Sunteți pe pagina 1din 14

CONTINUTUL STUDIULUI DE FEZABILITATE

Capitolul 1-Descrierea obiectului de investitie


1.1. Descrierea societatii in care se implementeaza investitia
1.2. Descrierea investitiei
Capitolul 2-Datele tehnice ale investitiei
2.1. Amplasament
2.2. Descrierea fluxului tehnologic
2.3. Datele tehnice ale investitiei
2.4. Descrierea tehnica a fiecarui obiect investitional
2.5. Durata de realizare a investitiei (diagrama Gantt)
Capitolul 3-Bugetul investitiei
3.1. Resursele necesare
3.1.1. Resursele necesare pentru investitie
3.1.2. Resursele necesare productiei tehnologice
3.2. Fundamentarea cheltuielilor de investitie
3.2.1. Estimarea preturilor de cumparare a materiilor prime si a materialelor pe cei 5 ani de investitie
3.2.2. Estimarea cheltuielilor anuale in functie de planificarea ciclurilor de productie si de preturile
estimate
3.3. Estimarea pe 5 ani a veniturilor si cheltuielilor cost investitional
3.3.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani
3.3.2. Estimarea cheltuielilor cu ciclul de productie de 5 ani
3.3.3. Estimarea rezultatelor finale
3.3.4. Estimarea rezultatelor finale in urma efectului datorat de sursele de finantare
3.4 Indicatorii de investitie
3.4.1. Indicatorii finali
3.4.2. Grafic incasari-plati

Capitolul 1-Descrierea obiectului de investitie


S.C. MARIA TRADING S.R.L.
Sediu social: Constanta, judet Constanta, strada Mircea Cel Batran, nr. 86, Bl. MF2, sc.A, ap.6.
Nr. De ordin in registrul comertului: J13/1688/12.06.1995
Cod de inregistrare fiscala (C.I.F.): RO7471897
1.1. Descrierea societatii in care se implementeaza investitia
Societatea Comerciala Maria Trading este persoana juridica romana, infiintata in anul 1995 in baza
prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 126127 din 17.11.1990, modificata si completata, avand forma juridica de societate cu raspundere limitata.
Societatea are un capital social subscris integral varsal de 898365,00RON si in natura 795795,07RON, impartit
in 4065 parti sociale egale intre ele si indivizibile, avand o valoare nominala de 221,00Ron fiecare. La finalele
anului 2010 societea a realizat o cifra de afaceri de cca. 19500 mii Euro, structura activitatilor ce au concurat la
aceasta fiind rmatoarea:
STRUCTURA CIFREI DE AFACERI LA 31.12.2010
Structura cifrei de afaceri
Valoare-ron
Pondere %
Venituri din vanzari cereale productie
38.890.029
46,69
propie
Venituri din vanzari animale la extern
24.482.931
29,39
Venituri din vanzari cereale
619.874
0,74
Venituri vanzari produse chimice
2.895.209
3,48
Venituri din vanzari diverse
74.974
0,09
Venituri din activitati diverse
2.572.549
3,09
Venituri din prestari servicii la intern
463.964
0,56
Venituri export abator
12.287.647
14,75
Venituri int. produse abator
total
1.009.315
1,21
total
83.296.492
100
De curand societatea a finalizat investitia unui abator ultramodern pentru vite si ovine, situat in localitatea
Dragalina, judetul Calarasi, ca veriga finala a unuii proces de productie agroindustriala din care mai lipseste o
singura veriga si anume unitate de producere a nutreturilor combinate.
Prin aceasta investitie societatea urmareste o valorificare superioara a resurselor de care dispune prin
schimbarea raportului intre produsele agricole primare si favoarea celor cu un grad de prelucrare superioara. In
fapt se doreste intregrarea activitatii printr-o valorificare mai buna atat a cerealelor, cat si a animalelor produse in
fermele proprii prin intermediul abatorului.
Societatea detine ferme vegetale cu o suprafata totala dee cca. 13.700 ha teren agricolin localitatile
Prundu si Manastirea din Judetul Calarasi, dar si de crestere a animalelor (ovine si bovine) in localitatile Nuntasi,
judetul Constanta si Voiteg, judet Timis.
De la punerea in functiune a abatorului si cu deosebire in a doua jumatate a anului 2010, activitatile de
crestere a animalelor si de abatorizare a carnii prin intermediul abatorului au crescut exponential, trend ce va fi
mentinut si chiar accelerat ca efect al aparitiei FNC-ului, in paleta de activitati a S.C. MARIA TRADING S.R.L.
Proiectul investitional ce prevede realizarea unei Fabrici de Nutreturi Combinate cu echipamente
moderne, complet automatizate, va realiza integrarea tuturor activitatilor agricole desfasurate in prezent de Maria
Trading avand ca efect direct cresterea valorii adaugate a produselor obtinutede societate.
Societatea desfasoara ca activitate principala: Comert cu ridicata a animalelor vii potrivit Cod CAEN
4623, avand declarate si desfasurand multiple activitati din domeniul agriculturii, cum ar fii: cultivarea
cerealelor, cresterea bovinelor si ovinelor, comert cu ridicata al cerealelor, semintelor, furajelor, al carnii si
produselor din carne, transporturi rutiere de marfuri, depozitari, etc.

Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului


MIJLOACE FIXE
Denumire mijloc fix
Data
Valoarea neta la data
achizitiei
intocmirii ultimului bilant (RON)
1. CLADIRI TOTAL
23.665.692
Ferma zootehnica Stefan Voda
2010
160.583,32
Sediu administrative birou
2006
46.286,48
Sediu
administrative
bloc
2006
23.380
locuinte
Baraca medicala
2007
76.758,68
Sopron multifunctional
2004
220.926,85
Platforme betonate
2008
29.218,84
Cladire moara flux Dragalina
2008
69.351,63
Sediu Ferma 4 Prunduri
2003
31.292,93
Hala productie Ferma Borcea
2003
588.295,68
Ferma zootehnica Voitim
2001
66.667,67
Apartament 4 camere
1999
43.134,35
Sediu administrative Dragalina
2008
74.593,84
Constructie abator Dragalina
2009
22.138.602,74
Magazie piese Dragalina
2008
24.921,92
Cladire central Dragalina
2008
23.976,63
Castel apa Dragalina
2008
21.914,13
Magazie materii prim Dragalina
2008
11.499,91
Altele
543.286,40
2. UTILAJE TOTAL
16.689.943
Instalatii irigat cu lampa
2003
221.537,16
Masina erbicidat
2004
38.103,74
Echipament castrat porumb
2004
118.255,16
Tractor CELTIS 426 RC
2005
84.141,75
Combina CLASS LEXION +
2005
213.431,42
HEDER
Combina CLAAS AUTO
2006
275.098,32
PROPULS
Combina CLAAS MEGA
2006
246.821,04
Combina LEXOIN 470
2007
332.409,90
Tocator paie TOMAHAWK
2010
62.499,22
Tractor CLAAS CELTIS
2006
104.985,12
Presa de balotat CLAAS
2006
32.237,33
Tocatoare GRIFONE 470
2004
40.132,97
Combinator GRANCIO
2004
63.764,12
Distribuitor ingr. AMAZON
2004
22.208,28
Masina agr. AVAB PACH 17
2004
28.476,22
Incarcator frontal SCAFFER
2010
144.258,66
Semiremorci SCHMITZ SKI
2005
99.165
Autotract MAN
2010
887.857,28
Autoturism AUDI 0.7
2007
48.686,19
Autoturism MITSUBISHI
2010
102.488,72
Dacia LOGAN
2010
24.931,55
Masina DEPILATO
2010
103.533,75
Aspirator maduva bovine
2010
43.621,40
Transpaleta cu cantar
2010
33.477,42
Fierastrsau circular
2009
9.822,24
Grup hidrofor
2008
46.685,67
Statie de dedurizare
2008
26.881,44
Altele
13.234.431,29
3. ANIMALE
0
4. ALTELE
74.502

