Sunteți pe pagina 1din 15

PLAN DE CALITATE

FILE:

S.C. A.F. CONSULTING S.R.L.


Bucuresti
Nr. de inregistrare RC J40/4248/2000

PLANUL CALITATII
Cod:PQ-01 Rev. 1

Data emiterii Ianuarie 2014

Pentru:
EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII, REABILITARE SI
INTRETINERE CAI DE CIRCULATIE INTERIOARE AFLATE
IN ADMINISTRAREA Administratiei Cimitirelor si Crematoriilor
Umane Bucuresti

Autoritate contractanta:
Administratia Cimitirelor si Crematoriilor Umane Bucuresti
Aprobat:
Administrator

BUESCU ALINA

Intocmit

GHEORGHE LIAN

Verificat:
R.T.E.
C.Q.

Director Executiv CRISTESCU ROBERT


PREDA LAURENTIU EUGEN
OCEANU FLORIN ALEXANDRU

Exemplar 1
Data: Ianuarie 2014

l.l.Descrierea sistemului de management al calitatii (SMQ) al S.C. A.F.


CONSULTING S.R.L. Bucuresti:
In prezent in S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti are un sistem de management al
calitatii conform standardului SR EN ISO 9001: 2001 (pentru sistem de management al calitatii
se utilizeaza prescurtarea SMQ) certificat SRAC nr. 5250 data 01 mai 2007 si SR ISO
1005/2007.
Sistemul de management al calitatii este documentat in Manualul managementului
calitatii, cod .MC-E.C.L Editia 3/2005, Revizia 0, procedurile aferente, inclusiv proceduri
operationale si de executie.
' Administratorul al S.C. A.F. CONSULTING S.R.L Bucuresti, asigura ca manualul
managementului calitatii cod MC-E.C.L, toate procedurile inclusiv cele operationale, tehnice si
de executie aplicabile, mentionate in prezentul program, sunt implementate si tinute sub control,
sistemul de management al calitatii functionand, asa cum s-a aratat, in conformitate cu conditiile
din standardul de referinta SR EN ISO 9001: 2010.
La executia lucrarii se respecta toate standardele si reglementarile aplicabile, precum si
cele solicitate de clienti.
1.2. Date generale privind S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti:
Societatea a inceput activitatea in anul 2000 cu costructii civile, industriale (lucrari noi,
finisaje, reparatii si consolidari), locuinte individuale in Bucuresti si in imprejurimi.
S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti dispune pentru realizare lucrarilor de:
- specialisti cu studii superioare si medii, muncitori calificati pentru toate meseriile;
- de o dotare corespunzatoare, specifica activitatilor de executie lucrari de hidroizolatii, instalatii,
alimentari cu apa si canalizari, confectii metalice si constructii aferente: macara Pionier,
arzatoare profesionale, autobasculante, buldozere, excavatoare, masini de torcret beton;
- ateliere proprii de tamplarie cu scule si dispozitive specifice ;
- motocompresoare, schela fatada, placi vibratoare, ciocan demolator, masina de taiat rosturi.
Principalele lucrari executate de S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti :
-Santiere: Bucuresti - sector 1, sector 2- Cresterea performantei energetic reabilitare blocuri de
locuit, sector 3- reabilitari unitati scolare, sector 4 reabilitari institutii de interes public, sector
6- reabilitari gradinite ; Tg.-Jiu, Bals, Craiova- reabilitari si executie drumuri publice, Giurgiuexecutie si finalizare obiective edilitar cultural.
- Constructii scoli, renovari, reabilitari, izolatii si hidroizolatii la cladiri de interes local, ca scoli,
camine, gradinite, sedii de institutii .
2. Date generale privind lucrarea
2.1. Descrierea sumara a lucrarii:
Lucrarea se executa conform "Caiet sarcini".
Lucrarea consta in:
1. lucrari de terasamente
2. lucrari de santuri si rigole

