Sunteți pe pagina 1din 4

N

T
A B C D E F G H I J K L M N
1
A
B Spor Salariu Salariu net Salariu net Salariu net
I Data Salariul de Vechime Salariu
2 Marca Nume şi Prenume Compartiment vechime Impozit salariu net MROUND( ) CEILING( ) FLOOR( )
angajării angajare (ani) brut
L (lei) (REAL) (plus sau minus) (plus) (minus)
3 I A100 Badea Ruxandra Friday, 07 April 2006 5 897 125 lei Administrativ 15 Ani 884,569 lei 6,781,694 lei 1,085,071 lei 5,696,623 lei 5,700,000 lei 5,700,000 lei 5,690,000 lei

4 T B200 Cornea Ana Simona Friday, 02 March 1979 8 000 075 lei Marketing 42 Ani 2,000,019 lei 10,000,094 lei 1,600,015 lei 8,400,079 lei Err:511 8,410,000 lei 8,400,000 lei
A
5 C300 Lolev Gabriel Paul Tuesday, 10 October 1995 4 236 010 lei Resurse umane 26 Ani 1,059,003 lei 5,295,013 lei 847,202 lei 4,447,811 lei Err:511 4,450,000 lei 4,440,000 lei
T
6
E D400 Manea Lucia Maria Friday, 01 December 1978 5 740 300 lei Financiar 42 Ani 1,435,075 lei 7,175,375 lei 1,148,060 lei 6,027,315 lei Err:511 6,030,000 lei 6,020,000 lei

7 E500 Mondea Valentin Tuesday, 23 January 1968 4 200 500 lei Marketing 53 Ani 1,050,125 lei 5,250,625 lei 840,100 lei 4,410,525 lei Err:511 4,420,000 lei 4,410,000 lei

8 S F600 Popa Alexandru Monday, 13 November 1972 11 360 054 lei Conducere 49 Ani 2,840,014 lei 14,200,068 lei 2,272,011 lei 11,928,057 lei Err:511 11,930,000 lei 11,920,000 lei

9 A G700 Popescu Monica Monday, 15 March 2004 6 540 015 lei Financiar 17 Ani 1,308,003 lei 7,848,018 lei 1,255,683 lei 6,592,335 lei Err:511 6,600,000 lei 6,590,000 lei

10 L H800 Tataru Iulia Livia Monday, 16 May 1994 9 650 300 lei Administrativ 27 Ani 2,412,575 lei 12,062,875 lei 1,930,060 lei 10,132,815 lei Err:511 10,140,000 lei 10,130,000 lei

11 A I900 Vasilescu Camelia Tuesday, 04 April 2006 4 100 050 lei Contabilitate 15 Ani 615,008 lei 4,715,058 lei 754,409 lei 3,960,648 lei Err:511 3,970,000 lei 3,960,000 lei

12 R Numar total: .................................................................. 9 Angajati =COUNTA(C3:C11) Funcţia COUNTA permite utilizarea unei plaj de celule de tip text sau numeric.
13 I Numar total: .................................................................. 9 Angajati =COUNT(E3:E11) Funcţia COUNT impune utilizarea unei plaje de celule de tip numeric.
14
15
Z
1. Marca va fi introdusă utilizând liste personalizate.
A
16 R Răspuns: Tools ->Option -> Eticheta Custom Lists -> Selectaţi New List -> Add -> Adăugarea elementelor din lista dorită, personalizată: A100, B200, C300, D400, E500, F600, G700, H800, I900 -> Ok.
Reveniţi în celula B3, scrieţi A100 şi apoi copiaţi-o în jos pe plaja B4:B11. Ce observaţi? Apar elementele din listă personalizată, deci nu a mai fost nevoie să le scriu din nou. Care erau listele personalizate existente deja?
E
17

18
2. Numele angajatului va fi formatat cu caractere italice (aldine) dacă se completează rubricile "Data angajării" şi "Salariu de încadrare" cu valori numerice, iar "Compartiment" cu şir de caractere.
Se va aplica redimensionarea virtuală a mărimii caracterelor, astfel încât, textul din celule să fie ajustat la dimensiunea de afişare a coloanei C.
19 Răspuns: Pentru formatare: selectaţi plaja de celule C3:C11 -> Format ->Condiţional Formatting
20 Răspuns: Pentru redimensionarea virtuală: selectaţi plaja de celule C3:C11 -> click dreapta -> Format Cells -> Eticheta Alignment -> bifaţi opţiunea Shrink to Fit (aplicaţia fiind rezolvată ea este deja bifată)
21
22 3. Data angajării se va formata condiţional dacă salariatul a fost angajat în luna curentă
23 Răspuns: Selectaţi plaja de celule D3:D11 -> Format ->Condiţional Formatting
24