Bucati
1
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1
6
2
1
3
1
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
3
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
-

Mobila dormitor
Mobilier birou Dragalina
Mobila MOBEXPERT
Bucatarie DONNA
Placa suport pahare
Laptop ASUS X50
Centrala termica
Imprimanta ZM400
TOTAL

Nr.
Crt.
1.
2.
3.
4.

Amplasare
Judet/Localiate
Judetul Calarasi/
Localitatea Calarasi
Judetul Calarasi/
Localitatea Calarasi
Judetul Constanta/
Comuna Nuntasi
Aletele
TOTAL

2010
2007
2010
2010
2009
2004
2009
-

TERENURI
Suprafata totala (mp)/Categoria
de folosinta
529.472 mp/intravilan

17.052
2.218,20
26.305,70
9.924,18
4.440
1.049,62
1.155,55
1.976,65
40.430.1347

Valoarea contabila
-RON112.297

1.390.400 mp/extravilan

521.931

110.594/intravilan

37.075

776.227
1.457.530

1
1
1
1
1
1
1
1
-

Regim juridic

Proprietate

1.2. Descrierea investitiei


Prin prezentul proiect societatea isi propune dezvoltarea unui alt tip de activitate, prin crearea unei
capacitati moderne de receptie si procesare a produselor cerealiere in scopul obtinerii de furaje pentru hrana
animalelor de ferma (ovine, taurine, etc.), capacitatea ce urmeaza a fi dotata cu echipamente si automatizari din
cele mai moderne pentru uscare si curatare a cerealelor, macinare, dozare, amestecare si granulare avand ca efect
obtinerea unor produse si valoare adaugata cat mai mare. Unitatea va fi dotata si cu un laborator propiu de
analize atat a produselor receptionate cat si a produselor finite (furaje) pentru stabilirea unor indici calitativi ce
vor permite gruparea/depozitarea produselor pe categorii de calitate. De asemenea, prin proiect se propune
achizitionarea unor mijloace de transport specializate pentru cereale si pentru furaje, a unor utilaje performante
pentru incarcarea cerealelor care vor realiza atat transportul materiei prime din camp pana la mijloacele de
transport de mare capacitate in scopul afluirii acestora catre unitatea de procesare, cat si a produsului finit catre
consumatorii finali. O alta componenta a proiectului o constituie si investitia in echipamente pentru producerea
si realizarea de energie regenerabila, respectiv achizitia unor lampi fotovoltaice ce vor asigura iluminatul nocturn
al incintei obiectivului, dar si a unor panouri solare pentru asigurarea apei calde in cadrul obiectivului.
Prin realiarea proiectului investitional propus, solicitantul va respecta conformitatea cu obiectivul
general al masurii privind cresterea competitivitatiii intreprinderilor de procesare agro-alimentare, prin
imbunatatirea performantei generale a intreprinderilor din sectorul de procesare si marketing a produselor
agricole printr-o mai buna utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie . Infiinatrea unei unitati
moderne de producere a furajelor, echipata cu istalatii de receptie, cantarire, analiza, conditionare, uscare,
macinare, granulare si transport, creaza premisele cresterii performantei activitatii integrate, desfasurate in
domeniul agroindestrial de S.C. Maria Trading S.R.L., avand ca rezultat imbunatatirea activitatii sale pe
segmentul procesarii si marketingului produselor agricole. Prin gradul inlt de mecanizare/automatizare a
activitatilor desfasurate in cadrul fabricii, obiectivul va asigura o eficentietizare a utilizarii factorului uman, prin
cresterea productivitatii munci si reducerea semnificativa a costurilor de productie.
Implementarea proiectului ce va beneficia de sprijin comunitar, va contribui la eficientizarea activitatii, la
imbunatatirea performantei generale a intreprinderii si la atingerea unor obiective specifice, dupa cum urmeaza:
Introducerea si dezvoltarea de tehnologii si procedee pentru obtinerea de noi produse agricole.
Furajele sunt produse de origine vegetala sau animal in starea lor naturala, proaspete ori conservate, si
produse provenite din prelucrarea industriala a acestora, precum si substante organice sau anorganice, utilizare ca
atare ori in amestecuri ce conti sau nu aditivi, destinate hranirii orale a animalelor.
In scopul obtinerii unor productii sporite de carne superior caliattive, procesul de ingrasare se face tinand
seama de rasa, de varsta, de masa corporala, dar si de cerintele preferentiale ale animalelor. Obtinerea unor furaje

