Sunteți pe pagina 1din 84

Anul 182 (XXVI) Nr.

581 bis

PARTEA I

Luni, 4 august 2014

LEGI, DECRETE, HOTRRI I ALTE ACTE

SUMAR

Pagina
Anexa la Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltrii
regionale i administraiei publice, nr. 992/2014
pentru aprobarea reglementrii tehnice Normativ
privind proiectarea, execuia i exploatarea
nvelitorilor acoperiurilor n pant la cldiri, indicativ
NP 069-2014 ..........................................................

383

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE


ALE ADMINISTRAIEI PUBLICE CENTRALE
MINISTERUL DEZVOLTRII REGIONALE I ADMINISTRAIEI PUBLICE

ORDIN
pentru aprobarea reglementrii tehnice Normativ privind proiectarea, execuia i exploatarea
nvelitorilor acoperiurilor n pant la cldiri, indicativ NP 069-2014*)
n conformitate cu prevederile art. 10 i art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii, cu modificrile
ulterioare, ale art. 2 alin. (3) i (4) din Regulamentul privind tipurile de reglementri tehnice i de cheltuieli aferente activitii de
reglementare n construcii, urbanism, amenajarea teritoriului i habitat, aprobat prin Hotrrea Guvernului nr. 203/2003, cu
modificrile i completrile ulterioare,
avnd n vedere Procesul-verbal de avizare nr. 5/2014 al Comitetului tehnic de specialitate nr. 11 Cerine funcionale
pentru construcii i fizica construciilor i Procesul-verbal de avizare nr. 1/2014 al Comitetului tehnic de coordonare general,
n temeiul art. 4 pct. II lit. e) i al art. 12 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i funcionarea
Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice, cu modificrile ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice, emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprob reglementarea tehnic Normativ privind
proiectarea, execuia i exploatarea nvelitorilor acoperiurilor
n pant la cldiri, indicativ NP 069-2014, prevzut n anexa
care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2. Prezentul ordin1) se public n Monitorul Oficial al
Romniei, Partea I, i intr n vigoare la 30 de zile de la data
publicrii.
Art. 3. La data intrrii n vigoare a prezentului ordin,
Decizia preedintelui Biroului Executiv al Institutului Central de
Cercetare, Proiectare i Directivare n Construcii nr. 4/1989
privind aprobarea reglementrii tehnice Normativ pentru
alctuirea i executarea nvelitorilor la construcii, indicativ
C 37-882) i nceteaz aplicabilitatea i Ordinul ministrului
lucrrilor publice, transporturilor i locuinei nr. 606/2003 pentru
aprobarea reglementrii tehnice Normativ privind proiectarea,
execuia i exploatarea nvelitorilor acoperiurilor n pant la
cldiri3), publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 776 i 776 bis din 5 noiembrie 2003, se abrog.


Reglementarea tehnic aprobat prin prezentul ordin a fost


adoptat cu respectarea procedurii de notificare nr. 458 din
13 august 2013, prevzut de Hotrrea Guvernului
nr. 1.016/2004 privind msurile pentru organizarea i realizarea
schimbului de informaii n domeniul standardelor i

reglementrilor tehnice, precum i al regulilor referitoare la


serviciile societii informaionale ntre Romnia i statele
membre ale Uniunii Europene, precum i Comisia European,
publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 664 din
23 iulie 2004, cu modificrile i completrile ulterioare, care
transpune Directiva 98/34/CE a Parlamentului European i a
Consiliului din 22 iunie 1998, referitoare la procedura de
furnizare de informaii n domeniul standardelor, reglementrilor
tehnice i al normelor privind serviciile societii informaionale,
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene seria L,
nr. 204 din 21 iulie 1998, modificat prin Directiva 98/48/CE a
Parlamentului European i a Consiliului din 20 iulie 1998,
publicat n Jurnalul Oficial al Comunitilor Europene seria L,
nr. 217 din 5 august 1998, precum i de Regulamentul (UE)
nr. 1.025/2012 al Parlamentului European i al Consiliului din
25 octombrie 2012 privind standardizarea european, de
modificare a Directivelor 89/686/CEE i 93/15/CEE ale
Consiliului i a Directivelor 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE,
97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE i
2009/105/CE ale Parlamentului European i ale Consiliului i de
abrogare a Deciziei 87/95/CEE a Consiliului i a Deciziei
nr. 1.673/2006/CE a Parlamentului European i a Consiliului,
publicat n Jurnalul O f i c i a l a l C o m u n i t i l o r E u r o p e n e
seria L, nr. 316 din 14 noiembrie 2012.

p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice,


Shhaideh Sevil,
secretar de stat

Bucureti, 24 iunie 2014.


Nr. 992.

*) Ordinul nr. 992/2014 a fost publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 581 din 4 august 2014 i este reprodus i n acest numr bis.
1) Ordinul i anexa se public i n Buletinul Construciilor, editat de ctre Institutul Naional de Cercetare-Dezvoltare n Construcii, Urbanism i
Dezvoltare Teritorial Durabil URBAN-INCERC.
2) Normativul pentru alctuirea i executarea nvelitorilor la construcii, indicativ C 37-88, a fost publicat n Buletinul Construciilor nr. 8/1988 (tiprit n
martie 1989), editat de Institutul de Cercetri n Construcii i Economia ConstruciilorINCERC.
3) Normativul privind proiectarea, execuia i exploatarea nvelitorilor acoperiurilor n pant la cldiri, indicativ NP 069-02, a fost publicat i n Buletinul
Construciilor nr. 24/2004, editat de Institutul Naional de Cercetare Dezvoltare n Construcii i Economia Construciilor INCERC.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Anexa

NORMATIV PRIVIND PROIECTAREA, EXECUIA I


EXPLOATAREA NVELITORILOR ACOPERIURILOR
N PANT LA CLDIRI, indicativ NP 069 - 2014

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

CUPRINS
CAPITOLUL I: Prevederi generale privind nvelitorile acoperiurilor n pant
SECIUNEA 1: Obiect
SECIUNEA a 2-a: Domeniul de aplicare
SECIUNEA a 3-a: Elemente caracteristice definitorii privind acoperiurile n pant
i sistemele de nvelitoare aferente
SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea
SECIUNEA a 5-a: Principii privind executarea nvelitorilor
SECIUNEA a 6-a: Urmrirea comportrii n exploatare i ntreinerea nvelitorilor
CAPITOLUL II: Prevederi i principii privind nvelitorile din panouri metalice profilate i
profilat-ambutisate
SECIUNEA 1: Obiect
SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale
SECIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale
SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor din panouri metalice
profilate i profilat-ambutisate
SECIUNEA a 5-a: Condiii de calitate privind panourile metalice profilate i
profilat-ambutisate
SECIUNEA a 6-a: Principii privind executarea nvelitorilor din panouri metalice
profilate i profilat-ambutisate
CAPITOLUL III: Prevederi i principii privind nvelitorile din panouri nemetalice profilate
SECIUNEA 1: Obiect
SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale
SECIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale
SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor din panouri nemetalice
profilate
SECIUNEA a 5-a: Condiii de calitate privind panourile nemetalice profilate
SECIUNEA a 6-a: Principii privind executarea nvelitorilor din panouri nemetalice profilate
CAPITOLUL IV: Prevederi i principii privind nvelitorile din panouri prefabricate, termoizolate
SECIUNEA 1: Obiect
SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale
SECIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale
SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor din panouri
prefabricate, termoizolate
SECIUNEA a 5-a: Condiii de calitate privind panourile prefabricate, termoizolate
SECIUNEA a 6-a: Principii privind executarea nvelitorilor din panouri
prefabricate, termoizolate
CAPITOLUL V: Prevederi i principii privind nvelitorile cu membrane i pelicule
hidroizolante
SECIUNEA 1: Obiect
SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale
SECIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale
SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor cu membrane i
pelicule hidroizolante
SECIUNEA a 5-a: Condiii de calitate privind membranele i peliculele hidroizolante
SECIUNEA a 6-a: Principii privind executarea nvelitorilor cu membrane i
pelicule hidroizolante

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

CAPITOLUL VI: Prevederi i principii privind nvelitorile din foi metalice plane
SECIUNEA 1: Obiect
SECIUNEA a 2-a: Elemente definitorii, caracteristici generale
SECIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale
SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor din foi metalice plane
SECIUNEA a 5-a: Condiii de calitate privind nvelitorile din foi metalice plane
SECIUNEA a 6-a: Principii privind executarea nvelitorilor din foi metalice plane
CAPITOLUL VII: Prevederi i principii de realizare a nvelitorilor din elemente plane suprapuse
SECIUNEA 1: Obiect
SECIUNEA a 2-a: Elemente definitorii, caracteristici generale
SECIUNEA a 3-a: Niveluri de performan
SECIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale
SECIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor cu elemente plane suprapuse
SECIUNEA a 6-a: Condiii de calitate privind elementele plane suprapuse
SECIUNEA a 7-a: Principii privind executarea nvelitorilor cu elemente plane suprapuse
CAPITOLUL VIII: Prevederi i principii de realizare a nvelitorilor din elemente tip igle i olane
SECIUNEA 1: Obiect
SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale
SECIUNEA a 3-a: Niveluri de performan
SECIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale
SECIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor cu elemente tip igle i olane
SECIUNEA a 6-a: Condiii de calitate privind elementele tip igle i olane
SECIUNEA a 7-a: Principii privind executarea nvelitorilor cu elemente tip igle i olane
CAPITOLUL IX: Prevederi i principii de realizare a nvelitorilor din materiale locale, tradiionale,
manufacturate
SECIUNEA 1: Obiect
SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale
SECIUNEA a 3-a: Niveluri de performan
SECIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale
SECIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor din materiale locale,
manufacturate
SECIUNEA a 6-a: Condiii de calitate privind nvelitorile celulozice
SECIUNEA a 7-a: Principii privind executarea nvelitorilor celulozice
CAPITOLUL X: Prevederi i principii de realizare a nvelitorilor cu elemente de vitraj
SECIUNEA 1: Obiect
SECIUNEA a 2-a: Elemente definitorii privind sistemul de nvelitoare
SECIUNEA a 3-a: Niveluri de performan
SECIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale
SECIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor cu elemente de vitraj
SECIUNEA a 6-a: Condiii de calitate privind elementele de vitraj
SECIUNEA a 7-a: Principii privind executarea nvelitorilor cu elemente de vitraj
ANEXA 1
ANEXA 2
ANEXA 3
ANEXA 4

Referine legislative i tehnice


Corespondena ntre pant (cm/m), msura unghiului i lungimea pantei pentru
100 cm proiecie orizontal a acoperiului
Condiii de mediu (anex informativ)
Elemente de siguran mpotriva cderii zpezii de pe nvelitoare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

LIST CU FIGURI
Nr.
crt.
1
2

Numr
figur
Fig. nr. 1
Fig. nr. 2
Fig. nr. 3

3
4
5
6

Denumire figur

3a
3b
Fig. nr. 4
Fig. nr. 5
Fig. nr. 6
Fig. nr. 7
7a
7b
7c
7d

Fig. nr. 8

9
10

Fig. nr. 9
Fig. nr. 10

11
12
13

15

Fig. nr. 11
Fig. nr. 12
Fig. nr. 13
Fig. nr. 14
14 a
14 b
Fig. nr. 15

16

Fig. nr. 16

14

18
19
20
21
22
23

Fig. nr. 17
17 a
17 b
17 c
17 d
Fig. nr. 18
Fig. nr. 19
Fig. nr. 20
Fig. nr. 21
Fig. nr. 22
Fig. nr. 23

24
25

Fig. nr. 24
Fig. nr. 25

26
27

Fig. nr. 26
Fig. nr. 27

17

Exemplificare panou profilat longitudinal, cutat


Exemplificare panou profilat longitudinal, ondulat
Exemplificarea conformrii panourilor metalice profilat-ambutisate
Conformare cu suprapunere mascat
Conformare cu suprapunere vizibil
Exemplificarea prevederilor Art. 42 (8)
Exemplificarea prevederilor Art. 44 (2)
Exemplificarea prevederilor Art. 42 (7) i Art. 56
Exemplificare de principiu a detaliilor de execuie
Detalii coam - timpan
Detalii streain
Detaliu coam
Detalii racord la suprafaa vertical i pazie
Exemplificare de principiu detalii de execuie cu panouri polimerice i din
fibrociment
Exemplificare de principiu: seciune panou cu feele metalice
Exemplificare de principiu: seciune panou cu faa superioar cu membran
hidroizolant
Exemplificare de principiu: seciune panou complex, transparent / translucid
Exemplificare de principiu a detaliilor de execuie
Exemplificare de principiu: realizare a sistemului de riglaj
Exemplificare de principiu a detaliilor de execuie
Detaliu coam, cmp i streain
Detaliu dolie
Exemplificare foi continue, profilate longitudinal i ambutisate seciune
transversal
Exemplificarea principiului de realizare a nvelitorilor din tabl de zinc, cupru,
plumb sau aluminiu
Exemplificare de realizare a mbinrilor prin fal, conform precizrilor de la Art.152
Fal vertical simplu
Fal vertical dublu
Fal orizontal (culcat) simplu
Fal orizontal (culcat) dublu
Exemplificare de realizare a nvelitorii cu tabl plan
Exemplificare mod de poziionare a indrilelor
Exemplificare mod de fixare simpl a indrilelor
Exemplificare mod de fixare dubl (ntrit) a indrilelor
Exemplificare mod de lipire suplimentar a indrilelor
Exemplificare mod de lipire n puncte a indrilelor bituminoase fr band
autoadeziv
Exemplificare execuie streain
Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment de 4044 cm - tip
paralelogram
Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment de 4040 cm - tip romb
Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment de 4030 cm - model
dreptunghiular

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

28

Fig. nr. 28

29

Fig. nr. 29

30

Fig. nr. 30

31

Fig. nr. 31

32

Fig. nr. 32

33
34
35
36
37
38
39
40

Fig. nr. 33
Fig. nr. 34
Fig. nr. 35
Fig. nr. 36
Fig. nr. 37
Fig. nr. 38
Fig. nr. 39
Fig. nr. A4.1

41
42
43

Fig. nr. A4.2


Fig. nr. A4.3
Fig. nr. A4.4

Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment model dreptunghiular cu


dou coluri teite
Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment model tip indril cu
margine rotunjit
Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment model tip indril cu
margine n unghi
Exemplificri de aezare a elementelor din fibrociment model tip igl solzi
(margine semirotund): coam, cmp i streain
Exemplificri de aezare a elementelor din ardezie, diferite modele, montate n
simplu strat
Exemplificare de principiu pentru pozarea iglelor solzi aezate simplu
Exemplificare de principiu pentru pozarea iglelor solzi aezate dublu
Exemplificare de principiu pentru pozarea olanelor n sistem uscat
Seciune prin indril
Exemplificare montare i n dou i trei rnduri
Exemplificare acoperi cu nvelitoare cu snopi din paie
Exemplificare acoperi cu nvelitoare cu snopi din stuf
Exemplificare dispunere parazpezi din elemente locale alctuite din igle sau olane,
prevzute cu relief pe faa superioar
Exemplificare dispunere parazpezi din elemente locale metalice, cu bra vertical
Exemplificare dispunere parazpezi din grilaje metalice
Exemplificare dispunere parazpezi din elemente (opritoare) metalice cu seciune
triunghiular

LIST CU TABELE
Nr.
crt.

Numr tabel

1
2

Tabelul nr. 1
Tabelul nr. 2

Tabelul nr. 3
Tabelul nr. 4

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tabelul nr. 5
Tabelul nr. 6
Tabelul nr. A3.1
Tabelul nr. A3.2
Tabelul nr. A3.3
Tabelul nr. A3.4
Tabelul nr. A3.5
Tabelul nr. A3.6

Denumire tabel
Relaia dintre panourile metalice profilate i pant
Suprapunerea longitudinal a panourilor metalice i tipul de etanare, funcie de
pant i zona climatic
Relaia dintre panourile nemetalice profilate i pant
Suprapunerea indrilelor funcie de pant, lungimea proieciei versantului i zona
climatic
Suprapunerea elementelor din fibrociment funcie de pant, lungimea proieciei
versantului i zona climatic
Suprapunerea olanelor dispuse ntr-un singur rnd funcie de pant
Niveluri de severitate a agenilor de mediu
Caracteristicile ploii de durat medie i lung
Caracteristicile boabelor de grindin pentru diametre peste 20 mm
Fluxul orizontal de zpad funcie de nlimea deasupra solului
Concentraiile caracteristicile de praf i nisip funcie de zonare
Sedimentarea prafului i nisipului funcie de zonare

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

CAPITOLUL I: Prevederi generale privind nvelitorile acoperiurilor n pant

SECIUNEA 1: Obiect
Art.1
Prezentul normativ se refer la proiectarea, executarea i exploatarea nvelitorilor acoperiurilor n pant
la cldiri.
Art.2
Prezentul normativ cuprinde:
a) elemente definitorii ale acoperiurilor n pant cu prezentarea i definirea categoriilor de nvelitori;
b) principii privind proiectarea, executarea i exploatarea nvelitorilor acoperiurilor n pant;
c) cerine de calitate privind nvelitorile acoperiurilor n pant;
d) anexe.
Art.3
n cadrul prezentului normativ se fac referiri i la acoperi, ca ansamblu din care face parte nvelitoarea.

SECIUNEA a 2-a: Domeniul de aplicare


Art.4
Prevederile prezentului normativ se adreseaz proiectanilor, verificatorilor de proiecte, experilor tehnici
atestai, executanilor, responsabililor tehnici cu execuia atestai, beneficiarilor (utilizatorilor), precum i
organismelor de control.
Art.5
Prevederile prezentului normativ se refer la: nvelitorile acoperiurilor n pant ale cldirilor noi i
reconstrucia nvelitorilor acoperiurilor n pant existente, supuse aciunii agenilor de mediu natural i
antropic.
Art.6
Prezentul normativ nu se refer la:
a) hidroizolaii la construcii cu acoperiuri tip terase;
b) reparaii ale nvelitorilor acoperiurilor existente.
Art.7
nvelitorile acoperiurilor n pant, la care se refer prezentul normativ, sunt realizate din:
a) panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate Cap. II;
b) panouri nemetalice profilate Cap. III;
c) panouri prefabricate termoizolate Cap. IV;
d) membrane i pelicule hidroizolante Cap. V;
e) foi metalice plane Cap. VI;
f) elemente plane suprapuse Cap. VII;
g) elemente tip igle sau olane Cap. VIII;
h) materiale locale, tradiionale, manufacturate Cap. IX;
i) elemente de vitraj Cap. X.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Art.8
Terminologie:
a) acoperi: subansamblu funcional-constructiv format din elemente de construcie i componente
structurale i nestructurale, realizat n scopul de a nchide i proteja cldirea la partea ei superioar
(peste ultimul nivel construit) mpotriva aciunilor factorilor de mediu;
b) nvelitoare: component exterioar a acoperiului care protejeaz cldirea mpotriva aciunii
factorilor de mediu exterior, n principal mpotriva precipitaiilor;
c) nvelitoare continu: nvelitoare din produse (aplicate prin lipiri/suduri) care asigur etaneitatea
fa de apa meteoric i ape cu presiune hidrostatic (de exemplu: numai nvelitorile realizate cu
membrane hidroizolante, bituminoase, cu suprapunerile sudate);
d) nvelitoare semicontinu: nvelitoare din produse (montate prin suprapuneri sau prin mbinri)
care asigur etaneitatea fa de apa meteoric (de exemplu: nvelitorile realizate din foi metalice
plane, mbinate prin fal i din panouri metalice profilate i panouri prefabricate termoizolate, cu
suprapunerile etane);
e) nvelitoare discontinu: nvelitoare din produse pozate i montate prin suprapuneri, care asigur
scurgerea apelor meteorice i necesit prevederea foliei tip anticondens;
f) folie protecie-anticondens: folie sau membran subire, impermeabil la ap dar permeabil la
vaporii de ap, prevzut i montat sub nvelitorile discontinue;
g) linie de cea mai mare pant: linie caracteristic din planul unui versant de acoperi care formeaz
cel mai mare unghi cu planul orizontal; linia se indic pe planurile de nvelitoare notndu-se
nclinarea acesteia n cm % (a se vedea anexa nr. 2 pentru corespondena ntre pant, msura
unghiului i lungimea pantei);
h) panta unui acoperi: nclinarea maxim a unui versant de acoperi determinat de linia de cea mai
mare pant;
i) condiionare termic: asigurarea condiiilor termice necesare unui spaiu, prin utilizarea sistemelor
de nclzire i/sau rcire adecvate.

SECIUNEA a 3-a: Elemente caracteristice definitorii privind acoperiurile n pant i


sistemele de nvelitoare aferente
Art.9
Tipuri de suprafee versant:
a) versani cu suprafa plan, continu (ntr-un singur plan) i cu suprafa discontinu (cu rupere de
pant i/sau cu rupere de nivel sau cu rupere de nivel i pant);
b) versani cu suprafa curb: cu o singur curbur, cu dubl curbur sau cu multiple curburi (cupol
sau suprafee riglate).
Art.10
Tipuri de intersecii ale suprafeelor versanilor:
a) coam: delimitarea aflat la cota superioar a acoperiurilor, orizontal, nclinat sau curb,
rezultat din terminaia unui versant, intersecia a doi versani sau a unui versant cu un element
constructiv vertical;
b) vrf de coam: punctul superior al interseciei a dou suprafee versant a cror coam are o
nclinaie (nu este orizontal) sau punctul superior al interseciei mai multor versani (punct care
formeaz cota cea mai mare a versanilor generatori);
c) dolie: intersecia inferioar, orizontal sau nclinat, dreapt sau curb, a dou suprafee versant
(plane sau curbe);
d) margine de versant: delimitarea lateral spre exterior a versantului ce poate fi liber sau cu opritor
longitudinal (tip atic sau pazie), executat din elemente ce conduc scurgerea apelor pe linia de
pant;
e) streain: delimitarea inferioar a suprafeei unui versant, aflat la cota cea mai mic a versantului;

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

la nivelul acesteia se produce deversarea/scurgerea apelor pluviale (cu scurgere liber sau cu preluare
i dirijare prin jgheab).
Art.11
Elemente ce penetreaz planul acoperiului/nvelitorii:
a) constructive (corpuri, pri sau elemente de construcie ce depesc planul acoperiului/
/nvelitorii);
b) funcionale, pentru instalaii (couri de fum, ventilaii, ventilaii ale coloanelor de scurgere a
apelor menajere, supori pentru instalaii electrice, paratrsnete, antene, etc.);
c) de iluminare, ventilare i/sau de acces (luminatoare, lucarne, tabachere, ferestre de mansard, etc.)
care implic decuparea nvelitorii i montarea acestor elemente prevzute cu rebord i sisteme de
asigurare a scurgerii i contra ptrunderii apelor meteorice, la interior;
d) de siguran/securitate la accesul pe nvelitoare (elemente de fixare a corzilor de asigurare, scri
pentru circulaia pe linia de pant, podine, etc.);
e) accesorii proprii nvelitorilor (piese de ventilare a spaiului aflat sub nvelitoare, de
fragmentare/disipare a gheii i zpezii, etc.).
Art.12
Pantele acoperiurilor
(1) Panta acoperiurilor cu versani cu suprafee plane (determinat de linia de cea mai mare pant)
reprezint diferena de nivel dintre cota inferioar i cea superioar a unui versant de acoperi
raportat la lungimea proieciei versantului;
(2) Panta acoperiurilor cu versani cu suprafee curbe (determinat de linia de cea mai mare pant)
reprezint panta determinat de tangenta la planul curb cu planul orizontal exprimat n procente (%);
panta se msoar, la tangenta din punctul inferior i superior al planului curb (pant maxim i
minim);
(3) Pantele acoperiurilor inclusiv pantele rezultate la intersecia dintre planurile diferiilor versani,
trebuie s respecte pantele minime i maxime admise pentru tipurile de produse de nvelitoare din care
sunt realizate;
(4) Pantele acoperiurilor sunt n concordan cu:
a) sistemul de nvelitoare (produs, mod de mbinare/fixare i de asigurare a etaneitii, dup caz);
b) zona climatic de amplasare (mrimea previzibil a depunerilor de zpad, acumularea sau
alunecarea zpezii, prevederea i dimensionarea sistemului parazpezi);
c) regimul debitelor pluviale medii i maxime previzibile (stabilirea alctuirii i dimensionrii
modului de colectare i evacuare a apelor pluviale);
d) direcia i viteza vnturilor dominante (sens de montaj, stabilirea sistemului de montare i fixare);
e) asigurarea scurgerii apelor pe folia anticondens (pentru nvelitorile discontinue i dup caz, a celor
semicontinue);
f) sistemul de acces pe acoperi.
Art.13
Suportul nvelitorilor reprezint componenta constructiv asociat produselor ce formeaz nvelitoarea i
modului de montare/fixare a acestora.
Suportul nvelitorii poate avea suprafa:
a) continu:
astereal din lemn sau plci fibrolemnoase mbinate prin fal, lamb i uluc sau cu
elemente speciale de mbinare;
planeu din beton armat;
elemente prefabricate din beton armat.
b) semicontinu: astereal din lemn montat cu sau fr spaii ntre elemente (maxim 5 cm);
c) discontinu: elemente lineare (rigle/profile) din lemn, metalice sau din beton armat (prefabricat),
montate la distane prestabilite.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

11

Art.14
Spaiile construite, acoperite pot fi:
a) spaii acoperite, deschise, care necesit numai nvelitoare pentru protecie la intemperii i pentru a
diminua efectul radiaiei termice de var (nvelitoarea poate fi prevzut cu suprafaa exterioar
termoreflectant sau se poate concepe un acoperi termoizolat);
b) spaii acoperite, nchise, ce nu necesit condiionarea termic;
c) spaii acoperite, nchise, condiionate termic, conform necesitilor utilizatorilor: aceast categorie
de spaii necesit un acoperi termoizolat; concepia i dimensionarea structurii termoizolante
(termoizolaie i barier contra vaporilor, cu sau fr strat/straturi de aer ventilat) se va face n
funcie de condiiile interioare de microclimat (valorile necesare ale parametrilor higrotermici) i
de caracteristicile mediului exterior (n general n sezonul rece).
Art.15
Acoperiuri termoizolate
(1) Acoperiurile cu nvelitoare i structur termoizolant constituie tipurile cele mai rspndite de
acoperiuri, cu suport continuu, semicontinuu sau discontinuu, cu nvelitori semicontinue sau
discontinue, la care structura termoizolant se prevede/aplic la interior, sub i/sau ntre elementele de
susinere a nvelitorii (cpriori, rigle).
(2) Acoperiurile cu nvelitoare continu, etan, constituie tipuri mai puin rspndite de acoperiuri, cu
suport rigid sau semielastic, cu nvelitori continue, etane, realizate cu membrane hidroizolante la care
structura termoizolant se prevede/aplic la interior, sub i/sau ntre elementele de susinere a
suportului nvelitorii.
(3) Acoperiurile cu panouri de nvelitoare termoizolate constituie tipurile de acoperiuri, cu suport
discontinuu, cu nvelitori semicontinue, din panouri prefabricate, termoizolate.
Art.16
Agenii ce pot aciona asupra acoperiurilor i nvelitorilor, sunt:
a) mecanici: greuti proprii, greuti din exploatare, zpad, vnt, ocuri mecanice, presiuni ale
maselor de ap, cutremure, explozii, dilatri i contracii termice blocate;
b) electromagnetici: radiaii solare de diferite lungimi de und (IR i UV), trsnete, cureni
vagabonzi, cmpuri magnetice, radiaii emise din procesul de exploatare/utilizare;
c) termici: variaii ale temperaturii aerului interior i exterior, ocuri termice, temperaturi sczute i
ridicate, incendiu interior sau exterior;
d) chimici: umiditatea aerului, apa de condens, apa meteoric, apa din procesul de
exploatare/utilizare, solveni, acizi, baze i sruri din mediul exterior sau interior;
e) biologici: bacterii, mucegaiuri, vegetaii (rdcini), insecte, animale (roztoare).

SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea


Art.17
Principii generale
(1) Condiii generale:
a) documentaia tehnico-economic se va ntocmi n baza prevederilor Legii nr. 10/1995 privind
calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare, a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, republicat, cu modificrile i completrile ulterioare, i a
Hotrrii Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea coninutului-cadru al documentaiei tehnicoeconomice aferente investiiilor publice, precum i a structurii i metodologiei de elaborare a
devizului general pentru obiective de investiii i lucrri de intervenii;
b) documentaia tehnico-economic privind nvelitoarea i/sau acoperiul n ansamblu, se va elabora
n baza temei program (analizate i nsuite de proiectant i beneficiar), a cerinelor i exigenelor

12

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

de calitate (cerute sau stabilite de proiectant cu acordul investitorului) corelate cu structura i


funcionalitatea cldirii (spaiilor de sub acoperi);
c) documentaia tehnico-economic privind nvelitorile se va ntocmi cu respectarea caracterului
arhitectural al zonei (pant, material, culoare, form) i a prevederilor Regulamentului local de
urbanism aferent Planului Urbanistic General, avizat i legal aprobat;
d) documentaia tehnico-economic privind nvelitorile cldirilor de patrimoniu i/sau monumente
istorice se va elabora cu respectarea legislaiei specifice, aplicabile, n vigoare.
(2) Condiii particulare: la stabilirea tipului de nvelitoare se vor avea n vedere urmtoarele:
a) definirea condiiilor geoclimatice de amplasare a cldirii;
b) structura de cmp curent i sistemul de montare-fixare, corelate cu elementele constructive i
accesoriile perimetrale, adiacente sau cuprinse n planul nvelitorii (streain, coam, dolie,
receptor pluvial, enouri, jgheaburi, atice, strpungeri, ruperi de pant, etc.);
c) panta acoperiurilor cu mai muli versani, dispui la cote diferite, care s permit descrcarea
(alunecarea) zpezii, fr obstacole de pe versant pe altul (fr deteriorarea acoperiului i
nvelitorii versantului inferior);
d) conceperea acoperiului astfel nct descrcarea zpezii/gheii de pe acoperi, la nivelul solului, s
nu afecteze circulaia i utilizarea nivelurilor inferioare;
e) prevederea de elemente parazpezi de tip local (element de nvelitoare avnd conformare special,
console metalice) sau continue (grilaje metalice) ce se prevd la versani cu pant >30%;
accesoriile parazpezi se vor prevedea la toate acoperiurile a cror streain se afl deasupra
zonelor de circulaie, deasupra balcoanelor, teraselor i altor acoperiuri aflate sub streain;
acestea sunt utile i pentru protecia sistemului de preluare i evacuare a apelor pluviale
(jgheaburi);
f) prevederea de instalaii paratrsnet (cu sistemele de ancorare/fixare aferente), conform
reglementrilor specifice aplicabile n vigoare;
g) la acoperiurile cldirilor situate n mediul marin i n medii industrial agresive, se vor avea n
vedere msurile specifice de rezisten/protecie a produselor de nvelitoare precum i a
accesoriilor aferente i a sistemelor de montare/fixare, mpotriva coroziunii (acoperirea
elementelor metalice cu aluzinc, titan-zinc sau pelicule rezistente la coroziune);
h) prevedera accesului pe acoperi, prin elemente de iluminare, ventilare i/sau acces prevzute n
planul acoperiului/nvelitori sau prin calea de acces exterioar.
(3) Condiii privind drenarea (dirijarea, colectarea i evacuarea) apelor meteorice de pe nvelitorile
acoperiurilor: conceperea i dimensionarea elementelor de colectare i evacuare a apelor pluviale de
pe acoperi se vor face n conformitate cu reglementarea tehnic privind proiectarea i executarea
instalaiilor de canalizare a apelor meteorice din cldiri civile, social-culturale i industriale;
(4) Condiii privind detaliile de execuie:
Proiectantul va elabora detaliile de execuie n concordan cu tipul de produs propus ca nvelitoare
avnd n vedere realizarea continuitii acesteia, racordurile la strpungeri i pe contur precum i
asigurarea (la acoperiurile izolate termic) posibilitii de realizare a unei termoizolaii continue
pentru evitarea punilor termice.
Art.18
Condiii de calitate, stabilite prin proiectare, pentru satisfacerea cerinelor eseniale aplicabile
construciilor:
(1) Rezisten mecanic i stabilitate:
a) proiectarea acoperiurilor i nvelitorilor se va face n conformitate cu prevederile din urmtoarele
reglementri tehnice i standarde: Cod de proiectare seismic, indicativ P 100-1 i P 100-3; Cod
de proiectare. Bazele proiectrii construciilor, indicativ CR 0; Cod de proiectare. Evaluarea
aciunii zpezii asupra construciilor, indicativ CR 1-1-3; Cod de proiectare. Evaluarea aciunii
vntului asupra construciilor, indicativ CR 1-1- 4; SR EN 1991-1-1 i Anexa Naional a
acestuia, precum i reglementrile tehnice privind proiectarea construciilor din lemn, aplicabile,
n vigoare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

13

b) din punct de vedere structural nvelitorile din elemente autoportante vor avea rol de preluare a
ncrcrilor exterioare; aceste produse trebuie s reziste la sarcinile de calcul aferente ncrcrilor
din zpad, din vnt i din mentenan, sarcini multiplicate cu factori normai, astfel nct s
asigure performana acoperiului n ansamblu respectnd nivelul sarcinii, nivelurile de siguran i
sgeile admisibile definite prin reglementrile tehnice n construcii;
c) pentru nvelitorile din produse cu rezemare total montate pe suport continuu (astereal) sau cu
rezemare parial pe caroiaj din ipci, la proiectarea suportului i a structurii de rezisten a
acoperiului se va lua n calcul greutatea proprie a nvelitorii.
(2) Securitatea la incendiu
Se vor avea n vedere urmtoarele :
a) respectarea prevederilor stipulate n reglementrile tehnice privind securitatea la incendiu a
construciilor;
b) performanele de comportare la foc interior(clase de reacie la foc, clase de rezisten la foc)
precum i comportarea la foc exterior:
(i) acoperiurile i nvelitorile vor ndeplini cerinele privind performana la foc exterior, de
reacie la foc i de rezisten la foc ca element cu rol de separare a focului din interior, potrivit
prevederilor reglementrilor tehnice privind securitatea la incendiu i a Regulamentul privind
clasificarea i ncadrarea produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare
la foc;
(ii) pentru determinarea performanei la foc exterior a acoperiurilor i nvelitorilor se vor respecta
SR CEN/TS 1187 i SR EN 13501-5+A1;
(iii)elementele/produsele combustibile ce compun nvelitoarea vor fi ignifugate;
(iv) prevederea ignifugrii i/sau sistemelor de protecie la foc pasive sau reactive a elementelor
suport combustibile din lemn (astereal, cpriori, pane, rigle, grinzi, etc.) pentru respectarea
cerinelor din reglementrile de securitate la incendiu privind condiiile minime de ncadrare n
gradul de rezisten la foc/nivelul de stabilitate la foc sau dup caz de mansardare a cldirilor
civile;
(v) pentru panourile de nvelitoare i pentru suportul nvelitorii se impun cerine privind clasa de
reacie i de rezisten la foc, potrivit prevederilor reglementrilor tehnice privind securitatea
la incendiu, aplicabile n vigoare; la stabilirea gradului de rezisten la foc/nivelului de
stabilitate la foc a construciilor privind luarea n considerare sau nu a nvelitorilor, se vor
respecta cerinele reglementrilor tehnice privind securitatea la incendiu;
(vi) proiectarea, instalarea i punerea n funciune a courilor de fum se realizeaz cu luarea n
considerare a referenialelor SR EN 15287-1+A1 i SR EN 15287-2;
(vii) proiectarea instalaiilor de paratrsnet se realizeaz n conformitate cu prevederile din
reglementarea tehnic I 7.
(3) Siguran n exploatare: se exprim prin condiii tehnice privind sigurana n exploatare la toate
aciunile ce decurg din activitatea uman i aciuni ale mediului, susceptibile a se produce n timpul
utilizrii. Aceast cerin cuprinde urmtoarele condiii tehnice aferente nvelitorii i a
componentelor/accesoriilor acesteia:
a) sigurana n utilizare: comportarea la aciuni exterioare, n cazul lucrrilor de ntreinere, avnd
drept criteriu de performan rezistena la perforare static i dinamic inclusiv la ocuri provocate
de grindin;
b) prevenirea alunecrii (la circulaie ocazional):
- pentru nvelitori cu pant mai mic de 30% nu este necesar prevederea de elemente
suplimentare de siguran (podine, trepte, balustrade, etc.), dar se vor prevedea puncte de
asigurare (ancorare), obligatorii pentru legarea centurii de siguran;
- pentru nvelitori cu pant mai mare de 30% se vor prevedea obligatoriu sisteme de asigurare
(podine, scri fixe, puncte de ancorare etc.) n special pentru accesul la courile de fum (pentru
verificarea i curarea acestora) precum i la alte elemente (ventilaii, panouri solare etc.);
c) prevederea de parazpezi, accesorii obligatorii pentru toate acoperiurile a cror streain se afl
deasupra zonelor de circulaie i deasupra altor acoperiuri aflate sub streain;

14

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

d) comportarea la ageni climatici (variaii de temperatur, umiditate, radiaii solare): stabilitate


dimensional la variaii de temperatur, rezisten la gelivitate, absorbie de ap redus, rezisten
la radiaii solare (IR, UV), conform standardelor specifice;
e) rezisten la factorii corozivi ai mediului industrial i/sau marin, prin prevederea de produse inerte
fa de acetia sau protejate corespunztor, anticoroziv;
f) mpiedicarea apariiei fenomenului de coroziune electrochimic la elementele de nvelitoare i la
accesoriile de ancorare prin evitarea contactului direct ntre metalele generatoare de pil electric;
g) diminuarea efectului de eroziune datorat aciunilor particulelor solide asupra feei superioare a
nvelitorii (praf, nisip, cenu, etc.), mai accentuat la pante mai mari de 30%;
h) protecia la atacul agenilor biologici (ciuperci, mucegaiuri, roztoare, psri, insecte, etc.).
(4) Igien, sntate i mediu: produsele utilizate la realizarea nvelitorilor, n timpul exploatrii i n
postutilizare nu trebuie s prezinte riscuri pentru sntatea populaiei, i nu trebuie s polueze mediul
nconjurtor (nu trebuie s conin substane biocide); produsele puse n oper trebuie s asigure
protecia i ventilarea acoperiurilor evitnd infiltraiile apei i dezvoltarea microorganismelor sub
nvelitoare n structura acoperiului precum i n spaiile interioare. Trebuie respectate urmtoarele
condiii:
a) impermeabilitatea produselor i absorbie redus de ap, dup caz, funcie de produsul din care
este alctuit nvelitoarea;
b) pe durata exploatrii nu se admit apariii i degajri de substane toxice;
c) pe durata execuiei, se vor adopta msurile de prevenire, protecie i securitate a muncii.
(5) Protecie mpotriva zgomotului
La proiectare, alegerea structurii nvelitorii se va face considerndu-se zgomotele ce se pot transmite
att din mediul urban nspre interiorul cldirii ct i zgomotele ce se pot transmite dinspre interiorul
cldirii spre exteriorul ei.
Structura nvelitorii se va alege astfel nct s asigure izolarea la zgomot aerian i/sau zgomot de
impact astfel nct s fie ndeplinite limitele admisibile ale nivelurilor de zgomot la interiorul i la
exteriorul cldirii prevzute de reglementrile tehnice n vigoare privind protecia la zgomot.
(6) Economia de energie i izolare termic
Se vor avea n vedere urmtoarele:
a) posibilitatea echiprii acoperiului/nvelitorii cu elemente/instalaii pentru producerea de energie
termic i/sau electric;
b) posibilitatea prevederii de nvelitori ce pot conferi performane privind izolarea termic, (produse
cu rezisten la transfer termic) sau ce pot diminua ocul termic (suprafee termoreflectante);
c) proiectarea i execuia lucrrilor de izolare termic la acoperiuri se face n conformitate cu
Normativul C 107 i cu prevederile reglementrii tehnice privind proiectarea i executarea lucrrilor
de izolaii termice la cldiri.

SECIUNEA a 5-a: Principii privind executarea nvelitorilor


Art.19
Condiii generale
(1) Executarea nvelitorilor acoperiurilor se va desfura cu respectarea prevederilor Legii nr.10/1995
privind calitatea n construcii, cu modificrile ulterioare i a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea
executrii lucrrilor de construcii, republicat cu modificrile i completrile ulterioare.
(2) Executantul va asigura nivelul de calitate corespunztor cerinelor eseniale aplicabile construciilor,
printr-un sistem propriu de calitate conceput i realizat prin personal calificat n domeniu, cu
responsabili tehnici cu execuia atestai.
(3) Executantul va prelua frontul de lucru n baza procesului verbal, cu ndeplinirea tuturor exigenelor
impuse de natura lucrrilor, de prevederile documentaiei i a reglementrilor specifice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

15

(4) nceperea lucrrilor va fi precedat de organizarea de antier, n special privind asigurarea acceselor, a
zonelor de depozitare i de adoptarea msurilor ce se impun privind protecia muncii i msurile de
aprare mpotriva incendiilor.
(5) Lucrrile se vor executa n conformitate cu condiiile i prevederile documentaiei tehnico-economice
de execuie; orice neconcordan sau omisiune va fi semnalat spre rezolvare proiectantului de
specialitate, cu acordul beneficiarului (investitorului).
(6) Executantul va ntocmi mpreun cu beneficiarul procese verbale privind diversele faze ale execuiei,
n special pentru lucrrile ascunse (de exemplu: montarea i tratarea suportului nvelitorii; montarea
foliei anticondens, montarea structurii termoizolante, etc.).
(7) nceperea lucrrii de executare a nvelitorii se va face numai dup recepionarea lucrrilor de arpant
prin faz determinant, pentru cerinele eseniale de rezisten mecanic i stabilitate precum i
securitate la incendiu.
(8) Procurarea produselor i accesoriilor aferente se va face conform nivelurilor de calitate prevzute n
caietul de sarcini.
(9) Lucrrile propriu-zise de execuie a nvelitorii vor fi precedate de ndeprtarea din zona de lucru a
tuturor produselor i deeurilor inflamabile i/sau combustibile.
(10) La terminarea lucrrilor se vor ntocmi documentele de recepie a lucrrii (cu eventuale observaii ce
vor fi nsuite i operate de executant) n baza constatrilor i verificrilor efectuate de comisia de
recepie constituit conform legislaiei n vigoare.
Art.20
Condiii privind pregtirea lucrrilor
(1) Pentru lucrrile de amploare (recomandabil pentru suprafee >500 m2) i de complexitate ridicat,
nainte de nceperea acestora, este util ca executantul s elaboreze o documentaie/fi tehnic privind
pregtirea acestora (rezolvarea detaliilor ce nu se regsesc n documentaia de execuie i a unor
eventuale neconcordane sau modificri, n acord cu proiectantul) i elaborarea graficului de ealonare
a lucrrilor (pentru a nu se suprapune cu lucrri de alt specific), organizarea de antier precum i
masurile de protecie i siguran, specifice lucrrii.
(2) Organizarea de antier se refer n principal la:
a) asigurarea spaiului i utilitilor aferente antierului;
b) protecia muncitorilor privind spaiile de acces n cldire, a spaiilor perimetrale de circulaie i
asigurarea zonei de lucru (plase, parapei, schele, etc.);
c) asigurarea branamentelor de ap i energie electric, inclusiv a mijloacelor de ridicat.
Art.21
Condiii climatice
Lucrrile de execuie ale nvelitorii/acoperiului se vor desfura n condiii climatice (fr vnturi
puternice sau ploaie, la temperaturi pozitive), n conformitate cu prevederile tehnologice specifice
produselor de nvelitoare i a legislaiei privind protecia muncii.
Art.22
Condiii referitoare la suport i la preluarea frontului de lucru
(1) Suportul pe care se aplic nvelitoarea va corespunde specificaiilor din documentaia tehnicoeconomic de execuie.
(2) Suprafaa suportului trebuie s fie plan, cu denivelri minime (maxim 1 cm la 2 m lineari).
(3) Suportul rigid (din beton) nu trebuie s comporte fisurri n planul suprafeei (neregularitile locale
se vor rectifica cu mortar de ciment aditivat sau cu rini sintetice).
(4) Se va verifica poziionarea i calitatea lucrrilor de montaj a tuturor elementelor la care se raporteaz
nvelitoarea (elemente suport, de preluare i scurgere a apelor pluviale, oruri, copertine, strpungeri,
elemente de fixare, elemente auxiliare, etc.).

16

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Art.23
Condiii de punere n oper
(1) Se vor respecta cerinele eseniale privind calitatea menionate la Art.18.
(2) Montarea structurilor i produselor de nvelitoare se va face pe zone i sensuri determinate, inndu-se
seama, n special, de direcia vntului dominant, de pante, de cile de acces, transport i de
manipularea produselor, fr afectarea zonelor cu lucrri n curs de execuie sau terminate.
(3) Se vor lua msuri ca dotrile de lucru (utilaje de ridicat, butelii, containere, palei, dispozitive de
transport, etc.) s nu deterioreze suportul sau nvelitoarea.
Art.24
Msuri de aprare mpotriva incendiilor
(1) La proiectarea i executarea nvelitorilor acoperiurilor se vor respecta prevederile din urmtoarele
acte normative:
- Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva incendiilor, cu modificrile ulterioare;
- Norme generale de aprare mpotriva incendiilor, aprobate cu Ordinul ministrului
administraiei i internelor nr.163/2007;
- Dispoziii generale privind instruirea salariailor n domeniul situaiilor de urgen aprobate cu
ordinul Ministrului Administraiei i Internelor nr. 712/2005, cu modificrile ulterioare.
(2) Msurile de aprare mpotriva incendiilor se vor lua la punctul de lucru, n zonele adiacente i de
depozitare, n special la lucrrile n care se utilizeaz foc deschis sau aparate de sudur; totodat,
nainte de nceperea lucrrilor propriu-zise de executare a nvelitorii, se vor ndeprta toate produsele
i/sau deeurile combustibile.
(3) Se vor lua msurile corespunztoare privind instalaiile electrice (tablouri electrice, prize, conductori,
etc.).
(4) Se vor face instructajele specifice personalului de execuie.
Art.25
Msuri privind protecia i igiena muncii
(1) La proiectarea i executarea nvelitorilor acoperiurilor se vor respecta prevederile din urmtoarele
acte normative:
- Legea nr.319/2006 a securitii i sntii n munc;
- Hotrrea Guvernului nr. 1091/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
locul de munc;
- Hotrrea Guvernului nr. 971/2006 privind cerinele minime pentru semnalizarea de securitate
i/sau de sntate la locul de munc;
- Hotrrea Guvernului nr. 300/2006 privind cerinele minime de securitate i sntate pentru
antierele temporare sau mobile, cu modificrile i completrile ulterioare;
- Ordinul Ministrului muncii i proteciei sociale nr. 235/1995 privind aprobarea Normelor
specifice de securitate a muncii pentru lucrul la nlime.
(2) Se vor asigura cile de acces orizontale i verticale, golurile i zonele de lucru mpotriva accidentelor,
cderilor de la nlime, etc.; se vor respecta prevederile legislaiei n vigoare privind lucrul la nlime
i n apropierea golurilor.
(3) Se vor utiliza numai scule, unelte i utilaje n perfect stare de funcionare.
(4) Se vor respecta condiiile de siguran la montarea i utilizarea schelelor i a mijloacelor de ridicat.
(5) Se vor lua msurile ce se impun privind ndeprtarea deeurilor i sortarea acestora pe categorii de
produse n vederea reciclrii.
(6) Dispozitivele, utilajele, uneltele acionate electric vor fi mpmntate i alimentate prin conductori
continui asigurai i racordai la tablouri electrice verificate, mpmntate.
(7) Se vor face instructajele specifice personalului de execuie.
Art.26
Controlul calitii lucrrilor
(1) Verificri pe parcursul lucrrilor:

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

17

a) calitatea suportului (calitatea produselor utilizate i a execuiei);


b) calitatea produselor de nvelitoare;
c) poziionarea i fixarea n structura suport a pieselor nglobate, de trecere (a elementelor de
strpungere) i a foilor anticondens (unde este cazul);
d) calitatea execuiei pe etape/faze de lucru.
(2) Rectificri:
a) rectificri locale, unde este cazul, pe etape/faze de lucru;
b) n vederea verificrii finale sau ca urmare a acesteia, se vor executa rectificri ale eventualelor
defeciuni precum i de finisare (unde este cazul).
(3) Verificare final:
a) verificarea de suprafa se va realiza vizual i eventual prin tatonare, urmrind corectitudinea i
calitatea modului de aplicare, lipire, fixare, racordare, acoperire, asigurare i de protecie a
produselor de nvelitoare;
b) verificarea documentelor (procese verbale) privind controalele de calitate efectuate pe parcursul
desfurrii lucrrilor;
c) verificarea lucrrilor de nvelitoare se va face prin faz determinant, privind rezistena mecanic
i stabilitate.
Art.27
Condiii privind calitatea lucrrilor
(1) Recepia produselor de nvelitoare: verificarea documentelor de atestare a conformitii, a termenelor
de valabilitate (unde este cazul) i de garanie pentru fiecare lot de produse, precum i cu nivelurile de
performan prevzute n caietul de sarcini (dup caz); n unele situaii se pot solicita analize de
laborator (laboratoare autorizate/acreditate) care s verifice/certifice nivelurile de calitate;
(2) Controlul de calitate a produselor cuprinde urmtoarele verificri:
a) pentru produsele de nvelitoare de tip discontinuu sau semicontinuu: caracteristici geometrice
(lungime, lime, grosime, forma profilaturilor i a amprentrilor, dup caz), caracteristici fizicomecanice, rezistena la factorii de mediu;
b) pentru produsele hidroizolante n foi sau din elemente plane bituminoase: caracteristici geometrice
(grosime, mas unitar, lungime), caracteristici fizico-mecanice (rezistena la rupere la traciune,
alungirea la rupere la traciune, rezistena la sfiere/rupere din cui, flexibilitatea la temperaturi
sczute, etc.);
(3) Pstrarea i depozitarea produselor de nvelitoare: condiiile de pstrare i depozitare a produselor
sunt precizate n fiele tehnice de produs. Se vor avea n vedere urmtoarele:
a) n depozite, trebuie respectate urmtoarele condiii privind depozitarea:
- produsele n panouri sau foi metalice se depoziteaz n pachete sau n palei, n spaii
acoperite;
- produsele din elemente plane sau trase i/sau presate se depoziteaz n pachete sau n palei, n
spaii acoperite;
- membranele hidroizolante n foi se depoziteaz sub form de suluri (n poziie vertical), pe
platforme sau palei, n spaii acoperite.
b) la punctul de lucru depozitarea se va face n aceleai condiii ca i n depozite, dar fr
obligativitatea spaiilor acoperite (se poate utiliza acoperire de protecie provizorie; de ex.:
prelate).
(4) Controlul calitii la punerea n oper: la punerea n oper a produselor se efectueaz controlul
(vizual) asupra meninerii integritii, ca urmare a manipulrii i depozitrii acestora;
(5) Recepia lucrrilor de nvelitoare: recepia lucrrilor se va executa n conformitate cu prevederile
legislaiei specifice n vigoare, aplicabile.

