Sunteți pe pagina 1din 136

IISERUL EDUIEI L REULIII LDV

UNIVERSITTE LIBER INTERNINL DIN MLDV


u titlu de mnusris

SRE RUX RI LVII

Interiune dintre subieii resului enl n tivitte de


disunere i efeture exertizei riminlistie
Seilitte: 12.00.08 - Dret enl
(riminlisti; exertiz udiir)

EZ DE DR DRE

ndutr tiinifi:

utr:

dr. n dret, nf. univ. Gherghe GLUE

Ruxn rin Lvini SRE

HIINU,
2014

b#%l!^+a?

SRE RUX RI LVII, 2014

URIS

b#%l!^+a?

Intrduere..........................................................................................................................................
1. LIZ SIUIEI DEIUL III DISUERII I EFEURII
EXERIZELR RIILISIE
1.1. nsiderii rivind evlui i stre tul rgnizrii i ttiii disunerii
exertizelr riminlistie
1.2. nliz mterilelr tiinifie ublite n r i este htre e rblem
interiunii dintre rdntrul exertizei riminlistie i exeutntul ei
1.3. nluzii l itlul 1......
2. SEE GEERLE RIVID IERIUE DIRE SUIEII
DISUERII I EFEURII EXERIZELR RIILISIE
2.1. iune i genurile de interiune dintre subieii disunerii i efeturii exertizei
riminlistie...
2.2. Rlul subieilr interiunii n drul regtirii mterilelr tre exertiz,
disunerii i efeturii ei...
2.3. zele uridie, frmele, sul i riniiile tivitii de regtire mterilelr i de
efeture exertizelr riminlistie
2.4. nluzii l itlul 2.....
3. ZELE IE LE IERIUII DRUL DISUERII I EFEURII
EXERIZELR RIILISIE
3.1. sete generle rivind rdnre i efeture exertizelr riminlistie
3.2. Interiune n drul regtirii mterilelr entru exertiz riminlisti
3.3. Interiune dintre rdntr i exert n drul efeturii exminrilr de exertiz
i utilizrii rezulttelr n resul de rbiune
4. UELE RIULRII LE IERIUII EXERULUI U LI
SUIEI I RESULUI DRUL EFEURII EXERIZElR
RIILISIE
4.1. rtiulritile interiunii n drul disunerii i efeturii exertizelr reette,
sulimentre i mlexe
4.2. Rlul ndutrului instituiei de exertiz n rgnizre efeturii exertizei

riminlistie

b#%l!^+a?

4.4. nluzii l itlul 4......


LUZII I REDRI..
ILIGRFIE...........................................
EXE.....................................................................
Delri rivind sumre rsunderii.........................................................
V l utrului..................................................................................................

IRDUERE

tulitte i imrtn rblemei brdte

b#%l!^+a?

Investigre tiinifi temei ruse rnete de l neesit te nelegerii temeinie


mlexitii resului de disunere i efeture investigiilr riminlistie. rnind de l
ret definire netului de investigie riminlisti, ntinund u riniiile e stu l
bz estei tiviti, reum i mdul n re instituiile metente nsr est
tivitte.
rre rdinii de dret unui stt resuune nemi lit mb tere efiient rin
metde tiinifie, e bz i n siritul legii, ftelr ntisile, u riritte elr e re
siette neles s le snineze rin nrmele sle enle.
rim frm de rteie sietii rerezentt- un sistem de legi rin re se rt
i se sninez ee e nu este ermis su nsidert eriuls. Este bine de reiz t f tul
nu dr nrmele de dret sunt sufiiente n est sens, dr i neere unui md de iune n
vedere deseririi tului iliit i elr imlii n nlre legii.
Intensifire ftelr u uterni rter ntisil din ultim vreme, reum i
neesitte sririi efiitii efrturilr deuse de tre rgnele metente le sttului de
dret n vedere rtirii nrmelr de dret n vigre e u biet tivitte de
ntrrre riminlitii, mi u sem l nivelul urmririi enle. este msuri sunt diret
legte de lire elr mi ni deseriri din dmeniile tiinelr tehniii, nturii, dr i
elr u rter umnitr. unere n serviiul ustiiei estr dte se nftuiete mi u
sem rin utilizre untinelr de seilitte n frm de exertiz, e rezint un mi l
efiient de interretre i lmurire ftelr, srete slidritte i utere dveditre
mterilelr lette l dsr, sigur stbilire devrului tiinifi i, nu n ultimul rnd,
dreturilr i libertilr fundmentle le mului.
n drul exertizelr udiire un rl imrtnt l ele rimin listie, b z te e
untinele tiinei mterne-riminlisti, dr i e tiinele tehnie, nturle, uridie i,
desigur, nrmelr resule, e determin riniiile i ndiiile sluinrii rete
rblemelr e interesez rgnele de urmrire enl i ele udiire imlite n eretre
uzelr nrete i nftuirii ustiiei.
rin svrire mi multr tegrii de infriuni se reez vrite urme, dtrit
mdului n re se inez, instrumentelr utilizte su ierdere numitr biete ri
substne de tre ersne imlite n svrire infriunii nrete. Deserire vlrii

rbnte estr "mrtri mui", de multe ri, se relizez u utrul eretrilr ntrerinse
de ersne re sed untine de seilitte. este untine de sei lit te, re sunt de
meten unui seilist ntr-un numit dmeniu tiinifi, tehni su rtisti sunt nees re
b#%l!^+a?

entru lmurire unr fte i mreurri din urinsul unei uze erette su n urs de
udet.
Seilistului i se t ere este untine e re le sed ntr-un numit dmeniu,
tt n ursul urmriri enle, t i n fz de udet. Dei, rgnul udiir disune
efeture

nsttrii tehni-tiinifie, medi-legle su exertizei resunztre.

Exertiz, nsttre tehni-tiinifi, nu se disune entru rezlv rbleme de ntur


uridi, i numi n vedere binerii dtelr e se t deseri dr rin eretri tiinifie din
lte dmenii de tivitte. est se disune i tuni nd rgnul udiir re eretez
uz re sufiiente untine de seilitte n dmeniul resetiv.
n rimul rnd, nu tte ersnele intereste n res u untinele nees re entru
nelegere vlrii mterilelr resetive. Ir, n l dile rnd, rezulttele eretrilr fute de
exert sur mterilelr use l diszii s n est s sunt frmte ntr-un rrt de
exertiz, sub frm de nluzii, re este inlus n dsrul uzei, mil de rb, utnd fi
studit de ersnele intereste n uz resetiv, fr s ib nevie de untinele
resunztre de seilitte.
Seilistul numit entru fe exertiz su hir nsttre tehni-tiinifi, nu
se subrdnez rgnului de urmrire enl, deree tribuiile sle sunt limitte rin tul
de numire n re sunt treute rblemele l re i se ere s rsund i m teri lul e re-l
te nsult.
De reizt este ftul uneri se rede , tt rimin listi t i tivit te de
exertiz riminlisti trebuie fndte e riniiul ntrditrilitii, di s existe exeri
i rii de rre i exeri i rii de uzre, re s rmveze interesele estr, ee
e iminent v submin fundmentele metdlgie le exertizei.
n Rmni rblemele teretie i rtie le exertizei udiire tt din eri d
nterir, t i din e mdern sunt exuse, de regul n drul mrtimentului de tehni
riminlisti tiinei i ursului universitr de riminlisti. dr, exertiz udiir nu
este rivit dret rmur distint unterii tiinifie, um este brdt est dmeniu l

tivitii rtie de exertiz n universul uridi l Reubliii ldv i ltr ri din


siul exsvieti.
ii exertiz udiir rezint l r tul direie tiinifi de sine stttre i nu
rte riminlistiii um existt n erid nterir. E re menire de
generliz i rgument tereti ele rese e se rdu n tivitte rti de exertiz
b#%l!^+a?

udiir i servete temelie slid n frmre fundmentelr tiinifie le diverselr genuri


i vrieti de exertize, inlusiv riminlistie.
Exertiz udiir tiin i tivitte rti rezint un din frmele resule de
binere nilr rbe, verifire elr existente e bz unr dte din dmeniile u rter
tehni, nturl. Dezvltre tiinei i tehniii, reum i tt mi lrg lr lire n tte
setrele vieii enmie i sile, u dt sibilitte ustiiei s gses un uterni sri in
n rezulttele ferite de eretrile tiinifie i tehnie entru ndelinire misiunii sle de stbilire
devrului i nftuire Dretii.
tt n resul enl, t i n el ivil, dministr tiv, rim s rin e re re de
ndelinit rgnul udiir este ee de stbili ext situi de ft suus udeii.
Exertiz i nluziile exertului sunt milele de rb e t sriini nsiderbil efrturile
estr l sluinre ust estei misiuni. ns entru rgnele bilitte de sliit i
disune exertize i nsttri tehni-tiinifie i medi-legle (v i, fieri de urmrire
enl, rurri, udetri) este imrtnt s uns grdul de regtire i meten
exerilr, vlumul i litte infrmiei e re eti t feri n rezulttul investigiilr
exertule.
riminlisti este rmtre unr metde i mi l e te de se n dr n
stndrde tiinifie i situ imgine ferit sur mreurrilr ftei elr hemi s
nftuis tul
de ustiie l nivelul resunztr u devrul n uz. E este n eli tim elbrt i
desfurt tivitte nret n nfrmitte u nrmele redurle le dretului enl.
stfel, metdele i milele tehni-ttie elbrte su mrumutte de riminlisti din
lte dmenii i gses lire n mun de eretre i n e de deserire i hir
revenire infriunilr. mlexitte lumii, ntinu evluie unterii umne i
utilizre n mitere infriunilr tt mi multe tehnii i mile mderne, u imus

riminlistiii s dteze i s rei entru suri ele mi diverse untine din himie, fizi,
iberneti su geneti.
nliz estr sete n lumin relizrilr de zi n est rmur n Rmni i
Reubli ldv, rgreselr tehnlgie existente, exerienei rilr Uniunii Eurene n
est sens, u ermis frmul un rnd de nluzii i runeri rientte sre frmre unui
dmeniu distint de riminlisti teri generl exertizei udiire, erfeinre
mnentelr rgniztrie, uridie, etie, sigurrii n ln metdi-tiinifi i
infrminl

b#%l!^+a?

efeture exertizei riminlistie elemente re u i determint sul

estui studiu.
Sul i bietivele tezei
n lurre de f ne-m rus nliz multilterl u ente mrtive
dtrinei exertizei udiire, instituiei de exertiz riminlisti n Rmni i Reubli
ldv, exerienei n dmeniul ttiii disunerii i efeturii exertizelr riminlistie,
reliei de interiune dintre subieii disunerii i efeturii estr exertize din unt de vedere
l rlului estr, dr i bzelr uridie i riniiilr estei tiviti. Din est s u
deurs i srinile studiului nstru:
- une n disuie i rgument neesitte unterii evluiei i strii tule
rgnizrii i ttiii disunerii exertizelr riminlistie;
- determin niune i genurile de interiune dintre subieii disunerii i efeturii exertizei
riminlistie, reum i rlul estr n drul regtirii mterilelr neesre;
- interret bzele uridie, frmele, sul i riniiile tivitii de regtire mterilelr i
de efeture exertizelr riminlistie;
- nelege setele generle e stu l bz rdnrii i efeturii exertizelr riminlistie,
reum i interiunile e u l n drul estr ete;
- evideniere unr tiulriti i rlului e re ndutrului instituiei de exertiz l re n
rgnizre efeturii exertizei.
rnind de l neesitte imeris riminlistiii mderne de elbr metde i
mile de flre devrului i de rbre rirr fte u relevn uridi,
rensidernd zii estei tiine n ntextul imlementrii netului dverstiv n
tivitte de investigre rigurs infriunilr, m nlizt interiune subieilr de
dret enl n rgnizre i efeture exertizelr riminlistie.

bietul eretrii l nstituie n rimul rnd nelegere strii tule ntregului res
de exertizre riminlisti, reum i nliz mterilelr legisltive i tiinifie ublite
tt l nivel ninl t i interninl e u n vedere rblem interiunii dintre
rdntrul exertizei riminlistie i exeutntul estei. e interesez dr etele
legisltive le dezvltrii instituiei de exertiz riminlisti, reliile uridi-rgniztrie,
metdie, tehnlgie din est sfer. De semene, bietul de studiu rezid n n liz
rblemelr teretie i rtie de funinre le sistemului instituinl de exertiz
riminlisti din ersetiv identifirii menismelr exte de interiune dintre subieii de
b#%l!^+a?

dret enl i resul ertiv l desfurrii exertizelr rriu-zise.


utte tiinifi rezulttelr binute
Lurre rezint un din rimele eretri mlexe relizte n siul vrbitrilr de
limb rmn nsrt nlizei dtrinei exertizei udiire i instituiei de exertiz
riminlisti, rin rism interiunii e re mnifest subieii de dret enl n est
dmeniu n ntextul imlementrii netului de efiitte n tivitte de investigre
infriunilr i neesitii rrdrii drului uridi i instituinl l exigenele ntemrne
rmvte de rgnismele eurene de tiine riminlistie. utte nst i n rgument re
neesitii frmrii unui dru legisltiv re s fie nfrm u legisli eure n de
existent, tt l nivelul Rmniei t i l Reubliii ldv. entru est luru s fie
sibil v trebui frmt n siul elr du ri un dmeniu de untere, distint de tiin
riminlisti - teri generl exertizei udiire, determinndu-se bietul de studiu, ntur
i srinile sle.
este elemente de nutte rezult i din tezele de bz e se nintez sre susinere:
- unere n disuie i rgumentre neesitii unterii evluiei i strii tule
rgnizrii i ttiii disunerii exertizelr riminlistie;
- determinre niunii i genurilr de interiune dintre subieii disunerii i efeturii exertizei
riminlistie, reum i rlul estr n drul regtirii mterilelr neesre;
- interretre bzelr uridie, frmelr, sului i riniiilr tivitii de regtire
mterilelr i de efeture exertizelr riminlistie;
- nelegere setelr generle e stu l bz rdnrii i efeturii exertizelr riminlistie,
reum i interiunilr e u l n drul estr ete;

- evideniere unr tiulriti i rlului e re ndutrului instituiei de exertiz l re n


rgnizre efeturii exertizei.
z tereti-metdlgi studiului re surt metd dileti de un tere
relitii resului de exertizre riminlisti. n resul de efeture eretrii u fst
utilizte metde silgie, nlitie, lgi-uridie, istrie, reum i studii de dret enl.
z nrmtiv eretrii nstituie revederile nstituiei Rmniei, le dului
enl i de redur enl Rmniei i Reubliii ldv n vigre, rdnn
Guvernului Rmniei nr. 75 din 24 ugust 2000 rivind utrizre exerilr riminliti;
b#%l!^+a?

Htrre Guvernului Rmniei r. 368 din 3 iulie 1998 rivind nfiinre Institutului in l
de Exertize riminlistie; Lege Reubliii ldv u rivire l exertiz udiir,
nsttrile tehni - tiinifie i medi-legle, lte te nrmtive dertmentle e in de
dmeniul riminlistiii, exertizei udiire, tivitii ertive de investigii, nvmntului
uridi universitr.
nluziile frmulte n lurre se bzez i e rezulttele nlizei teretie
literturii tiinifie n rbleme de filzfie, riminlgie, dret enl i redur enl.
tenie desebit fst rdt i lurrilr e in de rblemele metdlgie le tiinei
riminlistie i exertlgi udiir.
Lurre de f vut surs emiri rini l nsi r ti de exertiz
riminlisti, eretre este 200 de rrte de exertiz riminlisti i de nsttre
tehni-tiinifi din Rmni i este 100 de exertize i rrte de nsttre tehnitiinifi efetute n lbrtrele riminlistie le inisterului ferilr Interne i
inisterului ustiiei, reum i de exerii indeendeni (lterntivi) din Reubli ldv.
Imrtn tereti i vlre litiv lurrii
Imrtn tereti i vlre rti eretrii efetute nst n ee e
nine rezulttul unei nlize mlexe strii tule dtrinei exertizei i instituiei de
exertiz riminlisti n siul rmnes, n bz rui i, lund n nsiderre exerien
Reubliii ldv, Rusiei, ltr ri din munitte euren, se frmulez runeri i
remndri nrete l nivel tereti i rti, rr relizre sunt rientte sre timiz
tivitte de exertiz riminlisti, reum i lrifire rlului exeritt de tre

rgnismele de dret enl n ntextul disunerii i efeturii exertizei riminlistie nfrme


u revederile legle n vigre.
vnd n vedere mdul de brdre l lurrii, e te fi utilizt n mi multe direii:
n resul de instruire uridi rfesinl studenilr, msternzilr, dr i
exerilr riminliti udiiri;
n dmeniul litiii enle i entru elbrre unei legislii erente re s
reglementeze est dmeniu;
ghid tereti-rti l diszii rtiienilr dretului entru disunere i
interretre ret nluziilr exertizelr riminlistie;
n ulrizre untinelr riminlistie n generl i elr de exertiz, n

seil;

b#%l!^+a?

n sul stimulrii eretrilr n dmeniul investigrii dtrinei exertizei udii re,


mngementului tivitii de exertiz riminlisti, efiitii estei rin rism sririi
litii i bietivitii rrtelr de exertiz.
rbre rezulttelr.

Sumrul mrtimentelr tezei


n mrtimentul 1 nliz situiei n dmeniul ttiii disunerii i efeturii
exertizelr riminlistie este nlizt stre tul i ersetivele de frmre n siul
rmnes dmeniului de untere rivind exertiz udiir, distint de tiin riminlisti
teri generl exertizei udiire (exertlgi udiir). Se rgumentez neesitte
rerii estui dmeniu i disilinei de studiu n Rmni, se exun remisele riiei
estui n siul exsvieti i etele de dezvltre, svnii i lurrile re u nstituit
fundmentele estei terii, reum i rteristi generl setelr legisltive, litive
i tiinifie le exertlgiei udiire din Reubli ldv.
du rte mrtimentului este nsrt nlizei rfunde unr mteri le
tiinifie (teze de dtrt, mngrfii, mterile tiinifi-rtie) ublite strit l tem
tezei n Rmni, Rusi, Reubli ldv.
mrtimentul 2 nsiderii generle rivind exertiz riminlisti este ns r t
setelr generle le exertizei udiire n nsmblu i elr riminlistie, n rtiulr,

du um urmez: niune, bietul, imrtn i srinile exertizei riminlistie,


lsifire ntemrn exertizelr. rere nilr genuri, tiuri i vrieti de exertize
riminlistie, meten exerilr i instituiilr de exertiz din Rmni, Reubli
ldv i unele stte din munitte euren, riniiile de tivitte n dmeniul exertizei
riminlistie, rtiulritile rinile de disunere i efeture estr.
mrtimentul 3 bietivitte i subietivism n tivitte de efetu re exertizelr
riminlistie i de reiere nluziilr exertului urinde rblemti metdiii de
exminre n exertiz riminlisti i strutur rrtului exertului, resul de frmre
nvingerii intime estui n drul elbrrii nluziilr, reiere rrtului de exertiz
de tre rgnul de urmrire enl i instn de udet rin rism riniiului bietiviti,
nedmiterii elementelr de subietivism, sldte uneri u erri de nluzii, reum i unele
sete e in de mngementul litii n dmeniul exertizei riminlistie.

b#%l!^+a?

1. LI IUII DIUL III DIURII I FURII


XRILR RIILII
1.1. nidrii rivind vlui i tr tul rgnizrii i ttiii diunrii

b#%l!^+a?

xrtizlr riminliti

Din mmntul n r nut ntintizz rtnn l munit t i l


mul nidrt ftl ntiil u nmnt ril. Drt nin t u ft
inrimint, mitr lr trgnd numit d, fizi u unir. dt u intituir
unr frm iniint d itm udiir i u dfurr rimlr dvrt r r i
nitt dmntrrii mitrii ftlr rin xitn i rzntr rblr, ntru
drir fti , t n md nr urmt d:
1. tbilir nturii i (mr, lvir, vtmr rrl, furt, vil, fl, t.)
2. tbilir mrurrilr n r - mi ft (tim, l, tr ihi, t.)
3. idntifir infrtrului i/u ltr rn (utr, mli, tinuitr, vitim, t.)
4. dvdir vinvii/ nvinvii.
Investigi de ti riminlisti i re neuturile n de e vreme Rmei ntie,
tuni nd unele elemente iniiente seifie i feu rii. rim testre unr reguli
de investigre flsurilr e ntt n Lex rneli deflsis. lte referiri gsim i n velele
49 i 73 din nul 539, n timul dmniei lui ustinin.
e msur e industri i merul u lut mlre, tele e desriu shimburile i
reliile si-enmie u neut s de ntere tt mi multr rese e veu dret biet
flsul. stfel, n dretul utumir frnez, este menint investigre unui fls e timul
dmniei regelui rl l V-le, n nul 1370, nvinuit fiind nsui mbelnul regelui. rim
infrmie u rivire l exertiz riminlisti srisului dtez din nul 1569, tuni nd s investigt mdul de flsifire semnturii regelui rl l IX-le l Frnei [39, p.93-94]. n

1969 tt n Frn re un dintre ele mi vlrse lurri desre exertiz grfi, rite
des insritins enfux, lurre sris de Reveneu. Imrtnt de menint este unele dintre
regulile estui trtt sunt vlbile i stzi.
Utilizre imresiunilr digitle n vedere nheierilr telr uridie este de
semene semnlt n din selul XII. nfrm dumentelr vremii n hin selelr XII i
XIII, metd nlizrii mrentelr digitle er utilizt nu dr n eretre mrului su
divrului, i i n nheiere unr trnzii merile [37, p.193]. ns dtilsi lut
mlre n Itli n nul 1866, nend s se bzeze e riterii tiinifie de eretre,
b#%l!^+a?

iniitrul su fiind rel lighi.


tiin utnm, riminliti - frmt l finl . XIX. t un dintr
mtivil ti trdiv dntri r ut fi nnrdr i li d intr uritilr vrmii
ntru tnilul uttr l tiini n mtri d rbiun. tbilir indivizilr u
ntdnt nl u rnlr dt n urmrir, ri lr u rit lul f ti,
rrznt n vrm un din l mi tringnt rblm l liii udiir.
rgrul tiinlr nturii i mi l, dzvltr untinlr d mdiin lg l
dtrmin nuturil riminlitiii lg d luril u mr rimin lit t- ri 1795,
Vin 1804. D n l milul vului mdiu, ir n unl ri hir i n mi trziu, ntru
idntifir i dir infrtrilr li frvnt mrr tr u firul ru u
mutilr. tfl n Frn hii ru mri u muul V (vlur), flifitrii u F
(fux), ridivitii u W, ir n zuri mi grv u tir n ului, uni mini u
urhilr. d u mrr u firul ru ft blit n Frn d lg dtt l 31
ugut 1832 [21, p.78].
Du blir tr mtd d dir infrtrilr, utr tr - bzt
mtd rtrtului vrbit rin drir tului xtrir, iniit d rimul f l liii
frnz . Vidq. hni rznt mrl dzvnt l inxtitii dririi
dri ld u hivr ftuitrilr d l rundr nl. Din t uz,
rr i rfinr millr d vidn infrtrilr v dvin un dintr
rinill dirii d dzvltr i nlidr untinlr d riminliti. Un rl
imrtnt n t n i rin lui lhn rtilln, un lbrtr l igurni frnz,
r n 1883 dmntrt ibilitt nrgitrrii, vidni i idntifirii ultrir
infrtrilr du dtl lr ntrmtri.

td bz tivitt d inrt ttitiinului Qutlt (1796-1874)


ntru murtri ntittiv ur mului i tivitilr l- drindr rimlr lmnt
d ntrmtri i riminlgi [31, p.201]. nfrm ti trii, tt fiinl umn difr
un d lt rin dimniunil difritlr ri l rului umn i um tr murtri
rdu frmul dbit ntru fir individ, dimniunil lr unui dult rmnnd
invribil tt rurul viii. nfrm ti mtd d n du rn ib
i nlim t d 1:4, tuni d mi dugm murtr, d xmlu lungim
b+a?

trunhiului, v diminu n d gi du rn u li dimniuni l 1:16. itmul


bzt i 11 rmtri d lul rui d rtilln dvnit n tim unul dintr riml
ntribuii l tiini . XIX n tivitt rfinl d urmrir nl. itmul nut
fi imlmntt n tt ril dzvltt, n Rui din 1890, n Grmni din 1895 ir n lt
tt du 1900.
imultn u brtillnul r i dzvlt un lt itm d nrgitr r
dlivnilr- l dtili. rim ttr lirii tui itm t fi dtt n nul
1877, nd unul dintr funinrii liii britni din Indi, Willim Hrhll, drz n
t n un mmriu intrului gnrl l nhirii din rgiun, mmriu ft
din t fr tni [8, p.32]. Hrhll drind un t ftului unii vtr ni indini
liitu n rtt rnduri, mnnd unii ntru lii, lt nii d mi mult ri, rut
firui i l mrntl du dgt lit d nii. nliz mrtiv
dnlr ilr u ndu l tbilir multillr frud [57, p.28].
n 1892 ir Frni Gltn, ntrlg i t titii n nglz, ubli l Lndr rt
mrntl digitl (h Fingr-rint), n r itmtizz dnl ilr, d ugnd
ri d brvii rfritr l utilizr tr n idntifir rnlr. imlifir
mtdi nlizrii mrntlr digitl v fi mult uurt d tr dwrd Hnr, un
funinr britni d lii, dtrit rui n 1900 ngli v dvin rim r
urn intrdu itmul dtili d idntifir n lul brtillnului. xmlul
ft urmt d Ungri, utri, Dnmr i ni (1902), Grmni (1903), lgi (1904),
rzili, hil i Urugu (1905), Rui (1906), rvgi, udi, ru, Itli i r gu z
(1908) [57, p.29]. n nul 1893 Hn Gr - udtr d intrui i rfr d drt nl
ubli "nulul udtrului d intrui" i intrdu trmnul rin r "tm dr
riminlitik" r " tiin trilr d ft n rul n l". r tfl xliit

trmnul d riminliti. Rnd rnd vlui tiinlr du ni i ni vln


riminlitiii, r l ri rid i dtz.
n nul 1901 rl Lndtinr tbilit rimul itm d gru r nglui, itmul
, n tim ul Uhlnhuth dzvlt ttul d riitr ntru ditingr nglui umn
d l niml. h Wit v un bzl blitiii udiir n 1920 nd firm
mnimul firi rm l gln i tuburil d rtu mrnt, dtul d
b#%l!^+a?

ntnt i irtbil.
n 1925 hili . Grvll v rlizz mirul mrt rmit mrr
glnului xtr din rul vitimi u un gln tr xrimntl n lbrtrul riminliti
ntru tbilir rmi d f utilizt. n li n, bur iri, m d tiin nz, r
rimul r runt ri unui gru ifi d ntigni n fluidl din r, ltl dt
ngl.
n 1974 un gru d rttri d l r rr tin dzvlt thnlgi d
dttr rziduurilr rzultt n urm muturii, flind miri ltrni u
diri ltrnilr rzlr X (DX). n 1984 ir lx ffr dr mtd d
idntifir individul din D: rtritin Frgmnt Lnghth lzmrhim (RFL). n 2000
Lwrn . Frwll rznt mtd rin Fingrrinting u tul d untr
vinvii.
n Rmni riminlisti vut rte de reuri efetive le unr meni de tiin
rin elbrre i intrduere unr elemente de riminlisti n resul udiir, remr bile
rin riginlitte de re u dt dvd, n de l sfritul selului l XIX -le.

stfel

timul dmniei lui ile uu, l Ii este lnst lurre Reguli e urmez se zi n
riveghere i eretre vinvilr, lurre e urinde unele elemente de rdin tti i
metdlgi [47, p.23-24].
n lul trut i ntru ri d din l tu l, Rmni nri luril d
frunt n rmvr, utilizr i dzvltr riminlitiii. n 1892 t rt rviiul
ntrmtri l initrului utiii, n 1883 r l nfiinr Intitutului di -Lgl d
tr dr. in invii, unitt fiind nidrt rintr l mi bun din lum l l
mmnt. n 1879, ftgrfi udiir nee s uns ml utilizre n Rmni , sitund
r e unul dintre rimele luri n Eur n ee e rive dmeniul riminlistiii.

rimul serviiu de identifire udiir de l ni este nfiint n 1895, serviiu e


binut rezultte mdeste din riin utilizrii unui sistem reltiv grei de identifire, sistem e
nst ntr- fi ntrmetri, e urinde i imresiunile rimelr tru degete de l mn
dret, inlusiv ftgrfi din f i din rfil infrtrului. n vedere erfeinrii
resului de identifire s- elt l dtilsie i, n 1909, rf. dr. in invii, e
bz rriilr eretri bine rimele rezultte u rivire l deserire infrtrilr e bz
urmelr minilr.
rid nilr 1892-1914 rrzntt intrdur miv n rti idntifirii
dtili, fiind d ltfl ublit rt Dtili i rtrtul vrbit d tr D.

b#%l!^+a?

linu. n 1914- Vlntin v ri rviiul d idntifir dvnit n 1925 rviiul


ntrl - i ubli n 1943 "nul d dtili" r n iud dimniunilr l
rltiv rdu rmn lurr frt intrnt.

n 1937 ntntin uri r z rim

rtt mndtilr, ir n 1943 t nfiint rviiul thni -tiinifi i Lbrtrul d


riminliti l liii itli.
Revenind l erid nilr 1900 trebuie s meninm lturi de dezvltre
dtilsiei u fst ntrerinse studii viznd iniiere unr metde de eretre riminlisti
flsurilr i de identifire ersnei e bz rriului sris. rebuie mintite n est
rivin lurrile dr. tefn invii- Flsul n dumente i ftgrfi n serviiul ustiiei
(1900) su rttul de grflgie i exertiz n flsuri, l riminlistului ihi ldvenu
rut n 1910.
Elbrre rimului trtt rmnes de mediin legl, n 1904, de tre rf.dr.
ile invii, rerezentt neutul rmvrii unr ni elemente de riminlisti, rte
trttului su referindu-se l identifire e bz ftgrfiei, semnlmentelr, urmelr
digitle, reum i elr de iire. Du sfritul rimului rzbi mndil, menii de tiin
Henri Sthl i ihil enbh i-u nentrt teni sur sibilitilr de erfeinre
exertizei grfie i flsului n nsrisuri [54].
n erid de du 1930, tivitte n dmeniul riminlisti t mlexitte,
fiind rfundt eretre tiinifi n trselgie, dtilsie i blisti udiir.
rezultt l estr eretri tiinifie fst ublit lurre Elemente de liie tehni dr.
nstntin uri n 1937. erid stbeli rerezentt lnsre n Rmni unr
institute i lbrtre de seilitte e u vut i srini nu dr rezlvre unr rbleme

rtie, i i eretre tiinifi riminlisti. Un mment imrtnt n est sens l-


rerezentt nfiinre n 1958 Institutului de riminlisti l rurturii Generle i n 1958
Lbrtrului entrl de exertize riminlistie de e lng inisterul de ustiie, l br tr e
deine struturi interudeene l uureti i lu. n 1968 re l nfiinre Institutului de
riminlisti din drul Insetrtului Generl l iliiei, un lt unt imrtnt entru
riminlisti din e vreme din r nstr.
Rezulttele binute de seilitii rmni n n nul 1980 din unt de vedere l

b#%l!^+a?

eretrii tiinifie, dr i l tivitii estr lbrtre i institute s- u nretiz t ntr-un


numr mre de lurri de seilitte, u un rnunt rter litiv. Du est erid
ns din uz unr uzuri fizie i mrle milelr tehni-tiinifie, dr i lisei de
interes mnifestt de regimul ele vremi, rezulttele u fst mi uin imrtnte, dmeniul
investigiei riminlistie trend ntr-un ln seund. Selul XXI reuit s redefine s rin
intrduere trett elr mi mderne metde de investigie, mi les sub set tehnitiinifi, lturi de restruturre rgnizrii instituiilr riminlistie i, mi les,
sistemului de urmrire enl.
n ee e rivete redre riminlistiii n fultile de dret rmneti neut rin
intrduere rimelr niuni din dmeniu rin intermediul ursurilr de mediin legl intrduse
rin struin frilr invii, n fultile din uureti (1904) i din Ii (1913) [58, p.29]. Din
drin erfeinrii n tinele riminlistiii rgnelr de liie, utritile vremii u deis
nfiinre lii de liie tiinifi n 1920 i, mi trziu lii de liie tehni n 1929.
iunile din dmeniul identifirii grfie veu s fie redte i n drul lii sueri re de
rhivisti i legrfie e fst nfiint n uureti n 1931.
rimul urs de riminlisti fst ns redtt i redt studenilr de dret de tre
rf. mil Suiu, de l Fultte de Dret din uureti, n 1951, ir rimul mnu l de
riminlisti, redtt de eli rfesr, re n 1963. est mnul er destint tt
uritilr, t i riminlitilr rtiieni i vremii.
n Reubli ldv, istri dezvltrii dmeniului riminlisti dret tiin
sistemului de dret neut s se dezvlte ndesebi n erid n re reubli fut rte
din fst Uniune Svieti [66, p.X]. n l nexre frt srbiei de tre URSS, l
28 iunie 1940, utilizre metdelr i milelr tehni-tiinifie entru revenire i
mbtere riminlitii se bz e sistemul de dret rmnes, n drul rui rimin listi

u ziie distint. De reinut este dezvltre ulterir riminlistiii fst


influent de l svieti de riminlisti, set determint de ftul Reubli
ldv s- flt tim de umtte de sel n siul URSS.
n 1940 u fst delnte lurrile de rere sistemului udiir l rgnelr
rurturii, misritului rului entru ferile Interne (VD), res e fst
ntrerut de rnire rzbiului i relute i nend u nul 1944. stfel n 1940 er nfiint
%l!^+a?

b#

irul tehni-tiintifi, ndus de exertul riminlist suerir I.V.erihin, biru e funin n

drul serviiului seil l Direiei de miliie misritului rului entru f erile


Interne. n 1944 unitte ve s fie trnsfrmt n subseie tehni-tiinifi (S) din drul
birului ertiv, ir n 1965 fiind trnsfrmt n seie tehni-tiinifi Direiei de miliie
inisterului de rtire rdinii ublie ( RSS).
rinilele srini le unitilr riminlistie din drul rgnelr ferilr interne
nst n rdre sriinului tehni-tiinifi serviiilr ertive de investigie, reum i
rgnelr de nhet din drul I, rurtur, G su G n vedere deseririi i
nhetrii infriunilr, reum i identifire utrilr ftelr u rter enl. n zul
investigiilr riminlistie mlexe instnele de nhet trebuiu s eleze l serviiile
instnelr de exertiz udiir le Urinei din rele des, iev, Hrkv, reum i l
Institutul Uninl de eretri tiinifie rivind exertiz udiir su n unele situii l
institutele de rmur le demiei de tiine din Reubli [66].
n 1962 rin htrre nr.535 guvernului RSS s- deis nfiinre unui lbrtr
riminlisti de eretri tiinifie rriu e lng Universitte de Stt din hiinu, lbrtr
e n tim devenit un entru de dezvltre studierii riminlistie din Reubli ldv . n
1971, dt u rere inisterului de ustiie l RSS, lbrtrul este trnsfert n
subrdine estui minister, lneut filil Institutului Uninl de eretri tiinifie
rivind exertiz udiir, ir mi trziu instituie reu blin utnm. Iniil, strutur
lbrtrului ve du seii de exertiz riminlisti i de exertiz tehni ut. i
trziu, sei de exertiz ntbil din drul Direiei de revizie i ntrl inisterului de
Finne fst de semene trnsfert n subrdine estui lbrtr. e lng efeture
exertizelr udiire i rtiire n li tte de seiliti l iunile de nhet, ersnlul
lbrtrului desfur i eretri tiinifie n dmeniul exertizei udiire i riminlistiii n
drul unr rgrme uninle.