ce pot raspunde cerintelor enumerate mai sus, nu poate fi realizata decat in cadrul unor fabric/instalatii complexe
ce pot asigura o macinare diferentiata, o dozare si un ammestec controlate prin computer, precum si granularea
in numite cazuri a acestora.
SC MARIA TRADING SRL isi propune crearea unui system efficient de procesare a meteriilor prime
agricole (cereale), precum obtinerea de furaje (produs ou in cadrul scietatii) e vor fi destinate atat acoperirii
necesarului propiu in cadrul fermelor zootehnice pe care societatea le detine, dar si pentru vanzare pentru terti.
Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a produselor
agricole.
Dupa desfiintarea partiala Fabricilor de Nutreturi Combinate multi crescatori cauta sa poata macina si
amesteca individual furajul necesar cresterii animalelor. Incepand de la un anumit efectiv, devine mai rentabil
producerea furajelor combinate in system propiu avand in vedere ca cca. 70% din totalul costurilor il prezinta
furajul. Importanta majora are calitatea amestecatorului care trebuie sa asigure o omogenitate ideala a
amestecului, iar procesul de depozitare-transport-macinare-dozare-amestecare trebuie sa ie realizat cu un
consum de energie redus.
Computerul de proces reprezinta cheia de bolta a unui F.N.C., element care permite saltul tehnologic si
care transforma un process groi desfasurat cu multa forta de munca intr-un process de preparare a hranei
animalelor automatizate, care se poate desfasura si fara prezenta operatorului.
Computerul gestioneaza si comanda intregul process de macinare, dozare si amestecare, precum si
transportul de material intre utilajele component ale fabricii furajere, toti timpii, ca si sincronizarea sau
defazarea care sunt riguros controlate si comandate de catre computer.
Echipamentele si automatizarile component ale F.N.C.-ului propus in proiectul de fata, intruneste toate
cerintele unei tehnologii modern de producer a furajelor pentru hrana animalelor, sic a atare raspunde
obiectivului de ordin tehnic mentionat mai sus.
Obiective economico-financiare:
Cresterea valorii adaugate brute (VAB) a intreprinderii;
Cresterea viabilitatii economice.
Obiective de mediu:
Cresterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile.
Privita nu numai ca o necessitate, ci s chiar ca o obligatie promovarea tehnologiilor privin d utilizarea
resurseeor energetice neconventionale, precum energia solara a adus imbunatatiri semnificative in mai toate
sectoarele industrial din ziua de astazi.
Romania este favorizata de orientarea ei pe glob, fiind o tara avantajata din punct de vedere a intensitatii
solare, pentru a utiliza raza de soare ca forta principal de energie, soarele emitand 1500kw de energie anuala
pentru fiecare metru patrat.
Energia solara este o sursa foarte utila de energie regenerabila si trebuie privita ca un raspuns al viitorului
pentru puterea electrica, tinandu-se cont de intreaga serie de avantaje:
Reprezinta o sursa de energie inepuizabila;
Din punct de vedere economic este o inventive rentabila pe termen lung;
Privita in raport cu mmediul inconjurator, energia solara este o sursa curate si nu produce
deseuri, ori mirosuri;
Sistemele solare sunt silentioase si nu necesita alte forme de combustibil,etc.
Pentru captarea si utilizarea energiei solare sunt utilizate sistele fotovoltaice care pot funciona total
independent, fara a avea nevoie de alimentare cu alt fel de energie.
Asa dar, imbratisand ideea de utilizare si promovare a noilor tehnologii privind folosirea resurselor
regenerabile energetice, Romania are ca una dintre tinte strategice, cresterea ponderii energiei electrice produse
din surse regenerabile la 38% din totalul consumului brut de energie electrica pana in anul 2020.
Adaptandu-se la noile cerinte tehnologice privind eficienta uilizarii resurselor energetice neconvenabile,
SC MARIA TRADING SRL isi propune cresterea gradului de utilizare a energiei din surse regenerabile prin
implementarea in cadrul proiectului a unui sistem eficient de iluminat nocturn, pe baza unor stalpi fotovoltaici
care realizeaza acumularea energiei solare in timpul zilei, stocarea acesteia in acumulatorii propii si difuzarea pe
timpu noptii. In acest fel se vor realiza economii importante de consum de energie si se va asigura o securizare a
spatiului juridic al solicitantului prin iluminarea incintei pe timpul noptii.

De asemenea, instalatia de preparare a apei calde pe baza unor panouri solare va conduce la economii
substantiale de energie.

CAPITOLUL 2-Datele tehnice ale investitiei


2.1. Amplasament
Investitia se va realiza in regiunea de dezvoltare Sud a Romaniei, judetul Calarasi, Comuna Dragalina.
Suprafata totala: 34.453 km2 (14.54% din suprafata totala a Romaniei).
Cuprinde 7 judete: Arges, Dambovita, Calarasi, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman, cu 15 municipii,
28 orase, 481 comune cu 1,552 sate. Regiunea noastra este localizata in Sud Estul Europei si in sudul Romaniei.
Suprafata Agricola a regiunii este de 2.449mii ha, reprezinta 71,1% din suprafata totala a regunii, restuul fiind
ocupata de paduri (19,3%) si de ape si balti (3,4%).
Terenul arabil (80,2%), urmat de pasiuni si fanete (15,7%) si de vii si livezii (4,1%). In present peste
96,1% din suprafata Agricola apartine sectorului privat, forta de munca ocupata fiind de 48,6%. In anul 2000
regiunea a furnizat 18,2% din productia de carne a tarii (locul1), 16,5% din productia de lapte (locul 3), 17,5%
din cea de oua (locul 2).
Judetul Calarasi declarant ca unitate territorial-administrativa in ianuarie 1981, este situate in partea de
Sud-Est a Romaniei, pe malul stang al fluviului Dunarea si a brratului Borcea.
Suprafata judetului este de 5.088 km2, reprezentand 2,1% din tertotiul Romaniei, judetul Calarasi ocupand
locul 28 ca marime in randul judetelor tarii.
Organizarea tteritorial admnistrativa teritoriala- judetul cuprinde 2 municipii, 3 orase, 50 comune si 160
sate.
Vecinii orasului Calarasi sunt:
la Nord- judetul Ialomita;
la Est- judetul Constanta;
la Vest- judetul Ilfov, judetul Giurgiu;
la Sud- Bulgaria.
Comuna Dragalina este situata in partea sudica a Baraganului, la intersectia paralelei de 44 o si 26
latitudine Nordica cu meridianul de 27o si 19 longitudine Estica, pe platform cuprinsa intre Lunca Dunarii la sud
si Lunca Ialomitei la nord.
Relieful comunei este reprezentat de un basinet cu altitudinea medie de cira 43 m, care se inalta cu 17-31
m deasupra luncii inundabile a Dunarii si cu 17-20 m deasupra luncii inundabile a Ialomitei. O asemenea
configuratie a terenului permite acumularea apelor pluviale in anii cu regim intens de precipitatii, care pot
produce inundatii atunci cand sistemul de canale pentru irigatii nu poate prelua apa in exces.
In comuna se afla nodul feroviar Ciulnita, precum si nodul rutie dintre DN 21 (Calarasi-Slobozia) si A2
(Autostrada Soarelui).
Terenul pe care va fii amplasata investitia propusa se afla in intravilanul comunei Dragalina, si are
suprafata de 19.790,00mp, fiind proprietatea private a SC MARIA TRADING SRL.
In present terenul este construe partial.
Terenul are in present urmatoarele vecinatati:
- la Nord: proprietate privata;
- la Sud: proprietate privata;
- la Est: propreitate privata;
- la Vest: proprietate private/drum acces.
Proiectul presupune infiintarea unei fabrici de nutreturi combinate precum si a capacitatii de depozitare
aferenta acesteia. Se doreste realizarea unui ansamblu modern integrat compus din fabrica de nutreturi combinate
precum si a depozitelor de materie prima si materie finite necesare functianarii FNC.
Realizarea capacitatii de procesare si depozitare nutreturi presupune construirea unei Fabrici de nutreturi
combinate (FNC), instalatii de descarcat si incarcat mecanice, drumuri de incinta, instalatii de almintare cu apa si
canalizare in cadrul incintei, instalatii electrice interioare si instalatii de iluminat de incinta, cat si a unui gard de
imprejmuire.
Caracteristicile geofizice ale terenului din amplasament