4. Salariul de angajare va fi formatat personalizat (în lei) astfel: - cu spaţiu ca separator de mii şi eliminarea zero-urilor nesemnificative - pentru valori pozitive
25
- cu semnul minus şi punctul ca separator de mii - pentru valori negative
- cu semnul cratimă ( - ) - pentru valoarea nul
- cu şirul " ******* " scris cu roşu - pentru date nenumerice
26 Răspuns: Selectaţi plaja de celule E3:E11 -> Click dreapta ->Format Cells - >Number ->Category: Custom ->Type
27
28 5. Aplicarea unei formatări condiţionale coloanei "Salariul de angajare" pentru salariul minim, pentru salariul maxim şi pentru salariul care depăşeşste media întregii selecţii (alegeţi dvs. formatarea dorită).
29 Răspuns: Selectaţi plaja de celule E3:E11 -> Format ->Condiţional Formatting
30
31 6. Compartimentul se va selecta dintr-o listă derulantă
32 Răspuns: Selectaţi plaja de celule F3:F11 -> Data ->Validation ->Allow: List ->Source
33

34 7. Vechimea se va calcula (rotunjind prin lipsă la partea înreagă) numai dacă se completează data angajării, altfel se va returna valoarea nul. Rezultatul va avea sufix-ul de formatare ani.

35
Răspuns: SOLUŢIA 1: Selectaţi o celulă din plaja de celule G3:G6 şi vedeţi formula scrisă.
Sufix-ul "Ani": selectaţi plaja de celule G3:G6 -> Click dreapta ->Format Cells - >Number ->Category:Custom ->Type

36
Răspuns: SOLUŢIA 2: Selectaţi o celulă din plaja de celule G7:G11 şi vedeţi formula scrisă.
Sufix-ul "Ani": selectaţi plaja de celule G7:G10 -> Click dreapta ->Format Cells - >Number ->Category:Custom ->Type

37
Răspuns: SOLUŢIA 3: Selectaţi celula G11 şi vedeţi formula scrisă.
Sufix-ul "Ani": selectaţi plaja de celule G11 -> Click dreapta ->Format Cells - >Number ->Category:Custom ->Type
38
A B C D E F G H I J K L M N

8. Sporul de vechime în lei se va calcula astfel: - pentru vechime <= 3 ani - nu se acordă spor de vechime (adică este zero)
- pentru vechime cuprinsă între (3 şi 5] ani - spor de vechime 5% din salariu de încadrare
39
- pentru vechime cuprinsă între [5 şi 10) ani - spor de vechime 10% din salariu de încadrare
- pentru vechime cuprinsă între [10 şi 15) ani - spor de vechime 15% din salariu de încadrare
- pentru vechime cuprinsă între [15 şi 20) ani - spor de vechime 20% din salariu de încadrare
- pentru vechime de peste 20 ani - spor de vechime 25% din salariu de încadrare
40 Răspuns: Selectaţi o celulă din plaja de celule H3:H11 şi vedeţi formula scrisă.
41
42 9. Salariul brut se va determina ca o sumă între salariul de încadrare şi sporul de vechime
43 Răspuns: Selectaţi o celulă din plaja de celule I3:I11 şi vedeţi formula scrisă.
44
45 10. Impozitul pe salarii este de 16% din salariului brut.
46 Răspuns: Selectaţi o celulă din plaja de celule J3:J11 şi vedeţi formula scrisă.
47

48 11. Salariul net se va determina ca diferenţă între salariul brut şi impozit. Acest calcul se va face prin rotunjire (prin adaos sau lipsă) la un multiplu de rotunjire egal cu 10.000 lei (se va evita plata prin moneda metalică)

49 Răspuns: Selectaţi o celulă din plaja de celule L3:L11 şi vedeţi formula scrisă.
Din motive didactice, pe coloana "Salariu net (real)" s-a calculat suma corectă a salariului net pentru a vedea diferenţa între cele trei funcţii adăugate în trei coloane separate: MROUND( ), CEILING() ŞI FLOOR().
Formula corectă ce trebuie scrisă direct în celula K3 şi copiată este: =MROUND(I3-J3;10000).
50

51 12. În celula B12 se va calcula numărul total de angajaţi şi se va aplica o formatare personalizată utilizând şabloanele pentru culoare, pentru un format text şi pentru repetitor de umplere a celulei curente cu caracterul point (punct).