Seilitii lbrtrului, n lbrre u Institutul Uninl de rmur, u relizt,


rin metde instrumentle de investigie, serie de eretri rivind exertiz esutu rilr textile
rse, frmre unei bni de dte rivind mterilele fibrse i rtilele nfeinte din ele.
i trziu, n bz unei htrri Guvernului Reubliii ldv, lbrtrul este trnsfrmt
n Institut Reublin de Exertiz udiir i riminlisti de e lng iniste rul ustiiei. rin
lege nr. 371XVI din 29.12.2005, Institutul t lt denumire entrul inl de
Exertize udiire (E). Strutur entrului inlude ini lbrtre: de rimi nlisti, de
+a?

fizi i himie legl, exertize uttehnie, exertize tehni inendire, exertize udiire
enmie. e lng est, E re filile n muniiiul li, dr i n r ul hul, unde
se efetuez, mi u sem, exertize utteh nie i ntbile enmie. Serviiul riminlisti
l inisterului ferilr Interne s- extins, e msur e sreu neesitile rtiii de li re metdelr i -milelr tehi- tiinifie n eretre infriunilr, fiind nzestrte
lbrtrele u utile i diszitive tehnie mderne.
n litrtur uridi din r ntr t i din lt ri, - u frmul t difrit dfiniii
l xrtizi mil d rb, dr n ultim nliz xrtiz t fi dnumit :
tivitt d rtr unr mrurri d ft, nr tbilirii dvrului bitiv n
uz uu luinrii d tr un xrt, rin untin ifi firi i liti,
tivitt dfurt l rr rgnului udiir n itui n r t nu t ingur
lmur rtiv mrurr d ft. [18, p.24]
bitul xrtizi l ntitui lmurir unr mr urri d f t rr un tr
rlm mtn il (tiinifi, thni, rtiti). ur tr mrurri d f t
vr urt rtril xrtului i tt u rivir l l xrtul v frmul nluzii mtiv t
tiinifi

[39, p.142]. tui, utilizr xrtizlr mil d rb n rul n l t

limitt, n nul nu t diun ftur xrtizlr ntru ri rblm r


nit lmurir ulimntr, i dr ntru dvdir mrurrilr d ft.
D mnint t ftul ilitului i t r t untin r l
d ntr-un numit dmniu, tt n urul urmririi nl, t i n fz d ud t. Di,
rgnul udiir v diun ftur nttrii thni- tiinifi, mdi-lgl u
xrtizi runztr.[58, p.568] xrtiz, nttr thni-tiinifi, nu diun
ntru rzlv rblm d ntur uridi, i numi n vdr binrii dtlr t
dri dr rin rtri tiinifi din lt dmnii d tivitt. t diun i

tuni nd rgnul udiir r rtz uz r ufiint untin d ilitt n


b#%l!^+ ?

dmniul rtiv [20, p.64].


n rimul rnd, nu tt rnl intrt n r u untinl n r ntru
nlgr vlrii mtrillr rtiv. Ir, n l dil rnd, rzulttl rtrilr fut d
xrt ur mtrillr u l dizii n t unt frmt ntr-un rrt d
xrtiz, "ub frm d nluzii, r t inlu n drul uzi, mi l d rb, utnd fi
tudit d rnl intrt n uz rtiv, fr ib nvi d untinl

ba?

runztr d ilitt [42, p.385].


ilitul numit ntru f xrtiz u hir nttr thni-tiinifi, nu
ubrdnz rgnului d urmrir nl, dr tribuiil l unt limitt rin tul
d numir n r unt trut rblml l r i r rund i m tri lul r-l
t nult.
xrtiz udiir, n r ntr, ft rglmntt n dumnt difit r din
vhiul drt rmn, um unt dul lui Iilnti, Lgiuir lui rg i dul limh.
Din dumntl vrmii rzult xrii vu rdibilitt mi mr dt mrturiil,
um ri i din rvdr trivit ri n itui n r unii xri firm i lii ng,
vr fi rzui i mi muli i i mi buni, dtinii, i r d unt g li v rurg l rb.
[16, p.22]
rim xrtiz fiil - ftut n nul 1823, d tr tni kri, ntr-un z
d mrt rin hmrgi rbrl, utt d intxii riminl u ublimt[39, p.131].
n rivin xrtizi riminliti, Lg nr. 498/1946 rglmntz ntru rim dt
xrtiz riului, rin ntituir rimului r d xri grfii. u tt t, lg
ft brgt, n md nutifit, rin Drtul nr.472/1957. n nul 1969, rin Lg nr.43, u
mdifiril ultrir, - rlizt rglmntr unitr xrtizi riminliti. n dul
d rdur nl ditt n nul 1936 i intrt n vigr n nul 1937, lgiuitrul
rglmntt n md mnunit ndiiil i mdul d numir xrilr, t i drturil i
bligiil lr [39, p.131-132]. i trbui mnint ftul , rin mdifiril i mltril
du dului d rdur nl rin Lg nr.141/1996 - rt fiil ibilitt
utilizrii xrtizi vii i vrbirii, gn d xrtiz l ri bz u ft u n Rmni n
din nii 70[18, p.22].

rtr riminliti rrzint du um unm rtr tiinifi rblr


mtril, dtint idntifirii rnlr, bitlr, ubtnlr i fnmnlr flt n
lgtur uzl u ft, tbilirii numitr rriti l tr, rum i unr
vntul mdifiri d frm, ninut u trutur [55, p.49]. lturi d xrtiz mdilgl, ntbil i thni rrzint unul din l mi imrtnt mil d rb u l
dizii rgnlr udiir. xrtiz riminliti r lrgi liii n rul nl, dr
b#%l!^+a?

utilizz i n rul ivil.


rin nil, d rdin dntlgi, n ftur xrtizlr rimin liti, i
riri lt xrtiz udiir rrzint rtitudin i rbitt rfinl. t
xrtiz nu u vlr rbnt urir ltr mil d rb n drul rlr
udiir, nluziil lr utnd n influn zitiv u ngtiv luiil rnunt d tr
intnl d udt. xit d mn ri d riniii d bz u rlul d guvrn
ntrg tivitt d invtigr thni-tiinifi riminliti, ntnd n rtivitt i
limitr trit l bitul indit rin tul d diunr xrtizi. nliznd lgil i
flt n vigr rum i bgt rti n dmniu - un l nluzi xrtiz
riminliti rurg n n, tri t u mmnt rinil, ntnd din :
-

untr bitului i mtrillr xrtizi;


xminr rt firi tgrii d mtril;
mrr lmntlr rtriti, n vdr idntifirii.
untr bitului xrtizi t rim t, n r ilitul rdz l

tudir tului d diunr lurrii, rum i mtrillr d rtt, n ul tbilirii


nrdni dintr indiiil i dtl ninut n rdnn u n nhir i bitl
rimit. xrtul r drtul tbil d mtrilul rund tt din unt d vdr
littiv, t i ntittiv i, d t ft mniult, trt i xdit n ndiii
runztr. t t digur, liit vntul lmuriri ulimntr din rt
rgnului udiir, t nuviin i dr d xliii d tr ri.
du t nt n xminr rt firui bit, vnd izr
rtiulritilr u lmntlr l rtriti, bitl fiind rinut i, d t ibil,
fixt rin ftgrfir. t xminr urmrt tt urml u bitl flt n litigiu,
t i mdll d mri, xrtul fiind intrt urrind ufiint rtritii
bz rr tbil idntitt u nidntitt rni u bitului inlu n fr

rtrii. Imrtnt t n rinil litt rtritiilr i, n ubidir, ntit t


rblr.

b#%l!^+a?

xminr mrtiv rtritiilr rfltt u ninut n urm rlvt


d l lul fti, u rtritiil mdllr d mri rt xrimntl u bitl
inlu n fr rtrii, n vdr tbilirii inidni u divrgnlr xitnt ntr
t [12, p.442]. xrtiz riminliti t inlud: xrtiz grfi i thni
dumntlr, xrtiz dtili, xrtiz trlgi, xrtiz bliti udiir,
xrtiz fizi-himi rblr mtril, xrtiz riminliti n idntld trfi,
xrtiz riminliti n xlzii i inndii, xrtiz vii i vrbirii, xrtiz ftgrfiilr i
nrgitrrilr vid, xrtiz ntru dti mrtmntului imult (ligrf).
xrtiz mlx riminliti i mdi-lgl diun, d xmlu, n zul
mrului vrit rin flir rmlr d f, unr ruri ntr-titr u n zul
idntlr d iruli u urmriri mrtl. n drul ti xrtiz, xrii rimin liti i
mdi-lgli unt hmi d intnl mtnt lbrz n xminr i
intrrtr divrlr urm xitnt mbrmint i rul vitimi, ntru ut
frmul nluzii u rivir l mnimul d rr lr- vntul intrumntul r trnrdn dintr urml xitnt. n mritt zurilr n r nht nl r
bit muidr, lng xrtiz mdi-lgl diun frvnt ftur d xrtiz
riminliti, r lturi d lllt xrtiz udiir rv l tbilir dvrului.
Dintr rblml l rr rzlvr nur dirt xminr riminliti
mil-lr mtril d rb mninm idntifir utrului, idntifir intrumntlr
i ubtnlr vulnrnt i ltr bit flit l mitr infriunii, rum i tbilir
mrurrilr n r - dfurt griun, mdului n r ft urimt vi
vitimi. n itz muidrilr, tt t rblm nu i g rzlv r numi b z
xrtizi riminliti, mi l n rivin xminrii urmlr bilgi, idntifirii vitimi
i gntului vulnrnt, nd n flm rti trnul uni xrtiz udiir mlx,
riminliti i mdi-lgl [55, p.186]. Dintr xrtizl riminliti mi d liit t
unt l bliti, dtili, grflgi, trlgi. i nluzi, utm firm
bun rt din xrtizl u nttril thni-tiinifi liitt n rl nl rin
dmniului riminlitiii i mdiinii lgl. Dzvltr dbit lr du tiin rt

n rznt, rmi uni rtrngri rltiv ltr tgrii d xrtiz rut d rgnl
udiir.
xrtiz mlx thni i riminliti r ri d libilitt mult mi l rg,
imunndu- frvnt n zul unr infriuni vrit l rgimul rmlr, muniiilr i
b#%l!^+a?

mtrillr xlziv ri unr infriuni mi rin utilizr lr, xrii rimin liti i
xrii rmuriri fiind hmi ntribui l lmurir unr rblm rivind ntur, tr
thni, litt rurilr dlit u l dizii ntru xminr, idntifir bitlr
rtr d urm.
Indifrnt d tiul d xrtiz riminliti utilizt imun rt r uni rii d
rguli gnrl i il d r trbui in nt u ril ul diunrii xrtizlr. ril
u drtul r numir unui xrt, rmndt d l, r rtii l ftur
xrtizi [14, art.120]. n zul xrtizlr ftut n intituii d ilitt, rgnul d
rtr nl nu v nuntiin ril - ntru t liit numir unui xrt
rmndt d l- i nii nu-l v nuntiin xrtul dmnt l ftu r xrtizi
urmz rtii i ril- rgnul d rtr nl nu t dlg xrtului tribuiil
-i rvin, n nul d -i rmit f rtri, -i rur ingur lt m tri l dt l
r i-u ft u l dizii, ulg numit infrmii, t; l t blig t un l
dizii xrtului tt mtrill nr i -i d tt lmuriril d r r nvi
ntru ftur xrtizi [14, art.121 alin 1 i 2].
r vit influnr xrtului d tr ri, t t d xliii u rivir
l rblml f bitul xrtizi numi u nuviinr rgnului d rt r n l i
nndiiil tbilit d t [14, alin.121 alin.3], d mn ril vnd drtul ruz
xrtul n ndiiil rvzut d lg [14, alin.51].

xrtul nu t nrdin ltr

ftur xrtizi i nii nu r drtul -i rg tribuii rvin rgnlr udiirttdt, xrtul t bligt mltz u f xrtiz, l rr rgnlr d
ilitt r xrit ntrlul ur nivlului tiinifi l lurrii- n f rgnlr d
urmrir nl rurr u rgn d rtr nl liii ri intnlr d
udt, xrtul t bligt f dlrii rl, n z ntrr vrind infriun d
%l!^+ ?

mrturi minin [14, art.90].


i xrii u drtul l rtituir hltuililr d trnrt, ntrinr, luin i
ltr hltuili nr, riluit d hmr lr [14, alin.190], ir n zul n r xrtiz

t bligtri [14, alin.117 alin 1 i 3], rgnul d rtr n l trbui rurg l t


rdu rbtriu nvnd dr riz nitt u utilitt tui. t
unt rguli gnrl [40, p.147] tiult d lgiuitrul rmn, rrzntt d initrul utiii i
initrul ubli, n ultinul d riminlgi i d riminliti.
xit firt i ri d rguli il [3, p.230] i num:

b#%l!^+a?

- n md xinl t fi nrint ftuz numit gnuri d xrtiz


i rn r nu u litt d xrt, d unt iliti d nlt lifir
dmiini, rfri, dtri dni n tiin, ntru xrtiz ntbil, u inginri,
rhiti, t, ntru xrtiz thni - ; tfl d rn trbui ib rmnd r
frurilr bilitt n rdnr i dfurr xrtizlr ntbil i thni;
- tt xrtizl ntbil i thni diun d tr rgnul d rt r n l rin
rdnn;
-n zul n r xrtiz t inmlt ri nluziil i unt nrunzt r,
rgnul d rtr nl t liit fi un ulimnt d xrtiz, fi nu xrtiz;
- nu xrtiz ntbil u thni ftuz d tr li xri, numii n
li ndiii i ntru ftur rimi xrtiz;
- diziiil il r rglmntz fir tgri d xrtiz u ririt t
f d rglmntril din lg rul nl;
- d ntru ftur xrtizi t nvi d un ilit r nu unt limb
rmn, rgnul d rtr nl v numi un intrrt, u rtr rvdrilr lgl n
mtri;
- trmnul d dunr rrtului d xrtiz t fi rlungit l rr xrilr.
Du um t unut, lg rul nl nu dmit irrhizr rblr i
millr d rb. Din t nidrnt, tt nttr thni-tiinifi, t i xrtiz
riminliti u vlr gl u lrllt mil mtril d rb, l urmnd fi
rit i rbrt u tt lllt rbtrii dminitrt n uz [4, p.73]. n
rivt vlr rbtri xrtizlr uvin fi fut unl ubliniri. nidrnd
ln gl tt mill d rb, nii xrtizi nu i rd utritt dbit, fiind
lt l rir rgnului r diu-.
vidnt rir rgnului d rtr nl nu t fi rbitrr. dmitr
u ringr rrtului d xrtiz trbui bzz rtril tiinifi ftut d
+a?

lt unitt d rfil, lbrtr u xrt. D t unt nidrnt d rdin trti, din


unt d vdr rti, xrtiz ftut u rtr trit diziiilr lgl i
rgulilr d tti riminliti rmn, n ini ntr, un mi l d rb u vl r
rbtri dbit [3, p.226-227]. riind rzulttl xrtizi, rgnl d urmrir n l
trbui f dbir ntr nluziil rbbil, t v numit nin uridi i
ituiil nd xrii nu u frmult nluziil bz d dt tiinifi i rinmnt
ri, i u fut iml rir ubitiv[61, p.258], z n r vizul lr nu r nii
vlr. nuir u ringr d tr rgnul d urmrir nl nluziilr xrtizi
nu trbui intrrtt dlgr drtului d rir i udr xrtului.
Dimtriv, t trg numi nluzi xrtiz nlnit frmr nvingrii
rgnului d urmrir nl [3, p.248].
xrtizlr li rd unri n vlr xiv, fiind nidrt imubil i
intngibil, hir d rfr l fnmn dbit d mlx i nu unt vulnr bil ub
t tiinifi [53, p.124]. nluziil xrilr vr fi lut n nidrr d tr rgnl
udiir nl numi n mur n r l frmz nvingr xrim dvrul i unt
nfirmt d nmblul rblr dminitrt n uz [38, p.196].
itmul utiii n Rubli ldv unt itri ndlungt d utilizr
rviiilr riminliti i r rtritii mun d dzvltr, rgr i trdiii rndit
lrg rintr ftl rublii viti, und rviiil riminliti unt frit d intituii din
drul initrului utiii, initrului frilr Intrn i initrului ntii. t
intituii frmz infrtrutur riminliti. ritt invtigiilr riminliti
trdiinl unt dinibil i ibil ntru libilitt lgii l nivl ll, rum i
ri d ltrntiv frit d trul rivt.
n l nxr frt rbii d tr UR, l 28 iuni 1940, flir
mtdlr i millr thni-tiinifi n tivitt d mbtr riminlitii
tritriul rbii

- riinit

itmul d drt rmn, n trutur rui

riminliti u zii ditint. n 1940 -u dfurt lurri d r r itmului


udiir l rgnlr rurturii, miritului rului ntru fril Intrn (VD)tiviti ntrrut d rzbi i rlut n 1944.
%l!^+a?

rim ubdiviziun d riminliti, r num i rul thni-tiinifi, n frunt u


I. V. rihin, xrt riminlit urir, ft nfiint l 14 tmbri 1940 n drul

rviiului il l Dirii d ilii miritului rului ntru fril Intrn.


tru ni mi trziu, t unitt t trnfrmt n ubi thni tiinifi () n
mnn birului rtiv, ndu nutiv, n difrit rid, d . . li nikv (1944-1952), . V. lfirv (1952-1955), . I. krvki (1955-1961), D. . vlnk (1961-1965), n
iuni 1965 t fiind rrgnizt n i thni -tiinifi Dirii d ilii
initrului d rtir rdinii ubli ( R).
rinil rin unitilr riminliti din itmul rgnlr frilr intrn
nt n rdr riinului thni-tiinifi rviiilr rtiv d invtigi, rum i
rgnlr d nht l I, rurturii, G G-lui n drir i rtr
infriunilr, idntifir utrilr ftlr

nl. n zul n r r nitt

fturii unr invtigii riminliti mi mlx, lurtrii rgnlr d nht,


intnl d udt ru nvit drz intituiilr d xrtiz udiir l Urini
din rl d, iv, Hrkv, rum i l Intitutul Uninl d rtri tiinifi rivind
xrtiz udiir (ldv), ltri- l intitutl d rmur l dmii d tiin din
Rubli. n 1962 rin htrr nr.535 ft nfiint rimul lbrtr riminliti d
rtri tiinifi rriu lng Univritt d tt din hiinu. i trziu, n b z uni
htrri Guvrnului ldv, lbrtrul t trnfrmt n Intitut Rublin d xrtiz
udiir i riminliti d lng initrul utiii. rin lg nr.371XVI din 2005,
Intitutul t lt dnumir - ntrul inl d xrtiz udiir ().
1.2. nliz mtrillr tiinifi ublit n r i t ht r

rblm

intriunii dintr rdntrul xrtizi riminliti i xutntul i


Dintr tiinl uridi, riminliti r l mi trn lgturi u drtul n l, u
drtul rul nl i binnl u riminlgi. vnd n vdr ftul drtul nl
r vlril i rliil il nil l itii, nttm rli trn ntr l
du tiin, riminliti vnd rlul ifi d drir ftlr rvzut d lg
nl, d rtr i intrrtr urmlr tr rum i d idntifir utrilr
infriunilr. rti riminliti rvt l lrifir i nturr lmntlr
a?

ntitutiv l infriunii- bit, ubit, ltur bitiv, ltur ubitiv.


?

Intrrtr mtrillr tiinifi l tm tzi ublit n Rmni din ultimii ni


nfirm tz xu mi u rum xrtiz udiir n t iu nu t d md t
rivit dmniu d untr ditint d tiin riminliti. hir i n tzl d dtrt
[63, p.14] xrtiz udiir, imliit riminliti t brdt dr ub tul i
rti. D , n ntinur vm nr nlizm rin t ti lurril mi
imrtnt in d tm dt ditt rnt n r i trint t, vnind i u brv iil d
rigr.
dr tz d dtrt dlui Vduv il xrtiz udiir - mil d rb
n rul nl hiinu: ULI, 2001 t un dintr l mi mlx n dmniul
nlizt n t lurr. Lurr dnului t nrt tudirii tlr ru l,
mtdi i rgniztri l xrtizi udiir. diting ntgduit d lt lurri d
t gn din r rin unr n diui unr tgrii tiinifi in, n fnd, d tri
gnrl xrtizi udiir, u tt t nu t tr ntintizt i
nminlizt n lurr (r xmlu, bitul gnri, bitul ifi l xrtizi udii r
[63, p.16-17], xrtiz xtrudiir, ritriil d rir l rrtului d xrtiz d tr
rgnul d urmrir i intn d udt ..).
rimul itl urind rblmti niunii i lifirii xrtizlr udiir,

b#%l!^+ ?

vluii i tndinlr tul, rlrii i u nttril thni-tiinifi. utrul nlizz


divr unt d vdr rfritr l niun d xrtiz, rglmntril rul i nhid
t rzint rzulttul uni rtri tiinifi, unr mrurri d ft ftut l
rr rgnlr udiir, d unul u mi muli xri rr rgtir tiinifi i xrin
ifi firi iliti l rmit izz n dtliu ftl din dmniul rtiv i l
rlurz ntru l f ibil tivitii udiir [63 p.15].
iun d xrtiz udiir v fi nlizt mi rfund rurul itlului di,
ii n, mninm , n linii mri, xrtiz udiir rzint tivitt rti lit
ftut n ul rtrii unr ituii d ft (fnmn, r, bit mtri l,
rgnimul umn t.) n bz numitr untin d ilitt d tr rn mtnt
n tiin, thni, rt, mri ntru fl dvrul n uzl nl, ivil, dminitrtiv.
Dtrminr i rzultt l uni rtri tiinifi rdm diutbil. n ini ntr,
nliz rblr mtril n drul xrtizi, u tt rnt mn u rt r
tiinifi, rzint un rnd d rtiulriti inrnt tivitii rti i nu li tiinifi.

ii xrii li mtd, rd i mil

b#%l!^+a?

fundmntt tiinifi ntru

luin rini rti d flr dvrului n divr uz udiir, nd ul


rtrilr tiinifi nt n dzvluir i tudir unr ni lgiti i lgi l r litii
bitiv, tbilir unr ft, vrifir unr itz tiinifi. r nl mtnt ii nu
ftuz rtri tiinifi n nul nlizt, dr li dr n frl lr d tivit t
luiil d xitnt, vlidt tiinifi i vrifit n rti [27, p.94].
t rivt lifir xrtizlr udiir, utrul, rdm, rdt r uin
tni nilr gnuri d xrtiz udiir, rum: xrtiz utrului iritul l txtului,
xrtiz lingviti, xrtiz thni lultrlr i vritilr tr mult liitt
l r tul, xrtiz lgi u multill i gnuri i tiuri, lului . . r, u rgrt,
nu unt urin d lifiril ru d utr i l r vm rvni n itlul urmz.
n itlul II, intitult xrii i intituiil xrtizi udiir unt xu
drturil, bligiil i dntlgi xrilr, itmul intituiilr ttl d xrtiz din
Rmni. rzint intr i uinm runr utrului ti xrii udiiri fi
ntituii ntr-un r d in tttr flt numi n ubrdin initrului utiii[63, p.54].
tfl, ri l i gin .Vduv, t igur indndn xrtului f d
rgnl d rtr nl, rum i mxim bitivitt i rtitudin.
t firmi t fi n riniiu tt u lur n lul nntr r
funiilr d ftur xrtizi n drul uni intituii ttl v un iri l ndil
rlizr riniiului fundmntl l ntrditrilitii i gliti rmlr ntr ril
rtiint l r. t v xlud ibilitt lgrii intituii d xrtiz.
xrtizl rtt vr diun tt n drul unitilr din ubrdin initrului utiii.
nlimul n rgnizr fturii xrtizlr udiir, n utr lgitilr bitiv d
dzvltr rirui itm mnl v rflt ngtiv ur litii rrtlr d
xrtiz. D i, rdm ntru dzvlt ntr bln tui itm ttl trbui
uinut id rrii n Rmni intitutului d xrtiz ltrntiv

(n ttl,

indndnt), r v rvi i grnt l bitiviti, rtitudinii rzultt din nurn


nt tr itm.
n lt rdin d idi, mninm binvnit runr utrului rivind nitt
lbrrii i dtrii unui d dntlgi l xrilr riminliti, r in mi u m d

a?

tl mrl l tivitii d xrtiz, intrtndu- u bitul ntru d tudiu n,

rdm inufiint rgumntt lt rmndr xu n tz i num d inlud n


dul d rdur nl un nu rtil rivind urmntul xrtului [63, p.69], r d f t
glz ttutul xrtului u l l mrtrului.
n ini ntr xrtul t un uxilir l utiii i ubit indndnt l
rului, r din un vlum rnl d bligii i drturi rul, -l db d
li ubii, inluiv d mrtri. xrt l dbt ftul bitiv l nu r intr
uridi n uz. Funi lui rinil t d rznt intni d udt rrtul d
xrtiz, r rzint mil d rb. mrtiv u li rtiini i rului xrtul nu
din d dinint ( riri) infrmi rbnt l dbndt rurul invtigiilr
il u utrul untinlr l d ilitt [23, p.217]. urttr d infrmi rb nt
l dvin du trminr rtrilr d xrtiz.
Dinl d l mnint, rdm r uin lgi itui nd xrtul, r, l fl
i rgnul d urmrir nl ut dvrul i ntribui rin tivitt l luin r
ut uzi, trbui dun urmnt i nmnz n rt intrdutiv rrtului
u, u n f intni d udt [63, p.69], ir rgnul rtiv nu f t luru. n
fnd, l fl d lgi ni r i itui nd xrii din Rubli ldv n fi r z
d xrtiz i ltuir rrtului unt vrtizi rin mntur n rt intrdutiv
tui d rundr nl nfrm rt. 312 d nl n zul drii d nluzii fl, ir
firii d urmrir nl n vnd tfl d bligii n lgtur u tivitt lr rfinl.
n fin, ultimul itl l lurrii n uz t nrt xunrii htiunilr lgt d
diunr, rgnizr i ftur xrtizlr udiir i nttrilr thni-tiinifi
n uzl nl, rum i rblmtiii rrtului d xrtiz i d nttr thnitiinifi, ririi lui d tr rgnul d urmrir nl i intn d udt.
lt lurr, d imrtn dbit ntru dzvltr dmniului nlizt l
r n vm ri n ntinur t rt mnt d rfrul din Rui - .Rink i ,
ntitult: xrtiz udiir n rul ivil, d rbitr, dminitrtiv i nl. [
. . , ,

b#%l!^+a?

. ., , 2006, 656 .]
rt n uz t nrt xunrii bzlr trti i rgniztri l
xrtizi udiir, rdinii d diunr i d ftur, ririi i utilizrii rzult tlr n
tivitt udiir [91].

n litt d rgumnt utrul inv himbril il-nmi rdu n


ultimii ni n Rui, vndu- n vdr frtifir rliilr d i i tndinl d r r
ttului bzt drt r ndu l rir nitii tnilr i r nlr uridi n
itn uridi d nlt lifir. n itmul ntnit d drvir uridi
rgniziilr i ulii, divrl firm uridi rtiulr, ntt utrul, rd
trdiinl dr uinr ntril i d vtur.
fri tivitii uridi imrtnt rum t ftur divrlr xrtiz udiir
i rd tni vdit inufiint. n l r tul un l rdu u lir
untinlr il n drul luinrii uzlr ivil, dminitrtiv, rtndu- n d
nlid bz rbnt, inluiv i rin ftur xrtizlr udiir ntru dt
luii ntmit t uz.
Dinl d t, rl il-nmi ultimilr dnii unt nit d
riminlizr itii, rir i mdifir fnmnului infrinl. vidniz tt mi
mult tivitt grurilr infrinl rgnizt din bz mtril i finnir
nidrbil, i f tt mi mlx drir i rtr infriunilr,
ndiinnd rtiv i rir rlului untinlr d ilitt n rbiun, n rimul
rnd, rin frm lr rinil d lir xrtiz udiir.
dtr nii lgilii rul Fdrii Ru, rum i Lgii Fdr l u
rivir l tivitt ttl d xrtiz udiir n Fdri Ru lrgt ibilitil
lirii untinlr il n tivitt udtr. n d mult ri uritii lifi i,
inluiv nhttrii, udtrii, vii, rnl luinz uzl dlitlr
dminitrtiv dtul d vg i nhiui ibilitil ntmrn l xrtizi udiir, n
mi vrbind d imlii tni. u tt mult xminri d xrtiz t ntribui l
rr drturilr i intrlr lgitim l ntrrnrilr i numtrilr, ibilitil
b#%l!^+a?

dhid rmn nunut ulii i ubiilr unitilr nmi, r unt binuii


ntz dr utrul uritilr. Litrtur glindt rblmti xrtizi udiir, u
unl xii, t nlizt r xluiv rblml diunrii i fturii xrtizlr
n uzl nl, r i t unt rzlit i rt rtr drtmntl.
rt ublit d . Rinki r t vid, dtrmin tulitt
i utilitt i. n unt xmint rblml tul l trii gnrl xrtizi

udiir, tl trti in d rglmntr tui intitut, unt trt i rgumntt


il d luinr ntrdiiilr xitnt.
rim rt lurrii t nrt bzlr trti, rul i rgniz tri
l xrtizi udiir. utrul nlizz frml rul i nrul d lir
untinlr il, dlimitz rlul ilitului i xrtului ubii i lirii
tr n rbiun. rzint intr zii rfrului . Rinki n rblm d
untinl uridi i l lrg unut trbui u nu nidrt il. nidr
intgm untin lrg unut rt rtr ritiv.
rli untinlr il i lr lrg unut du ntur lr t
himbtr, dind d nivlul dzvltrii itii i intgrr untinlr tiinifi n
vi d zi u zi mului. Rndir i rfundr untinlr dr un rr
?

fnmn dvin mi difrnit, mi itmtizt, mi ibil rului lrg d rn. n


finl fr untinlr tidin mbgt, dr ttdt brvm i r invr.
Dtrit untrii tiinifi mi rfund rlr, fnmnlr, bitlr, nhiuiril
binuit dr t i um ring d nil rgumntri tiinifi, r t
rtr d untin il.
. Rinki uun ritiii rr rndit rum , untinl uridi nu unt
untin d ilitt, ntmit unut rzumi: ur nvit uri (Int n d
udt unt drtul) [91, p.12-13]. ntz tfl d brdr tzi r dit,
ntrut difrnir untinlr tiinifi nt dzvltr tiini l gnrl nu
lit i tiinl uridi. L r tul udtrul, rgnul d urmrir nl, r n
xminz uz d nlr dminitrtiv din, d rgul untin dr ntr-un numit
dmniu l drtului i nu t n tr rintz l nivlul uvnit n t t ubtilitil
lgilii ntmrn vt, r mdifi i dzvlt inntinuu.
a?

tfl d dzvltr rid t iminnt nit d dtr unri unr lgi,


rdnn i lt t nrmtiv ntrditrii. n t ndiii mlit n fi r din
rmuril drtului t fi nvninl nturt un r d untin unut lrg d uritii
rtiini, di untin r unt mi liitt d tr i. tdt, un tr
ubtilitilr lgilii ntmrn n mult zuri t xtrm d n r ntru t bilir
dvrului dlin i bitiv uz ivil dminitrtiv u nl.

utrul xminz d ziii mdrn niun d xrtiz udiir, bitul,


rinil, mtdlgi, lifir xrtizlr udiir. Unitt d bz ntru lifir
xrtizlr .Rinki nidr gnul d xrtiz, lgt d rinil i bitl xrtizi.
t rivt ll d xrtiz, r uit diuii tiinifi rin, utrul l nidr
tgrii dinmi himbtr, nmnifitiv, r dind n mr rt d rl d
intgrr i difrnir untinlr tiinifi.
rin urmr, du rr i, ird difrn riniil dintr xrtizl
riminliti trdiinl i lllt xrtiz udiir. n ini tui vnt, b z d
lifir xrtizlr udiir n gnuri i tiuri rzint rtrul bitlr nlizt i
rinil urmz fi luint. n l trbui tlgt l gnuri d xrtiz r
in d li dmniu untinlr d ilitt i r fl li intrumntr. D
, nhid . Rinki, nxr ntr- uni l d xrtiz li in d ri
i mntur, li dtili, trlgi, rtrtului nu rzit nii riti [91, p.139140].
Fiind d rd u un rnd d tz, xu d t vnt, xrtlg d rim mrim
din Rui, n rtiulr u , l xrtizlr t, bun drtt, mi din mi
i himbtr tgri, r n mi mr mur dind d rl d intgr r i
difrnir untinlr tiinifi, xrimm rr rnl , ttui, xrtiz
riminliti l d xrtiz udiir, un mlx (nmblu) d xrtiz
drvt rti d drir i rtr infriunilr, r drtul l xitn. zl
tiinifi l xrtizi riminliti ntitui thni riminliti. Dzvltr ti
ubrmuri riminlitiii ndu i l xtindr li d xrtiz riminliti.
Un intr dbit rzint itll nrt ttutului rul i mtnlr
xrtului udiir, indndni tui, rum i funiilr ndutrului unitilr d
xrtiz. utrul mninz ltur imrtnt indndni xrtului rzint

b#%l!^+a?

indndn lui rul, grntt d rdin d diunr i ftur xrtizi,


ibilitii d ruzr tui. xrtul udiir t indndnt n lgr mtdlr,
millr i mtdiilr d xminr, nr din untul lui d vdr ntru xrtizr
unr bit nrt. ndutrul intituii d xrtiz t rmnd xrtului un u
lt mtd u mil, n drtul lgrii rmn, n l urm, xrtului.

tdt .Rinki ntz drt indndn rinmntlr xrtului i


nluziilr lui t influnt d mi muli ftri, d i dr muril rul lut n
igurr indndni vr fi vidnt inufiint. nlizz htiun rivind
rtunitt rrii unui rviiu ttl d xrtiz r nu r v lgtur u rgnl d
urmrir nl. d lt rt, ri utrul, n drul fturii xrtizi n intituiil t t l
d xrtiz d tr xrii rivi nluzi t fl n dndn dirt d um
nrriului rdt d rdntr ntru xminr ftut [91, p.95-96]. utrul firm,
drt, lui trbui utt nu n indndn blut xrtului dr n ibilitt
fturii xrtizlr ltrntiv, n nurn unitilr d xrtiz ttl i n ttl.
tni mnifitiv n lurr nlizt t rdt rtiulritilr diunri
xrtizlr udiir n rul ivil, nl, dminitrtiv i d rbitr. unt dvlt
tdiil rinil l xminrii d xrtiz, frm i ninutul rrtului ntmit d tr
xrt, rum i xunr itmtizt rrilr tii, dmi n drul diunrii
xrtizlr r rdu imrtn rbnt nluziilr xrtului.
tulitt rit rzint itll nrt rrtului d xrtiz, ntrut
t vlur ftut d rn nu din untin d i lit t frvnt rdu
l rduri frml. i u tt dlr rrtul d xrtiz nu t rb dbit i
trbui rit d rnd u ltl, n ft d mult ri itu i nu t tt d univ. n rt
unt dri minui tl rinil d rir rrtului, fndu- nt ur
ibilitilr ririi lnitudinii i rtrului multiltrl l rrtului, tminiii
tiinifi mtdiii, utilizt d tr xrt, utifirii lirii i n zul nrt. unt
nlizt ituiil udirii xrtului, rtiir l ultr unr iliti.
n lurr rf. .Rinki nu limitz numi l diutr rblmlr
lgt d xrtizl udiir, dr rd tni i xminrilr ftut n drul ntrlului
vml i fil, rum i lirii mtdiilr, lbrt n fr xrtizi udii r l
ftur xrtizlr xtrudiir, n tivitt d ntrrnrit. n rt du
b#%l!^+a?