Din punct de vedere morfologic amplasamentul cercetat apartine platformei cuprinsa intre Lunca Dunarii
la sud si Lunca Ialomitei la nord.
Consideratii geologice
Din punct de vedere geomorfologic, zona cercetata este situate in partea sudica a marii unitati
geomorfologice Campia Romana, subdiviziunea-Baragan. Baraganul face parte din Campia Romana, unitate de
relief care a devenit uscat spre sfarsitul cuaternarului, prin umplerea lenta cu sediment a Lacului Getic din sudul
muntilor Carpati, la suprafata ei existand acum un strat gros de loess.
Fundamental Campiei Romane, alcatuit din sisturi cristaline foarte vechi (proterozoice si paleozoice),
reprezinta o placa tehtonica aflata intr-o usoara subductie sub placa ce poarta arcul carpatic.
In particular, structura geologica a subsolului comunei Dragalina se caracterizeaza prin depozite
cuaternare sub care se afla depozite mezozoice (cretacice, perasice, triasice) suprapuse cu cristalin, cu o usoara
inclinare pe directia S-N. Peste depozitele lacustre vechi si ale aluviuni s-au asezat, mai ales in partea de nord,
depozitele eoliene formate din nisipuri fine. Subsolul este acoperit cu un strat gros de cernoziom, deosebit de util
pentru agricultura. Din cauza procesului de tasare a loessului, pe suprafata campiei au aparut crovuri si valcele.
CLIMA
Regimul termic si de precipitatii apartine climatului temperat continental de tip septic, cu ierni geroase si
zapezi troienite de viscol, dar si very secetoase, caracterizate prin insolatie si temperature ridicate, cu o dinamica
schimbatoare a atmosferei de la calmul deplin, la vanturi cu viteze relativ mari.
Perimetrul care face obiectul acestui studio se incadreaza intr-o zona cu climat de campie, caracterizat
prin urmatoarele valori:
Regimul temperaturilor:
-temperatura medie anuala: +10-11C
-temperaturile medii multianuale in luna ianuarie: -3,0C
- temperaturile medii multianuale in luna iulie: +23-24C
-temperatura maxima: (august 1951) +44C
-temperatura minina: (februarie 1954) -30C
Regimul precipitatiilor:
-precipitatiile medii multianuale: 500mm/an
Regimul vanturilor:
-zona se caracterizeaza prin zanturi aspre predominante din nord-est (Crivatul), uscate preponderant
dinspre sud-vest (Austrul) si umede dinspre sud (Baltaretul).
Diferenta intre temperatura lunii celei mai calde si a celei mai reci indica un continentalism termic
relative ridicat, la care asociind precipitatiile reduse, zilele tropicale si crivatul sugereaza in final caracterul
accentuat al climatului de campie.
2.2. Descrierea fluxului tehnologic
Parametrii principali ai fluxului tehnologic:
Fabrica nutreturi combinate:
-capacitate buncare de dozare: 300mc (6x50mc)
-capacitate macinis: 11t/h functie de tipul de produs macinat
-capacitate granulare: 11t/h
-capacitate buncare stocare produs finit: 200mc (4x50mc)
-sistem de control computerizat al instalatiei- sistemul controleaza transmiterea/introducerea materiilor
prime, dozarea, linia de extrudare soia, in care se obtine soia extrudata, o importanta sursa de proteina animala,
macinare si mixaj, granulare si mixaj, inclusive sistem secundar de macinare.
Instalatia FNC este compusa din urmatoarele:
-sistem de receptie compus din: benzi transportoare, buncar de receptive materie prima, precuratitor 6080t/h cu collector de praf prevazut cu 24 de compartimene de colectare a prafului si ciclon (ventilator), elevator
cu cupe, tambur precuratitor, colector praf, distribuitor rotativ, benzi transportoare, compartimente de dozare6buc., senzori de nivel- min./max., descarcator dozaj, sistem de dozare;
-sistem de macinare compus din: mixer vertical 2t/h, compartimente (buncari) macinis 2x3,5mc, sensor
indicator de nivel, control pneumatic, masina de injectie materie prima (dozaj), moara cu ciocane 11t/h, pannou

