lor fara
golirea cuvei.
e - Fiecare baterie de racire trebuie sa fie prevazuta cu urechi de ridicare, robineti de
golire si busoane de aerisire.
f - Bateriile de racire trebuie realizate astfel incat sa permita curatirea lor exterioara
fara demontarea lor.
g - Pompele de ulei si ventilatoarele electrice trebuie sa fie usor demontabile si aceasta
fara demontarea bateriilor de racire.
h - Motoarele pompelor si ale ventilatoarelor trebuie sa fie asincrone cu clasa de
izolatie minim F.
i - Motorul electric al pompei trebuie sa fie astfel ale incat un defect de natura electrica
sau termica a acestuia sa nu afecteze in vreun fel uleiul din cuva transformatorului.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 27 din 81
Revizia: 0

j - Schimbatoarele de caldura, ventilatoarele si pompele trebuie sa fie interschimbabile.


k - Ventilatoarele trebuie astfel instalate incat sa previna defectarea bateriilor de racire
datorita vibratiilor ventilatoarelor.
I - Motoarele electrice aferente ventilatoarelor vor fi racite de aerul rece suflat spre
schimbator ambiant.
m - Comanda bateriilor de racire va fi actionata automat de la indicatorul temperaturii
uleiului.
3.7. Comutatorul de reglaj sub sarcina
3.7.1. Comutatorul de reglaj sub sarcina trebuie sa includa urmatoarele:
a - selectorul prizelor si inversor (daca este cazul) imersat in ulei;
b - ruptorul imersat in ulei, dispus in compartiment separat;
c - mecanismul de actionare cu motor;
d - dispozitivele de protectie si control;
e - indicatorul local al pozitiei comutatorului;
f - mecanismul de actionare manual si de la distanta.
3.7.2. Ruptorul va fi amplasat intr-un compartiment propriu prevzut cu :
a - posibilitatea demontrii pentru operatii de mentenant;
b - conducte de legtur prin care se elibereaz gazul (produs in urma formrii
arcului) spre conservatorul propriu;
c - releu de gaze;
d - supap de suprapresiune;
e - posibilitate de umplere si golire a uleiului, cu accesibilitate de la sol (tratare,
schimbare sau completare cu ulei din ruptor).
Compartimentul ruptorului trebuie sa fie astfel construit incat sa se previna amestecul
uleiului sau cu cel din cuva transformatorului.
3.7.3. Comutatorul de reglaj sub sarcina trebuie sa nu intrerupa arcul in cuva principala
a transformatorului.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 28 din 81
Revizia: 0

3.7.4. Compartimentul ruptorului trebuie sa reziste la vid de minim 0,1 mbar.


Dispozitivul de actionare manuala trebuie plasat astfel incat sa poata fi manevrat de un
operator care sta la nivelul caii de rulare a transformatorului. Acesta trebuie sa aiba o
constructie solida si robusta.
3.7.5. Trebuie prevazute interblocaje pentru impiedicarea controlului independent cand
doua sau mai multe transformatoare functioneaza in paralel.
3.7.6. Dispozitivul de actionare manuala trebuie amplasat pe transformator astfel incat
sa poata fi actionat de un om aflat la sol (aproximativ 1.5 m);
3.7.7. La comanda manuala in mod automat trebuie sa se blocheze comanda electrica
(locala sau de la distanta).
Contactoarele si aparatura asociate motorului de actionare al comutatorului de reglaj
sub sarcina trebuie sa fie plasate intr-un cofret montat linga transformator sau pe acesta.
Motoarele trebuie sa fie trifazate pentru 380 V, 50 Hz, cu alimentare externa.
3.7.8. Furnizorul va asigura legatura de egalizare a presiunilor intre cuva
transformatorului si cuva ruptorului comutatorului de reglaj sub sarcina , in perioada de vidare
a cuvei. Pe aceasta legatura se va prevedea un robinet de blocare a comunicatiei intre cuva
transformatorului si compartimentul ruptorului, in perioada de functionare a transformatorului.
3.7.9. Conditii privind fiabilitatea
a - contactele comutatorului trebuie sa fie capabile de a efectua 100.000 manevre de
comutatie la curentul nominal fara inlocuirea acestora;
b - ruptorul trebuie sa execute 50.000 de manevre la curentul nominal fara revizia
acestuia sau fara inlocuirea uleiului;
c - contactele fixe si mobile ale selectorului trebuie astfel construite incat presiunea
pe contact s se mentin si in timpul suprasarcinilor sau a scurtcircuitelor.
3.7.10. Alimentarea electrica : motorului de actionare a ruptorului va fi alimentate de la
o sursa de c.a. trifazata de 400 V (-15%, +10%), 50 Hz, 2Hz, curent alternativ;
3.7.11. Producatorul transformatorului va prevedea facilitatile necesare pentru
mentenanta atat a selectorului cat si a ruptorului.
3.7.12. Furnizorul trebuie sa livreze, pe langa echipamentul mentionat, urmatoarele
accesorii montate pe un panou separat instalat in camera de comanda pentru comanda de la
distanta:
a - Buton de crestere si scadere.
b - Indicator al pozitiei comutatorului.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 29 din 81
Revizia: 0

c - O lampa indicatoare care indica momentul schimbarii prizei.


d - Placuta indicatoare pentru fiecare componenta.
3.8. Alimentarea circuitelor auxiliarelor
a - Alimentarea cu energie electrica a electroventilatoarelor se va face de la o sursa de
current alternativ, trifazat, 380 V +10% - -15%, 50 4Hz, printr-un cablu cu impamantare;
curentul de scurtcircuit trebuind sa fie de minim 31,5 kA.
b - Circuitele de control, semnalizare , masura si alarma trebuie alimentate la 220 V
monofazat, 50 Hz 4% curent alternativ, sau cu 220 V curent continuu (+15% - -20%).
Aceeasi tensiune se aplica si la incalzitoarele cofretului.
c - Cablurile electrice ale sursei de alimentare trebuie trase prin tevi rigide din otel,
exceptie facandu-se pentru cazurile conectarii la echipamente supuse miscarii sau cu vibratii,
pentru care cablurile trebuie sa fie protejate cu tevi din otel flexibile
d - Cablurile trebuie sa aiba izolatia de tipul care nu propaga focul si trebuie prevazute
cu manta de protectie capabila sa reziste la actiunea uleiului mineral fierbinte.
e - Sectiunea minima a cablurilor circuitului de control trebuie sa fie de 1,5 mm2.
f - Nivelul de izolatie al cablurilor electrice corespunde incercarii cu tensiune de
2000 V, 50 Hz, 1 minut.
3.9. Centrul de greutate
a - Centrul de greutate al transformatorului trebuie sa fie jos si cat mai aproape posibil
de linia verticala centrala. Transformatorul trebuie sa fie stabil cu si fara ulei.
b - Localizarea centrului de greutate trebuie sa fie specificata intr-un desen atasat
ofertei.
De asemenea centrul de greutate va fi inscriptionat distinct pe cuva transformatorului
(frontal si lateral).
3.10. Accesorii transformatorului
3.10.1. Conservatorul de ulei
a - Conservatorul trebuie sa aiba doua compartimente: unul conectat la cuva
transformatorului iar celalalt la cuva ruptorului comutatorului de reglaj sub sarcina.
b - Compartimentul conservatorului de ulei, conectat la cuva transformatorului, este
echipat cu o membrana de cauciuc tip sac rezistenta la ulei, corespunzatoare calitativ,
pentru prevenirea oxidarii uleiului cauzata de contactul cu aerul la suprafata uleiului.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 30 din 81
Revizia: 0

c - Compartimentul conservatorului de ulei, conectat la cuva transformatorului, trebuie


sa reziste la eforturile mecanice la vid de 1 mbar si sa fie etans.
d - Volumul conservatorului trebuie sa fie de cca. 10% din volumul uleiului aflat in cuva
transformatorului.
e - Conservatorul trebuie sa fie prevazut cu:
- indicatoare locale de nivel cu posibilitate de transmisie continua a informatiei
privind nivelul de ulei (transmisie digitala), cu contacte de alarma pentru nivelul
minim si nivelul maxim;
- robinet de umplere;
- robineti pentru izolarea comunicarii intre conservator si cuva, dispuse in
amonte si in aval de releul Buchholz, respectiv de releul de presiune (de pe
conducta de legatura cuva ruptor conservatorul aferent) ;
- robinet de golire;
- robinet cu bile cu adaptare pentru pentru prelevarea mostrelor de ulei pentru
probe;
- urechi de ridicare;
- cutie pentru impuritati;
- filtru uscator de aer cu silicagel;
- gura de vizitare.
3.10.2. Supape de siguranta pentru protectia transformatorului impotriva posibillelor
suprapresiuni interne.
3.10.3. O clapeta de sens pe conducta dintre conservator si cuva, pentru prevenirea
scurgerilor masive de ulei din conservator in cazul defectarii cuvei.
3.10.4. Buson de golire la partea inferioara a cuvei.
3.10.5. Robinete de umplere si respectiv golire a transformatorului (2 buc), plasate
diametral opus, unul la partea superioara a cuvei si celalalt la partea inferioara a acesteia.
3.10.6. Teci pentru masurarea temperaturii uleiului in straturile superioare (trei buc.)
aceste teci trebuie plasate pe capac in corespondenta cu centrul coloanelor si trebuie
realizate dintr-o teava de 150 mm lungime, cu fundul astupat, iesita in afara cu 30 mm, cu filet
exterior pe cca. 20 mm lungime si cu capac de inchidere.
3.10.7. Sistem de ungere a rotilor de miscare.
3.10.8. Sistem de blocare a rotilor.
3.10.9. Borne de legare la pamint a transformatorului
3.10.10. Robineti cu bila speciali, rezistenti la presiune si la produse petroliere, in

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 31 din 81
Revizia: 0

vederea prelevarii mostrelor de ulei de la partea superioara, mijlocul si partea inferioara a


cuvei.
3.10.11. Ferestre de vizitare a partii active, a conexiunilor infasurarilor la bornele
trecerilor izolate, a legaturii la pamant a miezului magnetic, etc.
3.10.12. Robineti tip sertar, rezistenti la presiune si produse petroliere, pentru
separarea cuvei de racitoare.
3.10.13. Ochiuri si dornuri pentru ridicarea clopotului, a partii decuvabile si a intregului
transformator.
3.10.14. Ochiuri pentru tractiunea in ambele directii.
3.10.15. Sistem de evacuare in conservator a gazelor din cuva, oalele trecerilor izolate
si din compartimentul ruptorului comutatorului de reglaj sub sarcina.
3.10.16. Buson pentru conectarea la cuva a pompei de vid.
3.10.17. Doua scari pentru accesul la partea superioara a transformatorului, dispuse in
parti diametral opuse ale cuvei.
3.10.18. Termometre robuste instalate in apropierea transformatorului, la inaltime
corespunzatoare pentru a permite citirea temperaturii in cele mai calde puncte ale uleiului si
prevazute cu contacte de declansare, cum ar fi contacte pentru pornirea si oprirea sistemul de
racire la temperaturile reglate in prealabil.
3.10.19. Aparat pentru masurarea temperaturii infasurarii de inalta tensiune,
conectat pe faza B de 400 kV, cu posibilitate de transmitere la distanta a valorilor masurate.
3.10.20. Termorezistente pentru masurarea temperaturii uleiului la partea superioara,
dispuse in tecile corespunzatoare .
3.10.21. Releu de gaze tip Buchholz, rezistent la vibratii, corspunzator pentru raocrd la
teava de 3``, cu trei perechi de contacte NDD (una pentru semnalizare gaze sau lipsa ulei si
doua indendente pentru deconectare la unda de presiune de ulei dinspre cuva spre
conservator). Releul trebuie prevazut cu un dispozitiv de colectare a gazelor la inaltimea
omului i cu senzor care sa transmita nivelul eventualelor gaze adunate in partea superioara
a releului.
3.10.22. Teci, dispuse pe racordurile superioare si inferioare ale cuvei la racitoare,
pentru montarea traductoarelor sau a aparatelor de masura necesare controlului
temperaturilor la intrarea si iesirea din racitor.
3.10.23. Mosor din teava cu flanse pentru inlocuirea releului Buchholz, in cazul
demontarii acestuia.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 32 din 81
Revizia: 0

