Sunteți pe pagina 1din 71

.".

.'

.; ,II' ,-

.,,'

INV. NR. 123

ARHIVELE

NATIONALE
,

BIROUL ARHIVE MEDIEV ALE FONDURI PERSONALE I COLECII

COLECTIA ACHIZITII
NOI
,

:', ,f

..

."ol

. tl'

pach. MMDCCLXXXIII -MMDCCLXXXV

."
,.

1,

ACHIZITII

.1q-OI

doc nenne cumpar te de la Io


o~erta.
nr.2734/955: Cu PP':'vlre 1~ Coc! inei;J., Lunea CorI

bUlui, PUro;i . . Peretu-Ar't. f};


'c;td.-Ilov;
limn)ti,
- o~stc ndf.n !)ti f Oo.Lons 1;1., Crei t JtlrCOf!ti t
..itrlet' , Onta,.1, Otct:.t,01ro;;CJ.or:: .., Po m', Prica, Riehl.cioara, 8J.mbureti f erbno ti , Spire " Tt-Ulei;i, :reiui ; Vi ideei,
nei-Olt;
vdureri~ cleormen.

'V"leru. si Vi-'

OCLXXXIn
~ul voevodql ~i
le Tudor post.
i
jupnesii sale Vlvdaia moii'
,r.;ilcov t .P.iat.ra .
1 ur ani, IotUrani, Blde. ti, cu , Il..i ~i igan-i.
l~
},."Jupmeasa
t
..... ,U.e
es ca , Qoacra.n)1.'. m..,:J._:'=' po su,
la moartea ei.
mrad.

2.-

oev ~1ri_ '0 J.neti, ~l1t:re~te lui fudul, Iapda.t,


Ghermec cu ceata lor din s~tul PX" <ilea mncum.(iti!'

a la - mr.i..

p,.!.'

O~~,,~...:: R ~11

o la TUdor l>Out. din Ruda

mpreuna

.n

sa{,iul

Pri

aca ,

Cap.

3.- k 27(712~)iau. 1~

~rbul, 1,

'tau .- noau i

rului,

0_ 1 C~lug~....
davcreoc c To

li'
t -.aconului O r
..oia oiei ale Iife.ta din satul
nu ca ...-0 grija l;.i ...entru
eli '"'
)

tei
sar b
S T:"':!..: oale

I
te

fiul U~
u: din s ,;u1

lli~chet

ar:- 'fo~r n~nt,.....l

eli si rhu

Jud.

care s-a ju.~cat ~u ~i~ra v~~ll:~ul.


Orig.
Prvul post.

Izvoranul,

T(jis cu p6p'l l}liE)oret pentrp 110tnru1 moiei


Ruciori stabile~ e hO&a~11 n fslul cu

l-a aratat ~1rvul~

Duminic f9
1

ce moi,
Ce

7.-

in n-lmi tl11 -'

iuzba ~ :- nea lor


c 53 O"ni rrcnjenul.

fua.ut fiul 'l1.:i Oprea din Pi-

1702. ,(7210) :.'11.


1';c i

e s 1njeni

. '~lo.._ca. iuzbn~l O

ci mOQi
b ni

. ~'Ori stnj

nul.

Cop.
8. - l? 2 17220) lc..n.-):8. Lupul :.::mreun:: cu o mnatru
!3UU'alI
vinde neno ului Ci S':;Gu. 1~6 stinjeni
de rce
Pc' di ei i,
Oo-.,- $fi cu 33
lan). st~njCI! 1.
t

Co!>_

9. -

J...2.12 CZ.~?22,e. ~r.

2.-=- Stanciul, fec:.ol"ul lui

din ,.e_~bn"~t....
cu nepotru su Oi ti
vi .e Lui, po a nghel d . ee
50 stJJjeni

9,0ruoie in r.stenicu) cu13 u~li i 66 bani.


Orig.

lO~-

1Ji2....ffi.2ll.noiembri .J9.-=Stoic

, feciorii lui

lui Ghe0r h.
mo~ie n
I

Ion : f~a.\Jel~ s
Stoica O.:.r!lC.r;. vnd

d n Oornn~ti 70 st1
.e:.

ni

Ori.f.

diacOllul
hota:L"Ului

aDi.
Orig.

voiesc cu
tul -iti
';'u ~enbz s' .;bilirea
du din
de cU-i:i..o Vip tul'.li T:vule~
,A/U,

i cop.

.1.

12.-

/J..VL(7l29_~-.t!-.9L

~ie~el"..dp.ch<? illa.t-'O capitan ....


0
Sla i;ina jUdec,nd pricina
3.l1t;) (1i~~{)!lul P.aG.u
i. ra te-zd.1J Pr:ru din fTtei'..H~ (;U 11o.;;-menii din

...

T5.tlle~ti peu
i-'!.lc lor,
pii.ri tu lu'

xlJ.hot-::::'Ul dscP.rtito:t'ntre mostnbilc9te ace str ..lotp,r pe Valea atu...

..

Or:lg

3.-

1242

(7250l..g..uC.

.
Opr(;;,t',vaii :t t :Lecioru~ lui

13.-

r~coa din CotenetJ. ju'd. M.uzoel~ 'Pantazi t 11i" Ion si '11ii vine v::-t fului Ylarco
=rin : etroi f~ '~!1t.1 Cote .ml. cu 103 taleri

Andrei

1. jlmz.1tat '.

Orig.
14. - 1242

(Z~.21.2 oct.

26 -

Climent e ASC01,ul Rmnicu-

lu:' sczd e poane Ir -',eului

Conztuntir. lH Lcoveanu

c tr:im' te pe chela ul su !1e.ri!lH c se toc-'


msaac s ia cel o."ia ep~c:opi oi ~o la ~ilaov.

care este de~ rte de opic:o ia ~i ri le


scb.:tm~ vi.te~ de
Orig :

CU,('C

~8~

!n

ar3 mult-ii nevoie,

10.:L~~~~~~~-.
__ Ilie, feciorul lui Ilie din
oiniceti vinde diaco_ulu: Orsten, feciorJl
.
l1a l?lorea iuzbaa t ..artea lui de moi . din ~
roinic6ti
p

i din CaD

'

i cu 6 talsl"'l i 20

rale.
Cop.

~~~~~~--~~~

nn~. 8.-/ red~ cu fa eia ca Via vnd


lui stnil parte lor de moie din bomeqi.

cu :;0 bani stinj

nul.

rig. i co
17.- lZ50 .cZ229) oqt. 27.-"" t:atei "ar nglavu, Ion log"
, din Slatina, Ct~oe log. din Curioarn i alti
nou boie:-1 hoto.rni<:!~.cleg. piirile
de mol ~ .
din Cou

Ori

cuvonit moneni_or.

18.-

~Z21 <Z22~liun.

Oonstantin 10 ., fost mare

cont s vinde
Olt moi
cu ';0. b ni stnjenul.

Se c~ jud.

st~eni ~i 4 a e

Cop.

19.- lZ21 (7259)

Tudorpos~., feciorul

lui Constantin ~~ianul, vinde lui ~tanciu


vta:fu2 o ~r~e din moia de la Bana, u- "
nume Covac~ dn.178 stinjeni i 4 ?alme cu 30 ' ~
banitnjenul.
Cop.
2~-

Z52

.
260
(2 ) iul. 10.- Prvul nzestreaz pcfiica
?una cu vite i moie.

Otig.

21.-

175~ mart.
,

12.-

Dospina
csia, fi~oa ~~posatului
Ilie
, vinde lui
ltru, :fiullui opa
rago .r 50 stnjeni e o.ia ~in Cre ti cu
2 t Ieri

5 araI

stinjenul .

ri
Isprvnicia judeului Olt,
22. - J/(.52 ( 7263) mi ;1.4.la cere rea lui Grigore diac u gule~scut cu
fraii lui i al~i moue din Vinei jud. Olt
, al ge prile 1'iec i cete de.mcnsn din.8,v

ceas
C ;J.

oie.

artin
GrosoQti

ore e din Groset v d_u


i f ilor ~~
rtea lor de o e 'n

Or~g. (dever.)
.
.::::..!.~~.&..:=.--...tr.-:f;;.:._l;.::
."""",,,,:;;;,:;-.- Iromcnahu~ .Raf'ail, pe
mil:'enio Radu, feciorul lui popa :tadu din
Oreeti 1 s. prin d.atr , :eet~loI' sale Elinca i Maria o vie nou cu pi ni-a r;i l':':Le-

25~- 1722

(22671, eb1'.,

J.4_::-.. Rada, femeia lui Stoica

din Vine i , rmnnd v~duvt d zestre fiicei


saI . tana. moia rmas de la Goul su.

o i8~ __-_ Gheorghe Comn~anut tei Co.mneauu,

Radu Izbiceanu i ali t~ei ho~ar.nic~, din po~


.;:runcal.spravroc11or

de Olt aleg hot rale

moie:i.

cuven~ta lui lafail monahul ~ a fratelui su


Ion.
Cop~e.
~~~~~~~ai~~1~9~. __
- Sibicean cu .cumnat-sa l~da

ca V'ar.:.isi CoustaIl'tin
i Ca.lot vind lui Prada
diaconul 37 stnjeni de moie n Groseni cu 10
oan; st:Lnjenul.
Or-i

Dri1@.1tt fec':orul

28 a,

C'

lugrului

cu

hot3:r?U1
O ig.

tan fiul ~u

~tin,adever neti a rm~s la


...i 1t.:1., ~o 'orii nchiulu
Tu~orf iar el cu
V ..
'fr ~ii.lui stapinesc partea lui popa Dima.
U

O...
g

29.- ~~~~

__~~__

opaNeacu adeverete c a
Gll.gore. fiul IuJ. popa C....
.:.sGea. din
').) '-u i
t a ~
oie -l}. Lobc , ' , neavi " nici un acior.
ri

30.-

1772 noi~mbr1q 19.".Dan Constantin adove:rete


c a primit 2 O taIori de la Radul 101.1'. pe care
i
tlprumutat acestuia, iar zapisolc de llprumu nu le poate.da, fi~nd la logoftul Constantin
de la vistierie.
I

Orig.

.
31~~

~22?+ apr,

2.Ivanco ~descM adeverete c ~


,dat ginerelu~ su Nicola ,~rtea sa de moie
_-din Rdeti s o stpnea$c impreun cu fiul
su; -(al lui lvanco ) Seba.
Orig.

"32.-

1224 (2282)

deo. 20. - }~ihai Balu din P.11ou mpreun cu soia ~i .:tec~orii si adeverete
ii a dat zestre~iicai sale Dumi tra i gine _Iu '_
relui
-tru 15 si;1njenil lin hota:lul moiei
,
V,illei. n~
vor veni :feciorii
vor stp . mpreun.

si i atrunc

ar'e.
33.- J2?? sept. 22.-

/Grigore/, mitropolitlll ll~~~o- "


vlabiei, n ur.mn jalbai diaconului Grigore c i
f'ODt"JIprotopop J)r:'guiu din -jJd. Olt. nu vrea
s-i restituie
cazan de fcut rachiu mprumutat de uai ani, pe motiv c fratele su
Gheorghe I este dator la tin diacon cu ni....
te bem - Jorunce te protopo ului pl7ii s-i mpace

un

i r do au-i.
I

a llllpc

s-d, trimit

la el.

Or-5.

S'L-ate

OB-!:;

ma

Ioant iG~ ra."J11icj.ijud. Olt',

i
c rcetnd. prima elnicer

cina reclame_t de Ion, fiul lui Oir~toa 0iaconul de la Lunca Corbului


otriva lui
Stoie ' rcacu care de la inchei-rea /pcii nu-Il
e ti-si vpineasc 12J~ s'tinj~ni
de mo~e din Cacalei, hotrte ca Crstea
"'iaconul s _i t'Oineasca mo'};L-.
OoP.
A

35.- +780 iau .15.-,


"hai cu soia s
tana i ~
ciorii lor fac fX'a.te d mo ie pe "ne_'le
Radul Ve'ianu n hotarul
oiei Vinei in
satul llichicioasa t eoarece alt mo~ie nu
-a.re.
O-rig.

--~- 36.-

1780 iun.

Mihai adeve~te euscI~lui ou

lui
mOI) e
denarte Ci aceaatr moie i ca s ocz-otreasc
pe ginerele su, pe care'wonenii n~-l las
s se hrnosc pe ~oia ce i-a dat-o n stpnire.
Orig

Ioni '~pra~c
i Duoitrachi
co~s,
in(po~lnCa isnrvniciei
de
~ Teleo~~n
aleg urtea de moie a sehi tulu! Dl.deti t noo

tohul mitra ol1ei, de ctre"fec oI2~.vtafului


stau ('10C . ntt . de Iordan clipi tanul.
Cop.-

38.- ;1.782mart. 5.Stanciul, f'eclorul luJ. Ion, cu


feciorii i v ~:i lui vnd jupnul~i Gheorghe 01cescu 100 stinjeni de mo~e din hota:;:'U_ G",-,osoti. t apa Tezii,
cu uri ta.le_ s'tinjenul. 1
;t;'':g. i copie.

ec 22.1ecgu cu soia. -sa . sta


i nepca.'ta Ioana vind....
vl~lu~ SflU Ion, .2'eciorullui
popa Gue, J.3 stinjeni de'moie la Dudu, cu
12 barri. s-:::njcnul.
.:I

OI1.g.

40.-

1282

febre 24.Gheorghe ~receanUt fost mare


medelnicer, spravnic de Olt, jUdecnd pri.cina reclamt de slugereasa Zoi Bucnescu
a~up_a m6 nani or din ~ tul Crciumari, c~
nu o las s stVpneasc~
250 de stnjeni n
,
numita moiet rmai pentxu zestrea ei de
1 rlpOS3.tul su so, dooarece 1l1oncmim.l
r cunosc c vnztorul ~cestei moii a avut
st.pni"l:'ea 'il Circiumari.
otVr
te c acetia s.primeas~ carte tl b~estcm.
Or: i cop.
V

Ispr?ivn1cat1ll de Olt judecnd'


hiaul cu ceda,

ce ''''8

do d!lnle

mar-.n

e l-a u.~

hotrc c

l.

rlIGa.

.LU.1. J:t,J..1.-.J.W.,

popa Preda s-~ stpneasc apei'r':'. alegnd i hotarul intre

ce stre dau
aces'ce cete de monem.

orig.
42.-'

1282

00

.,5.-:;. Popa Jitian cu sotia i feciorii lui


vinda ~taconului Dumitru ~5 stinjeni de moie
din hotarul Creetilor, cu 3 talon i 2 parale snjenul.

/.,

Orig.

43-.- 1'785 mai 1.-,..

sprvnicatul Olt judecnd pricina .


reclamati! de StaIlciu, f'iul lui Ion din Cmpul
~re jud. Arge impotriva preotului
Ion i a
. .

fratelui
su Udrea c au dat bani la Gheorghe
o~e~cu din OptaGi i au seoe moia lui din
Groset zloGi t la ace sta t Jlottlrte c.u pa-

pa Ion si, Udrea

s stpnea~c. moia, deoarece


n-a fost zrtlogit, c~ vndut 9i oi a~ rcumpt.:!:'at-o eu prctimisis~
Orig.