3. lucrari de fundatii din balast


4. lucrari de fundatii din piatra sparta
5. lucrari de imbracaminti asfaltice
6. lucrari de imbracaminti din beton de ciment
7. lucrari de incadrari
8. lucrari de geotextile
9. lucrari de trotuare si alei din beton asfaltic BA8
10. lucrari de pavaje
2.. Responsabilitati privind executia specifice acestei lucrari:
- Director Tehnic
- Sef santier:
- Responsabil tehnic cu executia - atestat MLPAT:
- Controlor tehnic de calitate (pe societate) = Responsabil CQ:
3.
DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. Manualul managementului calitatii, cod MC- ECI
3.2.
Standardul SR EN ISO 9001/2001, 9001/2010 - "Sisteme de management al
calitatii Cerinte".
3.3.
Standardul SR EN ISO 10005/1999 Managementul calitatii - Ghid pentru
elaborarea
planului calitatii;
SR ISO 10013/1995 - Ghid pentru elaborarea manualelor calitatii
SR EN ISO 19011/2003 - Ghid pentru auditatea sistemelor de management al calitatii
si/sau
mediu
Document ISO /TC 176/SC 2/N 526R - Ghid privind terminologia folosita in ISO
9001:2000
si ISO 9004:2000
Document ISO/TC 176/SC 2/N 544R - Ghid privind abordarea proceselor in sistemul de
management al calitatii.
Document ISO/TC 176/SC 2/N 524R2 - Ghid privind ISO 9001:2000 clauza 1.2.
"Aplicatii"
Caiet de sarcini
Reglementari in domeniul constructiilor - Legea 10/1995 a calitatii in constructii
- Legea 50/1991 modificata cu 453/2001 privind autorirarea lucrarilor de constructii
- HGR nr. 271/1994 privind aprobarea regulamentului de control al statului in constructii
- HGR nr. 925/1995 privind aprobarea regulamentului de verificare tehnica de calitate a
proiectelor, executiei lucrarilor si a constructiilor
- HGR nr. 650/2001 privind aprobarea regulamentului de elaborarea reglementarilor
tehnice in constructii
- HGR nr. 273/1994 - Hotararea pentru aprobarea regulamentului de receptie a lucrarilor
de
constructii si instalatii aferente acestora

3.11.

Standarde si normative in domeniul constructiilor. Pentru realizarea constructiilor se


folosesc standarde romane si internationale adoptate ca standarderomane cuprinse in
Catalogul standardelor romane din anul 2003, editat de ASRO, grupele :
Executarea lucrarilor de terasamente : STAS 1243 ; STAS 1913- 4/86 ; STAS
9824 ; C16-1984 ; GE028-1997 ; C29-1985 ; P125-1984 ; P134-1995 ; C168-1980 ; C169-1988 ;
C178-1976 ; C218-1984; GE027-1997 ; IM 004-1996 ; SR EN ISO 14688-2:2005; STAS
1709/2-90; STAS 1913/13-83; STAS 1913/1-82.
Executarea lucrarilor de santuri si rigole : STAS 2914-84; STAS 2914-84 cap.7;
STAS 1913/13-83; STAS 6400-84; SR EN ISO 13450-2003 ; STAS 1913/13-83; STAS 1913/1383; SR 662-2002; SR 667-2001.
Executarea lucrarilor de fundatii din balast: STAS 191 3/5-85; STAS 662-2002;
STAS 1008-2003; STAS 1913/13-83; SR 662-2002; SR 667-2001;
Executarea lucrarilor de fundatii din piatra sparta : STAS 6400 84; STAS 640084;
Executarea lucrarilor de imbracaminti asfaltice: STAS 539; STAS 4606; SR EN
13450-2003; STAS 1338/1; STAS SR EN 12697-23:2004; SR EN 126976+A1:2007; SR 7970;
SR 174-1:2009; SR 174-2; SR EN 13036-1: 2002
Executarea lucrarilor de imbracaminti din beton de ciment: STAS 6.400 84;
STAS 6.400; STAS SR 183/1 1995; STAS 1.799/1988; STAS 8.849/1983; 183/1-95
Executarea lucrarilor de incadrari: SR EN 1343/2002; SR 174 si SR 6978
Executarea lucrarilor de trotuare si alei din beton asfaltic BA8: STAS 1913/13-83;
STAS 1913/1-82
Executarea lucrarilor de pavaje: STAS 2914-84; STAS 6400-84; SR 6978-95; SR
6978-95; STAS 863-85; SR 667-01; SR 6978-95; SR 6978-95; SR 667-01; STAS 662-89; STAS
539-79; SR 1500-96; SR 754-99; STAS 1139-87; STAS 183-72; STAS 6400-84; STAS 1275-88
4. SISTEMUL DE MANAGEMENT AL CALITATII
4.1 Cerinte generale
S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti a implementat un sistem de management al
calitatii caruia ii imbunatateste in permanenta eficacitatea in conformitate cu cerintele standa
5rdului SR EN ISO 9001/2001.
4.2 Cerinte referitoare la documentatie
4.2.1 Generalitati
Documentatia sistemului de management al calitatii cuprinde:
a) formularea documentata a ANGAJAMENTULUI in domeniul calitatii si a obiectivelor
calitatii;
b) manualul managementului calitatii, cod MC - ECI; ED. 3/2005 ; Revizia 2 ;
c) procedurile documentate cerute de standardul mentionat;
d) alte proceduri operationale, instructiuni de proces necesare organizatiei pentru a
asigura planificarea, functionarea si controlul efectiv al proceselor sale ;
e) inregistrarile calitatii cerute de standard .