3.10.24. Dispozitive de monitorizare a circulatiei uleiului.


3.10.25. Set de echipamente de control, protectie, indicatie si semnalizare, cuprinzand
contactoare, elemente sau dispozitive de detectie, indicatoare, instrumente, relee, dispozitive
de semnalizare etc.
3.10.26. Cofret pentru circuitele de comanda, protectie control si pentru alimentarea
cu energie electrica a acestor circuite.
Cofretul:
- va fi realizat din tabla de otel , rezistent la intemperii, corespunzator pentru
utilizare exterioara;
- va fi dispus pe transformator la inaltimea omului;
- va avea suspensie elastica pentru fixarea pe suporti;
- va include toate accesoriile cu exceptia celor ce trebuie montate direct pe
transformator;
- va contine releele de tipul retractil (montare si demontare manuala);
- va fi prevazut cu rezistente de incalzire si cu un termostat, temperatura minima
in cofret fiind + 5 C;
- va avea gradul de protectie IP 56;
- va contine toate blocurile de terminale pentru conexiunile utilizatorului, inclusiv
cele necesare transmisiei datelor de functionare in camera de comanda (cel
putin: curentii primari, temperatura infasurarii de inalta tensiune, temperatura
uleiului la partea superioara a cuvei, priza infasurarii de reglaj pe care se afla
comutatorul de reglaj sub sarcina).
Toate dispozitivele si blocurile terminale din cofret trebuie identificate clar
prin simboluri corespunzatoare pe diagrame schematice si de cablaj, atasate documentatiei
tehnice a transformatorului.
Nu trebuie montate mai mult de doua fire la aceeasi clema/borna a sirului de cleme,
din interiorul cofretului de comanda.
Toate dispozitivele si sirurile de cleme din cofret vor fi identificate.
3.10.27. Transformatoare de curent de tip inclus
3.10.27.1. Transformatoare de curent instalate pe trecerile izolate de 400 kV, trei pe
fiecare faza (daca sunt cerute), cu urmatoarele caracteristici:
- standardul de referinta :
IEC 60044-1
- raportul de transformare:
1000/1/1/1 A;
- puterea nominala:
20/30/30 VA;
- clasa de precizie:
0,5/5P/5P;
- factorul de securitate:
10/1010;
- factorul limita de precizie (coeficient de saturatie)::
ks5/ks10/ks30;
- utilizare
masura/protectie/protectie;
- rezistenta la curenti dinamici:
max. 175 kAv.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 33 din 81
Revizia: 0

3.10.27.2. Transformator de curent pentru masurarea temperaturii infasurarii de inalta


tensiune.
3.10.27.3. Transformatoare de curent instalate pe trecerile izolate de 123 kV , trei pe
fiecare faza (daca sunt cerute), cu urmatoarele caracteristici:
- raport de transformare:
2500/1/1 A;
- putere nominala:
20/30/30 VA;
- clasa de precizie:
0,5/5P/5P;
- factorul de securitate:
10/1010
- factorul limita de precizie (coeficient de saturatie)::
ks5/ks10/ks30;
- utilizare:
masura/protectie/protectie;
- rezistenta la curenti dinamici:
max. 75 kAv.
3.10.28. Placute de date (2 buc.) cu caracteristicile nominale ale transformatorului si
schema respectiva in concordanta cu standardele IEC; aceste placute trebuie sa fie diametral
opuse pe partile longitudinale ale transformatorului.
3.10.29. Instalatie de stins incendiu cu azot.
Transformatorul va fi prevzut cu toate elementele necesare pentru stins incendiu cu
azot care trebuie s cuprind:
- supape de suprapresiune (minim 2 dispuse in parti diametral opuse ale
transformatorului;
- detectoare de incendiu;
- rezervor pentru evacuare ulei, de tip metalic;
- panou de comand a declansrii instalatiei de stins incendiu;
- Vane de depresurizare rapid;
- butelii de azot;
- declansator electric;
- reductor de presiune;
- panou de comand si semnalizare, etc.
3.10.30. Sistem de monitorizare on-line a transformatorului.
Transformatorul va fi prevazut cu un sistem pentru monitorizarea complexa on-line
destinat monitorizarii urmatorilor parametri/stari principale (tabelul 1):
Tabelul 1: Parametrii/stari principale monitorizate on-line
Nr Componenta
crt. monitorizata

Parametri monitorizati

0
1.

2
Tensiuni pe faze: UA1, UB1, UC1;
UA2, UB2, UC2
Curenii pe faze si nul: IR1, IS1, IT1, IN1,
IR2, IS2, IT2, IN2

1
Transformatorul de putere:
parametri electrici si starea
de functionare

Observatii
4

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 34 din 81
Revizia: 0

2
Factorul de putere: cos 1, cos 2
Putere activa: PIT; PJT
Putere reactiva: QIT; QJT
Putere aparenta: SIT; SJT
Energia activa consumata: WpIT; WpJT

Energia reactiva consumata: WqIT;


WqJT
Pierderi in gol/Fe
Pierderi in infasurari
Starea conectat/ deconectat
2.

3.

4.

Uleiul

Infasurarea

Partea activa

Temperatura la partea superioara a


cuvei

Continutul de apa
(H2O) in ulei
Temperatura medie de functionare
Temperatura ambianta
Temperatura in punctul cel mai cald
Consumul duratei de viata a izolatiei
solide, din punct de vedere termic
Continutul de umiditate in izolatia
solida
Timpul de functionare
Timpul ramas de exploatare
Continutul de gaze Hidrogen (H2)
dizolvate in uleiul
Acetilena (C2H2)
din cuva
Metan (CH4)
(optional)
Etan (C2H6)
(optional)
Etilena (C2H4)
(optional)
Oxid de carbon
(CO)
Bioxid de carbon
(CO2) (optional)
Oxigen (O2)
(optional)

-3 NO automatizare
functionare sistem de
racire (treapa 1, treapta 2,
trapta 3);
- NO alarmare: prag 95 C;
-1NO declansare:
prag 110 C;
-1 semnal continuu
4-20mA
-Semnal continuu 4-20mA
sau pe seriala
-1.NO-alarmare
prag 110 C;
-1.NO-declansare prag
125 C;
-Semnal continuu 4-20mA

-1NO alarmare;
-1NO declansare
-Semnal continuu 4-20mA
sau pe seriala

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Pagina 35 din 81
Revizia: 0

2
Descarcarile
partiale

4
Semnale
acustice
optional:

DA

NU

Semnale
acustice si
electrice
optional:

DA

NU

Coninutul de gaze acumulate in releul -1 NO-alarmare


Buchholz
-2 NO-declansare
Supapa de suprapresiune
-1 NO-declansare
5.

Trecerile izolate

6.

Sistemul de racire

Starea
izolatiei

Curentii:
IC1A1; IC1B1; IC1C1;
IC1A2; IC1B2; IC1C2;
Curentul de dezechilibru:
IC1
Modificarea capacitatii
izolatiei principale a trecerii
izolate (C1)
Modificarea tangentei
unghiului de pierderi
dielectrice aferenta
izolatiei principale a trecerii
izolate (C1):
- Tg(IC1A1IC1B1),
Tg(IC1A1IC1C1);
Tg(IC1B1IC1C1);
- Tg(IC1A2IC1B2),
Tg(IC1A2IC1C2),
Tg(IC1B2IC1C2),
Presiunea in trecerea izolata
(Optional si in functie de tipul trecerii
izolate)
Functionarea pompelor de circulatie a
uleiului

Functionarea ventilatoarelor

-Semnal continuu 4-20mA


-Semnal continuu sau pe
serial

- 8NO - stare intreruptor


- 8 NO stare
contactoare=pompa
pornita
-8NI circulatie ulei =
pompa defect/oprita
-24 NO stare
intreruptoare
ventilator pornit
-24 NI ventilator oprit

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 36 din 81
Revizia: 0

0
7.

1
Conservatorul

2
Nivelul uleiului

Spargerea membranei

4
-1 NO prag minim
-1 NO prag maxim
- semnal continuu 4-20mA
- 1 NO

Plotul de functionare
semnal continuu 4-20mA
Diferenta intre temperatura in cuva
semnal continuu 4-20mA
ruptorului si cea din cuva principala a
transformatorului
Cuplul motor la actionarea ruptorului
Curentii pe faze la motorul de
actionare
Vibratiile la actionarea ruptorului
Starea releului de presiune
- 1 NO

8.

Comutatorul de reglaj sub


sarcina
(optional)

9.

Calitatea energiei electrice la bornele infasurarilor de 400 kV si


respective 110 kV (optional)

Sistemul de monitorizare va contine interfete specializate pentru integrarea in sistemul


SCADA al statiei
Pachetul software al sistemului de monitorizare va fi compatibil cu sistemul de
operare Microsoft Windows XP. Se va avea in vedere o arhitectura server-client.
Aplicatiile pe partea de server vor contine:
- un modul de achizitie de date de la echipamentele hardware ale sistemului de
monitorizare;
- un modul de vizualizare a marimilor monitorizate on-line;
- un modul de vizualizare a marimilor anterioare, stocate intr-un sistem de gestiune a
bazelor
de date si a reprezentarilor grafice in timp ale acestora;
- un modul de autotestare al sistemului de monitorizare.
Aplicatiile pe partea de client vor contine:
- un modul de vizualizare a marimilor monitorizate on-line;
- un modul de vizualizare a marimilor anterioare, stocate intr-un sistem de gestiune a
bazelor de date si a reprezentarilor grafice in timp ale acestora
Programele software dedicate vor asigura:
a - afiarea datelor sub form de tabele i grafice pe display la PC;
b - afiarea evoluiei tuturor mrimilor monitorizate, pe intervalul de timp dorit;
e - selectia mrimilor ce vor fi reprezentate simultan pe grafic;
f - tiprirea la imprimant a datelor sub form de grafice i tabele pe intervalul de timp
dorit;
h - dublarea funciilor de protecie n caz de: deficiente/avarii;
j - estimarea perioadei echivalente de funcionare si a duratei de viata ramasa.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 37 din 81
Revizia: 0