4l.-

1785(2293) fel. &i.z.- Tatl lui gebe las acestuia


s nc
. 5cze datoriile de la creditori i s chi'to pe debitori, s fac. o f5:n- ~
tin cu cruce , lsindu-i moi t livad i casa.
Orig.

priI: dintii

"

'.

45.~ ~~8.~
mai 22~-_ Xsprvnicatul ~~lco~Anjudec~a prioina reclamat de diaconu~ stan din sat~l'LunC" Co_'bulu:~kpotr1;va lui Ion, fiul diaconu:1 35 stnjeni de
noie zlogitr la tatl su p0ntru 90 taleri,
plti t t hotiLtie ca Ion s st
pe care i
lui

C~i ten,

cernii. de La

piueasc B9ia, deoa~~cen a fo~t zlocrit~,


ci v1ndut
Cop.

46.- lZ~ :luA-

,7.-.

Isprvllioatt11~ud.Olt scne lui


Hristea fost protopop i lui Dumitraco
.c~p_t. c a vzut cele ce scrie pentru alegerea
mo.Le.i Pristca,

cun c toi au ~ost

.1.

illul'~umi'i,'"

dar

ntru oilite cere

Tudor i rutele

rta ~n cu ezi
locul:ile
deoarece ei nu i ti .cu cauele
lor,_ci pe loc. strin. S caute nu-i mpace
I

...,

su txn dincon~ls~ se

cu, ceilal

Yl..

'"

~ de nu 1;.e va impaca

t"'~.I_i puie

.1 mute casele pe locul ~or.

SW

Oz:ig.
010

..

47~- 1?3, mart. 1


onstantin Rtescu postelnicu1
DuDitraco cpit. 01cescu i 'sea fo~t rotOPOPt d~n porunca isp vnic~tulu' Olu, aleg
prile de moie din ~seaca
cuvenite' lui
Ion r~'ao !luI i I' tele .u fudo~,..:1; a f:rat lui o'u St~l. diaconul.
il"

.'
l1-3.- 1178Z

H.1 ,-tra!;lc,o

t.
prile
cp

.
Olacc"scu
ao

~'1i J.1r1z
,ro bopopu alei
r.LOie
a~in PriJiCh cuv ma lui Ion. diaconr 1 ""1
i u, le su ~UdOl: diaconul. Cl.'ste.... eea-

nu ,i ~le a to_ ~
O::-i
Ion Balet cu fratele eu

lui Gheo!'ghe i stQica 20 stinjeni dc oie .din Piiroi jud. Arge cu 51


bani t~.njanul.
Ori '. i cap.

50. -

17?9 apr. 5!.::.- TUdor diact fiul lu~ popa ~e,


ad veT~~'t8. cV-imprumutnd

izea in
tate i-' v
nadurilo

de la protopopul
tul Optai '+7 tal,eri r-i jumu via din ~ealul. de sus cu

i pomii.

Orig.

51.- _l~__~~~~__
Radu Pleoianu vi de cumnatului
FTeda Dooxicean pa_tea sa de moie i
c a d~ zestre a soiei sale, d~n oia numit Cotort cu 6 taleri.
Y

Orig.

~/.

------.
IsprVvnicatul e Olt se 'c ocovn1cului Tli 01 nescu i postelniculu~
Gheorghi V1descu s~ ~earg~ la m08~a i"hVe_
t::L s al ag hoturul moiei m-tii Govor: e
cu -re ...: ti. 1>1 .oianu t cu care are pJ.'1.cin.

Orig.

a r
Ion ~opag chez ~ul 1 i
~troe inpreun ca Ioni adov~r se
c au

timit

ce uu'l,

icula
'" ~tc;

28 ~Jle",,"~.

cest
lunrul-i venitul pi
la SfSntul Duuitl~;ci,1
debi totii vor da bani i-i vor prJ.:li moia,~
v

Ori6.
Jitia.

~u oi

ului

in

e"(ji 5 ctifj.jeru. de moie ~n ce t hOvaa. .


un r~'zor 'd~ vf e t CU :> le:" :1 .:pa.'ale stinjenu
Ol.~

Izprvmc;. Olt
~u i ~tan d~n V1~ c~ jUd. 'e_
J.eorman .11[_ '-triv lui .-ordac e, .niullui
iicu
Bumbe eli.n li'g :>el da la ca
vor si:' rascumpere nite no,e cumpo.rat de la opa '!)I.'in i
e la Ptru
mov c n-ou tiut de vinzare
\

y ntl~ cara n

cr -'te

ta

u vrut s mrrturisoasc cu

le fixeaze.

e blestem,

termen de judeca-

la I131tul divan.
#

56~-1~2 oct. 2l,-~ Filaret,

mitropolitul Un rolab~i,
in uxma anaforaloi isprvniciei de Olt in pricina dintre po:)U ru 0.1' din -satul 1e reni b-

potr va aocrul.u s

"'rrc.:

!1

soacra

sa ;)'ea&a,

ca_c ~u vor s-i nea cei 100 de stinjeni ~e


moie trecui n oaa de zestre pe motiv C.
. inti s-au trecut 60 stnjeni i apoi ginerele
a ~!~cut lOD.de stnjeni. cernd ~rtul ea g
,....n ...
.-..lA!"'fU ~>'~"
c: cs c: ru- 1:1.;

_L-t:

-~-

g:q.J:

,1_-. Bva~Go.

- ~""' . ~{....
~...:J
~...,...:~
o.OQvarUJ.prln

A_"""j:""
car
ce

de blestem, ~ot~rfiQte c~ DUEitJl p~eot s~ s~t-

.1.

pneaso cei 100 stnjen!, deo r o in t:tmp


d 12 ani
~.pnit c ~ace.

4Dghol, ":ci croI lu

~8.- lZ93_~"~cmhrie 1 -

cu vi te. Lain

mo~ie la Tiituleti

<:!li

Diaconul

f, hai

ci

an Girbnoi di

Recea, v:f.nd lU1 stan. fiul diaconului Radu"


",a;r.tc3. lui de oiG, ,lt:.njelli 34, cu 22 parale

utnjellul.
Ori
59. -

12 P

i.l.__
....!

--

fila" '1\

-,..

~_t_

111e andzu Oon.Jt....


ntri.n

l :;

nal.lor

\,Azil

oru:;i V7.
or':ndlliot0 ;n :rndul ooier;p _adul i f'ratolr:> lui Vlad,

feo:i.ol'ii" lui
. I;:i uin ~ud. Vlcea, 1>ucurndu-sse (.~: J.'ivi1o"jil
ace sbe. reale.
ri .
60. ll9....
l~.

ndcu

--

..

l.'Uzi

. ! omin t;~, 13 jalba

n jud.
i

V10Co.,

rili

11'

(~2.I'e":r.~.t-':c

3.1"1.n~ mo-

a sa"

icilcr s-i
ri

...
'1

_- ~-

."-" ........

26
..... -

.l

Ca t;

tin tOl:'Uzi 7
Rom1neti, I~ jalba nonenlor din oiIiI' coa V" .ei j
01 \J, prin ca. ; cer .., li

s alo~g ril mOQnopi16~ o ale cump~~torilor, cc~ u n'n,e1o


: ntr" ei, poa. llCe. e
sp~~vnic~lor -_ 'cerc toze in~ii
r.it jud a.tii . aflnd pricina, c orndu-