de control, filtru de praf prevazut cu jet de aer, ventilator cu extragere, senzori d nivel, statie de adaugare de
microcomponente, masina de adaugat (mixat) uleiuri, elevatoare, transportoare cu banda;
-sistem de granulare si racire compus din: compartimente (bancari) de granulare, senzori de nivelmin./max., dozaj pneumatic, conditionator, moara de granulare, panou de comanda, sistem de racire contraflux,
ciclon curatire cu colector de reziduri, benzi transportoare, elevatoare, schimbator de granulare;
-sistem de ambalare compus din: compartimente ambalare, senzori de nivel min./max., dozaj pneumatic,
masina de insacuit- capacitate de 250saci/h, 20-50kg, masina de cusut saci- capacitate de 300saci/h, 20-50kg;
-sistem extrudat soia compus din: compartiment macinis 1x11mc, sensor indicator de nivel, control
dozaj manual, masina extrudat soia, panou control, filtruu de praf prevazut cu jet de aer, ventilator de extragere,
senzori de nivel, elevator, transportoare cu banda;
-sistem de macinare soia compus din: compartiment (buncar) macinis 1x10mc, sensor indicator de nivel,
control pneumatic, masina de injectie, materie prima (dozaj), moara cu ciocane prevazuta cu site 3mm, panou
control, filtru de praf prevazut cu jet de aer, ventilator cu extragere, senzori de nivel, statie de adaugare de
microcomponente, masina de adaugat (mixat) uleiuri, elevatoare, transportoare cu banda;
-linie secundara macinis.
Proiectul current Fabrica Nutreturi Combinate-Dragalina, judetul Calarasipresupune realizarea mai
multor repere:
-platforme si drumuri de acces pentru receptia si livrarea cerealelor;
-platforma pentru cantar pentru camioane;
-iluminat de incinta, realizat cu stalpi de iluminat cu panouri fotovoltaice;
-laborator cu grup sanitar si spatiu receptie livrare marfa se vor realiza in 4 constructii usoare de tip
container;
-vestiarele se vor realiza in 2 constructii usoare de tip container;
-hala instalatie FNC 1.994mp (cca. 36x54m), structura metalica- stalpi si grinzi, tamplarie PVC;
-sopron de preluare a cerealelor- 50,5x20m, arie 1010mp.
Pe zona de Sud-Est a constructiei functioneaza moara aferenta FNC. Datorita gabaritului utilajului
structura pe o deschidere de 17,80m sip e 4 travei de 5,0m-structura va fi realizata din elemente metalice ce vor
ajunge la inaltimea de 28,90m la streasina si 31,14m la coloana.
Structural este realizat din elementele de tip cadru realizate din profile laminate, cu contravantuiri in
planul fatadelor si in planul acoperisului in traveile de capat. Fundatiile vor fi realizate din beton armat ca si
placa de peste sol. Structura este compusa din o deschidere de 19,50m si 10 travei a 5,0m.
-buncar de receptie prevazut cu transportor cu racleti tip redler;
-canale de conectare- intre buncarul de recetie si fosa de elevator;
-fose pentru elevator;
-platforme/fundatii tehnologice in interiorul halei FNC.
Fundatiile se vor amplasa sub cota de inghet si vor fi realizate din beton armat din elemente de tip cuzinet
si grinda de findatie, folosindu-se beton marca C 6-7,5 pentru elementele nemarcate- cuzinete si C 8/10 pentru
grinzi de fundare si placi-postament din BA. Se va folosi armature atat OB cat si PC cu diameter 6-24.
Fundatiile se vor hidroizola la partea inferioara, deasupra stratului de rupere a capilaritatii.
Dupa faza de realizare a fundatiilor se va trece la motajul silozurilor si echipamentelor. Toate elementele
sunt realizate din metal, avand structura propie realizate de fabricantul de utilaj. Asamblarile se vor face folosind
imbinari mecanice-suruburi si nituri.
Lucrari de fundatii pentru realizarea urmatoarelor elemente structurale:
fundatii Hala FNC;
buncar de receptie prevazut cu transportor cu racleti tip redler;
canal de colectare- intre buncarul de receptive si fosa de elevator;
fosa pentru elevator;
platform de sustinere a precuratitorului, uscatorului, a turbociclonului, a silozului de asteptare.

Lucrari de constructii si amenajari pentru utilitati de functionalitate generala:

hala instalatie FNC 1994 (cca. 36x54m), structura metalica- stalpi si grinzi, serpanta din
laminate cu cintravantuiri in planul fatadelor in traveile de capat si in planul acoperisului, cu
fundatii de BA independente, cu inchideri din panouri termoeficiente, tamplarii PVC. Structura
este determinate de 2 deschideri de 17,80m si 11 travei, din care 10 a cate 5,00m si a
unsprezecea a 3,80m. inaltimea la cornisa a constructiei va fi de 6,0m, inaltimea la coama fiind
de 7,5m;
Sopron de preluare a cerealelor- 50,5x20m, arie 1010mp. Inaltimea la cornisa a constructive va fi
de 6,10m, inaltimea la coama fiind de 8,30m.
Sectiunea de preluare materii prime si dozare
Materiile prime sunt preluate de instalatie prin intermediul unei guri de incarcare prevazute cu transport
cu snec, trecute prin o sectiune de curatare compusa din tarar si magnet permanent si incarcat in buncarele de
dozare cu ajutorul unui elevator si a unui transportor cu racleti. Echipamentul de transport are o capacitate de 80
t/h. Cele 6 buncare de dozare sunt construite din panouri plane speciale, au o capacitate totala de 300m 3, sunt
prevazute cu gaurile de incarcare cu sibare pneumatice si in interiorul lor cu senzori cu nivel pentru produs. Din
buncare dozarea se face cu ajutorul unor snecuri cu turatie variabila, controlate prin frecventa, in cantarul de
sarja. Dupa cantarirea complete a sarjei aceasta este evacuate cu ajutorul unor transportoare spre zona de
macinare si imediat dup ace cantarul este gol, procesul de cantarire se poate repeat.
Sectiunea de macinare si amestecare
In afara de sarja cantarita in sectiunea precedent, sunt posibile in cazul in care reteta o cere si aditii
manuale de componente cu o pondere foarte mica si in acest scop este prevazuta o gaura de incarcare pentru
aditii manuale in fosa elevatorului care transporta componentele spre macinat, prevazuta de asemenea cu sibar
pneumatic si sensor.
Elevatorul transporta componentele intr-un buncar deasupra morii care are capacitatea unei sarje intregi,
prevazut de asemenea cu sensor si sibar pneumatic. Sub el si pana la moara mai este prevazut un buncar tampon,
care are rolul de a elimina timpii morti intre doua sarje successive.
Moara cu ciocanele este alimentata constant si uniform pe toata latimea de lucru cu ajutorul unui
alimentator cu vibratii, conectat la sistemul automat de reglare a capacitatii, de asemenea prevazut cu sensor.
Dupa macinarea produsului trece intr-un buncar de aspiratie conectat la un snec de golire. Sistemul de
aspiratie este compus dintr-un ventilator, tubulatura de aer, filtru cu curatare automata si suprafata de 20 m 2 si
ciclon de linistire cu capcana de aer, astfel incat sa se reduca la maxim posibilitatea pierderii de praf in
atmosfera.
In buncarul de aspiratie se poate face de asemenea aditii manual de produse care nu necesita macinare
(vitamine si minerale) cu ajutorul unei guri de incarcare de asemenea prevazute cu sibar pneumatic si sensor.
Sarja astfel pregatita este transportata cu un elevator in buncarul de asteptare de deasupra mixerului. In
acest buncar este de asemenea transportata sarja corespondenta de micro component pregatita in sectiunea de
micro-dozare.
Mixerul are capacitatea de 2 tone si rata de amestecare de 1:100.000 in doar 3-4minute. Tot in buncar, in
timpul amestecarii, se face si dozarea de ulei lichid in mod automat de catre sistemul de control al productiei.
Dupa amestecare, produsul este transportat fie in buncarele de produse finite daca este un furaj finit, fie in
buncarul de asteptare al granulatorului, trecant printr-un echipament special conceput pentru distrugerea
Salmonella.
Sectiunea de granulare
Din buncarul de asteptare prevazut cu senzori de nivel min/max. furajul este preluat de alimentatorul
granulatorului si trec in conditionator unde se amenteca cu abur in vederea obtinerii parametrilor optimi de
umiditate si temperature pentru granulare. In granulator se pot obtine granule cu diametrul de la 2,2mm la 8mm
in functie de matrita folosita si de specificatiile retetei.
Procesul tehnologic de granulare foloseste abur tehnologic 20000kg/h, obtinut cu ajutorul unui boiler ce
va functiona pe gaz natural.
Granulele sunt ulterior racite intr-un racitor in contracurent, prevazut cu ventilator, ciclon, capcana de aer.
Daca este cazul, dimensiunea granulei poate fi redusa cu ajutorul unui brizurator cu valturi.
Furajul granulat este apoi transportat cu un elevator special deasupra buncarelor de produse finite, trecute
printr-o sita separatoare rotativa care selecteaza praful de furajul final. Praful este intors in sectineu de granulare