4.2.2 Manualul managementului calitatii


S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti a stabilit si mentine un manual
al managementului calitatii care cuprinde :
a) domeniul de aplicare a sistemului de management al calitatii,
b) referirea la procedurile documentate stabilite pentru sistemul de management al calitatii
c) descrierea interactiunilor dintre procesele sistemului de management al calitatii.
4.2.3 Controlul documentelor
Documentele sistemului de management al calitatii:
a. Manual managementului calitatii, cod s-a elaborat si se revizuieste pe baza procedurii cod
POSMQ-4.2.1.
b. Procedurile cerute de standard si procedurile operationale si tehnice indicate in lista
procedurilor
se
elaboreaza si actualizeaza conform procedurii cod PO-4.2.1.
c. Documente aplicabile la executia lucrarii:
Standardele utilizate sunt identificate in Lista standardelor.
Celelalte documente se controleaza in conformitate cu prevederile procedurii
"Controlul documentelor", cod PDQ-01-4.2.3.
4.2.4 Controlul inregistrarilor
a. Inregistrarile emise, prin care se atesta realizarea conditiilor de calitate specificate pentru
lucrare,
sunt indicate in PCCVI, conform PO-SMQ-8.2.4.
b. Inregistrarile care se emit in timpul executiei se introduc in dosarul lucrarii.
c. La incheierea lucrarii responsabilul de lucrare intocmeste lista documentelor si inregistrarilor
din
dosarul lucrarii care se pastreaza in arhiva.
Se aplica procedura Controlul inregistrarilor, cod PDQ-02-4.2.4.
5 RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
5.1 Angajamentul managementului
Managementul de varf a stabilit in MMQ angajamentul sau privind dezvoltarea si
implementarea sistemului de management al calitatii si imbunatatirea continua a eficacitatii sale.
5.2 Orientarea spre client
Managementul de varf asigura ca cerintele clientilor sunt determinate si indeplinite in
scopul cresterii satisfactiei clientilor (a se vedea in MMQ cap.7.2 si 8.2.1).
5.3 Politica calitatii
Modul de conducere adoptat de noi este managementul prin politica si obiective.
Calitatea este elementul cheie pentru atingerea obiectivelor societatii noastre.
Sistemul calitatii serveste la implementarea politicii prin calitate si prin atingerea obiectivelor.

