Sunteți pe pagina 1din 1

Ion este un roman social, obiectiv, realist ?i modern scris de Liviu Rebreanu ?

i
aparut n anul 1920.
Liviu Rebreanu este creatorul romanului romnesc modern, deoarece scrie primul rom
an obiectiv din literatura romna, Ion ?i primul roman de analiza psihologica din
proza romneasca, Padurea Spnzura?ilor.
Ion este primul roman obiectiv din literatura romna, fiind aparut n anul 1920, dup
a o lunga perioada de elaborare, a?a cum nsu?i autorul men?ioneaza n finalul opere
i, ntre martie 1913 - iulie 1920. Apari?ia romanului a strnit un adevarat entuzias
m n epoca, mai ales ca nimic din crea?ia nuvelistica de pna atunci nu anun?a aceas
ta evolu?ie spectaculoasa: Nimic din ce e publicat nainte nu ne putea face sa prev
edem admirabila dezvoltare a unui scriitor, care a nceput ?i a continuat vreo zec
e ani, nu numai fara stralucire, dar ?i fara indica?ii de viitor , nota Eugen Lovi
nescu. Criticul prime?te romanul Ion ca pe o izbnda a literaturii romne, iar satis
fac?ia sa este consemnata n studiul Crea?ia obiectiva. Liviu Rebreanu: Ion . Pentru
ini?iatorul modernismului romnesc, al carui principiu de baza era sincronismul li
teraturii romne cu cea europeana, romanul Ion este cel care rezolva o problema ?i
curma o controversa . Aceasta afirma?ie a lui Lovinescu se refera la faptul ca apa
ri?ia primului roman obiectiv direc?ioneaza literatura romna catre valoare europe
ana ?i stinge polemica pe care criticul o avea cu samanatori?tii epocii.