18

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Art.28
Garania asupra execuiei
Garania lucrrilor executate este stipulat n contractul ncheiat ntre beneficiar i constructor, care
include i condiiile de garanie ale produsului/sistemului utilizat, acestea fiind indicate de fabricant n
instruciunile de utilizare/exploatare a nvelitorilor.
Art.29
Durabilitatea apreciat n utilizare constituie un criteriu estimativ, stabilit prin urmrirea n timp a bunei
comportri n utilizare a produselor de nvelitoare puse corect n oper.

SECIUNEA a 6-a: Urmrirea comportrii n exploatare i ntreinerea nvelitorilor


Art.30
Msuri de ntreinere:
a) msurile de ntreinere periodic constau n aciuni anuale sau semestriale, (de regul la sfritul
toamnei i/sau nceputul primverii); acestea constau n general, din lucrri de verificare i
curire a traseelor de scurgere, colectare i evacuare a apelor meteorice, a courilor de fum i de
ventilare i, dup caz, de reparare a elementelor accesorii nvelitorii (parazpezi, jgheaburi,
burlane, etc.) i instalaiilor (paratrsnete, instalaii degivrare, instalaii de producere de energie);
b) msuri de reparare/ntreinere necesare n cazul unor deteriorri/defeciuni aprute din utilizarea
defectuoas a nvelitorii sau din cauze naturale, accidentale, imprevizibile.
Art.31
(1) Urmrirea comportrii n exploatare se va face n conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice
specifice, aplicabile, n vigoare.
(2) Condiii de exploatare:
a) corecta exploatare n timp a acoperiului/nvelitorii, cu respectarea msurilor de ntreinere
prevzute n proiect, fr intervenii suplimentare sau modificri ale nvelitorii iniiale;
b) orice intervenie preconizat, se va face cu acordul proiectantului de specialitate, de ctre sau sub
suprevegherea executantului care a emis certificatul de garanie al lucrrii;
c) orice intervenie efectuat fr a se respecta prevederile de la alin.2, lit. b), conduce la anularea
garaniei acordate i poate prejudicia funcionarea corect a nvelitorii.
Art.32
Asigurarea urmririi comportrii n timp, n condiii normale de utilizare a nvelitorilor, se va face prin
grija beneficiarului, cel puin o dat pe an. Acest interval poate fi modificat n funcie de condiiile
concrete, pentru fiecare caz n parte, astfel:
a) intervalul poate fi mrit dac la dou verificri succesive nu se constat degradri (nu la lucrri
cu vechime mai mare de 10 ani);
b) intervalul poate fi micorat pentru nvelitorile la care degradrile ar conduce la deteriorarea unor
echipamente speciale (camere comand, staii electrice, etc.);
c) intervalul poate fi micorat pentru nvelitorile ce au fost supuse la sarcini, ocuri sau micri
(deplasri) neprevzute (seism, accidente mecanice, etc.).
Art.33
n cazul n care apar deteriorri ale nvelitorii, acestea se vor remedia imediat pentru evitarea extinderii
lor cu repercusiuni asupra structurii acoperiului i a finisajelor interioare; n funcie de amploarea acestor
intervenii i n cazul n care a fost afectat structura de rezisten, se va solicita prezena proiectantului.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

19

CAPITOLUL II: Prevederi i principii privind nvelitorile din panouri metalice


profilate i profilat-ambutisate
SECIUNEA 1: Obiect
Art.34
Obiectul acestui capitol l constituie:
a) panourile metalice profilate (longitudinal, ondulate sau cutate);
b) panourile metalice profilate (longitudinal) i ambutisate (tip igl/olane).

SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale


Art.35
Tip nvelitoare:
a) semicontinue - pentru nvelitorile din panouri metalice profilate;
b) discontinue - pentru nvelitorile din panouri metalice profilat-ambutisate.
Art.36
Alctuire; caracteristici:
(1) Panourile metalice profilate i profilat-ambutisate sunt alctuite din tabl din oel, oel inoxidabil,
aluminiu, zinc, cupru, alte aliaje.
(2) Caracteristicile fizico-mecanice definitorii ale panourilor metalice profilate i profilat-ambutisate sunt:
- deschiderea maxim admisibil ntre reazeme n funcie de: modul de distribuie al rezemelor,
rezistena de calcul, sgeat, grosimea panoului i ncrcrile avute n vedere;
- momentul de inerie I (cm4);
- modulul de rezisten W (cm3).
(3) Conformarea panourilor metalice profilat-ambutisate se realizeaz cu suprapunere vizibil sau cu
suprapunere mascat.

Figura nr. 1: Exemplificare panou profilat longitudinal, cutat

Figura nr. 2: Exemplificare panou profilat longitudinal, ondulat

20

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Figura nr. 3.a: Conformare cu suprapunere mascat

Figura nr. 3.b: Conformare cu suprapunere vizibil


Figura nr. 3: Exemplificarea conformrii panourilor metalice profilat-ambutisate

Art.37
Prevederi privind pozarea/montarea
(1) Pozarea se face pe pane cu deschideri calculate, funcie de geometria de conformare i de
caracteristicile fizico-mecanice ale panourilor, precum i de ncrcrile la care sunt supuse acestea.
(2) Se consider c panta minim pentru panourile profilate este de 12% (n cazul n care se utilizeaz un
singur panou pe versant - de la streain la coam - panta minim poate fi de 5%), iar pentru panourile
profilat-ambutisate panta minim este de 25% .
(3) Pe linia de pant se va prevedea un numr minim de panouri (numr minim de suprapuneri).
(4) Panourile profilate se pot poza pe suprafee curbe, n limite precizate n fiele tehnice ale produselor
cu privire la raza de curbur.
(5) Exist posibilitatea ndoirii panourilor profilat-ambutisate (pentru realizarea ruperii de pant), n
limita unui unghi de 15; pentru situaii speciale se recomand s se consulte fiele tehnice ale mai
multor produse.
(6) Montarea se face prin suprapunerea profilaturilor longitudinale, la alturarea panourilor i prin simpl
suprapunere a panourilor n lungul liniei de pant.
Art.38
Ambalarea i transportul panourilor profilate metalice sau profilat-ambutisate se face n pachete, paletizat
sau containerizat, cu msuri de protecie mpotriva deteriorrii marginilor i feelor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

21

SECIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale


Art.39
Panourile metalice profilate sau profilat-ambutisate sunt utilizate la construcii civile, industriale i agricole, fr
restricii privind zona geoclimatic de amplasare, clasa i categoria de importan a cldirii.
Art.40
Suportul nvelitorii; fixare
(1) nvelitorile din panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate se pozeaz i monteaz pe rigle (pane)
metalice sau pe rigle din lemn. Suprafaa de reazem/contact va fi de minim 50 mm.
(2) Distana dintre rigle (interax) este:
- variabil, la panourile metalice profilate, n funcie de caracteristicile fizico-mecanice ale panoului, de
pant i de ncrcrile luate n calcul;
- fix, la panourile profilat - ambutisate, n funcie de conformarea geometric.
(3) Fixarea panourilor se face cu elemente mecanice (uruburi autofiletante, uruburi pentru lemn, etc.)
prevzute cu elemente de etanare i de protecie (garnituri etanare, cpcele protecie).
(4) Coaserea longitudinal ntre panouri se face, uzual, cu uruburi autofiletante sau cu nituri cu cap etan.
Art.41
Spaii interioare, moduri de termoizolare, conformare
(1) Acoperiurile cu panouri metalice profilate sau profilat-ambutisate pot nchide spaii necondiionate sau
condiionate termic:
a) spaii condiionate termic: panourile de nvelitoare se vor poza i monta peste folia de protecie
(anticondens) care acoper structura termoizolant a acoperiului (termoizolaie, barier contra
vaporilor, strat de finisaj la interior sau plafon fals);
b) spaii necondiionate termic: panourile de nvelitoare se vor poza i monta direct pe structura suport a
acoperiului neizolat termic; n cazul n care sub acoperi se desfoar activiti cu prezen uman
permanent, atunci, sub panourile metalice, se va prevedea o izolaie termic n vederea reducerii
radiaiilor calorice ale nvelitorii; aceast izolaie va fi protejat pe faa superioar cu o folie
anticondens, iar la partea inferioar conform normelor de igien, protecia muncii i securitate la
incendiu.
(2) Acoperiurile peste spaii condiionate termic vor avea nvelitoarea n structur de tip ventilat natural,
prevzndu-se profile i benzi de etanare a cutelor/ondulelor, pentru a mpiedica ptrunderea apei/zpezii la
interior, sub aciunea vntului.

SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor din panouri metalice profilate i
profilat-ambutisate
Art.42
Panouri metalice profilate
(1) Panta nvelitorii din panouri profilate n cazul utilizrii unui singur panou pe versant este prevzut n tabelul
de mai jos:
Tabelul nr. 1: Relaia dintre panourile metalice profilate i pant
Configuraia panourilor profilate

Ondulate
Cutate

nlimea
cutei/ondulei
h (mm)
 30
 40
30<h<40
30<h<40

Panta
minim
(%)
15
5
10
 10

22

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

(2) Panta i suprapunerea panourilor metalice profilate n cazul utilizrii mai multor panouri pe versant
(de la streain la coam): se vor prevedea cordoane de etanare la suprapunerile transversale (T) i la
cele longitudinale (L), ale fiecrui panou n funcie de pant i zonarea climatic (conform zonare
climatic a Romniei pentru perioada de iarn*), n conformitate cu tabelul urmtor:
Tabelul nr. 2: Suprapunerea longitudinal a panourilor metalice i tipul de etanare,
funcie de pant i zona climatic
Zonare climatic

Panta
(p%)

Suprapunere
longitudinal minim
mm

Tip de etanare
(T/L)

P < 10

200

T+L

10 < p < 20

200

20 < p < 30

200

30 < p < 100

150

p < 15

200

T+L

15 < p < 25

200

25 < p < 40

200

p > 40

150

p < 25

200

T+L

25 < p < 40

200

40 < p < 100

200

p > 100

150

I i II

III

IV

toate zonrile

* Zonarea climatic a Romniei pentru perioada de iarn se face n conformitate cu normativul C 107.
(3) Pentru panourile ondulate, se accept suprapunere transversal de ondul, n urmtoarele cazuri:
a) la cldiri cu spaii deschise sub nvelitoare;
b) la cldiri situate n zona climatic I i II i la cldiri de categoria de importan D.
(4) Panoul aplicat pe reazem (pan cu limea de contact de minim 50 mm) va depi marginea acestuia
cu minim 50 mm.
(5) Elementele ce depesc planul nvelitorii (elemente de iluminare/acces, scri, podine, componente ale
instalaiilor de ventilaii sau de producere de energie, etc) se vor fixa numai pe structura de rezisten
( arpant).
(6) Se pot prevedea sisteme de iluminare, n planul nvelitorii, numai cu panouri transparente sau
translucide cu aceeai geometrie a profilaturii cu cea a panourilor metalice profilate (n sistem simplu,
la cldiri fr condiionare termic sau n sistem dublat la interior, la cldiri cu spaii condiionate
termic).
(7) La suprapunerile transversale, etanate suplimentar, coaserea ntre panourile profilate se va face pe
aripa marginal, nclinat (nu pe capul ondulei/cutei), iar la cele neetanate suplimentar coaserea ntre
panouri se va face pe capul ondulei/cutei (a se vedea figura 6).
(8) La suprapunerile longitudinale, etanate suplimentar, cordonul de etanare se va aplica n avalul
elementelor de fixare, la cca.2-3 cm distan de acestea.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

23

Figura nr. 4: Exemplificarea prevederilor Art. 42 (8)

Art.43
Panouri metalice profilat-ambutisate
(1) Panta i suprapunerile corespund conformrii panourilor (cu suprapunere vizibil sau cu suprapunere
mascat).
(2) La nvelitorile din aceste panouri se pot prevedea sisteme de iluminare specifice (ferestre de versant,
tabachere, etc.).
Art.44
Elemente de tinichigerie
(1) Proiectarea i detalierea elementelor de tinichigerie i n special dimensionarea i detalierea
elementelor de colectare i dirijare a apelor pluviale se va face de ctre proiectant; n cazul existenei
sistemelor de nvelitoare se va consulta documentaia tehnic a sistemului.
(2) Aripa profilului din tabl (orul) de racord la jgheab/enou, de sub nvelitoare (a se vedea figura nr.5)
va avea lungimea de cel puin 6 ori nlimea cutei/ondulei. Aceast arip va fi 35 cm la pant pn
la 25%, 30 cm la pant ntre 25% i 60% i 25 cm la pant mai mare 60%.

Figura nr. 5: Exemplificarea prevederilor Art. 44 (2)

24

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

SECIUNEA a 5-a: Condiii de calitate privind panourile metalice profilate i


profilat-ambutisate
Art.45
Rezisten mecanic i stabilitate
(1) Panourile metalice profilate autoportante vor respecta cerinele de la Art. 18 alin.(1).
(2) Tabla din care sunt alctuite panourile metalice profilate sau profilat-ambutisate va
corespunde cerinelor standardelor privind calitatea oelului, acoperirile metalice ale tablei din
oel precum i pentru protecia suplimentar pelicular.
(3) Sistemul de pane/rigle, suport al panourilor, va fi dimensionat conform prevederilor
reglementrilor tehnice privind calculul de rezisten i stabilitate.
(4) Caracteristicile panourilor profilate vor fi determinate conform reglementrilor tehnice
privind calculul de rezisten i stabilitate; se recomand s se consulte fiele tehnice ale
produselor cu privire la deschiderile dintre pane, funcie de modul de rezemare (2, 3 sau 4
reazeme pe panou), grosimea tablei, dimensiunile profilului i combinaii de ncrcri.
(5) Pentru panourile profilat-ambutisate, distana dintre riglele suport este caracteristic pentru
fiecare tip de panou; aceast distan precum i dimensiunile riglelor sunt date de fia tehnic
a produsului.
Art.46
Securitate la incendiu:
Aceast cerin impune condiiile menionate la art.18 alin.(2) precum i prevederea c panourile
metalice profilate sau profilat-ambutisate sunt incombustibile.
Art.47
Igien, sntate i mediu: aceast cerin nu impune condiii particulare fa de cele enunate la
Art.18 alin. (4).
Art.48
Siguran n exploatare
(1) Pe conturul unei suprafee de acoperi, pe minimum 1 m lime, elementele de bordare i
panourile de nvelitoare, vor fi ancorate suplimentar, pentru a preveni eventuale degradri ca
efecte ale aciunii factorilor de mediu (vnt, zpad, ghea).
(2) Nivelul de protecie anticoroziv al foilor din tabl de oel va fi n concordan cu clasele de
corozivitate atmosferic, n conformitate cu prevederile reglementrii tehnice privind
proiectarea proteciei mpotriva coroziunii a construciilor din oel.
(3) Pentru panourile peliculizate se vor prevedea vopsitorii de retu (cu produse compatibile) ale
zonelor de pe suprafee sau muchii, degradate la punerea n oper (zgrieturi sau muchiile
rezultate urmare decuprii tablei).
(4) Sub nvelitoare, n special n cazul spaiilor condiionate termic, peste structura termoizolant
se vor prevedea folii de protecie anticondens.
Art.49
Protecia mpotriva zgomotului
(1) Pentru realizarea unei izolri mai bune la zgomot aerian i la zgomotul produs de acoperi la
interaciunea cu factorii externi, funcie de exigenele cerute, se poate prevedea o grosime a
tablei mai mare i o structur termo-fonoizolant special conceput (care se va amplasa sub
panourile din tabl ale nvelitorii); nvelitorile din panouri metalice asigur un indice de
izolare la zgomot aerian, n funcie de grosimea tablei.
(2) Panourile din tabl nu asigur izolare la zgomot de impact provenit din ploaie, grindin;
pentru realizarea izolrii se va prevedea o structur fonoizolant special conceput, ce se va
amplasa sub panourile din tabl (sub nvelitoare).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

25

Art.50
Economia de energie i izolare termic
(1) nvelitorile din panouri metalice profilate nu au efecte termoizolante.
(2) Pentru diminuarea temperaturii i a ocului termic se pot prevedea produse cu suprafaa
reflectant (termoreflectant) precum i sistem de acoperi ventilat.

SECIUNEA a 6-a: Principii privind executarea nvelitorilor din panouri metalice


profilate i profilat-ambutisate
Art.51
Elementele de tinichigerie vor avea terminaiile (marginile) fasonate (zig, fal) pentru realizarea
rigidizrii i protejrii acestora; nu se admite simpla suprapunere a elementelor cu terminaii
nebordate.
Art.52
Elementele de tinichigerie, de protecie a nvelitorii, se suprapun minim 20 cm peste/sub
panourile metalice profilate sau profilat-ambutisate i se fixeaz cu nituri cu cap etan, sau se
fixeaz indirect prin intermediul unor agrafe din oel lat zincat.
Art.53
Fixarea panourilor metalice profilate i profilat-ambutisate se face cu elemente de fixare specifice
(uruburi), prevzute cu garnitur de etanare i cpcel de protecie, de obicei pe cuta inferioar
(n unele cazuri, la nvelitori din panouri ondulate, peste spaii fr condiionare termic, fixarea
se realizeaz cu tije filetate cu guler, garnitur de etanare, piuli i cpcel de protecie).
Art.54
n situaia n care se impune ca nvelitoarea s realizeze efectul de aib, panourile metalice
profilate i profilat-ambutisate nu se vor monta (ancora) cu crlige filetate.
Art.55
Elementele de fixare vor fi protejate anticoroziv (zincate, cadmiate, etc.).
Art.56
(1) La mbinarea transversal a panourilor profilate, fixarea panoului superior se va face n axul
cutei de suprapunere sau excentric, pe lateral, numai dac limea profilului permite, utiliznduse uruburi autofiletante cu garnituri sau nituri etane care prin strngere s etaneze i s preseze
suprapunerea.

Figura nr. 6: Exemplificarea prevederilor Art. 42 (7) i Art. 56

26

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

(2) Detaliile de execuie: coam timpan, streain, coam, racord la suprafaa vertical i racord pazie
sunt exemplificate n figura nr.7 a, b, c, i d.

Figura nr. 7.a: Detalii coam timpan

Figura nr. 7.b: Detalii streain

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Figura nr. 7.c: Detaliu coam

Figura nr. 7.d: Detalii racord la suprafaa vertical i pazie


Figura nr. 7: Exemplificare de principiu a detaliilor de execuie

Legend:
d - dop pentru nfundarea cutei interioare (deschise spre interior)
c - cordon chit de etanare
t - tencuial
s - or din tabl pentru nchiderea detaliului
m - strat de separare (cupon material bitumat)

27

28

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

CAPITOLUL III: Prevederi i principii privind nvelitorile din panouri nemetalice


profilate
SECIUNEA 1: Obiect
Art.57
Obiectul acestui capitol l constituie:
a) panourile nemetalice profilate longitudinal, ondulate;
b) panourile nemetalice profilate longitudinal, cutate.

SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale


Art.58
Panourile nemetalice profilate, ondulate sau cutate se utilizeaz la realizarea nvelitorilor de tip
semicontinuu.
Art.59
Alctuire
(1) Panourile profilate polimerice, ondulate sau cutate, sunt realizate prin extrudare, extrudare-dublare sau
matriare, din policlorur de vinil, polietilen, poliester, policarbonat, etc. Acestea pot fi simple sau armate n
mas, opace (colorate), transparente sau translucide, peliculizate pe suprafa sau acoperite cu granule
minerale.
(2) Panourile profilate din fibrociment, de regul ondulate, sunt armate cu fire i/sau fibre celulozice i/sau
polimerice. Acestea pot fi simple, peliculizate pe suprafa sau acoperite cu granule minerale.
(3) Panourile profilate ondulate bitumate sunt peliculizate pe suprafa sau acoperite cu granule minerale.
Art.60
Caracteristicile fizico-mecanice definitorii ale panourilor nemetalice profilate sunt:
- deschiderea maxim admisibil ntre reazeme n funcie de: modul de distribuie al rezemelor, rezistena
de calcul, sgeat, grosimea panoului i ncrcrile avute n vedere;
- momentul de inerie I (cm4);
- modulul de rezisten W (cm3).
Art.61
Prevederi generale privind pozarea/montarea panourilor
(1) Pozarea/montarea se va face respectnd aceleai prevederi ca cele pentru panourile metalice profilate
longitudinal conform Art.37, fr posibilitatea ruperii de pant prin ndoirea panoului.
(2) Proiectantul stabilete forma i dimensiunile acoperiului, modul de colectare a apelor pluviale i de
racordare a nvelitorii pe contur; sistemul de mbinare ntre panouri, modul de etanare i de fixare sunt
cuprinse n instruciunile tehnice privind montajul, proprii fiecrui sistem.
Art.62
Ambalarea i transportul panourilor nemetalice profilate se face n pachete sau n suluri, paletizat sau
containerizat, cu msuri de protecie mpotriva deteriorrii marginilor i a feelor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

29

SECIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale


Art.63
Panourile nemetalice profilate sunt utilizate la construcii civile, industriale i agricole, fr restricii privind zona
geoclimatic de amplasare, clasa i categoria de importan a cldirii.
Art.64
(1) Configuraia acoperiului va fi simpl, de preferin fr dolii, cu versani continui, fr ruperi de pant.
(2) Panourile nemetalice profilate, transparente sau translucide pot fi intercalate n planul nvelitorilor cu panouri
profilate metalice sau nemetalice (opace), cu condiia identitii geometriei profilaturii transversale i
longitudinale.
Art.65
Suportul nvelitorii i modul de fixare
(1) nvelitorile din panouri nemetalice profilate se pozeaz i se monteaz pe rigle (pane) metalice sau din lemn.
Suprafaa de reazem/contact va fi de minim 50 mm.
(2) Distana dintre rigle (pane) este variabil la panourile nemetalice profilate, n funcie de caracteristicile
fizico-mecanice ale panoului, de pant i de ncrcrile luate n calcul.
(3) Fixarea se face cu elemente mecanice precum: uruburi autofiletante, uruburi pentru lemn, sau tije filetate
prevzute cu elemente de etanare i de protecie.
Art.66
Spaiile interioare, modurile de termoizolare i conformare vor respecta prevederile de la Art.41 alin.(1) i (2).

SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor din panouri nemetalice profilate
Art.67
Panouri nemetalice profilate
(1) Panta pentru panourile profilate n cazul utilizrii unui singur panou pe versant este prevzut n tabelul de
mai jos:
Tabelul nr. 3: Relaia dintre panourile nemetalice profilate i pant
Configuraia panourilor profilate
longitudinal
Ondulate:
- ondul mare
- ondul mic
Cutate

nlimea
cutei/ondulei
(mm)

Panta
minim
(%)

 40
< 40
 40
30 < h < 40

 10
 15
5
8

(2) Panta i suprapunerea panourilor nemetalice profilate n cazul utilizrii mai multor panouri pe
versant: prevederea de etanri (cordoane de etanare) la suprapunerile transversale panoului
(T) i la cele longitudinale panoului (L), n funcie de pant i zonarea climatic (conform
zonare climatic a Romniei pentru perioada de iarn) se face n conformitate cu tabelul nr. de
la Art.42 alin.(2).
(3) Pentru panourile ondulate, se accept suprapunere transversal de ondul, n urmtoarele
cazuri:
a) la cldiri cu spaii deschise sub nvelitoare;
b) la cldiri situate n zona climatic I i II i la cldiri de categoria de importan D.
(4) Panoul aplicat pe reazem (rigl cu limea de contact de minim 50 mm) va depi marginea
acesteia cu minim 50 mm.
(5) Elementele ce depesc planul nvelitorii (elemente de iluminare/acces, scri, podine, elemente
de producere de energie, instalaii ventilaii, etc.) se vor fixa numai pe structura de rezisten
(arpant).

30

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

(6) Se pot prevedea sisteme de iluminare, n planul nvelitorii, numai cu panouri transparente sau
translucide cu aceeai geometrie a profilaturii cu cea a panourilor nemetalice profilate (n sistem
simplu, la cldiri fr condiionare termic sau n sistem dublat la interior, la cldiri cu spaii
condiionate termic).
(7) La suprapunerile transversale (n lungul pantei), etanate suplimentar, coaserea ntre panourile
profilate se va face pe aripa marginal, nclinat (nu pe capul ondulei/cutei), iar la cele
neetanate suplimentar coaserea ntre panouri se va face pe capul ondulei/cutei.
(8) La suprapunerile longitudinale, etanate suplimentar, cordonul de etanare se va aplica n avalul
elementelor de fixare, la cca. 2 - 3 cm distan de acestea (a se vedea figura nr.4 Art.42(8)).

SECIUNEA a 5-a: Condiii de calitate privind panourile nemetalice profilate


Art.68
Rezisten mecanic i stabilitate
Panourile profilate vor respecta cerinele de la Art. 18 alin.(1). Sistemul de pane suport va fi
dimensionat conform reglementrilor tehnice privind calculul de rezisten i stabilitate; se
recomand s se consulte fiele tehnice ale produselor cu privire la deschiderile dintre pane funcie
de modul de rezemare (2, 3 sau 4 reazeme pe panou), grosime i combinaii de ncrcri.
Art.69
Securitate la incendiu:
Se vor respecta prevederile menionate la Art.18 alin.(2).
Art.70
Igien, sntate i mediu: se vor respecta prevederile menionate la Art.18 alin.(4); la aceste
panouri, n caz de incendiu, se pot degaja gaze toxice i picturi arznde.
Art.71
Siguran n exploatare
(1) Pe conturul unei suprafee de acoperi, pe minim 1 m lime, elementele de bordare i panourile
de nvelitoare, vor fi ancorate/fixate suplimentar, pentru a preveni eventuale degradri ca efecte
ale aciunii factorilor de mediu (vnt, zpad, ghea).
(2) Se vor avea n vedere caracteristicile privind rezistena panourilor nemetalice la agresivitatea
factorilor chimici, din mediul de situare (n general produsele polimerice sunt rezistente la
agenii chimici cu nivel normal de poluare).
(3) Sub nvelitoare, n cazul spaiilor condiionate termic i a nvelitorilor opace, peste structura
termoizolant se vor prevedea folii de protecie - anticondens.
(4) Peste nvelitoare se vor prevedea podine pentru circulaia de mentenan, iar sub nvelitoare se
vor prevedea plase de protecie pentru reinerea bucilor rezultate n cazul spargerii panourilor.
(5) Cile de acces i zona de acces pe nvelitoare vor fi securizate mpotriva alunecrii i cderii de
la nlime a persoanelor.
Art.72
Protecia mpotriva zgomotului.
(1) Pentru realizarea unei izolri mai bune la zgomot aerian i la zgomotul produs de acoperi la
interaciunea cu factorii externi, funcie de exigenele cerute, se poate prevedea o structur
termo-fonoizolant special conceput (care se va amplasa sub panourile nvelitorii).
(2) Panourile nemetalice profilate nu asigur izolare la zgomot de impact (ploaie, grindin); n acest
sens, se va prevedea o structur fonoizolant special conceput, care se va amplasa sub
nvelitoare.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

31

Art.73
Economia de energie i izolare termic: nvelitorile din panouri nemetalice profilate nu au caliti
termoizolante.

SECIUNEA a 6-a: Principii privind executarea nvelitorilor din panouri nemetalice


profilate
Art.74
(1) Elementele metalice de tinichigerie vor avea terminaiile (marginile) fasonate (zig, fal) pentru
realizarea rigidizrii i protejrii acestora; nu se admite simpla suprapunere a elementelor cu
terminaii nebordate.
(2) Elementele de tinichigerie, de protecie a nvelitorii, se suprapun minim 20 cm peste/sub
panourile nemetalice profilate i se fixeaz cu uruburi sau cu nituri cu cap etan, sau indirect
prin intermediul unor agrafe din oel lat zincat.
(3) Elementele de fixare vor fi protejate anticoroziv (zincate, cadmiate, etc.).
Art.75
Panourile ondulate din fibrociment se fixeaz pe rigle metalice sau din lemn, cu tije filetate
prevzute cu guler profilat, garnitur, piuli cu cpcel de protecie; fixarea se face pe cuta
superioar. Peste spaii deschise fixarea se poate face i pe lateralul ondulei, cu uruburi .
Art.76
Panourile ondulate bitumate se fixeaz de regul, cu uruburi/cuie pentru lemn cu guler profilat,
garnitur i cpcel de protecie iar fixarea se face pe cuta superioar. uruburile/cuiele de fixare
vor avea lungimea cu minimum 20 mm mai mare dect nlimea ondulei.
Art.77
Panourile ondulate bitumate se pot monta i pe astereal din lemn; n acest caz se recomand
prevederea peste astereal a unei membrane hidroizolante, fixat mecanic.
Art.78
Coamele, streainile, marginile de versant se vor acoperi cu elemente speciale, din acelai material
cu cel de nvelitoare.

32

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Figura nr. 8: Exemplificare de principiu detalii de execuie cu panouri polimerice i din fibrociment

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

33

CAPITOLUL IV: Prevederi i principii privind nvelitorile din panouri


prefabricate, termoizolate
SECIUNEA 1: Obiect
Art.79
Panourile prefabricate termoizolate, pot avea diverse conformri enunate n Art. 80, 81 i 82.
Art.80
Panoul prefabricat termoizolat alctuit din panou metalic profilat longitudinal (cutat) + miez termoizolant
+ panou metalic profilat longitudinal (cutat) este prezentat n figura nr. 9.
Fa de aceast alctuire exist diverse alte combinaii: panouri cu fee metalice din acelai metal sau
metale diferite sau panouri cu faa superioar metalic i cea inferioar nemetalic i cu miez
termoizolant.

Figura nr. 9: Exemplificare de principiu: seciune panou cu feele metalice

Art.81
Panoul prefabricat termoizolat alctuit din membran hidroizolant (faa superioar) + miez termoizolant
+ panou metalic profilat longitudinal (cutat) este prezentat n figura nr. 10.

Figura nr. 10: Exemplificare de principiu: seciune panou cu faa superioar cu membran hidroizolant

Art.82
Panourile complexe, pentru iluminarea spaiilor interioare sunt realizate din dou panouri polimerice,
transparente sau translucide, profilate longitudinal, (lipite ntre ele din fabricaie) sau n sistem fagure,
formnd unul sau mai multe spaii de aer cu efect termoizolant.

Figura nr. 11: Exemplificare de principiu: seciune panou complex, transparent / translucid

34

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale


Art.83
Tip nvelitoare:
a) semicontinu;
b) continu numai pentru panourile cu faa superioar cu membran hidroizolant.
Art.84
Alctuire; caracteristici
(1) Feele metalice profilate sunt din oel, oel zincat (sau acoperit cu aluzinc), aluminiu i mai rar din
oel inoxidabil, zinc, cupru sau aliaje.
(2) Grosimea feelor din tabl, funcie de metalul din care sunt realizate, variaz de la 0,4 mm la 1,25 mm
(n cadrul unui panou, faa superioar poate avea profilaturi i grosimi diferite fa de cea inferioar).
(3) Miezul termoizolant este constituit din spum rigid din poliuretan (PUR), din poliizocianurat (PIR),
din plci rigide din vat mineral (cu fibrele dispuse paralel sau perpendicular fa de planul panoului
- MW) sau din polistiren expandat (EPS).
(4) Grosimea panoului este variabil funcie de grosimea stratului termoizolant.
(5) n cazul panoului cu faa superioar plan alctuit din membran hidroizolant bitumat, aceasta
trebuie s aibe grosimea de cel puin 3 mm i s fie lipit din fabricaie n total aderen pe miezul
termoizolant. Aceast fa cu membran constituie primul strat hidroizolant (de baz) ntr-o structur
hidroizolant bistrat.
(6) Caracteristicile fizico-mecanice definitorii ale panourilor sunt:
- grosimea tablei i profilatura panoului determinate de distana ntre reazeme (pane), numrul i
limea acestora, ncrcrile luate n calcul i modul de fixare pe suport;
- momentul de inerie I (cm4);
- modulul de rezisten W (cm3);
- aderena feelor la miezul termoizolant (N/cm2).
Art.85
Prevederi generale privind pozarea/montarea
(1) Pe lungimea unui versant trebuie s fie montat un singur panou prefabricat termoizolant. Pot fi
montate mai multe panouri pe versant numai n cazul n care acestea sunt concepute i fabricate cu
sistem de mbinare a capetelor panourilor.
(2) Pozarea se face pe pane cu deschideri calculate funcie de solicitrile exterioare i de caracteristicile
geometrice ale acoperiului.
(3) Panourile prefabricate termoizolate se pozeaz pe elemente ce formeaz suprafee plane, fr ruperi
de pant sau curburi.
(4) Fac excepie de la alin. (3) cazurile n care fabricanii indic posibilitatea executrii i montrii unor
panouri cu diverse raze de curbur.
(5) Montarea se va face prin mbinarea n diferite moduri, prin alturarea etan a panourilor i
suprapunerea profilaturii feei superioare peste cea inferioar. n cazul panourilor cu faa superioar
din membran hidroizolant se obine etaneitatea mbinrii longitudinale dintre panouri printr-o
manet prevzut din fabricaie sau cu o band hidroizolant.
Art.86
Ambalarea i transportul panourilor se face n pachete, paletizat sau containerizat, cu msuri de protecie
mpotriva deteriorrii marginilor (mbinrilor longitudinale) i feelor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

35

SECIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale


Art.87
La proiectarea nvelitorilor din panouri termoizolante proiectantul parcurge urmtoarele etape:
- stabilete forma i dimensiunile acoperiului (ca geometrie i seciune);
- calculeaz caracteristicile mecanice minimale (distana ntre pane, grosimi de panouri, etc.);
- dispune modul de colectare a apelor pluviale;
- prevede racordarea nvelitorii la pereii adiaceni;
- alege modul de mbinare ntre panouri;
- precizeaz aplicarea corespunztoare a modurilor de etanare i de fixare pentru aplicaia sa.
Art.88
Panourile prefabricate, termoizolate sunt utilizate la construcii civile, industriale i agricole, fr restricii
privind zona geoclimatic de amplasare, clasa i categoria de importan a cldirii.
Art.89
Configuraia acoperiului: conformarea acoperiului va fi simpl, cu versani continui, far ruperi de
pant, de preferin fr dolii, cu excepia nvelitorilor din panouri cu faa superioar hidroizolat.
Art.90
Prevederile privind fixarea nvelitorii din panouri prefabricate termoizolate pe suport, sunt aceleai ca
cele pentru panourile metalice profilate longitudinal, conform Art.40.
Art.91
Spaii interioare, moduri de termoizolare, conformare
(1) Acoperiurile cu panouri prefabricate termoizolate, pot nchide spaii condiionate sau necondiionate
termic.
(2) Acoperiurile realizate cu panouri prefabricate, termoizolate, nu sunt de tip ventilat.
(3) n cazul n care nvelitoarea cu panouri prefabricate termoizolate este prevzut peste spaii
condiionate termic, ce necesit o rezisten la transfer termic mai mare dect cea realizat cu acest tip
de panou, se poate prevedea i executa o termoizolare suplimentar, interioar, sub nvelitoare.

SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor din panouri prefabricate,


termoizolate
Art.92
Panta nvelitorii va fi minim 5% i maxim 60% (30); se pot admite pante mai mari, cu msuri
suplimentare de susinere i fixare a panourilor (cu verificarea aderenei straturilor) i de limitare a
lungimii versanilor.
Art.93
Pentru o pant >60%, la mbinrile longitudinale, se vor prevedea obligatoriu cordoane suplimentare de
etanare.
Art.94
Elementele ce se suprapun planului nvelitorii sau strpung planul nvelitorii (iluminare/acces, instalaii,
ventilaii), se recomand s se amplaseze la partea superioar a versantului, n apropierea zonei de coam.

36

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

SECIUNEA a 5-a: Condiii de calitate privind panourile prefabricate, termoizolate


Art.95
Rezisten mecanic i stabilitate: se vor respecta aceleai prevederi ca i pentru panourile metalice
profilate, conform Art.45.
Art.96
Securitate la incendiu:
Se vor respecta prevederile menionate la Art.18 alin.(2).
Art.97
Igien, sntate i mediu: se vor respecta prevederile menionate la Art.18 alin.(4); n caz de incendiu, se
pot degaja gaze toxice i picturi arznde (funcie de miezul termoizolant sau n cazul unei fee
nemetalice).
Art.98
Siguran n exploatare: se vor respecta aceleai prevederi ca i cele pentru panourile metalice profilate,
conform Art.48, cu precizarea c panourile prefabricate termoizolate, trebuie s-i menin aderena
feelor la miezul termoizolant sub aciunea factorilor de mediu i de utilizare (presiune i suciune vnt,
ncrcri uniform distribuite i concentrate, vibraii, deplasri, etc.).
Art.99
Protecia mpotriva zgomotului: nvelitorile din panouri prefabricate termoizolate asigur un indice
apreciabil de izolare la zgomot aerian obinut prin calcule sau determinri, n funcie de tipul i grosimea
feelor din tabl i a miezului termoizolant, sau preluat din fia tehnic a produsului.
Art.100
Economia de energie i izolare termic: panourile prefabricate termoizolate, funcie de grosimea i natura
miezului termoizolant, asigur o izolare termic care poate fi insuficient fa de rezistena la transfer
termic calculat conform reglementrilor tehnice specifice, aplicabile, n vigoare. n acest caz este
necesar o suplimentare a izolaiei termice, sub nvelitoare.

SECIUNEA a 6-a: Principii privind executarea nvelitorilor din panouri prefabricate,


termoizolate
Art.101
(1) Elementele de tinichigerie vor avea terminaiile (marginile) fasonate (zig, fal) pentru realizarea
rigidizrii i protejrii acestora; nu se admite simpla suprapunere a elementelor cu terminaii
nebordate.
(2) Elementele de tinichigerie, de racordare a nvelitorii, se suprapun minim 20 cm peste/sub panourile
prefabricate termoizalate i se fixeaz cu uruburi autofiletante cu garnitur, nituri cu cap etan sau se
fixeaz indirect prin intermediul unor agrafe din oel lat zincat.
(3) Fixarea panourilor metalice prefabricate termoizolate se face cu elemente de fixare specifice
(uruburi) montate n structura suport.
(4) Pentru reducerea efectului negativ al punilor termice se execut completri ale termoizolaiei
exemplificate n figura nr.12.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

37

Figura nr. 12: Exemplificare de principiu a detaliilor de execuie

CAPITOLUL V: Prevederi i principii privind nvelitorile cu membrane i pelicule


hidroizolante

SECIUNEA 1: Obiect
Art.102
Obiectul acestui capitol l constituie nvelitorile cu:
a) membrane hidroizolante bitumate, cu armatur nglobat, simple sau autoprotejate;
b) membrane hidroizolante polimerice;
c) pelicule hidroizolante simple sau armate.

SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale


Art.103
nvelitorile cu membrane i pelicule hidroizolante sunt de tip continuu (etan).
Art.104
Alctuire; caracteristici
(1) Structura hidroizolant cu membrane bitumate, se realizeaz n sistem monostrat sau bistrat cu
sau fr peliculizare suplimentar, cu grosimea util nominal a membranei de minimum 3 mm.

38

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

(2) Structura hidroizolant cu membrane polimerice se realizeaz n sistem monostrat cu sau fr
peliculizare suplimentar, cu grosimea util nominal a membranei de minimum 1,2 mm.
(3) Structura hidroizolant pelicular, bituminoas sau polimeric, se aplic n minimum dou
straturi, cu sau fr armtur (estur, voal poliesteric sau fire/fibre de sticl), manual sau
mecanizat, n grosime total de minimum 1,5 mm, numai pe suprafee continue din beton armat.
Art.105
Prevederi generale privind pozarea/montarea
(1) Membranele hidroizolante bituminoase sau polimerice se vor aplica pe suport continuu:
astereal din scnduri de lemn sau panouri (plci) fibrolemnoase sau suport rigid din beton
armat monolit sau prefabricat, la acoperiuri cu pant uzual > 20% , cu suprafee plane, curbe
sau cu ruperi de pant.
(2) Pentru proiectarea i execuia nvelitorilor din membrane hidroizolante, se vor lua n
considerare indicaiile din fiele tehnice ale produselor cu privire la suprafeele suport, modul
de aplicare i panta maxim pe care se pot aplica, n funcie de stabilitatea la cald a acestora.
(3) Structurile hidroizolante peliculare se aplic pe suport rigid, continuu, din beton armat monolit,
cu suprafaa rectificat, plan, uscat, cu rupere de pant sau curb (pnze subiri, cupole, etc.).
Art.106
Membranele hidroizolante vor corespunde urmtoarelor niveluri minime de performan calitative:
a) impermeabilitate la ap: etan la minim 6 m coloan ap/24 ore;
b) rezisten la perforare static: etan la ncrcare de minim 15 kg cu bil 10 mm/24 ore;
c) rezisten la perforare dinamic: etan la cderea capului de poansonare de la o nlime
de minim 1000 mm;
d) comportament la temperaturi ridicate: deplasare < 2 mm la temperatura +120C;
e) flexibilitate la temperaturi sczute:
(i) pentru zona climatic I i II a Romniei, pentru perioada de iarn: -12C;
(ii) pentru zona climatic III i IV a Romniei, pentru perioada de iarn: -18C.
f) fora de rupere la traciune: longitudinal > 3,5 N/mm2; transversal >3,0 N/mm2;
g) alungirea la rupere la traciune: longitudinal 2%; transversal 1,5%;
h) stabilitate dimensional: < 0,5%;
i) rezistena la smulgere din cui: 200 N (cui 3 mm).
Art.107
Hidroizolaiile peliculare (mase fluide, semifluide sau semivscoase), dup aplicare, vor
corespunde urmtoarelor niveluri minime de performane calitative:
a) impermeabilitate la ap: etan la minim 6 m coloan ap/24 ore;
b) rezisten la perforare static: etan la ncrcare de minim 10 kg cu bil 10 mm/24 ore;
c) rezisten la perforare dinamic: etan la cderea capului de poansonare de la o nlime de
minim 800 mm;
d) comportament la temperaturi ridicate: deplasare <2 mm la temperatura +120C;
e) flexibilitate la temperaturi sczute:
(i) pentru zona climatic I i II a Romniei, pentru perioada de iarn: -12C;
(ii) pentru zona climatic III i IV a Romniei, pentru perioada de iarn: -18C;
f) fora de rupere la traciune: longitudinal >2,5 N/mm2; transversal >2,0 N/mm2;
g) alungirea la rupere la traciune: longitudinal 5%; transversal 3,5% (ncercare fr strat de
armare);
h) stabilitate dimensional: <1%;
i) aderen la suport i ntrire/uscare rapid: nu trebuie s curg la aplicarea pe o pant dat.
Art.108
Ambalarea membranelor hidroizolante se face n suluri, respectiv n bidoane pentru produsele
hidroizolante peliculare, cu transport pachetizat, paletizat i/sau containerizat.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

39

SECIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale


Art.109
(1) nvelitorile cu membrane hidroizolante sunt utilizate la construcii civile, industriale i agricole,
fr restricii privind zonarea geoclimatic de amplasare, clasa i categoria de importan a
cldirii.
(2) nvelitorile peliculare sunt utilizate n zonele climatice I i II ale Romniei, pentru perioada de
iarn i la cldiri cu categoria de importan C i D, i clasa de importan 3 i 4.
Art.110
Configuraia acoperiului
(1) Nu se impun restricii privind conformarea acoperiului.
(2) Coamele, doliile, paziile, streinile, etc. se vor prevedea cu un strat hidroizolant suplimentar, pe
minim 0,5 m lime.
Art.111
Suportul nvelitorii i fixarea membranelor hidroizolante
(1) Suportul nvelitorii este alctuit din astereal continu (fr spaii libere), tratat biocid i
ignifug conform prevederilor n vigoare, cu grosimea determinat n funcie de deschiderea ntre
reazeme i ncrcrile posibile, realizat din lemn masiv (uzual cherestea de 24 mm grosime din
rinoase sau plop avnd minimum clasa B) sau din panouri fibrolemnoase (din lemn
reconstituit), cu lungimi modulate pe interaxul reazemelor i canturi profilate (nut i feder),
pentru a se asigura mbinarea acestora, sau din suport rigid din beton armat, monolit sau
prefabricat, cu suprafaa plan, uscat i amorsat.
(2) Aplicarea/fixarea n structura monostrat se execut prin derularea membranei hidroizolante pe
suprafaa acoperiului, perpendicular pe linia de pant i lipirea n cmp n total aderen sau
n benzi i fixare mecanic n lungul marginii superioare a membranei la minimum 4 cm de
marginea superioar i dup caz, n lungul marginii laterale.
(3) Aplicarea/fixarea n structura bistrat const n:
- derularea unei membrane substrat, cu grosimea de minimum 2,0 mm (cu rezisten mare la
sfiere n cui) i fixarea mecanic pe suport (pe contur i n cmp), cu sau fr lipire n
puncte sau n benzi;
- lipirea n total aderen, prin sudur, peste membrana substrat, a membranei hidroizolante
superioare.
(4) Structurile hidroizolante monostrat sau bistrat se vor alege n funcie de suport i pant; n mod
curent, structurile hidroizolante bistrat (cu membran substrat) se aplic pe suport de astereal
din lemn, indiferent de pant.
(5) Necesarul de fixri mecanice (n cazul n care nu se indic n fia tehnic a produsului utilizat)
se calculeaz funcie de:
- rezistena la smulgere din cui a membranei hidroizolante, respectiv a straturilor fixate
mecanic i n principal a membranei substrat;
- fora de traciune din greutatea proprie aferent limii membranei;
- aciunile mediului (vnt, alunecare zpad/ghea).
Art.112
Suportul nvelitorii; fixare pentru hidroizolaii peliculare
(1) Suportul va fi rigid, din beton armat, rectificat, cu suprafa care s nu produc fisuri >0,2 mm.
(2) Suportul va fi uscat i curat (fr urme de lapte de ciment, uleiuri, etc.) pentru a se produce
aderena corespunztoare a peliculei hidroizolante.
(3) La o pant dat, este necesar a se prevedea i efectua probe de aderen, de curgere i timp de
ntrire (polimerizare) n funcie de grosimea de aplicare a peliculei.

40

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Art.113
Spaii interioare, moduri de termoizolare, conformare
(1) Acoperiurile cu nvelitori din produse hidroizolante (membrane i pelicule) se pot utiliza peste
spaii condiionate termic sau fr condiionare termic.
(2) Acoperiurile peste spaii condiionate termic, cu pante peste 50% vor fi termoizolate sub
elementul suport. Pentru pante sub 50% acoperiurile pot fi termo-hidroizolate cu membrane
bitumate, peste elementul suport, cu prevederea unor msuri speciale de ancorare/fixare a
structurii termo-hidroizolante (rigle de blocare a alunecrii plcilor termoizolante i de fixare a
membranelor hidroizolante i plcilor termoizolante).
Art.114
Acoperiurile cu membrane sau pelicule hidroizolante sunt de tip neventilat.

SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor cu membrane i pelicule


hidroizolante
Art.115
Pante
(1) Pentru hidroizolaiile cu membrane bitumate:
a) panta minim, n contextul prezentului normativ, va fi 20%;
b) panta maxim, va fi de 100% (45); se pot prevedea pante maxime de 170% (600) la
acoperiuri cu lungimea versantului de maxim 9 m (proiecie 5 m);
c) pentru pante mai mari de 60% (30), limea membranelor hidroizolante va fi din limea
nominal a sulului (50; 60 cm), rezultnd dublarea numrului fixrilor mecanice;
d) pentru pante >100% , fixarea perpendicular pe linia de pant va fi ntrit cu benzi metalice
profilate, continue.
(2) Pentru hidroizolaiile peliculare, panta maxim reprezint limita la care produsul poate fi
aplicat, n conformitate cu fia tehnic a produsului.
Art.116
Pentru hidroizolaiile cu membrane bitumate i peliculare, suportul va fi uscat i amorsat cu
produse specifice de amorsare (suportul din astereal din lemn sau plci fibrolemnoase va fi n
prealabil tratat biocid i ignifugat).
Art.117
Suprapuneri pentru membrane hidroizolante:
(1) Suprapunerile longitudinale (transversal fiei de membran) vor fi de minim 12 cm, lipite i
etanate prin sudur sau cu adeziv specific, la rece i fixate mecanic.
(2) Suprapunerile transversale (n lungul fiei de membran) vor fi de minim 10 cm, lipite i
etanate prin sudur sau cu adeziv specific peste marginea inferioar fixat mecanic.
Art.118
(1) Elementele ce depesc planul nvelitorii i elementele de strpungere vor fi etanate cu
racorduri din membrane hidroizolante sudate sau lipite cu adeziv la rece, specific.
(2) Elementele de strpungere calde/fierbini vor fi izolate termic, corespunztor.
Art.119
La hidroizolaiile cu membrane hidroizolante, pentru obinerea unor efecte estetice i pentru fixarea
suplimentar a nvelitorii se poate prevedea un sistem de riglaj n lungul pantei, realizat cu rigle din
lemn cu seciune triunghiular sau trapezoidal, fixate n astereal, peste hidroizolaia pe care se
realizeaz suprapunerea etan cu band hidroizolant. La acest sistem membranele hidroizolante

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

41

se pot aplica i n lungul pantei, prin lipire n total aderen sau benzi; n acest caz se vor lua
msuri suplimentare de asigurare i protecie a aplicatorilor mpotriva cderii, alunecrii, n timpul
execuiei.

Figura nr. 13: Exemplificare de principiu: realizare a sistemului de riglaj

SECIUNEA a 5-a: Condiii de calitate privind membranele i peliculele hidroizolante


Art.120
Rezisten mecanic i stabilitate
(1) nvelitorile din membrane vor respecta cerinele de la Art.18 alin.(1).
(2) Orice instalaie, agregat, etc., montat peste planul nvelitorii va fi pozat i montat pe structura de rezisten
(grinzi/cpriori, nu pe astereal).
Art.121
Securitate la incendiu
Se vor respecta prevederile menionate la Art.18 alin.(2).
Art.122
Igien, sntate i mediu: adiional prevederilor de la Art.18 alin.(4), membranele i peliculele hidroizolante
trebuie s corespund cerinei privind etaneitatea.
Art.123
Siguran n exploatare: fa de prevederile prevzute la Art.18. alin.(3), se impune ca elementele de bordare i
membranele hidroizolante ce delimiteaz perimetrul sau planurile acoperiurilor, s fie ancorate i lipite pe
minim 1 m lime pentru a se preveni eventualele degradri ca efecte ale aciunii agenilor de mediu (n special,
vnt).
Art.124
Protecia mpotriva zgomotului: n general, nvelitorile din membrane hidroizolante aduc un aport nesemnificativ
din punct de vedere al izolrii la zgomot aerian.
Art.125
Economie de energie i izolare termic: n general, nvelitorile din membrane hidroizolante asigur o izolare
termic nesemnificativ pentru a fi luat n calculul termotehnic.

SECIUNEA a 6-a: Principii privind executarea nvelitorilor cu membrane i pelicule


hidroizolante
Art.126
Executarea nvelitorilor cu membrane hidroizolante
(1) Suportul va fi uscat i amorsat cu suspensii bituminoase.

42

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

(2) Pentru suprapunerile membranelor hidroizolante se vor respecta prevederile de la Art.117 precum i
urmtoarele:
- vor fi etanate i lipite prin sudur sau cu masticuri speciale aplicate la rece sau la cald, cu
depirea liniei fixrilor mecanice cu cel puin 5 cm, fr a se forma exces vizibil de bitum (se
poate lsa la marginea inferioar o zon nelipit, liber, de 1-2 mm) sau cu exces de bitum
acoperit cu ardezie (dup caz);
- linia fixrilor mecanice va fi la minim 4 cm de la marginea exterioar a membranei;
- n zonele fixate mecanic, membrana hidroizolant i membrana substrat va fi lipit n total
aderen (pe suportul amorsat);
- pe conturul versanilor, structura hidroizolant va fi lipit n total aderen i dublu fixat
mecanic, pe minim o lime de 50 cm.

Figura nr. 14. a: Detaliu coam, cmp i streain

Figura nr. 14.b: Detaliu dolie


Figura nr. 14: Exemplificare de principiu a detaliilor de execuie

Art.127
Peliculele hidroizolante se vor aplica pe suport uscat, curat, degresat i amorsat cu produse specifice; zonele cu
rosturi de turnare sau de trecere la alte materiale de construcie (reborduri, atice din zidrie, strpungeri etc.) se
vor trata difereniat de la caz la caz, conform prevederilor din proiect.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

43

CAPITOLUL VI: Prevederi i principii privind nvelitorile din foi metalice plane
SECIUNEA 1: Obiect
Art.128
Obiectul acestui capitol l constituie nvelitorile cu foi metalice plane (tabl) cu fixare mecanic indirect
pe suport i cu mbinri n fal din:
- oel acoperit cu zinc, aluzinc sau alte aliaje;
- aluminiu;
- zinc;
- cupru.
Not: Sunt prezentate n acest capitol i nvelitori din foi continue, profilate longitudinal i ambutisate,
datorit modului de mbinare ntre ele i de montare pe suport.

SECIUNEA a 2-a: Elemente definitorii, caracteristici generale


Art.129
nvelitorile din foi metalice plane sunt de tip semicontinuu.
Art.130
Foile continue, profilate longitudinal i ambutisate (local), se mbin longitudinal ntre ele prin fal
(executat mecanizat), fixat mecanic pe suport printr-un sistem special de agrafe.

Figura nr. 15: Exemplificare foi continue, profilate longitudinal i ambutisate - seciune transversal

Art.131
Prevederi generale privind pozarea/montarea
(1) Pozarea nvelitorilor din foi metalice plane se face pe astereal din cherestea, cu rosturi sub 2 cm
lime ntre scndurile de lemn, tratate fungicid i ignifug conform reglementrilor tehnice n vigoare;
pentru protejarea asterelei mpotriva putrezirii datorate variaiilor de umiditate (condens), n special a
celei din lemn din foioase, este util s fie prevzut un substrat din membran bitumat aplicat pe
suport prin lipire n puncte sau benzi i fixat mecanic.
(2) Foile din tabl care formeaz nvelitoarea se monteaz n rnduri paralele, cu falurile verticale n
lungul liniei de pant i cu mbinrile orizontale (falurile culcate) decalate la sau din lungimea
foii de tabl.
(3) nvelitoarea din foi metalice plane se poate monta i n sistem de solzi (conformare n romb).
(4) Pozarea nvelitorilor din foi continue profilate longitudinal i ambutisate se face pe elemente metalice
sau din lemn tip cpriori (n lungul pantei), prin intermediul agrafelor speciale. O astfel de foaie poate
acoperi un versant, rigiditatea foii fiind obinut prin profilatur i ambutisare. Distana dintre
elementele longitudinale ce asigur suportul de montare precum i caracteristicile geometrice ale
acestora sunt indicate n documentaia tehnic a produsului, funcie de grosimea foilor din tabl i de
profilatur/ambutisare.

44

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Art.132
Panta nvelitorii:
(1) Pentru nvelitorile din foi metalice plane mbinate prin faluri duble, orizontale i verticale, panta este
de minimum 7% (recomandabil minim 10%), uzual 15%.
(2) Pentru nvelitorile din foi metalice plane mbinate prin faluri orizontale simple i verticale duble,
panta este minimum 15% (recomadabil minim 20%), uzual 30%.
(3) Maxim, pn la suprafee verticale pe lungimi reduse (recomandabil maxim 1,5 m) mbinate prin
faluri orizontale i verticale, duble.
(4) n cazul unor suprafee cu lungimi reduse de maxim 1,5 m (n sensul scurgerii apelor), se pot admite
pante de minim 5% cu condiia prevederii obligatorii a lipirii falurilor cu cositor, la tabl zincat, din
cupru sau zinc (i asigurare suplimentar cu substrat din membran hidroizolant, continu).
(5) Panta este minimum 30% pentru nvelitorile n sistem de solzi, mbinate cu faluri orizontale simple,
etanate suplimentar cu chituri/masticuri specifice (la pant mai mare de 60% nu este necesar
etanarea suplimentar).
Art.133
Condiiile impuse tablei din metale diverse, constau n lucrabilitate/maleabilitate (uurina realizrii
falurilor, zigurilor, ciubucelor sau vulurilor) i din capacitatea materialului de a-i menine continuitatea
(s nu crape) la executarea falurilor (ndoire multipl la 180).
Art.134
Ambalarea i transportul produselor din tabl se face n pachete, pe dimensiuni i tipuri de repere, cu
msuri de protecie mpotriva deteriorrii marginilor i a feelor.

SECIUNEA a 3-a: Prevederi conceptuale


Art.135
nvelitorile din foi metalice plane pot fi utilizate la construcii civile, industriale i agricole, fr restricii
privind zonarea geoclimatic de amplasare, clasa i categoria de importan a cldirii.
Art.136
Configuraia acoperiului
(1) Nu se impun restricii privind conformarea acoperiului; se recomand ca versanii cu pante minime
de 7% 10% s nu depeasc lungimea de 6 m.
(2) Versanii pot fi plani, plani cu rupere de pant sau curbi, n limitele posibilitii realizrii falurilor
verticale.
(3) Coamele, doliile, paziile i streinile, se vor rezolva cu elemente de tinichigerie, confecionate din
tabl plan de acelai tip cu tabla utilizat n cmpul nvelitorii. La dolii i pe conturul planurilor
versanilor se recomand asigurarea suplimentar cu substrat din membran hidroizolant, continu.
Art.137
Suportul nvelitorii; fixare
(1) Fixarea foilor metalice plane pe astereal se face prin intermediul agrafelor (copci), executate din
cupoane de tabl fixate pe suport continuu (astereal) din cherestea de rinoase sau panouri din lemn
reconstituit avnd grosimea calculat n funcie de deschiderea ntre pane, iar lungimea modulat pe
interaxul reazemelor; astereala se va trata biocid i ignifug conform prevederilor n vigoare.
(2) Aplicarea/fixarea foilor continue profilate longitudinal, menionate i exemplificate la Art.130, se face
pe elemente metalice sau din lemn tip cpriori (n lungul pantei) prin intermediul agrafelor speciale ce
permit deplasrile longitudinale datorate dilatrilor i contraciilor, conform prevederilor
instruciunilor de montaj ale produsului;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

45

(3) Numrul fixrilor mecanice/ml se calculeaz n funcie de fora de suciune dat de vnt i de fora de
alunecare pe versant; pe conturul versanilor i al elementelor ce depesc nvelitoarea, numrul
fixrilor mecanice (agrafe) se majoreaz cu minim 50%, pe o lime de minim 50 cm.
Art.138
Spaii interioare, moduri de termoizolare, conformare
(1) Acoperiurile cu nvelitori din foi metalice plane pot nchide spaii condiionate termic sau fr
condiionare termic;
(2) Acoperiurile peste spaii condiionate termic vor fi termoizolate sub astereal i/sau sub riglele
suport.

SECIUNEA a 4-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor din foi metalice plane
Art.139
Nu se vor prevedea elemente de tinichigerie montate direct pe elemente din zidrie (tencuite) sau beton ci
prin intercalarea unei membrane bitumate (protecie la electrocoroziune).
Art.140
Elementele de strpungere calde/fierbini vor fi izolate termic, corespunztor.
Art.141
Racordurile nvelitorii pe suprafeele verticale (atice, calcane, elemente de strpungere, etc.) se vor
prevedea pe minimum 30 cm i maximum 50 cm nlime, fixate mecanic la partea superioar. Pentru
nlimi mai mari de 50 cm se vor prevedea fixri mecanice (prin agrafe) intermediare la 25 30 cm.
Art.142
Falurile de mbinare pot fi etanate suplimentar cu chituri/masticuri elastice, n special la pante <30%, iar
falurile verticale, la pante >100%.
Art.143
La nvelitorile din tabl de oel se vor prevedea faluri duble la dolii i la racordurile de pe conturul
acoperiului (atice, jgheaburi, pazii).
Art.144
Rosturile de dilatare/tasare se vor prevedea cu rebord nvelit i acoperit cu tabl, iar strpungerile vor fi
nvelite/acoperite cu manoane cu guler din tabl cu mbinrile etanate (n general lipite cu cositor).
Art.145
Realizarea nvelitorilor din tabl de zinc, aluminiu, cupru sau plumb
(1) Fixarea foilor de tabl se va face numai cu sisteme care s asigure dilatarea sau contracia liber a
fiecrei foi n parte, fiind excluse falurile duble.
(2) mbinrile ntre foile de tabl, la falurile orizontale (falurile care intersecteaz direcia de curgere a
apei pluviale) i la dolii, se vor executa numai cu faluri simple ancorate n agrafe.
(3) mbinarea ntre foile de tabl n lungul liniei de pant se va realiza prin rabaterea foilor pe rigle (ipci din
lemn cu seciune trapezoidal) i fixarea cu agrafe; profilul acoperitor (copertina) din tabl se va monta
peste ipci cu agrafe fixate n cuie (a se vedea figura nr. 16).
(4) Doliile cu pant sub 30% se vor nlocui cu enouri care vor colecta apele de pe versanii alturai.
(5) Avnd n vedere valoarea decorativ a acestor materiale i modul de mbinare cu fal simplu,
acoperiurile vor avea pante mari (>100%) pentru ca nvelitoarea s fie vizibil precum i pentru a
asigura etaneitatea. Din motive estetice se recomand ca paziile s fie mbrcate n acelai material
utilizat la nvelitoare.

46

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Legend
1 - Cprior;
2 - Astereal;
3 - Rigl;
4 - Agrafe;

5 - Invelitoarea din tabl de zinc, cupru, aluminiu, plumb;


6 - Agraf fixat pe astereal
7 - Acoperitor (copertin);
8 - Agraf fixat pe rigl.

Figura nr. 16: Exemplificarea principiului de realizare a nvelitorilor din tabl de zinc, cupru, plumb sau
aluminiu

SECIUNEA a 5-a: Condiii de calitate privind nvelitorile din foi metalice plane
Art.146
Rezisten mecanic i stabilitate
(1) nvelitorile din foi metalice plane vor respecta cerinele de la Art.18 alin.(1).
(2) Orice instalaie, agregat, etc., montat peste planul nvelitorii va fi pozat i montat pe structura de
rezisten (grinzi/cpriori, nu pe astereal).
Art.147
Securitate la incendiu: se vor respecta prevederile menionate la Art.18 alin.(2).
Art.148
Igien, sntate i mediu: aceast cerin nu impune condiii specifice fa de cele prevzute la Art. 18. alin (4);
nvelitorile din foi metalice plane, n special cele mbinate prin fal dublu, cu etanare suplimentar, asigur
etaneitatea.
Art.149
Siguran n exploatare: se vor respecta prevederile menionate la Art.18. alin. (3) i se va prevedea ca elementele
de bordare i nvelitoarea din foi metalice plane s fie ancorate suplimentar, pe conturul suprafeei de nvelitoare
i al elementelor ce strpung nvelitoarea pe minimum 50 cm lime, pentru a se preveni eventualele degradri
ale suportului ca efecte ale aciunii factorilor de mediu (vnt, zpad, ghea).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

47

Art.150
Protecia mpotriva zgomotului: nvelitorile din foi metalice plane, aplicate pe astereal asigur un indice de
izolare la zgomot aerian cu valori mici i nu asigur izolare la zgomot de impact. Pentru evitarea zgomotului de
impact i aerian se va prevedea o structur fonoizolant suplimentar, sub nvelitoare.
Art.151
Economie de energie i izolare termic: nvelitorile din foi metalice plane, aplicate pe astereal, nu asigur o
izolare termic care s fie luat ntr-un calcul termotehnic. Suprafeele metalice pot avea, n oarecare msur,
efect termoreflectant (funcie de material i de indicele de reflexie a suprafeei).

SECIUNEA a 6-a: Principii privind executarea nvelitorilor din foi metalice plane
Art.152
(1) mbinrile se realizeaz prin fal simplu sau dublu, culcate, orizontale sau verticale.
(2) Falurile verticale se realizeaz numai la mbinrile n lungul pantei versanilor i n coame.
(3) Tipuri de faluri pentru realizarea mbinrilor:
a) fal simplu culcat: aripa mic a tablei este de minimum 30 mm i aripa mare (a tablei
alturate care va acoperi aripa mic), este de 50-55 mm;
b) fal dublu culcat: aripa mic a tablei este de minim 60 mm i aripa mare (a tablei alturate
care va acoperi aripa mic), este de 90-105 mm;
c) fal simplu, vertical: aripa mic a tablei este de 20-25 mm i aripa mare (a tablei alturate
care va acoperi aripa mic), este de 40-45 mm;
d) fal dublu, vertical: aripa mic a tablei este de 40-50 mm i aripa mare (a tablei alturate
care va acoperi aripa mic), este de 60-80 mm.
(4) La coam, foile din tabl (inclusiv falurile verticale) a celor doi versani, se vor decala la din
limea foii de nvelitoare.
(5) Exemplificri privind realizarea mbinrilor prin fal i a realizrii nvelitorii cu tabl plan sunt
prezentate n figurile nr. 17 a, b, c, d i nr. 18.

Figura nr. 17.a: Fal vertical simplu

Figura nr. 17.b: Fal vertical dublu

48

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Figura nr. 17.c: Fal orizontal (culcat) simplu

Figura nr. 17.d: Fal orizonatal (culcat) dublu

Figura nr. 17: Exemplificare de realizare a mbinrilor prin fal, conform precizrilor de la Art.152

Figura nr. 18: Exemplificare de realizare a nvelitorii cu tabl plan

Art.153
Fixarea foilor metalice plane pe astereal se face prin intermediul agrafelor (copci), executate din cupoane
de tabl (recomandabil cu 0,1 mm mai groase dect tabla de nvelitoare) de 30-60 mm lime i lungimea
de:
a) aproximativ 80 mm pentru falurile simple i duble orizontale culcate sau falurile duble verticale;
b) aproximativ 120 mm pentru falurile simple, verticale.
Agrafele vor avea aripa de fixare pe astereal de cel puin 40 mm lungime, fixate fiecare, cu minimum
dou cuie pentru tabl; distana dintre agrafe nu va depi 40 cm.
Art.154
Numrul agrafelor se va dubla la pante cuprinse ntre 7% i 20% i la pante >50%.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

49

Art.155
Elementele ce strpung planul nvelitorii (couri fum, ventilaii, etc.) vor fi mbrcate cu elemente de
tinichigerie din tabl plan pe o nlime de minim 30 cm, cu marginile superioare ancorate n elementul
de strpungere i protejate (acoperite) cu chituri, tencuieli sau alte materiale mpotriva ptrunderii apei
din precipitaii.

CAPITOLUL VII: Prevederi i principii de realizare a nvelitorilor din elemente


plane suprapuse
SECIUNEA 1: Obiect
Art.156
Obiectul acestui capitol l constituie:
a) nvelitorile din elemente plane, semirigide, bitumate, armate, autoprotejate (tip indril
bituminoas);
b) nvelitorile din elemente plane din ciment armat (fibrociment) sau din materiale polimerice;
c) nvelitorile din elemente plane din ardezie.

SECIUNEA a 2-a: Elemente definitorii, caracteristici generale


Art.157
nvelitori din elemente plane semirigide bitumate, autoprotejate (tip indrile bituminoase)
(1) nvelitorile sunt de tip discontinuu.
(2) Elementele, indiferent de modelul decupajului inferior, au urmtoarele dimensiuni generale, uzuale:
lungime maxim: 1200 mm 3 mm; lime 250 mm 3 mm; grosime: 4; 5; 6 mm.
(3) Clasificare dup tipul de material ce constituie stratul de armare ce se bitumeaz :
a) cu armtur mineral sau polimeric, ntr-un strat sau n dou straturi: estur sau reea din fire
de sticl, mpslitur (neesut) din fibre de sticl cu sau fr ranforsare longitudinal din fire din
sticl sau polimerice;
b) cu armtur din carton celulozic ntr-un singur strat, impregnat.
(4) Clasificare dup tipul de bitum utilizat la impregnarea i acoperirea armturii:
a) cu bitum aditivat cu elastomeri (SBS) sau plastomeri (APP);
b) cu bitum oxidat;
c) cu amestec de bitum cu alte materiale polimerice.
(5) Clasificare dup tipul proteciei (autoproteciei) feei superioare vizibile:
a) cu paiete de ardezie;
b) cu granule ceramice sau diverse minerale (nisip,mic .a.);
c) cu folii metalice (cupru, aluminiu).
(6) Clasificare dup tipul acoperirii feei inferioare:
a) cu pulberi minerale din nisip, talc sau alte minerale;
b) cu alte materiale (granule plut, film/folie aderent de protecie, etc.);
c) cu film/folie neaderent de protecie local a benzilor autoaderente (se ndeprteaz la punerea n
oper pentru lipirea benzilor autoadezive pe elementul inferior).
Art.158
nvelitori din elemente plane din ciment armat (fibrociment) sau din materiale polimerice
(1) nvelitorile sunt de tip discontinuu.
(2) Elementele plane din ciment armat (fibrociment) i din materiale polimerice se produc, n urmtoarele
formate i dimensiuni:
a) ptrate/rombice: cu latura de 40 cm 3 mm;

50

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

b)
c)
d)
e)

dreptunghiulare: cu dimensiunile generale 4030 cm 3 mm;


dreptunghiulare tip i: cu dimensiunile generale de 4020 cm 3 mm;
paralelogram: cu dimensiunile de 4044 cm 3 mm;
grosimile uzuale ale elementelor din ciment armat: 2,5 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; 4 mm
(-10%+25%);
f) grosimile uzuale ale elementelor polimerice: 2,5 mm; 3,0 mm; (+5%);
g) elementele din ciment armat cu forme dreptunghiulare i dreptunghiulare tip i, pot fi decupate
la partea inferioar cu colurile teite la 45 sau 60 sau pot fi formate la partea inferioar
semicircular sau n unghi (120);
(3) Elementele plane din ciment armat pot fi natur, colorate n mas sau pe suprafa; elementele plane
polimerice pot fi colorate n mas sau pe suprafa.
(4) Elementele plane din ciment armat sunt alctuite din ciment aditivat armat cu fibre discontinue
dispersate dezordonat, din fire sau mee subiri dispersate dezordonat sau sub form de reele
(esturi); acestea pot fi natur sau peliculizate pe suprafa.
(5) Elementele plane din materiale polimerice sunt simple sau armate, opace sau translucide, colorate n
mas sau pe suprafa.
Art.159
nvelitori din elemente plane din ardezie
(1) nvelitorile sunt de tip discontinuu.
(2) Elemente plane din ardezie pot fi:
a) natur manufacturate, din roc cu textura orientat prin clivaj;
b) fabricate dintr-un amestec de ardezie concasat, ciment i ap.
(3) Elementele plane din ardezie au n general, urmtoarele modele i dimensiuni:
a) model comun: cu dimensiunile de la 255355 mm la 160220 mm i grosime de 2,7 mm;
b) model istoric / rustic: 220325 mm la 150270 mm i grosime de 4,5 mm;
c) model englez (utilizat n zone cu precipitaii abundente): cu dimensiuni de la 300460 mm la
200300 mm i grosime de 3,8 mm;
d) alte modele (n funcie de dimensionarea local sau de necesitile de utilizare);
e) abaterile dimensionale admise sunt de maxim 2 mm pe laturile ce nu deranjeaz pozarea.