5.3.1.Responsabilitatea sefului punctului de lucru

Acesta este numit de catre Administrator al firmei si are obligatia de a conduce activitatile de
executie a lucrarilor la termen si de calitate:
a)
supravegheaza permanent aplicarea prevederilor proiectului tehnic de executie si a conditiilor
de calitate impuse pentru executarea lucrarilor;
b) are obligatia de a informa din timp conducerea obiectivului despre neconcordantele dintre
situatiile din teren si prevederile din proiectul tehnic de executie;
c) informeaza seful de santier despre stadiul si calitatea lucrarilor executate;
d) este obligat sa urmareasca temeinic proiectul de executie fara a afecta calitatea lucrarilor;
e) respecta masurile impuse de seful de santier din punct de vedere organizatoric si tehnic in
activitatile pe care le conduce;
f) indruma si repartizeaza personalul muncitor pe care il conduce in executia lucrarilor, in
concordanta cu gradul de calificare si instruire pentru executarea lucrarilor de calitate;
g) respecta planul de masuri impus de seful de santier;
h) informeaza seful de santier si responsabilul CQ pe lucrare despre accidentele tehnice, iar pe
seful serviciului de calitate despre neconcordanta dintre prevederile privind conditiile de
calitate impuse de procedurile tehnice de executie si de conditiile reale de care dispune firma
in activitatea respectiva;
i) participa la activitatile de instruire;
j) raspunde de instruirea personalului muncitor cu toate procedurile tehnice pentru obtinerea
lucrarilor de calitate;
k) raspunde de aplicarea solutiilor de remediere conform dispozitiilor date de proiectant in
vederea eliminarii deficientelor;
l) ia masuri de prevenire a aparitiei deficientelor prin eliminarea cauzelor ce ar putea determina
nereguli in activitatile pe care le conduce;
m) ia masuri de corectare prin eliminarea cauzelor care au determinat aparitia deficientelor in
scopul posibilitatii reaparitiei lor.

5.3.2.Responsabilitatea responsabilului tehnic cu executia lucrarilor


Este numit de Administrator al firmei, pe baza atestarii profesionale eliberata de MLPAT HGR 925 /
1995:
a) cunoaste si respecta permanent legislatia in vigoare si reglementarile tehnice aplicabile in
executia lucrarilor pe care le verifica;
b) cunoaste si urmareste permanent executarea proiectului tehnic de executie si a tuturor
documentelor aferente executarii lucrarii;
c) verifica existenta numirii prin decizie a personalului de supraveghere a executiei obiectivului
controlat si capabilitatea tehnica a acestuia si existenta planului calitatii pentru obiectivul ce
urmeaza a fi executat;
d) verifica si avizeaza fisele si proiectele tehnologoce, procedurile tehnice de executie, planul
calitatii, PCCVI aplicabile precum si proiectul tehnic de executie a lucrarilor aferente obiectivului
contractat;
e) verifica programele de realizare a lucrarilor;
f) verifica intocmirea la timp corectitudinea si completitudinea inregistrarilor care atesta calitatea
lucrarilor executate;
g) are autoritatea de a sista lucrarile de executie cand depisteaza abateri grave organizatorice,
tehnice sau de calitate;
h) ia masuri privind aplicarea actiunilor immediate in vederea izolarii zonei unde depisteaza aparitia
unor deficiente;
i) urmareste remedierea neconformitatilor pe baza de solutii elaborate de proiectatnt si isi ia avizul
pe inregistrarea de calitate dupa executia corecta a remedierii;

j) participa alaturi de factorii responsabili la controlul pe faze de executie a obiectivului;


k) intocmeste si tine la zi Registrul de evidenta a lucrarilor de constructii pe care le coordoneaza si
le verifica;
l) are obligatia de a pune la dispozitia organelor de control toate documentele necesare verificarii
respectarii prevederilor HGR 925 / 1995;
m) colaboreaza permanent cu responsabilul CQ al firmei.

5.3.3 Responsabilitate responsabilului CQ


Responsabilul CQ este numit de Administrator al firmei sa-l
reprezinte privind problemele de calitate, pentru toate activitatile care se desfasoara, avand urmatoarele
responsabilitati privind asigurarea calitatii:
a) coordoneaza si participa la elaborarea si actualizarea documentelor sistemului calitatii;
b) elaboreaza programul de control calitate, verificari si incercari;
c) face parte din comisiile de receptie calitativa a materialelor;
d) elaboreaza (lunar, trimestrial si anual) rapoarte de control aprobate de seful serviciului calitate
care cuprind concluziile privind calitatea obiectivelor executate si informatii asupra deficientelor
aparute, propunanad solutii pentru imbunatatirea calitatii produselor / serviciilor;
e) asigura interfetele necesare cu organisme externe, pe probleme de asigurarea calitatii;
f) asigura relatiile de colaborare cu Inspectia de Stat in Constructii;
g) confirma corectarea productiei neconforme;
h) urmareste respectarea conditiilor impuse de proiectant pentru elaborarea solutiilor de remediere a
deficientelor;
i) ia masuri pentru indepartarea cauzelor care au determinat aparitia neconformitatilor, pentru
prevenirea aparitiei lor;
j) confirma respectarea cererii de asigurare a calitatii produsului finit;
k) identifica, inregistreaza si raporteaza periodic toate problemele privind asigurarea calitatii;
l) cere oprirea procesului de executie in cazul constatarii unor deficiente pana la stabilirea masurilor
de corectare a acestora.