prin tubulatura si poate fi amestecat cu sarja urmatoare pentru a putea fi granulat din nou, sau daca reteta s-a
schimbat poate fi insacuit si introdus in instalatie la data urmatoarei productii de reteta similara.
Aburul este obtinut folosind un boiler de capacitate 200kg abur/ora.
Sectiunea de produse finite
Buncarele de stocare sunt in numar de 4 si au o capacitate totala de 200m3, sunt prevazute cu sibare
pneumatice la gura de umplere, senzori de nivel nic/mare in interior, sibare pneumatice la evacuare.
Sub sibarele de evacuare sunt sunt prevazute 2 conuri de preluare mobile cu tubulatura flexibila care au
rolul de a elimina pierderile de praf in atmosfera la incarcarea vrac a camioanelor.
Sistem de mare acuratete pentru dozare micro-componente
Sistemul este prevazut cu 8 buncare pentru micro-componente, fiecare cu capacitatea de 0.9m 3. Aceste
buncare se incarca cu ajutorul unui dipozitiv special cu aspiratie care alumina complet pierderile de material. Din
ele pierderile sunt dozate cu ajutorul unor snecuri cu turatie variabila, prevazute cu valve cu inchidere rapida ca
sa preintampine erorile de dozare, intr-un cantar de 50 kg. Sarja astfel pregatita este trimisa pneumatic in
buncarul de asteptare al mixerului principal in acelasi timp cu sarja principal careia ii apartine.
Numarul preconizat de utilizator este de 12 operatori + 1 sef FNC + 1 laborator ce vor lucre intr-un
schimb de 10 ore/zi.
2.3. Datele tehnice ale investitiei
Caracteristicile principale ale constructiilor
Pentru cladiri
Proiectul presupune infiintarea unei fabrici de netreturi combinate precum si a capacitatii de depozitare
aferenta acesteia. Se doreste realizarea unuui ansamblu modern integrat compus din fabrica de nutreturi
combinate precum si a depozitazitelor de materie prima si materie finita necesarii FNC.
De asemenea se va realiza si un pod bascula, o zona de vestiare si o zona de laborator organizate in
containere, amenajarea de platform de acces, a unei instalatii de iluminat cu panouri fotovoltaice pentru incinta.
Pentru retele
Alimentarea cu apa- foraj la 28m, statie pompare si filtrare proprie. Amenajarile vor fi ingradite pentru a
se asigura protectia alimentarii cu apa.
Evacuarea apelor uzate- statie de epurare proprie. Apele pluviale colectate de pe platformele aferente
parcajelor vor fi filtrate prin intermediul unui separator de hidrocarburi.
Asigurarea agentului termic- incalzirea este necesaraa in containerele vestiar, in laborator, cabina poarta si
se va realiza electric. Se va obtine abur tehnologic cu ajutorul unui boiler ce va function ape gaz natural si va
furniza 2.000 kg abur/h.
Racordarea viitoarelor constructii la internet si telefonie se vor face folosind solutii mobile.
Asigurarea energiei electrice- din retea existent la limita incintei.
Alimentarea cu apa
Pentru alimentarea cu apa a utilizatorilor curenti este prevazut un sistem de distributie al apei potabile
alcatuit din reteaua de incinta si un put forat.
Consumul mediu zilnic de apa potabila este de 1.8mc/zi, caruia I se adauga consumul tehnologic de apa
pentru producerea de abur aferent instalatiei de granulare- 8mc/zi. Consumul total zilnic este de 9,8mc/zi.
Reteaua de distributie a apei
Reteaua de distributie apa se va realiza din teava prolietilena inalta densitate. Amplasarea retelei se va
face ingropat la exterior si aparent la interior.
Conductele exterioare de distributie apa vor fi realizate din polietilena de inalta densitate. Conductele
interioare de distributie apa vor fi realizate din polipropilena.
Fundul transei trebuie sa asigure rezemarea conductei uniform pe toata lungimea acesteia. Lucrarile de
transamente se vor executa manual si mecanizat. Fundul transeei se va nivela manual, cu un strat de nisip.
Montarea, pe fundul santului se va face ondulat, pentru diluarea dilatorilor. Imbinarea tuburilor se face cu
fitinguri cu etansare prin compresiune si prin sudura.
Dupa instalarea in sant, conductele se acopera cu un strat de nisip. Pentru stratul de nisip, transeea se va
umple cu pamant selectat. Se va monta grila de avertizare, banda PVC albastra. Se va definitive umplutura. Se va
realiza un grad de compactare de minim 90%.
La interior conducta se va sustine cu suporti metalici.