iasc~ ooerinai c
L-

~~~.~/~

~~

12
!

mai
drci

Diaconul Gheorghe, earIa' oi>


:rai.i lui. s nvoiesc cu monen'i

nati ju

t ~o-

Olt. ca pentru pa_Gen

a,e vindu' c ,:1. o telniculu


Const nttn Urlanu s& p~easc
15 de taIori i s ~tpir.e~Qc
oi ac ~sU moie, avind dre t e rotm!s~s.
Orig.
63,-

1.7.9.9-

iul. ]18.heorghe, .:.o~OPO'1):- g oanu d.n


,
~
Tes:roni,
mit~'acu CU it. Olacescu ';ii -,Z'otopopul 1icu din Bi1.'C::t, aleg pJ,."tile dC.
'ie
din hotarul Vinei1. ud. Olt cuv Hli',e. 1~_ G::-1geire diaconu
n le seu "tan
Br~tocu i
D itru',1' erceacu cu "'ro.ii i vorii 10::'''' dO,
ctre pl-.ile lui o n diaconul cu ira"J..i ""il
cetaij, 10.1'.

~~o

Cop.

Grigore, feciorJl lui


li cu f-i i i n co
JU -

Dului Gl

13 stnjen'

timnata. e
taIor ~i
Gr:.L;.

Iconnnn,
tnjenul.

mitro olit~l
o n,

.iu

'u
t

66.-,1795

(72022 ~~rt1
NeBr , un~hi

~t n
din Vlaici adevez-esc C"
la un loc cu
fQ.c~ c~su.

o nean, deoa
.pinit de n...en,
Orie

67.- 1795 iul.

.
28.-

ngro1

ot
serie
Impr.

i
1

lu'ea c~ la bOdin judeul nimb via.

~. riu, une
rbat ~. 1 -;-

ua

t
~
-1 curee s-i
t a !I..iciun

cu

nu ast~

st-

Wetopopul Diicu judecnd_.Ipricina

en ~~ nein~le ere in ~r
a hotarelor.
stabilp,e
hot ~le tot 'lor lui o
~tan
,
n hot.arnl

cu-tului Spine'

, a.1Ge;in u-i

s-

lite pentru caQ~, liva0~ de prun i pm1n-

-.

tUl.'ile caselor.

,Li' din Oorbu vinde lui


ptai partea sa de o~e din

i, arin

din
pta.ilor
cu 2 taIeri sGntle

'.anuma,

de stnjeni

ul.

O_ig.
6

1222

~e~. 5.-

l;efan B~sescu scrie cumr~~tului


<,

su c .se judec cu :f'ra ele

su pezrnru

zes-

troa'rmaE~ de 1 tatl lor ~i dup ce va


termina j ~c ta va mplini lipsa zes'l;rii su~orii sale.
ri

10.- 1296 iun.

18.-.
'0 o opuI adu d n Craiova i
.con"'-- ntin Vultu
cu, :lup ozunc domnul.uf.,

rte

mo e din ~~ti ju Olt, eului Iau cu c ta 'i lui de cYtrc

ii din O"" co

re i mpre

car}'

1:0-

':'a.
op.
71. - ....
"""""-:..;-;...-..-;:;
......
;;..
....
_
u
V10

Dog .:.~ c "n Ca .C "1 f fiul


ri din ~~~~t_; vi e ~h~colu
o 'el Ion in Cmveti t
c 105 t~er.

Or

v.

~porteaz'
do. 'ului v
cl
e unchiaul 10

Ot\!

jud. Olt, impo riva


1- ~ic ' r~ti von-

trtt hota:i:'Ul e ....~rl-: 11....:1uuro castre mo"ii,


c
~ u fcut c rcoteri 1 f a locului

au m~I';; i 1 mi"ropol.:.t pen'tru a jura.

.r,

du

sa-u

mpcat, hotrnd ca locul de pricin s-l stpneasc pe din doua


I

. Orig .

73.- 1800 ian .2.- -:....

Ii'lsC!lUla.!?e

pe care o face

ri

Stanc'1;.
Orig.
i 30. - _

e C oluiala soroacelo~
dup~ moartea mamei sale.

_eculescu r--tmr judecnd ~l.iC:i.na

reclamat uc stroe una


ul ou coata lui impotriva lui ~bet fiul lui I\t:.anco
cu ceata lui,
~ la ca ~ cere St o pneasc~ p din dou~ n
hotarul Rdeti jud. Olt 490destnjeni ce
a-au ~ lat la aleGe
a unor oi ce n-au . OSU
, ~G :ra~i1, ho birate
c 13 cea lO...
6xe o-a .sta.bil .-t c aceti s injcn;l ....
-i stap!neuncd webe
, cu ceata lui,.p:tn~ ca s -vo.r u:!::-'taacetia, -ao ece
e t~dge din uneti moi.
O:J:ig.

75.-

I. aCOV!L - clucer jud cnd' r' cina


onen- din C_et';'i . El ; 00 : ce do
Lna, ce e z' c i .Creeti::
.e Gus pentru f'ta-

1800

bilirca hota2ulu1
hotat"'Uldos

su

ntre

rj.tor

njuniloJ.'

intre

c venit"

cest

moi ,s

les

ces
o 1 C II!l 'i
i ca: 1 nr:i'

rJ.g.
76. - 18C:"

ci CU
?i non .ran ,
r, judecind pricina reclam
~ 'or .F st a d_n ~tul
ade
din arte f .te ui su, ro a
in
jud. Vlcc' ~ otriv lui
la
in

t"N)

io_

80

Bu-

oti

r' .122

oi

r"pta <eac

cea,

Orig~

.?7.- Iaer; iul.


'tin!

nici

.otD.rni.C:i.i

orindu' i de /Con.;.ot
nt!l
ott...-

_i Jn

loDi

15 O.;;J

ru ca 'lui le

in

ll~t

od al: gind hO
i t?artoica

c.
,

in

oi
~ntre 1.
Ong

lipescu
li rh 1 Gh org!le
cii ,.. jud.
rge i oruncase
~
.
1t
l' v~st
10 ofv_
p seu s al a'
1. s
O eoie aloco'
rui .one n
d oarece u ma1 n inelegeri

tefan
r i lexandrU cana
10 o:ftului
Z ne. din pl D
ltul d Jos, ca s
in satul Uroi i
-i aduc in f ta lor doi oameni
. i f'runt i
.
'
s se infdi zo u c1iv. locuit,r din tefiin ti t care Ee pling c le impre oar. hotarul.
Orig.

Danc'ul seu ~crie isc ste Oi


ro. ni nu ~e
pr.vnic.~lorde
supun
1 ispravnicat spr a e nfti
trach

81.- 1806 se~t. 2.-

te~neti pentru des~t~r

cu cei de
ta lui.
O ig.

82.-

809 nart. 7.-

a ho-

l'
I

10

i conul

cu diaconu2

Clrst a i pe
n p~
turil c selor,
dnd Ion pmntul e la b seric~ i primind
la c
1
iaconului Crs~eai popa
A

Orig.

Const ntin co2is de la isprvnicia


uncbiaulu'
tora t lui S"taneut

11/.

roiun ~. ali
ti .~ vi
,
-- 'la .isprVnicatcusc~sorile 'spre a~se jua c
~p~ic~na.ce o au cu ioola:
vor vem, or:Li dui cu sila
s:
t#.~p.d .

.,,)
'&.
.

84.

Olt. JU c1nd pricina. _::-'


aconu . dJ.n
t ~jUd.
J. t nmot--r-va Iu' popa Oirstea i al i t C l'
i--au preuit
6 O pete de v:-1t numai 140

taI eri e
1.1
t neguvto l-i Fasoole d:!.n
Cietk jud. T leoxman la cara era da or, hotrdte c preuir
fOo:ot. ~ea.ptl! i pir'l.u
s fie nozuprai.
Otig

Voieu Brtescu" . in Vine:J.)


lui Ion Pupz/vinde nepotului su
:r.' ul lui Dobre
pr z i CUL'lIl.3tului
c_u
Iu,
lui d
oiu cu 2 talcri ~.

30 pa le
Ori
Constantill. ;ut seu
lui Ioan Gheorghe
s

hot'micJ. os1 C
Iu t
i' cetaiior
rig.

87.- 1814

OI'

~ea

al

.c a

=lenoi

lui.

ache tolnic,

. "'._!'awic de

leorman, comunei 10 ofG]ie' ari a ~


de Jos c
dor posteln1calul
cercetnd ricina 0intre Opre i Dumitru f ciori lui
Coman Corbu cu . rin i an, eCJ.orii lui
Ion,

pentru.

o~e 1

. fixat, termall s se

1.'ezinte la logofeie.
GOJ?

~._

1.812mai, 28.-

vinde

lU2

on

_ul lui .iist ne din inei.


~t~ ciu TI lu i lui ~loreat f~ul

ui Dobre ape cu ~

hot

rt a

oie din -

1 ine . ~U cte 3 t Ieri st1nj nul.

Le of'

C,I'CetJ.

ti" ( of

nde azbea

c;~pit-anului

"so 'p~
r

. du, cu

'o~ca.X'e

i $' vnd pe- te


, iar acum soia :lui
du

CUlttper"'"

u vrea
restituie bam'
tru c 1Jlpr!.'

impm,muta.i

cu..,

ti;g._ 11.

~, -

trie

( 7- ~

C-e ep

la

Po

ruscumpVrarG do ~o'et
oi.

ce va rsc~&t-o.

01:g.

Gheorgl1s, feciorul l'~i'tlo'i cu . n


e unc rlului su s tanciu ( Iu,
~i Stan O elu 4 at~~eni de moia. din hozu

Vineilor,

ou 11 valeX'istnjenul.

Otig.

~-

---....

93.~ ~1818
......
"

12. - . Ion Cu din Lunea Corbului viD.;.....


'upiDului Dumitru Gale
din VlaQoa ~artea
e din Oecale4, 26 st1nje . cu 20
jum"ta. e st"'njenul
~

94.- ~Sl

Ia r vnicaculjudeului Olt scrie


hai i lui

. u ca mpreun cu ce-

a~- lor s~ _ a e Jrab la isprvnicat ne


;XU' ricina
ce o
cu Sebe i Ioan entru
I
pra uro..re d ho -a."

95.- 1820 au 22.-

rea, fa~a lui 'toian in i.ai,


vinde lui Staneiu _ iu ,axtca ei d t:lo~e i

rei

a i':t"ai~oTei din apa

Stufu1ui cu 12 ta1cri.
Oric.

.1

... "
cln: '131 p-na

il 3.pa

"3.

cottu Ion

aeC3 l' a,

nnt, cu 10 ta.ler'

"

i fratelui"

rbu 1 ,;,t,ncni';e p::i";


t jenul.

conu

Orlg.

1 ,eiu.,

...

Circiumaru din Vinei.


se ...
le
oc d

SW

"-1 dea o jumtate d


n d pin.

Ori

98.a.-

.-,;;.~~..,;:,;.;~~.-,;;;;;

"O

/l:ricola , fiul lu'


ti m~artedator iei ave'.-1tul, Viei':' fiilor
lu~ ... ce=
__

z-ea lui la

2:;:;,Ooa-4f

lao i lexandrti
Oxi.
98 b, -1. .8 nniambrl.s 20. - IsprVnicia de Olt .r: c
cunoscut vt i:lor d~ plas
pirci.tla.bu1ui
i s:'''e ':'101:' c Ucol e t f'iul 1 i DumiI./racbi
u

Catana
t(} im utre ici t a. fi lum<' "r'ar
pr".vniCGSc.

io-

OTig.
rGO " asa Lucsa

rer;:te

.::

deve-

cump~rat' un .c zanvechi i fr-

mat de aram cu 77 le__

Ori3_

pa
t: het rul

binea c1rciurrarul nzeBtrcaz~


ana cu.10 8tn~eni de moie

'lne cu, 200 de prun! cu ~o ,


i lucrur":' de ca.sii.
Grig.

a.-

, .:. Gre r i fiul su


a v
i vind di conulu'
Ci.
Oteti ...
~rtea lor d
oie din
hotarul Ot ciori. cu 2 taI ri stnjonul.cu
nvrirea subccl~uirii plii Olt~l dc Sus

0.':'11. -1{)febr.

Orig.

1832.

./.

, bre vin~e Idi .conul .:. Il

01

cine'
e moie din ataTUI Qteciorilo.: cu prt:'l:ul cu c re a.
. vn utr, C:. n-:;~.
:rea suboc_r.muirii It' i:l 01tuJ. da SUB din

10 feb:-. 1832.
drig~
1010.- 1828 "n~ 21 Dobrc Greere vinde Id~aconului
Ilie! patru tctnj n~ d mo e . n hotarul
te.

ciorilor cu apte
alen k)t1njenul..
u ntri_ea su'hoc:rmuirii pl~9" i Oltul
e S'us dil 1
feb 1832.
Ori:!.

Z.:-

dec.,

;trie Ghic - v.

pr_ci

'rii

recI

tazi .qantu mpotriv


monenilor ClruL. ori din .
ud. r~leo
de la care cera s
se :o.tioarc b8.n1i cum rturii celor 78 ,-tnjon:l. da .

mo.ie p

c~re i-a cump~~t . ntzi

a lor, hot

~ te

u dobln-

onenii s st neasc

aceti stnj ni ca rscumpr ~ ~u ~rotim sis


r

l.S

ravinicii

~an az~ n

sa eezce'beze

dac mn tul

luat eni~jlde pe aceast moie

i a.v-unei s-i

pl beasc ., . ' de J"10a.

Ori
Ici.st!" d lucruri!
rma'"'edup~
moartea lui Di c Cojoearu i s- u dat ~I
r~etrarea preo'tu ui Can u s. e . se da color

103.- 1826 :febr. 10.'.

ca

vor ngriji de el.


O~'ig.

104. -

.:;;l..;;.;;:;;:..;;:.......;;..;;.~~;:;.;.;:;;.;:...
_

G :

'.'trei G "ca

0_

IV. .r-li

omneti, int-~tA anaforaua


gofeiei
,p...i'l.i de Jos din 18 febr. in pricina dintre
papa

. tru fi.... Ioan din' satul

Lunc Corbu-

11i jud. Tel~onman cu Bratul, O _ a i Dumi~

tru

i
su de 1

de {US~ caX'O nu 1 la$;;' s


tnjen' rscump~ ~ de
on

1.J.

din

iidurei

hot~r-

te ~ se ce et ze rin c rta de bl ste


zapib~l nu este plasGo ~'

./.

jud.
lorwAn rez ltat~l cercetrii f cut n ~c:.t.na dint e patul
,,mitru t Ion i Gheorghe (lin
tul !uncu ce bului cu Br tu ~i pstrrii lor, elltru 500
stnjeni de moie din hot.rul Ji"adureu.

Orig.
10-.- 1826

rti
Vrturiile
date de monenii Corbe~ti p~ivitor la pric~na dintr Coman Corbu
i Ion CH.U pentru stpnirea moiei p1:' cum
i mrturiile d t de.j lu~ori1 CVuleti de
1. B dureu.

O.rig

107.- 1826 iul.

12.!..;:

~4atei i al'ii.

moul stan Co~bul d~ la

caz se tra
nea Corul i

:tu

ve-

ze sc c pricina
lor Cu preotv1. Dum"trach ~i
ali
e, ti ~-a i c eiat dao' ace uce~tia
lelutit s .a de 120 taleri ent_~ care

aVGa dat zlog 300 stnjeni moie din hotarul ~dureii


e us
I

Orig.

108.- ;1_8_2~6
__ ~~2~O _-_ I pruvnicn~11 ~ele re n judo-ind
reclamat e Jopa
, Ioan ;i
Gheorgh d.n nea Corbului, c nCGrag din
Crotea diaconul fu pa ziva.l 1
atu1,.Oprea
Eli !>umi
tru din

"dureul de

us ,

cu

nu vor

s-i lase s stpneasc 3 O de otnjcni dn


moie <l I PaduJ.ei rncumpiLavi de, tatUJ. lor
de l' -n-ptin cupaul, perrl;rtl care ,t"till
lor a l!lprum\ltat 120 t0.10 .._ do la mo ul lor
stau Corbul. umblnd cu acte ~alsGt hotr~ 'o c' prtul ~~ re~tir~i aceti 120
taler::' i s~-i atp:bleasc oa.
Grif:,:

..

!!litru, Ion i GheorOorbului jud. TeloOJ':1;


@ ~ 1 ~i~,~ ti . ~. u'l e~
i Dumitru, ::'eciorii lui Ooman C rbul, 'D:r; 11
vicleug cu zapi~e false vreo s& l~ ia ~o~~~

21
?lo.p ain

u, la noa tca s , a evercte c~ fiul su Costahain nu ~


murit.in'urma btii avutc Gu'G o~e, fiul lui
lazr, ~~cu Gheo~ghe, fiul vVfuvei ioana, ntrucit n cale 5 s..b. 'lnni ct
Ii J. trit
mai
nutut munci. Cu leealizaron nl1i Inul ne us
din 1327 mai 16.
TOl!}

T'

0_i3_

Ioana, fiiea lui ateI d 1 .gi v':'nde varului


lui im reun cu ~iul i sor

111~- 1828 npr. l.~

oi l~eeu partea
Or g.

e vie.

i de pm'l t f!

Dumibru t
~e
n O E
1
o i .t.1: ca lui Io ne l.ntl .ro ofo.