5.3.4. Responsabilitatea sefului protectiei muncii


Este subordonat direct sefului de santier.
Coordoneaza activitatile de instruire cu normele de protectia muncii si PSI.

5.3.5. Resurse
Managementul identifica conditiile referitoare la resurse si se asigura ca acestea
sunt adecvate si suficiente. Aceste resurse sunt:
a. umane;
b. materiale.
Pentru resursele umane, conducerea determina necesitatile de personal,
experienta si instruirea necesara.

5.4 Planificarea
5.4.1. Obiectivele calitatii
Managementul de varf a stabilit in angajament obiectivele strategice ale calitatii si obiective pe
functii si niveluri relevante care sunt masurabile si cu termene de realizare.
5.4.2 Planificarea sistemului de management al calitatii
Toate activitatile sunt planificate.
5.5 Responsabilitate,
autoritate
si
comunicare
5.5.1 Responsabilitate si autoritate
Managementul de varf a stabilit in MMQ in proceduri si in fisele de post responsabilitatile si
autoritatile in cadrul organizatiei. Acestea sunt communicate personalului implicat. In MMQ si
in
Regulamentul de Organizare si Functionare este descrisa organizarea societatii.
5.5.2. Reprezentantul
managementului
Este numit prin decizie interna reprezentantul managementului pentru calitate.
5.5.3. Comunicarea interna
In cadrul organizatiei, sunt stabilite procese de comunicare adecvate.
5.5.4 Rezolvarea conflictelor
5.6 Analiza de management efectuata
Managementul de varf analizeaza periodic sistemul de management al calitatii conform
procedurii "Analiza efectuata de management", cod PO-SMQ-5.6
6 MANAGEMENTUL RESURSELOR
6.1 Prevederea resurselor
Managementul S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti determina si asigura
resursele necesare pentru executia Obiectivului:
EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII, REABILITARE SI INTRETINERE CAI DE CIRCULATIE
INTERIOARE AFLATE IN ADMINISTRAREA Administratiei Cimitirelor si
Crematoriilor Umane Bucuresti

6.2.Resurse umane
Stabilirea necesarului de personal pentru lucrare se face de conducerea organizatiei /
santierului impreuna cu sefii de formatie (pe baza organigramei stabilite in functie de
lucrare).
Instruirea referitoare la conditiile tehnice specifice de executie a lucrarilor se efectueaza de
regula de seful echipei de executie. Instruirea de protectia muncii si PSI se face lunar de
responsabilul cu protectia muncii si PSI. Suplimentar se poate face instruire specifica de PM si
PSI de client pe probleme specifice. Se aplica procedura "Resurse umane", cod PO-SMQ-6.2.

6.3.
Infrastructura
Este asigurata infrastructura necesara pentru realizarea conformitatii cu cerintele pentru
produs. Infrastructura cuprinde: cladirea, spatiile de lucru, echipamente si utilajele de proces,
serviciile suport (cum ar fi cele de transport si de comunicatie).
6.4.
Mediul de lucru
Managementul S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti asigura mediul de lucru necesar
pentru a obtine conformitatea cu cerintele pentru Contractul :
EXECUTIE LUCRARI DE REPARATII, REABILITARE SI INTRETINERE CAI DE
CIRCULATIE INTERIOARE AFLATE IN ADMINISTRAREA Administratiei Cimitirelor si
Crematoriilor Umane Bucuresti

7.