Răspuns: Selectaţi celula B12 sau B13 şi vedeţi formula scrisă.


52 Pentru realizarea formatării personalizate utilizând şabloane de culoare pentru text şi repetitorul de umplere: selectaţi celula B12 sau B13 ->click dreapta -> Format Cells-> Eticheta Number -> Cotegory: CUSTOM ->
TYPE: [Blue]"Numar total: "*. #.### "Angajati"
53
54 13. Să se determine numărul total de angajaţi de la compartimentul contabilitate.
55 Răspuns: Selectaţi celula F55 şi vedeţi formula scrisă. 1
56
57 14. Să se determine numărul total de angajaţi cu peste 10 ani vechime.
58 Răspuns: Selectaţi celula F58 şi vedeţi formula scrisă. 9
59
60 15. Să se determine care este cea mai frecventă vechimea în ani. 15 ani
Răspuns: Selectaţi celula F60 şi vedeţi formula scrisă.
61 Observaţie: Vizualizând plaja de celule G3:G11 observăm că şi vârsta de "27 Ani" apare tot de două ori (G4 şi G6), dar celula care conţine valoarea de vechime afişată ca rezultat (G3) este înaintea celulei care conţine cea
de-a doua variantă de răspuns (27 Ani - celula G4), funcţia MODE( ) returnând astfel valoarea de pe prima celulă întâlnită, rezolvându-se astfel dilema.
62
63 16. Să se calculeze totalul salariilor nete pentru angajaţii cu vechime de peste 15 ani. 61,596,207 lei
64 Răspuns: Selectaţi celula H63 şi vedeţi formula scrisă.
65
66 17. Să se calculeze suma salariilor nete pentru angajaţii cu un salariu de încadrare de peste 5.000.000 lei.
67 Răspuns: Selectaţi celula I67 şi vedeţi formula scrisă. 48,777,223 lei
68
69 18. Să se calculeze distribuţia salariilor pe următoarele intervale valorice;
70 <=4 mil. 4,000,000 lei 1 Angajaţi
71 (4 - 6] mil. 6,000,000 lei 3 Angajaţi
72 (6 - 8] mil. 8,000,000 lei 2 Angajaţi
73 (8 - 10] mil. 10,000,000 lei 1 Angajaţi
74 (10 - 12] mil. 12,000,000 lei 2 Angajaţi
75 > 12 mil. 14,000,000 lei 0 Angajaţi
A B C D E F G H I J K L M N
76
Răspuns: Pentru început s-a stabilit plaja de celule cu intervalele valorice (D70:D75) pentru calcularea distribuţiei salariilor. S-a ales plaja de celule E70:E75 (sau oricare alta, dar să fie formată din şase celule pentru că tot
şase celule au fost folosite şi la intervalele valorice) pentru afişarea rezultatului. Cu selecţia marcată tastaţi formula: =FREQUENCY(K3:K11;D70:D75) în prima celulă din selecţie, iar la final, în loc de ENTER, tastaţi
77 CTRL+SHIFT+ENTER. Astfel aceasta devine o formulă matriceală, afişându-se valorile corespunzătoare calculului pe întreaga plaje de celule selectate. În plus, s-a formatat plaja de celule cu sufix-ul "Angajaţi"

78 Observaţie: Nu scrieţi formula în celula E70, iar apoi să încercaţi să o copiaţi. Devine o formulă simplă şi nu va rezolva enunţul aplicaţiei.
79
80 19. Să se protejeze la modificare celulele care conţin formule (cu introducerea unei parole) şi să se inhibe atributul de vizualizare a formulelor de calcul din cadrul acestora.
Răspuns:
1. Se vor selecta toate celulele care conţin formule. Dacă aceste celule sunt discontinue, atunci se ţine tasta CTRL apăsată şi se execută click pe fiecare celulă în parte, astfel reuşindu-se realizarea unei selecţii de plaje
discontinue.
2. Click dreapta pe suprafaţa selectată - > Format Cells - > Protection. Bifaţi opţiunea Locked (Blocat) şi Hide (Ascundere). Astfel, asupra celulelor selectate, după punerea unei parole pe foaia de calcul, s-a blocat accesul
la modificarea acestora, iar formulele conţinute vor fi ascunse, afişându-se numai rezultatul returnat de acestea.
81 3. Protejarea cu o parolă a foii de calcul: Tools - > Protection -> Protect Sheet: tastaţi parola de protejare a foii de calcul - > OK; reconfirmaţi parola - > OK.