SECIUNEA a 3-a: Niveluri de performan


Art.160
La proiectarea nvelitorilor cu indrile bituminoase se vor lua n considerare caracteristici i performane
privind:
 rezistena la traciune pe direcia limii indrilei 600 N/50mm;
 rezistena la traciune pe direcia nlimei indrilei 400 N/50mm;
 rezistena la sfiere cu cuiul 100 N;
 absorbia de ap < 2%;
 rezistena la fluaj la temperatur ridicat 2 mm;
 aderena finisajului protector 0,2 N/mm
Art.161
Ambalare, transport: pentru elemente plane ambalarea i transportul se face pachetizat, n palei sau
containere.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

51

SECIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale


Art.162
Domeniul de utilizare
(1) nvelitorile din elemente plane suprapuse sunt utilizate la construcii civile, industriale i agricole,
recomandndu-se restricionarea n utilizare la construcii ncadrate n clasa de importan I i II, n
categoria de importan A i B precum i la construcii situate n zona climatic IV pentru perioada de
iarn i n zone cu vnturi dominante, puternice; fac excepie cldirile istorice sau de patrimoniu cu
nvelitori din ardezie.
(2) Aceste tipuri de acoperiuri pot nchide spaii condiionate sau necondiionate termic.
Art.163
Configuraia acoperiului
(1) Pentru elementele plane din materiale bitumate autoprotejate se recomand acoperiuri cu conformare
simpl; coamele, doliile, paziile, streinile se vor rezolva cu membrane hidroizolante bitumate,
autoprotejate, n aceeai textur i culoare cu autoprotecia elementelor plane din materiale bitumate
autoprotejate, sau cu cupoane din acestea.
(2) Pentru elementele plane din ciment armat sau din ardezie se recomand acoperiuri cu conformare
simpl, cu numr redus de pante; coamele, paziile, streinile se vor rezolva cu elemente profilate din
ciment armat, cu membrane hidroizolante bitumate (autoprotejate n culoarea elementelor de
nvelitoare) sau cu elemente de tinichigerie specifice.
Art.164
Suportul nvelitorii
(1) Suportul continuu (pentru elementele plane din materiale bitumate tip indril) este alctuit din:
a) astereal din lemn masiv: cherestea de rinoase sau plop (minimum clasa B) cu grosimea
determinat n funcie de deschiderea ntre reazeme i ncrcrile posibile (uzual 24 mm cu limi
de 12 16 cm). Elementele din lemn vor fi lineare, cu fee paralele, cu seciunea rectangular;
montarea se va realiza joantiv (fr spaii libere), pe cpriori cu limea de minimum 45 mm, iar
fixarea pe fiecare reazem se va face n dou puncte pentru elementele de astereal mai nguste de
15 cm i n trei puncte pentru limi mai mari;
b) astereal din panouri produse din lemn reconstituit: panourile vor avea grosimea calculat n
funcie de deschiderea ntre pane i ncrcri, iar lungimea modulat pe interaxul panelor.
Marginile panourilor se vor profila pentru a se asigura mbinarea acestora.
(2) Suportul discontinuu (pentru elementele din fibrociment, ardezie) este alctuit din rigle de lemn
masiv; numrul acestora, corespunztor fiecrui element tip de nvelitoare, distana ntre rigle sau
distana interax rigle i limea suprafeei de rezemare vor corespunde fiei tehnice a produsului /
sistemului de nvelitoare, iar seciunea riglelor se va calcula n funcie de deschiderea ntre pane i
ncrcri.
Art.165
Prevederi privind relaia acoperi nvelitoare
(1) nvelitorile acoperiurilor cu pante reduse (sub 35%) vor fi prevzute cu substrat din folie/membran
hidroizolant.
(2) nvelitorile pentru acoperiurile condiionate termic vor fi prevzute cu folie tip anticondens sau folie
hidroizolant (amplasat sub riglele suport ale nvelitorii).
(3) Elementele plane din materiale bitumate, autoprotejate pot fi prevzute i la acoperiuri cu rupere de
pant de maximum 15, montarea lor fcndu-se prin ndoire la cald i sudarea marginii inferioare
peste elementele montate n rndul anterior.
(4) Elementele plane din ciment armat (fibrociment) sau din ardezie pot fi prevzute i la acoperiuri cu
rupere de pant de maximum 15, prin suprapunerea majorat, cu sau fr sisteme suplimentare de
etanare.

52

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

SECIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor cu elemente plane suprapuse


Art.166
Elemente plane din materiale bitumate, armate, autoprotejate
(1) Panta minim este de 20%, pe suport continuu; pentru pri reduse din suprafaa cu suport continuu a
unei nvelitori, cu panta sub 20%, sub indrile se va prevedea o hidroizolaie continu, cu membrane
hidroizolante bituminoase, cu grosimea minim de 2 mm.
(2) Suprapunerea indrilelor R (mm), n funcie de pant (p), lungimea proieciei versantului (L) i zona
climatic (zonarea climatic a Romniei pentru perioada de iarn), se va proiecta conform tabelului de
mai jos:
Tabelul nr. 4: Suprapunerea indrilelor funcie de pant, lungimea proieciei versantului
i zona climatic
Panta
nvelitorii
p(%)
20<p<25
25<p<30
30<p<35
35<p<40
p>40

L<5,5
120
100
70
50
50

Zona climatic I
Zona climatic II i III
Lungimea proieciei versantului L (m)
5,5<L<11
11<L<16,5
L<5,5
5,5<L<11
11<L<16,5
120
120
120
120
120
120
120
80
100
100
120
120
70
80
100
100
120
50
70
100
100
100

Art.167
Elemente plane din ciment armat (fibrociment)
(1) Panta minim este de 30%, pe suport discontinuu;
(2) Suprapunerea elementelor din fibrociment R (mm) va fi n funcie de tipul elementului de
nvelitoare, pant p (%), distana dintre riglele suport d (cm), lungimea proieciei versantului L
(m) i zonarea climatic. n tabelul urmtor sunt indicate lungimea suprapunerilor i distana ntre
riglele suport (R/d).
Tabelul nr. 5: Suprapunerea elementelor din fibrociment funcie de pant, lungimea proieciei
versantului i zona climatic
Element
Panta
tip
nvelitorii
(dimensiuni
p(%)
n cm)
60-100
4044
>100
60-100
4040
>100
60-100
4030
>100
60-100
4020
>100

Zona climatic I i II
Zona climatic III i IV
Lungimea proieciei versantului L (m)
L<5,5
5,5<L<11 11<L<16,5
L<5,5
5,5<L<11
11<L<16,5
R/d
100/29,5 100/30,5
130/29,5
80/31,5
90/31,5
100/30,5
110/29,5
110/29,5
110/29,5
100/20,5 100/21,5
130/20,5
80/21,9
90/21,9
100/21,9
110/21,2
110/21,9
110/21,9
90/15,5
90/15,5
130/15,5
80/16
80/16
90/16
110/16
110/16
110/16
90/15,5
90/15,5
130/15,5
80/16
80/16
90/16
110/16
110/16
110/16

(3) Nu se recomand prevederea elementelor plane din fibrociment n urmtoarele situaii:


a) zona climatic IV, la altitudini mai mari de 700 m i la acoperiuri cu pant mai mic de 100%;
b) zone cu viteze ale vntului mai mari de 20 m/s, n special la acoperiuri cu pant mai mic de
100%.
Art.168
Elemente plane din ardezie
(1) Panta minim este de 60%, cu pozare n dublu strat.
(2) Pentru pant mai mare de 170% pozarea poate fi n simplu strat.
(3) Pozarea se va face pe suport discontinuu.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

53

(4) Suprapunerea elementelor din ardezie va fi similar cu cea a elementelor din fibrociment.
(5) Nu este recomandabil prevederea elementelor din ardezie n zona climatic IV i la altitudini mai
mari de 700 m, cu excepia cldirilor istorice sau de patrimoniu (cu msuri suplimentare de etanare).

SECIUNEA a 6-a: Condiii de calitate privind elementele plane suprapuse


Art.169
Rezisten mecanic i stabilitate
(1) nvelitorile vor respecta cerinele de la Art.18 alin.(1).
(2) Orice instalaie, agregat, etc., montat peste planul nvelitorii va fi pozat i montat pe structura de
rezisten (grinzi/cpriori, nu pe astereal).
Art.170
Securitate la incendiu: se vor respecta prevederile menionate la Art.18 alin.(2).
Art.171
Igien, sntate i mediu: se vor respecta condiiile prevzute la Art.18. alin (4).
Art.172
Siguran n exploatare: se vor respecta prevederile menionate la Art.18 alin. (3); de asemenea este
necesar ca elementele nvelitorii s fie ancorate suplimentar pe conturul suprafeei de nvelitoare pe
minimum 1 m lime, pentru a se preveni eventualele degradri ca efecte ale aciunii agenilor de mediu.
Art.173
Protecia mpotriva zgomotului: nvelitorile din elemente plane suprapuse aduc un aport nesemnificativ
din punct de vedere al izolrii la zgomot aerian.
Art.174
Economia de energie i izolare termic: nvelitorile din elemente plane suprapuse nu asigur o izolare
termic astfel nct s poat fi luat n considerare ntr-un calcul termotehnic.

SECIUNEA a 7-a: Principii privind executarea nvelitorilor cu elemente plane suprapuse


Art.175
Condiiile privind suportul i condiiile privind sistemul de montare sunt asemntoare tuturor tipurilor de
nvelitori cu elemente plane suprapuse.
Art.176
Elementele plane de nvelitoare se fixeaz n general prin cuie cu diametrul nominal de 2,52,8 mm, cu
floarea cu diametrul minim de 10 mm. Lungimea minim a cuielor va fi de 21 mm pentru fixare n
astereal din lemn, de 25 mm n astereal din plci aglomerate i de 3540 mm pentru fixare n rigle din
lemn.
Art.177
n cazul indrilelor bituminoase, n afar de fixarea prin cuie, se mai asigur i lipirea prin puncte
autoadezive (prevzute pe faa inferioar i/sau superioar a indrilei) iar n anumite condiii extreme (n
zonele montane i/sau n zone cu vnturi dominante puternice) se va prevedea i o lipire suplimentar cu
mastic aplicat la rece, n benzi continue sub linia de fixare.
Art.178
Pentru indrile, pornind de la tabelul de la Art.166, valoarea lungimii prii expuse (vzute) P se
determin cu formula: P = (l R) / 2; unde l este limea indrilei.

54

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Figura nr. 19: Exemplificare mod de poziionare a indrilelor

Art.179
(1) Fixarea indrilelor pe suportul continuu sau discontinuu se face mecanic, prin cuie i prin lipirea
elementelor ntre ele.
(2) Fixarea mecanic a indrilelor se va face cu minimum un cui n dreptul fiecrui decro (decupaj) i cu
cte un cui la fiecare extremitate a indrilei, la 20 30 mm deasupra decroului; fiecare fixare
mecanic va traversa cel puin dou rnduri de indrile bituminoase.

Figura nr. 20: Exemplificare mod de fixare simpl a indrilelor

(3) Pentru pante p >200%, fixarea mecanic va fi suplimentat cu cte un cui n dreptul fiecrui decro (la
30 mm, stnga dreapta axului decroului); acest mod de fixare este recomandat i n zone izolate
i/sau cu vnturi puternice, indiferent de pant.

Figura nr. 21: Exemplificare mod de fixare dubl (ntrit) a indrilelor

Art.180
Fixarea indrilelor prevzute cu band autoadeziv
(1) Pentru suprapuneri R<80 mm, nu este necesar o lipire suplimentar n plus fa de banda
autoaderent cu care este prevzut indrila bituminoas.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

55

(2) Pentru suprapuneri R>80 mm, este necesar o lipire suplimentar n puncte, n dreptul terminaiei
fiecrui decro i la marginea indrilei.
(3) Acelai mod de lipire suplimentar de la alin.(2) se va face i n zonele cu altitudine mai mare de 800
m i n zonele cu viteze de referin a vntului 30 m/s, n special pe versanii expui direciei
vntului dominant.
(4) Pentru pant p >200% se va face o lipire suplimentar prin sudur cu flacra sau cu adeziv la rece, a
zonei de suprapunere a indrilei superioare pe indrila inferioar.

Figura nr. 22: Exemplificare mod de lipire suplimentar a indrilelor

Art.181
Fixarea indrilelor bituminoase fr band autoadeziv
(1) n general, lipirea n puncte se va face pe capul cuielor de fixare mecanic a indrilei bituminoase.
(2) Pentru suprapuneri R>80 mm, lipirea n puncte se va face n dreptul terminaiei fiecrui decro i la
marginile indrilei; lipirea indrilelor care nu au band autoadeziv i lipirea suplimentar a celor care
au band autoadeziv se va face cu masticul/adezivul special compatibil sistemului de nvelitoare.

Figura nr. 23: Exemplificare mod de lipire n puncte a indrilelor bituminoase fr band autoadeziv

Art.182
Recomandri pentru detalii specifice de execuie
(1) Streaina dreapt se realizeaz prin intermediul unei copertine metalice (tabl zincat) de protecie a
marginii suportului pe minim 10 cm, fixat mecanic prin cuie. Peste aceasta se monteaz un rnd de
indrile pozate invers, cu poala debitat drept (linear), cu fixare mecanic prin cuie i band de lipire
cu mastic (la rece). Deasupra se pozeaz primul rnd de indrile.

Figura nr. 24: Exemplificare execuie streain

(2) Pazia se realizeaz prin intermediul unor copertine metalice (tabl zincat) profilate specific alctuirii
terminaiei de margine.
(3) Coama se realizeaz cu:
a) elemente din tabl cu diverse profile (V,
, etc.) i unghiuri adaptate pantelor versanilor afereni;
b) prin suprapunerea i sudarea cu flacra a unor cupoane trapezoidale debitate din indrile, ndoite
pe mijloc i suprapuse minimum 5 cm peste irul superior (ultimul ir) al cuielor de fixare a
nvelitorii i 8 10 cm n lungul coamei;

56

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

c) prin suprapunerea i sudarea cu flacra de cupoane tiate din membran hidroizolant bituminoas
autoprotejat (similar cu autoprotecia indrilelor), ndoite pe mijloc i suprapuse idem lit. b).
(4) Dolia se realizeaz n diverse moduri, prin intermediul unei membrane bituminoase autoprotejat (cu
protecie similar cu cea indrilelor bituminoase) de minim 1,00 m lime pozat longitudinal, axat
pe linia doliei. Membrana de dolie se fixeaz mecanic prin cuie pe marginile longitudinale i se lipete
prin sudur pe mijloc (50 cm).
(5) Racordul la vertical se realizeaz prin intermediul unui cupon de indril bituminoas ndoit, sudat
pe suprafaa vertical, pe minimum 25 cm (ca strat suplimentar de ntrire a scafei) peste indrile, cu
cordon longitudinal de lipire din mastic special. Marginea superioar, vertical se asigur cu profil
specific fabricat (metalic sau polimeric) sau manufacturat (profil din tabl) fixat mecanic pe vertical
i etanat cu cordon de chit/mastic elasto-plastic.
Art.183
Fixarea fiecrui element plan pe suport, se face mecanic, n general, prin minimum dou cuie sau uruburi
pentru lemn, recomandabil protejate anticoroziv. Fixarea se mai poate face prin agrafe speciale i cuie; n
climat montan i la pant >200% se vor prevedea fixri suplimentare cu agrafe speciale.
Art.184
Montarea elementelor plane din fibrociment pe suport discontinuu se ilustreaz n exemplificrile din
figurile nr. 25 31.

Figura nr. 25: Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment de 40 x 44 cm - tip paralelogram

Figura nr. 26: Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment de 40 x 40 cm tip romb

Figura nr. 27: Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment de 40 x 30 cm - model dreptunghiular

Figura nr. 28: Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment model dreptunghiular cu dou
coluri teite

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

57

Figura nr. 29: Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment model tip indril cu margine
rotunjit

Figura nr. 30: Exemplificare de aezare a elementelor din fibrociment model tip indril cu margine n
unghi

Figura nr. 31: Exemplificri de aezare a elementelor din fibrociment model tip igl solzi
(margine semirotund): coam, cmp i streain

Art.185
Montarea elementelor plane din ardezie se ilustreaz n exemplificrile din figura nr.32.

Figura nr. 32: Exemplificri de aezare a elementelor din ardezie, diferite modele, montate n simplu strat

58

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

CAPITOLUL VIII: Prevederi i principii de realizare a nvelitorilor din elemente tip


igle i olane

SECIUNEA 1: Obiect
Art.186
Acest capitol se refer la nvelitorile compuse prin suprapunerea lateral i transversal a unor elemente
profilate sau plane, fabricate prin procedee specifice (extrudare i/sau presare, uscare, ardere, turnare)
proprii fiecrui material utilizat: ceramic, beton (mortar de ciment cu diveri aditivi), produse polimerice
sau sticl.

SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale


Art.187
nvelitoarea care se realizeaz cu elementele precizate la Art.186 este de tip discontinuu.
Art.188
Alctuire; caracteristici
(1) Elementele de nvelitoare sunt produse, n general, n urmtoarele tipuri:
a) elemente trase sau profilate, tip igle realizate din ceramic sau beton: cu mbucare (cu unul sau
mai multe profile de mbucare longitudinale sau transversale), cu glisare longitudinal sau
transversal (cu mbucare longitudinal sau transversal), cu suprapunere la vrf variabil, cu
suprapunere lateral variabil, igle plane, igle de acoperire (profilate n S), igle canal (n form
de jgheab tip de curs i/sau de acoperire), cu diferite tipuri de accesorii (accesorii coordonate,
care se aliniaz i mbin/mbuc cu igle de cmp i accesorii necoordonate, la care nu este
necesar s fie aliniate i mbinate/mbucate cu iglele de cmp);
b) elemente presate, prevzute cu amprenturi i ciocuri pentru poziionare pe riglele suport i pentru
asigurarea mbinrilor ntre ele;
c) elementele tip igl/macroigl, cu diverse forme ale marginii inferioare: dreapt, curb (tip solzi)
sau n unghi;
d) elementele tip olane/macroolane, cu terminaia (marginea inferioar) dreapt;
e) elementele speciale precum i elementele tip igl majorate (limea = 1 din limea iglei
curente de cmp), care sunt destinate rezolvrii acoperirii marginilor versanilor de acoperi
(stnga/dreapta), coamelor sau diferitelor detalii de racord;
f) elementele tip olane simple, fabricate ntr-un singur tip, pentru nvelirea suprafeelor de cmp
curent i pentru rezolvarea detaliilor (coam, pazie).
(2) Elementele ceramice pot fi natur sau glazurate pe suprafa, iar cele din beton pot fi natur, colorate n
mas i/sau peliculizate pe suprafa.
(3) Dimensiuni de fabricare: se produce o gam foarte mare de igle/macroigle i olane/macroolane, cu
tipo-dimensiuni i profilaturi variate.
Art.189
Prevederi generale privind pozarea/montarea
(1) Pentru elemente tip igl se precizeaz urmtoarele:
a) panta nvelitorii este caracteristic pentru fiecare tip de igl; mpreun cu panta, n documentaia
tehnic a produsului se indic tipul suportului, distana ntre reazeme, modul de fixare, lungimea
suprapunerilor iglelor. n cazul n care panta nu este specificat n documentaia tehnic a
produsului, se recomand urmtoarele pante:
- igle solzi aezate simplu minimum 60% i maximum 175%;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

59

igle solzi aezate dublu minimum 45% i maximum 175%;


macroigle/macroolane minimum 26% i maximum 175%.
Pantele maxime, de 175% pot fi depite numai cu luarea msurilor suplimentare de fixare
indicate n proiect.
b) suportul elementelor tip igl poate fi alctuit dintr- un singur rnd de ipci fr astereal (soluie
nerecomandat n zonele cu precipitaii abundente i vnturi puternice) sau un caroiaj de ipci n
dou straturi: substratul fixat pe astereala acoperit cu folie anticondens, n iruri paralele cu linia
de pant i al doilea strat fixat transversal pe primul rnd de ipci;
c) ipcile suport din lemn de rinoase au seciunea calculat n funcie de deschiderea ntre cpriori,
modul de aezare al iglelor, panta acoperiului, tipul suportului (cu sau fr astereal) i
ncrcrile estimate; dimensiunile minime ale ipcilor sunt de 2438 (48)mm;
d) pozarea elementelor tip igl se face prin: simpl aezare ntr-un strat sau dou straturi suprapuse;
e) folia de protecie anticondens se monteaz sub ipci, pe cpriori sau pe astereal.
(2) Elemente tip olane se monteaz pe suport continuu din astereal din lemn sau planeu din beton
armat, sau pe suport discontinuu din rigle montate n lungul pantei pentru olanele montate n sistem
uscat, cu urmtoarele precizri:
a) panta uzual pentru olane s fie cuprins ntre 25% i 70%; pentru prevederea altor pante se
recomand consultarea fiei tehnice a produsului;
b) la realizarea nvelitorilor cu rupere de pant sau curbe, se va respecta ca unghiul de rupere de
pant (sau al tangentei la suprafaa curb) s nu fie mai mare de 15(25%);
c) panta i suprapunerea ntr-un singur rnd pentru nvelitorile din olane simple, vor fi conform
tabelului de mai jos:
Tabelul nr. 6: Suprapunerea olanelor dispuse ntr-un singur rnd funcie de pant
pant minim %
Suprapunerea minim
pentru zone cu
precipitaii:
sub 400 mm
400-600 mm
peste 600 mm

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

 46

150
-

140
150
-

135
145
-

130
140
150

125
135
145

120
130
140

115
125
135

110
120
130

100
110
120

100
100
100

70
70
70

SECIUNEA a 3-a: Niveluri de performan


Art.190
La proiectarea nvelitorilor cu igle din argil ars se vor lua n considerare caracteristici i performane
privind:
 rezistena la rupere prin ncovoiere :
x 600 N pentru igle plane;
x 900 N pentru igle plate cu mbucare;
x 1000 N pentru igle canal;
x 1200 N pentru ale tipuri de igle.


Art.191
Ambalare transport: ambalarea i transportul se face n pachete, paletizat i/sau containerizat, cu msuri
de protecie mpotriva spargerii.

60

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

SECIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale


Art.192
Elementele tip igle i olane, ceramice sau din beton, se utilizeaz la acoperiul construciilor fr
restricii privind zona geoclimatic sau seismic de amplasare i clasa i categoria de importan a
cldirii, cu prevederea i executarea unor msuri suplimentare de fixare i de protecie, mpotriva
desprinderii i cderii iglelor, n zonele cu vnturi puternice sau expuse la cutremure.
Art.193
Configuraia acoperiului
(1) nvelitorile din elemente tip igl i olane pot fi utilizate la acoperiuri cu forme simple, cu
versani plani, curbi (curbur mic) sau cu ruperi de pant maxim 25%, cu streaina cu scurgere
liber (la pictur) sau la jgheaburi exterioare; este recomandabil evitarea doliilor rezultate din
intersecia versanilor, sau asigurarea etaneitii pe aceste zone cu hidroizolaie local sub
elementele de nvelitoare (i/sau elemente din tabl plan).
(2) Elementele tip igle i olane nu se prevd la acoperiurile ce necesit circulaie ocazional (fiind
casante); pentru verificare i ntreinere sunt necesare msuri speciale pentru asigurarea de
puncte de ancorare, de podine i/sau scri, mpotriva alunecrii sau cderii de la nlime.
(3) Coamele, paziile, streinile, elementele de ventilaie, strpungerile, sistemele parazpezi, etc.,
se vor rezolva cu piese special formate aparinnd sau adaptate unui sistem de nvelitoare astfel
nct s fie eliminate improvizaiile.
Art.194
Suportul nvelitorii; fixare
(1) Suportul nvelitorii va fi din ipci i/sau astereal din lemn.
(2) Fixarea elementelor tip igl pe suport se face n cuie, uruburi pentru lemn sau legturi din
srm tratat anticoroziv (zincat, cadmiat, etc.).
(3) Fixarea elementelor tip olane se face pe suport continuu, hidroizolat, prin simpl aezare n
mortar sau n sistem uscat, pe rigle montate n lungul pantei, funcie de pant, de tipul
elementelor i de condiiile climatice.
Art.195
Spaii interioare, moduri de termoizolare, conformare
(1) nvelitorile din elemente tip igle i olane pot nchide spaii cu sau fr condiionare termic;
nvelitorile din elemente tip igle, peste spaii condiionate termic, vor fi cu aezare dubl i vor
fi prevzute cu dou rnduri de ipci i folie anticondens.
(2) Acoperiurile cu nvelitori tip igl (igl solzi) pot fi considerate de tip ventilat (datorit
posibilitii de circulaie a aerului printre rosturile elementelor), precizndu-se n proiect
numrul i repartiia pieselor conformate pentru accesul i evacuarea aerului.

SECIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor cu elemente tip igle i


olane
Art.196
La proiectarea acoperiului, proiectantul va avea n vedere s asigure concordana ntre
forma/nclinarea acestuia i produsele utilizate, din punct de vedere al pantelor minime i maxime
precum i al montajului produselor.
Art.197
Proiectantul va indica tratamentul biocid i ignifug al suportului din ipci i/sau astereal din lemn.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

61

Art.198
Racordul la elementele care strpung i depesc planul nvelitorii va fi etanat cu chituri
permanent elastice, benzi autoadezive, membrane hidroizolante i/sau cu elemente de tinichigerie.

SECIUNEA a 6-a: Condiii de calitate privind elementele tip igle i olane


Art.199
Rezisten mecanic i stabilitate
(1) nvelitorile din membrane vor respecta cerinele de la Art.18 alin.(1).
(2) Orice instalaie, agregat, etc., montat peste planul nvelitorii va fi pozat i montat pe structura
de rezisten (grinzi/cpriori, nu pe astereal).
Art.200
Securitate la incendiu: se vor respecta prevederile menionate la Art.18 alin.(2).
Art.201
Igien, sntate i mediu: se vor respecta prevederile menionate la Art.18.alin (4). Aceste nvelitori
nu sunt etane la aer, dar asigur protecia mpotriva infiltraiilor apei pluviale.
Art.202
Siguran n exploatare: se vor respecta prevederile menionate la Art.18. alin (3); de asemenea
elementele de bordare vor fi ancorate/fixate suplimentar pe conturul suprafeei de nvelitoare pentru
a preveni eventualele degradri ca efecte ale aciunii factorilor de mediu (vnt, zpad, ghea).
Art.203
Protecia mpotriva zgomotului: nvelitorile din elemente tip igle i olane asigur izolare la zgomot
aerian i zgomot de impact, n funcie de tipul elementelor i de modul de montare i fixare al
acestora.
Art.204
Economia de energie i izolare termic: nvelitorile din elemente tip igle i olane nu asigur o
izolare termic semnificativ, necesar pentru a fi luat ntr-un calcul termotehnic.

SECIUNEA a 7-a: Principii privind executarea nvelitorilor cu elemente tip igle i olane
Art.205
Executarea nvelitorilor cu elemente tip igle i olane se va face cu respectarea prevederilor menionate n
prezentul normativ recomandndu-se i consultarea fielor tehnice ale produselor respective.
Art.206
Elementele tip igle i olane vor fi sortate nct s nu prezinte ciobituri, crpturi sau intruziuni de calcar
iar suprafaa s fie omogen, fr rugoziti.
Art.207
La nvelitorile din igle solzi, aezate simplu, primul rnd de la streain i ultimul rnd de la coam vor fi
duble.
Art.208
La montarea iglelor solzi aezate simplu, suprapunerea va fi executat astfel ca n dreptul unei ipci s fie
trei igle iar ntre ipci s fie minimum dou igle (a se vedea figura nr.33).

62

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Figura nr. 33: Exemplificare de principiu pentru pozarea iglelor solzi aezate simplu

Art.209
Rndurile de igle de orice tip se vor decala, transversal liniei de pant cu o jumtate din limea iglei.
Art.210
La nvelitorile din igle solzi aezate dublu, toate rndurile vor fi duble, astfel nct n dreptul unei ipci s
rezulte minimum patru igle.

Figura nr. 34: Exemplificare de principiu pentru pozarea iglelor solzi aezate dublu

Art.211
Toate elementele tip igl se vor aeza pe ipci astfel nct s se asigure o rezemare perfect pe toate
laturile.
Art.212
Elementele tip igl se vor fixa pe ipci, cu srm protejat anticoroziv (zincat), astfel:
a) la cldirile adpostite aflate n zone fr vnturi dominante puternice (v <25 m/s), elementele tip
igl se vor fixa la fiecare dou rnduri;
b) pe conturul versanilor i n jurul elementelor ce strpung planul nvelitorii, pe circa 0,50-0,60 m
lime, pe versanii ce sunt spre ci de circulaie i la cldirile neadpostite i/sau aflate n zone
cu vnturi dominante puternice (v >25 m/s) precum i n zone cu potenial seismic ridicat,
elementele tip igle se vor fixa la fiecare rnd.
Art.213
Montarea olanelor se face astfel:
a) elementele tip olane se monteaz, pe suport continuu din astereal din lemn sau pe suport rigid
din beton, amorsate i izolate cu membran bitumat blindat, pe care se aeaz un rnd cu
concavitatea n sus i cu partea lat spre coam iar peste acestea se aaz cellalt rnd cu
concavitatea n jos cu partea lat spre streain; olanele se vor suprapune pe linia de pant cu
minim 4 cm;
b) elementele tip olane se pot monta n sistem uscat, pe suport continuu din astereal sau

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

63

discontinuu din ipci montate n lungul pantei, fixate prin cuie sau legturi din srm (protejate
anticoroziv).

Figura nr. 35: Exemplificare de principiu pentru pozarea olanelor n sistem uscat

Art.214
Fixarea olanelor pe suport se va executa n benzi din mortar din ciment M5 i cuie cu cap conic, (protejate
anticoroziv), astfel:
a) pentru pante <40% i n zone adpostite, fr vnturi dominante puternice (v <25 m/s): din 8 n 8
rnduri, cu legturi longitudinale i transversale cu mortar de ciment, ntre primul i al doilea
rnd, dup ce n prealabil primul rnd a fost fixat mecanic cu cuie cu cap conic, protejate
anticoroziv;
b) pentru pante >40% i <50% i n zone izolate i/sau cu vnturi dominante puternice (v >25 m/s i
<30 m/s) legturile menionate la lit. a) vor fi din 5 n 5 rnduri;
c) pentru pante >50% i n zone izolate i/sau cu vnturi dominante puternice (v >25 m/s),
legturile menionate la lit. a) vor fi din minim 3 n 3 rnduri;
d) pe conturul versanilor nvelitorii (coam, dolie, streain, calcane, atice, etc.), longitudinal i
transversal, pe minim 60 cm sau 3 rnduri, olanele se vor fixa continuu cu mortar i cuie cu cap
conic.

CAPITOLUL IX: Prevederi i principii de realizare a nvelitorilor din materiale


locale, tradiionale, manufacturate
SECIUNE 1: Obiect
Art.215
Obiectul acestui capitol l constituie nvelitorile din :
a) elemente plane din lemn (i i indril);
b) snopi din paie sau stuf (exist i sisteme de nvelitoare numai din nuiele, care nu asigur
etaneitatea, avnd rol practic de protecie solar).

SECIUNEA a 2-a: Caracteristici generale


Art.216
Elemente plane din lemn
(1) Elementele plane din lemn sunt nvelitori tip discontinuu.
(2) Elementele plane din lemn se produc manufacturat, pe plan local, n special n zonele de deal i
munte, din lemn de rinoase sau din fag.
(3) Caracteristicile elementelor tip i i indril (caracteristice Romniei):
a) ia este similar ca format general cu indrila, avnd terminaia inferioar dreapt mai subire i
mai ngust dect a indrilei;
b) indrila are terminaia inferioar dreapt, n unghi, semirotund sau dreapt cu marginile

64

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

concave, funcie de tradiia zonei geografice de situare; indrilele au marginile longitudinale


crestate n lamb i uluc sau dreapt (la montaj n imitaie de lamb i uluc);
c) dimensiunile uzuale ale elementelor celulozice tip i sunt:
- lungimea 30 cm, 35 cm, 40 cm, 50 cm sau 60 cm;
- limea ntre 7 cm i 14 cm;
- grosimea 5 mm 7 mm;
d) dimensiunile uzuale ale elementelor celulozice tip indril (a se vedea figura nr.36):
- lungimea 35 cm, 40 cm sau 50 cm;
- limea ntre 5 cm i 13 cm;
- grosimea marginii cu lamb este de cca.3 mm iar a marginii cu uluc este de cca.15 mm cu
adncimea ulucului de minim 10 mm.

Figura nr. 36: Seciune prin indril

(4) Alte tipuri de elemente:


a) scndura cu uluc pentru nvelitori:
- lungimea este n general cea a versantului acoperiului;
- limea de la 15 cm la 22 cm;
- grosimea de 19 mm, 22 mm i 25 mm;
b) indrila finlandez: asemntoare indrilei dar mai lung;
c) plcu din lemn (indril lung): asemntoare indrilei dar mai lat;
d) drani: asemntoare iei dar cu lungime i lime redus: L=100120 cm; l = 913 mm.
Art.217
nvelitorile cu snopi din paie sau stuf
(1) nvelitorile cu snopi din paie sau stuf sunt nvelitori tip discontinuu.
(2) Paiele utilizate pentru nvelitori sunt din secar (cele mai bune), gru i ovz, fiind paie scurte de
5060 cm sau paie lungi de 80100 cm.
(3) Stuful utilizat pentru nvelitori are lungimea cuprins ntre 1,20 m i 1,50 m (dup tierea spicului).
Art.218
nvelitorile din argil cu paie sau cu stuf precum i din nuiele sunt nvelitori tip semidiscontinuu, realizate
prin suprapunerea snopilor din paie sau stuf nglobate i lipite cu mortar din argil gras sau din panouri
din nuiele mpletite impregnate cu argil gras, toate acoperite cu un strat de cca.15 cm din mortar de
argil gras, n unul sau mai multe straturi.

SECIUNEA a 3-a: Niveluri de performan


Art.219
Cerine calitative ale elementelor plane din lemn
a) elementele plane din lemn trebuie s fie debitate din lemn uscat i s nu prezinte crpturi i/sau
noduri;
b) elementele plane din lemn vor fi sortate dimensional, astfel ca pe un versant de acoperi, toate s
aib aceleai dimensiuni, cu abateri dimensionale de maxim 5%;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

65

c) elementele plane din lemn vor fi tratate biocid i ignifug n soluii care s nu modifice
semnificativ aspectul natural.
Art.220
Cerine calitative ale nvelitorilor cu snopi din paie de stuf
a) la confecionarea snopilor se vor utiliza paie sau stuf, uscate, cu spargeri minime ale tulpinii (n
special la stuf);
b) snopii vor fi egali ca lungime i diametrul bazei;
c) snopii din paie sau stuf vor fi confecionai numai din paie sau tulpini de stuf, fr amestec cu
alte vegetale (buruieni, frunze, spice, etc.);
d) snopii din paie sau stuf vor fi tratai biocid i ignifug n soluii care s nu modifice semnificativ
aspectul natural.

SECIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale


Art.221
(1) nvelitorile din materiale locale, tradiionale, manufacturate (celulozice) sunt utilizate n general
la construcii n specificul tradiional al zonei, la urmtoarele categorii funcionale de cldiri:
locuine individuale, cldiri de agrement (turistice, agroturistice), cldiri agricole, cldiri de
producie locale (pescrii, artizanat, mic producie).
(2) nvelitorile din materiale celulozice pot fi concepute la acoperiurile cldirilor noi, pentru
redarea specificului local, numai ca impresie vizual-estetic, fiind prevzute peste nvelitorile
moderne de tip continuu sau semicontinuu; n acest caz nvelitoarea va avea rol estetic, specific
zonei.
Art.222
Configuraia acoperiului
(1) Acoperiurile vor fi concepute n formate ct mai simple (cu doi/patru versani) cu versani plani sau
curbi (pot comporta ruperi de pant).
(2) Coamele secundare realizate din elemente plane din lemn vor fi rotunjite iar coama principal se va
realiza cu depirea elementelor (peste linia de coam), cu faa vzut (ce depete coama) orientat
spre direcia vnturilor dominante.
(3) Doliile (dintre versani) realizate din elemente plane din lemn pot fi rotunjite sau nu, dar vor fi
etanate suplimentar prin elemente de tinichigerie i/sau cu membrane hidroizolante.
(4) Coamele realizate cu snopi din paie sau stuf vor fi rotunjite; n cazuri justificate, se vor prevedea dolii
n pant, cu msurile suplimentare menionate la alin.(3).
(5) Elementele de strpungere vor fi etanate cu elemente de tinichigerie i/sau cu membrane
hidroizolante.
(6) Se vor prevedea msuri speciale de izolare mpotriva incendiilor la elementele de strpungere calde.
Art.223
Suportul nvelitorilor
(1) Pentru elemente plane din lemn, suportul nvelitorilor va fi realizat din: ipci, prjini cioplite sau
lturoaie cu distana interax funcie de lungimea elementelor, de minim 15 cm i maxim 25 cm
(funcie de lungimea iei/indrilei).
(2) Pentru snopi, paie sau stuf, suportul nvelitorilor va fi realizat din: prjini cioplite sau lturoaie cu
distana interax de minim 20 cm i maxim 30 cm (modulate funcie de lungimea snopilor).
Art.224
Prevederi privind relaia acoperi-nvelitoare
(1) nvelitorile celulozice pot fi considerate nvelitori ventilate.

66

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

(2) nvelitorile celulozice vor fi prevzute cu folie substrat (anticondens sau hidroizolant), montat pe
cpriori, sub riglajul suport al nvelitorii.
Art.225
Spaii interioare, moduri de termoizolare
(1) Acoperiurile cu nvelitori celulozice pot nchide spaii cu sau fr condiionare termic.
(2) Acoperiurile peste spaii condiionate termic vor fi termoizolate sub elementele suport ale nvelitorii,
ntre i/sau sub cpriorii de susinere.
(3) nvelitorile cu snopi din paie sau stuf pot avea efect termoizolant calculabil; se poate prevedea i o
structur termoizolant peste o bariera contra vaporilor. n cazul cnd nu este necesar o structur
termoizolant, bariera contra vaporilor (folie substrat hidroizolant) se va prevedea sub nvelitoarea
propriu-zis din snopi.

SECIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor din materiale locale,


manufacturate
Art.226
Elemente plane din lemn (i, indril)
(1) Panta va fi:
a) i sau indril n dou straturi: panta minim 60% (uzual 70% 180%), maxim pn la
vertical;
b) i n 3 5 straturi: panta minim 50% (uzual 60% 110%), pn la vertical.
(2) Suprapunerea longitudinal pentru nvelitorile din i sau indril (dreapt, cu lamb i uluc i
finlandez) este de minim din lungimea elementului; un element de nvelitoare sprijin pe trei
puncte pe elementele suport.
(3) Suprapunerea transversal pentru nvelitorile din i sau indril dreapt poate fi:
a) pentru un rnd de elemente admis pentru acoperirea spaiilor deschise, cu etaneitate redus
(ex.: oproane);
b) pentru dou rnduri de elemente admis pentru acoperirea spaiilor nchise, seminchise sau
deschise, cu etaneitate medie (ex.: spaii necondiionate termic pentru depozitare sau de lucru,
poduri cu planeu termoizolat);
c) pentru trei rnduri de elemente admise pentru acoperirea spaiilor nchise, condiionate
termic.
(4) Suprapunerea transversal pentru indril cu lamb i uluc: uluc cu adncimea de minim 20 mm
pentru nvelitorile ntr-un rnd i de minim 15 mm pentru nvelitorile n dou rnduri.
Art.227
Snopi din paie sau stuf
(1) Panta va fi:
a) snopi din paie sau stuf: minim 100%, maxim 200%; se permit pante mai mari, pn la vertical,
cu lungimi de maxim 3,0 m, cu prevederea minim a unui rnd suplimentar de snopi i cu
asigurarea etaneitii capetelor superioare ale snopilor;
b) snopi din paie sau stuf cu argil: minim 85%, maxim 100%;
c) pantele pot fi micorate, fa de cele indicate, n cazul n care se prevede un substrat hidroizolant
pe astereal, cu sistem dublu de ipci.
(2) Suprapunerea snopilor va fi de minim din lungime.
(3) Snopii se leag pe astereal la partea superioar i la minim din lungime; recomandabil la din
lungime.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

67

SECIUNEA a 6-a: Condiii de calitate privind nvelitorile celulozice


Art.228
Rezisten mecanic i stabilitate
(1) Invelitorile celulozice vor respecta cerinele de la Art.18 alin.(1).
(2) Orice instalaie, agregat, etc., montat peste planul nvelitorii va fi pozat i montat pe structura de
rezisten (grinzi/cpriori, nu pe astereal).
Art.229
Securitate la incendiu :
(1) Se vor respecta prevederile de la Art.18 alin.(2).
(2) Tratarea ignifug trebuie fcut pe ct posibil cu produse care s nu modifice aspectul natural al
materialelor de nvelitoare.
Art.230
Igien, sntate i mediu:
(1) Se vor lua msuri privind tratarea lemnului n vederea stoprii dezvoltrii unor vegetale (muchi,
licheni) i pentru prevenirea atacului insectelor xilofage.
(2) Pentru asigurarea unei etaneiti sporite la ap i aer, sub aceste nvelitori se poate prevedea o
structur hidroizolant cu membrane bitumate.
Art.231
Siguran n exploatare: conturul versanilor pe minim 0,6 m, elementele de nvelitoare precum i
elementele de bordare, vor fi ancorate/fixate suplimentar pentru a se preveni eventualele degradri ca
efecte ale aciunii factorilor de mediu (vnt, zpad, ghea); din motive de estetic elementele de
ancorare vor fi mascate.
Pentru accesul ocazional pe acoperi se folosesc podine i scri mobile din lemn sau metalice.
Art.232
Protecia mpotriva zgomotului
(1) nvelitorile celulozice realizate cu elemente plane din lemn asigur o izolare nesemnificativ la
zgomot aerian i la zgomot de impact.
(2) nvelitorile celulozice din paie sau stuf, asigur o izolare semnificativ la zgomot aerian i la zgomot
de impact, datorit grosimii minime a stratului de paie (>25 cm).
Art.233
Economia de energie i izolare termic
(1) nvelitorile celulozice din i sau indril asigur o izolare termic nesemnificativ pentru a fi luat n
considerare ntr-un calcul termotehnic.
(2) nvelitorile celulozice din paie sau stuf asigur o izolare termic semnificativ ce poate fi calculat,
funcie de grosimea stratului de snopi; se poate prevedea i o termoizolare suplimentar sub
nvelitoare.

SECIUNEA a 7-a: Principii privind executarea nvelitorilor celulozice


Art.234
Condiii privind executarea nvelitorilor celulozice din i sau indril
(1) Montarea iei sau indrilei se va face n rnduri paralele cu streaina sau coama, ncepnd de la
streain spre coam. Montarea iei se va executa n 25 straturi suprapuse, numrul de straturi
realizndu-se prin suprapuneri laterale (a se vedea figura nr. 37). Montarea indrilei se va executa n
dou straturi.

68

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Figura nr. 37: Exemplificare montare i n dou i trei rnduri

(2) La indril, muchia ascuit (lamb) se introduce n ulucul indrilei alturate, cu rosturile paralele cu
linia de cea mai mare pant; elemente vor fi decalate la fiecare rnd cu din lime; n cmp (n
seciune), se vor afla minim cte dou indrile.
(3) La i, n funcie de numrul de straturi prevzute, suprapunerile fiecrei ie peste cea alturat
(pentru acelai rnd) vor fi de , , , 4/5 din lime.
(4) Suprapunerile longitudinale vor fi de minim ; partea vizibil nu va fi mai mic de 9 cm.
(5) Fiecare element va fi fixat cu un cui care va strbate i rndul inferior; capul cuiului va fi acoperit de
rndul superior.
(6) La coam, ia sau indrila de pe versantul spre vnturile dominante, va depi coama cu minim 5 cm;
pe coam se va monta un rnd n plus (pot exista diferene dimensionale, de conformare sau de
modaliti de montaj funcie de zona geografic, cu specificul local).
Art.235
Condiii privind executarea nvelitorilor celulozice cu snopi din paie sau stuf
(1) Montarea snopilor se face n rnduri paralele cu streaina, ncepnd de la streain (poal) spre coam,
n straturi succesive.
(2) Primul rnd de la streain se aplic cu captul gros spre exterior i retezat la nivel; straturile
urmtoare se aplic cu captul gros spre coam, cu capetele subiri libere (ndesate peste stratul
inferior) sau invers, retezate la nivel pentru crearea unui apareiaj orizontal (conform specificului
local);
(3) Snopii se aplic n rnduri paralele cu stratul superior decalat la din limea snopilor; n lungime, pe
linia de cea mai mare pant, snopii se suprapun minim din lungime (n seciune trebuie s fie minim
trei straturi de snopi).
(4) Snopii se leag pe structura suport cu srm zincat sau tradiional, cu sfoar, n cel puin dou zone
din lungime (la jumtatea lungimii i la 1/5 de la captul superior/gros); snopii pot fi legai (cusui) din
mai multe fascicule subiri. Snopii pot fi i cusui pe structura suport; pot exista i legturi
intermediare, cu armare cu baghete din lemn, n diferite sisteme (conform specificului local).
(5) La coam snopii pot fi suprapui pe aceasta, cu stratul superior aplicat peste versantul expus
vnturilor dominante sau cu depirea coamei cu minim 10 cm (asemntor ca la i sau indril);
sistemele de realizare ale nvelitorilor din snopi variaz n funcie de zona etnogeografic de situare a
construciei (a se vedea figura nr. 38 i figura nr. 39).

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Figura nr. 38: Exemplificare acoperi cu nvelitoare cu snopi din paie

Figura nr. 39: Exemplificare acoperi cu nvelitoare cu snopi din stuf

69

70

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

CAPITOLUL X: Prevederi i principii de realizare a nvelitorilor cu elemente de


vitraj
SECIUNEA 1: Obiect
Art.236
Elementele de vitraj ale nvelitorilor, utilizate pentru asigurarea unei iluminri naturale a spaiilor
interioare, sunt produse specifice diferitelor tipuri de nvelitori sau cu utilizare exclusiv.
Art.237
Tipurile de elemente de vitraj utilizate:
a) elemente de vitraj din panouri profilate polimerice, ntr-un singur strat sau complexe cu unul sau
mai multe straturi nchise de aer, transparente sau traslucide, ce pot fi montate local sau n benzi
orizontale sau verticale n planul nvelitorilor din panouri metalice sau nemetalice profilate,
prevzute la capitolul II i III; elementele de vitraj trebuie s aibe aceeai geometrie a profilaturii
cu cea a panourilor metalice sau nemetalice ce formeaz nvelitoarea general;
b) elemente de vitraj din panouri polimerice profilate ce pot alctui n totalitate o nvelitoare unitar,
pentru acoperirea spaiilor fr condiionare termic;
c) elemente de vitraj locale, punctuale, din sticl sau materiale polimerice, transparente sau
translucide, plane sau profilate, montate n planul nvelitorilor din elemente plane suprapuse
prevzute la capitolul VII sau al nvelitorilor din elemente tip igle i olane, prevzute la capitolul
VIII; elementele de vitraj vor avea aceeai conformare i geometrie (a profilaturii) cu cele de
nvelitoare.
Not: Nu fac parte din prezentul normativ luminatoarele continue din elemente plane, profilate sau curbe,
montate pe sistem propriu de rebord, precum i luminatoarele tip ferestre de versant, tabachere sau
cupolete, prevzute cu sistem propriu de rebord; toate acestea necesit un sistem de racordare etan la
nvelitoarea de cmp i depesc planul nvelitorii.