REALIZAREA PRODUSULUI

7.1.

Planificarea realizarii produsului


S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti isi planifica si dezvolta procesele necesare
realizarii lucrarii. Planificarea realizarii lucrarii se face conform prezentului PLAN al
CALITATII lucrarii si PCCVI anexat. Acestea se intocmesc tinand cont de etapele de control
mentionate de proiectant in programul de control, anexat la proiectul de executie.
Planul de control al calitatii, verificari si incercari (PCCVI) contine toate fazele de
executie si control ale lucrarii, documentele de referinta, persoanele care trebuie sa execute
controlul de conformitate i inregistrarile care se emit ca urmare a controlului. Inregistrarea
privind autocontrolul executat la finele unor faze de executie de catre seful de antier /sefil
de punct lucru consta in semnatura acestuia pe PCCVI. La celelalte controale se emit
procese verbale al caruiitip si numar se tree in ultima coloana. Tot aici se inregistreaza alte
tipuri de inregistrari.

7.2.

Procese referitoare la relatia cu clientii


Activitatea de analiza si derulare a contractului precum si operarea modificarilor aparute se
executa conform procedurii "Procese referitoare la relatia cu clientul ", cod PO-SMQ-7.2. Se
utilizeaza Fisa de analiza oferta / comanda / contract.
S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti determina si implementeaza masuri eficace
pentru comunicarea cu clientii si in legatura cu informatiile de feedback de la clienti, inclusiv
reclamatiile acestora (vezi procedura PO-SMQ-7.2).
7.3. Aprovizionare
7.3.1 Evaluarea si selectionarea furnizorilor de produse si servicii, intocmirea si aprobarea
documentelor de aprovizionare precum si verificarea produselor aprovizionate se efectueaza
conform cerintelor procedurii "Aprovizionare", cod PO-SMQ-7.4. Furnizorii evaluati si selectati
pentru prezenta lucrare sunt inclusi in Lista furnizorilor acceptati.
7.3.2. Lista principalelor produse aprovizionate necesare realizarii lucrarii sunt cuprinse in
lista de materiale inclusiv Lista de materiale / echipamente / infrastructure puse la dispozitie de
client - in oferta.

7.4 Productie si prestarea serviciului


7.4.1 Controlul productiei si al prestarii serviciului
a. Planificarea executiei - conform Grafic de executie din oferta.
b. Identificarea si planificarea proceselor se realizeaza prin "Planul de controlul calitatii,
verificari
si
incercari (PCCVI)" prin care se face si identificarea si planificarea inspectiilor si incercarilor.
Se
anexeaza la prezentul Program , PCCVI in anexa 1 la acesta.
c. Executia se face pe baza documentelor aplicabile mentionate .
d. Utilajele, echipamentele, SDV si DMM cu care se realizeaza procesele sunt supuse unor
intretineri
corespunzatoare pe baza unor programe annual de mentenanta.
e. Personalul folosit pentru activitatile de executie si control (nominalizat in PCCVI) este
pregatit
corespunzator.
f. In perioada de garantie si post-garantie se asigura service-ul la solicitarea clientului.
g. Urmarirea in timp a Instalatiilor/constructiilor efectuate de societate, se realizeaza daca
clientul
prevede in contract aceasta activitate.
Controlul proceselor se realizeaza in conformitate cu procedura "Controlul productiei si al
furnizarii serviciului", cod PO-SMQ-7.5.
7.4.2. Validarea proceselor de productie si de prestare a serviciului
S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti valideaza procesele de productie ale caror
date de iesire nu pot fi verificate printr-o monitorizare sau masurare ulterioara (procesele la care
deficientele apar numai dupa ce produsul este in utilizare (acestea sunt procesele speciale: sudura,
grunduirea, vopsirea).
Validarea demonstreaza capabilitatea acestor procese de a conduce la rezultatele
planificate.