Brasamentele de apa potabilade la vestiare si grupuri sanitare se vor face printr-un camin de bransament
dotat cu vane de sectionare.
Reteaua exterioara de apa se va monta ingropat, pe pat de nisip pentru preintampinarea inghetului.
Canalizarea- evacuarea apelor uzate:
Apele menajere uzate vor fi preluate de la obiectele sanitare prin sifoane de pardoseala si tevi din
polipropilena ignifugate.
Racordurile de la obiectele sanitare s-au prevazut constructive cu dimensiunile si pantele normale
prevazut . Grupurile sanitare au fost prevazute cu sifoane de pardoseala cu 1 intrare orizontala si 1 iesire orizonte
la racordata la coloana vertical de ape uzate menajere, coloana la care se racordeaza si wc-urile.
Pentru evitarea aparitiei mirosurilor neplacute se recomanda ca in sifonul de pardoseala sa fie legat cel
putin un obiect sanitar cu utilizare frecventa.
S-au prevazut constructive coloanele vertical cu scurgere din polipropilene, colane care sunt prevazute de
reteaua exterioara de canalizare ape uzate menajere.
Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prevedea aeratoare cu
membrana.
Evacuarea apelor menajere de la grupurile sanitare se realizeaza prin coloanele vertical si cele orizontale
la caminele de racord pentru canalizarea menajera.
Evacuarea apelor uzate menajere provenite de la utilizarea obiectelelor sanitare din cadrul obiectivului se
realizeaza prin intermediul unei instalatii de canalizare exterioare ce va deversa intr-o microstatie de epurare.
Instalatii de incalzire interioara
In vestiar, grupuri sanitare, laborator si cabina poarta incalzirea se va realiza exclusive electric. Se vor
monta calorifere electrice aplasate pe parapetii ferestrelor, astfel nu va fi necesara existent unei central termice
clasice.
Prepararea apei calde menajere se va realiza folosind un boiler electric de 200l.
Prepararea aburului tehnologic pentru instalatia de granulare se va face folosind un boiler de 2000 kg
abur.
Procesul de incalzire nu va produce direct poluarea aerului, nefiind emisee gaze de ardere sau astfel de
noxe in atmosfera.
Alimentarea cu enrgie electrica
Proiectul va cuprinde urmatoarele tipuri de instalatii:
distributia energiei electrice;
instalatii de forta;
instalatie de iluminat normal si prize;
instalatii electrice de iluminat exterior;
instalatii pentru protectia contra tensiunilor accidentale de atingere;
instalatii de protective contra tensiunilor atmosferice.
Distributia energiei electrice
Alimentarea cu energie electrica a obiectivelor se va realiza din reteaua de joasa tensiune ce se va proiecta
in incinta complexului.
Instalatiile electrice exterioare tratate de prezentul proiect sunt instalatiile electrice aferente consumului
tehnologic (silozuri, benzi, transportoare), cat si pentru consum menajer (vestiare).
Bransamentul electric
Deoarece postul de transformare din incinta dispune de o rezerva de energie suficienta sa acopere
cerintele noului consummator, se propune alimentarea obiectivului din acestea.
Firida de bransament blocuri de masura si protective pentru contoare trifazate(BMPT), individual, va fi
echipata cu grup masura trifazat, intrerupatoare automate cu declansare termica la suprasarcina si
electromagnetice la scurcircuit, intrerupator automat diferentiat, releu protectie la intreruperea electrica
accidental a coductorului de nul.
Masurarea energiei electrice consummate s-a prevazut a se realiza in firida de bransament BMPT echipat
cu contor electric special. Punct de separare al instalatiilor electrice dintre furnizor si utilizator il constituie
bornele controlului electric.
Circuitele electrice pentru alimentarea cu energie electrica a consumatorilor propusi, s-au prevazut a se
realiza in cablu electric subteran, montat in sant intre doua straturi de nisip. La traversarea drumurilor, a aleilor

pietinale, cablul electric s-a prevazut a se proteja in teava de protectie. Pentru avertizare, in cazul executiei
ulterioare a unei lucrari de terasamente, s-a prevazut folie de avertizare a traseului cablului electric respectiv. La
montarea cablurilor electrice se vor pastra distantele minime prevazute in normele si normativele in vigoare
dintre acestea si fundatiile cladirilor, drumurilor, conducte de apa.
Instalatii electrice- Silozuri, instalatie uscare, instalatie precuratie, benzi transportoare,
vestiare/laborator.
Instalatiile de mai sus sunt furnizate complet echipate cu tablouri electrice ce asigura alimentarea,
comanda si protectia echipamentului si aparatului electric.
Alimentarea tablourilor electrice respective se va face din Tablou electric General, TG, prin cabluri
subterane corespunzator dimensionate de puterea electrica instalata a fiecarui tablou.
Din TEG se vor alimenta urmatoarele tablouri secundare:
TEFNC- tablou electric FNC
TES- tablou electric silozuri aferente FNC
TEPB- tablou electric instalatii buncari preluate
TEBT- tablou electric benzi transportoare
TEL- tablou electric laborator
TEV- tablou electric vestiar.
Alimentarea tablourilor secundare se va face ingropat, folosind cablu tip CYABY.
Proiectul prevede adoptarea unui sistem alternative de producer a energiei electrice, din surse regenerabile
ce consta intr-o instalatie de iluminat exterior cu sursa fotovoltaica, compusa dintr-un ansamblu de module, ce
asigura iluminatul exterior al intregului obiectiv.
Sistemul pentru stalp de iluminat este compus din:
Panou solar mono sau policristalin 60w-100w
Acumulator 12V plumb- acid sigilat, fara mentenanta
Microcomputer inteligent pentru controlul incarcarii se protectiei bateriei la supraincalzire,
descarcare peste limita admisa si polaritate inversa
Sursa lumina: LED
Stalp din otel galvanizat de 4,5-6m.

2.4. Descrierea tehnica a fiecarui obiect investitional


Prin prezentul proiect S.C. MARIA TRADING S.R.L. isi propune realizarea unei unitati fabricatie a
nutreturilor combinate si dotarea acesteia cu urmatoarele utilaje, echipamente tehnologice si dotari:
Nr.

Denumirea/Tip utilaj/Echipament

Nr.

Valoare fara TVA

TVA

TOTAL cu TVA

Crt.
I
II
1
2
3
4
5
III
IV
V
VI
VII
VIII

Echipamnete FNC si structura


metalica
Mijloace de transport
Cap Tractor
Semiremorca transp cereale
Semiremorca transp furaje vrac
Tractor
Remorca cu snec
Container
Pod bascule
Stalpi fotovoltaici
Panouri solare
Dotari
Laborator
TOTAL

Buc.
-

-RON5.275,180

-RON1.266.043

-RON6.541.224

14
5
2
3
2
2
6
1
21
8
-

4.364,588
1.358,500
309.320
902.880
1.090.144
703.744
200.640
81.092
210.672
167.200
208.992
208.992
10.508.365

1.047.501
326.040
74.236
216.691
261.635
168.899
48.154
19.462
50.561
40.128
50.158
50.158
2.522.007

5.412.090
1.684.540
383.557
1.119.571
1.351.779
872.644
248.794
100.554
261.233
207.328
259.150
259.150
13.030.373