e t iul lui opii a 1 11i :LQrta, dou
uzoar .. <1ev e d 1 V1 1 a vld e4 e
60 t: lerl.

Or'g.

113.- 1 28 iul. 5.~ Ad~ver'n .entru ~ ~~ 'e


Ieri
pent

"/!.

at.' de :3 ndu eurup:-'n:ti./


I
m~~_..

in

?t

obroteni

r-l-l;_
b.1."9.

iT

sufle - l uni,1 -in cop ii


in bu t~
OJ."i

neem

bo' .

l&..

de

.r"to 1 sem cara a

~toic
n c

i iru
ntru

nv1iecc Cu
locul c
u
d

d
doi copii 1
, ori n C
1 c nu-d, vo_ aa s
e.?
obzo C', .e g:,;,
V_
iJ

s -

.
tanciu Belu i
lui

..

e mo"e dLn

'

hotarul' V:.t.ll.e':' i dVruie't~ cumn .. tfu ui


u'
Florea 2 r~tnjenipentru banii datorai.
Orig.

Ion Croitorul lasu, prin dia ~


celor CillC~ ~eciori i f~tei sale stnjeni de
moie, vite ~ lucruri de cas. las nai m~lt
f .ciornlu..i. ~lTihaica
OrJ..g.

-l

r jaf'C~ trei

n,

11 ... 1829 nq201l1pr.i..e 6.=- Cre.aa, :fiica lui


an p;~lici,
v !l' .'~e.rotului ei Ion i f'.ratelui ei "t :fan
5 ctmI j :.1':' d moi!:: din ho'liarlJl Alimue:jt:LloI'
cu 60 e taI ri.
OJ,;.B.

1~.9.- ;1.829llO~ \;imn_le6.-

Prectcc. ..o. l_nca

lic.i d-

nejio g~.lo:!.'J
e:t, Ion ~.OoC't;an in t 1
nt1:n.'en de o:.c In !cta_ 1 L,I!1net. !.or.
rig.

120.- 182

noiembrie f.z.J.lici ,. dr p~nt

,1' a lui ~)ta


o . iliraa:e , nepoiloI' ei,

'~on1~' j OJnstantin, 2 stnjetj


lot" ruJ. li"t!n.etilo_.
lig

e ~oie

in

on, tiul 1 i ~on, ~inde di coun lec Qe cas cu 26 valer" i

e.

.rig.

otca

Ilinca vinde n. oa-e~

o s~injen
oi din
t:lor cu 20
eri.

o "i

Tlinoa~~.r~ nep~t-

; stnjeni
~ui cu 10
O!'l.

. -/-

emor e

1 ri ...:trj nul.

fiul preotull1

dea J 405 taleri

O ig.

125.-

1821

.!Ei:.

2.,-,

10

V.' Cu

din Lunea

fiii si Ioan i Oonstanti

<lo:rbului

~~rumut

cu

de '1

i nnchu'L lor nopa um - ache 10


ta1 _i ~punnd zlo 10' stinjc:t
aos.e cu
termen pn la
'umitru; " nu voi:

nii s stpinea c moi~.


O.!"i..g.

i Itii ~a invoi se
12 - l)..-.1_'-...
2~
lo u Lu
tol7'l..1cul Iani " -Ctun anu ce ~ ~:tru
care o va. scoabe de 1 '.t:na.lta. ntu.pi...'"lil.'e" en ....
l:'U proct.Uc ;e10
date 0., ti.

s-d dea (lobnd:! .3 ~ t:n-

tr'l.l 10.

0.... g
Ins anar a :Ccut'o
'Pentru oi; ti;;'
e rccw..
u.
f

C:rig.
In
re da br n'::t. ca sint
1. di~ '~i o nencr

of ica lui Gheo:r;e.heta


:[ a slug":ta
ari t le "ron,

Suboc!rmuitorul
rtulli

1c

1"
, cumnatrul, 1. 1 '

atoc
e c.~
to,r~,,- ia unele
voind
i

LG

dea

Z8. 1 o;:"u1

).,li

-:..-

na .o+,
ci,

oya ~o~n adev.rete c

13 ..

sau 30 tale!. i pentru

V~ ru.i,

t~ ca ta do

~-;;i

r ot.

Juaectoria de ntia cercetare


c rea '.;ndpricina
ntre
~"~
..
a

;). ~"o
ni
)...ul cE--lor 40 EJt;uj"ni

din

cu l')'r t:' "le i.


;Ju!"
.....
t: el iba-

datoratp

i3S1J

s!' ~.s. mo a

~9 i ~i dobiD'~ ban21or~'
COPt

,. r

,onstant':'n r gt'lesi."l.l. n II'r fi jaI,1 t 10In n~ cuc leii: t


lon -' t
'":!'4t11 ('c7i si.. l.L~z
CO, ti ctre ~u.decVtor-l:a. ~;:cl~oI'J.~<- , ...
lebc '''otn.r;.l mOf}il.lor T.',Qi:rio ti.
. Ilit ' rz~.cuVa ,,!.
~icu e8C'.' rccu ~.t
:jr'";':'le fiecUx'ui monean

Ju~ ~tor'ia j d el~oil!I.anjU'de:!:'ici il intre P.aduf .f~.U:L 1u


:i. d

Colone~t

1 lui

du, ent_
-ilor,

ie c

13

ot;Vr-

a" a.

u SU

Oop.

eet 1 Ion d_n


suptoc:t:t1nuir:'1
1.11

t de,

bani e c ~l.'e le ax
_erso n il 1'0
lor

p,entJ?'tl

n d.orob ni;
euboc uitOI~J; c. do:r'ob'" 1 ul
1~ .ceea i at-.
l

l.

1. 1tijl;i m.o:-neni ~~_ o~i : d.ltero ;ul.l'on:'..

./.

s-i

,..~-

-'

25 -

p:t'ozin,;c 1:- u ec~t[ / f /' e c re


ale vnicul D'lm.i rt pan ru vinz 1'9'

au

oie.

do'

rit!.

'ndre~ancu fecio1~ilu~ inzes0_' "It ria cu m 1f)"tec


de moie .i 10 :e cas
u

Orie

"1
...8".:1 ..
~'le
1.' *1 ,,:.
'"
_ moQi...so: Stoicun ti pe t:L"'lP de un an cu 7.50\...

tale!'':'.
O .' g.

_38.-

183lj

iUll~

H..coJ.tt'

22. -

~int.l~iDu~~
unc: Co::bulu' ~

lu.t c

QQlli1t m(;'{.n.

'ii: ,.10

p':--

o~e aca eturile


de ) ~o a
.
le

fcut

cu chel~::;'~la

w50 tal r1.

02':" 5.

1.,;.;

\ boc

.-

Olt din jud.


.

iului
c i:-Cl Ion:t

l.litorul:p

. rgc~ adeverete
...

a.:.:'in Heroiu i'" dea cu o feme':.e _e~g la


.... tj la ju ec~tol.ia.
T

Grig.

vram, fiul

luJ.. ,irat! n tLim.

'ndepotu..!.. ..
,,"1"

~_li

t' ljeni
.

1".

_jw1,

..:pin~~~ hLt~rUl ~ aca, c

Qi .',

mtato

otar~l ote~'zlor
124 lei.

O~':'g.
241

Jude Cb.t

jud.ecnd

:i:'oCll
D :1, czu. 'ripic.:' fd..r..
;gi, Ba eu 'Ju:::ci:'t cotu:;ij:1 .. 1.1110tii va 1..Y':' P p::l DumitI"ll din Ll nea ..Gorbului
.,I

a-

c le

'.

J.J!

l'\:rescn:ra

mo a , le ia clac

:i 'ij !it

ho~r~te ca stpnirea s se .urmeze du_ nlegoroa fcut'de Constantin Neeu e~Cl, c~ro
le
al~~sp~I'ile fiecrui mo.
Oop.

Orie;
14,:'

RaduFI.c,!u din ~lvia i

fiul :Lui St"'nim1rt adeveresc. c noa'


vinC1 DU e in care ca .0. rocp"":'ul cumprat de
1'" "jOD
Ion,
ecio.rul lui popa Badea, a' inpru. utat
pute d.e la el, pf:: cltezusia
lui.
,

13u!:ciu

recula

,riti

pn.J.

1do'n!lirea -. ec::'.Jtoi.

OI:"LG_

noe

onsa

ze....
tl.eaze. pe fiica

III'

s tu i so -,

{3.

n-

lor Anica cu

. Lecu Pol1.f'ra.ni
dindu-i vie n dealul Olt~luit b~ju~orii i 1 crul.':. ne e s}'.
Orig
144. -

20..:: Gheorghe .'. ? 'face cuno cut


te9ti se
prcotiUl 1 . oan c in trecere
ontru care
priciniI
v opri ~prea c~rc
mzo ,
~ ii jalb' la
"
Orig.

~W2..ial;?*

Ion, f:ul

eculae
u-1 str- icu

.;tinjeni
noie
hota '\li Vil' :11o:t' cu 25 lei . 20 parale
.. f'eclorilo...

ue 1

lui

o.cest't1i

s -nj enui..
Ox'ig.
14-6._

:83!2

~G.-.

"(\).;
ta-J le 'recul

tin.jeIll

deve ...etc: c a .

de moie din mmia

Arge,. cuveni, ' 111:_ . to.nl}iu


I

:sein.

...roi

jud..

1.- 1825 EfGPtembrie 18.-; . Ju ectona

Romanai jud cnd

pricina dintre C . ti t fiul lui in.nu nonean


di Pleoi i ~icolae Dobriceanu cu Hri8todor

J
Alerl1J grecul. 'ontru furtul si~eturl.lor lor ~

pentru mpre u rea moi i lor din Pieoi, hotrte ca partea de moie din P1eoi a lui inu
moneanu a-o stpneasc Chin t precum i v xii ,si Costache ,i ecul~ asemenea o~i st~p1neasc priI lor., iar Hr~stodor s inapo2 ee sinefurlle hrpi ta i se va padepsi ca',pla.sw
tograf.
Oop 
,

2.- 18

t. 24.~

Dr d zestre suro~i
t~sia, un stnj n de mo~e.

sale, as-

Ori

3. - 1825 supt

Dr
u ii. zest'ra su-:rorii sale,
Neca,.un stnjen de moie.
24. -

Orig.

oct. 23.Sa/mlfircojocarul i alii vnd


preotului !oniv 6 stnjeni de moie din partea lui Niculae oulan, cu 16 lem snjenul,
deoarece cesta nu a avut bani pentru plata hotrm.cie2.
Ori.

5.- t836 iane 9.-

etracu,~'
Pmau i Florea .
d:;:ruiete reotului Ilie 10 stnjeni de moie
la Oteti.
Orig.

6.- _1.8.:;..;..-==:-.;;;;2~:o;..;.._.
stan, fiul lui Dum tru flihulescu
rete motenitorilor optai cu stnjeni!
p c
_, ratele 8~'UJ i-a cumprat; de la
David nemai putL.'1d s-i stpnea. . i ' v:n-'
dut mo nebilor cu partea lui Qi,
celorla.lto
rude.
O:ctg.

.r: '

7.-

1826 ~art 11.onstant2n Cumpn seu oe in- .


voiete cu monm:ti oporam s le hot5.rnice sc
mo e lor din hotarul OQore
pe.3 moii v .cl ~.
ai lor i !lo.eve.rete c a. primit azvun 2
e
le:i. pentru aceast' lucrare.
Orig.

8.- 182?

apr. 10.

Constantin Cumpscu
lege 51
stinjeni din moia IOPrelul cuvenii lui Ion
Iu cU.fecio~ii lui.
Orig.

Judectoria jud. Teleorman judecnd pricina reclamat de :vdu aO hel:tDa


din Coloneti impotriva lui
du .tiul lu
I
Udrol, de 10
care c re s rs~
cumper~ civa Bt~eni de moio~ hotVr~ t
c plXtul. s stpneasc tloio:, cumpr,'"to rea
fi ll.d b n
Co

.i
Judectoria Arge jUd c .nd pri.cine. reclama.t de popa Dumitrache i un trra v-

duva ~~potriva lui


n fiul.lpi Ion dc a rtacumpra de la acesta arenda moiei Lunea 00
bului din jud. Teleor,oan, hotrte ca a ndaul s~ st~pineasc moia, ~eoarec popa Dumit che a tiut de arendare.
Cap.
r.

11.- 1836 iun~ 15.-, Badea Oomneanu cu ne~u1 lui


se invoiete cu Dumitru Feteanu i o'mneii
lui ~ent
uedare a 13 stnjeni i jumtate din moia ~ ~~ de Jos din cei cumprai de
tatiil su atei ~ocanu .de la socrul numiVilor.
Ou legalizarea din iul. 1.Orig.
12;

1826 iu1,. 10.-

Constantin
Cumpnscu, la
,
cererea monen.ilor do Dnc Gi t ioc ni tUr'" ni
Blejan1 din satul Fata de Jos, jUd. Olt, a~
le~ hotarele mo iei Fata de Jos e ctre Corbi

oi

~ tie c.t
cel 1 1
moii i ciire:L C be
mo'19ni .

'1 '" mdrU

uriiil

~ ieric GnJ.-

nafc!-3uo.! dlon l~ au.

ntl.'tl a stli-

o : t v'duv d+ co ului Dum t~Jt cas


din o~ ~ul Sla-ina u
ezat do la
riu vduve cu 532 1 i.
Orig.

Ion. u.Lpreotului

,t f n, i
tiu C,3.
rturi sesc c'
ogdan
lt
pr tu i ~- eo
tI'"
l.
. fi .\..ootSu J?
stu
e

,LV

u.
v. g.
,

:adu

o buti. ,car

eump.

a fOf=it

tan, cu 30 lai

op
Orig.
1d

t~

vorii! rmase da pe

urma lui po a I tan/.


rig
. 16.-

.::::1~8~"'=:':~;"";:;:::":"::;'.:.,.l.;;:"';:;';;.;jsi;.;::t;.:;i:.:;.._-_

r t

linia st bili- la c

ri t al. olti 1

..

lugerul':J,; odor 1 ...,riano-

ul

e 'rs-

e,1 jud. .01 ii e.

Orig

npa. Tiul lul. Ion lou'din


du
este ol.'ndui t n lujb m!n .:.JtiJ..1.i.lvic anca pentru a av
rij
. tI TIln,,,,-

0iiii0ii0.c;;,..:.

..,;,.,.;:. __

.-

cte 20

arr.l

e vi tu.

Or.. g.

,
i

- .n

it

satului,_deveresc
preoii Ion. i Pet
Orig.

e,

.J..

G eor,:; . ,alc-

lui de la
mpli ~t1 cu doroban.

.1.

ritdt.'?.)

1 n , fiul preotulu
rin, imfraii
luJ. fac
chmbde ~Ml.nt
d
1 9 stS:nj ni i p
~n 12

cu
Orlg.

de .t

. sca.:>

'

jud. Ar a~ o ~

s~. cunune
ari: ,
e Ea':'o fitic~ 1 i

Dumi ro

tanc

ce ~or aee cerce~,lr

Ori

Postalnicul

reu~. eu soia

vinde rat' lui u, pr otul Ilie


rt
lui de v.:..ea la '. , pe

oaa

.tro o

ei cu 270 lei .

O~lg.

22 - ........
18:;8-..,.d __c, 1.____...
19.- IT otu! _ cu a. c re

oDulu~
1> rtea d un

Ion
ntru Iu" lemne,cn-~
te ti
r o'tt11ui

O:'" g.
Nicula Vodeanu ~ Ilie itre 1 .r o 110 f:ul

36

lui

lai.

.. .

ri.
2

stancu ,tefnascu
11U

cl' :t ade"erec-c lui


rb G}'rai ['j.'1 c.
est
amestecat S.ll vo~bele care s auzea.
Or"

2L

c tori
j lb

Olt

1."1'

lui Ioan

n nilQr r'det~ prin

c
oe
cotropemsc parte
d. li oce pe care o
u n
hotaUl
d ti, Qomun1cndu-le s~ se pre~ n
1 judec t~.
Orig. i cap. (jalba).

25.- 1;822 inl.

9.-

Adev~:rind. pentru 'pri irea sumei ,de


216 lei i 30 p
le (primito~l nesomnat).
. O 'l.g

"hiraelii." fiu 1 d_ conulli crv0iun


. u'
tt t d mmnat'1l1ui sau . rin pentru
u d~tat :dlr dijm1i
5 stinjem. ~'d" m9i o viG,
Y
i toi pomii Hp,l...l1. la
d",
o

ris
1840

rt.26.

Socoteala dat de ~'persoana numit"


pentru banii pri
'ti de la t tI.B'U f ct
,.
c 1tu:}.
t pentru vit le cum.prate.

Cop.
28.- 1840a

.-

Vasi!.,

:fiul lui

limula.ru,

C'

ui su v1nd jupinului Ioan opa de la 1atina 25 stnaeni ain hotarul Poborul ou 1.6~O

ne

lois

"

....
i .lGoalizat.
,

29.- 1__ ~~~~~_

'oteanul Barbu,'ful

lui Con tan-

~uze t d" n st:pl'lirea. unor- oteni .~. rani


rlea de m.oie a lui Tudo3~ - p~ care
stap!li t-o el pinii cum nt'ruc~t . imeni nu .
vrut ~a o 'tpnea c - i rimete ~e 1 acp,~,
tia 46 .stlnjeni tde frie" paI'vt' egal. cu ei
din pmntul mprit-.
Orig.
.

30.- 1840 octo brie 18.- Ion,

fiul lui Stan 1ocanu, .

:r'ntelui Opr a de la erai 8 stnjeni


de moie cu 14 lei stnjenul
. Or3.g. -

vind

31.-

.~~~

noiembr3.e 28.otuluDum.itrach <1 la Lunea