7.4.3. Identificare si trasabilitate


Identificarea elementelor lucrarilor se face conform proiectului, respectandu-se
prevederile procedurii "Identificare si trasabilitate", cod PO-SMQ-7.5.3. Realizarea trasabilitatii
(cand este ceruta de client) se realizeaza pe baza inregistrarilor.
7.4.4. Proprietatea clientului
Produsele puse la dispozitie de client sunt indicate, cand este cazul, in anexe. Verificarea
produsului furnizat de client se realizeaza conform procedurii "Aprovizionarea", cod PO-SMQ7.4.
7.4.5. Pastrarea produsului
Se aplica procedura "Pastrarea produsului", cod PO-SMQ-7.5.5 care trateaza modul de
manipulare, ambalare, conservare si livrare a produsului / serviciului.

7.5. Controlul dispozitivelor de monitorizare si masurare (DMM)


Activitile desfurate de societate pentru a se asigura c monitorizrile i msurtorile sunt
efectuate n mod corespunztor cu cerinele sunt:
a) stabilirea necesarului msurarilor i a echipamentului de inspecie, msurare i ncercare;
b) identificarea i evidena echipamentelor de inspecie, msurare i ncercare, pentru a se stabili
starea de etalonare;
c) stabilirea intervalelor de etalonare/verificare;
d) programificarea verificrilor metrologice;
e) efectuarea verificrilor metrologice;
f) asigurarea manipulrii, conservrii, depozitrii i utilizrii adecvate, precum i protecia
mpotriva ajustrilor neintenionate;
g) evaluarea i documentarea rezultatelor inspeciilor i ncercarilor anterioare, atunci cnd
echipamentele sunt gsite n afara limitelor de etalonare stabilite;
h) identificarea stadiului etalonrii;
i) verificri pe teren;
j) efectuarea i pstrarea nregistrrilor;
k) furnizarea la cererea clientului de date tehnice privind capabilitatea echipamentelor de
inspecie, msurare i ncercare
8

MASURARE, ANALIZA SI IMBUNATATIRE

8.1 Generalitati
S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti isi planifica si implementeaza procese de
monitorizare, masurare, analiza si imbunatatire pentru :
a) demonstrarea conformitatii produsului;
b) asigurarea conformitatii sistemului de management al calitatii si
c) imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii.
8.2 Monitorizare si masurare
8.2.1 Satisfacerea clientului
S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti monitorizeaza informatiile referitoare la
perceptia clientului privind nivelul de satisfacere a cerintelor sale, ca una din masurarile
performantei sistemului de management al calitatii. Se aplica procedura , cod PO-SMQ-7.2.
8.2.2 Audit intern
Auditurile interne ale sistemului de management al calitatii se executa in conformitate cu
programul annual de audit intern si respectiv procedura "Auditul intern", cod PDQ-038.2.2.
8.2.3 si 8.2.4 Monitorizarea si masurarea proceselor si a produsului
a) Monitorizarea si masurarea proceselor si produsului se realizeaza prin inspectii si
incercari planificate in "Planul al control calitatii, verificari si incercari (PCCVI)". "Planul de
control al calitatii verificari si incercari" va fi definitivat la initiativa clientului dupa primirea
proiectului de executie, cu fazele determinante si participarea proiectantului, reprezentantul
clientului etc.
Rezultatele inspectiilor efectuate impreuna cu reprezentantii clientului dupa' primirea proiectului
tehnic, cu fazele determinante si participarea proiectantului, reprezentant/il clientului, etc., se