Descrierea fuctionala si tehnologica


Echipamente FNC si Structura metalica
Realizarea proiectului propune dotarea tehnologica a contructiei cu urmatoarele utilaje component ale
fabricii de nutreturi combinate:
-sistem de receptie (flux alimentar cu materii prime) compus din: benzi transportoare actionata de un
motor de pana la 8kw, buncar de receptive materie prima, colector de praf prevazut cu compartimene de
colectare a prafului si ciclon (ventilator), elevator cu cupe actionat e un motor de pana la 8kw cu sensor de viteza
si reductor, tambur precuratitor cu capacitate de pana la 80to/h, colector praf, distribuitor rotativ(motor de cca
1kw),lant transportor actionat de un motor pana la 3kwr;
-sistem de dozare alcatuit din buncar de pana la 60mc cu indicatori de capacitate, cilindri de
descarcerare-dozare-6buc.-cu motor electric intre 2-5kw, masa de gradare a dozarii cu capaitate de pana la
2.500kg, vana pneumatica, buncar de tranzitie de pana la 5 mc, lant transportor cu motoreductor de pana la 5kw,
elevator cu cupe pana la o inaltime de 28m, conducta si comutator pneumatice;
-sistem de macinare compus din: mixer vertical 2t/h, compartimente (buncari) macinis 2 buc cu
capaciate de pana la 5 mc, sensori indicator de nivel-4buc.-, control pneumatic, masina de injectie materie prima
(dozaj), moara cu ciocane 13-18t/h cu motor de pana la 240kw, panou de control, filtru de praf prevazut cu jet de
aer, ventilator cu extragere, cilindru de descarcare si buncar de egalizare (pana la 5mc), statie de adaugare de
microcomponente cu un consum de cca 5-6mc de aer/min,6buncari de pana la 1mv fiecare, indicatori de nivel
(12buc), cilindru transportor cu capacitate de cca. 10mc/h, sistem de dozare cu masa de gradare a dozarii de pana
la 100kg, valve pneumatice, tamburi amestec, elevatoare, lanturi transportoare;
-sistem de granulare si racire compus din: compartimente (bancari) de granulare 2buc, senzori de nivelmin./max.(4buc), dozaj pneumatic, moara de granulare capacitate de 13-18t/h, panou de comanda, sistem de
racire contraflux (tub racire, obturator, ciclon, ventilator evacuare), benzi transportoare, elevatoare, schimbator
de granulare, boiler 2000kg abur;
-sistem de ambalare compus din: compartimente ambalare-4buncare cu capaciatea de pana la 60mc,
senzori de nivel min./max., dozaj pneumatic, masina de insacuit- capacitate de 250saci/h- 20-50kg, masina de
cusut saci- capacitate de 300saci/h, saci de 20-50kg;
-sistem de macinare soia compus din: compartiment (buncar) macinis 14mc, sensor indicator de nivel,
control pneumatic, masina de injectie, materie prima (dozaj), moara cu ciocane pana la 40kw prevazuta cu site
3mm, panou control, filtru de praf prevazut cu jet de aer, ventilator cu extragere, elevatoare, cilindru descarcare,
conducta magnetica;
-linie extrudat soia compus din: compartiment de extrudare-1buncar de pana la 15mc, sensor indicator
de nivel, control dozaj manual, masina extrudat soia de pana la 150kw, panou control, filtruu de praf prevazut cu
jet de aer, ventilator de extragere, senzori de nivel, vana pneumatica;
-linie secundara macinis compus din: moara de macinare a boabelor de soia prevazuta cu site de 3mm si
motor electric de pana 40kw, melc transportor, colector de praf si ventilator de aspiratie, buncar de tranzactie si
cilindru descarcerare, elevator cu cupe de cca 13-16m inaltime;

-structura metalica pentru FNC compusa din: traverse si coloane, ferme metalice, panouri sandwich,
ferestre si usi, piese de legatura si accesorii, intregul ansamblu al strcturii si echipamentelor fiind grupat pe
module.
Mijloace de transport
In scopul afluirii materiilor prime de la fermele de productie vegetala aflate in judetul Giurgiu(ponderea
cea mai mare a terenului agricole) catre fabrica de nutreturi combinate precum si a produsului finit (furaje) catre
fermele de crestere si ingrasare a animalelor, aflate in judetul Timis (locaitatea Voiteg) si in judetul Constanta
(localitatea Nuntasi) au fost incluse in proiect urmatoarele misloace de transport specializare:
-capetele tractor in cuplu cu semiremorci de transport cereal-2buc., capetele tractor vor fi echipate cu
motor de cca. 420-500CP, euro5, semiremrca pentru cereal avand sasiu in constructive sudata din otel, suspensie
pneumatica si bena basculabila din aluminiu, masa max autorizata de pana la 60t;
- tractoare in cuplu cu remorci de mare capacitate-2buc., pentru transport pe camp si distante relative
scurte a cerealelor catre FNC. Tractoarele au pana la 38-4-mc sunt prevazute cu bena din otel si snec de
descarcerare;
-capetele tractor in cuplu cu semiremorci de transport specializate a furajelor-3buc., capetele tractor vor fi
echipate cu motor de cca 420-500CP, euro5, iar semiremorcile vor fi prevazute cu 3 compartimente, guri de
incasare si conducte de descarcerare, volum cca.40-50mc.
Containere 6 buc.
Laboratorul cu grup sanitar, vestiare, si spatiu pentru seful de siloz se vor realiza in doua constructii
usoare de tip container amplasate in incinta, cu o lungine cuprinsa intre 5m si 7m.
Pod bascule 1 buc.
Aceasta va avea o capacitate de cantarire cuprinsa intre 60-80t si va fi realizat cu un sistem electric ce
potate transmite intr-o retea de calculatoare informatii si date cu privire la cantarire.
Stalpi fotovoltaici 21 buc.
In cadrul proiectului a fost prevazut un sistem alternative de producer a energiei electrice, din surse
regenerabile ce consta intr-o instalatie de iluminat exterior cu sursa fotovoltaica, compusa dintr-un ansamblu de
module(stalpi de iluminat), ce asigura iluminatul exterior al intregului obiectiv. Iluminatul incintei se va realiza
cu corpuri de iluminat cu sursa de lumina tip LED, montate pe stalpi metalici de 3-6m inaltime si se vor alimenta
prin intermediul unui sistem propiu fiecarui stalp cu panouri solare.
Panouri solare
Au o suprafata cuprinsa intre 1-3mp fiecare, vor fi prevazute cu instrumente de control si reglare
hidraulica.
Laborator
Laboratotul cu grup sanitar, va fi echipat cu echipamente specific pentru determinarea calitatii furajelor
produse: sistem pentru extractia grasimilor (dimensiuni: 405x410x580), aparat pentru determinarea azotului
(520x490x450), balanta analitica cu precizie de 0,1mg, Etuva (395x395x360 la interior), balanta de precizie cu
calibrare interna, distilator de apa cu un debit de 4l/h, PH-neutru (230x210x70), fibre therm putere 1900w,
sistem pentru determinarea umiditatii si greutatii hectolitrice (415x424x353), bai de termostatare din otel inox,
biurete digitala cu precizie de 3 zecimale, agitator (100x130x200), nisa chimica (126,5x80x235), cuptor cu
temperatura pana la 1200gc, spectometru cu domeniul spectral 190-1100 nm.
2.5. Durata de realizare a investitiei (diagrama Gantt)

S-ar putea să vă placă și