00_bului las prin diat~, !'em.:~ Tudora., fiica lui _tracu )vi te * haine ~i tot ce va r.~m:.neade 1 el ,entr.: c l-a ngrijit n

vduvi Cu 1

Orig.

ali zarea
. .. din 13. ian. 1841.
I

-/.

"

;32.- 1,840 .dec

33.-

",12- -=-

Gheorghe, :fiul

lui' V'lnd de la

v _

chicioara vind pxeotului Oprea d la Cre ~


2 e
o. ~l j ~'t te cu 28 lei stJ:njcllul.
rig.

1840 dece '20:-

l'

f'ii.c

.ai., d~rni~te f tolu'


d
o:Uy pentru a-i fac

ei

lui .. in &in V,-i+


Niculae 2 stnj~~
\J

Orig.
~""""""-;;;';"';;;":;"o:W2n;O;.:,._-_

Din.eu. fiul

vind lu

preoi-ului Ioan din

tan un cazan vechi cu

:lei.

C g.
35. -18~1w-;;;;i;.;;;a_n
......
10;..:;9
- .
\

'

Ion

Bricio.g din

rceti

tinde

lui Costache Chiriac 1 stnjen d~ moi


140lei.

cu

Orig.

36. - 1841 mart


blig

Teodor !arianov s osti aeag parte


d moe pe care Ju1e co
Eumb~o are n' hotarul Fageelul, pretul f -

ind de 55

Inginerul

rale de stnjen alau.

:rr.L.g,.

:eiul mazilului Ion IiTea.c~ll


u t preotu. Ion vQrnanu, 6

Nicolae,

unchiului
la Ot cior~ din mo~i.Vaideei.
Or ., p cete.
38

1841 un. 10.Ju ectoria de Olt tri ite pr ot ~ei Mari din satul Priseaca j~l
1 i po
Dr~goi i a ~ratelui u Nicui , n poi~ 1 i

popa
rbu care a lsat toat avere lui m ~
ctoaz~ i nemictoarenumiteipr oteasa, .
cu care n-e avut mei un copil t cernd s~ le
d a i lor din averea r~st fixndu.i terocn
de ~rozentare la jud~c .
'O....
ig ..': cap. (jalya.).1j

.1

Du br-a.va.
oapi tianul Ioan e..devere-.tec
Ilie a dat 54 lel. i 24 parale pentru

vep~tul cuvenit agi /Vlango11/.


rig

cr.

Ioan adeverete c. dea


Untariu a dat 259 lei pentx~ pa~~ea de mQQie
din hotarul Otec1oru, venitul ouvenit ag~" .
V;tangali.

40.- 1841 :tul.

it01:U

0::'56.

c~ it

41.- 1841 iul. 3.-

nul Ioan adeverete c Badea

dat 21 lei din partea plm<ului


ro....riu pentru ven tul de ne pa.r-Cea de la Dumbra-

v a agi Y1angaIi.
Or:.g.

Cpitan 1 Ioan adeverete c pr~ot~l

n. )2.ti t 8 1 i i 16 parale pentrru it-. s-'()njem u~la Oteti - uri sfert din ani tul d-lui
.-

a a.
Orig.

43.- 184i se -. 10.- St n, fiul lui l~nea din SDineni,


Vinde pr'eotuibui Durea de la Cre;i doi stiu...

jeni de ~oie din hotarul Cre! cu 90 lei i


jumatate.
Otig. pecete.

Constantin F~lil.l vinde preotului Ion 'il' :f-atelui acestu"a arinc:ia, 15 stinjeni d::'nfi t rul Viee 9tilor cu .000 lei
. .

O:."ig.

-o

./~
/15.- 1841 noie!rlorio
ni

2 -

Preou1 Ioan i Dumitru ,mote)ncredineaz pe diaconul Oprea i pe fe-

cio ..
~ acesteia c~ este mUlunp.t de felul cum
s-a fcut
trVsura n 610 ui hotarului moi i
,
Greeti.
Or~g.
I

-."}4

46~- 1842febr. 1.- Ilie Ciooot~t nicu !ordan i ali"


moneni diuOreeti
adever,Gw eli nafar ~e
i 8. . parte
-.diacon-ul Ioan Ciolacu nimeni nu
in rno!}ia.
st .p nit de Cil.lttfil:8.C e :fiul
iaco ru-
l~i Cr.ci nu f i
Orig. _ece te ,

47.- 1842 fep*_

e Pet

reo-rului . ta.n.

,fiul

~2.- Judectoria

jud. Olt judecnd ricina dintre Zamfir, fiul d~ucon IIi Cr:ciunu,
i atre, fiul preotulu' Stan din Creet , cu
preotul A1eco din satul Ormpoai
entiru ne:'carea fcut lor din !!loi Oreeti, ho"t;r~te
c popa Alecu n re drept de stpnire.
.

f.

CQ1. leg.

- 2a~-

Dicu. f ul: preo u lu: Ioan .pu-_ranu din .Rusci9ri, vinde lu~ stan, c mnatrul. miu
ll~ Btinje~
i jumtate de moie din hotarul

48. - 1842 1'ebr.

Teiuu~ui cu 20 taIor! stnjenul.


Orig. peceto.
Petre, fiul lui P, pa san se nvoie
su ca s ia amindoi parte la un cazan
1..)

ce le-a

r~3 motenire.

Orig. pecete.
Ion Culan a~ vere;c CU a pr" "t ae
la popa Ilie Untresc'
263 1eL din atoria ota~
tinei 0tre a
Vlan ali ,Tot aOJnci a mai pltit -.54 lei 9i 2 paraJLe.

50.- 1842 iun. 7.-

Otig.

51.- 1842

iul.
pe

12.- ~onenii Alimnneti rn uternicesc


opa Nicolae 'i log. loni Tliei ca s-i

rtprezinte la judecata ce o a

cu IOaD. Preda.
Cu legalizarea supbo irmuirii -)1x ::'i ~cr-'

bnetilor din 26 au~.


Orig.

52.- 1842 iul.-16.- List~ de ce a rmao dup moartea


lui Badea, n p~strarea f~meii
acestuia i a
.

. I

3Jum~trana, mpreun cu fiul .

nepotului

su Dumitru, "8

stinjeld moie cu cte 100 lei stinjenul.


Orit)
_ .....
184-2
iu1. 26.-.......-:..--tela su Ilie
ux '-~en.

Ion, 'fiul lui Dumivrtl eu frovindn nepotului lor


umitru

de ao Le,

.1

Or.''!~g.

54.- 1842

oct._~.-=-

la Culan adeve

de la Badea Unta~~20

te. c a pri~ t

rala.

O:rig. '

55.-

1842 oct. 30.loni Cu, Dinu, f'..ul lui Ioni...


; Cu i al ii viv.d lui
o a Dumi-t;rache a=.n...
I

Lunea Corbului 210 s.;inj

jenul

ni, cu 70 lei st:nCu legalizarea din 29 mart. 1843.

Orig.

56 .....!...42 B2.:2mbric 13_;-

. rez dentrul, lnal ,ului Divan

Secia: I-a fixeaz" termenul de jti ~t1.tG. entru Ioni Bunbe din Slatina Sln pr'.ci.n de jud.
judoca. ii cu Zmamnda Ghebunoa:l.a din Ftj.erleti

Olt - pentru moie.


Orig.

57.- 1842 noio~~

13.-"

'Prer,edentul Inaltului Divan


Sec:a I-a fixeaz termenul de judecct pent_
reotul vtan din Oreeti - Olt, ce este n
pricina de judecat cu Stana, fiica rnocatului
"tru. pentru noie.,
Diacon.u
. O:rir;.

Velicu Vlcnescuadeverete c u
5 .- 1842 dece 11.a.
VJ dut lui Du~~ru Suci o ir i un.car de fn
cu 701 lei din care a.primit.120 lei.
Orig.

5Sb.- 1842 deCe 30.-

Velicu Vilcnescu scrie lui'


n- putut veni la el dup cum au

59 - / l84-2 / IJocuJ.:torii dintr-un sat arat Divt'.nului


CiviJ c au tocmit trgurile ~attilui unui Ilie
Cl.oj,toru.1

re a cerut ing.3.duiro de opt zile


a" aclllc?i -;')$Xu. Anoi e. mai venit 'un
TI 0ojecu care ~ spun preotulu
c d mai mult dnd i
arv'.1nG' :lei pe care ei.Il
u vrut 8" -i vrimeasca de 1 a popa .1ar.'in Serlgai ?i 'tJ nind Ilie cu
bun:i i-au at cpnvractu~.
Concept.
G

60.- 1842 ~au .


3.-;. Gavril"

un i 'tefan

nvoicsp cu Fia

'1

<"C'.

perrszu stapinirea unei

pri de pmnt /din Comania/


Or"g. pecete.
61. - 1843 fao!'.

Doncea,

in devlmQie.

..

15.-: Volea. Drc.gomi?6 i preotul I'lculae

0blig~ fa de verii lor !oni i Gheorgho


s. dea .toate vitele oamenilor sa ce a~p
la
30

fntna PG care acetia


r g. pecete.

6~ - ~3

o fac.pe mo~ia lor.

iun.

10.- la Culan adeverete c a pr:1 it e


la po " Ilie datoria Oteeliilo da 54 lei 9i a
parale pe anul curent ctre aga. Vlan.g'J..li.
01.'ig.

62 b.

Ia Culan adevoreto c a pri~t


de la popa Ilie 263 lea i 14 parale pentru
moca Otociori t /cuveni i!agiii Vlang il.
Orig.
la 0uian adeverete c a prii . da la b0ieI~1
mitru opt"lei i 2 paraI din datori' otetilor ctro ga Vlangali. ~
Orig.

Tuno!.' V:.n:torul t ep tropu1 0.Verl:l rp. Florea Fu .?z de J.u Tin i, d


f~icei acestuia,
Ioan: 5 stinjeni de moio

63.- 1843

.;;;;.o;. .-.;.;~

n. 27.__

~..;;..-._

din hota.rul Vinei,

o go.~itoare i 2.wratine
I

t~f1& cusiio;ie~

ccoarece nu a font inzesti


Orig. p.:)cete.

Ia Culan adev ro;te c Drguna


plti;

o are l~ ng

100 lei

lngaJi

<lin da to-r>ia c __
--a

.entru moia Oteciorilor.

..

Oz-ig.

65.- 1843 aug. J.6.-

?
adeverc?te c Badc~ rrnt.~riu a pltit IO?'lei gi 18 parale din
da-boI' Oteclori.lor
ctre'l Ga Vlar..galil.
Ia CuI' n

Crig

.~~

~~

l~-_._-_Sandu epr~ anu s}uger, la


lcso.j~ctei;)ei
m'ica t fe:;. ta lui Dima 010chin' c&tre j1uecaboria Olt, alege hot~r01~
mOfiisJ.. acetia anume Bjanu de c.tre moC!ncni
I
vec.ini

i da

.~ ~re olugcreasa ,~w.r:...(;'l. Vleanca.

O~"'1g.

67.

31.'a ax'at numtru1 J b' i. date de


1 r -.~.
_~9:.ec.
tefan G~..nu;i t .r-Ln, :r'l"c,tole ac sdiaco~ul
v

iiuin. .:ti

j d. ~omanai

la Divv.nul

C1.vil din

Cr!.;; ov
Orig.

68. - 1844 iau. lO. C.:..

Nicu t Ion i stan Puic adeveresc


s-er mpaca.t cu preotul Ilie Obeecu dndu-i

in stpnire eleteul pentru care se judecasc.


Orig.
-

69.- 184~ iru1. lZ.~


vzGii pre i t0cnesc vechili
pe Radu Co~tandi i ali rlzei s re a-i r-e~rezentn la ju eco.tu ce o au 10. ivanul <ion
Slat5.na cu Jarin, fiul preotului stan, "'i cu
DUn'li tx'u, fiul :preotului
Ion, pentru o moie.
O .g. pecete
70.- 1844 iart,.

'IZ_..::, Preotul

mitracho

d.e 1l0H~

MatcJ. va de preot1 Lu.i Du-

de la Lunea Corbului doi nt1njeni


lin hotarul Lunea d~1'b:lJ.ui cu llf-O lei.

75 - 18L;J.r a!,lfi,

.. un, flul

lu ... ~on.ic

1";U

din'

Lunea Corbul i, v de pr~otului


t.:ro.cht
doi stri', i o tlo~ie cu ?r'j-lei stnjenul .

ec ta.
raii

Urianu Vnd .:Got1l1ui


t::. ota_lll '{" "a:.~cu 50 lei

~:llj:r;ul
Ori ,.'

80.-

1.8~

29.t.:;.....

?reotul R ,1J.>' nzestreaz

W :tJ. ca sa Zoi n cu viiie, ntupi l. un ..loc


ti .
i oie n hotarul Ggiuleti.
ri _ceto, in 2 ax.

'1upitan' 1 on

devG1.~e

cu

,.,: r 1"'J.' d~ la. preo eul Ilie ?4 lei ::;i 70 para.l~


n ...
zuma de bani' p""ntru car
nu a.-v"Ut judeca t i t1 s U - B.I.cuttt

Ori;
T

2.-

C lan. a. "evere C:...

C'.....

.t::,Qu!la

a de.t, ~in.r o~-l IIi ,.60 lei


1

1. 2

n btln1.

.Jtec.j.otilo

OI'ie;.

Ia~ c"Iau adeve~e~ e c


dea Un~l~tit, p n print61e Ili~. 15 lei

83

~ 10 parale din datori~ Otec_o~ilor.

arie;.
,.. (; lan aaev 1:' Gte c p;:", atu 1
pl"ti~t pz'.in c;'pit nul J..oan. 77 lei i
H~.l~ d:tn datoria ote~c' oriloI'.
v

Ori~.

4.-

Ia Culan adeverete c preotul


dea, :Cr't-'le sdu , au pl" ti' 1~5 10i i

~'!.'r;..;ledi
.t. ..b
O....,

a toJ.-:i..c..

/.

O'-8i.:-tlor cs r"'l

o-tl

4-0

! CuI n Q~over~t~ C' p~0otul

8b.- _1_8_44
__' __ .~~~_

~lt~t 6 le_
O. '

n dato~i&Ot t~l~r.

.;:,.

1844
.
dac. 7, ;pr.in "'ar.': _ci Ai c ju cndi.l-se A:.a8.nuici, cu .JO:!'a sa io"" a cpral~U 'o ntru 20 Gt~nje
d~
uie s u ve.nit
~iac()r.nil i' 2 st'hje i
el C elt1Jit cu' jud,~ta 4/0'le'; ce t bbiau 'im~~~~~1 cu
elUl
~~ 'nef,tmu;t'i ale' diaconu.l'U: t dnI:'V> 'ac

'l~-e.

VOl." S

.1,...
d~

n 'p""rtc,~ lo~'t pOl."Unco te

~ie adui la ~ubc~ Ui=6.


Orig.

88. lJ3l~2

nu

Ilie

i
Laa v.r.l lu.. Dt.., tru;
Jdu ])unu, patru siiitfj:.n.:
e ~o,;i ...
d.in :moul ca.')."'1l~ ti, h,otarul :J.vroilo
cu
~>

32 l i_ tnJ nul.
Or~.g
.;;;..;;
.....
__.-..,...;;
.....8
........
::,_ st n
dau

lll~.

1.1"'0

i f"'cl 0:1.5. Iti

AI).d;:ei i :.C'eciorilo:l1

11,.li un

codru

do pmnt.

O:cig. pecete.
90.-

ISi#-?

.,

Ilina, soia rp. IU".n fiul t1ia!Ul~sbu


de la Oy.tai, d
duhov eul, 1;' rj.n, Stan. ~lihai

' ai con~lu~ Stan0Ut sluj tari la biseric


d:Ll zat..'!l Opto.f.ji, 2 ntinjcu.i CI.. 7JlO-1(;: ~tn
ho ~ul Op~ui pentru 3 sTindare pe car .nu

le

...,1....

tlJ..

cce e.
91.- lS/~

. C'. ,"' pzum t....

la

de 1

preotul

co co b.ulu~ 5

a de de 86 lei
i p. J9.3:' :1.e P..Ln 1
:. ee oblig
,
..
l"
Ce Zt~l 0ind nu va putret ~~lti pn 1 acest
aor-oc , o-d, dea u stn;J-on
de p .... 'nt. Ou le..
L,;alizarea

...

:(1)'

subocirctu:l.::2

'

i nlii

Cotr:le2DCl din

41 92. - _l_B4
.
;2,...~_u
n
""'-Oi2
4...
_-_. safir, fiul lui. Ion Stanciu din

VdidesJ., :v:tndepreotului.nie
jeni de moie c~ 500 lei.
Or;.g.

otescu 5 stin-

93.- ~B42 tun. 24.-

Ton,. fiul lui Gheorghe Ou, vinde


preotului Dumit.rache un stinjen ,de moie din
hotarul Lunea Corbului cu 75 lei. Cu lega1iz~rea sU90cirmuirii ple.ii Ootmeana din 28 iuI.
. Orig. pecete.

Judee~toria jud:" Olt jUdecnd pricna reclama tii de Costandin Ghi orghiadis din
satul Drgneti jud. Olt cu clironomii rp.
Ioan. fiul lui Istrate. ~1coveanu de la Care
a cumpr t 200 stnjeni de moie n hotarul