lurrii unt dri gnuril i tiuril rinil d xrtiz udiir, ibilitil lr tul.
n rivin firui gn d xrtiz unt rzntt bitl i mtrill, r trbui
rzntt xrtului, rum i ntrbril urmz fi luint d tr ilit.
n intr dbit rzint itll, nrt unr ni gnuri d xrtiz udiir:
vii i vrbirii (tbilirii utrului iritul l txtului, lingviti); xrtizi thni

lultrlr ( rturii lultrlr, fturilr ntru lultr, infrmii


lultrlr, rllr d lultr); xrtizi lului ( dunrilr d l bitul
urttr, xrtizi l-minrlgi, xrtizi d rgnizr gril lului i d
rglmntr rgimului rritii funir, xrtizi l-lgi); xrtizi lgi (
trii bitlr glgi, trii binzi, trii bitlr v ti, trii rului
tmfri, trii d rdii, xrtiz imtului ur mdiului nnurtr ..)
n nluzi trbui mnint , rt rf. . Rinki rz u un limb
ibil, t drt unui r lrg d ititri: rtiini i drtului, ubii i unitilr
nmi, ntrrnri individuli, lurtri tiinifii, tudni, dtrnzi i rfri i
intituiilr d nvmnt ilizt i rdm nu-i v ird tulitt tim ndlungt.
n ntinur vm nliz du lurri ublit n iul vrbitrilr d limb rmn
r in trit d tm tzi ntr d dtrt, vndu-l utr i rdn tr l rim i
utr ingulr l du dr.hb. rf.univ. .Ghrghi i num: Ghid d xrtiz
udiir /Int. R. d xrtiz udiir i riminliti: .Ghrghi, .rg...; rd.:
ihil Ghrghi.-h.:I ngl Lvin, 2005, 103 .; .
: . : ..F..-.igrfi ntrl,
2008, 198 .
mbl lurri r li d litrtur n dmniul xrtizi n t iu, u un
rtr vdit rti i unt drt n rimul rnd firilr d urmrir nl, rurrilr,
udtrilr, dr rzint inr i ntru tudni, dtrnzi, lt rn intrt.
Ghidul d xrtiz udiir, lbrt d un ltiv d utri urid tri itl. n
rimul, r t ntitult: xrtizl udiir i ttril thni-tiinifi: mdul d
rgtir i diunr nlizz ituiil d diunr nttrii i xrtizi,
ltr mtrillr r urmz fi uu xminrii, ntrbril nintt ilitilr
i xrilr, lgr intituiilr d xrtiz i xrilr r urmz l ftuz,
b#%l!^+a?

ntmir tului rin r diun ftur xrtizi u nttrii. ii utrii


dfin xrtiz udiir un r i rzultt l uni rtri tiinifi, unr
mrurri d ft ftut l rr rgnlr d urmrir nl u intni d ud t
n drul unui dr ).
ntrut rblm niunii d xrtiz udiir m diutt- mi u, vm rvni
i n itll urmtr u rgumnt ulimntr, d i nu rdm t zul

brdm n dt t rblm. ninm dr unul din utrii Ghidului i


rdntr l tui rf. .Ghrghi i- himbt rr ur ui ubit ntr-
lurr ultrir r intninm nlizm n ntinur, lturndu- l ini rf.
. Rinki, rum ri xrtiz rzint, drt rtr lit unr bit
nrt i ftuz n bz untinlr tiinifi n runr u rgulil, dtrmint d
ifi bitului u i rului d infrmii n r ntru fetu r xrtizi din
divrl dmnii l tiini, thniii, rti u mrii [74, p.25]. brvm n zul d t
xrtiz t dtrmint tivitt rti i nu tivitt d rtr tiinifi, r,
digur urmrt lt uri, dt l d xrtiz. t ii trbui brv t xrtizl
udiir nu ftuz dr n drul rlr nl u ivil dr i n l
dminitrtiv, n luinr litigiilr nmi.

b#%l!^+ ?

t rivt lgr intituii d xrtiz, xu n untul 4 l lurrii (g.13)


mninz n zul nitii nttrii i xrtizi udiir, d bii, rgnl d
urmrir nl, rurrii, intn d udt drz l Intitutul Rublin d
xrtiz udiir i riminliti, urmnd ilitii fi dmni d tr ndutrul
ti.
Fr v intni d diminu nmntt ti intituii d xrtiz,
dnumit tzi ntrul inl d xrtiz udiir, bitm ntru lg u dvrt
intitui nr n Rubli ldv, nfrm rt. 12 l Lgii Rubliii ldv u rivir
l xrtiz udiir, nttril thni-tiinifi i mdi-lgl nr.1086-XIV din 23.06.2000
// nitrul fiil l R. ldv nr. 144-145/41056 din 16.11.2000 xit i lt uniti d
xrtiz, r u ft numrt mi u. D n viti invtigiil xrtu l
ftuu u rdr n ubdiviziunil ilizt l initrului frilr Intrn,
initrului utiii i initrului ntii, l r tul t lit - mltt u
initrul rrii, ntrul ntru mbtr rimlr nmi i ruii, rviiul d
Infrmii i uritt, ir d-ft, i u initrul Dzvltrii Infrmin l, ntrul d
xrtiz Indndnt, ii inl xrilr udiiri Indndni, lt uniti
drtmntl i xri rtiulri. nlul ttului ur tivitii xrtul - rdu
imitr. lbit i ntrlul dtul d ru n rid ntrir, xritt ur xrilr.
rut nurn rb i rviiilr d xrtiz udiir, tt ntr
unitil ttl d xrtiz, rt din r nii nu in d itmul rgnlr d drt, t i ntr

t i l ltrntiv (n ttl). t din urm, dr i intituiil d xrtiz


fiilizt n Lg nminlizt mi u trdui din tt utril u i firm
iel businului xrtul din fr bunurilr imbilir, xrtiz thni i d vlur n
ntrui, n ut mrlgi, thni d lul, trul ntrlului finnir i udit,
rritii intltul.
Ultimul itl l lurrii nlizt t nrt rtiulritilr d diunr i
ftur xrtizlr udiir, ntrbril t fi frmult n f xrtului, bitl
t fi xrtizt n fir din gnuril i tiuril d xrtiz.
n nluzi mninm vlumul, di nin t diutbil n ln dtrinr,
rzint t un din riml lurri n limb rmn din R. ldv rivind brdr
tlr rti l xrtizi udiir i n t n vlr i t innttbil.
du lurr lbrt n limb ru d tr rf. .Ghrghi: ibilitil
xrtizlr

udiir:

itn

riminliti

] rzint n fnd rlungir i rfundr rblmtiii


rti xrtizi udiir xu n Ghidul d xrtiz, l r n-m rfrit mi u.
urind nu itl, ntitult, du um urmz: 1. untinl il i
frml lirii lr n tivitt udtr Rubliii ldv; 2. xrtizl udiir,
nttril thni-tiinifi i mdi-lgl; 3. xrtizl riminliti udiir; 4.
xrtizl riminliti l mtrillr, ubtnlr i rtillr din l; 5. xrtiz
udiir lului i xrtiz bilgi udiir; 6. xrtizl nmi udiir; 7.
xrtizl udiir thni inginrti; 8. xrtizl mrlgi udiir; 9. xrtizl
mdi-lgl i ihfizilgi.
n finlul lurrii, n litt d nx du lg Rubliii ldv u rivir l
xrtiz udiir, nttril thni-tiinifi i mdi-lgl nr.1086-XIV din 23.06.2000 //
nitrul fiil l R. ldv nr. 144-145/41056 din 16.11.2000, rdnn Guvrnului R.
ldv u rivir l ntrul inl d xrtiz udiir d lng initrul utiii,
Rgulmntul ntrului inl d xrtiz, xtr din dul d rdur ivil R.
ldv, xtr din dul d rdur nl R. ldv.

b#%l!^+a? b#%l!^+a?

n tul dtrinr l trii gnrl xrtizi udiir rzint intr riml


du itl l tui vlum tiinifi-rti, n r brdz untinl i l i
frml lirii lr n tivitt udtr Rubliii ldv, niun, n,

lifir xrtizlr udiir i nttrilr thni-tiinifi i mdi-lgl, rrtul


xrtului i rir lui d tr rgnul d urmrir nl i intn d udt.
n rimul itl, dfinind niun d untin il, utrul lidrizz u
zii vntului riminlit . imn rum t unt untin nunut
lrg, nibil, nvnd rndir n m, untin d r diun un r limit t d
iliti [75, p.10]. n lgtur u t trbui brvt niun untin l rg
unut rt rtr ubitiv i ritiv, n mr rt dind d nivlul intltu l i
ulturl l unui ubit nrt, d xrin lui rfinl i d vi. t gru d dlimit t
du t ritriu untinl il d l lrg unut. Dinl d t, rr
riri niuni u lir rtiullr d ngr, nfrm lgilr lgiii frml nu rund
rgulilr d lbrr dfiniiilr.
ii, n dfinii d mi u indi lmntl r nu trbui intr n bitul d
tudiu, ttdt l nrt ntitui bitul tr i nu unt mnin t. Un
xmlu lvnt n t n rzint itui din tiin riminliti, nd l fritul nilr
'60 i . trut rinil xrtizi riminliti dtrminu idntifitr i
nidntifitr. Ultimul trmn du um brv t inrt, d i , l ft nluit u
trmnul digntir, di tbilir, dtrminr unr tri i nuiri l bitlr, r
l r tul t unnim tt i flit n uzul urnt l riminlitilr.
n ini ntr untinl il unt l dbndit d ubit n rul d
intruir i n tivitt rti i r unt bzt lbrril tiinifi din dmniil

b#%l!^+a?

rtiv, lit ntru luin rblm r n drir i rtr uzlr


nrt.
rdm diutbil i lt firmi xu ginil I itl l lurrii nlizt:
rgnul d urmrir nl din rri iniitiv u l rr rilr rum i intn d
udt l rr riri dintr ri (urivul ntru . .) t diun ftur
xrtizi, d vr tbili rrtul d nttr thni-tiinifi u mdi-lg l t
inmlt u nluziil lui nu unt ri [74, p.16]. u t t l mnin t rzint
xunr litrl lin.(2) l rt. 141 R. ldv rdm funi intni d
udt d luin rt zul, d tbili mrurril rl l infr iunii indifrnt d
dmruril rnlr intrt, blig l iniitiv ntru rr bzi rbnt, r t

i rmi nr ntru mitr unui vrdit lgl i rgumntt. ivitt intni n


t rblm t ndu l unl buzuri.
rdm , d rt, xludr n ultim vrm din uzul uridi l frmuli
dvrului bitiv nu nmn intn nu trbui tbil tt irumt nl r l
l uzi, ir d lt rt, ntur riniiului ntrditrilitii l fl nu xlud
iniitiv intni d diun x ffii xrtiz. D i nidrm nr mdifi
lin(2) l rt. 141 l R. ldv u inludr ti rvdri intn d
udt l rr riri dintr ri, ri din fiiu t diun ftur xrtizi, d
v tbili rrtul d nttr thni-tiinifi u mdi-lgl t inmlt u
nluziil lui nu unt ri.
itlul II l lurrii urind tru rgrf, n r unt diutt urmtrl
rblm: 1. n xrtizi udiir, bitul i gnri i ifi; 2. miuril d diunr
l xrtizi; 3. lifir xrtizlr udiir; 4. Rrtul xrtului i rir
tui.
trilul zitiv l htiunilr tui itl t xu trit n lbi rvdrilr
lgiltiv, d i t rt mi urnd un rtr didti. rium, t unut un
rnd d nrm rul rivind rglmntr xrtizi i nttrilr thni-tiinifi i
mdi-lgl uit diuii ginil litrturii d ilitt, rum: rblm niunii d
xrtiz udiir, r - brdt mi u, rblm xrtizi mlx, drtului
ilitului d ftu xrtiz n i uz .., l unl din r vm f uint
rizri.
r xmlu, utrul mninz, xrtiz mlx t xrtiz ftut d

a?

iv xri d difrit iliti [75, p.35]. bun drtt, xit zuri n r diunr
uni xrtiz nu luinz mlt rblml rut, ir ultiml d fr d
rur uni tiin, rnd nitt nultrii mi multr iliti, um r fi
xrtul-riminlit blitiin, grfit, trlg, thniinul, mdiul, ntbilul t.,
xrtiz t un rtr intrdiilinr, frmulndu- nluzi gnrl. xrtiz
u ft dnumit xrtiz mlx.
Lgili rul Rubliii ldv rglmntz t t dtul d
dtlit, r dbir d rmn, n r xrtiz mlx nu t d l mintit. r
xmlu, Lg Rubliii ldv u rivir l xrtiz udiir riz , xrtiz

mlx ftuz in zuril in r ntru luidr ftlr u irumt nlr


uzi unt nr untin din mi mult dmnii l tiini i thniii, din lt dmnii
l tivitii umn. Fir xrt, rtiint l xrtiz mlx, ftuz rtri in
limitl mtni l. l rtii l frmulr runului dr l l ntrbri urin
in rdnn u nhir r rund dmniului u d tivitt. In rrtul d xrtiz
indi flul rtrilr ftut d tr fi r xrt, vlumul tr , xrii r u
frmult runuri l ntrbri i nluziil l r - un [36].
ii, n, r ntrbr, d xrtul, dnd untin d ilitt i, fiind
ttt n divr gnuri i vriti d xrtiz, t u nu ftuz d unul ingur
xrtiz mlx? Din ntxtul lr mnint mi u brv, lgiuitrul Rubliii
ldv d run ngtiv l t ntrbr, ntrut rin xrtiz mlx l nlg
b#%l!^+ ?

rtr ftut d mii d xri d difrit iliti. n liz r tiii, r t, n


unul i li xrt t tni untin i drindri ntru ftur divrlr gnuri
i tiuri d xrtiz i t n ft rlizz.
Dinl d t, trbui mnint , tudiil urir n rmur xrtizi
riminliti ruun t t, rfinr ntinu xrilr rtii t l fl
lgt d binr unr ni drturi d mntur n xrtizl dint. D , rdm,
xrtiz mlx d l nu t bligtriu ftuz ttdun lgil, dr t
ftuz i d tr un ingur xrt, r d untin i t ttt n gnuril n r d
b#%l!^+a?

xrtiz, trbui rfltt n lgili rul.


Un lt xmlu rzint i drtul ilitului riminlit d ftu xrtiz n

i uz. n lurr nlizt mninz rn nu t rtii xrt


n uz dt d rtiit n litt d ilit n t r, u xi zurilr d
rtiir mdiului lgit l xminr xtrir dvrului i zurilr d
rtiir ilitilr n mtri l rtr xlziilr i l dmntr dizitivlr
xlziv [75, p.18]. t t rvdr lgii rul-nl (.5 rt. 89 R), din
r brvm lgiltrul, mrtiv u rdur nl vh, n r ft bilit t u
t drt dr mdiul lgit, mi dugt un ubit u drtul d ftu xrtiz
mtrillr d rb ridit d l f lului d nui ilitul n mtri xlziilr.
ilitii riminliti, r mrg l f lului d zi u zi nu intr ub inidn
ti mdifiri. rttrul mldvn V. ldrvhi ntz u t zi u

tt l r tul n mritt miritlr d lii l Rubliii ldv unt


minimum t unu-di lbrtri i rviiului d xrtiz i riminliti l I, ti
d mult ri rzlv i dilm: rtii n rlul ilitului n uz d t u nu
l l f lului, mi i t xrtiz rbl ridit d tr firul d urmrir
nl u d tr rurr. t vidnt unt ignrt ibilitil rgniz tri xitnt,
numrul inufiint l ngilr ntru igur t dizii [15, p.84].
n rti, n, nu rrri ignr t rrii, tinuindu- f tul rtiirii
ilitului l tivitt d rtr lului fti, ur t fi tbilit rin
nfruntr rgitrlr d dindr l f lului i rul-vrbl l ti iuni d
urmrir nl, n r, d rgul, lit mntur ilitului. n litrtur d i lit t,
rtrii n uz ft bun drtt ritit d nnumrt ri [68], runndu-
xludr i n rt in d ilitul riminlit. rium, nidrm n utifi t
rvdr n uz, mlind d ft lut u riminlitt.
rin urmr, mninm lurr rfrului . Ghrghi rzint un tudiu mlu
n dmniul xrtizi udiir, nin un vlum mnifitiv d infrmii util ntru
nlgr rfund i rt ibilitilr tul l xrtizlr d tr trtiinii i
rtiinii drtului n tivitt rfinl d mbtr i rvnir riminlitii.

b#%l!^+a?

1.3. nluzii l itlul 1

n nluzi l t itl, du nliz ituii n dmniu i lr mi


imrtnt lurri tiinifi ublit trit l tm ntr d dtrt n Rmni, Rubli
ldv i lt ri, nhidm xrtiz udiir, imliit riminliti tivitt
rti i dmniu tiinifi nu ttdun t intrrtt univ, d fr
rblmtiii r rtr v urind tl mrtiv l lmntlr truturl l
trii gnrl xrtizi udiir, diriil ri fiind dtrmint d ul i bitivl
tzi, du um urmz:

ul: nliz multiltrl, u nt mrtiv dtrini xrtizi udiir,


intituii d xrtiz riminliti n Rmni i Rubli ldv, xrini
rgnizrii i fturii i tt in iul vrbitrilr d limb rmn t i n lt t t din
munitt urn, lbrr t bz unr rmndii rti rintt
r rfinr lgilii rglmntz tivitt d xrtiz, dr i tl in
d rir litii rrtlr d xrtiz riminliti din rtiv bitivrii tului d
utii. Din t drind i rinil tudiului ntru:
- dtrmin niun i n xrtizi udiir i li riminliti,
bitului i rinilr tr;
- lifi xrtizl udiir, imliit riminliti trivit dtrini ntmrn
xrtlgii i rgumnt nitt frmrii nilr gnuri, tiuri i vriti d xrtiz
riminliti;
- intrrt riniiil fundmntl i rfinl d rgnizr i ftur
xrtizlr riminliti udiir;
- frmul niun d mtn xrtului udiir i nliz ttutul rul
l tr n Rmni, Rubli ldv, n lt tt urn, drturil i bligiil lr,
xignl f d xrt i f d intituiil d xrtiz din Rmni i Rubli ldv;
- dtrmin mtdi xminrii d xrtiz, trutur i ninutul rrtului d
xrtiz riminliti;

b#%l!^+a?

- rlv imrtn uni irrhii bin truturt n drul rgnlr d drt n l


mtnt ntru bun dfurr xrtizlr riminliti, rum i lbr un
lgritm d ftur tr;
- lifi rgnl mtnt n rivin fturii unr xrtiz riminliti,
ibilitilr r t l u l t mmnt rum i d mn gmnt l litii
fturii xrtizlr.
!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ?

2. S GRL RVD RU DR SU
DSUR FUR RLR RLS

2.1. un nurl d ntrun dntr sub dsunr ftur


rtz rmnlst.

rtz rmnlst st dfnt d lutr drt tul rsul rn r s


ftuz rtr tnf, rblr mtrl dstnt dntfr rsnlr,
btlr, substnlr, fnmnlr su vnmntlr, stblr numtr rrt, mdfr
d frm, nnut r strutur, rum mnsmulu rdur str. [30]
Rurr l rtz, ndfrnt d flul str, nsttu msur d rdn
rsul t f dsus n drul rsulu nl, tt n fz d urmrr n l, t n
fz d udt, u z tvtlr d strnr vrfr rblr nsr ntru
dvdr stn nfrun ftutrulu. rtz t f dsus d tr nstn d
udt n r t rsulu nl, dr nu du rnunr htrr, u mnun
b#%l!^+a?

rbl urmz f rzntt nstn n urm rtz sunt nsdrt utl


nludnt [14, art.67 alin.2].
n dursul urmrr nl rtz t f dsus f nmtnt u nr
urmr, f ultrr n zul n r u rut numt bt, rur dlt su stu t
ft drt htrr nstn d udt. nstn d udt mtnt t dsun
ftur rtz n tmul ftur rtr udtrt [14, art.320 alin.2, art.320 alin.3].
rurrul d z, rum rl mlt drt t run ftu r d rb n, r nd
s run trbu mnnt ftl mll d rb rn r st t f dmnstrt
n drul urmrr nl. nstn t d smn dsun rsttur dsrulu
rzntt l nutul urmrr nl, d st luru s mun u nstt dnd nd
rurrulu s ftuz rtz ntru lrfr dtlr dn dsr.
Sltr, dsunr ftur un rtz nsttu nfrm dfn d t d
lutr tvtt rsul rbtr ml rzn tv unr rn unr
sub rsul. sur dsunr ml ftur d t rsu l rdur l,
rt dn st t rvnnd rnlr udr - dnumt sub fl, lt rt rvn
rlr- sub rnl rsulu, t unr sub rsul znl, d mlu
r.

n sns lr, rn rtn n rsul nl nlm ttltt rnlr udr,


rlr ltr sub rsul dsfr tvtt mrun, n rsul n l.
n sns rstrns, n sfr rtnlr n rsul nl s t nlud r nl ud r,
vtul, rl sub rsul rnl.
ln t, n rsul nl m u rt lt rsn nu u ntrs
drt n uz, r st sunt: mrtr, r, ntrr, rfr, utr udtrt,
n rdurl, rum lt rsn. u tt vtul st nlus d mul utr n
tr rtnlr n sns rstrns, l nu dn un ntrs drt n rstv uz,
stundu-s z r r subtulu rdurl ru rd sstn urd. st
dsur num rtn rt rum rnl udr, rum sustul s u
nultul.
rr d ftur un rtz t f frmult d rr dntr r (f st
vrb dsr nvnut su nult, rt vtmt, rt vl su rt rsnsbl
vlmnt), ns msur ftur rtz t f dsus dn fu d s nsdr
bslut nsr d tr rnl udr u utr d dz. dmtr utlzr stu
ml d rb ntr n mtn lusv rnlr d urmrr nl nstn d
a?

udt vrf rrl rlr, dsunnd mtvt sur str.


n zul rtz rmnlst tul rsul l ftur sl rvn unr sub
rsul znl, t utnd fi n st z slt su r lur z n
nsttul lbrtrl u tvtt sf d rtz num nsttutl
lbrtrl d rtz rmnlst.
stfl trvt l n vr rtul st un slst utrzt, r drtul s s
rnun u rvr l nsttr, lrfr su vlur unr ft su mrurr r
rznt mrtn ntru flr dvrulu ntr- uz nl. st r d smn
drtul s l untn mtrlul dn dsrul flt rl, mtrl ns r n vdr
ftur rtz, t r lmurr rnulu udr dsus rtz su rlr
sublr rsul rnl, r drtul l un nrru ntru tvtt dus ntru
hltull r l- surtt su urmz s l surt. l t bnf d msur u
rtr rttv, du um dsun l.
bltvtt rtulu st d s rznt l hmrl rnlr udr, vnd
d smn dtr d - ntm rrtul d rtz u rstr trmnulu stblt d

rnul udr. trvt li n vr d st r fl n slt t rstv,


nu t f numt rt lt rsn dt d mrurrl dsbt r r st. nd
rtz urmz s f ftut d un srvu md-ll, d un lbrtr d rtz
rmnlst su d r nsttut d sltt, rnul d urmrr n l r nst n d
udt s drsz str ntru ftur rtz. nd srvul md-ll r
lbrtrul d rtz rmnlst su nsttutul d sltt nsdr ns r l
ftur rtz s rt su s- d rr slt d l lt nsttu, t
fls sstn su vzul str [14, art.119].
n dtrn d sltt m vh z rlr nsttut un subt d
ntrvrs, t fnd dsr ndr ltur d mrtr, r ltr ltur d rnl d
urmrr nl su d udtr, ns st n u fst zlt. stfl r nu t f rv
dn rsm mrtr, dr r nu rltz ft vzut su r s l f
fst dus l untn d rl mlt n rsul nl. r sunt dfn stfl drt
slt hm s sst l flr dvrulu, vnd dtr d mn rm
rr u rvr l rblml f btul rtz.

b#%l!^+a?

n lus, utrtt rtz rs dn utr s tnf, dn rtr d


sltt rlr ml n rs nu mrumut nm dn utrt t rnlr
udr ntru r nu bltr, st dn urm vlrfnd nluzl frmult rn
rbrr ll ltur d lt rb dmnstrt [14, art.63 alin.2]. bll
rrtvl r l u sub rsul rnl dr znl sunt stblt d
lutr rn rsm trbulr rvn rnlr udr, stfl str dn urm rvnndul ndtrr d vrf n fr z d ntru lrfr unr ft su mr urr
su nu nsr utlzr untnlr unr r.
ntru ftur un rtz rmnlst rnl udr mtnt s vr
drs lbrtrlr ntrudn d rtz rmnlst u sdl n uurt, lu , , mr, t nsttutulu nl d rtz rmnlst dn uurt. n
st stu ste bn d mnnt ftul ndtrrl rnlr udr rmn l
l n ltur u rtzl ftut d r fl. st stu n r tt
rnl d urmrr nl, t nstn d udt s b n lus bl d un l
dsz rlr mtrll dtl nsr s l fr lmurrl ns r ntru
ftur rtz n nd tm rstnd drul ll n vr.

nsttutl ubl, lbrtrl ubl su rvt d sltt, rum r


rmnlt utrz sunt urn n blul nmnl nsttut l nvl nn l, ntmt
slt tulzt d nstrul ust. blul s v ubl n ntrul f l l
Rmn, rt V- fnd ft n d ntrnt nstrulu ust. r dn
drul lu nsttut ubl su lbrtr d rtz rmnlst ubl r rv t nu t
v ltt d r num d rnl udr l rmndr rlr [35].
rtz rmnlst rrznt rfs rlmntt d lutr, st stulnd
bltvtt un dlm d bslvr unr stud surr. n nrl, rtul
rmnlst v dsfur rfs n drul nsttutulu nl d rtz rmn lst
() su lbrtrlr ntrudn d rtz rmnlst (L) flt n
subrdn .
n mtr d rtz, dn unt d vdr nl, urt mun sttlr bl
uztul s t slt udtrulu dzbtr ntrdtr rrtulu d rtz [49,
p.160], nlusv rn tt d bnr udr mrtr un rsn, sustbl s
mbt vlur rtulu [9].
stfl, nfrm sstmulu d rtz rmnlst dn Rmn

rtul t t d

rr trbu s f vzt/ rbt/ numt d rnl udr, n unl zur d tr

a?

uzr/ rurr [48], dr nu r l rrtv rtul rmnlst fl,


snurul su drt fnd l d frmul bsrv u rvr l btvl, m tr ll
mnt, mdul d ftur rtz, rum lt d bl u rvr l r rtul d
rtz, l rzultt su l nluz.
b?

n s, d rurrul d z rznt un rrt d rtz rmnlst ntmt d


tr un rt rmnlst fl, tun rt trbu s b drtul l un rt rmn lst
ndndnt s rznt un rrt d rtz rmnlst ntmt d st , r s b
l rrtv rmul. D mnnt st n rznt n Rmn st luru nu st
sbl.
ntr tvtt r l bz rstr rnulu ndndn mrlt
rlr rmnlt n rvn nluzlr rrtulu ntmt l rr rnlr udr.
D n urm mnr mtrllr stnt us l dsz ntru ftur un
rtz rmnlst, rtul rmnlst v nstt t lrf lt rblm

btv nu u fst dsus d l rn udr, vnd d smn bl d du


l untn rnulu udr sbltt lrfr lr rblm.
rtul rmnlst fl v mnfst rlul n md tv n rvn tvtlr
frml l rtz rn frmulr btvlr dr rblmlr us, rum n
rvn stlr d fnd rfrndu-n l nstt ftur unr rnsttur,
rmnt su ltr unr rb n vdr mrr.
ntru uur mun rtulu rmnlst lutrul rvzut sbltt nfnr
unr lbrtr mbl. Lbrtrl rmnlst mbl u fst rt dn nstt
mrr fn tvtlr d rtr rmnlst bz lr rtv trn
mllr thn-tnf. rt dmnulu rmnlst nfrmt dtr
rnlr d urmrr nl u smn lbrtr mbl, ltr lr d tr rsnl
lft, v mr nsdrbl rdul d lbltt trn mtdlr mllr
tnf rmnlst, trnd d l rl d dsrr, fr rd r, l l d
mnr n rlbl urmlr btlr su u lt uvnt rblr mtrl.
rtt str lbrtr rmnlst sunt nstlt mrbuz, uttursm
su rmr sl [57, p.6-7]. Lbrtrl mdrn sunt rvzut u un r d m l
sulmntr d thn rmnlst, fnd dtt u ml d ltur rdtlfn,
sur tt ntrnr n tvtt d rtr numtr fr sulmntr, sr
mlu, nstrtulu d rul rutr, srvulu strl d l.
2.2. zl urd, frml, sul rnl tvt d rtr
mtrllr d ftur rtz rmnlst

ndfrnt d flul lr rtzl sunt numt rtz udr, dr d rul sunt


lt d stn unu rs. nluzl stblt d tr rtul dsmnt d rnul
udr, n sns rsul, rrznt rb, r rrtul ntmt d rt l sfrtul rtr
v nsttu ml d rb. rtul s v rnun strt n lmt untnlr sl d
sltt dr n rvn stlr sur rr s- sltt rs rr.

mlr tt m frvnt unr r su slt ntru lrfr unr


st fst mus tt d rrsul nrstrt ln thn tnf u m t drt
sur un htrr udr, t dn nstt rtr sbltlr d rfn r
tvt d nftur ust. u tt dszl rsul nu stbls drul
rndrnt d dsunr unr rtz n nsmblul mllr d rb dmnstrt ll
du um sunt rvzut d tr lutr n dul d rdur nl, ttu st
rvd flr dvrulu s f sbl dr rn ftur rtz, st fnd d
smn rnlul ml d dntfr udr.
mrtn rtz rmnlst dur dn rtrul su tnf vdnt d
ntur dtlr nfrmlr vlrft d rt n drul rrtulu ntmt, mtdlr,
rum rdlr thnlr utlzt. Dn st unt d vdr, rt udr, dn
rsm lr rnulu lbr rr rblr, rdt rrtt rblr stblt
rn rtz.
?

Drt urmr, smll nd t n urm un rtz d slt t s f rnut l


dsr su s f nlturt fr n vlr. D rnut st ftul d rtz s
rd rdbltt srt, st nu s v rd fr rbnt bslut. stfl,
rnul udr t n su nu nt d nluzl rtz, ndfrnt d rtz fst
ftut d un rt su d ms dn drul unu nsttut su lbrtr d rtz.
btul rtz rmnlst rrzntt d surr rnlr d urmrr
nl su nstnlr d udt u mll d rb u un rnunt r tr
tnf. durt dsfurr rtz rmnlst nsttutl lbrtrl u tvt t
sf vr lbr u rnl d urmrr nl su u nstnl d ud t n vdr
stblr rdurlr d rtr ltr lurr ntru rtzl s b l n bun
nd n md rtv.
tvtt d rtz r l bz rstr rnulu ndndn
mrlt rlr rmnlt u rvr l nluzl rrtulu ntmt l slt r
rnlr udr. tun nd n urm mnr mtrllr us d tr rnl
udr l dsz rtulu n vdr ftur un rtz rmnlst, st v
nstt t lrf lt rblm rum btvl nu u fst dsus d tr
rnl udr, vnd bl d nfrm rnul udr dsr sbltt
lrfr lr st.

rtul rmnlst fl v mnfst rlul tv n ltur u frmulr


btvlr rblmlr us, dr n rvn nst rlzr unr rnsttur,
rmnt, nst lur d rb ntru mr. Lbrtrl ntrudn d
rtz rmnlst nsttutul nl d rtz rmnlst rms nvsttur d
ftur rtzlr d tr rnl d urmrr nl su nstnl d ud t rn t
rsul rdurl ms d tr st. n drul L rsn lul mtnt
rvzut d l n md rs v stbl rtul su, du z, ms d r rmn lt
fl vr v srn ftur rtz rstv rn rzlu srs d t t s u rn
rzlu mtvt, l und st zul.
ntru dsunr un rtz rmnlst, r rmnlt fl, u
rbr drtrulu su fulu nmlt L, t lur mrun u rnl
udr ntru stbl nrt nul d rtz rmnlst s t dsun, btvl
t f nvstt n drul rtz rstv, nfrml, mll mtrl d rb,
nsrsurl, dumnntl, rum btl nsr ftur rtz, md ltl
nrt d bnr mtrllr d mr, nstt vzulzr lulu ft,
ftur unr rnsttur

su rmnt, ntrvlr rtz rmnlst,

nstt trr l ftur rtz ltr slt su r dn lt dmn,


rum trmnul d ftur rtz.
D l m mult r lbrr dntr rtul rmnlst u r nul udr st
flzt rntr-un nsrs fl - rs vrbl, nt d nvrbr tlfn, rfrt,
rsndn- s rznt d tr rtul rmnlst fulu nmlt n trmn d 2 zl d
l dt rdur nlurr. tul d nvsttur ntru ftur rtz d tr un
rrzntnt L su

s v nrstr bltru l Rstrul nrl l L

su s v rznt ltur d ntr mtrlul nstr fulu nm lt l L s u


drtrulu n trmn d 2 zl d l dt ntrr n nsttu. ful r bl d
num rtul rmnlst su h d r rmnlt fl nsrn u
ftur rtz n trmn d 3 zl d l rmr lurr. Drtrul v r rtz
lurr n trmn d 3 zl trvt mtn mtrl strulu dn drul , r ful
v dsmn rtul rmnlst su h d r rmnlt fl nsrn u
ftur rtz n trmn d 3 zl d l rmr lurr.