SECIUNEA a 2-a: Elemente definitorii privind sistemul de nvelitoare


Art.238
Sistemele de nvelitoare cu rol de iluminare general sau intercalat n nvelitorile din panouri profilate se
monteaz n benzi n lungul liniei de pant sau perpendicular pe aceasta. Benzile de vitrare pot avea
limea modulat la una sau mai multe limi nominale ale panoului de vitraj i lungimea modulat
funcie de distana dintre panele de susinere pn la acoperirea ntregului versant.
Art.239
Categorii funcionale ale elementelor de vitraj
a) elemente de vitraj difuzante sau nedifuzante (dup modul de percepie a imaginii prin acestea);
b) elemente de vitraj transparente sau translucide clasificate n 5 categorii, funcie de valoarea
nominal a transmisiei luminii LT: LT 85%; 85%>LT 75%; 75%>LT 65%; 65%>LT 50%;
LT<50%.
Art.240
Caracteristici ale nvelitorilor
(1) nvelitorile cu elemente de vitraj sunt de tip discontinuu sau semicontinuu.
(2) Materiale de vitrare sunt:
a) sticl presat;
b) sticl securizat simpl sau armat;

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

71

c) materiale polimerice transparente sau translucide din policarbonat (PC), poliester simplu (PES)
sau armat (PAS), polimetilmetacrilat (PMMA), policlorur de vinil (PVC), etc., natur sau protejate
cu diverse pelicule sau filme subiri.
(3) Grosimile pentru produsele polimerice sunt n general, de la 0,8 mm la 1,7 mm, funcie de materialul
polimeric din care sunt fabricate; produsele din sticl au grosimi similare cu elementele de nvelitoare
n care se intercaleaz.
Art.241
Prevederi generale privind pozarea/montarea
(1) Elementele de vitraj din panouri profilate polimerice se monteaz pe sistemul suport de rigle, similar
cu cel al panourilor metalice sau nemetalice profilate sau profilat - ambutisate.
(2) Elementele de vitraj tip locale, punctuale, se monteaz i fixeaz pe sistemul suport de rigle, similar
cu nvelitorile din elemente plane, polimerice, suprapuse sau cu nvelitorile din igle/olane.
(3) Elementele de vitraj vor fi montate cu produse auxiliare specifice pentru asigurarea fixrii.
Art.242
Panta
(1) Panta elementelor de vitraj din panouri profilate polimerice este similar cu panta nvelitorilor din
panouri metalice sau nemetalice profilate, cu aceiai conformare.
(2) Panta elementelor de vitraj locale, punctuale este cea corespunztoare elementelor plane sau tip igl,
similare tipo-dimensional.
(3) Panta minim sau maxim a elementelor de vitraj trebuie s corespund pantei elementelor de
nvelitoare n care se intercaleaz.
Art.243
Ambalare, transport
(1) Ambalarea elementelor de vitraj din panouri profilate se face paletizat sau containerizat.
(2) Ambalarea elementelor de vitraj locale, punctuale se face pachetizat.

SECIUNEA a 3-a: Niveluri de performan


Art.244
La proiectarea nvelitorilor cu plci profilate transparente din material plastic se vor lua n considerare
caracteristici i performane privind:
 indicele de nglbenire pentru plci necolorate nu trebuie s varieze cu mai mult de 20% fa de
placa iniial;
 transmisia luminii trebuie s fie meninut la un nivel de minim 85%.

SECIUNEA a 4-a: Prevederi conceptuale


Art.245
Elementele de vitrare sunt utilizate la construcii civile, industriale i agricole, fr restricii privind zona
geoclimatic de amplasare, a clasei i categoriei de importan a cldirii.
Art.246
Configuraia acoperiului va fi conform prevederilor enunate pentru nvelitorile din panouri profilate, din
elemente plane suprapuse sau din elemente tip igle sau olane, de obicei cu versani plani; la elementele
de vitrare din panouri profilate care permit diverse curburi, proiectantul va respecta raza maxim de
curbur indicat n fia tehnic a produsului.

72

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Art.247
Suportul nvelitorii
(1) Elementele de vitraj din panouri profilate polimerice se monteaz pe suport din rigle cu suprafaa de
reazem/contact de minimum 50 mm lime; fixarea se face cu elemente mecanice (uruburi
autofiletante, autotarodante, cuie speciale, etc.) prevzute cu elemente de etanare i de protecie
(garnituri, cpcele, etanani).
(2) Elementele de vitraj locale, punctuale, se monteaz pe suport din rigle, similar cu fixarea elementelor
plane suprapuse sau a celor tip igle sau olane.
Art.248
Relaia ntre spaiile interioare i tipul de nvelitoare
(1) Elementele de vitraj din panouri profilate polimerice ntr-un strat (simple) i elementele model igl se
vor utiliza la nvelitori peste spaii deschise sau nchise, fr condiionare termic.
(2) Elementele de vitraj bistrat sau multistrat vor fi prevzute la nvelitorile construciilor cu spaii
condiionate termic.

SECIUNEA a 5-a: Principii privind proiectarea nvelitorilor cu elemente de vitraj


Art.249
La proiectarea nvelitorilor, se ia n considerare ca panta minim i maxim s fie n concordan cu
pantele nvelitorilor n care sunt cuprinse (intercalate).
Art.250
Proiectantul va avea n vedere ca suprapunerea elementelor de vitraj s fie compatibil cu profilaturile
(geometria) nvelitorilor n care sunt cuprinse (intercalate), n vederea asigurrii continuitii nvelitorii,
iar n cazul n care nu se poate asigura aceasta, s prevad modul de realizare a racordurilor.

SECIUNEA a 6-a: Condiii de calitate privind elementele de vitraj


Art.251
Rezisten mecanic i stabilitate:
nvelitorile vor respecta cerinele de la Art.18 alin.(1).
Art.252
Securitate la incendiu: se vor respecta prevederile menionate la Art.18 alin.(2).
Art.253
Igien, sntate i mediu: se vor respecta prevederile menionate la Art.18.alin (4).
Art.254
Siguran n exploatare
(1) Se vor asigura sistemele de siguran pentru accesul la elementele de vitraj, pentru ntreinere.
(2) Se vor indica msurile ce trebuie luate mpotriva spargerii vitrajului i a cderii eventualelor
fragmente rezultate din spargere, precum i mpotriva efraciei (dup caz).
(3) Se va asigura etaneitatea la ap, aer i praf, n special la elementele ce nchid spaii condiionate
termic.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

73

Art.255
Protecia mpotriva zgomotului
Pentru asigurarea proteciei mpotriva zgomotului aerian, n special n cazul elementelor de vitraj care
nchid spaii condiionate termic, se aleg structuri de vitraj n funcie de tipul de produs i de alctuirea
acestuia.
Art.256
Economia de energie i izolare termic
(1) Elementele de vitraj ntr-un singur strat nu asigur izolare termic.
(2) Elementele de vitraj ce nchid spaii condiionate termic vor fi concepute n minim dou straturi (cu
minim un strat de aer nchis).

SECIUNEA a 7-a: Principii privind executarea nvelitorilor cu elemente de vitraj


Art.257
Executarea nvelitorilor cu elemente de vitraj se va realiza conform instruciunilor de montaj ale
produsului i conform prevederilor enunate n prezentul normativ pentru tipurile de nvelitori n care sunt
cuprinse (intercalate) sau similare.

74

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

ANEXA nr. 1

REFERINE LEGISLATIVE I TEHNICE


Not:
1. Referinele datate au fost luate n considerare la data elaborrii prezentei reglementri tehnice.
2. La data utilizrii reglementrii tehnice se va consulta ultima form n vigoare a referinelor legislative
i tehnice.
1. Legislaie
Nr.
crt.
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.

Denumire act normativ

Publicaia

Legea nr. 10/1995 privind calitatea n construcii


cu modificrile ulterioare
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executrii
lucrrilor de construcii, republicat cu
modificrile i completrile ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 28/2008 privind
aprobarea coninutului-cadru al documentaiei
tehnico-economice aferente investiiilor publice,
precum i a structurii i metodologiei de elaborare
a devizului general pentru obiective de investiii
i lucrri de intervenii
Ordinul ministrului administraiei i internelor nr.
163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de
aprare mpotriva incendiilor
Legea nr. 319/2006 a securitii i sntii n
munc, cu modificrile ulterioare
Ordinul Ministrului Administraiei i Internelor
nr.712/2005 pentru aprobarea Dispoziiilor
generale privind instruirea salariailor n
domeniul situaiilor de urgen, cu modificrile
ulterioare
Hotrrea Guvernului nr. 1091/2006 privind
cerinele minime de securitate i sntate pentru
locul de munc
Hotrrea Guvernului nr. 971/2006 privind
cerinele minime pentru semnalizarea de
securitate i/sau de sntate la locul de munc
Hotrrea Guvernului nr. 300/2006 privind
cerinele minime de securitate i sntate pentru
antierele temporare sau mobile, cu modificrile
i completrile ulterioare
Legea nr. 307/2006 privind aprarea mpotriva
incendiilor, cu modificrile ulterioare
Ordinul ministrului muncii i proteciei
sociale nr. 235/1995 privind aprobarea Normelor
specifice de securitate a muncii pentru lucrul la
nlime

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 12 din 24 ianuarie 1995
Monitorul Oficial, al Romniei Partea I,
nr. 933 din 13 octombrie 2004
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 48 din 22 ianuarie 2008

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 216 din 29 martie 2007.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 646 din 26 iulie 2006
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 599 din 12 iulie 2005

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 739 din 30 august 2006
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 683 din 9 august 2006
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 252 din 21 martie 2006

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 633 din 21 iulie 2006
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,
nr. 217 din 22 septembrie 1995

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

2. Reglementri tehnice
Nr.
crt.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Reglementri tehnice

Publicaia

Cod de proiectare seismic Partea I Prevederi


de proiectare pentru cldiri, indicativ P 1001/2013, aprobat prin Ordinul viceprimministrului, ministrul dezvoltrii regionale i
administraiei publice nr. 2.465/2013
Cod de proiectare seismic Partea a III-a
Prevederi pentru evaluarea seismic a cldirilor
existente, indicativ P 100-3/2008, aprobat prin
Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i
locuinei nr. 704/2009, cu completrile ulterioare
Cod
de
proiectare.
Bazele
proiectrii
construciilor, indicativ CR 0 2012 aprobat prin
Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i
turismului nr. 1.530/2012, cu completrile
ulterioare
Cod de proiectare. Evaluarea aciunii zpezii
asupra construciilor, indicativ CR 1-1-3 /2012,
aprobat prin
Ordinul ministrului dezvoltrii
regionale i turismului nr. 1.655/2012, cu
completrile ulterioare
Cod de proiectare. Evaluarea aciunii vntului
asupra construciilor, indicativ CR 1-1-4/2012
aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltrii
regionale i turismului nr. 1.751/2012, cu
completrile ulterioare
Regulamentul privind clasificarea i ncadrarea
produselor
pentru
construcii
pe
baza
performanelor de comportare la foc, aprobat cu
Ordinul ministrului transporturilor, construciilor
i turismului i ministrului administraiei i
internelor nr. 1822/394/2004, cu modificrile i
completrile ulterioare;
Normativ pentru proiectarea, execuia i
exploatarea instalaiilor electrice aferente
cldirilor, indicativ I 7 - 2011 aprobat cu Ordinul
ministrului dezvoltrii regionale i turismului nr.
2.741/2011
Normativ privind calculul termotehnic al
elementelor de construcie ale cldirilor, indicativ
C 107-2005, aprobat cu Ordinul ministrului
transporturilor, construciilor i turismului nr.
2.055/2005, cu modificrile ulterioare

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 558 bis din 3 septembrie 2013

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 647 bis din 1 octombrie 2009

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 647 bis din 11 septembrie 2012

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 704 bis din 15 octombrie 2012

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 704 bis din 15 octombrie 2012

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr. 90 din 27 ianuarie 2005

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr.802 bis din 14 noiembrie 2011

Monitorul Oficial al Romniei, Partea I,


nr.1124 bis din 13 decembrie 2005

75

76

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

3. Standarde
Nr.
crt.
1.

SR EN 1991-1-1: 2004

2.

SR EN 1991-1-1: 2004/AC:2009

3.

SR EN 1991-1-1: 2004/NA:2006

4.

SR EN 13501-5+A1:2010

5.

SR CEN/TS 1187:2012

6.

SR EN 15287-1+A1: 2011

7.

Indice

SR EN 15287-2:2008

Denumire
Eurocod 1: Aciuni asupra structurilor. Partea 1-1:
Aciuni generale. Greuti specifice, greuti proprii,
ncrcri utile pentru cldiri
Eurocod 1: Aciuni asupra structurilor. Partea 1 -1:
Aciuni generale. Greuti specifice, greuti proprii,
ncrcri din exploatare pentru construcii
Eurocod 1: Aciuni asupra structurilor. Partea 1-1:
Aciuni generale. Greuti specifice, greuti proprii,
ncrcri din exploatare pentru construcii. Anex
naional
Clasificare la foc a produselor i elementelor de
construcie. Partea 5: Clasificare pe baza rezultatelor
ncercrilor acoperiurilor expuse la un foc exterior
Metode de ncercare a acoperiurilor la expunerea la
un foc exterior
Couri de fum. Proiectare, instalare i punere n
funciune a courilor de fum. Partea 1: Couri de fum
pentru aparate de nclzire neetane
Couri de fum. Proiectare, instalare i punere n
funciune a courilor de fum. Partea 2: Couri de fum
pentru aparate etane

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

77

ANEXA nr. 2
Corespondena ntre pant (cm/m), msura unghiului i lungimea pantei pentru 100 cm proiecie
orizontal a acoperiului

Panta (%)
(cm/m)

Msura unghiului
(grade/minute/secunde)

Lungimea pantei
(cm/m)

2 51 45

100,1

10

5 42 40

100,5

15

8 31 50

101,0

20

11 18 35

102,0

25

14 02 10

103,0

26,8

15 00 00

103,5

30

16 42 00

104,4

35

19 17 20

105,9

40

21 48 10

107,7

45

24 13 40

109,6

50

26 33 50

111,8

57,7

30 00 00

115,4

60

30 57 50

116,6

70

34 59 30

122,0

80

38 39 40

128,0

90

41 59 20

134,5

100

45 00 00

141,4

120

50 11 40

156,2

140

54 27 45

172,0

170

59 32 40

197,2

173,2

60 00 00

200,0

200

63 26 00

223,6

250

68 12 00

269,2

280

70 20 50

293,3

78

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

ANEXA nr. 3 - informativ


Condiii de mediu
Condiiile mediului exterior, la care sunt expuse nvelitorile sunt, n general, complexe i compuse dintrun numr de factori de mediu cu ageni definii prin niveluri de acionare posibil, ce trebuie considerai
funcie de zona de situare a construciei.
I. Categorii de factori i ageni de mediu
Tabelul nr. A3.1: Niveluri de severitate a agenilor de mediu
Factor de mediu
Ageni de mediu-UM

Niveluri de severitate

a. CLIM:
x

x
x
x

temperatur:
- temperaturi sczute: C
- temperaturi ridicate: C
- variaie de temperatur: C/minut
umiditatea relativ a aerului: %
presiune vnt: KPa
precipitaii:
- intensitatea (debitul) ploii: l/m2/minut
- viteza de iroire a apei: m/s
- zpad transportat (intensitate): kg/m2/s
- grindin - energie de impact: J
- radiaie solar (efecte termice) intensitate: W/m2

-35; -25; -20; -15; -10; -5; 0


+20; +40; +60; +85; +100; +120
0,5; 1; 3; 5
20; 40; 60; 75; 85; 100
0,3; 0,55; 1; 2; 3
0,5; 1; 2; 5; 10; 15
0,5; 1; 3; 10; 20; 30
0,5; 1; 3
1; 10; 40; 150, 250
300; 500; 700; 1000; 1120

b. SUBSTANE CHIMICE ACTIVE: mg/m


x
x
x
x
x
x
x
x

sare marin
dioxid de sulf
hidrogen sulfurat
oxizi de azot
amoniac
clor
acid clorhidric
acid fluorhidric

300; 1000; 30000; 40000


1; 3; 5; 10; 20; 30; 40; 100; 300
0,01; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3; 10; 15; 30; 50; 100
0,01; 0,1; 0,3; 0,5; 1; 3, 10; 20; 30; 100
0,3; 1; 3; 10; 35; 175
0,01; 0,1; 0,3; 0,6, 1; 3
0,01; 0,1; 0,5; 1; 5
0,003; 0,01; 0,03; 0,1; 1

c. SUBSTANE MECANIC ACTIVE:


x
x

sedimentare pulberi, viteza de sedimentare


1; 3; 10; 20; 30; 40; 80
mg/m2/h
0,1; 0,5; 1; 2; 3; 5; 10; 20; 50; 100
ncrcare static (aglomerare): KPa.

II. Aspecte particulare de caracterizare i exemplificare a factorilor i agenilor de mediu:


II.1. Ploaie: se caracterizeaz prin urmtorii parametri fizici:
- intensitatea ploii;
- distribuia diametrului picturii;
- distribuia vitezei de cdere;
- temperatura picturilor.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

79

Tabelul nr. A3.2: Caracteristicile ploii de durat medie i lung


Intensitatea limit
superioar-l/h
1,0
4,0
15
40
100

Tipul de ploaie
Ploaie uoar
Ploaie moderat
Ploaie intens
Ploaie puternic
Avers

Diametrul caracteristic
al picturii-mm
0,1-0,5
0,5-1
1-2
2-5
3

Viteza de cdere-m/s
0,25-1
1-2
2-4
4-7
6

II.2. Grindina: se caracterizeaz prin urmtorii parametri fizici ai boabelor de ghea:


- diametrul;
- densitatea;
- viteza de cdere;
- energia de impact.
Se iau n considerare boabele de grindin cu dimensiuni mari ce au efect distrugtor.
Densitatea boabelor este de circa 900 kg/m3.
Viteza de cdere se determin cu formula:
V = 5,16 d
unde: V = viteza de cdere, n m/s
d = diametrul boabelor, n mm
Energia de impact este calculat funcie de masa i viteza de cdere.
Tabelul nr. A3.3: Caracteristicile boabelor de grindin pentru diametre peste 20 mm
Diametru
mm
20
50
60
70
80
90
100

Masa
g
4
59
102
162
241
344
471

Viteza de cdere
m/s
23
36
40
43
46
49
52

Energia de impact
J
1
39
81
151
257
411
627

II.3. Zpada: densitatea zpezii czute pe suprafee prezint mari variaii:


- zpada proaspt czut are o densitate variind ntre 70 kg/m3 i 150 kg/m3, iar densitatea
unei zpezi vechi, tasate, atinge o densitate de la 200 kg/m3 la 400 kg/m3;
- zpad transparent: este o combinaie de vnt cu zpad; n aceste condiii particulele fine
pot ptrunde prin fante sau prin mbinri.
Tabelul nr. A3.4: Fluxul orizontal de zpad funcie de nlimea deasupra solului
nlimea deasupra
solului- m
10
1
0,5
0,1

Fluxul orizontal de zpad


g/m2sec
310
560
800
3000

II.4. Praf-nisip: principalul constituent al nisipurilor i prafurilor prezente n natur este cuarul;
eroziunea materialelor se produce n condiia n care praful i nisipul sunt antrenate de cureni de
aer cu vitez mare i/sau durate mari de acionare.

80

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

Dimensiunea particulelor-caracterizare:
- praf fin:
pn la 75 m;
- praf grosier: de la 75 m pn la 150 m;
- nisip:
de la 150 m pn la 1000 m.
Tabelul nr. A3.5: Concentraiile caracteristicile de praf i nisip funcie de zonare
Concentraie
g/m3
40-110
100-450
500-2000

Zonare
Rural i suburban
Urban
Industrial

Tabelul nr. A3.6: Sedimentarea prafului i nisipului funcie de zonare


Zonare
Rural i suburban
Urban
Industrial

Sedimentare de praf i nisip


mg/m2/ or
0,4-15
15-40
40-80

Sedimentarea prafului i nisipului se poate produce:


- prin sedimentarea n aer stagnant (staie);
- prin sedimentare pe suprafee acoperite;
- prin atracie electrostatic;
- prin captare n deschideri nguste.
Ptrunderea prafului i nisipului poate s apar astfel:
- transport n interior prin circulaie forat a aerului;
- transport n interior prin agitaie termic a aerului;
- pompare la interior prin dilatare i compresie termic a aerului sau prin variaia
presiunii atmosferice.

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

81

ANEXA nr. 4
Elemente de siguran mpotriva cderii zpezii de pe nvelitoare
I. Generaliti
I.1 Formarea stratului de zpad pe versant este direct proporional cu zona de ncrcare dat de
zpad i cu gradul de rugozitate a nvelitorilor i invers proporional cu panta; la pante >50% nu
se formeaz ptur de zpad.
I.2 Datorit unor fenomene meteorologice (alternan de temperaturi pozitive i negative, ploaie
produs la temperaturi negative, etc.), stratul de zpad se transform parial (la suprafa) sau total
n ghea, cu capacitate sporit de alunecare pe versant.
I.3 Sub stratul de zpad i n special sub crusta de ghea, prin pierderi termice, se produce topirea
zpezii i acumularea apei care poate ptrunde la interior n special n cazul nvelitorilor discontinue
la care hidroizolarea i ventilarea nu funcioneaz sau sunt executate necorespunztor.
II. Tipuri de elemente de siguran parazpezi
II.1 Elemente locale alctuite din igle sau olane prevzute din fabricaie cu relief pe faa superioar.
II.2 Elemente locale metalice, cu bra vertical pentru tierea zpezii/gheii, simple sau
contravntuite, fabricate sau manufacturate, ce se pot monta pe nvelitorile semicontinue sau
discontinue.
II.3 Grilaje metalice parazpezi pentru tierea i/sau reinerea zpezii/gheii, care se fixeaz pe
supori speciali; se pot monta pe nvelitorile semicontinue sau discontinue.
II.4 Opritoare metalice de zpad pentru reinerea i/sau ruperea la deversare (trecerea peste
aceasta) a pturii de zpad sau ghea; sunt elemente continue, cu seciunea triunghiular, ce se
monteaz direct sau indirect prin intermediul unor supori, pe nvelitorile semicontinue sau
discontinue.
III. Rolul elementelor de siguran parazpezi
III.1 ncetinirea, ntrzierea sau stoparea alunecrii pturii de zpad (ghea) de pe versant spre
exterior.
III.2 Tierea, ruperea i/sau disiparea plcilor din zpad/ghea aflate n alunecare.
III.3 Protejarea elementelor de colectare (jgheaburi, burlane), precum i a marginii exterioare
(streain) a nvelitorii.
Not: mpotriva formrii ururilor de ghea i a dislocrii i/sau deformrii elementelor de colectare,
dirijare i evacuare a apelor pluviale, inclusiv a streainei, se impune conectarea sistemelor automate de
degivrare.
IV. Principii privind prevederea elementelor de siguran parazpezi
IV.1 Proiectantul va stabili montarea/nemontarea parazpezilor, numrul i tipul acestora, n funcie
de panta nvelitorii, de nivelul de precipitaii precum i de compatibilitatea lor cu sistemul de
nvelitoare.
IV.2 La o distan de cca. 4050 cm de marginea streainei (sau la al doilea rnd de elemente igle
sau olane) se prevd elemente parazpezi niruite:
- elementele locale din igle sau olane prevzute cu relief specific, montate unul lng cellalt;
- elementele locale metalice cu bra vertical, montate la o distan de 4060 cm unul de
cellalt;
- elemente tip grilaj, montate niruit, sau decalate cu spaii ntre ele;
- elemente tip opritoare de zpad, montate decalat cu spaii ntre ele.

82

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

IV.3 n cmpul versantului, elementele de siguran parazpezi se monteaz conform instruciunilor de


montaj ale sistemului de nvelitoare. n cazul n care unele sisteme de nvelitori nu includ aceste
parazpezi, atunci se va prevedea tipul de element de protecie adecvat utilizndu-se modele compatibile
ale altor sisteme de nvelitori.
V. Exemplificri privind prevederea elementelor de siguran - parazpezi

Figura nr. A4.1: Exemplificare dispunere parazpezi din elemente locale alctuite din igle sau olane,
prevzute cu relief pe faa superioar

Figura nr. A4.2: Exemplificare dispunere parazpezi din elemente locale metalice, cu bra vertical

MONITORUL OFICIAL AL ROMNIEI, PARTEA I, Nr. 581 bis/4.VIII.2014

83

Figura nr. A4.3: Exemplificare dispunere parazpezi din grilaje metalice

Figura nr. A4.4: Exemplificare dispunere parazpezi din elemente (opritoare) metalice cu seciune
triunghiular

EDITOR: GUVERNUL ROMNIEI


Monitorul Oficial R.A., Str. Parcului nr. 65, sectorul 1, Bucureti; C.I.F. RO427282,
IBAN: RO55RNCB0082006711100001 Banca Comercial Romn S.A. Sucursala Unirea Bucureti
i IBAN: RO12TREZ7005069XXX000531 Direcia de Trezorerie i Contabilitate Public a Municipiului Bucureti
(alocat numai persoanelor juridice bugetare)
Tel. 021.318.51.29/150, fax 021.318.51.15, e-mail: marketing@ramo.ro, internet: www.monitoruloficial.ro
Adresa pentru publicitate: Centrul pentru relaii cu publicul, Bucureti, os. Panduri nr. 1,
bloc P33, parter, sectorul 5, tel. 021.401.00.70, fax 021.401.00.71 i 021.401.00.72
Tiparul: Monitorul Oficial R.A.
Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 581 bis/4.VIII.2014 conine 84 de pagini.

Preul: 54,60 lei

Acest numr al Monitorului Oficial al Romniei a fost tiprit n afara abonamentului.

&JUYDGY|635791]
ISSN 14534495