Marimile monitorizate vor fi afisate in camera de comanda pe panele digitale ,


urmarind fie sub forma grafica fie sub forma unor afisaje alfanumerice , variatiile in timp sau
timp real a valorilor acestora.
Sistemul de monitorizare va asigura posibilitatea de transmitere a datelor la distanta,
folosind modalitile cele mai eficiente i sigure de stocare i transmisie de date in LAN.
Se recomanda ca pachetul software sa contina cel putin :
- un ecran grafic cu prezentarea starii cuplat sau decuplat i parametrii electrici care
vor fi monitorizati;
- soft un ecran grafic in care se prezint evoluia in timp(graficele) pe o perioada de
1 an ;
- un model matematic care s prezinte imbtrnirea izolaiei in acord cu CEI 60354 ;
- un ecran grafic care sa prezinte evolutia in timp a H2 in ulei;
- un ecran grafic care sa prezinte evoluia H2O in ulei si realizarea unui model
matematic care s prezinte grafic i procentul de ap din izolaia solid;
- un ecran grafic care sa prezinte starea pompelor i ventilatoarelor i numarul orelor
de funcionare;
- un modul matematic care sa prezinte eficienta rcirii ca diferen intre valoarea
teoretic a uleiului si cea masurat;
- un ecran pentru setarea parametrilor care va fi condiionat de introducerea unei
parole;
- prezentarea evolutiei grafice a modificarii strii de izolaiei trecerilor izolate
caracterizata de evolutia curentului capacitiv prin izolatia principala a trecerilor
izolate;
- un sistem de alarmare care indiferent in ce ecran s-ar afla operatorul s apar
semnalul de alarmare care sa palpaie pana la luarea la cunotint;
- memorare in baza de date: ora si data apariiei evenimentului si ora si data cand a
fost confirmat;
- o baza de date care sa memoreze pe o perioada de o luna starea principalilor
parametri la intervale regulate de timp (de exemplu din 10 in10 min), etc.
Sistemele de monitorizare on-line vor permite setarea pentru valori minime , maxime,
diferite praguri sau valori de stare, a tuturor marimilor electrice achizitionate si afisate. Intrarea
in meniul de setare se va securiza cu parola . De asemenea , pot fi activate ca valori de
semnalizare si alarmare, diferite marimi de stare .
Prin software se vor elabora proceduri de alarmare pentru cazurile cand parametrii
monitorizati depasesc valorile limita.
Modulul GPS atasat va permite sincronizarea GMT a ceasului intern a sistemului.
Datorita legaturii in intranet , sistemul de monitorizare va putea fi accesat , cu
securizarea aferenta, din puncte diferite ale retelei.
Sistemul de monitorizare va contine urmatoarele ecrane grafice:

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 38 din 81
Revizia: 0

- Ecranul principal:
Va prezenta grafic transformatorul cu locatia principalelor traductoare montate pe ele.
Se va indica starea echipamentului monitorizat: cuplat sau nu la reea.
Se vor vizualiza on-line, n acest ecran : parametri si stari:
- parametrii electrici: cureni, tensiuni, putere activ, reactiv, etc.;
- valoarea temperaturii uleiului;
- valoarea temperaturii nfurrii;
- nivelul uleiului din conservator, etc.
Se vor anima simbolurile pentru pompele de ulei i ventilatoarele de rcire: de ex.
rou pentru starea de funcionare, verde pentru oprire, rou i plpie pentru starea de
defect.
- Ecranul electric:
Se va prezenta schema monofilar a statiei electrice i conform codului culorilor
prezena tensiunii va fi evideniat prin culoarea roie iar lipsa tensiunii prin culoarea verde.
Se vor anima asemntor, prezentndu-se starea nchis- deschis : ntreruptoarele si
separatoarele.
Se va prezenta poziia comutatoarelor, care stabilesc ordinea de cuplare a
ventilatoarelor la sistemul de racire.
Se va contoriza i prezenta pe ecran numarul orelor de funcionare pentru fiecare
echipament monitorizat.
- Ecranul evoluie parametrii tehnologici:
Se va prezenta evoluia n timp, grafic i/sau digital, pentru urmtoarele mrimi:
- temperatur ulei;
- temperatur nfurri;
- nivel ulei conservator;
- nivel ulei in comutatororul cu ploturi;
- pozitie comutator cu ploturi, etc.
Subprogramul va avea o optiune, care s permit alegerea perioadei de monitorizat,
ex: ultimele 6 ore, ultima zi, ultima sptmn, ultima lun sau de la data..... la data......
- Ecranul evoluie parametrii electrici:
Se va prezenta evoluia n timp,graficele, pentru urmtoarele mrimi:
- tensiunile de faz, UR1, US1, UT1, ,UR2 , US2 , UT2
- curenii de faz IR1, IS1, IT1 , IR2 , IS2 , IT2
- putere activ, putere reactiv, etc.
Subprogramul va avea o optiune ,care s permit alegerea perioadei de monitorizat,
ex:ultimele 6 ore, ultima zi, ultima sptmn, ultima lun sau de la data..... la data......
- Ecranul alarme:
Se vor prezenta ntr-un tabel evenimentele, alarmele i declanrile, aprute, cu data
i timpul cnd au aprut i data i ora cnd au fost confirmate (luate la cunotin).
Evenimentele vor fi ordonate n tabel dup data i timpul apariiei.
Se vor memora evenimentele pe o perioad de cel puin un an .

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 39 din 81
Revizia: 0

- Ecranul de acces la baza de date:


Se vor prezenta intr-un tabel valorile principalelor mrimi care s caracterizeze
funcionarea bobinei de compensare, actualizate de ex. din minut n minut, sau la 10 min.,
conform i cu solicitarea beneficiarului. De exemplu :
-temperatur ulei;
-temperatur nfurri;
-nivel ulei;
-pomp n funciune;
-ventilator n funciune, etc
Subprogramul va avea o optiune care s permit alegerea perioadei de monitorizat,
asemntor cu cel de la baza de date pentru alarme.
- Ecranul setare parametrii:
n acest ecaran dup introducerea parolei se vor seta principalele praguri de
alarmare i declanare corespunztoare mrimilor analogice monitorizate. De exemplu:
temperatur ulei, temperatur nfurri, nivel ulei, etc.
- Ecranul prognoz:
Se vor prezenta n acest ecran :
- mbtrnirea izolaiei solide din punct de vedere termic , rezultat prin soft
(conform metodei din standardul IEC), ca urmare a parametrilor monitorizai;
- timpul de via ramas pentru bobina de compensare, tinand seama de durata de
viata standard si de consumul de viata din punct de vedere termic;
- eficiena rcirii, ca diferen ntre temperaturile uleiului la intrarea si respectiv
iesirea din bateria de racire, etc.
Programul software se conecteaza la IED-urile echipamentului de monitorizare cat si la
serverul de baze de date MySQL si/sau Oracle. Utilizatorul va avea posibilitatea vizualizarii
diferitelor marimi cu ajutorul unor indicatoare (instrumente) intr-o fereastra separata.
Sistemul de monitorizare va crea o baza de date proprie care va contine informatii
privind condiiile reale de funcionare ale transformatorului moniotorizat on-line.
Baza de date se va reactualiza in permanenta cu noile nregistrri. Se va asigura
prezentarea datelor sub form de tabele i grafice pe display la PC; prezentarea evoluiei
marimilor monitorizate, pe intervalul de timp dorit; selectia marimilor ce se doreste a fi
reprezentate simultan pe grafic; tiparirea la imprimanta a datelor sub forma de grafice i
tabele pe intervalul de timp dorit.
Baza de date ce se va realiza va fi specifica pentru fiecare transformator . Se
recomanda ca baza de date sa fie astfel realizata incat sa poata fi unificata cu baza de date
RCM realizata in cadrul CNTEE Transelectrica prin monitorizarea on si off-line.
3.11. Acoperiri de protectie prin vopsire
Suprafetele interioare ale cuvei, conservatorului si conductelor, precum si suprafetele

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 40 din 81
Revizia: 0

schelei trebuie acoperite cu doua straturi de vopsea, insolubila in ulei cald la temperatura de
maxim 130 si rezistenta la caldura, dupa sablarea si tratarea lor anticoroziva. Grosimea
totala a acestor straturi trebuie sa fie de minim 40 m.
Suprafetele exterioare, dupa curatire, trebuie sa fie protejate prin intermeniul a doua
straturi anticorozive si doua straturi de culoare gri. Grosimea totala a acestor straturi de
protectie trebuie sa fie de minin 100 m.
Stratul de vopsea nu trebuie sa se exfolieze, sa se increteasca sau sa fie indepartata
prin frecare in timpul manipularii normale.

4. TOLERANTE
Tolerantele permise pentru valorile date in paragraful 2, conform carora transformatorul
va fi raportat ca necorespunzator cu Specificatia Tehnica si deci necorespunzator, sunt in
concordanta cu publicatia IEC 60076/1, dupa cum urmeaza:
- Raportul de transformare in gol (pe toate prizele): cea mai mica din urmatoarele
valori:
0,5 % din raportul specificat;
1/10 din procentajul real al impedantei pe priza principala.
- Impedanta de scurtcircuit:
- pe priza principala:
- toate celelalte prize

7,5 % din valoarea declarata;


10 % din valoarea declarata.

- Pierderi totale:
+ 10 %
- Pierderile partiale (pierderile in
gol si pierderile in sarcina)
+ 15 % pentru fiecare componenta a pierderilor
totale cu conditia sa nu se depaseasca
toleranta la pierderile totale.
- Curentul in gol la Un:

+ 30 %.

- Nivelul de zgomot:

+ 2 dB.

Nici o toleranta nu este permisa pentru valorile caracteristicilor de baza a caror


nivel minim sau maxim a fost prezentat in paragraful 2.
Nici o toleranta nu este permisa pentru valorile supratemperaturilor.

5. INCERCARI
Transformatorul va fi asamblat si testat la fabrica. Toate aceste teste trebuie facute in
concordanta cu publicatia IEC 60076 ,daca nu este specificat altfel in Specificatia Tehnica.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 41 din 81
Revizia: 0

Diferitele componenete ale transformatorului, cum ar fi uleiul electroizolant, trecerile


izolate, comutatorul de ploturi etc. vor fi incercate in concordanta cu respectivele standarde.
Incercarile mentionate in acest paragraf sunt formate din urmatoarele categorii:
- incercari individuale ;
- incercari de tip.
Incercarile individuale vor fi efectuate pe toate transformatoarele si pe toate
componentele, inaintea livrarii lor.
Incercarile de tip vor fi efectuate pe un transformator inaintea livrarii sale.
In cazul in care Ofertantul prezinta buletine de incercare pentru probele de tip
efectuate pe transformatoare identice in ultimii cinci ani, Cumparatorul poate sa decida
asupra oportunitatii de a efectua aceste incercari si la transformatorul oferit.
Probele de receptie la furnizor a transformatorului se executa in prezenta a trei
reprezentanti ai achizitorului.
Daca o anumita incercare nu poate fi executata in fabrica, un alt laborator va fi ales
de comun acord. Aceasta chestiune va fi specificata in oferta (vezi anexa 6).
Cumparatorul are dreptul sa efectueze si alte incercari rezonabile fie inainte de livrare
fie la locul de amplasament in scopul de a fi sigur ca transformatorul corespunde cerintelor
din specificatie.
5.1. Incercari individuale
a - Masurarea rezistentei infasurarii.
b - Masurarea raportului de transformare si verificarea grupei de conexiuni.
c - Masurarea pierderilor si a curentului de mers in gol.
d - Masurarea impedantelor de scurtcircuit si a pierderilor in sarcina.
e - Masurarea rezistentei de izolatie a infasurarilor: intre infasurari si respectiv
intre infasurari si pamint.
f - Masurarea rezistentei de izolatie a miezului magnetic fata de masa
g - Masurarea tangentei unghiului de pierderi dielectrice si a capacitatii infasurarilor:
intre infasurari si respectiv intre infasurari si pamint.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 42 din 81
Revizia: 0

h - Incercari dielectrice:
- incercarea cu tensiune aplicata;
- incercarea cu tensiune indusa;
- masurarea nivelului descarcarilor partiale;
- incercarea cu impuls de tensiune de trasnet, unda plina si taiata;
- incercarea cu impuls de tensiune de comutatie pe bornele de 400 kV.
i - Verificarea accesoriilor si a functionarii lor (comutatorul de reglaj in sarcina,
treceri izolate, transformatoare de curent, etc.).
j - Masurarea rezistentei de izolatie a circuitului magnetic fata de masa.
k - Incercarea la etanseitate si rezistenta la vid a transformatorului asamblat.
l - Incercarea la etanseitate si rezistenta la suprapresiune de ulei a transformatorului
asamblat.
m - Verificarea anexelor si a accesoriiloi
n - Verificarea caracteristicilor tehnice ale uleiului din transformator.
o - Verificarea acoperirii exterioare de protectie.
5.2. Incercari de tip
a - Incercarea la incalzire .
b - Verificarea rezistentei transformatorului la curenti de scurtcircuit.
c - Masurarea reactantelor de secventa homopolara.
d - Masurarea nivelului de zgomot.
e - Masurarea armonicilor la curentul de mers in gol.
f - Masurarea puterii electrice absorbite de motoarele ventilatoarelor
g - Determinarea caracteristicilor de transfer a tensiunilor tranzitorii.
h - Verificarea rezistentei mecanice la solicitari seismice.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 43 din 81
Revizia: 0