Dsunr un rtz rmnlst nu t n fr ndlnr umultv


du nd num stn unr ft su mrurr l uz r, ntru st l bz
nvnr rnlr udr, munnd nstt unr rzr su lmurr; r du
nd st rrzntt d nstt ss unr untn d sltt dntr-un dmnu
su ltul d tvtt n vdr lmurr smnf ftlr s u mr urrlr uz
nvstt.
Dsunr rtz rmnlst d tr rnul d urmrr nl mtnt s
t f dr du rbl flt l dsr u fst mtuls studt nlzt,
stblndu-s ntru r dntr l s mun ftur un rtz ntru r nu. st
rr s v f n md ust, n snsul nu s v ntrz ftur rtz
rmnlst d st nsdrt bslut nsr, t d nu s ntrz mrsul
rtrlr u rtz d m un mrtn. Dsunr ftur rtz rmn lst
s t efetu nu dr n ursul urmrr nl, n ursul ud. stfl s vr ut
lmurr unl ft su mrurr nlr d st nst utlzr untnlr unu
slst dn numt dmnu.
n zul n r dsunr ftur rtz s mun n ursul urmrr n l,
frm rsul [14, alin.203], st d rdnn su rzlu mtvt, n ursul ud
n rm nstn ftur rtz s v dsun rn nhr, r u z ud n
b#%l!^+ ?

rurs rn dz d sr. n zul n r rnul d urmrr nl su nstn d


b#%l!^+a?

udt dsun ftur rtz rmnlst d tr nsttu d s lt t, tun


ndur nsttutulu v num unul dn slr stu s rt s rn ftur
rtz n uz.
D rnut st ftul ftur rtz rmnlst t f dsus ntr
durt

urmrr nl, ns dr du nr un nl. durt ud

rtz rmnlst s t dsun tt nnt, t n dursul ftur rtr


udtrt. Dsunr ftur rtz rmnlst s v f dr du r nl d
urmrr nl su nstnl d udt vr dt msurl d rtr dvt, msur
t f snttzt stfl:
-

rr nst utlt dsunr rtz;


frmulr ntrbrlr;
unr l dsz rtulu mtrllr nsr mnr;
lr nsttu mtnt su rlr urmz s ftuz rtz.

rmrtr nr rtz, rnl d urmrr nl mtnt vr ftu


nlz rurs nst utlt str sr nu l l r dt n zul n
r sunt nsr numt untn d sltt ntru lrfr unr f t s u
mrurr, st lrfr fnd mrtnt ntru uz rstv mlt ntru fl r
dvrulu. Frmulr ntrbrlr l r rtul trbu s rsund v mun rstr
unr nd, unl u rvr l fndul rblm, r ltl l frm sub r v trbu s s
nrtzz.
rt frmulr ntrbrlr nst n rmul rnd untr d tr r nl
udr, n numt lmt, dmnulu d dsunr rtz rmnlst. Grdul d
untr l rnulu udr n dmnul slt n r s dsun ftur rtz
s mun ntru nu s slt nutl ftur unr mnr d sltt. t
rmrtr nr rtz rmnlst mun bl rnlr udr d un
l dsz rtulu mtrll vr f suus mnr. trll vr f suus
rtz trbu s f rrznttv sufnt tt dn unt d vdr ntt tv, t
lttv.
Rsnsbl u rtr mtrllr nsr n vdr dsunr rtz
rmnlst sunt lusv rnl udr rdn ftur unr smn mnr.
trll vr trbu s dn sufnt lmnt rtrst bz rr rtul
rmnlst fl s t f dntfr st rznt l m mult n tvt t

lbrtrlr su nsttutlr d rtz rmnlst mtnt. trll ns r


dsunr ftur rtz rmnlst vr f trms d tr r nl ud r tr
nsttu n drul r funnz lbrtrul d rtz urmnd r s f
dsmn d tr ndutrul st.
dul d rdur nl flt n vr lfrz, n zul rtz rmnlst,
rtz fl n snsul nu t f ftut dt n drul unr nsttu d
sltt, sstm mnt s sur un nvl tnf rsunztr mnrlr d s lt t,
r d lt rt rnt btvtt tvt d rtz, st rlft rn mdul
d rnzr l str nsttu d rrutr rlr fl.
Dsunr un rtz mnt s lrf unl mrurr s u ntrbr dn drul
unu rs nl trbu s f rdt d dsfurr unr tvt rttr u rtr
bltv. dt u nr runlr sf rum rtr l f lulu,

rhz, rdr d bt nsrsur, rum nsttr n flr nt tvtlr


lt, rnl udr mtnt u l dsz sr d urm m l mtrl d
rb nu vr v vlr ntru uz rstv, tt tm t st nu vr f
nlzt, ntrrtt vlrft; st nv d bnr unu mmum d dt mnt s
ut lrfr mrurrlr rfrtr l ndl n r ft fst svrt, rum
l lllt st nlr ntru rnl d udt.
ntru ut sur vlr tnf mllr mtrl d rb urmlr
dsrt d tr nhttr, rnl udr vr trbu s l untn s nlzz
tmn ntr mtrlul rbtr stnt n dsrul uz dr du s s rnun
sur nst rtunt rurr l slt. D mnn t st r nht tr
s t dlr mulumt tun nd rmt utr rn frr unr nluz r umntt
dn unt d vdr tnf.
ftur un rtz rsuun utlzr unr rsurs tt d rdn umn, rn
ntrmdul rlr rmnlt fl dsmn, t unr rsurs fn nr,
rsuun nlz dtlt nst str msur dn unt d vdr rnl, l
utndu-s ustf sub stul rzulttlr ttt d tr rnl udr. ftur
rtzlr rmnlst ml d smn rsurs mrtnt d tm n r rtrl
vr stn [50, p.93] fnd ttt nluzl rlr ntru m bun lrfr
nlmurrlr dn uz rstv. mrtnt st dsunr ftur un rtz
rmnlst d rm rdn n vdr slunr uz s nu s trvrsz, dr n s nu f
dsus fr f stblt mrtn s.
?

nnt nr rtz rru-zs, nhttrul v vrf utnttt


mtrllr vr f suus mnr. st s v sur dr sunt trms sr
rtzr t urml su/ mll mtrl d rb rlvt d l f lulu s u
dn tmul rhz. rt udr dmnstrt t r buzur, d l m mult
r fnd vrb d nlur unr rb mtrl stnt, d rr ltr urm m ll
mtrl d rb su hr rntr nhttrlr st fls.
mrtn rul r stblr d tr nhttr rstr unr r ul
rmnlst, durt rsulu d dsrr mnr l f lulu rdr
rblr, ntru urml rbl mtrl trms sr rtz s nu- shmb
rtrstl rrtl; mrtn l fl d mr rrznt vrf r dsrr

rt mnunt urmlr su mllr mtrl d rb trms sr rtz ntru


ut f fl dntft ntru s vt r susun u rvr l ur t
rfsnlsmul u r s dsfr nht. rnu fundmntl mnnm r
urm su ml mtrl d rb nu st rzt dtlt n rsul-vrb l d rd r
d l lul ft, nu v v rlvn rsul, nutnd dr f trms sr rtzr.
rt udr rmnd rnulu d urmrr nl st dsmnt n uz
su urmz dsun rtz rmnlst s rtz mnunt urml m ll
mtrl d rb ntru stbl lmntl d sftt t f utlz t n ntrsul
nht. Rstnd st rmndr s vr ut lu dz rt u rvr l
bnr mdllr d mr, u frmulr ntrbrlr l r v trbu s rsund
rtul, n ultm nstn, u rvr l utltt rtuntt dsunr un rtz
rmnlst.
n vdr dsunr un rtz rtul v trbu s trmt dr rb rrznttv,
sufnt dn unt d vdr lttv ntttv [2, p.285], ntru rmt bnr d
nluz vlrs n nttul dsfurr frt nht. D ultrr s v un rblm
dsunr un n rtz rnul udr v vrf d urml su mll mtrl
d rb suus ntrr rtz u sufrt mdfr r ut ndu n rr rzulttl
n rtz, r n z frmtv, v r n msur nluzl r ut f nflun t d
l.
ntru rtz s furnzz nfrm utl ntru nhttr, st nsr
st s b tt d frmul ntrbr lr r s vzz st rlvnt
ntru uz nhtt. Frmulr ntrbrlr utl st trbutul lusv l rnulu
b#%l!^+a?

udr nu l rtulu v ftu rtz. mrtnt d mnnt st rl


nhttr-rt, rn ns sn , st un d lbrr rfsnl nu d subrdnr,
rl bzt munr rst rr. n frmulr ntrbrlr trbus rst t
urmtrl rul [51, p.34]:
-s s rfr l btul rtz l dmnul d mntn l rtulu su slstulu;
-s f lr rs ntru ut f nls d tr tt rsnl ntrst;
-s f frmult stfl nt s f nsr, t sbl, rnunr unr nluz rtztv su ntv;
-s b susun l;

- s nu slt rtulu nluz u rvr l ndrr urd, frm d vnv r u


rvr l mdul d dsfurr r ltt dsfurr unr tvt d nht rum
rtr l f lulu, rhz su rnsttur.
nfrm l rsul nl [14, art.112] rtz rmnlst s f d r rn
rzlu mtvt, ntmt d tr rnul udr. nstn d udt v dsun
ftur rtz rn nhr. n ftur rtz s vr rur urmtrl t
du um rvd l. untr btulu rtz rrznt rm t n drul
r rtul rmnlst fl v stud tt tul d dsz rsul lund sm d
rstr ndlr d frm d fnd, t mll d rb flt l ds r us l
dsz s n vdr ftur rtz.
st t r rlul d stbl d st nsns ntr st slt t d tr
?

rnul udr, st us l dsz sbltl ftv l rtulu. S v n nt


vdnt d rtr rfsnl rtulu, d sbltl funnl d dsnbltt
s. rtul s v rnun, nnt d ftur rtz rru-zs, u rvr l st
n d nttt, ltt, mdul d mnulr, strr dr urmlr, m l lr
mtrl d rb trms sr rtzr. D s nsdr nsr rtul t slt
lmurr rnulu udr dsus rtz stfl nt tt lmntl dn dsr s f
lr rs.
du t rtz st rrzntt d mnr srt mtrlulu n
ltu mdllr d mr. btul dlrt l st t l nsttu bsrv r
rtulrtlr, lmntlr rtrst, nnd nt d f r urm su bt trms sr
rtzr [12, p.412; 50, p.93]. st t st mrtnt dn unt d vdr l bnr
unr mdl d mr u btl sust d mlu rml d f, nstrumntl d
srr, bt d nlmnt su rm lb.
ftur d rmnt mnr mrtv dnd d rzulttl t
rdnt. n st t sunt dmrt rtrl ntru lmurr unr rblm sf,
rum frr unr rsunsur nsdrt utl ntru nht. rtul rmn lst f l
v utlz l tt mm tt lmntl d thnl r l r l dsz n
drul ftur mnrlr mrtv - d rt, vnd urm ltt d l f
lulu, r d lt rt urm rt mdl d mr, r rvnn rt st
bnut d l rsn su btul sust. rnll mtd utlzt n st t sunt
nfruntr, utunr surunr.

nfruntr st rlzt smlu dn unt d vdr rt, fnd nfruntt mn,


drm su urm. utunr su ntnutt lnr, st d l m mult r r lz t
n drul m tuturr rtzlr trsl- l m frvnt vnd l n zul rtzr
urmlr trr u rm d f su urmlr nstrumntlr d srr. Surunr
mnlr rsuun mrr du mn surus, un dn l fnd trnsrnt
rrzntnd urm, rsn su btul n ltu, r du fnd mn mdlulu d
mr. st mtd d rtz st ntns utlzt n tt ns mn
dntfr rmnlst.
ndfrnt d tul rtz d rnut st ftul ndt nu s v fls d r un
dntr mtdl mnnt m sus [2, p.242]. Fundmntr nluzlr stblt d tr
rt s v f nttdun bz utlzr rzulttulu m multr mtd d rtr
stfl nt s f rumntt rttudn nluzlr dn unt d vdr tnf. D
smn rtul v trbu s l nu dr ndn su dvrn rtrstlr
ndu l dnttt su l ludr rsn su btulu sust, rum vntu ll
mdfr d frm su nnut l stu.
Dmnstr v st l bz nluzlr vr nn rsunsul l ntrbrl frmult
rn tul d dsunr rtz. nluzl t f rt, rbbl su msbltt.
nluzl rt rrznt susnr bz unr rumnt tnf unr nunur d
ntrs ntru nht. st t f frmtv su ntv, n fun d nluz r
rtul v frmul n rvn ntrbrlr u fst l bz nr rtz
rmnlst. st sunt l m mrtnt ntru bun dsfurr nht.
nluzl u rtr d rbbltt rflt sbltt un ft su str s
b#%l!^+a?

st su nu. rtul v f l nun, r nhttrul s v nfrunt u tz


rumntt nsufnt dn unt d vdr tnf dtrt lmntlr mnm stnt r
t ndu l stblr dntt rsn rt urm suus rtz. nluz
rbbl, ndfrnt d rdul d rbbltt, r ut f rbtrr su lst d tm ntru
rtul v fundmnt susnrl lmnt btv nu bsrv subtv.
Dn rndul uzlr btv mnnm nsufn tt ntttv t lt tv
urmlr su mllr mtrl d rb trms sr rtzr d tr nhttr. u
rvr l uzl subtv trbu nlzt dfnl d dsrr, fr, mblr,
trnsrtr su mnvrr l f lulu n lbrtr, dfn t du l
dtrrr, dstrur, mdfr su r ltr lmnt rtulr t f utlzt
d rt ntru fundmnt nluzl rtz ftut.

nluzl d msbltt vr f frmult d rtul rmnlst fl tun nd


lmntl ndvdul l urmlr su mllr mtrl d rb su nd mll
thn stnt sunt nsufnt dn st uz nu s t frmul nluz rt r
rbbl. n st z rtul v v sbltt d rm urm dtrrt, nsrsur
t urnd frt un lmnt sf, smntur sml, urm bl nt mn t s u
urm r rn ntur lr nu rmt dntfr l nvl ndvdul. D rnut st ftul
msbltt d frmul nluz rt su rbbl st dt d lmtl thnl s u
d stdul untr l un mmnt dt. nluzl vr f surt, lr vr f rfrr d r
l ntrbrl drst d rnul udr mtnt.
nluzl vr f stult n rrtul d rtz ltur d [50, p.94]:
- rt ntrdutv, u rfrr lt d rnul udr dsus ftur rtz,
dt l r st fst dsus, dt ntmr rrtulu, numl rtulu, btul
rtz, ntrbrl l r r nv d rsunsul rtulu, mtrll us l dsz
rtulu n vdr ftur rtz, rum str str.
- rt dsrtv urnd dsrr mnunt flulu n r fst ftut rtz,
bl ll rlr mlt n z n rrt u rzulttl rtz ftu t; d
mnnt st ftul sntz dtlr bnut d rt n urm ftur rtz trbu s
vdnz rtrstl lmntl sunt rlvnt ntru uz rstv.
- nluzl vr urnd rsunsurl bnut d rt n urm dsfurr rtz u
b#%l!^+a?

rvr l ntrbrl drst d nhttr, rum rr s u rvr l btul


rtz.
Vrfr utlzr nluzlr rtz s rlzz sub stul rstr
dszlr dt d tr lutr ntru rlmnt st ml d rb, du r s v
n rsul d rr substnl, sur fundmntr tnf nluzlr bnut
d tr rtul rmnlst fl.
Vrfr nluzlr rrtulu d rtz sub st frml [32, p.211-212] s
rzum l ntrlul rstr rvdrlr ll stbls nnutul mdul d rdtr
stu rrt. Lu-trul rvd rrtul s urnd dsrr lr rtz, d s rsuns l tt ntrbrl drst rtulu d tr nhttr, rum d rsunsurl
frmult d rtul rmnlst fl sunt mlt.
rrl bsrvt n tmul vrfr frml t ndu l nsn dfrt rum:
rfuzr rtz fnd nrlvnt dn unt d vdr l rzlvr rblmlr sf
rdt d nht, rsttur rrtulu n vdr mltr r dtr smnr s l,

dsunr unu sulmnt d rtz su un n rtz tun nd rnl urd


mtnt nsdr utl st msur.
Vrfr rrtulu d rtz dn unt d vdr l nnutulu r rlul d
bsrv d st rsund nlr d rdn tnf, d nluzl dur l dn
rzulttl mnr d st sunt sufnt d dumntt. D smn s v vrf
d u fst utlzt tt mtrll us l dsz d tr nhttr, d u fst
flst mtdl nfrml l m rnt dn dmnul tnf ns r rtz, fnd
nsr lment rt nu sml tz.
Du fnlzr vrfr frml substnl rrtulu, tvtt d
lusv n srn rnlr udr mtnt, s t r rt nluzl rtz.
nluzl bnut n urm ftur rtz nu sunt n mubl n mr tv.
nluzl vr trbu s nvn rn rumnt u rvr l rttudn lr. rnul udr
r drtul ll d l r rt, ntm lllt rb mtr l d r n
rbrr u rstul mtrlulu rbtr dsnbl n drul nht.
nttdun rsnr nluzlr un rtz trbu rumntt d tr
nhttr, rsuun d l m mult r, rzulttl lt rtz su rtrl
?

ftut n drul unu lt nsttut su lbrtr d sltt, nhttrul n st z


nutnd f udtrul rtulu.
Du u fst ftut m mult rtz, uz nu s v slun b z md
nluzlr frmult, ntru fr rtz rst rnul ndvdult sl,
nluzl fr rtz rmnd numt n tnf.
m mr vlr n rndul nluzlr rrtlr d rtz rmnlst u
l u rtr d rttudn, rr vrfr tnt nu trbu lmnt, rrzntnd
snur vrnt d bnr unr rb u dvrt vlrs n nht. nluzl u
rtr d rbbltt u ndr m m n nsmblul rtzlr rmnlst, vnd
vlr dsbt n msur n r nu ntrvn stlr u rvr l r mtrlul d
nht rt rttudn. nluzl d msbltt rzlvr uz f utl
tn d ntrrtr, n dsb d s vr lu n lul dn unt d vdr l ntr ulu
dru d nlz l rbtrulu stnt n uz.
Du nluzl ms d rt n urm rtz rmnlst sunt rmt d tr
rnul udr s rd rblm vlrfr str n drul dzvltr ultrr
uz. udr mrtrlr, ftur unr rhz, rzntr ntru runtr,
rdr d rb mtrl sunt t t f nflunt n drul rtr, dsfurr

m ls bnr unr rzultt t f bnut d mdul n r sunt v lrf t nluzl


rtz [50, p.102]. rbrr rzulttlr str t bnr un mn lr u
rvr l ndl dsfurr tvt lt dntt lr ml st sn ur l
sr nht rut.
Fz rdtr rrtulu d rtz rmnlst v rur du t:
b#%l!^+ ?

rlmnr rdtr ftv rrtulu. n t rlmnr rtul rmnlst


fl se v nsult dn unt d vdr tnf (n rvn rr rblm t rzult
dn fzl tl ntrr, u mnnr nfdnl rstv srtulu
rfsnl), ntrnsttunl u l r tt dn drul L, t dn drul .
t fnl nst n ntmr n du mlr rrtulu, f d tr rtul
rmnlst fl, f d tr srtrul dtlrf dn drul L su , du
mnusrsul ftut d tr utrul su utr rrtulu.
Rrtul d rtz s rdtz n srs s rznt rnulu udr dsus
rtz , s v rdt n lmb rmn, r rsl, luunl, sntml, rum
trmn nu sunt trdutbl s vr utlz u ll rsunzt r f n urnsul fr z
ntr rntz, f l subslul fl.
nnt rrtul s f dt tr rnul udr mtnt, st s v
nrstr n Rstrul d rrt L su . Rrtul d rtz, drs d nntr
dsrul d s s vr rznt fulu rrh. nfrm rvdrlr ll ful r rh n
trmn d 3 zl lurtr d l dt rmr rrtulu d rtz v ftu vrfr
lurrlr rmt, du r l v trmt l srtrt ntru dr lr. n trmn d 2 zl
lurtr srtrtul nsttu v d rrtul tr rnul udr dsus
ftur rtz ltur d mtrll rmt ntru rtzr.
nluz
D- lunul tmulu s- dmnstrt st stu n rt udr nd rnl
udr sunt nvt s slt untnl unr slt dn dmnl tn, rt, thn.
n stfl d stu l rvd unr mun rurr l utrul s ltlr. rn
urmr, r d t r rnl udr u nv d rr unr rsn u untn d
sltt, numnd unul su m mul r, stblnd rblml vr trbu slun t
s v mun msur dlnr ftur un rtz.

Dtrt ftulu s dsfr n drul unu rs, l sunt rlmntt d l utr


sub dnumr d 'rtz udr'. rtz st dr un rdu rb tru, d
mdltt rn r s bn un ml d rb. ll d rb sunt numr t n md
lmttv n rt. 64 ln. 1 .r.n.: dlrl nvnutulu su l nultulu, dl r l
r vtmt, l r vl l r rsnsbl vlmnt, dlrl mrtrlr,
nsrsurl, nrstrrl ud su vd, ftrfl, mll mtrl d rb,
nsttrl thn-tnf, nsttrl md-ll rtzl, dr rn st
ml utndu-s bn rbl n rsul nl [10, p.132].
b#%l!^+a?

rtz st tvtt d rtr unr mrurr d ft, nsr stblr


dvrulu btv n uz suus slunr d tr un rt, rn untn sf
fr slt, tvtt dsfurt l rr rnulu udr n stu n r
st nu t snur s lrf rstv mrurr d ft [17, p.58].
btul nr l rtz udr st rtt n dul d rdur nl, r, n
rt. 116, stulz: nd ntru lmurr unr ft su mrurr l uz, n vdr
flr dvrulu, sunt nsr untnl unu rt, rnul d urmrr nl r
nstn d udt dsun, l rr su dn fu, ftur un rtz. rn urm r,
btul rtz rlm num mtn tnf, thn su d lt ntur, n f r
d urd, st rvnnd n lusvtt rnlr udr [24, p.94].
Fr rtz r un bt sf r f sbl dlmtr nulu d rtz
sltt r urmz f rlzt d num tr d s l t ntru lmurr
mrurrlr d ft l uz. btul sf l rtz s rfr l btl rtz t,
urttr d nfrm, n ltur u r s un rblm stblr unr ft mrurr
d fnd, sr mlu, n zul rtz rmnlst btl mtrl sunt l r s
fl urml, btl flst l svrr nfrun, rml d f munl, drurl t.
untr btulu rtz udr du n rmul rnd

l nfundr

rtz u dvrs un ur rsul (sr mlu, rmntul n drul nht),


dsunr su rsnr nntmt rtz, nlur st u lt mdlt d
untr n unr slt (d mlu, sltr un nsttr thn-tn f
su unu smlu vz thn).
rntr- rdnn n fz d urmrr nl su rntr- nhr n fz d udt s
f unsut btul rtulu, z u r s du l un tn ntrbrl l r

st urmz s rsund (rt. 118 ln. 1 rt. 113 ln. 1 dn .r.n.). ntrbrl
frmult d rnl udr trbu s n nt d sbltl thn-tnf stnt.
D smn, trbu s s n nsdrr numt nd d fnd d frm ntru
frmulr ntrbrlr, rum: frmulr lr ntr-un lmb lr rs, ss un
ltur l ntr l, trmn utlz s nu f mbu su mrr, mdul d frmul r s
bl l un rsuns rt, ztv su ntv, s nu bl rt s tr nluz r nu
n d sltt s, s nu slt slunr unr rblm r sunt d mtn
?

rnlr udr, s nu slt rtulu s f rr u rvr l n dr r urd


su l frm d vnv [29, p.150].
nfrm rt. 116 .r.n., nd ntru lmurr unr ft su mrurr l uz,
n vdr flr dvrulu, sunt nsr untnl unu rt, rnul d urmrr nl
r nstn d udt dsun, l rr su dn fu, ftu r un rtz. rn
urmr, rtz t f dsus n ursul urmrr nl d tr rnul d urmrr nl,
rn rzlu mtvt nnt d unr n mr un nl rn rdnn
mtvt du unr n mr un nl, nfrm n mrtr dtrn, su
n fz d udt, d tr nstn, rntr- nhr.
n ftur rtzlr rmnlst trbu s f rstt rnl l l, t
rull rvnd rtuntt stblr btulu suus rtz, frmulr lr
ntrbrlr drst rtulu, surr lt mtrllr trms rtulu, tt st
lmnt fnd d ntur s nflunz drt rzulttl rtzlr. rn snl n
ftur rtzlr rmnlst rrznt rttudn rbtt rfsnl
rn d rdn dntl. D smn, rtz trbu s f rtv s s lmtz l
btul ndt rn tul d dsunr rtz.
Rrtul d rtz s rdtz n trmn lr r, s vr vt frmulrl
hv su thnst. Dn mdul d rdtr rrtulu trbu s rzult n sn
urmtrl: rstr d tr rt rvdrlr ll lmtndu-s l btvl nd t
n tul d dsunr rtz, mnr ntrulu mtrl trms sr rtzr,
flsr lr m mdrn dvt mtd ml thn-tnf d mnr,
fundmntr tnf rzulttlr rtr.
n fun d rzulttl l r uns mnr, nluzl t f rt, rb bl
su msbltt rzlvr rblm. n st dr vr f vrf t d rt

rstr rvdrlr ll rfrtr l vrfr frml, r d lt rt


vrfr nnutulu tnf l rrtulu d rtz. ntru vrfr frml sunt
mnt d tr nstn d udt su rnul d urmrr nl urmtrl st:
b#%l!^+ ?

rstr ndlr ll d numr rtulu, d st mtv d ruz r


stu;

frmulr rsunsurlr lr mlt l tt ntrbrl n uz;

rstr ndlr d tr rlr;

smntur dtr rrtulu.

b#%l!^+a?

n rvt vrfr d fnd, vr f mnt rblml d fnd l rrtulu


d rtz num:
-

mnr ntrulu mtrl us l dsz rtulu;

flsr unr ml thn mdrn dvt d nvstr;

nrdn dntr nluz nnutul rrtulu d rtz.


n tz n r rnul udr nu nsust nluzl rrtulu d rtz,

st v mtv z bz nsttrlr fut u rlul vrfr rrtulu. Rlul


mrtn stu ml d rb n frmr nvnr ntm nstn d ud t su
rnulu d urmrr nl st dmnstrt rn st 85% dn nluzl rrtlr
d rtz sunt nsut d tr nstn, l srvnd l stblr dvrulu n uz.
l m vlrs nluz l unu rrt sunt l u rtr d rttudn,
ntrrtr lr nu rd rblm dsbt. D l m mult r rtzl rmn lst
rrznt snur mdltt d st l lumn rbl nsr nsttr stn su
nstn un nfrun dntfr utrulu .

b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+

? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ?

2. ZL L RU DRUL DSUR
FUR XRZLR RLS

3.1.st gnrl rvnd rdnr ftur xrtzlr rmnlst dn unt


d vdr l tt rmnlst

n tmul rsulu d svrr unr nfrun u rtr n l, n r rt u mdul


d rr utlzt d tr nult, st v r sr d urm rum: ltrr d nsrsur,
urm lr, urm d lvr, t. Vlr rbtr r st urm l t v st
us n vdn rn ntrmdul rtrlr ftut d tr slt num d tr
rgnl d urmrr nl [33, p.167]. Dn st mtv, xmnr d sltt rut s
dvn ntru rt udr un rdu rbtr d mrtn tl ntru slunr
tmn lgl uzlr nl [46, p.297].
Slunr unr ft u rtr nl rsuun n rmul rnd lrfr tuturr

b#%l!^+a?

mrurrlr d ft rvnd uz nl su vl. mr rt dn xrtzl sltt d


tr rgnl d urmrr nl rn dmnulu rmnlst mdn lg l.
rtr s dsfr n drul xrtzlr rmnlst st rlzt n nd
nfltul, dr ntrsl lr d ftr urmrr nl sunt dfrt num:
rgnul d urmrr nl thn ln d mgn [43, p.149] st n utr dvrulu
rvnd ft mrurrl st, nfrtrul r st ntrst d sundr dvrulu
ntru s ut sustrg su dmnu rsundr nl (nu d un r lnd l
ltrr urmlr mllr mtrl d rb, dsmulr nsnr unr ft)
indue drnr tvt d urmrr nl st fls.
Dn unt d vdr l sstmulu rmnlst, tt rmnlst s dfnt drt
un nsmblu d tz tnf, mtd rd sf dstn t rgnzr guvrnr
nht nl, rgtr dsfurr n nd tm tvtlr d urmrr n l n
vdr nsttr l tm u rttudn ftlr nsttu nfrun, dntfr
ftutrlr dtmnr mrurrlr n r s- tvt. [65, p.30]
Dn unt d vdr l rt urd, tt rmnlst urnd du mnnt
num rt gnrl sl [69]. rt gnrl nn, d rt, rblml
u lgtur u rgnzr drr tvt d urmrr nl, m ls d s v
ftu d tr h d slt, r d lt rt, urnd mtdl rnl
trbu rstt ntru rlzr lnfr urmrr nl n nsn ust slun r
str.

n rvt rgnzr ndur urmrr nl, tt rmn lst


mnnz sr d rblm tt n d rtr nfr unlr, stul z frml
rnl d nlurr ntrun rgnulu d urmrr nl u srvl rtv,
frndu-l srnul n vdr flsr uds ntrgulu tnl dstnt mbtr
ftlr nl.
t rmnlst nfr rgnulu d urmrr nl sr d ndrumr d rdn
tt n vdr bnr nfrmlr nsr u rvr l rsnl u rt l rs,
unnd n vdn ltl rfsnl l rgnulu d urmrr mtnt, vdnz
rblml u rvr l lbrr vrfr vrsunlr d urmrr nl, st
nsttund lmntul d bz l lnulu d rtr un ft nl [6, p.37].
rt sl tt rmnlst st ddt nr rgumntr rdlr
tt d rgtr ftur tvtlr d urmrr nl: rtr d l f lulu,
rhz, udr mrtrlr lr fl n ul, rzntr suslr sr
runtr d tr mrtr, t. tdl tt u drt s rgtr dsfur r
urmrr nl nsttu ns tt str.
Dn dfn dt d tr lgutr drv du rblm l tt rmnlst
num: d rt mtdlr d rgnzr ndur tvt d urmrr nl,
r d lt rt rdlr d rgtr dsfurr tvtlr rdur l d
umulr utlzr rblr nsr n vdr dvdr ftlr nl, rum
vnv lr l-u ms.
tdl rdl stu l bz tt rmnlst sunt nsttut dn
rlzrl tn u rvr l rgnzr mun, lg shlg udr, vdnnd n
l tm xrn ztv rgnlr mtnt n mtr. u lt uvnt, dtl u
rvr l rgnzr tnf rgnzr mun d xrtzr rmnlst rrznt
drul mtdlr rdlr d lnfr tvtlr d urmrr nl, mblzr
flsr rnl mllr nsr ntru rlzr sulu urmrr nl.
rnl lg d rdn shlg l tvt umn sunt l stu l b z
rdlr tt rvnd dsunr ftur xrtz rmnlst, utlznd mtd
sf rum rhz, rdr d bt nsrsur, tuturr tvtlr tlr d
rtr, rr dsfurr nst un numt nvl d gndr rn l r unr
rnmnt lg d nlz sntz, mdlr mrr, ndu ddu.

n fun d mnsml shlg sunt utlzt n mrtr umn, nluznd


bnnls rsnl ulbl su rt rsulu d rtr, rgnl d urmrr
nl utnd stbl rdl d rdn tt d udr dn tmul ntrgtrulu, rzntr
sr runtr su nfruntr mrtrlr u rbl dsnbl.
n ultm n s- bsrvt ftul dmnul rmnlst nr s utlzz m l
vrt d luru, dtt grdulu d mlxtt l ntrbrlr l r rgnl d urmrr
nl xr rmnlt fl u d rsuns. st ml trbu s fr rsunsur
rs rfund, utnd sgur rgnlr d urmrr nl tt d dlsr n

b#%l!^+a?

su.
rdl tt rrznt mtdl sf u drt rn l s ndlnr
tuturr fzlr d urmrr nl. n fr rdlr tt s m flss n rmn lst
rmndr tt. Rmndrl tt t f dfnt drt rvdr tnf rvs
lgr mdul d lr n fun d uzl nrt f btul uz rt t,
rum d mdul d mrtr l lr ml n rs. u lt uvnt, rdl t t
rmnlst rrznt runl mlt unl nut n drul t t
rmnlst nfrm rvdrlr lgsl rsul-nl flt n vgr, n vdr
bnr unr rzultt tm u frtur mnm tt dn unt d vdr l sturlr, lgst
su tmulu.
Dvrstt rdlr tt lbrt d tt rmnlst, dr d tr
rt rgnlr mtnt n mtr, dtrmn lsfr lr du numt rtr.
rtn susn unnm d lsfrii rdlr tt n fun d dmnl tnf,
bz rr s bzz rlzrl bnut d tr rgnl d urmrr n l mtnt.
trvt stu rtru, s dstng rd tt xt:
) lg (d rtr l f lulu n drul rhz, d nlz
rmnlst dlrlr mrtrlr rsnlr ulbl);
b) mnsm shlg (d rr nttulu shlg u rsnl sultt,
d nflun shlg, d bsrvr shlg n drul rhz);
) dt tnf rvnd rgnzr dmnstrr mun (d rgtr
ftur tvtlr d urmrr nl, d rgnzr nlurr, ntrun rgnulu
d urmrr nl u lt rsn rtnt l rs ..).

Un lt rtru d lsfr l nsttu sfr d lbltt rdlr tt,


st fnd dvzt n gnrl, r t f ntrbunt l ftur m multr tvt
rdurl, um r f, d xmlu, l sgur nttul shlg, rtulr su
sl, rr lbltt st us n lgtur u sngur tvtt d urmrr n l rtr tlr vrft n drul xrmntulu n rdur d urmrr nl,
bsrvr mrtr rsnlr rznt l ftur rhz .. n fnl st stult
lrg lsfr rdlr tt du strutur str. Du st rtru, rdl
tt s mrt n: sml mbn tt [78]. rdl tt sml rsuun
sngur r, un, d xmlu, rzntr rsulu-vrbl l udr mrtrulu d
r-rdn n r nvnutul runt mtr ft.
n ltrtur rmnlst nun d urm st dfnt rn rsm du un:
un n sns lrg un n sns rstrns. n sns lrg, urm st dfnt drt m vrt
mdfr t survn n mdul nnurtr rzultt l un nfrtrulu. n sns
rstrns, urm nsmn rrzntr strutur xtrr unu bt un lt bt su
lt substn.
stt un dfn untr ntulu d urm durg dn f tul n r t
rmnlst xst numrs mdfr rut sub du st, rstv rzult t l
un nfrtrulu mllr utlzt d l sur mnntlr strutur lulu

b#%l!^+ ?

ft. st mdfr tun nd sunt nlzt d tr rgnl mtnt t du l


stblr ft, dntfr nfrtrulu. mllr utlzt d st, rum l
lrfr mrurrlr uz.
nfrm st dfn urml nsttu tt rms vzbl, mtrl su nvzbl, l
lul nfrun d l ftutr su d l nlmnt stu, d l vhul, rm d f,
mtrl su nstrumnt r st l ut utlz, bt su frgmnt dn bt d
r ntur, f bndnt su rdut d ftutr l lul ft, rum sbll
tmnt mtrl, vzbl su nvzbl d l lul nfrun sur stu. Urml
m t ns rrznt mdfrl d z l unr bt dsrt d tr nht tr
l lul svrr nfrun. Urml dn unt d vdr rmnlst u sr d trstur
gnrl:
- r blgtru n tmul svrr un ft nl;

- frmr lr st rzulttul ntrun dntr ftr s mnfst rursul mtr


ft;
- n tm, urml vr sufr sr d mdfr t du l dmnur vlr lr n drul
rsulu d dntfr. D s mun dsrr, fxr, nsrvr
xltr str urm t m rd sbl.
Urml mtrl t v r frm, d l frul d r l bt, r d rnv,
t. D l urm lftv, l urm blg, d l mrsun rnt nvzbl l dzstrul
rdus d xlz. Vlr lr st dt d rttudn dsrr, mrr, rlvr
ntrrtr lr. nfrm un numrr frmult d rr . . Fshr [25, p.67] lmntlr
nfr vlr, urml mtrl u nsur:
1. rbl mtrl t dvd mtr un ft su rmt stblr unr lmnt h n
slunr nht. D xmlu, urml d frr ls unr bunur l furt rn fr,
su urml d vln lzunl d rr n zul unu vl. n zul unu nndu sust u
fst gst urm d substn vltl (trl) unl bunur nndt.
2. Urml t dvd nttul sustulu u vtm r rzn l lul ft . ntr-un z d
vl sustul rnut l surt tm nu utut xl rzn unr fr d r d s
ntln, n ndl n r vtm v du s.
3. rbl mtrl (urml) t du l dntifr rt utrulu un ft. D, urm
lr, srm, trnsr, urn t.
4. rbl mtrl t du l xnrr unu bnut. rsn uz t d f lsfr
unu nsrs, t. D mnr u uzt un dult -r f drgt mlstt. x mn r unr
mstr d sng urn d l mnr rbt ls n rgnsmul lr unr urm d drg,
u runsut uzl u fst nvntt, ntrut l uru bnut.
5. rbl mtrl t mlt nfrm mrturl. Vtm un lsr d lbrtt
rlmt fst lgt d un lrfr, n rtmntul unu sust u un blu d nln
r l- rut bndnt trs d und rut s fug. L rtr lulu ft
blul rut fst gst n lul ndt d vtm.
6. Un sust us n f rblr mtrl t f mtursr su hr dlr mlt.
7. rbl mtrl t f m nludnt dt l tstmnl . rr tmulu t
ltr mmrr unr vnmnt, dtll s trg, r ftrul subtv t ntrvn n

rdr.