Bl~e ti, ns nemsurai i ieindu-i lips
a ~~us hotamic de a alGs moia luind din partea Radei, soia numitului Ion, horrte ca
jeluito~1 s plteasc pritei 50 lei dheltuieli de judecat, pentru' c a scos hotamic
fr tirea jUdeului ~i s stpineasc fiecare
cum a stpinit pn la ivirea ricinii.
Cop.

94.- 845 dece 11;-

95.- 1846 ian. 18.-

~riat fiica diaconului Radu Gli.


gori din Vai-de-ai i Nia vn~ preotului Ilie
:; stnj.cni de mod,e cu 210 leJ..
Orig.

..

96.- 1846 febr.12.Preotul Costandin adeverete c


a mprumutat de la unchiul su, Stanciu Brbulescu din Optai. 56 lei i ~e.oblig s~-i
Iteasc p v n ziua de 9 mart.
OrJ.g _

97.- 1846

apr. 4.- , .Stoiea, fiul lui popa. Uica din

Cocbineti nzestreaz pe fiica sa Mrgrita


cu yite i 20 stinjeni moie. Cu adeverirea
satului Cochineti din 185? iane 30.
Orig. pac te.

42

98.- 1846 mai 13.-. An<re1 las

ri

diat

soiei

sale

Maria i cQpiilor si s spneaso~ moia de


la prini i cea cump.rat i s-i plteasc
dator ile.
Orig.

99.- ~846 oct. 18. Bucureti.- . Sterie Culog1u vinde


circimaruiui Lixaridru 4 stnjeni
i jumtate
l.n locul,aflat n mahalaua bisericii EDii, cu
8.000 lei. Cu legalizarea judectbrlei de 00..

mer din noiembrie 1.Otig.

100.- 1846 cot. 18.- Duinitru, fi'.llpreotului Radu, vinde


unchiului su, preotul DUmitmcheen de la

Lunea Corbului livada de pomi pe care, o are


in sus-numitul sat pe loc~l unchiului su,

eu 350 lei.
Oig. pecete.
101.- 1847 maI't. 16.-

stancu, fiul preotului Prvu din


Miroeti vinde lui Tudor fiul Stanci din Boroeti, un pogoE de 24 prjini, prjina fiind
de 24 palme,cu 30 1 i.
Orig.

102.- 1847 ma.rt. 30.,-

Martin Ospr-e scu <lin satul S!Ilbureti imprumut de la Panait Popescu ~O galbeni mprteti i se oblig s-i plteasc
pn. la ziua de
.ntul Costand.in
.Orig. pece be ,
'.,

lO~.- 1847 apr. 6.l. Olnescu, ajutorul C~ ~riil


face cunoscut cancelarii suptcrmuirii p1aiului Olteului c lloe, fiul lui Neacu
din Izvorul de us,avind o pricin la Curtea
Apelativ din Bucureti, va.depune taxele .eg
legale de 10 galbeni.
Orig.

43

, . Nuntu d

a i se

in<u-! ~eces

la

euret
prin.bariera podului C G

o~t i inanoi. Ies


liJa .
Inp.!'.

105.- _1...,84....;0.;;;,;;;,;;;;;;;;0......;;.1 6;...


-_

II

rin,

fJ..ul lul. Ion sI g".

Voicu.
pcntrt~ o
Orig.

iul lui
du s
r;fu de acum pn 1 pati
primi 45 1 1 i nclminte.

106.- 848 ~&br. ~9.rea ogofe Os a Dreptyi~t n


u
js.1bei pr otului Ilie Ot ou i prteii lui prin c re arat c monanii din Vaide i au dat jalb s rascumpere 38 da stinj ni cumpr i de el

n numitul hotraz- de 17

jUdectoriei Olt sa c re te-

ani, poruncet
z pricina.

otig.
101.- 1848

6~- Suptc~uirea plii Mijloculu1


face ~~noscut Crmuiri1 jud. Olt c de la 1
pin& 1 22 mart e nu s
ivit n c~prinsul
acelei~p1i nici o vit de pripa.
O:r.-ig.

108.- 1848 mai 17.List de lucrurile p


.de
Flore de la rposatul su tat, Badea.
V

Orig.

109.- l~8

Dobre, fiul lui Stan mazilul nzestreaz pe fiica sa u' cu moie i


vite .
Orig
dece ~

110.- 1348 dec. 11.-

!uptcrmuirea plii" B.L .' ,

n uma jlbii

It

al~ - 1!or

date de diaconul
g~

tl
\

~1.l.

dG fa fiind persoanele

e~af'll

..,': 'e~~~

0~~

cerute de rec1a-

<--

Ori

11. - ~849 apr. 12.-;'" Oa:tagr fia verii rrna.


, Radu t fiul dio.COIlUlui Gligore.

de la

Copie.

Alei~ s~tului Gura 'Boului 1m)utemicesc pa TI du s mca~' n aatele'Bca


J,. ou
U V che i s ca t
pc nevrstincul
. o.ra.n p
":'1aduce in satuI lor spre a i \
se da lucrurile rmase da la fI'. ~eIe s~u
J..
ancu
Or: g. pecete.
U

113.- ~842 mai 21.-

D. Popescu adever Qte c in urma.

poruncii lui Ioan Cpitnescu a mers la loS~

St"an Bdoacu i a primit catagrafia av rii

rVJ;>. 1li.ca.
Orig

__

__

lngnerul: hotrarnc
...tra.-JQIt-C). face cunoscut logoftului

.-..;;;,;;;;,;;;",;;;;;;;;.;;;.;;.J-.;:;.;..._

Popescu de pe moia Vlehi .ud Olt,


ca la 28 august s fie de-..fa l~ lucrriI
.
ce se vor faceentru
hotrnicirea moiei

Meriani 'i a altor moii pe cal~ le are Mitropolia n jud .Teleor.ma

Orig.

115. - 1850 ian 14;- &.rbu stancu din Ttuleti vinde

lui. Ion Manea din satul Teiuu un stnjen de


mo~e din hotarul Ttuleti cu 109 lei i 20

parale.
Orig. ecete.
I

116.- 1820 mart. 10.du, iul lui Ni, se oblig


fa de Gavrile ha Vasilescu ca restul de 62
lei ce-i mai datoreaz s~i plteasc pn n
ziua d sfinii Apostoli Petru i
veI.
Orig.

./.

.J

4-5

ca pen-

tru c~i 3 ati~ani


stpnire
a tWrte

ai ac stuia su-i dea in


do

mnt

. Orig.

118.- 1850 mai


C uirea judeului rge cere
rupte irmuirl i c stuJ. jud s ce c teze pricina p cal.'> Ionic line ...le lui Ili llfucuIet! din ozau 1 Arg . t o ar p ntru suma e
407 lei, e re ti esta cerut pentru grul
ntrebuin t 1 piinea care a fost
. silit c
o fa ..pentru o tiriIe turceti.
Orlg.

Di
.nde lui

cu.

li,

din a tul

fiul lui Ionacu GligGreami tru, fiul 1 i Dumitru PleaIeti. 4 stnjeni din hota-

rul GligOGtl.. moia T~tuleti. cu 100 lei


stnjenul,
Otig.
\

120.- 1850 seD~.l4.~ Radu Sfirloag se mprumut,dv la


Sta:n Ciobanul cu 86 lei i l~ p~ralc i se
obI! s-i restituie pn n ziua de Sfntul
Gheorghe.
Orig. pecete

__ ~ __ iiiii:i.=-=-=-_

Prezidentul judector";ei Arge .face


cun scut lui Ghi Protopopescu, vechil~l preotul i Dumitraehe
din Lunea Corbului, c averea onnditului este sechestrat d~ Ioan Nicolopulu i i cere ca n cazul c v ti c o pO ..'
parte din avere $6 afl la osindit, s ntiin ze'judecto ia.
lrig.

122.- 1851 ian. 24.- Ioan fiul lui rban Ep~re ~e la


Te u, vinde lui Stan,fiul lui
preotului Io-n, doi
<.>tnjeni de moie <iir: hot mI Teiuu, cu 90
trt.";

'-'-

~~-~,-y
..0" --.tJ '-ill1 ....

rig. pecete.

./.

- 4:n-~------------------------------~
j

123.- 1851,~~br. 5.~ Eadea, Ion i


fii lui on
Gruianu, adeveresc c- au ~~ p:t;imi t de Iv. verii
10 , Raan i Neactl pentru . banii
dato ~
,
d?' stinjeni de oie.
Orig. p~eete.
124.- 1851 febre 5.

o~nenii Coloneti fac cunoscut

ptcrm.uirii 'Olt c ....


nu sn~ mult

efJtr-

Gura'fVcut d Gligore looianu la sto ra ~lreasc, deoarece 11 fie :fac'stric icun in


tot hota.rul.
'Orio pecete.
Badu ""i Ucucu; feciorii lui Ohi125.- 1821 febre 5 tea, dau lui B de t ton, Nea
1
'hai fiii
lui Ion Ctruianu, doi stinj ni .de noie. '.
Otig; pecete.
W

l2p. -

.=

1.85l febre 16

Voiea C'ureij1 'vind:> vruluJ.. ea ,


roni ~iul lui tefan, 2 stinjeni de moie
silite cu 26 1 i.
Or:t.g. pecete.

127. - 1851 martr

2Q.,-

Ioan Bogancea mprumut de la.


Voieu fiul lui Radu. 56 lei i 'se obligP
s-i plteasc pin n ziua d S~. ria
re. "

Orig'.
128.- 1851

mart. 31.-

tefan stancesc~ adeverete c


a ti mi t de 10. Dinie mo )..1c au
de 47 lei
i 10 parale pentru via' lui Fcrvu st cu c
reia mai trebuie s-i p1tease p~na 1 toamna: v',itoare tot 47 lei i 10 parale.
v_

<

Ori

129.- 1851 upr. 16.-_ Dumitrache de la O tai cere lui


Costache s r measc e-oamenii din satul
Co1uneti'care pretind c au fost cotropi
In hotrnicia :fcut de Grigorme Pleoiarel
n hotarul lui ano1c 8toicovici"i s se
nvoiasc. cu ei.
Orig.

.le ...
om 1 Ilie dur ovrtl

,.

O.

e lescu

c . cunoscub

pOim.nie v.

! c mit

v'l1i.

On

lui lom. iJa v.u din Lunea


Dumitrach 3 ~t!no ruJ
Corbuluicu

edelea Vinde lui


mo e ~u 6 talori i
le.
Orig

. apa cons t ntin

nd_one cu o eni
in plaF' edea cer epi~copule lase protopop tot pe panaai

a.rat con-

s-~ angajat ca vec l al 1~~


T n , :" al altora la '.'
8' :70tru
oa Gere unoz- rJ. e no,e
c :

nave

te

C~.

on C"luo'" o'u:3 galb -ni


ae obli r':'i pUt aae pin" n
A

tl

ui

U'

ti ~ d; Olt

1'cl!:at 6 zil

. unc

Din nu,
i

c-

Cor

u, vind

fii:!. 1u1 Ionici


o 1-1

che, unchiul lor 3 stinj 'ni d . o'c


rul Lunc~ Go~bului c
""",.t
101..1;.....
pec~ t e .

>

la 12 dec

s. se

.1

270 1 i.

z , uc.

brie
r a

ce'

:o_ii

z
O....
g.
l~:lor Cu din Lunca 06rbului
.tra.-che.uncD1uJ. su un 0tu1ui Lunea
on d loc ~ pr~tesc insili tea
00' ulu_t cu ~5 lei.
-

Ori.

9. - 1852 marti
._ezideritul jud~ctoriei _eleomrui
cere postelnicului Gheorghiu o
cu ,lui
iT
s .:clin

u ni-ieti de la V" eni J d. 01.t ca la

2 ~ai ~U se prez~nte la judecto~e pentru


hot.... ni :'ei ~i?.cut de
i' de fa~ la. fo
tru
J..
i ine~l Gh 8traolc t.
:proprietE'.tca mitro)() ':ei.
Orig. pecete. .

cu 120 lei.

Bto1c

fiul lui ~icula Oojocaru, din


f~nulu

SUGul V !le s . vin'

lu1. - ne',

din: tlat'! 1

de mo'ia 111 hot rul

'<;fiul

' ~t:i

O
..:1'l.n Popa

"ii"O,

oi . l<aJ moiei

1~!Z;

CUY

nit"

a.E~. fiul lu:l.

-.....
tan.
'f

:f ul luJ.
Cito 2

r'tln!

Bratu
.P...
i i ~2.p rule uca-

ta.

. ...
tu vi ~

31:

e u
~,

r g.

cu

Q1

:f~.ullui

op.
rezedont"ul

ju

O'

to_1'

~.tro

t nil
li

tnj n

. nch,
moi

o
n

:t:G-'

te pro

on,
vtn

d d

Vinde. c
nIoan V::i-oreanu t
r- ,
te:a " ,
din tr.Jl?"Jl Z.mo
01t
orghe ) pesoul, de la leni,
pre de 42-0gall:.ani SJnpr:teti ausvriaceti .
, Catinca

Orig

dintr
00

'00

caca 1 ;a i B-Jtculc eu.

'

iOa

stoian. flul lui. ,lQ!"6a, Laa- rin


."Il'~iL, ~o;i .: i copa'lor
si moia. e la

tulu':'st n

" ."i

:r:op

descu

1~

'"
a.

se imbii

10-

uhr. ha VjJ. -,~!:'vc.ncG,

. e.a i

efrat:

lmnatul

0-

eUl 1.
v

cu .tului

.n

t':', u

s:

PO on

d\'! ] ..oc,

Orig

..

n- r-

Ili , fiul 1 1 d. 01
S-O'

cue

pentru

tocc.n

'500

OL'-1.g.

~h _

::tx;"'" -1

11.. :1.-

~t:an Alo:i"an

11

:pr.lmut:i -.;O o'" c

li

-tit)Ji

con<.1iJ.i n caz

!j

nu va

~rul ina oi.Cu 1 ~lzar a actului.


Ori
"tp,n, fi
se :nvoJ. se cu
c t n sob.ilD: ul
t

III

lui
la' t
:fiul lui

lei

ar. 2B

J? . 0

o.."ia

1 r.Ori~.

27.- 18h3

oo.na., :fiica diaconului

eO:'2; ..

din Vuidee~. face schi b


mo~e' cu p pa !l~e
Otcocu ~i cu ~iul .cestul lOG. t .U. ~ 1 gal':'zaron . ctuluJ.
Orig.

,.

ubcrmu' rea 1'1;' ~i~ '; ezbne ti


uiri judeului O t ci:' Gheorghe
o escu din Gatul V~l ni' nu-l tngtidu~e ~re J;li

Constq!!tinesou s s-u:pneasc mo' a di!l ..etarJl


aioohi1~ a!'endcCl de la ",'" it' u.vc" i CGl."'G ins'iiru o iuni.

Cop.
torul
ju Olt co unic ~ub.
cr.muitorulu lii
rbneti c~ Doia arenat de Ilie on~tantinescu naum este a lui
G o~ghe o~esou' luat in se . bela
Zam 'r
Bur
i a!'enda.llul s se" rf'uiaso cu numi 1
Z'"'mfirea.
,. u

Cop.

?o.-

~853 ma' 1.-

Stoica, no-ia lu_

se ~1nvoim;te cu Zanf'i_V'>ch

m rt1 averea r
su de 1
u 1 ,"lizar'aa ctului.
V

ostandi~ oto.
. eonu OZ"'Jciun s
cccdatrut su so,

on r ii Qi locu' iJoj.~ii
iueonu

lui CreCrciull

5~ -

rt a de
. Jitialu~ Cu le

:.1p .' r-e

ot

etc

,~o . tu1 .

mo. ie

c"tlului.

r'J.g.

oacu, fiul lui iuu oboc ,


:pE.!':illt cu ~ da, :fiul a.du ou.

2./

33.- 165? ~ul. ~

d~' rtinescu inzestreazu pe ~iica


sa Bi.ca , cu 4-5 stnjeni do 'r.lOie. cu P' ur i'ng ao baru.L . J1ducanuluit rita, haine i lucrur:L

- a.-

de casa.
Orig.

33 b.- 1859 dec~ ~.tului

~eotu1 'IoanNicu leseu vin e cumna-

su ,.~'ducanu moie. rimi '0&zestre

sa cu 120

lbeni)

d.e soia

nt~~ a nzes ra ne fiica ~a

I."'ia.
Orig.

ducanu

Diroi <rar'u.~neDCU vi ele


~u Const ntin,moi c prut e la
cumnabu su popa Ioan. cu 120 galbeni
Ori-.
I

.cula Coj ocasu aboica, fiul


lui Dinc:-Ori g.

35.- ~~

50 stnj eni

ia cu 150 lei.