5.3. Incercari pe componente


Fiecare componenta individuala a furniturii trebuie sa fie prevazuta cu certificate
din care sa rezulte incercarile de acceptare efectuate in conformitate cu standardele IEC
si/sau standardele din aceasta specificatie corespunzatoare materialelor si echipamentelor
din lista urmatoare:
a. Tole magnetice.
b. Cupru pentru infasurari.
c. Placi si structuri din otel pentru cuva si pentru celelate parti constructive.
d. Materiale dielectrice solide .
e. Ulei electroizolant.
f. Treceri izolate.
g. Instrumente: termometre, termorezistente etc.
h. Echipamente electrice auxiliare.
5.4. Metode de incercare
Toate incercarile din fabrica (incercari individuale si de tip) vor fi executate in
concordanta cu publicatia IEC nr. 60076 si a standardelor specifice , daca nu este precizat
altfel in Specificatia Tehnica.

6. ETICHETARE SI MARCARE
6.1. Marcarea bornelor de inalta si medie putere, respectiv a prizelor infasurarilor se va
face conform standardului IEC 60616.
6.2. Etichetele de informare de pe transformator si accesoriile lui trebuie sa fie scrise
in romana intr-un mod clar si concis .
6.3. Etichetele descriptive ale instalatiilor interioare sau exterioare trebuie sa fie din
materiale care sa nu provoace stergerea literelor. Indicatiile de pericol trebuie scrise cu litere
rosii. Toate placutele trebuie facute din material necoroziv.
6.4. Etichetele instalatiilor de exterior trebuie sa fie rezistente la coroziune si protejate.
6.5. Etichetele se vor fixa cu suruburi de alama sau otel care au fost tratate anticoroziv.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 44 din 81
Revizia: 0

7. AMBALARE SI TRANSPORT
Transformatorul care urmeaza sa fie livrat in conformitate cu aceasta Specificatie
Tehnica va fi pregatit pentru livrare astfel incit sa fie manuit usor si sa se impiedice orice
deteriorare in timpul transportului la Cumparator.
Furnizorul va asigura transportul si descarcarea pe locul de functionare in statia de
transformare.
Transformatorul va fi transportat pe teritoriul Romaniei cu trenul sau treiler pe drumurile
publice pana la substatia de destinatie precizata de Cumparator.
Pe timpul transportului se vor monitoriza socurile mecanice (amplitudinea, durata,
numarul).

8. ASIGURAREA CALITATII
8.1. Transformatorul va fi produs in regim de asigurare a calitatii conform standardului
ISO 9001 si a standardelor de calitate asociate lui. Producatorul transformatorului trebuie sa
faca dovada ca are implementat si certificat sistemul de management al calitatii conform
standardului ISO 2001.
8.2. Producatorul trebuie sa faca dovada ca a livrat in ultimii 10 ani cel putin 3
transformatoare de tip identic sau similar cu cel din oferta.
8.3. Producatorul va oferi si va livra transformatorul certificat din punctul de vedere al
calitatii, conform reglementarilor europene in vigoare.
8.4. Calitatea accesoriilor si a materialelor folosite se atesta prin certificate de calitate,
rapoarte de incercare si documente de livrare emise de furnizorii acestora.
8.5. Toate certificatele de calitate si conformitate, inclusiv rapoartele de incercare vor fi
incluse in cartea tehnica a transformatorului.
8.6. Achizitorul poate controla pe fluxul de fabricatie modul de aplicare a sistemului de
management al calitatii, declarat. Operatiile identificate in planul calitatii ca puncte de
stationare nu vor fi efectuate decat in prezenta reprezentantului achizitorului.
8.7. La punctele de stationare obligatorie convenite furnizorul va permite clientului
inregistrarea fotografica (color) a partilor componente strict pentru transformatorul contractat.
8.8. Producatorul trebuie sa prezinte documentele de certificare a transformatorului (cu
rapoarte de incercare eliberate de laboratoare autorizate) din care sa se ateste indeplinirea
cerintelor prevazute in prezenta Specificatie Tehnica. Beneficiarul are dreptul sa participe prin
specialistii lui la efectuarea probelor de certificare a transformatorului.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 45 din 81
Revizia: 0

9. UTILAJE PENTRU INSTALARE SI MENTENANTA


Ofertantul va prezenta separat in oferta sa lista cu seturile de utilaje solicitate
in vederea instalarii initiale si mentenantei ulterioare a transformatorului si a echipamentelor
asociate.
In aceasta anexa Ofertantul va mentiona de asemenea instalatiile recomandate de el
pentru monitorizarea on si off-line a functionarii transformatorului.

10. CONTROLUL INSTALARII, INCERCARII SI PUNERII IN FUNCTIUNE


Montajul si testele de PIF in statie se vor face sub asistenta tehnica a producatorului.
Incercarile pentru punerea in functiune vor corespunde normei tehnice interne a
CNTEE Transelectrica NTI-TEL-R-002-2007-00_01.
Ofertantul va preciza activitatile sale de service pentru controlul instalarii, incercarii
si punerii in functiune a transformatorului.
Ofertantul va estima si specifica in oferta costurile lui pentru activitatea de service
mentionata.
Oferta va preciza de asemenea conditiile legate de serviciile pentru controlul instalarii.

11. DESENE SI INFORMATII


11.1. Documente tehnice incluse in oferta
Fiecare ofertant trebuie sa trimita documentatia tehnica in romana sau engleza, in
doua copii atasate ofertei in vederea realizarii studiului preliminar.
Documentatia tehnica trebuie sa ofere urmatoarele detalii:
a - Foaia de date completata (anexa 1);
b - Desenul de ansamblu general cu dimensiuni, greutatea neta a transformatorului
si greutatea sa de expediere;
c - Vedere in sectiune care sa prezinte detaliile configuratiei generale si dispunerea
diverselor componente;
d - Raportul de incercare probe de tip;
e - Marimea coletului principal care se expedieaza si pozitia sa de transport;
f - Lista incercarilor dintre cele precizate in Capitolul 5 al acestei Specificatii
Tehnice, pe care Furnizorul nu le poate efectua in fabrica sa si sugestii pentru solutii
alternative.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 46 din 81
Revizia: 0

g - Metoda de efectuare a probei la incalzire.


h - Metoda de verificare la scurcircuit (exemplu pe un tip transformator identic sau
similar).
I - Prescriptii de transport
m - Instructiuni pentru pastrarea si control a transformatorului in perioada de timp intre
momentul depunerii lui pe pozitie si momentul punerii in functie, in raport cu diferite moduri de
conservare.
n - Lista probelor de punere in functiune.
o - O carte tehnica tipica cu instructiunile de functionare si de mentenanta
pentru un transformator similar livrat de Furnizor.
11.2. Documente tehnice transmise in termen de maxim 30 zile de la
acceptarea ofertei
Ofertantul trebuie sa furnizeze Achizitorului urmatoarea documentatie tehnica pentru a
fi aprobata :
a - Desenul de ansamblu cu vedere frontala, laterala si de sus ale transformatorului
si ale accesoriilor, si cotele detaliate.
b - Desene detaliate ale fundatiei.
c - Desene pentru fiecare tip de trecere izolata, dimensiuni de ridicare, distantele
intre bornele de inata tensiune si joasa tensiune si masa, calitatea uleiului
izolant etc.
d. - Desene la scara marita a infasurarilor transformatorului specificandu-se natura
si dispunerea izolatiilor si a conexiunilor la borne.
e - Schemele circuitelor de control, protectie, semnalizare si masura.
f - Instructiuni de functionare si de mentenanta pentru transformator si accesorii.
g - Desene detaliate indicand sarcina pe roti si centru de greutate al
transformatorului.
h - Cerinte la ridicare cu macaraua si la asamblarea si demontarea
transformatorului.
i - Descrierea transformatorului in special referitor la miezul magnetic, tipul
constructiv al infasurarilor etc.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 47 din 81
Revizia: 0

j - Descrierea detaliata a echipamentului auxiliar (pagini de catalog sau alte


documente adecvate care sa ilustreze auxiliarele propuse).
k - Lista subfurnizorilor.
l - Lista probelor de punere in functiune/dare in exploatare.

12. CARTEA CU INSTRUCTIUNI DE FUNCTIONARE SI DE MENTENANTA


Odata cu transformatorul livrat, Cumparatorul trebuie sa primeasca trei copii in romana
sau engleza a cartii tehnice continand toate instructiunile referitoare la transformator si
accesorii privind conservarea, instalarea, functionarea si mentenanta, respectiv montarea si
demontarea accesoriilor.
Aceasta carte trebuie sa contina cel putin:
a - Descrierea transformatorului.
b - Rapoarte de incercare pentru transformator si accesoriile sale, la receptia la
furnizor.
c - Foaia de date.
d - Lista subfurnizorilor.
e - Lista instrumentelor si echipamentelor de control, protectie si masura, indicand
producatorul, modelul si tipul lor.
f - Detalii constructive ale transformatorului.
g - Instructiune detaliata cu marimile si descrierea tuturor componentelor.
h - Proceduri de instalare, functionare, mentenanta, reparatii etc.
Instruciunile fabricantului trebuie s cuprind conditiile pentru verificarea modului de
realizare a instalrii echipamentului (inclusiv a tuturor racordurilor), care vor cuprinde:
o o enumerare a ncercrilor necesar a fi efectuate la locul de montaj si a
conditiilor de realizare a acestora, pentru a se stabili buna funcionare a
echipamentului, dupa montaj;
o recomandri pentru nregistrrile necesare pentru efectuarea unei
mentenane corespunztoare;
o instruciuni pentru inspeciile finale i darea n exploatare.
Fabricantul va indica limitele de acceptare a parametrilor masurati la probele pentru
darea in exploatare si apoi periodic, pe parcursul exploatarii.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 48 din 81
Revizia: 0