Unr, sub mulsul sntmntlr unl lmnt sunt xgrt, ltr, nvluntr,

sunt ntrdus ,,n tblul rltr dt r n rltt nu u fst rtt. rbl m tr l


tnd s dvn tt m mrtnt, fnd bslut nsr n slunr uzlr. susnut d
rb, dlrl nu t srv l nm.
Rlund ntr- frmul nntrt l d m sus, Lun nsu nsdr dn
untul d vdr l rlvn lr, rbl r l fr rmnlst, sunt n st sns:
1. rb dsulnt - rn r rsn bnut st nlturt dn gruul d sbl utr (
urm d mutur rul vtm, mrnt, str m d mtl unu gln
rdus d ghnturl v);
2. rb ndtv - nd rdur un numt ft (un, fnmn, rs) fr
nd utrul (x. rzur un mnun un t, xlz un bmb);

b#%l!^+a?

3. rb rbrtv - rn rbrr u lt rb, st sunt t ndu l stblr


un numt stu (x. urm ntfulu un rsn nd rzn ntr-un numt l,
dr nu ltt: utr, vtm, mrtr);
4. rb dtrmnnt - r nu m u nv d lt rb ntru dmnstr ft utrul
(xmlu l vl: urm d mutur rul vtm; D-ul).
Un utr [52] submrt urml n:
- rb - dvdnd un dvr;
- nd - smnul xstn unu fnmn, mrurr, vnmnt t.
ndfrnt d v t st dn urm submrr su nu, snl st s
rn , rn rmnlst s fr lmnt tnf u r tr d rttudn (unr
st t unst mr d rr) ntru flr dvrulu rvnd mrurrl, tmul,
lul, mdul, mblul, sul, utrul (utr), un (unr) ft.
rm rblm s r f vut n vdr st rr rtunt
dsunr xmnr d sltt. n srn rgnulu r v slt lurr d
stblr btulu xrtz (nsttr), rr mrtn, frmulr rt lr
ntrbrlr (rblmlr) l r vr trbu s rsund slt su xr.
rr rtunt dsunr rsuun studr nsur mtrlulu sur
ru urmz s dsun lurr, nt s nu s ntrz ftur un xrtz ns r
slu n uz. n md grt, unl rgn udr dmt rr d n xrtz, s u d
xrtz lrgt n stu n r rntr- lurr ntrr s-u dus tt lmurrl d

sltt ru nsr. rrl rstv sunt unr d r m l d trgvrs r


slu. D xmlu, d utrul un smntur fst dntft u rttudn n dn f z
nsttr thn-tnf ftut d rgnul d l, r st nsttr st
nfrmt d xrtz rmnlst ftut l Lbrtrul ntrudtn d xrtz
rmnlst mtnt trtrl, s r nu xrtz l nsttutul n l d xrtz
rmnlst.
tt dsunr trdv, t dsunr rmtur un xrtz t v nsn
ngtv sur nht, l utnd dtrmn f dgrdr mtrlulu n ltgu, f
nsufn mtrlulu d xmnr. Stblr btulu xrtz frmulr lr
ntrbrlr sunt d smn xtrm d mrtnt. dsr s r, n drul unr xrtz
blst-udr, s s rnun xrtul d rm rzntt st rm d f.
r, hmr xrtulu nu st d s rnun u rvr l rblm d drt, d r
l ft r mrurr l uz. stfl, xrtul v ut rz d rm n ltgu st
rm d f t, mltr, d vntr, t., d funnz rnul rmlr d
f, dr ndrr lgl, st srn rgnulu udr.
ntrbrl r trbu s l lmurs xrtz sunt n gnrl suus nst d
lrtt, ndnd u rz btul s, rum r trstl vz t. Dn t, n
rt, mult nstn frmulz nlr, surfl ntrbrl. st l fl d dvrt
unr s ntlns, n ud unr ntrbr lr, rs rsunsur mbgu l sltlr.
rdnd l ftur un xrtz rmnlst, xrtul rurg d rgul
urmtrl t [19, p.20-21]:
1. Studr nsur btulu lurr: st fz n r lund ntt u mtrll trms
sr xmnr xrtul stblt gnul d xrtz urmz f rlzt, rz
d sub st ntttv lttv mtrlul rmt st rsunztr, vntu l r
mltr lu. Unr, mtrlul trms ntru mr st nsufnt su nu rznt
sufnt grn d utnttt. t f rut lmurr sulmntr d l rgnul ud r
su t f bnut xl sulmntr, ftut dlsr l f lulu.
2. xmnr srt mtrlulu n ltgu lu d mr: rmt sszr
rtulrtlr lmntlr rtrst. S rz n st fz bz d nfrm
d ntur rmt stblr dntt su ndntt. S vr fx rn ntrmdul

ftgrflr d xmnr nrgstrrlr vd nsttrl fut, st urmnd f


utlzt n lustrr nsttrlr nluzlr xrtz.
t f utlzt mdl d mr, urm rt n md xrmntl, n sul
rrdur unr urm smntr su dsbt d flt n ltgu. S t ftu tr gr
xrmntl ntru ltr rtllr d l rml sust, urm xrmntl u

nstrumnt d srgr, t. ndl d rlzr unr urm l xrmntl trbu s


f l u l n r s- rdus urm n ltgu.
n drul sstmulu rsul nl rmn tvtt d xrtz rmnlst s
rlzz rn ntrmdul lbrtrlr d xrtz rmnlst, xr fnd dsmn d
tr f lbrtrlr s rlzz numt lurr. mrurr xrtz
rmnlst nsttu xmnr d lbrtr, nu trbu lbrtrulu d rmn lst
ltt d xrt. [12, p.408]
Dn unt d vdr rdurl, xrtul rmnlst st rs n fz sd
untnl d sltt sf unu numt dmnu, st ngt l unu numt
lbrtr rmnlst fst dsmnt tr ntru rlzr un lurr d xrtz
rmnlst d tr ful lbrtrulu.
n numt stu, um sunt l d rlzr un n xrtz rmnlst numt mrru ntr xrtz-, su ntru zurl und numrul slr s r f
xmnt st xtrm d mr, s t frm ltv d xr numt ms d
xrtz. u tt xr dsfr n st stu tvtt n ltv,
rsundr ntru ltt btvtt tnf xmnrlr ntnu s f
rsnl.
D, n bz untnlr nvngrlr rfsnl rr, mmbr ms d
xrtz rmnlst ung l n dvrgnt, f r xrt v ut frmul n drul
rrtulu n rr v rsund ntru st. D vrm rsundr xrtulu
ntru rttudn, btvtt rz nluzlr frmult st rsnl, r
ntru rlzr un numt xrtz l st dsmnt d tr ful lbrtrulu, s un
rblm d n lmt tvtt s v ut f suus ntrlulu rstv nzur
dn rt fulu unt d xrtz rmnlst.
st imeris neesr rblm s fie nlzt sub du st. rmul st
l lgt d xstn un ndrumr unu ntrl l fulu lbrtrulu s xtnd l

lgr lr m dvt thn mtd d xmnr, sur rstr


mtdlglr d luru, mnulr strr mtrllr suus xmnr sf.
st s ntmz rzum xstn un m bgt rgtr xrn
rfsnl fulu lbrtrulu,

zvrnd n l tm dn rgull ntrn d

rgnzr rrh l unt . lllt st rvt drtul fulu lbrtrulu d


nzur nluzl xrtulu rmnlst.
sur st rblm, n ltrtur d sltt s-u nturt du unt d
vdr. nfrm un n, drtul d ntrl r rv dr ndl d frm l r rtulu
d xrtz, n snsul d s urmr rstr btvlr stblt d rgnul ud r.
ntrlul ns nu s-r ut xtnd sur hstunlr d fnd: nluzl l r uns
xrtul, ntrut st r nl btvtt r ut ndu l nflunr dn
fr stu. nnls st nsr survghr rlzr xrtzlr n
nfrmtt u nnutul tulu rdurl rn r u fst dsus. Dr st nu st
nzur, f rt dn drtul d ndrumr .
nfrm untulu d vdr us, ndutrul nsttu t trbu s- xrt
ntrlul sur hstunlr d fnd l rrtulu d xrtz, vrfnd nluzl sub
stul fundmntr lr tnf.[11, p.40]. rm tun nd s nstt
frmulr unr nluz grt sub st mtdlg rfsnl, rr d frmulr su
lgr unr dmnstr nsufnt fundmntt, ful lbrtrulu t trg tn
sur str st rmndnd xrtulu rvzur hr rfr lurr.
hsm st d, ntrut st nu nsttu, n n nstr, ntruzun d
ntur nflun xrtul, vnd dr rlul d md trmtr l rgnul udr
unr nluz rnt, t gnr trnr r rntr grt rtrlr. Dsgur
xst sbltt rtr lr rntr- xrtz nu, dr rsttur rrtulu ntru
mltr su rfr v rmt vtr unr lurr sulmntr nutl. rum,
rsundr xrtulu ntru nluzl sl st rsnl, mtv ntru r st
smnz sngur rrtul d xrtz.
dmtr sblt xrtul s f nflun t dn xtrr ntru nluzl s l
l-r ut trnsfrm ntr-un smlu xutnt dl, untnl sl d s lt t trnd
n ln sund, du rll d subrdnr.

n rlzr xrtz rmnlst tvtl trbu s s nfrmz


rtrulu d xmnr tnf r l rsuun mun rmnlst. s
rlzz rn t susv, u grd d dfultt mlxtt nsutv nlnut
n md rgurs nsr. rsunztr mtd xmnr rmnlst, n r rs
d dntfr, s v f trr grdt d l gnrl sr rtulr rn utlzr
rdlr lg [26, p.109-115] r nsttu tmul rnl rnl ntru r
dmrs d dntfr: xmnr nlt, r bz rzulttlr st, sntz
dtlr frmulr unr nluz.
u utrul str fundmntr lg ntu l, rsul d x mn r v
rurg urmtrl t [44, p.68-71]: nlz rblmlr, mtrllr thnlr
dsnbl, xmnr mrtv, rr fnl frmulr nluzlr.
nlz dstnt v rmt dlmtr lr rtrstlr gnrl
rtulr sunt sf mtrllr suus xmnr. st vr f n lz t
dfrnt n fun d sful lr d rsndn u btul xrtz u
mtrll d mr. nd s r f xmnt n drul l xrtz
rmnlst m mult dumnt dfrt st vr f trt rrtzt sr x mn r
tgr, vnd n vdr s r f x mn t l l. ntru dntf r
grf s v v n vdr dr, tndnl stul gnrl l mrlr r ntru
lt urm tul rtulrl lr.
n st rm t, xrtul s v rnt sur stblr rtrstlr ntru
ut un n vdn st snl, ndvdulznt sf dumntulu
xmnt, dr r n l tm l f s f nrdnt u rnl gnr l l l s
d dumnt dn r f rt. S vr srt d smn mtr ll d m r n
fun d rvnn, stblndu-s rl gnrl tur d dumnt lmnt d
surtt, mrsun d sgurn, rt rb d hrt, rnlur, tnr.
tun nd rntr rblml s r f rzlv t s fl dntf r unu
numt rt: mrmnt, tr, tlfx, r rdus un numt dumnt s vr
rlz mtrl d mr u mdll d tr, mrmnt su rt tlfx
nlus lst lr sustt. ntru dntfr blst s vr ftu tr gr
xrmntl d rltr rtllr su tuburlr.

st vr f xmnt n sul d dtrmn l st sf, rr


d mrmr, dft d funnr, stl mrs, mr-urml urml
ltnt rdus d rl mnnt l m nsmlr d rlur trnsrt ntru hrt,
tnrul; l rm d ghnturl v rtl, r l tubul rtu d rt frnt l
nhztrulu, d rutr, d rtr, t. n st fl s bn rm sstmtzr
mgn gnrl dtlr dnut u r s v r n t urmtr: xmnr
mrtv.
nsdrt d slt fnd mun rru-zs d xrtz, st st
ntr-dvr t m nrt d nnut slzt, r t d msur rr
rz mun xrtulu. rsuun , n rrt u ntur mtrllr
lmntlr sunt suus rtr, s s flss l m dv t rd m l
thn-tnf d mrr nsurlr rtrst, n vdr stblr ndnlr
su dvrgnlr [12, p.414].
dt tns st unt, l nd d l nsttrl fut, urmz xrtul, rn
ntrmdul rsulu d sntz vlur glbl, dr n l tm sntt
nfrmlr bnut l bsrv drt, l nstrumnt l s r lzz
xlr, dmnstrr lustrr nsttrlr sl. st st t rslr d
rr multltrl r rd frmulr nluzlr dn nnutul r s
ltut rt un xrtz rmnlst rvnd nsttrl xrtulu.
D dnumr st lmttv n rn, nsttu rul rnl l
nnutulu xrtz rmnlst, n r um m rtt, lng bsrv
rzultt l unr msurtr xrmnt, t. s vr f n msur n r sunt ns r,
ddu lg dmnstr. n unl sstm urd (brtn mrn) tul u rl d
xrtz rmnlst dus l dsr nn dr btvl, xrtul nluzl,
lmntl d xmnr dmnstr fnd rzntt d slt n drul rsulu n
ursul t d rss-xmnng.[45, p.180]
Dmnstr trbu s f fundmntt tmn dt bsrv u rtr

b#%l!^+ ?

tnf. Ddul dmnstrl s ntmz l dt, tz rn l tn


rmnlst, l lg frml smbl r rzult rgul gnr l d rr
xlr. nd n drul dmnstrlr s f l l dtl ltr tn (hm, fz,
ltrn, ltrmn, nfrmt, t.) vr ut f xus lul, rzultt d

nlz, grf d bsrb rd Uv, rmtgrm, xlt mdur d funnr


l unr rt, rgrm, mdur d rdur l unr rs, fnmn, dnt, t.
rdm trbu ns vtt frmulrl nutl rs thnzr xsv
xl, rmvnd frmulr t m ns sbl. u trbu utt xrs
r nu vr ut f nls d nslt.
n rnu, rgnul udr trbu s bn dn rt d nsttr xrtz
rmnlst xt l nfrm r s- uurz mun. nluzl nu sunt nttdun
sufnt, l fnd unr r ldr. l trbu nst rd t d l rfr.
rtrul mlt nvngtr l xmnrlr l nsttrlr dnd d mdul d
nlzr, dmnstrr lustrr.
mntul fnl l rlzr xrtz, ltur d rd t r r rtulu d xrtz
rmnlst, st l l frmulr nluzlr. rbu vtt ns xrmrl hv, r
ls l d ntrrtr. st dvrt n l dn urm rgnul udr v dd, dr,
ltur d llt rb dn dsr, xrtz trbu s sgur mgn x t sur
numtr mrurr nu mgn ltrntv sur ft.
rn frmulr nluzlr xrtul trbu s rsund l btvl st blt,
bz dtlr rzultt dn nvstgr rmnlst, vzul nstrumntl su nlt,
t rr sl d slst, n bz untnlr xrn rfsnl rsnl. n
msur n r dn nsttr s dsrnd lmnt sulmntr, utl ns r ntru
slunr uz, n vrtut rlulu su tv, xrtul v xtnd rtr sur
str ntru xmnr mlt. S vt stfl rdnr unr sulmnt d xrtz.
Un rnu mrtnt, mus d nstl r t l tvt d nvstg
rmnlst, l nsttu urgn rtr. rnul rtvt st lbl ntrg
tvt nsrt rzlvr uzlr nl, n dr nsttr l tm n md
mlt ftlr rvzut d lg nl, rum l lrfr ltr mrurr r
u nst ft.
Un lt rnu gnrl-tt st btvtt rtr, r rsuun
xmnr n md susv nsvnt sulu und s- ms ft, tuturr
btlr xstnt l f lulu, uzl lgt d ft rtt, xluzndu-s, n md
tgr, ftrul subtv. rgnul d urmrr nl nu trbu s subrdnz unl d

nvstg unr xl subtv l ft, vrsunlr s mun l rm vdr s u


r u fst lbrt n bz unr dt nvrft.
rnul ndur un tvt d rtr s rsfrng sur rtr
nfrunlr nsttu nd snl ntru rlzr srnlr sf tulu
rdurl. u t f trut u vdr rnul lnfr unlr nvstgtv, r
m st dnumt lmntul d ntur rgnztr rtr unu mlt rs d
gndr frulu d urmrr nl [79, p.84], rs r fnlzz u shr unu
b#%l!^+a?

ln d rtr n rstv.
rnul utlzr ftv mllr thn-tnf rmnlst l
rtr ftlr lt, nsttu unul dn ftr nlsns snl ftt st
tvt. Utlzr uds thn dn dtr rgnlr d urmrr mlf
rtbltt urmlr nfrun ltr ml mtrl d rb, sgurnd, n
nsn, efn tvt d rtr. rgul unvrsl, r trbu rstt n
tt dmnl d tvtt umn st t rstr unr nrm mrl rursul
rtr. Rstr unr nrm t mrl d tr rsnl dn h d rt r
st frs mun s mnfst bun sm, s nu dmt rzn rs nlr strn, s
b mrtr srs [41, p.234].
rtr l f lulu rrznt tvtt rdurl, l r nnut l
nsttu xmnr nmlt d tr rgnul d urmrr nl unu trn dshs r
un nr, n r vut l ft su n rmtrul rr s-u mnfstt nsnl
, btlr ltus mbn str, n vdr dsrr, fxr rdr
urmlr nfrun ltr ml mtrl d rb nsr stblr ntur
nfrun, dntfr ftutrulu, mdulu mrurrlr n r s- tvt.
Frmul f lulu smnf lul n rmtrul ru s- dsfur t
tvtt nfrnl, rum l n r s-u mnfstt nsnl st . ri,
lul svrr nfrun lul dsrr urmrlr nu nttd un nd. stfl, n
zul un nfrun d mr, dvrul t f dsrt u ttul n lt l dt l n r
fst surmt v vtm. numt bunur mtrl t f sustrs dntr-un l
dztt su bndnt n lt l.

Lul ft, rstv lul d rtt, dfr, d l z l z, n fun d ntur


ft, d mdul mrurrl n r s- tvt, rum d sul urmrt. n
mrtt zurlr l s rznt sub un dn urmtrl vrnt:
- nr, su run d trn n rmtrul r s-u dsfurt numt un d
rgtr n vdr svrr nfrun (nfnr rm, unu nstrumnt d
srgr, ntmr d t fls ..);
- nr su lul dshs und s- rdus ft (mudr, furtul, dntul d
rul, nndul t);
- mrurml lulu ft n drul rr s t fl urm su bt urttr d smn
l nfrun;
- nr su run d trn dshs und u fst tnut dvrul, bunurl sustrs r
und s sund ftutrul.
n stu n r rt r l f lulu st ftu t nntrz t lt tv,
rgnul nvstt u ftur , n bz unu studu nsvnt u r un mdfrlr
rvnt n urm tulu lt, s v strdu s dtrmn:
) tur urd ft. blul d nsmblu l lulu rtt, btl rznt su
ls, urml lst rn dsfurr tvt nfrnl, str btulu mtrl l
nfrun, t ndu l stblr, unr n md tgr, ntur f t (m rt
nturl, mr, snudr, dnt).
b) Lul tmul n r fst ms ft. rum s- sublnt, lul rtt nu
nttdun nd u l n r s- dsfurt tvtt nfrnl. dvrul t f
dsrt rtt u ttul n lt l dt l n r fst surm t v vtm. u
stu rstv rgnl d urmrr nl s nfrunt r d t r utrul nfr un
ndrtz dvrul d l lul und s- svrt tul d mr. Lul furtulu l n r
u fst dsrt bunurl sustrs s rtz rt.
) dul n r fst ms nfrun. dul svrr un ft nl urnd
mll mtdl d rgtr rlzr tvt nfrnl su d rr
urmrlr st. lgr d tr ftutr unu numt md d rr dn multtudn
d mdlt sbl st ndnt, d rt, d mr urrl stu n r s

tvz, r d lt rt, d drndrl xrn ftutrulu, nlusv


nfrnl.

b#%l!^+a?

d) utrul ft, mblul sul svrr nfrun . srn dsbt d mrtnt


r trbu s rzlv rtr l f lulu rzd n bnr d nfrm d n tur
s ntrbu l lmtr rulu d rsn dn rndul rr s s rrutz subtul
nfrun [12, p.40] , n l dn urm, s sgur dntfr stu. Vlrf r
dtlr bnut dtrt rtr l f lulu t ndu l dlmtr mtvulu
sulu nfrnl.
) dnttt ltt vtm. untr vtm lt st r
mrtn, nnt d tt, ntru rntr tvt d rtr, dr, n
mrtt zurlr, rsnltt , rrznt untul d lr n tvtt lg d
lbrr vrfr vrsunlr rvnd mtvul vntulul s urmrt d ftutr.
Du rll, funl ndltnrl vtm s t dlmt n l un r ngust
rsnl sustt d mtr nfrun, dtrmn dsfurr tvtlr
rsul xtrrsul nsr rnr str.
f) lt mrurr n r s- ms nfrun. n rrt u ntur ft, rtr l
f lulu v urmr, d smn, stblr ftlr duntr l nfrun su l
ft, l r rtr nl urmz f stblt, ftrlr r u uzt su
fvrzt dlnr str, ltr mrurr d ft d ntur s ntrbu l
rlzr n md ntns msurlr rflt [70] n nfrmtt u rnl
lgsl rsul-nl n vgr (rt. 96 d r.n.).

b#%l!^+ ?

Dn l mnnt rs , n urm rtr l f lulu, rg nul nvstt u


ftur st un v ut rsunsur l ntrbrl r, dnttdun, nsttu
srn l tvt d urmrr nl: , und, nd, n, um, sur u, u s.
rtr l f lulu st tvtt rmnlst trbu dsfurt u
dsbt urgn, fn st fnd dtrmnt tt d nsttur dlsr
urgnt l lul ft h slzt, t d lur unr msur d nsrvr
lulu d tr rm lbrtr r ung l f lulu.
D l m mult r svrr un nfrun st nunt lu m rt st
d l d tr rsn r dsr urml un smn ft (nunr r r
l, n mrtt zurlr, rn vu gr su tlfn). Dn mmntul nunr mtr

un nfrun, tvtt tt rmnlst trbu s s dsfr du frntur, n


rll:

b#%l!^+a?

- rmul, st l l nunr frmr h d nht r mtn lgl d


ftu rtr nl;
- l dl st l l sgurr urgnt l f lulu, rmlr msur d nsrv r
lulu nfrun.
rml rgn sss l f lulu trbu s dsun rml msur d urgn,
num:
- Lur d msur d dntfr slvr vtmlr nfrun . n st s, hr
d rn trundr n mul nfrun r v l dstrugr su mdfr l urmlr
mllr mtrl d rb, slvr v vtmlr trbu s b rrtt.
- Dlmtr lulu nfrun (vntul rn flsr bnzlr sl d dlmtr)
mdr trundr n st l rsnlr nutrzt (d rgul, urlr).
- dntfr rndr sustulu (suslr), dntfr mrtrlr. stfl, sbl
sustul s f n ntnur n zn mtr ft, mtv ntru r s ntrrnd
rml msur d rnr mblzr stu n l ssr rgnlr d urmrr
nl. n rvn mrtrlr, dntfr str (vntul rnr lr l lul ft)
rmt uurr srn h rtv n l r ssr l f lulu mrtr r
ut dsr.
Din rstv tt rmnlst, rtr rru-zs lulu ft s
dsfr n du fz susv: 1) d bsrvr gnrl lulu ft; 2) d rtr
dtlt mbn lu. nsutvtt rstv rtr r l bz rnul lg
l rsulu d untr - d l gnrl l rtulr. u susnm untul d vdr
xrmt n ltrtur d sltt, trvt ru dstnr dntr fzl mnn t
(numt d un utr, rstv, stt dnm) r un rtr nvnnl, dr
s t r stu n r tvtl dn rm fz s t xut n d du nvrs.
bsrvr gnrl nst n ftur d tr rsn nvstt u rlzr
rtr unu studu rlmnr l lulu ft, l btlr d l, urmlr l ltr
mtrl d rb, n vdr rntr, fxr rrzntr n nsmblu tblulu nl.
Fz d bsrvr gnrl dbutz, d b, u un snd vzul ftut dntr-un unt

dn rm su dn ntrrul sulu urmz f rtt n sul dtrmnr d

b#%l!^+a?

mrurrl ft mun mlr ltr rsn.


srn sf fz d bsrvr gnrl nsttu fxr mbn lulu
ft l mmntul rtr. Dn lul d und s- rlzt bsrvr gnrl s vr
unt rtrstl tgrf l sulu n rtr, lurlr n r s fl btl
urml vzbl rzultt dn tvtt nfrnl, ntru n bz str nsmnr
rvzr ultrr s s ftuz rdtr r rstv rsulu-vrbl ntmr
sh d ln lulu ft.
t stt rtr l f lulu s ftuz fr s du vr
mdfr mulu nfrun. n rrt d rtulrtl zn suus rtr, h
trbu s stbls, d l nut, untul d nr, snsul dr d ftu r
rtr. n st t rtr s ftuz fr s du vr mdf r mulu
nfrun. n st fz s ntrrnd urmtrl tvt:
- s nstt str z btlr, urmlr .. gst l lul rtt;
- s rdz l msurr dstnlr dntr dfrtl bt urm rznt ntrs
ntru rtr;
- s ftuz ftgrfl d rntr, ftgrfl sh ftgr fl btlr rn l
n vdr fxr u t m mr urt sh lulu nfrun um fst gst
d tr nhttr;
- s nstt s ntz vntull mdfr u vut l n mul nfr un du
mtr ft n l ssr rgnlr d nht nl.
t dnm st n r btl rnl flt n mul nfrun t
f tns, nlzt, mutt, rdt. Flsndu-s thn dn dtr, h d rt r,
rnd rnd:
- v nlz btl rnl dn mul nfrun - rul vtm, btlr
rsuus f flst l mtr ft;
- v ut, dsr, vdn, fx rd urml flt l f lulu;
- v ftu ftgrfl d dtlu su v fls mr vd ntru surrndr dtllr;
- v lu rml dlr vtm mrtrlr;
- s vr lrf vntull mrurr ngtv.
stfl, rtr t v l:

- dn ntru sr mrgn tun nd urml mtrl sunt nntrt ntr- zn rltv m


b#%l!^+a?

bn dtrmnt (d xmlu un dnt d rul);

- d l rfr sr ntru, dlsr h fndu-s n md srlt sr ntru;


- n zul nst rtr unr zn xtns d trn, n sul un vrfr mnu s,
h d rtr t rd l mrr trnulu n str vrfr, rnd
rnd, fru str.
Fxr rzulttlr rtr l f lulu nst n ftu r d tr rg nul d
urmrr nl numtr lurr n vdr nrgstrr rrzntr fdl ntgrl
str d lurur, z, str rrtulu d lgtur l btlr nsttu
mbn stu, nsrvr rtrgr urmlr nfrun ltr ml mtrl
d rb. nnutul lurrlr d fxr rzulttlr rtr l f lulu st n md
xrs sft n lgsl rsul - nl n vgr.
stfl, trvt rvdrlr 124 l d r.n., du ftur rtr l f
lulu s nh un rs-vrbl r rrznt mlul rsul d fxr dtlr
rbnt. L nstt, s sublnz n rt. 118 l d r.n., n lgtur u rt r l
f lulu s vr xut msurr, ftgrf, lurr d shr lulu f t
btlr dn rmtrul stu, rum d mdlr n mul r, dsn r s u r
urmlr mtrl l nfrun.

b#%l!^+ ?

3.2.ntrun dntr rdntr xrt n drul ftur xmnrlr d xrtz


utlzr rzulttlr n rsul d rbun

ntru slunr uz ntru r fst sszt nstn d udt, mrtn


dsbt nsttu rbl rn ntrmdul rr s vr dvd dlrl fut d tr
rl mlt.

n sns lrg, rn rb s nlg f un d st blr xstn s u nxstn


unu numt rrt urd; f mlul rn r s t stbl rrtul urd trbu
dvdt; f rzulttul bnut rn flsr mllr d rb; d msur n r st
u rut s frmz nvngr udtrulu u rvr l xstn su nxstn rrtulu
urd ddus ud [5, p.242].
n sns rstrns, nun d rb st utlzt n du un: rm un
st d ml d rb, d mlul rvzut d lg rn r s t dvd un rrt
urd. n st sns rt. 1170 .v. rvd dvd s t f rn nsrsur, mrtr,
rzum mrtursr un dntr r, r .r.v. m rglmntz xrtz
rtr l f lulu.
du un, n sns rstrns st d ft rbtr, d un ft mtrl
r, dt dvdt rntr-un ml d rb, st flst, l rndul su, ntru dvd un lt
ft mtrl, dtrmnnt n slunr rn. Dn st unt d vdr ftl sunt d du
tgr: ft rnl r nsttu rrtul urd ddus ud r trbu
dvdt, rum ft rbtr r nu nsttu rrtul ltgs, dr r u un rl n
dvdr xstn su nxstn stu [5, p.242].
rbun s mun dn un rsul l nstn , l rlr, ltr rs n
ntrst n vdr rzntr rblr, dmnstrr rr lr n sul stblr
dvrulu btv mtr un htrr lgl ntmt d tr nstn udtr s.
Sul rbun rzd, n rmul rnd, dn s rnl rdur vl st blt n rt. 4
.r.v. n md sl, sul rbun udr nu s rdu dr l lt r
rzntr rblr l rr str d tr nstn d ud t, d l
frmulr unr nluz lg r r rmt mtvr htrr udtrt.
tl rbun udr sunt urmtrl:
1.

Dtrmnr rumstnlr d ft r s ntmz rtnl b l rlr.

nl, dtrmnr btulu rbun st us sm rlr, dr ttu dtrmnr


dfntv rumstnlr mrtnt ntru ust slunr uz rvn nstn.
2.

Dtrmnr, ltr rzntr rblr r nfrm su nfrm xstn

rumstnlr

ft

ntmz

rtnl

bl

rlr.

Dtrmnr rblr nst n stblr surslr d nfrm r r ut dvd

xstn rumstnlr d ft r s ntmz rtnl bl rlr.

ltr rblr st rlzt d tr rtn l rs, r l rndul lr, t

slt nursul nstn.

rzntr rblr t rsul nst n unr lr l dsz nstn.

3.

rtr rblr rr lr d tr nstn d ud t. ll d rt r

rblr sunt unl rsul gr rr rbl dvn sbl ntru rr


nlgr lr d tr nstn d udt d tr rtn l rs.
4.

rr rblr s f rn dmtr unr rb rsngr ltr rb, rum

rgumntr rfrn unr rb f d ltl. Dtrn dfnt rb fnd mlul


lgl ntru dvdr unu ft ftul rbtr, d un ft mtrl r fnd dvdt
t f flst, l rndul lu ntru dvdr unu lt ft mtrl, mrtnt n slunr
b#%l!^+a?

rn.
.r.v. dfnt rbl fnd lmntl d ft, dbndt n mdul rvzut d
lg, r srvs l nsttr rumstnlr ustf rtnl bl rlr,
rum ltr rumstn mrtnt ntru ust slunr rn.
lsfr rblr t f:

1. Du zvrul d bnr rb:


rb rsnl nstu n ft l mulu, zvr d rb fnd rsnl. x:

xll rlr ntrvnnlr, dzl mrtrlr, nluzl xrlr


sltlr;

rb mtrl zvr d rb sunt btl mtrl, d lurrl r rn st r lr

ns su rtulrt dvds rrtul ddus ud. x: nsrsur, nrgstrrl ud


vd, dvz mtrl.
2. Du mdul d frmr rb:
rmr (nmlt) r ml un rrt nmlt ntr rb f t. x: nsrsurl n
rgnl,

mrtr

ulr

rvr

unl

mr urr;

sundr (mlt) r rvn dn du su tr surs. x: l d nsrsur,

dzl
3.

dzl
mrtrlr

rvr

mrurrl

uzt

lt

rsn.

Du lgtur nnutulu rb u ftl rb su du um ftul rbtr du s u

nu drt l stblr ftulu rnl:


rb drt r u lgtur drt u ftul d rb s t f sngur
nluz u rvr l xstn su nxstn ftulu;
rb ndrt r u u ftul d rb lgtur multl d n drul
xmnr rb s t f nluz u m mult vrsun u rvr l ftul d rb.

D, rbl ndrt dvds un ft vn nx dn r untr s t tr g


nluz n lgtur u xstn rrtulu urd flt n ltgu. x: ft r nu r f
dvdt.

Du lul d frmr rb:


rb udr r s nsttu n drul ud. x: dzl mrtrlr.

rb xtrudr r s frmz n fr ud. x: rbl bnut d nstn n

4.

urm ndlnr dlglr udtrt.


5. Du mdul n r udtrul r ftl:
rb rut rsnl d udtr. x: rtr l f lulu, xmnr drt

b#%l!^+a?

unu bt;

rb nstnd n rr ftlr d lt rsn. x: dz d mrtr.


btul rbun rrznt ns mblul rumstn lr d f t r s ntm z

rtnl bl rlr, rum lt rumstn mrtnt ntru ust slu n r


uz. t f vdnt tr gru d ft nsttu bt l rbun:
1.

Ftl urd u rtr d drt mtrl stblr str ft st nsr

ntru lr rt nrm d drt mtrl rglmntz rl sl ltgs


ntr r. x: ntru dtrmn d rtul dtrz numt sum d bn rl mntulu
nfrm ntrtulu d mrumut st nsr stbl d fst su nu nht st
ntrt, r st btul, trmnul ntrtulu, blgl rlr. st rumstn
nsttu bz btulu rbun nst f nrt nsttt lud t dln
fr

n
2.

uz.

Ftl rbtr sunt l ft r fnd dvdt rmt rn ddu lg f

nluz tmn rtnlr rlmntulu. x: n un d runtr trnt,


rtul t f trmtr l ft su mrurr nfrm ls ndlungt
stu l lul d dmlu l rlmnt, n lgtur u s xlud rzn trnt;
3.