~~~._-

8toiCR, fiu lui ~icula ~o'ocarul


rjneti druiet finuli ~v. . Stoic t
loc e moie Cu
lui Dlnc~.un pc ou
legalizar~a ac~~luidin 14 dec.
:.rig.
Dumitruffiul diaconu'u2

~6.- 1853d
j

ilnu 010-

dit, i~lui su D~nu 31 cbllY


ni de moi n hota_ 1 Cree tlor.
Orig.

37.- 1854 febr 8.-

Gheor het fiul.lui ~ ole Corcor


din Richlcioal:t1t vi e log. Co a.r:din c~ \1 ~o_
Oprea din vin i, 2 stnjeni i 2 lIDa, cu
I

preul de 25 lei st~njenul.

Oris
38. - 18,24 f'ebr._20 -

Ioan, fiul lui 'udozacho din satul


Corbul e nvoie te cu Ioan Vpitn GCU din C
evi 8 cn e la circiuma acestuia de srbtorlla
telui, pentru un alben.
l.'ig.

38.- ..
1,.;;8
.... 2..
8....
_-_ I. upit&ncscu
.a in chezie p"
mitrana Mur~easca epitroa a orf~~ilo~ r~posatului ei so G~i ore u~ seu, f'ind r~s un~tor cu aver~a s
llemicto _
d'D
1 Ote t
~!g.

seu a.everete

I.

, de "

O_c3tr d9

la c 1tuiel1.
Lu , t
Bdescu,
Otescu f'i do la. al ii,

mo nitorul preo.!liulu
daca nu vor ~~i a ela proce~ul,'iar
r.

li

41.

la el

ab
CU

e toc~eanc~ ~

SV

c il i
pretinde.

tul Gura oului


itinu i-a pltit dator:ia.
idalac din

e 1

Ori

42.- 18~~ 1u~.8.Stoica, ~iul lui Ilie din Gineti,


neputnd s-i achite
toria la ~im ul fixat,
rbu Cior:cianu in valoare d 322li :'

in loc 90 de

cu

P!'U11i

i doi

mintul ca~e s a l

.; ori. ~i

ub d ii.

Ori

Io
acu dir.. jud.

Olaru, T~~inpopa du, ~ru~


dun. d pu ai" satulu~
aeV' _ ac c Gheorghe iav

la\;r~l

de vnza:::e .
Or~_,::;.

..

lc::'ltc:cni cu un cal

~----~------~---------- ----------------~------~----~~~--------

Inginerul hotamic T. Samnidi


nt cuvenite mo~nenilor
d Sus, moul ~obrin numit

45.- 18 4 cete 25.- vumitru Ioan adeverete c a primit


dc la~rutele sue
1.900 lei, preul celor
10 stnjeni
de moie ce i- cm.'prat de la
p~eoteasa I08n...'\ca s-i cumpere n alt; loc t
iu~ de nu va putea cumnra su-i-dea bani' na.

'poi i s stpneasc moia.


Orig

.46.- 185tdec.

13.-.

vf.ndo lui

stnjeni
Orig.

~tanCUt Zeciorul lui eacu Cu n


ndu, fiul. lui Radu To noanut lI,

de moie cu 112 lei

i 20

amI .

f'eb ,2. ' - Gheore;he, mpreun cu poia


na , dii -nIser" Ei aumnailor s
c a-

sa . uri-

diata prinilor 10'" i


primit partea lor.
pamntul

.u, :',

Otig.

Const~ i.ttn, fiul lu


\' tru . 01e1'
'tiai vinde lui Oonatan l!t :fiul
o ;lli:.ll.tatc'de stmjen, moj.e, cu 6? l~i.

lui 'i
Orie_

49.- 185;5 mart. 31'.t fiic


dnconuIu
te din
Lunea Corbului t mpreuna. cu sotul ei
e, vnd
preotului Dumitraehe un pogon impr t c
loc
i
~n oi~nu din silitea satului cu 60 ei ...
ehi b un alt pogon.
,
Orig
.pr. ~.-

Ion, fiul

lui .. nz

Ln "chi-

cioara d logof'tulutCon ;tan,v '. :fiul 1u ,.


popa OPrea Belu i lui :l'e, fiul lui
n Be~u
din Vine i un stnjen i, jum~~ate'de flO e lng ~ a ezii entru un st~ien si jum~tato
,

in ~D.tu1

51.- 1825

ai

5.-

cu ceilalvi
,
6S0 CU v a
banJ., t fo
G1."'. ve!, d.:' strug
Ori

,.

. vind

10 ofttilui
, I

opeoeu, din atu


hi u Grec~,
doi ,t~i~ ~i jU Vta a
oie. ou 10 lei
....
t1njenu1.
. .
Ori

53.- 18 ~

ndel0 Ol,O 1
..nde luJ. Const:ant~.l1. f':J..ul

)in~f _~ul lu_


din Richiciourtl"
lui Opre din Vi ei,

3.rt a. sa d

p"..!lL.nt din

hotarul Vin ~ii, ~n ~ Dia Cerce eilo_, cu 64


le:t.
Orig.

54-.- 1822

C1rmui ' a .,)Xi e:u1ui 01" dii


al G
ro lu~ "rin ....~escu dn
t'!1 Opt...,i S' uoaxte o puec i dou pisto le
ntrru
z<
"'~lG i

a casei

Or. s-

5.-

lP52

Ion Olteanu
u,

a lui

e 1hvoi te cu

ndu',

:-- <:tilpnea....
c parto'"

au

Ducu, dup~ toc cala ce


mna l~i Radu D cu.

de moJ.e
e
lEi la

Orig.
56 .- 18t::t: dece
/

12.-.:- ..

lco..tei
din Lunea Corbulu', v~nde Tu or~~, cO' < ; 0pitro pa. casei r oatulu'
p eo+
trachu, un
ogon e loc cu 64 lei.
Orig.
Dina,

J.'

ca di conului ~

"

5?- 1852 dec.

l2.-=...

~rina
dau n8c~ls fI' ilo!:
parte lor de ma

im{)J:'eU'n

lor e

". 1-.

.
cu so .u'L

au O')
nu v r in~t.;~.na

..

~anfrtiCle Cruci
Qiaconul l~s.
cop':'ilol' sui !!lO 'a i
nu

mot r.il'e i CUIDnriitouI'o.

Ori; ..

Inginerul nocarnc
eri
os eln;i cu 1 li - 0_
~ e .::Ol eseu. s :vint\. 1.a dnsul.cu
..Qvezile ce
. ,
lp ...~o nentrru mor _o. Vle~i de J'oa sau
u2.Ja$o.
ea,. deor-ren .. se nv cinef.ie cu moia schi:tu1"
1P~,~.t;1.
pe cal: ,. o ho "rnicc.,..t.e.
;-

rig.

12.n

ea ul Otc;t;i:l

do

us , cere ~.fC1.tl.lr:1.10I' ~atelor


us i de ~los s cerceteze i:}-'

t~bi. de
a~u'partea ce moie pentru cu~c su -numitul
r cn
cu sto.n Bdescu
- in' st;anni:::-e
.
inte
r o uei care va dovedi c 'le pO$cd~
'c ho!i.:r.:nici_oa_ o~ei GteQti,..iur pentru 1em;ele ti ate
n I: uru ""i alte pagube s le
f' cu CUI.!.OECUt c t:robute ..s~ se ad:.?esezctri

bu !'..:ll ului .

61.- 1856 martie .12.-....~uptcitt1uiroa de Vede cere ol!u;;a.':"lor;ului


.tai ca m r-oun cu culae . C0 aluEl s ~ strJ.!lga .tTrupinelalt care tref

os

A.

bui~ac pltite
ll'.l:i.nml~

entru stricciunile fcute u-

de .5/~ stinjeni

dc vie @e capze Le lui


,

D G.:-i vei.
Orig.
I

n reun cu soul ei Stan;;;:Lcu coc~l 'ei dith.!on 1 ~rban, schmb


u~itrtlt fiul pr otului lon~ o parte e
}t;anCa t

Cl.U

cu

mOQiO.

"

Ori.:;.
62 b.-

1.8.21

nug.

2... , Popa'

J1a'l:ieescu locul

Jumi tru vind lui Marin


luat 'n sc}iililb -"e -le. D"canca

i soul ei Stanciu,
___

cu 30 lei no~~

I..i.l.....l..~~~_":""""~_..........!'
/ .

65 -

~~__~~~~ +O~,. ul

lui Ion c ~
O'cotl., vinde lui 5tan Md ccu 5

mo'
O

:in hotarul

Ote'Gi,

cu

ro

la

ti
le4

rtJ Ion,
i Ion
1
cum,!)' r'...
nd p:t'': n
d ! ho rul '

la
,

tnjenilor

., t
r I

"

.ubcirmui a de 1t, n,
rma j Iba!
otului Opr a' lu in rei i ~opescu
o ~ln suptcir.mui~l de 1 c Po..n s
1 :-'ro ~.. n vindut,

stn~eni
te
cela
Or-l

,
lax"

vi

il o=:+tpentru

~I

...
O.,..."

cu obligaia
mitra i ~toic

n~Gstrze pe . 1

epu

-i
O"

Optai ~ porteaz

de

stai~ ~ c rii
-- 4
1_Ul C ..c orroa s au ~ve.",.Leru
trebuinele

cerc tind ~alborobnai s- conru:'li arin J.-ul


y

lui .tE)_all, fost

pentru

j"

_,in da t, soiei
ta cu t no: ia Q

ri
tt-s
ou .;..
.. te

De la. v

n tar

re in,tra.te

mre Turnu

"'lJU..L
-.-.b.

os;tirilo.r

.. 1 I1'tiP.~

.!2'

1t:l:.

i la l.nde::1li1l11

11

In i

:fni ~o a CiQcnina av
"t-o _n ~chln
. ~ ~e o"i lui.)
U na ('d. un

,,"

..,
t

J"

st ntl

I Xl. ~\.rC,
i,-u t de ut ..
ac!.minist "~iei c

/~ U

I"

i
t

cu ;.vuicri. cu ..ta1.1

ct

oi! '.

Strm -.t;c1e .. cu s stpn aac cei 10 sti

"ani.

conc :pt.
I'Xn

"eg%",- U

.j.O"""

,..,oi"

GeDutai'"
atu1ui Vaif~eCi.ce~cetnd
:pr-lci dintre st n
eseu cu imJ. t l' coao :
v

ratele ace s .ua , uontrll cei 40 s0"n: uz-o de la capul poie


conQtc't c~.. pUdul:
L ).
uba e sta
r0ui t
3

'33. !IID.~
an ,
j am d
font

Ioan oiangiu.
u ~litarut
eorgh~ DicOIID i Ioan Ne riia d putaii
tul i.
Vaide~, n urma ctiiei lui ." ai Diiconca~ ,
~rJ.n

f).i

a o..."" nul

acaatua
.....ortea.z~.
pti po :-unc .au :fcut i raii la t':'otu-

t;r~"~;i.B.dA ,It i

c ei,

ec laa c.t:"t:l sllbadmilu.c-

rilo f'dcui;~ de
da c: .~ aleagY

ia in pd. '1.' . lu'


tan Btil0scU,
hotranu.L nu ~ot', chei aceasta'

RCt!

es-

te 're~b- de hotarnic.
oz, :.,. pecete.
\

73 a.- l82Z_se~t. 8.- Lont f~'1 diaconulu~

.oan tin
ca 'tnI Vic.ei~ hovaru
)Jrj
~t1 f vin e luJ..
0013 t:~",h~ 1~:r.lJ.;'luce .1-.. f :"'rc~'.;i 6 stnjeni i
6 palme u moie
otarul Drtfneti, Cu

1.518 lei.

..
/

'73 b.":' f8Z5 tun. 2. -

C. Ohiriac vinde lui f rin 1(0escu 6 st~njeni~ i ase palme din hotarul

/Dr~'neti/ cu 2.200 ~ei noi.OriCe


sept.
~dministraia districtului Olt,
in urma jalbe lu~ Gheorghe Pope~cu pr$n
care se plnge c nepoi~ de Bor ai lui
~amfir Burc de la oare a cumprat moia
numit
anu
ar i o lucreaz pe socoteala lor, i n urma rezoluiei inisterului din Vuntxu, 'poruncete subcimui t'orului
.
plii
rbnati s cerce'teze prioina.

Cop.
starost le de meseriai adevet de la S n
du din Dosuma de 16 1eJ..'

otul D:Pra~da 1 Cr i t l:m.preun


cu <:,oJ. . sit Rada di1ruiete n poi lor
si d~ ~tt- doi stinjeni de moie.

'O;:";:'4J,;....:;;.::;..;:.:;;:;.:;:.,,:;:;;....:;;2o.::;2.:.,. -..,
U

Ori
Za

rin s obI {f' c


rtie a anului 18,58
cu suma de 89 1e_ p

~oreaz~
Ori .

lui

leafa logo~ei i~

Io~

stoI

ii cu sotia

100

,cu
n-eul ,.
,ti.

e .g

cete

. tru Teu
o,ul t Lic ndiu

vnde lui Oos-'candin, :fiul pr-co c'L.lu:' O' .rca


B lu c'.c le. '\Fi.nei, 2 stnj en i, de 71oQi"" :i 1
':ot::'1."1.1'l Cr ,T...
cu 110 ",-i
_ i,
1.... c--l-.....
-' ulnJenu_. 1 C ~!

le
i

de Vedea din

Ori8 .

80.- +858-apr. 15.~

Voiea i Trinia vnd lui Nicolae.


ginerele lui IoniV o hqeat de
stn,.. pmnt de 5 -.
jani Lime ~ 12 lungime cu la lei. Cu loealizrea sf~tului satului Alimneti.
Orig.