Instruciunile furnizate de fabricant trebuie s conin date privind masurile de


exploatare si de mentenanta specifice ca de exemplu:
Obligaiile fabricantului privind mentenana:
a - manualul de mentenan al fabricantului trebuie s cuprind informaiile
urmtoare:
1 - amploarea i frecvena aciunilor de mentenan. In acest scop trebuie s
se in cont de urmtorii factori:
o timpul de funcionare (periodicitatea intervalelor);
o condiiile de mediu;
o testele i msurtorile de diagnoz;
2 - descrierea detaliat a activitilor de mentenan:
o procedurile de inspecie, testele de diagnoz, examinrile, reviziile;
o referine la desene;
o utilizarea unor echipamente sau scule speciale;
3 - desene explicative;
4 - limitele i valorile toleranelor a caror depire, impune aciuni
corective cum ar fi de exemplu:
o valorile rezistenelor de izolatie, capacitii si tangentei unghiului de
pierderi dielectrice a izolatiilor;
o rezistenele ohmice ale infasurarilor;
5 - lista echipamentelor speciale necesare;
6 - teste necesare dup lucrrile de mentenan;
7 - lista pieselor de schimb recomandate (descriere, numere de referin,
cantiti) i condiii de depozitare;
8 - timpii estimai pentru mentenana programat;
9 - ce se face cu echipamentele care au atins durata de via, din punct
de vedere al recomandrilor de mediu;
b - aciunile corective necesare pentru defecte sistematice i defectri
constatate n funcionare;
c - informatii despre disponibilitatea pieselor de schimb
Fabricantul este responsabil pentru asigurarea pieselor de schimb pe o
perioad de minimum 10 ani de la data fabricaiei.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 49 din 81
Revizia: 0

13. RECEPTIA
13.1. Receptia preliminara
a - Transformatorul complet montat in statia de transformare trebuie supus la probe in
scopul verificarii starii sale tehnice si punerii in functiune.
Rezultatele masuratorilor trebuie sa corespunda conditiilor tehnice mentionate in NTI
urile CNTEE Transelectrica mentionate in lista de referinte si respectiv in anexa nr. 14.
b - Daca transformatorul si toate accesoriile sale indeplinesc toate cerintele mentionate
in aceasta specificatie tehnica si in normele tehnice specifice ale Achizitorului, atunci el va fi
considerat acceptat si apt pentru punere in functiune.
Achizitorul va emite un certificat/proces verbal de receptie preliminara.
13.2. Receptia finala
Receptia finala trebuie realizata la sfarsitul perioadei de garantie daca, transformatorul
a functionat corespunzator, daca au fost obtinute rezultate corespunzatoare la probele
functionale efectuate cu aceasta ocazie si daca Furnizorul a inlocuit pe propria chetuiala toate
partile defectate sau considerate nesatisfacatoare in timpul functionarii sau in timpul probelor
locale.
Rezultatele masuratorilor trebuie sa corespunda conditiilor tehnice mentionate in
NTI urile CNTEE Transelectrica mentionate in lista de referinte si respectiv in anexa nr. 14.
Achizitorul va emite un certificat/proces verbal de receptie finala.

14. PIESE DE SCHIMB


14.1. Transformatorul va fi livrat cu urmatoarele pise sau materiale de
schimb/completare:
a - Treceri izolate pentru infasurarea de 400 kV:

1 buc.

b - Trecere izolata pentru nulul infasurarii de 400 kV:

1 buc.

c - Treceri izolate pentru infasurarea de 121 kV:

1 buc.

d - Treceri izolate pentru infasurarea de 20 kV

1 buc.

e - Garnituri :

1 set.

f - Temometre

1 set.

g - Ulei de transformator

2 tone.

h - Releu de gaze

1 buc

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 50 din 81
Revizia: 0

i - Indicator de nivel al uleiului

1 buc.

j - Ventilatoare

4 buc.

k - Pompe de ulei

2 buc.

l - Filtru de aer cu silicagel

1 buc.

m - Contacte pentru comutator

1 set.

14.2. Ofertantul trebuie sa precizeze lista de piese de schimb si pretul acestora


necesare instalatiei de stins incendiu cu azot in perioada de garantie..
14.3. Ofertantul trebuie de asemenea sa precizeze o lista de piese de schimb si pretul
acestora, recomandate de el ca fiind necesare pentru cinci ani de functionare normala.
14.3. Piesele de schimb mentionate pot fi luate in considerare cand trebuie facuta
evaluarea ofertei.
Cumparatorul CNTEE Transelectrica va decide asupra cantitatii de piese de schimb pe
care le va achizitiona, pe baza listei si preturilor prevazute de Ofertant pentru piesele de
schimb.

15. RESPONSABILITATI/OBLIGATII IN CAZ DE DEFECT


15.1. Fabricantul este responsabil de integritatea transportului transformatorului de la
fabricant pana la statia in care urmeaza sa fie montat, daca in documentatia comerciala nu se
specifica altfel. La receptionarea transformatorului in statie se va mentiona in procesul verbal
de predare- primire starea semnalizatoarelor de socuri.
15.2. Fabricantul este considerat responsabil pentru toate defectele ascunse de
fabricatie care apar in timpul perioadei de functionare standard declarata de acesta, chiar
daca perioada de garantie a luat sfarsit si este obligat sa inlocuiasca transformatorul in
intelegere cu Achizitorul.
15.3. In cazul deteriorarii transformatorului datorita unor defecte ascunse de fabricatie,
daca in urma deteriorarii se defecteaza si alte echipamente alimentate de catre acesta
(protectii, automatizari,sisteme de masura etc.) sau aflate in vecinatatea lui, Fabricantul in
intelegere cu Achizitorul va efectua remedieri sau le va inlocui si va plati Achizitorului daune
corespunzatoare cu volumul deteriorarilor.
15.4. Perioada maxima limita de remediere a defectiunilor produse din vina
Fabricantului va fi precizata in oferta si se va mentiona in contractul comercial.

16. CONDITII DE MEDIU SI DE SECURITATEA MUNCII


Produsul va fi insotit de declaratia de mediu a Furnizorului, intocmita in conformitate cu
cerintele legilor/normelor in vigoare.

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 51 din 81
Revizia: 0

Furnizorul va preciza indicatii privind utilizarea corecta a produsului livrat, din punct de
vedere al protectiei mediului din momntul sosirii transformatorului in statia de transformare
pana in momentul casarii lui.
Furnizorul va adopta solutii tehnice conforme cu legile din Romania privind securitatea
si sanatatea in munca, astfel incat sa se elimine sau sa se diminueze riscurile de accidentare
si de imbolnavire profesionala a lucratorilor (expunerea la campuri electromagnetice,
expunerea la riscurile arcului electric, la atingerea directa/indirecta, etc.).

17. DOCUMENTE ANEXATE


ANEXA 1. Fia de date tehnice specifice
ANEXA 2. Lista accesoriilor furnizate pentru transformator
ANEXA 3. Lista pieselor de schimb livrate/oferite pentru transformatoare
ANEXA 4. Lista desenelor transmise spre aprobare in perioada de 30 de zile de la
acceptarea ofertei
ANEXA 5. Lista utilajelor i dispozitivelor pentru instalare, funcionare, ntreinere i
mentenan recomandate de furnizor
ANEXA 6. Continutul documentaiei tehnice ce va nsoi transformatorul
ANEXA 7 Lista deviatiilor de la specificatia tehnica pentru transformatorul oferit
ANEXA 8 Graficul de lucrari pentru efectuarea operatiilor principale
ANEXA 9. Lista privind standardelele de calitate avute in vedere la proiectare,
executie, incercari
ANEXA 10. Harta ariilor cu medii agresive
ANEXA 11. Harta cu zonarea teritoriului Romniei din punct de vedere al condiiilor
climato - meteorologice
ANEXA 12. Harta gradelor de seismicitate
ANEXA 13. Lista transformatoarelor de putere similare, livrate in ultimii cinci ani de
fabricant si pentru care acesta prezenta minimum 3 recomandari de la
Cumparatori
ANEXA 14. Tabel cu valorile admise ale izolaiei nfurrilor i uleiului n fabric,
nainte de montaj, la PIF i n perioada de garanie

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 52 din 81
Revizia: 0

ANEXA 1 - Fia de date tehnice specifice

Nr.
crt.

Caracteristica

UM

Condiii
Condiii tehnice
tehnice
solicitate
garantate de
fabricant

FABRICANT:
TIPUL TRANSFORMATORULUI DE PUTERE:
STANDARD DE REFERINTE
1
Conditii de sistem
1.1
Tensiunea nominala a
retelei de :

CEI 60076, TECHNICAL SPECIFICATION


400

110

20

20

400
110
20

Tensiunea cea mai


ridicata a retelei de:

1.3.
1.4.

Frecventa retelei fN
Modul de tratare al neutrului retelei de 400 kV
si respectiv 110 kV
Tensiuni de tinere fata la impuls de traznet
(unda 1,2/50 s)
de pamant in reteaua
la impuls de comutatie
de 400 kV:
(unda 250/2500s)

1.6.

1.7.

1.8.
2
2.1
2.2

Tensiuni de tinere fata


de pamant in reteaua
de 110 kV

Tensiuni de tinere fata


de pamant in reteaua
de 20 kV

400

110

1.2

1.5.
.

kV

la frecventa industriala
(50Hz)
la impuls de traznet (unda
1,2/50 s)
La impuls de comutatie
(unda 250/2500s)
la frecventa industriala
(50Hz)
la impuls de traznet (unda
1,2/50 s)
la impuls de comutatie
(unda 250/2500s)
la frecventa industriala
(50Hz)
400 kV
110 kV

Curentul de defect
maxim, in reteaua de:
Conditii climatice si de mediu
Locul de montaj
Temperatura mediului Temperatura maxima (la
umbra)
ambiant:
temperatura maxima (la
soare)
temperatura maxima a
mediilor zilnice

kV

Hz

420
123
24
50
Legat efectiv la
pmnt

kVmax

1425

kVmax

1050

kV

630

kVmax

550

kVmax

kV

230

kVmax

125

kVmax

kV

50

kA

50
40

-C

Exterior
+40
+55
+35

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 53 din 81
Revizia: 0

temperatura ambianta
medie anuala, maxima
temperatura minima

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3
3.1.
3.1.1

3.1.2

Altitudinea maxima de functionare


Umiditatea relativa maxima raportata la 20 C
Gradul de poluare
Nota: Se va alege valoarea necesar
Lungimea specific a liniei de fug
Nota: Se va alege valoarea necesar
Gradul de agresivitate al atmosferei
Nota: Se va alege valoarea necesar
Grosimea maxima a stratului de chiciura cu
densitatea de 0,75 daN/dm3
Viteza maxima a vantului
Calificarea seismic.
Intensitatea seismic maxim (acceleraia la
nivelul solului): -solicitare in plan orizontal;
acceleratia:
Caracteristici tehnice principale
Parametrii nominali :
Puterea
nominala
(Sn)

Infasurarea de Inalta Tensiune


Infasurarea de Medie Tensiune
Infasurarea de Joasa Tensiune

Tensiunea
nominala

Infasurarea de Inalta Tensiune


Infasurarea de Medie Tensiune
Infasurarea de Joasa Tensiune
3.1.3 Curentul
Infasurarea de Inalta Tensiune
nominal
Infasurarea de Medie Tensiune
Infasurarea de Joasa Tensiune
(curentul de linie)
3.1.4 Frecventa nominala
3.1.5. Numarul de faze
3.1.6. Tipul racirii
3.1.7. Grupa de conexiuni
3.1.8. Tipul comutatatorului de reglaj
3.1.9. Dispunerea prizelorde reglaj:....