Ftl u xlusv mrtn rsul d st ft st lgt xrtr

drtulu rlmntulu d nnt un, num du rstr rdur r l bl


nd st st rut d lg, drtul nstn d susnd su mn rsul, r d
nt rsul su st rr d rl, nd sunt rznt tmurl rvzut d lg
ntru

st.
Dvzl s rznt d tr r d tr l l rt n l rs n trmnl

rvzut d lg ntru xmnr tgrlr rstv d uz. n zur xn l, l

rr mtvt rlr su ltr rtn l rs, nstn d udt st n drt


s rd un trmn sulmntr ntru rzntr dvzlr.
rt r nu xrtt dln blg d dvd numt f t st n drt
s nntz nstn udtrt un dmrs rn r slt udr r dvrs n rvn
str ft d sltr nu s rfr l rumstn r nstn l nsdr dvdt.
nstn udtrs st n drt s run rzntr rblr sulmntr.
D n rsul d dunr rblr r dfult, nst n t ntrbu l
sltr rlr, l dunr rzntr rblr nsr. n rr d rlmr
rb trbu s f sft rb rumstnl r r ut f nfrmt/nfrmt rn
, lul flr uzl r md dbndr rb. nstn d ud t t
lbr un dmrs ntru bnr rb. Sunt zur ns nd nu nv d f dv d
rt. 123 .r.v rvd tmurl dgrvr d rbun:
b#%l!^+a?

b#%l!^+ ?

mrurrl (ftl) r nstn l- dlrt unnm unsut nu u nv d f

dvdt. x: lmtl nturl;

ftl stblt rntr- htrr udtrs rvbl, rnunt ntr- rn vl,

nu trbu dvdt dn nu l udr ltr rn vl, l r rt l rsn;

sntn rnunt ntr- uz nl, rms rvbl st blgtr ntru nstn

hmt s s rnun sur ftlr urd vl l tlr rsn mtrv r s-


rnunt sntn num d st t u vut l num n msur n r u fst
svrt d rsn n uz;

ftl nstt rntr-un t l utrt ubl nu u n l udt utr ntru

nstn t f ntstt n ndl lg;

ftl nvt d un dn r nu trbu dvdt n msur n r llt rt nu l-

ngt;

ftl r, nfrm lg, sunt rzumt stblt nu trbu dvdt d rsn n

r fvr s rzum. st rzum t f ntstt, nfrm rgullr gnr l d


rbun, d rsn ntrst, d lg nu dsun ltfl.
Przuml sunt nsnl r lg s u m gstr tul l tr g dntr-un f t
unsut l un ft nunsut. rzum rrznt lbrr r, n fvr r
st rvzut, d blg d dvd numt rumstn d ft r l nv.
rzuml sunt lmnt l sstmulu rbtr nu rb. rn rzum nu s t st bl

drt ftul r dus l ntr ltgulu, un lt ft vn nx u st, dn r


xstn s v trg nluz u rvr l xstn su nxstn ftulu trbu dvdt
r st nunsut.

rzuml sunt rzulttul du rnmnt:

dn untr rblr drt udtrul ndu rntr-un rnmnt xstn n trut

unu ft vn nx u ftul gnrtr d drtur;

dn untr ftulu vn nx, ddu xstn ftulu gnrtr d drtur

dtrt lgtur d nxtt dntr st du ft.


n drul tvtlr dsfurt d nstn ntru flr dvrulu n rnl
rtt, st trbu m nt s xmnz dmsbltt rblr, s l dmnstrz
l nuvnt, , u z dlbrr, s rz rbl r u fst dmnstrt.
rl l rtn l rs u drtul d rznt r rb r l nsdr
ntmt n vdr susnr rtnlr dn un su blr mtrv un.

b#%l!^+a?

rtnn rblr nd lgl, xrmnd rn nst n d ud t s


rn sr xmnr num l rb rzntt, r u mrtn ntru slunr
rn, u lgtur u btul rb, nfrm, mbt r un l nd l nluzl
rfrtr l xstn su nxstn d rumstn, mrtnt ntru slunr ust
uz.
dmsbltt mllr d rb st rgul r lmt z flsr
mllr d rb, stblnd mrurrl rn, r du lg trbu s f nfrmt
u numt ml d rb, nu t f nfrmt u n un fl d lt m l d rb.
Rgul dmsblt mllr d rb r ntru nstn un rtr mrtv
(blgtru).
dmsbltt rblr s dtrmn n nfrmtt u lg n vg r l mmntul
lbrr lr. n rvt rgul dmsblt, nsr d rst du nd :

nd utlzr num mllr d rbun rsrs d lg ntru dvdr

rumstnlr rstv (dmsbltt ztv) su ntrzr utlzr unr m l d


rbun (dmsbltt ngtv);

nd rstr rgullr d rdur u rvr l ltr, rzntr

dmnstrr lr.
dmnstrr rblr s f n f nstn d ud t n rdn n r st
nsdr t ntrbu l slunr rn. Dvd dvd ntrr vr f xmnt

(dmnstrt) n l tm. Referitr l rr rblr instn d ud t rz


dvzl du ntm nvngr, ntmt rtr sub tt stl, mlt
btv n dn tuturr mrurrlr rn n nsmblul lr, luzndu-s d lg.
un fl d dvz nu u ntru nstn d udt fr rbnt d m nnt stblt.
tun nd rt r ntrs s rvn dsr unu m l d rb r st utl
ntru f dvd un rtn, t s r sgurr rb. d xmlu, st
sbl rsn r r ut f udt mrtr ntr- rn, s s mblnvs r s
l dfntv dn r, d s-r l l rdur bnut, d n ursul dsfurr
rsulu s nu m t f udt.
rsnl r u mtv s tm, rzntr dvzlr nsr ntru l v
dvn ultrr msbl su gr, t r nstn d ud t sgurr str dvz.
sgurr s f rn udr mrtrulu, ftur xrtz, rtr l f lulu
rn lt mdlt.
rr s dun l nstn r ud rn su, du z, l xutrul

b#%l!^+a?

udtrs, r l ntrul d l lul d ndlnr tlr d rdur n vdr sgurr


dvzlr. mtrv nhr d rsngr d tr udtr rr d sgurr dvzlr
s t f rurs n trmn d 5 zl d l rnunr su d l munr.
uun n zul sgurr rblr n l ntntr un s dun d tr
rsn r r sgurr ntul urnt sl l xutrulu udtrs n rr
d 20% dn vlr bunurlr rr sgurr s slt, r n zul rrlr l rr bt
nu st vlubl, sum uun nsttu n l 50000 l. n zul rlulu d ntrzr,
nstn xmnz rr d sgurr rb d ndt, fr tr rlr ltr
rsn ntrst, munndu-l ultrr nhr d sgurr dvzlr. Dumntl
xutr lbrt d nstn d udt rn r s- dsus sgurr rblr s un n
xutr rn ntrmdul xutrulu udtrs.
sgurr dvzlr nnt d nr rsulu, rum dvzlr rut
ntru rzlvr hstunlr n rgnl sttlr strn, s f d tr xutr
udtrt, ntr su d rsnl fl l msunlr dlmt l R n rvn
tnlr R n mdul rvzut d lg. surl d sgurr rblr s nsdr nul n
zul n r rlmntul nu ntntz n trmn d 20 d zl lurtr un n nst n

udtrs rvnd nlr drturlr. st st un trmn d ddr nu t f


rstblt.
Dlgl udr s m nums ms rg tr. msl rg tr rrznt
rdur utlzt ntru dmnstrr unr dvz d lt nstn dt r ud
fndul ltgulu. nd st nsr s s mun t d rdur r s s dun dvz n lt
lltt, nstn r ud rn d dlg nstn d udt rstv s ftuz
numt t d rdur. n nhr rvtr l dlg s xun sn rn s
ud, s rt mrurrl urmz s f lmurt, dvzl r trbu s l dun
nstn r ndlnt dlg. st nhr st blgtr ntru nstn r
st drst trbu s f ndlnt n rgm rrtr.
Dlg dt s ndlnt n dn d ud t. rt nlr l rs l s
mun r, dt lul dn, dr nrzntr lr nu md ndlnr dlg.
rsl vrbl tt mtrll dunt u rlul ndlnr dlg s trmt md t
nstn r ud rn. D rtn l rs su mrtr, r u dus mrtur
n f nstn ndln dlg, s vr rznt n f nstn r ud rn,
vr d xl mrtur n nfrmtt u rgull gnrl.

b#%l!^+a? b#%l!^+a?

xll dt d r ntrvnn rrznt nfrm furnzt d tr


st rsn n drul dn d udt u rvr l rumstnl mrtnt ntru
ust slunr uz. xll ml d rbun s t mnfst sub frm d:
frm xl r nn nfrm u rvr l rumstnl mrtnt
ntru ust slunr uz.

runtr (mrtursr) xl r nst n runtr su nuvnr

d tr rt rumstnlr r llt rt ntmz rtn l s u b l,


vnd rzultt lbrr d blg dvdr lr.
Runtr d tr un dn r ftlr r l lt rt ntm z
rtnl su bl dgrvz ( sutt) ultm d blg dvdr lr.
Runtr s nsmnz n rsul vrbl, r d fst fut n srs s nxz l
dsr. Fnd runtr frmlr su rtnlr lllt r, mrtursr rrznt
un t unltrl d vn. st vn nu trbu s f vt; d, trbu s f
ntnt lbr, fnd n l tm rvbl. rtursr st un t rsnl fut d
rt.

rtursr st un ml d rb mtrv utrulu , fvrbl lu r ntm z


rtnl ftul mrturst.
rtursr t f xtrudr su udr. rtursr xtr ud r t f
srs su vrbl. dt dvdt mrtursr xtrudr r utr rbtr
ndfrnt d fst fut n srs su vrbl. rtursr udr s bn n tmul
ud, t f sntn su rvt rn ntrmdul ntrgtrulu st fx t n
rsul

b#%l!^+ ?

vrbl

dn.

nstn nu v dmt, ns, mrtursr tun nd rn st s- r lud


dszl lg r s-r ut ung l rdr unu drt l r nu s t rnun , r
r nu t f btul un trnz d mr.
b#%l!^+a?

Dzl mrtrulu ml d rbun nstu dn nfrm r nfrm


su nfrm numt rumstn mrtnt ntru ust slunr uz. rtr t f
r rsn, r sunt unsut numt mrurr rfrtr l rn.
u t f sult mrtr:
rsnl r dn uz vrst frgd, dftlr lr fz su sh nu sunt n str s
nlg ust ftl. Lg nu stblt rt numt vrst d l r rsn t
dun mrtur, ft r n rmt s frmm mnr, d smn, t f mrtr.
nstn v stbl n fr z rt d st sbl udr rsnlr mnr su u
dfn fz r mntl;
ndmn ntru mrtur mnns;

slutr ultlr, md, v, ntr r lt rsn r lg l blg s

strz srtul u rvr l ftl nrdnt lr n srvu;

funnr ubl ft funnr ubl sur mrurrlr srt d r u vut

untn n st ltt. rsnl dn ultm tgr vr f blgt s dun mrtur


d u fst lbrt d ndtrr strr srtulu d l ntrst;

rsnl r, n vrtut fun rfsnl, u rtt l rgtr, xutr

su rsndr ubl rd, msunlr tlvzt su rddfuzt rfrtr l


rsnltt utrulu, xutrulu su ltutrulu d mtrl r dumnt, l
nfrm rvnt d l t n lgtur u tvtt lr, d mtrll dumntl
sunt

dstnt

rd;

udtr rfrtr l rblml rut n dzbtr rumstnlr rn n mr

d dlbrr l rnunr htrr su sntn. Lgsl rsul vl nsttu


muntt mrtrlr, d drtul d rfuz dunr mrturlr. Sunt n drt s rfuz d
f dz n udt:

s unul mtrv ltu, nlusv dvr; , nlusv dt rn unul

mtrv ltr; bun n; fr surrl, lgdn, nubn unul mtrv ltu ;

rsn l r dz t uz n rud mtrl mrl su

rsnlr mnnt m sus, r t du l dznrr, r t r un rl d urmrr


dmnstrtv su nl mtrv lr su rsnlr mnnt;

rsnl r nu t dun mrtur fr dzvlu srtul rfsnl su mrl;

dut rfrtr l dtl r l-u dvnt unsut n vrtut ndlnr blglr

dutt;

v rlmntr, rfrtr l ftl r l-u dvnt unsut n xrul

b#%l!^+a?

mutrnrlr.
rtrul r rfuz s dun mrtur st blgt s dlr n srs rfuzul n l
dunr mrturlr, rtnd mtvl rfuzulu, su d st st xus rl, tun s
nsmnz n rsul vrbl l dn d udt. D rfuz s f dz fr
nd mtvl su d mtvl sunt nsdrt d nstn fnd nntmt, mrtrul
t f suus un mnz d 10 unt nvnnl. ntru dz fls fut u bun
tn, ntru rfuzul su shvr, ntrr lg, d f dz, mrtrul rsund n
nfrmtt u lgsl nl.
D mrtrul tt nu s v rznt n dn dn mtv nntmt, nstn v
l mnd d 5 unt nvnnl, r d nu s v rznt du fst tt
du r, nstn r drtul s rdn dur lu frt s- l mnd d n l
10 unt nvnnl. rtrul t f sultt d nstn l lul flr sl, d dn
uz bl, btrn, nvldt su dn lt mtv ntmt, l nu st n str s s
rznt l udt.
nsrsurl sunt bt l lum mtrl r u utrul smnlr sunt mrm t
nfrm rlvnt ntru uz vl. Surtul mtrl l nsrsulu l nsttu r bt
l lum nnurtr, d r vlum, frm ltt, bl s strz smnl srs.
nsrsurl t f lsft du urmtrl rtr:

1. Du rvnn nsrsulu, dfrnm nsrsur:


fl r sunt lbrt d rgnl d stt, rsnl fl, rgnz t. n

lgtur u xrtr d tr l funlr sl d du sn sunt dumnt;

nfl (rsnl) r rvn d l rsn fz, fr ntrvn vrunu rgn d

stt, rsn fl su un rgnz, ntrrndr.


2. Du nnutul nsrsulu vm:
dsznl (rdntr) r rtf ftl u un r tr rdntr, um r f
d xmlu, tl rgnlr d stt fr rtr nrmtv, tl ntrrndrlr, nsttulr,
rgnzlr dt n lmtl mtn sl, nvnl ndlnt d r n srs;

nfrmtv nn dsrr, nfrmr ftlr vnmntlr r u nsmntt

urd su rbtr ntru rn. x: dvrn, rs vrbl, dr d sm, srsr d


fr u rtr rsnl.
3. Du frm nsrsulu:
nsrsurl xus n frm sml sub smntur rvt. x: ntr tul d mrumut
b#%l!^+a?

bnlr;

nsrsurl u un nnut frm strt stblt. x: t mrl, dvrn d str;

nsrsurl utntft d ntr su lt rgn mtnt. x: ntrtul d vnzr

umrr un s.
rsn r rznt un nsrs su r dur lu n nstn st blg t s r t
r num mrurr mrtnt ntru dzlgr rn, r ut f stblt rn st
dvd. tl lbrt d rsnl u fun d rsundr utrtl ubl s rzum
f utnt. D r susun, nstn t r str rsn s rtf
utnttt lr. L nsttr vrdt d nsrsur, nstn vrf rdul
thn d r, grntr dntt urnsulu u l l rgnlulu. nstn nu v
ut nsdr dvdt un ft rn d dumnt, d rgnlul st rdut, r
l rzntt d r nu sunt dnt.
utnttt unu nsrs t f dmnstrt rn mrr srsulu r
smnturlr. n st z rsn ntrst trbu s rznt n nstn dumnt su lt
t ntru mrr srsulu su smnturlr r s slt bnr lr rn nursul
nstn. D du nfruntr nsrsulu u srsul r smntur rsn, nu nstt
dvrul, nstn dsun vrfr s s ftuz d tr xrt. rsnl fz s u
urd u blg s rznt nsrsurl r l r nstn n b z dmrsulu rlr.
n z d rfuz nntmt d rznt nsrsul, rsn vnvt st suus un mnz

d n l 10 unt nvnnl fr f sutt d blg d rznt nsrsul. rzntr


nsrsulu s f dn ntul r r rut dvd.
Du htrr udtrs dvnt rvbl dumntl rgnl flt l
dsr s t rsttu, l rr lr r l-u rzntt; l dsr rmnnd
dumntulu rtft d udtr. u rdul nstn nsrsurl t f rsttut n l
rmnr htrr rvbl.
Sunt rb mtrl lururl r rn l nsl rn str lr, rn nsurl r l
u, rn rtulrtl r l rznt, rn dftl lr, rn lul n r sunt z t, rn
z n r s fl, rn urml su smnl lst sur lr su rn lt lmnt t

ba?

nsttu dvz mtrl. nfrm nsr ntru slunr uz nu st mrmt


rn smn n zul nsrsurlr, rm dn rtrstl btlr lum
mtrl. rn st s dsbs rbl mtrl d nsrsur.
D x: nd nstn xmnz un t srs dn unt d vdr l nnutulu, st
nsttu rb srs, r d l t v f xmnt dn uz flsfr nnutulu,
tun v nsttu rb mtrl. mult dt tt, rbl mtrl n rsul vl
r nttdun nsttu rb u rtr rmr, d nstn l xmnz
rz nmlt, fr slt , r rbl srs t f nlut u n zurl
dms d lg.
rsn r r nstn s rdn dur un dvz d l lt rsn
trbu s dsr mnunt btul s rt mtvl, ntru r nsdr btul s- r
fl l rsn rstv. Dvzl mtrl rut d nstn s vr trmt drt nst n.
L rr rsn, nstn t lbr dvrn nfrmnd drtul d t
st dvd sr rznt nstn. rsnl fz urd u blg s rznt
l rr nstn, dvzl mtrl, r l dn d r nstn r nv. D
t s fl n msbltt d rznt dvzl trbu s nun nstn mtvl.
n z d nmunr n z d nrzntr nmtvt, rs nlr vnv t l s
v l mnd d n l 10 unt nvnnl, nsutndu-l d blg d rznt
btul rut d nstn. D st msbl d rzntt nstn dvzl mtrl dn
uz sunt vlumns su num rt dn l u mrtn ntru uz, nstn
?

t ftu xmnr rtr l lul d flr lr su n lt l dtrmnt d


nstn.
rdusl lmntr lt bt rsbl s xmnz mdt d tr nst n l lul

lr d flr s rsttu rsn d l r u fst rmt s u l tr nsmt rgnz lr


ntru f flst du dstn, rrtrulu rsttundu-s ultrr bt d l gn
nttt su ntrvlr lr.
rsn r rznt nrgstrr ud vd un surt ltrn su d lt
ntur r slt rlmr unr stfl d nrgstrr st blgt s nd rs n r
ftut nrgstrr, tmul ndl nrgstrr. u t srv rb nrgstr r
ud vd suns d nu st rms rn lg. Surturl nrgstrrlr ud vd s
strz n nstn udtrs, nst d un rgstru sl. nstn msur ntru
strr lr ntt. Du htrr udtrs dvn rvbl, surturl
nrgstrrlr ud vd t f rsttut rsn r l- rzntt. n zur xn l
nstn l t rsttu nnt d st trmn.

b#%l!^+a?

xrtz udr t f dfnt un ml d rb rn r s du l


untn rgnlr udr n unr slt u rvr l l mrurr d f t
ntru rr lmurr sunt nsr untn dsbt, n r s frmz b z un
tvt d rtr nrt zulu lr unr dt d s lt t d tr rs nl
mtnt dsmnt d tr rgnul udr.
rt vdnt urmtrl tgr d xrtz udr: md-lgl,
shtr, shlg, mrlg, thn, grflg, n dmnul nstrulr, rt,
vdfns .. ns nu xrtz st mlul d rb, rrtul xrtulu ntmt
n urm trr xrtz. rl lg, d mun rd, xrtul su nsttu d xrtz
r urmz s f dsmnt d nstn s ftuz xrtz . n ls rdulu, st
st rrgtv nstn. ndutrul nsttu d xrtz numt xrtul nfrmz
nstn dsr st.
D xst tmur d ruzr, rr d ruzr xrtulu s dun n nstn
udtrs r dsus xrtz, n l mult 5 zl d l dt n tn r dsr
dsmnr xrtulu su d l dt r tmulu d ruzr. Du dsmnr
xrtulu, nstn udtrs nv dn u rtr rlr xrtulu,
n drul r s stblt lgtur dntr xrt r, t l r rl t f dms s
rt l nvstgl xrtulu, s du l untn rlr xrtulu btul
xrtz ntrbrl l r xrtul urmz s fr rsunsur l s xl ftul u

drtul d f bsrv u rvr l st ntrbr d r mdf r s u


mltr lr.
rl ll rtn l rs u drtul s frmulz s rznt n nst n
ntrbr drst xrtulu, ns num nstn stblt dfntv ntrbrl sur rr
urmz s s rnun xrtul. nstn st blgt s mtvz rsngr ntrbrlr
rus xrtulu d tr r l rtn l rs.
xrtul st smt d nstn udtrs su d ful nsttu d xrtz (d
xrtul st numt d ndutrul st nsttu) d rsundr nl n zul rzntr u
bun tn unu rrt d xrtz fls. xrtz s ftuz su n nstn su n fr
nstn. ntru ftur xrtz l f lulu, st blgtr tr rlr ltr
rtn l rs ntrs, t fnd blg s d xrtulu r xl n
lgtur u btul xrtz.

b#%l!^+a?

xrtz lgl su n drul ms st r nst nvstg mlt


ftut d tr m mul xr r u slzr s u s lzr dfrt.
xr vluz lgl rzulttl nvstg lbrz un sngur rrt d ung l
nluz unnm. n zul nd un nu sunt d rd u l l vr dsun s r t n
lr.
xrtz mlx st r s ftuz d m mul xr s dsun n zul nd
l nsttr rumstnlr mrtnt ntru slunr rn sunt nsr dt dn
dfrt dmn tnf su dt dn dfrt rmur l lu dmnu. n bz dtlr
bnut s lbrz un rrt gnrl d xrtz. xr r n-u rtt l
lbrr lu r nu sunt d rd u l smnz num ntru rt dn r rt nn
rzulttl rtr lr.
n zul nd nluzl xrtulu nu sunt sufnt d lr su nu sunt mlt
st dfn nu t f sulnt rn udr xrtulu r nd r n ntrbr
rfrtr l rumstnl uz, nstn t dsun ftur un xrtz sulmntr
d tr l su lt xrt. umr xrtz sulmntr trbu s f mtvt, nstn
trbund s nd r dn nluz rznt nrttudn. D nu st d rd u nluzl
xrtulu dn uz l nu sunt ntmt su nvrd r sunt nlt nrml
rdurl, rum d xst ntrd ntr nluzl m multr xr, r st

dfn nu t f nlturt rn udr xrtulu, nstn t dsun ftur un


xrtz rtt, nrdnnd- ltr xr.

b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+

? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ?

LUII

Indifrnt d ft nl vrit, rtr mrurrilr rum i drir


unr urm t dvdi vinvi lui nvinuit rrzint t ruil n bun dfurr
rului. Vlr rbtr r t urm l t v t u n vdn rn
ntrmdul rtrlr ftut d tr lt num d tr rgnl d urmrr n l.
rtizr d tr liti il numii ntru u d drir , n liz r i
rzntr tr rb rrzint tzi unul dintr l mi imrtnt rd rbtrii
ntru luinr tmini i lgl uzlr nl.
Din t unt d vdr tti riminliti rrzint un ml d rd i
rguli ifi dtint buni dfurri urmririi nl i rului n l, rd
rum rtr l f lului, udir mrtrilr, rhzii u ltr d bit i

b#%l!^+a?

nriuri. Din n mi ml rdl f bitul ttiii rimin liti u unut


d- lungul nilr d mn imrtnt vlui, bzndu- n rimul rnd intrumntl
thnlgii mdrn.
rtul riminlit fiil v v dtri d rt, idntifi i rlv ri
urm t dvdi vinvi infrtrului. Urml t fi dfinit drt tt rm vizibil,
mtril u invizibil, l lul infriunii d l ftuitr, d l intrumntl u mtrill
urtilizt d t, d l bit bndnt u irdut d t n timul u du
mitr infriunii u mn vizibil u invizibil d l lul infriunii. rin nliz r
tnt tuturr t t rgnl d urmrir mtnt lturi d rtul u hi d
ri riminliti t tbili ft mi, ndrr uridi, idntifi infrtrul,
lrifi mrurril uzi rum i idntifir millr utilizt d t.
n drul tmulu rul nl rmn tvtt d rtz rmnlt
rlzz rn ntrmdul lbrtrlr d rtz rmnlt, r fnd dmn d

tr f lbrtrlr rlzz numt lurr. rtul riminlit v nliz rbl


drit, ir bz tr v rund ntrbrilr drt d tr nhttri.
rn frmulr nluzlr rtul trbu rund l btvl tblt, b z
dtlr rzultt dn nvtgr rmnlt, vzul ntrumntl u nlt, t
rr l d lt, n bz untnlr rn rfnl rnl.
Invtigr lului fti rrzint tul iniil d urmrir nl i ruun
untr imdit, dirt i mlt lului n r ft vrit infriun u l
und u ft drit urml u ninl infriunii.
n nfrmitt u diziiilr dului d rdur nl rtr l f lului
t nr n vdr fturii d nttri u rivir l itu i lului vririi
infriunii, dririi, firii i ridirii

urmlr infriunii, tbilirii ziii i trii

millr mtril d rb rum i mrurrilr n r ft vrit infriun.


Du ftur rtr l f lulu nh un r-vrb l r rrznt
mlul rul d fr dtlr rbnt. L ntt n lgtur u rtr l
f lulu vr ut murr, ftgrf, lurr d hr lulu f t
btlr dn rmtrul tu, rum d mdlr n mul r, dn r u r
urmlr mtrl l nfrun. n zul nd nluzl rtulu nu unt ufnt d
lr u nu unt mlt t dfn nu t f ulnt rn udr rtulu
r nd r

b#%l!^+a?

n ntrbr rfrtr l rumtnl uz, ntn t dun

ftur un rtz ulmntr d tr l u lt rt.

4.UL RULR L RU XRULU U L U


RULU DRUL FUR XRLR RL

4.1.rtulrtl ntrun n drul dunr ftur xrtzlr rtt,


ulmntr mlx

um m rtt n um xrtz udr t f dfnt drt ml d rb


r drt rnl dur l untn rgnlr udr n unu lt u
un h d lt u rvr l mrurrl d ft ntru rr l rf r unt
nr untn dbt, n frmt bz un tvt d rtr nrt
zulu lr unr dt d ltt d tr rnl mtnt dmnt d tr
rgnul udr [41, p.312].
nnm nu xrtz nttu mlul d rbun, rrtul xrtulu
ntmt d tr lt n urm ftur t. rl mlt n r vr lg, d
mun rd, xrtul u nttu mtnt urmz f dmnt d tr nt n d
udt ftuz xrtz. n l tu rd, dmnr unu xrt u un
nttu mtnt v rrznt rrgtv ntn. n zul n r ntn v lg
nttu, tun ful nttu rtv v num xrtul v ftu xrtz v nfrm
ntn dr t dz.
D v ndr xt mtv d ruzr, rr d ruz r xrtulu v
dun l ntn d udt du xrtz, n l mult 5 zl d l dt ntnr
dr numr xrtulu u d l dt r mtvulu d ruzr. Du xrtul t
dmnt, ntn d udt v nv dn u rtr rlr xrtulu, n
drul r v tbl lgtur dntr xrt l du r, t n r rl ml t
t f dm rt l nvtgl xrtulu, du l untn rlr xrtulu
btul xrtz ntrbrl l r xrtul urmz fr runur l v xl
ftul u drtul d f brv u rvr l t ntrbr d r mdfr
u mltr lr.

b#%l!^+a?

ntru ftl mrurrl d ft tblt n urm xmnr d lt t


ndrz n tmul mtrlulu rbtru xtnt ntr- uz nl, l trbu munt
rgnulu r du ftur xrtz ntr-un t r, numt rrt d xrtz.
rvzut n lg (rt. 55 ) ml d rb, rrtul d xrtz nu rrznt
fr rbnt dbt n rrtr, l utnd rv l lunr uz num n mur
n r rgnul udr v nvng d tmn xttt nluzlr l r -
un n urm xmnrlr ftut. rn urmr, dt du rgnulu udr, rrtul d
xrtz, l fl lt rb dmntrt n uz, v uun un xmnr rt n
vdr dtrmnr vrdt ftlr tblt d tr xrt, rzr vlr lr rbnt.
rr rrtulu d xrtz ruun, du um t, dtrmnr rtnn
dmblt ftlr nttt d xrt n bz untnlr l l, d d
nluzl l r t un rrznt ft n d btul rbun ntr- numt
uz nl, r ftl mrurrl d ft nttu fndul rrtulu d xrtz u
ft tblt n rdn rvzut n lgl rul-nl n vgr. t ml
vrfr l mtn xrtulu, ndlr n r l tvt, nluzlr lu,
rrtulu d xrtz n ntrgm.
lng tul tnf mtdlg, v vrf um rt dzl lg l
rglmntz dunr ftur xrtz. D n urm tvt d rr
vrfr ntt rrtul d xrtz nu nn dfn, l ftur xrtz u flt l m tul rlzr l tn n dmnul rtv, r nluzl fut
rund rblr xtnt n uz, rgnul d nht rdz l utlzr tu
mrtnt ml d rb n rul d rbun. L rrtul d xrtz v l n
drul ntrgtrulu dfurt u z ultr nvnutulu, bnutulu, vtm ltr
rn mlt, rum ntru rgumnt dzl rvnd xtn u nxtn
ft, vnv u nvnv ftutrulu.
dr xrtz rmr t ftut d tr un xrt udr u d tr m
d xr udr ntru rm dt, n zul n r btul d rt r nu m ft uu
ntrr, n drul rulu, vrun xrtz d lzr [34]. xrtz lgl
u n drul m t r nt nvtg mlx ftu t d tr m mul
b#%l!^+a?

xr u lzr u lzr dfrt. xr vr v lu lg l

rzulttl nvtg vr lbr un ngur rrt d vr ung l nluz unnm.


D nu v ut ung l nluz unnm vr dun n rt.
n rt, rgnul d nht nu d un r ntt rrtul d xrtz t
nmlt, d nu nn runur xhutv l ntrbrl frmult n tul rn r -
du ftur xrtz. n vdr mltr rrtulu d xrtz, lg [14, art.65]
rvznd ftur un xrtz ulmntr u udr xrtulu [14, art.170]. rt
udr dmntrt nu xrtz, ndfrnt d t ltt d tr r u t
du dn fu, v ftu tun nd: rgumntr dmntrr unt nufnt
v f nluz f nnvngtr; nluz t nrt, d rbbltt u d
mbltt lunr rblm u nd nluz t n ntrd vdt u lt rb
dmntrt n uz.
rr vlur nluz rrtulu d xrtz rmr f n mmntul
dlbrr nd tt rbl unt dmntrt r l vlur lr glbl, dndu- lu
n uz rtv. rm xrtz rmnlt lt l Lbrtrul ntr ud n d
rz ru fl rgnul udr mtnt. du xrtz v f ltt l nttutul
nl d xrtz rmnlt d m t nv d tr, lt r v f
drt tt nttutulu nl v dun ftur xrtz d tr m d
xr.
r vlr rbnt urr un xrtz nu t un dr rn f tul
ft ftut d tr un rgn rrh urr rm nttu, t vl r fnd d t
dr d nrdn ftlr u rltt. l luru rzult dn un dn dzl
rbunlulu urm. n tz n r lurrl d ltt vr ftu nu vr ung
n d t dt l nluz dftr, ntru ntn, t vr trbu
nu nluzl l xrtz rbrz m trn u lllt rb ftu t,
t u mrurrl d ft l uz. [60]
xrtz ulmntr t f ftut num d l xrt. btul xrtz
ulmntr l nttu ntrbrl l r n drul xrtz nl nu - run u -
dt

un run nmlt. t v nftu dr rntr-un tudu ulmntr l

mtrllr xmnt nl. n ltrtur rt d ltt, ntrr mnf


trbut tu gn d xrtz n lg - d ntrg rrtul d xrtz - un btul
xrtz ulmntr urnd tt ntrbrl, l r xrtul trbu rund, d r l

r nu run u dt un run nmlt, t tl n, nunut n mmntul


n r - du ftur xrtz. nfrmndu- t n, un rtn r
xmnr ulmntr btlr drt du ftur xrtz.
nttrl ulmntr fut, l rr rgnulu udr, nhttrulu u
ntn udtrt, vr f xu ntr-un rrt ulmntr d xrtz, urmz f
rt mlmntr. D n urm rr rzulttlr xrtz ntt nl rt
rvnd mnr n r -u dfurt numt r d xmnr, r mdul d rdtr
rrtulu d xrtz, lmbul flt l frmulr nluzlr mun rzr fr d r
nu t tbl nlul xt l xmnr d ltt, dun ult r xrtulu.
btul ultr xrtulu t n md xr frmult n rt. 170 l : dlur
mnf lurrlr dfurt u rlul ftur xrtz nlulu rrtulu
rzntt. rn urmr, t l nu t r xrtulu mlt r r rtulu n
ftur unr n xmnr.
tt unr lmurr ulmntr r, d b, d xrtul rz n
rrtul d xrtz u tgr tnf m un bl n ltlr, rzult tl
xrtz unt ntmt rlzrl unu dmnu ngut l tn, lul m tm t,
frmul .. udr xrtulu rlzz rn drr d ntrbr ultr
runurlr.
n zul n r ntt rrtul d xrtz t nntmt u nluzl tr
ut dub, lg n vgr (rt.65 ) rvd ftur un xrtz rtt d tr un
lt lt u d m d lt. vr rt rblml (n ntrgm u r l)
r u fut btul xmnrlr xutt u z rm xrtz, d, n unl tu,
t f xmnt unl mtrl ulmntr. tfl, n zul un xrtz d dntfr,
xrtul, m d xr, nrn u ftur xrtz rtt, t r mltr
mtrlulu nl d mr u n bt, mdl, rb.
ntmt v ndr rrtul d xrtz n r ftl, nttu btul

xmnr d ltt, frm u nfrm dlrtv, fr f dmntr t. mn


rrtulu d xrtz dnd d rgumntr mtvlr r u ndu l frmulr
numtr nluz, rzr dmntrr mtv lr l mtdl mll
thn utlzt.

mrurrl r t trz ndl rfrtr l vrdtt ftlr nunt n r rtul d


xrtz unt dntr l m dvr. t t vz, nnt d tt, mtn
nntrr ltulu n uz. rgnul d nht t mnft nnrdr f d
rzulttl xrtz , urmr, dun ftur un xrtz rtt dn mmntul n
r fl n unr dt un l ndl rgtr rfnl xrtulu u
dnt xtn numtr rrtur d lgtur tu u ft u u rnl
rtnt l r. D xmlu, n zul rtr unu dnt d rul, nhttrul
t rng rzulttl xrtz utrutr rmr r rtr t d
tr l lt, mtv ltul nrnt u xrtr lurr rd t l
ntt drt u un dn rnl rnbl n uz. ndl rgnulu d nht u
rvr l tmn nluzlr rrtulu d xrtz t f, d mn, rv t d
nttr unr dfn d rdtr. nnutul rrtulu d xrtz trbu f bn
dtrmnt, rdt ntr- frm ngrt. u t ntrbu l frmr nvngr rgnulu
udr rrtul d xrtz ltut num dn tz d nn nluz ntrdtr.
n unl zur ntt numt nndn ntr nluzl r rtulu d xrtz
lt rb xtnt n uz. n rnu, t drdn n nu nttu un tm
ntru nlturr rrtulu d xrtz. rgnul d nht trbu dtrmn, rntr-
tvtt ulmntr d vrfr, uz ntrd num d v ntt mrurr
d ntur utf ruunr nluz xrtulu t grt, v dun ftu r
un xrtz rtt.
D nluzl xrtulu nu unt nludnt u n ndl rvnd vrdtt ,
xttt u rgumntr tr u d xt ntrd ntr nluzl m multr
xr, tun v dun ftur un xrtz rtt d tr un lt xrt u l
xr. L ftur t t rt xrtul rlzt rm xrtz. l v
lu rt ntru d xl, n nu v ut rt l ftur nvtglr l
fnlzr nluzlr. n t z, numrul xrlr trbu rt l xrtz nu
t f m m d tr. n zul n r nluzl xrtz rtt nu rund u l l
rm xrtz, tun xrtul v f blgt nd n rrtul d xrtz uzl t
tu d nnrdn.
tt n zul xrtz ulmntr, t l rtt, v nd, n md
blgtru, mtvl tu l bz ltr ftur lr. L dunr xrtz rt t

xrtul rmnlt fl r blg rznt rrtul rm xrtz u rul-vrb l


rvnd mbltt ntmr lu, rum tt mtrll ulmntr flt l
dz rdntrulu xrtz. D mnnt t rzntr, u bun-tn,
nluzlr fl n rrtul d xrtz u rfuzul nntmt l xrtulu d rznt
b#%l!^+a?

nluz trg rundr nl nfrm lgl.


xrtz rtt t dr xrtz r ftuz n rvn lr bt,
ft, rumtn lunz l ntrbr, u ft lunt l ftur
xrtz rmr /u ulmntr. L ftur tu t d xrtz tt tl
xmnt n drul xrtz ntrr xmnz dn nu. xrtz rtt dun
ntr-unul dn zurl:
-nluzl xrtulu unt nlr, ntrdtr, nntmt u d xt ndl n
rvn lr;
-rdntrul xrtz u ntn d udt nttt xrtul udr nu v drtul
ftuz u - dt mtn;
- ft nlt rdn rul d dunr xrtz;
--u nttt nlr l rgullr d rdur u mtdlg d ftur xrtz;
-nu u ft rlt dtl d ft u l dz xrtulu nluzl l;
-nluzl ntr n ntrd u dtl d ft fgurz n uz;
-xt ntrd nl ntr nl xrlr, rtn l ftur un xrtz n
m.
nluzl xrtz rtt u vlr rbnt rzulttl xrtz
ntrr rz n rbrr u lt rb.
xrtz udr mlx t ftut d m mul xr dun tun nd
l nttr rumtnlr mrtnt n vdr lunr uz unt nr dt
nfrm dn dfrt rmur l lu dmnu, dn m mult dmn l thn u dn
lt dmn l tvt umn. t t rlz, f d tr m d xr
lf n tur dfrt d xrtz, f d tr un ngur xrt lf t n m mult gnur
d xrtz.

b#%l!^+a? b#%l!^+a?