81.- 18

MinJ.sterul Dreptii in urma jU bii


da ~ de Gheorghe Poposcu, pentxu pricina cu
Ilie i Dumltru Costandine'ti, feciorii Ca. tine Bmranca ,
ntru pretenia pe ca
acesta
o are ou tpineasc 137 stnjeni moie din ho.
tarul E~anut cere. Tribunalu1ui Olt s ce~cat ze aceast pricin.
.-

Ori

82 ..18 ....
8 mai' 6'.-

Tribunalul di '~rictului Olt judec~d


pr~ci
dintr preotul Ion din satul Mierleti
eu vduva vtafulu':
rin pentru o parte d . mo.io d':'nhrup ~l Mie::?leti, hotrte ca pa.rta
x

ltoasc
clamantulu~ 14.0QO ICi, reprezentnd
ve .:.tl1 locului
presurat.

Cop.
83 .

lea Toacou vind Iu


~~ul lui stancu T
az
un pogon de pV_
mnt ,U 24-0
5 iane , 6 acest loc ste

on,

_8

cu

r scumpib +.

rlg.

cete
tan arin oeverete
ngur-eanu

C'

voria

a pr~ t
81 1 ,. ni

du, iiul lui

lui
.0.,:"

6vi,.} ('=~,

onC.Uf

:!. se cuvin

hai"

al ':i dau .

vrul lor, partea de


d" Il hoto.rua. Spir...eni.

.r,

1-

e in oo t cu
culesul. J:\Inilol:'
1
s mo~t -

e
1.00
a din 14

oe
C p.

'"

aun
d

albeni

ti ?

u
Sant

Sti, i

u ade v reqte
C...Zf.1..arul suma d.e 12

pentru cumpza

u. Cu legaliza ~ ci

a
lui

oiei

obra-

en1.

oni

",' ali

monen

o ,
i tr
.casoi rUp
." t.....
ch f _ entru st pni a proprieyilo

gj
I

{oi cl"'c ._.

utlllui ilumbu n:.

.1.

u leE;

iz rea.

0'01.... "

11
O

vin

,:o'

"It:i-

..
1:'1

.!:'

e c zmaX'Qui
1

Q-

;rale stm~anul
ii

te J s

o Olt~
nate .q.diili

nul

mu

c
tanciu Bule)"'
o a
10 stinjeni'
ie J.n ot

cu
1

OOp.

95.- 1859 ul.-=.


tra.

or:.'Uluj

c i

in

de

bue C
y:t
~ vor da din

u din moul .

z:Ldentul J d

lui G
1~

OC~

OI'

he-

0.:....._0

loorm.an
tul

hot

te i

o~~ i

tru binole
'U

. Il<

~-

tulul

"

' i.

cu o.c\~
""x
..,

--..
.t

lei
Cu 1
Ori
I

. G:l.

in

ZU 1

o ne

eze
ntru

Om ,.

;'0

il>

'bu dini

v:'duva.
Qi dn

li.-

nu

e et

.;n mal.
Ori

It

./.

,,1.-

neaeu de l'
pr.

10

.dea

ti,

'-

lui 00
ce

-J.ul 1 :1.

SU

rea
d

nt:ru

1 i
1

irc un, Ou

tim

o t.

10_ a po_

. .
1' ~.

le

07.- 1860

u-

i.n ~ 1,111

tului1u-

ari nov. -eg

odor

. -

oIle

din

, .

cuvane lui 00 t-=m-

tin, fiul
-'

rig. 2 e

o t

,.
Ioan.,
D:Lucl1

t nj

o , "ind.a
moie

.le1.
.

c
dau

. :ln Vi.neJ. un sti.'

- . '-"'->.1'--l

,.r.r..t..-__

U'V...:J'v

..

~;

Cu lccalizaree

1b Lu:

n .e 100 in not rul

- _,.,..... ~.,
u""'......

O""v.L ~
..... ....;...

1-

1l..
II

~,......,.
LJLl...J..

,...,
tului Vine.!..;.

...L

Dinu
.. ensc

110.-'1861

ul. 12.lo
comuna Vn':'fa.e
da. arene zi' 1u

_.iu1 lui . "te

1uteanu d.j
w.preun.: el! so;e. s Zlriaran-

~an vdo u 25
stnjeni
din hotD.rul Vai ei.
ntru datoria do 500
lei e C
-sa stana u n~o ctre stan
.r
Biidescu. Cu le liza:r: il ti t 1 i ;o.iue~~.
<

(.'U 1

e "'i Ioo.na. vdirva

Ion 5 stnjeni

DO

nul.
s tului

u lega i-

Cos andine"Gi

Orig.
112.- 1861 d~. 21.- Nea~o - pinoiu ~preun' cu fiul
eseu 'Dort o. lor
su Ion, vinde lui
.
e"vie cu 31 1 i
zs "!'en o tului
ote ti.
,
ri
v

alu de
n .1
Jl.nj

' i 20

'1 gal:l,zarea

a'L-ului V nei

pa-

'-:..:..t( ce 1Ge oirca.

au

10-

'a.nt' n lom.v
-",--,.""",,scu ,

:r.'tin

~ rtor-'
'ti i care
s c~e '1.
'i l.

11

- .lB6~ alt :"'_.1?-_


stiant+n , 'fiuJ

eor
"'.

""i

conu StaLcU :;. lu'

Con-

n:eni
de ca s '* Cu legaliz

e mOryie i,un ioc

r -8. "'attl1ui

Op"vD..i.

Drig.
117 - 1362

fiul lui Stane" _.el , mpreun cu ":ada, ..;o-.5.a lui


"
~. -:t.~uJt:'" su, Costandtn, to"''-'~ave
10:::'=
p~'le
d mo.i.a din hotarul V' nei,
nrtea
din ot ~ul FT1c~e& a,
ase S~ine~,
. Co~cod
.
nxe~, ~i oas~ dea J~re ac sta avnd ~ c~.
Pop

OW-1.C'l,

..

bul

...,

obligaiade a le vurta de g~.J~.

Ou le ~iza.rea

satul.li VInei

Ong
.10. o'
Opr
J:mpre nit cu _ de. soia
sa, vinde lui Ion, fiul preotului Dumiro
n
S ne!rl. un tnjen de oie din hotam
e re- .
o uT o ti, cu 105 lei

La
't.

5 locul est

ul-

n, fiul

luJ.: po

rUscum ~~t de Constan-

Op_ea.

. .

119.- 1862 ~

DUmitru obrs ,
to ar,
'mit
u q1 l'iculae l~ u 8~
aj- az c pj ':'"
la 1 oet'ombl.'ie s scoatr "o",
olul e . sont
'''u
C v"'ii e al
lui '3te.n Bdencu n se
bul
i de 70 lei
incare ' o jumt t

il

:Lec

1 lui

. vO 1,

un

obliO.

icii-

eu

. aotul o

./.

moie in hotiaru.L CI' ii 1


dat in unna pov'Ji. r':'lor pri ,'t 'li li .i 1:'l3 e beie,
i aci:tl aul~' ~ii. Uu 1
lizarea
satult;:l.
:tnc4
~<

Orig.
Marin, fiul lui Miha1.starwiu Bclu
TJ.n i, vinde luP. OOi1S .9.ntin popa Oprea
C
Qie cu 900
Lu, vr~l S iu , o a
l? iul.
lei'. 0u J.e..:;.J-I-"za.rea sa L-1l1ui Tin ':;idi!1
.

~"!!

"1

Orig .

123.- 1863 aug. 14.-

!arin

iba , 8t nc,uBlu

e la Vi-

nei vinde luJ.Co~~tan n fiul Preot lu Op a


stanciu B lU, 2 tinj ni i jumt t
in hotarul
~ino:' c 550 lei.
din 22 ug,

Cu le'~ li

r~

lui Vin i

Orig.
a

124.- 18~3 sept. 18.- arin, f ul lui


hai tanciu Balu,
v
. Cost nain, fiul preotului O rea ~tanc ~
Bel~, 1~ stnj n~ de moie cu toi po~ii af\ai
colo i cu opru d bu i 1:nch
' cu brne c
paci,
U 646 le.i i 20 nQ.ral~. Cu legalizar~1il:
ttlui Vinei din 19 eapt.

cosa-

Otig,

1254-'1864
ia~6.Io t fiul lui OODat ntiI urban din
comuna Oteti, vinde ui otan B~dpt3cU 2 tn:en:. i

,C,aL-n0 Il10 ia

din hotarul

Oterci ri cu 420 lei.

'\

au

1 galizarea

satului Oteti.
Orig. :pecete.
I

,
126.- ~:...f'ebll?.?.:d lu'
I

... Baden Lupacu de .10. ,ost" ndinei;i vinntd n, fiul


reotulu1 ~Op a de la Vinei,
un ~~tr:je:Q.
dEt moie J:nh t'lrul
~'ineusc i un stnde m9~~e ln hotarul Severinu~jen/cU J
le.
Cu
lizarea' satului Oostand' eti
din 7 mart.
J

Ori

cete

127.- 1865 fobr. 22.-

10

ache Oerhe nu nzest e

, ca. sa Chim cu 20 .s nje.ni

./.

.e

oLe din

ZV pe

ot.3.r. 1

fi1-

Otig.
I_ie ::'iul 'oicD.i d n comuna lrtu1eti
.'
tru C!tancu 4 sl..rr'!ni '" nose din
Emstm
..m.ita. comun":, cu 9~,2lei . Cu le~D.l zarea .satu~
ui '~tuleti.
rig.
j

129.

1011,. fiul preotlllut


;ron Cor 'eanu
O e.,t;iJ. de us r vinde lui st n B.~de acu doi

'~nwie

in mosul ~aJ.deei, hotarul. Ote-

ciori, C' ?5 lei stnJenul.


Cu leoulizar.ea Qatul~: ot~ i.
O~ g. ac~t.
cotul Dioni ie a everete c a
lei ~i 30 parale de .a ~tan O'zmarul,
c2'")tinl penl.iru 10 sf:in;eni rl~ trl0 ie din otarul
SOholcti.
Crig.

teciorj
Or':

_ecete.

Radu Pope cu vinda lui it n Brdcscu


e moie din moul Vcideei hotarul
320 lei. Cu legaliza~~a samllui Ototi.

o.

stan~ fiul
132. - -.186..
6.....
;;;;;..;;;;..:
.........

preotulu' Ion Corneanu


din co'una tetii de Sus, vinde lui etan Bdescu
t. t d a. ee - ~i ..omuna 7 s!:injani i jumtate de
.
moie
III mou
Ija~ cei hotiaru l, Oteciox:!.
c
'"
1 i stnjenul. Le alizat de primria Ote~ti' de
'.> lS.
Or:' ;5-

"

133.- 1866
30.- Stan, fiul rVpcsatului .Ionir Prvu
din Tt.\ ..:>reni nzestreazi:.., pe sora sa Smafira cu trei
ot"njnfl~ ~_ nOlji ...n hot"arul ~ll.!}easca,vie la ,.
1iegr~nj i
te.
..
riD.

134.- 1866 dec. ?~.~.


Ioni~~ cu fe eia - ~~_uietG
nepoate i. sn Le , n.ca, un 10-:; de cas. Cu le """.1"

-r

care

ar

1egalizcrea
SUi..l

- dealu 1. Cerprimariei

Ote-

..,

. .c dea. ,..erban a o ere ce (;h St0


u l urma socCit01ilor fcute ~enG~~
i ~O ublig~ s~i pl~tca8c ~ Ei n vn r ,2, ,are-. Cu legaliz rea. primt':.iei Vaidoel. .
r g.

ogonu adeve ..
re'te c dat0xeaz:' lui stau Bdescu 264 lei :;;i
20 a_~le p~nG~ 24 vedre i 5 oea do y~ca1~

s-i plteasc pin,'"-La 1 iunie.


Cu legalizar
:ci e.r':'ei C Insi
m'reti.
Ilie'

13?- l..f~?_mci 5.,.

z.gv. din cu:tunul

Or:.
ie um.tira '" r.1 tihecrglle
ganii di
a ~e.., ro se c -: ~ U ll!1prUmUat de la

160 le
Or' g.

139. - 1867 iu.n. 6. -

ace tui

:Ticulne l.i u
Oto~ci vinde lu'
seu pzu i ie c re .i are n og~ a
t

1 ~ lei.

,Ori.
140. /

..:;;..:.
__ ~~..;:;;.1,;;.1.:..._-C81;r~.

soia np, ~ ~il


lZhcorla t~ti" 00 nvoi
te ,c~~ 'tan Bdescu
c loc 11 dll cas~ ca'
li s
dat de
cO__:Lsia pont:::u .f l:lpvunil~teniroa. fC tdlo:t' ch:rlaUDd legea rUL~ln, lec pe c ~' soul e~
YL~ e, vrut s -1 pr:
ac ",.se
b i,;!-' ce. entau
<:4'-'
. 1,. loc
..uczez 5 zi
1>
8;u of1.u''''~.; '~b._dii. Cu le
lizarc ..PIt~l.""l i Otatii

nerri

c trunu

tqnd::"n popa

J.

. V':':J.G;ii v.i.ne
,iculae,

1
,

./ ..

cumnatu

-stnjen';

Lu d~.us . Co '-

de rao i.e rin

70

moul Crlacrne3 iotiaruf Vineii., cu 1.466 lei


vechi. Cu legal:~u~ a p~im~ri0i'comunal
pineni.
O:;~i

,
lJ.~2 a. -

l8~;l ap;t.:.p,11.....

ta

rpos .tului Ioni


PotmoI. d;n 'fril1e'~~i1a.J'i, pli..
,t~', 'ma.lei sale a.
1>:t'te in moia ce o ar n lotarul vinei 'cu casa : c~:e ~le ca~eit iar douu p'ri s 10 stup'nea~c
rude
lui mai de aproape i prieteui~. Cu
..
lega1::.zarea primriei Spinen.
, .
D:ri'
lCU

f'iul

142

Radu anea C ] i 1;a vf.n e lui


Con8tantin pope Oprea moia dnta, prin diat,
tatlui d~U de cttre stancu, ~iul lui roni POGI?1, cu 210 lei noi.
erig~
/

143.- 186

--------

Ooabache Chiriac
<lin com ma .-l:rlui . arin
teie!? .~ocescu din comuna
Spinc~i, 6 stnjeni ' 6 elme d~ moie din ho
tarul Vi eii, (le Jo l:lum~t i. D'~4anea"'c cu
1. ;00 le: noi. Cu legalizarea
pri iil:'iei . rcoti
din 1.870 ..az-tr, 15.
Ori.~.

rea

adev reuc pent~


V'C'C

a; narac

sumele d

r~posa ului

lto 4

bani pe care

tancu Ioni "

nentrrt; 11 intra n o+'b.p:'ni-"ea


lor l:':' J.l. nt)' ,,~ cesf
c xe boamn (.. f'ac8. cte
z'.:lri ..'. cc.nei rKp Btancu

~ntului

.o 1'; C ca n fie".en"trt1 to i

F.oai~ de ~ e n r~
un str n

~v

110

vinul ~G ele
um t.

Grit; ,
~ i;;{i;.. t tot .....
tic ~llM.i ~i
u
Vcrif oat ~
loanu;
Da~tiloc fiat: !oldov.11

o 01
Laaf

R....g..'l1.i.na;
ro1:1.oo.

..

-1)
I

-./ Vt

+r:
fl3

-I/IJ -

A0'fb.

~r
f"Vl

S-ar putea să vă placă și