3.1.10. Domeniul de reglaj

+20

m
%

-30
1000
100
III

cm/kV

IV
2,5
3,1

mm

Normal
Mediu
Intens
24

m/s
m/s2

36
5

MVA

400
400
125

kV

400
121
20

578
1911
3613

Hz

50
3
OFAF
YNynd11
Reglaj sub sarcina
La capatul
neutrului infasurarii
de
400 kV
10 %
(8x1,25 %),

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 54 din 81
Revizia: 0

3.1.11. Numarul prizelor de reglaj


3.1.12. Curentul de mers in gol
- la tensiunea nominala:...
- la 110% din tensiunea nominala
3.1.13. Pierderile in gol la raport de transformare
nominal si frecventa nominala
- intre infasurarea de
3.1.14. Tensiunea de
400 kV si infasurarea de
scurtcircuit la
121 kV, pe priza nominala,
temperatura de
raportat la 400 MVA
referinta a
- intre infasurarea de
infasurarilor de 75 C, 400 kV si infasurarea de
raport de transformare 20 kV, raportat la 400 MVA
nominal si la curentul - intre infasurarea de
121 kV si infasurarea de
nominal

17
% In

0,2

% In

0,4

kW

190

17 10%

35 15%

17 15%

20 kV, raportat la 400 MVA

3.1.15.

3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.

3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.

Tensiunea de scurtcircuit pe prizele extreme ale


domeniului de reglaj si diagramele de variatie a
acestora in functie de treapta de reglaj
Pierderile nominale in sarcin, pe priza
nominala, raportate la temperatura de 75C a
infasurarilor i curentul nominal
Pierderi maxime in sistemul de racire
Functionarea la tensiuni mai mari decat
tensiunea nominala
Supratemperatura fata a infasurarilor:
a uleiului
de mediul exterior de
o
a miezului magnetic
40 C:
Supratemperatura maxima a infasurarilor in
punctul cel mai cald /oC/
Suprasarcini admisibile
Capacitatea de a rezista la scurtcircuite

3.1.22. Numarul minim admis de energizari (puneri


sub tensiune) a transformatorului/luna
3.1.23. Nivelul de zgomot (la distanta de 2 m)
3.1.24. Tensiunile Tensiunea Infasurarea La capetele de
400 kV ale
de tinere de tinere la 400kV
incercarea
infasurarii
nominale cu impuls
Neutrul
pentru
de tensiune
infasurarii
nfurri de trasnet, Infasurarea La capetele de
unda plina
si taiata

121 kV si la
neutrul infasurarii
Infasurarea de 20 kV

Se vor preciza in
oferta de Producator
kW

kW

900

50
Conform pct. 2.13

65
60
60

80
Cf. IEC 60076-7.
Cf. IEC 60076-5. si
Sp. Th. Pct. 2.16
Se va preciza in
oferta de Producator

dB

75

kVv

1425/1425

550
550

de 121 kV

125

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 55 din 81
Revizia: 0

Tensiunea
de tinere la
incercarea
cu tensiune
indusa
de scurta
durata

Infasurarea La capetele de
de 400 kV 400 kV ale
infasurarii
Neutrul
infasurarii
Infasurarea Capetele de
de 123 kV 123 kV si la
neutrul
infasurarii
Infasurarea de 20 kV

kV

Masurarea descarcarilor Infasurarea de


partiale la solicitarea cu 400 kV
tensiune indusa de
Infasurarea de
scurta durata
123 kV
Tensiunea
de tinere
nominala la
incercarea
cu tensiune
aplicata,
50 Hz,
1 min.

Infasurarea Capetele de
400 kV
400 kV si la
neutrul infasurarii
Infasurarea Capetele de
de 123 kV 123 kV si la
neutrul
infasurarii
Infasurarea de 20 kV
(IT) - (MT+JT+cuva+masa)

3.1.25. Rezistenta de izolatie


a infasurarilor, R60, (MT) - (IT+JT+cuva+masa)
la temperatura de
20 C, minim
(JT) - (IT+MT+cuva+masa)

kV

(IT) - (MT+JT+cuva+masa)

Aferente
capetelor
de 400 kV
ale
infasurarii
de inalta
tensiune

50
7.500
5.000
3.500
7.500

0,5

kV
A

Cf. IEC 60296 si Sp.


Th. Pct. 2.24
Conform Sp. Th.
a transformatorului
Se va preciza in oferta
Cf. IEC 60137 si Sp.
Th. Pct. 2.25
tip condensator,
cu hirtie impregnata
cu rasina
420
1000

(MT) - (IT+JT+cuva+masa)
(JT) - (IT+MT+cuva+masa)
(IT+MT+JT) (cuva +masa)

3.1.27. Calitatea uleiului izolant pentru transformatoare


3.1.28. Trecerile
izolate

Valoarea care rezulta


din incercarea cu
tensiune indusa a
infasurarii de inalta
tensiune si trebuie sa
fie specificata de
producator
Nivelul maxim al
descarcarilor
partiale, masurat la
1,5/3 Um (tensiune
faza pamant):
300 pC
230

230

(IT+MT+JT) (cuva +masa)

3.1.26. Tangenta unghiului


de pierderi
dielectrice a izolatiei
infasurarilor, la
temperatura de
20 C, maxim

630

Conditii tehnice specifice si


de functionare
Fabricant
Standardul de referinta
Tipul constructiv:

Tensiunea nominala (Un)


Curentul nominal (In)

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 56 din 81
Revizia: 0

Tensiunea de tinere la proba


cu tensiune de frecventa
industriala, in stare uscata si
sub ploaie, 1 minut
Tensiunea de tinere la proba
cu impulsuri de tensiune de
trasnet, 1,2/50 s in stare
uscata si sub ploaie
Nivelul
la Un
descrcrilor
pariale, maxim la 1,05 Un
Temperatura maxima a
uleiului in timpul functionarii
Rezistenta la temperatura
Linia de fuga
Curentul termic de scurta
durata, minim (Ith)
Durata minima a curentului
termic de scurta durata

kV

680

kVv

1550

pC

10
5

105

C
cm/kV

120
2,5 
3,1 
25 In

Curentul dinamic nominal


Alungire pentru montarea
transformatoarelor de curent
de tip inclus
Rezistenta la solicitari
mecanice si termice in timpul
uscarii izloatiei
transformatorului, in statie

2,5 Ith
Ceruta:
DA NU

[M]

Rezistenta la solicitari
combinate vid de
0,1 [mbar] simultan cu
temperatura de 90 C,
timp de doua
saptamani
Portelan
DA /NU
Compozit
DA /NU
Maro
100.000

[%]

0,35

Materialul carcasei exterioare

Culoare
Rezistenta de izolatie, la 60 s
si 2500 Vcc, RC1, RC2,
(RC3), la 20 C, minim
Tangenta unghiului de
pierderi dielectrice TgC1,
TgC2, (TgC3), la 20 C,
maxim:
Priza de msur Tg
Tensiune
Aferenta
neutrului
infasurarii
de inalta
tensiune

Conditii tehnice specifice si


de functionare
Fabricant
Standardul de referinta

DA
Ceruta
DA NU
Conform Sp. Th.
a transformatorului
Se va preciza in oferta
Cf. IEC 60137 si Sp.
Th. Pct. 2.25

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 57 din 81
Revizia: 0

Tipul constructiv:

Tensiunea nominala (Un)


Curentul nominal (In)
Tensiunea de tinere la proba
cu tensiune de frecventa
industriala, in stare uscata si
sub ploaie, 1 minut
Tensiunea de tinere la proba
cu impulsuri de tensiune de
trasnet, 1,2/50 s in stare
uscata si sub ploaie
Nivelul
la Un
descrcrilor
pariale, maxim la 1,05 Un
Temperatura maxima a
uleiului in timpul functionarii
Rezistenta la temperatura
Linia de fuga
Curentul termic de scurta
durata, minim (Ith)
Durata minima a curentului
termic de scurta durata
Curentul dinamic nominal
Rezistenta la solicitari
mecanice si termice in timpul
uscarii izloatiei
transformatorului, in statie

kV
A
kV

tip condensator, din


hrtie impregnat cu
rin (trecere de tip
uscat)
145
1000
230

kVv

550

pC

10
5

C
C
cm/kV

120
2,5
3,1
25 In

[M]

2,5 Ith
Rezistenta la solicitari
combinate vid de
0,1 [mbar] simultan cu
temperatura de 90 C,
timp de doua
saptamani
Portelan
DA /NU
Compozit
DA /NU
Maro
100.000

[%]

0,35

Materialul carcasei
exterioare

Culoare
Rezistenta de izolatie, la 60 s
si 2500 Vcc, RC1, RC2,
(RC3), la 20 C, minim
Tangenta unghiului de
pierderi dielectrice TgC1,
TgC2, (TgC3), la 20 C,
maxim:
Priza de msur Tg
Tensiune

105

DA
Ceruta
DA
NU

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 58 din 81
Revizia: 0

Aferente
infasurarii
de medie
tensiune
(capetele
de 110 kV
si capatul
aferent
neutrului)

Conditii tehnice specifice si


de functionare
Fabricant
Standardul de referinta

kV
A
kV

Conform Sp. Th.


a transformatorului
Se va preciza in oferta
Cf. IEC 60137 si Sp.
Th. Pct. 2.25
uscat (hartie
impregnata in rasina)
145
2500
230

kVv

550

pC

10
5

120

cm/kV

2,5
3,1
25 In

Tipul constructiv:
Tensiunea nominala
Curentul nominal
Tensiunea de tinere la proba
cu tensiune de frecventa
industriala, in stare uscata si
sub ploaie, 1 minut
Tensiunea de tinere la proba
cu impulsuri de tensiune de
trasnet, 1,2/50 s in stare
uscata si sub ploaie
Nivelul
la Un
descrcrilor
la 1,05 Un
pariale, maxim
Temperatura maxima a
uleiului in timpul functionarii
Linia de fuga
Curentul termic de scurta
durata, minim (Ith)
Durata minima a curentului
termic de scurta durata
Curentul dinamic nominal

2,5 Ith

Alungire pentru montarea


transformatoarelor de curent
de tip inclus
Rezistenta la solicitari
mecanice si termice in timpul
uscarii izloatiei
transformatorului, in statie

Ceruta:
DA NU

[M]

Rezistenta la solicitari
combinate vid de
0,1 [mbar] simultan cu
temperatura de 90 C,
timp de doua
saptamani
Portelan
DA /NU
Compozit
DA /NU
Maro
100.000

[%]

0,35

Materialul carcasei exterioare

Culoare
Rezistenta de izolatie, la 60 s
si 2500 Vcc, RC1, RC2,
(RC3), la 20 C, minim
Tangenta unghiului de
pierderi dielectrice TgC1,
TgC2, (TgC3), la 20 C,
maxim:

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 59 din 81
Revizia: 0

Priza de msur

Aferente
infasurarii
de joasa
tensiune
(20 kV)

Tg
Tensiune

kV
A
kV

DA
Ceruta
DA
NU
Conform Sp. Th.
a transformatorului
Se va preciza in oferta
Cf. IEC 60137 si
Sp. Th. Pct. 2.25b
tip izolator din
portelan sau material
compozit, cu izolatia
asigurata prin bariere
de ulei si cilindri
izolanti din pertinax
36
4000
70

kVv

150

105

cm/kV
kA

2,5
3,1
25 In

Conditii tehnice specifice si


de functionare
Producator
Standardul de referinta
Tipul constructiv:

Tensiunea nominala (Un)