Fr xrt t dmnt rt l dfurr xrtz mlx r


blg lgl d f rtr n lmtl mu d mtn . tfl xrtul v
frmul runur dr ntru l ntrbr urn d rdnn u nhr rund

dmnulu u d tvtt. bz nfrmlr bnut n urm dfurr xrtz


mlx xrtul u xr vr lbr un rrt gnrl d xrtz. xr nu u lut
rt l lbrr lu u nu unt d rd u l vr v bltt d mn dr ntru
rt dn rrt nn rzulttl rtr lr.
n rrtul d xrtz v f ndt tul rtrlr ftu t d tr f r xrt,
vlumul tr, xr u frmult runur l ntrbrl drt d tr rgnul d
ut rum nluzl l r - un. rzm rgnzr rtrlr mlx
t trbut ndutrulu nttu d xrtz udr mtnt.
Unr rgnul udr t ntt dr rrtulu d xrtz rmnlt,
unr rr mtrl u unr mun vdt. rdur rvzut d lgutr n tfl d
zur rglmntz ful L u ful d tr dn drul l r g
rtvul rrt v ntm un r vrbl rn r nt t d r v rt
mur u ft lut ntru gr tu.
xrtul rmnlt fl ntmt rrtul drut v f dmnt ntru
nlur u rnttur rrtulu d xrtz rmnlt. mrtnt d rnut t
ftul nlur rrtulu d xrtz rmnlt v v l tun nd xt
lu rrt, xrtul dmnt vnd rn bnr rtvulu rrt.
Rnttur rrtulu d xrtz rmnlt v v l dr d nu t g
nun xmlr dn rrtul d xrtz rmnlt.
ntru rnttur rrtulu d xrtz rdut t utlz r m l d rb,
rndn urtt, nt, bultn d nlz, rum r dumnt dn b z d d t
utlzt l ntmr rrtulu d xrtz rmnlt nl. n zul dugrlr,
rturlr u urmrlr fut n urnul unu rrt d xrtz rmnlt, xrtul
dmnt v n nt d l dr d t unt nfrmt n r, n urnul u l
frtul tulu, d tr l r l- mnt.
rrl d rdn mtrl dn urnul rrtulu d xrtz vr rt d tr nu
xrtul l- ntmt, l rr rgnulu udr, r ntrt u dn fu. Du
rtr rrlr xrtul v ntm un r vrbl u dr fl, mnnnd
mdfrl ftut l frtul rrtulu d xrtz rtt.

4.2. ub tn thn-rmnlt rvnd drr rtr nfrunlr

b#%l!^+ ? b#%l!^+a?

rgrul thn-tnf fut bl drr unr thn n rum


dtl, dr fut bl mlmntr unr thnlg n drul urmrr n l
ntru uur drr nfrtrulu. Dn t mtv rmnlt ft rvt d mul
trtn drt tudr lr m rtun mdur rd d lr mtdlr u
rtr thn nturl n rtr nfrunlr dntfr nfrtrulu. [59]
D mult r rlul mrturlr unr mrtr t urvlut, ntrut, dt du n
drul urmrr nl, l t hmb u uurn n ntn d ud t. Dzvltr
thn rmnlt rfr n rnu l rfnr drulu thn l l br r
unr n mtd d xrtzr rblr. tn thn-rmnlt r dfnt d L.
Vnbrg drt nmblul d untn l dn rmur rmnlt, mtdl
mll thn-tnf flt n lut ntr rmnlt, rum n untl d
xrtz udr mnt l u rndmnt mxm mll rmnlt n tvtt
rfnl rgnlr d drt. [82]
rt udr ultmlr n dmntrt tn thn-rmnlt
rrznt nun ml, nlud, lng lmntl mnnt d Vnbrg, u un
rtr thnlg xutv lmnt u rtr dmntrtv-rgnz tr. dr
tn thn-rmnlt t dtul d mlx dn t uz t rlzt d
m mul ub u l mun- drr rtr nfrunlr. Dn rndul
ublr ml n tn thn-rmnlt f rt nu dr xr ubdvzunlr
d xrtz rmnlt, dr lbrtr ltr rv l rgnlr rtr nrmlr d
drt ml ntr-un fl u ltul n ndlnr tulu d ut.
Vlnk dfn ntul drt un tm d mur rgnztr, thn-tnf
rn n urd frm, rntt r rr ndlr d rgtr rm nnt
ublr tvt d urmrr nl ntru rzlvr vntullr rn thn-

rmnlt, rum r rlzr rt tr nd n drul rtr


nfrunlr nrt. [73]
vnd n vdr drrl thnlg dn ultm n, rt udr nfr
dfn mlx tn thn-rmnlt num tvtt numtr ub,
rntt r rr mnnr unr nd d rgtr rmnnt rgnlr d drt n
vdr lunr fnt rnlr thn-rmnlt, rum rlzr rt

a?

tr nd n drul drr rtr nfrunlr. [88]


tn thn-rmnlt drr rtr nfrunlr rrznt d f t un
tm dnm, lmntl l mdfndu- rmnnt flndu- ntr- trn nxun.
t rvt ub tu tm utm dmn du tgr num: l br tr
truturlr d rgnzr drr mun thn-rmnlt, nttulr u fun
rt-tnf dn rmur rmnlt xrtz udr (Dr hnrmnlt d n rfrm l Rubl ldv, ntrul nl d xrtz
udr d lng ntrul d ut, ntrul d nfrm vdn r tv l
t.), r du tgr lbrtrlr ubdvzunlr rtv d nvtg, fr
d urmrr nl, rurr, xr rmnlt.
Un dntr ub, rfrndu-n l lbrtr dn drul Dr hnrmnlt, rlzz n l tm tvt d drr mtdlg dr xutr,
drnd utlzr nmlt mtdlr mllr thn-rmnlt dn drul
dfurr tvtlr d urmrr nl lr rtv d nvtg. n l tm,
ub nvlulu xutru vr rlz, n lmtl rvdrlr lg l, numt rn
rgnztr, fnd unut ftul r tvtt d urmrr nl u mur rtv
d nvtg ntrunt lmnt d rgnzr rru-z rum nlz tu,
lnfr u ntrun u lt rv lbrtr.
n ndl mdfrlr ntnu rvdrlr nl drturl nvnulr -u
nmult, dr rtrlr tr, fnmn nu t nttdun nt d rfn r
dvt tvt rgnlr d drt, nluv rn lr nlr rlzr thntnf. D mn, xt numt tgr d tn, r ntr r rnulu
nttunl d gltt tuturr n f lg, rmn ntngbl. tfl, tt nvnutul t
utul, u drtul d d dlr u d rfuz d dl r [13, art.64, alin.10;
art.66 alin.2], d - mdf dzl u ur mlu mnt.

vtul rr v rd tu tn urd, utnd unr un rztn


f d rgnl d urmrr nl utlznd dfrt lgtur ml t f ndr t
ndln. tdl mll thn-tnf nu u lmt d rfn r, t
tndn fnd ntr- lrr vdt. Dn t rtv, tnlul tmulu d tn
thn-rmnlt rt ftt tvt rgnlr udr n tmul drr
rtr nfrunlr.
tfl t rt bz rbtr n uzl nl, btvz rul d
rbun rdu vdnt tmul d rtr ftlr nl. t luru nu t f n
nftut fr rgtr d ltt l nvlul tullr nd d mbtr
rmnlt, rum lurul ntr-un rgm tm d rgnzr, nfrm nrmlr lgltv n
vgr. ful rtr uzlr nl rvd tt ftl drt f fx t
rul, dr thn, trvt rgullr rmnlt. t btl mtrl t fr
nfrm dr ft m dr ft, n fun d blt, vr trbu rd t d l
lul ft, nlzt rzntt rgnlr d urmrr nl mtnt.
Du um t mtr nfrun t, d rgul, nt d unl mdfr n
mdul nnurtr, mdfr dtrmnt d un mlx d ftr. tfl d mdfr n
mul nfrnl, rzultt l nfrunlr nl, unt dfnt d tr rmnlt drt
urm nfrnl. Dtr, xmnr rlmnr rdr lr n t nl d
rtr ruun lr ntnv mllr runztr fulu tu.
rnnd d l ul rulu nl [13, art.1 alin.2] n urrudn d ltt
rfgurz rnl numtr rv rgn d drt rlzz tvtt d drr
rtr nfrunlr. t vrb ndb d tr rvl rtv d nvtg l
, rgnl d urmrr nl, untl d xrtz udr dn r, dr d ubdvzunl
rmnlt l . t n tvtt lr d trn urmr m mult btv,
dfrnt n fun d nnut grdul lr d xtndr, utnd f lft n fn l
ntrmdr.
nttutul nl d xrtz rmnlt dn Rmn ft nfnt rn Htrr
Guvrnulu nr.368/1998 t ubrdnt ntrulu ut, rn rrgnzr Lbrtrulu
ntrl d xrtz rmnlt, lbrtr ft dfnt. n ubrdn uurt
funnz Lbrtrl ntrudn d xrtz rmnlt dn uurt, lu,
mr. xrtzl unt ftut n drul nttutulu nl d xrtz

rmnlt n lbrtrl trtrl, n nfrmtt u rvdrl rt.3 dn Htrr


Guvrnulu nr.368/1998 rtv l rt.3 ln.1 dn rdnn nr.441//1999 m d
mntrul ut d l dt unt urmtrl:
-xrtz rulu, mntur, dumntlr, dumntlr n frmt ltrn d thn
tlr;
-xrtz bnntlr, mndlr mtl, ttlurlr d rdt ubl, rum ttlurlr d
r fl ntru ftur llr;
-xrtz urmlr dgtl, lmr lntr, v vrbr, rum urmlr
blg;
-xrtz rmlr d f munlr, urmlr blg ftgrflr nrgtrrlr
ud;
-xrtz trlg t.
n nttutul nl d xrtz rmnlt n drul lbrtrlr ntrudn
unt ndr xr rmnlt num tt ntru drt d mntur d m
dmnt d drtrul . xr rmnlt df r tvt t n nfrmt t u
rvdrl dulu d rdur nl [14, art.54; art.118-127] trvt lg unt xr
fl.
trvt rt.1 ln.2 dn rdnn Guvrnulu nr.74/2000, l ftur xrtzlr
rmnlt d tr xr fl, t rt xr num d rgnl udr, l
rr rlr rmnd d t, utrz n ndl rznt rdn n
Guvrnulu. ltt d xrt rmnlt utrzt, ntru xrtzl rmnlt,
dbndt rn unr unu xmn rgnzt d ntrul ut, n f un m
frmt dn rrzntn nttulr n dmnul f gnulu d xrtz. n fun d
ltt ntru r nddz. tvtt d xrt rmnlt utrzt t
xrt ndvdul u n t mrl nttut nfrm lg r u bt d

tvtt rtr l xrtz rmnlt.


nttutul d rmnlt dn drul ntrtulu Gnrl l l Rmn r nvl
d dr, r l nvl trtrl xt 41 d rv rmn lt n drul ntr tlr
udn d l. rnll trbu l truturlr d rmnlt unt l rvnd
ftur rtr l f lulu, xmnr rblr n lbrtr, ftur nttrlr

thn-tnf xrtzlr rmnlt, rum rtr tnf fund mntl

ltv.
dr, nttutul nl d rmnlt r urmtr trutur:

rvul xrtz rmnlt;

rvul dntfr udr;

rvul xrtz Fz hm;

rvul rmnlt;

rul rtr l F Lulu;

mrtmntul rdur rtr tnf;

mrtmntul dumnt lft rtrt


nttutul nl d rmnlt r urmtrl trbu:
1. ftuz rtr l f lulu n zul nfrunlr l vnmntlr d t n
mtn l;
2. xut xrtz nttr thn-tnf n lbrtr rr, n ul flr
dvrulu n uzl nl, du nfrm lg;
3. rgnzz, tulzz dfr nmlt tvt d dntfr n rtt,
bz d dt l rmnlt, xltt mnul u nfrmtzt;
4. dfr rtr tnf ltv n ul rfnr mtdlr
mllr rr d mun;
5. rdnz tvtt d tndrdzr mtdlr d luru rmnlt ntru tt
lbrtrl dn ubrdn, gur mngmntul lt nfrm nrmlr
tndrdlr ntrnnl ru ntru rdtr tvtlr f;
6. rlzz mtrl dumntr dtnt rgtr tudnlr, lvlr urnlr
dn ll ntrulu dmntr ntrnlr, rum ntru lllt dr dn
l, n rd u nutl thn tt;
7. rt l ntrunr tnf ntrn u ntrnnl n ul untr, dzvltr
mlr mtdlr mdrn dn dmnl f d tvtt;
8. rgnzz mzn nnl ntrnnl n dmnul d tvtt.
nttutul ntru hnlg vnt () dn drul .R.. dfr tvt d
rtr, rtr mr-rdu, n dmn rum ltrn, m n, t,
nfrmt, mtmt lt u mun. tvtt d rtr dzvltr

nttutulu ntru hnlg vnt urmrt rrdr l rul d du frmr,


rm rtr fn rfrmn, ntru tngr xln dmn d vrf
b#%l!^+a?

l tn thnlg.
nttutul ntru hnlg vnt dfr tvt d rtr-dzvltr
fnnt dn bugtul rru u n rtnrt - rn rgrm urn u fnnt d
rtn l rt. D mn, nttutul rz u nttu ubl u rvt,
rdtt u ttt nfrm lg rmvz tmt d ntr n drul l nulu
nl d rtr-Dzvltr nvr. rntr rtl d rt r l r nttutul
ntru hnlg vnt rt numr l dn drul rgrmlr nnl rum
rznt 2000, Rlnn, urtt u X rtr d xln. rn ll tgr d
rdu rv frt d nttutul ntru hnlg vnt unt:

gurr rt munlr dtlr n frmt ltrn utlznd mtd


rtgrf

rt nfrmlr lft rn mur

hmnt ntru rdmun

hmnt tm ntru mun d dt v

dztv t tm d mun vd

dztv ubnmblur mn

tm d rt fz ntrl

dztv hmnt dtnt rvnr mbtr trrmulu.


n drul nttutulu funnz Lbrtr d vlur rtgrf

rdtt d tr R.

4.3.iuri de exertize i dtre tehni existent n rezent

n litertur de seilitte exertizele [62, p.41-43] u fst lsifite du mi multe


riterii stfel:

du ntur rblemelr e urmez fi lmurite:

-exertize riminlistie: trselgie, blistie, grfie, dtilsie, urmelr lste de


instrumentele de srgere et;
-exertize medi-legle e ntribuie l lrifire rblemelr rivind mrte vilent,
mrte suset su rei uz nu se unte su nd este neesr exminre
rrl nvinuitului ri ersnei vtmte entru nstt nseinele ri urmele
desfurrii tivitii iliite e rul estr;
a?

-exertize sihitrie rin re se stbiles limitele rsunderii enle ri lte elemente rivind
stre sihi ersnelr imlite n desfurre unr tiviti iliite;
-exertize ntbile e lmures sete legte de mdul de dezvltre ri ntindere reudiiului
n drul frudelr finnire;
-exertize tehnie e, n funie de seilitte, ntribuie l flre devrului n drul
eretrii tenttelr terriste, identelr de trfi rutier, neresetrii rteiei munii ri
mediului nnurtr.

du mdul de reglementre exertizele sunt fulttive su bligtrii.


du dmeniul suus investigrii exertizele sunt:

-individule, efetute de un singur exert e i desfr tivitte ntr-un singur dmeniu de


tivitte;
-mlexe su mixte e neesit untine din mi multe rmuri le tiinei i tehniii.
rgnul de urmrire enl e disune efeture exertizei v stbili de semene i
bietul estei, frmulez ntrebrile l re se v rsunde i termenul n l re se v
efetu lurre resetiv. um m reizt i nterir, exertiz se desfr rin
nlizre mterilelr i dtelr e sunt use l diszii su indite de tre rgnul de
urmrire enl. Exertul riminlist fiil nu te i nii nu v ve tribuiile unui rgn de
urmrire enl su de rgn de ntrl.
eri identifirii riminlistie este lit e lrg n dmeniul exertizei. ns, du
um fst demnstrt n rti, stbilire identitii bietelr nu este singur srin
exminrii riminlistie. rfesrul .V. erziev menin: Identifire deseri se fe
bietul exminrii riminlistie, ns nu este i uniul s l estei. n drul exertizelr
riminlistie nu rreri se gses rsunsuri rivitr l menismul i ndiiile de frmre
urmelr, l resul de identifire lururilr sunse .. rti demnstrez , n

resul de efeture exertizelr riminlistie, deseri se sluinez srini de stbilire


rtenenei de gru. Este sufiient s mintim desre stbilire tiului instrumentului de
srgere, sistemului de rm, mrii de utmbil .. [102, p.13]
est subiet este brdt i n lurrile ltr meni de tiin. re stfel ntrebre
rivind existen unui gen individul de exertiz riminlisti neidentifitre, re se
desebete de exertiz de identifire rin ninutul i sul exminrilr. te elellte

exertize riminlistie, rin intermediul rr hestiunile de identitte nu se sluinez, i se


stbiles, , sre exemlu, existen unr flsuri n te, stbilire distnei i direiei fului
de rm, lul din re fst efetut srgere brierei, se stbilete stre menismului
ltului srt i ltele de est gen rezint rbleme neidentifitre [97, p.72]
Reieind din est, r elbrri re nin ziii teretie i metdie distinte
rivind numite genuri de exertiz riminlisti, u sul de interret, generliz, de
frm bz tereti estr ni direii de eretre n rti de exertiz. Sre desebire de
ele de identifire, este snt denumite neidentifitre. riminlitii utilizu e lrg
est terminlgie, nernd ttdt s defines est net. Unii utri nsideru
exertiz riminlisti sluinez rbleme e in fie de identitte, fie de existen unui f t
nret. re idee de exertiz ftului. .. vsilv, nsidernd exertiz dt
stbilete irumstnele zului, rune denumire de exertiz irumstnil. [84, p.11]
Rezulttul estr studii fst ublire lurrii lui I.. Sedh-ndrenk Exertiz
riminlisti neidentifitre, unde utrul frmult definii exertizei riminlistie
neidentifitre, lsifit tiurile de exertiz, n funie de sul srinilr frmulte,
rus metdi de eretre bietelr exertizei riminlistie neidentifitre. utrul
remr stfel de lsifire ermite dezvlui ninutul exertizei de neidentifire rin
rism unr srini nrete, re frmez bietul fierui ti de exertiz. De semene,
trebuie menint ftul diversele tiuri de exertiz riminlisti neidentifitre snt strns
legte ntre ele [98, p.103]. El evideniz urmtrele tiuri:
- stbilire strii rele;
- stbilire sibilitii efeturii msurilr ertive;
- stbilire irumstnelr iunilr svrite;

- stbilire rtenenei de gru;


- detetre urmelr, textelr invizibile su slb vizibile, semnelr reliefte distruse i
ninuturilr difite. [84, p.11-17]
n utre unui seifi mun l eretrilr neidentifitre, riminlitii u uns
l netul de dignsti riminlisti. ermenul dt fst intrdus n riminlisti n 1972 de
tre V.. Snetkv, re nsider dignstiul dtrin desre legitile de reun tere
bietelr riminlistie du rteristiile estr. De ft, tuni s- rus nluire
termenului de neidentifire u termenul dignstire. [98, p.103]
Dignstiul este e lrg utilizt n tivitte rti i e tiinifi. el mi mult
est s- dezvltt n dmeniul mediinei. ult tim netul de dignz er leg t nume de
mediin, rin reuntere blilr n bz simtmelr. [100, p.10] tui, dignstiul se
rsndete n tiin i tehni. i est nu este ntmltr, deree resul de un tere
de dignsti sigur eretre rientt unui fenmen neunsut, rdnez diverse metde
i mile ntr-un sistem lgi, rmnis. resul dignstitr nst n stbilire esenei
unui numit fenmen lut n exminre du rteristiile estui, rin tlgre lui l
numite lse, tiuri, genuri su gruuri, stbilite de tiin, su rin intermediul rtiii.
Idee flsirii dignstiului n riminlisti nu este un nu. Du um menine z
V.. Snetkv, n E. Lrd flsit metd dignstirii n stbilire vrstei i sexului
ersnei du mrentele digitle,[83, p.543] unii riminliti brdu eretre tehni
dumentelr dignsti tehni-riminlisti. n ubliiile riminlitilr svietii, de
semene, se studiu metdele de dignsti l ersnlitii n resul en l i seifiul
lirii estui n riminlisti, se studiu rblemele generle le exertizei de dignsti
riminlisti i sluiile de dignsti le srinilr de exertiz,[72, p.73] reum i hestiunile
de interretre i erfeinre diverselr metdii de dignsti l numitr genuri de
exertiz riminlisti (trselgie, rmelr lbe, substnelr i mterilelr et.)[100
p.11]. tui, multe ntrebri legte de utilizre dignstiului n exertiz riminlisti nu u
fst n md delin dezvltte, exist mi multe ntrverse. u fst stbilit lul dignstiului
rintre lte tiuri de tivitte de untere, flsite n exertiz riminlisti.

lire dignstiului tivitte de untere ferit rtunitte de


ner, de e ziiile rtiulritilr sle, brdre eretrilr neidentifitre i
stbilire unei metdlgii generle de sluinre srinilr de dignsti.
n legtur u ele enunte, se te resuune rlel u teri rtiulr
identifirii n riminlisti, trebuie s existe i terie rtiulr dignstiului, re lu te
mreun s devin ri mnente le teriei generle de eretre bietelr riminlistie.
stfel de resuunere, ntr- numit msur, exli uurin u re V.. Snetkv reuit s
intrdu unele niuni i termeni n dignsti rin nlgie u netele i termenii din drul
teriei de identifire riminlisti.
De semene, nu este n definit reli dintre tegriile srinilr de exertiz le
estr direii. L lsifirile existente le srinilr de exertiz n identifitre i
neidentifitre se mi dug i lte vrinte ni, dr entru et su resinge
netele ruse de erettrii-riminliti este neesr nliz lsifirile fute nterir.
Existen exertizelr identifitre este reunsut de ti erettrii. ntrdiii
r n ee e ine de lsifire srinilr exertizelr identifitre i de dignstire.
Svntul rus .I. Rudnienk rune difereniere srinilr de exertiz n bz desebirilr e
in de strutur reselr de sluinre estr. unnd l bz est riteriu, utrul
divizez srinile n tru tegrii:
1.

Srini de identifire;

2.

Srini de dignsti lsifitr;

3.

Exminri de dignstire strii bietului;

4.

Srini tributive (sulimentre).

b#%l!^+a?

n srinile de dignsti de lsifire, erettrul ndrez srinile de stbilire


rtenenei de gru bietelr du rteristiile nstrutive i mrflgie; du
refletrile surfeei i frmei estr; du mnen i mzii interir. t ii
utrul ndrez srinile de stbilire resunderii rteristiilr fenmenului studit

numitr reguli, ndiii nrmtive su reguli stbilite n relbil (srinile de stbilire


mdului de rduere/fbrire).
Din rndul srinilr de dignsti l strii bietului f rte urmtrele srini:
Stbilire rteristiilr sile;
Determinre rteristiilr temrle;
Identifire setului iniil su strii tehnie bietelr mdifite, inlusiv i
urmre tivitilr infrinle;
Stbilire ftului, uzelr i ndiiei de mdifire nsuirilr bietului;
Determinre rterului i menismului distrugerii bietului;
Stbilire destiniei bietului.
n gruul de srini tributive, .I. Rudnienk rune s fie inluse srinile de
stbilire nsuirilr nrete, rmetrilr tehnii i ltr rteristii le bietelr dintrun numit gru (sre exemlu, stbilire librului glnului trimis entru exertizre).[94, p.97102]
Un lt erettr rus, .S. Rmnv, ntez lte elemente de difereniere srinilr de
dignsti de exertiz, dr re n mre msur se redu l mdifiri terminlgie, utrul
runnd de numi exminre entru stbilire nturii bietului nlizt su entru
stbilire strii estui dignsti substnilgi. n ntinure utrul evideniz
dignstire

renstrutiv,

resturtiv,

dignstiul

exertul-uzl,

dignstiul

rnlgi.
nliznd reli dintre exminrile de identifire i dignstire, utrul
nluzinez exist du tiuri de dignstire n drul exertizei udiire: de
identifire i de neidentifire. Exertiz tehni-riminlisti dumentelr metd de
eretre te ve n esen tt eretre de identifire (stbilire rtenenei de gru

su identitii individule), t i srin de neidentifire (exerimentre, renstrui,


resturre). [89, p.8-15].
V.F. rlv i .R. lehv i ndiinez zii lr rivitr l sistemtizre
srinilr exertizei riminlistie rin sul eretrilr de exertiz. utrii evideniz tru
gruuri de srini:
1. de identifire stbilire identitii nret-individule bietului su riere de est;
2. de lsifire ndrre bietului ntr-un numit gru de lsifire;
3. de dignsti stbilire (renstituire) unr evenimente rtiulre elementre;
4. situlgie stbilire (renstruire) evenimentelr rtiulre su rinile.
Diferen dintre srinile situlgie i ele de dignsti este rivit de utri n funie
de grdul generlitii situiilr stbilite u utrul estr. D srinile de dignsti n
litte de biet resuun un eveniment rtiulr, tuni srinile situlgie u biet
sistemul unr stfel de evenimente re reflet dinmi evenimentului rtiulr su rini l.
Seifiul srinilr situlgie este rterul integrinl l resului de eretre. [86,
p.52-53].
mre tenie rblemelr dignstiului n exertiz riminlisti fst rdt n
lurrile lui I.G. ruhv. nliznd minuis i generliznd mterilul tereti i r ti divers,
utrul nert s stbiles: lul dignstiului n exertiz riminlisti, bietul
generl i bietul seil, srinile eretrii de dignsti, metdlgi dignstiului
riminlisti; evideniere direiilr rinile de dezvltre estei terii. [81, p.57-58]
I.G. ruhv evideniz trei grue de srini:
1. de identifire: stbilire identitii individule, inlusiv unui ntreg du ri; stbilire
rtenenei de gru bietului l ls, gen du semne libere; stbilire rtenenei de
gru refletrilr din diverse lse, tiuri;

2. de lsifire: stbilire rtenenei de gru l ls-stndrd mun unsut;


3. de dignsti: resundere bietului numitr rteristii; determinre strii rele
bietului; stbilire strii iniile bietului; determinre uzelr i ndiiilr shimbrii;
stbilire existenei urmei; determinre utilitii urmei entru identifire; determinre strii
rele bietului n mmentul refletrii lui; stbilire sibilitii de ude desre menism
i irumstne n bz rezulttelr iunii; identifire unr frgmente serte le
evenimentului; determinre dinmiii evenimentului; determinre lului i timului
evenimentului; stbilire legturilr uzle; determinre sibilelr nseine le iunilr
svrite; stbilire mtivului nseinelr rvenite; determinre sibilitii svririi
numitr iuni n numite ndiii; stbilire resunderii/ neresunderii iunilr
numitr reguli seile.
Exemlele exuse mi sus nu sunt unie, dr din mre diversitte de reri este, n
ini nstr, sunt multilterle i reflet e delin viziune generl sur rblemei n
disuie. stfel, ti utrii, fr exeie, reuns existen exertizei de identifire. ns nu ti
u eei ziie rivind inludere n mnen exertizei de identifire eretrilr
rivind stbilire rtenenei de gru.
netul de stbilire rtenenei de gru se interretez n dmeniul riminlistiii
frte e lrg: gen su stdiu de eretre identifitre, reum i ti de eret re de
dignsti i de lsifire. est, rbbil, se ntml din uz interretrii greite
esenei netului dt, nluirii niunii de semnre u rinmentul identitii, e nd
netul de identitte n riminlisti, n exertiz i rbiune udiir re nevie de
brdre univ i lr. n riminlisti este indmisibil definii dubl identitii.
uli dintre riminliti nsider neesr se dezie de termenul de identitte generi
n fvre termenului rtenen de gru. .V. erziev susine: n drul identifirii se
stbilete este eli biet unitr () n timul determinrii rtenenei de gru se nstt
b#%l!^+a?

dr bietul studit rine l ls unsut, este eli du genul su tiul su.

[103, p.4] .I. Vinberg menin: Identitte unui biet semnifi, n rimul rnd,
individulitte estui, riginlitte, desebire s de lte biete, inlusiv de bietele
similre." [71, p.78] R.S. elkin definete identifire res de stbilire identitii unui

numit biet individul. [67, p.107] n legtur u est, R.. entler ntez, e bun
drette, frmulre rblemei rivind identifire de gru reez imgine greit desre
sibilitte existenei bietelr re sed dr rrieti generle (de gru). ns n ntur
nu exist stfel de biete. [80, p.99]
tivitte rti demnstrez rin niune semeni deseri se subnelege
eli, ns brdre diferit nluziei rivind rtenen bietului exmint l genul,
gruul resunztr re se exlude. semnre se te mnifest mi mult s u mi
uin, e nd identitte nu re grde, menin erziev .V. [102, p.3]
Dei, idee identifirii nst nume n stbilire identitii unui biet nret. De
ee, lsifire srinilr de stbilire rtenenei de gru fiind de identifire, du
rere nstr, re fi greit, deree est ft due l evlure ernt reliilr
dintre lururi, mnifestre i stre estr. te ele meninte in de identifire
riminlisti, re trebuie s fie diferenit de identifire, sre exemlu, n himie s u
bilgie.
Diinrul exlitiv l limbii rmne nine urmtre definire: mri
sistemti, rertiz e lse su ntr- numit rdine. [22, p.1189] Dei lsifire este
tivitte seifi i destul de difiil, n resul rei se frmez un mlex de semne
imrtnte, rteristie entru un gru de biete. Sul eretrilr de identifire este
delimitre semnelr de lsifire re sunt rezulttul generlizrii tiinifie eretrilr unui
numit gru de biete, re serves entru difereniere ttlitii bietelr studite i
elbrre n bz lr tlselr, tlgelr, leiilr.
tui, este srini nu sunt inluse n gruul de srini sluinte de exeri n timul
efeturii exertizei riminlistie, ndrre bietului ntr-un numit gru nu nsemn
lsifire est este srin tii de reuntere i difereniere imginilr, di
dignstiul determinre esenei bietului, lului estui ntr- numit mulime, u
utilizre unr lsifiri elbrte mi devreme, di stbilire rtenenei l ev
unsut, inlusiv l ls-stndrd.

rebuie ett rere lui .I. Rudnienk, re de semene inlude este srini
n rndul elr de dignsti.[95, p.100]. n ee e ine de delimitre unr numite tiuri de
srini tributive, tuni srinile de stbilire rrietilr nrete, rmetrilr
tehnlgii i ltr rteristii le bietului (fenmenului) l un numit gen, gru nu sunt
ltev det srini de stbilire rtenenei de gru, di srini de dignsti, ee e i
se nfirm rin exemlul dt de utr.
n est ntext, este slb ustifit, du rere nstr, delimitre n gruuri
serte srinilr situlgie,[94, p.78] rus de V.F. rlv i .R. lehv,[87, p.78]
deree, n rimul rnd, srinile de dignsti i ele situlgie nu se t delimit du sul
de eretre. rterul integrinl nu te servi dret temei sufiient entru stfel de
delimitre, n l dile rnd, srin exertizei nu te, du um se re, s se mdifie
(littiv) dtrit numrului de evenimente rtiulre re se eretez de exert. u t te
stfel de delimitre se te flsi l lsifire exertizelr riminlistie du bietul
eretrii.
n resul investigiei i udierii udiire este imrtnt determin nu dr ine
mis infriune, ine su e fst bietul tenttului, e servit dret unelt de mitere
infriunii i unde fst mis est, dr i um, n e md, nd i n e irumstne fst
e svrit. n legtur u neesitte determinrii bietului, substrt mteril de refletre
situiei mterile evenimentului, re neesitte eretrilr de identifire, re u
b#%l!^+a?

lul rinil n teri i rti exertizei riminlistie.