Observaţie: Opţiunea Locked implicit este bifată pentru toate celulele foii de calcul. Deci, la verificarea acestei aplicaţii veţi observa că nu puteţi scrie în nici o celulă. Pentru a scrie numai în anumite celule trebuie ca
înainte de parolarea foii de calcul să selectăm celulele respective şi să debifăm opţiunea implicită Locked (Blocat).

82

83
20. Se doreste protejarea selectivă a statului de plată, acordând drepturi de acces cu parole diferite pentru 2 utilizatori: unul va putea completa "Marca". "Nume" şi "Data angajarii", iar celălalt va putea completa doar "Salariul de
încadrare".
Răspuns:
84 ATENŢIE: Protejarea selectivă este vizibilă numai după ce aţi parolat şi foaia de calcul respectivă.
Protejarea selectivă se realizează astfel: meniul Tools - > Protection -> Allow users to edit Ranges...
85

86
Adăugarea plajelor de celule ce se doresc a fi protejate cu parolă: click pe butonul NEW. Apare o nouă fereastră care completată pentru primul utilizator (plaja
de celule pe care are voie este B3:D11) se prezintă astfel:

87 La acţionarea butonului OK se cere reconfirmarea parolei. Se va reveni automat în fereastra de principală.


88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
Adăugarea utilizatorilor care au acces la această plajă de celule, precum şi a celor care au restricţie se
99 face prin acţionarea butonului Permissions... Apare următoarea fereastră de dialog care completată pentru
prumul utilizator se prezintă astfel:
100
101
102 Adăugarea user-ului (utilizatorului) s-a făcut cu butonul ADD.

103
OBSERVAŢIE: este bifată opţiunea Allow, adică utilizatorului Nicolae să i se permită editarea făra a fi nevoit să tasteze parola, restului de utilizatori fiindu-
le necesară cunoaşterea parolei pentru a putea tastaî n plaja de celule B3:D11.
IMPLICIT toţi utilizatorii trebuie să cunoască parola pentru a putea tasta informaţii în plaja de celule B3:D11, dar pentru că am specificat în mod expres ca
104 utilizatorul Nicolae să nu fie nevoit să tasteze parola, au rămas restul utilizatorilor care trebuie să cunoască această parolă pentru a reuşi să tasteze informaţii în
plaja B3:D11.
105 Bifarea opţiunii Deny (Interzis) atrage după sine cunoaşterea parolei şi de către utilizatorul Nicolae.

106
Se vor repeta paşii de mai sus şi pentru utilizatorul al doilea, dându-i-se drepte de editare pe plaja de
celule E3:E11, adică din nou click pe butonul NEW.....
107

NU UITAŢI SĂ PAROLAŢI FOAIA DE CALCUL LA SFÂRŞIT (Tools - > Protection - > Protect Sheet sau
108 acţionaţi butonul Protect Sheet din fereastra noastră), NUMAI AŞA VEŢI VEDEA EFECTUL
PROTEJĂRII CELULELE PE UTILIZATORI.
A B C D E F G H I J K L M N
109
110 21. Titlurile tabelului (capul de tabel) se vor bloca "în echer", plecând de la celula D3.
Răspuns: Click pe celula D3 - > Meniul Windows - > Freeze Pane. Ce se observă? Deplasaţi-vă în stânga, dreapta, sus şi jos.
111
Deblocarea: Meniul Windows - > Unfreeze Pane
112
113 22. Liniile statului de plată (de la "Vechime", la "Salariul net") vor fi formatate prin alternanţa fundalului gri cu fundalul alb (fundalul gri pentru liniile impare si alb pentru liniile pare)
114 Răspuns: Selectaţi plaje de celule G3:K11 - Meniul Format -> Conditional Formatting..