inregistreaza pe formularele stabilite prin "Nota comuna privind controlul calitatii si receptia
lucrarilor
la punere in functiune".
b) Documentele in conformitate cu care acestea se executa ( instructiuni de proces care cuprind si cerinte
pentru inspectii / incercari ), inregistrarile care rezulta, precum si persoanele desemnate pentru efectuarea acestora
sunt indicate in Planul de controlul calitatii, verificari si incercari (PCCVI).
c) In cazul in care sunt identificate neconformitati se initiaza RNC si se opreste continuarea executiei la
partea neconforma pana la solutionare. Se aplica procedura Monitorizarea si masurarea proceselor si a
produsului, cod PO-SMQ-8.2.4
d) Inregistrarile care rezulta sunt conform procedurilor mentionate.
8.3. Controlul produsului neconform
a) In timpul executiei lucrarii, neconformitatile se identifica si se documenteaza prin RNC de:
- Seful de santier autocontrol
- Responsbilul CQ,
- Responsabilul tehnic cu executia (atestat MLPTL)
- Specialist structuri
- Specialist instalatii aferente obiectivelor de investitii
- Comisia de receptie ls produsele aprovizionate.
b) Modul de tratare este propus de responsabilul CQ care a identificat neconformitatea, iar ulterior este
analizat de o comisie.
c) Se aplica procedura Controlul produsului neconform, cod PDQ 04 8.3.
8.4. Analiza datelor:
S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti determina, colecteaza si analizeaza datele adecvate
pentru a demonstra adecvarea si eficacitatea sistemului de management al calitatiii si pentru a evalua daca poate
fi realizata imbunatatirea continua a eficacitatii sistemului de management al calitatii. Tehnicile statistice utilizate
in cadrul societatii respecta prevederile procedurilor specifice.
Se aplica Analiza datelor, cod PO-SMO-8.4.
8.5. Imbunatatire
8.5.1. Imbunatatirea continua
S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti. urmrete s-i mbunteasc permanent
sistemul de management al calitii. Sunt urmrite respectarea principiilor politicii referitoare la
calitate, obiectivele calitii i funcionare sistemului de management al calitii
8.5.2 Aciuni corective
8.5.2.1 Aciunile corective se refer la stabilirea i eliminarea cauzelor neconformitilor
existente privind calitatea i asigur prevenirea repetrii acestora.
8.5.2.2 Aciunile i metode aplicate sunt documentate n procedura COD PO 5 - Aciune
corectiv i se refer la:
a) identificarea surselor de date i informaii privind neconformitile efective depistate la
materiale, produse, lucrri,servicii, procese i sistemul de management al calitii;

b) tratarea reclamaiilor clientului;


c) analiza datelor i informaiilor privind neconformitile existente i stabilirea cauzelor
acestora;
d) stabilirea i aplicarea aciunilor corective pentru eliminarea cauzelor neconformitilor,
precum i a responsabilitilor i competenelor;
e) nregistrarea, inerea sub control i verificarea aplicrii i eficienei aciunilor corective;
8.5.3 Aciuni preventive
8.5.3.1 Aciunile preventive se refer la stabilirea i eliminarea cauzelor unor situaii posibile
nedorite sau a unor neconformitati poteniale.
8.5.3.2 Aciunile i metode aplicatepentru aceste aciuni sunt documentate n procedura COD PO
6 - Aciune preventiv i se refer la:
a) determinarea neconformitilor poteniale sau a unor posibile situaii nedorite i a cauzelor
acestora;
b) evaluarea necesitii de aciuni pentru a preveni apariia neconformitii sau situaiei
nedorite;
c) stabilirea activitilor i msurilor necesare a fi ntreprinse;
d) stabilirea responsabilitilor, competenelor i termenelor de realizare;
e) implementarea aciunii necesare i controlul;
f) efectuarea de nregistrri referitoare la msuri, activiti, controale;
analiza eficienei aciunii preventive intreprinse.
8.5.4. Actiuni corective
Pentru corectarea deficientelor / neconformitatilor in functionarea SMQ identificate de catre auditori sau
personalul de conducere, se initiaza Rapoarte de actiuni corective pentru care, sefii de compartimente stabilesc
actiunile corective si preventive necesare si termenul de rezolvare.
Se aplica procedura Actiuni corective, cod PQ-05-8.5.2.
8.5.5. Actiuni preventive
S.C. A.F. CONSULTING S.R.L. Bucuresti stabileste actini care permit eliminarea cauzelor
potentialelor neconformitati pentru a preveni aparitia acestora. Se aplica procedura Actiuni preventive, cod
PDQ-06-8.5.3.

LISTA PROCEDURILOR TEHNICE DE EXECUTIE


Nr.
crt.

Cod
document

Denumire document

aplicabilitate

PTE - 01

Executia lucrarilor de terasamente, desfaceri cai de acces

PTE - 02

Asternere mixture asfaltice

PTE - 03

Turnare beton simplu si armat la drumuri si alei

PTE - 04

PTE - 05

Pavaje din piatra naturala, pavele normale si pavele


abnorme calupuri,.
Montare borduri