Dignstiul riminlisti brdez bietul de exminre sub lt set. L
sluinre srinilr de dignsti se stbilete: ntur bietului studit; stre bietului
studit (stbilire strii rele; stbilire strii iniile; stbilire strii viitre rgnz ).
Rezlvre srinilr indite este de nenhiuit fr stbilire uzelr numitr evenimente
rtiulre studite, menismului de inre unui biet sur ltui i interiunii
dintre este, llizrii n siu bietelr, timului de desfurre evenimentelr
rtiulre ..
n resul dignstirii riminlistie se stbilete nu evenimentul rtiulr re
vut l n generl, i un numit eveniment rtiulr, re ine de elementele infr iunii

investigte. stfel, sre desebire de ele de identifire, l rezlvre srinilr de dignsti se


studiz rrietile bietului itte de reinre ntr-un numit md l numite
gruuri de ftri i uze nrete. este rrieti le bietelr se reflet, n resul i
rezulttul infriunii mise, n lte biete le mediului n re s- mis infriune.
bietele identifirii i dignstirii se t surune ntr-un biet mteril, ir
srinile de identifire i dignsti, fiind de sine stttre, t fi rezlv te rintr- singur
redur de eretre. ntr-un ir de zuri, srinile de dignsti se rezlv n rezulttul
desfurrii eretrilr de identifire (sre exemlu, timul ntmirii dumentului te fi
stbilit du grdul de uzur frmei tirite); l rndul lr, srinile de di gnsti deseri se
rezlv n drul eretrii de identifire (deseri ninte identifirii diszitivului de sris re
l stbilire mnenei vselei). stfel, nliznd tte srinile exertizei udiire
srini de reuntere imginilr, binem, metdlgie uni de rezlv re estr .
Ultimul luru fiind frte imrtnt n lumin muterizrii tivitii de exertiz, de ree
srinile de reuntere imginilr se sriin e un rt mtemti bine dezvltt.
e msur e rblemele devin din e n e mi mlexe, metdele i instrumentele de

b#%l!^+a?

investigie use l diszii rgnele de urmrire enl vr trebui s fie mderne i utile enru
rezlvre resetivelr rbleme. stfel, este vr trebui s fere reizie, rfunzime i
resetiv itte de delsre n siu entru bun investigie riminlisti. est
neesitte determint rere i utilizre truselr riminlistie de utilitte generl entru
eretre l lul ftei, reum i truse seilizte entru investig re unr idente, entru
exertize blisti-udiire, entru exminre dumentelr et.
endin mdern este de re lbrtre mbile, mlste e utvehiule, e
elitere su e mbriuni nutie, n funie de lul i mlexit te , de seifiul i
neesitile eretrii rriu zise.
rus universl urinde mi multe mrtimente rientte sre:
1. rbleme de trselgie - destint deseririi, fixrii i ridirii urmelr de mini, ii re,
dini, urmelr de instrumente, et. rin flsire de substne ulverulente entru evideniere

urmelr ltente, ulveriztre, ensule, flii dezive entru fixre / trnsfer de urme evidentite,
surse de lumin -UV, IR - +setrul vizibil
- vse de meste entru mule;
- benzi metlie entru izlre mulelr, et.
2. surtri i mre lue u numere, bnd metri (dm, m) -, ret seil.
3. Desene i shie - busl, l, li lbe, blne t. hrt, et
4. lte instrumente uxilire reum leti i mgnei entru extrgere de ri metlii,
resetiv urubelnie, dli utilizte du erinele lului, resetiv liuri su ungi entru
mblre i trnsrt.
- utii, erubete entru reltre de biete mii i mirurme (shie, resturi)
rus ft-vide-udi urinde rtur ft u bietive sulimentre, suerngulr,
telebietive, i resetiv un exnmetru. Du 1989 s- extins dtre i utilizre tehniii
vide n relizre eretrilr l f lului. vntele sunt dte de riditte, lritte i
rterul urinztr l imginii. Frte utile se dvedes fi nregistrrile vide le

b#%l!^+a?

intergtriilr lute utrilr unr fte grve. rin utilizre tehniii vide se t bine
imgini rin re se fixez ndiiile lului ftei nd est re ntindere mi mre (de ex.
lul rbuirii unei ernve) delrii le unr vitime re i deedez, delrii
rimre i resultri le unr inuli relitrni, mrtri, et.
rusele seilizte t fi mrite n:
1. ruse entru testre stuefintelr (flte l diszii liiei i rgnelr vmle) e
ermit identifire substnelr iee, hluingene, et., bzndu-se e reii de ti
lrimetri.
2. ruse entru eretre identelr - de irulie, exlzii, inendii.
3. ruse entru exminre i ridire telr susete.

4. ruse entru exminri blistie - ermit stbilire direiei, unghiului, distnei de tr gere,
extrgere i ridire glnelr, deserire i ridire rtiulelr metlie.
Lbrtrele mlexe mbile urind mi multe mile uxilire i rinile utile
n eretre lului ftei. este lbrtre mbile fer sibilitte de delsre i
efeturii exminrilr de un numit grd hir l lul ftei entru uze mlexe - idente
eriene, exlzii de rrii, mruri n serie u ngrre vitimelr, et.
Fiind lste e mile de trnsrt (ut, elitere, vse), ele ermit esul n
luri uneri hir izlte, disunnd de surse rrii de ilumint sigurte rin intermediul
milelr uxilire um r fi: genertre, mresre de er, mile de exvie,
sisteme de filtrre nxelr. Unele dintre este lbrtre disun de mile de munire
u serviiile de eviden i fiierele ertive, nstituind devrte entre de mnd n
nduere eretrilr nmitent u ntinure exminrilr riminlistie.
rte nsemnt exminrilr riminlistie se fe rin tehni vizul. est
resuune mile tie u utere de mrire, ermind bservre unr detlii rteristie,
unr elemente desebite, et. um rt eretrile tiinifie, uitte vizul menes
se situez l limit zeimilr de milimetru, sub est limit devenind frte redus. Vedere
binulr nu mi ermite ereere sil entru bietele de dimensiuni mirsie s u
entru detliile individule flte sub est limit dimensinl.

b#%l!^+a?

Lu riminlisti este un instrument ti extrem de util i de lrg flsin. te fi


n vrint siml u mner su lu u iedestl de lbrtr, te fi lu dtt u sistem
de iluminre i uneri u surse de rdiii UV s u IR n zul trusei rimin listie univers le.
i t fi i mdele binulre fixte e i ermind mbilit te, reum i lurul u mbele
mini.
irsul ti este un instrument frte utilizt n exminrile de lbrtr entru
trselgie, blisti, tehni telr-flsuri, dtilsie. iurile de mirse tie
existente n est mment n lbrtrele nstre sunt:
) stere mirsul lrg utlizt n exminre n relief surfeei bietelr. fer mre
lritte n rfunzime, hir d nu re uitte tt de mre i mirsul lsi.
b) mirsul mrtr este un instrument extrem de util, flsit frte frevent n ex minrile
de blisti i trselgie. ermite mrre du biete din re unul este el n litigiu

-rvenit de l lul ftei ( gln, tub rtu, biet u urme de srgere, frre, fire de r ), ir
elllt rvine de l surs ert (rm suset, instrument suset). Un sistem de risme
ermite unifire imginilr i surunere elr du biete (urme), mrre
relizndu-se rin stbilire ntinuitii linire.
Imrtnt este iluminre egl, sub eli unghi, mbelr biete, re se fl e
mese distinte de mirsie sub bietive diferite rr imgine este i unifit , um
m rtt entru relizre mrrii rin surunere.
) mirse n setru invizibil- IR.(infrru), UV. (ultr vilet) destinte n seil
exminrii dumentelr flsifite (susete), urmelr de trgere u rme de f i unr urme
bilgie (serm, sut, et) .
d) mirse tie u destinii seile entru msurre unr vlri unghiulre ( ghinturi e
ev rmei), entru msurre rugzitii surfeelr u grsismente entru dimensiuni de
nivelul milimirnilr.
irsele eletrnie :
) rin trnsmisie ermit vizulizre struturii interne rbelr, vnd iti de rezluie
l nivelul distnelr intertmie (1, 4 - 3. 1010 nm). Funinre lr se b ze z e
vizulizre fluxului de eletrni trnsmis rin seiuni subiri de rbe (slturi).
b) u blei (snning mirse), metd este utilizt mi nu n exminre urmelr
bilgie, urmelr de fumre rduse de rmele de f. Un st eletrni b leiz rb e
re trunde hir n grsime. reizi este mre 0, 5 - 109 nm. i rezluti de n lt definiie.
Lbrtrele mderne utilizez mult tehni sistt de mutere entru exminri
trselgie, blistie, dr i entru exminre telr.
rebuie menint inisterul ferilr Interne lturi de inisterul ustiiei rd,
n Reubli ldv i nu numi, tenie desebit nzestrrii unitilr de exertiz i
riminlisti u mterile i mile tehnie de ultim r. nfrm sttistiilr n nul 2008 n
Reubli ldv existu este 180 de truse riminlistie universle duse din lni,
rte dintre este fiind nluite u truse germne, n ur de 20 de truse, i ur iniene, ir 50
de truse. Seilitii riminliti u binut n dtre este 100 de ftbliuri germne Unmt,
este 10 rte eletrsttie entru ridire urmelr de nlminte de e vre E-2
de rvenien lnez, un lbrtr riminlisti mbil mb-tehni din Sttele Unite le

meriii, destint eretrii l f lului n uzele unr exlzii su de neutr liz re


diszitivelr exlzive.
entru lbrtrele de exertiz le I l Reubliii ldv tt n 2008 u fst
rurte rmtgrfe fbrite de firm Huillet rd din Sttele Unite le meriii, un
setrftmetru -80, rgrme entru ltuire rtretului vrbit l lultrFtrbt, mlete de tehni ftgrfi digitl, tehni de ultim generie germn de
relurre rbelr u inrili i lt rtur mdern entru lbrtrele de
fnsie, de testre mrtmentului simult et.
u trebuies neglite nii sistemele utmtizte de stre i utre dtelr u
destinie riminlisti, fiind imlementt sistemul dtilsi utmtizt D-2000,
lundu-se de semene msuri i entru imlementre ltui sistem blisti- IS, reum i
muterizre lului de luru l exerilr din teren, eti fiind dti u ele mi ni sfturi.
Un rl desebit l eretre lului ftei l rerezint i lbrtrele u destinie
universl rvenite din e svieti [28, p.37]: lbrtr mbil e rseri mirbuzului
RF-2203 (rtilul RISL-); lbrtr mbil e rseri utmbilului UZ-452
(rtilul RV), re se dels fr rbleme e drumurile greu esibile n ndiii
nefvrbile. este lbrtre, deite n set tehnlgi, se er fi nluite u
lbrtre de generie nu, re r ute fe f nilr exigene.
rium, srinile rinile le lbrtrelr n uz rmn: trnsrtre l tim
milelr tehni-tiinifie l lul desfurrii iunii de urmrire enl; sigurre lerii
ehiei de eretre l f lului; flsire nerii lbrtrului mbil entru relizre
unr iuni resule u lire metdelr tehni-riminlistie, fixre mersului i
rezulttelr estr; exminre reliminr bietelr, dumentelr, urmelr ..
b#%l!^+a?

Slnul lbrtrului riminlisti mbil universl resuune un l de luru entru


fierul de urmrire enl, re-i ermite s efetueze udieri, s ntme s rese-verble,
s flses lultrul rttiv, ditfnul et. Ferestrele slnului se nzestrez u struri
e, n interirul lbrtrului se fl i un frigider. e eri se mnte z un dium
destint entru bservre i nregistrre ft i vide situiei. De regul, n este
lbrtre se revede un sistem dublu de limentre u energie eletri diszitivelr u
urent ntinuu i lterntiv.

Lbrtrul riminlisti mbil tii urinde urmtrul minimum de mi le tehnitiinifie, inlusiv riminlistie, n srtimente trnsrtbile: mrtimentul detet relr;
mrtimentul de luru u urmele; mrtimentul de luru u mirbietele; m rtimentul
de exminre dumentelr; mrtimentul de luru u dvrul i urmele de ntur bilgi
umn; mrtimentul videsetfnului (mer de lut vederi, rdimirfn, videler);
ehiment de ilumint (bluri, refletre); trus de instrumente; srtiment de mi le entru
mhetre bietelr ridite (lzi demntbile, utii linte, hete de hrtie i elfn
et.); mile de legtur i semnlizre; set de mile entru sigurre seuritii (stingtr
de inendiu, ms ntigz, trus frmeuti de rim utr, ntiner entru biete i
diszitive exlzibile, stum entru sufundri sub et.); mile uxilire (ngli
entru ngrdire lului ftei, sr lint, set de mbil lint et.).
entru exminrile reliminre le urmelr l f lului, fute u utrul estr
lbrtre, s ib nse de reuit, re rtun revede n ninutul lr i mii biblitei
de seilitte, re s nin ri i ghiduri de utilitte ermnent, hri, ndrum re rivind
unele eriuni tehnie l f lului, reum i mile de legtur mderne, muter
rtbil u evidenele riminlistie uzule.
rblem desebit n sistemul sistenei tehni-riminlistie nstituie niune i
esen untinelr de seilitte. n litertur riminlisti s-u ntrerins nerri de
determin i nretiz ninutul untinelr de seilitte [105, p.89].
ritte svnilr nsider este sunt untine din tiin, tehni, rt,
meserie, reum i exerien rfesinl, derinderile i rieerile de li metde i
mile tehni-tiinifie de deistre, fixre, ridire i exminre rurilr delite. Sre
exemlu, V. Zuev nsider este sunt untine n tiin, tehni, rt, meserie, u exei
b#%l!^+a?

dmeniului dretului mteril i resul, flsite entru sluinre rblemelr re r

l nftuire ustiiei [77].


u est zie, .Ienk bserv utrul itt mi sus interretez re lrg
dmeniul lirii estr untine. Stim est bservie ret, deree, du um
rezult din nliz rt. 87 din dul de redur enl l R, est er de rbleme este
limitt, referindu-se dr l deserire i fixre rbelr.
entru exeri, seilizre n dmeniul nret l tiinei i tehniii t
nsemntte riritr, hir d universlitte regtirii lr rmne demdt ndiie de

bz rfesinlismului lr. i u sem est luru este seifi entru exerii inisterului
ferilr Interne, re nu numi efetuez investigii i exertize de lbrtr, dr i
rtii n litte de seiliti l relizre iunilr de urmrire enl i er tive de
investigie, rr nliz vm fe n urmtrele rgrfe.
Relizre n ft sibilitilr sistenei tehni - riminlistie resuune, du
um s- menint, brdre sistemti i efeture unr tiviti de rigre u un s
bine determint. L rndul lr, este tiviti trebuie s se sriine e un fund ment
metdlgi, e numite elbrri teretie rivind rblemti n uz. It de e, de l bun
neut, trebuie s nretizm re este lul sistenei tehni-riminlistie n strutur
riminlistiii, d e te s retind l rlul unei terii riminlistie rtiulre.
eesitte resnd rgnelr de dret n mile tehnie flsite n lut u
riminlitte ntemrn este evident. Imrtn estei rbleme srete dt u
nrutire situiei rimingene i retere numrului de infriuni svrite de struturi
riminle rgnizte, re, lind uneri mi intensiv nile mile tehnie, t une
rezisten semnifitiv rgnelr de urmrire enl. tdt este evident i ftul
elbrre setrului lrg de mile tehnie neesre sluinrii tuturr srinilr tehniriminlistie, u tt mi mult ele e in de deserire i eretre infr iunilr n
nsmblu, n drul riminlistiii ninle, este nerel, inndu-se nt de tenilul nstru
enmi i tiinifi destul de mdest.
stzi, ns, lund n nsiderre seilizre munii e ln glbl, te nii nu
trebuie s vrbim de neesitte elbrrii estr mile de tre riminlisti uthtn. n
lume exist mri firme seilizte, instituii e disun de ersn l tiinifi, rgr mtri,
ingineri, ehimentul neesr et., rr tivitte este xt renderent e elbrre i
rduere milelr i metdelr riminlistie de l re nu se enez s rure hir i
sttele uterni dezvltte.

4.4.nluz

n drul urmrr nl du d tr rgnul udr, xrtul rmnlt dmnt


v u d ftur un xrtz rmr. t r rlul d t bl mr urrl
mtr ft, drr xt ftutrulu, rum lrfr unr t r
rgnul d nht l ndr nlr.
rt udr dmntrt n unr nluzl ntt d tr xrt n r rtul d
xrtz rmr nu unt ndtul d lr u d utl ltnd un ulmnt d xrtz. t
t ftut f d tr l xrt, f d tr ltul r mltrl du vr f d
mn trut n r n rrtul d xrtz. D mn d t nv lmurr
ulmntr n r t r d tr rgnul d urmrr nl u d tr nt n d
udt mtnt rvulu md-lgl, lbrtrulu d xrtz rmnlt r
nttutulu d ltt r ftut xrtz nl.
D nu t d rd u nluzl xrtulu dn uz l nu unt ntmt u
nvrd r unt nlt nrml rdurl, rum d xt ntr d ntr
nluzl m multr xr, r t dfn nu t f nlturt rn udr xrtulu,
ntn t dun ftur un xrtz rtt, nrdnnd- ltr xr. xrtz
mlx t r ftuz d m mul xr dun n zul nd l
nttr rumtnlr mrtnt ntru lunr rn unt nr dt dn
dfrt dmn tnf u dt dn dfrt rmur l lu dmnu. n bz dtlr
bnut lbrz un rrt gnrl d xrtz. xr r n-u rtt l
lbrr lu r nu unt d rd u l mnz num ntru rt dn r rt nn
rzulttl rtr lr.
ul rmrdl l nfnr funnr lbrtrlr nttulr rmn lt
t l d dr rt nfrunl m, d dr ft du n
f ut. tt ntru lg, t nru rt, t ndfrnt fl d thn flt
frul d urmrr nl u xrtul rmnlt, d t unt u nu lbrt d
thn rmnlt r mrumutt dn lt dmn. rnlul nt n ftul t
ml rund rnlr gnrl d dmbltt n rdur nl, d lglt
xgnlr t, xlud fn, trtmntul numn u dgrdnt rnlr.

LUZ REDR

Rezulttele nvestlr efetute, nlze lesle, dtrne rt de


eertz rmnlst dn Rmn, reum dn Reubl ldv ermt frmul
urmtrele nluz:
1. n sul rmnes eertz udr vrette de tvtte rt mle,
bzele metdle le re u fst nsldte n drul mrtmentulu de tehn
tne ursulu unverstr de rmnlst, neest l et tul surre teret
m sld. untere rfund reselr letlr fenmenelr dn est sfer
te f sbl dr e bze tnfe, n drul unu dmenu dstnt de tn rmnlst
ter enerl eertze udre (eertl udr). est tere, mnfestndu-se
dret luz entru rt de eertz, enerlzez, rumentez retez m
temen drele e de dezvltre.
2. tvtte de eertz rmnlst, dret ls dstnt eertzelr udre se
srn e rnle resetr dreturlr lbertlr mulu etenulu, le lt te ,
ndeenden, betvtte lentudne eretrlr efetute. E se efetuez de tre
ersne fze e den untne de seltte ntr-un numt dmenu l tne, tehn su
rte, nu u nterese urde n uz sunt hemte n ltte de eert udr de tre un
rn metent entru lmur hestun e n de dmenul lr de untne. Eertul este un
subet ndeendent l resulu, re dene un vlum ersnl de bl dretur
resule.
3. Emnre de eertz se relzez ntr- numt rdne, determnt de metd
tnf este, fnlzndu-se u lture rrtulu de eertz - ml de rb, re
reznt munre n srs mersulu rezulttelr nvestlr efetute de tre eert.
nluzle rrtulu de eertz se frmulez n bz nvner ntme eertulu tere subetv, srnt e bze betve, lbertte utnme n frmre rre
z f de rezulttele nvestlr redtre nluzlr. Rrtul de eertz

rmnlst, de rnd u lte rbe, trebue suus une verfr rte multlterle de tre
nstn de udet rnele de urmrre enl nfrm numtr lrtm.
4. Erre de eertz reznt rnmentul eertulu su unle estu e nu
resund relt betve, fnd nsen une nfuz u bun redn. revenre reellr
eertule resuune rezentre l eertz mterlelr utente, sufente lttv
ntttv, mlementre n rt de eertz relzrlr rresulu tehn-tnf,
nlr metde nlte, retre nl lttv erfenre ntnu drelr de
eer, utlzre eerene eurene dn drul EFS.
Lund n nsdere nluzle frmulte m sus, n sul erfenr tvt de
eertz dr lesle resule Rmne Reubl ldv, remndm:
1. mdf ln. 1 l rt. 1 une de eertz udr l Le Reubl
ldv rvnd eertz udr nr.1086-V dn 23.06.2000, nlund sntm tvtte
tnf-rt u luune tvtte rt.
2. mdf rt. 147 Eertz mle l l Reubl ldv, n red,
vlbl entru nludere stfel de reveder n Rmne:
(1)n zul n re nsttre vreune rumstne e te ve mrtn rbtre n
uz enl este sbl num n urm efetur unr nvest n dferte dmen, tun
se dsune eertz mle.
(2) n bz ttlt dtelr nsttte n drul eertze mlee, eer (eertul) n
lmtele metene lr, frmulez nluz desre rumstnele entru nsttre rr
fst dsus eertz.
(3) Eertul nu re dretul s semneze e rte rrtulu de eertz mlee e nu ne
de meten s.
3. ) sulment l Rmne u un rtl, re r sef blle eertulu.
b) une entul frmul n rt. 9 l Le Reubl ldv rvnd eertz
udr nr.1086-V dn 23.06.2000 m nt blle eertulu, , n rt. 10, dreturle
estu.
) unf bz nrmtv de tvtte n rmur eertze udre dn Rmn,
snrnznd- u eenele Unun Eurene rvnd demnlzre tvt sttle de
eertz udr nfnre nsttutulu de eertz ndeendent.

4. mdf ln. 1 l rt. 142 l R. ldv u urmtre rezre:


Dsunere
eertze se fe l erere rlr su dn fu de tre rnul de urmrre enl r de
tre nstn de udet.
5. mdf rt. 127 l l Rmne n urmtre rede:
(1) rnul de urmrre enl su nstn de udet este n dret let entru
eretrle de mre mstre, d bete mterle e rvn evdent de l un lt bet
nsttue rte mnent estu su reflet rterstle lu n sul stblr
rumstnelr e u mrtn entru uz.
(2) Se nterze letre mstrelr ntr-un md re une n erl sntte v mulu
su re lezez nre demntte lu.
(3) Desre letre mstrelr neesre entru eretre mrtv, rnul de urmrre
enl emte rdnn mtvt, re este bltre entru eeutre de tre untle
enme, nsttule, ersnele u fun de rsundere, eten rr le este drest.
(4) D este neesr letre mstrelr entru eretre mrtv se fe u
rtre selstulu.
(5) letre slt mstrelr entru eretre mrtv de l bnut, nvnut,
mrtr su rte vtmt se efetuez u utrz udetrulu, n rezen medulu
mrtrlr ssten.
(6) D letre mstrelr entru eretre mrtv este rte nternt
resulu de eertz udr, e se efetuez de tre eert. n stfel de zur mersul
rezulttele estr tvt se reflet n rrtul de eertz.
(7) rnul de urmrre enl, du letre mstrelr entru eretre mrtv,
ntmete un res-verbl n re se desru tte unle efetute, nseutvt te
efetur lr, metdele, redurle mlele tehn-tnfe lte, reum nsu
mstrele. strele lette se neez l resul-verbl.
6. sulment strutur rrtulu de eertz, revzut de rt. 123 l l
Rmne rt. 151 l l Reubl ldv u ndre metdelr de emnre,
utlzte de tre eert, nsttu emtent metd, surs unde este ublt.
7. test nu frm de rduere eertzelr dn numele ersne urde, l
neut n rlel u e tul - dn numele ersne fze.

8. l n rt udr un lrtm de reere rrtelr de eertz, du


um urmez:
1) Verfre resetr ernelr resule n drul rdnr eertze (d eertul
este metent d est n- det lmtele metene sle; d eertz n- fst
efetut de tre ersn re trebu reuzt; d u fst resette dreturle
rtnlr l res; d nu s- nlt lee n drul bner mterlelr de
mre; d nsu rrtul de eertz dene tte rehztele revzute de lee); 2)
Verfre utentt lentudn rbelr mstrelr de mre suuse eertze; 3)
reere temene tnfe metd utlzte ustee lr e n zul nret; 4)
Verfre reere lentudn rrtulu (d tte betele rezentte u fst
eertzte; d eertul rsuns l tte ntrebrle; d este mennt e deln mersul
rezulttele eertze; 5) rumentre l mersulu rezulttelr eretr de eertz
(d nluzle sunt urmr le le resulu de nveste; d rrtul nne
ntrverse; d nluzle sunt nsufent mtvte); 6) D ftul stblt de eert se refer
l uz dt; 7) D nluzle eertulu se trves elrllte rbe dmnstrte l dsr.
nlz rezulttelr bnute n drul estu studu ndue evdenere ntrbue
substnle estr l dezvltre dtrne eertze udre, l neleere ret
lulu dstnt estu dmenu n sstemul tnelr. n ln rt slule nntte ermt
erfenre lesle resule, srre lt rrtelr de eertz rmnlst,
mbuntre resulu de udere uzelr. vntele elbrrlr ruse nstu n
duere relementrlr nrmtve n dmenul eertze udre l rt rtmul
tdn redtt, l tendnele eenele ntemrne. mtul lr sur dmenulu n
uz nst n tmzre tvtlr de efeture eertzelr rmnlste, mnmzre
subetvsmulu n reere rezulttelr estr de tre rnele de urmrre enl
b#%l!^+ ?

nstnele de udet, reum betvre tulu de uste, n nsmblu. n bz estr


rezultte t f dentfte drele de eretre de ersetv:
1. Rlul nsttrlr tehn-tnfe n flre devrulu e uze enle vle;
2. nementul lt rrtelr de eertz rmnlst ndeendent;
3. ersetve eurene n retre nl erfenre ntnu drelr de
eer;

4. ssten metd-nfrmnl tehn-mterl tvt de eertz


rmnlst.
b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ?

b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ? b#%l!^+ ?

BIBLIOGRAFIE:

1. Aionioae C., Sandu E., Tactica criminalistic - rolul ei in prevenirea i combaterea


infraciunilor, n Tratat de tactic criminalistic, Ed. Carpai, Craiova, 1992
2. Aionioaie C., Pletea C., Tratat de tactic criminalistic, Ed. Carpai, Craiova, 1992
3. Berchean V., Cercetarea penal, ndrumar complet de cercetare penal, editia a doua
revzut i adugit, Ed.Icar, Bucuresti, 2005

4. Berchean V., Valorificarea tiinific a urmelor infraciunii, Curs de tehnic criminalistic,


vol.I, Editura Little Star, Bucureti, 2002
5. Boroi G., Ciobanu V.M., Drept procesual civil, Ed. All Beck, Bucureti, 2005
6. Bracaciu N., Zhrchescu Gh., Planificarea modului de efectuare a unei activiti de
urmrire penal, n Ghidul procurorului criminalist, Timioara, 1994
7. C. Suciu, Criminalistica, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1972
8. Ctuna Nelu Viorel, Criminalistic, Ed. C.H.Beck, Bcureti, 2008
9. CEDO, hotrrea Bonisch, hotrrea Olsson.
10. Chiri R., Curtea European a drepturilor omului, culegere de hotrri 1950-2001, Ed.
C.H.Beck, Bucureti, 2008
11. CIOPRAGA A.

op. cit pag.

411 cu referire la CRUCEANU DUMITRU Expertiza

criminalistic i organizarea ei n R. P. R
12. Ciopraga A., Criminalistic: Tratat de practic, Ed.Gama, Iai, 1996
13. Codul de procedur penal a Republicii Moldova- Chiinu, 2003, art. 64 alin.10, art. 66 alin
2.
14. Codul de procedur penal al Romniei
15. Colodrovschi Vitalie. Asistena tehnico-criminalistic: realiti i perspective. Teza de dr. n
drept // http://www.cnaa.acad.md - 181 p.,
16. Constantin R., Drghici P., Ioni M., Expertizele, mijloc de prob n procesul penal, Editura
Tehnic, Bucureti, 2000
17. Constantin R., Expertizele- mijloc de prob n procesul penal, Ed. Tehnic, Bucureti, 2000
18. Constantin Radu, Pompil Drghici, Ioni Mircea, Expertizele, mijloc de prob n procesul
penal, Editura Tehnic, Bucureti, 2000
19. Constatin L., Mocsy L., Tratat practic de criminalistic vol. II, Editura Ministerului de
Interne, Bucureti, 1973
20. Dan N., Expertiza criminalistic n procesul penal i civil, n "coala romneasc de
criminalistic", Bucureti, 1975

21. Diaz Charles, La police technique et scientifique, Presses Universitaires de France, Paris,
2000
22. Dicionarul explicativ al limbii romne. Ediia a Il-a. Bucureti: Univers enciclopedic, 1998
23. Dolea Ig. Probele i mijloacele de prob. n: Drept procesual penal. Partea general. Vol. I.
Ed. a 2-a, rev.i adug. Chiinu: Cartdidact, 2005
24. Dragomirescu V.T.V., Expertiza medico-legaln psihiatria judiciar, Ed. Viaa Romneasc,
Bucureti, 2003
25. Fisher Barry A.J., Arne Svenson, Otto Wendel, Techniques of crime scene investigation, Ed.
ELESEVIER 1985
26. FLONTA MIRCEA, Structura coordonrii aciunilor i geneza operaiilor logicomatematice, Teoria aciunii umane, Forum-tiine sociale 1969, Vol. I
27. Golubenco Gh. Criminalistic: obiect, sistem, istorie. - Chiinu: F.E.P.Tip.Central, 2008
28. Golubenco Gh., Urmele infraciunii, Ed. Garuda-art, Chiinu, 1999
29. Groza I.L, Mixich F., Identificarea medico-legal prin amprenta genetic, Ed. MJM,
Craiova, 2003
30. H.G. nr.458/2009 pentru modificarea H.G. nr.368/1998 privind

nfiinarea Institutului

Naional de Expertize Criminalistice


31. Ionescu L., Criminalistica. Note selective de curs pentru uzul studenilor, Universitatea
Cretin Dimitrie Cantemir, Bucureti, 1997
32. Ionescu L., Sandu D., Identificarea criminalistic, Ed. tiinific, Bucureti, 1990
33. Lazr A., Criminalistica, Ed. Altip, Alba Iulia, 2004
34. Legea nr. 1086/23.03.2000 cu privire la expertiza judiciar, constatrile tehnico- tiinifice i
medico-legale, art.16
35. Legea nr.156/2011 pentru modificarea i completarea Ordonanei Guvernului nr.75/2000
privind autorizarea experilor criminaliti
36. Legea Republicii Moldova cu privire la expertiza judiciar, constatrile tehnico-tiinifice i
medico-legale nr.1086-XIV din 23.06.2000. n: Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 144145/41056 din 16.11.2000.

37. Locard E., Trite de criminalistique, vol I, Ed. I. Desvigne, Lyon, 1931
38. Mateu Gh., Procedur penal, vol.II, Editura Fundaiei Chemarea, Iai, 1994
39. Mihuleac E., Expertiza judiciar, Ed. tiinific, Bucureti, 1971
40. Ministerul Justiiei, Ministerul Public, Buletin de Criminologie i de Criminalistic, 1993
41. Mircea I., Criminalistica, Ed. Lumina Lex, Bucureti, Bucureti, 1999
42. Mircea I.,Criminalistica, Ed. Fundaiei Chemarea, Iai, 1992
43. Mitrofan N., Zdrenghea V., Butoi T., Psihologia judiciar, Casa de Editur i Pres ansa,
Bucureti, 1992
44. MOCSY LADISLAU, Demonstraia- etap de lucru important n activitatea de expertiz
criminalistic, n lucrarea colectiv 20 de ani de expertiz criminalistic, Ed. Ministerul
Justiiei, Bucureti, 1978
45. MOENSSENS A,

ANDRE.

How to prepare for a Daubert Hearing-,

AAFS 1997

International Journal of Forensic Document Examiners . Vol. 3 Nr. 2/1997


46. Neagu I., Tratat de procedur penal, Ed. Pro, Bucureti, 1997
47. Olaru E., Dezvoltarea colii romneti de criminalistic, n coala romneasc de
criminalistic, Ed. Ministerului de Interne, Bucureti, 1975
48. Ordonana de Guvern nr.75/2000 art.7
49. Patulea V., Proces echitabil. Jurisprudena comentat a Curii Europene a Drepturilor
Omului, Ed. Institutul Romn pentru Drepturile Omului, Bucureti, 2007
50. Pletea C., Criminalistica, elemente de anchet penal, Ed. Little Star, Bucureti, 2003
51. Radu C., Expertizele mijloc de prob n procesul penal, Ed. Tehnic, Bucureti, 2000
52. Rakes W., A new concept on evidences - International Revue of Forensic Sciences vol V, nr.
1/1990.
53. Scripcariu Clin, Covalciuc Mihai, Accidentele rutiere, Editura Panfilius, Iai, 2004
54. Stahl H., n lucrrile sale Grafologia i expertiza n scrieri; Falsuri, fraude i raze
ultraviolete; Tratat de grafologie i expertiza falsurilor; M. Kembach, Expertiza grafic
tiinific i experii caligrafi

55. Stancu E., Criminalistica- tiina investigrii infraciunilor, Editura Proarcadia, Bucureti,
1999
56. Stancu E., Tratat de Criminalistic, Ediia a V-a, Ed. Universul Juridic, Bucureti, 2010
57. Suciu C., Criminalistica, Ed. Didactic i Pedagogic, Bucureti, 1972
58. Suciu C., Dezvoltarea nvmntului criminalistic n Romnia, n coala romneasc de
criminalistic, Ed. Ministerului de Interne, Bucureti, 1975
59. Tperyo C. Oc r Te, , 1915, C.15. Definiii asemntoare se
formuleaz i n lucrarea savanilor criminaliti occidentali A Reiss, A. Vaingardt, R. Heindl
60. Tribunalul Suprem, Secia Civil, decizia nr.1403 din 27.08.1982, nepublicat
61. Tribunalul Suprem, secia civil, decretul nr 1408/1956, n C.D. 1956, vol.3
62. Vduva N., Curs universitar de tactic i metodic, Ed. Universitaria, Craiova, 2004
63. Vduva N., Expertiza judiciar - mijloc de prob n procesul penal. Teza dr. n drept
,Chiinu: ULIM, 2001
64. Vduva N., Expertiza judiciar - mijloc de prob n procesul penal. Teza dr. n drept
,Chiinu: ULIM, 2001
65. ., , ., 1976
66. P. C. . M.: H, 1999
67. PC. : . . 3- ., .
: -, , 2001, .837
68. .. . .,1990, 339 c.
69. ., ( ), n , oscova, ]
971, .253; ., ., , n
, oscova, 1994
70. ., . Moscova, 1969, d.65; A.Ciopraga, Criminalistica:
tratat de tactic, Iai, 1996
71. .. . : ,
1962, .96.,

72.

..

. : . ,
1978, 9, .71-75,
73. B.A. x - .
, , . A. ....
. - M., 1991, C.11
74. . : .
: .S.F.E.-P.Tipografia Central, 2008
75. . : .
: .S.F.E.-P.Tipografia Central, 2008
76. . ., 1985
77.

. //
78. . , ., , n
, ., 1994, .225; ., : , ,
, ., 1988
79. . , , , 1993
80. ..
. : .
, 1962, .121-129.
81. .. : ,
, . :
. : , 1984, .92-112
82. ( ). . -M,1988, C.140
83. . . : , 1941,
.543

84. .. .
: . : , 1969, 10, .11
85. .. .
: . : , 1969, 10, .11.,p.11-17
86. .., ..
. : . :
, 1984, .49-67
87. .., ..
. : . :
, 1984, .49-67
88. .B..- M.: -, , 2003, c.6
89. .. - .
: . , 1985, .31, .8-15
90. . . , ,
. ., , 2006, p.95-96
91. . . , ,
. ., , 2006, 655 c.
92. . . , ,
. ., , 2006
93. . . , ,
. ., , 2006, p.139-140
94. .. ,
. :
. : , 1981. .48, .93-105
95. .. ,
. :
. : , 1981. .48, .93-105
96. .. ,
. :
. : , 1981. .48, .93-105.,

97. ..

. : , 1966, .1, .29-51


98. .. . :
, 1972, 23, .103-107
99. .. . :
, 1972, 23, .103-107.
100.

.. . :

, . :
, 1984, .3-12
101.

.. . :

, . :
, 1984, .3-12
102.

.. :

. : , 1961,38 .
103.

.. :

. : , 1961,38
104.

.. :

. : , 1961,38
105.

. . . ., 1969

S-ar putea să vă placă și