Curentul nominal (In)
Tensiunea de tinere la proba
cu tensiune de frecventa
industriala, in stare uscata si
sub ploaie, 1 minut
Tensiunea de tinere la proba
cu impulsuri de tensiune de
trasnet, 1,2/50 s in stare
uscata si sub ploaie
Temperatura maxima a
uleiului in timpul functionarii
Linia de fuga
Curentul termic de scurta
durata, minim (Ith)
Durata minima a curentului
termic de scurta durata
Curentul dinamic nominal

2,5 Ith

Rezistenta la solicitari
mecanice si termice in timpul
uscarii izloatiei
transformatorului, in statie

Rezistenta la solicitari
combinate vid de
0,1 [mbar] simultan cu
temperatura de 90 C,
timp de doua
saptamani
Portelan
DA /NU
Compozit
DA /NU
Conform Sp. Th.
a transformatorului

Materialul carcasei exterioare

3.1.29. Comutatorul de
reglaj sub sarcina

Conditii tehnice specifice si


de functionare
Producator
Standardul de referinta
Tipul constructiv:
Tensiunea nominala
Curentul nominal

V
A

Cf. IEC 60137 si


Sp. Th. Pct. 2.26
Se va preciza de
producator

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 60 din 81
Revizia: 0

Tensiunea de tinere la proba


cu tensiune de frecventa
industriala, 1 minut
Tensiunea de tinere la proba
cu impulsuri de
tensiune de trasnet, 1,2/50 s
Temperatura maxima a
uleiului in timpul functionarii
Curentul termic de scurta
durata, minim (Ith)
Durata minima a curentului
termic de scurta durata
Curentul dinamic nominal
Rezistenta la solicitari
mecanice si termice in timpul
uscarii izloatiei
transformatorului, in statie

kV

kVv
C
kA
s
kAv
[mbar]

Numarul minim garantat de


actionari, la curentul nominal,
intre doua revizii programate
Numarul minim garantat de
actionari, la curentul nominal,
dupa care trebuie schimbate
contactele la ruptor

100.000

3.1.30. Alimentarea circuitelor auxiliare


3.1.31. Centrul de greutate
3.1.32. Dimensiuni maxime Transformatorul complet
asamblat, la locul de
LxlxH

Distante minime in
aer

3.1.33. Masa totala,


maxima

functionare
Coletul principal de transport,
cu azot in cuva
Intre faze
Intre faze si pamant
Intre infasurarea de inalta
tensiune si pamant, conform
proiect de executie
Intre infasurarea de inalta
tensiune si cuva, conform
proiect de executie
Transformatorul complet
asamblat, la locul de
functionare
Coletul principal de transport,
cu azot in cuva
Uleiul
Partea decuvabila

Rezistenta la solicitari
combinate vid de
0,1 [mbar] simultan
cu temperatura de
90 C, timp de doua
saptamani
50.000

mm

Conform Sp. Tehnica


Pct. 3.8.
Conform Sp. Tehnica
Pct. 3.9.
6200x4000x4800

10000 x 3700 x 4400

mm

Se vor preciza de
producator

350
275
75
40

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 61 din 81
Revizia: 0

3.1.34. Conditii de
fiabilitate

4.
4.1

Durata minima de viata


garantata
Disponibilitate
Indicator de fiabilitate
Media timpilor de buna
functionare (MTBF) intre 2
reparatii

> 40 ani
99,95%.
5x10-5 an-1
minim 25 ani

Cerinte constructive
Documentul de referinta
Cuva
Tip constructiv
Rezistenta la vid
Rezistenta mecanica la
suprapresiune interna
masurata la partea inferioara a
cuvei, pentru care este
asigurata integritatea si
etanseitatea acesteia.
Rezistenta mecanica si
etanseitate in tinpul operatiei
de uscare a izolatiei in statia
de transformare prin metoda
termo-vid (vid in cuva sub 1
mbar simultan cu temperatura
de cca. 90 C, timp de minim
2 saptamani
Etanseitate la suprapresiune
interna, continua, de ulei de
minim 0,4 atm cu uleiul la
nivelul de functionare
Rezistenta mecanica la
socurile mecanice in timpul
transportului si functionarii
Va fi ecranata pentru
reducerea incalzirilor locale
datorita fluxului de scapari
Dispozitive de rulare, cu
posibilitate de rabatare la 90 ,
pentru deplasare pe directia
longitudinala (ecartament cale
ferata 1435 mm) sau
transversala (pe ecartament de
1435/2935/1435 mm).
Posibilitatea tragerii
transformatorului (cuva cu
partea activa) pe rolele
proprii, pe cale ferata fara
denivelari si curbe, pe distanta
de cca. 250 m.

mbar
bar

Conform Sp. Th. Pct.


3.2 si standarde
specifice
Clopot
Minim 0,01 mbar
2

DA

DA

DA

Producatorul va da
informatii detaliate
privind modul de
ecranare a cuvei

DA

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 62 din 81
Revizia: 0

Forma adecvata astfel incat


apa sau uleiul sa nu stagneze
pe ea si sa nu apara pungi de
gaz la interio
Placi pentru fixarea
dispozitivelor de rulare si
pentru pozitionarea cricurilor
de ridicare
Transformatorul poate fi
montat si functiona in statia
de transformare:

4.2

Circuitul magnetic

DA

DA

Pe roti
DA /NU
Pe suport
DA /NU
Compozit
DA /NU

Blocaje pentru a se impiedica


comprimarea excesiva a
garniturilor
Ochiuri sau urechi de ridicare
pentru manevrare in timpul
asamblarii sau demontarii
transfomatorului
Patru stifturi de ridicare, care
permit ridicarea cu macaraua
a transformatorului pregatit
pentru expediere
Doua borne din aliaj de cupru
sau orice alt material potrivit
pentru impamantare
Ferestre de vizitare pe partea
superioara a cuvei pentru a
permite accesul usor la capetele
inferioare ale trecerilor izolate,
legaturilor la masa ale miezului
magnetic etc.
Legaturi galvanice intre
diferitele parti componente
ale cuvei si tevi pentru a se
garanta echipotentialitatea
acestora
Documentul de referinta

Tip constructiv
Densitatea
maxima a
fluxului
magnetic

La tensiunea
nominala
(400 KV) si
frecventa
nominala
(50 Hz
La tensiunea
maxima
(420 kV) si
frecventa
nominala
(50 Hz)

DA

DA

DA

DA

DA

Wb/m2

Conform Sp. Th. Pct.


3.3 si standarde
specifice
Tip cu 5 coloane
Se va preciza de
producator

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 63 din 81
Revizia: 0

Tipul de tabla
silicioasa
folosita

4.3.

Infasurarile

Cod
fabricatie
Grosime

Izolatia
tablei
Rezistenta de Intre miezul
izolatie a
magnetic si
miezului fata
masa
de masa, R60, Intre schele;
la 2500 Vcc,
intre schele
minim
si miez
Intre treptele
alaturate
canalelor de
racire
Intre
pachetele de
tole ale
miezului
Documentul de referinta

Tip constructiv infasurarea


al bobinelor
de 400 kV
infasurarea de
121 kV
infasurarea de
20 kV
Ordinea dispunerii lor in
raport cu miezul magnetic
Densitatea
infasurarea
maxima de
de 400 kV
curent la
infasurarea de
puterea
121 kV
nominala si
raport de
infasurarea de
transformare
20 kV
nominal
Tipul
infasurarea
conductorului de 400 kV
infasurarea
de 121 kV
infasurarea
de 20 kV
Materialul
infasurarea
izolant solid
de 400 kV
aferent
infasurarea
infasurarilor
de 121 kV
(tip)
infasurarea
de 20 kV

Se va preciza in
oferta
mm

500

Conform Sp. Th. Pct.


3.4 si standarde
specifice
Se va preciza in
oferta

A/mm2

Se va preciza in
oferta

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Pagina 64 din 81
Revizia: 0

4.4.

Trecerile izolate

Documentul de referinta

4.4.

Sistemul de racire

Documentul de referinta

Conform Sp. Th. Pct.


3.5 si standarde
specifice
Conform Sp. Th. Pct.
3.6 si standarde
specifice
OFAF

Tip racire
Fabricant baterie de racire
(racitor)
Tip constructiv
Numarul total de racitoare pe
transformator pentru
functionarea la sarcina
nominala
Baterie de racire de rezerva
Directia de suflaj a aerului
spre schimbatorul de caldura,
de catre ventilatoare

Numar electroventilatoare/
bateria de racire
Caracteristicile Tip
tehnice
principale ale Clasa de
izolatie
motorului
electric aferent Puterea
nominala
unui electroTensiunea
vetilator
nominala
Curentul
nominal
Curentul
maxim la
pornire
Caracteristicile Tip
tehnice
principale ale Clasa de
izolatie
motorului
electric aferent Puterea
nominala
unei
electropompe Tensiunea
nominala
de ulei
Curentul
nominal
Curentul
maxim la
pornire

DA
Dinspre exterior spre
schimbatorul de
caldura (astfel incat
la motarele
ventilatoarlor sa se
afle in suflaj de aer
rece)
Se va preciza de
producator
Asincron
F
kW

Se va preciza de
producator

V
A
A

Asincron
F

kW
V
A
A

Se va preciza de
producator

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 65 din 81
Revizia: 0

4.5.

4.6.

Comutatorul de
reglaj sub sarcina

Standard de referinta
Producatorul
Tip constructiv
Cod produs
Numarul treptelor de reglaj
Tensiunea nominala
Curentul nominal
Nivel de
Tensiunea de
izolatie
tinere la
impuls de
tensiune de
trasnet
Tensiunea de
tinere la proba
cu tensiune
aplicata,
50 Hz, 1
minut
Curentul de stabilitate termica
la scurtcircuit, 2 s
Curentul de stabilitate
dinamica la scurtcircuit
Cmpartimentul ruptorului
rezistent la vid de minim
0,5 mbar
Actionare manuala, de la
nivelul solului
Actionare elctrica de la
distanta
Interblocaje la actionarea prin
cele doua metode
Standard de referinta

4.7.

Alimentarea
circuitelor
auxiliarelor
Centrul de greutate

4.8.

Accesoriile transformatorului

4.9.

Acoperiri de protectie prin vopsire

Standard de referinta

5.

Tolerante

6.

Incercari: nomenclator si metode

6.1.

Masurarea rezistentei infasurarii


Incercari
individuale Masurarea raportului de transformare si
verificarea grupei de conexiuni
Masurarea pierderilor si a curentului de
mers in gol
Masurarea impedantelor de scurtcircuit
si a pierderilor in sarcina

Conform IEC 60214


si Sp. Th. Pct. 3.7
Se va preciza de
producator

kVv

kV

kA
kAv
DA

DA
DA
DA
Conform Sp. Th.
Pct. 3.8
Conform Sp. Th.
Pct. 3.9
Conform Sp. Th.
Pct. 3.10
Conform Sp. Th. Pct.
3.12
Conform Sp. Th. Pct.
4
Conform IEC 60076,
Sp. Th. Pct. 5. si
standarde specifice
DA
Conform IEC 60076,
standardele de
referinta specifice si
prezenta specificatie
tehnice

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 66 din 81
Revizia: 0

6.2.

