Sunteți pe pagina 1din 3

Constituirea sociomatricei si sociogramei colective

a unui colectiv de şase persoane care lucrează într-un domeniu de prestări servicii

LOCAŢIA: Luduş, jud. Mureş


DOMENIUL DE ACTIVITATE: Prestări servicii
EŞANTION: 6 persoane
STRUCTURA: mixtă (2 persoane de sex feminin şi 4 persoane de sex masculin)
VÂRSTA: 21 – 38 ani

În investigarea şi cercetarea grupurilor sociale mici pot fi utilizate o multitudine


de metode şi tehnici. Unul dintre acestea îl reprezintă testul sociometric care îşi
propune măsurarea relaţiilor afectiv-simpatetice dintre membrii grupurilor sociale.
Se adresează întrebări pentru a surprinde relaţiile afective de preferenţiere sau de
respingere.
Testul sociometric presupune mai multe etape:
I. Faza de pregătire - în care se motivează aplicare testului, se asigură
confidenţialitatea şi se limitează numărul de răspunsuri;
II. Faza de aplicare - în care subiecţii îşi exprimă în scris, după o scară de
preferinţe, atitudinile de atracţie, de respingere sau de indiferenţă faţă de ceilalţi
membri ai grupului.
Chestionarul a fost aplicat asupra celor 6 persoane (2 persoane de sex feminin şi
4 persoane de sex masculin) şi cuprinde două întrebări:
1. Cu cine aţi vrea să lucraţi în echipă?
2. Cu cine nu aţi vrea să lucraţi în echipă?
S-au dat două răspunsuri la fiecare întrebare. Alegerile au fost notate cu (+), iar
respingerile cu (-).
III. Sociomatricea - înregistrarea opţiunilor s-a făcut într-un tabel cu dublă
intrare, în care membrii colectivului au fost notaţi pe verticală şi pe orizontală, iar
relaţiile dintre ei cu (+/-), (+) pentru atracţii şi (-) pentru respingeri.
IV. Sociograma grupului care presupune:
- sociograma colectivă (cuprinde relaţiile de atracţie şi de respingere);
1
- sociograma atracţiilor din care se observă:
- K.Ş. are 2 atracţii +1 şi una +2 .
- P.E. are 3 atracţii +2.
- I.A. are 2 atracţii +1.
- V.N. are 2 atracţii +1.
- G.A. are o atracţie +2.
- V.G. are o atracţie +2.
 sociograma respingerilor din care se observă:

- I.A. are 2 respingeri – 1 şi una – 2 .


- V.G. are o respingere – 1 şi două – 2.
- K.Ş. are o respingere – 1 şi una – 2.
- G.A. are o respingere – 1 şi una – 2.
- P.E. are o respingere – 1.
- V.N. are o respingere – 2.
Informaţiile oferite de testul sociometric sunt foarte importante pentru manager.
Pe baza lor putem realiza orientarea pozitivă a relaţiilor dintre membrii unui grup,
putem explica tensiunile latente sau manifestate între ei, putem converti relaţiile
negative în relaţii pozitive.

SOCIOMATRICEA COLECTIVULUI

G.A. K.Ş. I.A. V.N. P.E. V.G.

G.A. +1 -1 -2 +2

K.Ş. -2 +1 +2 -1

I.A. -1 -2 +1 +2

V.N. -1 +1 +2 -2

P.E. +2 +1 -1 -2

V.G. +2 -2 +1 -1

2
SOCIOGRAMA COLECTIVULUI

P.
E. V.
G.
V.N
.
K.
Ş.

I.A.

G.
+1
A.
+2
-1
-2