Incercari
de tip

Masurarea rezistentei de izolatie a


infasurarilor: intre infasurari si respectiv
intre infasurari si pamint
Masurarea tangentei unghiului de
pierderi dielectrice si a capacitatii
infasurarilor: intre infasurari si respectiv
intre infasurari si pamint
Incercari
Incercarea cu tensiune
dielectrice aplicata
Incercarea cu tensiune
indusa
Incercarea cu impuls de
tensiune de trasnet, unda
plina si taiata
Incercarea cu impuls de
tensiune de comutatie
Incercarea cu tensiune
indusa si masurarea
descarcarilor partiale
Verificarea anexelor si accesoriilor
(comutatorul de reglaj in sarcina, treceri
izolate, sistemul de racire,
conservatoprul de ulei, transformatoare
de curent de tip inclus, etc.).
Masurarea rezistentei de izolatie a
circuitului magnetic fata de masa
Incercarea la etanseitate si rezistenta la
vid a transformatorului asamblat (cu
exceptia sistemului de racire)
Incercarea la etanseitate si rezistenta la
suprapresiune de ulei a
transformatorului
Verificarea caracteristicilor tehnice ale
uleiului
Verificarea acoperirii exterioare de
protectie.
Incercarea la incalzire
Verificarea rezistentei transformatorului
la curenti de scurtcircuit
Masurarea reactantelor de secventa
homopolara
Masurarea nivelului de zgomot.
Masurarea armonicilor la curentul de
mers in gol
Masurarea puterii electrice absorbite de
motoarele ventilatoarelor
Determinarea caracteristicilor de
transfer a tensiunilor tranzitorii
Verificarea rezistentei mecanice la
solicitari seismice
Verificarea dimensiunilor
Verificarea masei de transport

DA
Conform IEC 60076,
standardele de
referinta specifice si
prezenta specificatie
tehnice

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 67 din 81
Revizia: 0

6.3.

Incercari pe componente

7.

Etichetare si marcare

8.

Ambalare si transport

9.

Asigurarea calitatii

10.

Utilaje pentru instalare si mentenanta

11.

Controlul instalarii, incercarii si punerii in


functiune

12.

14.
14.1.
14.2.
15.

Desene si informatii , pe care producatorul


trebuie sa le transmita achizitorului
Cartea cu instructiuni de functionare si de
mentenanta
Receptia
Receptia preliminara
Receptia finala
Utilaje pentru instalare si mentenanta

16.

Responsabilitati/obligatii in caz de defect

17.

Conditii de mediu si de sanatate

13.

Fabricant:

DA
Conform Sp. Th. Pct.
5.3
DA
Conform Sp. Th. Pct. 6
Conform Sp. Th.
Pct. 7
Conform Sp. Th. Pct.
8
Conform Sp. Th. Pct.
9
Conform Sp. Th.
Pct. 10
Incercarile pentru
punerea in functiune
vor corespunde normei
tehnice interne a
CNTEE Transelectrica
NTI-TEL-R-002-200700_01.
Conform Sp. Th.
Pct. 11
Conform Sp. Th.
Pct. 12
Conform Sp. Th.
Pct. 13

Vor fi precizate de
producator, daca sunt
necesare, conform
Sp. Th. Pct. 14
Conform Sp. Th.
Pct. 15
Conform Sp. Th.
Pct. 16

Semnatura: .

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 68 din 81
Revizia: 0
Anexa 2

ACCESORII FURNIZATE
pentru
TRANSFORMATORUL DE PUTERE

Nr.
crt.

Denumirea

Fabricant:

Numele
furnizorului

Nr. de
bucati

Pret
unitar

Pret
total

Semnatura:

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Pagina 69 din 81
Revizia: 0
Anexa 3

LISTA PIESELOR DE SCHIMB


pentru
TRANSFORMATORUL DE PUTERE

Ofertantul trebuie sa estimeze piesele de schimb recomandate pentru cinci ani de


functionare continua. CNTEE Transelectrica SA poate sau nu sa comande aceste piese de
schimb.
Nr.
crt.

Denumirea

Numele
furnizorului

Fabricant:

Nr. de Pret
bucati unitar

Pretul
total

Semnatura:

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 70 din 81
Revizia: 0
Anexa 4

LISTA DESENELOR SUPUSE APROBARII IN CURSUL A 30 DE ZILE DE LA


ACCEPTAREA OFERTEI PENTRU TRANSFORMATORUL DE PUTERE

Nr curent.

Desenele

Fabricant:

Semnatura: .

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 71 din 81
Revizia: 0
Anexa 5

LISTA UTILAJELOR SI DISPOZITIVELOR NECESARE PENTRU


FUNCTIONARE SI MENTENANTA PENTRU TRANSFORMATORUL DE PUTERE

Ofertantul va specifica in tabel lista sculelor si dispozitivelor furnizate pentru


functionarea si mentenanta echipamentului livrat in concordanta cu aceasta Specificatie
Tehnica. Se va specifica separat pretul total al acestora.

Nr.
crt.

Denumirea

Fabricant:

Numele
furnizorului

Nr. de
bucati

Pret
unitar

Pretul
total

Semnatura:

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 72 din 81
Revizia: 0
Anexa 6

LISTA
DOCUMENTELOR TEHNICE CE VOR INSOTI TRANSFORMATORUL LA LIVRARE

In caz ca in oferta exista abateri de la Specificatia Tehnica , conditiile de ofertare si de


la cerintele generale ale contractului, Ofertantul va face un tabel cu aceste abateri si
va semna sub el.

Nr. crt.

Denumirea

Fabricant:

Observatii

Semnatura........................

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 73 din 81
Revizia: 0
Anexa 7

LISTA DEVIATIILOR
DE LA SPECIFICATIA TEHNICA PENTRU TRANSFORMATORUL DE PUTERE

In caz ca in oferta exista abateri de la Specificatia Tehnica , conditiile de ofertare si de


la cerintele generale ale contractului, Ofertantul va face un tabel cu aceste abateri si
va semna sub el.

Nr. crt.

Denumirea

Stipularea din
specificatie

Fabricant:

Abaterea
oferita

Observatii

Semnatura:

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 74 din 81
Revizia: 0
Anexa 8

GRAFIC DE LUCRARI PENTRU EFECTUAREA OPERATIILOR PRINCIPALE


pentru
TRANSFORMATORUL DE PUTERE

Ofertantul va preciza aici timpul necesar pentru diverse activitati, faze cum sunt cele
descrise mai jos. Timpul trebuie dat in saptamani luind ca data initiala data scrisorii de
adjudecare.
Durata
- Fabricarea cuvei, infasurarilor si miezului magnetic.....:...............................
- Asamblarea:.................................................................................................
- Probele de fabrica:.......................................................................................
..
- Transportul:..................................................................................................
- Instalarea si probele in vederea punerii in functiune:...................................
Estimarea se face luand in considerare cel mai rapid mijloc de transport.
Duratele de fabricatie si transport se vor estima luand in considerare timpul necesar
pentru obtinerea aprobarii Cumparatorului pentru desene si buletine de incercare.

Fabricant:

Semnatura:

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 75 din 81
Revizia: 0

Anexa 9

LISTA
STANDARDELOR DE CALITATE AVUTE IN VEDERE
LA PROIECTARE, EXECUTIE, INCERCAREA
TRANSFORMATORULUI DE PUTERE

Numar
standard

Fabricant:

Denumire

Observatii

Semnatura:
________________

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 77 din 81
Revizia: 0

ANEXA 10 - Harta ariilor cu medii agresive

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 78 din 81
Revizia: 0

ANEXA 11 - Harta cu zonarea teritoriului Romniei din punct de vedere al condiiilor climato - meteorologice

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

Pagina 79 din 81
Revizia: 0

ANEXA 12 - Harta gradelor de seismicitate

Cod:NTI - TEL - E - 041- 2009 - 00

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV

Pagina 80 din 81
Revizia: 0
ANEXA 13

LISTA
TRANSFORMATOARELOR DE PUTERE SIMILARE, LIVRATE IN ULTIMII
5 ANI DE FABRICANT SI PENTRU CARE ACESTA PREZINTA MINIMUM
3 RECOMANDARI DE LA CUMPARATORI

Nr.
crt.

Tip si caracteristici

Fabricant:

Nr.
buc.

Achizitor

Semnatura:

Anul
livrarii

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV
CU REGLAJ INCLUS

Cod:NTI - TEL - E -041- 2009 - 00


Pagina 81 din 81
Revizia: 0

ANEXA 14
Valori admisibile pentru: rezistenta de izolatie si tangenta unghiului de pierderi dielectrice a izolatiei infasurarilor, tensiunea de
strapungere si tangenta unghiului de pierderi dielectrice a uleiului din transformator, continutul de apa in ulei, continutul de particole,
concentratiile hidrogenului, acetilenei oxidului de carbon si bioxidului de carbon in uleiul din transformator
Nr. Denumirea parametrului
Unitati
Temperatura
Locul determinarii
crt.
de
transformatorului
Fabrica
La PIF
La 72 h
In perioada de garantie
masura (temperatura de
de la PIF La 1 an
La 2 ani La 3 ani
referinta R/
temperatura
transformatorului
in momentul
prelevarii mostrei
de ulei M)
[C]
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1

Rezistenta de
IT (MT+JT+cuva + masa)
izolatie a
MT (IT+JT+cuva + masa)
infasurarilor, R60, JT (IT+MT+cuva + masa)
minim
(IT + MT+JT) cuva + masa)
Tangenta unghiului IT (MT+JT+cuva + masa)
de pierderi
MT (IT+JT+cuva + masa)
dielectrice a izolatiei
JT (IT+MT+cuva + masa)
infasurarilor, tg,
10 kV, c.a. 50 Hz,
(IT + MT+JT) - cuva + masa)
maxim
Tensiunea de strapungere a uleiului (din cuva
transformatorului, din conservator, din cuva
ruptorului comutatorului de reglaj) , Estr, minim

[M]

R 20
M 205

[%]

R 20
M 205

[kV]

M 205

7500
5000
3500
7500
0,5

6000
4000
3000
6000
0,52

6000
4000
3000
6000
0,52

5750
3750
2750
5750
0,53

5500
3500
2500
5500
0,54

5000
3000
2000
5000
0,55

0,5

0,52

0,52

0,55

0,575

0,6

0,5

0,52

0,52

0,55

0,6

0,65

0,5

0,52

0,52

0,53

0,54

0,55

70

70

70

70

70

70

NORM TEHNIC INTERN


SPECIFICATIE TEHNICA PENTRU
TRANSFORMATOARE DE
400/400/125 MVA 400/121/20 kV
CU REGLAJ INCLUS

Cod:NTI - TEL - E -041- 2009 - 00


Pagina 82 din 81
Revizia: 0

Tangenta unghiului de pierderi dielectrice a uleiului


la 90C (din cuva transformatorului, din
conservator, din cuva ruptorului comutatorului de
reglaj), tg, maxim
Continutul de apa al uleiului (din cuva
transformatorului, din conservator, din cuva
ruptorului comutatorului de reglaj), maxim

[%]

M 205

0,2

0,2

0,25

0,5

0,75

1,0

[ppm]

R 20
M 205 la
fabrica/
M 505 in statie
M 205 la
fabrica/
M 505 in statie
M 505 in statie
M 505 in statie
M 505 in statie
M 505 in statie

<5000

<5000

<5000

<5500

<6000

<7000

5
0
15
75

15
0
25
250

20
0,2
50
500

30
0,35
75
750

40
0,5
100
1000

Continutul de particole de marime mai mare sau


egala cu 5m/100 ml ulei , maxim

Nr.

7
8
9
10

Concentratia hidrogenului, H2, maxim


Concentratia acetilenei, C2H2, maxim
Concentratia oxidului de carbon, CO, maxim
Concentratia bioxidului de carbon, CO2, maxim

[ppm]
[ppm]
[ppm]
[ppm]

*.*

S-ar putea să vă placă și